Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1964 nr 47 poz. 324 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 grudnia 1964 r. w sprawie ustalenia wysokości sumy należnej Skarbowi Państwa od absolwentów akademii medycznych.
Dz.U. 1964 nr 47 poz. 323 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 1964 r. w sprawie egzekucji z lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.
Dz.U. 1964 nr 47 poz. 322 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zastosowania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych do pracowników terenowych urzędów miar oraz urzędów probierczych.
Dz.U. 1964 nr 47 poz. 321 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1964 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych i maksymalnych.
Dz.U. 1964 nr 47 poz. 320 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1964 r. w sprawie zmiany granic miasta Opola w województwie opolskim.
Dz.U. 1964 nr 47 poz. 319 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1964 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 1957 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1964 nr 47 poz. 318 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1964 r. w sprawie organów właściwych do udzielania zezwoleń na przyjęcie darowizny, zapisu lub spadku przez jednostkę organizacyjną niepaństwową oraz na nabycie przez taką jednostkę nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie.
Dz.U. 1964 nr 46 poz. 317 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1964 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 lutego 1964 r. w sprawie zezwoleń na wyrób i obrót truciznami, ewidencji trucizn oraz zasad postępowania organów kontroli nad substancjami trującymi.
Dz.U. 1964 nr 46 poz. 316 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1964 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.
Dz.U. 1964 nr 45 poz. 315 Oświadczenie rządowe z dnia 23 listopada 1964 r. w sprawie przystąpienia Zjednoczonej Republiki Tanganiki i Zanzibaru do Protokołu paryskiego z dnia 19 listopada 1948 r. umieszczającego pod kontrolą międzynarodową pewne środki odurzające nie objęte Konwencją z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i uregulowaniu podziału środków odurzających, zmienioną Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r.
Dz.U. 1964 nr 45 poz. 314 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 1964 r. w sprawie przystąpienia Kenii i Gwatemali do Konwencji i Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Ottawie dnia 3 października 1957 r.
Dz.U. 1964 nr 45 poz. 313 Oświadczenie rządowe z dnia 7 listopada 1964 r. w sprawie ratyfikacji przez Watykan Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, podpisanej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r.
Dz.U. 1964 nr 45 poz. 312 Oświadczenie rządowe z dnia 7 listopada 1964 r. w sprawie przystąpienia Ugandy do Konwencji o morzu pełnym i Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonych w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.
Dz.U. 1964 nr 45 poz. 311 Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 1964 r. w sprawie przystąpienia Sierra Leone, Algierii i Ugandy do Konwencji i Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Ottawie dnia 3 października 1957 r.
Dz.U. 1964 nr 45 poz. 310 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 1964 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Słupsku rozpoznawania spraw o rozwód.
Dz.U. 1964 nr 45 poz. 309 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 1964 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Cieszynie rozpoznawania spraw o rozwód.
Dz.U. 1964 nr 45 poz. 308 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 1964 r. w sprawie dodatków funkcyjnych dla sędziów w sądach ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1964 nr 45 poz. 307 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 1964 r. w sprawie ustanowienia Przedsiębiorstwa Obsługa Ratalnej Sprzedaży "ORS" płatnikiem opłaty skarbowej od niektórych weksli.
Dz.U. 1964 nr 45 poz. 306 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1964 r. w sprawie zmiany granic miasta Sieradza, w powiecie sieradzkim, województwie łódzkim.
Dz.U. 1964 nr 45 poz. 305 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1964 r. w sprawie zmiany granic miasta Rudnika w powiecie niżańskim, województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1964 nr 45 poz. 304 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1964 r. w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych.
Dz.U. 1964 nr 45 poz. 303 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1965 z dnia 12 grudnia 1964 r.
Dz.U. 1964 nr 44 poz. 302 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1964 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1964 w przedsiębiorstwach przemysłowych wchodzących w skład Zjednoczenia Przemysłu Budowy Maszyn Ciężkich.
Dz.U. 1964 nr 44 poz. 301 Oświadczenie rządowe z dnia 6 października 1964 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) i Protokołu dodatkowego do Konwencji międzynarodowych o przewozie towarów kolejami (CIM) oraz o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV), podpisanych w Bernie dnia 25 lutego 1961 r.
Dz.U. 1964 nr 44 poz. 300 uznany za uchylony Konwencja międzynarodowa o przewozie towarów kolejami (CIM), Konwencja międzynarodowa o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV), Protokół dodatkowy do Konwencji międzynarodowych o przewozie towarów kolejami (CIM) oraz o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV), podpisanych w Bernie dnia 25 lutego 1961 r.
Dz.U. 1964 nr 44 poz. 299 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 1964 r. dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy kulturalnej między Polską a Brazylią, podpisanej w Brasilii dnia 19 października 1961 r.
Dz.U. 1964 nr 44 poz. 298 uchylony Umowa kulturalna między Polską a Brazylią, podpisana w Brasilii dnia 19 października 1961 r.
Dz.U. 1964 nr 43 poz. 297 obowiązujący Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego.
Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
Dz.U. 1964 nr 42 poz. 295 Oświadczenie rządowe z dnia 27 października 1964 r. w sprawie uczestnictwa Nigerii w Konwencji międzynarodowej o uproszczeniu formalności celnych, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 3 listopada 1923 r.
Dz.U. 1964 nr 42 poz. 294 Oświadczenie rządowe z dnia 24 października 1964 r. w sprawie uczestnictwa Rwandy w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanym w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
Dz.U. 1964 nr 42 poz. 293 Oświadczenie rządowe z dnia 24 października 1964 r. w sprawie przystąpienia Algierii i Senegalu do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych, podpisanej w Rzymie dnia 29 maja 1933 r.
Dz.U. 1964 nr 42 poz. 292 Oświadczenie rządowe z dnia 20 października 1964 r. w sprawie uczestnictwa Jamajki w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1964 nr 42 poz. 291 Oświadczenie rządowe z dnia 20 października 1964 r. w sprawie uczestnictwa Cypru w Konwencji międzynarodowej o uproszczeniu formalności celnych, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 3 listopada 1923 r.
Dz.U. 1964 nr 42 poz. 290 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 1964 r. w sprawie przystąpienia Republiki Południowej Afryki do Międzynarodowej konwencji metrycznej, podpisanej w Sevres dnia 6 października 1921 r.
Dz.U. 1964 nr 42 poz. 289 Oświadczenie rządowe z dnia 17 października 1964 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o ruchu drogowym i Protokole w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisanych w Genewie dnia 19 września 1949 r., oraz przyjęcia przez poszczególne kraje znaków wyróżniających w ruchu międzynarodowym.
Dz.U. 1964 nr 42 poz. 288 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 listopada 1964 r. w sprawie organizacji i zadań stacji pogotowia ratunkowego.
Dz.U. 1964 nr 42 poz. 287 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 listopada 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych dokumentów osobistych.
Dz.U. 1964 nr 42 poz. 286 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1964 r. w sprawie utworzenia miast Dąbrowa Białostocka w powiecie dąbrowskim i Mońki w powiecie monieckim, województwie białostockim.
Dz.U. 1964 nr 42 poz. 285 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego i geologicznych.
Dz.U. 1964 nr 42 poz. 284 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1964 r. w sprawie zmiany granic osiedli Porąbka i Kazimierz w powiecie będzińskim, województwie katowickim.
Dz.U. 1964 nr 42 poz. 283 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1964 r. w sprawie zmiany granic powiatów jarosławskiego i leżajskiego w województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1964 nr 42 poz. 282 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1964 r. w sprawie zmiany granic miasta Łodzi.
Dz.U. 1964 nr 42 poz. 281 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1964 r. w sprawie zmiany granic województw bydgoskiego i gdańskiego.
Dz.U. 1964 nr 41 poz. 280 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1964 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie szczegółowego określenia przedmiotów opłaty skarbowej, stawek opłaty oraz zwolnień od tej opłaty.
Dz.U. 1964 nr 41 poz. 279 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1964 r. w sprawie określenia przypadków, w których kobiety przeniesione do rezerwy nie mogą być powołane do czynnej służby wojskowej.
Dz.U. 1964 nr 41 poz. 278 uchylony Ustawa z dnia 16 listopada 1964 r. o przekazaniu państwowym biurom notarialnym prowadzenia ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1964 nr 41 poz. 277 uchylony Ustawa z dnia 16 listopada 1964 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej.
Dz.U. 1964 nr 41 poz. 276 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu.
Dz.U. 1964 nr 40 poz. 275 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 16 października 1964 r. w sprawie pomiaru statków morskich.
Dz.U. 1964 nr 40 poz. 274 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 8 października 1964 r. w sprawie świadczeń osób uprawiających rybołówstwo morskie na przeprowadzanie zabiegów hodowlanych na wodach morskich.
Dz.U. 1964 nr 40 poz. 273 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 października 1964 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym.
Dz.U. 1964 nr 40 poz. 272 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów finansowych w zakresie udzielania ulg w spłacie i umarzania zobowiązań podatkowych oraz w sprawie rozciągnięcia przepisów dekretu o zobowiązaniach podatkowych na należności z tytułu różnic budżetowych, wpłat z zysku, nadwyżek środków obrotowych, wpłat amortyzacji oraz odprowadzeń z funduszu inwestycyjno-remontowego.
Dz.U. 1964 nr 40 poz. 271 Oświadczenie rządowe z dnia 9 października 1964 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji europejskiej o międzynarodowym arbitrażu handlowym, sporządzonej w Genewie dnia 21 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1964 nr 40 poz. 270 obowiązujący Konwencja europejska o międzynarodowym arbitrażu handlowym, sporządzona w Genewie dnia 21 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1964 nr 40 poz. 269 Oświadczenie rządowe z dnia 16 października 1964 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r.
Dz.U. 1964 nr 40 poz. 268 obowiązujący Konwencja w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzona w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r.
Dz.U. 1964 nr 39 poz. 267 Oświadczenie rządowe z dnia 16 października 1964 r. dotyczące uczestnictwa Syryjskiej Republiki Arabskiej i Kenii w Międzynarodowej Konwencji (nr 2) w sprawie bezrobocia, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r.
Dz.U. 1964 nr 39 poz. 266 Oświadczenie rządowe z dnia 16 października 1964 r. dotyczące uczestnictwa Senegalu, Wielkiej Brytanii i Algierii w Międzynarodowej Konwencji (nr 10) w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 16 listopada 1921 r.
Dz.U. 1964 nr 39 poz. 265 Oświadczenie rządowe z dnia 16 października 1964 r. w sprawie uczestnictwa Jamajki w Konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1964 nr 39 poz. 264 Oświadczenie rządowe z dnia 16 października 1964 r. w sprawie uczestnictwa Belgii i Algierii w Konwencji (nr 92) dotyczącej pomieszczenia załogi na statku (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r.
Dz.U. 1964 nr 39 poz. 263 Oświadczenie rządowe z dnia 14 października 1964 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o pokojowym załatwianiu sporów międzynarodowych, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r.
Dz.U. 1964 nr 39 poz. 262 Oświadczenie rządowe z dnia 14 października 1964 r. w sprawie przystąpienia Gabonu i Algierii do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, podpisanej wraz z Protokołem oraz z Protokołem Fakultatywnym w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r.
Dz.U. 1964 nr 39 poz. 261 Oświadczenie rządowe z dnia 25 września 1964 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Układu o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą, sporządzonego w Moskwie dnia 5 sierpnia 1963 r.
Dz.U. 1964 nr 39 poz. 260 Rozporządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 1964 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do studiów w akademiach medycznych osób, które przerwały studia na drugim lub wyższym roku studiów.
Dz.U. 1964 nr 39 poz. 259 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 1964 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Przemyślu rozpoznawania spraw o rozwód.
Dz.U. 1964 nr 39 poz. 258 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 1964 r. w sprawie zniesienia Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie z siedzibą w Przemyślu.
Dz.U. 1964 nr 39 poz. 257 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 1964 r. w sprawie uposażenia pracowników Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Nowa Huta w m. Krakowie.
Dz.U. 1964 nr 38 poz. 256 Oświadczenie rządowe z dnia 8 października 1964 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Dominikańską Konwencji o morzu pełnym i Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonych w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.
Dz.U. 1964 nr 38 poz. 255 Oświadczenie rządowe z dnia 6 października 1964 r. dotyczące przystąpienia Jamajki, Ugandy i Argentyny do Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1964 nr 38 poz. 254 Oświadczenie rządowe z dnia 6 października 1964 r. w sprawie uczestnictwa Nigerii i Kamerunu w Statucie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanym w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1964 nr 38 poz. 253 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1964 r. w sprawie przystąpienia Rumunii do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR), sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r.
Dz.U. 1964 nr 38 poz. 252 Oświadczenie rządowe z dnia 29 września 1964 r. w sprawie uczestnictwa Rwandy w Konwencji międzynarodowej dotyczącej opium, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r., oraz w Konwencji o ograniczeniu fabrykacji i uregulowaniu podziału środków odurzających, podpisanej w Genewie dnia 13 lipca 1931 r., zmienionych Protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r.
Dz.U. 1964 nr 38 poz. 251 Oświadczenie rządowe z dnia 24 września 1964 r. w sprawie akceptacji przez Islandię Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1964 nr 38 poz. 250 Oświadczenie rządowe z dnia 18 września 1964 r. w sprawie ratyfikacji przez Algierię i Grecję Konwencji (nr 69) dotyczącej świadectwa kwalifikacyjnego kucharzy okrętowych, przyjętej w Seattle dnia 27 czerwca 1946 r.
Dz.U. 1964 nr 38 poz. 249 Oświadczenie rządowe z dnia 9 września 1964 r. w sprawie przystąpienia Syjamu, Wybrzeża Kości Słoniowej i Ghany do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, podpisanej w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r.
Dz.U. 1964 nr 38 poz. 248 Oświadczenie rządowe z dnia 9 września 1964 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji międzynarodowej dotyczącej opium, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r., oraz Konwencji o ograniczeniu fabrykacji i uregulowaniu podziału środków odurzających, podpisanej w Genewie dnia 13 lipca 1931 r., zmienionych Protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r.
Dz.U. 1964 nr 38 poz. 247 Oświadczenie rządowe z dnia 3 września 1964 r. w sprawie uczestnictwa Tanganiki, Madagaskaru, Cypru i Jamajki w Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r. i zmienionej Protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r.
Dz.U. 1964 nr 38 poz. 246 Oświadczenie rządowe z dnia 3 września 1964 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, zawartej w Genewie dnia 30 września 1921 r., oraz Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, zawartej w Genewie dnia 11 października 1933 r., zmienionych Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r.
Dz.U. 1964 nr 38 poz. 245 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 września 1964 r. w sprawie uznawania ogierów za odpowiednie do hodowli oraz warunków utrzymywania młodych ogierów.
Dz.U. 1964 nr 38 poz. 244 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie przemysłu, rzemiosła i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1964 nr 38 poz. 243 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1964 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych, kwalifikacji i uposażeń pracowników administracyjnych i obsługi Głównej Komisji Arbitrażowej.
Dz.U. 1964 nr 38 poz. 242 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1964 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników zatrudnionych w dziale orzecznictwa państwowych komisji arbitrażowych.
Dz.U. 1964 nr 38 poz. 241 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia sędziów, członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz asesorów i aplikantów sądowych.
Dz.U. 1964 nr 37 poz. 240 Oświadczenie rządowe z dnia 3 września 1964 r. w sprawie uczestnictwa Sierra Leone i Wybrzeża Kości Słoniowej w Protokole o zmianie Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, zawartej w Genewie dnia 30 września 1921 r., oraz Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, zawartej w Genewie dnia 11 października 1933 r., podpisanym w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r.
Dz.U. 1964 nr 37 poz. 239 Oświadczenie rządowe z dnia 3 września 1964 r. w sprawie przystąpienia Belgii do Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1964 nr 37 poz. 238 Oświadczenie rządowe z dnia 3 września 1964 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Protokole paryskim z dnia 19 listopada 1948 r. umieszczającym pod kontrolą międzynarodową pewne środki odurzające nie objęte Konwencją z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i uregulowaniu podziału środków odurzających, zmienioną Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r.
Dz.U. 1964 nr 37 poz. 237 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 15 września 1964 r. w sprawie cywilnych lotnisk, lądowisk i lotniczych urządzeń naziemnych.
Dz.U. 1964 nr 37 poz. 236 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 1964 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Żaganiu.
Dz.U. 1964 nr 37 poz. 235 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1964 r. w sprawie uwidaczniania cen artykułów wystawionych na sprzedaż oraz świadczonych usług.
Dz.U. 1964 nr 36 poz. 234 Oświadczenie rządowe z dnia 26 września 1964 r. dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o czechosłowackiej komunikacji tranzytowej przez terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na odcinku linii kolejowej między stacjami Hradek nad Nisou i Zittau, podpisanej w Pradze dnia 16 listopada 1962 r.
Dz.U. 1964 nr 36 poz. 233 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o czechosłowackiej komunikacji tranzytowej przez terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na odcinku linii kolejowej między stacjami Hradek nad Nisou i Zittau, podpisana w Pradze dnia 16 listopada 1962 r.
Dz.U. 1964 nr 35 poz. 232 Oświadczenie rządowe z dnia 3 września 1964 r. w sprawie przystąpienia Algierii do Konwencji w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r.
Dz.U. 1964 nr 35 poz. 231 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad działalności i warunków korzystania ze świadczeń domów małych dzieci.
Dz.U. 1964 nr 35 poz. 230 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1964 r. w sprawie przekształcenia Wieczorowych Szkół Inżynierskich w Białymstoku i Bydgoszczy.
Dz.U. 1964 nr 35 poz. 229 Oświadczenie rządowe z dnia 25 września 1964 r. dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Mali, podpisanej w Bamako dnia 2 listopada 1961 r.
Dz.U. 1964 nr 35 poz. 228 obowiązujący Umowa o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Mali, podpisana w Bamako dnia 2 listopada 1961 r.
Dz.U. 1964 nr 34 poz. 227 Oświadczenie rządowe z dnia 3 września 1964 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej Konwencji Opiumowej, podpisanej w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r.
Dz.U. 1964 nr 34 poz. 226 Oświadczenie rządowe z dnia 28 sierpnia 1964 r. w sprawie ratyfikacji przez Mauretanię Konwencji (nr 22) dotyczącej umowy najmu marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 24 czerwca 1926 r.
Dz.U. 1964 nr 34 poz. 225 Oświadczenie rządowe z dnia 28 sierpnia 1964 r. dotyczące uczestnictwa Francji, Turcji i Szwajcarii w Uzupełniającej Konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1964 nr 34 poz. 224 Oświadczenie rządowe z dnia 28 sierpnia 1964 r. w sprawie ratyfikacji przez Luksemburg Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej wraz z Protokołem podpisania w Genewie dnia 19 maja 1956 r.
Dz.U. 1964 nr 34 poz. 223 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 września 1964 r. w sprawie badań lekarskich mających na celu wykrywanie chorób wenerycznych.
Dz.U. 1964 nr 34 poz. 222 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 3 sierpnia 1964 r. w sprawie kwalifikacji nauczycieli i wychowawców szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych w resorcie rolnictwa.
Dz.U. 1964 nr 34 poz. 221 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 1964 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Dębnie.
Dz.U. 1964 nr 34 poz. 220 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 1964 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Zduńskiej Woli Sądu Powiatowego w Sieradzu.
Dz.U. 1964 nr 34 poz. 219 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 1964 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Dz.U. 1964 nr 34 poz. 218 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 1964 r. w sprawie zmiany granic miasta Goliny w powiecie konińskim i miasta Wolsztyna w powiecie wolsztyńskim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1964 nr 34 poz. 217 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 1964 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników inspektoratów kontrolno-rewizyjnych przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).
Dz.U. 1964 nr 34 poz. 216 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu postępu techniczno-ekonomicznego.
Dz.U. 1964 nr 34 poz. 215 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczania pracowników do kategorii zatrudnienia.
Dz.U. 1964 nr 33 poz. 214 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 sierpnia 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie polskiego rejestru państwowego statków powietrznych oraz znaków i napisów na sprzęcie lotniczym.
Dz.U. 1964 nr 33 poz. 213 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 lipca 1964 r. w sprawie określenia warunków, jakim powinni odpowiadać pracownicy zatrudnieni na kolejach użytku niepublicznego.
Dz.U. 1964 nr 32 poz. 212 Oświadczenie rządowe z dnia 27 sierpnia 1964 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, Protokole dodatkowym do tej Konwencji odnoszącym się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz w Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, podpisanych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.
Dz.U. 1964 nr 32 poz. 211 Oświadczenie rządowe z dnia 27 sierpnia 1964 r. w sprawie ratyfikacji przez Mauretanię Konwencji (nr 23) dotyczącej marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1926 r.
Dz.U. 1964 nr 32 poz. 210 Oświadczenie rządowe z dnia 27 sierpnia 1964 r. w sprawie przystąpienia Rwandy do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1964 nr 32 poz. 209 Oświadczenie rządowe z dnia 19 sierpnia 1964 r. w sprawie przystąpienia Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących niesienia pomocy i ratownictwa morskiego, podpisanej wraz z Protokołem podpisania w Brukseli dnia 23 września 1910 r., do Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, podpisanej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r., oraz do Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad odnoszących się do przywilejów i hipotek morskich, podpisanej w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1964 nr 32 poz. 208 Oświadczenie rządowe z dnia 19 sierpnia 1964 r. w sprawie uczestnictwa Tanganiki i Rwandy w Protokole dotyczącym zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakteriologicznych, podpisanym w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1964 nr 32 poz. 207 Oświadczenie rządowe z dnia 10 sierpnia 1964 r. w sprawie akceptacji przez Kenię Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1964 nr 32 poz. 206 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1964 r. w sprawie właściwości organów do ustalania należności z tytułu najmu lokali.
Dz.U. 1964 nr 32 poz. 205 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 1964 r. dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Belgii, podpisanej w Warszawie dnia 9 grudnia 1963 r.
Dz.U. 1964 nr 32 poz. 204 wygaśnięcie aktu Umowa kulturalna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Belgii, podpisana w Warszawie dnia 9 grudnia 1963 r.
Dz.U. 1964 nr 31 poz. 203 Oświadczenie rządowe z dnia 10 sierpnia 1964 r. w sprawie ratyfikacji przez Izrael Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisaną w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1964 nr 31 poz. 202 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1964 r. w sprawie przystąpienia Kenii do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1964 nr 31 poz. 201 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1964 r. w sprawie przystąpienia Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej do Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r.
Dz.U. 1964 nr 31 poz. 200 Oświadczenie rządowe z dnia 5 sierpnia 1964 r. w sprawie przystąpienia Republiki Kuby do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1964 nr 31 poz. 199 Oświadczenie rządowe z dnia 5 sierpnia 1964 r. w sprawie uczestnictwa Republiki Somali w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanym w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
Dz.U. 1964 nr 31 poz. 198 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 1964 r. w sprawie przystąpienia Republiki Senegalu do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego tę Konwencję.
Dz.U. 1964 nr 31 poz. 197 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 sierpnia 1964 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach i archeologicznych prac wykopaliskowych.
Dz.U. 1964 nr 31 poz. 196 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 28 lipca 1964 r. w sprawie zmiany niektórych stawek w taryfie celnej przywozowej.
Dz.U. 1964 nr 31 poz. 195 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 1964 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Szczekocinach Sądu Powiatowego we Włoszczowie.
Dz.U. 1964 nr 31 poz. 194 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1964 r. w sprawie kosztów utrzymania osób zatrzymanych w schroniskach dla nieletnich oraz umieszczonych w zakładach poprawczych i wychowawczych.
Dz.U. 1964 nr 30 poz. 193 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 lipca 1964 r. w sprawie kwalifikacji nauczycieli i wychowawców szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych podległych Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
Dz.U. 1964 nr 30 poz. 192 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 1964 r. w sprawie przekazania organom niektórych gromadzkich rad narodowych uprawnień w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości, rozciągnięcia przepisów dekretu o zobowiązaniach podatkowych na należności Państwowego Funduszu Ziemi, ustalenia terminów płatności niektórych należności oraz właściwości organów finansowych w zakresie ulg w spłacie i umarzania tych należności.
Dz.U. 1964 nr 30 poz. 191 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1964 r. w sprawie funduszu zakładowego w niektórych przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu.
Dz.U. 1964 nr 29 poz. 190 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 30 lipca 1964 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej portu morskiego w Kołobrzegu.
Dz.U. 1964 nr 29 poz. 189 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 30 lipca 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwolenia na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy niektórych rodzajach prac wzbronionych.
Dz.U. 1964 nr 29 poz. 188 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 10 lipca 1964 r. w sprawie określenia organów właściwych do wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz warunków i trybu ich wydawania.
Dz.U. 1964 nr 29 poz. 187 uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 29 czerwca 1964 r. w sprawie ustalenia wysokości sumy należnej Skarbowi Państwa od absolwentów wyższych szkół pedagogicznych podległych Ministrowi Oświaty.
Dz.U. 1964 nr 29 poz. 186 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania organom niektórych gromadzkich rad narodowych uprawnień w zakresie wymiaru podatku gruntowego i opłaty elektryfikacyjnej.
Dz.U. 1964 nr 29 poz. 185 uchylony wykazem Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1964 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników ministerstw i urzędów centralnych.
Dz.U. 1964 nr 29 poz. 184 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1964 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 5 marca 1959 r. w sprawie wykonywania kar aresztu orzeczonych przez kolegia karno-administracyjne przy prezydiach rad narodowych.
Dz.U. 1964 nr 28 poz. 183 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 20 maja 1964 r. w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, świadczeń z ubezpieczeń społecznych i rent dla pracowników zatrudnionych w uspołecznionych zakładach gastronomicznych prowadzonych przez ajentów.
Dz.U. 1964 nr 28 poz. 182 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 8 lipca 1964 r. w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Szczecińskim.
Dz.U. 1964 nr 28 poz. 181 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 1964 r. w sprawie przeniesienia na niektóre osoby fizyczne i prawne obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości stanowiących własność Państwa.
Dz.U. 1964 nr 28 poz. 180 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1964 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1953 r.
Dz.U. 1964 nr 28 poz. 179 obowiązujący Konwencja o szelfie kontynentalnym, sporządzona w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.
Dz.U. 1964 nr 27 poz. 178 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1964 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 maja 1964 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i wykonywanie usług handlowych oraz na prowadzenie zakładów przemysłu gastronomicznego przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1964 nr 27 poz. 177 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1964 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1964 nr 27 poz. 176 Oświadczenie rządowe z dnia 27 czerwca 1964 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Statucie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanym w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1964 nr 27 poz. 175 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 1 lipca 1964 r. w sprawie wydawania zezwoleń na wykonywanie sportowego rybołówstwa morskiego przez osoby nie posiadające karty wędkarskiej.
Dz.U. 1964 nr 27 poz. 174 akt jednorazowy Dekret z dnia 20 lipca 1964 r. o amnestii.
Dz.U. 1964 nr 26 poz. 173 uchylony Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 24 czerwca 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego.
Dz.U. 1964 nr 26 poz. 172 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1964 r. w sprawie opłat za niektóre czynności notarialne i w sprawie ulg w opłatach sądowych.
Dz.U. 1964 nr 26 poz. 171 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 1964 r. w sprawie wydawania zezwoleń na wyjazd za granicę niektórym osobom podlegającym powszechnemu obowiązkowi wojskowemu.
Dz.U. 1964 nr 26 poz. 170 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.
Dz.U. 1964 nr 26 poz. 169 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.
Dz.U. 1964 nr 25 poz. 168 Oświadczenie rządowe z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie przystąpienia Jemenu i Kenii do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
Dz.U. 1964 nr 25 poz. 167 Oświadczenie rządowe z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie ratyfikacji przez Brazylię Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisaną w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1964 nr 25 poz. 166 Oświadczenie rządowe z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie złożenia przez szereg państw dokumentów akceptacyjnych Poprawki przyjętej w Wiedniu dnia 4 października 1961 r., zmieniającej pierwsze zdanie artykułu VI, paragrafu A-3 Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1964 nr 25 poz. 165 Oświadczenie rządowe z dnia 22 czerwca 1964 r. w sprawie przystąpienia Algierii do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., zmienionej Protokołem haskim z dnia 28 września 1955 r., oraz w sprawie uczestnictwa Syryjskiej Republiki Arabskiej w powyższych aktach międzynarodowych.
Dz.U. 1964 nr 25 poz. 164 Oświadczenie rządowe z dnia 15 czerwca 1964 r. w sprawie przystąpienia Somali do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1964 nr 25 poz. 163 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 czerwca 1964 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego.
Dz.U. 1964 nr 24 poz. 162 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 1964 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 1956 r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz organów właściwych do wydawania decyzji o umarzaniu oraz o udzielaniu ulg w spłacaniu należności przysługujących jednostkom budżetowym oraz państwowym instytucjom, przedsiębiorstwom i bankom.
Dz.U. 1964 nr 24 poz. 161 Oświadczenie rządowe z dnia 20 czerwca 1964 r. w sprawie przyjęcia przez Włochy Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r.
Dz.U. 1964 nr 24 poz. 160 Oświadczenie rządowe z dnia 9 czerwca 1964 r. w sprawie ratyfikacji przez Laos i Wenezuelę Konwencji i Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Ottawie dnia 3 października 1957 r.
Dz.U. 1964 nr 24 poz. 159 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 czerwca 1964 r. w sprawie trybu doboru kandydatów oraz warunków dopuszczenia na I rok studiów w niektórych akademiach medycznych w roku szkolnym 1964/1965.
Dz.U. 1964 nr 24 poz. 158 uchylony Rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja 1964 r. w sprawie ustalenia wysokości sumy należnej Skarbowi Państwa od absolwentów szkół wyższych podległych Ministrowi Szkolnictwa Wyższego.
Dz.U. 1964 nr 24 poz. 157 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia wydziałów przez prezydia rad narodowych.
Dz.U. 1964 nr 24 poz. 156 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1964 r. w sprawie ogłaszania uchwał rad narodowych i ich prezydiów oraz w sprawie wydawania dzienników urzędowych wojewódzkich rad narodowych.
Dz.U. 1964 nr 23 poz. 155 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 1964 r. w sprawie utworzenia Sądu Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.
Dz.U. 1964 nr 23 poz. 154 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 1964 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Olsztynku Sądu Powiatowego w Ostródzie.
Dz.U. 1964 nr 23 poz. 153 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 1964 r. w sprawie utworzenia Sądu Powiatowego w Pabianicach.
Dz.U. 1964 nr 23 poz. 152 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 1964 r. w sprawie utworzenia Sądu Powiatowego w Jaworznie.
Dz.U. 1964 nr 23 poz. 151 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1964 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1955 r. w sprawie określenia wynagrodzeń oraz zasad zawierania umów o wydanie w formie książkowej dzieł literackich, naukowych i zawodowych.
Dz.U. 1964 nr 22 poz. 150 Oświadczenie rządowe z dnia 6 czerwca 1964 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw protokołów przyjętych w Montrealu dnia 14 czerwca 1954 r. i dnia 21 czerwca 1961 r. dotyczących poprawek do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
Dz.U. 1964 nr 22 poz. 149 Oświadczenie rządowe z dnia 6 czerwca 1964 r. w sprawie uczestnictwa Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanym w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
Dz.U. 1964 nr 22 poz. 148 Oświadczenie rządowe z dnia 6 czerwca 1964 r. w sprawie ratyfikacji przez Holandię Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1964 nr 22 poz. 147 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1964 r. w sprawie kierunków studiów objętych planowym zatrudnieniem absolwentów.
Dz.U. 1964 nr 22 poz. 146 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1964 r. w sprawie zatrudniania absolwentów szkół wyższych oraz orzekania o obowiązku zwrotu kosztów wykształcenia.
Dz.U. 1964 nr 22 poz. 145 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1964 r. w sprawie zasad przenoszenia na przedsiębiorstwa handlu zagranicznego praw z rejestracji znaków towarowych dokonanej na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1964 nr 21 poz. 144 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 8 czerwca 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i świadczeń z ubezpieczeń społecznych dla pracowników zatrudnionych w zakładach rzemiosła indywidualnego.
Dz.U. 1964 nr 21 poz. 143 uchylony Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 5 czerwca 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie państwowego nadzoru budowlanego nad budową, rozbiórką i utrzymaniem obiektów budowlanych budownictwa powszechnego.
Dz.U. 1964 nr 21 poz. 142 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 maja 1964 r. w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od przychodów osób zatrudnionych w uspołecznionych zakładach gastronomicznych, prowadzonych na podstawie umów zlecenia w formie rozliczenia zryczałtowanego.
Dz.U. 1964 nr 21 poz. 141 uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Zagranicznych i Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 1964 r. w sprawie legitymacji wydawanych szefom i pracownikom przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz innym osobom z nimi zrównanym.
Dz.U. 1964 nr 21 poz. 140 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 1964 r. w sprawie zmiany granic miasta Puław w powiecie puławskim, województwie lubelskim.
Dz.U. 1964 nr 21 poz. 139 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 1964 r. w sprawie zmiany granic miasta Knurowa w powiecie rybnickim, województwie katowickim.
Dz.U. 1964 nr 21 poz. 138 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1964 r. w sprawie zmiany granicy osiedla Poraj w powiecie myszkowskim, województwie katowickim.
Dz.U. 1964 nr 21 poz. 137 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1964 r. w sprawie zmiany granic miasta Szczecina w województwie szczecińskim.
Dz.U. 1964 nr 21 poz. 136 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1964 r. w sprawie zmiany granic miasta Gliwice w województwie katowickim.
Dz.U. 1964 nr 21 poz. 135 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1964 r. w sprawie zmiany granic miasta Włocławka w województwie bydgoskim.
Dz.U. 1964 nr 21 poz. 134 Oświadczenie rządowe z dnia 30 maja 1964 r. dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu podpisanego w Helsinkach dnia 4 listopada 1963 r. między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii w sprawie uchylenia Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandzką dotyczącej eksploatacji linii regularnej komunikacji powietrznej, podpisanej w Helsinkach dnia 29 lipca 1938 r.
Dz.U. 1964 nr 21 poz. 133 Protokół podpisany w Helsinkach dnia 4 listopada 1963 r. między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii w sprawie uchylenia Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandzką dotyczącej eksploatacji linii regularnej komunikacji powietrznej, podpisanej w Helsinkach dnia 29 lipca 1938 r.
Dz.U. 1964 nr 21 poz. 132 Oświadczenie rządowe z dnia 23 maja 1964 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji Nr 166 z dnia 26 czerwca 1961 r. zmieniającej częściowo niektóre konwencje przyjęte przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1964 nr 21 poz. 131 obowiązujący Konwencja (nr 116) zmieniająca częściowo Konwencje przyjęte przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych trzydziestu dwóch sesjach, mająca na celu ujednolicenie postanowień dotyczących przygotowywania przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy sprawozdań o stosowaniu konwencji, przyjęta w Genewie dnia 26 czerwca 1961 r. na czterdziestej piątej sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1964 nr 20 poz. 130 Oświadczenie rządowe z dnia 19 maja 1964 r. w sprawie ratyfikacji przez Austrię Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1964 nr 20 poz. 129 Oświadczenie rządowe z dnia 13 maja 1964 r. dotyczące przystąpienia Algierii do Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r.
Dz.U. 1964 nr 20 poz. 128 Oświadczenie rządowe z dnia 11 maja 1964 r. w sprawie przyjęcia przez Zjednoczoną Republikę Arabską, Jordanię i Panamę Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r.
Dz.U. 1964 nr 20 poz. 127 Oświadczenie rządowe z dnia 8 maja 1964 r. w sprawie przystąpienia Somali do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
Dz.U. 1964 nr 20 poz. 126 Oświadczenie rządowe z dnia 5 maja 1964 r. dotyczące ratyfikacji przez Luksemburg Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1964 nr 20 poz. 125 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 maja 1964 r. w sprawie terminu dostosowania do przepisów o substancjach trujących etykiet chemicznych środków ochrony roślin.
Dz.U. 1964 nr 20 poz. 124 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 maja 1964 r. w sprawie zwalczania mączniaka rzekomego tytoniu.
Dz.U. 1964 nr 20 poz. 123 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 1964 r. w sprawie ustalenia stawek podatku obrotowego dla zakładów gastronomicznych i pensjonatów.
Dz.U. 1964 nr 20 poz. 122 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 1964 r. w sprawie zmiany granic miast Łabędy i Pyskowice w powiecie gliwickim i miasta Radzionków w powiecie tarnogórskim, województwie katowickim.
Dz.U. 1964 nr 20 poz. 121 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1964 r. w sprawie zasad i trybu ustalania i wypłaty wynagrodzenia za wynalazki i wzory użytkowe z zakresu obrony Państwa.
Dz.U. 1964 nr 20 poz. 120 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1964 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i wykonywanie usług handlowych oraz na prowadzenie zakładów przemysłu gastronomicznego przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1964 nr 19 poz. 119 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1964 r. w sprawie przystąpienia Madagaskaru do Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1964 nr 19 poz. 118 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1964 r. w sprawie przystąpienia Francji do Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, podpisanej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r.
Dz.U. 1964 nr 19 poz. 117 Oświadczenie rządowe z dnia 27 kwietnia 1964 r. w sprawie ratyfikacji przez Kanadę protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisaną w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1964 nr 19 poz. 116 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 27 kwietnia 1964 r. w sprawie spedycji krajowej.
Dz.U. 1964 nr 19 poz. 115 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 1964 r. w sprawie określenia niektórych przychodów podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń oraz terminu i trybu uiszczenia tego podatku.
Dz.U. 1964 nr 19 poz. 114 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1964 r. w sprawie opróżniania lokali oraz ustalenia wysokości czynszu najmu za niektóre lokale w budynkach położonych na terenie państwowych gospodarstw rolnych i leśnych oraz przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa.
Dz.U. 1964 nr 18 poz. 113 Oświadczenie rządowe z dnia 24 kwietnia 1964 r. w sprawie przystąpienia Kuwejtu i Gabonu do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1964 nr 18 poz. 112 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1964 r. w sprawie przyjęcia przez Hiszpanię Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r.
Dz.U. 1964 nr 18 poz. 111 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1964 r. w sprawie ratyfikacji przez Włochy Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR), sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r.
Dz.U. 1964 nr 18 poz. 110 Oświadczenie rządowe z dnia 20 kwietnia 1964 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg krajów Konwencji i Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Ottawie dnia 3 października 1957 r.
Dz.U. 1964 nr 18 poz. 109 Oświadczenie rządowe z dnia 20 kwietnia 1964 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Układu o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą, sporządzonego w Moskwie dnia 5 sierpnia 1963 r.
Dz.U. 1964 nr 18 poz. 108 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 maja 1964 r. w sprawie obliczania podstawy wymiaru kolejowej renty dla pracowników kolejowych i ich rodzin.
Dz.U. 1964 nr 18 poz. 107 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 11 maja 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania w postępowaniu karnym skarbowym.
Dz.U. 1964 nr 18 poz. 106 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 9 maja 1964 r. w sprawie dodatku do rent dla osób nie pracujących i nie posiadających dochodów z innych źródeł.
Dz.U. 1964 nr 18 poz. 105 uchylony Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych oraz Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 9 maja 1964 r. w sprawie trybu postępowania przy ustalaniu i wypłacie zaopatrzeń emerytalnych żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz ich rodzin.
Dz.U. 1964 nr 18 poz. 104 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
Dz.U. 1964 nr 17 poz. 103 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 1964 r. w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego przychodów osiąganych ze sprzedaży posiłków przez osoby fizyczne.
Dz.U. 1964 nr 17 poz. 102 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 kwietnia 1964 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyjęć na wyższe studia artystyczne.
Dz.U. 1964 nr 17 poz. 101 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 18 kwietnia 1964 r. w sprawie prowadzenia inwentarza muzealiów.
Dz.U. 1964 nr 17 poz. 100 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 27 kwietnia 1964 r. w sprawie trybu postępowania z zatrzymanymi rybami i sprzętem rybackim.
Dz.U. 1964 nr 17 poz. 99 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 kwietnia 1964 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i wypłaty żołnierzom wojsk wewnętrznych oraz członkom ich rodzin odszkodowań z tytułu wypadków.
Dz.U. 1964 nr 17 poz. 98 uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 21 kwietnia 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów właściwych do wydawania w kraju paszportów, wkładek paszportowych do dowodów osobistych i dokumentów podróży oraz do czynienia w nich zmian i wznawiania ich ważności, jak również w sprawie zasad i trybu postępowania w tych sprawach.
Dz.U. 1964 nr 17 poz. 97 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 13 kwietnia 1964 r. w sprawie wprowadzenia nowych wzorów dokumentów podróży i unieważnienia dokumentów podróży wzoru dotychczasowego.
Dz.U. 1964 nr 17 poz. 96 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1964 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych.
Dz.U. 1964 nr 17 poz. 95 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1964 r. w sprawie organizacji, składu i trybu postępowania Komisji Odwoławczej do Spraw Wywłaszczenia.
Dz.U. 1964 nr 16 poz. 94 obowiązujący Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny.
Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
Dz.U. 1964 nr 15 poz. 92 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 1964 r. w sprawie przystąpienia Nigerii do Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r.
Dz.U. 1964 nr 15 poz. 91 Oświadczenie rządowe z dnia 9 kwietnia 1964 r. w sprawie przystąpienia Republiki Rwandy do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
Dz.U. 1964 nr 15 poz. 90 Oświadczenie rządowe z dnia 9 kwietnia 1964 r. w sprawie uczestnictwa Kenii i Laosu w Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1964 nr 15 poz. 89 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 26 marca 1964 r. w sprawie bezpieczeństwa statków morskich.
Dz.U. 1964 nr 15 poz. 88 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 13 kwietnia 1964 r. w sprawie zasad wydawania zezwoleń na zakładanie i używanie amatorskich i doświadczalnych urządzeń radiowych i warunków ich używania.
Dz.U. 1964 nr 15 poz. 87 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 kwietnia 1964 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości, w których stosuje się tryb postępowania określony w art. 6 paragrafach 1-4 ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za chuligaństwo.
Dz.U. 1964 nr 15 poz. 86 obowiązujący Ustawa z dnia 22 kwietnia 1964 r. w sprawie wstrzymania biegu przedawnienia w stosunku do sprawców najcięższych zbrodni hitlerowskich popełnionych w okresie drugiej wojny światowej.
Dz.U. 1964 nr 14 poz. 85 Oświadczenie rządowe z dnia 17 marca 1964 r. w sprawie ratyfikacji przez Niemiecką Republikę Demokratyczną Układu o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą, sporządzonego w Moskwie dnia 5 sierpnia 1963 r.
Dz.U. 1964 nr 14 poz. 84 Oświadczenie rządowe z dnia 14 stycznia 1964 r. w sprawie wejścia w życie załącznika I do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 października 1952 r., zawierającego Przepisy dotyczące materiałów i przedmiotów wyłączonych od przewozu lub przyjmowanych do przewozu warunkowo (RID).
Dz.U. 1964 nr 14 poz. 83 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 17 marca 1964 r. w sprawie czasu trwania nauki rzemiosła.
Dz.U. 1964 nr 14 poz. 82 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 marca 1964 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Leśnictwa w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych.
Dz.U. 1964 nr 14 poz. 81 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 marca 1964 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Elblągu i Sądowi Powiatowemu w Gdyni spraw o rozwód.
Dz.U. 1964 nr 14 poz. 80 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1964 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 30 marca 1962 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach przemysłu węglowego oraz w przedsiębiorstwach energetycznych.
Dz.U. 1964 nr 14 poz. 79 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień akademii wojskowych w zakresie nadawania stopni naukowych oraz warunków nadawania tych stopni.
Dz.U. 1964 nr 13 poz. 78 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 1964 r. w sprawie zwolnienia od podatków przychodów osiąganych z nowo zakładanych drobnych zakładów rzemieślniczych.
Dz.U. 1964 nr 13 poz. 77 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 1964 r. w sprawie ulg podatkowych dla niektórych zakładów rzemieślniczych szkolących uczniów.
Dz.U. 1964 nr 13 poz. 76 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 1964 r. w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego osób w wieku starczym oraz inwalidów wykonujących usługi.
Dz.U. 1964 nr 13 poz. 75 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zasad i trybu oraz organów właściwych do wydawania decyzji o umarzaniu oraz o udzielaniu ulg w spłacaniu należności, przysługujących jednostkom budżetowym oraz państwowym instytucjom, przedsiębiorstwom i bankom.
Dz.U. 1964 nr 12 poz. 74 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 10 marca 1964 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych oficerów i rybaków na polskich morskich statkach rybackich.
Dz.U. 1964 nr 12 poz. 73 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 marca 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony zwierząt.
Dz.U. 1964 nr 12 poz. 72 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 marca 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1964 nr 12 poz. 71 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 1964 r. w sprawie zasad i trybu likwidacji spółek wodnych.
Dz.U. 1964 nr 11 poz. 70 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 4 marca 1964 r. w sprawie trybu postępowania i organów właściwych do stwierdzenia dopuszczalności uboju cieląt.
Dz.U. 1964 nr 11 poz. 69 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania organom niektórych gromadzkich rad narodowych uprawnień w zakresie wymiaru podatku gruntowego i opłaty elektryfikacyjnej.
Dz.U. 1964 nr 11 poz. 68 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów działalności gospodarczej zwolnionych od obowiązku uzyskania zezwolenia na wykonywanie przemysłu, rzemiosła i niektórych usług.
Dz.U. 1964 nr 11 poz. 67 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 1964 r. w sprawie ograniczenia uboju cieląt.
Dz.U. 1964 nr 10 poz. 66 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lutego 1964 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Mali Protokołu Haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisaną w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz w sprawie uczestnictwa Zachodniego Samoa w tej konwencji.
Dz.U. 1964 nr 10 poz. 65 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1964 r. w sprawie obowiązkowego świadczenia usług przewozowych w krajowym transporcie drogowym.
Dz.U. 1964 nr 10 poz. 64 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1964 r. w sprawie zmiany nazwy stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Przyjaciół Żołnierza" na "Liga Obrony Kraju" oraz w sprawie zmiany statutu tego stowarzyszenia.
Dz.U. 1964 nr 10 poz. 63 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1964 r. w sprawie terminów zgłoszenia niektórych urządzeń technicznych do rejestracji i odbioru technicznego.
Dz.U. 1964 nr 10 poz. 62 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 1964 r. w sprawie ubezpieczenia społecznego adwokatów - członków zespołów adwokackich i ich rodzin.
Dz.U. 1964 nr 9 poz. 61 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lutego 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków zdrowia wymaganych od osób zatrudnianych na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej.
Dz.U. 1964 nr 9 poz. 60 obowiązujący Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Przepisy wprowadzające kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Dz.U. 1964 nr 8 poz. 58 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1964 r. w sprawie przystąpienia Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 10 czerwca 1948 r.
Dz.U. 1964 nr 8 poz. 57 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1964 r. w sprawie przyjęcia przez Algierską Republikę Ludowo-Demokratyczną Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r.
Dz.U. 1964 nr 8 poz. 56 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lutego 1964 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw protokołów przyjętych w Montrealu dnia 14 czerwca 1954 r. i dnia 21 czerwca 1961 r. dotyczących poprawek do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
Dz.U. 1964 nr 8 poz. 55 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lutego 1964 r. w sprawie utworzenia w Gdańsku jednego Sądu Powiatowego dla miasta Gdańska i powiatu gdańskiego.
Dz.U. 1964 nr 8 poz. 54 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lutego 1964 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.
Dz.U. 1964 nr 8 poz. 53 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg podatkowych dla zespołów chłopskich, prowadzących działalność w zakresie pozyskania i produkcji materiałów budowlanych z miejscowych surowców.
Dz.U. 1964 nr 8 poz. 52 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1964 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
Dz.U. 1964 nr 8 poz. 51 uchylony Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. o ograniczeniu uboju cieląt.
Dz.U. 1964 nr 8 poz. 50 uchylony Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. o zmianie ustawy o prawie bankowym.
Dz.U. 1964 nr 8 poz. 49 uchylony Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. o zmianach w organizacji i zakresie działania naczelnych organów administracji państwowej w dziedzinie budownictwa i planowania przestrzennego.
Dz.U. 1964 nr 8 poz. 48 uchylony Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. o zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych.
Dz.U. 1964 nr 8 poz. 47 uchylony Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. o wydawaniu przepisów prawnych przez rady narodowe.
Dz.U. 1964 nr 7 poz. 46 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 lutego 1964 r. w sprawie zgłaszania przypadków zachorowań, podejrzeń o zachorowania i zgonów na choroby zakaźne.
Dz.U. 1964 nr 7 poz. 45 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 lutego 1964 r. w sprawie zezwoleń na wyrób i obrót truciznami, ewidencji trucizn oraz zasad postępowania organów kontroli nad substancjami trującymi.
Dz.U. 1964 nr 7 poz. 44 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 lutego 1964 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy.
Dz.U. 1964 nr 7 poz. 43 Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 30 stycznia 1964 r. w sprawie kwalifikacji nauczycieli i wychowawców szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych podległych Ministrowi Górnictwa i Energetyki.
Dz.U. 1964 nr 6 poz. 42 Oświadczenie rządowe z dnia 6 lutego 1964 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Układu o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą, sporządzonego w Moskwie dnia 5 sierpnia 1963 r.
Dz.U. 1964 nr 6 poz. 41 Oświadczenie rządowe z dnia 6 lutego 1964 r. w sprawie przyjęcia przez Republikę Wenezueli Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r.
Dz.U. 1964 nr 6 poz. 40 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 1964 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu prawa o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1964 nr 5 poz. 39 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 7 lutego 1964 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia morskich statków rybackich.
Dz.U. 1964 nr 5 poz. 38 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 30 grudnia 1963 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Mrzeżynie.
Dz.U. 1964 nr 5 poz. 37 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 1964 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Gnieźnie rozpoznawania spraw o rozwód.
Dz.U. 1964 nr 5 poz. 36 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 1964 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Turobinie Sądu Powiatowego w Krasnymstawie.
Dz.U. 1964 nr 5 poz. 35 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 1963 r. w sprawie sprzedaży nie podjętych ładunków w przewozie morskim.
Dz.U. 1964 nr 5 poz. 34 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 lutego 1964 r. w sprawie obowiązku zakładania urządzeń piorunochronnych.
Dz.U. 1964 nr 5 poz. 33 uchylony Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 1963 r. w sprawie stosowania przez jednostki pływające marynarki wojennej, organów ochrony granic i Milicji Obywatelskiej międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu.
Dz.U. 1964 nr 5 poz. 32 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kar porządkowych za naruszenie dyscypliny budżetowej.
Dz.U. 1964 nr 4 poz. 31 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lutego 1964 r. w sprawie uczestnictwa Jamajki w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanym w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
Dz.U. 1964 nr 4 poz. 30 Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 1964 r. dotyczące uczestnictwa Senegalu i Ghany w Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.
Dz.U. 1964 nr 4 poz. 29 Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 1964 r. dotyczące przystąpienia Algierii do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1964 nr 4 poz. 28 Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 1964 r. dotyczące uczestnictwa Algierii i Jamajki w Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1964 nr 4 poz. 27 Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 1964 r. dotyczące uczestnictwa Iraku i Algierii w Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1964 nr 4 poz. 26 Oświadczenie rządowe z dnia 22 stycznia 1964 r. w sprawie przyjęcia Kuwejtu, Kenii i Zanzibaru do Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1964 nr 4 poz. 25 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 stycznia 1964 r. w sprawie powoływania na stanowiska pracowników nauki oraz wykładowców i starszych wykładowców w wyższych szkołach artystycznych.
Dz.U. 1964 nr 4 poz. 24 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1964 r. w sprawie wyłączenia z właściwości państwowych komisji arbitrażowych sporów z przewozu w komunikacji międzynarodowej.
Dz.U. 1964 nr 4 poz. 23 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1964 r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych.
Dz.U. 1964 nr 3 poz. 22 Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 1964 r. w sprawie przyjęcia przez Algierię Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1964 nr 3 poz. 21 Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 1964 r. w sprawie uczestnictwa Algierii, Kambodży i Cypru w Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1964 nr 3 poz. 20 uchylony Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 24 stycznia 1964 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 1958 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o popieraniu melioracji wodnych dla potrzeb rolnictwa.
Dz.U. 1964 nr 3 poz. 19 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 1963 r. w sprawie karania dyscyplinarnego funkcjonariuszów Służby Więziennej.
Dz.U. 1964 nr 3 poz. 18 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1964 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy i opłatę leśną na rok 1964.
Dz.U. 1964 nr 3 poz. 17 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 stycznia 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów Milicji Obywatelskiej właściwych do wydawania pozwoleń na broń, ustalenia wzorów pozwoleń na broń oraz określenia istotnych części broni i amunicji.
Dz.U. 1964 nr 3 poz. 16 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1964 r. w sprawie wyznaczania podoficerów zawodowych do wykonywania zadań poza wojskiem.
Dz.U. 1964 nr 2 poz. 15 Oświadczenie rządowe z dnia 8 stycznia 1964 r. w sprawie przystąpienia Tunisu do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisaną w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz w sprawie uczestnictwa Nigerii w powyższej konwencji.
Dz.U. 1964 nr 2 poz. 14 Oświadczenie rządowe z dnia 7 stycznia 1964 r. w sprawie przyjęcia przez Republikę Filipin Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r.
Dz.U. 1964 nr 2 poz. 13 Oświadczenie rządowe z dnia 28 grudnia 1963 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji wyrobów i usług, do których stosuje się znaki fabryczne lub handlowe, podpisanego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r.
Dz.U. 1964 nr 2 poz. 12 Oświadczenie rządowe z dnia 27 grudnia 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r.
Dz.U. 1964 nr 2 poz. 11 Oświadczenie rządowe z dnia 27 grudnia 1963 r. w sprawie przystąpienia Senegalu i Jamajki do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1964 nr 2 poz. 10 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1963 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów dotyczących trucizn na eter etylowy.
Dz.U. 1964 nr 2 poz. 9 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1963 r. w sprawie wykazu trucizn i środków szkodliwych.
Dz.U. 1964 nr 2 poz. 8 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1963 r. w sprawie oznaczania substancji trujących.
Dz.U. 1964 nr 2 poz. 7 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1963 r. w sprawie przekazania Sądowi Powiatowemu w Częstochowie rozpoznawania spraw karnych nieletnich oraz prowadzenia rejestrów handlowych i innych dla okręgów Sądów Powiatowych w Lublińcu, Myszkowie i Zawierciu.
Dz.U. 1964 nr 2 poz. 6 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1963 r. w sprawie rozciągnięcia na zakłady rzemieślnicze, wykonujące usługi dla rolnictwa, ulg podatkowych przysługujących zakładom rzemieślniczym z tytułu wykonywania usług dla ludności.
Dz.U. 1964 nr 1 poz. 5 Oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 1963 r. w sprawie ratyfikacji lub przyjęcia przez szereg państw Aktu wprowadzającego poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Genewie dnia 22 czerwca 1962 r.
Dz.U. 1964 nr 1 poz. 4 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1963 r. w sprawie zespołów adwokackich.
Dz.U. 1964 nr 1 poz. 3 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania organom niektórych gromadzkich rad narodowych uprawnień w zakresie wymiaru podatku gruntowego i opłaty elektryfikacyjnej.
Dz.U. 1964 nr 1 poz. 2 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 23 grudnia 1963 r. w sprawie zrzeszeń prywatnych właścicieli domów.
Dz.U. 1964 nr 1 poz. 1 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1963 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 25 maja 1962 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego i geologicznych.