Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 819 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1933 r. o przekształceniu się kas chorych na ubezpieczalnie społeczne i ustaleniu okręgów i siedzib ubezpieczalni.
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 818 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1933 r. o sposobie dokonywania zgłoszeń w zakresie ubezpieczeń społecznych, uiszczania składek i kontroli czynności pracodawców.
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 817 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Komunikacji o przekazaniu Kasie Emerytalnej dla robotników Kolei Państwowych w b. dzielnicy pruskiej w Poznaniu wykonywania w zastosowaniu do członków tej Kasy czynności Zakładu Ubezpieczenia Emerytalnego Robotników.
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 816 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1933 r. o wzajemnych stosunkach i współpracy szpitali publicznych i ubezpieczalni społecznych oraz Zakładu Ubezpieczenia na Wypadek Choroby.
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 815 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1933 r. o dopłatach za porady lekarskie, lekarstwa, środki lecznicze, pomocnicze i zabiegi lecznicze.
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 814 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1933 r. o sposobie wydawania leków przez ubezpieczalnie społeczne poza aptekami.
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 813 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1933 r. o ustaleniu wykazu chorób o dłuższym okresie wylęgania.
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 812 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1933 r. w sprawie zaopatrzeń inwalidzkich dla robotników oraz członków ich rodzin.
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 811 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1933 r. o trybie postępowania w sprawach o świadczenia wypadkowe w przypadku zachorowania na chorobę zawodową.
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 810 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o sposobie uiszczania przez pracodawców wartości kapitałowych rent wypadkowych, przejętych przez Zakład ubezpieczenia od wypadków.
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 809 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 20 grudnia 1933 r. w sprawie wypłacania zasiłków, przewidzianych ustawą z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia, w okresach dwutygodniowych.
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 808 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 20 grudnia 1933 r. w sprawie trybu i warunków udzielania zezwoleń na niestosowanie lub skracanie przerw w pracy.
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 807 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 27 grudnia 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie czasu pracy pracowników ruchu tramwajów.
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 806 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 20 grudnia 1933 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Sprawiedliwości oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie czasu pracy osób, zatrudnionych w zakładach leczniczych.
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 805 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 13 grudnia 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie czasu pracy osób, zatrudnionych w przemyśle przewozowym.
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 804 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 803 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1933 r. o trybie postępowania przy zwalnianiu notarjuszów trwale niezdolnych do służby.
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 802 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o przedsięwzięciach teatralnych.
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 801 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 1933 r. o wykonaniu prawa o publicznych przedsięwzięciach rozrywkowych.
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 800 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 23 grudnia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie kursu obligacyj 5% państwowej renty ziemskiej, opiewającej na złote w złocie, na rok 1934.
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 799 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 22 grudnia 1933 r. w sprawie częściowej zmiany i uzupełnienia ordynacji telegraficznej.
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 798 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 grudnia 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie poboru scalonego podatku przemysłowego od zapałek.
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 797 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 grudnia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 10 października 1932 r., zawierającego przepisy wykonawcze do ustawy o opłatach stemplowych.
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 796 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 5 grudnia 1933 r. o zwinięciu i utworzeniu niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich.
Dz.U. 1933 nr 102 poz. 795 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1933 r. o obrocie solą.
Dz.U. 1933 nr 102 poz. 794 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1933 r. o uchyleniu grup zarobkowych w ubezpieczeniu pracowników umysłowych.
Dz.U. 1933 nr 102 poz. 793 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie ubezpieczenia od wypadków drobnych producentów rolnych i ich rodzin na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego oraz górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1933 nr 102 poz. 792 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie uprawnień osób ubezpieczonych oraz korzystających ze świadczeń na zasadzie dotychczas obowiązujących ustaw o ubezpieczeniu od wypadków.
Dz.U. 1933 nr 102 poz. 791 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie uprawnień osób, które były ubezpieczone na zasadzie dotychczas obowiązujących ustaw o ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa, śmierci i na starość.
Dz.U. 1933 nr 102 poz. 790 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie wykonania art. 223 ust. (1) ustawy o ubezpieczeniu społecznem.
Dz.U. 1933 nr 102 poz. 789 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie wejścia w życie ustawy o ubezpieczeniu społecznem.
Dz.U. 1933 nr 102 poz. 788 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1933 nr 102 poz. 787 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. w sprawie zastępstwa sądowego Liceum Krzemienieckiego.
Dz.U. 1933 nr 102 poz. 786 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o pobycie cudzoziemców na niektórych obszarach Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1933 nr 102 poz. 785 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. w sprawie ciał kolegjalnych, współdziałających w wykonaniu zadań administracji reform rolnych.
Dz.U. 1933 nr 102 poz. 784 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. w sprawie częściowego uchylenia postanowień art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkiem.
Dz.U. 1933 nr 102 poz. 783 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej do grup uposażenia oraz o dodatkach lokalnych i służbowych.
Dz.U. 1933 nr 102 poz. 782 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania do grup uposażenia sędziów w sądownictwie powszechnem i administracyjnem, prokuratorów, oraz asesorów i aplikantów sądowych, tudzież o dodatkach lokalnych i funkcyjnych.
Dz.U. 1933 nr 102 poz. 781 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonarjuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1933 nr 102 poz. 780 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.
Dz.U. 1933 nr 102 poz. 779 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1933 r. o uznaniu stowarzyszenia "Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1933 nr 101 poz. 778 Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1933 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o mierniczych przysięgłych.
Dz.U. 1933 nr 101 poz. 777 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 1933 r. o zmianie granic miasta Wyszogrodu w powiecie płockim, województwie warszawskiem.
Dz.U. 1933 nr 101 poz. 776 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 1933 r. o zmianie granic miasta Bielsk Podlaski w powiecie bielskim, województwie białostockiem.
Dz.U. 1933 nr 101 poz. 775 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 grudnia 1933 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o zmianie granic okręgu Sądu Pracy w Drohobyczu.
Dz.U. 1933 nr 101 poz. 774 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 grudnia 1933 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o ustanowieniu jednego Sądu Pracy w Warszawie.
Dz.U. 1933 nr 101 poz. 773 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 listopada 1933 r. w sprawie zmiany i uzupełnienia umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ubezpieczeniu społecznem, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Berlinie dnia 11 czerwca 1931 r.
Dz.U. 1933 nr 101 poz. 772 Oświadczenie rządowe z dnia 9 grudnia 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Polską a Niemcami o małym ruchu granicznym, podpisanej wraz z protokółem końcowym oraz załącznikami I i II w Warszawie dnia 22 grudnia 1931 r.
Dz.U. 1933 nr 101 poz. 771 wygaśnięcie aktu Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, podpisana w Warszawie dnia 22 grudnia 1931 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 1932 r.).
Dz.U. 1933 nr 100 poz. 770 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 grudnia 1933 r. w sprawie regulaminu wyborczego do zarządu miejskiego na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, pomorskiego, poznańskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.
Dz.U. 1933 nr 100 poz. 769 Rozporządzenie II Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 grudnia 1933 r. w sprawie wykonania ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego.
Dz.U. 1933 nr 100 poz. 768 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 grudnia 1933 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 22 lipca 1932 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy niektórych rodzajów narzędzi mierniczych przed przeznaczeniem ich do sprzedaży lub oddaniem do użytku.
Dz.U. 1933 nr 100 poz. 767 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 6 grudnia 1933 r. w sprawie czasowego zmniejszenia liczby dni pracy, uważanych za tydzień podlegania obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia w odniesieniu do niektórych kategoryj robotników sezonowych.
Dz.U. 1933 nr 100 poz. 766 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 grudnia 1933 r. w sprawie zmian w opłatach od hurtowej i detalicznej sprzedaży spirytusu i napojów alkoholowych.
Dz.U. 1933 nr 100 poz. 765 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1933 r. w przedmiocie ustalenia stopy opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za 1932 r.
Dz.U. 1933 nr 99 poz. 764 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1933 r. w sprawie ksiąg notarjuszów.
Dz.U. 1933 nr 99 poz. 763 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 13 grudnia 1933 r. o uldze celnej na jabłka świeże.
Dz.U. 1933 nr 98 poz. 762 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 1933 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Czostków i o zmianie granic gmin wiejskich: Kuków, Filipów, Przerośl i Pawłówka w powiecie suwalskim, województwie białostockiem.
Dz.U. 1933 nr 98 poz. 761 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu o taksie notarjuszów, prowadzących licytacje nieruchomości, egzekwowanych przez niektóre towarzystwa kredytowe ziemskie i miejskie oraz banki hipoteczne.
Dz.U. 1933 nr 98 poz. 760 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1929 r. w sprawie przekształcenia instytucji opiekunów sądowych na kuratorów nieletnich przy sądach grodzkich i przy sądach dla nieletnich.
Dz.U. 1933 nr 98 poz. 759 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 listopada 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu o wysokości opłat za dozór kotłów parowych, należących do właścicieli prywatnych, zlecony przez władze państwowe Stowarzyszeniu Dozoru Kotłów w Warszawie.
Dz.U. 1933 nr 98 poz. 758 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 grudnia 1933 r. o ustaleniu liczby członków rady, zarządu, komisji rewizyjnej Związku Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej i o sposobie ich powoływania.
Dz.U. 1933 nr 98 poz. 757 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 grudnia 1933 r. o ustaleniu granic okręgów i siedzib izb rzemieślniczych.
Dz.U. 1933 nr 98 poz. 756 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 listopada 1933 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej I we Lwowie.
Dz.U. 1933 nr 98 poz. 755 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 listopada 1933 r. w sprawie opłaty stemplowej od obrotu papierów wartościowych.
Dz.U. 1933 nr 98 poz. 754 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 listopada 1933 r. w sprawie opłat stemplowych, wiążących się z przejściem własności nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego.
Dz.U. 1933 nr 97 poz. 753 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1933 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Majków i o zmianie granic gmin wiejskich w powiecie rówieńskim, województwie wołyńskiem.
Dz.U. 1933 nr 97 poz. 752 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1933 r. w sprawie uzupełnienia regulaminu wyborczego do rad gminnych.
Dz.U. 1933 nr 97 poz. 751 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu z dnia 17 lutego 1933 r. pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, zmieniającego lub uzupełniającego niektóre postanowienia konwencji w przedmiocie uregulowania wzajemnej komunikacji kolejowej, podpisanej w Pradze dnia 30 maja 1927 r.
Dz.U. 1933 nr 97 poz. 750 wygaśnięcie aktu Protokół pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisany w Pradze dnia 17 lutego 1933 r., zmieniający lub uzupełniający niektóre postanowienia konwencji w przedmiocie uregulowania wzajemnej komunikacji kolejowej, podpisanej w Pradze dnia 30 maja 1927 r.
Dz.U. 1933 nr 96 poz. 749 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1933 r. w sprawie przystąpienia Iraku do protokółu, dotyczącego zmiany w art. 5 konwencji, urządzającej żeglugę powietrzną z dnia 13 października 1919 r., podpisanej w Londynie dnia 27 października 1922 r. i do protokółu, dotyczącego zmiany art. 34 powyższej konwencji, podpisanego w Londynie dnia 30 czerwca 1923 r.
Dz.U. 1933 nr 96 poz. 748 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 grudnia 1933 r. o zmianie granic miasta Radziejowa w powiecie nieszawskim, województwie warszawskiem.
Dz.U. 1933 nr 96 poz. 747 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 grudnia 1933 r. o zmianie granic m. Brześcia Kujawskiego w powiecie włocławskim, województwie warszawskiem.
Dz.U. 1933 nr 96 poz. 746 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 listopada 1933 r. o zmianie granic gmin wiejskich Smrock i Sielc w powiecie makowskim, województwie warszawskiem.
Dz.U. 1933 nr 96 poz. 745 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 listopada 1933 r. o zmianie granic gmin wiejskich Werba i Korytnica w powiecie włodzimierskim, województwie wołyńskiem.
Dz.U. 1933 nr 96 poz. 744 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 listopada 1933 r. o zmianie granic gmin wiejskich Wawer i Zagóżdż w powiecie i województwie warszawskiem.
Dz.U. 1933 nr 96 poz. 743 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 listopada 1933 r. o zmianie granic gmin wiejskich Kucewicze i Polany w powiecie oszmiańskim, województwie wileńskiem.
Dz.U. 1933 nr 96 poz. 742 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 grudnia 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wyłączeń z Ordynacji Zamoyskiej.
Dz.U. 1933 nr 96 poz. 741 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 23 listopada 1933 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1933 nr 96 poz. 740 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Opieki Społecznej, Skarbu i Spraw Wewnętrznych z dnia 30 października 1933 r. w sprawie wyznaczenia władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego.
Dz.U. 1933 nr 95 poz. 739 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 października 1933 r. o wolnej (nadwodnej) burcie statków morskich i o międzynarodowych świadectwach wolnej burty.
Dz.U. 1933 nr 95 poz. 738 Oświadczenie rządowe z dnia 17 października 1933 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o linjach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r. wraz z protokółem końcowym, załącznikami I, II, III, IV, oraz aktem końcowym międzynarodowej konferencji o linjach ładunkowych z 1930 r.
Dz.U. 1933 nr 95 poz. 737 wygaśnięcie aktu Międzynarodowa konwencja o linjach ładunkowych, podpisana w Londynie dnia 5 lipca 1930 r. wraz z protokółem końcowym, załącznikami I, II, III, IV, oraz aktem końcowym międzynarodowej konferencji o linjach ładunkowych z 1930 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1933 r.).
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 736 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 listopada 1933 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 października 1933 r. w sprawie regulaminu wyborczego do rad miejskich na obszarze województw krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 735 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 października 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 16 maja 1922 r. o urlopach dla pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu.
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 734 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 października 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu.
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 733 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1933 r. o najwyższych granicach odsetek od wkładów i innych lokat pieniężnych w komunalnych kasach oszczędności i spółdzielniach.
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 732 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 27 listopada 1933 r. w sprawie ceł wywozowych.
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 731 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 listopada 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o ulgach w spłacie zaległości podatkowych.
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 730 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 1933 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w sądach okręgowych w Bydgoszczy i Poznaniu.
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 729 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 1933 r. o zmianie w zakresie spraw hipotecznych granic okręgów sądów grodzkich w Międzyrzecu, Białej Podlaskiej i Siedlcach w okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach.
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 728 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 listopada 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych o zmianach w rozporządzeniu z dnia 10 czerwca 1933 r. w sprawie opłat w postępowaniu przed urzędami rozjemczemi do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich.
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 727 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1933 r. o zmianie granic powiatów oszmiańskiego i wileńsko-trockiego w województwie wileńskiem.
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 726 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1933 r. o zmianie granic powiatów stołpeckiego i nowogródzkiego w województwie nowogródzkiem.
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 725 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1933 r. o zmianie granic powiatów zawierciańskiego i częstochowskiego w województwie kieleckiem.
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 724 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1933 r. o zmianie granic powiatów opoczyńskiego i koneckiego w województwie kieleckiem.
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 723 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1933 r. o zmianie granic powiatów radzyńskiego i bialskiego w województwie lubelskiem.
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 722 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1933 r. o zmianie granic powiatów radomskiego i iłżeckiego w województwie kieleckiem.
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 721 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1933 r. o zmianie granic powiatów miechowskiego i jędrzejowskiego w województwie kieleckiem.
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 720 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1933 r. o zmianie granic powiatów kieleckiego i iłżeckiego w województwie kieleckiem.
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 719 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1933 r. o zmianie granic województw lubelskiego i poleskiego.
Dz.U. 1933 nr 93 poz. 718 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 1933 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1933 r. o ustaleniu ilości stanowisk notarjuszów i ich siedzib urzędowych.
Dz.U. 1933 nr 93 poz. 717 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 9 listopada 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Poczt i Telegrafów o dozorze granicznym nad artykułami żywności i przedmiotami użytku, wwożonemi z terenu W. M. Gdańska.
Dz.U. 1933 nr 93 poz. 716 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 listopada 1933 r. o rozszerzeniu granic miasta Brześcia n/Bugiem w powiecie brzeskim, województwie poleskiem.
Dz.U. 1933 nr 93 poz. 715 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 listopada 1933 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Domaniewice w powiecie łowickim, województwie warszawskiem.
Dz.U. 1933 nr 93 poz. 714 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 1933 r. o zmianie granic gmin Swory i Sitnik w powiecie bialskim, województwie lubelskiem.
Dz.U. 1933 nr 93 poz. 713 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 1933 r. w sprawie złożenia przez Polskę, Rumunję i Związek Socjalistycznych Republik Rad dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o określeniu napaści, podpisanej w Londynie dnia 3 lipca 1933 r., wraz z załącznikiem do art. III powyższej konwencji i protokółem podpisania oraz przystąpienia Finlandji do powyższej konwencji.
Dz.U. 1933 nr 93 poz. 712 obowiązujący Konwencja o określeniu napaści, podpisana w Londynie dnia 3 lipca 1933 r.
Dz.U. 1933 nr 92 poz. 711 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 listopada 1933 r. w sprawie regulaminu wyborczego do rad gminnych na obszarze województw: białostockiego, kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego, nowogródzkiego, poleskiego, warszawskiego, wileńskiego i wołyńskiego.
Dz.U. 1933 nr 92 poz. 710 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 listopada 1933 r. o zmianie granic gmin wiejskich Dukszty i Daugieliszki w powiecie święciańskim, województwie wileńskiem.
Dz.U. 1933 nr 92 poz. 709 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 października 1933 r. o egzaminach osób, ubiegających się o uprawnienie do wykonywania zawodu mierniczego górniczego.
Dz.U. 1933 nr 91 poz. 708 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 listopada 1933 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1933 . o wprowadzeniu obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy.
Dz.U. 1933 nr 91 poz. 707 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 listopada 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie (ustawie) Siedleckiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego.
Dz.U. 1933 nr 91 poz. 706 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 listopada 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie (ustawie) Lubelskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego.
Dz.U. 1933 nr 91 poz. 705 Oświadczenie rządowe z dnia 7 listopada 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu w dziedzinie podatków bezpośrednich oraz o pomocy prawnej w sprawach danin, podpisanej w Wiedniu wraz z protokółem końcowym dnia 22 kwietnia 1932 r.
Dz.U. 1933 nr 91 poz. 704 wygaśnięcie aktu Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu w dziedzinie podatków bezpośrednich oraz o pomocy prawnej w sprawach danin, podpisana w Wiedniu dnia 22 kwietnia 1932 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 1932 r.).
Dz.U. 1933 nr 90 poz. 703 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 listopada 1933 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych serji IV.
Dz.U. 1933 nr 90 poz. 702 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 października 1933 r. o zmianie granic miasta Równe w powiecie rówieńskim, województwie wołyńskiem.
Dz.U. 1933 nr 90 poz. 701 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 października 1933 r. o zmianie granic miasta Puławy w powiecie puławskim, województwie lubelskiem.
Dz.U. 1933 nr 90 poz. 700 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 października 1933 r. o zmianie granic miasta Dubna w powiecie dubieńskim, województwie wołyńskiem.
Dz.U. 1933 nr 90 poz. 699 Oświadczenie rządowe z dnia 2 listopada 1933 r. w sprawie wymiany not między Rządem Polskim a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Rad o zatwierdzeniu konwencji pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad o trybie badania i rozstrzygania incydentów i zatargów granicznych, podpisanej wraz z protokółem końcowym, protokółem i protokółem podpisania w Moskwie dnia 3 czerwca 1933 r.
Dz.U. 1933 nr 90 poz. 698 wygaśnięcie aktu Konwencja pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad o trybie badania i rozstrzygania incydentów i zatargów granicznych, podpisana w Moskwie dnia 3 czerwca 1933 r.
Dz.U. 1933 nr 89 poz. 697 Oświadczenie rządowe z dnia 14 października 1933 r. w sprawie przystąpienia Afganistanu do porozumienia o paczkach pocztowych, podpisanego w Londynie dnia 28 czerwca 1929 r.
Dz.U. 1933 nr 89 poz. 696 Oświadczenie rządowe z dnia 11 października 1933 r. w sprawie złożenia przez Bułgarję, Honduras i Jugosławję dokumentów ratyfikacyjnych Międzynarodowej Konwencji Sanitarnej, podpisanej w Paryżu dnia 17 stycznia 1912 r.
Dz.U. 1933 nr 89 poz. 695 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1933 r. w sprawie złożenia przez Niemcy dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wraz z protokółem dodatkowym, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1933 nr 89 poz. 694 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 listopada 1933 r. o wypuszczeniu Bonów Funduszu Inwestycyjnego.
Dz.U. 1933 nr 89 poz. 693 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 7 listopada 1933 r. o uldze celnej na śledzie wędzone, t. zw. "stromlingi".
Dz.U. 1933 nr 89 poz. 692 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 października 1933 r. o ustaleniu nowego wzoru monety srebrnej wartości 10 złotych.
Dz.U. 1933 nr 89 poz. 691 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 października 1933 r. o zmianie granic miasta Głębokiego w powiecie dziśnieńskim, województwie wileńskiem.
Dz.U. 1933 nr 89 poz. 690 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 października 1933 r. ustalające warunki awansowania oficerów rezerwy marynarki wojennej.
Dz.U. 1933 nr 89 poz. 689 Oświadczenie rządowe z dnia 13 października 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu koncyljacyjnego między Polską a Brazylją, podpisanego w Rio de Janeiro dnia 27 stycznia 1933 r.
Dz.U. 1933 nr 89 poz. 688 obowiązujący Traktat koncyljacyjny między Polską a Brazylją, podpisany w Rio de Janeiro, dnia 27 stycznia 1933 r.
Dz.U. 1933 nr 88 poz. 687 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1933 r. o wykonaniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zniesienia Sądu Apelacyjnego w Toruniu, zmiany granic okręgów sądów apelacyjnych w Poznaniu i Warszawie, zniesienia Sądu Okręgowego we Włocławku i zmiany granic okręgów sądów okręgowych w Łodzi i Toruniu.
Dz.U. 1933 nr 88 poz. 686 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1933 r. o pieczęciach notarjuszów i organów izb notarjalnych.
Dz.U. 1933 nr 88 poz. 685 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1933 r. o ustaleniu ilości stanowisk notarjuszów i ich siedzib urzędowych.
Dz.U. 1933 nr 88 poz. 684 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 października 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o państwowym podatku od uboju.
Dz.U. 1933 nr 88 poz. 683 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 października 1933 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1933 nr 88 poz. 682 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 października 1933 r. o zmianie granic miasta Bereźne w powiecie kostopolskim, województwie wołyńskiem.
Dz.U. 1933 nr 88 poz. 681 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 października 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 2 marca 1920 r. w przedmiocie umundurowania i uzbrojenia Policji Państwowej.
Dz.U. 1933 nr 88 poz. 680 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 października 1933 r. o zmianie granic miasta Pułtuska w powiecie pułtuskim, województwie warszawskiem.
Dz.U. 1933 nr 88 poz. 679 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 października 1933 r. o zmianie granic miasta Bełchatowa w powiecie piotrkowskim, województwie łódzkiem.
Dz.U. 1933 nr 88 poz. 678 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Niemcami w formie wymiany not z dnia 15 grudnia 1931 r. o stosowaniu tytułu I konwencji polsko-niemieckiej z dnia 22 czerwca 1922 r., dotyczącej kopalń Górno-Śląskich, do terenów, będących przedmiotem umowy między Skarbem Państwa Polskiego a Preussische Bergwerks-und-Hutten-Aktiengesellschaft z dnia 18 lipca 1931 r.
Dz.U. 1933 nr 88 poz. 677 wygaśnięcie aktu Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w sprawie stosowania tytułu I konwencji polsko-niemieckiej z dnia 22 czerwca 1922 r. o kopalniach Górno-Śląskich, podpisane w Warszawie dnia 15 grudnia 1932 r.
Dz.U. 1933 nr 87 poz. 676 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 października 1933 r. o sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1933 nr 87 poz. 675 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 października 1933 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 30 listopada 1927 r. o utworzeniu izb przemysłowo-handlowych, wyznaczeniu ich siedzib i okręgów.
Dz.U. 1933 nr 87 poz. 674 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 października 1933 r. w sprawie zmiany w rozporządzeniu o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich.
Dz.U. 1933 nr 87 poz. 673 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 października 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o pomocy leczniczej dla pracowników rolnych.
Dz.U. 1933 nr 87 poz. 672 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Komunikacji z dnia 4 października 1933 r. o czasie pracy dróżników na drogach publicznych.
Dz.U. 1933 nr 87 poz. 671 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 11 października 1933 r. o wprowadzeniu w obieg kartki pocztowej z opłaconą odpowiedzią.
Dz.U. 1933 nr 86 poz. 670 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 1933 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1933 nr 86 poz. 669 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. w sprawie zmiany ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkiem.
Dz.U. 1933 nr 86 poz. 668 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o zmianie ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych.
Dz.U. 1933 nr 86 poz. 667 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu członków zarządu i pracowników związków samorządowych.
Dz.U. 1933 nr 86 poz. 666 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej.
Dz.U. 1933 nr 86 poz. 665 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu sędziów w sądownictwie powszechnem i administracyjnem oraz prokuratorów.
Dz.U. 1933 nr 86 poz. 664 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu wojska.
Dz.U. 1933 nr 86 poz. 663 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1933 nr 86 poz. 662 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o służbie w Policji Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1933 nr 86 poz. 661 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 660 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o stosunkach służbowych nauczycieli i rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli szkół powszechnych.
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 659 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. o stosunku służbowym profesorów państwowych szkół akademickich i pomocniczych sił naukowych tych szkół.
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 658 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o przejmowaniu na własność Państwa gruntów za niektóre należności pieniężne.
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 657 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o zmianie taryfy celnej przywozowej.
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 656 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o odstąpieniu gruntów państwowych w Bydgoszczy.
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 655 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie sprzedaży i zamiany niektórych nieruchomości państwowych.
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 654 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o zbyciu i zamianie niektórych gruntów państwowych.
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 653 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o zamianie gruntów państwowych w Busku.
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 652 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o sprzedaży i obciążeniu niektórych gruntów państwowych.
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 651 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o sprzedaży fabryki suchej destylacji drewna w Hajnówce, w powiecie bielskim, województwie białostockiem.
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 650 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o rozciągnięciu na obszar górnośląskiej części województwa śląskiego mocy obowiązującej ustawy z dnia 19 lipca 1919 r. o przymusowem szczepieniu ochronnem przeciwko ospie.
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 649 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 648 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 maja 1927 r. o przymusie ubezpieczenia od ognia i o Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych.
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 647 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie regulowania stosunków w hutnictwie żelaznem i innych metali.
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 646 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o pracy robotników portowych w Gdyni.
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 645 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o kwalifikacjach zawodowych wychowawczyń przedszkoli.
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 644 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o sposobie uregulowania zaległych kosztów leczenia ubogich chorych i kosztów opieki społecznej.
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 643 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o kosztach nadzoru nad zakładami ubezpieczeń.
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 642 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie opłat stemplowych, wiążących się z przejściem własności nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego.
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 641 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o rozrachunku pomiędzy Skarbem Państwa a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 640 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie rozrachunku Skarbu Państwa z państwowemi instytucjami kredytowemi z tytułu papierów wartościowych w walutach obcych.
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 639 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie uregulowania obrotu zwierzętami gospodarskiemi i drobiem oraz obrotu hurtowego mięsem.
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 638 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o izbach rzemieślniczych i ich związku.
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 637 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie przekształcenia Państwowej Rady Kolejowej na Państwową Radę Komunikacyjną.
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 636 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o Funduszu Inwestycyjnym.
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 635 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej i organizacji komisyj ziemskich.
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 634 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zniesienia Sądu Apelacyjnego w Toruniu, zmiany granic okręgów Sądów Apelacyjnych w Poznaniu i Warszawie, zniesienia Sądu Okręgowego we Włocławku oraz zmiany granic okręgów Sądów Okręgowych w Łodzi i Toruniu.
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 633 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o popieraniu elektryfikacji.
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 632 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. - Prawo o publicznych przedsięwzięciach rozrywkowych.
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 631 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1933 r. o ustanowieniu Krzyża Zasługi za Dzielność.
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 630 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w uzupełnieniu ustawy z dnia 21 czerwca 1921 r. w przedmiocie rewizji likwidacji serwitutów pastwiskowych w dobrach b. Komory arcyksiążęcej na Śląsku Cieszyńskim.
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 629 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o wykonywaniu praktyki dentystycznej.
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 628 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o położnych.
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 627 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie przewozu towarów w stosunkach między Polską a Austrją na zasadzie największego uprzywilejowania w myśl art. 13 i 15 polsko-austrjackiej konwencji handlowej.
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 626 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 13 marca 1929 r. o umowach sprzedaży lub przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości ziemskich na obszarze sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 625 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. zmieniające ustawę o ochronie lokatorów.
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 624 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 marca 1928 r. o postępowaniu przymusowem w administracji.
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 623 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o zasadach sporządzania bilansów, zamknięć rachunkowych i sprawozdań osób prawnych, obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych.
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 622 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o wydawaniu Dziennika Taryf pocztowych, teletechnicznych i radjokomunikacyjnych.
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 621 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o zniesieniu państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami.
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 620 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o przeprowadzeniu meljoracji przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego.
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 619 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 14 marca 1932 r. o zarobkowym przewozie osób i towarów pojazdami mechanicznemi oraz ustawy z dnia 22 marca 1933 r. o zarobkowym przewozie osób pojazdami mechanicznemi w obrębie gminy miejskiej.
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 618 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zlikwidowania należności wobec koncernu W. A. Harrimana i S-ki.
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 617 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 616 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o sprzedaży soli.
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 615 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych.
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 614 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o państwowym podatku od uboju.
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 613 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 20 marca 1931 r. o samoistnym podatku wyrównawczym dla gmin wiejskich.
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 612 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o poborze 10% dodatku do państwowego podatku gruntowego i przemysłowego.
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 611 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o podwyższeniu emisji pożyczki wewnętrznej.
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 610 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o prawie celnem.
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 609 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. - Prawo o notarjacie.
Dz.U. 1933 nr 83 poz. 608 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 1933 r. w sprawie regulaminu wyborów sołtysa i podsołtysa na obszarze województw: białostockiego, kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego, nowogródzkiego, poleskiego, warszawskiego, wileńskiego i wołyńskiego.
Dz.U. 1933 nr 83 poz. 607 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 października 1933 r. w sprawie regulaminu wyborczego do rad miejskich na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.
Dz.U. 1933 nr 83 poz. 606 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 października 1933 r. w sprawie regulaminu wyborczego do rad gromadzkich na obszarze województw: białostockiego, kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego, nowogródzkiego, poleskiego, warszawskiego, wileńskiego i wołyńskiego.
Dz.U. 1933 nr 83 poz. 605 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 października 1933 r. w sprawie częściowego zawieszenia mocy obowiązującej warunku władania językiem polskim jako warunku wybieralności do organów ustrojowych związków samorządowych na obszarze województw: białostockiego, nowogródzkiego, poleskiego, wileńskiego i wołyńskiego.
Dz.U. 1933 nr 82 poz. 604 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o nadzwyczajnych komisjach rozjemczych do załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami w przemyśle i handlu.
Dz.U. 1933 nr 82 poz. 603 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zmiany Kodeksu Postępowania Cywilnego.
Dz.U. 1933 nr 82 poz. 602 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. - Prawo o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.
Dz.U. 1933 nr 82 poz. 601 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. - Przepisy wprowadzające kodeks handlowy.
Dz.U. 1933 nr 82 poz. 600 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. - Kodeks handlowy.
Dz.U. 1933 nr 82 poz. 599 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. - Przepisy wprowadzające kodeks zobowiązań.
Dz.U. 1933 nr 82 poz. 598 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. - Kodeks zobowiązań.
Dz.U. 1933 nr 81 poz. 597 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 1933 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 września 1933 r. w sprawie zniżki przerachowania niektórych długów rentowych.
Dz.U. 1933 nr 81 poz. 596 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 października 1933 r. o podniesieniu gmin: Zakopane w powiecie nowotarskim, Krynica Zdrój w powiecie nowosądeckim oraz Jaworzno, Szczakowa i Krzeszowice w powiecie chrzanowskim w województwie krakowskiem do rzędu miast, rządzących się ustawą z dnia 13 marca 1889 r.
Dz.U. 1933 nr 81 poz. 595 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 października 1933 r. o podniesieniu gminy Winniki w powiecie i województwie lwowskiem do rzędu miast, rządzących się ustawą z dnia 13 marca 1889 r.
Dz.U. 1933 nr 81 poz. 594 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 października 1933 r. o podniesieniu gminy Nisko w powiecie niżańskim w województwie lwowskiem do rzędu miast, rządzących się ustawą z dnia 13 marca 1889 r.
Dz.U. 1933 nr 81 poz. 593 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 października 1933 r. o zmianie granic miasta Limanowej w powiecie limanowskim, województwie krakowskiem.
Dz.U. 1933 nr 81 poz. 592 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 października 1933 r. o zmianie granic miasta Kamionka Strumiłowa w powiecie kamioneckim, województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1933 nr 81 poz. 591 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 października 1933 r. o zmianie granic miasta Brody w powiecie brodzkim, województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1933 nr 81 poz. 590 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 października 1933 r. o zmianie granic miasta Korca w powiecie rówieńskim, województwie wołyńskiem.
Dz.U. 1933 nr 81 poz. 589 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 października 1933 r. o zmianie granic miasta Grzymałowa w powiecie skałackim, województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1933 nr 81 poz. 588 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 października 1933 r. o zmianie granic miasta Nowej Wilejki w powiecie wileńsko-trockim, województwie wileńskiem.
Dz.U. 1933 nr 81 poz. 587 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 października 1933 r. o zmianie granic miasta Święcian w powiecie święciańskim, województwie wileńskiem.
Dz.U. 1933 nr 81 poz. 586 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 października 1933 r. o zmianie granic miasta Nasielska w powiecie nasielskim, województwie warszawskiem.
Dz.U. 1933 nr 81 poz. 585 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 1933 r. o ustaleniu okręgów sądów grodzkich w powiecie krzemienieckim, w okręgu Sądu Okręgowego w Równem.
Dz.U. 1933 nr 81 poz. 584 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 września 1933 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na ostre zapalenie przednich rogów rdzenia (Polyomyelitis acuta anterior - choroba Heine-Medina).
Dz.U. 1933 nr 81 poz. 583 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 1 października 1933 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 6 grudnia 1922 r. w przedmiocie utworzenia i organizacji okręgowych urzędów ubezpieczeń.
Dz.U. 1933 nr 81 poz. 582 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 września 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie (ustawie) Piotrkowskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego.
Dz.U. 1933 nr 81 poz. 581 Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 sierpnia 1933 r. w sprawie taryfy do obliczenia opłaty ryczałtowej w postępowaniu sporno-administracyjnem.
Dz.U. 1933 nr 81 poz. 580 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1933 r. o powierzeniu Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zastępstwa sądowego interesów masy likwidacyjnej b. Komitetu Floty Narodowej.
Dz.U. 1933 nr 81 poz. 579 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1933 r. w sprawie zniesienia Izby Przemysłowo-Handlowej w Bydgoszczy.
Dz.U. 1933 nr 80 poz. 578 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 października 1933 r. w sprawie regulaminu wyborczego do rad miejskich na obszarze województw pomorskiego i poznańskiego.
Dz.U. 1933 nr 80 poz. 577 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 października 1933 r. w sprawie wykonania ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego.
Dz.U. 1933 nr 80 poz. 576 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 września 1933 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 15 gr z godłem Państwa.
Dz.U. 1933 nr 80 poz. 575 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 września 1933 r. w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej.
Dz.U. 1933 nr 80 poz. 574 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 września 1923 r. w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej.
Dz.U. 1933 nr 80 poz. 573 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 września 1933 r. w sprawie uzupełnienia ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1933 nr 80 poz. 572 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 22 września 1933 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy telefonicznej.
Dz.U. 1933 nr 79 poz. 571 Oświadczenie rządowe z dnia 16 września 1933 r. w sprawie przystąpienia Turcji do konwencji, dotyczącej niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.
Dz.U. 1933 nr 79 poz. 570 Oświadczenie rządowe z dnia 2 września 1933 r. w sprawie złożenia przez Egipt dokumentu ratyfikacyjnego konwencji dotyczącej traktowania jeńców wojennych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r.
Dz.U. 1933 nr 79 poz. 569 Oświadczenie rządowe z dnia 2 września 1933 r. w sprawie złożenia przez Egipt dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r.
Dz.U. 1933 nr 79 poz. 568 Oświadczenie rządowe z dnia 29 sierpnia 1933 r. w sprawie przystąpienia Turcji do deklaracji w sprawie uznania prawa do bandery Państw, pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanej w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.
Dz.U. 1933 nr 79 poz. 567 Oświadczenie rządowe z dnia 29 sierpnia 1933 r. w sprawie przystąpienia Turcji do konwencji i statutu o wolności tranzytu, podpisanych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.
Dz.U. 1933 nr 79 poz. 566 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 października 1933 r. w sprawie częściowej zmiany art. 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.
Dz.U. 1933 nr 79 poz. 565 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 października 1933 r. o dalszem zawieszeniu cła wywozowego od szmat, skrawków tkanin, starych: lin, powrozów i sznurków; skrawków papieru i makulatury.
Dz.U. 1933 nr 79 poz. 564 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 7 października 1933 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 14 lipca 1933 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału i słodu.
Dz.U. 1933 nr 79 poz. 563 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 7 października 1933 r. o częściowej zmianie rozporządzeń: z dnia 19 listopada 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie maszyn włókienniczych i z dnia 6 lutego 1930 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie wytworów hutniczych oraz niektórych wyrobów metalowych.
Dz.U. 1933 nr 79 poz. 562 uchylony Rozporządzenie Ministrów Opieki Społecznej i Spraw Wewnętrznych z dnia 27 sierpnia 1933 r. o wodzie do picia i potrzeb gospodarczych.
Dz.U. 1933 nr 79 poz. 561 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 1933 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1933 nr 79 poz. 560 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1933 r. w sprawie wejścia w życie art. 212 i 213 ustawy o ubezpieczeniu społecznem.
Dz.U. 1933 nr 79 poz. 559 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 października 1933 r. w sprawie przeznaczenia mienia b. rosyjskich państwowych Banków Ziemskich: Włościańskiego i Szlacheckiego.
Dz.U. 1933 nr 78 poz. 558 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 października 1933 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 25 stycznia 1928 r. w sprawie ceł maksymalnych.
Dz.U. 1933 nr 78 poz. 557 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 października 1933 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1933 nr 78 poz. 556 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 października 1933 r. o ulgach celnych na owoce południowe, towary kolonjalne i oleje roślinne.
Dz.U. 1933 nr 78 poz. 555 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 października 1933 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1933 nr 78 poz. 554 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 października 1933 r. o częściowej zmianie ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych.
Dz.U. 1933 nr 77 poz. 553 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 października 1933 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych serji III.
Dz.U. 1933 nr 77 poz. 552 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 października 1933 r. o postępowaniu celnem.
Dz.U. 1933 nr 76 poz. 551 uchylony Obwieszczenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 21 lipca 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. o stosunku służbowym profesorów państwowych szkół akademickich i pomocniczych sił naukowych tych szkół.
Dz.U. 1933 nr 76 poz. 550 Oświadczenie rządowe z dnia 16 września 1933 r. w sprawie wypowiedzenia konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 r.
Dz.U. 1933 nr 76 poz. 549 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o doręczaniu pism sądowych przez organa gminne w postępowaniu cywilnem i karnem.
Dz.U. 1933 nr 76 poz. 548 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o doręczaniu pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnem i karnem.
Dz.U. 1933 nr 76 poz. 547 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 sierpnia 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie umundurowania oficerów i szeregowych Straży Granicznej.
Dz.U. 1933 nr 75 poz. 546 Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 1933 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego ustawy z dnia 15 marca 1932 r. o koncesjonowaniu przedsiębiorstw wyrobu kwasu azotowego.
Dz.U. 1933 nr 75 poz. 545 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 października 1933 r. o uzupełnieniu § 5 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 7 września 1933 r. o wypuszczeniu 6% pożyczki wewnętrznej.
Dz.U. 1933 nr 75 poz. 544 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 27 września 1933 r. wydane co do § 5 w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o biurach pisania podań oraz o zakazie udzielania porad prawnych i prowadzenia cudzych spraw.
Dz.U. 1933 nr 75 poz. 543 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 1933 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Berezie-Kartuskiej i Telechanach w okręgu Sądu Okręgowego w Pińsku.
Dz.U. 1933 nr 74 poz. 542 Oświadczenie rządowe z dnia 4 września 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad o stosunkach prawnych na granicy państwowej, podpisanej w Moskwie dnia 10 kwietnia 1932 r.
Dz.U. 1933 nr 74 poz. 541 wygaśnięcie aktu Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad o stosunkach prawnych na granicy państwowej, podpisana w Moskwie dnia 10 kwietnia 1932 r.
Dz.U. 1933 nr 73 poz. 540 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 września 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie przymusowego umieszczania w przytułkach i domach pracy przymusowej w m. st. Warszawie.
Dz.U. 1933 nr 73 poz. 539 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 września 1933 r. o zmianie granic miasta Włodzimierza w powiecie włodzimierskim, województwie wołyńskiem.
Dz.U. 1933 nr 73 poz. 538 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 września 1933 r. o zmianie granic miasta Dąbrowicy w powiecie sarneńskim, województwie wołyńskiem.
Dz.U. 1933 nr 73 poz. 537 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 1933 r. o zmianie granic miasta Rokitna w powiecie sarneńskim, województwie wołyńskiem.
Dz.U. 1933 nr 73 poz. 536 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 1933 r. o zmianie granic miasta Kowla w powiecie kowelskim, województwie wołyńskiem.
Dz.U. 1933 nr 73 poz. 535 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 1933 r. o zmianie granic miasta Kobrynia w powiecie kobryńskim, województwie poleskiem.
Dz.U. 1933 nr 73 poz. 534 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 31 sierpnia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, ustalające wysokość dodatkowych wynagrodzeń rektorów, prorektorów, dziekanów i kierowników oddziałów i studjów w państwowych szkołach akademickich.
Dz.U. 1933 nr 73 poz. 533 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1933 r. o wynagrodzeniu akordowem dla personelu pomiarowego urzędów ziemskich.
Dz.U. 1933 nr 73 poz. 532 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1933 r. w sprawie zniżki przerachowania niektórych długów rentowych.
Dz.U. 1933 nr 72 poz. 531 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 września 1933 r. w sprawie elektryfikacji węzła kolejowego warszawskiego oraz zaciągnięcia kredytu zagranicznego na cele tej elektryfikacji.
Dz.U. 1933 nr 71 poz. 530 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 21 września 1933 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1933 nr 71 poz. 529 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 września 1933 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 lipca 1932 r. o opłatach za legalizację narzędzi mierniczych.
Dz.U. 1933 nr 71 poz. 528 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 września 1933 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 22 lipca 1932 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy niektórych rodzajów narzędzi mierniczych przed przeznaczeniem ich do sprzedaży lub oddaniem do użytku.
Dz.U. 1933 nr 71 poz. 527 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 25 września 1933 r. o zwinięciu niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich.
Dz.U. 1933 nr 71 poz. 526 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1933 r. o zwinięciu i utworzeniu niektórych wydziałów Politechniki Lwowskiej i Politechniki Warszawskiej.
Dz.U. 1933 nr 70 poz. 525 Oświadczenie rządowe z dnia 2 września 1933 r. w sprawie zgłoszenia przez Persję przystąpienia do konwencji międzynarodowej o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r.
Dz.U. 1933 nr 70 poz. 524 Oświadczenie rządowe z dnia 29 sierpnia 1933 r. w sprawie złożenia w imieniu Rządu Litewskiego dokumentu ratyfikacyjnego protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych, oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1933 nr 70 poz. 523 Oświadczenie rządowe z dnia 25 sierpnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Niemcy dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 21 czerwca 1929 r. na XII Sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów, a podpisanej w Genewie dnia 15 sierpnia 1929 r.
Dz.U. 1933 nr 70 poz. 522 Oświadczenie rządowe z dnia 4 sierpnia 1933 r. w sprawie protokółu, podpisanego w Paryżu dnia 11 grudnia 1929 r., dotyczącego zmian w artykułach 34 i 40 konwencji urządzającej żeglugę powietrzną, podpisanej w Paryżu dnia 13 października 1919 r.
Dz.U. 1933 nr 70 poz. 521 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1933 r. w sprawie przystąpienia Australji oraz Papuazji i Nowej Gwinei do Konwencji Związkowej Paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. i w Hadze dnia 6 listopada 1925 r.
Dz.U. 1933 nr 70 poz. 520 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 1 września 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu o zmianie w rozporządzeniu z dnia 9 września 1931 r. w sprawie gospodarki finansowej gmin wyznaniowych żydowskich.
Dz.U. 1933 nr 70 poz. 519 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 sierpnia 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1927 r. w sprawie ustalenia, w jakiej mierze świadectwa ukończenia szkół technicznych uważać należy za dowód odpowiedniej kwalifikacji do kierowania praktycznem kształceniem terminatorów.
Dz.U. 1933 nr 70 poz. 518 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 sierpnia 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1927 r. w sprawie ustalenia, w jakiej mierze świadectwa ukończenia szkół technicznych uważać należy za dowód uzdolnienia zawodowego do samoistnego prowadzenia rzemiosła.
Dz.U. 1933 nr 70 poz. 517 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 26 sierpnia 1933 r. o wprowadzeniu w obieg kartki pocztowej pojedyńczej wartości 10 gr.
Dz.U. 1933 nr 69 poz. 516 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 sierpnia 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o wykupie gruntów, podlegających ustawie w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych.
Dz.U. 1933 nr 69 poz. 515 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 29 sierpnia 1933 r. w sprawie ceł wywozowych.
Dz.U. 1933 nr 69 poz. 514 Oświadczenie rządowe z dnia 1 września 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Rządami Polskim i Niemieckim, dotyczącego zaprzestania działalności Mieszanego Trybunału Rozjemczego niemiecko-polskiego, podpisanego w Paryżu dnia 1 grudnia 1931 r.
Dz.U. 1933 nr 69 poz. 513 wygaśnięcie aktu Układ między Rządami Polskim i Niemieckim, dotyczący zaprzestania działalności Mieszanego Trybunału Rozjemczego niemiecko-polskiego, podpisany w Paryżu dnia 1 grudnia 1931 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 1932 r.).
Dz.U. 1933 nr 68 poz. 512 Oświadczenie rządowe z dnia 4 sierpnia 1933 r. w sprawie protokółu, podpisanego w Paryżu dnia 15 czerwca 1929 r., dotyczącego zmian w artykułach 3, 5, 7, 15, 34, 41, 42 i w klauzulach końcowych konwencji urządzającej żeglugę powietrzną, podpisanej w Paryżu dnia 13 października 1919 r.
Dz.U. 1933 nr 68 poz. 511 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 września 1933 r. o ustaleniu nowego wzoru monety srebrnej wartości 10 złotych.
Dz.U. 1933 nr 68 poz. 510 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1933 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 23 marca 1928 r. o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów dla celów obrony Państwa, wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Komunikacji, Przemysłu i Handlu, Poczt i Telegrafów oraz Skarbu.
Dz.U. 1933 nr 67 poz. 509 Obwieszczenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 18 sierpnia 1933 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 14 lipca 1933 r. o podziale okręgów szkolnych na obwody szkolne.
Dz.U. 1933 nr 67 poz. 508 Oświadczenie rządowe z dnia 22 sierpnia 1933 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych względnie przystąpienia niżej wymienionych państw do międzynarodowej konwencji radjotelegraficznej oraz regulaminu ogólnego i regulaminu dodatkowego, podpisanych w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1927 roku.
Dz.U. 1933 nr 67 poz. 507 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 września 1933 r. o wypuszczeniu 6% pożyczki wewnętrznej.
Dz.U. 1933 nr 67 poz. 506 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 1933 r. w sprawie Wydziału Zamiejscowego w Brześciu nad Bugiem.
Dz.U. 1933 nr 67 poz. 505 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 sierpnia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o przemiale żyta.
Dz.U. 1933 nr 67 poz. 504 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 sierpnia 1933 r. w sprawie zmiany granic miasta Krzemieńca i gmin wiejskich w powiecie krzemienieckim, województwie wołyńskiem.
Dz.U. 1933 nr 67 poz. 503 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 września 1933 r. o wypuszczeniu pożyczki wewnętrznej.
Dz.U. 1933 nr 66 poz. 502 Oświadczenie rządowe z dnia 4 sierpnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Chili dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 21 czerwca 1929 r. na XII Sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów, a podpisanej w Genewie dnia 15 sierpnia 1929 r.
Dz.U. 1933 nr 66 poz. 501 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1933 r. w sprawie złożenia przez Chili dokumentu ratyfikacyjnego konwencji dotyczącej traktowania jeńców wojennych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r.
Dz.U. 1933 nr 66 poz. 500 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1933 r. w sprawie złożenia przez Chili dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r.
Dz.U. 1933 nr 66 poz. 499 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 22 sierpnia 1933 r. w sprawie uzupełnienia ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1933 nr 66 poz. 498 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 23 sierpnia 1933 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1932 r. o ulgach celnych na papier pakowy, gazetowy i kancelaryjny.
Dz.U. 1933 nr 66 poz. 497 Rozporządzenie Ministra Skarbu wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 sierpnia 1933 r. w sprawie wyznaczenia prowizorycznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1933 r. do 30 września 1934 r.
Dz.U. 1933 nr 66 poz. 496 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 sierpnia 1933 r. w sprawie zmiany w rozporządzeniu o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich.
Dz.U. 1933 nr 65 poz. 495 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 1933 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Księstwa Liechtenstein do Porozumienia Madryckiego z dnia 14 kwietnia 1891 r., dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów, przejrzanego w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. i w Hadze dnia 6 listopada 1925 r.
Dz.U. 1933 nr 65 poz. 494 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 1933 r. w sprawie przystąpienia Księstwa Liechtenstein do Konwencji Związkowej Paryskiej z dnia 20 czerwca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej przejrzanej w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. i w Hadze dnia 6 listopada 1925 r.
Dz.U. 1933 nr 65 poz. 493 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1933 r. w sprawie przystąpienia Unji Południowo-Afrykańskiej do konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1933 nr 65 poz. 492 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lipca 1933 r. w sprawie przystąpienia Persji do międzynarodowej konwencji z dnia 4 maja 1910 r., podpisanej w Paryżu, dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem.
Dz.U. 1933 nr 65 poz. 491 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1933 r. w sprawie zgłoszenia przez Turcję przystąpienia do konwencji międzynarodowej o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r.
Dz.U. 1933 nr 65 poz. 490 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1933 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Czechosłowacji do Porozumienia Madryckiego z dnia 14 kwietnia 1891 r., dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów, przejrzanego w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. i w Hadze dnia 6 listopada 1925 r.
Dz.U. 1933 nr 65 poz. 489 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 29 lipca 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Spraw Wojskowych z dnia 12 czerwca 1932 r. o dodatkach i premjach aeronautycznych.
Dz.U. 1933 nr 65 poz. 488 Oświadczenie rządowe z dnia 11 sierpnia 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ubezpieczeniu społecznem, podpisanej w Berlinie, dnia 11 czerwca 1931 r.
Dz.U. 1933 nr 65 poz. 487 wygaśnięcie aktu Umowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ubezpieczeniu społecznem, podpisana w Berlinie dnia 11 czerwca 1931 r.
Dz.U. 1933 nr 64 poz. 486 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 22 sierpnia 1933 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego z reprodukcją części obrazu Jana Matejki "Odsiecz Wiednia".
Dz.U. 1933 nr 64 poz. 485 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 maja 1933 r. o sporządzaniu planów kopalń.
Dz.U. 1933 nr 64 poz. 484 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 maja 1933 r. o sporządzaniu planów pól górniczych.
Dz.U. 1933 nr 64 poz. 483 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 maja 1933 r. o podziałce, przepisanej dla planów pól górniczych.
Dz.U. 1933 nr 64 poz. 482 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 sierpnia 1933 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. w sprawie wyłączeń z Ordynacji Zamoyjskiej.
Dz.U. 1933 nr 63 poz. 481 Obwieszczenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 4 sierpnia 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie.
Dz.U. 1933 nr 63 poz. 480 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1933 r. w sprawie złożenia przez Wenezuelę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji, dotyczącej używania bieli ołowianej w malarstwie, przyjętej jako projekt dnia 19 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1933 nr 63 poz. 479 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1933 r. w sprawie złożenia przez Chili dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji dotyczącej bezrobocia, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów w Waszyngtonie.
Dz.U. 1933 nr 63 poz. 478 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1933 r. w sprawie złożenia przez Paragwaj dokumentu ratyfikacyjnego protokółu podpisania Statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej, podpisanego w Genewie dnia 16 grudnia 1920 r.
Dz.U. 1933 nr 63 poz. 477 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1933 r. w sprawie złożenia przez Chili dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej, dotyczącej opjum i protokółu, podpisanych w Genewie dnia 19 lutego 1925 r.
Dz.U. 1933 nr 63 poz. 476 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1933 r. w sprawie złożenia przez Paragwaj dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o pokojowem załatwianiu sporów międzynarodowych, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r.
Dz.U. 1933 nr 63 poz. 475 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1933 r. w sprawie wypowiedzenia przez Persję konwencji urządzającej żeglugę powietrzną, podpisanej w Paryżu dnia 13 października 1919 r.
Dz.U. 1933 nr 63 poz. 474 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 sierpnia 1933 r. w sprawie przepisów budowlanych obowiązujących przy wznoszeniu, przebudowie i eksploatacji budowli dla celów technicznych w zakładach górniczych oraz kompetencji władz górniczych w tej mierze.
Dz.U. 1933 nr 63 poz. 473 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 31 lipca 1933 r. w sprawie uzupełnienia ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1933 nr 63 poz. 472 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 sierpnia 1933 r. o uldze celnej na fosforan dwusodowy.
Dz.U. 1933 nr 63 poz. 471 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 29 lipca 1933 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 7 sierpnia 1929 r. w sprawie wykonania postanowień konwencji o zwalczaniu przemytnictwa towarów alkoholowych, podpisanej w Helsingforsie dnia 19 sierpnia 1925 r.
Dz.U. 1933 nr 63 poz. 470 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 26 czerwca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o prywatnych szkołach oraz zakładach naukowych rolniczych, utrzymywanych przez izby rolnicze.
Dz.U. 1933 nr 62 poz. 469 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lipca 1933 r. w sprawie rozciągnięcia na Kolonję i Protektoraty brytyjskie oraz na terytorja pozostające pod mandatem brytyjskim konwencji między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Jego Królewską Mością odnośnie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1931 r.
Dz.U. 1933 nr 62 poz. 468 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 1933 r. o utworzeniu w Suwałkach wydziału zamiejscowego sądu okręgowego w Grodnie.
Dz.U. 1933 nr 62 poz. 467 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1933 r. o podniesieniu gminy Borysław w powiecie drohobyckim, województwie lwowskiem do rzędu miast, objętych ustawą z dnia 13 marca 1889 r.
Dz.U. 1933 nr 62 poz. 466 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 lipca 1933 r. w sprawie uchylenia przepisów o zwrocie opłat szkolnych za dzieci pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego" i "Polskiego Monopolu Solnego".
Dz.U. 1933 nr 62 poz. 465 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 czerwca 1933 r. o organizacji i zakresie działania kontroli skarbowej.
Dz.U. 1933 nr 62 poz. 464 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wojskowych z dnia 14 marca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. o premjowaniu pojazdów mechanicznych.
Dz.U. 1933 nr 62 poz. 463 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 sierpnia 1933 r. w sprawie zniesienia sądu okręgowego w Suwałkach i zmiany granic sądów okręgowych w Grodnie, Łucku i Pińsku.
Dz.U. 1933 nr 62 poz. 462 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 sierpnia 1933 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień ustaw o sądach przemysłowych i sądach kupieckich, obowiązujących na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego oraz górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1933 nr 62 poz. 461 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 sierpnia 1933 r. w sprawie zmiany przepisów wprowadzających kodeks postępowania cywilnego.
Dz.U. 1933 nr 61 poz. 460 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 lipca 1933 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie obrabiarek.
Dz.U. 1933 nr 61 poz. 459 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 14 lipca 1933 r. o podziale okręgów szkolnych na obwody szkolne.
Dz.U. 1933 nr 61 poz. 458 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 15 maja 1933 r. o organizacji władz dyscyplinarnych i postępowaniu dyscyplinarnem przeciwko słuchaczom szkół akademickich.
Dz.U. 1933 nr 61 poz. 457 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 kwietnia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o odprawach dla pracowników nieetatowych przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe", zwolnionych ze służby.
Dz.U. 1933 nr 61 poz. 456 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 sierpnia 1933 r. w sprawie zmiany statutu oficerskich sądów honorowych.
Dz.U. 1933 nr 60 poz. 455 uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 12 lipca 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku wojskowym.
Dz.U. 1933 nr 60 poz. 454 uchylony Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 4 maja 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa.
Dz.U. 1933 nr 60 poz. 453 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1933 r. w sprawie zawiadomienia Rządu Holenderskiego o rozciągnięciu na Indje Holenderskie międzynarodowej konwencji, dotyczącej statystyk gospodarczych oraz protokółu, podpisanych w Genewie dnia 14 grudnia 1928 r.
Dz.U. 1933 nr 60 poz. 452 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1933 r. w sprawie złożenia przez Holandję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1933 nr 60 poz. 451 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1933 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o wystawach międzynarodowych i protokółu podpisania, podpisanych w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r.
Dz.U. 1933 nr 60 poz. 450 Rozporządzenie Ministra Skarbu wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 1933 r. w sprawie zmiany w statucie (ustawie) Towarzystwa Kredytowego miasta Częstochowy.
Dz.U. 1933 nr 59 poz. 449 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1933 r. w sprawie złożenia przez Włochy dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o pomierzaniu statków żeglugi śródlądowej, podpisanej wraz z protokółem podpisania w Paryżu dnia 27 listopada 1925 r.
Dz.U. 1933 nr 59 poz. 448 Rozporządzenie Ministrów: Poczt i Telegrafów, Skarbu i Spraw Wewnętrznych z dnia 22 lipca 1933 r. o przesyłkach listowych urzędowych oraz w postępowaniu cywilnem i karnem.
Dz.U. 1933 nr 59 poz. 447 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 27 lipca 1933 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych.
Dz.U. 1933 nr 59 poz. 446 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 27 lipca 1933 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego i baraniego.
Dz.U. 1933 nr 59 poz. 445 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 27 lipca 1933 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie niektórych przetworów mięsnych.
Dz.U. 1933 nr 59 poz. 444 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1933 r. o odstąpieniu gminie m. Białegostoku gruntów państwowych kolonji "Marczak" na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1933 nr 59 poz. 443 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1933 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1933 nr 59 poz. 442 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1933 r. w sprawie rozmiaru rejonów bezpieczeństwa przy wojskowych zakładach amunicyjnych oraz składach amunicji i materjałów wybuchowych.
Dz.U. 1933 nr 59 poz. 441 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1933 r. w sprawie podziału miejscowości na klasy czynszowe dla obliczania wynagrodzenia za kwatery stałe, dostarczane przez zarządy gminne na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju.
Dz.U. 1933 nr 58 poz. 440 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 18 lipca 1933 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 11 lipca 1933 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 19 lipca 1932 r. o obrocie solą.
Dz.U. 1933 nr 58 poz. 439 uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 28 czerwca 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o potrąceniach z uposażenia i zaopatrzenia emerytalnego osób wojskowych oraz funkcjonarjuszów państwowych w administracji wojskowej.
Dz.U. 1933 nr 58 poz. 438 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1933 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na twardziel (Rhinoscleroma).
Dz.U. 1933 nr 58 poz. 437 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 lipca 1933 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych oraz urzędów katastralnych.
Dz.U. 1933 nr 58 poz. 436 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 10 lipca 1933 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego z reprodukcją fragmentu rzeźby Wita Stwosza z głównego ołtarza w kościele Marjackim w Krakowie.
Dz.U. 1933 nr 58 poz. 435 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 czerwca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Komunikacji i Opieki Społecznej o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 9 stycznia 1928 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych.
Dz.U. 1933 nr 58 poz. 434 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1933 r. w sprawie trybu nadawania stanowisk w cywilnej służbie państwowej, samorządowej lub w przedsiębiorstwach państwowych wysłużonym podoficerom zawodowym wojska lub marynarki wojennej.
Dz.U. 1933 nr 58 poz. 433 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 lipca 1933 r. o zmianie okręgów sądów okręgowych w Czortkowie i Stanisławowie.
Dz.U. 1933 nr 57 poz. 432 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 lipca 1933 r. o zapewnieniu statkom morskim, służącym do przewozu pasażerów, obsługi łodzi i tratew ratunkowych oraz o świadectwach wioślarskich.
Dz.U. 1933 nr 57 poz. 431 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1933 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji radjotelegraficznej oraz regulaminu ogólnego i regulaminu dodatkowego, podpisanych w Waszyngtonie dnia 25 listopada 1927 roku.
Dz.U. 1933 nr 57 poz. 430 wygaśnięcie aktu Międzynarodowa konwencja radjotelegraficzna, podpisana w Waszyngtonie dnia 25 listopada 1927 r.
Dz.U. 1933 nr 56 poz. 429 Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1933 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. o izbach przemysłowo-handlowych.
Dz.U. 1933 nr 56 poz. 428 Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1933 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowem.
Dz.U. 1933 nr 56 poz. 427 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 czerwca 1933 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 14 marca 1930 r. o postępowaniu celnem.
Dz.U. 1933 nr 56 poz. 426 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1933 r. o likwidacji przedsiębiorstw państwowych: "Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Chorzowie" i "Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Mościcach" oraz o utworzeniu i wydzieleniu z administracji państwowej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Zjednoczone Fabryki Związków Azotowych w Mościcach i w Chorzowie".
Dz.U. 1933 nr 56 poz. 425 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1933 r. w sprawie zmiany taksy dla pisarzy hipotecznych.
Dz.U. 1933 nr 55 poz. 424 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 czerwca 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. w sprawie segregacji wierzytelności na nieruchomościach ziemskich parcelowanych w celu spłaty uciążliwych zobowiązań.
Dz.U. 1933 nr 55 poz. 423 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 czerwca 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 12 marca 1932 r. o ułatwieniu spłaty uciążliwych zobowiązań, obciążających gospodarstwa rolne.
Dz.U. 1933 nr 55 poz. 422 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 3 lipca 1933 r. w sprawie częściowego uzupełnienia taryfy telefonicznej.
Dz.U. 1933 nr 55 poz. 421 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 12 lipca 1933 r. w sprawie kosztów egzekucyjnych oraz taksy dla notarjuszów, prowadzących licytację nieruchomości, egzekwowanych we własnym zakresie przez Państwowy Bank Rolny.
Dz.U. 1933 nr 55 poz. 420 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1933 r. w sprawie zmiany instrukcji dla powiatowych wydziałów hipotecznych w województwach wschodnich.
Dz.U. 1933 nr 55 poz. 419 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 lipca 1933 r. o dalszem przedłużeniu terminu ważności rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie bekonów i szynek.
Dz.U. 1933 nr 55 poz. 418 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 lipca 1933 r. w sprawie zwolnienia od opłat stemplowych pism, wiążących się z działalnością Banku Akceptacyjnego.
Dz.U. 1933 nr 55 poz. 417 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 31 maja 1933 r. w sprawie częściowej zmiany art. 15 rozporządzenia Ministrów: Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.
Dz.U. 1933 nr 55 poz. 416 Rozporządzenie Ministrów: Opieki Społecznej i Skarbu z dnia 23 czerwca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych i Komunikacji w przedmiocie zmian rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 30 lipca 1931 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Komunikacji w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 21 marca 1931 r. o ograniczeniach w sprzedaży, podawaniu i spożyciu napojów alkoholowych (przeciwalkoholowej).
Dz.U. 1933 nr 55 poz. 415 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 maja 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie opłat i należności za wykonanie scalenia gruntów.
Dz.U. 1933 nr 55 poz. 414 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 maja 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o użytkowaniu Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej w związku z parcelacją gruntów państwowych.
Dz.U. 1933 nr 55 poz. 413 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1933 r. o oznaczaniu miary przędzy wełnianej, półwełnianej i bawełnianej, przeznaczonej do detalicznej sprzedaży.
Dz.U. 1933 nr 54 poz. 412 wygaśnięcie aktu Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1933 r. w sprawie nowego tekstu załącznika I do konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami żelaznemi, podpisanej w Bernie dnia 23 października 1924 r.
Dz.U. 1933 nr 53 poz. 411 wygaśnięcie aktu Układ między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem celem uchylenia dwukrotnego opodatkowania w zakresie danin na przypadek śmierci.
Dz.U. 1933 nr 53 poz. 410 Oświadczenie rządowe z dnia 19 czerwca 1933 r. w wymianie not, dotyczących zatwierdzenia układu między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem celem uchylenia dwukrotnego opodatkowania w zakresie danin na przypadek śmierci, podpisanego w Gdańsku dnia 29 maja 1929 r.
Dz.U. 1933 nr 53 poz. 409 wygaśnięcie aktu Układ między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem celem uchylenia dwukrotnego opodatkowania w zakresie opłat stemplowych od weksli (podatku wekslowego).
Dz.U. 1933 nr 53 poz. 408 Oświadczenie rządowe z dnia 10 czerwca 1933 r. o wymianie not, dotyczących zatwierdzenia układu między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem celem uchylenia dwukrotnego opodatkowania w zakresie opłat stemplowych od weksli (podatku wekslowego), podpisanego w Gdańsku dnia 29 maja 1929 r.
Dz.U. 1933 nr 53 poz. 407 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 czerwca 1933 r. o terminie wejścia w życie postanowień art. 1 punkty: 10-14 i 53 ustawy z dnia 17 marca 1933 r. o zmianie ustawy z dnia 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku wojskowym.
Dz.U. 1933 nr 53 poz. 406 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 lipca 1933 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału i słodu.
Dz.U. 1933 nr 53 poz. 405 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 lipca 1933 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 19 lipca 1932 r. o obrocie solą.
Dz.U. 1933 nr 53 poz. 404 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 czerwca 1933 r. o uldze celnej na odpadki bawełniane.
Dz.U. 1933 nr 53 poz. 403 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1924 r., dotyczącego wykonania ustawy z dnia 26 marca 1920 r. w przedmiocie urządzania loterji i założenia Polskiej Państwowej Loterji Klasowej tudzież ustawy z dnia 5 grudnia 1923 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej powyższej ustawy na obszar województw: śląskiego, wołyńskiego, poleskiego i nowogródzkiego, powiatów: grodzieńskiego i wołkowyskiego, jak również gmin: białowieskiej, suchopolskiej i masiewskiej województwa białostockiego oraz powiatów: wileńskiego, oszmiańskiego, święciańskiego, trockiego, brasławskiego, dziśnieńskiego, duniłowiczowskiego i wilejskiego ziemi wileńskiej.
Dz.U. 1933 nr 53 poz. 402 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 lipca 1933 r. w sprawie obliczenia i poboru nadzwyczajnej daniny majątkowej w 1933 roku.
Dz.U. 1933 nr 53 poz. 401 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 maja 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wojskowych w sprawie obszarów, na których gospodarstwa osadników wojskowych są wolne od nadzwyczajnej daniny majątkowej.
Dz.U. 1933 nr 52 poz. 400 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1933 r. o wyłączeniu niektórych miast na obszarze województw pomorskiego i poznańskiego, nie wydzielonych z powiatowych związków samorządowych z pod nadzoru wydziałów powiatowych.
Dz.U. 1933 nr 52 poz. 399 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 lipca 1933 r. o ważności niewykorzystanych pozwoleń Ministerstwa Skarbu, wydanych na podstawie rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 1933 r. o ulgach celnych na sandacze, szczupaki i leszcze.
Dz.U. 1933 nr 52 poz. 398 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 czerwca 1933 r. w sprawie zmian organizacji komisyj odwoławczych do spraw podatku przemysłowego i dochodowego w okręgu Izby Skarbowej Grodzkiej w Warszawie.
Dz.U. 1933 nr 52 poz. 397 Rozporządzenie Ministrów: Komunikacji i Skarbu z dnia 12 maja 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie wykonania ustawy o Państwowym Funduszu Drogowym.
Dz.U. 1933 nr 51 poz. 396 uchylony Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym.
Dz.U. 1933 nr 50 poz. 395 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 czerwca 1933 r. o zasadach udzielania pomocy instytucjom, zawierającym układy z dłużnikami w zakresie wierzytelności rolniczych.
Dz.U. 1933 nr 50 poz. 394 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 13 czerwca 1933 r. o świadczeniach z powodu braku pracy dla pracowników umysłowych.
Dz.U. 1933 nr 50 poz. 393 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 lipca 1933 r. w sprawie utworzenia sądu grodzkiego w Zakopanem, w powiecie nowotarskim, w okręgu sądu okręgowego w Nowym Sączu.
Dz.U. 1933 nr 50 poz. 392 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 lipca 1933 r. w sprawie zniesienia sądu grodzkiego na Podgórzu w Krakowie, oraz zmiany okręgu sądu grodzkiego w Krakowie.
Dz.U. 1933 nr 50 poz. 391 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 lipca 1933 r. o ustalaniu sumy listów zastawnych, podlegających umorzeniu w latach 1933 i 1934.
Dz.U. 1933 nr 50 poz. 390 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 lipca 1933 r. w sprawie uchylenia przepisów o zwrocie opłat szkolnych.
Dz.U. 1933 nr 50 poz. 389 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 lipca 1933 r. o organizacji obwodowych władz szkolnych.
Dz.U. 1933 nr 49 poz. 388 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 czerwca 1933 r. w sprawie sprostowania błędów w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 maja 1933 r. o ustanowieniu granic uchybień obiegowych dla narzędzi mierniczych, znajdujących się w obrocie publicznym.
Dz.U. 1933 nr 49 poz. 387 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 czerwca 1933 r. w sprawie zmiany w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej Grodzkiej w Warszawie.
Dz.U. 1933 nr 49 poz. 386 Rozporządzenie Ministra Skarbu wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 1933 r. w sprawie zmiany w statucie Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego w Poznaniu.
Dz.U. 1933 nr 49 poz. 385 Oświadczenie rządowe z dnia 9 czerwca 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Przyjaźni, Handlowego i Praw Konsularnych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Stanami Zjednoczonemi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 15 czerwca 1931 r.
Dz.U. 1933 nr 49 poz. 384 wygaśnięcie aktu Traktat Przyjaźni, Handlowy i Praw Konsularnych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki, podpisany w Waszyngtonie dnia 15 czerwca 1931 roku (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1933 r.).
Dz.U. 1933 nr 48 poz. 383 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 lipca 1933 r. o rejestrze kartelowym.
Dz.U. 1933 nr 48 poz. 382 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 lipca 1933 r. w sprawie zgłaszania uchwał i postanowień karteli.
Dz.U. 1933 nr 48 poz. 381 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Skarbu z dnia 28 czerwca 1933 r. o wykonaniu przepisów ustawy o kartelach, dotyczących Sądu Kartelowego.
Dz.U. 1933 nr 48 poz. 380 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1933 r. w sprawie dodatku drogowego i opłat od materjałów pędnych na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego.
Dz.U. 1933 nr 47 poz. 379 Obwieszczenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 czerwca 1933 r. o sprostowaniu błędu w załączniku do rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 19 maja 1933 r. w sprawie taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.
Dz.U. 1933 nr 47 poz. 378 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych i Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 17 czerwca 1933 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu z dnia 9 grudnia 1932 r. o dozorze nad mlekiem i jego przetworami.
Dz.U. 1933 nr 47 poz. 377 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 maja 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie ulg przy spłacie należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.
Dz.U. 1933 nr 47 poz. 376 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 czerwca 1933 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych Serji II.
Dz.U. 1933 nr 47 poz. 375 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 maja 1933 r. w sprawie ustalania przychodu z nieruchomości miejskich oraz niektórych budynków w gminach wiejskich na obszarze województwa śląskiego dla obliczania nadzwyczajnej daniny majątkowej.
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 374 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 16 czerwca 1933 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 23 lipca 1925 r. o warunkach funkcjonowania oraz organizacji wzajemnych zakładów (totalizatora) na torach wyścigowych towarzystw wyścigów konnych oraz o sposobie prowadzenia rachunkowości tych zakładów.
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 373 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 czerwca 1933 r. o opłatach ryczałtowych na Fundusz Pracy.
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 372 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej w sprawie właściwości Państwowych Urzędów Pośrednictwa Pracy do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądami grodzkiemi.
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 371 Rozporządzenie Ministra Komunikacji wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 22 maja 1933 r. o zmianie sposobu wypłaty uposażenia pracownikom nieetatowym przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 370 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 19 maja 1933 r. o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych do opłaty urzędowych przesyłek listowych.
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 369 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 19 maja 1933 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 5 gr z godłem Państwa.
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 368 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 czerwca 1933 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 367 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 czerwca 1933 r. w sprawie ceł wywozowych.
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 366 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 czerwca 1933 r. o dalszem zawieszeniu cła wywozowego od szmat, skrawków tkanin, starych: lin, powrozów i sznurków; skrawków papieru i makulatury.
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 365 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 27 czerwca 1933 r. o dalszem przedłużeniu terminu ważności rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie bekonów i szynek.
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 364 Rozporządzenie Ministra Skarbu wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 1933 r. w sprawie zmian w statucie Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego we Lwowie.
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 363 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 czerwca 1933 r. o uldze celnej na kwas węglowy.
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 362 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 czerwca 1933 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 9 marca 1928 r. o zezwoleniu Pocztowej Kasie Oszczędności na działalność ubezpieczeniową w dziale ubezpieczeń na życie.
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 361 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 czerwca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o ustaleniu cen sprzedażnych spirytusu na cele niekonsumcyjne.
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 360 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 maja 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych w sprawie obszarów, na których gospodarstwa osadników są wolne od nadzwyczajnej daniny majątkowej.
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 359 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1932 r. o zaopatrzeniu emerytalnem pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" i o zaopatrzeniu pozostałych po tych pracownikach wdów i sierot, oraz o odszkodowaniu za nieszczęśliwe wypadki.
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 358 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1933 r. o utworzeniu izby rolniczej z siedzibą w Krakowie oraz o ustaleniu okręgu działalności tej izby.
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 357 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1933 r. o odstąpieniu gminie m. Krakowa gruntu państwowego dla celów regulacji ulicy Włóczków.
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 356 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1933 r. w sprawie odstąpienia gminie m. Lublina gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 355 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1933 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 354 Oświadczenie rządowe z dnia 16 czerwca 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy o ułatwieniach w komunikacji kolejowej między Prusami Wschodniemi a trzeciemi państwami w tranzycie przez Polskę, obszar Wolnego Miasta Gdańska i resztę Niemiec oraz w komunikacji kolejowej między resztą Niemiec a trzeciemi państwami w tranzycie przez Polskę, obszar Wolnego Miasta Gdańska i Prusy Wschodnie, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Berlinie dnia 21 listopada 1930 r.
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 353 wygaśnięcie aktu Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ułatwieniach w komunikacji kolejowej między Prusami Wschodniemi a trzeciemi państwami w tranzycie przez Polskę, obszar Wolnego Miasta Gdańska i resztę Niemiec oraz w komunikacji kolejowej między resztą Niemiec a trzeciemi państwami w tranzycie przez Polskę, obszar Wolnego Miasta Gdańska i Prusy Wschodnie, podpisana w Berlinie dnia 21 listopada 1930 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 lutego 1932 r.).
Dz.U. 1933 nr 45 poz. 352 Obwieszczenie Ministrów Komunikacji i Skarbu z dnia 13 maja 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Funduszu Drogowym.
Dz.U. 1933 nr 45 poz. 351 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 1933 r. o upoważnieniu Komisarza Rządu m. st. Warszawy i powiatowych władz administracji ogólnej do wydawania zakazów sprzedaży lub wyszynku napojów alkoholowych z art. 4 punkt f) ustawy z dnia 21 marca 1931 r. o ograniczeniach w sprzedaży, podawaniu i spożyciu napojów alkoholowych.
Dz.U. 1933 nr 45 poz. 350 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 maja 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnętrznych o trybie ogłaszania uchwał Komitetu Likwidacyjnego do spraw byłych rosyjskich osób prawnych i innych decyzyj, oraz o pokrywaniu kosztów likwidacyjnych.
Dz.U. 1933 nr 45 poz. 349 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1933 r. o podwyższeniu składki w ubezpieczeniu na wypadek braku pracy pracowników umysłowych.
Dz.U. 1933 nr 45 poz. 348 Oświadczenie rządowe z dnia 14 czerwca 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia dotyczącego stosunków naukowych, szkolnych i artystycznych między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Jugosławji, podpisanego w Warszawie dnia 2 grudnia 1931 r.
Dz.U. 1933 nr 45 poz. 347 wygaśnięcie aktu Porozumienie dotyczące stosunków naukowych, szkolnych i artystycznych między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Jugosławji, podpisane w Warszawie dnia 2 grudnia 1931 r.
Dz.U. 1933 nr 44 poz. 346 Oświadczenie rządowe z dnia 8 czerwca 1933 r. w sprawie ratyfikacji przez Persję Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1933 nr 44 poz. 345 Oświadczenie rządowe z dnia 8 czerwca 1933 r. w sprawie przystąpienia Turcji do konwencji międzynarodowej dotyczącej opjum i protokółu, podpisanych w Genewie dnia 19 lutego 1925 r.
Dz.U. 1933 nr 44 poz. 344 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 10 czerwca 1933 r. o wyrobie i obrocie preparatów organoterapeutycznych.
Dz.U. 1933 nr 44 poz. 343 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 czerwca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w sprawie opłat w postępowaniu przed urzędami rozjemczemi do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich.
Dz.U. 1933 nr 44 poz. 342 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 8 czerwca 1933 r. o przekazaniu niektórym wojewodom prawa udzielania zezwoleń na wjazd obcych statków i łodzi na polskie śródlądowe drogi wodne.
Dz.U. 1933 nr 44 poz. 341 Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 1 czerwca 1933 r. o ulgach i ograniczeniach na terenie wolnego obszaru celnego w Gdyni.
Dz.U. 1933 nr 44 poz. 340 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany w rozporządzeniu z dnia 10 marca 1932 r. o przyznaniu wyjątkowych ulg w spłacie należności z tytułu długoterminowych pożyczek w listach zastawnych i w obligacjach meljoracyjnych Państwowego Banku Rolnego.
Dz.U. 1933 nr 43 poz. 339 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 czerwca 1933 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej.
Dz.U. 1933 nr 43 poz. 338 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 czerwca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o przejęciu przez władze skarbowe wymiaru i poboru niektórych podatków.
Dz.U. 1933 nr 43 poz. 337 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 maja 1933 r. w sprawie emisji I-ej serji 3% państwowej renty ziemskiej.
Dz.U. 1933 nr 43 poz. 336 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 maja 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia z dnia 16 czerwca 1931 r. w sprawie uregulowania wywozu kurzych jaj zagranicę.
Dz.U. 1933 nr 43 poz. 335 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 9 maja 1933 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego z nadrukiem "Port Gdańsk".
Dz.U. 1933 nr 43 poz. 334 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 2 maja 1933 r. o wprowadzeniu w obieg kartek pocztowych pojedyńczych z ilustracjami rzeźb Wita Stwosza.
Dz.U. 1933 nr 42 poz. 333 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 maja 1933 r. o przydzieleniu do kategoryj niebezpieczeństwa przedsiębiorstw, podlegających obowiązkowi ubezpieczenia od wypadków na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, cieszyńskiej części województwa śląskiego, kieleckiego, lubelskiego, białostockiego, wołyńskiego, poleskiego, nowogródzkiego i wileńskiego.
Dz.U. 1933 nr 42 poz. 332 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 maja 1933 r. o ustaleniu list związków rewizyjnych, zrzeszających spółdzielnie kredytowe, których wierzytelności nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 marca 1933 r. o ulgach w zakresie oprocentowania i terminów spłaty wierzytelności hipotecznych oraz nie mogą być przedmiotem postępowania przed urzędami rozjemczemi, przewidzianemi ustawą z dnia 28 marca 1933 r. o utworzeniu urzędów rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich.
Dz.U. 1933 nr 42 poz. 331 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1933 r. o uzupełnieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 1933 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1933 nr 41 poz. 330 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 1933 r. o przekazaniu rejestrów karnych z prokuratur sądów okręgowych w Tarnopolu, Czortkowie, Kołomyi, Złoczowie, Przemyślu, Tarnowie, Samborze, Brzeżanach, Stryju, Rzeszowie, Wadowicach, Nowym Sączu, Jaśle, Krakowie i Lwowie do Ministerstwa Sprawiedliwości.
Dz.U. 1933 nr 41 poz. 329 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 maja 1933 r. w sprawie zmiany w rozporządzeniu o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich.
Dz.U. 1933 nr 41 poz. 328 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 maja 1933 r. o ustanowieniu granic uchybień obiegowych dla narzędzi mierniczych, znajdujących się w obrocie publicznym.
Dz.U. 1933 nr 41 poz. 327 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 9 maja 1933 r. o udzieleniu Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu prawa nadawania niektórych niższych stopni naukowych.
Dz.U. 1933 nr 41 poz. 326 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Opieki Społecznej oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 31 marca 1933 r. o świadczeniach na rzecz Funduszu Pracy.
Dz.U. 1933 nr 41 poz. 325 Protokół objęcia władzy przez Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego na dalsze siedmiolecie.
Dz.U. 1933 nr 40 poz. 324 Oświadczenie rządowe z dnia 18 maja 1933 r. w sprawie przystąpienia Węgier do konwencji dotyczącej niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.
Dz.U. 1933 nr 40 poz. 323 Oświadczenie rządowe z dnia 18 maja 1933 r. w sprawie przystąpienia Francji za Syrję i Liban do międzynarodowej konwencji o uproszczeniu formalności celnych, podpisanej wraz z protokółem w Genewie dnia 3 listopada 1923 r.
Dz.U. 1933 nr 40 poz. 322 Oświadczenie rządowe z dnia 18 maja 1933 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych konwencji dotyczącej traktowania jeńców wojennych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r.
Dz.U. 1933 nr 40 poz. 321 Oświadczenie rządowe z dnia 18 maja 1933 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych względnie przystąpienia do konwencji o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r.
Dz.U. 1933 nr 40 poz. 320 Oświadczenie rządowe z dnia 18 maja 1933 r. w sprawie złożenia przez Wenezuelę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. w Waszyngtonie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1933 nr 40 poz. 319 Oświadczenie rządowe z dnia 18 maja 1933 r. w sprawie złożenia przez Unję Południowo-Afrykańską dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 21 czerwca 1929 r. na XII Sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów, a podpisanej w Genewie dnia 15 sierpnia 1929 r.
Dz.U. 1933 nr 40 poz. 318 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 maja 1933 r. o udzielaniu zwolnień od eksportu produktów naftowych oraz uiszczaniu opłat za zwolnienie.
Dz.U. 1933 nr 40 poz. 317 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 19 maja 1933 r. w sprawie taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.
Dz.U. 1933 nr 39 poz. 316 Oświadczenie rządowe z dnia 5 maja 1933 r. w sprawie zmiany Regulaminu Procesowego Górnośląskiego Trybunału Rozjemczego, przewidzianego w polsko-niemieckiej Konwencji Górnośląskiej, podpisanej w Genewie dnia 15 maja 1922 r.
Dz.U. 1933 nr 39 poz. 315 Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 1933 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze cieszyńskiej części województwa śląskiego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów prawnych, dotyczących ubezpieczenia w bractwach górniczych.
Dz.U. 1933 nr 39 poz. 314 Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 22 maja 1933 r. w sprawie wykonania konwersji wierzytelności długoterminowych, zabezpieczających listy zastawne i obligacje, oraz konwersji tych listów zastawnych i obligacyj.
Dz.U. 1933 nr 39 poz. 313 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1933 r. o przekazaniu Magistratowi m. st. Warszawy funkcyj Komisarza Rządu m. st. Warszawy w zakresie kontroli służby domowej w m. st. Warszawie.
Dz.U. 1933 nr 39 poz. 312 Ustawa z dnia 29 marca 1933 r. o sprzedaży, zamianie, odstąpieniu i obciążeniu niektórych nieruchomości państwowych.
Dz.U. 1933 nr 39 poz. 311 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych.
Dz.U. 1933 nr 38 poz. 310 Obwieszczenie Ministrów: Komunikacji i Spraw Wewnętrznych wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych z dnia 6 marca 1933 r. w sprawie sprostowania błędów w rozporządzeniu Ministra Komunikacji i Ministra Spraw Wewnętrznych, wydanem w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych z dnia 15 stycznia 1933 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych.
Dz.U. 1933 nr 38 poz. 309 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 19 maja 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Opieki Społecznej, w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 26 sierpnia 1929 r., wydanego w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej o zakresie opieki lekarskiej i środków leczniczych dla pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1933 nr 38 poz. 308 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 maja 1933 r. w sprawie postępowania przy powstawaniu państwowych zakładów elektrycznych, mających się trudnić zawodowym zbytem energji elektrycznej.
Dz.U. 1933 nr 38 poz. 307 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 6 maja 1933 r. o uldze celnej na stynki.
Dz.U. 1933 nr 38 poz. 306 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 3 kwietnia 1933 r. o uldze celnej na skóry giemzowe.
Dz.U. 1933 nr 37 poz. 305 Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 1933 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego przepisów o handlu bronią, amunicją i materjałami wybuchowemi.
Dz.U. 1933 nr 37 poz. 304 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 1933 r. w sprawie uchylenia rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 1902 r. i 10 stycznia 1903 r. o ustanowieniu sądowych hal licytacyjnych w Krakowie i Lwowie.
Dz.U. 1933 nr 37 poz. 303 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 6 maja 1933 r. o wprowadzeniu w obieg okolicznościowego znaczka pocztowego z okazji otwarcia Wszechpolskiej Wystawy Filatelistycznej w Toruniu.
Dz.U. 1933 nr 37 poz. 302 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 marca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o pobieraniu opłat od statków, łodzi, tratew i spustu drzewa luźnego oraz za specjalne świadczenia - na śródlądowych wodach publicznych, żeglownych i spławnych.
Dz.U. 1933 nr 36 poz. 301 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 maja 1933 r. o związkach komunalnych, uprawnionych do przedstawiania kandydatów na ławników Kolegjum Górniczego.
Dz.U. 1933 nr 36 poz. 300 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 2 maja 1933 r. o paczkach tytoniowych.
Dz.U. 1933 nr 36 poz. 299 Ustawa z dnia 17 marca 1933 r. o zmianie ustawy z dnia 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku wojskowym.
Dz.U. 1933 nr 35 poz. 298 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 maja 1933 r. o przekazaniu rejestrów karnych z prokuratur sądów okręgowych w Stanisławowie i Sanoku do Ministerstwa Sprawiedliwości.
Dz.U. 1933 nr 35 poz. 297 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 kwietnia 1933 r. o zabronieniu polowania na sarny-kozły w województwach poznańskiem i pomorskiem.
Dz.U. 1933 nr 35 poz. 296 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 kwietnia 1933 r. w sprawie wykonania art. 129 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 stycznia 1928 r. o kontroli ubezpieczeń.
Dz.U. 1933 nr 35 poz. 295 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 21 marca 1933 r. o minimalnym wymiarze obowiązków pomocniczych sił naukowych.
Dz.U. 1933 nr 35 poz. 294 Ustawa z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego.
Dz.U. 1933 nr 34 poz. 293 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 4 kwietnia 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o likwidacji mienia byłych rosyjskich osób prawnych.
Dz.U. 1933 nr 34 poz. 292 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu Archiwalnego między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką, podpisanego w Wiedniu dnia 26 października 1932 r.
Dz.U. 1933 nr 34 poz. 291 wygaśnięcie aktu Układ archiwalny między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką, podpisany w Wiedniu dnia 26 października 1932 r.
Dz.U. 1933 nr 33 poz. 290 Oświadczenie rządowe z dnia 12 kwietnia 1933 r. w sprawie zwinięcia i otwarcia niektórych punktów przejściowych na polsko-niemieckiej granicy.
Dz.U. 1933 nr 33 poz. 289 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 1933 r. w sprawie ratyfikacji przez San Domingo międzynarodowej konwencji, określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce, przyjętej jako projekt dnia 9 lipca 1920 r. w Genui na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1933 nr 33 poz. 288 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 1933 r. w sprawie złożenia przez San Domingo dokumentu ratyfikacyjnego konwencji w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. w Waszyngtonie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1933 nr 33 poz. 287 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 1933 r. w sprawie złożenia przez San Domingo dokumentu ratyfikacyjnego konwencji w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, przyjętej jako projekt dnia 16 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1933 nr 33 poz. 286 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Danję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 21 czerwca 1929 r. na XII sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów, a podpisanej w Genewie dnia 15 sierpnia 1929 r.
Dz.U. 1933 nr 33 poz. 285 Ustawa z dnia 25 marca 1933 r. o orderze wojennym "Virtuti Militari".
Dz.U. 1933 nr 32 poz. 284 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 kwietnia 1933 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy.
Dz.U. 1933 nr 32 poz. 283 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 kwietnia 1933 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 22 lipca 1932 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy niektórych rodzajów narzędzi mierniczych przed przeznaczeniem ich do sprzedaży lub oddaniem do użytku.
Dz.U. 1933 nr 32 poz. 282 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zwolnienia niektórych instytucyj kredytowych od obowiązku składania rękojmi przy przetargu nieruchomości.
Dz.U. 1933 nr 32 poz. 281 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 1 kwietnia 1933 r. o częściowem wykonaniu ustawy z dnia 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa.
Dz.U. 1933 nr 32 poz. 280 uchylony Ustawa z dnia 29 marca 1933 r. o rzeźniach z prawem wyłączności.
Dz.U. 1933 nr 32 poz. 279 uchylony Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o opiece nad muzeami publicznemi.
Dz.U. 1933 nr 32 poz. 278 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o uregulowaniu prawa własności gruntów, oddanych w drodze parcelacji w posiadanie nabywców na obszarze województw centralnych i wschodnich.
Dz.U. 1933 nr 32 poz. 277 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o wynagrodzeniu za nieruchomości ziemskie, przejęte na własność Państwa z mocy ustawy z dnia 17 grudnia 1920 r. o przejęciu na własność Państwa ziemi w niektórych powiatach Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1933 nr 32 poz. 276 Ustawa z dnia 25 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustawy z dnia 10 grudnia 1920 r. o budowie i utrzymaniu dróg publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1933 nr 32 poz. 275 Ustawa z dnia 24 marca 1933 r. zmieniająca niektóre postanowienia ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie.
Dz.U. 1933 nr 32 poz. 274 Ustawa z dnia 22 marca 1933 r. o przeznaczeniu wpływów z kar pieniężnych na akcję kulturalno-oświatową i opiekuńczą na rzecz robotników.
Dz.U. 1933 nr 32 poz. 273 uchylony Ustawa z dnia 22 marca 1933 r. o zarobkowym przewozie osób pojazdami mechanicznemi w obrębie gminy miejskiej.
Dz.U. 1933 nr 32 poz. 272 uchylony Ustawa z dnia 18 marca 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o zagospodarowaniu lasów państwowych.
Dz.U. 1933 nr 31 poz. 271 Ustawa z dnia 29 marca 1933 r. w sprawie zmian w ustawie z dnia 12 marca 1932 r. o ułatwieniu spłaty uciążliwych zobowiązań, obciążających gospodarstwa rolne, i w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o segregacji wierzytelności na nieruchomościach ziemskich, parcelowanych w celu spłaty uciążliwych zobowiązań.
Dz.U. 1933 nr 31 poz. 270 uchylony Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o kartelach.
Dz.U. 1933 nr 31 poz. 269 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o biurach pisania podań oraz o zakazie udzielania porad prawnych i prowadzenia cudzych spraw.
Dz.U. 1933 nr 31 poz. 268 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o zmianie ustawy z dnia 20 czerwca 1924 r. w sprawie uwłaszczenia b. czynszowników, b. wolnych ludzi i długoletnich dzierżawców w województwach: nowogródzkiem, poleskiem, wołyńskiem, wileńskiem oraz w powiatach: grodzieńskim, wołkowyskim, bielskim, białostockim i sokólskim województwa białostockiego.
Dz.U. 1933 nr 31 poz. 267 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o uregulowaniu prawa własności gruntów, oddanych w drodze parcelacji w posiadanie nabywców na obszarze województwa poznańskiego i pomorskiego.
Dz.U. 1933 nr 31 poz. 266 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o konwersji niektórych pożyczek w listach zastawnych Państwowego Banku Rolnego i niektórych zobowiązań wobec Skarbu Państwa na pożyczki z części kredytowej Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.
Dz.U. 1933 nr 31 poz. 265 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o wynagrodzeniu za nieruchomości ziemskie, wypłacanem na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej.
Dz.U. 1933 nr 31 poz. 264 Ustawa z dnia 25 marca 1933 r. o oddaniu niektórych gruntów, przyjętych na własność Państwa.
Dz.U. 1933 nr 31 poz. 263 Ustawa z dnia 18 marca 1933 r. w sprawie sprzedaży, zamiany i bezpłatnego odstąpienia niektórych nieruchomości państwowych.
Dz.U. 1933 nr 31 poz. 262 uchylony Ustawa z dnia 17 marca 1933 r. o rozporządzeniach ostatniej woli osób wojskowych.
Dz.U. 1933 nr 31 poz. 261 Ustawa z dnia 17 marca 1933 r. o zmianie ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1933 nr 30 poz. 260 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 kwietnia 1933 r. o ulgach celnych na sandacze, szczupaki i leszcze.
Dz.U. 1933 nr 30 poz. 259 uchylony Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 30 kwietnia 1933 r. o stowarzyszeniach akademickich.
Dz.U. 1933 nr 30 poz. 258 Ustawa z dnia 17 marca 1933 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 2 kwietnia 1925 r. o potrąceniach z uposażenia osób wojskowych oraz funkcjonarjuszów państwowych w administracji wojskowej.
Dz.U. 1933 nr 29 poz. 257 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 kwietnia 1933 r. o przyznaniu ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych XII Międzynarodowym Targom w Poznaniu, wystawie pod nazwą "Nowoczesne Biuro Księgowości" w Warszawie, Targom Śląskim w Katowicach, XIII Międzynarodowym Targom Wschodnim we Lwowie oraz Wystawie Przemysłu Elektrotecznicznego w Warszawie.
Dz.U. 1933 nr 29 poz. 256 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 kwietnia 1933 r. w sprawie ceł wywozowych.
Dz.U. 1933 nr 29 poz. 255 Ustawa z dnia 29 marca 1933 r. w sprawie wysokości odsetek od wkładów i innych lokat pieniężnych w komunalnych kasach oszczędności i spółdzielniach.
Dz.U. 1933 nr 29 poz. 254 Ustawa z dnia 29 marca 1933 r. zmieniająca ustawę z dnia 3 lutego 1931 r. o Państwowym Funduszu Drogowym.
Dz.U. 1933 nr 29 poz. 253 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o utworzeniu urzędów rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich.
Dz.U. 1933 nr 29 poz. 252 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o zmianie ustawy z dnia 23 marca 1929 r. o uregulowaniu stanu hipotecznego nieruchomości, oddanych w toku parcelacji w posiadanie nabywców na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.
Dz.U. 1933 nr 29 poz. 251 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie kieleckiem, lubelskiem, łódzkiem, warszawskiem i w zachodniej części województwa białostockiego.
Dz.U. 1933 nr 29 poz. 250 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o wykupie przez dzierżawców gruntów, zajętych pod budynki, oraz gruntów czynszowych w miastach i miasteczkach na obszarze sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1933 nr 29 poz. 249 Ustawa z dnia 25 marca 1933 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy.
Dz.U. 1933 nr 29 poz. 248 Ustawa z dnia 24 marca 1933 r. o nadzwyczajnej daninie majątkowej.
Dz.U. 1933 nr 29 poz. 247 Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich.
Dz.U. 1933 nr 29 poz. 246 Ustawa z dnia 14 marca 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach.
Dz.U. 1933 nr 28 poz. 245 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1933 r. w sprawie zgłoszenia przez Polskę przystąpienia Wolnego Miasta Gdańska do deklaracji w sprawie uznania prawa do bandery państw, pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanej w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.
Dz.U. 1933 nr 28 poz. 244 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1933 r. w sprawie złożenia przez Francję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji, dotyczącej statystyk gospodarczych, podpisanej wraz z protokółem w Genewie dnia 14 grudnia 1928 r.
Dz.U. 1933 nr 28 poz. 243 Oświadczenie rządowe z dnia 22 marca 1933 r. w sprawie przystąpienia Czechosłowacji do konwencji związkowej paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. i w Hadze dnia 6 listopada 1925 r. .
Dz.U. 1933 nr 28 poz. 242 Oświadczenie rządowe z dnia 22 marca 1933 r. w sprawie złożenia przez Holandję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 21 czerwca 1929 r. na XII Sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1933 nr 28 poz. 241 Oświadczenie rządowe z dnia 22 marca 1933 r. w sprawie złożenia przez Egipt aktu przystąpienia do międzynarodowej konwencji, dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem, oraz protokółu zamknięcia, podpisanych w Paryżu dnia 4 maja 1910 r.
Dz.U. 1933 nr 28 poz. 240 Oświadczenie rządowe z dnia 22 marca 1933 r. w sprawie złożenia przez Wielką Brytanję i Irlandję Północną oraz przez Włochy dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, wraz z protokółem dodatkowym, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., i w sprawie przystąpienia Stanów Zjednoczonych Meksyku do powyższej konwencji wraz z protokółem dodatkowym.
Dz.U. 1933 nr 28 poz. 239 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 20 kwietnia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych".
Dz.U. 1933 nr 28 poz. 238 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 23 marca 1933 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich.
Dz.U. 1933 nr 28 poz. 237 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami: Opieki Społecznej, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 10 marca 1933 r. w sprawie zaopatrzenia byłych skazańców politycznych.
Dz.U. 1933 nr 28 poz. 236 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. w sprawie zmian w ustawie z dnia 18 marca 1932 r. o wykupie gruntów, podlegających ustawie w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych.
Dz.U. 1933 nr 28 poz. 235 Ustawa z dnia 24 marca 1933 r. o zmianie warunków nabycia niektórych rozparcelowanych gruntów państwowych na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego.
Dz.U. 1933 nr 28 poz. 234 uchylony Ustawa z dnia 24 marca 1933 r. o nadzorze nad zbiornikami pod ciśnieniem.
Dz.U. 1933 nr 28 poz. 233 Ustawa z dnia 14 marca 1933 r. o likwidacji mienia kasy oszczędnościowo-zapomogowej pracowników Towarzystwa Drogi Żelaznej Fabryczno-Łódzkiej.
Dz.U. 1933 nr 27 poz. 232 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 marca 1933 r. o zniesieniu Izby rzemieślniczej w Bydgoszczy i o zmianach w rozporządzeniu z dnia 12 grudnia 1927 r. o ustanowieniu izb rzemieślniczych, wyznaczeniu ich siedzib i okręgów.
Dz.U. 1933 nr 27 poz. 231 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego.
Dz.U. 1933 nr 27 poz. 230 Ustawa z dnia 24 marca 1933 r. o wyłączeniu terenów budowlanych z pod działania przepisów o przebudowie ustroju rolnego.
Dz.U. 1933 nr 27 poz. 229 Ustawa z dnia 22 marca 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1927 r. o ubezpieczeniu pracowników umysłowych.
Dz.U. 1933 nr 27 poz. 228 Ustawa z dnia 22 marca 1933 r. w sprawie zmian w ustawie z dnia 16 marca 1933 r. w sprawie zmian w ustawie z dnia 16 maja 1922 r. o urlopach dla pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu.
Dz.U. 1933 nr 27 poz. 227 Ustawa z dnia 22 marca 1933 r. w sprawie zmian w ustawie z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu.
Dz.U. 1933 nr 27 poz. 226 Ustawa z dnia 18 marca 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa.
Dz.U. 1933 nr 26 poz. 225 Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1933 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. - Prawo o spółkach akcyjnych.
Dz.U. 1933 nr 26 poz. 224 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 1933 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Piskarki w powiecie świeckim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1933 nr 26 poz. 223 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 1933 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Kozielec i o utworzeniu gminy wiejskiej Kozielec w powiecie świeckim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1933 nr 26 poz. 222 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 marca 1933 r. o uzupełnieniu listy rzemiosł, zawartej w prawie przemysłowem.
Dz.U. 1933 nr 26 poz. 221 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 7 marca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Komunikacji i Spraw Wewnętrznych o wyznaczeniu lotnisk i terenów specjalnych w celu przeprowadzania prób w locie oraz określeniu warunków tych prób.
Dz.U. 1933 nr 26 poz. 220 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 31 marca 1933 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami: Robót Publicznych, Spraw Wewnętrznych i Reform Rolnych z dnia 3 listopada 1927 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o rozbudowie miast, zmienionego rozporządzeniem z dnia 6 kwietnia 1928 r., oraz rozporządzeniem z dnia 15 października 1931 r.
Dz.U. 1933 nr 26 poz. 219 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 marca 1933 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej.
Dz.U. 1933 nr 26 poz. 218 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Komunikacji z dnia 16 lutego 1933 r. o emisji obligacyj 4% pożyczki konwersyjnej kolejowej i o wymianie na te obligacje nieumorzonych obligacyj b. Towarzystwa Drogi Żelaznej Fabryczno-Łódzkiej trzeciej emisji z roku 1901.
Dz.U. 1933 nr 26 poz. 217 uchylony Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 20 stycznia 1933 r. wydane w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów o komisjach dyscyplinarnych i postępowaniu dyscyplinarnem przeciwko nauczycielom.
Dz.U. 1933 nr 26 poz. 216 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 marca 1933 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na ostre zapalenie przednich rogów rdzenia (Polyomyelitis acuta anterior - choroba Heine-Medina).
Dz.U. 1933 nr 26 poz. 215 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 9 stycznia 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie uprawnień robotników, zatrudnionych zagranicą, do zasiłków na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1933 nr 26 poz. 214 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1933 r. o utworzeniu izby rolniczej z siedzibą w Brześciu nad Bugiem oraz o ustaleniu okręgu działalności tej izby.
Dz.U. 1933 nr 25 poz. 213 Ustawa z dnia 29 marca 1933 r. o ulgach w zakresie oprocentowania i terminów spłaty wierzytelności hipotecznych.
Dz.U. 1933 nr 25 poz. 212 Ustawa z dnia 25 marca 1933 r. o sprzedaży części nieruchomości w Hadze, stanowiącej własność Państwa Polskiego.
Dz.U. 1933 nr 25 poz. 211 Ustawa z dnia 24 marca 1933 r. o ułatwieniach dla instytucyj kredytowych, przyznających dłużnikom ulgi w zakresie wierzytelności rolniczych.
Dz.U. 1933 nr 25 poz. 210 uchylony Ustawa z dnia 24 marca 1933 r. w sprawie zmiany i uzupełnień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. o izbach przemysłowo-handlowych.
Dz.U. 1933 nr 25 poz. 209 uchylony Ustawa z dnia 24 marca 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowem.
Dz.U. 1933 nr 25 poz. 208 Ustawa z dnia 18 marca 1933 r. o przedłużeniu terminów składania niektórych egzaminów w szkołach akademickich.
Dz.U. 1933 nr 25 poz. 207 uchylony Ustawa z dnia 18 marca 1933 r. o państwowych stypendjach oraz innych formach pomocy dla młodzieży szkół wyższych.
Dz.U. 1933 nr 25 poz. 206 Ustawa z dnia 18 marca 1933 r. uzupełniająca i zmieniająca niektóre postanowienia ustawy z dnia 6 maja 1924 r. o pomocy państwowej na odbudowę budynków, zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działań wojennych.
Dz.U. 1933 nr 25 poz. 205 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 marca 1933 r. w sprawie ratyfikacji międzynarodowej konwencji o linjach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r., wraz z protokółem końcowym, załącznikami I, II, III, IV, oraz aktem końcowym międzynarodowej konferencji o linjach ładunkowych z 1930 r.
Dz.U. 1933 nr 24 poz. 204 Obwieszczenie Ministra Skarbu i Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 1933 r. o sprostowaniu błędu w załączniku do rozporządzenia z dnia 3 września 1932 r. w sprawie zmiany ustawy (statutu) Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Dz.U. 1933 nr 24 poz. 203 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu z dnia 23 listopada 1932 r. celem wykonania ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.
Dz.U. 1933 nr 24 poz. 202 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 marca 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Dz.U. 1933 nr 24 poz. 201 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 1933 r. w sprawie wynagrodzenia adwokatów za wykonywanie czynności zawodowych.
Dz.U. 1933 nr 24 poz. 200 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 1933 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Kleczewie i Koninie w okręgu sądu okręgowego w Kaliszu.
Dz.U. 1933 nr 24 poz. 199 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 kwietnia 1933 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych serji I.
Dz.U. 1933 nr 24 poz. 198 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 marca 1933 r. o przyjmowaniu złotych 4,5% listów zastawnych Państwowego Banku Rolnego Serji I-ej na spłatę zaległości podatkowych.
Dz.U. 1933 nr 24 poz. 197 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Skarbu, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 marca 1933 r. w sprawie wykonania postanowień Konkordatu, zawartego pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską.
Dz.U. 1933 nr 24 poz. 196 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 marca 1933 r. w sprawie ratyfikacji: 1) raportu, przyjętego w Londynie przez komitet rzeczoznawców z dnia 11 sierpnia 1931 r.; 2) protokółów, dotyczących Bułgarji i Węgier, podpisanych w Londynie dnia 21 stycznia 1932 r.
Dz.U. 1933 nr 24 poz. 195 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 marca 1933 r. w sprawie ratyfikacji aktu dodatkowego do konwencji międzynarodowej, podpisanej w Bernie dnia 23 października 1924 r., dotyczącej przewozu towarów kolejami żelaznemi, sporządzonego w Bernie dnia 2 września 1932 r.
Dz.U. 1933 nr 24 poz. 194 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 marca 1933 r. w sprawie ratyfikacji konwencji o uregulowaniu połowu wielorybów, podpisanej w Genewie dnia 24 września 1931 r.
Dz.U. 1933 nr 24 poz. 193 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 marca 1933 r. w sprawie ratyfikacji traktatu przyjaźni, handlowego i praw konsularnych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 15 czerwca 1931 r.
Dz.U. 1933 nr 23 poz. 192 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 27 marca 1933 r. o uldze celnej na mace.
Dz.U. 1933 nr 23 poz. 191 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 24 marca 1933 r. w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej.
Dz.U. 1933 nr 23 poz. 190 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 24 marca 1933 r. w sprawie uzupełnienia ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1933 nr 23 poz. 189 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 24 marca 1933 r. o przyjmowaniu do przewozu pocztą druków - ulotek.
Dz.U. 1933 nr 23 poz. 188 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 marca 1933 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego z podobizną Żwirki i Wigury.
Dz.U. 1933 nr 23 poz. 187 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o wstrzymaniu eksmisji dzierżawców gruntów, zajętych pod budynki i położonych w obrębie wsi i osad na obszarze okręgów sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1933 nr 23 poz. 186 Ustawa skarbowa z dnia 28 lutego 1933 r. na okres od 1 kwietnia 1933 r. do 31 marca 1934 r.
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 185 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 marca 1933 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Sulnowo w powiecie świeckim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 184 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 marca 1933 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Sypniewo i o zmianie granic gmin wiejskich Sypniewo i Jeleń oraz obszaru dworskiego Iłowo w powiecie sępoleńskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 183 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 1933 r. o zmianie granic miasta Winnik w powiecie i województwie lwowskiem.
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 182