Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 382 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 15 grudnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ruchu na drogach publicznych.
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 381 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 15 grudnia 1972 r. w sprawie podstawy wymiaru emerytury, rent i składek oraz wysokości składki na ubezpieczenie społeczne rzemieślników.
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 380 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie określenia istotnych cech wytwórczości ludowej i artystycznej jako działalności nie wymagającej uprawnień do wykonywania rzemiosła.
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 379 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zniesienia Sądów Powiatowych w Wieruszowie i w Szprotawie.
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 378 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1972 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników.
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 377 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1972 r. w sprawie przekazania orzecznictwa w zakresie przestępstw i wykroczeń skarbowych organom administracji finansowej prezydiów rad narodowych stopnia powiatowego.
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 376 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów finansowych w zakresie udzielania ulg w spłacie i umarzania niektórych zobowiązań podatkowych.
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 375 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 374 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1972 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników gminnej służby rolnej.
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 373 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zmniejszenia obciążenia niektórych grup podatników podatkiem wyrównawczym.
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 372 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1972 r. w sprawie dodatkowych urlopów w przemyśle celulozowo-papierniczym.
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 371 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych.
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 370 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1972 r. w sprawie podwyższenia dodatku do emerytury dla rzemieślników będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi.
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 369 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników ministerstw i urzędów centralnych.
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 368 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1972 r. w sprawie ustanowienia na polskim obszarze celnym wolnego obszaru celnego.
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 367 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1972 r. w sprawie zmian organizacji wydawniczej i kolportażu prasy.
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 366 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1972 r. w sprawie stosowania ograniczeń w zakresie wypłaty emerytur wojskowych i wojskowych rent inwalidzkich.
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 365 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1972 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego za rok 1972 w niektórych przedsiębiorstwach produkcyjnych i remontowo-budowlanych handlu wewnętrznego i usług.
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 364 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1972 r. w sprawie podwyższenia niektórych świadczeń rentowych dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 363 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie zmiany artykułu XII "Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej", podpisanej w Warszawie dnia 6 października 1964 r., podpisanego w Berlinie dnia 20 czerwca 1972 r.
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 362 wygaśnięcie aktu Protokół między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie zmiany artykułu XII "Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej", podpisanej w Warszawie dnia 6 października 1964 r., podpisany w Berlinie w dniu 20 czerwca 1972 r.
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 361 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną, podpisanej w Berlinie dnia 25 lutego 1972 r.
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 360 wygaśnięcie aktu Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną, podpisana w Berlinie w dniu 25 lutego 1972 r.
Dz.U. 1972 nr 54 poz. 359 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym.
Dz.U. 1972 nr 54 poz. 358 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 1972 r. w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Olecku prowadzenia ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1972 nr 54 poz. 357 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 listopada 1972 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów administracji miar upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania im upoważnień.
Dz.U. 1972 nr 54 poz. 356 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1972 r. w sprawie zmiany granic miasta Bogatynia w powiecie zgorzeleckim, województwie wrocławskim.
Dz.U. 1972 nr 54 poz. 355 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1972 r. w sprawie uposażeń stale urzędujących członków prezydiów rad narodowych.
Dz.U. 1972 nr 54 poz. 354 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1972 r. w sprawie zadań, praw i obowiązków gminnego dyrektora szkół.
Dz.U. 1972 nr 54 poz. 353 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1972 r. w sprawie najniższej emerytury i najniższych rent z ubezpieczenia społecznego rzemieślników.
Dz.U. 1972 nr 54 poz. 352 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1972 r. w sprawie funduszu zakładowego w kombinatach budowlanych.
Dz.U. 1972 nr 54 poz. 351 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1972 r. w sprawie projektów wynalazczych.
Dz.U. 1972 nr 54 poz. 350 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1972 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Dz.U. 1972 nr 54 poz. 349 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1972 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
Dz.U. 1972 nr 54 poz. 348 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1972 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Dz.U. 1972 nr 54 poz. 347 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1972 r. w sprawie wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1972 nr 53 poz. 346 uchylony Ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o zmianie ustawy o łączności.
Dz.U. 1972 nr 53 poz. 345 uchylony Ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji
Dz.U. 1972 nr 53 poz. 344 uchylony Ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. zmieniająca ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin.
Dz.U. 1972 nr 53 poz. 343 uchylony Ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. zmieniająca ustawę o stosunku służbowym funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej.
Dz.U. 1972 nr 53 poz. 342 uchylony Ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową.
Dz.U. 1972 nr 53 poz. 341 uchylony Ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin.
Dz.U. 1972 nr 53 poz. 340 uchylony Ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o zmianie ustawy o prawie bankowym.
Dz.U. 1972 nr 53 poz. 339 uchylony Ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym.
Dz.U. 1972 nr 53 poz. 338 uchylony Ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym.
Dz.U. 1972 nr 52 poz. 337 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1973 z dnia 16 grudnia 1972 r.
Dz.U. 1972 nr 51 poz. 336 Oświadczenie rządowe z dnia 24 października 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Dominikańską Konwencji dotyczącej międzynarodowej wymiany wydawnictw oraz Konwencji dotyczącej międzypaństwowej wymiany wydawnictw urzędowych i dokumentów rządowych, sporządzonych w Paryżu dnia 5 grudnia 1958 r.
Dz.U. 1972 nr 51 poz. 335 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1972 r. w sprawie przystąpienia Republiki Iraku do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego tę konwencję.
Dz.U. 1972 nr 51 poz. 334 Oświadczenie rządowe z dnia 17 października 1972 r. w sprawie przystąpienia Libanu i Singapuru do Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1968 r., otwartego do podpisu w Nowym Jorku od dnia 3 do dnia 24 grudnia 1968 r.
Dz.U. 1972 nr 51 poz. 333 Oświadczenie rządowe z dnia 7 października 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1972 nr 51 poz. 332 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 2 grudnia 1972 r. w sprawie zadrzewień dróg publicznych objętych zakresem działania Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
Dz.U. 1972 nr 51 poz. 331 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 21 listopada 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu oddawania w użytkowanie wieczyste terenów państwowych i sprzedaży położonych na nich budynków.
Dz.U. 1972 nr 51 poz. 330 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 10 listopada 1972 r. w sprawie rodzaju studiów prowadzonych przez wyższe szkoły oficerskie resortu spraw wewnętrznych.
Dz.U. 1972 nr 51 poz. 329 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1972 r. w sprawie zaliczania rzemieślnikom okresów faktycznego wykonywania niektórych rodzajów usług do okresów ubezpieczenia.
Dz.U. 1972 nr 51 poz. 328 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1972 r. w sprawie umundurowania oraz odzieży ochronnej i roboczej dla niektórych pracowników ministerstw, urzędów centralnych i rad narodowych.
Dz.U. 1972 nr 50 poz. 327 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie utworzenia, zniesienia i zmiany granic niektórych miast.
Dz.U. 1972 nr 50 poz. 326 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie utworzenia powiatu miejskiego Świnoujście, zniesienia powiatu wolińskiego oraz zmiany granic powiatu kamieńskiego w województwie szczecińskim.
Dz.U. 1972 nr 50 poz. 325 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast stanowiących powiaty.
Dz.U. 1972 nr 50 poz. 324 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów.
Dz.U. 1972 nr 50 poz. 323 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zmiany granic miast Krakowa, Poznania i Wrocławia.
Dz.U. 1972 nr 50 poz. 322 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zmiany granic niektórych województw.
Dz.U. 1972 nr 49 poz. 321 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników prezydiów miejskich rad narodowych miast nie stanowiących powiatów oraz dzielnicowych rad narodowych w miastach stanowiących powiaty.
Dz.U. 1972 nr 49 poz. 320 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie wynagrodzenia stale urzędujących członków prezydiów miejskich rad narodowych miast nie stanowiących powiatów oraz dzielnicowych rad narodowych w miastach stanowiących powiaty.
Dz.U. 1972 nr 49 poz. 319 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zasad i trybu wyboru, zakresu działania oraz obowiązków i praw sołtysa i podsołtysa.
Dz.U. 1972 nr 49 poz. 318 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zasad organizacji, zadań i wynagradzania gminnej służby rolnej.
Dz.U. 1972 nr 49 poz. 317 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie przekazania niektórych spraw do właściwości naczelników gmin oraz prezydiów rad narodowych miast nie stanowiących powiatów i ich organów.
Dz.U. 1972 nr 49 poz. 316 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zadań i uprawnień koordynacyjnych gminnych rad narodowych i naczelników gmin.
Dz.U. 1972 nr 49 poz. 315 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zakresu działania naczelnika gminy, organizacji i zadań urzędu gminy oraz niektórych spraw pracowniczych.
Dz.U. 1972 nr 49 poz. 314 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych.
Dz.U. 1972 nr 49 poz. 313 uchylony Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o funduszu gminnym.
Dz.U. 1972 nr 49 poz. 312 Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych.
Dz.U. 1972 nr 49 poz. 311 uznany za uchylony Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1972 nr 48 poz. 310 Oświadczenie rządowe z dnia 17 października 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Iran Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r.
Dz.U. 1972 nr 48 poz. 309 Oświadczenie rządowe z dnia 17 października 1972 r. dotyczące przystąpienia Togo do Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do Podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r.
Dz.U. 1972 nr 48 poz. 308 Oświadczenie rządowe z dnia 17 października 1972 r. w sprawie przystąpienia Kuby do Międzynarodowego porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla Zwalczania Epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r.
Dz.U. 1972 nr 48 poz. 307 Oświadczenie rządowe z dnia 7 października 1972 r. w sprawie przystąpienia Malezji do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, sporządzonej w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r.
Dz.U. 1972 nr 48 poz. 306 Oświadczenie rządowe z dnia 7 października 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1972 nr 48 poz. 305 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 października 1972 r. w sprawie sposobu określania gruntów rolnych i leśnych zagrożonych erozją oraz zasad i trybu przeciwdziałania erozji.
Dz.U. 1972 nr 48 poz. 304 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 1972 r. w sprawie wysokości rat zobowiązania pieniężnego za rok 1973.
Dz.U. 1972 nr 48 poz. 303 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 1972 r. w sprawie szczegółowych zasad rekultywacji i zagospodarowania gruntów.
Dz.U. 1972 nr 48 poz. 302 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1972 r. w sprawie dodatkowych urlopów dla niektórych pracowników zatrudnionych w zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Maszynowego.
Dz.U. 1972 nr 47 poz. 301 Oświadczenie rządowe z dnia 7 października 1972 r. w sprawie przystąpienia Maroka do Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954 r.
Dz.U. 1972 nr 47 poz. 300 Oświadczenie rządowe z dnia 7 października 1972 r. w sprawie wypowiedzenia przez Szwajcarię Konwencji dotyczącej uregulowania kolizji ustawodawstw w zakresie małżeństwa, podpisanej w Hadze dnia 12 czerwca 1902 r.
Dz.U. 1972 nr 47 poz. 299 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych.
Dz.U. 1972 nr 47 poz. 298 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 października 1972 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
Dz.U. 1972 nr 46 poz. 297 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1972 r. w sprawie przyjęcia przez Katar Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1972 nr 46 poz. 296 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1972 r. dotyczące uczestnictwa Barbadosu w Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1972 nr 46 poz. 295 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 6 listopada 1972 r. w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych, jednostki grupującej te przedsiębiorstwa oraz funkcjonariuszy Straży Leśnej.
Dz.U. 1972 nr 46 poz. 294 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 20 października 1972 r. w sprawie rodzaju studiów prowadzonych przez Akademię Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1972 nr 45 poz. 293 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1972 r. dotyczące uczestnictwa Fidżi w Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r., oraz w Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1972 nr 45 poz. 292 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1972 nr 45 poz. 291 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Protokole dotyczącym przypadku bezpaństwowości oraz w Konwencji w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie, sporządzonych w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r.
Dz.U. 1972 nr 45 poz. 290 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 30 września 1972 r. w sprawie oznaczania rodzajów rzemiosł oraz określenia uprawnień i kwalifikacji zawodowych wymaganych do ich wykonywania.
Dz.U. 1972 nr 45 poz. 289 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 30 września 1972 r. w sprawie zasad organizacji cechów i nadzoru organów prezydiów rad narodowych nad ich działalnością.
Dz.U. 1972 nr 45 poz. 288 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 1972 r. w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła na podstawie potwierdzenia zgłoszenia wykonywania rzemiosła.
Dz.U. 1972 nr 45 poz. 287 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 1972 r. w sprawie uznania Związku Ociemniałych Żołnierzy PRL za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1972 nr 45 poz. 286 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 1972 r. w sprawie uznania Związku Inwalidów Wojennych PRL za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1972 nr 44 poz. 285 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1972 r. w sprawie przystąpienia Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich do konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1972 nr 44 poz. 284 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r.
Dz.U. 1972 nr 44 poz. 283 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1972 r. dotyczące przystąpienia Kanady do Konwencji celnej w sprawie karnetu A.T.A. dla odprawy warunkowej towarów (Konwencja A.T.A.), sporządzonej w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 r.
Dz.U. 1972 nr 44 poz. 282 Oświadczenie rządowe z dnia 15 września 1972 r. w sprawie przyjęcia przez Cejlon Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1972 nr 44 poz. 281 Oświadczenie rządowe z dnia 15 września 1972 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, sporządzonej w Hadze dnia 16 grudnia 1970 r.
Dz.U. 1972 nr 44 poz. 280 Oświadczenie rządowe z dnia 12 sierpnia 1972 r. w sprawie oświadczeń Austrii i Fidżi dotyczących Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r., i Porozumienia europejskiego uzupełniającego Konwencję o ruchu drogowym i Protokół w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisanego w Genewie dnia 16 września 1950 r.
Dz.U. 1972 nr 44 poz. 279 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 10 października 1972 r. w sprawie wymagań sanitarnych w handlu okrężnym środkami spożywczymi i używkami.
Dz.U. 1972 nr 44 poz. 278 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 września 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym.
Dz.U. 1972 nr 44 poz. 277 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 1972 r. w sprawie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne.
Dz.U. 1972 nr 44 poz. 276 Oświadczenie rządowe z dnia 15 września 1972 r. w sprawie wejścia w życie Układu o zakazie umieszczania broni jądrowej i innych rodzajów broni masowej zagłady na dnie mórz i oceanów oraz w jego podłożu, sporządzonego w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 11 lutego 1971 r.
Dz.U. 1972 nr 44 poz. 275 obowiązujący Układ o zakazie umieszczania broni jądrowej i innych rodzajów broni masowej zagłady na dnie mórz i oceanów oraz w jego podłożu, sporządzony w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 11 lutego 1971 r.
Dz.U. 1972 nr 43 poz. 274 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 1972 r. w sprawie zmiany granic miasta Sanoka w województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1972 nr 43 poz. 273 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 1972 r. w sprawie utworzenia powiatu bieszczadzkiego i powiatu miejskiego Sanok oraz zmiany granic niektórych powiatów w województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1972 nr 43 poz. 272 uchylony Ustawa z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości.
Dz.U. 1972 nr 42 poz. 271 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 19 września 1972 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów podlegających nadzorowi Ministra Rolnictwa upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania im upoważnień.
Dz.U. 1972 nr 42 poz. 270 uchylony Dekret z dnia 5 października 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym osób zajmujących kierownicze stanowiska polityczne i państwowe oraz członków ich rodzin.
Dz.U. 1972 nr 42 poz. 269 uchylony Dekret z dnia 5 października 1972 r. o uposażeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Dz.U. 1972 nr 41 poz. 268 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu sprawowania nadzoru i kontroli przez organy kontroli prasy, publikacji i widowisk.
Dz.U. 1972 nr 41 poz. 267 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1972 r. w sprawie zmiany nazwy wyższych szkół rolniczych.
Dz.U. 1972 nr 41 poz. 266 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 1972 r. w sprawie nadania Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach imienia Karola Adamieckiego.
Dz.U. 1972 nr 41 poz. 265 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 1972 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów meldunkowych obowiązujących na terenie m.st. Warszawy oraz miast Łodzi, Krakowa, Poznania, Gdańska, Gdyni i Sopotu.
Dz.U. 1972 nr 41 poz. 264 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste.
Dz.U. 1972 nr 41 poz. 263 Oświadczenie rządowe z dnia 12 września 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii w sprawie uregulowania podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 7 lutego 1972 r.
Dz.U. 1972 nr 41 poz. 262 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii w sprawie uregulowania podwójnego obywatelstwa, podpisana w Warszawie dnia 7 lutego 1972 r.
Dz.U. 1972 nr 40 poz. 261 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Rolnictwa z dnia 12 września 1972 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.
Dz.U. 1972 nr 40 poz. 260 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 1972 r. w sprawie przedterminowych wypłat rat odszkodowania.
Dz.U. 1972 nr 40 poz. 259 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1972 r. w sprawie zasad i stawek wynagradzania autorów oraz zawierania i wykonywania umów wydawniczych o wydanie dzieł w formie książkowej.
Dz.U. 1972 nr 39 poz. 258 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 31 sierpnia 1972 r. w sprawie ustalania podstawy wymiaru emerytury lub renty pracownikom otrzymującym wynagrodzenie zwolnione od podatku od wynagrodzeń i składki na cele emerytalne.
Dz.U. 1972 nr 39 poz. 257 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 29 sierpnia 1972 r. w sprawie zmiany warunków nabywania uprawnień do zasiłków rodzinnych na dzieci.
Dz.U. 1972 nr 39 poz. 256 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 1972 r. w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych do wykonywania zadań poza wojskiem.
Dz.U. 1972 nr 39 poz. 255 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 sierpnia 1972 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1972 nr 39 poz. 254 Oświadczenie rządowe z dnia 21 sierpnia 1972 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o współpracy kulturalnej między rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Afganistanu, podpisanej w Kabulu dnia 25 czerwca 1966 r.
Dz.U. 1972 nr 39 poz. 253 obowiązujący Umowa o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Afganistanu, podpisana w Kabulu dnia 25 czerwca 1966 r.
Dz.U. 1972 nr 38 poz. 252 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 16 sierpnia 1972 r. w sprawie środków ratunkowych na statkach morskich.
Dz.U. 1972 nr 38 poz. 251 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 16 sierpnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania gruźlicy bydła.
Dz.U. 1972 nr 38 poz. 250 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 sierpnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania, uiszczania i ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym.
Dz.U. 1972 nr 38 poz. 249 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 1972 r. w sprawie utworzenia wyższej szkoły oficerskiej resortu spraw wewnętrznych.
Dz.U. 1972 nr 38 poz. 248 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 1972 r. w sprawie utworzenia wyższej szkoły oficerskiej resortu spraw wewnętrznych.
Dz.U. 1972 nr 38 poz. 247 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1972 r. w sprawie wykonywania w stosunku do żołnierzy kar orzeczonych za wykroczenia popełnione przed wcieleniem do czynnej służby wojskowej.
Dz.U. 1972 nr 37 poz. 246 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 1972 r. w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.
Dz.U. 1972 nr 36 poz. 245 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republiką Ludową o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 14 września 1971 r.
Dz.U. 1972 nr 36 poz. 244 wygaśnięcie aktu Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republiką Ludową o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 14 września 1971 r.
Dz.U. 1972 nr 35 poz. 243 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 15 sierpnia 1972 r. w sprawie uchylenia niektórych przepisów dotyczących ochrony roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami.
Dz.U. 1972 nr 35 poz. 242 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 28 sierpnia 1972 r. w sprawie trybu ustalania, rozgraniczania i podziału terenów budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego na obszarze miast i osiedli.
Dz.U. 1972 nr 35 poz. 241 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1972 r. w sprawie zaliczania nauczycieli do pierwszej kategorii zatrudnienia.
Dz.U. 1972 nr 35 poz. 240 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie budownictwa specjalnego.
Dz.U. 1972 nr 34 poz. 239 Oświadczenie rządowe z dnia 3 sierpnia 1972 r. w sprawie przystąpienia Kenii i Tunezji do Konwencji o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 26 listopada 1968 r.
Dz.U. 1972 nr 34 poz. 238 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 1972 r. w sprawie przystąpienia Republiki Tunezji do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia zawodowego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r.
Dz.U. 1972 nr 34 poz. 237 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 1972 r. w sprawie uczestnictwa Republiki Nigru w Konwencji międzynarodowej o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r.
Dz.U. 1972 nr 34 poz. 236 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 1972 r. w sprawie przystąpienia Grecji do Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r.
Dz.U. 1972 nr 34 poz. 235 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 1972 r. dotyczące uczestnictwa Mauritiusa w Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r.
Dz.U. 1972 nr 34 poz. 234 uchylony Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 31 lipca 1972 r. w sprawie krajowego transportu drogowego.
Dz.U. 1972 nr 34 poz. 233 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1972 r. w sprawie utworzenia Akademii Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1972 nr 33 poz. 232 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lipca 1972 r. dotyczące uczestnictwa Singapuru w Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1972 nr 33 poz. 231 Oświadczenie rządowe z dnia 20 lipca 1972 r. w sprawie przyjęcia przez Państwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Bengalię Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1972 nr 33 poz. 230 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku wyrównawczego.
Dz.U. 1972 nr 33 poz. 229 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 29 lipca 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania przy ustalaniu prawa do zaopatrzenia emerytalnego i trybu wypłaty zaopatrzenia funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz ich rodzinom.
Dz.U. 1972 nr 33 poz. 228 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wypłaty odszkodowań dla członków rodzin funkcjonariuszów Służby Więziennej.
Dz.U. 1972 nr 33 poz. 227 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników urzędów morskich.
Dz.U. 1972 nr 33 poz. 226 Oświadczenie rządowe z dnia 20 lipca 1972 r. dotyczące wejścia w życie Protokołu w sprawie uchylenia Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o ochronie roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami z dnia 22 stycznia 1949 r., sporządzonego w Pradze dnia 3 grudnia 1970 r.
Dz.U. 1972 nr 33 poz. 225 Protokół w sprawie uchylenia Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o ochronie roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami z dnia 22 stycznia 1949 r., sporządzony w Pradze dnia 3 grudnia 1970 r.
Dz.U. 1972 nr 32 poz. 224 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 1972 r. w sprawie przystąpienia Republiki Tunezji do Konwencji celnej dotyczącej ułatwień przy przywozie towarów przeznaczonych do wystawiania albo wykorzystania na wystawach, targach, kongresach lub podobnych imprezach, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r.
Dz.U. 1972 nr 32 poz. 223 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1972 r. w sprawie przystąpienia Bułgarii do Konwencji w sprawie ochrony zasobów biologicznych Południowo-Wschodniego Atlantyku, sporządzonej w Rzymie dnia 23 października 1969 r.
Dz.U. 1972 nr 32 poz. 222 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 28 lipca 1972 r. w sprawie zasad i trybu powoływania oraz zakresu działania rzeczoznawców i zaprzysiężonych próbobiorców.
Dz.U. 1972 nr 32 poz. 221 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 1972 r. w sprawie gospodarowania wyrobami ze złota i platyny.
Dz.U. 1972 nr 32 poz. 220 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 25 lipca 1972 r. w sprawie dodatków z tytułu pracy nauczycielskiej do emerytur i rent inwalidzkich.
Dz.U. 1972 nr 32 poz. 219 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 25 lipca 1972 r. w sprawie ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent dla nauczycieli.
Dz.U. 1972 nr 31 poz. 218 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lipca 1972 r. dotyczące ratyfikacji przez Senegal i Austrię Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r.
Dz.U. 1972 nr 31 poz. 217 Oświadczenie rządowe z dnia 17 czerwca 1972 r. w sprawie przyjęcia przez Państwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, sporządzonej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1972 nr 31 poz. 216 Oświadczenie rządowe z dnia 8 czerwca 1972 r. w sprawie uczestnictwa Jugosławii, Rumunii i Tonga w Umowie o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów i zwrocie obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 22 kwietnia 1968 r.
Dz.U. 1972 nr 31 poz. 215 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 19 lipca 1972 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1964 r. w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych.
Dz.U. 1972 nr 31 poz. 214 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1972 r. w sprawie ustalenia organów, na które przechodzą niektóre sprawy należące dotychczas do właściwości Komitetu Nauki i Techniki oraz Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki.
Dz.U. 1972 nr 31 poz. 213 nieobowiązujący - przyczyna nieustalona Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1972 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
Dz.U. 1972 nr 30 poz. 212 Oświadczenie rządowe z dnia 3 czerwca 1972 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r.
Dz.U. 1972 nr 30 poz. 211 Oświadczenie rządowe z dnia 29 maja 1972 r. w sprawie zakończenia mocy obowiązującej w stosunkach z Fidżi Konwencji między Polską a Wielką Brytanią o wzajemnym uznawaniu świadectw rejestracyjnych i innych krajowych dokumentów, dotyczących pomiaru tonażu statków handlowych, podpisanej w Warszawie dnia 16 kwietnia 1934 r.
Dz.U. 1972 nr 30 poz. 210 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Komunikacji oraz Żeglugi z dnia 12 lipca 1972 r. w sprawie postępowania z rzeczami znalezionymi w środkach transportu publicznego oraz w pomieszczeniach i urządzeniach związanych z tym transportem.
Dz.U. 1972 nr 30 poz. 209 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 lipca 1972 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej mogą nakładać grzywny w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.
Dz.U. 1972 nr 30 poz. 208 Rozporządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 10 lipca 1972 r. w sprawie warunków zatrudniania i uposażenia pracowników Instytutu Kształcenia Zawodowego, Instytutu Programów Szkolnych oraz Instytutu Badań nad Młodzieżą.
Dz.U. 1972 nr 30 poz. 207 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 25 lutego 1972 r., do Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy w zakresie żeglugi na wodach granicznych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 1969 r.
Dz.U. 1972 nr 30 poz. 206 wygaśnięcie aktu Protokół podpisany w Warszawie dnia 25 lutego 1972 r. do Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy w zakresie żeglugi na wodach granicznych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 1969 r.
Dz.U. 1972 nr 29 poz. 205 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1972 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra do Spraw Kombatantów.
Dz.U. 1972 nr 29 poz. 204 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1972 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar oraz zasad tworzenia i szczegółowego zakresu działania terenowych urzędów miar.
Dz.U. 1972 nr 29 poz. 203 uchylony Dekret z dnia 20 lipca 1972 r. o dodatkowych dniach wolnych od pracy.
Dz.U. 1972 nr 28 poz. 202 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 lipca 1972 r. w sprawie ławników w sądach wojskowych.
Dz.U. 1972 nr 28 poz. 201 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1972 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.
Dz.U. 1972 nr 28 poz. 200 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1972 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
Dz.U. 1972 nr 27 poz. 199 Oświadczenie rządowe z dnia 2 czerwca 1972 r. w sprawie wejścia w życie poprawki do załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r.
Dz.U. 1972 nr 27 poz. 198 Oświadczenie rządowe z dnia 12 maja 1972 r. w sprawie uczestnictwa Barbadosu w Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Ogólne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1972 nr 27 poz. 197 Oświadczenie rządowe z dnia 10 maja 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Austrię Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r.
Dz.U. 1972 nr 27 poz. 196 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 6 lipca 1972 r. w sprawie ustalania podstawy wymiaru i obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego.
Dz.U. 1972 nr 27 poz. 195 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1972 r. w sprawie dodatkowych urlopów dla pracowników zatrudnionych w warunkach szkodliwych dla zdrowia przy urządzeniach wytwarzających mikrofale.
Dz.U. 1972 nr 27 poz. 194 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 6 lipca 1972 r. o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
Dz.U. 1972 nr 27 poz. 193 uznany za uchylony Ustawa z dnia 6 lipca 1972 r. o zmianie ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach oraz ustawy o wyłączeniu spod publicznej gospodarki lokalami domów jednorodzinnych oraz lokali w domach spółdzielni mieszkaniowych.
Dz.U. 1972 nr 27 poz. 192 uchylony Ustawa z dnia 6 lipca 1972 r. o terenach budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego oraz o podziale nieruchomości w miastach i osiedlach.
Dz.U. 1972 nr 27 poz. 191 uznany za uchylony Ustawa z dnia 6 lipca 1972 r. o podwyższeniu zasiłków przysługujących z ubezpieczenia społecznego w razie choroby pracownika.
Dz.U. 1972 nr 27 poz. 190 uchylony Ustawa z dnia 6 lipca 1972 r. o przedłużeniu urlopów macierzyńskich.
Dz.U. 1972 nr 26 poz. 189 Oświadczenie rządowe z dnia 9 maja 1972 r. w sprawie przyjęcia przez Chile Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1972 nr 26 poz. 188 Oświadczenie rządowe z dnia 9 maja 1972 r. w sprawie przystąpienia Kuwejtu do Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów wraz w Protokołem podpisania, sporządzonych w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r.
Dz.U. 1972 nr 26 poz. 187 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1972 r. w sprawie powierzenia niektórym sądom powiatowym rozpoznawania spraw o rozwód.
Dz.U. 1972 nr 26 poz. 186 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 15 czerwca 1972 r. w sprawie zniesienia arbitrażu resortowego.
Dz.U. 1972 nr 26 poz. 185 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1972 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług.
Dz.U. 1972 nr 25 poz. 184 Oświadczenie rządowe z dnia 6 czerwca 1972 r. w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących odpowiedzialności wynikającej ze zderzenia statków żeglugi śródlądowej, sporządzonej w Genewie dnia 15 marca 1960 r.
Dz.U. 1972 nr 25 poz. 183 obowiązujący Konwencja o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących odpowiedzialności wynikającej ze zderzenia statków żeglugi śródlądowej, sporządzona w Genewie dnia 15 marca 1960 r.
Dz.U. 1972 nr 25 poz. 182 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, sporządzonej w Hadze dnia 16 grudnia 1970 r.
Dz.U. 1972 nr 25 poz. 181 obowiązujący Konwencja o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, sporządzona w Hadze dnia 16 grudnia 1970 r.
Dz.U. 1972 nr 25 poz. 180 Oświadczenie rządowe z dnia 26 maja 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o wzajemnej komunikacji kolejowej, podpisanej w Warszawie dnia 8 kwietnia 1967 r.
Dz.U. 1972 nr 25 poz. 179 uchylony Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o wzajemnej komunikacji kolejowej, podpisana w Warszawie dnia 8 kwietnia 1967 r.
Dz.U. 1972 nr 25 poz. 178 Oświadczenie rządowe z dnia 26 maja 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-czechosłowacką granicę państwową w ruchu kolejowym i drogowym, podpisanej w Warszawie dnia 23 września 1966 r.
Dz.U. 1972 nr 25 poz. 177 wygaśnięcie aktu Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-czechosłowacką granicę państwową w ruchu kolejowym i drogowym, podpisana w Warszawie dnia 23 września 1966 r.
Dz.U. 1972 nr 24 poz. 176 Oświadczenie rządowe z dnia 10 maja 1972 r. w sprawie uczestnictwa Bengalii w konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1972 nr 24 poz. 175 Oświadczenie rządowe z dnia 10 maja 1972 r. dotyczące przystąpienia Tonga do Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r.
Dz.U. 1972 nr 24 poz. 174 Oświadczenie rządowe z dnia 10 maja 1972 r. dotyczące przystąpienia Republiki Malgaskiej do Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1972 nr 24 poz. 173 Oświadczenie rządowe z dnia 10 maja 1972 r. w sprawie przystąpienia Arabii Saudyjskiej do Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r.
Dz.U. 1972 nr 24 poz. 172 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1972 r. w sprawie utworzenia Instytutu Kształcenia Nauczycieli.
Dz.U. 1972 nr 24 poz. 171 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1972 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Oświaty i Wychowania.
Dz.U. 1972 nr 24 poz. 170 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1972 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania oraz składu Państwowej Rady Gospodarki Materiałowej.
Dz.U. 1972 nr 24 poz. 169 Oświadczenie rządowe z dnia 5 czerwca 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec o podstawach normalizacji ich wzajemnych stosunków, podpisanego w Warszawie dnia 7 grudnia 1970 r.
Dz.U. 1972 nr 24 poz. 168 wygaśnięcie aktu Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec o podstawach normalizacji ich wzajemnych stosunków, podpisany w Warszawie dnia 7 grudnia 1970 r.
Dz.U. 1972 nr 23 poz. 167 uchylony Ustawa z dnia 8 czerwca 1972 r. o utworzeniu urzędu Ministra do Spraw Kombatantów.
Dz.U. 1972 nr 23 poz. 166 uchylony Ustawa z dnia 8 czerwca 1972 r. o ustroju sądów wojskowych.
Dz.U. 1972 nr 23 poz. 165 uchylony Ustawa z dnia 8 czerwca 1972 r. o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników.
Dz.U. 1972 nr 23 poz. 164 uchylony Ustawa z dnia 8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu i organizacji rzemiosła.
Dz.U. 1972 nr 22 poz. 163 Oświadczenie rządowe z dnia 9 maja 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Sierra Leone Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Montreux dnia 12 listopada 1965 r.
Dz.U. 1972 nr 22 poz. 162 Oświadczenie rządowe z dnia 9 maja 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Kostarykę Konwencji o morzu pełnym i Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonych w Genewie dnia 29 kwietnia 1968 r.
Dz.U. 1972 nr 22 poz. 161 Oświadczenie rządowe z dnia 26 kwietnia 1972 r. w sprawie przystąpienia Luksemburga do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r.
Dz.U. 1972 nr 22 poz. 160 Oświadczenie rządowe z dnia 25 kwietnia 1972 r. w sprawie przystąpienia Stanów Zjednoczonych Ameryki do Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji wyrobów i usług, do których stosuje się znaki fabryczne lub handlowe, sporządzonego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r.
Dz.U. 1972 nr 22 poz. 159 Oświadczenie rządowe z dnia 25 kwietnia 1972 r. w sprawie przystąpienia Zambii do Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1972 nr 22 poz. 158 Oświadczenie rządowe z dnia 25 kwietnia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Paragwaj Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r.
Dz.U. 1972 nr 22 poz. 157 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 czerwca 1972 r. o pięcioletnim planie społeczno-gospodarczego rozwoju kraju w latach 1971-1975.
Dz.U. 1972 nr 21 poz. 156 Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 29 kwietnia 1972 r. w sprawie uposażenia pracowników naukowo-badawczych Międzyuczelnianego Zakładu Badań nad Szkolnictwem Wyższym.
Dz.U. 1972 nr 21 poz. 155 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 6 maja 1972 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które niektórzy funkcjonariusze administracji leśnej i Straży Ochrony Przyrody upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.
Dz.U. 1972 nr 21 poz. 154 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń w zakresie wypłaty rent z tytułu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych i nadterminowych.
Dz.U. 1972 nr 21 poz. 153 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne w zakresie mikrofalowym.
Dz.U. 1972 nr 21 poz. 152 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników administracyjnych i obsługowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych.
Dz.U. 1972 nr 20 poz. 151 Oświadczenie rządowe z dnia 29 kwietnia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Szwecję Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1972 nr 20 poz. 150 Oświadczenie rządowe z dnia 29 kwietnia 1972 r. w sprawie uczestnictwa Tonga w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych wraz w Protokołem, sporządzonej w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r., oraz w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków wraz z Protokołem, sporządzonej w Genewie dnia 19 marca 1931 r.
Dz.U. 1972 nr 20 poz. 149 Oświadczenie rządowe z dnia 21 kwietnia 1972 r. w sprawie przyjęcia przez Bahrajn, Katar i Oman Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, sporządzonej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1972 nr 20 poz. 148 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 13 maja 1972 r. w sprawie reflektorów radarowych na statkach morskich.
Dz.U. 1972 nr 20 poz. 147 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 maja 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu odmian roślin uprawnych do rejestru odmian oryginalnych oraz do spisów odmian selekcjonowanych i miejscowych.
Dz.U. 1972 nr 20 poz. 146 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 4 maja 1972 r. w sprawie zasad i trybu udzielania przez państwowe jednostki handlu zagranicznego zamówień na dostawy, roboty i usługi przeznaczone na eksport.
Dz.U. 1972 nr 19 poz. 145 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 2 maja 1972 r. w sprawie wyposażenia statków morskich w pomoce i przybory nawigacyjne.
Dz.U. 1972 nr 19 poz. 144 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 maja 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędowego spisu leków oraz innych wykazów surowców farmaceutycznych i leków gotowych.
Dz.U. 1972 nr 19 poz. 143 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 1972 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów podlegających nadzorowi Ministra Spraw Wewnętrznych upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.
Dz.U. 1972 nr 19 poz. 142 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 1972 r. w sprawie powierzenia Państwowym Biurom Notarialnym w Dębnie i Gryficach prowadzenia ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1972 nr 19 poz. 141 Rozporządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 29 kwietnia 1972 r. w sprawie uposażenia pracowników naukowo-badawczych Instytutu Pedagogiki.
Dz.U. 1972 nr 19 poz. 140 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania Naczelnej Rady Uzdrowisk i Wczasów Pracowniczych oraz wojewódzkich rad uzdrowisk i wczasów pracowniczych.
Dz.U. 1972 nr 19 poz. 139 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych stężeń substancji w powietrzu atmosferycznym.
Dz.U. 1972 nr 19 poz. 138 Oświadczenie rządowe z dnia 25 kwietnia 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 14 października 1971 r., do Umowy pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową i Niemiecką Republiką Demokratyczną o współpracy w dziedzinie polityki społecznej, podpisanej w Warszawie dnia 13 lipca 1957 r.
Dz.U. 1972 nr 19 poz. 137 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Protokół podpisany w Warszawie dnia 14 października 1971 r. do Umowy pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową i Niemiecką Republiką Demokratyczną o współpracy w dziedzinie polityki społecznej, podpisanej w Warszawie dnia 13 lipca 1957 r.
Dz.U. 1972 nr 19 poz. 136 Oświadczenie rządowe z dnia 25 kwietnia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokołu do Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, dotyczącego członkostwa w komitetach rejonowych oraz środków regulacji rybołówstwa, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 1 października 1969 r.
Dz.U. 1972 nr 19 poz. 135 uchylony Protokół do Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, dotyczący członkostwa w komitetach rejonowych oraz środków regulacji rybołówstwa, sporządzony w Waszyngtonie dnia 1 października 1969 r.
Dz.U. 1972 nr 19 poz. 134 Oświadczenie rządowe z dnia 25 kwietnia 1972 r. w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji w sprawie ochrony zasobów biologicznych Południowo-Wschodniego Atlantyku, sporządzonej w Rzymie dnia 23 października 1969 r.
Dz.U. 1972 nr 19 poz. 133 obowiązujący Konwencja w sprawie ochrony zasobów biologicznych Południowo-Wschodniego Atlantyku, sporządzona w Rzymie dnia 23 października 1969 r.
Dz.U. 1972 nr 18 poz. 132 uchylony Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 12 kwietnia 1972 r. w sprawie obliczania wydatków w postępowaniu karnym.
Dz.U. 1972 nr 18 poz. 131 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 4 kwietnia 1972 r. w sprawie administracji i gospodarki wyższych szkół artystycznych.
Dz.U. 1972 nr 18 poz. 130 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 24 kwietnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia międzynarodowego transportu drogowego krajowymi pojazdami samochodowymi.
Dz.U. 1972 nr 18 poz. 129 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych.
Dz.U. 1972 nr 18 poz. 128 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 1972 r. w sprawie uprawnień do przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych na stanowisko docenta w wyższych szkołach artystycznych.
Dz.U. 1972 nr 18 poz. 127 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach górnictwa węglowego, w przedsiębiorstwach energetycznych oraz w przedsiębiorstwach przemysłu gazowniczego w resorcie górnictwa i energetyki.
Dz.U. 1972 nr 17 poz. 126 Oświadczenie rządowe z dnia 7 kwietnia 1972 r. w sprawie przystąpienia Singapuru do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., przystąpienia Republiki Dominikańskiej do wymienionej konwencji oraz do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego tę konwencję i potwierdzenia przez Fidżi uczestnictwa w Konwencji z 1929 r. oraz w Protokole haskim z 1955 r.
Dz.U. 1972 nr 17 poz. 125 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 1972 r. w sprawie przyjęcia Kataru, Bahrajnu, Bhutanu, Omanu i Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1972 nr 17 poz. 124 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 1972 r. w sprawie przyjęcia przez Fidżi Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1972 nr 17 poz. 123 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 kwietnia 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach anatomii patologicznej, w prosekturach oraz w pracowniach histopatologicznych i histochemicznych.
Dz.U. 1972 nr 17 poz. 122 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 13 kwietnia 1972 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów podlegających nadzorowi Ministra Komunikacji upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania im upoważnień.
Dz.U. 1972 nr 17 poz. 121 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1972 r. w sprawie ustalenia spraw, które przechodzą do właściwości Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Rolnictwa oraz Żeglugi.
Dz.U. 1972 nr 16 poz. 120 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 1972 r. w sprawie przystąpienia Botswany do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1972 nr 16 poz. 119 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Portugalię Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r.
Dz.U. 1972 nr 16 poz. 118 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 30 marca 1972 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze administracji żeglugi śródlądowej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania im upoważnień.
Dz.U. 1972 nr 16 poz. 117 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1972 r. w sprawie uznania "Towarzystwa Wiedzy Wojskowo-Obronnej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1972 nr 16 poz. 116 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przeprowadzania przewodów doktorskich i habilitacyjnych.
Dz.U. 1972 nr 16 poz. 115 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1972 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1972 nr 16 poz. 114 uchylony Ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 r. Karta praw i obowiązków nauczyciela.
Dz.U. 1972 nr 15 poz. 113 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1972 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r.
Dz.U. 1972 nr 15 poz. 112 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1972 r. w sprawie przystąpienia Belgii do Konwencji o morzu pełnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.
Dz.U. 1972 nr 15 poz. 111 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1972 r. w sprawie przystąpienia Tonga do Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Montreux dnia 12 listopada 1965 r.
Dz.U. 1972 nr 15 poz. 110 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanię i Austrię Konwencji (nr 124) dotyczącej badania lekarskiego zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r.
Dz.U. 1972 nr 15 poz. 109 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 5 kwietnia 1972 r. w sprawie ograniczenia połowów niektórych gatunków ryb włokiem na wodach Północno-Zachodniego Atlantyku.
Dz.U. 1972 nr 15 poz. 108 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego i geologicznych.
Dz.U. 1972 nr 15 poz. 107 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, sporządzonej w Warszawie dnia 27 maja 1971 r.
Dz.U. 1972 nr 15 poz. 106 wygaśnięcie aktu Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, sporządzona w Warszawie dnia 27 maja 1971 r.
Dz.U. 1972 nr 14 poz. 105 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Żeglugi z dnia 28 marca 1972 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Żeglugi z dnia 31 stycznia 1972 r. w sprawie przewozu ziarna luzem na statkach morskich.
Dz.U. 1972 nr 14 poz. 104 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Australię Konwencji (nr 123) dotyczącej najniższego wieku dopuszczenia do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1965 r.
Dz.U. 1972 nr 14 poz. 103 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Francję Konwencji (nr 123) dotyczącej najniższego wieku dopuszczenia do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1965 r.
Dz.U. 1972 nr 14 poz. 102 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Francję Konwencji (nr 115) dotyczącej ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1960 r.
Dz.U. 1972 nr 14 poz. 101 Oświadczenie rządowe z dnia 4 marca 1972 r. w sprawie wypowiedzenia przez Szwajcarię Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r.
Dz.U. 1972 nr 14 poz. 100 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lutego 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r.
Dz.U. 1972 nr 14 poz. 99 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lutego 1972 r. w sprawie uczestnictwa Bahrajnu i Burundi w konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r., oraz wycofania przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii zastrzeżenia do Konwencji genewskiej o ochronie osób cywilnych podczas wojny.
Dz.U. 1972 nr 14 poz. 98 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lutego 1972 r. w sprawie przyjęcia przez Bahrajn Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1972 nr 14 poz. 97 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lutego 1972 r. dotyczące ratyfikacji przez Finlandię i Chile Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r.
Dz.U. 1972 nr 14 poz. 96 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lutego 1972 r. w sprawie przystąpienia Republiki Południowej Afryki do Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r.
Dz.U. 1972 nr 14 poz. 95 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalności użycia przez funkcjonariuszy Służby Więziennej broni oraz stosowania siły fizycznej i szczególnych środków bezpieczeństwa.
Dz.U. 1972 nr 14 poz. 94 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1972 r. w sprawie praktyk studentów szkół wyższych.
Dz.U. 1972 nr 13 poz. 93 uchylony Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.
Dz.U. 1972 nr 12 poz. 92 Oświadczenie rządowe z dnia 29 stycznia 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji międzynarodowej o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r.
Dz.U. 1972 nr 12 poz. 91 Oświadczenie rządowe z dnia 25 stycznia 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi i Tonga w Konwencji o szelfie kontynentalnym i w Konwencji o morzu pełnym, sporządzonych w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r., oraz przystąpienia Norwegii do Konwencji o szelfie kontynentalnym.
Dz.U. 1972 nr 12 poz. 90 Oświadczenie rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r.
Dz.U. 1972 nr 12 poz. 89 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 marca 1972 r. w sprawie zapobiegania pożarom lasów i obiektów budowlanych powstającym w wyniku wypalania łąk i wrzosowisk.
Dz.U. 1972 nr 12 poz. 88 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 18 marca 1972 r. w sprawie zwolnień od należności celnych oraz od ograniczeń przywozu i wywozu przedmiotów przewożonych między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną.
Dz.U. 1972 nr 12 poz. 87 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 1972 r. w sprawie zmiany granic miasta Strzelce Opolskie w powiecie strzeleckim, województwie opolskim.
Dz.U. 1972 nr 12 poz. 86 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie zastosowania niektórych przepisów ustawy o pracownikach rad narodowych do pracowników terenowych organów statystyki państwowej oraz pracowników inspektoratów kontrolno-rewizyjnych przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych.
Dz.U. 1972 nr 11 poz. 85 uznany za uchylony Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o zniesieniu Urzędu Rezerw Państwowych.
Dz.U. 1972 nr 11 poz. 84 uchylony Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu Państwowej Rady Gospodarki Materiałowej.
Dz.U. 1972 nr 11 poz. 83 uchylony Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o zniesieniu Centralnego Urzędu Jakości i Miar i Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Dz.U. 1972 nr 11 poz. 82 uchylony Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar.
Dz.U. 1972 nr 11 poz. 81 uchylony Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o zniesieniu Komitetu Pracy i Płac.
Dz.U. 1972 nr 11 poz. 80 uchylony Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu urzędu Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.
Dz.U. 1972 nr 11 poz. 79 uznany za uchylony Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o zniesieniu Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej.
Dz.U. 1972 nr 11 poz. 78 uchylony Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o zniesieniu urzędu Ministra Gospodarki Komunalnej.
Dz.U. 1972 nr 11 poz. 77 uchylony Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu urzędu Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
Dz.U. 1972 nr 11 poz. 76 uznany za uchylony Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o zniesieniu Komitetu Drobnej Wytwórczości.
Dz.U. 1972 nr 11 poz. 75 uznany za uchylony Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o zniesieniu urzędu Ministra Handlu Wewnętrznego.
Dz.U. 1972 nr 11 poz. 74 uchylony Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu urzędu Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług.
Dz.U. 1972 nr 11 poz. 73 uznany za uchylony Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o zniesieniu Komitetu Nauki i Techniki.
Dz.U. 1972 nr 11 poz. 72 uznany za uchylony Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o zniesieniu urzędu Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.
Dz.U. 1972 nr 11 poz. 71 uchylony Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu urzędu Ministra Oświaty i Wychowania.
Dz.U. 1972 nr 11 poz. 70 uchylony Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu urzędu Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
Dz.U. 1972 nr 10 poz. 69 Oświadczenie rządowe z dnia 25 stycznia 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi i Mauritiusa w Porozumieniu dotyczącym ułatwień marynarzom handlowym leczenia chorób wenerycznych, podpisanym w Brukseli dnia 1 grudnia 1924 r.
Dz.U. 1972 nr 10 poz. 68 Oświadczenie rządowe z dnia 25 stycznia 1972 r. w sprawie członkostwa terytorium Saint Pierre i Miquelon oraz terytorium Komorów w Światowej Organizacji Meteorologicznej.
Dz.U. 1972 nr 10 poz. 67 Oświadczenie rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie przyjęcia przez Irlandię Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r.
Dz.U. 1972 nr 10 poz. 66 Oświadczenie rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Ogólne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1972 nr 10 poz. 65 Oświadczenie rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie przyjęcia przez Nową Zelandię Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r.
Dz.U. 1972 nr 10 poz. 64 Oświadczenie rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r., oraz przystąpienia Jordanii i Bahrainu do tej konwencji.
Dz.U. 1972 nr 10 poz. 63 Oświadczenie rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie uczestnictwa Tonga w Układzie o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, sporządzonego w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 27 stycznia 1967 r.
Dz.U. 1972 nr 10 poz. 62 Oświadczenie rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Chile Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za prace jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r., i Konwencji (nr 111) dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1972 nr 10 poz. 61 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 14 marca 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, szczegółowych zadań, trybu postępowania i trybu kierowania na badania przez te komisje, zasad orzekania o inwalidztwie oraz sposobu powoływania i zasad wynagradzania członków komisji lekarskich i lekarzy działających w zakresie orzecznictwa inwalidzkiego.
Dz.U. 1972 nr 9 poz. 60 Oświadczenie rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Burundi Konwencji (nr 90) dotyczącej pracy nocnej młodocianych w przemyśle (zrewidowanej w 1948 r.), przyjętej w San Francisco dnia 10 lipca 1948 r., oraz Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r.
Dz.U. 1972 nr 9 poz. 59 Oświadczenie rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Kenię Międzynarodowej konwencji (nr 16) o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r.
Dz.U. 1972 nr 9 poz. 58 Oświadczenie rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Panamę Konwencji (nr 96) dotyczącej płatnych biur pośrednictwa pracy (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r.
Dz.U. 1972 nr 9 poz. 57 Oświadczenie rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Francję Konwencji (nr 124) dotyczącej badania lekarskiego zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r.
Dz.U. 1972 nr 9 poz. 56 Oświadczenie rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Kubę i Kenię Konwencji (nr 112) dotyczącej najniższego wieku dopuszczania do pracy w rybołówstwie, przyjętej w Genewie dnia 19 czerwca 1959 r.
Dz.U. 1972 nr 9 poz. 55 uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 29 lutego 1972 r. zmieniające rozporządzenie o szczegółowych zasadach i trybie postępowania w sprawach cudzoziemców oraz o wzorach dokumentów dla cudzoziemców.
Dz.U. 1972 nr 9 poz. 54 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1972 r. w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego.
Dz.U. 1972 nr 8 poz. 53 Oświadczenie rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Kenię Konwencji (nr 27) dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1929 r.
Dz.U. 1972 nr 8 poz. 52 Oświadczenie rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanię Konwencji (nr 92) dotyczącej pomieszczenia załogi na statku (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r.
Dz.U. 1972 nr 8 poz. 51 Oświadczenie rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Mauretanię, Francję, Jugosławię i Kambodżę Konwencji (nr 122) dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r.
Dz.U. 1972 nr 8 poz. 50 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 1972 r. w sprawie przekazania Sądowi Powiatowemu w Jarocinie rozpoznawania spraw karnych dotyczących nieletnich w zakresie właściwości Sądu Powiatowego w Krotoszynie.
Dz.U. 1972 nr 8 poz. 49 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1972 r. w sprawie określenia zakładów, w których ma być wykonywana kara aresztu.
Dz.U. 1972 nr 8 poz. 48 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 1 marca 1972 r. w sprawie zmiany niektórych stawek w taryfie celnej przywozowej.
Dz.U. 1972 nr 8 poz. 47 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników urzędów morskich.
Dz.U. 1972 nr 8 poz. 46 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych.
Dz.U. 1972 nr 7 poz. 45 Oświadczenie rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Japonię Konwencji (nr 116) z dnia 26 czerwca 1961 r. zmieniającej częściowo konwencje przyjęte przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1972 nr 7 poz. 44 Oświadczenie rządowe z dnia 20 stycznia 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r., zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success, Nowy Jork dnia 12 listopada 1947 r.
Dz.U. 1972 nr 7 poz. 43 Oświadczenie rządowe z dnia 20 stycznia 1972 r. w sprawie przystąpienia Rumunii do Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954 r.
Dz.U. 1972 nr 7 poz. 42 Oświadczenie rządowe z dnia 20 stycznia 1972 r. w sprawie przystąpienia Hiszpanii do Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r., zmienionej Protokołem podpisanym w Paryżu dnia 10 maja 1948 r.
Dz.U. 1972 nr 7 poz. 41 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 28 stycznia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i śródlądowych.
Dz.U. 1972 nr 7 poz. 40 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 lutego 1972 r. w sprawie orzeczeń lekarskich o dopuszczalności dokonywania zabiegów sztucznego uodpornienia w celu uzyskania surowic testowych.
Dz.U. 1972 nr 7 poz. 39 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1972 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych, w przedsiębiorstwach podległych Ministrowi Przemysłu Lekkiego zgrupowanych w Zjednoczeniu Przemysłu Lniarskiego oraz w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego i geologicznych.
Dz.U. 1972 nr 6 poz. 38 Oświadczenie rządowe z dnia 25 stycznia 1972 r. w sprawie uczestnictwa Kambodży w Konwencji i Statucie o wolności tranzytu, sporządzonych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.
Dz.U. 1972 nr 6 poz. 37 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 31 stycznia 1972 r. w sprawie przewozu ziarna luzem na statkach morskich.
Dz.U. 1972 nr 6 poz. 36 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 stycznia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia funkcjonariuszów Straży Leśnej.
Dz.U. 1972 nr 6 poz. 35 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg przez kościelne osoby prawne oraz zakony i kongregacje duchowne.
Dz.U. 1972 nr 6 poz. 34 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1972 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Umowy dotyczącej przywozu przedmiotów o charakterze wychowawczym, naukowym lub kulturalnym, sporządzonej w Lake Success, Nowy Jork dnia 22 listopada 1950 r.
Dz.U. 1972 nr 6 poz. 33 obowiązujący Umowa dotycząca przywozu przedmiotów o charakterze wychowawczym, naukowym lub kulturalnym, sporządzona w Lake Success, Nowy Jork dnia 22 listopada 1950 r.
Dz.U. 1972 nr 5 poz. 32 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 20 stycznia 1972 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze administracji morskiej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania im upoważnień.
Dz.U. 1972 nr 5 poz. 31 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 14 stycznia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku.
Dz.U. 1972 nr 5 poz. 30 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie zasad udzielania świadczeń leczniczych przez zakłady społeczne służby zdrowia pracownikom twórczym.
Dz.U. 1972 nr 5 poz. 29 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 12 stycznia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania licytacji nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych.
Dz.U. 1972 nr 5 poz. 28 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 stycznia 1972 r. w sprawie wyłączania gruntów z państwowego gospodarstwa leśnego i włączania gruntów do tego gospodarstwa.
Dz.U. 1972 nr 5 poz. 27 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 17 stycznia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za urządzenia uzyskiwane przy zamianie lokali.
Dz.U. 1972 nr 5 poz. 26 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1972 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zwierząt gospodarskich.
Dz.U. 1972 nr 5 poz. 25 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1972 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia ziemiopłodów od gradobicia i powodzi.
Dz.U. 1972 nr 5 poz. 24 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1972 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych.
Dz.U. 1972 nr 5 poz. 23 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1972 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia budynków.
Dz.U. 1972 nr 5 poz. 22 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w niektórych przedsiębiorstwach resortu przemysłu spożywczego i skupu.
Dz.U. 1972 nr 4 poz. 21 Oświadczenie rządowe z dnia 12 stycznia 1972 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy w dziedzinie wspólnej kontroli ruchu granicznego, podpisanej w Warszawie dnia 25 listopada 1971 r.
Dz.U. 1972 nr 4 poz. 20 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy w dziedzinie wspólnej kontroli ruchu granicznego, podpisana w Warszawie dnia 25 listopada 1971 r.
Dz.U. 1972 nr 4 poz. 19 Oświadczenie rządowe z dnia 12 stycznia 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o współpracy w dziedzinie komunikacji, podpisanego w Berlinie dnia 16 lipca 1971 r.
Dz.U. 1972 nr 4 poz. 18 wygaśnięcie aktu Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o współpracy w dziedzinie komunikacji, podpisany w Berlinie dnia 16 lipca 1971 r.
Dz.U. 1972 nr 3 poz. 17 uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Zagranicznych i Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie paszportów konsularnych.
Dz.U. 1972 nr 3 poz. 16 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1971 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie zwolnienia od podatków przychodów osiąganych z nowo założonych zakładów produkcji materiałów budowlanych oraz w sprawie zwolnienia od podatków przychodów osiąganych z nowo założonych drobnych zakładów rzemieślniczych.
Dz.U. 1972 nr 3 poz. 15 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób prowadzących wytwórnie palonej cegły.
Dz.U. 1972 nr 3 poz. 14 Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 1971 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Danii w sprawie wzajemnego przyznania praw do połowów w ich odpowiednich strefach rybołówstwa morskiego, podpisanej w Kopenhadze dnia 1 czerwca 1971 r.
Dz.U. 1972 nr 3 poz. 13 uchylony Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Danii w sprawie wzajemnego przyznania praw do połowów w ich odpowiednich strefach rybołówstwa morskiego, podpisana w Kopenhadze dnia 1 czerwca 1971 r.
Dz.U. 1972 nr 2 poz. 12 Oświadczenie rządowe z dnia 3 stycznia 1972 r. w sprawie przystąpienia Tanzanii do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, sporządzonej w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1972 nr 2 poz. 11 Oświadczenie rządowe z dnia 28 grudnia 1971 r. w sprawie przyjęcia przez Fidżi Konstytucji Światowego Związku Pocztowego i innych aktów międzynarodowych XV Kongresu Światowego Związku Pocztowego, sporządzonych w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.
Dz.U. 1972 nr 2 poz. 10 Oświadczenie rządowe z dnia 28 grudnia 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Panamę i Mongolię Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Montreux dnia 12 listopada 1965 r.
Dz.U. 1972 nr 2 poz. 9 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1964 r. w sprawie zatrudniania absolwentów szkół wyższych oraz orzekania o obowiązku zwrotu kosztów wykształcenia.
Dz.U. 1972 nr 2 poz. 8 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1972 r. w sprawie uznania Stowarzyszenia Architektów Polskich za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1972 nr 2 poz. 7 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 12 stycznia 1972 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1972 nr 1 poz. 6 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 17 grudnia 1971 r. w sprawie oznakowania nawigacyjnego polskich wód morskich.
Dz.U. 1972 nr 1 poz. 5 uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 grudnia 1971 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach i w innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz w szkołach wyższych.
Dz.U. 1972 nr 1 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1971 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od wynagrodzeń przychodów tłumaczy przysięgłych.
Dz.U. 1972 nr 1 poz. 3 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów meldunkowych na terenie niektórych miejscowości województwa warszawskiego.
Dz.U. 1972 nr 1 poz. 2 Oświadczenie rządowe z dnia 22 grudnia 1971 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii o zniesieniu wiz przy podróżach służbowych i prywatnych, sporządzonej w Bukareszcie dnia 28 czerwca 1971 r.
Dz.U. 1972 nr 1 poz. 1 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii o zniesieniu wiz przy podróżach służbowych i prywatnych, sporządzona w Bukareszcie dnia 28 czerwca 1971 r.