Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1968 nr 48 poz. 350 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Meksyk Konwencji (nr 124) dotyczącej badania lekarskiego zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r.
Dz.U. 1968 nr 48 poz. 349 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1968 r. dotyczące przystąpienia Luksemburga do Konwencji uzupełniającej Konwencję Warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r.
Dz.U. 1968 nr 48 poz. 348 Oświadczenie rządowe z dnia 11 listopada 1968 r. dotyczące przystąpienia Hiszpanii i Jamajki do Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r.
Dz.U. 1968 nr 48 poz. 347 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 12 grudnia 1968 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalne i zasad wypłaty tych świadczeń.
Dz.U. 1968 nr 48 poz. 346 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 12 grudnia 1968 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu koncentratów spożywczych.
Dz.U. 1968 nr 48 poz. 345 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 3 grudnia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przejmowania budynków w zarząd państwowy.
Dz.U. 1968 nr 48 poz. 344 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1968 r. w sprawie utworzenia niektórych miast w województwie zielonogórskim.
Dz.U. 1968 nr 48 poz. 343 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1968 r. w sprawie utworzenia i połączenia niektórych miast w województwach warszawskim i katowickim.
Dz.U. 1968 nr 48 poz. 342 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach katowickim, rzeszowskim i warszawskim.
Dz.U. 1968 nr 48 poz. 341 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1968 r. w sprawie zmiany granic powiatów bychawskiego i kraśnickiego w województwie lubelskim oraz łęczyckiego i łódzkiego w województwie łódzkim.
Dz.U. 1968 nr 48 poz. 340 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwach olsztyńskim, kieleckim i warszawskim.
Dz.U. 1968 nr 48 poz. 339 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w niektórych przedsiębiorstwach resortu przemysłu spożywczego i skupu.
Dz.U. 1968 nr 47 poz. 338 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1969 z dnia 22 grudnia 1968 r.
Dz.U. 1968 nr 46 poz. 337 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym.
Dz.U. 1968 nr 46 poz. 336 uchylony Ustawa z dnia 22 grudnia 1968 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Komitetu Nauki i Techniki.
Dz.U. 1968 nr 46 poz. 335 uchylony Ustawa z dnia 20 grudnia 1968 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytułach naukowych.
Dz.U. 1968 nr 46 poz. 334 uchylony Ustawa z dnia 20 grudnia 1968 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym.
Dz.U. 1968 nr 45 poz. 333 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 3 grudnia 1968 r. w sprawie podwyższenia emerytur i rent inwalidzkich dla niektórych pracowników zatrudnionych na statkach żeglugi powietrznej.
Dz.U. 1968 nr 45 poz. 332 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 1968 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów dekretu o zobowiązaniach podatkowych na niektóre należności przypadające od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz w sprawie właściwości organów finansowych w zakresie udzielania ulg w spłacie i umarzania należności przypadających od tych jednostek.
Dz.U. 1968 nr 45 poz. 331 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie koszalińskim.
Dz.U. 1968 nr 45 poz. 330 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie bydgoskim.
Dz.U. 1968 nr 45 poz. 329 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1968 r. w sprawie zmiany granic powiatów strzeleckiego w województwie opolskim i gliwickiego w województwie katowickim.
Dz.U. 1968 nr 45 poz. 328 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1968 r. w sprawie zmiany granic miasta Bielsko-Biała w województwie katowickim.
Dz.U. 1968 nr 45 poz. 327 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1968 r. w sprawie zmiany granic miast Bydgoszczy, Grudziądza i Inowrocławia w województwie bydgoskim.
Dz.U. 1968 nr 45 poz. 326 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1968 r. w sprawie warunków wymaganych do uzyskania emerytur dla niektórych pracowników zatrudnionych na statkach żeglugi powietrznej.
Dz.U. 1968 nr 44 poz. 325 Oświadczenie rządowe z dnia 15 listopada 1968 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 lutego 1961 r.
Dz.U. 1968 nr 44 poz. 324 Oświadczenie rządowe z dnia 11 listopada 1968 r. w sprawie zastosowania do Antyli Holenderskich Konwencji (nr 25) dotyczącej ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 15 czerwca 1927 r.
Dz.U. 1968 nr 44 poz. 323 Oświadczenie rządowe z dnia 11 listopada 1968 r. dotyczące wypowiedzenia przez Gujanę Międzynarodowej konwencji (nr 6) w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle, przejętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r.
Dz.U. 1968 nr 44 poz. 322 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Paragwaj Międzynarodowej konwencji (nr 11) o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r.
Dz.U. 1968 nr 44 poz. 321 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 20 listopada 1968 r. w sprawie ustalenia okresu, w którym powstanie inwalidztwa uprawnia do renty inwalidzkiej.
Dz.U. 1968 nr 44 poz. 320 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 21 listopada 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w przypadkach wykonywania remontów oraz odbudowy budynków mieszkalnych przez właściciela domu.
Dz.U. 1968 nr 44 poz. 319 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1968 r. w sprawie odpowiedzialności służbowej i dyscyplinarnej pracowników rad narodowych.
Dz.U. 1968 nr 44 poz. 318 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1968 r. w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i ich rodzin.
Dz.U. 1968 nr 43 poz. 317 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 1968 r. w sprawie przedłużenia okresu ustanowienia biegłych sądowych.
Dz.U. 1968 nr 43 poz. 316 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników farmaceutycznych oraz uposażenia innych pracowników zatrudnionych w aptekach otwartych i kolejowych.
Dz.U. 1968 nr 43 poz. 315 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia.
Dz.U. 1968 nr 43 poz. 314 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw ziemniaków.
Dz.U. 1968 nr 43 poz. 313 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.
Dz.U. 1968 nr 43 poz. 312 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.
Dz.U. 1968 nr 43 poz. 311 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1968 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie pokrywania kosztów pierwszego urządzenia ulic i placów komunikacyjnych oraz innych urządzeń komunalnych.
Dz.U. 1968 nr 43 poz. 310 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1968 r. w sprawie uznania "Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1968 nr 43 poz. 309 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1968 r. w sprawie nadania Wyższej Szkole Inżynierskiej w Bydgoszczy imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich.
Dz.U. 1968 nr 42 poz. 308 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką Międzynarodowej konwencji (nr 14) o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, przyjętej w Genewie dnia 17 listopada 1921 r.
Dz.U. 1968 nr 42 poz. 307 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Dahomej Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r.
Dz.U. 1968 nr 42 poz. 306 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Dahomej Konwencji (nr 98) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r.
Dz.U. 1968 nr 42 poz. 305 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Węgry i Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką Konwencji (nr 115) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1960 r.
Dz.U. 1968 nr 42 poz. 304 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Paragwaj i Nową Zelandię Konwencji (nr 105) Międzynarodowej Organizacji Pracy o zniesieniu pracy przymusowej, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r.
Dz.U. 1968 nr 42 poz. 303 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Argentynę Konwencji (nr 111) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1968 nr 42 poz. 302 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką Konwencji (nr 122) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r.
Dz.U. 1968 nr 42 poz. 301 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1968 r. w sprawie przystąpienia Cypru i Portugalii do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1968 nr 42 poz. 300 Oświadczenie rządowe z dnia 25 września 1968 r. w sprawie rozciągnięcia przez Wielką Brytanię stosowania niektórych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy na niektóre brytyjskie terytoria zależne.
Dz.U. 1968 nr 42 poz. 299 Oświadczenie rządowe z dnia 18 września 1968 r. dotyczące przystąpienia Luksemburga do Konwencji o uregulowaniu pewnych kolizji ustaw w przedmiocie czeków wraz z Protokołem, Konwencji w sprawie jednolitej ustawy o czekach wraz z Protokołem oraz Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków wraz z Protokołem, sporządzonych w Genewie dnia 19 marca 1931 r.
Dz.U. 1968 nr 42 poz. 298 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 listopada 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad stosowania odpowiednich szczebli stawek uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów i innych pracowników z wyższym wykształceniem, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia.
Dz.U. 1968 nr 42 poz. 297 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie szczecińskim.
Dz.U. 1968 nr 42 poz. 296 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 1968 r. w sprawie zmiany granic miasta Ujazd w powiecie strzeleckim, województwie opolskim.
Dz.U. 1968 nr 42 poz. 295 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1968 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania kar orzeczonych w stosunku do żołnierzy za wykroczenia popełnione przez nich przed wcieleniem do czynnej służby wojskowej.
Dz.U. 1968 nr 42 poz. 294 Oświadczenie rządowe z dnia 12 października 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokołu, sporządzonego w Paryżu dnia 16 listopada 1966 r., zmieniającego artykuł IV Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r.
Dz.U. 1968 nr 42 poz. 293 obowiązujący Protokół sporządzony w Paryżu dnia 11 listopada 1966 r., zmieniający artykuł IV Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r.
Dz.U. 1968 nr 41 poz. 292 Oświadczenie rządowe z dnia 6 września 1968 r. w sprawie przystąpienia Nigeru do Protokołu dotyczącego przypadku bezpaństwowości, sporządzonego w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r.
Dz.U. 1968 nr 41 poz. 291 uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Zagranicznych i Spraw Wewnętrznych z dnia 16 października 1968 r. w sprawie paszportów konsularnych.
Dz.U. 1968 nr 41 poz. 290 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 15 października 1968 r. w sprawie wprowadzenia nowych wzorów paszportów i dokumentów podróży wydawanych przez organy podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1968 nr 40 poz. 289 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 30 września 1968 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1963 r. w sprawie zgłoszeń wynalazków do opatentowania za granicą, wykonywania praw z patentów uzyskanych za granicą oraz nabywania od osób zagranicznych praw z patentów uzyskanych w Polsce.
Dz.U. 1968 nr 40 poz. 288 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 22 października 1968 r. w sprawie określenia niektórych stanowisk, na których zatrudnienie uważa się za pracę górniczą upoważniającą do górniczej emerytury lub renty.
Dz.U. 1968 nr 40 poz. 287 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 22 października 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia, które osoby wykonujące pracę nakładczą uważa się za pracowników w rozumieniu ustawy o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
Dz.U. 1968 nr 40 poz. 286 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 17 października 1968 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania niektórych okresów do okresów zatrudnienia.
Dz.U. 1968 nr 40 poz. 285 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 15 października 1968 r. w sprawie określenia chorób uprawniających do renty z tytułu wypadku w związku ze służbą wojskową.
Dz.U. 1968 nr 40 poz. 284 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczek na podatki.
Dz.U. 1968 nr 40 poz. 283 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 1968 r. w sprawie prowadzenia przez organy administracji rolnej prezydiów rad narodowych egzekucji administracyjnej w zakresie ochrony roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami.
Dz.U. 1968 nr 39 poz. 282 Oświadczenie rządowe z dnia 4 września 1968 r. w sprawie przystąpienia Maroka do Konwencji o jednolitym sposobie pomierzania pojemności statków, sporządzonej w Oslo dnia 10 czerwca 1947 r.
Dz.U. 1968 nr 39 poz. 281 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Brazylię Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r.
Dz.U. 1968 nr 39 poz. 280 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 4 października 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia dzienników na polskich statkach morskich.
Dz.U. 1968 nr 39 poz. 279 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego, dochodowego i wyrównawczego od przychodów zakładów rzemieślniczych i przemysłowych z tytułu dostaw i usług na eksport oraz o charakterze antyimportowym.
Dz.U. 1968 nr 39 poz. 278 Oświadczenie rządowe z dnia 25 września 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 91) dotyczącej płatnych urlopów marynarzy (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r.
Dz.U. 1968 nr 39 poz. 277 wygaśnięcie aktu Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy (nr 91) dotycząca płatnych urlopów marynarzy (zrewidowana w 1949 r.), przyjęta w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r.
Dz.U. 1968 nr 38 poz. 276 Oświadczenie rządowe z dnia 28 sierpnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Maroka do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1968 nr 38 poz. 275 Oświadczenie rządowe z dnia 28 sierpnia 1968 r. w sprawie uczestnictwa Malty w Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1968 nr 38 poz. 274 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1968 r. dotyczące przystąpienia Irlandii do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu opakowań, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 1960 r.
Dz.U. 1968 nr 38 poz. 273 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Belgię Konwencji europejskiej dotyczącej zabezpieczenia społecznego pracowników zatrudnionych w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Genewie dnia 9 lipca 1956 r.
Dz.U. 1968 nr 38 poz. 272 uchylony Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 23 września 1968 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu gazowniczego.
Dz.U. 1968 nr 38 poz. 271 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1968 r. w sprawie świadczeń rentowych dla repatriantów.
Dz.U. 1968 nr 37 poz. 270 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Gwinei do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1968 nr 37 poz. 269 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Barbadosu do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1968 nr 37 poz. 268 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 1968 r. dotyczące przystąpienia Iranu do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu opakowań, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 1960 r.
Dz.U. 1968 nr 37 poz. 267 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 1968 r. w sprawie uczestnictwa Ugandy i Malty w Konwencji międzynarodowej o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r.
Dz.U. 1968 nr 37 poz. 266 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1968 r. w sprawie inwalidzkiej renty wyrównawczej.
Dz.U. 1968 nr 37 poz. 265 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1968 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru renty z tytułu wypadku przy pracy oraz przyjmowania do podstawy wymiaru zarobków zryczałtowanych.
Dz.U. 1968 nr 37 poz. 264 Oświadczenie rządowe z dnia 23 sierpnia 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 120) dotyczącej badania lekarskiego zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r.
Dz.U. 1968 nr 37 poz. 263 obowiązujący Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy (nr 124) dotycząca badania lekarskiego zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjęta w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r.
Dz.U. 1968 nr 37 poz. 262 Oświadczenie rządowe z dnia 23 sierpnia 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 120) dotyczącej higieny w handlu i biurach, przyjętej w Genewie dnia 8 lipca 1964 r.
Dz.U. 1968 nr 37 poz. 261 obowiązujący Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy (nr 120) dotycząca higieny w handlu i biurach, przyjęta w Genewie dnia 8 lipca 1964 r.
Dz.U. 1968 nr 37 poz. 260 Oświadczenie rządowe z dnia 23 sierpnia 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 90) dotyczącej pracy nocnej młodocianych w przemyśle (zrewidowanej w 1948 r.), przyjętej w San Francisco dnia 10 lipca 1948 r.
Dz.U. 1968 nr 37 poz. 259 obowiązujący Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy (nr 90) dotycząca pracy nocnej młodocianych w przemyśle (zrewidowana w 1948 r.), przyjęta w San Francisco dnia 10 lipca 1948 r.
Dz.U. 1968 nr 36 poz. 258 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Jugosławii do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych, podpisanej w Genewie dnia 20 lutego 1935 r.
Dz.U. 1968 nr 36 poz. 257 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Irlandii do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR) wraz z Protokołem podpisania, sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r.
Dz.U. 1968 nr 36 poz. 256 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1968 r. dotyczące przystąpienia Irlandii do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, sporządzonej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1968 nr 36 poz. 255 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Kuwejtu do konwencji o ochronie ofiar wojny, sporządzonych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1968 nr 36 poz. 254 Oświadczenie rządowe z dnia 2 sierpnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Watykanu i Izraela do Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954 r.
Dz.U. 1968 nr 36 poz. 253 Oświadczenie rządowe z dnia 2 sierpnia 1968 r. w sprawie przyjęcia przez Paragwaj i Lesotho znaku wyróżniającego w ruchu międzynarodowym.
Dz.U. 1968 nr 36 poz. 252 Oświadczenie rządowe z dnia 2 sierpnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Wielkiej Brytanii do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej wraz z Protokołem podpisania w Genewie dnia 19 maja 1956 r.
Dz.U. 1968 nr 36 poz. 251 Oświadczenie rządowe z dnia 2 sierpnia 1968 r. w sprawie przyjęcia przez Sierra Leone Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r., oraz wystąpienia Hondurasu z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.
Dz.U. 1968 nr 36 poz. 250 uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 3 września 1968 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 1969 r. w sprawie wysokości kaucji oraz warunków wynajmowania lokali mieszkalnych w domach nowych i odbudowanych.
Dz.U. 1968 nr 36 poz. 249 uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 3 września 1968 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r. o remontach i odbudowie oraz o wykańczaniu budowy i nadbudowie budynków.
Dz.U. 1968 nr 36 poz. 248 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 6 września 1968 r. w sprawie zawieszania prawa do renty rodzinnej w czasie korzystania z niektórych świadczeń z funduszów publicznych.
Dz.U. 1968 nr 36 poz. 247 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 1968 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego, dochodowego i wyrównawczego od przychodów zakładów rzemieślniczych z tytułu świadczeń wykonywanych za pośrednictwem rzemieślniczych spółdzielni zaopatrzenia i zbytu.
Dz.U. 1968 nr 35 poz. 246 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 19 sierpnia 1968 r. w sprawie obliczania podstawy emerytury lub renty, zasiłków z ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwa oraz składek na ubezpieczenia społeczne.
Dz.U. 1968 nr 35 poz. 245 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 września 1968 r. w sprawie świadczeń leczniczych dla emerytów, rencistów i inwalidów oraz członków ich rodzin.
Dz.U. 1968 nr 35 poz. 244 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 1968 r. w sprawie tłumaczy przysięgłych.
Dz.U. 1968 nr 35 poz. 243 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1968 r. w sprawie stosowania ustawy o ochronie przeciwpożarowej do podziemnych zakładów górniczych.
Dz.U. 1968 nr 34 poz. 242 Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 sierpnia 1968 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu z dnia 16 kwietnia 1968 r. w sprawie zgłaszania chorób zawodowych i ich stwierdzania oraz dokumentacji, sprawozdawczości i statystyki tych chorób.
Dz.U. 1968 nr 34 poz. 241 Oświadczenie rządowe z dnia 2 sierpnia 1968 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, Protokole dodatkowym do tej konwencji odnoszącym się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, sporządzonych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.
Dz.U. 1968 nr 34 poz. 240 Oświadczenie rządowe z dnia 1 sierpnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Izraela i Singapuru do Konwencji międzynarodowej o uproszczeniu formalności celnych, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 3 listopada 1923 r.
Dz.U. 1968 nr 34 poz. 239 Oświadczenie rządowe z dnia 1 sierpnia 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Kanadę i wypowiedzenia przez Szwecję Konwencji (nr 45) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej zatrudnienia kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.
Dz.U. 1968 nr 34 poz. 238 Oświadczenie rządowe z dnia 1 sierpnia 1968 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Konwencji celnej w sprawie pojemników, sporządzonej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1968 nr 34 poz. 237 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1968 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rumunię Konwencji o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych, podpisanej w Genewie dnia 30 marca 1931 r.
Dz.U. 1968 nr 34 poz. 236 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Międzynarodowej konwencji (nr 14) o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, przyjętej w Genewie dnia 17 listopada 1921 r.
Dz.U. 1968 nr 34 poz. 235 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1968 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1968 nr 34 poz. 234 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 27 sierpnia 1968 r. w sprawie określenia, które osoby wykonujące pracę nakładczą uważa się za pracowników w rozumieniu ustawy o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
Dz.U. 1968 nr 34 poz. 233 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1968 r. w sprawie ustalenia wysokości niektórych rent inwalidzkich przysługujących żołnierzom niezawodowym osiągającym zarobek z tytułu zatrudnienia lub dochód z innych źródeł.
Dz.U. 1968 nr 34 poz. 232 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1968 r. w sprawie dodatków do emerytur i rent z tytułu pracy naukowej.
Dz.U. 1968 nr 34 poz. 231 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1968 r. w sprawie obowiązku kształcenia zawodowego na niektórych terenach młodzieży w wieku od ukończenia 15 lat do ukończenia 18 lat.
Dz.U. 1968 nr 34 poz. 230 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1968 r. w sprawie przekształcenia Państwowych Szkół Morskich w Gdyni i w Szczecinie w wyższe szkoły morskie.
Dz.U. 1968 nr 33 poz. 229 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 15 sierpnia 1968 r. w sprawie dokonywania potrąceń z emerytur i rent osobom przebywającym w domach rencistów lub w innych zakładach pomocy społecznej, w zamkniętych zakładach społecznych służby zdrowia oraz w zakładach szkolenia inwalidów.
Dz.U. 1968 nr 33 poz. 228 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 12 lipca 1968 r. w sprawie zasad i trybu rejestrowania bibliotek i zbiorów materiałów bibliotecznych oraz udzielania zezwoleń na publiczne ich udostępnianie.
Dz.U. 1968 nr 33 poz. 227 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1968 r. w sprawie uznania "Ligi Ochrony Przyrody" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1968 nr 32 poz. 226 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Ghanę Międzynarodowej konwencji (nr 11) o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r.
Dz.U. 1968 nr 32 poz. 225 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Francję Konwencji (nr 112) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej najniższego wieku dopuszczania do pracy w rybołówstwie, przyjętej w Genewie dnia 19 czerwca 1959 r.
Dz.U. 1968 nr 32 poz. 224 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Syjam Konwencji (nr 19) Międzynarodowej Organizacji Pracy o traktowaniu pracowników obcych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 5 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1968 nr 32 poz. 223 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Zjednoczoną Republikę Arabską Konwencji (nr 74) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej świadectw kwalifikacyjnych starszych marynarzy, przyjętej w Seattle dnia 29 czerwca 1946 r.
Dz.U. 1968 nr 32 poz. 222 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1968 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r.
Dz.U. 1968 nr 32 poz. 221 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 12 sierpnia 1968 r. w sprawie składu komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, szczegółowych zadań, trybu postępowania i trybu kierowania na badania przez te komisje, zasad orzekania o inwalidztwie oraz sposobu powoływania i zasad wynagradzania członków komisji lekarskich i lekarzy działających w zakresie orzecznictwa inwalidzkiego.
Dz.U. 1968 nr 32 poz. 220 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 8 sierpnia 1968 r. w sprawie okresów zatrudnienia na obszarze Państwa Polskiego, okresów zatrudnienia za granicą i udzielania świadczeń z tytułu tych okresów oraz zbiegu świadczeń z tytułu zatrudnienia w Polsce ze świadczeniami z instytucji zagranicznych.
Dz.U. 1968 nr 32 poz. 219 uchylony Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 7 sierpnia 1968 r. w sprawie niektórych ulg dotyczących kwalifikacji fachowych majstrów budowlanych w budownictwie powszechnym.
Dz.U. 1968 nr 32 poz. 218 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1968 r. w sprawie wygaśnięcia niektórych umów ubezpieczenia zawartych przez uspołecznione zakłady pracy.
Dz.U. 1968 nr 32 poz. 217 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1968 r. w sprawie określenia uprawnień żołnierzy niezawodowych do renty inwalidzkiej w razie uszkodzenia zdrowia wskutek wypadku.
Dz.U. 1968 nr 32 poz. 216 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przekazywania w ramach administracji państwowej przedsiębiorstw, instytucji oraz zakładów, nieruchomości i innych obiektów majątkowych.
Dz.U. 1968 nr 31 poz. 215 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Paragwaj konwencji nr 14, nr 29, nr 77, nr 78, nr 79, nr 95, nr 98 i nr 101 Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1968 nr 31 poz. 214 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Panamę i Jordanię Konwencji (nr 29) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1930 r.
Dz.U. 1968 nr 31 poz. 213 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Jugosławię konwencji nr 73 i nr 92 Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1968 nr 31 poz. 212 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 100) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za prace jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r.
Dz.U. 1968 nr 31 poz. 211 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 111) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1968 nr 31 poz. 210 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 87) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przyjętej w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r.
Dz.U. 1968 nr 31 poz. 209 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 1968 r. w sprawie uczestnictwa Lesotho w konwencjach nr 5, nr 11, nr 14, nr 19, nr 29, nr 45, nr 87 i nr 98 Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1968 nr 31 poz. 208 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 98) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r.
Dz.U. 1968 nr 31 poz. 207 uchylony Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych oraz Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 1 sierpnia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy ustalaniu i wypłacie zaopatrzeń emerytalnych żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz ich rodzin.
Dz.U. 1968 nr 31 poz. 206 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1968 r. w sprawie ustroju, zakresu działania komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, trybu odwoławczego oraz nadzoru nad działalnością tych komisji.
Dz.U. 1968 nr 31 poz. 205 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1968 r. w sprawie pokrywania wydatków na zaopatrzenie emerytalne niektórych osób.
Dz.U. 1968 nr 31 poz. 204 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania terenów w miastach i osiedlach.
Dz.U. 1968 nr 30 poz. 203 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 12 lipca 1968 r. w sprawie wykonywania rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku.
Dz.U. 1968 nr 30 poz. 202 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 12 lipca 1968 r. w sprawie bezpieczeństwa morskich statków sportowych.
Dz.U. 1968 nr 30 poz. 201 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 1968 r. w sprawie ksiąg handlowych dla podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1968 nr 30 poz. 200 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 1968 r. w sprawie ksiąg podatkowych dla podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1968 nr 30 poz. 199 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1968 r. o zastosowaniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych do pracowników biur wystaw artystycznych.
Dz.U. 1968 nr 30 poz. 198 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Poprawki do artykułu 109 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Rezolucją nr 2101 (XX) dnia 20 grudnia 1965 r.
Dz.U. 1968 nr 30 poz. 197 obowiązujący Poprawka do artykułu 109 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Rezolucją nr 2101 (XX) dnia 20 grudnia 1965 r.
Dz.U. 1968 nr 29 poz. 196 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 1968 r. w sprawie przystąpienia Mongolii do Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1968 nr 29 poz. 195 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 122) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r.
Dz.U. 1968 nr 29 poz. 194 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 115) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1960 r.
Dz.U. 1968 nr 29 poz. 193 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Irak konwencji nr 8, nr 13, nr 15, nr 16, nr 22 i nr 27 Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1968 nr 29 poz. 192 Oświadczenie rządowe z dnia 6 lipca 1968 r. w sprawie przystąpienia Republiki Południowej Afryki i San Marino do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, sporządzonej wraz z Protokołem w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r.
Dz.U. 1968 nr 29 poz. 191 Oświadczenie rządowe z dnia 6 lipca 1968 r. w sprawie przystąpienia Cejlonu do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, sporządzonej wraz z Protokołem oraz Protokołem fakultatywnym w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r.
Dz.U. 1968 nr 29 poz. 190 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych.
Dz.U. 1968 nr 29 poz. 189 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1968 r. w sprawie przeprowadzenia spisu próbnego w ramach prac przygotowawczych do spisu powszechnego 1970 r.
Dz.U. 1968 nr 29 poz. 188 uchylony Dekret z dnia 2 sierpnia 1968 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym.
Dz.U. 1968 nr 28 poz. 187 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lipca 1968 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych.
Dz.U. 1968 nr 28 poz. 186 uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 24 lipca 1968 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru.
Dz.U. 1968 nr 28 poz. 185 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1968 r. w sprawie warunków i zasad udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej oraz uznawania żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin.
Dz.U. 1968 nr 28 poz. 184 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1968 r. w sprawie dodatkowych urlopów dla niektórych robotników zatrudnionych w Elektrowni Turów.
Dz.U. 1968 nr 27 poz. 183 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1968 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych.
Dz.U. 1968 nr 26 poz. 182 Oświadczenie rządowe z dnia 6 lipca 1968 r. w sprawie wypowiedzenia przez Danię Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r., zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r.
Dz.U. 1968 nr 26 poz. 181 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 116) z dnia 26 czerwca 1961 r. zmieniającej częściowo niektóre konwencje przyjęte przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1968 nr 26 poz. 180 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 105) Międzynarodowej Organizacji Pracy o zniesieniu pracy przymusowej, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r.
Dz.U. 1968 nr 26 poz. 179 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 czerwca 1968 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle papierniczym.
Dz.U. 1968 nr 26 poz. 178 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1968 r. w sprawie zmiany granic miasta Łeby w powiecie lęborskim, województwie gdańskim.
Dz.U. 1968 nr 26 poz. 177 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie bydgoskim.
Dz.U. 1968 nr 26 poz. 176 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie lubelskim.
Dz.U. 1968 nr 26 poz. 175 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1968 r. w sprawie zmiany granic powiatów nyskiego i prudnickiego w województwie opolskim.
Dz.U. 1968 nr 26 poz. 174 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie warszawskim.
Dz.U. 1968 nr 26 poz. 173 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1968 r. w sprawie zasad i trybu stosowania niektórych przepisów ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych w więzieniach i zakładach dla nieletnich.
Dz.U. 1968 nr 26 poz. 172 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1968 r. w sprawie funduszu zakładowego w latach 1968-1970 w niektórych przedsiębiorstwach handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego.
Dz.U. 1968 nr 26 poz. 171 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1968 r. w sprawie określenia przypadków, w których rencistom zaliczonym do III grupy inwalidów przysługują górnicze renty inwalidzkie w wysokości przewidzianej dla II grupy inwalidów, oraz w sprawie górniczej inwalidzkiej renty wyrównawczej.
Dz.U. 1968 nr 26 poz. 170 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kaucji oraz warunków wynajmowania lokali mieszkalnych w domach nowych i odbudowanych.
Dz.U. 1968 nr 25 poz. 169 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 18 lipca 1968 r. w sprawie zmiany niektórych stawek w taryfie celnej przywozowej.
Dz.U. 1968 nr 25 poz. 168 uchylony Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 2 lipca 1968 r. w sprawie określenia czynności zawodowych, których wykonywanie uważa się za zatrudnienie w zespołach formujących szkło, oraz wykazu chorób zawodowych robotników zatrudnionych w tych zespołach.
Dz.U. 1968 nr 25 poz. 167 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie ustanowienia ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1968 nr 25 poz. 166 uchylony Ustawa z dnia 15 lipca 1968 r. o zmianie ustawy o remontach i odbudowie oraz o wykańczaniu budowy i nadbudowie budynków mieszkalnych.
Dz.U. 1968 nr 25 poz. 165 uchylony Ustawa z dnia 15 lipca 1968 r. o medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny".
Dz.U. 1968 nr 25 poz. 164 uchylony Ustawa z dnia 15 lipca 1968 r. o pracownikach rad narodowych.
Dz.U. 1968 nr 24 poz. 163 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lipca 1968 r. w sprawie uczestnictwa Barbadosu w Konwencjach nr 5, nr 7, nr 11, nr 12, nr 17, nr 19, nr 22, nr 29, nr 42, nr 74, nr 87, nr 95, nr 98, nr 101, nr 105 i nr 115 Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1968 nr 24 poz. 162 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1968 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, sporządzonego w Budapeszcie dnia 16 maja 1968 r.
Dz.U. 1968 nr 24 poz. 161 uchylony Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisany w Budapeszcie dnia 16 maja 1968 r.
Dz.U. 1968 nr 23 poz. 160 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Gwineę Konwencji nr 10, nr 16, nr 17, nr 45, nr 62, nr 100, nr 115 i nr 122 Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1968 nr 23 poz. 159 Oświadczenie rządowe z dnia 24 czerwca 1968 r. w sprawie przyjęcia przez Ludową Republikę Jemenu Południowego Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1968 nr 23 poz. 158 Oświadczenie rządowe z dnia 22 czerwca 1968 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r.
Dz.U. 1968 nr 23 poz. 157 Oświadczenie rządowe z dnia 22 czerwca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Irak Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, sporządzonych w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1968 nr 23 poz. 156 Oświadczenie rządowe z dnia 20 czerwca 1968 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Protokole dotyczącym zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakteriologicznych, podpisanych w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1968 nr 23 poz. 155 Oświadczenie rządowe z dnia 19 czerwca 1968 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu z 1960 r., sporządzonej w Londynie dnia 17 czerwca 1960 r.
Dz.U. 1968 nr 23 poz. 154 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 28 czerwca 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwolenia na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy niektórych rodzajach prac wzbronionych.
Dz.U. 1968 nr 23 poz. 153 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 24 czerwca 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tabel stanowisk i zaszeregowań pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" oraz wykazu stanowisk kierowniczych i samodzielnych.
Dz.U. 1968 nr 23 poz. 152 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 1968 r. w sprawie regulowania zobowiązań podatkowych czekami spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych.
Dz.U. 1968 nr 23 poz. 151 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 czerwca 1968 r. w sprawie numeracji nieruchomości.
Dz.U. 1968 nr 22 poz. 150 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 21 czerwca 1968 r. w sprawie uprawnień do renty rodzinnej w razie uczęszczania do szkoły w wieku powyżej lat 24.
Dz.U. 1968 nr 22 poz. 149 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 20 czerwca 1968 r. w sprawie podwyższenia emerytur dla niektórych pracowników zatrudnionych w stoczniach morskich.
Dz.U. 1968 nr 22 poz. 148 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczania pracowników do kategorii zatrudnienia.
Dz.U. 1968 nr 22 poz. 147 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych uprawniających do świadczeń w razie inwalidztwa lub śmierci pracownika.
Dz.U. 1968 nr 22 poz. 146 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie szczegółowych zasad zmniejszania rent inwalidzkich przysługujących z tytułu wypadków przy pracy w razie osiągania przez rencistę zarobku z tytułu zatrudnienia lub dochodu z innych źródeł.
Dz.U. 1968 nr 22 poz. 145 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych przysługujących w razie wypadków przy pracy na choroby zawodowe.
Dz.U. 1968 nr 22 poz. 144 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie jednorazowych odszkodowań i innych świadczeń przysługujących w razie wypadku przy pracy.
Dz.U. 1968 nr 22 poz. 143 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie zasad i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz trybu postępowania odwoławczego w tych sprawach.
Dz.U. 1968 nr 21 poz. 142 Oświadczenie rządowe z dnia 20 czerwca 1968 r. w sprawie uczestnictwa Sierra Leone w Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzonej w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1968 nr 21 poz. 141 Oświadczenie rządowe z dnia 20 czerwca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Indonezję Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, sporządzonego w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1968 nr 21 poz. 140 Oświadczenie rządowe z dnia 19 czerwca 1968 r. w sprawie przystąpienia Finlandii do Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1968 nr 21 poz. 139 Oświadczenie rządowe z dnia 6 czerwca 1968 r. w sprawie podpisania przez Urugwaj Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1968 nr 21 poz. 138 Oświadczenie rządowe z dnia 23 maja 1968 r. dotyczące przystąpienia Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych Ameryki do Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1968 nr 21 poz. 137 Oświadczenie rządowe z dnia 16 grudnia 1967 r. w sprawie wejścia w życie Załącznika I do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 lutego 1961 r., zawierającego Regulamin międzynarodowy dla przewozu koleją towarów niebezpiecznych (RID).
Dz.U. 1968 nr 21 poz. 136 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 1968 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Otwocku.
Dz.U. 1968 nr 21 poz. 135 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 15 czerwca 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za urządzenia uzyskiwane przy zamianie lokali.
Dz.U. 1968 nr 21 poz. 134 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1968 r. w sprawie utworzenia i zmiany granic niektórych miast w województwie wrocławskim.
Dz.U. 1968 nr 21 poz. 133 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych osiedli w województwie wrocławskim.
Dz.U. 1968 nr 21 poz. 132 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie wrocławskim.
Dz.U. 1968 nr 20 poz. 131 Oświadczenie rządowe z dnia 23 maja 1968 r. w sprawie ratyfikacji lub przystąpienia szeregu państw do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1968 nr 20 poz. 130 Oświadczenie rządowe z dnia 22 maja 1968 r. w sprawie przyjęcia przez Peru Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1968 nr 20 poz. 129 Oświadczenie rządowe z dnia 22 maja 1968 r. w sprawie przyjęcia przez Ugandę Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1968 nr 20 poz. 128 Oświadczenie rządowe z dnia 21 maja 1968 r. w sprawie przystąpienia Austrii i Tunezji do Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1968 nr 20 poz. 127 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 czerwca 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania świadczeń przez zakłady społeczne służby zdrowia byłym uczestnikom walk narodowowyzwoleńczych i więźniom politycznym oraz członkom ich rodzin.
Dz.U. 1968 nr 20 poz. 126 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 1968 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1968 nr 20 poz. 125 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 12 czerwca 1968 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu jajczarsko-drobiarskiego.
Dz.U. 1968 nr 20 poz. 124 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń wynalazków do opatentowania za granicą, wykonywania praw z patentów uzyskanych za granicą oraz nabywania od osób zagranicznych praw z patentów uzyskanych w Polsce.
Dz.U. 1968 nr 20 poz. 123 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej.
Dz.U. 1968 nr 20 poz. 122 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu promieniowania jonizującego.
Dz.U. 1968 nr 19 poz. 121 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 maja 1968 r. w sprawie objęcia upraw zboża i ziemniaków obowiązkiem planowego odnawiania materiału siewnego w gospodarstwach rolnych.
Dz.U. 1968 nr 19 poz. 120 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 1968 r. w sprawie zasad opodatkowania przychodów z hodowli, chowu i wylęgu drobiu.
Dz.U. 1968 nr 18 poz. 119 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 1968 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Człuchowie.
Dz.U. 1968 nr 18 poz. 118 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1968 r. w sprawie utworzenia i zmiany granic niektórych miast w województwie krakowskim.
Dz.U. 1968 nr 18 poz. 117 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie białostockim.
Dz.U. 1968 nr 18 poz. 116 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1968 r. w sprawie utworzenia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Dz.U. 1968 nr 18 poz. 115 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1968 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie.
Dz.U. 1968 nr 18 poz. 114 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów oraz miasta Nowego Sącza w województwie krakowskim.
Dz.U. 1968 nr 18 poz. 113 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1968 r. w sprawie zniesienia osiedla Bolesław w powiecie olkuskim, województwie krakowskim.
Dz.U. 1968 nr 18 poz. 112 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1968 r. w sprawie zmiany granic powiatów morąskiego i iławskiego w województwie olsztyńskim.
Dz.U. 1968 nr 18 poz. 111 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie białostockim.
Dz.U. 1968 nr 18 poz. 110 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozszerzenia listy przemysłów koncesjonowanych.
Dz.U. 1968 nr 17 poz. 109 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 1968 r. w sprawie trybu dokonywania w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych.
Dz.U. 1968 nr 17 poz. 108 Oświadczenie rządowe z dnia 21 maja 1968 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Królestwa Holandii, sporządzonej w Warszawie dnia 22 sierpnia 1967 r.
Dz.U. 1968 nr 17 poz. 107 obowiązujący Umowa kulturalna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Królestwa Holandii, sporządzona w Warszawie dnia 22 sierpnia 1967 r.
Dz.U. 1968 nr 16 poz. 106 Oświadczenie rządowe z dnia 21 maja 1968 r. w sprawie przystąpienia Tunezji do Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1968 nr 16 poz. 105 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 17 kwietnia 1968 r. w sprawie wyłączenia spod koncesjonowania niektórych rodzajów rzemiosła i usług.
Dz.U. 1968 nr 16 poz. 104 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 1968 r. w sprawie objęcia niektórych opłat przepisami ustawy o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych.
Dz.U. 1968 nr 16 poz. 103 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 1968 r. w sprawie zmiany granic miasta Krośniewice w powiecie kutnowskim, w województwie łódzkim.
Dz.U. 1968 nr 16 poz. 102 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie łódzkim.
Dz.U. 1968 nr 16 poz. 101 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudniania absolwentów szkół wyższych oraz orzekania o obowiązku zwrotu kosztów wykształcenia.
Dz.U. 1968 nr 16 poz. 100 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 1968 r. w sprawie ubezpieczenia społecznego osób prowadzących urządzenia turystyczne i kolektury państwowego przedsiębiorstwa "Totalizator Sportowy" oraz przewodników turystycznych.
Dz.U. 1968 nr 16 poz. 99 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przejmowania nieruchomości rolnych na własność Państwa za zaległe należności scalone.
Dz.U. 1968 nr 15 poz. 98 Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1968 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu z dnia 10 listopada 1967 r. w sprawie zaopatrywania w przedmioty ortopedyczne.
Dz.U. 1968 nr 15 poz. 97 Oświadczenie rządowe z dnia 10 maja 1968 r. w sprawie przystąpienia Iranu do: 1) Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, 2) Protokołu dodatkowego do tej konwencji, odnoszącego się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz 3) Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, podpisanych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.
Dz.U. 1968 nr 15 poz. 96 Oświadczenie rządowe z dnia 3 maja 1968 r. w sprawie przystąpienia Mali do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1968 nr 15 poz. 95 Oświadczenie rządowe z dnia 3 maja 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Chile Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1968 nr 15 poz. 94 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Filipiny Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r.
Dz.U. 1968 nr 15 poz. 93 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1968 r. w sprawie przejęcia prowadzenia ksiąg wieczystych przez Państwowe Biuro Notarialne w Zgierzu.
Dz.U. 1968 nr 15 poz. 92 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 1968 r. zmieniające rozporządzenie o aplikantach i asesorach sądowych.
Dz.U. 1968 nr 15 poz. 91 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 4 maja 1968 r. w sprawie personelu lotniczego.
Dz.U. 1968 nr 15 poz. 90 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 1968 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób prowadzących wytwórnie palonej cegły.
Dz.U. 1968 nr 15 poz. 89 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1968 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych.
Dz.U. 1968 nr 14 poz. 88 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 kwietnia 1968 r. w sprawie lekarskich badań profilaktycznych pracowników.
Dz.U. 1968 nr 14 poz. 87 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 kwietnia 1968 r. w sprawie orzekania o konieczności przeniesienia pracownika do innej pracy w związku z chorobą zawodową o szczególnym zagrożeniu.
Dz.U. 1968 nr 14 poz. 86 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 kwietnia 1968 r. w sprawie zgłaszania chorób zawodowych i ich stwierdzania oraz dokumentacji, sprawozdawczości i statystyki tych chorób.
Dz.U. 1968 nr 14 poz. 85 Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 1968 r. dotyczące ratyfikacji przez Polskę Protokołu w sprawie dalszego przedłużenia mocy obowiązującej Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1958 r., sporządzonego w Londynie dnia 14 listopada 1966 r.
Dz.U. 1968 nr 14 poz. 84 wygaśnięcie aktu Protokół w sprawie dalszego przedłużenia mocy obowiązującej Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1958 r., sporządzony w Londynie dnia 14 listopada 1966 r.
Dz.U. 1968 nr 14 poz. 83 Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Układu o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, sporządzonego w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 27 stycznia 1967 r.
Dz.U. 1968 nr 14 poz. 82 obowiązujący Układ o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, sporządzony w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 27 stycznia 1967 r.
Dz.U. 1968 nr 14 poz. 81 Oświadczenie rządowe z dnia 20 marca 1968 r. dotyczące ratyfikacji przez Polskę Konwencji Międzynarodowej Rady Badań Morza, sporządzonej w Kopenhadze dnia 12 września 1964 r.
Dz.U. 1968 nr 14 poz. 80 obowiązujący Konwencja Międzynarodowej Rady Badań Morza, sporządzona w Kopenhadze dnia 12 września 1964 r.
Dz.U. 1968 nr 13 poz. 79 Oświadczenie rządowe z dnia 19 kwietnia 1968 r. dotyczące przystąpienia Nigeru do Protokołu w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisanego w Genewie dnia 19 września 1949 r.
Dz.U. 1968 nr 13 poz. 78 Oświadczenie rządowe z dnia 19 kwietnia 1968 r. dotyczące przystąpienia Tunezji do Konwencji w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r.
Dz.U. 1968 nr 13 poz. 77 Oświadczenie rządowe z dnia 18 kwietnia 1968 r. w sprawie wypowiedzenia przez Danię Konwencji o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych, podpisanej w Genewie dnia 30 marca 1931 r.
Dz.U. 1968 nr 13 poz. 76 Oświadczenie rządowe z dnia 18 kwietnia 1968 r. w sprawie uczestnictwa Cypru w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych wraz z Protokołem, sporządzonej w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r., oraz w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków wraz z Protokołem, sporządzonej w Genewie dnia 19 marca 1931 r.
Dz.U. 1968 nr 13 poz. 75 Oświadczenie rządowe z dnia 18 kwietnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Cejlonu do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r.
Dz.U. 1968 nr 13 poz. 74 Oświadczenie rządowe z dnia 18 kwietnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Panamy i Botswany do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1968 nr 13 poz. 73 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 kwietnia 1968 r. w sprawie udzielania świadczeń przez zakłady społeczne służby zdrowia uczniom (słuchaczom) szkół medycznych.
Dz.U. 1968 nr 13 poz. 72 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 kwietnia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych.
Dz.U. 1968 nr 13 poz. 71 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 21 marca 1968 r. w sprawie uznania za zatrudnienie wykonywane na kolei okresów zatrudnienia na kolejach państw obcych oraz zasad i trybu zaliczania tych okresów.
Dz.U. 1968 nr 12 poz. 70 Oświadczenie rządowe z dnia 9 kwietnia 1968 r. w sprawie uczestnictwa Singapuru w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanym w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
Dz.U. 1968 nr 12 poz. 69 Oświadczenie rządowe z dnia 9 kwietnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Burundi do Konwencji o Międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz do Układu o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
Dz.U. 1968 nr 12 poz. 68 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 1 kwietnia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu trwania nauki rzemiosła.
Dz.U. 1968 nr 12 poz. 67 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób wykonujących niektóre przemysły i usługi bądź trudniących się handlem.
Dz.U. 1968 nr 12 poz. 66 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1968 r. w sprawie określenia rodzajów publicznej działalności artystycznej, rozrywkowej i sportowej oraz właściwości w zakresie udzielania na nie zezwoleń.
Dz.U. 1968 nr 12 poz. 65 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych.
Dz.U. 1968 nr 12 poz. 64 uchylony Ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. o zezwoleniach na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową.
Dz.U. 1968 nr 12 poz. 63 uchylony Ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach.
Dz.U. 1968 nr 11 poz. 62 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 1968 r. w sprawie przystąpienia Nigerii do Konwencji i Statutu o wolności tranzytu, sporządzonych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.
Dz.U. 1968 nr 11 poz. 61 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 1968 r. w sprawie uczestnictwa Singapuru w Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r.
Dz.U. 1968 nr 11 poz. 60 Oświadczenie rządowe z dnia 20 marca 1968 r. w sprawie wejścia w życie poprawki do artykułu 2 ust. 3 Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.
Dz.U. 1968 nr 11 poz. 59 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 marca 1968 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rentach i innych świadczeniach dla rolników przekazujących nieruchomości rolne na własność Państwa.
Dz.U. 1968 nr 11 poz. 58 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 marca 1968 r. w sprawie zaliczania gospodarstw rolnych do kategorii wykazujących niski poziom produkcji wskutek zaniedbania i w sprawie ustalania wysokości nakładów niezbędnych do przywrócenia żyzności gruntów.
Dz.U. 1968 nr 11 poz. 57 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 marca 1968 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania licytacji nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych.
Dz.U. 1968 nr 11 poz. 56 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 21 marca 1968 r. w sprawie zwalczania bakteriozy pierścieniowej na ziemniakach.
Dz.U. 1968 nr 11 poz. 55 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1968 r. w sprawie warunków ogólnych, naukowych i zawodowych, jakim powinny odpowiadać osoby mające wykonywać czynności mierniczego górniczego, geologa górniczego i asystenta mierniczego górniczego.
Dz.U. 1968 nr 10 poz. 54 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 marca 1968 r. w sprawie sprostowania tekstu Konwencji generalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Belgii o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Brukseli dnia 26 listopada 1965 r.
Dz.U. 1968 nr 10 poz. 53 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 marca 1968 r. w sprawie powierzenia Sądom Powiatowym w Radomsku i Sieradzu rozpoznawania spraw o rozwód.
Dz.U. 1968 nr 10 poz. 52 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników.
Dz.U. 1968 nr 10 poz. 51 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1968 r. w sprawie składu komisji poborowych i wynagrodzenia za udział w pracach tych komisji.
Dz.U. 1968 nr 9 poz. 50 Oświadczenie rządowe z dnia 20 marca 1968 r. w sprawie wejścia w życie poprawek do Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1968 nr 9 poz. 49 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 1968 r. w sprawie utworzenia nowych wydziałów dla nieletnich (sądów dla nieletnich).
Dz.U. 1968 nr 9 poz. 48 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1968 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń od niektórych wynagrodzeń pracowników wydawnictw, redakcji i agencji prasowych.
Dz.U. 1968 nr 8 poz. 47 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 1968 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 10 listopada 1954 r. o przejęciu przez związki zawodowe zadań w dziedzinie wykonywania ustaw o ochronie, bezpieczeństwie i higienie pracy oraz sprawowania inspekcji pracy.
Dz.U. 1968 nr 8 poz. 46 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1968 r. w sprawie rent i innych świadczeń pieniężnych z tytułu przekazania nieruchomości rolnych na własność Państwa, trybu postępowania przy przejmowaniu tych nieruchomości oraz trybu wykonywania prawa pierwokupu w stosunku do budynków.
Dz.U. 1968 nr 8 poz. 45 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1968 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o przymusowym wykupie nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych.
Dz.U. 1968 nr 8 poz. 44 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1968 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.
Dz.U. 1968 nr 7 poz. 43 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 24 lutego 1968 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 6 czerwca 1958 r. o zwalczaniu nadużyć w zakresie wykorzystywania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy.
Dz.U. 1968 nr 7 poz. 42 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 lutego 1968 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy.
Dz.U. 1968 nr 7 poz. 41 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1968 r. w sprawie zasad opodatkowania przychodów osiąganych z hodowli lisów i norek.
Dz.U. 1968 nr 6 poz. 40 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 1968 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1955 r. w sprawie zasad opodatkowania podatkiem gruntowym przychodów osiąganych przez rolników z działów specjalnych, z wód zamkniętych i z innych źródeł.
Dz.U. 1968 nr 6 poz. 39 uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 lutego 1968 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych oraz praw i obowiązków osób przygotowujących rozprawę doktorską lub habilitacyjną.
Dz.U. 1968 nr 6 poz. 38 uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 lutego 1968 r. w sprawie zasad odbywania studiów doktoranckich.
Dz.U. 1968 nr 6 poz. 37 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 17 lutego 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" za nocną służbę oraz za specjalne i uciążliwe warunki pracy.
Dz.U. 1968 nr 6 poz. 36 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji państwowych komisji arbitrażowych i trybu postępowania arbitrażowego.
Dz.U. 1968 nr 6 poz. 35 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1968 r. w sprawie uznania części obszaru dzielnicy Nowe Miasto w Poznaniu za obszar urbanizacyjny.
Dz.U. 1968 nr 5 poz. 34 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1968 r. w sprawie przyjęcia Ludowej Republiki Południowego Jemenu do Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1968 nr 5 poz. 33 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1968 r. w sprawie przyjęcia przez Lesotho Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, sporządzonej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1968 nr 5 poz. 32 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od osób zatrudnionych w niektórych spółdzielczych zakładach usługowych.
Dz.U. 1968 nr 5 poz. 31 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1968 r. w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od przychodów osób zatrudnionych w niektórych uspołecznionych zakładach prowadzonych w formie rozliczenia zryczałtowanego.
Dz.U. 1968 nr 5 poz. 30 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1968 r. w sprawie podwyższenia kwot wynagrodzenia wolnego od podatku od wynagrodzeń oraz obniżenia skal w podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1968 nr 5 poz. 29 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1968 r. w sprawie podstawy wymiaru i wysokości składki na cele emerytalne.
Dz.U. 1968 nr 4 poz. 28 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 30 stycznia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomiaru statków morskich.
Dz.U. 1968 nr 4 poz. 27 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 22 stycznia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Wiślanym.
Dz.U. 1968 nr 4 poz. 26 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 22 stycznia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Szczecińskim.
Dz.U. 1968 nr 4 poz. 25 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 1968 r. w sprawie prowadzenia rejestrów handlowych i innych przez Sąd Powiatowy w Otwocku oraz ksiąg wieczystych przez Państwowe Biuro Notarialne w Otwocku.
Dz.U. 1968 nr 4 poz. 24 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 1968 r. w sprawie opodatkowania hodowli zwierząt laboratoryjnych.
Dz.U. 1968 nr 4 poz. 23 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1968 r. w sprawie określenia przypadków, w których w czasie wykonywania zatrudnienia przez górników następuje zawieszenie tylko części górniczej emerytury.
Dz.U. 1968 nr 4 poz. 22 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1968 r. w sprawie zmian w zakresie wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1968 nr 3 poz. 21 Oświadczenie rządowe z dnia 22 stycznia 1968 r. w sprawie przystąpienia Paragwaju do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących zderzeń wraz z Protokołem podpisania, do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących niesienia pomocy i ratownictwa morskiego wraz z Protokołem podpisania, sporządzonych w Brukseli dnia 23 września 1910 r., oraz do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, sporządzonej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r.
Dz.U. 1968 nr 3 poz. 20 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1968 r. w sprawie przystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii do Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1968 nr 3 poz. 19 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 24 stycznia 1968 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin.
Dz.U. 1968 nr 3 poz. 18 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 15 stycznia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu obowiązków dozorców domów (bloków, kolonii) oraz innych osób zobowiązanych do utrzymania porządku i czystości w miastach i osiedlach.
Dz.U. 1968 nr 3 poz. 17 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1968 r. w sprawie najniższych emerytur i rent.
Dz.U. 1968 nr 3 poz. 16 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1968 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy wystawianiu, doręczaniu oraz kontroli orzeczeń i zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy.
Dz.U. 1968 nr 3 poz. 15 uchylony Ustawa z dnia 24 stycznia 1968 r. o rentach i innych świadczeniach dla rolników przekazujących nieruchomości rolne na własność Państwa.
Dz.U. 1968 nr 3 poz. 14 uchylony Ustawa z dnia 24 stycznia 1968 r. o przymusowym wykupie nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych.
Dz.U. 1968 nr 3 poz. 13 uchylony Ustawa z dnia 24 stycznia 1968 r. o scalaniu i wymianie gruntów.
Dz.U. 1968 nr 3 poz. 12 uznany za uchylony Ustawa z dnia 23 stycznia 1968 r. o zmianie i uzupełnieniu przepisów w sprawie nieuzasadnionej absencji w pracy.
Dz.U. 1968 nr 3 poz. 11 uchylony Ustawa z dnia 23 stycznia 1968 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.
Dz.U. 1968 nr 3 poz. 10 uchylony Ustawa z dnia 23 stycznia 1968 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin.
Dz.U. 1968 nr 3 poz. 9 uchylony Ustawa z dnia 23 stycznia 1968 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin.
Dz.U. 1968 nr 3 poz. 8 uchylony Ustawa z dnia 23 stycznia 1968 r. o świadczeniach pieniężnych przysługujących w razie wypadków przy pracy.
Dz.U. 1968 nr 3 poz. 7 uchylony Ustawa z dnia 23 stycznia 1968 r. o funduszu emerytalnym.
Dz.U. 1968 nr 3 poz. 6 uchylony Ustawa z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
Dz.U. 1968 nr 2 poz. 5 Oświadczenie rządowe z dnia 6 stycznia 1968 r. dotyczące uczestnictwa Malty w Konwencji w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie oraz w Protokole dotyczącym przypadku bezpaństwowości, sporządzonych w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r.
Dz.U. 1968 nr 2 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad opodatkowania podatkiem gruntowym przychodów osiąganych przez rolników z działów specjalnych, z wód zamkniętych i z innych źródeł.
Dz.U. 1968 nr 2 poz. 3 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1968 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Naczelnej Rady Uzdrowisk i Wczasów Pracowniczych oraz wojewódzkich rad uzdrowisk i wczasów pracowniczych.
Dz.U. 1968 nr 1 poz. 2 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 15 grudnia 1967 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwórstwa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz w zakładach przemysłu paszowego.
Dz.U. 1968 nr 1 poz. 1 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1967 r. w sprawie wykonania dekretów o podatku obrotowym i o podatku dochodowym.