Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1946 nr 73 poz. 399 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9 grudnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Aprowizacji i Handlu oraz Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych w sprawie wykonania dekretu o ochronie hodowli zwierząt gospodarskich.
Dz.U. 1946 nr 73 poz. 398 uchylony Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 6 grudnia 1946 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Odbudowy z dnia 18 sierpnia 1945 r. o egzaminach wymaganych do uzyskania prawa kierowania robotami budowlanymi i wykonywania projektów (planów) tych robót.
Dz.U. 1946 nr 73 poz. 397 uznany za uchylony Dekret z dnia 10 grudnia 1946 r. o podwyższeniu dodatku przejściowego do zaopatrzeń byłych skazańców politycznych.
Dz.U. 1946 nr 73 poz. 396 uchylony Dekret z dnia 13 czerwca 1946 r. o wyrobie, sprzedaży oraz opodatkowaniu napojów winnych.
Dz.U. 1946 nr 72 poz. 395 uchylony Dekret z dnia 20 grudnia 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich.
Dz.U. 1946 nr 72 poz. 394 obowiązujący Dekret z dnia 20 grudnia 1946 r. o zmianie ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej.
Dz.U. 1946 nr 71 poz. 393 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 grudnia 1946 r. o ustaleniu kwoty Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r. i planie jej umorzenia oraz o ustaleniu ilości i wysokości premii.
Dz.U. 1946 nr 71 poz. 392 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów: Zdrowia i Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu, Aprowizacji i Handlu oraz Skarbu o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i Ministrem Skarbu z dnia 22 lutego 1928 r. o wyrobie, obrocie i przechowywaniu eteru etylowego.
Dz.U. 1946 nr 71 poz. 391 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1946 r. o przejściowym zawieszeniu mocy obowiązującej przepisów o obowiązkowym zastępstwie adwokackim w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1946 nr 71 poz. 390 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1946 r. o trybie postępowania przy przekazywaniu samorządowi terytorialnemu oraz organizacjom spółdzielczym przedsiębiorstw przejętych na własność Państwa.
Dz.U. 1946 nr 71 poz. 389 uchylony Dekret z dnia 6 grudnia 1946 r. o przekazywaniu przez Państwo mienia nierolniczego na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.
Dz.U. 1946 nr 70 poz. 388 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 28 listopada 1946 r. o sposobie dopełnienia rejestracji w wykonaniu dekretu z dnia 8 stycznia 1946 r. o rejestracji i o obowiązku pracy.
Dz.U. 1946 nr 70 poz. 387 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej i Skarbu z dnia 16 listopada 1946 r. o ustaleniu na 1946 r. wysokości sum, jakie powinny być przeznaczone przez zakłady ubezpieczeń na koszty akcji przeciwpożarowej.
Dz.U. 1946 nr 70 poz. 386 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 4 listopada 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu w sprawie zakazu używania tłuszczów jadalnych na cele techniczne.
Dz.U. 1946 nr 70 poz. 385 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów: Przemysłu oraz Aprowizacji i Handlu z dnia 30 października 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych w sprawie wykonania ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o zakładaniu nowych przedsiębiorstw i popieraniu inicjatywy prywatnej w przemyśle i handlu.
Dz.U. 1946 nr 70 poz. 384 uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 29 sierpnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych i z Ministrem Leśnictwa w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony roślin.
Dz.U. 1946 nr 70 poz. 383 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Ziem Odzyskanych i Skarbu o zmianie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1946 r. w sprawie zbywania niektórych ruchomości opuszczonych i poniemieckich.
Dz.U. 1946 nr 70 poz. 382 uchylony Dekret z dnia 6 grudnia 1946 r. - Przepisy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1946 nr 70 poz. 381 uznany za uchylony Dekret z dnia 19 listopada 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 18 sierpnia 1945 r. o podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1946 nr 70 poz. 380 uchylony Dekret z dnia 19 listopada 1946 r. o dostosowaniu uposażeń w związkach samorządu terytorialnego do uposażenia pracowników państwowych.
Dz.U. 1946 nr 70 poz. 379 uznany za uchylony Dekret z dnia 19 listopada 1946 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu sędziów w sądownictwie powszechnym i administracyjnym oraz prokuratorów.
Dz.U. 1946 nr 70 poz. 378 uznany za uchylony Dekret z dnia 15 listopada 1946 r. o przekształceniu Akademii Nauk Politycznych w Warszawie na państwową szkołę akademicką.
Dz.U. 1946 nr 69 poz. 377 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 1946 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego.
Dz.U. 1946 nr 69 poz. 376 akt objęty tekstem jednolitym Dekret z dnia 10 grudnia 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstwa i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego.
Dz.U. 1946 nr 68 poz. 375 uchylony Rozporządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 11 listopada 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Skarbu w sprawie unormowania obrotu zbożem i produktami przemiału.
Dz.U. 1946 nr 68 poz. 374 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 7 listopada 1946 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 grudnia 1932 r. o rejestracji stowarzyszeń.
Dz.U. 1946 nr 68 poz. 373 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1946 r. o wprowadzaniu publicznej gospodarki lokalami w całości w miastach: Nowym Sączu, Tarnowie i Sopocie oraz o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami mieszkalnymi w mieście Gnieźnie.
Dz.U. 1946 nr 68 poz. 372 uznany za uchylony Dekret z dnia 26 listopada 1946 r. o kredytach dodatkowych w budżecie na okres od 1 kwietnia - 31 grudnia 1946 r.
Dz.U. 1946 nr 67 poz. 371 uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 listopada 1946 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 14 lutego 1946 r. o uposażeniu wojskowych.
Dz.U. 1946 nr 67 poz. 370 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 listopada 1946 r. o zniesieniu Sądów Grodzkich w: Legionowie, Chęcinach, Daleszycach i Szydłowie.
Dz.U. 1946 nr 67 poz. 369 uznany za uchylony Dekret z dnia 12 listopada 1946 r. - Przepisy ogólne prawa cywilnego.
Dz.U. 1946 nr 66 poz. 368 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 1946 r. o urządzeniu i prowadzeniu zbioru dokumentów oraz o postępowaniu w przedmiocie składania dokumentów.
Dz.U. 1946 nr 66 poz. 367 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 1946 r. o prowadzeniu dotychczasowych ksiąg hipotecznych (gruntowych, wieczystych) po dniu 31 grudnia 1946 r.
Dz.U. 1946 nr 66 poz. 366 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1946 r. o urządzeniu i prowadzeniu ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1946 nr 65 poz. 365 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 października 1946 r. o księgach handlowych, uproszczonych i podatkowych, wydane co do §§ 2-11 w porozumieniu z Ministrami Przemysłu oraz Aprowizacji i Handlu.
Dz.U. 1946 nr 64 poz. 364 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 listopada 1946 r. o przesunięciu terminu pierwszego losowania premiowego Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r.
Dz.U. 1946 nr 64 poz. 363 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 9 listopada 1946 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 13 czerwca 1946 r. o tymczasowym ustaleniu wysokości świadczeń rentowych w ubezpieczeniu społecznym.
Dz.U. 1946 nr 64 poz. 362 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 9 listopada 1946 r. o zmianie taryfy opłat za czynności urzędów stanu cywilnego i władz nadzorczych.
Dz.U. 1946 nr 64 poz. 361 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 4 listopada 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Komunikacji i Skarbu w sprawie ulg taryfowych przy korzystaniu z państwowych środków komunikacyjnych przez członków organów wykonawczych i pracowników związków samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1946 nr 64 poz. 360 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Ziem Odzyskanych w sprawie organizacji i zakresie uprawnień urzędów likwidacyjnych.
Dz.U. 1946 nr 64 poz. 359 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 1946 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami na obszarze województwa śląskiego i wrocławskiego oraz niektórych powiatów województw: krakowskiego, poznańskiego i olsztyńskiego.
Dz.U. 1946 nr 64 poz. 358 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 1946 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami w miastach: Kielce i Częstochowa.
Dz.U. 1946 nr 64 poz. 357 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1946 r. w sprawie przekazania czynności zniesionych izb rolniczych.
Dz.U. 1946 nr 64 poz. 356 uznany za uchylony Dekret z dnia 12 listopada 1946 r. o poborze rekruta na rok 1947.
Dz.U. 1946 nr 64 poz. 355 uznany za uchylony Dekret z dnia 12 listopada 1946 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych.
Dz.U. 1946 nr 64 poz. 354 uchylony Dekret z dnia 8 listopada 1946 r. o organizacji samorządu zawodowego lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i aptekarskiego.
Dz.U. 1946 nr 64 poz. 353 uznany za uchylony Dekret z dnia 8 listopada 1946 r. o zniesieniu opłaty od żarówek na Fundusz Pracy.
Dz.U. 1946 nr 64 poz. 352 uznany za uchylony Dekret z dnia 8 listopada 1946 r. o przywróceniu mocy obowiązującej przepisu art. 54 statutu Banku Polskiego.
Dz.U. 1946 nr 64 poz. 351 uchylony Dekret z dnia 8 listopada 1946 r. o Państwowej Radzie Komunikacyjnej.
Dz.U. 1946 nr 64 poz. 350 uchylony Dekret z dnia 8 listopada 1946 r. o podwyższeniu zaopatrzenia pieniężnego inwalidów wojennych i wojskowych.
Dz.U. 1946 nr 64 poz. 349 uznany za uchylony Dekret z dnia 24 października 1946 r. o zmianie ustawy z dnia 15 czerwca 1939 r. o zastawie rejestrowym na maszynach i aparatach.
Dz.U. 1946 nr 63 poz. 348 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 1946 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów grodzkich w sprawach spadkowych.
Dz.U. 1946 nr 63 poz. 347 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1946 r. o trybie udzielania koncesyj na zakładanie nowych przedsiębiorstw w gałęziach przemysłu i komunikacji przejętych na własność Państwa.
Dz.U. 1946 nr 63 poz. 346 uchylony Dekret z dnia 8 listopada 1946 r. o postępowaniu spadkowym.
Dz.U. 1946 nr 63 poz. 345 uchylony Dekret z dnia 8 listopada 1946 r. o postępowaniu niespornym z zakresu prawa rzeczowego.
Dz.U. 1946 nr 62 poz. 344 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Zdrowia, Przemysłu, Odbudowy, Administracji Publicznej oraz Ziem Odzyskanych z dnia 6 listopada 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Skarbu, Sprawiedliwości, Oświaty, Rolnictwa i Reform Rolnych, Komunikacji, Poczt i Telegrafów, Leśnictwa oraz Aprowizacji i Handlu o ogólnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dz.U. 1946 nr 62 poz. 343 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1946 r. w przedmiocie określenia wielkich i średnich przedsiębiorstw przemysłu włókienniczego.
Dz.U. 1946 nr 62 poz. 342 obowiązujący Dekret z dnia 15 listopada 1946 r. o zajęciu majątku państw pozostających z Państwem Polskim w stanie wojny w latach 1939-1945 i majątku osób prawnych i obywateli tych państw oraz o zarządzie przymusowym nad tymi majątkami.
Dz.U. 1946 nr 61 poz. 341 uznany za uchylony Dekret z dnia 13 listopada 1946 r. o daninie narodowej na zagospodarowanie Ziem Odzyskanych.
Dz.U. 1946 nr 61 poz. 340 uchylony Dekret z dnia 13 września 1946 r. o organizacji komisyj ziemskich.
Dz.U. 1946 nr 61 poz. 339 uznany za uchylony Dekret z dnia 13 września 1946 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 14 kwietnia 1937 r. o układach zbiorowych pracy.
Dz.U. 1946 nr 61 poz. 338 akt jednorazowy Ustawa z dnia 22 września 1946 r. o ratyfikacji konwencji w sprawie regulowania oczek sieci rybackich i wymiarów ryb, podpisanej w Londynie dnia 5 kwietnia 1946 r.
Dz.U. 1946 nr 61 poz. 337 akt jednorazowy Ustawa z dnia 22 września 1946 r. o ratyfikacji uchwały o poprawkach do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na 27 sesji w Paryżu dnia 5 listopada 1945 r.
Dz.U. 1946 nr 60 poz. 336 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 22 października 1946 r. o przesyłkach listowych oraz telegramach i rozmowach telefonicznych w sprawie wyborów do Sejmu Ustawodawczego.
Dz.U. 1946 nr 60 poz. 335 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 4 października 1946 r. o opłatach archiwalnych w archiwach państwowych.
Dz.U. 1946 nr 60 poz. 334 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1946 r. o zmianie granic powiatów włoszczowskiego i jędrzejowskiego w województwie kieleckim.
Dz.U. 1946 nr 60 poz. 333 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1946 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 27 grudnia 1944 r. o ustaleniu grup uposażenia do tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.
Dz.U. 1946 nr 60 poz. 332 uznany za uchylony Dekret z dnia 31 października 1946 r. o upoważnieniu przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" do zaciągnięcia kredytu zagranicznego.
Dz.U. 1946 nr 60 poz. 331 uchylony Dekret z dnia 31 października 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 25 września 1945 r. o służbie wojskowej nadterminowych i podoficerów zawodowych.
Dz.U. 1946 nr 60 poz. 330 uchylony Dekret z dnia 31 października 1946 r. o dodatku naukowym do uposażenia.
Dz.U. 1946 nr 60 poz. 329 uchylony Dekret z dnia 8 października 1946 r. - Przepisy wprowadzające prawo spadkowe.
Dz.U. 1946 nr 60 poz. 328 uchylony Dekret z dnia 8 października 1946 r. - Prawo spadkowe.
Dz.U. 1946 nr 59 poz. 327 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1946 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 22 stycznia 1946 r. o Najwyższym Trybunale Narodowym.
Dz.U. 1946 nr 59 poz. 326 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 października 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży benzyny motorowej.
Dz.U. 1946 nr 59 poz. 325 akt objęty tekstem jednolitym Dekret z dnia 17 października 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 22 stycznia 1946 r. o Najwyższym Trybunale Narodowym.
Dz.U. 1946 nr 59 poz. 324 uchylony Dekret z dnia 17 października 1946 r. o zniesieniu specjalnych sądów karnych.
Dz.U. 1946 nr 59 poz. 323 uchylony Dekret z dnia 17 października 1946 r. o Straży Pocztowej.
Dz.U. 1946 nr 58 poz. 322 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 12 listopada 1946 r. o przeprowadzeniu wyborów do Sejmu Ustawodawczego.
Dz.U. 1946 nr 57 poz. 321 uchylony Dekret z dnia 11 października 1946 r. - Przepisy wprowadzające prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych.
Dz.U. 1946 nr 57 poz. 320 uchylony Dekret z dnia 11 października 1946 r. - Prawo o księgach wieczystych.
Dz.U. 1946 nr 57 poz. 319 uchylony Dekret z dnia 11 października 1946 r. - Prawo rzeczowe.
Dz.U. 1946 nr 56 poz. 318 uchylony Ustawa z dnia 20 września 1946 r. o planowaniu inwestycji oraz o planie sfinansowania inwestycji na okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 1946 r.
Dz.U. 1946 nr 55 poz. 317 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi i Handlu Zagranicznego z dnia 21 października 1946 r. w sprawie ograniczeń połowu szprota.
Dz.U. 1946 nr 55 poz. 316 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 1946 r. w sprawie rejestracji pracowników służby zdrowia.
Dz.U. 1946 nr 55 poz. 315 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 18 października 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu o zaliczeniu maszynistów wyciągowych przy głównych szybach zjazdowych i wydobywczych w kopalniach węgla kamiennego do kategorii pracowników umysłowych.
Dz.U. 1946 nr 55 poz. 314 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1946 r. o ustaleniu siedzib i właściwości terytorialnej Okręgowych Urzędów Górniczych.
Dz.U. 1946 nr 55 poz. 313 uznany za uchylony Dekret z dnia 17 października 1946 r. o uchyleniu szczególnych ustaw o odpowiedzialności za wypadki w ruchu kolejowym, samochodowym i w niektórych przedsiębiorstwach oraz przepisów b. państw zaborczych do ruchu i budownictwie kolejowym.
Dz.U. 1946 nr 55 poz. 312 uchylony Dekret z dnia 8 października 1946 r. o zmianie ustawy z dnia 1 lipca 1921 r. o uprawnieniach do wykonywania czynności felczerskich.
Dz.U. 1946 nr 55 poz. 311 uznany za uchylony Dekret z dnia 8 października 1946 r. o ustanowieniu "Śląskiego Krzyża Powstańczego".
Dz.U. 1946 nr 55 poz. 310 uznany za uchylony Dekret z dnia 13 września 1946 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego osób narodowości niemieckiej.
Dz.U. 1946 nr 54 poz. 309 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 września 1946 r. o włączeniu zgnilca amerykańskiego, zgnilca europejskiego i choroby roztoczowej pszczół do chorób podlegających obowiązkowi zgłaszania i o zwalczaniu tych chorób.
Dz.U. 1946 nr 54 poz. 308 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 września 1946 r. o zwalczaniu stonki ziemniaczanej.
Dz.U. 1946 nr 54 poz. 307 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wyrobu i obrotu preparatów organoterapeutycznych i witaminowych.
Dz.U. 1946 nr 54 poz. 306 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 1946 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 23 września 1946 r. o utworzeniu Rady Szkół Wyższych.
Dz.U. 1946 nr 54 poz. 305 obowiązujący Dekret z dnia 8 października 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 7 lipca 1945 r. o odtworzeniu dyplomów i świadectw z ukończenia nauki.
Dz.U. 1946 nr 54 poz. 304 uchylony Dekret z dnia 19 września 1946 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 listopada 1936 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1946 nr 54 poz. 303 uznany za uchylony Dekret z dnia 13 września 1946 r. o zniesieniu cenzury korespondencji zagranicznej, radiotelegramów i rozmów radiowych.
Dz.U. 1946 nr 53 poz. 302 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 10 października 1946 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Szczyrk w powiecie bialskim, województwie krakowskim.
Dz.U. 1946 nr 53 poz. 301 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 września 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty w sprawie stypendiów udzielanych studentom wyższych szkół akademickich i nieakademickich.
Dz.U. 1946 nr 53 poz. 300 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1946 r. o rozciągnięciu przepisów dekretu z dnia 28 czerwca 1946 r. o odpowiedzialności karnej za odstępstwo od narodowości w czasie wojny 1939-1945 r. do czynów popełnionych poza obszarem województwa Śląsko-Dąbrowskiego.
Dz.U. 1946 nr 53 poz. 299 uznany za uchylony Dekret z dnia 19 września 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 4 sierpnia 1945 r. o tymczasowym uregulowaniu uposażeń funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa.
Dz.U. 1946 nr 53 poz. 298 uchylony Dekret z dnia 13 września 1946 r. o rozgraniczeniu nieruchomości.
Dz.U. 1946 nr 53 poz. 297 uznany za uchylony Ustawa z dnia 23 września 1946 r. o dodatku przejściowym do pensji weteranów powstań narodowych oraz wdów po nich.
Dz.U. 1946 nr 52 poz. 296 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1946 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych.
Dz.U. 1946 nr 52 poz. 295 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1946 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1945 r. o uposażeniu pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1946 nr 51 poz. 294 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1946 r. w sprawie przystąpienia Libanu do konwencji o polepszeniu losu chorych i rannych w armiach czynnych podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r.
Dz.U. 1946 nr 51 poz. 293 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1946 r. w sprawie przystąpienia Syryi do konwencji o polepszeniu losu chorych i rannych w armiach czynnych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r.
Dz.U. 1946 nr 51 poz. 292 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 września 1946 r. w sprawie wykonania art. 23, 26 i 35 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1946 nr 51 poz. 291 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1946 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych.
Dz.U. 1946 nr 51 poz. 290 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1946 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1945 r. o uposażeniu pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1946 nr 51 poz. 289 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1946 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 1945 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.
Dz.U. 1946 nr 51 poz. 288 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1946 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1945 r. o uposażeniu pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1946 nr 51 poz. 287 uznany za uchylony Dekret z dnia 19 września 1946 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu funkcjonariuszów państwowych.
Dz.U. 1946 nr 51 poz. 286 uchylony Dekret z dnia 19 września 1946 r. o wydawaniu Dziennika Taryf i Zarządzeń Komunikacyjnych.
Dz.U. 1946 nr 51 poz. 285 uznany za uchylony Dekret z dnia 19 września 1946 r. o zmianie ustawy o czasie pracy w przemyśle i handlu.
Dz.U. 1946 nr 50 poz. 284 wygaśnięcie aktu Ustawa skarbowa z dnia 20 września 1946 r. na okres od 1 kwietnia 1946 r. do 31 grudnia 1946 r.
Dz.U. 1946 nr 49 poz. 283 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 24 września 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz za zgodą Prezesa Rady Ministrów o uposażeniu funkcjonariuszów administracji lasów państwowych.
Dz.U. 1946 nr 49 poz. 282 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 sierpnia 1946 r. o funduszu amortyzacyjnym w przedsiębiorstwach państwowych.
Dz.U. 1946 nr 49 poz. 281 uznany za uchylony Dekret z dnia 19 września 1946 r. o obrocie skórami.
Dz.U. 1946 nr 49 poz. 280 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Dekret z dnia 19 września 1946 r. o zmianie przepisów o opłatach od uprawnień górniczych.
Dz.U. 1946 nr 49 poz. 279 obowiązujący Dekret z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska.
Dz.U. 1946 nr 49 poz. 278 uchylony Dekret z dnia 26 sierpnia 1946 r. w sprawie przepisów uzupełniających prawo o ustroju adwokatury.
Dz.U. 1946 nr 49 poz. 277 uznany za uchylony Ustawa z dnia 23 września 1946 r. o utworzeniu Rady Szkół Wyższych.
Dz.U. 1946 nr 49 poz. 276 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 1946 r. o utracie mocy obowiązującej dekretów: o nadawaniu stopni oficerskich w Wojsku Polskim i o utworzeniu Rady Szkół Wyższych.
Dz.U. 1946 nr 49 poz. 275 uznany za uchylony Ustawa z dnia 23 września 1946 r. o uregulowaniu uposażeń członków Prezydium Krajowej Rady Narodowej.
Dz.U. 1946 nr 48 poz. 274 uznany za uchylony Ustawa z dnia 22 września 1946 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Ustawodawczego.
Dz.U. 1946 nr 47 poz. 273 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 1946 r. o sprostowaniu błędów: w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie Państwowej Komisji Lokalowej i wojewódzkich komisyj lokalowych i w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie tymczasowego podziału administracyjnego Ziem Odzyskanych.
Dz.U. 1946 nr 47 poz. 272 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty w sprawie bezzwrotnych stypendiów dla studentów szkół wyższych.
Dz.U. 1946 nr 47 poz. 271 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 lipca 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej o ustanowieniu państwowych stad ogierów i państwowych stadnin koni.
Dz.U. 1946 nr 47 poz. 270 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1946 r. w sprawie zmiany nazwy "Towarzystwa Przyjaciół Młodzieży Akademickiej" na "Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych" oraz nadania temu Towarzystwu nowego statutu.
Dz.U. 1946 nr 47 poz. 269 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1946 r. o okręgach szkolnych.
Dz.U. 1946 nr 47 poz. 268 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1946 r. o uznaniu "Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1946 nr 47 poz. 267 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1946 r. o uznaniu stowarzyszenia "Liga Morska" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1946 nr 47 poz. 266 uchylony Dekret z dnia 5 września 1946 r. o rejestracji i przymusowym zatrudnieniu fachowych sił technicznych z dziedziny budownictwa na rzecz odbudowy kraju.
Dz.U. 1946 nr 47 poz. 265 akt jednorazowy Dekret z dnia 26 sierpnia 1946 r. o zniesieniu izb rolniczych.
Dz.U. 1946 nr 46 poz. 264 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezydenta Krajowej Rady Narodowej z dnia 22 sierpnia 1946 r. o sprostowaniu błędu w dekrecie z dnia 18 grudnia 1945 r. o zmianie niektórych przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1928 r. o prawie bankowym.
Dz.U. 1946 nr 46 poz. 263 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 6 września 1946 r. o ochronie niektórych zwierząt łownych.
Dz.U. 1946 nr 46 poz. 262 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 3 września 1946 r. o używaniu przy budowie wapna pokarbidowego.
Dz.U. 1946 nr 45 poz. 261 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o sądach i o postępowaniu dyscyplinarnym Izb Aptekarskich.
Dz.U. 1946 nr 45 poz. 260 uchylony Dekret z dnia 19 sierpnia 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 14 lutego 1946 r. o uposażeniu wojskowych.
Dz.U. 1946 nr 44 poz. 259 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 sierpnia 1946 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego.
Dz.U. 1946 nr 44 poz. 258 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 sierpnia 1946 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 16 czerwca 1937 r. w sprawie osobnych opłat za wykonywanie czynności przez funkcjonariuszów celnych poza miejscem urzędowym lub poza czasem urzędowym oraz za konwojowanie i strzeżenie towarów.
Dz.U. 1946 nr 44 poz. 257 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 1946 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Radomyślu Wielkim w okręgu Sądu Okręgowego w Tarnowie.
Dz.U. 1946 nr 44 poz. 256 uznany za uchylony Dekret z dnia 19 sierpnia 1946 r. w sprawie zmiany dekretu z dnia 26 października 1945 r. o ustanowieniu "Medalu Zwycięstwa i Wolności 1945 r.".
Dz.U. 1946 nr 43 poz. 255 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji i Handlu o zmianie rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1937 r. o dozorze nad wyrobem i obiegiem mąki i wyrobów mącznych.
Dz.U. 1946 nr 43 poz. 254 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Ziem Odzyskanych i Skarbu o zmianie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1946 r. w sprawie zbywania niektórych ruchomości opuszczonych i poniemieckich.
Dz.U. 1946 nr 43 poz. 253 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1946 r. o dodatkach służbowych dla etatowych pracowników cywilnych administracji wojskowej.
Dz.U. 1946 nr 43 poz. 252 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1946 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1945 r. o uposażeniu pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1946 nr 43 poz. 251 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1946 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 1945 r. o dodatku przejściowym do zaopatrzeń emerytalnych i odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1946 nr 43 poz. 250 uchylony Dekret z dnia 19 sierpnia 1946 r. o koncesjonowaniu garbarń, zakładów do solenia i suszenia skór surowych oraz niektórych fabryk obuwia lub pasów transmisyjnych.
Dz.U. 1946 nr 43 poz. 249 uznany za uchylony Dekret z dnia 19 sierpnia 1946 r. o zmianie niektórych przepisów kodeksu postępowania karnego.
Dz.U. 1946 nr 43 poz. 248 uznany za uchylony Dekret z dnia 12 sierpnia 1946 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej.
Dz.U. 1946 nr 42 poz. 247 uznany za uchylony Dekret z dnia 6 września 1946 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do zaciągnięcia kredytu zagranicznego.
Dz.U. 1946 nr 41 poz. 246 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 1946 r. o utworzeniu Sądu Okręgowego w Mławie i o zniesieniu sądów grodzkich w Chorzelach, w Kuczborku, w Lidzbarku i w Różanie.
Dz.U. 1946 nr 41 poz. 245 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu, Aprowizacji i Handlu oraz Żeglugi i Handlu Zagranicznego o opłatach w postępowaniu przed sądem rejestrowym.
Dz.U. 1946 nr 41 poz. 244 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 sierpnia 1946 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 sierpnia 1938 r. o ubezpieczeniu brackim w powiatach: będzińskim, bielskim, bialskim i chrzanowskim.
Dz.U. 1946 nr 41 poz. 243 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 sierpnia 1946 r. w sprawie przeciętnych zarobków jako podstawy ubezpieczenia.
Dz.U. 1946 nr 41 poz. 242 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1946 r. o ustaleniu siedzib i właściwości terytorialnej wyższych urzędów górniczych.
Dz.U. 1946 nr 41 poz. 241 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1946 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1946 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa.
Dz.U. 1946 nr 41 poz. 240 uznany za uchylony Dekret z dnia 2 sierpnia 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 4 sierpnia 1945 r. o tymczasowym uregulowaniu uposażeń funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa.
Dz.U. 1946 nr 41 poz. 239 uchylony Dekret z dnia 31 lipca 1946 r. o organizacji statystyki państwowej i o Głównym Urzędzie Statystycznym.
Dz.U. 1946 nr 41 poz. 238 uchylony Dekret z dnia 5 lipca 1946 r. o Straży Leśnej.
Dz.U. 1946 nr 41 poz. 237 obowiązujący Dekret z dnia 28 czerwca 1946 r. o odpowiedzialności karnej za odstępstwo od narodowości w czasie wojny 1939-1945 r.
Dz.U. 1946 nr 40 poz. 236 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 1946 r. o umundurowaniu i oznakach służbowych funkcjonariuszów administracji lasów państwowych.
Dz.U. 1946 nr 39 poz. 235 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 sierpnia 1946 r. o sposobie oznaczania w księdze hipotecznej (gruntowej) nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej i o sposobie składania i przechowywania w sądzie wniosków oraz dokumentów dotyczących takich nieruchomości.
Dz.U. 1946 nr 39 poz. 234 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 24 lipca 1946 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Mąkolin w powiecie płockim w województwie warszawskim i o utworzeniu gminy wiejskiej Bodzanów w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1946 nr 39 poz. 233 obowiązujący Dekret z dnia 8 sierpnia 1946 r. o wpisywaniu w księgach hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej.
Dz.U. 1946 nr 38 poz. 232 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 czerwca 1946 r. w sprawie zmiany ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1946 nr 38 poz. 231 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1946 r. o zaopatrzeniu emerytalnym i odszkodowaniu za nieszczęśliwe wypadki pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1946 nr 37 poz. 230 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 lipca 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Ziem Odzyskanych w sprawie urzędowego badania co do włośni dzików i świń na terenie Ziem Odzyskanych.
Dz.U. 1946 nr 37 poz. 229 uchylony Dekret z dnia 8 sierpnia 1946 r. o Nadzwyczajnych Komisjach Mieszkaniowych.
Dz.U. 1946 nr 37 poz. 228 uznany za uchylony Dekret z dnia 11 lipca 1946 r. o zmianie niektórych przepisów, dotyczących zaopatrzenia byłych skazańców politycznych.
Dz.U. 1946 nr 37 poz. 227 uznany za uchylony Dekret z dnia 28 czerwca 1946 r. o zwolnieniu od opłat sądowych i hipotecznych w związku z naprawą budynków zniszczonych i uszkodzonych wskutek wojny.
Dz.U. 1946 nr 37 poz. 226 uznany za uchylony Dekret z dnia 28 czerwca 1946 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o dostosowaniu uposażenia członków zarządu i pracowników związków komunalnych do uposażenia funkcjonariuszów państwowych.
Dz.U. 1946 nr 36 poz. 225 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 lipca 1946 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 9 kwietnia 1946 r. o zawieszeniu mocy niektórych umów wydawniczych w dziedzinie literackiej.
Dz.U. 1946 nr 36 poz. 224 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 1946 r. - Ordynacja wyborcza do rad okręgowych izb aptekarskich.
Dz.U. 1946 nr 36 poz. 223 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów: Przemysłu, Aprowizacji i Handlu oraz Żeglugi i Handlu Zagranicznego z dnia 11 lipca 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie określenia przedsiębiorstw, prowadzonych w większym rozmiarze.
Dz.U. 1946 nr 35 poz. 222 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 19 lipca 1946 r. o obowiązku sąsiedzkiej pomocy wzajemnej w gospodarstwach rolnych.
Dz.U. 1946 nr 35 poz. 221 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 19 lipca 1946 r. w sprawie świadczeń sprzężaju na rzecz rolników.
Dz.U. 1946 nr 35 poz. 220 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 1946 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 1932 r. o aplikantach i asesorach sądowych.
Dz.U. 1946 nr 35 poz. 219 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej wydane w porozumieniu z Ministrami: Oświaty, Kultury i Sztuki, Administracji Publicznej, Zdrowia oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 4 lipca 1946 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 16 stycznia 1946 r. o utworzeniu urzędów i rad wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego.
Dz.U. 1946 nr 35 poz. 218 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1946 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1945 r. o uposażeniu pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1946 nr 35 poz. 217 uchylony Dekret z dnia 27 czerwca 1946 r. o reglamentowanym zaopatrywaniu ludności w przedmioty powszedniego użytku.
Dz.U. 1946 nr 35 poz. 216 uchylony Dekret z dnia 4 czerwca 1946 r. o podziale zysku i pokrywaniu strat w przedsiębiorstwach państwowych.
Dz.U. 1946 nr 34 poz. 215 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 8 lipca 1946 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.
Dz.U. 1946 nr 34 poz. 214 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2 lipca 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Skarbu o dietach dziennych dla członków Komisyj Rozjemczych, powołanych w myśl ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi.
Dz.U. 1946 nr 34 poz. 213 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2 lipca 1946 r. o ustalaniu składu Komisyj Rozjemczych, powołanych do rozstrzygania sporów indywidualnych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi.
Dz.U. 1946 nr 34 poz. 212 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 czerwca 1946 r. o przyjmowaniu i wymianie uszkodzonych biletów Narodowego Banku Polskiego.
Dz.U. 1946 nr 34 poz. 211 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1946 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 1946 r. o przemiale zbóż i opłatach przemiałowych.
Dz.U. 1946 nr 34 poz. 210 uznany za uchylony Dekret z dnia 5 lipca 1946 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk.
Dz.U. 1946 nr 34 poz. 209 uznany za uchylony Dekret z dnia 27 czerwca 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 11 kwietnia 1945 r. o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych.
Dz.U. 1946 nr 34 poz. 208 uchylony Dekret z dnia 25 czerwca 1946 r. o ogrodach działkowych.
Dz.U. 1946 nr 34 poz. 207 uchylony Dekret z dnia 25 czerwca 1946 r. o utworzeniu Państwowego Instytutu Higieny Psychicznej.
Dz.U. 1946 nr 33 poz. 206 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Ziem Odzyskanych i Skarbu w sprawie zbywania niektórych ruchomości opuszczonych i poniemieckich.
Dz.U. 1946 nr 32 poz. 205 uchylony Dekret z dnia 25 czerwca 1946 r. o dodatku przejściowym do zaopatrzeń weteranów powstań narodowych.
Dz.U. 1946 nr 32 poz. 204 uchylony Dekret z dnia 25 czerwca 1946 r. o zbywaniu statków morskich na rzecz cudzoziemców.
Dz.U. 1946 nr 32 poz. 203 uchylony Dekret z dnia 25 czerwca 1946 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 5 marca 1934 r. o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec.
Dz.U. 1946 nr 32 poz. 202 uchylony Dekret z dnia 25 czerwca 1946 r. o organizacji i zakresie działania Morskiego i Portowych Urzędów Zdrowia.
Dz.U. 1946 nr 32 poz. 201 akt jednorazowy Dekret z dnia 25 czerwca 1946 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego "Państwowy Instytut Wydawniczy".
Dz.U. 1946 nr 32 poz. 200 uchylony Dekret z dnia 25 czerwca 1946 r. o państwowym planie inwestycyjnym.
Dz.U. 1946 nr 31 poz. 199 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 12 czerwca 1946 r. o wyłączeniu gromady Olszany z gminy wiejskiej Nowa Wieś i włączeniu jej do gminy wiejskiej Jasieniec w powiecie grójeckim województwie warszawskim.
Dz.U. 1946 nr 31 poz. 198 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1946 r. o zmianie rozporządzenia Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 27 grudnia 1944 r. o ustaleniu grup uposażenia do tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.
Dz.U. 1946 nr 31 poz. 197 uchylony Dekret z dnia 29 maja 1946 r. - Przepisy wprowadzające prawo małżeńskie majątkowe.
Dz.U. 1946 nr 31 poz. 196 uchylony Dekret z dnia 29 maja 1946 r. - Prawo małżeńskie majątkowe.
Dz.U. 1946 nr 31 poz. 195 uchylony Dekret z dnia 16 stycznia 1946 r. o powszechnym obowiązku wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego.
Dz.U. 1946 nr 30 poz. 194 uchylony Dekret z dnia 25 czerwca 1946 r. o przystosowaniu przepisów o postępowaniu doraźnym do postępowania przed sądami wojskowymi.
Dz.U. 1946 nr 30 poz. 193 uchylony Dekret z dnia 13 czerwca 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 16 listopada 1945 r. o postępowaniu doraźnym.
Dz.U. 1946 nr 30 poz. 192 uchylony Dekret z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa.
Dz.U. 1946 nr 29 poz. 191 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 lipca 1946 r. w sprawie ustalenia daty, warunków i sposobu przejęcia agend, majątku i zobowiązań Centralnej Kasy Spółek Rolniczych przez Bank Gospodarstwa Spółdzielczego.
Dz.U. 1946 nr 29 poz. 190 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 czerwca 1946 r. o zmianie cen sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1946 nr 29 poz. 189 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1946 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1935 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych.
Dz.U. 1946 nr 29 poz. 188 uznany za uchylony Dekret z dnia 25 czerwca 1946 r. o dalszym przedłużeniu moratorium lokalowego dla spółdzielni.
Dz.U. 1946 nr 29 poz. 187 uznany za uchylony Dekret z dnia 12 czerwca 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 18 sierpnia 1945 r. o podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1946 nr 28 poz. 186 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi i Handlu Zagranicznego z dnia 14 czerwca 1946 r. o zakazie połowu szprota.
Dz.U. 1946 nr 28 poz. 185 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów: Bezpieczeństwa Publicznego, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 13 czerwca 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Sprawiedliwości, Komunikacji oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 1937 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o granicach Państwa.
Dz.U. 1946 nr 28 poz. 184 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów: Poczt i Telegrafów, Skarbu i Administracji Publicznej z dnia 31 maja 1946 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 22 lipca 1933 r. o przesyłkach listowych urzędowych oraz w postępowaniu cywilnym i karnym.
Dz.U. 1946 nr 28 poz. 183 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 maja 1946 r. o uprawnieniu Państwowego Monopolu Spirytusowego do żądania zwrotu próżnych butelek po swych wyrobach.
Dz.U. 1946 nr 28 poz. 182 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Administracji Publicznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Skarbu, Oświaty, Rolnictwa i Reform Rolnych, Leśnictwa, Przemysłu, Żeglugi i Handlu Zagranicznego, Aprowizacji i Handlu, Komunikacji, Poczt i Telegrafów, Odbudowy oraz Ziem Odzyskanych - o określeniu osób, których majątek przechodzi na własność Państwa.
Dz.U. 1946 nr 28 poz. 181 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Ziem Odzyskanych z dnia 16 maja 1946 r. o współdziałaniu osób trzecich w dopełnianiu przez cudzoziemców obowiązku meldunkowego i rejestracji.
Dz.U. 1946 nr 28 poz. 180 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1946 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania do grup uposażenia sędziów w sądownictwie powszechnym i administracyjnym, prokuratorów oraz asesorów i aplikantów sądowych, tudzież o dodatkach lokalnych i funkcyjnych.
Dz.U. 1946 nr 28 poz. 179 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1946 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych.
Dz.U. 1946 nr 28 poz. 178 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 1946 r. w sprawie powołania ekspozytur urzędów wojewódzkich na obszarze Ziem Odzyskanych.
Dz.U. 1946 nr 28 poz. 177 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 1946 r. w sprawie tymczasowego podziału administracyjnego Ziem Odzyskanych.
Dz.U. 1946 nr 28 poz. 176 uznany za uchylony Dekret z dnia 12 czerwca 1946 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu sędziów w sądownictwie powszechnym i administracyjnym oraz prokuratorów.
Dz.U. 1946 nr 28 poz. 175 uznany za uchylony Dekret z dnia 12 czerwca 1946 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu funkcjonariuszów państwowych.
Dz.U. 1946 nr 27 poz. 174 uchylony Dekret z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym.
Dz.U. 1946 nr 27 poz. 173 uchylony Dekret z dnia 16 maja 1946 r. o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1946 nr 26 poz. 172 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 13 czerwca 1946 r. o tymczasowym ustaleniu wysokości świadczeń rentowych w ubezpieczeniu społecznym.
Dz.U. 1946 nr 26 poz. 171 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi i Handlu Zagranicznego z dnia 28 maja 1946 r. o utworzeniu Biura Odbudowy Portów.
Dz.U. 1946 nr 26 poz. 170 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 23 maja 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji i Handlu o uregulowaniu cen węgla, koksu i brykietów na rynek krajowy.
Dz.U. 1946 nr 26 poz. 169 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 1946 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 1 kwietnia 1933 r. w sprawie wynagrodzenia adwokatów za wykonywanie czynności zawodowych.
Dz.U. 1946 nr 26 poz. 168 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 1946 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1935 r. o wynagrodzeniu notariuszów.
Dz.U. 1946 nr 26 poz. 167 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1946 r. o uwierzytelnianiu planów i dokumentów mierniczych.
Dz.U. 1946 nr 26 poz. 166 uznany za uchylony Dekret z dnia 14 czerwca 1946 r. w przedmiocie uzupełnienia ustawy z dnia 28 kwietnia 1946 r. o przeprowadzeniu głosowania ludowego.
Dz.U. 1946 nr 26 poz. 165 uznany za uchylony Dekret z dnia 28 maja 1946 r. o przekazaniu uprawnień Ministra Spraw Wewnętrznych i władz administracji ogólnej, wynikających z ustawy z dnia 11 marca 1932 r. o zgromadzeniach, Ministrowi Bezpieczeństwa Publicznego i władzom Bezpieczeństwa Publicznego.
Dz.U. 1946 nr 26 poz. 164 uchylony Dekret z dnia 17 maja 1946 r. o utworzeniu Rady Szkół Wyższych.
Dz.U. 1946 nr 26 poz. 163 uchylony Dekret z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi.
Dz.U. 1946 nr 25 poz. 162 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 1946 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów grodzkich jako władz opiekuńczych.
Dz.U. 1946 nr 24 poz. 161 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 26 kwietnia 1946 r. o zaliczeniu Stalowej Woli w powiecie niżańskim województwie rzeszowskim do rzędu miast i ustaleniu jej granic.
Dz.U. 1946 nr 24 poz. 160 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 18 lutego 1946 r. w sprawie podziału Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Dz.U. 1946 nr 24 poz. 159 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1946 r. w sprawie unormowania obrotu mięsem, wędlinami i innymi wyrobami wędliniarskimi.
Dz.U. 1946 nr 24 poz. 158 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 1946 r. w sprawie ograniczenia obrotu wyrobami cukierniczymi.
Dz.U. 1946 nr 24 poz. 157 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1946 r. w sprawie Państwowej Komisji Lokalowej i wojewódzkich komisyj lokalowych.
Dz.U. 1946 nr 24 poz. 156 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 1946 r. o przemiale zbóż i o opłatach przemiałowych.
Dz.U. 1946 nr 24 poz. 155 uznany za uchylony Dekret z dnia 14 maja 1946 r. o przekazaniu Ministrowi Przemysłu uprawnień Ministra Przemysłu i Handlu z zakresu administracji górniczej.
Dz.U. 1946 nr 23 poz. 154 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 16 maja 1946 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 13 marca 1934 r. o nadzorze nad hodowlą koni.
Dz.U. 1946 nr 23 poz. 153 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty w sprawie bezzwrotnych stypendiów dla studentów szkół wyższych.
Dz.U. 1946 nr 23 poz. 152 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Ziem Odzyskanych z dnia 4 maja 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie organizacji, sposobu pełnienia służby, zakresu i sposobu przeszkolenia Straży Obywatelskiej oraz przepisów dyscyplinarnych.
Dz.U. 1946 nr 23 poz. 151 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Zdrowia i Przemysłu z dnia 26 marca 1946 r. o higienie pracy w zakładach przemysłu włókienniczego.
Dz.U. 1946 nr 23 poz. 150 uchylony Dekret z dnia 14 maja 1946 r. o powołaniu pracowników służby zdrowia do walki z epidemiami.
Dz.U. 1946 nr 23 poz. 149 uznany za uchylony Dekret z dnia 14 maja 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 16 listopada 1945 r. o utworzeniu i zakresie działania Komisji Specjalnej do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym.
Dz.U. 1946 nr 22 poz. 148 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 20 maja 1946 r. o przesyłkach listowych oraz telegramach i rozmowach telefonicznych w sprawie głosowania ludowego.
Dz.U. 1946 nr 22 poz. 147 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 7 maja 1946 r. w sprawie przedłużenia terminu składania deklaracji wierności przez osoby wpisane do trzeciej i czwartej grupy niemieckiej listy narodowej lub do grupy t. zw. "Leistungs-Pole".
Dz.U. 1946 nr 22 poz. 146 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o utworzeniu Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Akademii Lekarskiej w Gdańsku.
Dz.U. 1946 nr 22 poz. 145 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 29 kwietnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Skarbu o trybie przekazywania czynności urzędów zatrudnienia organom samorządu terytorialnego i pracowniczym organizacjom zawodowym.
Dz.U. 1946 nr 22 poz. 144 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 29 kwietnia 1946 r. o organizacji urzędów zatrudnienia.
Dz.U. 1946 nr 22 poz. 143 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 29 marca 1946 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Chocznia w powiecie wadowickim, województwie krakowskim.
Dz.U. 1946 nr 22 poz. 142 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów: Poczt i Telegrafów, Skarbu i Administracji Publicznej z dnia 12 marca 1946 r. o wartości znaczków pocztowych do opłaty urzędowych przesyłek listowych.
Dz.U. 1946 nr 22 poz. 141 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 stycznia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Aprowizacji i Handlu, Żeglugi i Handlu Zagranicznego oraz Leśnictwa o uzupełnieniu regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych.
Dz.U. 1946 nr 22 poz. 140 uchylony Dekret z dnia 21 maja 1946 r. o postępowaniu przed władzą opiekuńczą.
Dz.U. 1946 nr 22 poz. 139 uchylony Dekret z dnia 14 maja 1946 r. o tymczasowym unormowaniu stosunku służbowego funkcjonariuszów państwowych.
Dz.U. 1946 nr 21 poz. 138 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 maja 1946 r. o przesunięciu terminu pierwszego losowania premiowego Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r.
Dz.U. 1946 nr 21 poz. 137 uznany za uchylony Dekret z dnia 31 maja 1946 r. o szczególnym sposobie uiszczania należności z tytułu dodatkowej subskrypcji Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r.
Dz.U. 1946 nr 20 poz. 136 uchylony Dekret z dnia 14 maja 1946 r. - Przepisy wprowadzające prawo opiekuńcze.
Dz.U. 1946 nr 20 poz. 135 uchylony Dekret z dnia 14 maja 1946 r. - Prawo opiekuńcze.
Dz.U. 1946 nr 19 poz. 134 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 14 marca 1946 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 września 1927 r. o opodatkowaniu cukru.
Dz.U. 1946 nr 19 poz. 133 uznany za uchylony Dekret z dnia 9 kwietnia 1946 r. o zawieszeniu mocy niektórych umów wydawniczych w dziedzinie literackiej.
Dz.U. 1946 nr 19 poz. 132 uchylony Dekret z dnia 9 kwietnia 1946 r. o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli szkół powszechnych w okresie powojennym.
Dz.U. 1946 nr 19 poz. 131 uznany za uchylony Dekret z dnia 9 kwietnia 1946 r. o zniesieniu cenzury korespondencji kierowanej do jednostek wojskowych i z jednostek wojskowych.
Dz.U. 1946 nr 19 poz. 130 uchylony Dekret z dnia 9 kwietnia 1946 r. o nadawaniu stopni oficerskich w Wojsku Polskim.
Dz.U. 1946 nr 19 poz. 129 uznany za uchylony Dekret z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych.
Dz.U. 1946 nr 19 poz. 128 uznany za uchylony Dekret z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych.
Dz.U. 1946 nr 19 poz. 127 akt jednorazowy Ustawa z dnia 28 kwietnia 1946 r. o ratyfikacji podpisanej w Pradze dnia 12 lutego 1946 r. umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawie wzajemnego zwrotu mienia, wywiezionego po rozpoczęciu wojny.
Dz.U. 1946 nr 19 poz. 126 akt jednorazowy Ustawa z dnia 28 kwietnia 1946 r. o ratyfikacji podpisanej w Warszawie w dniu 16 marca 1946 r. konwencji o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską i Federacyjną Ludową Republiką Jugosławią.
Dz.U. 1946 nr 19 poz. 125 akt jednorazowy Ustawa z dnia 28 kwietnia 1946 r. o ratyfikacji podpisanego w Warszawie w dniu 18 marca 1946 r. układu o przyjaźni i pomocy wzajemnej między Rzecząpospolitą Polską i Federacyjną Ludową Republiką Jugosławią.
Dz.U. 1946 nr 18 poz. 124 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 1946 r. w sprawie dalszego przedłużenia terminu składania wniosków o rehabilitację osób wpisanych do drugiej, trzeciej i czwartej grupy niemieckiej listy narodowej lub zaliczonych do jednej z grup uprzywilejowanych przez okupanta.
Dz.U. 1946 nr 18 poz. 123 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1946 r. o mocy obowiązującej orzeczeń sądowych na obszarze Ziem Odzyskanych.
Dz.U. 1946 nr 18 poz. 122 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1946 r. o zmianie rozporządzenia Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 27 grudnia 1944 r. o ustaleniu grup uposażenia do tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.
Dz.U. 1946 nr 18 poz. 121 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1946 r. w sprawie ograniczenia obrotu mięsem, jego przetworami oraz tłuszczami zwierzęcymi.
Dz.U. 1946 nr 18 poz. 120 uznany za uchylony Dekret z dnia 24 kwietnia 1946 r. o przejęciu agend, majątku i zobowiązań Centralnej Kasy Spółek Rolniczych przez Bank Gospodarstwa Spółdzielczego.
Dz.U. 1946 nr 18 poz. 119 uchylony Dekret z dnia 16 kwietnia 1946 r. o zwalczaniu chorób wenerycznych.
Dz.U. 1946 nr 18 poz. 118 uznany za uchylony Dekret z dnia 16 kwietnia 1946 r. o dodatku do uposażenia wojskowych, biorących udział w zwalczaniu przestępstw przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.
Dz.U. 1946 nr 17 poz. 117 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 kwietnia 1946 r. o upoważnieniu urzędów celnych do orzekania w sprawach karnych skarbowych oraz o ustaleniu okręgów miejscowej właściwości tych urzędów.
Dz.U. 1946 nr 17 poz. 116 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu, Aprowizacji i Handlu, Żeglugi i Handlu Zagranicznego oraz Komunikacji o określeniu trybu ujawnienia w księgach hipotecznych, rejestrach handlowych i innych rejestrach publicznych przejścia na własność Państwa i osób prawnych prawa publicznego przedsiębiorstw, nieruchomości i praw hipotekowanych.
Dz.U. 1946 nr 17 poz. 115 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Leśnictwa, Przemysłu, Żeglugi i Handlu Zagranicznego, Aprowizacji i Handlu, Komunikacji, Poczt i Telegrafów oraz Ziem Odzyskanych o określeniu osób, których przedsiębiorstwa przechodzą na własność Państwa.
Dz.U. 1946 nr 17 poz. 114 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1946 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa.
Dz.U. 1946 nr 16 poz. 113 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 1946 r. o sprostowaniu błędów w dekrecie o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk, w prawie rodzinnym i w przepisach wprowadzających prawo rodzinne.
Dz.U. 1946 nr 16 poz. 112 uchylony Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 7 kwietnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie obejmowania gruntów w posiadanie przez gminę m. st. Warszawy.
Dz.U. 1946 nr 16 poz. 111 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 4 kwietnia 1946 r. o utworzeniu ekspozytury starostwa powiatowego warszawskiego we Włochach.
Dz.U. 1946 nr 16 poz. 110 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 14 marca 1946 r. o rozciągnięciu przepisów policyjno-budowlanych dla gmin miejskich na niektóre osiedla w gminach wiejskich na obszarze województwa kieleckiego.
Dz.U. 1946 nr 16 poz. 109 uchylony Dekret z dnia 2 kwietnia 1946 r. o planowym zagospodarowaniu przestrzennym kraju.
Dz.U. 1946 nr 15 poz. 108 uznany za uchylony Dekret z dnia 9 kwietnia 1946 r. o zmianie prawa o wykroczeniach.
Dz.U. 1946 nr 15 poz. 107 uznany za uchylony Dekret z dnia 5 kwietnia 1946 r. o poborze rekruta.
Dz.U. 1946 nr 15 poz. 106 uchylony Ustawa z dnia 28 kwietnia 1946 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego osób narodowości polskiej zamieszkałych na obszarze Ziem Odzyskanych.
Dz.U. 1946 nr 15 poz. 105 uznany za uchylony Ustawa z dnia 28 kwietnia 1946 r. o przeprowadzeniu głosowania ludowego.
Dz.U. 1946 nr 15 poz. 104 uznany za uchylony Ustawa z dnia 27 kwietnia 1946 r. o głosowaniu ludowym.
Dz.U. 1946 nr 14 poz. 103 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 14 marca 1946 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 22 października 1931 r. o opodatkowaniu piwa.
Dz.U. 1946 nr 14 poz. 102 uchylony Dekret z dnia 5 kwietnia 1946 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Drogi Wodne".
Dz.U. 1946 nr 14 poz. 101 uznany za uchylony Dekret z dnia 5 kwietnia 1946 r. o dodatku przejściowym do zaopatrzeń byłych skazańców politycznych.
Dz.U. 1946 nr 14 poz. 100 uznany za uchylony Dekret z dnia 20 marca 1946 r. o zmianie ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych.
Dz.U. 1946 nr 14 poz. 99 uchylony Dekret z dnia 1 marca 1946 r. o rejestracji i zakazie wywozu dzieł sztuki plastycznej oraz przedmiotów o wartości artystycznej, historycznej lub kulturalnej.
Dz.U. 1946 nr 13 poz. 98 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 1946 r. w sprawie włączenia okręgu Sądu Grodzkiego w Opocznie do okręgu Sądu Okręgowego w Piotrkowie i w sprawie przeniesienia części ksiąg hipotecznych z wydziału hipotecznego Sądu Okręgowego w Radomiu do wydziału hipotecznego Sądu Okręgowego w Piotrkowie.
Dz.U. 1946 nr 13 poz. 97 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 1946 r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Częstochowie i w sprawie przeniesienia części ksiąg hipotecznych z wydziałów hipotecznych Sądów Okręgowych w Kaliszu, Piotrkowie i Sosnowcu do wydziału hipotecznego Sądu Okręgowego w Częstochowie.
Dz.U. 1946 nr 13 poz. 96 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o należnościach ławników.
Dz.U. 1946 nr 13 poz. 95 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 9 lutego 1946 r. o uchyleniu rozporządzenia Ministra Robót Publicznych z dnia 18 czerwca 1929 r., zawierającego przepisy o granicach wytrzymałości materiałów i konstrukcyj budowlanych.
Dz.U. 1946 nr 13 poz. 94 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26 grudnia 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji i Handlu o uregulowaniu cen węgla, koksu i brykietów na rynek krajowy.
Dz.U. 1946 nr 13 poz. 93 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 1946 r. w sprawie zmiany i uzupełnienia cen detalicznych i hurtowych na artykuły żywnościowe reglamentowane.
Dz.U. 1946 nr 13 poz. 92 uznany za uchylony Dekret z dnia 22 marca 1946 r. o utworzeniu wydziałów elektromechanicznego i geologiczno-mierniczego w Akademii Górniczej w Krakowie.
Dz.U. 1946 nr 13 poz. 91 akt jednorazowy Dekret z dnia 20 marca 1946 r. o przeniesieniu siedziby Politechniki Śląskiej.
Dz.U. 1946 nr 13 poz. 90 uznany za uchylony Dekret z dnia 20 marca 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 4 sierpnia 1945 r. o tymczasowym uregulowaniu uposażeń funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa.
Dz.U. 1946 nr 13 poz. 89 uznany za uchylony Dekret z dnia 20 marca 1946 r. o zmianie i uzupełnieniu ustawy o likwidacji Kasy Emerytalnej dla robotników kolei państwowych w b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1946 nr 13 poz. 88 uznany za uchylony Dekret z dnia 20 marca 1946 r. o zmianie właściwości władz w zakresie zaopatrzeń oraz o unormowaniu charakteru stosunku służbowego pracowników Państwowego Zakładu Emerytalnego.
Dz.U. 1946 nr 13 poz. 87 uchylony Dekret z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich.
Dz.U. 1946 nr 12 poz. 86 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów: Odbudowy, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 29 marca 1946 r. o zrzeszeniach najemców dla dokonania naprawy budynków.
Dz.U. 1946 nr 12 poz. 85 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 marca 1946 r. o wypuszczeniu II emisji biletów skarbowych.
Dz.U. 1946 nr 12 poz. 84 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 lutego 1946 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 25 marca 1937 r. o wykonaniu ordynacji podatkowej.
Dz.U. 1946 nr 12 poz. 83 uchylony Rozporządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 23 lutego 1946 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 30 listopada 1945 r. o koncesjonowaniu przedsiębiorstw przemysłu gastronomicznego.
Dz.U. 1946 nr 12 poz. 82 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 marca 1946 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Robót Publicznych, wydanego w porozumieniu z Ministrem Reform Rolnych, z dnia 28 czerwca 1926 r. o wykonaniu ustawy o mierniczych przysięgłych z dnia 15 lipca 1925 r.
Dz.U. 1946 nr 12 poz. 81 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1946 r. o obrocie i objęciu obowiązkiem świadczeń rzeczowych nawozów sztucznych.
Dz.U. 1946 nr 12 poz. 80 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1946 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami w mieście Gdyni.
Dz.U. 1946 nr 12 poz. 79 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1946 r. o należnościach funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa publicznego w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.
Dz.U. 1946 nr 12 poz. 78 uznany za uchylony Dekret z dnia 22 marca 1946 r. o Państwowym Instytucie Książki.
Dz.U. 1946 nr 12 poz. 77 uchylony Dekret z dnia 20 marca 1946 r. o Banku Komunalnym.
Dz.U. 1946 nr 12 poz. 76 uznany za uchylony Dekret z dnia 1 marca 1946 r. o zmianie prawa o sądach ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1946 nr 11 poz. 75 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 marca 1946 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 18 sierpnia 1945 r. o podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1946 nr 11 poz. 74 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 stycznia 1946 r. o utworzeniu katedr historii sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Dz.U. 1946 nr 11 poz. 73 uchylony Dekret z dnia 22 lutego 1946 r. o zmianie ustawy z dnia 6 maja 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów.
Dz.U. 1946 nr 10 poz. 72 uchylony Rozporządzenie Ministrów Odbudowy i Administracji Publicznej z dnia 25 lutego 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie naprawy budynków uszkodzonych wskutek wojny.
Dz.U. 1946 nr 10 poz. 71 uchylony Dekret z dnia 1 marca 1946 r. o Straży Obywatelskiej na obszarze Ziem Odzyskanych.
Dz.U. 1946 nr 9 poz. 70 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 1946 r. o rejestrze i statystyce osób skazanych.
Dz.U. 1946 nr 9 poz. 69 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 1946 r. o obowiązku zgłaszania zachorowań na grypę.
Dz.U. 1946 nr 9 poz. 68 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1946 r. w sprawie ograniczenia spożycia potraw mięsnych w przedsiębiorstwach przemysłu gastronomicznego i gospodniego oraz ograniczenia obrotu handlowego mięsem i jego przetworami, pochodzącymi z uboju zwierząt rzeźnych.
Dz.U. 1946 nr 9 poz. 67 uznany za uchylony Dekret z dnia 22 lutego 1946 r. o zmianie ustawy z dnia 13 marca 1934 r. o nadzorze nad hodowlą koni.
Dz.U. 1946 nr 9 poz. 66 uznany za uchylony Dekret z dnia 22 lutego 1946 r. o utworzeniu i zakresie działania Instytutu Gospodarstwa Narodowego.
Dz.U. 1946 nr 9 poz. 65 uznany za uchylony Dekret z dnia 22 lutego 1946 r. o rejestracji i przymusowym zatrudnieniu we władzach wymiaru sprawiedliwości osób, mających kwalifikacje do objęcia stanowiska sędziowskiego.
Dz.U. 1946 nr 8 poz. 64 uznany za uchylony Dekret z dnia 22 lutego 1946 r. - Prawo o sądach obywatelskich.
Dz.U. 1946 nr 7 poz. 63 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 lutego 1946 r. o wypuszczeniu Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r.
Dz.U. 1946 nr 7 poz. 62 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 lutego 1946 r. w sprawie ustalenia stopy opłaty na częściowe pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami ubezpieczeń społecznych za rok 1946.
Dz.U. 1946 nr 7 poz. 61 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 17 stycznia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Skarbu, Zdrowia, Oświaty, Przemysłu oraz Aprowizacji i Handlu w sprawie wykonania dekretu z dnia 13 listopada 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla wdów i sierot po ofiarach wrogów demokratycznego ustroju Polski.
Dz.U. 1946 nr 7 poz. 60 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 30 listopada 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o zmianie przepisów dotyczących egzaminu na czeladnika.
Dz.U. 1946 nr 7 poz. 59 uchylony Dekret z dnia 14 lutego 1946 r. o uposażeniu wojskowych.
Dz.U. 1946 nr 7 poz. 58 uznany za uchylony Dekret z dnia 8 stycznia 1946 r. o organizacji administracji i gospodarki motoryzacyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1946 nr 6 poz. 57 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 1946 r. o sprostowaniu błędów w dekrecie o zmianie i uzupełnieniu ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym, w rozporządzeniu w sprawie wykonania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzających to prawo i w regulaminie wewnętrznego urzędowania sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich w sprawach niespornych.
Dz.U. 1946 nr 6 poz. 56 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 1946 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 6 czerwca 1945 r. o mocy obowiązującej orzeczeń sądowych wydanych w okresie okupacji niemieckiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1946 nr 6 poz. 55 uznany za uchylony Dekret z dnia 5 lutego 1946 r. o utworzeniu Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego.
Dz.U. 1946 nr 6 poz. 54 uchylony Dekret z dnia 24 stycznia 1946 r. o przenoszeniu i zwalnianiu notariuszów oraz o powierzaniu pełnienia obowiązków notariuszów sędziom i prokuratorom w okresie przejściowym.
Dz.U. 1946 nr 6 poz. 53 uchylony Dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. - Przepisy wprowadzające prawo rodzinne.
Dz.U. 1946 nr 6 poz. 52 uchylony Dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. - Prawo rodzinne.
Dz.U. 1946 nr 5 poz. 51 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1946 r. w sprawie obowiązku wpłacania zaliczek na podatek obrotowy.
Dz.U. 1946 nr 5 poz. 50 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1946 r. w sprawie obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.
Dz.U. 1946 nr 5 poz. 49 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1946 r. o poborze podatku obrotowego w formie ryczałtu.
Dz.U. 1946 nr 5 poz. 48 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 12 stycznia 1946 r. o utworzeniu dyrekcyj odbudowy w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu.
Dz.U. 1946 nr 5 poz. 47 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 11 stycznia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Aprowizacji i Handlu, Administracji Publicznej, Odbudowy oraz Pracy i Opieki Społecznej w sprawie zmiany przepisów wykonawczych do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowym.
Dz.U. 1946 nr 5 poz. 46 uchylony Dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. o odpowiedzialności za klęskę wrześniową i faszyzację życia państwowego.
Dz.U. 1946 nr 5 poz. 45 Dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. o Najwyższym Trybunale Narodowym.
Dz.U. 1946 nr 5 poz. 44 uchylony Dekret z dnia 8 stycznia 1946 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku.
Dz.U. 1946 nr 4 poz. 43 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 stycznia 1946 r. w sprawie zakazu sprowadzania z zagranicy zagranicznych i krajowych pieniędzy papierowych.
Dz.U. 1946 nr 4 poz. 42 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 stycznia 1946 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 6 czerwca 1945 r. o izbach lekarsko-weterynaryjnych.
Dz.U. 1946 nr 4 poz. 41 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1946 r. o uchyleniu rozporządzenia z dnia 21 listopada 1944 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 20 listopada 1944 r. o zmianie ustawy o opodatkowaniu cukru.
Dz.U. 1946 nr 4 poz. 40 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 5 stycznia 1946 r. o nabywaniu materiałów wybuchowych na cele górnicze.
Dz.U. 1946 nr 4 poz. 39 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 31 grudnia 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej o przekazaniu wojewódzkim władzom administracji ogólnej niektórych spraw lotnictwa cywilnego.
Dz.U. 1946 nr 4 poz. 38 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu, Żeglugi i Handlu Zagranicznego oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o uchyleniu rozporządzeń w sprawie zwrotu cła przy wywozie za granicę towarów.
Dz.U. 1946 nr 4 poz. 37 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 grudnia 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu, Żeglugi i Handlu Zagranicznego oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o uchyleniu taryfy celnej wywozowej.
Dz.U. 1946 nr 4 poz. 36 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1946 r. w sprawie przeprowadzenia powszechnego sumarycznego spisu ludności cywilnej.
Dz.U. 1946 nr 4 poz. 35 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1945 r. o zmianie granic miasta Łodzi.
Dz.U. 1946 nr 4 poz. 34 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1945 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe osób wojskowych.
Dz.U. 1946 nr 4 poz. 33 uznany za uchylony Dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. o wyjątkowym dopuszczaniu do obejmowania stanowisk sędziowskich, prokuratorskich i notarialnych oraz do wpisywania na listę adwokatów.
Dz.U. 1946 nr 4 poz. 32 akt jednorazowy Dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. o zawieszeniu biegu przedawnienia i przedłużenia terminów prawa wekslowego i czekowego.
Dz.U. 1946 nr 4 poz. 31 uchylony Dekret z dnia 16 stycznia 1946 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego "Państwowa Komunikacja Samochodowa".
Dz.U. 1946 nr 4 poz. 30 uznany za uchylony Dekret z dnia 8 stycznia 1946 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej niektórych przepisów ustawodawstwa pracy na cały obszar Państwa Polskiego.
Dz.U. 1946 nr 4 poz. 29 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Dekret z dnia 8 stycznia 1946 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1927 r. o ubezpieczeniu pracowników umysłowych.
Dz.U. 1946 nr 4 poz. 28 uchylony Dekret z dnia 8 stycznia 1946 r. o zmianie i uzupełnieniu ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym.
Dz.U. 1946 nr 4 poz. 27 uchylony Dekret z dnia 21 grudnia 1945 r. o publicznej gospodarce lokalami i kontroli najmu.
Dz.U. 1946 nr 3 poz. 26 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezydenta Krajowej Rady Narodowej z dnia 14 stycznia 1946 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych.
Dz.U. 1946 nr 3 poz. 25 uchylony Dekret z dnia 16 stycznia 1946 r. o utworzeniu urzędów i rad wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego.
Dz.U. 1946 nr 3 poz. 24 uchylony Dekret z dnia 8 stycznia 1946 r. o rejestracji i o obowiązku pracy.
Dz.U. 1946 nr 3 poz. 23 uchylony Dekret z dnia 21 grudnia 1945 r. o podatku obrotowym.
Dz.U. 1946 nr 3 poz. 22 uchylony Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o dodatku naukowym do uposażenia.
Dz.U. 1946 nr 3 poz. 21 uchylony Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze "Lot".
Dz.U. 1946 nr 3 poz. 20 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 1946 r. o utracie mocy obowiązującej dekretów: o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze "Lot" oraz o dodatku naukowym do uposażenia.
Dz.U. 1946 nr 3 poz. 19 uznany za uchylony Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o zmianie ustawy z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych.
Dz.U. 1946 nr 3 poz. 18 uchylony Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o zakładaniu nowych przedsiębiorstw i popieraniu prywatnej inicjatywy w przemyśle i handlu.
Dz.U. 1946 nr 3 poz. 17 obowiązujący Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej.
Dz.U. 1946 nr 2 poz. 16 uznany za uchylony Dekret z dnia 8 stycznia 1946 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego "Państwowe Zakłady i Warsztaty Samochodowe".
Dz.U. 1946 nr 2 poz. 15 uchylony Dekret z dnia 8 stycznia 1946 r. o zmianie prawa górniczego.
Dz.U. 1946 nr 2 poz. 14 uchylony Dekret z dnia 8 stycznia 1946 r. o podatku dochodowym.
Dz.U. 1946 nr 2 poz. 13 uchylony Dekret z dnia 8 stycznia 1946 r. o utworzeniu i zakresie działania Ministerstwa Żeglugi i Handlu Zagranicznego.
Dz.U. 1946 nr 2 poz. 12 uchylony Dekret z dnia 22 grudnia 1945 r. o ochronie hodowli zwierząt gospodarskich.
Dz.U. 1946 nr 2 poz. 11 uznany za uchylony Dekret z dnia 21 grudnia 1945 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do wypuszczenia Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r.
Dz.U. 1946 nr 2 poz. 10 uznany za uchylony Dekret z dnia 18 grudnia 1945 r. o zmianie niektórych przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1928 r. o prawie bankowym.
Dz.U. 1946 nr 2 poz. 9 uchylony Dekret z dnia 23 listopada 1945 r. o organizacji szkolnictwa w okresie przejściowym.
Dz.U. 1946 nr 2 poz. 8 uchylony Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o nadzorze nad lecznictwem.
Dz.U. 1946 nr 2 poz. 7 akt jednorazowy Ustawa z dnia 31 grudnia 1945 r. o ratyfikacji układów o Międzynarodowym Funduszu Walutowym i Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju Gospodarczego, podpisanych w Bretton Woods w dniu 22 lipca 1944 r.
Dz.U. 1946 nr 2 poz. 6 akt jednorazowy Ustawa z dnia 31 grudnia 1945 r. o ratyfikacji podpisanych w San Francisco dnia 26 czerwca 1945 r.: Karty Narodów Zjednoczonych oraz Porozumienia ustanawiającego Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1946 nr 2 poz. 5 akt jednorazowy Ustawa z dnia 31 grudnia 1945 r. o ratyfikacji podpisanej w Moskwie dnia 16 sierpnia 1945 r. umowy między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o polsko-radzieckiej granicy państwowej.
Dz.U. 1946 nr 1 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 stycznia 1946 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 26 lutego 1937 r. w sprawie wykonania ustawy o monopolu loteryjnym.
Dz.U. 1946 nr 1 poz. 3 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie rozciągnięcia mocy obowiązującej rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o zakładach leczniczych na obszar województw krakowskiego i rzeszowskiego.
Dz.U. 1946 nr 1 poz. 2 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 7 grudnia 1945 r. w sprawie ustroju specjalnego szkolnictwa muzycznego.
Dz.U. 1946 nr 1 poz. 1 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Dekret z dnia 18 grudnia 1945 r. o zmianie przepisów o kosztach sądowych.