Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1960 nr 97 poz. 430 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 grudnia 1960 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1960 nr 97 poz. 429 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 grudnia 1960 r. o Narodowym Planie Gospodarczym na 1961 r.
M.P. 1960 nr 96 poz. 428 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 grudnia 1960 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu wydawania zezwoleń na wyrąb drzew w lasach nie stanowiących własności Państwa i w niektórych lasach państwowych oraz trybu i sposobu kontroli użytkowania tych lasów.
M.P. 1960 nr 96 poz. 427 uchylony Uchwała nr 427 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1960 r. w sprawie nadawania wyróżnień i odznak "Zasłużonego Działacza Turystyki", "Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej" i "Zasłużonego Mistrza Sportu".
M.P. 1960 nr 96 poz. 426 Uchwała nr 424 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1960 r. w sprawie trybu zawiadamiania nadrzędnych organów administracyjnych o niezałatwieniu sprawy w terminie przepisanym.
M.P. 1960 nr 96 poz. 425 uchylony wykazem Uchwała nr 417 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1960 r. w sprawie zakończenia prac związanych z usuwaniem pozostałości zniszczeń wojennych.
M.P. 1960 nr 96 poz. 424 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 grudnia 1960 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rządu z wykonania Narodowego Planu Gospodarczego w 1959 r. i sprawozdania Rządu z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1959 r. oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium za ten okres.
M.P. 1960 nr 95 poz. 423 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 20 grudnia 1960 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania przez uspołecznione przedsiębiorstwa usługowe i ich zakłady skarg i wniosków oraz trybu zawiadamiania o ich załatwieniu.
M.P. 1960 nr 95 poz. 422 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 17 grudnia 1960 r. w sprawie zaliczenia do działalności usługowej niektórych świadczeń polegających na wytwarzaniu na indywidualne zamówienie przedmiotów z materiału zakładu usługowego.
M.P. 1960 nr 95 poz. 421 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 listopada 1960 r. w sprawie badania i oceny zdolności młodzieży do uczestniczenia w przysposobieniu wojskowym.
M.P. 1960 nr 95 poz. 420 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 20 grudnia 1960 r. w sprawie książek do wpisywania skarg i wniosków w uspołecznionych placówkach handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego.
M.P. 1960 nr 94 poz. 419 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 249 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1960 r. w sprawie przekazania Ministrowi Handlu Wewnętrznego uprawnień do wydawania przepisów dotyczących produkcji pieczywa.
M.P. 1960 nr 94 poz. 418 uchylony Uchwała nr 399 Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1960 r. zmieniająca uchwałę nr 358 z dnia 20 sierpnia 1959 r. w sprawie zasad rozliczeń z budżetem z tytułu zysków i strat oraz zasad podziału zysku i finansowania środków obrotowych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.
M.P. 1960 nr 94 poz. 417 uchylony Uchwała nr 388 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1960 r. o przedsiębiorstwach prowadzących.
M.P. 1960 nr 93 poz. 416 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1960 r. w sprawie uruchamiania środków na finansowanie inwestycji w 1961 r. dla jednostek objętych lub rozliczających się z budżetem centralnym.
M.P. 1960 nr 93 poz. 415 uchylony wykazem Zarządzenie nr 248 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1960 r. w sprawie obowiązku szkolenia w zakresie normalizacji.
M.P. 1960 nr 92 poz. 414 uchylony Instrukcja Przewodniczącego Komitetu do Spraw Techniki z dnia 26 listopada 1960 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników delegowanych za granicę, zakresu i trybu składania sprawozdań naukowych, technicznych i ekonomicznych oraz rozpowszechniania informacji wynikających ze sprawozdań.
M.P. 1960 nr 91 poz. 413 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Łączności oraz Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 10 listopada 1960 r. w sprawie zwiększenia liczby pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin w urzędach pocztowo-telekomunikacyjnych.
M.P. 1960 nr 91 poz. 412 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 1960 r. w sprawie cen złota i platyny przy ustalaniu wartości przedmiotów przestępstw dewizowych.
M.P. 1960 nr 91 poz. 411 uchylony Uchwała nr 387 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1960 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłowych i ich zjednoczeń objętych planowaniem centralnym.
M.P. 1960 nr 90 poz. 410 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 grudnia 1960 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych będących przedmiotem przestępstw dewizowych.
M.P. 1960 nr 90 poz. 409 uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 listopada 1960 r. o ustaleniu urzędowego spisu leków oraz wykazów leków dentystycznych, artykułów sanitarnych, artykułów gumowych i środków antykoncepcyjnych.
M.P. 1960 nr 90 poz. 408 Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 21 listopada 1960 r. w sprawie dokumentacji kosztorysowej za roboty budowlano-montażowe wykonywane w 1961 r.
M.P. 1960 nr 90 poz. 407 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 1960 r. w sprawie zasad przyznawania funkcjonariuszom Służby Więziennej równoważnika pieniężnego w zamian za mieszkanie.
M.P. 1960 nr 90 poz. 406 uchylony wykazem Uchwała nr 401 Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1960 r. zmieniająca uchwałę nr 156 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1959 r. w sprawie emisji skarbowych bonów inwestycyjnych.
M.P. 1960 nr 90 poz. 405 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 396 Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1960 r. zmieniająca uchwałę nr 258 Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1959 r. w sprawie ustalania cen zbytu artykułów przeznaczonych na eksport oraz usług świadczonych na rzecz odbiorców zagranicznych w związku z eksportem.
M.P. 1960 nr 89 poz. 404 Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 23 listopada 1960 r. w sprawie ustalenia odległości transportu zewnętrznego materiałów dla celów kosztorysowania robót budowlano-montażowych.
M.P. 1960 nr 89 poz. 403 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 25 października 1960 r. zmieniające zarządzenie z dnia 17 czerwca 1960 r. w sprawie ustanowienia roku kalendarzowego jako roku obrachunkowego w budownictwie.
M.P. 1960 nr 89 poz. 402 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 listopada 1960 r. zmieniające zarządzenie z dnia 5 maja 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1960 nr 89 poz. 401 Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 16 listopada 1960 r. w sprawie lokalizacji stacji doświadczalnej oceny odmian.
M.P. 1960 nr 88 poz. 400 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 1960 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1960 nr 88 poz. 399 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14 listopada 1960 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1960 nr 88 poz. 398 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 15 listopada 1960 r. uzupełniające zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 21 czerwca 1960 r. w sprawie kosztorysów i rozliczeń za roboty budowlano-montażowe w drugim półroczu 1960 r.
M.P. 1960 nr 87 poz. 397 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 listopada 1960 r. w sprawie zasad i trybu wydawania zaświadczeń stwierdzających, że odbiorca używanej odzieży i obuwia, przywożonych z zagranicy, korzysta z pomocy społecznej.
M.P. 1960 nr 87 poz. 396 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 8 listopada 1960 r. w sprawie branżowych warunków dostaw łożysk tocznych i ich części.
M.P. 1960 nr 87 poz. 395 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 października 1960 r. zmieniające zarządzenie z dnia 26 lipca 1957 r. w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy Państwa na odbudowę i kapitalne remonty budynków mieszkalnych.
M.P. 1960 nr 86 poz. 394 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 1960 r. w sprawie przeceny wartości maszyn i urządzeń oraz budynków i budowli nie oddanych do eksploatacji.
M.P. 1960 nr 86 poz. 393 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 1960 r. w sprawie zasad wprowadzenia do ksiąg przecenionej wartości środków trwałych.
M.P. 1960 nr 86 poz. 392 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 1960 r. w sprawie zasad i trybu włączania kwot uzyskanych z opłaty leśnej do planu finansowo-gospodarczego przedsiębiorstw lasów państwowych.
M.P. 1960 nr 86 poz. 391 uchylony wykazem Zarządzenie nr 231 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1960 r. w sprawie zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia spisu powszechnego 1960 r.
M.P. 1960 nr 85 poz. 390 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 9 listopada 1960 r. zmieniające zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 23 października 1956 r. w sprawie warunków używania samochodów ciężarowych i ciągników (przyczep ciężarowych) do przewozu osób.
M.P. 1960 nr 85 poz. 389 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 29 lipca 1960 r. w sprawie zasad stosowania mandatów karnych przez administrację leśną.
M.P. 1960 nr 85 poz. 388 uchylony wykazem Uchwała nr 371 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1960 r. w sprawie powoływania członków Komitetu do Spraw Techniki.
M.P. 1960 nr 85 poz. 387 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 16 listopada 1960 r. w sprawie odwołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Państwa.
M.P. 1960 nr 85 poz. 386 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 16 listopada 1960 r. w sprawie powołania Ministra Finansów.
M.P. 1960 nr 84 poz. 385 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 26 października 1960 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1960 nr 84 poz. 384 uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 października 1960 r. o wprowadzeniu zmian do urzędowego spisu leków.
M.P. 1960 nr 84 poz. 383 uchylony wykazem Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1960 r. w sprawie sprostowania błędu.
M.P. 1960 nr 84 poz. 382 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 4 listopada 1960 r. w sprawie zezwolenia na zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli 7 klas szkoły podstawowej.
M.P. 1960 nr 84 poz. 381 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 października 1960 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Medycznej w Warszawie.
M.P. 1960 nr 84 poz. 380 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 1960 r. w sprawie określenia ilości egzemplarzy deklaracji składanych dla uzyskania kart rejestracyjnych przez poszczególne grupy podatników.
M.P. 1960 nr 83 poz. 379 Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 31 października 1960 r. w sprawie zasad wynagradzania i czasu pracy pracowników samochodowych w jednostkach budżetowych.
M.P. 1960 nr 83 poz. 378 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 29 października 1960 r. w sprawie pozwoleń na przywóz towarów z zagranicy przeznaczonych dla odbiorców nie będących osobami fizycznymi.
M.P. 1960 nr 83 poz. 377 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 29 października 1960 r. w sprawie stosowania ulgowych stawek celnych przy przesyłkach pocztowych.
M.P. 1960 nr 83 poz. 376 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 25 października 1960 r. w sprawie zasad premiowania pracowników niektórych państwowych przedsiębiorstw za racjonalne i oszczędne użytkowanie energii elektrycznej.
M.P. 1960 nr 82 poz. 375 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 22 października 1960 r. zmieniające zarządzenie z dnia 30 sierpnia 1958 r. w sprawie wydawania przez zakłady pracy zaświadczeń dla dokonywania zakupów ratalnych.
M.P. 1960 nr 82 poz. 374 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 1960 r. zmieniające zarządzenie z dnia 26 czerwca 1958 r. w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłaty skarbowej niektórych grup osób lub niektórych przedmiotów tej opłaty.
M.P. 1960 nr 82 poz. 373 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 9 września 1960 r. w sprawie wytycznych o przewożeniu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych.
M.P. 1960 nr 82 poz. 372 uchylony wykazem Zarządzenie nr 213 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 1960 r. w sprawie szczegółowej organizacji, składu i zakresu działania komitetów kultury fizycznej i turystyki prezydiów rad narodowych.
M.P. 1960 nr 81 poz. 371 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 października 1960 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1960 nr 81 poz. 370 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 22 października 1960 r. w sprawie przyznawania zasiłków młodocianym zatrudnionym w zakładach pracy w celu nauki zawodu lub przyuczenia do określonej pracy.
M.P. 1960 nr 81 poz. 369 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 1 października 1960 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji baz transportowych w przedsiębiorstwach państwowych.
M.P. 1960 nr 80 poz. 368 uchylony wykazem Zarządzenie nr 210 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 1960 r. w sprawie zwolnień pracowników od pracy zawodowej do pełnienia funkcji z wyboru we władzach Związku Kółek Rolniczych.
M.P. 1960 nr 80 poz. 367 uchylony Uchwała nr 357 Rady Ministrów z dnia 13 października 1960 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
M.P. 1960 nr 79 poz. 366 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14 października 1960 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1960 nr 79 poz. 365 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 października 1960 r. w sprawie odznaki dla kierowników urzędów stanu cywilnego.
M.P. 1960 nr 79 poz. 364 uchylony Uchwała nr 339 Rady Ministrów z dnia 4 października 1960 r. w sprawie Państwowej Inspekcji Plonów.
M.P. 1960 nr 79 poz. 363 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 15 października 1960 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1960 nr 78 poz. 362 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 203 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 1960 r. w sprawie wstrzymania produkcji win wzmocnionych.
M.P. 1960 nr 78 poz. 361 uchylony wykazem Zarządzenie nr 202 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 1960 r. w sprawie przekazania uprawnień dotyczących fundacji o celach wyznaniowych.
M.P. 1960 nr 78 poz. 360 uchylony wykazem Uchwała nr 355 Rady Ministrów z dnia 7 października 1960 r. zmieniająca uchwałę nr 186 z dnia 2 czerwca 1960 r. w sprawie zasad i trybu bankowej kontroli funduszu płac przedsiębiorstw działających według zasad rozrachunku gospodarczego.
M.P. 1960 nr 78 poz. 359 uchylony Uchwała nr 320 Rady Ministrów z dnia 19 września 1960 r. w sprawie intensyfikacji i zapewnienia rozwoju działalności normalizacyjnej.
M.P. 1960 nr 77 poz. 358 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 września 1960 r. zmieniające zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie ryczałtowych wynagrodzeń dla lekarzy.
M.P. 1960 nr 77 poz. 357 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 1960 r. w sprawie ulg dla przedsiębiorstw państwowego przemysłu terenowego podległych radom narodowym.
M.P. 1960 nr 77 poz. 356 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 1960 r. w sprawie ulg podatkowych dla spółdzielni pracy.
M.P. 1960 nr 76 poz. 355 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Instrukcja Ministra Finansów z dnia 27 września 1960 r. zmieniająca instrukcję z dnia 22 czerwca 1951 r. w sprawie dystrybucji znaków opłaty skarbowej, blankietów wekslowych i znaków opłaty sądowej.
M.P. 1960 nr 76 poz. 354 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z dnia 15 września 1960 r. w sprawie zwolnienia służby geodezyjnej resortu komunikacji od obowiązku przekazywania niektórych materiałów geodezyjnych organom państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.
M.P. 1960 nr 76 poz. 353 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 12 sierpnia 1960 r. w sprawie zmiany jednolitych podstaw wyceny i rozliczeń robót wiertniczych.
M.P. 1960 nr 76 poz. 352 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 sierpnia 1960 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Medycznej w Poznaniu.
M.P. 1960 nr 76 poz. 351 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 19 września 1960 r. zmieniające zarządzenie z dnia 31 sierpnia 1957 r. w sprawie składu, siedziby i trybu postępowania morskich komisji dyscyplinarnych.
M.P. 1960 nr 76 poz. 350 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 22 września 1960 r. zmieniające zarządzenie z dnia 13 lipca 1954 r. w sprawie przemiału gospodarczego zbóż.
M.P. 1960 nr 76 poz. 349 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Rolnictwa z dnia 22 września 1960 r. w sprawie zlecenia Inspekcji Zbożowej nadzoru nad środkami żywienia zwierząt.
M.P. 1960 nr 75 poz. 348 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października 1960 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1960 nr 75 poz. 347 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 13 września 1960 r. w sprawie rozszerzenia obowiązku świadczenia usług transportowych.
M.P. 1960 nr 75 poz. 346 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 września 1960 r. w sprawie wykonania zadań przez leśniczych dla lasów niepaństwowych.
M.P. 1960 nr 75 poz. 345 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 września 1960 r. w sprawie ustalenia zasad tworzenia obwodów lasów nie stanowiących własności Państwa.
M.P. 1960 nr 74 poz. 344 uchylony wykazem Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 września 1960 r. o zatwierdzeniu zmian w normach szacunkowych dla ustalania wartości budynków podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych.
M.P. 1960 nr 74 poz. 343 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 7 września 1960 r. w sprawie zasad zawierania umów i dokonywania rozliczeń za prace projektowe wykonywane przez państwowe jednostki projektowania na rzecz jednostek uspołecznionych.
M.P. 1960 nr 74 poz. 342 uchylony wykazem Zarządzenie Ministrów Gospodarki Komunalnej oraz Górnictwa i Energetyki z dnia 1 września 1960 r. w sprawie zasad sporządzania wykazów i zestawień dotyczących zmian w stanie posiadania lokali zajmowanych przez pracowników jednostek organizacyjnych przemysłu węglowego oraz prowadzenia ewidencji tych zmian.
M.P. 1960 nr 74 poz. 341 uchylony wykazem Uchwała nr 306 Rady Ministrów z dnia 14 września 1960 r. o zmianie uchwały nr 549 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1953 r. ustalającej wysokość kar umownych przy przewozie przesyłek towarowych kolejami.
M.P. 1960 nr 73 poz. 340 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 26 sierpnia 1960 r. w sprawie zasad obliczania wynagrodzenia za urlop dla niektórych kategorii pracowników.
M.P. 1960 nr 73 poz. 339 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 3 września 1960 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej urzędów celnych w zakresie dochodzeń w sprawach karnych skarbowych.
M.P. 1960 nr 73 poz. 338 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 1960 r. zmieniające zarządzenie z dnia 7 listopada 1952 r. w sprawie wysokości i zasad obliczania odsetek za zwłokę od zaległości należnych od jednostek gospodarczych (organizacyjnych) gospodarki uspołecznionej oraz określenia przypadków zaniechania poboru tych odsetek.
M.P. 1960 nr 73 poz. 337 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 5 września 1960 r. o zmianie zarządzenia z dnia 12 listopada 1959 r. w sprawie maksymalnej wysokości i warunków udzielania kredytu bankowego na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności.
M.P. 1960 nr 73 poz. 336 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 sierpnia 1960 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Przyjaciół Żołnierza".
M.P. 1960 nr 73 poz. 335 uchylony wykazem Uchwała nr 294 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1960 r. w sprawie zasad tworzenia funduszu zakładowego na rok gospodarczy 1960/1961 w państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej i gospodarstwach rolnych.
M.P. 1960 nr 72 poz. 334 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 września 1960 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1960 nr 72 poz. 333 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 12 sierpnia 1960 r. w sprawie zasad ustalania i trybu zatwierdzania zasobów wód podziemnych.
M.P. 1960 nr 71 poz. 332 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 lipca 1960 r. w sprawie rozpowszechniania projektów typowych dla budownictwa wiejskiego indywidualnego, spółdzielczego i kółek rolniczych.
M.P. 1960 nr 71 poz. 331 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 17 czerwca 1960 r. w sprawie ustanowienia roku kalendarzowego jako roku obrachunkowego w budownictwie.
M.P. 1960 nr 71 poz. 330 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 23 sierpnia 1960 r. w sprawie norm ubytków naturalnych przy zamrażaniu i przechowywaniu mięsa wieprzowego, wołowego ze zwierząt dorosłych, cielęcego i baraniego w chłodniach składowych.
M.P. 1960 nr 70 poz. 329 uchylony wykazem Uchwała nr 262 Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1960 r. w sprawie bilansów materiałowych i rozdzielnictwa.
M.P. 1960 nr 69 poz. 328 uchylony wykazem Instrukcja Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 26 sierpnia 1960 r. w sprawie trybu postępowania przy obciążaniu funduszu płac producenta maszyn, konstrukcji i urządzeń w przypadku dokonania naprawy tych maszyn, konstrukcji i urządzeń przez przedsiębiorstwo budowlano-montażowe.
M.P. 1960 nr 69 poz. 327 Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 7 września 1960 r. w sprawie udziału pracowników biur projektów w pracach zespołów specjalistów, powołanych do przeprowadzenia rewizji założeń i dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pokrywania związanych z tym kosztów.
M.P. 1960 nr 69 poz. 326 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 lipca 1960 r. w sprawie uzupełnienia tabeli dodatków funkcyjnych dla niektórych pracowników służby zdrowia.
M.P. 1960 nr 69 poz. 325 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1960 r. w sprawie uzupełnienia tabeli dodatków funkcyjnych dla lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia.
M.P. 1960 nr 69 poz. 324 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 4 sierpnia 1960 r. w sprawie branżowych warunków dostaw artykułów przemysłowych powszechnego użytku na cele zaopatrzenia rynku.
M.P. 1960 nr 69 poz. 323 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 1960 r. zmieniające zarządzenie z dnia 21 grudnia 1957 r. w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych.
M.P. 1960 nr 69 poz. 322 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 1960 r. w sprawie zwolnienia organizacji społecznych i zawodowych od niektórych obowiązków, wynikających z ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1960 nr 68 poz. 321 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 września 1960 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1960 nr 68 poz. 320 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 1960 r. w sprawie właściwości banków państwowych w zakresie finansowania działalności eksploatacyjnej i inwestycji.
M.P. 1960 nr 67 poz. 319 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 12 sierpnia 1960 r. zmieniające zarządzenie z dnia 6 grudnia 1955 r. w sprawie udzielania zezwoleń na przekraczanie odległości dozwolonego przewozu w ciężarowym transporcie samochodowym między osiedlami.
M.P. 1960 nr 67 poz. 318 uchylony Zarządzenie nr 159 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1960 r. zmieniające zarządzenie z dnia 31 lipca 1958 r. w sprawie wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i innych należności finansowych od mieszkańców wsi.
M.P. 1960 nr 67 poz. 317 uchylony wykazem Uchwała nr 283a Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1960 r. w sprawie poprawy organizacji pracy transportu samochodowego oraz zasad wynagradzania i czasu pracy pracowników samochodowych.
M.P. 1960 nr 66 poz. 316 Pismo Okólne nr 143 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1960 r. w sprawie obowiązków pracowników inżynieryjno-technicznych przedsiębiorstw i instytutów naukowo-badawczych w resortach gospodarczych, delegowanych służbowo za granicę na praktyki i konsultacje.
M.P. 1960 nr 66 poz. 315 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 1 sierpnia 1960 r. w sprawie postępowania ze zbędnymi pojazdami samochodowymi.
M.P. 1960 nr 66 poz. 314 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 lipca 1960 r. w sprawie zaliczenia niektórych urządzeń melioracji półpodstawowych do melioracji podstawowych.
M.P. 1960 nr 66 poz. 313 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 1960 r. w sprawie bankowej kontroli dokumentów rozliczeniowych za roboty budowlano-montażowe.
M.P. 1960 nr 66 poz. 312 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 1960 r. w sprawie zezwolenia na dysponowanie zagranicznymi środkami płatniczymi uzyskanymi z niektórych praw autorskich w obrocie z zagranicą.
M.P. 1960 nr 66 poz. 311 uchylony Zarządzenie nr 145 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1960 r. w sprawie przekazania Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu uprawnień do ustalania cen detalicznych drobiu.
M.P. 1960 nr 65 poz. 310 uchylony Uchwała nr 281 Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1960 r. w sprawie systemu finansowego przedsiębiorstw gospodarki komunalnej.
M.P. 1960 nr 65 poz. 309 uchylony Uchwała nr 279 Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1960 r. zmieniająca uchwałę nr 72a Rady Ministrów z dnia 15 marca 1958 r. w sprawie udziału państwowych jednostek gospodarczych objętych planem centralnym w kosztach inwestycji urządzeń komunalnych.
M.P. 1960 nr 65 poz. 308 uchylony Uchwała nr 233 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1960 r. w sprawie zasad finansowania budowy lokali handlowych i usługowych w uspołecznionym budownictwie mieszkaniowym i administracyjnym.
M.P. 1960 nr 65 poz. 307 uchylony Uchwała nr 232 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1960 r. w sprawie zasad organizacji finansowej i systemu finansowego zarządu budynków mieszkalnych.
M.P. 1960 nr 64 poz. 306 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 9 lipca 1960 r. w sprawie branżowych warunków dostawy materiału siewnego.
M.P. 1960 nr 64 poz. 305 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 20 lipca 1960 r. w sprawie wywozu świeżych warzyw i owoców przez producentów oraz inne jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
M.P. 1960 nr 64 poz. 304 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 1960 r. w sprawie zasad systemu finansowego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.
M.P. 1960 nr 64 poz. 303 akt jednorazowy Uchwała nr 234 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1960 r. w sprawie utworzenia Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie.
M.P. 1960 nr 63 poz. 302 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19 lipca 1960 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1960 nr 63 poz. 301 uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 czerwca 1960 r. w sprawie prowadzenia akt oraz wydawania zaświadczeń, wyciągów i odpisów z rejestru obszarów górniczych.
M.P. 1960 nr 62 poz. 300 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 23 lipca 1960 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1960 nr 62 poz. 299 uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 lipca 1960 r. o wprowadzeniu zmian do urzędowego spisu leków.
M.P. 1960 nr 62 poz. 298 Pismo Okólne nr 132 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1960 r. w sprawie wykonywania nadzoru nad publicznymi przedsięwzięciami rozrywkowymi.
M.P. 1960 nr 62 poz. 297 Pismo Okólne nr 131 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1960 r. w sprawie udzielania młodocianym pracownikom urlopów wypoczynkowych.
M.P. 1960 nr 62 poz. 296 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 lipca 1960 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Medycznej w Warszawie.
M.P. 1960 nr 62 poz. 295 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 16 lipca 1960 r. w sprawie sposobu usuwania nieczystości z terenów kolejowych.
M.P. 1960 nr 62 poz. 294 uchylony Uchwała nr 222 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1960 r. w sprawie zadań i zasad działania Centralnego Ośrodka Doskonalenia Kadr Kierowniczych.
M.P. 1960 nr 62 poz. 293 uchylony wykazem Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1960 r. w sprawie określenia terminów przejęcia szkolnictwa zawodowego przez Ministra Oświaty.
M.P. 1960 nr 62 poz. 292 uchylony Uchwała Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 2 czerwca 1960 r. w sprawie społecznych przeglądów warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych.
M.P. 1960 nr 61 poz. 291 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 25 czerwca 1960 r. w sprawie list odmian roślin wpisanych do rejestru odmian oryginalnych i do spisu odmian selekcjonowanych oraz skreślonych ze spisu odmian selekcjonowanych w ciągu 1959 r.
M.P. 1960 nr 61 poz. 290 Pismo Okólne Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 26 lipca 1960 r. w sprawie wykazu państwowych przedsiębiorstw budowlano-montażowych.
M.P. 1960 nr 61 poz. 289 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 czerwca 1960 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Medycznej w Warszawie.
M.P. 1960 nr 61 poz. 288 uchylony wykazem Uchwała nr 216a Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1960 r. w sprawie powszechnej rewizji założeń i dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji planu 5-letniego na lata 1961-1965.
M.P. 1960 nr 60 poz. 287 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 sierpnia 1960 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1960 nr 60 poz. 286 uchylony Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lipca 1960 r. w sprawie wyglądu, oświetlenia i sygnałów pojazdów mechanicznych straży pożarnych.
M.P. 1960 nr 60 poz. 285 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 21 lipca 1960 r. rozciągające postanowienia uchwały nr 52 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1960 r. w sprawie zasad planowania, kontroli i korekty funduszu płac w państwowych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych na państwowe przedsiębiorstwa geologiczne podległe Prezesowi Centralnego Urzędu Geologii.
M.P. 1960 nr 60 poz. 284 uchylony Uchwała nr 169 Rady Ministrów z dnia 16 maja 1960 r. w sprawie organizacji informacji technicznej i ekonomicznej.
M.P. 1960 nr 59 poz. 283 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 21 czerwca 1960 r. w sprawie stawek narzutów na normatywne koszty bezpośrednie oraz zasad uwzględniania dodatkowych kosztów robót budowlano-montażowych.
M.P. 1960 nr 59 poz. 282 Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 21 czerwca 1960 r. w sprawie podstaw sporządzania kosztorysów na roboty budowlano-montażowe wykonywane po dniu 30 czerwca 1960 r.
M.P. 1960 nr 59 poz. 281 Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 21 czerwca 1960 r. w sprawie kosztorysów i rozliczeń za roboty budowlano-montażowe wykonywane w drugim półroczu 1960 r.
M.P. 1960 nr 58 poz. 280 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 czerwca 1960 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Medycznej w Lublinie.
M.P. 1960 nr 58 poz. 279 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 czerwca 1960 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk dla pracowników administracji zatrudnionych w niektórych instytutach naukowych podległych Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej.
M.P. 1960 nr 58 poz. 278 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 czerwca 1960 r. w sprawie uzupełnienia tymczasowej tabeli stanowisk dla pracowników administracji zatrudnionych w Głównej Bibliotece Lekarskiej.
M.P. 1960 nr 58 poz. 277 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 czerwca 1960 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk dla pracowników administracji zatrudnionych w akademiach medycznych.
M.P. 1960 nr 58 poz. 276 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 1960 r. w sprawie pokrywania przez zakłady pracy wydatków na dopłaty do stypendiów fundowanych dla studentów szkół wyższych oraz na stypendia wypłacane w okresie wakacyjnym.
M.P. 1960 nr 58 poz. 275 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 1960 r. zmieniające zarządzenie z dnia 21 grudnia 1957 r. w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych.
M.P. 1960 nr 58 poz. 274 uchylony wykazem Zarządzenie nr 114 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1960 r. w sprawie zawieszenia działania przepisu paragrafu 1 pkt 11 zdanie drugie zarządzenia nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1960 r. w sprawie zaliczenia niektórych okresów usprawiedliwionej nieobecności w pracy do dni przepracowanych, wymaganych do uzyskania zasiłku rodzinnego.
M.P. 1960 nr 58 poz. 273 uchylony Uchwała nr 204 Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1960 r. w sprawie urlopów wypoczynkowych dla chałupników.
M.P. 1960 nr 58 poz. 272 uchylony Uchwała Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 27 kwietnia 1960 r. w sprawie organizacji, zasad i trybu działania rad nadzorczych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego oddziałów.
M.P. 1960 nr 57 poz. 271 uchylony Zarządzenie nr 80 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 1960 r. w sprawie ustalenia wykroczeń, za które organy Milicji Obywatelskiej upoważnione są do nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego.
M.P. 1960 nr 56 poz. 270 uchylony wykazem Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1960 r. o sprostowaniu uchwały nr 167a Rady Ministrów z dnia 16 maja 1960 r. w sprawie ułatwienia realizacji inwestycji szybko rentujących się, inwestycji związanych z postępem technicznym oraz innych drobnych inwestycji zdecentralizowanych.
M.P. 1960 nr 56 poz. 269 Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 13 czerwca 1960 r. w sprawie oznakowania pojazdów samochodowych, należących do jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz przez niego nadzorowanych.
M.P. 1960 nr 56 poz. 268 Uchwała nr 195 Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1960 r. o współpracy i koordynacji branżowej.
M.P. 1960 nr 55 poz. 267 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 5 lipca 1960 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1960 nr 55 poz. 266 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 6 czerwca 1960 r. w sprawie tępienia wilków.
M.P. 1960 nr 55 poz. 265 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 1960 r. w sprawie zasad i trybu gospodarowania funduszem płac w jednostkach budżetowych w 1960 r.
M.P. 1960 nr 55 poz. 264 uchylony wykazem Zarządzenie nr 102 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1960 r. zmieniające zarządzenie nr 141 z dnia 12 lipca 1958 r. w sprawie organizacji i uprawnień służby inwestycyjnej w państwowych jednostkach organizacyjnych.
M.P. 1960 nr 55 poz. 263 uchylony wykazem Uchwała nr 202 Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1960 r. w sprawie wojskowego szkolenia uczniów Szkoły Morskiej i Szkoły Rybołówstwa Morskiego w Gdyni.
M.P. 1960 nr 55 poz. 262 uchylony wykazem Uchwała nr 194 Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1960 r. w sprawie rozwoju usług dla ludności w latach 1961-1965.
M.P. 1960 nr 55 poz. 261 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 1 lipca 1960 r. w sprawie nadawania orderów i odznaczeń za nieprzerwaną i wyróżniającą się pracę w górnictwie, hutnictwie i w stoczniach.
M.P. 1960 nr 54 poz. 260 uchylony wykazem Uchwała nr 213 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1960 r. w sprawie zmiany systemu wynagradzania pracowników, zatrudnionych w warsztatach szkolnych szkół zawodowych, podległych Ministrowi Sprawiedliwości.
M.P. 1960 nr 54 poz. 259 uchylony wykazem Uchwała nr 197 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1960 r. w sprawie określenia składu Komitetu Pracy i Płac.
M.P. 1960 nr 54 poz. 258 uchylony wykazem Uchwała nr 187 Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1960 r. w sprawie sprawozdawczości z wykonania planu zatrudnienia i funduszu płac oraz wypłat z tytułu rent, zasiłków i stypendiów.
M.P. 1960 nr 54 poz. 257 uchylony wykazem Uchwała nr 186 Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1960 r. w sprawie zasad i trybu bankowej kontroli funduszu płac przedsiębiorstw działających według zasad rozrachunku gospodarczego.
M.P. 1960 nr 53 poz. 256 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lipca 1960 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1960 nr 53 poz. 255 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 1960 r. w sprawie określenia warunków przejazdu funkcjonariuszów służby więziennej i członków ich rodzin państwowymi środkami komunikacyjnymi na koszt Ministerstwa Sprawiedliwości.
M.P. 1960 nr 53 poz. 254 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 1960 r. w sprawie odznaki Wzorowego Funkcjonariusza Służby Więziennej.
M.P. 1960 nr 53 poz. 253 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 1960 r. zmieniające zarządzenie z dnia 21 stycznia 1960 r. w sprawie ustalenia wysokości odsetek bankowych.
M.P. 1960 nr 52 poz. 252 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 15 czerwca 1960 r. w sprawie jednolitych cenników robót akordowych.
M.P. 1960 nr 52 poz. 251 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 9 czerwca 1960 r. w sprawie ustalenia jednolitych cenników robót akordowych.
M.P. 1960 nr 52 poz. 250 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 1960 r. w sprawie określenia niektórych przychodów, podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń oraz podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku obrotowym.
M.P. 1960 nr 52 poz. 249 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 1960 r. zmieniające zarządzenie z dnia 21 grudnia 1957 r. w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych.
M.P. 1960 nr 52 poz. 248 obowiązujący Zarządzenie nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1960 r. w sprawie zmiany nazw niektórych miejscowości w powiecie szczycieńskim w województwie olsztyńskim.
M.P. 1960 nr 52 poz. 247 uchylony Uchwała nr 191 Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1960 r. w sprawie rozwoju szkolenia zawodowego w zakładach pracy.
M.P. 1960 nr 52 poz. 246 uchylony Uchwała nr 179 Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1960 r. o rozciągnięciu przepisów uchwały nr 84 z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie finansowania wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych na inne jednostki organizacyjne.
M.P. 1960 nr 52 poz. 245 uchylony wykazem Uchwała nr 167a Rady Ministrów z dnia 16 maja 1960 r. w sprawie ułatwienia realizacji inwestycji szybko rentujących się, inwestycji związanych z postępem technicznym oraz w sprawie drobnych inwestycji zdecentralizowanych.
M.P. 1960 nr 51 poz. 244 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1960 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy dewizowej do osób przebywających za granicą lub w kraju oraz zezwolenia dla tych osób na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi.
M.P. 1960 nr 51 poz. 243 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 1960 r. w sprawie trybu postępowania przy uznawaniu gospodarstw rolnych za wspólnie lub odrębnie prowadzone dla celów wymiaru podatku gruntowego.
M.P. 1960 nr 51 poz. 242 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 14 czerwca 1960 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1960 nr 51 poz. 241 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 14 czerwca 1960 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury.
M.P. 1960 nr 51 poz. 240 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 14 czerwca 1960 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac.
M.P. 1960 nr 50 poz. 239 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Instrukcja Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 3 czerwca 1960 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów zgłaszania wniosków o fundowanie stypendiów studentom szkół wyższych oraz ustalania planu rozdziału stypendiów fundowanych na rok szkolny 1960/1961.
M.P. 1960 nr 50 poz. 238 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 17 maja 1960 r. w sprawie opłat za sprawdzenie kwalifikacji fachowych osób ubiegających się o pozwolenie na prowadzenie pojazdów mechanicznych.
M.P. 1960 nr 50 poz. 237 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1960 r. Wytyczne w sprawie zużytkowania środków budżetowych przeznaczonych na zwalczanie alkoholizmu w związku z pobieraniem dopłat do cen napojów alkoholowych.
M.P. 1960 nr 50 poz. 236 uchylony Uchwała nr 181 Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1960 r. w sprawie rozszerzenia zakresu stosowania stypendiów fundowanych dla studentów szkół wyższych.
M.P. 1960 nr 49 poz. 235 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 maja 1960 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1960 nr 49 poz. 234 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 maja 1960 r. w sprawie dodatkowych zasad ustalania wynagrodzeń i dokonywania rozliczeń za roboty budowlano-montażowe wykonywane przez przedsiębiorstwa państwowe.
M.P. 1960 nr 49 poz. 233 Zarządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 27 maja 1960 r. w sprawie organizacji pilotażu morskiego i kwalifikacji zawodowych pilotów.
M.P. 1960 nr 49 poz. 232 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1960 r. w sprawie przekazania Ministrowi Handlu Wewnętrznego uprawnień do wydawania przepisów o obrocie warzywami i owocami.
M.P. 1960 nr 48 poz. 231 uchylony wykazem Pismo Okólne nr 85 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1960 r. w sprawie niewypłacania wynagrodzenia za czas nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
M.P. 1960 nr 48 poz. 230 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 10 maja 1960 r. w sprawie ustalenia wzoru umowy o naukę rzemiosła.
M.P. 1960 nr 48 poz. 229 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 20 maja 1960 r. w sprawie rozszerzenia obowiązku świadczenia usług transportowych.
M.P. 1960 nr 48 poz. 228 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 maja 1960 r. w sprawie zakresu i warunków prowadzenia publicznej komunikacji autobusowej przez wojewódzkie przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej.
M.P. 1960 nr 48 poz. 227 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 1 marca 1960 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji o znakach i sygnałach drogowych.
M.P. 1960 nr 48 poz. 226 uchylony Zarządzenie nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1960 r. zmieniające zarządzenie z dnia 10 stycznia 1952 r. w sprawie nadania niektórym organom władzy uprawnień do nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego.
M.P. 1960 nr 48 poz. 225 Uchwała nr 177 Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1960 r. zmieniająca uchwałę nr 141 Rady Ministrów z dnia 6 maja 1958 r. w sprawie ewidencji niektórych osób zatrudnionych w handlu.
M.P. 1960 nr 47 poz. 224 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 1960 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli w zakresie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.
M.P. 1960 nr 46 poz. 223 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 czerwca 1960 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1960 nr 46 poz. 222 uchylony Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 13 maja 1960 r. w sprawie wprowadzenia do ewidencji gruntów zmian we władaniu gruntami.
M.P. 1960 nr 46 poz. 221 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 1960 r. w sprawie zasad normowania środków obrotowych i ustalania pasywów stałych w przedsiębiorstwach państwowych.
M.P. 1960 nr 46 poz. 220 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 26 maja 1960 r. w sprawie aktualizacji zbiorczych zestawień kosztów dla inwestycji realizowanych w latach 1961-1965 oraz przeliczenia ich na ceny obowiązujące o dnia 1 lipca 1960 r.
M.P. 1960 nr 46 poz. 219 uchylony wykazem Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 16 maja 1960 r. w sprawie zmiany postanowień, dotyczących podporządkowania państwowych gospodarstw rybackich.
M.P. 1960 nr 45 poz. 218 Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 6 maja 1960 r. zmieniające instrukcję z dnia 5 lutego 1960 r. w sprawie planowania, kontroli i korekty funduszu płac w państwowych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych.
M.P. 1960 nr 45 poz. 217 uchylony Uchwała nr 166 Rady Ministrów z dnia 23 maja 1960 r. w sprawie regulaminu Komisji Kwalifikacyjnej Pracowników Nauki.
M.P. 1960 nr 44 poz. 216 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 29 marca 1960 r. w sprawie branżowych warunków dostaw artykułów jajczarskich w obrocie krajowym.
M.P. 1960 nr 44 poz. 215 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Szkolnictwa Wyższego, Oświaty oraz Rolnictwa z dnia 5 maja 1960 r. zmieniające zarządzenie z dnia 16 lipca 1958 r. w sprawie utworzenia Zawodowego Studium Pedagogicznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu oraz uprawnień absolwentów Studium.
M.P. 1960 nr 44 poz. 214 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 1960 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od wynagrodzeń od dodatków spisowych.
M.P. 1960 nr 44 poz. 213 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 1960 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych dla drobnych podatników.
M.P. 1960 nr 44 poz. 212 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 maja 1960 r. w sprawie ulg w podatku gruntowym oraz w spłacaniu należności Państwowego Funduszu Ziemi z tytułu inwestycji dokonywanych w gospodarstwach rolnych, położonych na niektórych obszarach kraju.
M.P. 1960 nr 43 poz. 211 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 6 kwietnia 1960 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1960 nr 43 poz. 210 uchylony Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 18 marca 1960 r. w sprawie przyznawania tytułu mistrza.
M.P. 1960 nr 43 poz. 209 uchylony Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 18 marca 1960 r. w sprawie przyznawania tytułu robotnika wykwalifikowanego.
M.P. 1960 nr 42 poz. 208 uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 kwietnia 1960 r. o wprowadzeniu zmian do urzędowego spisu leków.
M.P. 1960 nr 42 poz. 207 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 4 maja 1860 r. w sprawie list odmian roślin wpisanych do rejestru odmian oryginalnych i do spisu odmian selekcjonowanych oraz skreślonych ze spisu odmian selekcjonowanych w ciągu 1959 r.
M.P. 1960 nr 42 poz. 206 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 6 maja 1960 r. w sprawie ustalenia trybu i zasad opracowania łowieckiego planu hodowlanego.
M.P. 1960 nr 42 poz. 205 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 8 kwietnia 1960 r. w sprawie zmiany lokalizacji stacji doświadczalnych oceny odmian.
M.P. 1960 nr 42 poz. 204 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 1960 r. zmieniające zarządzenie z dnia 21 grudnia 1957 r. w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych.
M.P. 1960 nr 42 poz. 203 Uchwała nr 155 Rady Ministrów z dnia 6 maja 1960 r. zmieniająca uchwałę z dnia 5 lutego 1960 r. w sprawie zasad planowania, kontroli i korekty funduszu płac w państwowych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych.
M.P. 1960 nr 41 poz. 202 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1960 r. w sprawie finansowania inwestycji i remontów kapitalnych w jednostkach państwowych na rok 1960.
M.P. 1960 nr 40 poz. 201 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 28 kwietnia 1960 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1960 nr 40 poz. 200 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 1960 r. w sprawie poboru w formie podatków: obrotowego, od operacji nietowarowych oraz dochodowego od niektórych zakładów usługowych spółdzielni zrzeszonych w Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy.
M.P. 1960 nr 40 poz. 199 uchylony wykazem Zarządzenie nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 1960 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg lokalnych na obszarze województwa olsztyńskiego i województwa wrocławskiego do kategorii dróg państwowych.
M.P. 1960 nr 39 poz. 198 uchylony wykazem Pismo Okólne nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1960 r. w sprawie organizowania narad w ministerstwach, urzędach centralnych i prezydiach rad narodowych.
M.P. 1960 nr 39 poz. 197 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 1960 r. w sprawie wynagrodzenia dla pracowników zakładów społecznych służby zdrowia prowadzących szkolenie w zakresie praktycznej nauki zawodu.
M.P. 1960 nr 39 poz. 196 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 1960 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Medycznej im. J. Marchlewskiego w Białymstoku.
M.P. 1960 nr 39 poz. 195 uchylony wykazem Uchwała nr 133 Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1960 r. zmieniająca uchwałę nr 184 z dnia 21 kwietnia 1954 r. w sprawie stopni i odznak służbowych, umundurowania oraz dodatku za wysługę lat w resorcie Ministerstwa Kolei.
M.P. 1960 nr 39 poz. 194 uchylony Uchwała nr 135 Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1960 r. zmieniająca uchwałę nr 64 z dnia 15 marca 1958 r. w sprawie budownictwa zakładowych domów mieszkalnych i zarządzania nimi.
M.P. 1960 nr 39 poz. 193 uchylony wykazem Uchwała nr 133 Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1960 r. w sprawie zniesienia urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji.
M.P. 1960 nr 39 poz. 192 uchylony wykazem Uchwała nr 132 Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1960 r. w sprawie przeprowadzenia w roku 1960 dorocznego spisu rolnego.
M.P. 1960 nr 38 poz. 191 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 20 kwietnia 1960 r. w sprawie utrzymywania minimum zapasów niektórych artykułów spożywczych i przemysłowych w magazynach hurtowni powiatowych związków gminnych spółdzielni oraz w sklepach wiejskich spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".
M.P. 1960 nr 38 poz. 190 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 20 kwietnia 1960 r. w sprawie przepisów o budowie urządzeń elektrycznych.
M.P. 1960 nr 38 poz. 189 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1960 r. w sprawie rozliczeń z budżetem centralnym z tytułu zysków i strat niektórych przedsiębiorstw, zjednoczeń i ministerstw w roku 1960.
M.P. 1960 nr 37 poz. 188 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 maja 1960 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1960 nr 37 poz. 187 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 marca 1960 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1960 nr 37 poz. 186 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 marca 1960 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1960 nr 37 poz. 185 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 19 kwietnia 1960 r. w sprawie zasad ustalania wynagrodzeń i dokonywania rozliczeń za roboty budowlano-montażowe komunikacyjne wykonywane przez przedsiębiorstwa państwowe.
M.P. 1960 nr 37 poz. 184 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 2 kwietnia 1960 r. w sprawie zorganizowania i uruchomienia baz skupu i renowacji opakowań używanych w obrocie handlowym przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1960 nr 37 poz. 183 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 kwietnia 1960 r. w sprawie ustalenia wykazu wydziałów Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR uprawnionych do nadawania stopni naukowych oraz bliższego określenia tych stopni.
M.P. 1960 nr 37 poz. 182 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 1960 r. w sprawie ustalenia kierunków studiów w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR, których ukończenie uprawnia do uzyskania tytułu magistra, oraz bliższego określenia tego tytułu.
M.P. 1960 nr 37 poz. 181 uchylony Zarządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej oraz Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 11 kwietnia 1960 r. w sprawie przesyłania zawiadomień o orzeczeniach w sprawach karnych dotyczących osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu.
M.P. 1960 nr 36 poz. 180 uchylony wykazem Pismo Okólne nr 47 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1960 r. w sprawie jedynych żywicieli rodzin.
M.P. 1960 nr 36 poz. 179 Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 2 kwietnia 1960 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku należenia do zrzeszeń prywatnego handlu i usług organizacji społecznych posiadających zezwolenie Ministra Finansów na działalność gospodarczą.
M.P. 1960 nr 36 poz. 178 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 5 kwietnia 1960 r. w sprawie premiowania pracowników za oszczędne zużywanie paliw stałych.
M.P. 1960 nr 36 poz. 177 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 1960 r. zmieniające zarządzenie z dnia 4 czerwca 1958 r. w sprawie częściowego zwolnienia od podatku gruntowego niektórych grup gospodarstw rolnych.
M.P. 1960 nr 36 poz. 176 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 122a Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1960 r. w sprawie zniesienia Rady do Spraw Techniki przy Prezesie Rady Ministrów.
M.P. 1960 nr 35 poz. 175 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 29 marca 1960 r. w sprawie branżowych warunków dostawy piwa.
M.P. 1960 nr 35 poz. 174 uchylony Zarządzenie nr 44 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1960 r. w sprawie określenia szkół wyższych i szkół średnich, których studenci (uczniowie) uprawnieni są do korzystania z odroczenia zasadniczej służby wojskowej.
M.P. 1960 nr 34 poz. 173 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury z dnia 26 marca 1960 r. o zmianie zarządzenia z dnia 17 maja 1958 r. w sprawie konkursów na projekty dla potrzeb budownictwa.
M.P. 1960 nr 34 poz. 172 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 1960 r. w sprawie wynagrodzeń ryczałtowych dla lekarzy sądowych.
M.P. 1960 nr 34 poz. 171 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 11 marca 1960 r. o zmianie zarządzenia z dnia 16 sierpnia 1958 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych zagranicznych pojazdów mechanicznych.
M.P. 1960 nr 34 poz. 170 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 marca 1960 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1960 nr 34 poz. 169 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 1960 r. w sprawie określenia składników podstawy wymiaru renty funkcjonariuszów Służby Więziennej oraz ich rodzin.
M.P. 1960 nr 34 poz. 168 Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 21 marca 1960 r. w sprawie wydawania dowodów osobistych żołnierzom zawodowym.
M.P. 1960 nr 34 poz. 167 uchylony Uchwała nr 100 Rady Ministrów z dnia 18 marca 1960 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Zakładowi Ubezpieczeń.
M.P. 1960 nr 33 poz. 166 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 marca 1960 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1960 nr 33 poz. 165 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 kwietnia 1960 r. w sprawie zasad obliczania wynagrodzenia za urlop dla pracowników zatrudnionych w biurach (pracowniach) projektów.
M.P. 1960 nr 33 poz. 164 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 1960 r. w sprawie rozliczeń Powszechnej Kasy Oszczędności z zysków bilansowych.
M.P. 1960 nr 33 poz. 163 uchylony wykazem Uchwała nr 92 Rady Ministrów z dnia 18 marca 1960 r. w sprawie przygotowań do przeprowadzenia spisu powszechnego 1960 r.
M.P. 1960 nr 33 poz. 162 uchylony Uchwała nr 84 Rady Ministrów z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie finansowania wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych.
M.P. 1960 nr 32 poz. 161 uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 25 marca 1960 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1960 nr 32 poz. 160 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 marca 1960 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1960 nr 32 poz. 159 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 lutego 1960 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1960 nr 32 poz. 158 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 lutego 1960 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1960 nr 32 poz. 157 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 lutego 1960 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1960 nr 32 poz. 156 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 lutego 1960 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1960 nr 32 poz. 155 uznany za uchylony Uchwała nr 99 Rady Ministrów z dnia 18 marca 1960 r. w sprawie zasad i trybu ustalania cen fabrycznych, cen rozliczeniowych i cen porównywalnych w przemyśle uspołecznionym oraz ich stosowania.
M.P. 1960 nr 31 poz. 154 Okólnik Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Finansów z dnia 29 marca 1960 r. zmieniający okólnik z dnia 29 stycznia 1960 r. w sprawie korygowania podstawy obliczenia funduszu zakładowego.
M.P. 1960 nr 31 poz. 153 uchylony Zarządzenie Ministrów Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Komunikacji z dnia 25 marca 1960 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania inwestycji do użytku (eksploatacji) w zakresie budownictwa ogólnego.
M.P. 1960 nr 31 poz. 152 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 21 marca 1960 r. zmieniające zarządzenie z dnia 8 grudnia 1958 r. w sprawie pobierania i warunków zwrotu wadium przy przetargach na dostawy, roboty i usługi ogłaszanych przez jednostki organizacyjne resortu komunikacjI.
M.P. 1960 nr 31 poz. 151 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 lutego 1960 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1960 nr 31 poz. 150 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 lutego 1960 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1960 nr 31 poz. 149 Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 15 marca 1960 r. w sprawie ustalenia rejonów, w których dopuszczone jest w 1960 r. sztuczne zakażenie sporyszem.
M.P. 1960 nr 31 poz. 148 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 1960 r. zmieniające zarządzenie z dnia 12 kwietnia 1952 r. w sprawie zwolnienia nabycia niektórych praw majątkowych od podatku od nabycia praw majątkowych.
M.P. 1960 nr 31 poz. 147 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 1960 r. zmieniające zarządzenie z dnia 28 grudnia 1959 r. w sprawie przedłużenia terminu sprzedaży skarbowych bonów inwestycyjnych I serii.
M.P. 1960 nr 31 poz. 146 uchylony Uchwała nr 96 Rady Ministrów z dnia 22 marca 1960 r. w sprawie nadania statutu organizacyjnego Polskiej Akademii Nauk.
M.P. 1960 nr 31 poz. 145 uchylony wykazem Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 18 marca 1960 r. dotycząca zmiany uchwały nr 153 z dnia 13 kwietnia 1959 r. w sprawie zasad tworzenia funduszu zakładowego na rok gospodarczy 1959/60 w państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej i gospodarstwach rolnych oraz przedłużenia mocy obowiązującej uchwały nr 517 z dnia 20 grudnia 1958 r. w sprawie tworzenia w roku gospodarczym 1958/1959 funduszu na nagrody i budownictwo mieszkaniowe dla pracowników pomocniczych gospodarstw rolnych, działających według zasad rozrachunku gospodarczego, których statutową działalnością jest działalność naukowo-badawcza lub dydaktyczna.
M.P. 1960 nr 30 poz. 144 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 kwietnia 1960 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1960 nr 30 poz. 143 uchylony Instrukcja Ministra Finansów z dnia 9 marca 1960 r. w sprawie doprowadzania do porównywalności wyników gospodarczych państwowych przedsiębiorstw przemysłowych (obliczanie bazy), wskaźników dyrektywnych oraz obliczania dodatkowego funduszu zakładowego.
M.P. 1960 nr 30 poz. 142 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 13 lutego 1960 r. w sprawie ustalania cen zbytu artykułów przeznaczonych na eksport oraz usług świadczonych na rzecz odbiorców zagranicznych w resorcie Ministra Przemysłu Chemicznego.
M.P. 1960 nr 29 poz. 141 Okólnik Ministra Finansów z dnia 21 marca 1960 r. w sprawie dokonywania zmian w inwestycjach zdecentralizowanych w roku 1960.
M.P. 1960 nr 29 poz. 140 obowiązujący Zarządzenie Ministrów Zdrowia, Spraw Wewnętrznych oraz Obrony Narodowej z dnia 25 marca 1960 r. w sprawie terminów i trybu wzajemnego przekazywania przez poradnie przeciwgruźlicze i komisje poborowe wykazów mężczyzn chorych na gruźlicę i ozdrowieńców po przebytej gruźlicy.
M.P. 1960 nr 29 poz. 139 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 29 lutego 1960 r. w sprawie ustalenia kategorii pracowników terenowych państwowej administracji leśnej i rolnej, którym przysługują uprawnienia strażników łowieckich.
M.P. 1960 nr 29 poz. 138 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 lutego 1960 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1960 nr 29 poz. 137 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 lutego 1960 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1960 nr 29 poz. 136 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 10 marca 1960 r. zmieniające zarządzenie z dnia 9 października 1957 r. w sprawie branżowych zasad obrotu opakowaniami stosowanymi przy dostawach towaru dokonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Żeglugi i Gospodarki Wodnej.
M.P. 1960 nr 29 poz. 135 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 1960 r. zmieniające zarządzenie z dnia 26 czerwca 1958 r. w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłaty skarbowej niektórych grup osób lub niektórych przedmiotów tej opłaty.
M.P. 1960 nr 29 poz. 134 uchylony wykazem Zarządzenie nr 36 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 1960 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1960 r.
M.P. 1960 nr 29 poz. 133 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 29 marca 1960 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1960 nr 28 poz. 132 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 marca 1960 r. w sprawie określenia granic Wolińskiego Parku Narodowego i ograniczeń obowiązujących na jego terenie oraz w sprawie zarządzania Parkiem.
M.P. 1960 nr 28 poz. 131 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 22 marca 1960 r. w sprawie ustalenia jednolitych cenników robót akordowych.
M.P. 1960 nr 27 poz. 130 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 26 lutego 1960 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1960 nr 27 poz. 129 Zarządzenie Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury z dnia 29 lutego 1960 r. w sprawie zasad planowania i tworzenia funduszu płac w biurach (samodzielnych pracowniach) projektów.
M.P. 1960 nr 26 poz. 128 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 1960 r. o wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawach o dział spadku obejmującego nieruchomość rolną.
M.P. 1960 nr 26 poz. 127 Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lutego 1960 r. w sprawie ustalenia terminów rozpoczęcia i trwania praktyk studentów wyższych szkół rolniczych w 1960 r.
M.P. 1960 nr 26 poz. 126 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 1960 r. w sprawie kwalifikacji osób powoływanych na stanowiska głównych księgowych oraz starszych rewidentów i rewidentów w państwowych jednostkach organizacyjnych.
M.P. 1960 nr 26 poz. 125 uchylony Uchwała nr 82 Rady Ministrów z dnia 3 marca 1960 r. zmieniająca uchwałę nr 36 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1959 r. w sprawie zasad wyrównywania różnic cen, podziału zysku oraz finansowania środków obrotowych państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego.
M.P. 1960 nr 25 poz. 124 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Wytyczne Kancelarii Rady Państwa z dnia 29 lutego 1960 r. w sprawie regulaminu prac komisji odznaczeń państwowych.
M.P. 1960 nr 25 poz. 123 uchylony Instrukcja Kancelarii Rady Państwa z dnia 29 lutego 1960 r. w sprawie sporządzenia wniosków o nadanie orderów i odznaczeń oraz w sprawie nadsyłania zawiadomień o wręczeniu nadanych orderów i odznaczeń.
M.P. 1960 nr 25 poz. 122 uchylony Instrukcja Kancelarii Rady Państwa z dnia 29 lutego 1960 r. w sprawie sposobu noszenia orderów i odznaczeń.
M.P. 1960 nr 25 poz. 121 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 29 lutego 1960 r. w sprawie ustalenia wykazu organizacji uprawnionych do przedstawiania Radzie Państwa wniosków o nadanie orderów i odznaczeń.
M.P. 1960 nr 25 poz. 120 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 29 lutego 1960 r. w sprawie orderów i odznaczeń.
M.P. 1960 nr 24 poz. 119 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 7 marca 1960 r. w sprawie zatwierdzenia Katalogu cen obiektów typowych - Część I.
M.P. 1960 nr 24 poz. 118 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 lutego 1960 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1960 nr 24 poz. 117 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 lutego 1960 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1960 nr 24 poz. 116 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 8 marca 1960 r. w sprawie zasad i warunków sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.
M.P. 1960 nr 24 poz. 115 uchylony wykazem Uchwała nr 78 Rady Ministrów z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie ulgowych warunków spłaty kredytów zaciągniętych na odbudowę lub remonty kapitalne budynków mieszkalnych przez spółdzielnie mieszkaniowe na ziemiach zachodnich.
M.P. 1960 nr 23 poz. 114 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 lutego 1960 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1960 nr 23 poz. 113 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 lutego 1960 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1960 nr 23 poz. 112 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 lutego 1960 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1960 nr 23 poz. 111 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 lutego 1960 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1960 nr 23 poz. 110 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 lutego 1960 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1960 nr 23 poz. 109 Uchwała nr 507 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1959 r. w sprawie uzupełnienia tez dotyczących typizacji w budownictwie.
M.P. 1960 nr 22 poz. 108 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 lutego 1960 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1960 nr 22 poz. 107 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 lutego 1960 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1960 nr 22 poz. 106 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 6 lutego 1960 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników i uzgodnień dostaw oraz branżowych warunków dostaw wyrobów hutniczych, odlewów staliwnych i wyrobów kutych.
M.P. 1960 nr 21 poz. 105 uchylony Instrukcja Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 5 lutego 1960 r. w sprawie planowania, kontroli i korekty funduszu płac w państwowych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych.
M.P. 1960 nr 21 poz. 104 Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 11 lutego 1960 r. w sprawie bilansowania i zbytu rurek drenarskich.
M.P. 1960 nr 21 poz. 103 uchylony Zarządzenie Ministrów Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz Rolnictwa z dnia 26 stycznia 1960 r. w sprawie ustalenia wzoru umowy o dzierżawę obwodu łowieckiego oraz zasad ustalania czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodu łowieckiego.
M.P. 1960 nr 20 poz. 102 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 6 lutego 1960 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1960 nr 20 poz. 101 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 15 lutego 1960 r. w sprawie ustalenia ceny 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla celów przeliczeń wkładów oszczędnościowych za rok 1959.
M.P. 1960 nr 20 poz. 100 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 26 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1960 r. o poborze w 1960 r.
M.P. 1960 nr 19 poz. 99 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 marca 1960 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1960 nr 19 poz. 98 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 28 stycznia 1960 r. w sprawie branżowych warunków dostawy wyrobów spirytusowych butelkowanych.
M.P. 1960 nr 19 poz. 97 uchylony Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 1960 r. zmieniające zarządzenie z dnia 29 stycznia 1959 r. w sprawie warunków korzystania z domów i stołówek studenckich.
M.P. 1960 nr 19 poz. 96 uchylony Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 1960 r. zmieniające zarządzenie z dnia 29 stycznia 1959 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1959 r. w sprawie pomocy stypendialnej dla studentów szkół wyższych.
M.P. 1960 nr 19 poz. 95 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1960 r. zmieniające zarządzenie z dnia 17 grudnia 1959 r. w sprawie trybu i kontroli finansowania inwestycji zdecentralizowanych w 1960 r.
M.P. 1960 nr 19 poz. 94 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 1960 r. w sprawie określenia oddziałów Przedsiębiorstwa Produkcji i Handlu Dewocjonaliami "Veritas" oraz oddziałów Centrali Wytwórczości i Handlu Dewocyjnego "Ars Christiana", które są uprawnione do skupu i przerobu wyrobów użytkowych ze złota.
M.P. 1960 nr 19 poz. 93 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 1960 r. w sprawie pokrycia normatywu środków obrotowych w przedsiębiorstwach podległych Ministrowi Komunikacji.
M.P. 1960 nr 19 poz. 92 uchylony Uchwała nr 44 Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1960 r. w sprawie zasad realizacji inwestycji scentralizowanych w 1960 r.
M.P. 1960 nr 18 poz. 91 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 23 stycznia 1960 r. w sprawie zapewnienia należytego stanu technicznego budowli wodnych oraz urządzeń piętrzących i upustowych na zbiornikach retencyjnych przeciwpowodziowych.
M.P. 1960 nr 18 poz. 90 Uchwała nr 52 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1960 r. w sprawie zasad planowania, kontroli i korekty funduszu płac w państwowych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych.
M.P. 1960 nr 18 poz. 89 Uchwała nr 51 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1960 r. o zmianie uchwały nr 327 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1957 r. w sprawie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy.
M.P. 1960 nr 18 poz. 88 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 lutego 1960 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1960 nr 17 poz. 87 Okólnik Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 1960 r. w sprawie korygowania podstawy obliczenia funduszu zakładowego.
M.P. 1960 nr 17 poz. 86 Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 6 lutego 1960 r. w sprawie tworzenia przez państwowe biura projektów podległe i nadzorowane przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych rezerw na roszczenia dochodzone w postępowaniu sądowym lub arbitrażowym.
M.P. 1960 nr 17 poz. 85 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 stycznia 1960 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1960 nr 17 poz. 84 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 30 stycznia 1960 r. w sprawie rozliczeń za energię elektryczną zużywaną przez silniki elektryczne w rolnictwie.
M.P. 1960 nr 17 poz. 83 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 1960 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń różnic budżetowych w związku ze zmianą wysokości i podziałem marż w handlu uspołecznionym.
M.P. 1960 nr 17 poz. 82 uchylony wykazem Uchwała nr 23 Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1960 r. w sprawie zabezpieczenia niezbędnej ilości mieszkań dla potrzeb przemysłu węglowego.
M.P. 1960 nr 16 poz. 81 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 1960 r. w sprawie wysokości opłat za niektóre świadczenia zakładów społecznych służby zdrowia.
M.P. 1960 nr 16 poz. 80 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 1960 r. zmieniające zarządzenie z dnia 1 marca 1956 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu leków i artykułów sanitarnych w drogeriach i sklepach zielarskich.
M.P. 1960 nr 16 poz. 79 Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Państwowej Komisji Cen z dnia 29 stycznia 1960 r. zmieniające zarządzenie z dnia 5 lipca 1957 r. w sprawie dokonywania skupu zdecentralizowanego niektórych artykułów rolnych przez uspołecznione przedsiębiorstwa handlu detalicznego lub hurtowego oraz zakłady przemysłu gastronomicznego i przetwórstwa spożywczego.
M.P. 1960 nr 16 poz. 78 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 1960 r. w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia nabycia niektórych praw majątkowych od podatku od nabycia praw majątkowych.
M.P. 1960 nr 15 poz. 77 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 27 stycznia 1960 r. w sprawie zasad obrotu opakowaniami przy dostawach towarów przez jednostki organizacyjne i przedsiębiorstwa.
M.P. 1960 nr 15 poz. 76 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1959 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Medycznej w Warszawie.
M.P. 1960 nr 15 poz. 75 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 29 stycznia 1960 r. w sprawie zasad kontraktacji materiału sadzeniowego do zadrzewień.
M.P. 1960 nr 15 poz. 74 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 listopada 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1960 nr 15 poz. 73 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 listopada 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1960 nr 15 poz. 72 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 listopada 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1960 nr 15 poz. 71 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 listopada 1960 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1960 nr 15 poz. 70 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 21 stycznia 1960 r. w sprawie zasad współpracy urzędów morskich z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
M.P. 1960 nr 15 poz. 69 Zarządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 15 stycznia 1960 r. w sprawie norm ubytku naturalnego ziarna zbóż podczas przeładunku w elewatorach portowych.
M.P. 1960 nr 15 poz. 68 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 16 stycznia 1960 r. w sprawie warunków dopuszczania do obrotu środków ochrony roślin.
M.P. 1960 nr 15 poz. 67 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1960 r. w sprawie ustalenia wysokości prowizji i opłat bankowych.
M.P. 1960 nr 15 poz. 66 uchylony Uchwała nr 40 Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1960 r. w sprawie przyznania Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR prawa nadawania absolwentom Szkoły tytułu magistra oraz prawa nadawania stopni naukowych.
M.P. 1960 nr 14 poz. 65 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lutego 1960 r. w sprawie ustalenia normatywu środków obrotowych na roboty w toku w rocznych planach techniczno-ekonomicznych państwowych przedsiębiorstw budowlano-montażowych na rok 1960.
M.P. 1960 nr 14 poz. 64 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 1960 r. w sprawie sprawdzania i zatwierdzania obliczenia wyniku roku poprzedzającego porównywalnego do wyniku planowanego na dany rok (bazy) w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych.
M.P. 1960 nr 14 poz. 63 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1960 r. w sprawie zasad systemu finansowego wojewódzkich zjednoczeń państwowych gospodarstw rolnych.
M.P. 1960 nr 13 poz. 62 uchylony Uchwała nr 29 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1960 r. w sprawie ustalania i zatwierdzania zasobów wód podziemnych.
M.P. 1960 nr 13 poz. 61 uchylony wykazem Uchwała nr 17 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1960 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw i zjednoczeń na 1960 r.
M.P. 1960 nr 13 poz. 60 uchylony wykazem Uchwała nr 506 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1959 r. w sprawie opłat za świadczenia zakładów pomocy społecznej.
M.P. 1960 nr 13 poz. 59 uchylony wykazem Uchwała nr 505 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1959 r. w sprawie organizacji państwowej służby geologicznej.
M.P. 1960 nr 12 poz. 58 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lutego 1960 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1960 nr 12 poz. 57 uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 1960 r. o wprowadzeniu zmian do urzędowego spisu leków.
M.P. 1960 nr 12 poz. 56 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 16 stycznia 1960 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej dla statków żeglugi śródlądowej.
M.P. 1960 nr 12 poz. 55 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 1960 r. w sprawie ustalenia wysokości odsetek bankowych.
M.P. 1960 nr 12 poz. 54 uchylony Uchwała nr 28 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1960 r. zmieniająca uchwałę z dnia 30 listopada 1949 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla górników w górnictwie węglowym.
M.P. 1960 nr 12 poz. 53 uchylony wykazem Uchwała nr 504 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1959 r. w sprawie ustalenia zasad zawierania umów i dokonywania rozliczeń za prace projektowe wykonywane przez państwowe jednostki projektowania na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1960 nr 11 poz. 52 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 grudnia 1959 r. w sprawie gospodarowania niektórymi materiałami drzewnymi.
M.P. 1960 nr 11 poz. 51 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 18 stycznia 1960 r. w sprawie obowiązku i sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych.
M.P. 1960 nr 11 poz. 50 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 stycznia 1960 r. w sprawie ustalenia wzoru oraz trybu nadawania odznaki "Za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii".
M.P. 1960 nr 11 poz. 49 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 1960 r. w sprawie przedłużenia dla niektórych grup podatników terminu składania zeznań o wysokości dochodów i przychodów podlegających podatkowi wyrównawczemu.
M.P. 1960 nr 11 poz. 48 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 1960 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalenia zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości i od lokali.
M.P. 1960 nr 11 poz. 47 uchylony wykazem Zarządzenie nr 15 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1960 r. w sprawie wprowadzenia i trybu wydawania kart turystycznych.
M.P. 1960 nr 11 poz. 46 uchylony wykazem Uchwała nr 22 Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1960 r. o zmianie uchwały nr 232 z dnia 1 czerwca 1959 r. w sprawie uprawnień prezydiów wojewódzkich rad narodowych w zakresie uspołecznionego handlu hurtowego.
M.P. 1960 nr 10 poz. 45 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 listopada 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1960 nr 10 poz. 44 uchylony Uchwała nr 486 Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1959 r. w sprawie kompleksowych analiz ekonomiczno-technicznych rocznej działalności przedsiębiorstw państwowych.
M.P. 1960 nr 9 poz. 43 uchylony Uchwała nr 24 Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1960 r. w sprawie premiowania pracowników umysłowych w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych objętych planowaniem centralnym.
M.P. 1960 nr 8 poz. 42 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 listopada 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1960 nr 8 poz. 41 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 listopada 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1960 nr 8 poz. 40 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 listopada 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P.1960 nr 8 poz. 39 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1960 r. w sprawie dyplomowanych biegłych księgowych.
M.P. 1960 nr 8 poz. 38 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1960 r. w sprawie określenia wysokości stawek za badanie sprawozdań finansowych.
M.P. 1960 nr 8 poz. 37 obowiązujący Zarządzenie nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1960 r. w sprawie zmiany nazw niektórych miejscowości.
M.P. 1960 nr 8 poz. 36 uchylony wykazem Uchwała nr 469 Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1959 r. w sprawie przekazania dalszych zadań gospodarczych radom narodowym oraz rozszerzenia ich uprawnień.
M.P. 1960 nr 7 poz. 35 uchylony wykazem Zarządzenie Ministrów: Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Finansów, Górnictwa i Energetyki, Handlu Wewnętrznego, Kultury i Sztuki, Obrony Narodowej, Oświaty, Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Chemicznego, Przemysłu Lekkiego, Przemysłu Spożywczego i Skupu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Szkolnictwa Wyższego, Żeglugi i Gospodarki Wodnej, Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości, Prezesa Centralnego Urzędu Geologii, Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Przewodniczącego Komitetu do Spraw Turystyki z dnia 30 grudnia 1959 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania inwestycji do użytku (eksploatacji) w zakresie budownictwa ogólnego.
M.P. 1960 nr 7 poz. 34 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 grudnia 1959 r. w sprawie zasad ustalania wynagrodzeń i dokonywania rozliczeń za roboty budowlano-montażowe wykonywane przez przedsiębiorstwa państwowe.
M.P. 1960 nr 7 poz. 33 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 grudnia 1959 r. zmieniające przepisy w sprawie umów o roboty budowlano-montażowe wykonywane przez przedsiębiorstwa państwowe.
M.P. 1960 nr 7 poz. 32 uchylony Zarządzenie Ministrów Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Gospodarki Komunalnej z dnia 2 grudnia 1959 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu odbioru robót budowlano-montażowych i oddawania inwestycji do użytku (eksploatacji) w zakresie budownictwa ogólnego.
M.P. 1960 nr 7 poz. 31 uchylony wykazem Uchwała nr 502 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1959 r. w sprawie zasad ustalania wynagrodzeń i dokonywania rozliczeń za roboty budowlano-montażowe.
M.P. 1960 nr 6 poz. 30 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 24 września 1959 r. w sprawie wzoru umowy o uprawę i dostawę tytoniu.
M.P. 1960 nr 6 poz. 29 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 13 stycznia 1960 r. w sprawie ustalenia obszaru, na którym w 1960 r. wprowadza się powszechne badanie bydła na gruźlicę we wszelkich jej postaciach.
M.P. 1960 nr 6 poz. 28 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 grudnia 1959 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Wiedzy Powszechnej".
M.P. 1960 nr 5 poz. 27 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 28 grudnia 1959 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1960 nr 5 poz. 26 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 1959 r. w sprawie utworzenia katedr w Studium Doskonalenia Lekarzy w Akademii Medycznej w Warszawie.
M.P. 1960 nr 5 poz. 25 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 1959 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Medycznej w Warszawie.
M.P. 1960 nr 5 poz. 24 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 listopada 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1960 nr 5 poz. 23 uchylony Uchwała nr 6 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1960 r. w sprawie zasad ustalania opłat za niektóre świadczenia lecznicze.
M.P. 1960 nr 5 poz. 22 uchylony Uchwała nr 5 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1960 r. o zmianie uchwały nr 139 z dnia 6 maja 1958 r. w sprawie funduszów mieszkaniowych tworzonych przez prezydia miejskich i powiatowych rad narodowych.
M.P. 1960 nr 5 poz. 21 uchylony Uchwała nr 503 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1959 r. w sprawie ustalenia wysokości odsetek, prowizji i opłat bankowych banków państwowych.
M.P. 1960 nr 5 poz. 20 uchylony Uchwała nr 463 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1959 r. zmieniająca uchwałę nr 406 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1953 r. w sprawie właściwości organów do ustalania niektórych cen, opłat i stawek taryfowych oraz w sprawie zasad i trybu składania wniosków o ustalenia cen, opłat i stawek taryfowych oraz określenie wytycznych do ich ustalenia.
M.P. 1960 nr 5 poz. 19 uchylony Uchwała nr 461 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1959 r. w sprawie cen artykułów sprzedawanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej na zaopatrzenie nie uspołecznionych zakładów produkcyjnych i usługowych.
M.P. 1960 nr 4 poz. 18 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury z dnia 16 listopada 1959 r. w sprawie ramowych zasad sporządzania i zatwierdzania założeń oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji w zakresie budownictwa komunikacyjnego.
M.P. 1960 nr 4 poz. 17 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 1959 r. zmieniające zarządzenie z dnia 29 maja 1958 r. w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy za specjalistów.
M.P. 1960 nr 4 poz. 16 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 grudnia 1959 r. w sprawie zasad współdziałania dzierżawcy z przedsiębiorstwem lasów państwowych w prowadzeniu gospodarki łowieckiej na terenach leśnych wchodzących w skład wydzierżawionego obwodu łowieckiego.
M.P. 1960 nr 4 poz. 15 uchylony wykazem Zarządzenie nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1960 r. w sprawie zaliczenia niektórych okresów usprawiedliwionej nieobecności w pracy do dni przepracowanych, wymaganych do uzyskania zasiłku rodzinnego.
M.P. 1960 nr 3 poz. 14 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 1959 r. w sprawie przekazywania sprawozdań dotyczących orzeczeń o przerwaniu ciąży i zabiegów przerwania ciąży.
M.P. 1960 nr 3 poz. 13 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1960 r. w sprawie badania i zatwierdzania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw państwowych i udziału przedstawicieli organów finansowych i banków w tych czynnościach.
M.P. 1960 nr 3 poz. 12 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 1960 r. zmieniające zarządzenie z dnia 3 czerwca 1957 r. w sprawie zasad i trybu udzielania, zabezpieczania i spłaty kredytów udzielanych zrzeszeniom ludności, zorganizowanym dla pozyskiwania i produkcji materiałów budowlanych z miejscowych surowców na cele indywidualnego budownictwa mieszkaniowego w miastach i osiedlach miejskich.
M.P. 1960 nr 3 poz. 11 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 1959 r. zmieniające zarządzenie z dnia 14 czerwca 1956 r. w sprawie ustalenia przypadków, w których złożenie dowodu osobistego lub tymczasowego zaświadczenia tożsamości przy wyjazdach za granicę - na czas pobytu za granicę - nie jest wymagane.
M.P. 1960 nr 3 poz. 10 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 23 grudnia 1959 r. w sprawie ustalenia średnich i maksymalnych wielkości mieszkań dla spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1960 nr 2 poz. 9 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 grudnia 1959 r. w sprawie zaliczania do dni przepracowanych przerw pracy w budownictwie spowodowanych warunkami atmosferycznymi.
M.P. 1960 nr 2 poz. 8 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 grudnia 1959 r. w sprawie cennika za pozyskaną bezprawnie zwierzynę.
M.P. 1960 nr 2 poz. 7 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1959 r. w sprawie wysokości i trybu regulowania przez niektóre państwowe przedsiębiorstwa przemysłowe podatku obrotowego od produktów przeznaczonych na eksport oraz trybu rozliczania z budżetem Państwa różnicy pomiędzy ceną zbytu a ceną fabryczną powyższych produktów.
M.P. 1960 nr 2 poz. 6 uchylony wykazem Uchwała nr 492 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1959 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii".
M.P. 1960 nr 2 poz. 5 uchylony wykazem Uchwała nr 491 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1959 r. w sprawie zasad ustalania wskaźnika procentowego określającego wysokość kredytów na zasiłki limitowane na rok 1960.
M.P. 1960 nr 1 poz. 4 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1959 r. w sprawie przedłużenia terminu sprzedaży skarbowych bonów inwestycyjnych I serii.
M.P. 1960 nr 1 poz. 3 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1959 r. w sprawie uruchomienia środków na finansowanie inwestycji scentralizowanych w 1960 r.
M.P. 1960 nr 1 poz. 2 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1959 r. w sprawie trybu i kontroli finansowania inwestycji zdecentralizowanych w 1960 r.
M.P. 1960 nr 1 poz. 1 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 24 grudnia 1959 r. w sprawie zbytu wyrobów przemysłu terenowego w 1960 r.