Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1976 nr 44 poz. 224 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 grudnia 1976 r. w sprawie ograniczenia ruchu tranzytowego na drodze państwowej nr E-8 w obrębie województwa stołecznego warszawskiego.
M.P. 1976 nr 44 poz. 223 obowiązujący Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 9 grudnia 1976 r. w sprawie zmiany nazwy miejscowości Trupień w gminie Pionki w województwie radomskim.
M.P. 1976 nr 44 poz. 222 uchylony Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 1 grudnia 1976 r. w sprawie wysokości budynków wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1976 nr 44 poz. 221 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1976 r. zmieniające zarządzenie w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne.
M.P. 1976 nr 44 poz. 220 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 1976 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad systemu finansowego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.
M.P. 1976 nr 44 poz. 219 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1976 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego przeciwko funkcjonariuszom pożarnictwa.
M.P. 1976 nr 44 poz. 218 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 grudnia 1976 r. w sprawie zwrotu równowartości pomocy materialnej, kosztów utrzymania i umundurowania, otrzymanych w czasie nauki w szkołach pożarniczych.
M.P. 1976 nr 44 poz. 217 Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1976 r. w sprawie maksymalnych okresów kredytowania inwestycji rozwojowych jednostek państwowych.
M.P. 1976 nr 44 poz. 216 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1976 r. w sprawie przekazania uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu bursztynem i wyrobami z bursztynu.
M.P. 1976 nr 44 poz. 215 uchylony wykazem Uchwała nr 244 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1976 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dalszego rozwoju hodowli zwierząt gospodarskich.
M.P. 1976 nr 43 poz. 214 uchylony Uchwała nr 243 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1976 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dalszego rozwoju oszczędzania na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych powszechnych kas oszczędności.
M.P. 1976 nr 43 poz. 213 uznany za uchylony Uchwała nr 237 Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1976 r. w sprawie zasad i terminów wprowadzania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1977 r.
M.P. 1976 nr 43 poz. 212 uchylony Uchwała nr 158 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1976 r. w sprawie składników funduszu płac.
M.P. 1976 nr 43 poz. 211 uchylony Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1976 r. w sprawie wynagrodzeń wypłacanych poza planowanym funduszem płac.
M.P. 1976 nr 43 poz. 210 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 grudnia 1976 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1976 nr 43 poz. 209 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 grudnia 1976 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa.
M.P. 1976 nr 43 poz. 208 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 grudnia 1976 r. w sprawie przebiegu i wyników wizyty delegacji partyjno-państwowej w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz rezultatów bukareszteńskiej narady Doradczego Komitetu Politycznego Państw-Stron Układu Warszawskiego.
M.P. 1976 nr 43 poz. 207 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 grudnia 1976 r. o narodowym planie społeczno-gospodarczym na 1977 r.
M.P. 1976 nr 42 poz. 206 obowiązujący Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 listopada 1976 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1976 nr 42 poz. 205 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1976 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia przychodów z twórczości i działalności plastycznej i lutniczej jako twórczości i działalności artystycznej podlegającej opodatkowaniu.
M.P. 1976 nr 42 poz. 204 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1976 r. uchylające zarządzenie w sprawie przedpłat na nabycie niektórych rodzajów ciągników przez rolników indywidualnych.
M.P. 1976 nr 42 poz. 203 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1976 r. w sprawie wycofania z obiegu banknotów w odcinkach po 20 zł i po 100 zł z datą emisji 1 lipca 1948 r.
M.P. 1976 nr 42 poz. 202 uchylony Zarządzenie nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1976 r. w sprawie zmiany zakresu działania i nazwy Instytutu Doskonalenia Kadr Kierowniczych Administracji Państwowej.
M.P. 1976 nr 42 poz. 201 uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 2 grudnia 1976 r. w sprawie powołania Ministra Przemysłu Chemicznego.
M.P. 1976 nr 42 poz. 200 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 2 grudnia 1976 r. w sprawie powołania ministra - członka Rady Ministrów.
M.P. 1976 nr 42 poz. 199 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 2 grudnia 1976 r. w sprawie odwołania Ministra Przemysłu Chemicznego.
M.P. 1976 nr 42 poz. 198 uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 2 grudnia 1976 r. w sprawie powołania Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług.
M.P. 1976 nr 42 poz. 197 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 2 grudnia 1976 r. w sprawie odwołania Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług.
M.P. 1976 nr 42 poz. 196 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 2 grudnia 1976 r. w sprawie powołania Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
M.P. 1976 nr 42 poz. 195 uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 2 grudnia 1976 r. w sprawie powołania Ministra Spraw Zagranicznych.
M.P. 1976 nr 42 poz. 194 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 2 grudnia 1976 r. w sprawie odwołania Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
M.P. 1976 nr 42 poz. 193 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 2 grudnia 1976 r. w sprawie odwołania Ministra Spraw Zagranicznych.
M.P. 1976 nr 42 poz. 192 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 2 grudnia 1976 r. w sprawie odwołania Wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P. 1976 nr 42 poz. 191 uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 2 grudnia 1976 r. w sprawie powołania Wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P. 1976 nr 42 poz. 190 uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 2 grudnia 1976 r. w sprawie powołania Wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P. 1976 nr 42 poz. 189 uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 2 grudnia 1976 r. w sprawie powołania Wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P. 1976 nr 42 poz. 188 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 2 grudnia 1976 r. w sprawie rządowego programu rozwoju usług i rzemiosła w roku 1977 i założeń do roku 1980.
M.P. 1976 nr 42 poz. 187 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 2 grudnia 1976 r. w sprawie obsadzenia mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 65 (Toruń).
M.P. 1976 nr 42 poz. 186 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 2 grudnia 1976 r. w sprawie obsadzenia mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 57 (Sieradz).
M.P. 1976 nr 42 poz. 185 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 2 grudnia 1976 r. w sprawie obsadzenia mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 47 (Piła).
M.P. 1976 nr 41 poz. 184 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 25 października 1976 r. w sprawie uznawania ferm zwierząt futerkowych za zarodowe lub reprodukcyjne.
M.P. 1976 nr 41 poz. 183 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 1976 r. w sprawie udzielania kredytów gotówkowych zabezpieczonych zastawem w walutach wymienialnych.
M.P. 1976 nr 41 poz. 182 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 października 1976 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Niewidomych".
M.P. 1976 nr 41 poz. 181 obowiązujący Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 25 października 1976 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obowiązków organów wojskowych w zakresie załatwiania spraw zaopatrzenia inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.
M.P. 1976 nr 41 poz. 180 uchylony Zarządzenie nr 64 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1976 r. w sprawie utworzenia Instytutu Przemysłu Tworzyw i Farb.
M.P. 1976 nr 40 poz. 179 akt jednorazowy Uchwała nr 211 Rady Ministrów z dnia 14 października 1976 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1976 nr 39 poz. 178 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 15 października 1976 r. w sprawie wynajmowania pokoi gościnnych.
M.P. 1976 nr 39 poz. 177 uchylony wykazem Zarządzenie nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 października 1976 r. w sprawie pozbawienia drogi Borzęcin Duży - Truskaw - Palmiry charakteru drogi państwowej.
M.P. 1976 nr 39 poz. 176 uchylony Uchwała nr 210 Rady Ministrów z dnia 12 października 1976 r. w sprawie stałego zaplecza produkcyjno-usługowego budownictwa.
M.P. 1976 nr 38 poz. 175 uchylony Zarządzenie Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 10 września 1976 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dostosowania organizacji terenowych powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do dwustopniowego podziału administracyjnego Państwa.
M.P. 1976 nr 38 poz. 174 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 17 września 1976 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Za zasługi dla transportu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" oraz zasad i trybu jej nadawania i wręczania.
M.P. 1976 nr 38 poz. 173 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 1976 r. w sprawie rachunków bankowych krajowców dewizowych prowadzonych w walutach wymienialnych.
M.P. 1976 nr 38 poz. 172 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 1976 r. w sprawie rachunków bankowych krajowców dewizowych prowadzonych w walutach państw socjalistycznych.
M.P. 1976 nr 38 poz. 171 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 1976 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia Powszechnej Kasy Oszczędności do wypuszczenia oprocentowanych bonów oszczędnościowych.
M.P. 1976 nr 38 poz. 170 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 września 1976 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1958 r.
M.P. 1976 nr 38 poz. 169 uchylony wykazem Uchwała nr 195 Rady Ministrów z dnia 10 września 1976 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Za zasługi dla transportu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1976 nr 37 poz. 168 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 1976 r. w sprawie pomocy kredytowej dla zespołów rolników i rolników indywidualnych na zakup bydła mlecznego i macior.
M.P. 1976 nr 37 poz. 167 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 września 1976 r. w sprawie zmiany stawki amortyzacyjnej.
M.P. 1976 nr 37 poz. 166 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 września 1976 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Ociemniałych Żołnierzy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1976 nr 37 poz. 165 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 września 1976 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy".
M.P. 1976 nr 37 poz. 164 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 września 1976 r. w sprawie rządowego programu realizacji postanowień IV Plenum KC PZPR.
M.P. 1976 nr 36 poz. 163 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 września 1976 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia niektórych przychodów podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń.
M.P. 1976 nr 36 poz. 162 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 września 1976 r. w sprawie obniżenia skal podatkowych w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup podatników.
M.P. 1976 nr 36 poz. 161 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 1976 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm szacunkowych budynków i mienia podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom oraz norm amortyzacji tych budynków.
M.P. 1976 nr 36 poz. 160 uchylony wykazem Uchwała nr 185 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1976 r. w sprawie trybu przyjmowania pracowników do pracy w uspołecznionych zakładach pracy.
M.P. 1976 nr 36 poz. 159 uchylony Uchwała nr 180 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1976 r. w sprawie dalszego rozwoju i doskonalenia działalności Naczelnej Organizacji Technicznej i zrzeszonych w niej stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz zasad ich współdziałania z państwowymi jednostkami organizacyjnymi w realizacji społeczno-gospodarczego rozwoju kraju.
M.P. 1976 nr 35 poz. 158 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Energetyki i Energii Atomowej z dnia 19 sierpnia 1976 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Zasłużony dla Energetyki" oraz zasad i trybu jej nadawania.
M.P. 1976 nr 35 poz. 157 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 1976 r. zmieniające zarządzenie w sprawie poboru podatków z tytułu świadczenia usług przez niektóre spółdzielcze zakłady usługowe.
M.P. 1976 nr 35 poz. 156 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 1976 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia Powszechnej Kasy Oszczędności do wprowadzenia terminowych wkładów oszczędnościowych z dyskontem.
M.P. 1976 nr 35 poz. 155 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 1976 r. w sprawie upoważnienia Narodowego Banku Polskiego do wprowadzenia przez powszechne kasy oszczędności lokacyjnych wkładów oszczędnościowych.
M.P. 1976 nr 35 poz. 154 uchylony wykazem Zarządzenie nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1976 r. w sprawie najmu lub dzierżawy budynków i lokali mieszkalnych w celach turystyczno-wypoczynkowych oraz zakwaterowania pracowników.
M.P. 1976 nr 35 poz. 153 uchylony wykazem Uchwała nr 178 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1976 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony dla Energetyki".
M.P. 1976 nr 35 poz. 152 uchylony wykazem Uchwała nr 177 Rady Ministrów z dnia 15 sierpnia 1976 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kombinatów rolnych.
M.P. 1976 nr 35 poz. 151 uchylony Uchwała nr 172 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1976 r. w sprawie oprocentowania wkładów oszczędnościowych ludności na rachunkach bankowych.
M.P. 1976 nr 34 poz. 150 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 4 sierpnia 1976 r. w sprawie terminów ogrzewania obiektów budownictwa ogólnego.
M.P. 1976 nr 34 poz. 149 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 31 lipca 1976 r. w sprawie określenia niektórych elementów kalkulacji kosztów przy ustalaniu cen artykułów oraz usług (robót) przemysłowych wykonywanych przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
M.P. 1976 nr 34 poz. 148 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 9 sierpnia 1976 r. w sprawie nadzoru techniczno-budowlanego nad budownictwem w dziedzinie gospodarki wodnej.
M.P. 1976 nr 34 poz. 147 uchylony Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Finansów z dnia 9 sierpnia 1976 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad tworzenia zespołów rolników indywidualnych, specjalizacji i kooperacji w rolnictwie.
M.P. 1976 nr 34 poz. 146 uznany za uchylony Uchwała nr 167 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1976 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Za Zasługi dla Obrony Cywilnej".
M.P. 1976 nr 33 poz. 145 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 29 lipca 1976 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w okresie jesiennym 1976 r.
M.P. 1976 nr 33 poz. 144 uchylony wykazem Zarządzenie nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1976 r. w sprawie tuczu trzody chlewnej oraz wykorzystywania odpadków pokarmowych na pasze dla trzody chlewnej przez zakłady żywienia zbiorowego.
M.P. 1976 nr 33 poz. 143 uchylony Uchwała nr 168 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1976 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozwoju zespołów rolników, specjalizacji i kooperacji w rolnictwie.
M.P. 1976 nr 32 poz. 142 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 28 lipca 1976 r. w sprawie zasad organizacji skupu i obrotu hurtowego miodem i woskiem pszczelim przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1976 nr 32 poz. 141 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 lipca 1976 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego osobom wykonującym pracę nakładczą.
M.P. 1976 nr 32 poz. 140 Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 30 lipca 1976 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu określania godzin obliczeniowych nauczycieli akademickich i zarządzenie w sprawie zasad zaliczenia do obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli akademickich zajęć dydaktycznych oraz w sprawie liczebności grup studenckich w szkołach wyższych podległych Ministrowi Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
M.P. 1976 nr 32 poz. 139 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 1976 r. w sprawie rozliczania kosztów działalności inwestycyjnej.
M.P. 1976 nr 32 poz. 138 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 1976 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu niektórych rozliczeń z budżetem państwowych organizacji gospodarczych objętych planem centralnym.
M.P. 1976 nr 31 poz. 137 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1976 r. w sprawie rejestracji kół łowieckich.
M.P. 1976 nr 31 poz. 136 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 1976 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi oraz granicznej kontroli dewizowej.
M.P. 1976 nr 31 poz. 135 uchylony wykazem Uchwała nr 148 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1976 r. w sprawie zasad i trybu sporządzania, uzgadniania i zatwierdzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
M.P. 1976 nr 31 poz. 134 uchylony wykazem Uchwała nr 128 Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1976 r. w sprawie rozwoju jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w latach 1976-1980.
M.P. 1976 nr 31 poz. 133 uchylony wykazem Uchwała nr 126 Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1976 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za użytkowanie wieczyste terenów w miastach.
M.P. 1976 nr 30 poz. 132 uchylony Zarządzenie nr 44 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1976 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania bezosobowym funduszem płac w jednostkach państwowych i społecznych nie będących przedsiębiorstwami.
M.P. 1976 nr 30 poz. 131 uchylony Uchwała nr 154 Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1976 r. w sprawie cen skupu produktów rolnych, cen niektórych środków produkcji dla rolnictwa oraz materiałów budowlanych.
M.P. 1976 nr 30 poz. 130 uchylony Uchwała nr 142 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1976 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania bezosobowym funduszem płac w przedsiębiorstwach państwowych.
M.P. 1976 nr 29 poz. 129 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 czerwca 1976 r. w sprawie zasad prowadzenia hoteli pracowniczych i stosowanych w nich opłat.
M.P. 1976 nr 29 poz. 128 uchylony Uchwała nr 135 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1976 r. zmieniająca uchwałę w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1976 nr 29 poz. 127 uchylony Uchwała nr 124 Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1976 r. w sprawie usprawnienia systemu ocen produkcji rolniczej.
M.P. 1976 nr 28 poz. 126 uchylony Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 16 czerwca 1976 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1976 nr 28 poz. 125 uchylony wykazem Uchwała nr 132 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1976 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kierowania za granicę obywateli polskich w celach szkoleniowych i naukowo-badawczych.
M.P. 1976 nr 28 poz. 124 uchylony wykazem Uchwała nr 121 Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1976 r. w sprawie koordynacji międzyresortowej i branżowej działalności gospodarczej.
M.P. 1976 nr 28 poz. 123 uchylony Uchwała nr 109 Rady Ministrów z dnia 28 maja 1976 r. w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Maszynowego.
M.P. 1976 nr 27 poz. 122 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 12 czerwca 1976 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu sprzedaży oraz cen biletów wstępu do kin.
M.P. 1976 nr 27 poz. 121 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 1976 r. w sprawie zwolnienia niektórych osób od jednorazowego podatku majątkowego.
M.P. 1976 nr 27 poz. 120 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 czerwca 1976 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Zrzeszenie Prawników Polskich".
M.P. 1976 nr 27 poz. 119 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 czerwca 1976 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Ochrony Przyrody".
M.P. 1976 nr 27 poz. 118 uchylony Uchwała nr 122 Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1976 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarki finansowej przemysłowych i budowlano-montażowych państwowych organizacji gospodarczych objętych planem centralnym.
M.P. 1976 nr 27 poz. 117 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 czerwca 1976 r.
M.P. 1976 nr 27 poz. 116 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 czerwca 1976 r. w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1975 r.
M.P. 1976 nr 27 poz. 115 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 czerwca 1976 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rządu z wykonania narodowego planu społeczno-gospodarczego rozwoju i budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1975 r.
M.P. 1976 nr 26 poz. 114 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1976 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży surowców wtórnych metali między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1976 nr 26 poz. 113 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1976 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy zbóż, ziarna roślin oleistych i strączkowych oraz ich przetworów między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1976 nr 26 poz. 112 uznany za uchylony Uchwała nr 125 Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1976 r. w sprawie wewnętrznej organizacji Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do Spraw Kadr Naukowych, zakresu działania jej organów oraz zasad wynagradzania stale urzędujących członków Komisji.
M.P. 1976 nr 25 poz. 111 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 2 czerwca 1976 r. w sprawie pierwszeństwa z Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz z międzynarodowych specjalistycznych targów w Poznaniu.
M.P. 1976 nr 25 poz. 110 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 1976 r. w sprawie zezwolenia na dokonywanie niektórych czynności obrotu wartościami dewizowymi przez spółki o kapitale mieszanym.
M.P. 1976 nr 25 poz. 109 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 1976 r. w sprawie zezwolenia na otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych dla cudzoziemców dewizowych, wykonujących działalność gospodarczą na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1976 nr 24 poz. 108 obowiązujący Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 maja 1976 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1976 nr 24 poz. 107 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 1976 r. w sprawie sposobu pobierania, uiszczania i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty.
M.P. 1976 nr 24 poz. 106 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów Finansów i Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1976 r. w sprawie poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn.
M.P. 1976 nr 23 poz. 105 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 11 maja 1976 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zasobów złóż kopalin.
M.P. 1976 nr 23 poz. 104 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 1976 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków sprzedaży zagranicznych środków płatniczych i dokumentów przewozu na trasy zagraniczne.
M.P. 1976 nr 23 poz. 103 uchylony wykazem Uchwała nr 101 Rady Ministrów z dnia 21 maja 1976 r. w sprawie opłat za użytkowanie wieczyste terenów w miastach.
M.P. 1976 nr 22 poz. 102 obowiązujący Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 1976 r. w sprawie ustalenia wzoru i odcinka banknotu 200 zł.
M.P. 1976 nr 22 poz. 101 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 1976 r. w sprawie zwolnienia od opłaty skarbowej niektórych przedmiotów tej opłaty.
M.P. 1976 nr 22 poz. 100 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 1976 r. w sprawie rozliczeń z budżetem państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i państwowych gospodarstw rolnych oraz ich jednostek nadrzędnych.
M.P. 1976 nr 22 poz. 99 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 20 maja 1976 r. w sprawie programu realizacji uchwały VII Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dziedzinie rozwoju gospodarki żywnościowej w latach 1976-1980 i aktualnych zadań rolnictwa.
M.P. 1976 nr 21 poz. 98 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 kwietnia 1976 r. w sprawie określenia dochodu stanowiącego równowartość pracy wykonanej przy wytworzeniu produktów rolnych na rzecz spółdzielni.
M.P. 1976 nr 21 poz. 97 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1976 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 200 zł.
M.P. 1976 nr 21 poz. 96 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 1976 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Naczelna Organizacja Techniczna".
M.P. 1976 nr 21 poz. 95 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 1976 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów".
M.P. 1976 nr 21 poz. 94 uznany za uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 10 maja 1976 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu regulaminu Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1976 nr 20 poz. 93 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 22 kwietnia 1976 r. zmieniające zarządzenie w sprawie znaków informacji turystycznej dla kierujących pojazdami.
M.P. 1976 nr 20 poz. 92 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 14 kwietnia 1976 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rodzajów i kategorii handlowych zakładów i punktów gastronomicznych.
M.P. 1976 nr 20 poz. 91 uchylony wykazem Zarządzenie nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1976 r. w sprawie zasad wynagradzania sołtysów za inkaso podatków i innych należności finansowych od mieszkańców wsi.
M.P. 1976 nr 20 poz. 90 uchylony wykazem Uchwała nr 82 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1976 r. w sprawie kombinatów rolnych.
M.P. 1976 nr 20 poz. 89 uchylony Uchwała nr 81 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1976 r. w sprawie zasad i trybu ustalania oraz stosowania cen porównywalnych w latach 1976-1980.
M.P. 1976 nr 19 poz. 88 uchylony Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Finansów z dnia 22 kwietnia 1976 r. w sprawie zasad tworzenia zespołów rolników indywidualnych, specjalizacji i kooperacji w rolnictwie.
M.P. 1976 nr 19 poz. 87 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 1976 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy jaj, drobiu i ich przetworów między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1976 nr 19 poz. 86 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 1976 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy pieczywa i wyrobów ciastkarskich między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1976 nr 19 poz. 85 uznany za uchylony Zarządzenie nr 27 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1976 r. w sprawie połączenia Instytutu Handlu Wewnętrznego i Instytutu Ekonomiki Usług i Drobnej Wytwórczości w Instytut Handlu Wewnętrznego i Usług.
M.P. 1976 nr 19 poz. 84 uchylony Uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1976 r. w sprawie kontroli cen.
M.P. 1976 nr 18 poz. 83 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 22 kwietnia 1976 r. uchylające zarządzenie w sprawie produkcji i sprzedaży wyrobów kulinarnych w zakładach gastronomicznych.
M.P. 1976 nr 18 poz. 82 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 20 kwietnia 1976 r. w sprawie ustalenia kosztów zestawu materiałów budowlanych, potrzebnych na wybudowanie 4-izbowego domu mieszkalnego o standardowym wyposażeniu w 1975 r.
M.P. 1976 nr 18 poz. 81 obowiązujący Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 20 kwietnia 1976 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1975 r.
M.P. 1976 nr 18 poz. 80 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 1976 r. w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osobom fizycznym.
M.P. 1976 nr 17 poz. 79 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar z dnia 5 kwietnia 1976 r. uchylające zarządzenie w sprawie upoważnienia niektórych państwowych jednostek organizacyjnych do legalizacji narzędzi pomiarowych.
M.P. 1976 nr 17 poz. 78 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 1976 r. w sprawie nadania statutu Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych, ustalenia wzorcowych statutów ochotniczych straży pożarnych oraz zasad prowadzenia rejestru tych straży.
M.P. 1976 nr 17 poz. 77 uznany za uchylony Uchwała nr 80 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1976 r. w sprawie limitowania zużycia energii elektrycznej przez niektórych odbiorców w okresie od dnia 1 maja 1976 r. do dnia 30 kwietnia 1977 r.
M.P. 1976 nr 16 poz. 76 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 1976 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży warzyw i owoców między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1976 nr 16 poz. 75 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 1976 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży piwa między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1976 nr 16 poz. 74 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 1976 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży wyrobów spirytusowych między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1976 nr 16 poz. 73 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 1976 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy wyrobów hutniczych między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1976 nr 16 poz. 72 uchylony Uchwała nr 84 Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1976 r. w sprawie upoważnienia do uregulowania w sposób odbiegający od przepisów Kodeksu cywilnego niektórych warunków umów sprzedaży i umów dostawy mięsa i przetworów mięsnych.
M.P. 1976 nr 15 poz. 71 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 29 marca 1976 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zrzeszeniu "Polski Związek Łowiecki".
M.P. 1976 nr 15 poz. 70 uchylony Uchwała nr 46 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1976 r. w sprawie gospodarki finansowej przemysłowych i budowlano-montażowych państwowych organizacji gospodarczych objętych planem centralnym.
M.P. 1976 nr 15 poz. 69 uchylony Uchwała nr 45 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1976 r. w sprawie zasad finansowania inwestycji i remontów w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1976 nr 15 poz. 68 uchylony Uchwała nr 44 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1976 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów przez banki.
M.P. 1976 nr 14 poz. 67 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 15 marca 1976 r. w sprawie oznaczania pojazdów samochodowych i przyczep.
M.P. 1976 nr 14 poz. 66 Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Finansów z dnia 3 marca 1976 r. w sprawie zasad i warunków pomocy Państwa dla spółdzielczej gospodarki w rolnictwie.
M.P. 1976 nr 14 poz. 65 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 marca 1976 r. w sprawie wykazu prac wykonywanych przez pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych oraz zasad wypłacania dodatku za te prace.
M.P. 1976 nr 13 poz. 64 uchylony wykazem Uchwała nr 47 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1976 r. w sprawie kierowania za granicę obywateli polskich w celach szkoleniowych i naukowo-badawczych.
M.P. 1976 nr 13 poz. 63 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 27 marca 1976 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru posłów do Sejmu.
M.P. 1976 nr 13 poz. 62 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 27 marca 1976 r. w sprawie powołania Rady Ministrów.
M.P. 1976 nr 13 poz. 61 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 25 marca 1976 r. zmieniająca regulamin Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1976 nr 13 poz. 60 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 25 marca 1976 r. w sprawie powołania Prezesa Rady Ministrów.
M.P. 1976 nr 13 poz. 59 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 25 marca 1976 r. w sprawie przyjęcia dymisji Rządu.
M.P. 1976 nr 13 poz. 58 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 25 marca 1976 r. w sprawie wyboru Rady Państwa.
M.P. 1976 nr 13 poz. 57 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 25 marca 1976 r. w sprawie wyboru Marszałka i wicemarszałków Sejmu.
M.P. 1976 nr 12 poz. 56 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 16 marca 1976 r. w sprawie dodatkowego limitowania poboru mocy elektrycznej w zakładach przemysłowych gospodarki uspołecznionej w 1976 r.
M.P. 1976 nr 12 poz. 55 uchylony wykazem Uchwała nr 39 Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1976 r. w sprawie rozwoju usług produkcyjnych dla rolnictwa.
M.P. 1976 nr 12 poz. 54 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 23 marca 1976 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej VII kadencji.
M.P. 1976 nr 11 poz. 53 uchylony Uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1976 r. w sprawie rozwoju zespołów rolników, specjalizacji i kooperacji w rolnictwie.
M.P. 1976 nr 11 poz. 52 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 marca 1976 r. o wynikach wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przeprowadzonych dnia 21 marca 1976 r.
M.P. 1976 nr 10 poz. 51 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 1976 r. o wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej.
M.P. 1976 nr 10 poz. 50 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 1976 r. w sprawie przechowywania i kontroli ksiąg stanu cywilnego oraz określenia organów uprawnionych do przechowywania odpisów akt stanu cywilnego.
M.P. 1976 nr 10 poz. 49 uchylony Zarządzenie nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 1976 r. w sprawie kierowania do pracy funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej zwolnionych ze służby.
M.P. 1976 nr 9 poz. 48 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 24 lutego 1976 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wynajmowania pokoi gościnnych.
M.P. 1976 nr 9 poz. 47 uchylony Uchwała nr 48 Rady Ministrów z dnia 11 marca 1976 r. w sprawie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w dniach 20 i 21 marca 1976 r.
M.P. 1976 nr 9 poz. 46 uchylony Uchwała nr 41 Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1976 r. w sprawie uroczystych form rejestracji stanu cywilnego obywateli.
M.P. 1976 nr 9 poz. 45 uchylony Uchwała nr 10 Rady MInistrów z dnia 16 stycznia 1976 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, państwowych gospodarstw rolnych oraz ich jednostek nadrzędnych podległych Ministrowi Rolnictwa lub radom narodowym.
M.P. 1976 nr 8 poz. 44 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 lutego 1976 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sporządzania oraz trybu zatwierdzania planów ruchu zakładów górniczych.
M.P. 1976 nr 8 poz. 43 uchylony Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar z dnia 5 lutego 1976 r. w sprawie utworzenia Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie oraz ustalenia siedzib i właściwości miejscowej okręgowych i obwodowych urzędów miar.
M.P. 1976 nr 8 poz. 42 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 30 Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie skróconego czasu pracy w portach morskich podległych Ministrowi Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej.
M.P. 1976 nr 7 poz. 41 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 1976 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości prowizji i opłat pobieranych przez banki oraz ponoszenia opłat od niektórych wpłat na rachunki bankowe.
M.P. 1976 nr 7 poz. 40 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 1976 r. zmieniające zarządzenie w sprawie poboru podatków z tytułu świadczenia usług przez niektóre spółdzielcze zakłady usługowe.
M.P. 1976 nr 7 poz. 39 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 1976 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz rozliczania dopłat budżetowych dla przedsiębiorstw gospodarki komunalnej.
M.P. 1976 nr 7 poz. 38 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 10 stycznia 1976 r. w sprawie zadań i zasad organizacji służby inwestycyjnej w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1976 nr 7 poz. 37 uchylony wykazem Zarządzenie nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1976 r. w sprawie kolejności nazw województw.
M.P. 1976 nr 7 poz. 36 uchylony wykazem Uchwała nr 28 Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1976 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji gospodarki wodnej i melioracyjnej, utworzenia zjednoczeń budownictwa wodnego i melioracji oraz Centralnego Zarządu Budownictwa Wodnego i Melioracji.
M.P. 1976 nr 7 poz. 35 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 27 Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1976 r. zmieniająca uchwały w sprawie zasad i trybu ustalenia oraz zasad stosowania cen artykułów i usług przeznaczonych na eksport i pochodzących z importu oraz w sprawie ustalania cen detalicznych towarów importowanych.
M.P. 1976 nr 7 poz. 34 uchylony Uchwała nr 21 Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1976 r. w sprawie obowiązków i uprawnień mistrzów w zakładach pracy.
M.P. 1976 nr 7 poz. 33 uchylony Uchwała nr 18 Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1976 r. w sprawie gospodarki finansowej objętych planowaniem terenowym przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i budownictwa komunalnego oraz ich zjednoczeń.
M.P. 1976 nr 6 poz. 32 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 stycznia 1976 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać operat wodnoprawny.
M.P. 1976 nr 6 poz. 31 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 12 stycznia 1976 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków dostarczania energii elektrycznej.
M.P. 1976 nr 6 poz. 30 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 1976 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby i wagi monet nominalnej wartości 100 zł i 500 zł.
M.P. 1976 nr 6 poz. 29 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1976 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.
M.P. 1976 nr 6 poz. 28 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 r. w sprawie ustalenia sieci komend rejonowych straży pożarnych.
M.P. 1976 nr 5 poz. 27 uchylony Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 31 grudnia 1975 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej zarządzenia w sprawie wysokości wkładów własnych członków spółdzielni budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1976 nr 5 poz. 26 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 1976 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości i zasad obliczania odsetek za zwłokę od zaległości budżetowych należnych od jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1976 nr 5 poz. 25 obowiązujący Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 1976 r. w sprawie ustalenia wzorów banknotów w odcinkach 100-złotowych i 500-złotowych.
M.P. 1976 nr 5 poz. 24 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1975 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnień i ulg w podatku gruntowym.
M.P. 1976 nr 5 poz. 23 Zarządzenie nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1976 r. w sprawie przyjmowania, ewidencji oraz realizacji postulatów i wniosków wyborców.
M.P. 1976 nr 5 poz. 22 uchylony Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1976 r. w sprawie rozwoju spółdzielczej gospodarki w rolnictwie.
M.P. 1976 nr 5 poz. 21 uchylony Uchwała nr 7 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1976 r. w sprawie Funduszu Rozwoju Rolnictwa.
M.P. 1976 nr 5 poz. 20 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 10 lutego 1976 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1976 nr 4 poz. 19 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar z dnia 5 stycznia 1976 r. w sprawie ustalenia definicji, nazw i oznaczeń jednostek miar.
M.P. 1976 nr 4 poz. 18 uchylony Zarządzenie nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1976 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku świadczenia usług przewozowych na cele akcji wyborczej w 1976 r.
M.P. 1976 nr 4 poz. 17 uchylony wykazem Zarządzenie nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1976 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży osobom wchodzącym w skład komisji wyborczych.
M.P. 1976 nr 4 poz. 16 uchylony wykazem Zarządzenie nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1976 r. w sprawie określenia kierowniczych i innych samodzielnych stanowisk pracy w urzędach państwowych.
M.P. 1976 nr 3 poz. 15 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 17 stycznia 1976 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w okresie wiosennym 1976 r.
M.P. 1976 nr 3 poz. 14 uchylony wykazem Uchwała nr 237 Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1975 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nagradzania za prawidłową i terminową oraz przedterminową realizację inwestycji.
M.P. 1976 nr 2 poz. 13 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 stycznia 1976 r. w sprawie sporządzania spisów wyborców dla wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych.
M.P. 1976 nr 2 poz. 12 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 stycznia 1976 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1976 nr 2 poz. 11 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 20 stycznia 1976 r. w sprawie ustalenia liczby radnych rad narodowych stopnia wojewódzkiego.
M.P. 1976 nr 2 poz. 10 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 20 stycznia 1976 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyborów do Sejmu.
M.P. 1976 nr 2 poz. 9 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 17 stycznia 1976 r. w sprawie regulaminu okręgowych, wojewódzkich i obwodowych komisji wyborczych.
M.P. 1976 nr 2 poz. 8 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 17 stycznia 1976 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1976 nr 1 poz. 7 Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 17 grudnia 1975 r. w sprawie świadectw pochodzenia towarów przywożonych w handlowym obrocie towarowym z zagranicą.
M.P. 1976 nr 1 poz. 6 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1975 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia terenowych organów administracji państwowej do zaniechania ustalania niektórych zobowiązań podatkowych.
M.P. 1976 nr 1 poz. 5 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1975 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy kruszywa budowlanego między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1976 nr 1 poz. 4 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1975 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży materiału siewnego i szkółkarskiego między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1976 nr 1 poz. 3 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1975 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy ryb i przetworów rybnych między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1976 nr 1 poz. 2 akt jednorazowy Zarządzenie nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie połączenia Instytutu Naftowego i Instytutu Gazownictwa w Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.
M.P. 1976 nr 1 poz. 1 uchylony Uchwała nr 241 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1975 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy kredytowej Państwa dla budownictwa mieszkaniowego osób fizycznych.