Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1957 nr 101 poz. 592 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19 grudnia 1957 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1957 nr 101 poz. 591 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 listopada 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 101 poz. 590 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 listopada 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 101 poz. 589 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 listopada 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 101 poz. 588 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 listopada 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 101 poz. 587 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 16 grudnia 1957 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw i warunków dostawy wyrobów blaszanych w obrocie krajowym.
M.P. 1957 nr 101 poz. 586 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 20 grudnia 1957 r. w sprawie zbytu wyrobów przemysłu terenowego w 1958 r.
M.P. 1957 nr 100 poz. 585 uchylony wykazem Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1957 r. o zatwierdzeniu norm szacunkowych dla ustalenia wartości budynków podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych.
M.P. 1957 nr 100 poz. 584 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 14 grudnia 1957 r. w sprawie szczegółowych przepisów o przydziałach, rozdzielnikach, uzgodnieniach dostaw i branżowych warunkach dostawy drutów, wyrobów z drutów, wyrobów śrubowych, artykułów podkowniczych i czarnych narzędzi.
M.P. 1957 nr 100 poz. 583 obowiązujący Uchwała Nr 494 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1957 r. w sprawie zmiany nazwy Akademii Sztuk Plastycznych w Warszawie i Akademii Sztuk Plastycznych w Krakowie.
M.P. 1957 nr 99 poz. 582 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 1957 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk pracowników administracyjnych żłobków.
M.P. 1957 nr 99 poz. 581 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 listopada 1957 r. zmieniające zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1953 r. w sprawie zasad ustalania czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodów łowieckich.
M.P. 1957 nr 99 poz. 580 uchylony Zarządzenie Ministrów Żeglugi i Gospodarki Wodnej oraz Gospodarki Komunalnej z dnia 14 grudnia 1957 r. w sprawie wprowadzenia kontyngentowania wody na obszarze miasta Olsztyna.
M.P. 1957 nr 99 poz. 579 Uchwała nr 491 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1957 r. zmieniająca uchwałę z dnia 19 listopada 1957 r. w sprawie źródeł finansowania inwestycji i kapitalnych remontów.
M.P. 1957 nr 99 poz. 578 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 grudnia 1957 r. o trybie przedkładania Sejmowi sprawozdań i zlecenia przez Sejm zadań Najwyższej Izbie Kontroli.
M.P. 1957 nr 98 poz. 577 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 10 grudnia 1957 r. w sprawie zasad sporządzania i zatwierdzania projektów robót geologicznych.
M.P. 1957 nr 98 poz. 576 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 listopada 1957 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Medycznej w Warszawie.
M.P. 1957 nr 98 poz. 575 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 1957 r. w sprawie utworzenia Studium Sanitarno-Higienicznego w Akademii Medycznej w Warszawie.
M.P. 1957 nr 98 poz. 574 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 1957 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Medycznej w Warszawie.
M.P. 1957 nr 98 poz. 573 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 11 grudnia 1957 r. w sprawie określenia zasad i trybu ustalania etatów służbowych pojazdów samochodowych oraz warunków posiadania tych pojazdów.
M.P. 1957 nr 98 poz. 572 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 listopada 1957 r. w sprawie sprzedaży nowych samochodów osobowych nabywcom indywidualnym.
M.P. 1957 nr 98 poz. 571 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 listopada 1957 r. w sprawie gospodarowania służbowymi pojazdami samochodowymi i zasad ich używania.
M.P. 1957 nr 98 poz. 570 uchylony wykazem Zarządzenie nr 251 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1957 r. w sprawie przekazania Ministrowi Handlu Wewnętrznego niektórych uprawnień Prezesa Rady Ministrów.
M.P. 1957 nr 97 poz. 569 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 30 listopada 1957 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1957 nr 97 poz. 568 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej z dnia 25 listopada 1957 r. w sprawie uchylenia wykazu średnich szkół zawodowych (techników), których absolwenci podlegają przepisom ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o planowym zatrudnieniu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.
M.P. 1957 nr 97 poz. 567 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 listopada 1957 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk, grup uposażenia oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników wydziałów komunikacji drogowej Prezydiów Rad Narodowych.
M.P. 1957 nr 97 poz. 566 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1957 r. w sprawie zasad i trybu wydawania przez Bank Inwestycyjny i Bank Rolny państwowym biurom projektów środków pieniężnych na fundusz płac.
M.P. 1957 nr 97 poz. 565 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 1957 r. w sprawie zaniechania ustalenia zobowiązań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od przychodów osiąganych z gier liczbowych.
M.P. 1957 nr 97 poz. 564 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 grudnia 1957 r. w sprawie przekazania prezydiom rad narodowych uprawnień organu naczelnego w zakresie dotacji budżetowych na rzecz ochotniczych straży pożarnych.
M.P. 1957 nr 97 poz. 563 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury z dnia 13 listopada 1957 r. w sprawie zasad współpracy terenowych komisji planowania gospodarczego z terenowymi służbami architektoniczno-budowlanymi w zakresie opracowywania ogólnych planów zagospodarowania przestrzennego miast i osiedli.
M.P. 1957 nr 97 poz. 562 Zarządzenie nr 259 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1957 r. w sprawie organizacji eksportu i importu węgla i koksu.
M.P. 1957 nr 97 poz. 561 uchylony Uchwała nr 472 Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1957 r. o zmianie uchwały z dnia 18 maja 1954 r. w sprawie organizacji terenowej służby architektoniczno-budowlanej.
M.P. 1957 nr 96 poz. 560 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 października 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 96 poz. 559 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 11 sierpnia 1955 r. w sprawie udokumentowania operacji kasowych, przechowywania gotówki i obowiązków kasjerów w przedsiębiorstwach uspołecznionych, działających na zasadach rozrachunku gospodarczego.
M.P. 1957 nr 96 poz. 558 uchylony wykazem Uchwała nr 478 Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1957 r. w sprawie zmiany podporządkowania przedsiębiorstw państwowych pn. "Kolejowe Zakłady Gastronomiczne".
M.P. 1957 nr 96 poz. 557 uchylony Uchwała nr 467 Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1957 r. w sprawie źródeł finansowania inwestycji i kapitalnych remontów.
M.P. 1957 nr 95 poz. 556 uchylony Zarządzenie nr 258 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1957 r. w sprawie należności członków komisji wyborczych.
M.P. 1957 nr 95 poz. 555 uchylony wykazem Uchwała nr 465 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1957 r. w sprawie inkasa należności za gaz i energię elektryczną.
M.P. 1957 nr 95 poz. 554 uchylony wykazem Uchwała nr 451 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1957 r. w sprawie dopłat do cen napojów alkoholowych, pobieranych z mocy uchwał prezydiów rad narodowych na budowę szkół oraz innych urządzeń kulturalnych i socjalnych.
M.P. 1957 nr 95 poz. 553 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1957 r. w sprawie regulaminu prac terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.
M.P. 1957 nr 95 poz. 552 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1957 r. w sprawie regulaminu prac Centralnej Komisji Wyborczej.
M.P. 1957 nr 95 poz. 551 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1957 r. w sprawie powołania Centralnej Komisji Wyborczej.
M.P. 1957 nr 94 poz. 550 uchylony Uchwała nr 460 Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1957 r. w sprawie zasad podziału zysku oraz finansowania środków obrotowych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrom: Górnictwa i Energetyki, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Chemicznego, Przemysłu Lekkiego, Przemysłu Spożywczego i Skupu, Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz Przemysłu Drobnego i Rzemiosła, powiązanych z budżetem centralnym.
M.P. 1957 nr 94 poz. 549 uchylony Uchwała nr 452 Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1957 r. w sprawie nadania statutu stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Dzieci".
M.P. 1957 nr 93 poz. 548 Pismo Okólne nr 256 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1957 r. w sprawie zawiadamiania przez zakłady pracy o popełnieniu przestępstwa organów powołanych do ścigania przestępstw.
M.P. 1957 nr 93 poz. 547 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 1957 r. w sprawie wzoru legitymacji specjalnej i znaczka legitymacyjnego dla pracowników inspektoratów kontrolno-rewizyjnych.
M.P. 1957 nr 93 poz. 546 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 468 Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1957 r. w sprawie likwidacji Instytutu Dermatologii i Wenerologii.
M.P. 1957 nr 93 poz. 545 Uchwała nr 461 Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1957 r. dotycząca uchylenia uchwały z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie powołania Rady Programowej do Spraw Wystaw i Targów.
M.P. 1957 nr 92 poz. 544 uchylony wykazem Instrukcja Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 11 października 1957 r. w sprawie wzorcowej organizacji wojewódzkich zarządów przemysłu oraz referatów i wydziałów przemysłu w prezydiach powiatowych (miejskich) rad narodowych oraz ich zakresu działania.
M.P. 1957 nr 92 poz. 543 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 16 listopada 1957 r. w sprawie limitowania mocy i energii elektrycznej.
M.P. 1957 nr 91 poz. 542 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 października 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 91 poz. 541 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 11 listopada 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 4 lipca 1953 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji o prowadzeniu ewidencji pojazdów mechanicznych przez jednostki organizacyjne administracji państwowej, gospodarki uspołecznionej, organizacji politycznych i społecznych.
M.P. 1957 nr 91 poz. 540 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 12 listopada 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 21 sierpnia 1957 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw oraz warunków dostawy wyrobów hutniczych, odlewów staliwnych i wyrobów kutych.
M.P. 1957 nr 91 poz. 539 uznany za uchylony Zarządzenie nr 253 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1957 r. w sprawie przekazania Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych niektórych uprawnień Prezesa Rady Ministrów.
M.P. 1957 nr 91 poz. 538 uchylony Uchwała nr 454 Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1957 r. w sprawie zasad wyrównywania różnic cen, podziału zysku oraz finansowania środków obrotowych państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego.
M.P. 1957 nr 90 poz. 537 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 12 listopada 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 27 lipca 1957 r. w sprawie trybu ustalenia cen w resorcie przemysłu ciężkiego.
M.P. 1957 nr 90 poz. 536 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 14 stycznia 1957 r. w sprawie środków, jakie mogą być przeznaczone na inwestycje pozalimitowe, kierunków nakładów realizowanych jako inwestycje pozalimitowe oraz zasad finansowania inwestycji pozalimitowych.
M.P. 1957 nr 90 poz. 535 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 1957 r. w sprawie zasad i trybu wydawania przez Bank Rolny środków pieniężnych na fundusz płac przedsiębiorstwom mechanizacji rolnictwa.
M.P. 1957 nr 90 poz. 534 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 1957 r. w sprawie zakresu i trybu bankowej kontroli funduszu płac budowlanych spółdzielni pracy zrzeszonych w Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy.
M.P. 1957 nr 90 poz. 533 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 12 listopada 1957 r. w sprawie warunków publicznego transportu osób komunalnymi środkami komunikacyjnymi.
M.P. 1957 nr 89 poz. 532 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 1957 r. w sprawie ustalenia właściwości banków w zakresie finansowania inwestycji.
M.P. 1957 nr 89 poz. 531 uchylony Uchwała nr 440 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1957 r. w sprawie kontroli jakości artykułów wytwarzanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1957 nr 89 poz. 530 uchylony wykazem Uchwała nr 432 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1957 r. w sprawie zakładów budżetowych.
M.P. 1957 nr 89 poz. 529 uchylony wykazem Uchwała nr 419 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1957 r. w sprawie gospodarowania stalą.
M.P. 1957 nr 88 poz. 528 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 listopada 1957 r. w sprawie utworzenia Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego.
M.P. 1957 nr 88 poz. 527 uchylony Zarządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 11 września 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 14 stycznia 1949 r. o obowiązku i sposobie zgłaszania i dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych.
M.P. 1957 nr 88 poz. 526 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 1957 r. w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie bydła.
M.P. 1957 nr 88 poz. 525 uchylony wykazem Uchwała nr 431 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1957 r. w sprawie finansowania wydatków na nagrody i świadczenia dla pracowników przedsiębiorstw resortu gospodarki komunalnej w 1957 r.
M.P. 1957 nr 88 poz. 524 uchylony wykazem Uchwała nr 427 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1957 r. w sprawie poboru opłaty elektryfikacyjnej przez inkasentów Zakładu Zbytu Energii Elektrycznej.
M.P. 1957 nr 88 poz. 523 uchylony wykazem Uchwała nr 424 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1957 r. w sprawie zachowania ciągłości pracy przez pracowników zwolnionych z aparatu partyjnego, związków zawodowych i Związku Młodzieży Polskiej.
M.P. 1957 nr 88 poz. 522 uchylony wykazem Uchwała nr 423 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1957 r. w sprawie obsługi prawnej powiatowych rad narodowych oraz niektórych miejskich i dzielnicowych rad narodowych.
M.P. 1957 nr 87 poz. 521 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 listopada 1957 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1957 nr 87 poz. 520 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 1957 r. w sprawie wzoru i zasad sporządzania spisów wyborców dla wyborów do rad narodowych wyznaczonych na dzień 2 lutego 1958 r.
M.P. 1957 nr 86 poz. 519 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 października 1957 r. o wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawie prawidłowego orzekania kar przez sądy.
M.P. 1957 nr 86 poz. 518 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 27 maja 1957 r. w sprawie utworzenia Urzędów Celnych w Kuźnicy Białostockiej i Zgorzelcu, likwidacji Urzędu Celnego w Węglińcu oraz utworzenia w Węglińcu Oddziału Urzędu Celnego w Zgorzelcu.
M.P. 1957 nr 86 poz. 517 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 1957 r. w sprawie zasad przechowywania akt księgowych przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1957 nr 86 poz. 516 obowiązujący Uchwała Nr 417 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1957 r. w sprawie utworzenia Wojskowej Akademii Medycznej.
M.P. 1957 nr 85 poz. 515 Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 października 1957 r. w sprawie zasad sporządzania przez przedsiębiorstwa górnicze planów bezpiecznego prowadzenia robót górniczych i prawidłowej gospodarki złożem oraz trybu ich zatwierdzania.
M.P. 1957 nr 85 poz. 514 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 9 października 1957 r. w sprawie branżowych zasad obrotu opakowaniami stosowanymi przy dostawach towaru dokonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Żeglugi i Gospodarki Wodnej.
M.P. 1957 nr 85 poz. 513 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 września 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 85 poz. 512 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 września 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 85 poz. 511 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 września 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 85 poz. 510 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 1957 r. w sprawie zasad finansowania inwentarza żywego państwowych gospodarstw rolnych.
M.P. 1957 nr 85 poz. 509 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 11 lutego 1957 r. w sprawie zezwolenia na sprzedaż za złote usług przewozu osób na trasach zagranicznych.
M.P. 1957 nr 85 poz. 508 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 1957 r. o zmianie zarządzenia z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie trybu powoływania, składu osobowego, organizacji i kadencji komisji podatkowych przy organach finansowych i instancji, jak również w sprawie trybu i sposobu postępowania przed tymi komisjami.
M.P. 1957 nr 85 poz. 507 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 1957 r. w sprawie zakresu i trybu kontroli funduszu płac, wykonywanej przez Narodowy Bank Polski w stosunku do spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".
M.P. 1957 nr 85 poz. 506 uznany za uchylony Uchwała nr 407 Rady Ministrów z dnia 19 października 1957 r. w sprawie likwidacji Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Częstochowie.
M.P. 1957 nr 84 poz. 505 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 29 sierpnia 1957 r. w sprawie trybu postępowania przy przesyłaniu wniosków o ustalenie cen zbytu artykułów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych produkowanych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu drobnego, przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego podległe radom narodowym oraz jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
M.P. 1957 nr 83 poz. 504 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19 października 1957 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1957 nr 83 poz. 503 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 września 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 83 poz. 502 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 września 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 83 poz. 501 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 września 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 83 poz. 500 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 1957 r. w sprawie zmian organizacyjnych w akademiach medycznych.
M.P. 1957 nr 83 poz. 499 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 30 września 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 29 listopada 1954 r. w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.
M.P. 1957 nr 83 poz. 498 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 1957 r. w sprawie ustalenia jednolitego wzoru faktury za dokumentację projektowo-kosztorysową wykonaną przez państwowe biura projektów.
M.P. 1957 nr 83 poz. 497 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 233 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 1957 r. w sprawie praktyk przeddyplomowych studentów wydziałów lekarskich akademii medycznych.
M.P. 1957 nr 83 poz. 496 uchylony wykazem Uchwała nr 389 Rady Ministrów z dnia 25 września 1957 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w wojewódzkich zarządach przemysłu.
M.P. 1957 nr 82 poz. 495 uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 30 września 1957 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1957 nr 82 poz. 494 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 27 września 1957 r. w sprawie wykazów elementów budowli (elementów scalonych) dla celów kosztorysowania i rozliczeń za roboty budowlano-montażowe.
M.P. 1957 nr 82 poz. 493 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 19 października 1957 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1957 nr 81 poz. 492 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 września 1957 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Śląskiej w Katowicach.
M.P. 1957 nr 81 poz. 491 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 1957 r. w sprawie zasad obliczania stażu pracy niektórych pracowników służby zdrowia.
M.P. 1957 nr 81 poz. 490 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 1957 r. w sprawie wykazu stanowisk, na których zatrudnionym pracownikom nie przysługuje wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.
M.P. 1957 nr 81 poz. 489 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 1957 r. w sprawie warunków zatrudnienia, przy których praca pracowników połączona jest z narażeniem na działanie promieni Roentgena, ciał promieniotwórczych oraz fal elektromagnetycznych.
M.P. 1957 nr 81 poz. 488 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 23 sierpnia 1957 r. w sprawie uchylenia wykazów średnich szkół zawodowych, których absolwenci podlegają przepisom ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.
M.P. 1957 nr 81 poz. 487 uchylony Uchwała nr 379 Rady Ministrów z dnia 20 września 1957 r. w sprawie powołania Rady Motoryzacyjnej.
M.P. 1957 nr 80 poz. 486 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 września 1957 r. w sprawie ustalenia kursów niektórych walut obcych.
M.P. 1957 nr 80 poz. 485 Instrukcja Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 5 sierpnia 1957 r. w sprawie ramowej struktury organizacyjnej i zakresu działania wojewódzkich zarządów przemysłu terenowego materiałów budowlanych.
M.P. 1957 nr 80 poz. 484 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji i Ministra Łączności z dnia 21 września 1957 r. w sprawie pełnienia pomocniczej służby telegraficznej publicznej przez stacje kolei państwowych.
M.P. 1957 nr 80 poz. 483 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 1957 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego w przemyśle cukrowniczym.
M.P. 1957 nr 80 poz. 482 uchylony Uchwała nr 377 Rady Ministrów z dnia 20 września 1957 r. w sprawie powołania Komisji do Spraw Opakowań.
M.P. 1957 nr 80 poz. 481 uchylony wykazem Uchwała nr 375 Rady Ministrów z dnia 20 września 1957 r. w sprawie nagród dla pracowników umysłowych wojewódzkich zarządów dróg publicznych oraz premiowania niektórych kategorii tych pracowników.
M.P. 1957 nr 80 poz. 480 uchylony wykazem Uchwała nr 371 Rady Ministrów z dnia 20 września 1957 r. w sprawie dodatków specjalnych do uposażeń oraz nagród dla pracowników terenowych organów Państwowej Inspekcji Handlowej.
M.P. 1957 nr 80 poz. 479 uchylony wykazem Uchwała nr 357 Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1957 r. w sprawie finansowania wydatków na nagrody i świadczenia dla pracowników państwowych przedsiębiorstw usługowych podległych i nadzorowanych przez Ministra Handlu Wewnętrznego.
M.P. 1957 nr 79 poz. 478 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 27 września 1957 r. w sprawie zmiany stawek narzutów na normatywne koszty bezpośrednie robót budowlano-montażowych.
M.P. 1957 nr 79 poz. 477 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 10 września 1957 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw i warunków dostawy węgla i brykietów z węgla.
M.P. 1957 nr 78 poz. 476 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 września 1957 r. w sprawie przesyłania przez terenowe organy statystyczne do kolegiów przy prezydiach rad narodowych zawiadomień o naruszeniu przez kierowników przedsiębiorstw terminów sprawozdawczości lub zasady rzetelności sprawozdań statystycznych.
M.P. 1957 nr 78 poz. 475 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 3 września 1957 r. zmieniające zarządzenie Ministra Kolei z dnia 21 grudnia 1955 r. w sprawie określenia kategorii pracowników resortu kolei uprawnionych do korzystania ze świadczeń kolejowej służby zdrowia oraz w sprawie określenia zakresu i warunków udzielania tych świadczeń.
M.P. 1957 nr 78 poz. 474 uchylony Uchwała nr 393 Rady Ministrów z dnia 30 września 1957 r. w sprawie wymiaru i poboru ceł wywozowych w obrocie pocztowym.
M.P. 1957 nr 78 poz. 473 uchylony Uchwała nr 370 Rady Ministrów z dnia 20 września 1957 r. o zmianie uchwały z dnia 28 listopada 1952 r. w sprawie zasad zaliczenia środków pracy do środków trwałych.
M.P. 1957 nr 77 poz. 472 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 września 1957 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1957 nr 77 poz. 471 uchylony Zarządzenie Ministrów Komunikacji oraz Finansów z dnia 14 sierpnia 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 6 grudnia 1951 r. w sprawie zmiany stawek amortyzacyjnych od pojazdów samochodowych.
M.P. 1957 nr 77 poz. 470 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 14 września 1957 r. w sprawie ustalenia opłat za zużycie wody pitnej (wodociągowej) ponad przyznany kontyngent.
M.P. 1957 nr 77 poz. 469 uchylony wykazem Uchwała nr 360 Rady Ministrów z dnia 10 września 1957 r. zmieniająca uchwałę z dnia 22 września 1956 r. w sprawie rodzajów i wysokości stypendiów państwowych oraz warunków i trybu ich przyznawania i cofania w szkołach wyższych.
M.P. 1957 nr 76 poz. 468 Zarządzenie nr 229 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 1957 r. w sprawie zmniejszenia zużycia acetylenu rozpuszczonego.
M.P. 1957 nr 76 poz. 467 uchylony Uchwała nr 345 Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1957 r. w sprawie umundurowania pracowników administracji celnej.
M.P. 1957 nr 75 poz. 466 Pismo Okólne nr 226 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 1957 r. w sprawie realizacji eksperymentów ekonomicznych.
M.P. 1957 nr 75 poz. 465 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 3 września 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 75 poz. 464 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 3 września 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 75 poz. 463 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 sierpnia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 75 poz. 462 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 sierpnia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 75 poz. 461 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 sierpnia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 75 poz. 460 Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 13 sierpnia 1957 r. w sprawie zakupu i ustalenia cen przy zakupie koncertowych instrumentów muzycznych lub posiadających wartość artystyczną przez jednostki podległe Centralnemu Zarządowi Przemysłu Muzycznego Ministerstwa Kultury i Sztuki.
M.P. 1957 nr 75 poz. 459 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 9 września 1957 r. w sprawie ograniczenia oświetlenia ulic w godzinach szczytu w okresie jesienno-zimowym 1957 r.
M.P. 1957 nr 75 poz. 458 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 1 sierpnia 1957 r. w sprawie trybu ustalania cen na produkty nietypowe i usługi nietypowe wykonywane przez przedsiębiorstwa podległe Ministrowi Komunikacji, świadczone w obrębie gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1957 nr 75 poz. 457 uchylony Zarządzenie nr 225 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 1957 r. w sprawie wyeliminowania z importu kompletnych obiektów, maszyn, urządzeń, sprzętu technicznego oraz części zamiennych, które mogą być zastąpione dostawami krajowymi.
M.P. 1957 nr 75 poz. 456 Uchwała nr 338 Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1957 r. zmieniająca uchwałę z dnia 5 marca 1955 r. o podatku dochodowym od spółdzielczości.
M.P. 1957 nr 75 poz. 455 uchylony wykazem Uchwała nr 315 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1957 r. w sprawie trybu rozdzielnictwa i obrotu maszynami, urządzeniami i środkami transportowymi produkowanymi przez przedsiębiorstwa podległe organom naczelnym administracji państwowej.
M.P. 1957 nr 74 poz. 454 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 27 sierpnia 1957 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1957 nr 74 poz. 453 uchylony Zarządzenie Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury z dnia 28 sierpnia 1957 r. w sprawie normatywu urbanistycznego dla niskiego budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1957 nr 74 poz. 452 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 31 sierpnia 1957 r. w sprawie składu, siedziby i trybu postępowania morskich komisji dyscyplinarnych.
M.P. 1957 nr 74 poz. 451 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 24 sierpnia 1957 r. zmieniające zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 24 lutego 1954 r. w sprawie książeczek żeglarskich i list załogi dla statków morskich, uprawiających żeglugę międzynarodową pod banderą polską.
M.P. 1957 nr 74 poz. 450 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 26 sierpnia 1957 r. w sprawie jednostek właściwych do przyjmowania zamówień na surowce i wyroby ogniotrwałe oraz surowce wtórne wyrobów ogniotrwałych oraz w sprawie warunków ich dostawy w obrocie krajowym.
M.P. 1957 nr 74 poz. 449 uchylony wykazem Zarządzenie nr 222 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 1957 r. w sprawie regulaminu resortowych komisji rozjemczych w sporach pomiędzy radami robotniczymi a jednostkami nadrzędnymi przedsiębiorstw państwowych.
M.P. 1957 nr 74 poz. 448 uchylony wykazem Uchwała nr 341 Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1957 r. w sprawie specjalnego dodatku standaryzacyjnego do uposażenia pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji, zatrudnionych bezpośrednio przy kontroli standaryzacyjnej.
M.P. 1957 nr 73 poz. 447 uchylony wykazem Zarządzenie Państwowej Komisji Cen z dnia 7 sierpnia 1957 r. o zmianie zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Prezesa Państwowej Komisji Cen z dnia 19 lipca 1955 r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez przedsiębiorstwa "Hotel Orbis" oraz Przedsiębiorstwo Obsługi Ruchu Zagranicznego.
M.P. 1957 nr 73 poz. 446 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 lipca 1957 r. w sprawie trybu rozliczeń z budżetem centralnym z tytułu zysków i strat oraz środków obrotowych jednostek podległych Centralnemu Zarządowi Przemysłu Leśnego.
M.P. 1957 nr 73 poz. 445 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 12 sierpnia 1957 r. w sprawie ustalenia norm ubytku naturalnego owoców cytrusowych w obrocie hurtowym w okresie letnim oraz przy składowaniu w chłodniach.
M.P. 1957 nr 73 poz. 444 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 15 lipca 1957 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw i warunków dostawy łożysk tocznych i części łożysk tocznych.
M.P. 1957 nr 73 poz. 443 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 1957 r. w sprawie składania, badania, przyjmowania i zatwierdzania sprawozdań finansowych.
M.P. 1957 nr 73 poz. 442 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 1957 r. w sprawie księgowego ujęcia oraz rozliczenia z budżetem przez uspołecznione przedsiębiorstwa handlowe i gastronomiczne wyników przeszacowania remanentów napojów alkoholowych na dzień 10 sierpnia 1957 r.
M.P. 1957 nr 73 poz. 441 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 1957 r. w sprawie ruchu racjonalizatorskiego w zakresie administracji finansowo-budżetowej oraz organizacji i techniki pracy biurowej.
M.P. 1957 nr 73 poz. 440 uchylony wykazem Uchwała nr 343 Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1957 r. o zmianie uchwały nr 519 z dnia 10 września 1956 r. w sprawie przejęcia szkolnictwa zawodowego przez Ministra Oświaty.
M.P. 1957 nr 73 poz. 439 uchylony wykazem Uchwała nr 342 Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1957 r. w sprawie środków i zasad realizacji budownictwa doświadczalnego.
M.P. 1957 nr 73 poz. 438 uchylony Uchwała nr 332 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1957 r. w sprawie badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw państwowych działających według zasad rozrachunku gospodarczego.
M.P. 1957 nr 73 poz. 437 uchylony wykazem Uchwała nr 267 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1957 r. w sprawie nagród indywidualnych przyznawanych pracownikom przedsiębiorstw państwowych rozliczających się z budżetem centralnym.
M.P. 1957 nr 72 poz. 436 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 21 sierpnia 1957 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw oraz warunków dostawy wyrobów hutniczych, odlewów staliwnych i wyrobów kutych.
M.P. 1957 nr 72 poz. 435 uchylony Uchwała nr 328 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1957 r. w sprawie zmiany podporządkowania i zakresu działania Państwowej Inspekcji Plonów.
M.P. 1957 nr 71 poz. 434 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 2 sierpnia 1957 r. w sprawie list odmian wpisanych do rejestru odmian oryginalnych i do spisu odmian selekcjonowanych oraz skreślonych z rejestru odmian oryginalnych i ze spisu odmian selekcjonowanych w ciągu 1956 r.
M.P. 1957 nr 71 poz. 433 uchylony wykazem Uchwała nr 323 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1957 r. w sprawie dodatku za wysługę lat dla pracowników przemysłu energetycznego.
M.P. 1957 nr 70 poz. 432 uchylony Uchwała nr 327 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1957 r. w sprawie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy.
M.P. 1957 nr 70 poz. 431 Uchwała nr 319 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1957 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 862 Prezydium Rządu z dnia 11 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy między państwowym ośrodkiem maszynowym a spółdzielnią produkcyjną.
M.P. 1957 nr 70 poz. 430 uchylony Uchwała nr 309 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1957 r. w sprawie sporządzania i zatwierdzania projektów robót geologicznych.
M.P. 1957 nr 69 poz. 429 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 sierpnia 1957 r. w sprawie kursu franka francuskiego.
M.P. 1957 nr 69 poz. 428 Okólnik Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 1957 r. w sprawie obliczania wysokości zaliczkowych odpisów na fundusz zakładowy oraz dokonywania wydatków z funduszu zakładowego utworzonego z odpisów zaliczkowych w roku 1957.
M.P. 1957 nr 69 poz. 427 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 8 listopada 1954 r. w sprawie zasad obliczania stażu pracy lekarzy i lekarzy dentystów.
M.P. 1957 nr 69 poz. 426 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 3 sierpnia 1957 r. uchylające zarządzenie Ministra Energetyki z dnia 7 stycznia 1957 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień przedsiębiorstw przemysłowych resortu energetyki.
M.P. 1957 nr 69 poz. 425 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1957 r. w sprawie przekazywania państwowych przedsiębiorstw i zakładów mleczarskich spółdzielczości mleczarskiej na własność lub w dzierżawę.
M.P. 1957 nr 69 poz. 424 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 12 sierpnia 1957 r. w sprawie gospodarowania artykułami papierniczymi.
M.P. 1957 nr 69 poz. 423 uchylony Uchwała nr 326 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1957 r. w sprawie rozszerzenia przywilejów dla pracowników górnictwa.
M.P. 1957 nr 69 poz. 422 uchylony wykazem Uchwała nr 310 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1957 r. w sprawie wykonania planu rozdziału artykułów zaopatrzenia materiałowo-technicznego.
M.P. 1957 nr 69 poz. 421 uchylony wykazem Uchwała nr 308 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1957 r. w sprawie zmian w organizacji służby budownictwa wiejskiego i służby architektoniczno-budowlanej w prezydiach rad narodowych.
M.P. 1957 nr 69 poz. 420 uchylony wykazem Uchwała nr 307 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1957 r. w sprawie nadzoru nad przedsiębiorstwami projektowania podległymi radom narodowym.
M.P. 1957 nr 69 poz. 419 uchylony Uchwała nr 287 Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1957 r. zmieniająca uchwałę nr 518 Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1956 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień dyrektorów centralnych zarządów przemysłu.
M.P. 1957 nr 69 poz. 418 uchylony Uchwała nr 284 Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1957 r. w sprawie zasad gromadzenia środków na fundusz mieszkaniowy i gospodarowania tymi środkami.
M.P. 1957 nr 68 poz. 417 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 czerwca 1957 r. w sprawie zmiany lokalizacji stacji doświadczalnych oceny odmian.
M.P. 1957 nr 68 poz. 416 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 27 lipca 1957 r. w sprawie trybu ustalenia cen w resorcie przemysłu ciężkiego.
M.P. 1957 nr 68 poz. 415 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 1957 r. w sprawie dopłat z budżetu z tytułu sprzedaży pasz przez zakłady handlu paszami Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" państwowym gospodarstwom rolnym.
M.P. 1957 nr 68 poz. 414 uchylony Uchwała nr 312 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1957 r. zmieniająca uchwałę nr 826 Prezydium Rządu z dnia 15 października 1955 r. w sprawie przyznawania nagród za wybitne prace w dziedzinie twórczości urbanistycznej i architektonicznej.
M.P. 1957 nr 68 poz. 413 uchylony wykazem Uchwała nr 285 Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1957 r. w sprawie zakresu działania i organizacji terenowych komisji planowania gospodarczego.
M.P. 1957 nr 68 poz. 412 uchylony wykazem Uchwała nr 269 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1957 r. w sprawie usprawnienia gospodarki kruszywem naturalnym.
M.P. 1957 nr 67 poz. 411 Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 2 sierpnia 1957 r. o zmianie zarządzenia z dnia 29 kwietnia 1957 r. w sprawie przekazania prezydiom wojewódzkich rad narodowych niektórych uprawnień.
M.P. 1957 nr 67 poz. 410 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 lipca 1957 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na obsługiwanie aparatów do wyświetlania filmów.
M.P. 1957 nr 67 poz. 409 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lipca 1957 r. w sprawie ustalenia statutu wzorcowego ochotniczej straży pożarnej.
M.P. 1957 nr 67 poz. 408 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury z dnia 29 lipca 1957 r. Przepisy o lokalizacji inwestycji.
M.P. 1957 nr 67 poz. 407 uchylony Uchwała nr 270 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1957 r. w sprawie lokalizacji inwestycji.
M.P. 1957 nr 66 poz. 406 Instrukcja Ministra Kultury i Sztuki z dnia 12 lipca 1957 r. w sprawie tymczasowego ramowego zakresu działania i organizacji wewnętrznej wydziałów kultury, oddziałów kultury i stanowisk pracy do spraw kultury prezydiów rad narodowych.
M.P. 1957 nr 66 poz. 405 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Instrukcja nr 185 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1957 r. w sprawie organizacji, zakresu działania oraz trybu funkcjonowania komisji do walki ze spekulacją i nadużyciami.
M.P. 1957 nr 66 poz. 404 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 23 lipca 1957 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień przedsiębiorstw budowlano-montażowych, produkcji pomocniczej i usługowych budownictwa terenowego oraz przedsiębiorstw przemysłu materiałów budowlanych, podległych radom narodowym, nad którymi zwierzchni nadzór sprawuje Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
M.P. 1957 nr 66 poz. 403 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 3 sierpnia 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 11 grudnia 1953 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych terenów do bażantarni, zwierzyńców oraz rezerwatów.
M.P. 1957 nr 66 poz. 402 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 3 sierpnia 1957 r. w sprawie zbytu wyrobów przemysłu terenowego w 1957 r.
M.P. 1957 nr 66 poz. 401 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 189 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1957 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1957 r. w sprawie postępowania ze zbędnymi pojazdami samochodowymi.
M.P. 1957 nr 65 poz. 400 uchylony wykazem Uchwała nr 313 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1957 r. w sprawie opłat za paczki pocztowe w obrocie wewnętrznym.
M.P. 1957 nr 65 poz. 399 uchylony Uchwała nr 302 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1957 r. w sprawie cen na przedmioty niepełnowartościowe nabywane lub zbywane przez jednostki państwowe.
M.P. 1957 nr 65 poz. 398 uchylony wykazem Uchwała nr 279 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1957 r. w sprawie rozstrzygania przez komisje rozjemcze sporów pomiędzy radami robotniczymi a jednostkami nadrzędnymi przedsiębiorstw państwowych.
M.P. 1957 nr 64 poz. 397 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 26 lipca 1957 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1957 nr 64 poz. 396 uchylony wykazem Instrukcja Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 25 lipca 1957 r. w sprawie terminów i trybu przygotowania programów miejskiego budownictwa mieszkaniowego na okresy trzyletnie.
M.P. 1957 nr 64 poz. 395 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 18 lipca 1957 r. w sprawie ustalenia na rok 1957 maksymalnej wysokości kredytu bankowego na budowę domu jednorodzinnego bądź mieszkania w małym domu mieszkalnym i domu wielomieszkaniowym.
M.P. 1957 nr 64 poz. 394 uchylony wykazem Uchwała nr 246 Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1957 r. w sprawie opracowywania programów miejskiego budownictwa mieszkaniowego na okresy 3-letnie.
M.P. 1957 nr 63 poz. 393 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 1957 r. w sprawie dopuszczenia niektórych środków farmaceutycznych do obrotu w kioskach Państwowego Przedsiębiorstwa Kolportażu "Ruch".
M.P. 1957 nr 63 poz. 392 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 1957 r. w sprawie wyodrębnienia środków funduszu zakładowego.
M.P. 1957 nr 63 poz. 391 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 1957 r. w sprawie zasad i trybu wydawania przez Narodowy Bank Polski środków pieniężnych na fundusz płac państwowym przedsiębiorstwom handlowym nadzorowanym przez Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i spółdzielniom zrzeszonym w Związku Spółdzielni Spożywców.
M.P. 1957 nr 63 poz. 390 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 1957 r. w sprawie zasad i trybu wydawania przez Narodowy Bank Polski środków pieniężnych na fundusz płac przedsiębiorstwom przemysłowym, objętym zbiorowym układem pracy dla przemysłu metalowego i nadzorowanym przez Ministra Przemysłu Ciężkiego.
M.P. 1957 nr 63 poz. 389 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 1957 r. w sprawie zasad i trybu wydawania przez Bank Rolny środków pieniężnych na fundusz płac państwowym przedsiębiorstwom rolnym nadzorowanym przez Ministerstwo Rolnictwa.
M.P. 1957 nr 63 poz. 388 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 26 lipca 1957 r. w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy Państwa na odbudowę i kapitalne remonty budynków mieszkalnych.
M.P. 1957 nr 63 poz. 387 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 17 lipca 1957 r. w sprawie ustalenia regulaminu komisji kwalifikacyjnych do spraw indywidualnego budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1957 nr 63 poz. 386 uchylony wykazem Zarządzenie nr 187 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1957 r. w sprawie przejęcia niektórych przewozów kolejowych przez żeglugę śródlądową.
M.P. 1957 nr 63 poz. 385 uchylony wykazem Zarządzenie nr 181 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1957 r. w sprawie zwolnień pracowników od pracy zawodowej do pełnienia funkcji z wyboru w Związku Młodzieży Wiejskiej.
M.P. 1957 nr 63 poz. 384 uchylony Zarządzenie nr 170 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 10 stycznia 1952 r. w sprawie nadania niektórym organom władzy uprawnień do nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego.
M.P. 1957 nr 62 poz. 383 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury z dnia 11 lipca 1957 r. w sprawie ramowych zasad sporządzania i zatwierdzania założeń oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji.
M.P. 1957 nr 62 poz. 382 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów: Oświaty, Rolnictwa, Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, Zdrowia, Kultury i Sztuki oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej z dnia 5 lipca 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 16 czerwca 1956 r. w sprawie form pracy informacyjnej o warunkach studiów wyższych, zakresu i trybu działania szkolnych komisji rekrutacyjnych oraz trybu powoływania ich członków.
M.P. 1957 nr 62 poz. 381 Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 czerwca 1957 r. w sprawie zaszeregowania do grup uposażenia oficerów czynnej służby wojskowej, wyznaczonych do prowadzenia szkolenia wojskowego w szkołach wyższych.
M.P. 1957 nr 62 poz. 380 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 10 maja 1957 r. w sprawie stosowania mnożnika taryfowego opłat za prace geodezyjne w niektórych miastach.
M.P. 1957 nr 61 poz. 379 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 sierpnia 1957 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1957 nr 61 poz. 378 uchylony wykazem Obwieszczenie Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 17 lipca 1957 r. w sprawie podwyższenia sumy ubezpieczenia budynków.
M.P. 1957 nr 61 poz. 377 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 1957 r. w sprawie zmian organizacyjnych w akademiach medycznych.
M.P. 1957 nr 61 poz. 376 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 20 lipca 1957 r. w sprawie wyznaczania jednostek właściwych do przyjmowania zamówień oraz terminów składania zamówień na artykuły rozprowadzane przez jednostki podległe Ministrowi Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.
M.P. 1957 nr 61 poz. 375 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 11 marca 1957 r. w sprawie zasad i trybu wydawania przez Bank Inwestycyjny i Bank Rolny państwowym przedsiębiorstwom budowlano-montażowym środków pieniężnych na fundusz płac.
M.P. 1957 nr 61 poz. 374 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 1957 r. w sprawie obniżenia taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie budynków wiejskich.
M.P. 1957 nr 61 poz. 373 Zarządzenie nr 165 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1957 r. w sprawie planowania i realizacji nakładów na zaplecze techniczno-gospodarcze i socjalno-bytowe przedsiębiorstw budowlano-montażowych.
M.P. 1957 nr 61 poz. 372 uchylony wykazem Uchwała nr 263 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1957 r. w sprawie terminu zakończenia prac związanych z rewindykacją budynków szkolnych na podstawie uchwały nr 787 Prezydium Rządu z dnia 13 grudnia 1956 r. w sprawie rewindykacji budynków i lokali szkolnych użytkowych na inne cele.
M.P. 1957 nr 61 poz. 371 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 lipca 1957 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1957 nr 60 poz. 370 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 czerwca 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 60 poz. 369 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 1957 r. w sprawie pokrywania niedoborów kasowych jednostek budżetowych
M.P. 1957 nr 60 poz. 368 uchylony wykazem Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Finansów z dnia 25 czerwca 1957 r. w sprawie zasad przekazywania gospodarstw pomocniczych (rolnych) oddziałów zaopatrzenia robotniczego i rozliczeń z tego tytułu.
M.P. 1957 nr 60 poz. 367 uchylony Uchwała nr 255 Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1957 r. w sprawie zasad ustalania cen (cenników) za prace projektowo-kosztorysowe wykonywane przez biura projektowe oraz w sprawie organów właściwych do ustalania tych cen (cenników).
M.P. 1957 nr 60 poz. 366 uchylony wykazem Uchwała nr 252 Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1957 r. zmieniająca uchwałę z dnia 23 grudnia 1953 r. w sprawie dodatków do uposażeń niektórych pracowników administracji celnej.
M.P. 1957 nr 59 poz. 365 uchylony Zarządzenie Ministrów Żeglugi i Gospodarki Wodnej oraz Gospodarki Komunalnej z dnia 25 czerwca 1957 r. w sprawie wprowadzenia kontyngentowania wody na obszarze m. st. Warszawy.
M.P. 1957 nr 59 poz. 364 uchylony Zarządzenie Ministrów Żeglugi i Gospodarki Wodnej oraz Gospodarki Komunalnej z dnia 25 czerwca 1957 r. w sprawie wprowadzenia kontyngentowania wody na obszarze miasta Bielsko-Biała w województwie katowickim.
M.P. 1957 nr 59 poz. 363 uchylony wykazem Uchwała nr 243 Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1957 r. w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
M.P. 1957 nr 58 poz. 362 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 9 lipca 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 17 grudnia 1949 r. o instytucjach (towarzystwach) klasyfikacyjnych.
M.P. 1957 nr 58 poz. 361 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 1957 r. w sprawie zasad i trybu wydawania przez Narodowy Bank Polski środków pieniężnych na fundusz płac rejonom dróg wodnych, podległym Centralnemu Zarządowi Dróg Wodnych Śródlądowych i nadzorowanych przez Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej.
M.P. 1957 nr 58 poz. 360 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 1957 r. w sprawie trybu dokonywania rozliczeń za roboty budowlano-montażowe.
M.P. 1957 nr 57 poz. 359 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 6 lipca 1957 r. w sprawie określenia czasu trwania poszczególnych rodzajów budynków dla ustalenia okresu amortyzacji nakładów poczynionych przez organy administracji państwowej lub jednostki gospodarki uspołecznionej na wykończenie lub nadbudowę tych budynków.
M.P. 1957 nr 57 poz. 358 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 1957 r. w sprawie zasad i trybu wydawania przez Narodowy Bank Polski środków pieniężnych na fundusz płac państwowym przedsiębiorstwom leśnym oraz leśnej produkcji niedrzewnej.
M.P. 1957 nr 57 poz. 357 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 1957 r. w sprawie zwolnienia uczestników obrotu bezgotówkowego grupy uspołecznionej od niektórych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 lipca 1949 r. o obowiązku uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym.
M.P. 1957 nr 57 poz. 356 uchylony Uchwała nr 240 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1957 r. w sprawie wykonywania przez Państwową Komisję Cen niektórych zadań z zakresu cen, opłat i stawek taryfowych.
M.P. 1957 nr 57 poz. 355 uchylony Uchwała nr 230 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1957 r. zmieniająca uchwałę z dnia 28 listopada 1952 r. w sprawie zasad zaliczania środków pracy do środków trwałych.
M.P. 1957 nr 56 poz. 354 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Państwowej Komisji Cen z dnia 10 lipca 1957 r. w sprawie cen detalicznych na używane pojazdy samochodowe.
M.P. 1957 nr 56 poz. 353 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 8 maja 1957 r. w sprawie postępowania ze zbędnymi pojazdami samochodowymi.
M.P. 1957 nr 55 poz. 352 Okólnik nr 152 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 1957 r. w sprawie interpretacji niektórych przepisów o wykonaniu ustawy o funduszu zakładowym na rok 1957.
M.P. 1957 nr 55 poz. 351 Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 3 lipca 1957 r. w sprawie udzielania przez wojewódzkie zarządy budownictwa terenowego i nadzorowane przez nie przedsiębiorstwa oraz wojewódzkie zjednoczenia budownictwa wiejskiego pomocy wiejskiemu budownictwu spółdzielczemu i indywidualnemu.
M.P. 1957 nr 55 poz. 350 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 1957 r. w sprawie dodatków funkcyjnych dla położnych poradni C.
M.P. 1957 nr 55 poz. 349 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 czerwca 1957 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizowania i prowadzenia stałych oraz jednorazowych kursów szkolenia kierowców pojazdów mechanicznych.
M.P. 1957 nr 55 poz. 348 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 29 czerwca 1957 r. w sprawie uchylenia wykazu średnich szkół zawodowych, których absolwenci podlegają przepisom ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o planowym zatrudnieniu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.
M.P. 1957 nr 55 poz. 347 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 maja 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 14 maja 1954 r. w sprawie wynagrodzenia za przeprowadzanie egzaminów, za ocenę prac dyplomowych oraz za czynności w postępowaniu przy doborze kandydatów do wyższych szkół artystycznych.
M.P. 1957 nr 55 poz. 346 Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Państwowej Komisji Cen z dnia 5 lipca 1957 r. w sprawie dokonywania skupu zdecentralizowanego niektórych artykułów rolnych przez uspołecznione przedsiębiorstwa handlu detalicznego lub hurtowego oraz zakłady przemysłu gastronomicznego, garmażeryjnego i przetwórstwa spożywczego.
M.P. 1957 nr 55 poz. 345 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 2 lipca 1957 r. w sprawie określenia uprawnień centralnych zarządów i zarządów przemysłu do zatwierdzania cen zbytu na nietypowe artykuły zaopatrzeniowe i inwestycyjne dostarczane przez podporządkowane im przedsiębiorstwa.
M.P. 1957 nr 55 poz. 344 Zarządzenie nr 158 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1957 r. w sprawie zlecenia Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów czasowego wykonywania niektórych uprawnień Prezesa Rady Ministrów.
M.P. 1957 nr 54 poz. 343 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1957 r. w sprawie uzupełnienia przepisów o rachunkowości budżetowej.
M.P. 1957 nr 54 poz. 342 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 1957 r. w sprawie zakresu i trybu bankowej kontroli funduszu płac spółdzielni zrzeszonych w Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy.
M.P. 1957 nr 54 poz. 341 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 20 lutego 1953 r. w sprawie inwentaryzacji oraz sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych.
M.P. 1957 nr 54 poz. 340 uchylony Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych z dnia 27 czerwca 1957 r. o zmianie zarządzenia z dnia 8 lipca 1954 r. w sprawie wydawania zaświadczeń o odbyciu służby wojskowej przez obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą.
M.P. 1957 nr 54 poz. 339 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lipca 1957 r. o poborze w 1957 r.
M.P. 1957 nr 54 poz. 338 uchylony wykazem Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1957 r. w sprawie uzupełnienia wykazu instytutów naukowych i innych placówek naukowych uprawnionych do nadawania stopnia kandydata nauk.
M.P. 1957 nr 54 poz. 337 uchylony wykazem Uchwała nr 220 Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1957 r. w sprawie uzupełnienia wykazu instytutów naukowych uprawnionych do nadawania stopnia doktora nauk.
M.P. 1957 nr 54 poz. 336 uchylony wykazem Uchwała nr 214 Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1957 r. w sprawie zmiany ustroju szkolnictwa zawodowego.
M.P. 1957 nr 54 poz. 335 uchylony Uchwała nr 209 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1957 r. w sprawie trybu ustalania wysokości opłat za usługi przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa.
M.P. 1957 nr 53 poz. 334 uchylony Uchwała nr 194 Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1957 r. w sprawie sprawozdawczości o wypłatach z tytułu płac, rent, zasiłków i stypendiów.
M.P. 1957 nr 52 poz. 333 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lipca 1957 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1957 nr 52 poz. 332 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 22 czerwca 1957 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1957 nr 52 poz. 331 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 maja 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 52 poz. 330 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 maja 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 52 poz. 329 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 maja 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 52 poz. 328 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 25 maja 1957 r. w sprawie uchylenia wykazów średnich szkół zawodowych, których absolwenci podlegają przepisom ustawy o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.
M.P. 1957 nr 52 poz. 327 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 czerwca 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 7 czerwca 1956 r. w sprawie trybu doboru kandydatów oraz warunków dopuszczenia na I rok studiów w szkołach wyższych.
M.P. 1957 nr 52 poz. 326 uchylony wykazem Zarządzenie nr 146 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1957 r. w sprawie zwolnień pracowników od pracy zawodowej do pełnienia funkcji z wyboru w Związku Młodzieży Socjalistycznej.
M.P. 1957 nr 51 poz. 325 Okólnik Ministrów Przemysłu Drobnego i Rzemiosła oraz Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 31 maja 1957 r. w sprawie nadzoru nad przedsiębiorstwami budownictwa przemysłu drobnego.
M.P. 1957 nr 51 poz. 324 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 14 lutego 1951 r. w sprawie ustalenia wzoru i odcinków banknotów oraz wzoru, nominalnej wartości, stopu i wagi monet (bilonu).
M.P. 1957 nr 51 poz. 323 akt jednorazowy Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 22 czerwca 1957 r. uchylające zarządzenie z dnia 29 września 1955 r. w sprawie ograniczenia stosowania kabli elektroenergetycznych z żyłami miedzianymi.
M.P. 1957 nr 51 poz. 322 obowiązujący Zarządzenie nr 144 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1957 r. w sprawie zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach rzeszowskim i warszawskim.
M.P. 1957 nr 51 poz. 321 uchylony Zarządzenie nr 143 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1957 r. zmieniające zarządzenie nr 109 z dnia 30 kwietnia 1957 r. w sprawie wprowadzenia zmian i uzupełnień do instrukcji o kosztorysowaniu robót budowlano-montażowych.
M.P. 1957 nr 51 poz. 320 uchylony Zarządzenie nr 142 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1957 r. zmieniające zarządzenie nr 50 z dnia 17 lutego 1956 r. w sprawie kierowania do pracy absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.
M.P. 1957 nr 51 poz. 319 uchylony wykazem Uchwała nr 206 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1957 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR.
M.P. 1957 nr 51 poz. 318 uchylony wykazem Uchwała nr 170 Rady Ministrów z dnia 10 maja 1957 r. w sprawie zbytu wyrobów niektórych jednostek organizacyjnych przemysłu terenowego.
M.P. 1957 nr 50 poz. 317 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 czerwca 1957 r. w sprawie zmian w statucie Biblioteki Narodowej.
M.P. 1957 nr 50 poz. 316 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 maja 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 50 poz. 315 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 2 maja 1957 r. w sprawie zaliczenia urzędów celnych do klas.
M.P. 1957 nr 50 poz. 314 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 1957 r. w sprawie zaniechania ustalenia zobowiązań podatkowych z tytułu podatku gruntowego od niektórych kategorii gruntów.
M.P. 1957 nr 50 poz. 313 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 187 Rady Ministrów z dnia 23 maja 1957 r. w sprawie wyłączenia niektórych terenów strefy nadgranicznej spod obowiązku posiadania zezwoleń na zamieszkanie i pobyt.
M.P. 1957 nr 49 poz. 312 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 22 maja 1957 r. w sprawie trybu rozliczeń z budżetem centralnym z tytułu zysków i strat oraz środków obrotowych jednostek lasów państwowych.
M.P. 1957 nr 49 poz. 311 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 20 kwietnia 1957 r. w sprawie norm ubytku naturalnego nasion strączkowych jadalnych podczas magazynowania w jednostkach uczestniczących w obrocie.
M.P. 1957 nr 49 poz. 310 Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 maja 1957 r. w sprawie ustalenia przedmiotów wchodzących w skład egzaminu kandydackiego.
M.P. 1957 nr 49 poz. 309 Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 maja 1957 r. w sprawie egzaminów z języków obcych dla osób ubiegających się o stopień kandydata nauk.
M.P. 1957 nr 49 poz. 308 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 1957 r. w sprawie zasad rozliczeń za roboty i usługi świadczone przez państwowe ośrodki maszynowe na rzecz rolniczych spółdzielni produkcyjnych.
M.P. 1957 nr 49 poz. 307 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 1957 r. w sprawie organizacji finansowej wykonywania inwestycji systemem gospodarczym, zasad i trybu rozliczeń z tytułu ich wykonania oraz kontroli funduszu płac ze środków inwestycyjnych.
M.P. 1957 nr 49 poz. 306 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 1957 r. w sprawie zasad i trybu udzielania, zabezpieczania i spłaty kredytów udzielanych zrzeszeniom ludności, zorganizowanym dla pozyskiwania i produkcji materiałów budowlanych z miejscowych surowców na cele indywidualnego budownictwa mieszkaniowego w miastach i osiedlach miejskich.
M.P. 1957 nr 49 poz. 305 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Finansów oraz Komunikacji z dnia 24 maja 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 22 listopada 1956 r. w sprawie zasad finansowania wydatków związanych z kapitalnymi remontami pojazdów samochodowych.
M.P. 1957 nr 49 poz. 304 uchylony wykazem Uchwała nr 191 Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1957 r. zmieniająca uchwałę z dnia 25 marca 1957 r. w sprawie zatrudnienia oficerów zwolnionych z wojskowej służby zawodowej i ich materialnego zaopatrzenia.
M.P. 1957 nr 49 poz. 303 uchylony Uchwała nr 176a Rady Ministrów z dnia 23 maja 1957 r. w sprawie zasad realizowania i finansowania niektórych drobnych inwestycji w spółdzielniach zrzeszonych w Związku Spółdzielni Spożywców w zakresie mechanizacji i racjonalizacji.
M.P. 1957 nr 49 poz. 302 uchylony wykazem Uchwała nr 176 Rady Ministrów z dnia 23 maja 1957 r. w sprawie zasad współdziałania Związku Spółdzielni Spożywców i jego terenowych organów samorządu spółdzielczego z organami administracji państwowej.
M.P. 1957 nr 48 poz. 301 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 czerwca 1957 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1957 nr 48 poz. 300 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 30 maja 1957 r. w sprawie zasad sporządzania uproszczonej dokumentacji geologicznej przy ustalaniu zasobów złóż węgla brunatnego dla potrzeb miejscowych.
M.P. 1957 nr 48 poz. 299 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 maja 1957 r. w sprawie przekazania prezydiom wojewódzkich rad narodowych niektórych uprawnień Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w zakresie zwierzchniego nadzoru nad przedsiębiorstwami budownictwa terenowego.
M.P. 1957 nr 48 poz. 298 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 1957 r. w sprawie udzielania pomocy kredytowej Państwa na rozwój produkcji rolnej i rzemiosła wiejskiego.
M.P. 1957 nr 48 poz. 297 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 31 maja 1957 r. w sprawie korzystania z jednorazowych biletów służbowych na przejazd miejskimi środkami komunikacyjnymi.
M.P. 1957 nr 48 poz. 296 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 14 maja 1957 r. w sprawie rozdziału mieszkań uzyskanych z budownictwa osiedlowego realizowanego przez dyrekcje budowy osiedli robotniczych oraz z budownictwa rozproszonego, którego inwestorem bezpośrednim są prezydia rad narodowych.
M.P. 1957 nr 48 poz. 295 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 maja 1957 r. w sprawie egzaminów końcowych z wojskowego szkolenia studentów szkół wyższych.
M.P. 1957 nr 47 poz. 294 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Instrukcja Ministra Finansów z dnia 28 maja 1957 r. w sprawie sposobu rozliczania i ewidencjonowania dodatków z tytułu różnic cen niektórych materiałów budowlanych i taryf transportu samochodowego w zakresie inwestycji limitowych i kapitalnych remontów, realizowanych w 1957 r.
M.P. 1957 nr 47 poz. 293 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 maja 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 47 poz. 292 Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 5 kwietnia 1957 r. w sprawie pobierania zaliczek za nadane gospodarstwa (działki) na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.
M.P. 1957 nr 47 poz. 291 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 6 czerwca 1951 r. w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń.
M.P. 1957 nr 47 poz. 290 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 8 czerwca 1954 r. w sprawie branżowych planów kont.
M.P. 1957 nr 47 poz. 289 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 1957 r. uchylające zarządzenie z dnia 10 marca 1955 r. w sprawie zasad przyjmowania i sprawdzania miesięcznych i kwartalnych sprawozdań finansowych.
M.P. 1957 nr 47 poz. 288 uchylony wykazem Uchwała nr 180 Rady Ministrów z dnia 23 maja 1957 r. zmieniająca uchwałę z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie dodatków technicznych do uposażeń pracowników legalizacyjnych terenowych organów administracji miar.
M.P. 1957 nr 47 poz. 287 uchylony wykazem Uchwała nr 179 Rady Ministrów z dnia 23 maja 1957 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników legalizacyjnych terenowych urzędów miar za pracę poza normalnymi godzinami urzędowania.
M.P. 1957 nr 47 poz. 286 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 23 maja 1957 r. w sprawie określenia dla pracowników prokuratorskich Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej tabeli stanowisk służbowych, kwot miesięcznego uposażenia zasadniczego dla poszczególnych stanowisk, zasad zaszeregowania oraz dodatków do uposażenia.
M.P. 1957 nr 46 poz. 285 Pismo Okólne nr 125 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 1957 r. o stosowaniu przepisów uchwały nr 704 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1956 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień państwowych przedsiębiorstw przemysłowych.
M.P. 1957 nr 46 poz. 284 Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 kwietnia 1957 r. w sprawie przekazania prezydiom wojewódzkich rad narodowych niektórych uprawnień.
M.P. 1957 nr 46 poz. 283 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 17 maja 1957 r. w sprawie rozszerzenia obowiązku świadczenia usług transportowych.
M.P. 1957 nr 46 poz. 282 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 maja 1957 r. w sprawie dodatku specjalnego dla pracowników zatrudnionych w niektórych aptekach.
M.P. 1957 nr 46 poz. 281 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 25 maja 1957 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień dyrektorów wojewódzkich zarządów i zespołów oraz kierowników państwowych gospodarstw rolnych i jednostek równorzędnych.
M.P. 1957 nr 45 poz. 280 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 20 maja 1957 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1957 nr 45 poz. 279 uchylony Uchwała nr 186 Rady Ministrów z dnia 23 maja 1957 r. o komisjach do walki ze spekulacją i nadużyciami.
M.P. 1957 nr 44 poz. 278 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Pismo Okólne nr 122 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 1957 r. w sprawie utraty mocy niektórych przepisów inwestycyjnych.
M.P. 1957 nr 44 poz. 277 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 kwietnia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 44 poz. 276 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zasad i trybu akumulowania i rozliczania amortyzacji i wpływów z likwidacji środków trwałych.
M.P. 1957 nr 43 poz. 275 uchylony Instrukcja Ministra Komunikacji z dnia 15 maja 1957 r. ustalająca warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać pojazdy samochodowe i ich zespoły przekazywane do naprawy głównej w zakładach naprawy samochodów podporządkowanych Centralnemu Zarządowi Sprzętu Samochodowego.
M.P. 1957 nr 43 poz. 274 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 marca 1957 r. w sprawie ustalenia opłat za zużycie wody wodociągowej ponad przyznany kontyngent na obszarze m. Wrocławia i niektórych miast województwa wrocławskiego.
M.P. 1957 nr 42 poz. 273 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 1957 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk dla pracowników administracji zatrudnionych w niektórych instytutach naukowych podległych Ministrowi Zdrowia.
M.P. 1957 nr 42 poz. 272 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 17 maja 1957 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania propozycji pracy dla absolwentów szkół podległych Ministerstwu Kultury i Sztuki.
M.P. 1957 nr 41 poz. 271 Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 maja 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 29 lutego 1956 r. w sprawie trybu postępowania przy rejestrowaniu cen porównywalnych na nowoprodukowane artykuły i roboty o charakterze przemysłowym w Głównym Urzędzie Statystycznym.
M.P. 1957 nr 41 poz. 270 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 maja 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 11 lutego 1957 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień niektórych państwowych przedsiębiorstw w resorcie zdrowia.
M.P. 1957 nr 41 poz. 269 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 1957 r. w sprawie czasu trwania studiów farmaceutycznych.
M.P. 1957 nr 41 poz. 268 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 kwietnia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 41 poz. 267 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 kwietnia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 41 poz. 266 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 kwietnia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 41 poz. 265 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 kwietnia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 41 poz. 264 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 kwietnia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 41 poz. 263 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 30 kwietnia 1957 r. w sprawie organizacji skupu i zagospodarowania materiału drzewnego z używanych opakowań.
M.P. 1957 nr 41 poz. 262 Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 6 maja 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 1 grudnia 1955 r. w sprawie trybu i warunków uruchamiania oraz zasad prowadzenia bufetów przyzakładowych i studenckich.
M.P. 1957 nr 41 poz. 261 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 6 maja 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 24 grudnia 1953 r. w sprawie trybu i warunków uruchamiania stołówek pracowniczych oraz zwiększania liczby konsumentów w tych stołówkach.
M.P. 1957 nr 41 poz. 260 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 1957 r. w sprawie finansowania różnic cen niektórych materiałów budowlanych i taryf transportu samochodowego w rozliczeniach za roboty budowlano-montażowe.
M.P. 1957 nr 41 poz. 259 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 1957 r. w sprawie rozliczania w trybie bezakceptowym niektórych dostaw żywca rzeźnego.
M.P. 1957 nr 41 poz. 258 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 14 stycznia 1957 r. w sprawie środków, jakie mogą być przeznaczone na inwestycje pozalimitowe, kierunków nakładów realizowanych jako inwestycje pozalimitowe oraz zasad finansowania inwestycji pozalimitowych.
M.P. 1957 nr 41 poz. 257 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 1957 r. w sprawie częściowego zwolnienia od podatku gruntowego niektórych grup podatników.
M.P. 1957 nr 40 poz. 256 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1957 r. w sprawie przepisów o rachunkowości budżetowej dla małych jednostek budżetowych.
M.P. 1957 nr 39 poz. 255 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 maja 1957 r. zmieniające zarządzenie nr 47 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1953 r. w sprawie Rady Archiwalnej przy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.
M.P. 1957 nr 39 poz. 254 Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 13 maja 1957 r. w sprawie upoważnienia Centrali Zaopatrzenia Weterynaryjno-Zootechnicznego "Centrowet" do udzielania zamówień na dostawy i roboty w zakresie sprzętu i narzędzi weterynaryjnych i zootechnicznych chałupników, osobom wykonującym przemysł domowy oraz rzemieślnikom.
M.P. 1957 nr 39 poz. 253 Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 4 maja 1957 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień państwowych przedsiębiorstw handlu wewnętrznego.
M.P. 1957 nr 39 poz. 252 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 1957 r. w sprawie organizacji wewnętrznej i szczegółowego zakresu działania Komitetu dla Spraw Turystyki.
M.P. 1957 nr 39 poz. 251 uchylony Uchwała nr 169 Rady Ministrów z dnia 10 maja 1957 r. w sprawie zasad i trybu rozdziału mieszkań uzyskanych z publicznego budownictwa mieszkaniowego na obszarze m. st. Warszawy.
M.P. 1957 nr 39 poz. 250 uchylony Uchwała nr 116 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1957 r. o zmianie uchwały z dnia 26 października 1954 r. w sprawie opłat elektryfikacyjnych pobieranych przy powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli.
M.P. 1957 nr 38 poz. 249 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 4 maja 1957 r. w sprawie trybu dokonywania uproszczonych rozliczeń za roboty budowlano-montażowe wykonywane w okresie planu 6-letniego.
M.P. 1957 nr 38 poz. 248 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 24 sierpnia 1955 r. w sprawie stosowania i trybu dochodzenia kar za naruszenie dyscypliny rozliczeń.
M.P. 1957 nr 38 poz. 247 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 1957 r. w sprawie trybu i warunków uczestnictwa w systemie celowego, premiowanego oszczędzania na budowę własnego mieszkania.
M.P. 1957 nr 38 poz. 246 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 8 maja 1957 r. o zmianie zarządzenia z dnia 5 stycznia 1957 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień przedsiębiorstw usługowych resortu gospodarki komunalnej.
M.P. 1957 nr 38 poz. 245 uchylony wykazem Zarządzenie nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 maja 1957 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1957 r.
M.P. 1957 nr 38 poz. 244 uchylony Zarządzenie nr 109 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1957 r. w sprawie wprowadzenia zmian i uzupełnień do instrukcji o kosztorysowaniu robót budowlano-montażowych.
M.P. 1957 nr 37 poz. 243 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 3 maja 1957 r. w sprawie uchylenia wykazu średnich szkół zawodowych, których absolwenci podlegają przepisom ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o planowym zatrudnieniu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.
M.P. 1957 nr 37 poz. 242 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 4 maja 1957 r. w sprawie opłat za korzystanie z hoteli robotniczych.
M.P. 1957 nr 37 poz. 241 uchylony Zarządzenie Ministra Hutnictwa z dnia 28 marca 1957 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników i warunków dostawy metali nieżelaznych.
M.P. 1957 nr 37 poz. 240 uchylony Zarządzenie Ministra Hutnictwa z dnia 28 marca 1957 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników i warunków dostawy gazów mocnych, smoły pogazowej, benzolu surowego gazowniczego i masy pogazowej.
M.P. 1957 nr 37 poz. 239 uchylony wykazem Uchwała nr 158 Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1957 r. zmieniająca uchwałę z dnia 11 maja 1956 r. w sprawie zmian w organizacji i działalności oddziałów zaopatrzenia robotniczego.
M.P. 1957 nr 36 poz. 238 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2 maja 1957 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania propozycji pracy dla absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.
M.P. 1957 nr 36 poz. 237 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 kwietnia 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 7 listopada 1956 r. w sprawie gospodarowania niektórymi materiałami drzewnymi.
M.P. 1957 nr 36 poz. 236 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 1957 r. o zmianie zarządzenia z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie trybu powoływania, składu osobowego, organizacji i kadencji komisji podatkowych przy organach finansowych i instancji, jak również w sprawie trybu i sposobu postępowania przed tymi komisjami.
M.P. 1957 nr 36 poz. 235 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 161 Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1957 r. w sprawie skróconego czasu pracy w zakładach suchej destylacji drewna podległych Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
M.P. 1957 nr 36 poz. 234 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 1957 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, przeprowadzonych dnia 5 maja 1957 r. w okręgu wyborczym nr 54 z siedzibą w Wieluniu.
M.P. 1957 nr 35 poz. 233 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 25 kwietnia 1957 r. w sprawie uchylenia wykazów średnich szkół zawodowych, których absolwenci podlegali przepisom ustawy o planowym zatrudnieniu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.
M.P. 1957 nr 35 poz. 232 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 104 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1957 r. w sprawie określenia budynków nie wykazywanych w operacie ewidencyjnym.
M.P. 1957 nr 35 poz. 231 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 kwietnia 1957 r. o Narodowym Planie Gospodarczym na 1957 rok.
M.P. 1957 nr 34 poz. 230 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 16 kwietnia 1957 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1957 nr 34 poz. 229 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 16 kwietnia 1957 r. w sprawie list odmian roślin wpisanych do rejestru odmian oryginalnych i do spisu odmian selekcjonowanych w latach 1955 i 1956.
M.P. 1957 nr 34 poz. 228 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1957 r. w sprawie zasad udzielania kredytów bankowych oficerom zwolnionym ze służby na nabycie narzędzi pracy w związku z założeniem warsztatu pracy.
M.P. 1957 nr 34 poz. 227 uchylony Zarządzenie nr 105 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1957 r. w sprawie wstrzymania sprzedaży zbędnych maszyn i urządzeń biurowych.
M.P. 1957 nr 33 poz. 226 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 maja 1957 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1957 nr 33 poz. 225 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 1957 r. w sprawie zniesienia obowiązku udowadniania przychodów gotówkowych kopiami kwitów z bloczków kasowych urzędowego nakładu.
M.P. 1957 nr 33 poz. 224 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 27 kwietnia 1957 r. w sprawie norm zużycia materiałów.
M.P. 1957 nr 33 poz. 223 uchylony Uchwała nr 147 Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1957 r. w sprawie zasad gospodarowania bezosobowym funduszem płac w przedsiębiorstwach państwowych.
M.P. 1957 nr 32 poz. 222 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 kwietnia 1957 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1957 nr 32 poz. 221 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 1957 r. w sprawie dyżurów lekarskich na wezwanie kopalni węgla kamiennego.
M.P. 1957 nr 32 poz. 220 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 5 kwietnia 1957 r. w sprawie trybu ustalania cen zbytu artykułów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych oraz cen robót o charakterze przemysłowym.
M.P. 1957 nr 32 poz. 219 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 6 kwietnia 1957 r. w sprawie ustanowienia jednostkowych cen odmian i klas tytoniu oraz ogłoszenia jednolitego tekstu taryfy wykupu tytoniu krajowego.
M.P. 1957 nr 32 poz. 218 Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 6 kwietnia 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 17 czerwca 1955 r. w sprawie wzoru umowy o uprawę i dostawę tytoniu.
M.P. 1957 nr 32 poz. 217 uchylony wykazem Uchwała nr 145 Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1957 r. w sprawie pomocy dla repatriantów.
M.P. 1957 nr 32 poz. 216 uchylony wykazem Uchwała nr 141 Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1957 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 14 lipca 1953 r. ustalającej wysokość kar umownych przy przewozie przesyłek towarowych kolejami.
M.P. 1957 nr 32 poz. 215 uchylony Uchwała nr 124 Rady Ministrów z dnia 28 marca 1957 r. w sprawie cen zakupu krajowego tytoniu ze zbiorów roku 1957 i lat następnych.
M.P. 1957 nr 31 poz. 214 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 2 lutego 1957 r. w sprawie norm ubytku naturalnego siana i słomy oraz owoców ziarnkowych podczas magazynowania.
M.P. 1957 nr 31 poz. 213 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 87 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1957 r. w sprawie odpisów na fundusz zakładowy za rok 1956 w państwowych przedsiębiorstwach terenowego przemysłu materiałów budowlanych.
M.P. 1957 nr 31 poz. 212 uchylony wykazem Uchwała nr 138 Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1957 r. w sprawie przeprowadzenia w roku 1957 dorocznego spisu rolnego.
M.P. 1957 nr 30 poz. 211 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 kwietnia 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 10 grudnia 1956 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień przedsiębiorstw resortu kultury i sztuki.
M.P. 1957 nr 30 poz. 210 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 2 kwietnia 1957 r. w sprawie zmiany nazwy niektórych wojewódzkich archiwów państwowych.
M.P. 1957 nr 30 poz. 209 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 22 marca 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 3 maja 1955 r. w sprawie wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji lokalowych.
M.P. 1957 nr 30 poz. 208 uchylony Uchwała nr 123 Rady Ministrów z dnia 28 marca 1957 r. w sprawie eksploatacji płytkich złóż węgla brunatnego na potrzeby ludności i przemysłu miejscowego.
M.P. 1957 nr 30 poz. 207 Uchwała nr 94a Rady Ministrów z dnia 14 marca 1957 r. o uchyleniu uchwały z dnia 14 kwietnia 1951 r. w sprawie ustalania rozdzielników towarowych przez prezydia rad narodowych.
M.P. 1957 nr 30 poz. 206 uchylony Uchwała nr 78a Rady Ministrów z dnia 5 marca 1957 r. w sprawie poprawy zaopatrzenia pracowników w odzież ochronną, roboczą, sprzęt ochrony osobistej i umundurowanie.
M.P. 1957 nr 29 poz. 205 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 1957 r. w sprawie tabeli stanowisk dla pracowników administracji zatrudnionych w akademiach medycznych.
M.P. 1957 nr 29 poz. 204 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1956 r. w sprawie zasad obliczania stażu pracy kontrolerów sanitarnych.
M.P. 1957 nr 29 poz. 203 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1956 r. w sprawie zasad obliczania stażu pracy pracowników z wyższym wykształceniem.
M.P. 1957 nr 29 poz. 202 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1956 r. w sprawie kierunków studiów i stanowisk uzasadniających pobieranie przez pracowników z wyższym wykształceniem uposażenia według stawek "L".
M.P. 1957 nr 29 poz. 201 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 20 marca 1957 r. w sprawie ceny żyta przy spłatach należności za ziemię nabytą na podstawie przepisów o reformie rolnej i osadnictwie.
M.P. 1957 nr 29 poz. 200 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 12 sierpnia 1955 r. w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia niektórych podań, świadectw i pism od opłaty skarbowej.
M.P. 1957 nr 29 poz. 199 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 marca 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 11 czerwca 1956 r. w sprawie zasad i trybu przelewania oraz rozliczania środków budżetowych na finansowanie inwestycji limitowych.
M.P. 1957 nr 29 poz. 198 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 1957 r. w sprawie udzielania informacji adresowych przez organy Milicji Obywatelskiej.
M.P. 1957 nr 29 poz. 197 uchylony Zarządzenie nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1957 r. w sprawie postępowania ze zbędnymi pojazdami mechanicznymi.
M.P. 1957 nr 29 poz. 196 Zarządzenie nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 1957 r. w sprawie zmiany stawek narzutów na normatywne koszty bezpośrednie robót remontowo-budowlanych.
M.P. 1957 nr 28 poz. 195 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 29 marca 1957 r. w sprawie zasad i trybu rozliczeń za roboty budowlano-montażowe w 1957 r.
M.P. 1957 nr 28 poz. 194 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 1957 r. w sprawie orzekania o potrzebie powstrzymania się od pracy nauczycieli.
M.P. 1957 nr 28 poz. 193 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 marca 1957 r. w sprawie zezwolenia na sprzedaż za złote usług przewozu towarów i mienia w obrocie z zagranicą drogą lądową i morską.
M.P. 1957 nr 28 poz. 192 uchylony wykazem Uchwała nr 126 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1957 r. o zmianie uchwały nr 496 Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1951 r. o rozdziale i wykorzystaniu mieszkań pracowniczych i służbowych (Monitor Polski nr A-68, poz. 887) i ustaleniu zasad rozdziału mieszkań uzyskanych z publicznego budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1957 nr 28 poz. 191 uchylony wykazem Uchwała nr 125 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1957 r. w sprawie opracowywania terenowych bilansów siły roboczej.
M.P. 1957 nr 28 poz. 190 uchylony Uchwała nr 115 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1957 r. w sprawie organizacji rynku warzywno-owocarskiego.
M.P. 1957 nr 28 poz. 189 uchylony Uchwała nr 110 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1957 r. w sprawie zapewnienia środków do rozwoju spółdzielczości produkcyjnej.
M.P. 1957 nr 28 poz. 188 uchylony Uchwała nr 107 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1957 r. w sprawie osadnictwa rolnego.
M.P. 1957 nr 28 poz. 187 uchylony wykazem Uchwała nr 99 Rady Ministrów z dnia 14 marca 1957 r. zmieniające uchwałę nr 527 Prezydium Rządu z dnia 2 lipca 1955 r. w sprawie zasad rozliczeń za dostawy, usługi i roboty.
M.P. 1957 nr 27 poz. 186 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 6 marca 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 27 poz. 185 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 1957 r. w sprawie ustalenia terminów rozpoczęcia i trwania praktyk studentów wyższych szkół rolniczych w roku 1957.
M.P. 1957 nr 27 poz. 184 uchylony wykazem Uchwała nr 127 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1957 r. o zakresie i trybie stosowania uchwały nr 25 z dnia 18 stycznia 1957 r. w sprawie zasad zwalniania, przeszkalania i zatrudniania pracowników w związku z reorganizacją administracji.
M.P. 1957 nr 27 poz. 183 uchylony Uchwała nr 112 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1957 r. w sprawie zasad zatrudnienia absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.
M.P. 1957 nr 27 poz. 182 uchylony Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 21 marca 1957 r. w sprawie lokalizacji inwestycji w nieruchomościach zabytkowych.
M.P. 1957 nr 26 poz. 181 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 16 marca 1957 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1957 nr 26 poz. 180 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 lutego 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 26 poz. 179 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 marca 1957 r. uchylające zarządzenie z dnia 11 listopada 1952 r. w sprawie ustalenia kategorii publicznych bibliotek powszechnych.
M.P. 1957 nr 26 poz. 178 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 6 lutego 1957 r. w sprawie ustalenia regulaminu odznaki "Wzorowego Sprzedawcy".
M.P. 1957 nr 26 poz. 177 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 1957 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników administracyjno-gospodarczych wydziałów (oddziałów) finansowych prezydiów rad narodowych.
M.P. 1957 nr 25 poz. 176 uchylony wykazem Uchwała nr 111 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1957 r. w sprawie zatrudnienia oficerów zwolnionych z wojskowej służby zawodowej i ich materialnego zaopatrzenia.
M.P. 1957 nr 24 poz. 175 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 1957 r. o sprostowaniu błędów.
M.P. 1957 nr 24 poz. 174 Zarządzenie Ministra Kolei z dnia 8 marca 1957 r. w sprawie udzielania zamówień na dostawy i usługi w zakresie artykułów spożywczych przez przedsiębiorstwa resortu kolei prowadzące działalność na odcinku żywienia zbiorowego.
M.P. 1957 nr 24 poz. 173 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 marca 1957 r. w sprawie korzystania z materiałów archiwalnych.
M.P. 1957 nr 24 poz. 172 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 1957 r. w sprawie zasad i trybu wydawania przez Bank Inwestycyjny i Bank Rolny państwowym przedsiębiorstwom budowlano-montażowym środków pieniężnych na fundusz płac.
M.P. 1957 nr 24 poz. 171 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 28 lutego 1957 r. w sprawie przekazania uprawnień Ministrowi Zdrowia do ustalania cen zbytu artykułów zaopatrzeniowych oraz cen robót (usług) wykonywanych przez podległe przedsiębiorstwa.
M.P. 1957 nr 24 poz. 170 uchylony wykazem Uchwała nr 103 Rady Ministrów z dnia 21 marca 1957 r. zmieniająca uchwałę z dnia 5 marca 1956 r. w sprawie zasad wynagradzania niektórych rzemieślników.
M.P. 1957 nr 24 poz. 169 uchylony wykazem Uchwała nr 92 Rady Ministrów z dnia 14 marca 1957 r. w sprawie dodatku przejściowego dla geodetów i klasyfikatorów zatrudnionych w resorcie rolnictwa przy pracach geodezyjnych urządzeniowo-rolnych na obszarach województw, w których nie mają miejsca stałego zamieszkania.
M.P. 1957 nr 24 poz. 168 Uchwała nr 91 Rady Ministrów z dnia 14 marca 1957 r. zmieniająca uchwałę z dnia 26 września 1952 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich biur projektów przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych.
M.P. 1957 nr 24 poz. 167 uchylony wykazem Uchwała nr 86 Rady Ministrów z dnia 14 marca 1957 r. w sprawie planowania rozwoju uspołecznionego przemysłu tartacznego.
M.P. 1957 nr 24 poz. 166 uchylony wykazem Uchwała nr 70 Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1957 r. w sprawie zmian w rozdzielnictwie materiałów w roku 1957.
M.P. 1957 nr 23 poz. 165 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 25 lutego 1957 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych.
M.P. 1957 nr 23 poz. 164 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 24 lutego 1957 r. w sprawie ładowania i holowania pojazdów samochodowych oraz stosowania przyczep do samochodów.
M.P. 1957 nr 22 poz. 163 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 lutego 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 22 poz. 162 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 lutego 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 22 poz. 161 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 lutego 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 22 poz. 160 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 14 marca 1957 r. w sprawie wywozu za granicę rzeczy osób przesiedlających się.
M.P. 1957 nr 22 poz. 159 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 1957 r. w sprawie zwolnienia nabycia niektórych praw majątkowych od podatku od nabycia praw majątkowych.
M.P. 1957 nr 22 poz. 158 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 marca 1957 r. w sprawie trybu refundowania wydatków związanych ze szkoleniem przywarsztatowym pracowników zwalnianych w związku z reorganizacją administracji.
M.P. 1957 nr 22 poz. 157 uchylony Uchwała nr 81 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1957 r. w sprawie pomocy Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności.
M.P. 1957 nr 22 poz. 156 uchylony Uchwała nr 77 Rady Ministrów z dnia 13 marca 1957 r. w sprawie zasad oddawania inwestycji do użytku (eksploatacji).
M.P. 1957 nr 21 poz. 155 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 marca 1957 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1957 nr 21 poz. 154 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 1957 r. w sprawie trybu składania zamówień na artykuły wytwarzane przez wytwórnie surowic i szczepionek podległe Ministerstwu Zdrowia.
M.P. 1957 nr 21 poz. 153 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 29 stycznia 1957 r. w sprawie rozliczeń za koszty werbunku.
M.P. 1957 nr 21 poz. 152 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 10 września 1954 r. w sprawie zarachowywania wpływów z tytułu kosztów procesu w sprawach cywilnych przekazanych do dalszego prowadzenia jednostkom organizacyjnym zastępowanym dotychczas przez organy zastępstwa prawnego.
M.P. 1957 nr 21 poz. 151 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 1957 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników wydziałów (oddziałów) finansowych w prezydiach rad narodowych miast: Krakowa, Poznania i Wrocławia.
M.P. 1957 nr 20 poz. 150 uchylony Zarządzenie Ministrów Przemysłu Spożywczego, Przemysłu Drobnego i Rzemiosła oraz Handlu Wewnętrznego z dnia 23 stycznia 1957 r. w sprawie działalności warsztatów rzemieślniczych w zakresie produkcji przetworów mięsnych i wyrobów garmażeryjnych.
M.P. 1957 nr 20 poz. 149 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 1957 r. w sprawie zasad gospodarowania środkami na finansowanie scentralizowanych akcji gospodarczych.
M.P. 1957 nr 20 poz. 148 uznany za uchylony Zarządzenie nr 65 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1957 r. w sprawie przekazania uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu mięsem.
M.P. 1957 nr 20 poz. 147 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 marca 1957 r. o wynikach ponownych wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, przeprowadzonych dnia 17 marca 1957 r. w okręgu wyborczym nr 37 z siedzibą w Nowym Sączu.
M.P. 1957 nr 19 poz. 146 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 1957 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień niektórych państwowych przedsiębiorstw w resorcie zdrowia.
M.P. 1957 nr 19 poz. 145 uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 1 marca 1957 r. Regulamin Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1957 nr 18 poz. 144 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 lutego 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 18 poz. 143 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 lutego 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 18 poz. 142 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 lutego 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 18 poz. 141 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 lutego 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 18 poz. 140 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 lutego 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 18 poz. 139 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 14 lutego 1957 r. w sprawie wyznaczenia jednostek właściwych do przyjmowania zamówień na niektóre artykuły chemiczne i terminów składania zamówień.
M.P. 1957 nr 18 poz. 138 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 stycznia 1957 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania urlopów i stypendiów naukowych młodej kadrze naukowej zatrudnionej w szkołach wyższych.
M.P. 1957 nr 18 poz. 137 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Szkolnictwa Wyższego, Oświaty i Zdrowia z dnia 14 sierpnia 1956 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagrodzenia za przeprowadzenie egzaminów i za ocenę prac dyplomowych, magisterskich, kandydackich i doktorskich oraz czynności w postępowaniu przy doborze kandydatów do szkół wyższych.
M.P. 1957 nr 18 poz. 136 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 lutego 1957 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień przedsiębiorstw remontowo-budowlanych i robót specjalnych resortu gospodarki komunalnej.
M.P. 1957 nr 18 poz. 135 uchylony wykazem Zarządzenie nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 1957 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień państwowych przedsiębiorstw geologicznych.
M.P. 1957 nr 18 poz. 134 uchylony wykazem Uchwała nr 73 Rady Ministrów z dnia 8 marca 1957 r. w sprawie zniesienia referatów do spraw wyznań w prezydiach powiatowych rad narodowych, rad narodowych miast stanowiących powiaty oraz w prezydiach dzielnicowych rad narodowych w m. st. Warszawie i m. Łodzi.
M.P. 1957 nr 17 poz. 133 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 21 lutego 1957 r. w sprawie uchylenia normy państwowej dotyczącej mleka w proszku.
M.P. 1957 nr 17 poz. 132 uchylony wykazem Zarządzenie Państwowej Komisji Cen z dnia 28 stycznia 1957 r. w sprawie zmiany zarządzenia Prezesa Państwowej Komisji Cen z dnia 30 listopada 1955 r. w sprawie ustalenia taryfy opłat za usługi związane z pochowaniem zwłok, a wykonywane przez komunalne przedsiębiorstwa (zakłady) pogrzebowe.
M.P. 1957 nr 17 poz. 131 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 1957 r. w sprawie wyznaczenia jednostek właściwych do przyjmowania zamówień na artykuły wytwarzane przez przedsiębiorstwa uzdrowiskowe.
M.P. 1957 nr 17 poz. 130 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 27 lutego 1957 r. dotyczące uchylenia zarządzenia z dnia 13 listopada 1953 r. w sprawie utworzenia katedr marksizmu-leninizmu w wyższych szkołach artystycznych.
M.P. 1957 nr 17 poz. 129 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 1957 r. w sprawie zwolnienia niektórych grup podatników od obowiązku prowadzenia ksiąg handlowych.
M.P. 1957 nr 17 poz. 128 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1957 r. w sprawie źródeł i sposobu finansowania prac normalizacyjnych.
M.P. 1957 nr 17 poz. 127 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1957 r. w sprawie odprowadzania nadwyżek przeznaczonej na inwestycje części amortyzacji przedsiębiorstw eksperymentujących.
M.P. 1957 nr 17 poz. 126 uchylony Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lutego 1957 r. w sprawie udzielania zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.
M.P. 1957 nr 17 poz. 125 uchylony wykazem Uchwała nr 72 Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie finansowania nagród i świadczeń dla pracowników przedsiębiorstw usługowych podległych Ministrowi Kolei.
M.P. 1957 nr 17 poz. 124 uchylony wykazem Uchwała nr 71 Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie finansowania wydatków na nagrody i świadczenia dla pracowników przedsiębiorstw (zakładów) usługowych podległych Ministrowi Łączności.
M.P. 1957 nr 17 poz. 123 uchylony Uchwała nr 810 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1956 r. w sprawie dokształcania pracowników w zakresie szkoły podstawowej.
M.P. 1957 nr 17 poz. 122 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 28 lutego 1957 r. w sprawie określenia dla pracowników administracyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej tabeli stanowisk służbowych, grup uposażenia zasadniczego dla poszczególnych stanowisk, zasad zaszeregowania do grup uposażenia, kwot miesięcznego uposażenia oraz dodatków do uposażenia.
M.P. 1957 nr 16 poz. 121 Pismo Okólne nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 1957 r. w sprawie stosowania przepisów uchwały nr 25 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1957 r.
M.P. 1957 nr 16 poz. 120 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 1957 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu Państwa.
M.P. 1957 nr 16 poz. 119 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 1957 r. w sprawie rozliczeń z budżetem centralnym z tytułu zysków i strat oraz środków obrotowych.
M.P. 1957 nr 15 poz. 118 Instrukcja Ministra Energetyki z dnia 16 lutego 1957 r. w sprawie oświetlenia ulicznego w miastach i osiedlach.
M.P. 1957 nr 15 poz. 117 uchylony Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 12 grudnia 1956 r. w sprawie branżowych warunków dostawy zbóż, grochu, fasoli oraz ich przetworów.
M.P. 1957 nr 15 poz. 116 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 1957 r. w sprawie ulg podatkowych dla zrzeszeń ludności zorganizowanych w celu pozyskiwania i produkcji materiałów budowlanych z miejscowych surowców.
M.P. 1957 nr 15 poz. 115 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 14 lutego 1957 r. w sprawie przekazania uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu: stalą, metalami nieżelaznymi oraz niektórymi metalami szlachetnymi.
M.P. 1957 nr 15 poz. 114 uchylony wykazem Zarządzenie nr 53 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1957 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień państwowych przedsiębiorstw geodezyjnych i kartograficznych.
M.P. 1957 nr 15 poz. 113 Zarządzenie nr 46 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1957 r. w sprawie przeliczenia narodowego planu gospodarczego i budżetu państwa na 1957 rok w związku ze zmianą cen niektórych grup produktów.
M.P. 1957 nr 15 poz. 112 uchylony Zarządzenie nr 45 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1957 r. w sprawie uwzględnienia zmiany cen niektórych materiałów budowlanych i taryf transportu samochodowego w rozliczeniach za roboty budowlano-montażowe.
M.P. 1957 nr 14 poz. 111 Instrukcja Ministra Finansów z dnia 7 listopada 1956 r. w sprawie zmiany instrukcji z dnia 18 sierpnia 1953 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania księgowych-rewidentów, powołanych do rewizji przedsiębiorstw państwowych.
M.P. 1957 nr 14 poz. 110 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 12 lutego 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 23 października 1956 r. w sprawie warunków używania samochodów ciężarowych i ciągników (przyczep ciężarowych) do przewozu osób.
M.P. 1957 nr 14 poz. 109 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 14 poz. 108 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 14 poz. 107 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 14 poz. 106 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 14 poz. 105 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 14 poz. 104 uchylony Zarządzenie Ministrów Kolei i Zdrowia z dnia 30 stycznia 1957 r. w sprawie zasad współdziałania organów kolejowej służby zdrowia z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
M.P. 1957 nr 14 poz. 103 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 1957 r. w sprawie zezwolenia dla Państwowego Zakładu Ubezpieczeń na przyjmowanie w złotych należności za ubezpieczenie towarów i mienia w transporcie zagranicznym.
M.P. 1957 nr 14 poz. 102 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 1957 r. w sprawie zezwolenia na sprzedaż za złote usług przewozu osób na trasach zagranicznych.
M.P. 1957 nr 14 poz. 101 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie zezwolenia dla przedsiębiorstwa Polskie Linie Lotnicze "Lot" na zawieranie i wykonywanie umów przewozu przesyłek lotniczych na trasach zagranicznych.
M.P. 1957 nr 14 poz. 100 Uchwała nr 747 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie stawek narzutów na normatywne koszty bezpośrednie robót budowlano-montażowych.
M.P. 1957 nr 14 poz. 99 akt jednorazowy Uchwała nr 68 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1957 r. uchylające uchwałę z dnia 27 marca 1954 r. w sprawie świadczeń emerytalnych dla robotników zatrudnionych w zespołach formujących szkło.
M.P. 1957 nr 13 poz. 98 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 6 lutego 1957 r. w sprawie ustalenia wykazu jednostek prowadzących skup odpadków.
M.P. 1957 nr 13 poz. 97 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 24 sierpnia 1955 r. w sprawie stosowania i trybu dochodzenia kar za naruszenie dyscypliny rozliczeń.
M.P. 1957 nr 13 poz. 96 uchylony Uchwała nr 42 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1957 r. w sprawie usprawnienia gospodarki surowcami wtórnymi oraz zwiększenia wykorzystania tych surowców w przemyśle drobnym, spółdzielczości pracy i w rzemiośle.
M.P. 1957 nr 13 poz. 95 uchylony Uchwała nr 30 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1957 r. o zmianie uchwały z dnia 18 maja 1954 r. w sprawie organizacji terenowej służby architektoniczno-budowlanej.
M.P. 1957 nr 13 poz. 94 uchylony wykazem Uchwała nr 17 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1957 r. w sprawie organizacji szkół przysposobienia rolniczego.
M.P. 1957 nr 13 poz. 93 uchylony Uchwała nr 802 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1956 r. w sprawie powołania Rady do Spraw Techniki przy Prezesie Rady Ministrów.
M.P. 1957 nr 13 poz. 92 uchylony wykazem Uchwała nr 792 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1956 r. w sprawie opłat za korzystanie z hoteli robotniczych przy zakładach pracy.
M.P. 1957 nr 13 poz. 91 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 1 lutego 1957 r. Statut "Wielkopolskiego Krzyża Powstańczego".
M.P. 1957 nr 13 poz. 90 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 1 lutego 1957 r. o zmianie uchwały Rady Państwa w sprawie tytułu honorowego "Zasłużony Górnik Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1957 nr 12 poz. 89 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 29 stycznia 1957 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników wydziałów, samodzielnych oddziałów (stanowisk pracy) zatrudnienia w prezydiach rad narodowych.
M.P. 1957 nr 12 poz. 88 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 9 listopada 1956 r. w sprawie przywozu z zagranicy i wywozu za granicę znaczków pocztowych w obrocie pozaplanowym.
M.P. 1957 nr 12 poz. 87 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 25 stycznia 1957 r. w sprawie ustalenia ramowej struktury organizacyjnej oraz zakresu działania wojewódzkiego zarządu budownictwa terenowego.
M.P. 1957 nr 12 poz. 86 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 10 stycznia 1957 r. w sprawie rozliczania dodatkowych kosztów budownictwa w okresie jesienno-zimowym.
M.P. 1957 nr 12 poz. 85 uchylony Zarządzenie Ministra Energetyki z dnia 7 lutego 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 7 stycznia 1957 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień przedsiębiorstw przemysłowych resortu energetyki.
M.P. 1957 nr 12 poz. 84 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1957 r. w sprawie zaniechania ustalenia świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne niektórym grupom osób obowiązanych do tych świadczeń.
M.P. 1957 nr 12 poz. 83 uchylony wykazem Uchwała nr 49 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1957 r. w sprawie umorzenia należności bankowych z tytułu pożyczek udzielanych w latach 1945-1950 na odbudowę gospodarstw zniszczonych wskutek represji okupanta oraz wskutek działań wojennych na terenach przyczółkowych.
M.P. 1957 nr 12 poz. 82 uchylony Uchwała nr 48 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1957 r. w sprawie zasad finansowania inwestycji limitowych.
M.P. 1957 nr 12 poz. 81 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lutego 1957 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1957 nr 11 poz. 80 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 lutego 1957 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1957 nr 11 poz. 79 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 29 stycznia 1957 r. w sprawie ustalenia rocznych norm przebiegu samochodów osobowych jednostek organizacyjnych administracji państwowej, gospodarki uspołecznionej i organizacji społecznych.
M.P. 1957 nr 11 poz. 78 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 22 stycznia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 11 poz. 77 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 27 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1957 r. w sprawie zniesienia sprawozdań półrocznych w zakresie ewidencji mieszkań służbowych i zakładowych.
M.P. 1957 nr 11 poz. 76 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 28 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1957 nr 10 poz. 75 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 22 stycznia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 10 poz. 74 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 22 stycznia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1957 nr 10 poz. 73 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa Węglowego z dnia 30 grudnia 1956 r. w sprawie wyznaczenia jednostki właściwej do przyjmowania zamówień na dostawę paliw stałych.
M.P. 1957 nr 10 poz. 72 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1957 r. w sprawie zasad udzielania kredytów bankowych pracownikom zwalnianym z administracji na nabycie narzędzi pracy w związku z założeniem warsztatu pracy.
M.P. 1957 nr 10 poz. 71 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1957 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania kredytów budżetowych w stosunku do rzeczowego wykonania usług przez państwowe ośrodki maszynowe.
M.P. 1957 nr 10 poz. 70 uchylony Uchwała nr 44 Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1957 r. w sprawie podejmowania przez państwowe przedsiębiorstwa eksperymentów ekonomicznych.
M.P. 1957 nr 9 poz. 69 uchylony Instrukcja Ministrów Gospodarki Komunalnej oraz Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 18 stycznia 1957 r. w sprawie oznaczenia robót oraz znakowania objazdów na drogach miejskich, ulicach i placach.
M.P. 1957 nr 9 poz. 68 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 stycznia 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 11 grudnia 1953 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych terenów do bażantarni, zwierzyńców oraz rezerwatów.
M.P. 1957 nr 9 poz. 67 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 25 października 1956 r. w sprawie utworzenia Urzędu Celnego w Chochołowie.
M.P. 1957 nr 9 poz. 66 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 1957 r. w sprawie podwyższenia sum ubezpieczenia niektórych budynków, stanowiących własność społeczną.
M.P. 1957 nr 9 poz. 65 uznany za uchylony Zarządzenie nr 24 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1957 r. w sprawie zlecenia Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów czasowego wykonywania niektórych uprawnień Prezesa Rady Ministrów.
M.P. 1957 nr 9 poz. 64 uchylony wykazem Uchwała nr 35 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1957 r. w sprawie zlikwidowania zaległości w rozliczeniach za roboty budowlano-montażowe wykonywane w okresie planu 6-letniego.
M.P. 1957 nr 9 poz. 63 uchylony wykazem Uchwała nr 19 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1957 r. zmieniająca uchwałę nr 611 Rady Ministrów z dnia 3 października 1956 r. w sprawie dalszego rozszerzenia uprawnień rad narodowych w dziedzinie kierowania gospodarką narodową.
M.P. 1957 nr 9 poz. 62 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 28 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1957 nr 9 poz. 61 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 28 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1957 nr 9 poz. 60 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 28 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1957 nr 9 poz. 59 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 28 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1957 nr 8 poz. 58 uchylony wykazem Uchwała nr 38 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1957 r. o uzupełnieniu uchwały nr 707 z dnia 13 listopada 1956 r. w sprawie zatrudnienia funkcjonariuszów zwolnionych ze służby w organach bezpieczeństwa publicznego i ich materialnego zaopatrzenia.
M.P. 1957 nr 8 poz. 57 uchylony Uchwała nr 28 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1957 r. w sprawie zasad i trybu wydawania przez banki państwowym przedsiębiorstwom środków pieniężnych na fundusz płac.
M.P. 1957 nr 7 poz. 56 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 18 stycznia 1957 r. uchylające zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 2 września 1950 r. w sprawie gromadzenia, przechowywania i wyjątkowego udostępniania w bibliotekach druków wycofanych z obrotu.
M.P. 1957 nr 7 poz. 55 uchylony Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 grudnia 1956 r. w sprawie zasad zaszeregowania nauczycieli studium wojskowego w szkołach wyższych.
M.P. 1957 nr 7 poz. 54 Zarządzenie nr 16 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1957 r. w sprawie utworzenia premiowego funduszu dewizowego dla załóg kopalń węgla kamiennego.
M.P. 1957 nr 7 poz. 53 uznany za uchylony Zarządzenie nr 15 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1957 r. w sprawie terminu obowiązywania dotychczasowych przepisów o ogólnych warunkach dostawy oraz o trybie zaopatrzenia w paliwa stałe.
M.P. 1957 nr 7 poz. 52 uchylony Zarządzenie nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1957 r. w sprawie zatwierdzenia cenników na roboty budowlano-montażowe.
M.P. 1957 nr 7 poz. 51 uchylony wykazem Uchwała nr 787 Prezydium Rządu z dnia 13 grudnia 1956 r. w sprawie rewindykacji budynków i lokali szkolnych użytkowanych na inne cele.
M.P. 1957 nr 6 poz. 50 uchylony Instrukcja Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 1956 r. zmieniająca instrukcję z dnia 30 listopada 1954 r. w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji ciągłej zapasów materiałowych, półfabrykatów i wyrobów gotowych.
M.P. 1957 nr 6 poz. 49 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 9 listopada 1956 r. w sprawie wymiany znaczków pocztowych z zagranicą dla celów filatelistycznych.
M.P. 1957 nr 6 poz. 48 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 9 stycznia 1957 r. w sprawie trybu ustalania cen na produkty nietypowe i usługi nietypowe wykonywane przez przedsiębiorstwa podległe nadzorowi Ministra Przemysłu Chemicznego.
M.P. 1957 nr 6 poz. 47 Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 11 stycznia 1957 r. w sprawie przekazania prezydiom wojewódzkich rad narodowych uprawnień Ministra Gospodarki Komunalnej w zakresie tworzenia i łączenia terenowych przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz przydzielania im środków do wykonywania planowych zadań.
M.P. 1957 nr 6 poz. 46 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 1957 r. w sprawie przedłużenia terminów składania wniosków o zaliczenie do ryczałtu w 1957 r.
M.P. 1957 nr 6 poz. 45 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 1957 r. w sprawie przekazania Państwu nieruchomości Banku Gospodarstwa Krajowego objętych rachunkami "starym" i "okupacyjnym".
M.P. 1957 nr 6 poz. 44 uchylony Zarządzenie Ministrów Finansów oraz Handlu Wewnętrznego z dnia 31 grudnia 1956 r. zmieniające zarządzenie z dnia 12 maja 1956 r. oraz z dnia 26 października 1956 r. w sprawie Funduszu Wyrównawczego Ministerstwa Handlu Wewnętrznego.
M.P. 1957 nr 6 poz. 43 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1956 r. w sprawie przejęcia niektórych agend przez Bank Gospodarstwa Krajowego od banków państwowych.
M.P. 1957 nr 6 poz. 42 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1956 r. w sprawie uiszczania podatku od nabycia praw majątkowych od najmu lokali.
M.P. 1957 nr 6 poz. 41 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 1956 r. zmieniające zarządzenie z dnia 20 lutego 1953 r. w sprawie inwentaryzacji oraz sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych.
M.P. 1957 nr 6 poz. 40 uchylony wykazem Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1957 r. w sprawie przekazania bocznic kolejowych nie posiadających charakteru użytku publicznego właściwym ich użytkownikom.
M.P. 1957 nr 6 poz. 39 uchylony Zarządzenie nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1957 r. w sprawie opracowania kosztorysów na roboty budowlane, montaż konstrukcji oraz montaż maszyn i urządzeń.
M.P. 1957 nr 6 poz. 38 uchylony wykazem Zarządzenie nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1957 r. w sprawie ochrony tajemnicy państwowej przy dokonywaniu zdjęć fotograficznych i filmowych oraz szkiców i rysunków obiektów ważnych ze względu na obronę lub bezpieczeństwo Państwa.
M.P. 1957 nr 6 poz. 37 uchylony wykazem Uchwała nr 25 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1957 r. w sprawie zasad zwalniania, przeszkalania i zatrudniania pracowników w związku z reorganizacją administracji.
M.P. 1957 nr 6 poz. 36 Uchwała nr 24 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1957 r. zmieniająca uchwałę nr 704 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1956 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień państwowych przedsiębiorstw przemysłowych.
M.P. 1957 nr 6 poz. 35 uchylony wykazem Uchwała nr 22 Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1957 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 22 lutego 1956 r. w sprawie zasad przydziału odzieży specjalnej i sprzętu ochrony osobistej dla pracowników cywilnych zatrudnionych w wojsku.
M.P. 1957 nr 6 poz. 34 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1957 nr 6 poz. 33 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1957 nr 6 poz. 32 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1957 nr 6 poz. 31 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1957 nr 5 poz. 30 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 stycznia 1957 r. o wynikach wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przeprowadzonych dnia 20 stycznia 1957 r.
M.P. 1957 nr 4 poz. 29 akt jednorazowy Pismo Okólne nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1957 r. w sprawie odpisów na fundusz zakładowy za rok 1956.
M.P. 1957 nr 4 poz. 28 uchylony Uchwała nr 14 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1957 r. w sprawie umów o roboty budowlano-montażowe.
M.P. 1957 nr 4 poz. 27 uchylony wykazem Uchwała nr 13 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1957 r. w sprawie zasad wynagradzania robotników zatrudnionych w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych podległych Ministrowi Budownictwa w okresie zimy 1956/57 roku.
M.P. 1957 nr 4 poz. 26 Uchwała nr 12 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1957 r. w sprawie zniesienia premiowania za obniżkę kosztów własnych w przedsiębiorstwach, w których został utworzony fundusz zakładowy.
M.P. 1957 nr 4 poz. 25 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1957 nr 4 poz. 24 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 maja 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1957 nr 3 poz. 23 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 1956 r. w sprawie upoważnienia Centrali Handlu Sprzętem Medycznym i wojewódzkich przedsiębiorstw handlu sprzętem medycznym do udzielania zamówień na dostawy i roboty w zakresie sprzętu medycznego chałupników, osobom wykonującym przemysł domowy oraz rzemieślnikom.
M.P. 1957 nr 3 poz. 22 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 1957 r. w sprawie środków, jakie mogą być przeznaczone na inwestycje pozalimitowe, kierunków nakładów realizowanych jako inwestycje pozalimitowe oraz zasad finansowania inwestycji pozalimitowych.
M.P. 1957 nr 3 poz. 21 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 1956 r. w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej i zakresu szkolenia pożarniczego.
M.P. 1957 nr 3 poz. 20 uchylony wykazem Uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1957 r. w sprawie przekazania radom narodowym niektórych uprawnień Ministra Budownictwa w zakresie nadzoru nad przedsiębiorstwami budownictwa wiejskiego.
M.P. 1957 nr 3 poz. 19 uchylony Uchwała nr 9 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1957 r. w sprawie kwot przedawnionych i prekludowanych zobowiązań jednostek spółdzielczych.
M.P. 1957 nr 3 poz. 18 uchylony wykazem Uchwała nr 6 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1957 r. zmieniająca uchwałę z dnia 18 września 1954 r. w sprawie szczególnych uprawnień młodzieży górniczej zatrudnionej w kopalniach węgla.
M.P. 1957 nr 3 poz. 17 uchylony Uchwała nr 5 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1957 r. zmieniająca uchwałę z dnia 10 lutego 1951 r. w sprawie rejestracji podatkowej w gospodarce uspołecznionej.
M.P. 1957 nr 3 poz. 16 uchylony Uchwała nr 813 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1956 r. w sprawie inwestycji pozalimitowych.
M.P. 1957 nr 3 poz. 15 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 16 stycznia 1957 r. w sprawie przekazania materiałów z wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej drugiej kadencji.
M.P. 1957 nr 3 poz. 14 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1957 nr 3 poz. 13 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 28 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1957 nr 2 poz. 12 uchylony Zarządzenie Ministra Energetyki z dnia 7 stycznia 1957 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień przedsiębiorstw przemysłowych resortu energetyki.
M.P. 1957 nr 2 poz. 11 Uchwała Rady Państwa z dnia 31 grudnia 1956 r. w sprawie ustalenia wykładni art. 26 ust. 1 w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1956 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1957 nr 2 poz. 10 Uchwała Rady Państwa z dnia 31 grudnia 1956 r. w sprawie zmiany ramowych regulaminów obrad rad narodowych.
M.P. 1957 nr 1 poz. 9 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego z dnia 1 grudnia 1956 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 stycznia 1949 r. o obowiązku i sposobie zgłaszania i dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych.
M.P. 1957 nr 1 poz. 8 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 3 stycznia 1957 r. w sprawie przepisów kulinarnych w zakładach gastronomicznych.
M.P. 1957 nr 1 poz. 7 Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 27 grudnia 1956 r. w sprawie upoważnienia jednostek handlowych do udzielania rzemieślnikom i prywatnym przedsiębiorstwom przemysłowym zamówień na dostawy i roboty w zakresie artykułów spożywczych.
M.P. 1957 nr 1 poz. 6 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 17 grudnia 1956 r. w sprawie ustalenia terminów i wyznaczenia jednostek właściwych do przyjmowania zamówień na niektóre artykuły budowlane, szklarsko-ceramiczne i korkowe.
M.P. 1957 nr 1 poz. 5 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 5 stycznia 1957 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień przedsiębiorstw usługowych resortu gospodarki komunalnej.
M.P. 1957 nr 1 poz. 4 uchylony Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 1957 r. w sprawie trybu sporządzania i zatwierdzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji.
M.P. 1957 nr 1 poz. 3 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1957 nr 1 poz. 2 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 29 listopada 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1957 nr 1 poz. 1 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 29 listopada 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.