Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1950 nr 135 poz. 1761 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 16 grudnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Zakłady Przemysłowe "Konar" Nowacki i Damięcki, spółka jawna w Tarczynie Grójeckim.
M.P. 1950 nr 135 poz. 1760 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 1 grudnia 1950 r. o zmianie zarządzenia z dnia 13 października 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 135 poz. 1759 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 30 listopada 1950 r. o zmianie zarządzenia Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 30 grudnia 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 135 poz. 1758 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa z dnia 11 listopada 1950 r. w sprawie mieszkań służbowych i mieszkań pracowniczych.
M.P. 1950 nr 135 poz. 1757 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1950 r. w sprawie zwolnienia od celnych opłat manipulacyjnych towarów przywożonych z zagranicy i wywożonych za granicę przez przedsiębiorstwa państwowe.
M.P. 1950 nr 135 poz. 1756 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1950 nr 135 poz. 1755 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1950 nr 135 poz. 1754 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1950 nr 135 poz. 1753 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1950 nr 135 poz. 1752 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1950 r. o rozciągnięciu przepisów uchwały Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie przyznania dodatku przejściowego pracownikom, zatrudnionym w niektórych ministerstwach, którzy przeszli do pracy w tych resortach, nie otrzymawszy mieszkań w Warszawie - na pracowników Ministerstwa Przemysłu Chemicznego.
M.P. 1950 nr 135 poz. 1751 uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1950 r. w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Przemysłu Chemicznego.
M.P. 1950 nr 135 poz. 1750 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 16 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 135 poz. 1749 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 16 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 135 poz. 1748 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 16 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 135 poz. 1747 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 15 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 135 poz. 1746 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 16 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 135 poz. 1745 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 16 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 135 poz. 1744 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 16 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 135 poz. 1743 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 15 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 135 poz. 1742 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 15 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 135 poz. 1741 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 16 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 135 poz. 1740 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 15 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 135 poz. 1739 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 135 poz. 1738 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 135 poz. 1737 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 135 poz. 1736 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 135 poz. 1735 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 135 poz. 1734 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 135 poz. 1733 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 135 poz. 1732 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 6 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 135 poz. 1731 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 6 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 135 poz. 1730 Uchwała Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 1950 r. w sprawie propozycji II Światowego Kongresu Obrońców Pokoju.
M.P. 1950 nr 134 poz. 1729 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 15 grudnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Wytwórnia Galanterii Szklanej "Reflex", wł. Helena Wojnarowska w Warszawie.
M.P. 1950 nr 134 poz. 1728 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Zakłady Elektro-Mechaniczne, inż. Cz. Sadowski w Warszawie.
M.P. 1950 nr 134 poz. 1727 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 11 grudnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: "Garbochemia" Wytwórnia Chemiczna inż. Jan Dudziński i Ska w Krakowie.
M.P. 1950 nr 134 poz. 1726 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 9 grudnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 134 poz. 1725 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 9 grudnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 134 poz. 1724 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 20 listopada 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Wytwórnia Wyrobów Metalowych "Ogniwo" S. Świeczkowski w Częstochowie.
M.P. 1950 nr 134 poz. 1723 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 30 października 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Fabryka Octu "Fermenta" wł. R. Szeszycka w Bydgoszczy.
M.P. 1950 nr 134 poz. 1722 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 25 października 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Mechaniczny Zakład Wyrobów Drzewnych A. Waszkiewicz w Radomsku.
M.P. 1950 nr 134 poz. 1721 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 17 października 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 134 poz. 1720 obowiązujący Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1950 r. w sprawie przywrócenia i ustalenia urzędowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1719 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 29 listopada 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1718 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 23 listopada 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1717 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 21 listopada 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1716 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 15 listopada 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Wytwórnia Aparatów Fizykalnych "Rotor" Zbigniew Szczepanik, Dzikowski i Ska w Falenicy.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1715 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 4 listopada 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: "Garbarnia w Przeworsku, Sp. z ogr. odp." w Przeworsku.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1714 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 14 listopada 1950 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem pod firmą: "Jawa" Fabryka Cykorii i Artykułów żywnościowych, Jonas Kirszenbaum w Radomiu.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1713 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 14 listopada 1950 r. o zmianie zarządzenia Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 23 maja 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1712 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 14 listopada 1950 r. o zmianie zarządzenia Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 10 listopada 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1711 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 25 listopada 1950 r. w sprawie zakupów, dokonywanych przez przedsiębiorstwo państwowe "Centrala Ogrodnicza".
M.P. 1950 nr 133 poz. 1710 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa z dnia 20 grudnia 1950 r. w sprawie zastępstwa sądowego przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstw państwowych, podległych Ministrowi Górnictwa.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1709 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 14 grudnia 1950 r. dotyczące zmiany zarządzenia z dnia 22 maja 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1708 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 20 grudnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami hotelarskimi w Poznaniu.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1707 uznany za uchylony Orzeczenie nr 13 Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 9 grudnia 1950 r. w sprawie przejścia przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1706 Okólnik Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie księgowego ujęcia opłat karnych za nieuzasadnioną reekspedycję przesyłek towarowych na kolejach normalnotorowych.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1705 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie jednolitego planu kont dla państwowych gospodarstw rolnych na rozrachunku gospodarczym.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1704 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1950 r. w sprawie uproszczonego jednolitego planu kont dla niektórych przedsiębiorstw, podległych terenowym organom jednolitej władzy państwowej oraz dla przedsiębiorstw przemysłu miejscowego, podległych Centralnemu Urzędowi Drobnej Wytwórczości.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1703 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 30 listopada 1950 r. w sprawie częściowej zmiany instrukcji z dnia 2 czerwca 1950 r. w sprawie wzajemnego przekazywania maszyn, urządzeń technicznych, środków transportowych i innych przedmiotów majątku trwałego przez urzędy, instytucje i przedsiębiorstwa państwowe.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1702 uchylony Uchwała Prezydium Rządu z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie utworzenia Biura do Spraw Gospodarki Metalami Nieżelaznymi.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1701 uchylony wykazem Uchwała Prezydium Rządu z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie zasad sfinansowania inwestycji w roku 1951.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1700 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 16 grudnia 1950 r. w sprawie przekazania władzom podległym uprawnień do wydawania decyzji o przeznaczeniu lokalu mieszkalnego na mieszkanie służbowe.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1699 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1950 r. w sprawie zwalczania nietrzeźwości wśród pracowników zakładów pracy.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1698 uchylony Uchwała Prezydium Rządu z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie powołania inspektorów gospodarki samochodowej.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1697 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie przyznania dodatku przejściowego pracownikom Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, którzy nie otrzymali mieszkań po przeniesieniu do pracy w innej miejscowości.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1696 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1695 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1694 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1693 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1692 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1691 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1690 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1689 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1688 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1687 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1686 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1685 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1684 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1683 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1682 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1681 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1680 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1679 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1678 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1677 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1676 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1675 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1674 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1673 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1672 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1671 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1670 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1669 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1668 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1667 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 133 poz. 1666 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 132 poz. 1665 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 4 grudnia 1950 r. w sprawie reorganizacji niektórych zrzeszeń prywatnego przemysłu.
M.P. 1950 nr 132 poz. 1664 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 15 listopada 1950 r. o zmianie zarządzenia Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 17 sierpnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 132 poz. 1663 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 25 listopada 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 132 poz. 1662 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 22 listopada 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Fabryka Drutu i Gwoździ, Warsztat Mechaniczny, Stanisław Mielczarski i Ska w Łowiczu.
M.P. 1950 nr 132 poz. 1661 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 14 listopada 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 132 poz. 1660 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 13 listopada 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Szklarskie Zakłady Wybrzeża St. Skarplik i Ska w Gdyni.
M.P. 1950 nr 132 poz. 1659 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 9 listopada 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Fabryka Pieców Kaflowych, J. Krywult w Białej Krakowskiej.
M.P. 1950 nr 132 poz. 1658 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 7 listopada 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 132 poz. 1657 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 2 listopada 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 132 poz. 1656 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 30 października 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 132 poz. 1655 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 28 października 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Fabryka Garbarska "Kośminek" w Lublinie.
M.P. 1950 nr 132 poz. 1654 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 6 grudnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami hotelarskimi w Warszawie.
M.P. 1950 nr 132 poz. 1653 uznany za uchylony Orzeczenie nr 56 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 27 listopada 1950 r. o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1950 nr 132 poz. 1652 uznany za uchylony Orzeczenie nr 55 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 23 listopada 1950 r. o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1950 nr 132 poz. 1651 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1950 nr 132 poz. 1650 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1950 nr 132 poz. 1649 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1950 nr 132 poz. 1648 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1950 nr 132 poz. 1647 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1950 nr 132 poz. 1646 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 20 listopada 1950 r. w sprawie zakresu czynności konserwatora przyrody, nadleśniczego państwowego, kierownika parku narodowego i dyrektora parku narodowego w dziedzinie ochrony przyrody.
M.P. 1950 nr 132 poz. 1645 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 listopada 1950 r. w sprawie wyodrębnienia zakładów obsługujących sport lotniczy i przekazania ich stowarzyszeniu "Liga Lotnicza".
M.P. 1950 nr 132 poz. 1644 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 1950 r. w sprawie księgowego ujęcia w rachunkowości jednostek budżetu Państwa przerachowań, wynikających ze zmiany systemu pieniężnego.
M.P. 1950 nr 132 poz. 1643 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1950 r. w sprawie spisu inżynierów i techników pełniących wojskową służbę zawodową lub służbę bezpieczeństwa oraz zatrudnionych w zakładach pracy pozostających w zarządzie lub pod nadzorem Ministra Obrony Narodowej i Ministra Bezpieczeństwa Publicznego.
M.P. 1950 nr 132 poz. 1642 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 6 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 132 poz. 1641 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1950 r. w sprawie nadania Orderu "Sztandar Pracy".
M.P. 1950 nr 132 poz. 1640 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1950 r. w sprawie nadania Orderu "Sztandar Pracy".
M.P. 1950 nr 132 poz. 1639 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1950 r. w sprawie nadania Orderu "Sztandar Pracy".
M.P. 1950 nr 131 poz. 1638 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 28 października 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 131 poz. 1637 uznany za uchylony Orzeczenie nr 30 Ministra Leśnictwa z dnia 25 listopada 1950 r. o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1950 nr 131 poz. 1636 uznany za uchylony Orzeczenie nr 14 Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 14 listopada 1950 r. o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1950 nr 131 poz. 1635 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1950 r. w sprawie likwidacji dotychczasowego systemu wykonywania budżetu państwowego i budżetów b. związków samorządu terytorialnego oraz wprowadzenia nowych zasad wykonywania budżetu Państwa.
M.P. 1950 nr 131 poz. 1634 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 1950 r. zmieniające jednolity plan kont dla państwowych przedsiębiorstw handlowych.
M.P. 1950 nr 131 poz. 1633 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 19 października 1950 r. w sprawie posiadania i budowy przez urzędy, instytucje i jednostki gospodarki uspołecznionej własnych stacji obsługi i warsztatów samochodowych.
M.P. 1950 nr 131 poz. 1632 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 62 Komisji Dewizowej z dnia 9 listopada 1950 r. w sprawie regulowania płatności z tytułu usług, związanych z obrotem morskim.
M.P. 1950 nr 131 poz. 1631 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 30 października 1950 r. w sprawie powołania Komisji do Spraw Zaopatrzenia Szkół, Zakładów Naukowych i Instytutów w Aparaturę Laboratoryjną.
M.P. 1950 nr 131 poz. 1630 uchylony Zarządzenie Ministrów: Szkół Wyższych i Nauki, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sztuki oraz Sprawiedliwości z dnia 30 października 1950 r. w sprawie wynagrodzenia za przeprowadzenie egzaminów w państwowych szkołach wyższych.
M.P. 1950 nr 131 poz. 1629 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1950 r. w sprawie ślubowania i przyrzeczenia służbowego nauczycieli szkół zawodowych i zakładów naukowych, podległych Centralnemu Urzędowi Szkolenia Zawodowego.
M.P. 1950 nr 131 poz. 1628 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1950 r. o uregulowaniu sprawy związków międzykomunalnych.
M.P. 1950 nr 130 poz. 1627 uchylony wykazem Uchwała Prezydium Rządu z dnia 6 grudnia 1950 r. w sprawie ustalenia przynależności oraz uporządkowania gospodarki finansowej gospodarstw rolnych władania publicznego nie należących do przedsiębiorstwa Państwowe Gospodarstwa Rolne.
M.P. 1950 nr 130 poz. 1626 uznany za uchylony Zarządzenie nr 63 Komisji Dewizowej z dnia 27 listopada 1950 r. w sprawie wykonywania dyspozycji płatniczych Ministerstwa Handlu Zagranicznego na zagranicę z tytułu usług, związanych z obrotem towarowym z zagranicą.
M.P. 1950 nr 130 poz. 1625 uchylony Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1950 r. o komisjach usprawnienia administracji publicznej.
M.P. 1950 nr 130 poz. 1624 uchylony Uchwała Prezydium Rządu z dnia 6 grudnia 1950 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji służby prasowo-informacyjnej w urzędach i instytucjach państwowych oraz jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1950 nr 130 poz. 1623 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1950 r. Instrukcja nr 13 w sprawie zasad i trybu przekazywania radom narodowym niektórych przedsiębiorstw, zakładów i instytucji spośród podległych dotąd ministrom i innym urzędom centralnym.
M.P. 1950 nr 130 poz. 1622 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1950 r. w sprawie dodatków dla pracowników Prokuratorii Generalnej R. P. za udział w rozprawach sądowych.
M.P. 1950 nr 129 poz. 1621 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 15 listopada 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 129 poz. 1620 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 10 listopada 1950 r. w sprawie ograniczeń zużycia opakowań papierowych.
M.P. 1950 nr 129 poz. 1619 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 1 grudnia 1950 r. w sprawie udzielania zezwoleń na czas ograniczony na prowadzenie przedsiębiorstw w zakresie handlu zagranicznego.
M.P. 1950 nr 129 poz. 1618 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów: Przemysłu Ciężkiego i Zdrowia z dnia 27 listopada 1950 r. w sprawie przekazania sklepu Centrali Handlowej Przemysłu Chemicznego w Bydgoszczy.
M.P. 1950 nr 129 poz. 1617 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 30 listopada 1950 r. w sprawie ogłoszenia przedsiębiorstwa przechodzącego na własność Państwa.
M.P. 1950 nr 129 poz. 1616 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 1950 r. zmieniające jednolity plan kont dla państwowych przedsiębiorstw przemysłowych.
M.P. 1950 nr 129 poz. 1615 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 1950 r. w sprawie jednolitego planu kont dla państwowych przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego na rok 1951.
M.P. 1950 nr 129 poz. 1614 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 1950 r. w sprawie zasad fakturowania i inkasa należności państwowych przedsiębiorstw geodezyjnych.
M.P. 1950 nr 129 poz. 1613 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 1950 r. w sprawie ustalenia niektórych wzorów znaczków skarbowych i urzędowych blankietów wekslowych.
M.P. 1950 nr 129 poz. 1612 uchylony Uchwała Prezydium Rządu z dnia 29 listopada 1950 r. w sprawie wynagrodzenia krwiodawców za dostarczanie krwi.
M.P. 1950 nr 129 poz. 1611 uchylony wykazem Uchwała Prezydium Rządu z dnia 29 listopada 1950 r. w sprawie przejęcia przez Zakład Lecznictwa Pracowniczego zakładów leczniczych, prowadzonych dla swoich pracowników przez urzędy oraz instytucje i zakłady państwowe.
M.P. 1950 nr 129 poz. 1610 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1950 r. o zmianie uchwały Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1950 r. Instrukcja nr 8 w sprawie organizacji wewnętrznej i etatów wydziałów prezydiów rad narodowych.
M.P. 1950 nr 129 poz. 1609 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1950 r. w sprawie zmiany podporządkowania Centrali Produktów Naftowych oraz zmiany spisu przedsiębiorstw, podległych Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministrowi Handlu Wewnętrznego.
M.P. 1950 nr 129 poz. 1608 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1950 r. w sprawie zlecenia Państwowej Komisji Etatów prowadzenia spraw etatów osobowych uspołecznionych jednostek gospodarczych.
M.P. 1950 nr 129 poz. 1607 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1950 r. w sprawie rejestracji i statystyki szkół i instytucji oświatowych.
M.P. 1950 nr 129 poz. 1606 uznany za uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1950 r. w sprawie uzupełnienia wykazu szkół wyższych, których absolwenci podlegają przepisom ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.
M.P. 1950 nr 129 poz. 1605 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1950 r. w sprawie przyznania dodatku przejściowego pracownikom, którzy przeszli do pracy w Urzędzie Rezerw Państwowych nie otrzymawszy mieszkań w Warszawie.
M.P. 1950 nr 129 poz. 1604 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1950 r. w sprawie dodatków przejściowych za rozłąkę i brak mieszkania dla członków prezydiów wojewódzkich rad narodowych i pracowników na stanowiskach kierowniczych prezydiów wojewódzkich rad narodowych w: Koszalinie, Opolu i Zielonej Górze.
M.P. 1950 nr 129 poz. 1603 uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1950 r. w sprawie przyznawania pracownikom prezydiów rad narodowych dodatków, uzasadnionych specjalnymi warunkami służby.
M.P. 1950 nr 129 poz. 1602 uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1950 r. w sprawie dodatku wychowawczego dla personelu wychowawczego w państwowych szkołach przysposobienia przemysłowego, podległych Centralnemu Urzędowi Szkolenia Zawodowego.
M.P. 1950 nr 129 poz. 1601 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 1 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 129 poz. 1600 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 30 listopada 1950 r.
M.P. 1950 nr 128 poz. 1599 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 17 listopada 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Leśnictwa z dnia 6 lipca 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Spółka dla Eksploatacji Żwiru i Piasku Tomaszów - Zygmuntów w Tomaszowie Mazowieckim.
M.P. 1950 nr 128 poz. 1598 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 10 listopada 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 128 poz. 1597 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 31 października 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 128 poz. 1596 uznany za uchylony Orzeczenie nr 54 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 2 listopada 1950 r. o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1950 nr 128 poz. 1595 uznany za uchylony Orzeczenie nr 53 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 23 października 1950 r. o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1950 nr 128 poz. 1594 uznany za uchylony Orzeczenie nr 29 Ministra Leśnictwa z dnia 20 listopada 1950 r. o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1950 nr 128 poz. 1593 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1950 nr 128 poz. 1592 uchylony Zarządzenie nr 61 Komisji Dewizowej z dnia 6 listopada 1950 r. w sprawie sprzedaży biletów kolejowych i lotniczych oraz kart okrętowych na trasy zagraniczne.
M.P. 1950 nr 128 poz. 1591 uchylony Zarządzenie nr 60 Komisji Dewizowej z dnia 9 listopada 1950 r. w sprawie przywozu do polskiego obszaru celnego i wywozu z tego obszaru polskich i zagranicznych środków płatniczych w ruchu statków morskich, pływających pod banderą polską.
M.P. 1950 nr 128 poz. 1590 uznany za uchylony Zarządzenie nr 59 Komisji Dewizowej z dnia 6 listopada 1950 r. w sprawie przywozu do kraju i wywozu z kraju złota i platyny.
M.P. 1950 nr 128 poz. 1589 uchylony wykazem Instrukcja Ministra Finansów z dnia 22 listopada 1950 r. w sprawie wzmożenia dyscypliny finansowej na odcinku podatku od wynagrodzeń i składek na Społeczny Fundusz Oszczędnościowy "C" oraz w sprawie umorzenia zaległości w podatku od wynagrodzeń u płatników administracji publicznej, gospodarki uspołecznionej i instytucji społecznych.
M.P. 1950 nr 128 poz. 1588 uznany za uchylony Instrukcja Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 1950 r. w sprawie zmiany Instrukcji z dnia 13 sierpnia 1948 r. o wykonywaniu nadzoru i kontroli nad wyrobem i obrotem preparatów organoterapeutycznych i witaminowych.
M.P. 1950 nr 128 poz. 1587 uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1950 r. o ustaleniu urzędowego spisu leków.
M.P. 1950 nr 128 poz. 1586 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 27 listopada 1950 r. w sprawie częściowej zmiany zarządzenia z dnia 21 lutego 1949 r. w sprawie ustalenia wysokości zarobku, stanowiącego najniższą podstawę wymiaru świadczeń i składek ubezpieczeniowych.
M.P. 1950 nr 128 poz. 1585 uchylony Okólnik Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1950 r. zmieniający okólnik nr 19 z dnia 22 maja 1948 r. w sprawie używania osobowych pojazdów mechanicznych.
M.P. 1950 nr 128 poz. 1584 uchylony Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1950 r. w sprawie organizacji służby prasowo-informacyjnej w urzędach i instytucjach państwowych oraz jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1950 nr 128 poz. 1583 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1950 r. w sprawie ustanowienia nowych stanowisk służbowych pracowników placówek dyplomatycznych, konsularnych i handlowych za granicą.
M.P. 1950 nr 127 poz. 1582 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 17 października 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Motor", Spółka Akcyjna w Warszawie.
M.P. 1950 nr 127 poz. 1581 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 1950 r. w sprawie przekazania Zakładów Zdrojowych w Inowrocławiu.
M.P. 1950 nr 127 poz. 1580 uznany za uchylony Orzeczenie Ministra Budownictwa z dnia 7 listopada 1950 r. w sprawie przejęcia przedsiębiorstwa na własność Państwa.
M.P. 1950 nr 127 poz. 1579 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 25 listopada 1950 r. dotyczące zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 28 lutego 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 127 poz. 1578 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 30 sierpnia 1950 r. w sprawie utworzenia Głównego Instytutu Metalurgii im. Stanisława Staszica.
M.P. 1950 nr 127 poz. 1577 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 30 sierpnia 1950 r. w sprawie utworzenia Głównego Instytutu Odlewnictwa.
M.P. 1950 nr 127 poz. 1576 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 października 1950 r. w sprawie wadiów, zabezpieczeń umownych i zaliczek.
M.P. 1950 nr 127 poz. 1575 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 października 1950 r. w sprawie szczegółowych warunków odbioru dostaw i robót oraz sposobu przeprowadzania rozrachunków za wykonane dostawy i roboty.
M.P. 1950 nr 127 poz. 1574 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 października 1950 r. określające skład i zakres działania komisji przetargowych oraz szczegółowy tryb postępowania przy przeprowadzaniu przetargu i udzielaniu zamówień w dziale Ministerstwa Komunikacji.
M.P. 1950 nr 127 poz. 1573 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 27 września 1950 r. w sprawie szczegółowego postępowania w dziale Ministerstwa Komunikacji przy udzielaniu zamówień w trybie bezprzetargowym osobom innym, niż wymienione w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych.
M.P. 1950 nr 127 poz. 1572 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 27 września 1950 r. w sprawie sposobu sporządzania kosztorysu urzędowego.
M.P. 1950 nr 127 poz. 1571 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 1950 r. w sprawie sporządzania w nowym pieniądzu rachunków przejściowych i ostatecznych z tytułu robót wykonanych przez przedsiębiorstwa wykonawstwa inwestycyjnego oraz w sprawie przeliczenia na nowy pieniądz kosztorysów.
M.P. 1950 nr 127 poz. 1570 uchylony wykazem Okólnik nr 24 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1950 r. w sprawie wzmożenia akumulacji wkładów oszczędnościowych.
M.P. 1950 nr 127 poz. 1569 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministra Leśnictwa z dnia 18 października 1950 r. w sprawie przekazania Zjednoczonym Wytwórniom Sprzętu Sportowego i Szkutniczego Fabryki Skrzynek w Rębiszowie.
M.P. 1950 nr 127 poz. 1568 uchylony Zarządzenie nr 57 Komisji Dewizowej z dnia 2 listopada 1950 r. w sprawie administrowania przychodami i dochodami z nieruchomości cudzoziemca.
M.P. 1950 nr 127 poz. 1567 uznany za uchylony Okólnik Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1950 r. w sprawie interpretacji przepisów § 12 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1949 r. o księgach handlowych i podatkowych.
M.P. 1950 nr 127 poz. 1566 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 1950 r. w sprawie zasad wykonywania przez Filię Państwowego Zakładu Higieny w Łodzi czynności zleconych w zakresie administracji sanitarnej oraz zmian organizacyjnych w tej filii.
M.P. 1950 nr 126 poz. 1565 uznany za uchylony Orzeczenie nr 52 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 3 października 1950 r. o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1950 nr 126 poz. 1564 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 października 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 126 poz. 1563 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 1950 r. rozciągające moc obowiązującą uchwały Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1948 r. w sprawie finansowania inwestycji i rozliczeń z tytułu dostaw i robót inwestycyjnych przedsiębiorstw objętych systemem finansowym oraz zniesienia zaliczkowania przedsiębiorstw budowlanych i montażowych na działające na zasadach rozrachunku gospodarczego przedsiębiorstwa i zakłady państwowe, centrale spółdzielczo-państwowe oraz spółki prawa prywatnego, w których Skarb Państwa, przedsiębiorstwa państwowe albo osoby prawne prawa publicznego posiadają udział wynoszący ponad 50% kapitału zakładowego.
M.P. 1950 nr 126 poz. 1562 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 1950 r. w sprawie dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz finansowania kapitalnych remontów w państwowych przedsiębiorstwach w budowie oraz w dyrekcjach budów na rok 1950.
M.P. 1950 nr 126 poz. 1561 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1950 nr 126 poz. 1560 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1950 nr 126 poz. 1559 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 1950 r. w sprawie sposobu i porządku przedstawienia wniosków o nadania odznaki "Za wzorową pracę w służbie zdrowia", wzoru rysunkowego tej odznaki, jej wymiaru, trybu wręczania i sposobu jej noszenia.
M.P. 1950 nr 126 poz. 1558 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 10 listopada 1950 r.
M.P. 1950 nr 125 poz. 1557 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 14 listopada 1950 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Tartak w Skierniewicach - Napoleon Nielubowicz".
M.P. 1950 nr 125 poz. 1556 uznany za uchylony Orzeczenie nr 16 Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 16 października 1950 r. o przejęciu przedsiębiorstwa na własność Państwa.
M.P. 1950 nr 125 poz. 1555 uznany za uchylony Orzeczenie nr 15 Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 16 października 1950 r. w sprawie przejścia przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1950 nr 125 poz. 1554 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 1950 r. w sprawie finansowania przeróbki samochodów na napęd gazem wysokoprężnym.
M.P. 1950 nr 125 poz. 1553 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 4 listopada 1950 r. w sprawie zawierania umów o wykonanie robót budownictwa inwestycyjnego.
M.P. 1950 nr 125 poz. 1552 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 58 Komisji Dewizowej z dnia 2 listopada 1950 r. w sprawie przywozu do kraju i wywozu z kraju zagranicznych środków płatniczych.
M.P. 1950 nr 125 poz. 1551 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 56 Komisji Dewizowej z dnia 2 listopada 1950 r. w sprawie posiadania i wywozu z kraju czeków podróżniczych (travellers cheques).
M.P. 1950 nr 125 poz. 1550 uchylony Zarządzenie nr 55 Komisji Dewizowej z dnia 2 listopada 1950 r. w sprawie przenoszenia pieniędzy polskich przez osoby zatrudnione w wolnym obszarze celnym.
M.P. 1950 nr 125 poz. 1549 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 54 Komisji Dewizowej z dnia 2 listopada 1950 r. w sprawie wywozu z kraju i przywozu do kraju polskich pieniędzy w małym ruchu granicznym polsko-niemieckim.
M.P. 1950 nr 125 poz. 1548 uchylony Zarządzenie nr 53 Komisji Dewizowej z dnia 2 listopada 1950 r. w sprawie posiadania pieniędzy czechosłowackich oraz wywozu z kraju i przywozu do kraju pieniędzy w małym ruchu granicznym polsko-czechosłowackim.
M.P. 1950 nr 125 poz. 1547 uchylony Zarządzenie nr 52 Komisji Dewizowej z dnia 2 listopada 1950 r. w sprawie wywozu i przewozu polskich pieniędzy w normalnym ruchu granicznym.
M.P. 1950 nr 125 poz. 1546 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 11 listopada 1950 r. w sprawie powołania Komisji dla likwidacji zrzeszenia przedsiębiorstw gorzelń rolniczych.
M.P. 1950 nr 125 poz. 1545 uchylony Uchwała Prezydium Rządu z dnia 8 listopada 1950 r. w sprawie premiowania maszynistek.
M.P. 1950 nr 125 poz. 1544 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1950 r. w sprawie państwowego planu stypendialnego dla młodzieży Wyższej Szkoły Prawniczej im. Teodora Duracza na okres od 1 października 1950 r. do 31 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 125 poz. 1543 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1950 r. w sprawie państwowych stypendiów dla młodzieży Wyższej Szkoły Prawniczej im. Teodora Duracza.
M.P. 1950 nr 125 poz. 1542 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1950 r. w sprawie stałego dodatku do uposażeń dla pracowników Wyższego Urzędu Górniczego w Krakowie i podległych mu Okręgowych Urzędów Górniczych, uzasadnionego szczególnymi warunkami pracy.
M.P. 1950 nr 125 poz. 1541 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 16 listopada 1950 r.
M.P. 1950 nr 125 poz. 1540 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 listopada 1950 r. w sprawie nadania Orderu "Sztandar Pracy".
M.P. 1950 nr 125 poz. 1539 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 kwietnia 1950 r. w sprawie nadania Orderu "Sztandar Pracy".
M.P. 1950 nr 124 poz. 1538 uznany za uchylony Okólnik Ministra Finansów z dnia 11 listopada 1950 r. w sprawie sposobu ustalenia - w związku ze zmianą systemu pieniężnego - podstawy obliczania oraz wysokości zaliczek na podatek dochodowy za miesiąc październik 1950 r. od podatników gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1950 nr 124 poz. 1537 uznany za uchylony Decyzja Ministra Finansów z dnia 11 listopada 1950 r. w sprawie uznania Domu Bankowego Dr Józef Kugel i S-ka w Gdyni w likwidacji za zlikwidowany.
M.P. 1950 nr 124 poz. 1536 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 30 października 1950 r. w sprawie państwowego planu stypendialnego dla młodzieży szkół wyższych, podległych Ministrom: Szkół Wyższych i Nauki, Oświaty oraz Zdrowia za okres od dnia 1 października 1950 r. do dnia 31 grudnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 124 poz. 1535 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 października 1950 r. w sprawie dziennika urzędowego wojewódzkich rad narodowych.
M.P. 1950 nr 123 poz. 1534 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 4 listopada 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 31 października 1949 r. w sprawie reorganizacji cechów rzemieślniczych.
M.P. 1950 nr 123 poz. 1533 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 2 listopada 1950 r. o sprostowaniu błędu w zarządzeniu z dnia 30 czerwca 1950 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstw Miejskiego Handlu Detalicznego Artykułami Przemysłowymi i Spożywczymi.
M.P. 1950 nr 123 poz. 1532 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 16 października 1950 r. zmieniające zarządzenie z dnia 23 stycznia 1950 r. w sprawie poddania przedsiębiorstwa C. Hartwig, Spedytorzy Międzynarodowi S.A. w Warszawie, bezpośredniemu kierownictwu Ministra Handlu Zagranicznego oraz przejęcia przez S.A. C. Hartwig przedsiębiorstwa państwowego "Centrala Transportów Morskich" w Gdyni.
M.P. 1950 nr 123 poz. 1531 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 30 września 1950 r. dotyczące zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 16 sierpnia 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 123 poz. 1530 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 1950 r. w sprawie zasad organizacji finansowej i systemu finansowego państwowych gospodarstw rolnych na rok 1951.
M.P. 1950 nr 123 poz. 1529 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Rządu z dnia 8 listopada 1950 r. w sprawie zwiększenia produkcji artykułów masowego spożycia, wytwarzanych przez uspołecznione zakłady drobnej wytwórczości.
M.P. 1950 nr 123 poz. 1528 uchylony Uchwała Prezydium Rządu z dnia 8 listopada 1950 r. w sprawie przekazywania zbędnych i nadmiernych remanentów motoryzacyjnych.
M.P. 1950 nr 123 poz. 1527 uchylony wykazem Uchwała Prezydium Rządu z dnia 8 listopada 1950 r. w sprawie usprawnienia gospodarki uspołecznionej w dziedzinie żywienia zbiorowego.
M.P. 1950 nr 123 poz. 1526 uchylony wykazem Uchwała Prezydium Rządu z dnia 8 listopada 1950 r. w sprawie oszczędności węgla w gospodarce narodowej.
M.P. 1950 nr 123 poz. 1525 uchylony wykazem Uchwała Prezydium Rządu z dnia 8 listopada 1950 r. w sprawie zlecenia państwowym gospodarstwom rolnym zagospodarowania gruntów prywatnych pozostających bez uprawy.
M.P. 1950 nr 123 poz. 1524 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1950 nr 123 poz. 1523 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1950 nr 123 poz. 1522 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1950 nr 123 poz. 1521 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1950 nr 123 poz. 1520 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1950 nr 123 poz. 1519 uznany za uchylony Okólnik Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1950 r. w sprawie wpłat, dokonanych w dniu 29 października 1950 r.
M.P. 1950 nr 123 poz. 1518 uchylony Uchwała Prezydium Rządu z dnia 8 listopada 1950 r. w sprawie organizacji służby prasowo-informacyjnej w urzędach i instytucjach państwowych oraz jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1950 nr 123 poz. 1517 uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1950 r. w sprawie dodatku specjalnego do uposażeń niektórych nauczycieli w szkołach zawodowych i zakładach szkolenia zawodowego oraz w zakładach kształcenia nauczycieli i wychowawczyń przedszkoli.
M.P. 1950 nr 123 poz. 1516 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1950 r. w sprawie etatów osobowych administracji państwowej w budżecie na rok 1950.
M.P. 1950 nr 123 poz. 1515 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 11 listopada 1950 r. w przedmiocie wykładni i ustalenia zasad stosowania art. 8 ustawy z dnia 28 października 1950 r. o zmianie systemu pieniężnego (Dz.U.R.P. Nr 50, Poz 459) i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 października 1950 r. w sprawie określenia stosunku przeliczenia niektórych zobowiązań (Dz.U.R.P. Nr 50, Poz 461).
M.P. 1950 nr 123 poz. 1514 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 11 listopada 1950 r. w sprawie ogłaszania wykładni i zasad stosowania prawa, ustalonych przez Radę Państwa.
M.P. 1950 nr 122 poz. 1513 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1950 nr 122 poz. 1512 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1950 nr 122 poz. 1511 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 2 października 1950 r. w sprawie wzoru dyplomu ukończenia studiów w szkołach wyższych.
M.P. 1950 nr 122 poz. 1510 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 31 października 1950 r. w sprawie zmiany tymczasowego statutu organizacyjnego Głównego Urzędu Pomiarów Kraju.
M.P. 1950 nr 122 poz. 1509 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 października 1950 r. w sprawie wynagrodzeń pracowników wydziałów kadr w państwowych instytucjach i przedsiębiorstwach.
M.P. 1950 nr 122 poz. 1508 uchylony wykazem Uchwała Prezydium Rządu z dnia 8 listopada 1950 r. w sprawie zadań prezydiów rad narodowych, dotyczących narodowego spisu powszechnego 1950 r. oraz w sprawie udziału w akcji spisowej innych urzędów, przedsiębiorstw uspołecznionych, instytucji publicznych, organizacji społecznych oraz osób i przedsiębiorstw prywatnych.
M.P. 1950 nr 122 poz. 1507 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 7 listopada 1950 r.
M.P. 1950 nr 122 poz. 1506 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 7 listopada 1950 r.
M.P. 1950 nr 122 poz. 1505 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 7 listopada 1950 r.
M.P. 1950 nr 122 poz. 1504 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 7 listopada 1950 r.
M.P. 1950 nr 122 poz. 1503 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 31 października 1950 r.
M.P. 1950 nr 122 poz. 1502 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 31 października 1950 r.
M.P. 1950 nr 122 poz. 1501 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 31 października 1950 r.
M.P. 1950 nr 122 poz. 1500 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 31 października 1950 r.
M.P. 1950 nr 122 poz. 1499 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 31 października 1950 r.
M.P. 1950 nr 122 poz. 1498 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 31 października 1950 r.
M.P. 1950 nr 122 poz. 1497 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 31 października 1950 r.
M.P. 1950 nr 121 poz. 1496 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 28 października 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Laboratorium Chemiczne "Ena" C. Nagórski w Starogardzie.
M.P. 1950 nr 121 poz. 1495 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 28 października 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Warsztat Mechaniczny, wł. Emil Niemczyk w Krakowie.
M.P. 1950 nr 121 poz. 1494 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 26 października 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 121 poz. 1493 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 23 października 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Wytwórnia Chemiczna "Doris" wł. E. Kurnicki w Pruszkowie.
M.P. 1950 nr 121 poz. 1492 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 21 października 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 121 poz. 1491 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 18 października 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 121 poz. 1490 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 17 października 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 121 poz. 1489 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 30 września 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: "Bumabor" Wytwórnia Sprzętu Metalowego, sp. z o.o. w Warszawie.
M.P. 1950 nr 121 poz. 1488 uchylony wykazem Uchwała Prezydium Rządu z dnia 21 października 1950 r. w sprawie zasad organizacji terenowego przemysłu materiałów budowlanych.
M.P. 1950 nr 121 poz. 1487 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 4 listopada 1950 r. w sprawie wyrównania zasiłków chorobowych i rodzinnych.
M.P. 1950 nr 121 poz. 1486 uznany za uchylony Okólnik Ministra Finansów z dnia 20 października 1950 r. w sprawie zwolnień od podatku od wynagrodzeń nagród wypłacanych z funduszu zakładowego.
M.P. 1950 nr 121 poz. 1485 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 listopada 1950 r. w sprawie przeliczenia na nowy pieniądz kar pieniężnych, równowartości nieujętych przedmiotów występku i kosztów postępowania karnego, przewidzianych w prawie karnym skarbowym, oraz kwot, wypłacanych tytułem nagród za wykrycie przestępstw skarbowych.
M.P. 1950 nr 121 poz. 1484 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 1950 r. w sprawie wymiany pieniędzy na statkach Polskiej Marynarki Handlowej oraz na statkach szkolnych.
M.P. 1950 nr 121 poz. 1483 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 1950 r. w sprawie przyjmowania przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych ubezpieczeń oddawanych do reasekuracji za granicą.
M.P. 1950 nr 121 poz. 1482 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 października 1950 r. o zmianie Instrukcji nr 10 w sprawie zaszeregowania kierowników wydziałów (oddziałów, referatów) w prezydiach rad narodowych.
M.P. 1950 nr 121 poz. 1481 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 października 1950 r. o zmianie Instrukcji nr 8 w sprawie organizacji wewnętrznej i etatów wydziałów prezydiów rad narodowych.
M.P. 1950 nr 121 poz. 1480 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 października 1950 r. o zmianie Instrukcji nr 3 w sprawie tworzenia wydziałów i referatów prezydiów rad narodowych.
M.P. 1950 nr 121 poz. 1479 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 października 1950 r. o zmianie Instrukcji nr 2 w sprawie składu, podziału pracy i trybu działania prezydiów rad narodowych.
M.P. 1950 nr 121 poz. 1478 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 października 1950 r. o zmianie uchwały Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości.
M.P. 1950 nr 120 poz. 1477 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 października 1950 r. w sprawie upoważnienia organów wodno-melioracyjnych do udzielania zamówień osobom, nie wymienionym w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych.
M.P. 1950 nr 120 poz. 1476 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 31 października 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami hotelarskimi w Krakowie.
M.P. 1950 nr 120 poz. 1475 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 27 października 1950 r. dotyczące sprostowania zarządzenia z dnia 11 sierpnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 120 poz. 1474 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 30 października 1950 r. o sprostowaniu błędu w zarządzeniu z dnia 13 czerwca 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 120 poz. 1473 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 30 sierpnia 1950 r. w sprawie określenia jakiego rodzaju wynalazki i wzoru użytkowe dotyczą obrony Państwa.
M.P. 1950 nr 120 poz. 1472 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 30 sierpnia 1950 r. w sprawie powołania i organizacji Komisji Rozjemczej do spraw wynalazków i wzorów użytkowych dotyczących obrony Państwa oraz trybu postępowania przed tą Komisją.
M.P. 1950 nr 119 poz. 1471 uchylony wykazem Uchwała Prezydium Rządu z dnia 21 października 1950 r. w sprawie trybu zaopatrzenia i rozdzielnictwa wytworów hutniczych na rok 1951.
M.P. 1950 nr 119 poz. 1470 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1950 r. w sprawie Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1950 nr 119 poz. 1469 uznany za uchylony Okólnik Ministra Finansów z dnia 4 listopada 1950 r. w sprawie przerachowania na nowy pieniądz wkładów S. F. O. niektórych kategorii rzemieślników.
M.P. 1950 nr 119 poz. 1468 uchylony Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1950 r. w sprawie utworzenia Delegatury Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego w Krakowie dla spraw szkolenia zawodowego w zespole "Nowa Huta".
M.P. 1950 nr 119 poz. 1467 uchylony wykazem Uchwała Prezydium Rządu z dnia 3 listopada 1950 r. w sprawie przerachowania na nowy pieniądz wkładów S. F. O. niektórych kategorii rzemieślników.
M.P. 1950 nr 118 poz. 1466 uznany za uchylony Instrukcja Ministra Finansów z dnia 30 października 1950 r. w sprawie księgowego ujęcia w rachunkowości podatników, nie będących podmiotami gospodarki uspołecznionej, przerachowań, wynikających ze zmiany systemu pieniężnego.
M.P. 1950 nr 118 poz. 1465 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 1950 r. w sprawie przeliczania oraz wypłat należności za bilety skarbowe i obligacje Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r.
M.P. 1950 nr 118 poz. 1464 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Okólnik Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 1950 r. w sprawie wzorów pism dotyczących przydziału i opróżnienia mieszkań służbowych i mieszkań pracowniczych.
M.P. 1950 nr 118 poz. 1463 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 1950 r. w sprawie przekazania Ministrowi Żeglugi szkół zawodowych szkolących pracowników stoczni.
M.P. 1950 nr 118 poz. 1462 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 października 1950 r. w sprawie zmiany składu pierwszej Naczelnej Rady Spółdzielczej.
M.P. 1950 nr 118 poz. 1461 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 20 października 1950 r.
M.P. 1950 nr 118 poz. 1460 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 23 października 1950 r.
M.P. 1950 nr 117 poz. 1459 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 października 1950 r. w sprawie organizacji wewnętrznej i podziału czynności w wojewódzkich oraz powiatowych komisjach planowania gospodarczego.
M.P. 1950 nr 117 poz. 1458 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 30 października 1950 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia kierowców i ich pomocników obsługujących samochody przerobione na napęd gazem wysokosprężonym.
M.P. 1950 nr 117 poz. 1457 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 28 października 1950 r. w sprawie cen spirytusu konsumcyjnego, wódek, likierów i innych wyrobów wódczanych.
M.P. 1950 nr 117 poz. 1456 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 1950 r. w sprawie wypuszczenia monet metalowych (bilonu) w wartości 5 groszy.
M.P. 1950 nr 117 poz. 1455 uchylony wykazem Uchwała Prezydium Rządu z dnia 2 listopada 1950 r. w sprawie wypuszczenia w obieg monet (bilonu) wartości 5 gr.
M.P. 1950 nr 117 poz. 1454 uchylony wykazem Instrukcja Rady Ministrów z dnia 31 października 1950 r. w sprawie zmiany instrukcji Rady Ministrów z dnia 28 października 1950 r. w sprawie wypłat rent, emerytur, zaopatrzeń i stypendiów w związku ze zmianą systemu pieniężnego.
M.P. 1950 nr 117 poz. 1453 uchylony wykazem Instrukcja Rady Ministrów z dnia 28 października 1950 r. w sprawie trybu sprzedaży towarów i świadczenia usług w związku ze zmianą systemu pieniężnego.
M.P. 1950 nr 117 poz. 1452 uchylony wykazem Instrukcja Rady Ministrów z dnia 28 października 1950 r. o przeliczeniu cen, taryf i opłat w związku ze zmianą systemu pieniężnego.
M.P. 1950 nr 117 poz. 1451 uchylony wykazem Instrukcja Rady Ministrów z dnia 28 października 1950 r. w sprawie wypłat w nowym pieniądzu wynagrodzeń za pracę.
M.P. 1950 nr 116 poz. 1450 uznany za uchylony Instrukcja Ministra Finansów z dnia 29 października 1950 r. w sprawie księgowego ujęcia przerachowań, wynikających ze zmiany systemu pieniężnego, oraz przeliczenia planów gospodarczych przedsiębiorstw na 1950 r.
M.P. 1950 nr 116 poz. 1449 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 1950 r. w sprawie zgłaszania walut obcych, monet złotych oraz złota i platyny.
M.P. 1950 nr 116 poz. 1448 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów: Finansów oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 października 1950 r. w sprawie wypłaty jednorazowego zasiłku wyrównawczego dla osób pobierających renty, emerytury i zaopatrzenia z funduszów publicznych.
M.P. 1950 nr 116 poz. 1447 uchylony wykazem Instrukcja Rady Ministrów z dnia 28 października 1950 r. w sprawie wypłat rent, emerytur, zaopatrzeń i stypendiów w związku ze zmianą systemu pieniężnego.
M.P. 1950 nr 116 poz. 1446 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 28 października 1950 r. w sprawie zmiany systemu pieniężnego.
M.P. 1950 nr 115 poz. 1445 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 23 sierpnia 1950 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego p.n. "Zakłady Wyrobów Filcowych imienia Tadeusza Kościuszki".
M.P. 1950 nr 115 poz. 1444 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 23 sierpnia 1950 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstw państwowych przemysłu filcowego.
M.P. 1950 nr 115 poz. 1443 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 23 sierpnia 1950 r. o utworzeniu Zjednoczenia Przemysłu Filcowego.
M.P. 1950 nr 115 poz. 1442 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 23 sierpnia 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 18 lipca 1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstw państwowych przemysłu artykułów i tkanin technicznych.
M.P. 1950 nr 115 poz. 1441 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 23 sierpnia 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 18 lipca 1949 r. o utworzeniu Zjednoczenia Przemysłu Artykułów i Tkanin Technicznych.
M.P. 1950 nr 115 poz. 1440 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 19 sierpnia 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 19 czerwca 1948 r. o utworzeniu Centralnego Zarządu Przemysłu Odzieżowego.
M.P. 1950 nr 115 poz. 1439 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 19 sierpnia 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 10 października 1948 r. o utworzeniu Zjednoczenia Przemysłu Guzikarsko-Galanteryjnego.
M.P. 1950 nr 115 poz. 1438 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 15 września 1950 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Wałbrzyskie Zakłady Przemysłu Chemicznego".
M.P. 1950 nr 115 poz. 1437 uchylony wykazem Uchwała Prezydium Rządu z dnia 21 października 1950 r. o zmianie uchwały Prezydium Rządu z dnia 29 lipca 1950 r. w sprawie oszczędności w zużywaniu papieru.
M.P. 1950 nr 115 poz. 1436 uchylony wykazem Uchwała Prezydium Rządu z dnia 21 października 1950 r. w sprawie likwidacji Komisji do spraw papieru drukowego oraz importu książek i czasopism przy Prezydium Rady Ministrów.
M.P. 1950 nr 115 poz. 1435 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 26 października 1950 r. w przedmiocie zastosowania do pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej postanowień uchwały Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1950 r. w sprawie przyznania niektórym kategoriom pracowników państwowych dodatków uzasadnionych specjalnymi warunkami służby.
M.P. 1950 nr 114 poz. 1434 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 11 października 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 114 poz. 1433 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem pod firmą: "Dom Zdrowia", spółka jawna w Krakowie.
M.P. 1950 nr 114 poz. 1432 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 14 października 1950 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Pingwin" w Warszawie.
M.P. 1950 nr 114 poz. 1431 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 15 września 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Zjednoczenie Przemysłu Nieorganicznego".
M.P. 1950 nr 114 poz. 1430 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 1950 r. zmieniające zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 1950 r. w sprawie księgowego ujęcia odpisów na Fundusz Zakładowy oraz likwidacji 2%-wego Funduszu Nagród i Prac Zleconych.
M.P. 1950 nr 114 poz. 1429 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 24 października 1950 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1950 nr 114 poz. 1428 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 października 1950 r. w sprawie rejestracji aparatów rentgenowskich oraz zezwoleń na obrót, przerób i zużycie tych aparatów.
M.P. 1950 nr 113 poz. 1427 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 13 października 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 113 poz. 1426 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 30 września 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 113 poz. 1425 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 26 września 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 113 poz. 1424 Okólnik Ministra Finansów z dnia 20 października 1950 r. w sprawie księgowania nakładów na kapitalne remonty w obcych obiektach.
M.P. 1950 nr 113 poz. 1423 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 17 października 1950 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Centralny Zarząd Gorzelń Rolniczych".
M.P. 1950 nr 113 poz. 1422 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 31 sierpnia 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 28 lutego 1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Fabryka Gliceryny".
M.P. 1950 nr 113 poz. 1421 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 31 sierpnia 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 28 lutego 1949 r. o utworzeniu Centralnego Zarządu Przemysłu Cukrowniczego.
M.P. 1950 nr 113 poz. 1420 uznany za uchylony Decyzja Ministra Finansów z dnia 16 października 1950 r. w sprawie uznania majątku Towarzystwa Kredytowego Miejskiego we Lwowie, znajdującego się na obszarze Państwa Polskiego - za zlikwidowany.
M.P. 1950 nr 113 poz. 1419 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 lipca 1950 r. w sprawie włączenia Muzeum Przemysłu Artystycznego w Krakowie do Muzeum Narodowego w Krakowie.
M.P. 1950 nr 113 poz. 1418 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 14 października 1950 r. rozciągająca uchwałę Rady Ministrów w sprawie dodatku przemysłowego dla niektórych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach podległych Centralnemu Urzędowi Szkolenia Zawodowego, na nauczycieli podległych Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych: centralnego i wojewódzkich ośrodków szkolenia kadr spółdzielczości produkcyjnej.
M.P. 1950 nr 113 poz. 1417 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 14 października 1950 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Ministra Skarbu z dnia 15 lutego 1950 r. w brzmieniu ustalonym zarządzeniami Ministra Finansów z dnia 5 lipca oraz 22 września 1950 r. w sprawie poboru w r. 1950 podatku obrotowego od przedsiębiorstw państwowych i państwowo-spółdzielczych, objętych zasadami systemu finansowego.
M.P. 1950 nr 113 poz. 1416 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1950 r. w sprawie zwołania Sejmu Ustawodawczego na zwyczajną sesje jesienną 1950 r.
M.P. 1950 nr 112 poz. 1415 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów: Handlu Wewnętrznego oraz Kultury i Sztuki z dnia 7 sierpnia 1950 r. w sprawie ustalenia cen przy zakupie dzieł sztuki oraz artystycznych przedmiotów użytkowych.
M.P. 1950 nr 112 poz. 1414 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministrów: Finansów, Gospodarki Komunalnej, Górnictwa, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Lekkiego, Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Handlu Wewnętrznego, Rolnictwa i Reform Rolnych, Żeglugi, Leśnictwa, Komunikacji, Zdrowia oraz Budownictwa z dnia 31 sierpnia 1950 r. w sprawie udzielania zamówień Centralom Prywatnego Przemysłu oraz w sprawie stwierdzenia odmowy przyjęcia zamówienia przez osoby, o których mowa w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych.
M.P. 1950 nr 112 poz. 1413 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1950 nr 112 poz. 1412 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1950 nr 112 poz. 1411 Okólnik Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 3 października 1950 r. w sprawie powszechnej akcji wyprawkowej.
M.P. 1950 nr 112 poz. 1410 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 października 1950 r. w sprawie ustalenia warunków i terminów przejęcia przez Zakład Lecznictwa Pracowniczego zakładów leczniczych, prowadzonych dla swych pracowników przez przedsiębiorstwa uspołecznione.
M.P. 1950 nr 112 poz. 1409 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 września 1950 r. w sprawie określenia szkół artystycznych, których ukończenie stanowi dowód posiadania studiów wyższych.
M.P. 1950 nr 112 poz. 1408 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 12 października 1950 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Techniki Budowlanej.
M.P. 1950 nr 112 poz. 1407 uchylony wykazem Uchwała Prezydium Rządu z dnia 14 października 1950 r. o przekazaniu zarządu społecznych osiedli i domów pracowniczych właściwym radom narodowym.
M.P. 1950 nr 112 poz. 1406 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Ministrów z dnia 14 października 1950 r. w sprawie wprowadzenia premii dla pracowników państwowej administracji melioracji, zatrudnionych przy wykonaniu robót wodno-melioracyjnych.
M.P. 1950 nr 112 poz. 1405 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 14 października 1950 r. w sprawie zwolnienia od handlowego podatku obrotowego niektórych obrotów rolniczych spółdzielni "Samopomoc Chłopska".
M.P. 1950 nr 112 poz. 1404 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 14 października 1950 r. o zmianie Instrukcji nr 8 w sprawie organizacji wewnętrznej i etatów wydziałów prezydiów rad narodowych.
M.P. 1950 nr 111 poz. 1403 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 6 października 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 111 poz. 1402 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 4 października 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 111 poz. 1401 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 4 października 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 111 poz. 1400 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 4 października 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 10 sierpnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem pod firmą: Wytwórnia Artykułów Blaszanych i Żelaznych w Warszawie.
M.P. 1950 nr 111 poz. 1399 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 sierpnia 1950 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Pracownie Konserwacji Zabytków - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione".
M.P. 1950 nr 111 poz. 1398 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 4 października 1950 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Komunalnego - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione".
M.P. 1950 nr 111 poz. 1397 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 7 października 1950 r. w sprawie upoważnienia niektórych podległych Ministrowi Budownictwa przedsiębiorstw do udzielania zamówień osobom, nie wymienionym w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych.
M.P. 1950 nr 111 poz. 1396 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 16 czerwca 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 15 grudnia 1948 r. o utworzeniu Centralnego Zarządu Przemysłu Chemicznego.
M.P. 1950 nr 111 poz. 1395 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 11 października 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Leśnictwa z dnia 26 października 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Tartak w Skierniewicach - Napoleon Nielubowicz".
M.P. 1950 nr 111 poz. 1394 uznany za uchylony Orzeczenie nr 28 Ministra Leśnictwa z dnia 12 września 1950 r. o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1950 nr 111 poz. 1393 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 29 września 1950 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Centralny Zarząd Przemysłu Chłodniczego".
M.P. 1950 nr 111 poz. 1392 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 października 1950 r. o ustaleniu wykazu przedsiębiorstw państwowych, których świadczenia wolne są od podatku obrotowego w roku 1950.
M.P. 1950 nr 111 poz. 1391 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 października 1950 r. o ustaleniu wykazu przedsiębiorstw państwowych, wolnych od podatku dochodowego w roku podatkowym 1950.
M.P. 1950 nr 111 poz. 1390 uchylony wykazem Okólnik nr 15 Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 11 października 1950 r. w sprawie kontroli zużycia paliwa przez pojazdy mechaniczne.
M.P. 1950 nr 111 poz. 1389 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1950 nr 111 poz. 1388 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1950 nr 111 poz. 1387 uchylony wykazem Okólnik Ministra Finansów z dnia 30 września 1950 r. w sprawie stosowania do państw obcych i personelu przedstawicielstw tych państw w Polsce zwolnień podmiotowych w podatku od nabycia praw majątkowych i w opłacie skarbowej od podań i świadectw.
M.P. 1950 nr 111 poz. 1386 uznany za uchylony Decyzja Ministra Finansów z dnia 9 października 1950 r. o uznaniu instytucji kredytu długoterminowego za rozwiązane.
M.P. 1950 nr 111 poz. 1385 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 27 września 1950 r. w sprawie przekazania władzom podległym decyzji o przeznaczeniu lokalu mieszkalnego na mieszkanie służbowe.
M.P. 1950 nr 111 poz. 1384 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 1950 r. w sprawie obowiązków i uprawnień likwidatora majątku izb lekarskich i lekarsko-dentystycznych.
M.P. 1950 nr 111 poz. 1383 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 16 października 1950 r.
M.P. 1950 nr 111 poz. 1382 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 października 1950 r. w sprawie nadania Orderu "Sztandar Pracy".
M.P. 1950 nr 110 poz. 1381 uznany za uchylony Orzeczenie nr 51 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 18 września 1950 r. w sprawie przejścia przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1950 nr 110 poz. 1380 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Decyzja Ministra Finansów z dnia 4 października 1950 r. o zmianie decyzji Ministra Skarbu z dnia 17 lutego 1950 r. w sprawie wyznaczenia Państwowego Banku Rolnego likwidatorem niektórych spółdzielni kredytowych i odwołania dotychczasowych likwidatorów tychże spółdzielni kredytowych.
M.P. 1950 nr 110 poz. 1379 uchylony wykazem Uchwała Prezydium Rządu z dnia 27 września 1950 r. w sprawie zasad obowiązujących przy przekazywaniu domków jedno i dwurodzinnych na obszarze Ziem Odzyskanych i b. W. M. Gdańska.
M.P. 1950 nr 109 poz. 1378 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 23 września 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 29 lipca 1950 r. ustanawiającego przymusowy zarząd państwowy nad przedsiębiorstwem pod firmą: Dominik Jura, Fabryka Maszyn w Kętach.
M.P. 1950 nr 109 poz. 1377 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 29 sierpnia 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia o utworzeniu rejonowych przedsiębiorstw przemysłu leśnego.
M.P. 1950 nr 109 poz. 1376 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 29 sierpnia 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Centralny Zarząd Przemysłu Leśnego.
M.P. 1950 nr 109 poz. 1375 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 27 września 1950 r. w sprawie udzielania zamówień osobom, nie wymienionym w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych.
M.P. 1950 nr 109 poz. 1374 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 2 września 1950 r. w sprawie ustalenia listy jednostek gospodarczych, obowiązanych do zawierania umów generalnych i bezpośrednich, oraz ustalenia terminu zawierania umów planowych na rok 1950.
M.P. 1950 nr 109 poz. 1373 uchylony wykazem Uchwała Prezydium Rządu z dnia 4 października 1950 r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i ochrony pracy przy przewozie, przeładunku i magazynowaniu materiałów niebezpiecznych i szkodliwych.
M.P. 1950 nr 109 poz. 1372 uchylony wykazem Uchwała Prezydium Rządu z dnia 4 października 1950 r. w sprawie rozbudowy m. Tychy.
M.P. 1950 nr 109 poz. 1371 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministerstwa Finansów z dnia 15 października 1950 r. o obligacjach Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r., wylosowanych do umarzania i premiowania na dzień 15 października 1950 r.
M.P. 1950 nr 109 poz. 1370 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1950 r. o organizacji i funkcjonowaniu kontroli wewnętrznej w Ministerstwie Szkół Wyższych i Nauki oraz w podległych urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach, wydane w porozumieniu z Prezesem Najwyższej Izby Kontroli na wniosek Ministra Szkół Wyższych i Nauki.
M.P. 1950 nr 109 poz. 1369 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 4 października 1950 r. w sprawie zmiany statutu organizacyjnego Ministerstwa Komunikacji.
M.P. 1950 nr 109 poz. 1368 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 27 września 1950 r. w sprawie przyznania pracownikom Biura Komitetu Współpracy Kulturalnej z Zagranicą dodatków do uposażeń za znajomość języków obcych.
M.P. 1950 nr 109 poz. 1367 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 27 września 1950 r. o zmianie uchwały Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1949 r. w sprawie państwowych stypendiów dla młodzieży szkół wyższych.
M.P. 1950 nr 109 poz. 1366 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 października 1950 r.
M.P. 1950 nr 108 poz. 1365 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 21 września 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Centralna Pralnia Chemiczna, St. Rafalski i Ska w Warszawie.
M.P. 1950 nr 108 poz. 1364 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 18 września 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 108 poz. 1363 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 15 września 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Wytwórnia Okuć Walizkowych i Teczkowych "Zawisza" wł. Jerzy Pęczalski w Herbach Śl.
M.P. 1950 nr 108 poz. 1362 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 14 września 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: "Jawa" Fabryka Mydła, sp. z o.o. w Gdańsku-Oliwie.
M.P. 1950 nr 108 poz. 1361 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 29 września 1950 r. w sprawie terminu rozpoczęcia działalności i obszaru działania przedsiębiorstw państwowych pod nazwą: "Budowlane Przedsiębiorstwo Powiatowe".
M.P. 1950 nr 108 poz. 1360 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 27 września 1950 r. w sprawie terminu rozpoczęcia działalności i obszaru działania przedsiębiorstw państwowych pod nazwą: "Budowlane Przedsiębiorstwo Powiatowe".
M.P. 1950 nr 108 poz. 1359 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 września 1950 r. w sprawie zastępstwa sądowego przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstw państwowych, podległych Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych.
M.P. 1950 nr 108 poz. 1358 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 1950 r. w sprawie inwentaryzacji oraz prac przygotowawczych do zamknięć rachunkowych.
M.P. 1950 nr 108 poz. 1357 uznany za uchylony Orzeczenie nr 50 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 15 września 1950 r. w sprawie przejęcia przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1950 nr 108 poz. 1356 uznany za uchylony Orzeczenie nr 49 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 15 września 1950 r. w sprawie przejęcia przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1950 nr 108 poz. 1355 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1950 nr 108 poz. 1354 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1950 nr 108 poz. 1353 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1950 r. zmieniające zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 maja 1949 r. w sprawie częściowego lub całkowitego zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń oraz przyznające zwolnienie od podatku od wynagrodzenia przysługującego z okazji "Święta Górnika".
M.P. 1950 nr 107 poz. 1352 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 21 września 1950 r. o sprostowaniu błędu w zarządzeniu Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 17 sierpnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 107 poz. 1351 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 16 czerwca 1950 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Zakłady Elektrod Węglowych 1 Maja".
M.P. 1950 nr 107 poz. 1350 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 16 czerwca 1950 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Zakłady Produkcji Sadzy Aktywnej".
M.P. 1950 nr 107 poz. 1349 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 15 września 1950 r. dotyczące sprostowania błędu w zarządzeniu z dnia 3 maja 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 107 poz. 1348 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 27 września 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: "Ideal" - Fabryka Grzebieni, właśc. Mochalski w Warszawie.
M.P. 1950 nr 107 poz. 1347 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 6 września 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Cegielnia w Halinowie, gm. Zakrzów, pow. radomskiego, wojew. kieleckiego, wł. spadkobierców Rozenbauma.
M.P. 1950 nr 107 poz. 1346 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 25 września 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem spółki akcyjnej "Książnica - Atlas" z siedzibą we Wrocławiu.
M.P. 1950 nr 107 poz. 1345 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów: Handlu Wewnętrznego oraz Przemysłu Ciężkiego z dnia 25 września 1950 r. w sprawie ustalenia wzoru pokwitowań, wystawianych przy pobieraniu kaucji na zabezpieczenie zwrotu zużytych tub metalowych, sposobu ewidencjonowania pobranych kaucji oraz sposobu przekazywania tub i przepadłych kaucji.
M.P. 1950 nr 107 poz. 1344 uchylony Uchwała Prezydium Rządu z dnia 27 września 1950 r. w sprawie rozciągnięcia mocy obowiązującej uchwały Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 15 sierpnia 1948 r. w sprawie pokrywania rachunków przejściowych za wykonane roboty budowlane na rachunki za roboty budowlane wykonane przez budowlane spółdzielnie pracy.
M.P. 1950 nr 107 poz. 1343 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 27 września 1950 r.
M.P. 1950 nr 107 poz. 1342 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 30 września 1950 r.
M.P. 1950 nr 106 poz. 1341 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 1950 r. w sprawie ogłoszenia statutu Muzeum Przyrodniczego w Poznaniu.
M.P. 1950 nr 106 poz. 1340 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 1950 r. w sprawie ogłoszenia statutu Muzeum Przyrodniczego w Łodzi.
M.P. 1950 nr 106 poz. 1339 uchylony wykazem Uchwała Prezydium Rządu z dnia 27 września 1950 r. w sprawie opracowania nowych kodeksów Polski Ludowej - karnego i cywilnego.
M.P. 1950 nr 106 poz. 1338 uchylony wykazem Uchwała Prezydium Rządu z dnia 27 września 1950 r. w sprawie rejestru nieruchomości państwowych.
M.P. 1950 nr 106 poz. 1337 uchylony wykazem Uchwała Prezydium Rządu z dnia 27 września 1950 r. w sprawie rozdysponowania mienia nierolniczego na obszarze Ziem Odzyskanych i b. W. M. Gdańska na cele publiczne.
M.P. 1950 nr 106 poz. 1336 uchylony wykazem Uchwała Prezydium Rządu z dnia 27 września 1950 r. w sprawie likwidacji jednostek organizacyjnych ogólnego zarządu nieruchomości państwowych.
M.P. 1950 nr 106 poz. 1335 uchylony wykazem Uchwała Prezydium Rządu z dnia 13 września 1950 r. w sprawie wzmożenia dyscypliny finansowej na odcinku podatku od wynagrodzeń i składek na Społeczny Fundusz Oszczędnościowy "C" oraz w sprawie umorzenia zaległości w podatku od wynagrodzeń u płatników administracji publicznej, gospodarki uspołecznionej i instytucji społecznych.
M.P. 1950 nr 106 poz. 1334 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 27 września 1950 r. o zmianie Instrukcji nr 3 w sprawie tworzenia wydziałów i referatów prezydiów rad narodowych.
M.P. 1950 nr 105 poz. 1333 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 13 września 1950 r. w sprawie ustanowienia zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Wytwórnia Win "Goldenring", wł. Ottona Strer - Sterzyńskiego w Poznaniu.
M.P. 1950 nr 105 poz. 1332 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 31 sierpnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 105 poz. 1331 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 3 września 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem wydawniczym: "Wydawnictwo Polskie R. Wegner" w Warszawie.
M.P. 1950 nr 105 poz. 1330 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów z dnia 14 września 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów z dnia 12 lipca 1950 r. w sprawie podziału amortyzacji przedsiębiorstw na rozrachunku gospodarczym w 1951 r.
M.P. 1950 nr 105 poz. 1329 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1950 nr 105 poz. 1328 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1950 nr 105 poz. 1327 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Przodownika Pracy".
M.P. 1950 nr 105 poz. 1326 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1950 nr 105 poz. 1325 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów: Szkół Wyższych i Nauki, Oświaty i Zdrowia z dnia 25 września 1950 r. w sprawie regulaminu dla studentów szkół wyższych, pobierających zwyczajne stypendia państwowe.
M.P. 1950 nr 105 poz. 1324 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 1950 r. w sprawie stosowania przepisów o socjalistycznej dyscyplinie pracy do personelu nauczającego i pomocniczych sił naukowych w szkołach wyższych.
M.P. 1950 nr 105 poz. 1323 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1950 r. o organizacji i funkcjonowaniu kontroli wewnętrznej w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego oraz w urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach podległych, wydane w porozumieniu z Prezesem Najwyższej Izby Kontroli na wniosek Ministra Handlu Wewnętrznego.
M.P. 1950 nr 105 poz. 1322 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 września 1950 r. w sprawie nadania Orderu "Sztandar Pracy".
M.P. 1950 nr 104 poz. 1321 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 15 września 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Przedsiębiorstwo Budowlane w Poznaniu (d. Fabryka Wyrobów Cementowych - Johannes Hoffman), dzierżawca Marian Mocydlarz.
M.P. 1950 nr 104 poz. 1320 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 16 września 1950 r. w sprawie przekazania przedsiębiorstwa pod firmą: "Paged" Polska Agencja Drzewna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji przedsiębiorstwu państwowemu wyodrębnionemu "Paged" Państwowa Centrala Drzewna.
M.P. 1950 nr 104 poz. 1319 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 25 lipca 1950 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Cetebe" Centrala Eksportowo-Importowa Przemysłu Włókienniczego - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione
M.P. 1950 nr 104 poz. 1318 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 20 lipca 1950 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Centrala Importowo-Eksportowa Przemysłu Drzewnego "Cepede" - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione".
M.P. 1950 nr 104 poz. 1317 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 24 czerwca 1950 r. o zmianie przedmiotu działalności przedsiębiorstwa państwowego - Centralne Biuro Łożysk Tocznych "Cebiloz".
M.P. 1950 nr 104 poz. 1316 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 września 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: "Hotel Francuski - Janina Polakiewicz Nadolska" w Krakowie.
M.P. 1950 nr 104 poz. 1315 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 11 sierpnia 1950 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe Przemysłu Rolnego i Spożywczego".
M.P. 1950 nr 104 poz. 1314 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1950 nr 104 poz. 1313 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 1950 r. zmieniające zarządzenie z dnia 17 marca 1949 r. w sprawie wysokości diet i kosztów noclegi przy podróżach służbowych, delegacjach i przeniesieniach poza granicami kraju.
M.P. 1950 nr 104 poz. 1312 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów: Szkół Wyższych i Nauki, Zdrowia, Oświaty oraz Kultury i Sztuki z dnia 21 września 1950 r. w sprawie organizacji grup studenckich w szkołach wyższych.
M.P. 1950 nr 104 poz. 1311 uchylony Zarządzenie Ministrów: Szkół Wyższych i Nauki, Zdrowia, Oświaty oraz Kultury i Sztuki z dnia 21 września 1950 r. o dyscyplinie pracy studentów szkół wyższych.
M.P. 1950 nr 104 poz. 1310 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 1950 r. w sprawie wojskowego szkolenia studentów szkół wyższych w roku szkolnym 1950/51 i w latach następnych.
M.P. 1950 nr 104 poz. 1309 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 12 września 1950 r.
M.P. 1950 nr 104 poz. 1308 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 12 września 1950 r.
M.P. 1950 nr 104 poz. 1307 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 21 września 1950 r.
M.P. 1950 nr 104 poz. 1306 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 21 września 1950 r.
M.P. 1950 nr 104 poz. 1305 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 21 września 1950 r.
M.P. 1950 nr 104 poz. 1304 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 21 września 1950 r.
M.P. 1950 nr 104 poz. 1303 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 21 września 1950 r.
M.P. 1950 nr 104 poz. 1302 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 21 września 1950 r.
M.P. 1950 nr 104 poz. 1301 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 21 września 1950 r.
M.P. 1950 nr 104 poz. 1300 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 21 września 1950 r.
M.P. 1950 nr 104 poz. 1299 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 21 września 1950 r.
M.P. 1950 nr 104 poz. 1298 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 21 września 1950 r.
M.P. 1950 nr 104 poz. 1297 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 9 września 1950 r.
M.P. 1950 nr 104 poz. 1296 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 25 września 1950 r.
M.P. 1950 nr 104 poz. 1295 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 11 września 1950 r.
M.P. 1950 nr 104 poz. 1294 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 16 września 1950 r.
M.P. 1950 nr 103 poz. 1293 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 15 września 1950 r. o ogłoszeniu przedsiębiorstwa przejmowanego na własność Państwa.
M.P. 1950 nr 103 poz. 1292 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 lipca 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 listopada 1949 r., o utworzeniu przedsiębiorstw państwowych.
M.P. 1950 nr 103 poz. 1291 uchylony wykazem Uchwała Prezydium Rządu z dnia 27 września 1950 r. w sprawie usprawnienia zaopatrzenia ludności w opał oraz dodatkowego pozyskania w 1950 roku w lasach państwowych 600.000 m sześciennych drewna opałowego.
M.P. 1950 nr 103 poz. 1290 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 21 września 1950 r. w sprawie określenia dla pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej tabeli stanowisk służbowych, grup uposażenia zasadniczego dla poszczególnych stanowisk służbowych, zasad zaszeregowania do grup uposażenia, kwot miesięcznego uposażenia oraz dodatków do uposażenia.
M.P. 1950 nr 102 poz. 1289 uchylony wykazem Obwieszczenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 września 1950 r. o sprostowaniu błędu w zarządzeniu w sprawie wzoru umowy generalnej o dostawę towarów.
M.P. 1950 nr 102 poz. 1288 uchylony Uchwała Prezydium Rządu z dnia 13 września 1950 r. w sprawie racjonalnej gospodarki platyną oraz wyrobami platynowymi na potrzeby gospodarki narodowej.
M.P. 1950 nr 102 poz. 1287 uchylony wykazem Uchwała Prezydium Rządu z dnia 6 września 1950 r. w sprawie uzupełnienia uchwały Prezydium Rządu z dnia 26 lipca 1950 r. o akcji siewnej jesień 1950 r. i wiosna 1951 r.
M.P. 1950 nr 102 poz. 1286 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 13 września 1950 r. w sprawie ustalenia spisu przedsiębiorstw podległych Centralnemu Urzędowi Drobnej Wytwórczości.
M.P. 1950 nr 102 poz. 1285 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 13 września 1950 r. w sprawie ustalenia spisu przedsiębiorstw podległych Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.
M.P. 1950 nr 102 poz. 1284 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 6 września 1950 r. w sprawie zasad organizacji finansowej i systemu finansowego państwowych przedsiębiorstw podlegających władzom terenowym.
M.P. 1950 nr 102 poz. 1283 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 16 września 1950 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Warszawskiego Zespołu Miejskiego, przeznaczonych pod gospodarkę leśną.
M.P. 1950 nr 102 poz. 1282 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 16 września 1950 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Warszawskiego Zespołu Miejskiego, przeznaczonych pod gospodarkę leśną.
M.P. 1950 nr 102 poz. 1281 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 16 września 1950 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Warszawskiego Zespołu Miejskiego, przeznaczonych pod gospodarkę leśną.
M.P. 1950 nr 102 poz. 1280 uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 6 września 1950 r. w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Handlu Wewnętrznego.
M.P. 1950 nr 101 poz. 1279 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 sierpnia 1950 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy udzielaniu zamówień w trybie bezprzetargowym osobom innym, niż wymienione w § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych.
M.P. 1950 nr 101 poz. 1278 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 kwietnia 1950 r. w sprawie określenia wysokości wadiów i zabezpieczeń wykonania umów.
M.P. 1950 nr 101 poz. 1277 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 2 września 1950 r. o sprostowaniu błędu w zarządzeniu z dnia 3 maja 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami młyńskimi.
M.P. 1950 nr 101 poz. 1276 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 16 września 1950 r. o ogłoszeniu przedsiębiorstwa przechodzącego na własność Państwa.
M.P. 1950 nr 101 poz. 1275 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 6 września 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 101 poz. 1274 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 1950 r. w sprawie trybu zarachowywania wpłat z tytułu drobnych należności od obywateli polskich zamieszkałych za granicą.
M.P. 1950 nr 101 poz. 1273 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1950 nr 101 poz. 1272 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1950 nr 101 poz. 1271 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1950 nr 101 poz. 1270 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Instrukcja Ministra Komunikacji z dnia 15 września 1950 r. o używaniu samolotów sanitarnych lotnictwa cywilnego.
M.P. 1950 nr 101 poz. 1269 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 1950 r. w sprawie likwidacji niektórych spółdzielni kredytowych.
M.P. 1950 nr 101 poz. 1268 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 12 września 1950 r.
M.P. 1950 nr 100 poz. 1267 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 1950 r. zmieniające zarządzenie o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Centrala Deratyzacji - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione".
M.P. 1950 nr 100 poz. 1266 uznany za uchylony Orzeczenie nr 14 Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 29 lipca 1950 r. w sprawie przejęcia przedsiębiorstwa na własność Państwa.
M.P. 1950 nr 100 poz. 1265 uznany za uchylony Orzeczenie nr 13 Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 29 lipca 1950 r. o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1950 nr 100 poz. 1264 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 11 września 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 100 poz. 1263 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 19 maja 1950 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego p.n.: "Kieleckie Zakłady Graficzne".
M.P. 1950 nr 100 poz. 1262 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1950 nr 100 poz. 1261 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1950 nr 100 poz. 1260 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 12 września 1950 r. o wewnętrznej organizacji i trybie postępowania odwoławczych komisji lokalowych.
M.P. 1950 nr 100 poz. 1259 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 6 września 1950 r. o zmianie Instrukcji nr 8 w sprawie organizacji wewnętrznej i etatów wydziałów prezydiów rad narodowych.
M.P. 1950 nr 99 poz. 1258 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 8 września 1950 r. o ogłoszeniu pierwszego wykazu przedsiębiorstw przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1950 nr 99 poz. 1257 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 5 września 1950 r. w sprawie dostaw, robót i usług, wykonywanych na rzecz niektórych urzędów i przedsiębiorstw państwowych, podległych Ministrowi Kultury i Sztuki.
M.P. 1950 nr 99 poz. 1256 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 6 września 1950 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Instytutowi Włókiennictwa.
M.P. 1950 nr 99 poz. 1255 uznany za uchylony Orzeczenie nr 48 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 25 sierpnia 1950 r. w sprawie przejścia przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1950 nr 99 poz. 1254 uznany za uchylony Orzeczenie nr 47 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 24 sierpnia 1950 r. w sprawie przejęcia przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1950 nr 99 poz. 1253 uznany za uchylony Orzeczenie nr 12 Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 18 sierpnia 1950 r. o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1950 nr 99 poz. 1252 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 2 września 1950 r. zmieniające zarządzenie z dnia 3 września 1949 r. w sprawie przedsiębiorstw, którym mogą być udzielane zamówienia na równi z przedsiębiorstwami państwowymi.
M.P. 1950 nr 99 poz. 1251 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 2 września 1950 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Polski Komitet Normalizacyjny rejestru norm i standartów.
M.P. 1950 nr 99 poz. 1250 uznany za uchylony Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 26 sierpnia 1950 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1950 nr 99 poz. 1249 uchylony Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 2 września 1950 r. w sprawie gromadzenia, przechowywania i wyjątkowego udostępniania w bibliotekach druków wycofanych z obrotu.
M.P. 1950 nr 98 poz. 1248 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 24 sierpnia 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia o utworzeniu rejonowych przedsiębiorstw lasów państwowych.
M.P. 1950 nr 98 poz. 1247 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 22 sierpnia 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia o utworzeniu rejonowych przedsiębiorstw przemysłu leśnego.
M.P. 1950 nr 98 poz. 1246 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 22 sierpnia 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Centralny Zarząd Przemysłu Leśnego.
M.P. 1950 nr 98 poz. 1245 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 8 września 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Polska Fabryka Dachów Szklanych "Wema", sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.
M.P. 1950 nr 98 poz. 1244 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 31 sierpnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: "Wytwórnia Wyrobów Izolacyjnych - Izoterm" w Warszawie.
M.P. 1950 nr 98 poz. 1243 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 31 sierpnia 1950 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Zjednoczenie Budowy Miasta Nowa Huta".
M.P. 1950 nr 98 poz. 1242 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 31 sierpnia 1950 r. o sprostowaniu błędu w zarządzeniu z dnia 26 czerwca 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 98 poz. 1241 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 11 września 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem pod firmą: "Zakłady Przemysłowe I. Rychter i S-ka, wł. I. Nieć i S-ka" w Sosnowcu.
M.P. 1950 nr 98 poz. 1240 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 7 września 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem pod firmą: "St. Gurdek i Fr. Wiecheć" - Zakład Galwanizacji oraz Wyrobów Metalowych w Białej Krakowskiej.
M.P. 1950 nr 98 poz. 1239 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 2 września 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 98 poz. 1238 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 1 września 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem pod firmą: Zakłady Mechaniczne, Kazimierz Matuszewski i Ska w Warszawie.
M.P. 1950 nr 98 poz. 1237 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 30 sierpnia 1950 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 98 poz. 1236 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 1950 r. w sprawie księgowego ujęcia odpisów na Fundusz Zakładowy oraz likwidacji 2%-wego Funduszu Nagród i Prac Zleconych.
M.P. 1950 nr 98 poz. 1235 uchylony wykazem Uchwała Prezydium Rządu z dnia 6 września 1950 r. w sprawie oszczędności paliw i smarów w gospodarce samochodowej i rolnej.
M.P. 1950 nr 98 poz. 1234 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1950 nr 98 poz. 1233 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1950 nr 98 poz. 1232 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 1950 r. o zaliczeniu niektórych stacji pogotowia ratunkowego do zakładów społecznych służby zdrowia.
M.P. 1950 nr 98 poz. 1231 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 9 września 1950 r. o powołaniu Dyrekcji Osiedli Robotniczych w Opolu.
M.P. 1950 nr 98 poz. 1230 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 7 września 1950 r. o powołaniu Dyrekcji Osiedli Robotniczych w Szczecinie.
M.P. 1950 nr 98 poz. 1229 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 6 września 1950 r. w sprawie zmiany obszaru działania Dyrekcji Osiedli Robotniczych w Poznaniu.
M.P. 1950 nr 98 poz. 1228 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 6 września 1950 r. w sprawie dopuszczalności przedłużenia terminu pobierania dodatku przejściowego, przewidzianego uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r.
M.P. 1950 nr 98 poz. 1227 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 6 września 1950 r. w sprawie przyznania pracownikom Centrali Ministerstwa Handlu Zagranicznego oraz placówek handlowych Rzeczypospolitej za granicą dodatków do uposażeń za znajomość języków obcych.
M.P. 1950 nr 97 poz. 1226 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 29 sierpnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 97 poz. 1225 uchylony wykazem Instrukcja Ministra Finansów z dnia 1 września 1950 r. w sprawie zasad i warunków kredytowania akcji likwidacji odłogów i ugorów.
M.P. 1950 nr 97 poz. 1224 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 1950 r. w sprawie określenia równoważników zamiennych żyta w innych ziemiopłodach i warunków uiszczenia tymi równoważnikami podatku gruntowego w ziemiopłodach za 1950 rok oraz kategorii podatników i warunków, pod jakimi uiścić mogą w gotówce równowartość podatku gruntowego w ziemiopłodach.
M.P. 1950 nr 97 poz. 1223 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 6 września 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Warsztat Precyzyjno-Mechaniczny i Koncesjonowana Stacja do Legalizowania Wodomierzy, Dominik Danysz w Katowicach-Załężu.
M.P. 1950 nr 97 poz. 1222 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 3 sierpnia 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 1 stycznia 1950 r. w sprawie taryfy i systemu rozprowadzania biletów do teatrów świetlnych.
M.P. 1950 nr 97 poz. 1221 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1950 r. Instrukcja nr 12 w sprawie unormowania stosunku służbowego pracowników samorządowych, którzy przeszli do służby w wydziałach prezydiów rad narodowych.
M.P. 1950 nr 97 poz. 1220 uznany za uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1950 r. Instrukcja nr 11 w sprawie zaszeregowania pracowników wojewódzkich i powiatowych komisji planowania gospodarczego.
M.P. 1950 nr 97 poz. 1219 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1950 r. o zmianie załącznika do Instrukcji nr 10 w sprawie zaszeregowania kierowników wydziałów (oddziałów, referatów) w prezydiach rad narodowych.
M.P. 1950 nr 96 poz. 1218 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 25 sierpnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Wytwórnia Win Ludwik Karpiński, spadkobiercy w Gnieźnie.
M.P. 1950 nr 96 poz. 1217 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 22 czerwca 1950 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego p.n. "Drukarnia Naukowo Techniczna".
M.P. 1950 nr 96 poz. 1216 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 27 maja 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 stycznia 1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Zakład Zbiórki i Demontażu Maszyn Ceramicznych".
M.P. 1950 nr 96 poz. 1215 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 25 sierpnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 96 poz. 1214 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 19 maja 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Cegielnia w Gołębicach, gm. Dwikozy, pow. sandomierskiego.
M.P. 1950 nr 96 poz. 1213 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 12 maja 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 96 poz. 1212 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 25 kwietnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Cegielnia Freidenheima Józefa i S-ki w Buszkowicach, gm. Żurawica, pow. Przemyśl.
M.P. 1950 nr 96 poz. 1211 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 31 marca 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 96 poz. 1210 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 17 sierpnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: "Młyn Elektryczny - Kaszarnia i Olejarnia" wł. Ludwik Kotewicz w Chełmży.
M.P. 1950 nr 96 poz. 1209 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 czerwca 1950 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstw Miejskiego Handlu Detalicznego Artykułami Przemysłowymi i Spożywczymi.
M.P. 1950 nr 96 poz. 1208 akt indywidualny Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1950 nr 96 poz. 1207 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1950 nr 95 poz. 1206 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 5 lipca 1950 r. w sprawie nadzoru nad niektórymi środkami żywienia zwierząt.
M.P. 1950 nr 95 poz. 1205 uchylony Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 1950 r. w sprawie przedłużenia ograniczenia objętości prasy codziennej.
M.P. 1950 nr 95 poz. 1204 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1950 r. o zmianie Instrukcji nr 8 w sprawie organizacji wewnętrznej i etatów wydziałów prezydiów rad narodowych.
M.P. 1950 nr 95 poz. 1203 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 31 sierpnia 1950 r.
M.P. 1950 nr 94 poz. 1202 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 lipca 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 31 grudnia 1949 r. o utworzeniu Okręgowych Zarządów Państwowych Gospodarstw Rolnych.
M.P. 1950 nr 94 poz. 1201 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 94 poz. 1200 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 5 sierpnia 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia, dotyczącego ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: "Toruńska Fabryka Pierników, Cukrów i Soków, Jan Ruchniewicz" w Toruniu.
M.P. 1950 nr 94 poz. 1199 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 3 sierpnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 94 poz. 1198 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 22 sierpnia 1950 r. w sprawie uchylenia zarządzeń Ministra Komunikacji z dnia 4 lutego 1950 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Centrala Zleceń Towarowych" oraz o nadaniu statutu temu przedsiębiorstwu.
M.P. 1950 nr 94 poz. 1197 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 10 sierpnia 1950 r. o zmianie zarządzenia z dnia 4 lipca 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: "Poznańskie Zakłady Instalacyjne sp. z o.o." w Poznaniu, wł. Mendlewski Józef, Zapłacki Tomasz.
M.P. 1950 nr 94 poz. 1196 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa z dnia 25 sierpnia 1950 r. w sprawie ustalenia wzoru księgi kontroli soli przemysłowej oraz środków skażania soli bydlęcej.
M.P. 1950 nr 94 poz. 1195 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 25 sierpnia 1950 r. o ogłoszeniu przedsiębiorstwa przechodzącego na własność Państwa.
M.P. 1950 nr 94 poz. 1194 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 22 sierpnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Wytwórnia Zabawek i Sprzętów Domowego Użytku, właśc. Żylski w Nałęczowie.
M.P. 1950 nr 94 poz. 1193 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 1 sierpnia 1950 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Zjednoczenie Budowy Nowej Huty".
M.P. 1950 nr 94 poz. 1192 Okólnik Ministrów: Handlu Wewnętrznego oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 sierpnia 1950 r. w sprawie prowadzenia i utrzymywania tanich jatek.
M.P. 1950 nr 94 poz. 1191 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 15 sierpnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Pabianickie Młyny Parowe "Jedność", Sp. z o.o.
M.P. 1950 nr 94 poz. 1190 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 11 sierpnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Przetwórnia Mięsa, wł. Teodor Różkowski i S-ka, sp. z o.o. w Gdyni.
M.P. 1950 nr 94 poz. 1189 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 5 sierpnia 1950 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw i zakładów, w których na czele komórek rachunkowości stoi starszy księgowy.
M.P. 1950 nr 94 poz. 1188 uchylony wykazem Uchwała Prezydium Rządu z dnia 11 sierpnia 1950 r. w sprawie upowszechnienia i rozwoju spawalnictwa.
M.P. 1950 nr 94 poz. 1187 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 lipca 29 lipca 1950 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego 6-letniego Planu Rozwoju Gospodarczego i Budowy Podstaw Socjalizmu na lata 1950-1955.
M.P. 1950 nr 94 poz. 1186 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1950 nr 94 poz. 1185 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1950 r. w sprawie ustanowienia nowych stanowisk oraz określenia dodatków funkcyjnych i służbowych pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa.
M.P. 1950 nr 94 poz. 1184 uchylony Uchwała Prezydium Rządu z dnia 11 sierpnia 1950 r. w sprawie pracy i zakresu działania wydziałów kadr w państwowych urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach.
M.P. 1950 nr 94 poz. 1183 uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1950 r. w sprawie powołania przy Ministrze Komunikacji Rady Turystycznej i nadania jej statutu organizacyjnego.
M.P. 1950 nr 94 poz. 1182 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 29 lipca 1950 r.
M.P. 1950 nr 94 poz. 1181 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1950 r.
M.P. 1950 nr 94 poz. 1180 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1950 r.
M.P. 1950 nr 93 poz. 1179 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 18 lipca 1950 r. w sprawie zwrotu opakowań szklanych.
M.P. 1950 nr 93 poz. 1178 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 7 sierpnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: "Roboty Budowlano-Inżynierskie - Władysław Szmyt" w Poznaniu.
M.P. 1950 nr 93 poz. 1177 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów: Budownictwa oraz Górnictwa z dnia 8 lipca 1950 r. w sprawie połączenia przedsiębiorstwa państwowego p.n. "Przedsiębiorstwo Budowy Zakładów Przemysłu Węglowego - Wschód" z przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: "Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 10".
M.P. 1950 nr 93 poz. 1176 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa z dnia 18 lipca 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 kwietnia 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Zakłady Przemysłu Węgla Brunatnego".
M.P. 1950 nr 93 poz. 1175 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 18 sierpnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem pod firmą: Wytwórnia Wyrobów Metalowych "Monit" właśc. Karol Jandzik w Częstochowie.
M.P. 1950 nr 93 poz. 1174 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 17 sierpnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 93 poz. 1173 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 17 sierpnia 1950 r. w sprawie zmiany zarządzeń: z dnia 14 czerwca 1950 r. oraz z dnia 21 czerwca 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 93 poz. 1172 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 10 sierpnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem pod firmą: Wytwórnia Artykułów Blaszanych i Żelaznych w Warszawie.
M.P. 1950 nr 93 poz. 1171 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 5 sierpnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem pod firmą: Częstochowska Fabryka Farb "Zawodzie" w Częstochowie.
M.P. 1950 nr 93 poz. 1170 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 22 czerwca 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Biuro Projektowania Zakładów Przemysłu Metalowego.
M.P. 1950 nr 93 poz. 1169 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 1 stycznia 1950 r. w sprawie utworzenia Biur Projektów.
M.P. 1950 nr 93 poz. 1168 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 1950 r. w sprawie zasad wykonywania przez niektóre filie Państwowego Zakładu Higieny czynności zleconych w zakresie administracji sanitarnej oraz zmian organizacyjnych w tych filiach.
M.P. 1950 nr 93 poz. 1167 uznany za uchylony Instrukcja Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1950 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia spisu inżynierów i techników.
M.P. 1950 nr 93 poz. 1166 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1950 r. w sprawie spisu inżynierów i techników.
M.P. 1950 nr 93 poz. 1165 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1950 r. w sprawie powiększenia etatów osobowych administracji państwowej w budżecie na rok 1950.
M.P. 1950 nr 93 poz. 1164 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1950 r. w sprawie etatów osobowych administracji państwowej w budżecie na rok 1950.
M.P. 1950 nr 93 poz. 1163 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1950 r. w sprawie etatów osobowych administracji państwowej w budżecie na rok 1950.
M.P. 1950 nr 93 poz. 1162 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1950 r. w sprawie etatów osobowych administracji państwowej w budżecie na rok 1950.
M.P. 1950 nr 93 poz. 1161 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1950 r. o zmianie Instrukcji nr 3 w sprawie tworzenia wydziałów i referatów prezydiów rad narodowych.
M.P. 1950 nr 92 poz. 1160 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 sierpnia 1950 r. w sprawie terminu rozpoczęcia działalności i obszaru działania przedsiębiorstw państwowych pod nazwą: "Budowlane Przedsiębiorstwo Powiatowe".
M.P. 1950 nr 92 poz. 1159 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 11 sierpnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 92 poz. 1158 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 8 sierpnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 92 poz. 1157 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 10 sierpnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem pod firmą: Fabryka Chemiczna "Karczewski" w Warszawie.
M.P. 1950 nr 92 poz. 1156 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 8 sierpnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem pod firmą: Odlewnia Żelaza "Żeliwo" I. Aleksandrowicz i S-ka w Tomaszowie Maz.
M.P. 1950 nr 92 poz. 1155 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 5 sierpnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1950 nr 92 poz. 1154 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 15 lipca 1950 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstw państwowych pod nazwą: "Zakłady Wyrobów Kutych - Huta Milowice", "Starobielska Fabryka Kos", "Fabryka Wyrobów Metalowych i Narzędzi Gospodarczych" oraz "Fabryka Wyrobów Nożowniczych".
M.P. 1950 nr 92 poz. 1153 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 15 lipca 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 30 czerwca 1949 r. o utworzeniu Centralnego Zarządu Przemysłu Wyrobów Metalowych.
M.P. 1950 nr 92 poz. 1152 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 2 stycznia 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Biuro Projektowania Zakładów Przemysłu Metalowego.
M.P. 1950 nr 92 poz. 1151 uznany za uchylony Orzeczenie nr 12 Ministrów: Handlu Wewnętrznego oraz Przemysłu Ciężkiego z dnia 6 lipca 1950 r. o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1950 nr 92 poz. 1150 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 4 sierpnia 1950 r. o uchyleniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Piekarnia Mechaniczna w Otwocku.
M.P. 1950 nr 92 poz. 1149 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 25 lipca 1950 r. w sprawie terminu załatwiania podań o zezwolenie na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych w zakresie hurtu.
M.P. 1950 nr 92 poz. 1148 uchylony wykazem Okólnik Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1950 r. w sprawie przekazania rachunkowości w związku z nowym podziałem administracyjnym Państwa.
M.P. 1950 nr 92 poz. 1147 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 1950 r. w sprawie ustalenia okresu przechowywania dokumentów nie stanowiących bezpośredniego dowodu do księgowania w niektórych przedsiębiorstwach handlu uspołecznionego.
M.P. 1950 nr 92 poz. 1146 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 7 sierpnia 1950 r. w sprawie wzoru umów szczegółowych i bezpośrednich o dostawę towarów.
M.P. 1950 nr 92 poz. 1145 uchylony Uchwała Prezydium Rządu z dnia 26 lipca 1950 r. w sprawie włączenia do planów inwestycyjnych Centralnych Zarządów Przemysłu budownictwa ośrodków zdrowia w zakładach przemysłowych.
M.P. 1950 nr 92 poz. 1144 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1950 nr 92 poz. 1143 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 sierpnia 1950 r. w sprawie zmiany instrukcji o postępowaniu w razie wypadków lotniczych.
M.P. 1950 nr 92 poz. 1142 uznany za uchylony Okólnik Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 1950 r. w sprawie ulg w podatku od wynagrodzeń wypłacanych przodującym w pracy pracownikom b. przedsiębiorstw komunalnych z tytułu współzawodnictwa pracy.
M.P. 1950 nr 92 poz. 1141 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 17 marca 1949 r. w sprawie wysokości diet i kosztów noclegu przy podróżach służbowych, delegacjach i przeniesieniach poza granicami kraju.
M.P. 1950 nr 92 poz. 1140 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 11 sierpnia 1950 r. w sprawie szczegółowego określenia zakresu Narodowego Spisu Powszechnego 1950 r.
M.P. 1950 nr 92 poz. 1139 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1950 r. o organizacji i funkcjonowaniu kontroli wewnętrznej w Ministerstwie Przemysłu Lekkiego oraz urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach podległych, wydane w porozumieniu z Prezesem Najwyższej Izby Kontroli na wniosek Ministra Przemysłu Lekkiego.
M.P. 1950 nr 92 poz. 1138 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1950 r. w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Szkół Wyższych i Nauki.
M.P. 1950 nr 92 poz. 1137 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1950 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji o sposobie wykonywania kontroli przez organy Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1950 nr 91 poz. 1136 uznany za uchylony Orzeczenie nr 11 Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 6 lipca 1950 r. o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1950 nr 91 poz. 1135 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 7 sierpnia 1950 r. o ogłoszeniu przedsiębiorstwa przechodzącego na własność Państwa.
M.P. 1950 nr 91 poz. 1134 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 8 lipca 1950 r. w sprawie zakupów materiałów budowlanych przez Centralę Handlową Materiałów Budowlanych.
M.P. 1950 nr 91 poz. 1133 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 7 sierpnia 1950 r. w sprawie ustalenia listy jednostek gospodarczych, obowiązanych do zawierania umów generalnych i bezpośrednich, zwolnienia od obowiązku zawierania tych umów oraz ustalenia terminu zawierania umów planowych na rok 1950.
M.P. 1950 nr 91 poz. 1132 uchylony wykazem Uchwała Prezydium Rządu z dnia 26 lipca 1950 r. o akcji siewnej jesień 1950 r. i wiosna 1951 r.
M.P. 1950 nr 91 poz. 1131 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 lipca 1950 r. w sprawie trybu postępowania przy uznaniu projektów z zakresu architektury, urbanistyki, sztuki dekoracyjnej, architektury wnętrz, architektury krajobrazu lub rzeźby za posiadające wybitne wartości plastyczne.
M.P. 1950 nr 91 poz. 1130 uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1950 r. o zmianie uchwały Rady Ministrów z dnia 5 maja 1950 r. w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego.
M.P. 1950 nr 91 poz. 1129 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1950 r. w sprawie rozciągnięcia na pracowników Ministerstwa Szkół Wyższych i Nauki uchwały Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie przyznania dodatku przejściowego pracownikom zatrudnionym w Centralnym Urzędzie Szkolenia Zawodowego i niektórych Ministerstwach, którzy przeszli do pracy w tych resortach nie otrzymawszy mieszkań w Warszawie.
M.P. 1950 nr 91 poz. 1128 Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1950 r. w sprawie przejęcia na własność Państwa Szkoły Pielęgniarstwa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie.
M.P. 1950 nr 91 poz. 1127 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1950 r.
M.P. 1950 nr 91 poz. 1126 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 21 lipca 1950 r.
M.P. 1950 nr 90 poz. 1125 uznany za uchylony Instrukcja Generalnego Komisarza Spisowego z dnia 18 sierpnia 1950 r. dla władz spisowych w sprawie Narodowego Spisu Powszechnego 1950 r.
M.P. 1950 nr 89 poz. 1124 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 26 lipca 1950 r. o ogłoszeniu drugiego wykazu przedsiębiorstw przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1950 nr 89 poz. 1123 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów: Budownictwa i Handlu Wewnętrznego z dnia 25 lipca 1950 r. w sprawie przekazania przedsiębiorstwa pod firmą: "Centrala Materiałów Budowlanych sp. z o.o." w likwidacji - państwowemu przedsiębiorstwu wyodrębnionemu "Centrala Handlowa Materiałów Budowlanych".
M.P. 1950 nr 89 poz. 1122 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 6 maja 1950 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Centrala Handlu Zagranicznego Przemysłu Motoryzacyjnego "Motoimport".
M.P. 1950 nr 89 poz. 1121 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 22 czerwca 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 14 lipca 1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Energoprojekt" - Biuro Projektów Energetycznych.
M.P. 1950 nr 89 poz. 1120 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 4 lipca 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Wytwórnia Galanterii Drzewnej w Pruszkowie.
M.P. 1950 nr 89 poz. 1119 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Leśnictwa z dnia 25 lipca 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 października 1947 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego "Państwowy Instytut Wydawnictw Rolniczych".
M.P. 1950 nr 89 poz. 1118 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 29 lipca 1950 r. zmieniające zarządzenie o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: "Hotel pod Orłem" w Bydgoszczy.
M.P. 1950 nr 89 poz. 1117 nieobowiązujący - uchylona po