Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1969 nr 53 poz. 426 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 grudnia 1969 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1969 nr 53 poz. 425 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 15 grudnia 1969 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN).
M.P. 1969 nr 53 poz. 424 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 15 grudnia 1969 r. w sprawie ceny, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.
M.P. 1969 nr 53 poz. 423 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1969 r. w sprawie finansowania inwestycji i kapitalnych remontów jednostek państwowych w okresie przejściowym 1970 r.
M.P. 1969 nr 53 poz. 422 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 20 grudnia 1969 r. w sprawie obsadzenia mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 50 (Tomaszów Mazowiecki).
M.P. 1969 nr 53 poz. 421 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 grudnia 1969 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rządu z wykonania narodowego planu gospodarczego w 1968 r., sprawozdania Rządu z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1968 r. oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium za ten okres.
M.P. 1969 nr 53 poz. 420 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 grudnia 1969 r. o narodowym planie gospodarczym na 1970 r.
M.P. 1969 nr 52 poz. 419 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 15 grudnia 1969 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionej Polskiej Normy.
M.P. 1969 nr 52 poz. 418 Obwieszczenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 4 grudnia 1969 r. w sprawie ogłoszenia przepisów i instrukcji o narzędziach pomiarowych.
M.P. 1969 nr 52 poz. 417 uchylony wykazem Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1969 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1969 nr 52 poz. 416 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 3 grudnia 1969 r. w sprawie organizowania i prowadzenia publicznej działalności sportowej.
M.P. 1969 nr 52 poz. 415 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 4 grudnia 1969 r. w sprawie zezwolenia na zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli szkoły podstawowej.
M.P. 1969 nr 52 poz. 414 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 29 listopada 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad oraz trybu tworzenia i wykorzystania funduszu za osiągnięcia techniczne i ekonomiczne w przedsiębiorstwach doświadczalnych.
M.P. 1969 nr 52 poz. 413 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 grudnia 1969 r. w sprawie oznaczania numerami statystycznymi chorób, urazów i przyczyn zgonów.
M.P. 1969 nr 52 poz. 412 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 grudnia 1969 r. Wytyczne w sprawie zużytkowania kredytów budżetowych na zwalczanie alkoholizmu.
M.P. 1969 nr 52 poz. 411 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 grudnia 1969 r. w sprawie szczegółowych wytycznych o rejestracji i sprawozdawczości chorób zawodowych.
M.P. 1969 nr 52 poz. 410 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 1969 r. w sprawie przesunięcia niektórych agend oraz aktywów i pasywów między Narodowym Bankiem Polskim i Bankiem Rolnym.
M.P. 1969 nr 52 poz. 409 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1969 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zaangażowania nakładów inwestycyjnych.
M.P. 1969 nr 52 poz. 408 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów i Przewodniczącego Państwowej Komisji Cen z dnia 22 listopada 1969 r. w sprawie wyceny, ewidencji i rozliczeń przedmiotów o charakterze środków trwałych, nabytych lub wytworzonych ze środków pozainwestycyjnych w toku prac nad rozwojem nauki i techniki.
M.P. 1969 nr 52 poz. 407 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 8 grudnia 1969 r. w sprawie bilansowania i rozdzielnictwa materiałów.
M.P. 1969 nr 52 poz. 406 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 8 listopada 1969 r. w sprawie rozporządzania przedmiotami o charakterze środków trwałych, nabytymi lub wytworzonymi ze środków pozainwestycyjnych w toku prac nad rozwojem nauki i techniki.
M.P. 1969 nr 52 poz. 405 uchylony wykazem Zarządzenie nr 114 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1969 r. w sprawie zakresu działania Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z tytułu koordynacji międzyresortowej.
M.P. 1969 nr 51 poz. 404 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 20 listopada 1969 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1969 nr 51 poz. 403 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 20 listopada 1969 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1969 nr 51 poz. 402 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 1 grudnia 1969 r. uchylające zarządzenie w sprawie zapewnienia należytego stanu technicznego budowli wodnych oraz urządzeń piętrzących i upustowych na zbiornikach retencyjnych przeciwpowodziowych.
M.P. 1969 nr 51 poz. 401 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 29 listopada 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1969 nr 51 poz. 400 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 listopada 1969 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1969 nr 51 poz. 399 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 listopada 1969 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1969 nr 51 poz. 398 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 listopada 1969 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1969 nr 51 poz. 397 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 12 listopada 1969 r. w sprawie produkcji i sprzedaży wyrobów kulinarnych w zakładach gastronomicznych.
M.P. 1969 nr 51 poz. 396 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnień i obniżek w podatku gruntowym.
M.P. 1969 nr 51 poz. 395 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 1969 r. w sprawie zasad ewidencji opłat za wykonane usługi.
M.P. 1969 nr 51 poz. 394 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1969 r. w sprawie zezwolenia na zawieranie z cudzoziemcami przebywającymi w Polsce umów o wygłoszenie odczytów i wykonanie opracowań autorskich.
M.P. 1969 nr 51 poz. 393 uchylony wykazem Uchwała nr 212 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1969 r. w sprawie zasad premiowania pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach organizacyjnych służby inwestycyjnej.
M.P. 1969 nr 51 poz. 392 uchylony Uchwała nr 209 Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1969 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania zasobów złóż kopalin dla podjęcia działalności inwestycyjnej związanej z eksploatacją kopaliny lub jej przeróbką.
M.P. 1969 nr 51 poz. 391 uchylony Uchwała nr 205 Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1969 r. w sprawie dodatkowego premiowania za terminową i prawidłową realizację inwestycji.
M.P. 1969 nr 50 poz. 390 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 1969 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1969 nr 50 poz. 389 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 4 listopada 1969 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1969 nr 50 poz. 388 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 listopada 1969 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1969 nr 50 poz. 387 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 listopada 1969 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1969 nr 50 poz. 386 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 10 listopada 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obrotu niektórymi skórami futerkowymi w stanie surowym.
M.P. 1969 nr 50 poz. 385 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 18 listopada 1969 r. w sprawie ustalenia wykazu towarów objętych rocznym terminem wygaśnięcia uprawnień z tytułu braków ilościowych.
M.P. 1969 nr 50 poz. 384 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 1969 r. w sprawie opłat od wpłat na rachunki niektórych instytucji finansowych.
M.P. 1969 nr 50 poz. 383 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1969 nr 50 poz. 382 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 1969 r. w sprawie właściwości banków w zakresie finansowania działalności eksploatacyjnej i inwestycyjnej.
M.P. 1969 nr 50 poz. 381 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1969 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monet nominalnej wartości zł 10.
M.P. 1969 nr 49 poz. 380 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 23 października 1969 r. w sprawie opłaty rejestracyjnej do pojazdów samochodowych i przyczep należących do przedstawicielstw, urzędów, organizacji i osób korzystających z przywilejów dyplomatycznych.
M.P. 1969 nr 49 poz. 379 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 25 października 1969 r. w sprawie norm ubytków naturalnych niektórych artykułów w obrocie towarowym.
M.P. 1969 nr 49 poz. 378 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 20 października 1969 r. w sprawie zakresu wykonywania przez organy Państwowej Inspekcji Handlowej kontroli jakości artykułów oraz orzekania o ich zniszczeniu lub oddaniu do przerobu.
M.P. 1969 nr 49 poz. 377 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 1969 r. w sprawie gospodarki finansowej kombinatów przemysłowych.
M.P. 1969 nr 49 poz. 376 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 105 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1969 r. w sprawie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych.
M.P. 1969 nr 49 poz. 375 uchylony wykazem Uchwała nr 202 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1969 r. w sprawie umundurowania członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa.
M.P. 1969 nr 48 poz. 374 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 października 1969 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na wystawie pod nazwą "Myśl wynalazcza w technice" w Katowicach w roku 1969 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tej wystawie w roku 1969.
M.P. 1969 nr 48 poz. 373 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 października 1969 r. w sprawie planów realizacyjnych.
M.P. 1969 nr 48 poz. 372 uchylony wykazem Uchwała nr 203 Rady Ministrów z dnia 6 listopada 1969 r. zmieniająca uchwałę w sprawie funduszu premiowego w niektórych państwowych gospodarstwach rolnych.
M.P. 1969 nr 48 poz. 371 uchylony wykazem Uchwała nr 199 Rady Ministrów z dnia 23 października 1969 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu Banku Rolnego.
M.P. 1969 nr 48 poz. 370 uchylony Uchwała nr 196 Rady Ministrów z dnia 23 października 1969 r. w sprawie zadań Powszechnej Kasy Oszczędności oraz przejęcia przez Powszechną Kasę Oszczędności zadań i czynności przedsiębiorstwa Obsługa Ratalnej Sprzedaży "ORS".
M.P. 1969 nr 47 poz. 369 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 października 1969 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1969 nr 47 poz. 368 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 25 października 1969 r. w sprawie eksploatacji transformatorów.
M.P. 1969 nr 47 poz. 367 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 29 października 1969 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1969 nr 46 poz. 366 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 października 1969 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1969 nr 46 poz. 365 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 15 października 1969 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Obróbki Skrawaniem do przyznawania prawa do oznaczania znakami jakości narzędzi powszechnego użytku.
M.P. 1969 nr 46 poz. 364 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 30 września 1969 r. w sprawie zasad gospodarowania używanym ogumieniem trakcyjnym.
M.P. 1969 nr 46 poz. 363 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 1969 r. w sprawie sposobu prowadzenia badań geologicznych i związanych z nimi robót oraz sposobu postępowania z dokumentami geologicznymi.
M.P. 1969 nr 46 poz. 362 uchylony wykazem Uchwała nr 193 Rady Ministrów z dnia 23 października 1969 r. w sprawie kombinatów przemysłowych i budowlanych.
M.P. 1969 nr 45 poz. 361 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 października 1969 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN).
M.P. 1969 nr 45 poz. 360 uchylony wykazem Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 października 1969 r. o sprostowaniu błędu w zarządzeniu z dnia 7 sierpnia 1969 r. w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia nabycia niektórych praw majątkowych od podatku od nabycia praw majątkowych.
M.P. 1969 nr 45 poz. 359 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 października 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wód leczniczych (kopalin), których wydobywanie podlega prawu górniczemu.
M.P. 1969 nr 45 poz. 358 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 października 1969 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Obrony Kraju".
M.P. 1969 nr 45 poz. 357 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad rozliczeń z budżetem centralnym różnic budżetowych.
M.P. 1969 nr 44 poz. 356 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 października 1969 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1969 nr 44 poz. 355 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 23 września 1969 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1969 nr 44 poz. 354 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 27 września 1969 r. w sprawie niezawieszania prawa do emerytury lub renty rencistom zatrudnionym okresowo w powiatowych komisjach poborowych.
M.P. 1969 nr 44 poz. 353 obowiązujący Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 22 września 1969 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Zasłużonego Pracownika Łączności", zasad i trybu jej nadawania oraz sposobu noszenia.
M.P. 1969 nr 44 poz. 352 Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 30 sierpnia 1969 r. w sprawie zasad organizacji, zakresu i trybu działania terenowych zespołów usług projektowych.
M.P. 1969 nr 44 poz. 351 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 29 września 1969 r. w sprawie tworzenia, organizacji i zasad działania państwowych jednostek projektowania.
M.P. 1969 nr 44 poz. 350 uchylony Uchwała nr 180 Rady Ministrów z dnia 30 września 1969 r. w sprawie terminu wygaśnięcia roszczeń z tytułu braków ilościowych niektórych towarów w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1969 nr 44 poz. 349 uchylony Uchwała nr 179 Rady Ministrów z dnia 30 września 1969 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad współpracy pomiędzy szkołami wyższymi i wyższymi szkołami zawodowymi a jednostkami organizacyjnymi gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1969 nr 43 poz. 348 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października 1969 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1969 nr 43 poz. 347 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 15 września 1969 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1969 nr 43 poz. 346 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 20 września 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1969 nr 43 poz. 345 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 1969 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1951 r.
M.P. 1969 nr 43 poz. 344 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 22 września 1969 r. w sprawie zasad ustalania wartości użytkowej oraz kwalifikowania na złom lub do rozbiórki używanych pojazdów samochodowych i przyczep.
M.P. 1969 nr 43 poz. 343 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 1969 r. w sprawie umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności przysługujących Bankowi Handlowemu w Warszawie - Spółce Akcyjnej, Bankowi Polska Kasa Opieki - Spółce Akcyjnej oraz "Warcie" Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji - Spółce Akcyjnej.
M.P. 1969 nr 43 poz. 342 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 16 września 1969 r. w sprawie realizacji budownictwa poza terenami budowlanymi oraz w czasie poprzedzającym wyznaczenie terenów budowlanych.
M.P. 1969 nr 43 poz. 341 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 1969 r. w sprawie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych.
M.P. 1969 nr 43 poz. 340 uchylony wykazem Zarządzenie nr 94 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 1969 r. w sprawie regulaminów pracy w prezydiach rad narodowych.
M.P. 1969 nr 42 poz. 339 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 15 września 1969 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1969 nr 42 poz. 338 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 25 sierpnia 1969 r. w sprawie sportowych stopni żeglarskich i motorowodnych.
M.P. 1969 nr 42 poz. 337 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 września 1969 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Zasłużony dla Kultury Polskiej", trybu jej nadawania, sposobu wręczania i noszenia oraz trybu pozbawiania.
M.P. 1969 nr 42 poz. 336 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 21 sierpnia 1969 r. w sprawie niektórych zasad premiowania pracowników umysłowych w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych.
M.P. 1969 nr 41 poz. 335 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 14 sierpnia 1969 r. w sprawie opłat za legalizację narzędzi pomiarowych i inne czynności związane z legalizacją narzędzi pomiarowych.
M.P. 1969 nr 40 poz. 334 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 5 września 1969 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN).
M.P. 1969 nr 40 poz. 333 uchylony wykazem Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1969 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 115 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie współpracy naczelnych i centralnych organów administracji państwowej w sprawach planistycznych.
M.P. 1969 nr 40 poz. 332 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 kwietnia 1969 r. w sprawie zasad wynagradzania lekarzy za udział w naradach (konsyliach) lekarskich i za wykonywanie sekcji zwłok.
M.P. 1969 nr 40 poz. 331 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 28 sierpnia 1969 r. w sprawie ustalenia rejonów, w których dopuszczone jest w 1970 r. sztuczne zakażanie żyta sporyszem.
M.P. 1969 nr 40 poz. 330 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 30 sierpnia 1969 r. zmieniające zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie zasad oraz trybu bilansowania i rozdziału robót budowlano-montażowych na 1970 r.
M.P. 1969 nr 40 poz. 329 Uchwała Rady Państwa z dnia 10 września 1969 r. w sprawie zmiany na stanowisku Ministra Komunikacji.
M.P. 1969 nr 39 poz. 328 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 28 sierpnia 1969 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1969 nr 39 poz. 327 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 9 sierpnia 1969 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na XXIV Targach Krajowych Jesień - 1969 w Poznaniu w roku 1969 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1969.
M.P. 1969 nr 39 poz. 326 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 sierpnia 1969 r. w sprawie ustalenia obszaru, na którym w 1970 r. prowadzi się powszechne badanie bydła na gruźlicę we wszelkich jej postaciach.
M.P. 1969 nr 39 poz. 325 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 sierpnia 1969 r. w sprawie określenia kolejowych komisji lekarskich orzekających o stopniu trwałego uszczerbku na zdrowiu pracowników kolejowych, poszkodowanych wskutek wypadków przy pracy.
M.P. 1969 nr 39 poz. 324 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1969 r. w sprawie odpisów na fundusz rezerwowy oraz pokrycia środków obrotowych funduszami własnymi w obrocie w przedsiębiorstwach przemysłu terenowego nadzorowanych przez Komitet Drobnej Wytwórczości.
M.P. 1969 nr 39 poz. 323 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki finansowej niektórych przedsiębiorstw zbytu i zaopatrzenia.
M.P. 1969 nr 39 poz. 322 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 2 sierpnia 1969 r. w sprawie zasad bilansowania i rozdziału maszyn i urządzeń.
M.P. 1969 nr 39 poz. 321 uchylony wykazem Zarządzenie nr 91 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1969 r. o zakresie działania Ministra Komunikacji z tytułu koordynacji międzyresortowej.
M.P. 1969 nr 39 poz. 320 uchylony Zarządzenie nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1969 r. w sprawie zapewnienia ciągłości zaspokojenia zapotrzebowania kraju na maszyny, urządzenia, sprzęt techniczny oraz inne wyroby przemysłu uspołecznionego w razie podejmowania decyzji o zaniechaniu ich produkcji.
M.P. 1969 nr 39 poz. 319 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 87 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1969 r. w sprawie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych.
M.P. 1969 nr 39 poz. 318 uchylony Zarządzenie nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1969 r. w sprawie upoważnienia Ministra Żeglugi i niektórych innych jednostek do ustalania cen ryb i przetworów rybnych.
M.P. 1969 nr 38 poz. 317 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 września 1969 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1969 nr 38 poz. 316 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 sierpnia 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych.
M.P. 1969 nr 38 poz. 315 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 sierpnia 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarstw pomocniczych prowadzonych na zasadach rozrachunku gospodarczego przez jednostki budżetowe.
M.P. 1969 nr 38 poz. 314 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 sierpnia 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uproszczonych zasad gospodarki finansowej gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych.
M.P. 1969 nr 38 poz. 313 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 sierpnia 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki finansowej zakładów budżetowych.
M.P. 1969 nr 38 poz. 312 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 sierpnia 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych.
M.P. 1969 nr 38 poz. 311 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 30 lipca 1969 r. w sprawie zasad i warunków umów o prace projektowe w budownictwie oraz rozliczeń za te prace.
M.P. 1969 nr 37 poz. 310 uchylony wykazem Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 lipca 1969 r. o sprostowaniu błędu w zarządzeniu z dnia 29 października 1969 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania trwałego uszczerbku na zdrowiu dla celów wypłaty jednorazowych odszkodowań oraz świadczeń wyrównawczych pracownikom poszkodowanym wskutek wypadków przy pracy.
M.P. 1969 nr 37 poz. 309 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1969 r. o ustaleniu urzędowego spisu leków.
M.P. 1969 nr 37 poz. 308 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 sierpnia 1969 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego".
M.P. 1969 nr 37 poz. 307 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie finansowania kontraktacji produkcji roślinnej i zwierzęcej.
M.P. 1969 nr 37 poz. 306 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 1969 r. w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia nabycia niektórych praw majątkowych od podatku od nabycia praw majątkowych.
M.P. 1969 nr 37 poz. 305 uchylony wykazem Zarządzenie nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1969 r. o zakresie działania Ministra Przemysłu Ciężkiego z tytułu koordynacji międzyresortowej.
M.P. 1969 nr 37 poz. 304 uchylony wykazem Zarządzenie nr 80 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1969 r. o zakresie działania Komitetu Drobnej Wytwórczości z tytułu koordynacji międzyresortowej.
M.P. 1969 nr 37 poz. 303 uchylony wykazem Uchwała nr 159 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1969 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych delegowanych do prac związanych z montażem lub rozruchem maszyn i urządzeń poza przedsiębiorstwem macierzystym.
M.P. 1969 nr 37 poz. 302 uchylony Uchwała nr 158 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1969 r. w sprawie dodatkowego premiowania niektórych robotników i pracowników inżynieryjno-technicznych przedsiębiorstw produkujących i dostarczających maszyny i urządzenia za terminową ich dostawę, montaż i rozruch technologiczny.
M.P. 1969 nr 37 poz. 301 uchylony Uchwała nr 156 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1969 r. w sprawie rejestracji finansowej jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1969 nr 36 poz. 300 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 czerwca 1969 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1969 nr 36 poz. 299 uchylony Obwieszczenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 23 czerwca 1969 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1969 nr 36 poz. 298 uchylony wykazem Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1969 r. o zatwierdzeniu zmian w normach szacunkowych dla ustalania wartości budynków podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych.
M.P. 1969 nr 36 poz. 297 uchylony wykazem Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 25 lipca 1969 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu wydanych przez Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów obowiązujących aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1969 nr 36 poz. 296 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 30 lipca 1969 r. w sprawie kontroli stanu zdrowia osób uprawiających w sposób zorganizowany ćwiczenia ruchowe.
M.P. 1969 nr 36 poz. 295 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 sierpnia 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu uzgadniania cen artykułów nietypowych i opłat za nietypowe usługi (roboty) przemysłowe wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej przez przedsiębiorstwa podległe Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
M.P. 1969 nr 36 poz. 294 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 czerwca 1969 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1969 nr 36 poz. 293 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 czerwca 1969 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1969 nr 36 poz. 292 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 czerwca 1969 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1969 nr 36 poz. 291 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 czerwca 1969 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1969 nr 36 poz. 290 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 czerwca 1969 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1969 nr 36 poz. 289 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 czerwca 1969 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1969 nr 36 poz. 288 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 2 sierpnia 1969 r. w sprawie organizacji wynajmowania pokoi gościnnych.
M.P. 1969 nr 36 poz. 287 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 1969 r. w sprawie potrącania należności pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych z wynagrodzeń pracowników.
M.P. 1969 nr 36 poz. 286 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 8 sierpnia 1969 r. w sprawie zmiany zasad i warunków umów o wykonanie obiektów budownictwa oraz zasad ustalania wynagrodzeń i dokonywania rozliczeń za te obiekty.
M.P. 1969 nr 36 poz. 285 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 28 czerwca 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży oraz umów dostawy w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1969 nr 36 poz. 284 uchylony wykazem Zarządzenie nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1969 r. o zakresie działania Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z tytułu koordynacji międzyresortowej.
M.P. 1969 nr 36 poz. 283 uchylony wykazem Zarządzenie nr 77 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1969 r. o zakresie działania Ministra Przemysłu Lekkiego z tytułu koordynacji międzyresortowej.
M.P. 1969 nr 36 poz. 282 uchylony wykazem Zarządzenie nr 76 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1969 r. o zakresie działania Ministra Przemysłu Chemicznego z tytułu koordynacji międzyresortowej.
M.P. 1969 nr 36 poz. 281 uchylony wykazem Zarządzenie nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1969 r. o zakresie działania Ministra Gospodarki Komunalnej z tytułu koordynacji międzyresortowej.
M.P. 1969 nr 36 poz. 280 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1969 r. w sprawie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych.
M.P. 1969 nr 36 poz. 279 obowiązujący Zarządzenie nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1969 r. w sprawie zmiany nazwy miejscowości Studzianki w powiecie kozienickim, województwie kieleckim.
M.P. 1969 nr 36 poz. 278 uznany za uchylony Uchwała nr 162 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1969 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przejść granicznych przeznaczonych dla ruchu granicznego.
M.P. 1969 nr 36 poz. 277 uchylony Uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1969 r. zmieniająca uchwałę o podatku dochodowym od spółdzielczości.
M.P. 1969 nr 36 poz. 276 uznany za uchylony Uchwała nr 148 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1969 r. w sprawie akcji honorowego krwiodawstwa.
M.P. 1969 nr 36 poz. 275 uchylony wykazem Uchwała nr 147 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1969 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony Pracownik Łączności".
M.P. 1969 nr 36 poz. 274 uchylony Uchwała nr 146 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1969 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony dla Kultury Polskiej".
M.P. 1969 nr 36 poz. 273 uchylony Uchwała nr 142 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1969 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad realizacji budownictwa mieszkaniowego przez państwowe zakłady pracy i prezydia rad narodowych.
M.P. 1969 nr 36 poz. 272 uchylony wykazem Uchwała nr 141 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1969 r. w sprawie zadań niektórych prezydiów rad narodowych w zakresie inspekcji zatrudnienia w przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1969 nr 36 poz. 271 uchylony wykazem Uchwała nr 136 Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1969 r. w sprawie zniesienia przewidzianego w niektórych przepisach obowiązku uzgadniania i porozumienia z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów.
M.P. 1969 nr 36 poz. 270 uznany za uchylony Uchwała nr 135 Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1969 r. w sprawie przekazania niektórych uprawnień Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
M.P. 1969 nr 35 poz. 269 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 sierpnia 1969 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1969 nr 35 poz. 268 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 1969 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w okresie jesiennym 1969 r.
M.P. 1969 nr 35 poz. 267 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 sierpnia 1969 r. w sprawie organizowania i prowadzenia publicznych zabaw.
M.P. 1969 nr 35 poz. 266 uchylony wykazem Zarządzenie nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1969 r. w sprawie składu i zakresu działania społecznych komisji do spraw młodzieży studiującej.
M.P. 1969 nr 35 poz. 265 uchylony wykazem Zarządzenie nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1969 r. o zakresie działania Ministra Górnictwa i Energetyki z tytułu koordynacji międzyresortowej.
M.P. 1969 nr 35 poz. 264 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 67 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1969 r. w sprawie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych.
M.P. 1969 nr 35 poz. 263 uchylony Zarządzenie nr 64 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1969 r. w sprawie obowiązków zakładów pracy i szkół w zakresie prowadzenia ewidencji pracowników, studentów i uczniów podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony.
M.P. 1969 nr 35 poz. 262 uchylony Zarządzenie nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1969 r. w sprawie wypłaty emerytur lub rent rencistom będącym inżynierami, technikami lub rzeczoznawcami handlu zagranicznego.
M.P. 1969 nr 34 poz. 261 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 sierpnia 1969 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1969 nr 34 poz. 260 uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 1969 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1969 nr 34 poz. 259 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 lipca 1969 r. w sprawie zasad prowadzenia rejestru obszarów górniczych oraz wydawania zaświadczeń, wyciągów i odpisów z tego rejestru.
M.P. 1969 nr 34 poz. 258 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 15 lipca 1969 r. w sprawie zasad uznawania wypadków w drodze z domu do pracy i z pracy do domu za podlegające umowom ubezpieczenia.
M.P. 1969 nr 34 poz. 257 uchylony Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 1969 r. w sprawie doręczania kart powołania i wezwań imiennych do czynnej służby wojskowej.
M.P. 1969 nr 34 poz. 256 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 czerwca 1969 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1969 nr 34 poz. 255 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 czerwca 1969 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1969 nr 34 poz. 254 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 12 lipca 1969 r. w sprawie limitowania poboru mocy elektrycznej w zakładach przemysłowych gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1969 nr 34 poz. 253 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń oraz ustalenia norm kosztów uzyskania niektórych wynagrodzeń.
M.P. 1969 nr 34 poz. 252 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 1969 r. w sprawie finansowania przez banki i kontroli bankowej inwestycji realizowanych na terenie m. st. Warszawy przez jednostki planu centralnego.
M.P. 1969 nr 34 poz. 251 Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 8 lipca 1969 r. w sprawie zapewnienia dostaw maszyn i urządzeń dla obiektów przemysłowych oddawanych do eksploatacji w 1970 r.
M.P. 1969 nr 34 poz. 250 uchylony Uchwała nr 132 Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1969 r. w sprawie osiągania projektowanych zdolności produkcyjnych w zakładach i obiektach przemysłowych oddanych do użytku.
M.P. 1969 nr 34 poz. 249 uchylony wykazem Uchwała nr 130 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1969 r. w sprawie regulaminu Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego.
M.P. 1969 nr 34 poz. 248 uchylony wykazem Uchwała nr 121 Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1969 r. w sprawie limitowania zużycia energii elektrycznej w lokalach niemieszkalnych w okresie jesienno-zimowym 1969/1970.
M.P. 1969 nr 34 poz. 247 uchylony wykazem Uchwała nr 120 Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1969 r. w sprawie limitowania zużycia energii elektrycznej w zakładach przemysłowych gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1969 nr 33 poz. 246 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 7 lipca 1969 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1969 nr 33 poz. 245 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie wytycznych o planowym budownictwie na wsi i o wymianie łatwo zapalnych pokryć dachowych oraz w sprawie zespołów odbudowy, przebudowy lub budowy wsi i ramowego regulaminu dla tych zespołów.
M.P. 1969 nr 33 poz. 244 uchylony wykazem Uchwała nr 129 Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1969 r. w sprawie premiowania pracowników umysłowych w państwowych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych.
M.P. 1969 nr 33 poz. 243 uchylony Uchwała nr 128 Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1969 r. w sprawie normatywów cykli budowy.
M.P. 1969 nr 33 poz. 242 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 lipca 1969 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1969 nr 32 poz. 241 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 1969 r. w sprawie odsetek bankowych od kredytów i środków pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1969 nr 32 poz. 240 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 1969 r. w sprawie oprocentowania środków trwałych w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych, objętych planowaniem centralnym.
M.P. 1969 nr 32 poz. 239 uchylony Uchwała nr 126 Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1969 r. w sprawie wytycznych co do tworzenia, organizacji i zasad działania państwowych jednostek projektowania.
M.P. 1969 nr 32 poz. 238 uchylony Uchwała nr 125 Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1969 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki oraz od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.
M.P. 1969 nr 32 poz. 237 uchylony Uchwała nr 124 Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1969 r. w sprawie zasad finansowania inwestycji i kapitalnych remontów jednostek państwowych.
M.P. 1969 nr 32 poz. 236 uchylony Uchwała nr 122 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1969 r. w sprawie upoważnienia Ministra Gospodarki Komunalnej do ustalania ogólnych warunków umów o realizację inwestycji budowlanych zawieranych przez dyrekcje inwestycji miejskich oraz wojewódzkie dyrekcje inwestycji miejskich.
M.P. 1969 nr 31 poz. 235 Obwieszczenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 7 lipca 1969 r. w sprawie ogłoszenia przepisów i instrukcji o narzędziach pomiarowych.
M.P. 1969 nr 31 poz. 234 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 lipca 1969 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1969 nr 31 poz. 233 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 11 czerwca 1969 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1969 nr 31 poz. 232 uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 maja 1969 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1969 nr 31 poz. 231 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 9 czerwca 1969 r. w sprawie list odmian roślin uprawnych wpisanych do rejestru odmian oryginalnych i do spisu odmian selekcjonowanych oraz skreślonych z rejestru odmian oryginalnych w ciągu 1968 r.
M.P. 1969 nr 31 poz. 230 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków przekraczania granicy i przebywania na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej cudzoziemców zatrudnionych w transporcie międzynarodowym.
M.P. 1969 nr 31 poz. 229 obowiązujący Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 2 lipca 1969 r. w sprawie ustalenia przedsiębiorstwa upoważnionego do dokonywania zgłoszeń wynalazków do opatentowania za granicą, wykonywania praw z patentów uzyskanych za granicą oraz nabywania od osób zagranicznych praw z patentów uzyskanych w Polsce.
M.P. 1969 nr 31 poz. 228 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 26 czerwca 1969 r. w sprawie zmiany wykazu przedmiotów podlegających zgłoszeniu do oznaczonych jednostek, stanowiącego załącznik do uchwały nr 262 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1968 r. w sprawie rozporządzania przez jednostki gospodarki uspołecznionej niektórymi ruchomymi składnikami majątkowymi.
M.P. 1969 nr 31 poz. 227 uchylony wykazem Uchwała nr 118 Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1969 r. w sprawie terenowej koordynacji inwestycji oraz realizacji inwestycji towarzyszących i wspólnych.
M.P. 1969 nr 30 poz. 226 uchylony wykazem Zarządzenie nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1969 r. o zakresie działania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z tytułu koordynacji międzyresortowej.
M.P. 1969 nr 30 poz. 225 uchylony wykazem Uchwała nr 115 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie współpracy naczelnych i centralnych organów administracji państwowej w sprawach planistycznych.
M.P. 1969 nr 30 poz. 224 uchylony Uchwała nr 114 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie koordynacji międzyresortowej.
M.P. 1969 nr 30 poz. 223 uchylony Uchwała nr 113 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie trybu działania Rady Ministrów i Prezydium Rządu.
M.P. 1969 nr 29 poz. 222 uchylony wykazem Instrukcja Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 26 czerwca 1969 r. w sprawie zasad planowania, kontroli i korekty funduszu płac w biurach projektów.
M.P. 1969 nr 29 poz. 221 uchylony Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 czerwca 1969 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania pomocy materialnej studentom szkół wyższych.
M.P. 1969 nr 28 poz. 220 uchylony Uchwała nr 110 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1969 r. w sprawie projektowania inwestycji.
M.P. 1969 nr 27 poz. 219 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lipca 1969 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1969 nr 27 poz. 218 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 17 czerwca 1969 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1969 nr 27 poz. 217 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 czerwca 1969 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1969 nr 27 poz. 216 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 czerwca 1969 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1969 nr 27 poz. 215 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 3 czerwca 1969 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1969 nr 27 poz. 214 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 30 maja 1969 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1969 nr 27 poz. 213 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 22 maja 1969 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1969 nr 27 poz. 212 Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 31 maja 1969 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1969 nr 27 poz. 211 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1969 r. w sprawie określenia organów uprawnionych do bezpłatnego przyznawania przedmiotów ortopedycznych niektórym grupom ludności oraz zasad i trybu przyznawania tych przedmiotów.
M.P. 1969 nr 27 poz. 210 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 9 czerwca 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży owoców i warzyw.
M.P. 1969 nr 27 poz. 209 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 czerwca 1969 r. w sprawie ustalenia liczby mandatów dla członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z wyboru, reprezentujących główne kierunki studiów w poszczególnych typach szkół wyższych.
M.P. 1969 nr 27 poz. 208 uchylony Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 13 czerwca 1969 r. w sprawie tymczasowego rozszerzenia niektórych uprawnień kierowców.
M.P. 1969 nr 27 poz. 207 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 czerwca 1969 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru posłów na Sejm.
M.P. 1969 nr 27 poz. 206 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 czerwca 1969 r. w sprawie powołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1969 nr 27 poz. 205 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 czerwca 1969 r. w sprawie odwołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1969 nr 27 poz. 204 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 czerwca 1969 r. w sprawie powołania Rady Ministrów.
M.P. 1969 nr 27 poz. 203 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 27 czerwca 1969 r. w sprawie powołania Prezesa Rady Ministrów.
M.P. 1969 nr 27 poz. 202 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 27 czerwca 1969 r. w sprawie wyboru Rady Państwa.
M.P. 1969 nr 27 poz. 201 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 27 czerwca 1969 r. w sprawie wyboru Marszałka i wicemarszałków Sejmu.
M.P. 1969 nr 26 poz. 200 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 czerwca 1969 r. w sprawie typów aptek oraz zakresu ich czynności.
M.P. 1969 nr 26 poz. 199 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarki finansowej generalnych dostawców.
M.P. 1969 nr 26 poz. 198 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 16 czerwca 1969 r. w sprawie zasad oraz trybu bilansowania i rozdziału robót budowlano-montażowych na 1970 r.
M.P. 1969 nr 25 poz. 197 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 20 maja 1969 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1969 nr 25 poz. 196 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 7 czerwca 1969 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na wystawie pod nazwą "Technika Medycynie" (TECHMED-1969) w roku 1969 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tej wystawie w roku 1969.
M.P. 1969 nr 25 poz. 195 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 6 czerwca 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie normatywów czasowych oddawania do montażu i eksploatacji maszyn i urządzeń.
M.P. 1969 nr 25 poz. 194 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 czerwca 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obniżenia i zryczałtowania opłaty od przewozu wykonywanego na obszarze Polski samochodami ciężarowymi zarejestrowanymi za granicą.
M.P. 1969 nr 25 poz. 193 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 1969 r. w sprawie organizacji i finansowania robót budowlano-montażowych oraz budowlano-remontowych wykonywanych systemem gospodarczym w państwowych jednostkach organizacyjnych.
M.P. 1969 nr 25 poz. 192 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 1969 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monet nominalnej wartości zł 10.
M.P. 1969 nr 25 poz. 191 Zarządzenie nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1969 r. w sprawie usprawnienia prac nad wycofywaniem z produkcji wyrobów przemysłu maszynowego i elektrotechnicznego technicznie przestarzałych, zaliczonych do grupy nowoczesności "C".
M.P. 1969 nr 25 poz. 190 uchylony wykazem Zarządzenie nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1969 r. w sprawie przewozu przesyłek towarowych w komunikacji kombinowanej kolejowo-samochodowej.
M.P. 1969 nr 25 poz. 189 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 21 czerwca 1969 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej V kadencji.
M.P. 1969 nr 24 poz. 188 uchylony Zarządzenie nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1969 r. w sprawie ramowych zasad, trybu oraz organizacji bilansowania i rozdziału robót budowlano-montażowych.
M.P. 1969 nr 24 poz. 187 uchylony wykazem Uchwała nr 106 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1969 r. w sprawie ustalania cen za prace projektowe.
M.P. 1969 nr 24 poz. 186 uchylony Uchwała nr 103 Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1969 r. w sprawie metod oceny i klasyfikowania nowo rozpoczynanych inwestycji przemysłowych w latach 1971-1975.
M.P. 1969 nr 23 poz. 185 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 maja 1969 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na Wystawie w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w roku 1969 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tej wystawie w roku 1969.
M.P. 1969 nr 23 poz. 184 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 maja 1969 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na XXXVIII Międzynarodowych Targach Poznańskich w roku 1969 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1969.
M.P. 1969 nr 23 poz. 183 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 2 czerwca 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1969 nr 23 poz. 182 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 2 czerwca 1969 r. w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać dopuszczone do obrotu przenośne ogrzewacze gazowe.
M.P. 1969 nr 23 poz. 181 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnienia organizacji społecznych i zawodowych od niektórych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1969 nr 23 poz. 180 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1969 r. w sprawie ulg podatkowych dla rzemieślników szkolących uczniów.
M.P. 1969 nr 23 poz. 179 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 1969 r. w sprawie gospodarowania funduszem prewencyjnym Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.
M.P. 1969 nr 23 poz. 178 uchylony wykazem Uchwała nr 95 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1969 r. w sprawie regulaminu Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.
M.P. 1969 nr 22 poz. 177 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 czerwca 1969 r. o wynikach wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przeprowadzonych dnia 1 czerwca 1969 r.
M.P. 1969 nr 21 poz. 176 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 maja 1969 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1969 nr 21 poz. 175 Pismo Okólne z dnia 29 maja 1969 r. w sprawie opracowania projektów planu na lata 1971-1975.
M.P. 1969 nr 21 poz. 174 uchylony wykazem Pismo Okólne z dnia 29 maja 1969 r. Wytyczne w sprawie współdziałania administracji z samorządem robotniczym.
M.P. 1969 nr 21 poz. 173 uchylony Uchwała nr 91 Rady Ministrów z dnia 28 maja 1969 r. w sprawie ryczałtów za noclegi w podróżach służbowych.
M.P. 1969 nr 20 poz. 172 uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 maja 1969 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1969 nr 20 poz. 171 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 8 maja 1969 r. w sprawie podstawy wymiaru rent i wysokości składek na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących uspołecznione sklepy i księgarnie na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej.
M.P. 1969 nr 20 poz. 170 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 maja 1969 r. w sprawie ogólnych warunków umów pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej o wykonanie robót geodezyjnych i kartograficznych.
M.P. 1969 nr 20 poz. 169 uchylony Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego i Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk z dnia 17 kwietnia 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu składania przez rady wydziału i rady naukowe wniosków o przedstawienie kandydatów do tytułu naukowego.
M.P. 1969 nr 20 poz. 168 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Gospodarki Komunalnej z dnia 26 kwietnia 1969 r. w sprawie regulaminu odznaki "Przodujący Drogowiec".
M.P. 1969 nr 20 poz. 167 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 10 maja 1969 r. w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać dopuszczone do obrotu przenośne parniki gospodarskie na paliwo stałe.
M.P. 1969 nr 20 poz. 166 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 2 maja 1969 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wykazie jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania kontroli zapasów, stanowiącym załącznik do uchwały nr 48 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1964 r. w sprawie przeprowadzania kontroli zapasów przez jednostki zbytu.
M.P. 1969 nr 19 poz. 165 uchylony wykazem Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 15 kwietnia 1969 r. w sprawie wykazu wydanych przez Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów obowiązujących aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1969 nr 19 poz. 164 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 22 kwietnia 1969 r. w sprawie przeprowadzania obowiązkowych badań i oceny jakości wyrobów.
M.P. 1969 nr 19 poz. 163 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 5 maja 1969 r. w sprawie zasad i sposobu ustalania oraz trybu zatwierdzania zasobów wód podziemnych.
M.P. 1969 nr 19 poz. 162 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania dodatkowego wynagrodzenia lekarzom zakładów leczniczo-zapobiegawczych przemysłowej służby zdrowia oraz szczegółowych zadań tych lekarzy.
M.P. 1969 nr 19 poz. 161 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 28 kwietnia 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia normatywów czasowych oddawania do montażu i eksploatacji maszyn branżowych przemysłu rolno-spożywczego i sprężarek chłodniczych.
M.P. 1969 nr 19 poz. 160 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozliczania udziałów budżetów terenowych w dochodach budżetu centralnego.
M.P. 1969 nr 19 poz. 159 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 15 kwietnia 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów o roboty budowlano-montażowe wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
M.P. 1969 nr 19 poz. 158 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad ustalania wskaźników rentowności.
M.P. 1969 nr 19 poz. 157 uchylony wykazem Uchwała nr 85 Rady Ministrów z dnia 12 maja 1969 r. w sprawie zakazu sprzedaży niektórych napojów alkoholowych w dniach 31 maja i 1 czerwca 1969 r.
M.P. 1969 nr 19 poz. 156 uchylony wykazem Uchwała nr 83 Rady Ministrów z dnia 8 maja 1969 r. w sprawie usprawnienia pracy resortów przy wykonywaniu niektórych uchwał i innych aktów.
M.P. 1969 nr 18 poz. 155 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 24 kwietnia 1969 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1969 nr 18 poz. 154 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 22 kwietnia 1969 r. w sprawie ustalenia kosztów zestawu materiałów budowlanych potrzebnych na wybudowanie 4-izbowego domu mieszkalnego o standardowym wyposażeniu za rok 1968.
M.P. 1969 nr 18 poz. 153 Zarządzenie nr 43 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 maja 1969 r. w sprawie prac przygotowawczych do projektu planu na lata 1971-1975 w zakresie wykorzystania rezerw zdolności produkcyjnych oraz przyśpieszenia realizacji inwestycji kontynuowanych i wcześniejszego uzyskania efektów gospodarczych.
M.P. 1969 nr 17 poz. 152 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 maja 1969 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1969 nr 17 poz. 151 uchylony wykazem Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 15 marca 1969 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych, ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1969 nr 17 poz. 150 uchylony Obwieszczenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 14 kwietnia 1969 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1969 nr 17 poz. 149 uchylony Obwieszczenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 marca 1969 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1969 nr 17 poz. 148 uchylony wykazem Obwieszczenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 29 marca 1969 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1969 nr 17 poz. 147 Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 15 kwietnia 1969 r. w sprawie zasad podziału przez rzemieślnicze spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu zamówień na dostawy, roboty i usługi pomiędzy zrzeszonych w nich rzemieślników i w sprawie nadzoru nad wykonaniem tych zamówień.
M.P. 1969 nr 17 poz. 146 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 16 kwietnia 1969 r. w sprawie organizacji ośrodków hodowli koni oraz zniesienia ośrodków hodowli innych zwierząt gospodarskich.
M.P. 1969 nr 17 poz. 145 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 12 kwietnia 1969 r. w sprawie zmiany regulaminu odznaki "Przodujący Kolejarz".
M.P. 1969 nr 17 poz. 144 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 22 kwietnia 1969 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników i uzgodnień dostaw oraz ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy węgla i brykietów z węgla w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1969 nr 17 poz. 143 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 1969 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych od przedsiębiorstw państwowego przemysłu terenowego i spółdzielni wykonujących roboty budowlane.
M.P. 1969 nr 17 poz. 142 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1969 r. w sprawie przekazania Ministrowi Górnictwa i Energetyki uprawnień do wydawania przepisów o przydziałach, rozdzielnikach i uzgodnieniach dostaw węgla i brykietów z węgla.
M.P. 1969 nr 17 poz. 141 uznany za uchylony Zarządzenie nr 38 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1969 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku świadczenia usług przewozowych na cele akcji wyborczej w 1969 r.
M.P. 1969 nr 17 poz. 140 uchylony Uchwała nr 73 Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1969 r. zmieniająca uchwałę o przekazaniu spraw zaopatrywania ludności w wodę na terenie gromad do zakresu działania Ministra Rolnictwa.
M.P. 1969 nr 17 poz. 139 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 kwietnia 1969 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1969 nr 17 poz. 138 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 kwietnia 1969 r. w sprawie powołania Ministra Żeglugi.
M.P. 1969 nr 17 poz. 137 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 kwietnia 1969 r. w sprawie powołania Ministra Handlu Zagranicznego.
M.P. 1969 nr 17 poz. 136 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 kwietnia 1969 r. w sprawie odwołania Ministra Żeglugi.
M.P. 1969 nr 16 poz. 135 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 28 marca 1969 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1969 nr 16 poz. 134 Obwieszczenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 31 marca 1969 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1969 nr 16 poz. 133 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 15 marca 1969 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1969 nr 16 poz. 132 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 4 kwietnia 1969 r. w sprawie uzupełnienia wykazu instytutów naukowo-badawczych uważanych za instytuty techniczne.
M.P. 1969 nr 16 poz. 131 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 kwietnia 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych.
M.P. 1969 nr 16 poz. 130 uchylony Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 kwietnia 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie bliższego określenia stopni naukowych i tytułów naukowych w zależności od dziedziny nauki lub dyscypliny naukowej, których te stopnie i tytuły dotyczą.
M.P. 1969 nr 16 poz. 129 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 1969 r. w sprawie obowiązku służby wojskowej kobiet.
M.P. 1969 nr 16 poz. 128 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 kwietnia 1969 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1969 nr 16 poz. 127 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 9 kwietnia 1969 r. w sprawie określenia stanowisk w lotnictwie cywilnym, w odniesieniu do których mogą być zawierane umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.
M.P. 1969 nr 16 poz. 126 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 31 marca 1969 r. w sprawie opłat rejestracyjnych od pojazdów samochodowych, przyczep i trolejbusów.
M.P. 1969 nr 16 poz. 125 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ulg podatkowych dla przedsiębiorstw państwowych podległych radom narodowym oraz dla spółdzielni i ich związków.
M.P. 1969 nr 16 poz. 124 obowiązujący Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 15 kwietnia 1969 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla przeliczeń wkładów oszczędnościowych za rok 1968.
M.P. 1969 nr 16 poz. 123 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 25 marca 1969 r. w sprawie uzupełnienia wykazu grup i rodzajów usług dla ludności oraz rozszerzenia zakresu działalności usługowej określonej w paragrafie 39 ust. 2 uchwały nr 203 Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1965 r. w sprawie rozwoju usług dla ludności w latach 1966-1970.
M.P. 1969 nr 15 poz. 122 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 28 marca 1969 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1969 nr 15 poz. 121 Obwieszczenie Ministra Komunikacji z dnia 28 lutego 1969 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1969 nr 15 poz. 120 uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 7 marca 1969 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1969 nr 15 poz. 119 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 31 marca 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie środków ratunkowych na statkach morskich.
M.P. 1969 nr 15 poz. 118 Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 marca 1969 r. w sprawie premii dla autorów i hodowców odmian oryginalnych i selekcjonowanych roślin uprawnych.
M.P. 1969 nr 15 poz. 117 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 31 stycznia 1969 r. w sprawie zaliczenia niektórych urządzeń melioracji półpodstawowych do melioracji podstawowych.
M.P. 1969 nr 15 poz. 116 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 26 marca 1969 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw uprawnionych do nabywania surowca tytoniowego oraz warunków uprawy tytoniu do celów naukowo-badawczych i szkoleniowych.
M.P. 1969 nr 15 poz. 115 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 22 marca 1969 r. w sprawie wypieku, zużycia surowców do wypieku oraz wprowadzania do obrotu pieczywa piekarskiego.
M.P. 1969 nr 15 poz. 114 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 6 marca 1969 r. w sprawie pozarynkowej sprzedaży materiałów budowlanych z puli rynkowej jednostkom gospodarki uspołecznionej i organizacjom społecznym przez placówki uspołecznionego handlu detalicznego.
M.P. 1969 nr 15 poz. 113 uchylony wykazem Uchwała nr 65 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1969 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Przodujący Drogowiec".
M.P. 1969 nr 15 poz. 112 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 64 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1969 r. w sprawie ustalania zasobów wód podziemnych przy podejmowaniu działalności inwestycyjnej związanej z eksploatacją tych wód.
M.P. 1969 nr 14 poz. 111 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 kwietnia 1969 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1969 nr 14 poz. 110 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 20 marca 1969 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1969 nr 14 poz. 109 uchylony wykazem Zarządzenie nr 27 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 1969 r. w sprawie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw gospodarki uspołecznionej z jednostkami gospodarki nie uspołecznionej.
M.P. 1969 nr 13 poz. 108 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 1969 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1969 nr 13 poz. 107 Obwieszczenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 1 marca 1969 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1969 nr 13 poz. 106 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 10 marca 1969 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 314 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1961 r. w sprawie usprawnienia kooperacji przemysłowej.
M.P. 1969 nr 13 poz. 105 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 marca 1969 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na XXIII Targach Krajowych Wiosna 1969 r. w Poznaniu w roku 1969 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1969.
M.P. 1969 nr 13 poz. 104 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1969 r. w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia nabycia niektórych praw majątkowych od podatku od nabycia praw majątkowych.
M.P. 1969 nr 13 poz. 103 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zjednoczeń grupujących przedsiębiorstwa, dla których dotacje przedmiotowe mogą być finansowane z podatku obrotowego.
M.P. 1969 nr 12 poz. 102 uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 marca 1969 r. o wprowadzeniu zmian do urzędowego spisu leków.
M.P. 1969 nr 12 poz. 101 uchylony wykazem Obwieszczenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 25 marca 1969 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1969 nr 12 poz. 100 uchylony Obwieszczenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 27 lutego 1969 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1969 nr 12 poz. 99 uchylony Zarządzenie nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 marca 1969 r. w sprawie ewidencji i realizacji postulatów i wniosków wyborców.
M.P. 1969 nr 11 poz. 98 uchylony Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 20 lutego 1969 r. w sprawie ewidencji gruntów.
M.P. 1969 nr 10 poz. 97 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 10 lutego 1969 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na wystawie pod nazwą "Osiągnięcia polskiej nauki i techniki w zakresie aparatury naukowo-badawczej" w Warszawie w roku 1969 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tej wystawie w roku 1969.
M.P. 1969 nr 10 poz. 96 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania robotnikom tytułów kwalifikacyjnych w określonym zawodzie.
M.P. 1969 nr 10 poz. 95 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 1969 r. w sprawie przenoszenia kredytów budżetowych pomiędzy niektórymi działami, rozdziałami i tytułami budżetu centralnego w 1969 r.
M.P. 1969 nr 10 poz. 94 uchylony wykazem Uchwała nr 54 Rady Ministrów z dnia 14 marca 1969 r. w sprawie uproszczenia trybu działalności naczelnych i centralnych organów administracji.
M.P. 1969 nr 10 poz. 93 uchylony Uchwała nr 46 Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1969 r. w sprawie zasad i trybu wprowadzania oraz oceny eksperymentów gospodarczych.
M.P. 1969 nr 10 poz. 92 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 14 marca 1969 r. w sprawie ustalenia liczby członków wojewódzkich rad narodowych i miejskich rad narodowych w miastach wyłączonych z województw.
M.P. 1969 nr 10 poz. 91 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 marca 1969 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1969 nr 10 poz. 90 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 14 marca 1969 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1969 nr 9 poz. 89 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 26 lutego 1969 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1969 nr 9 poz. 88 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 26 lutego 1969 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1969 nr 9 poz. 87 uchylony Obwieszczenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 lutego 1969 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1969 nr 9 poz. 86 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 4 marca 1969 r. w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać dopuszczone do obrotu przenośne kuchnie grzewcze.
M.P. 1969 nr 9 poz. 85 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki finansowej niektórych przedsiębiorstw zbytu i zaopatrzenia.
M.P. 1969 nr 9 poz. 84 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 1969 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od niektórych spółdzielczych zakładów usługowych.
M.P. 1969 nr 9 poz. 83 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1969 r. w sprawie funduszu zakładowego w niektórych specjalizujących się w eksporcie przedsiębiorstwach przemysłowych resortu przemysłu ciężkiego.
M.P. 1969 nr 8 poz. 82 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 marca 1969 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1969 nr 8 poz. 81 Obwieszczenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 24 lutego 1969 r. w sprawie ogłoszenia przepisów i instrukcji o narzędziach pomiarowych.
M.P. 1969 nr 8 poz. 80 uchylony Obwieszczenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 20 lutego 1969 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1969 nr 8 poz. 79 uchylony Obwieszczenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 5 lutego 1969 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1969 nr 8 poz. 78 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 12 stycznia 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia niektórych elementów kalkulacji kosztów przy ustalaniu cen artykułów wytwarzanych przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
M.P. 1969 nr 8 poz. 77 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lutego 1969 r. w sprawie trybu opiniowania dokumentacji inwestycji w zakresie wymagań sanitarno-higienicznych.
M.P. 1969 nr 8 poz. 76 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 19 lutego 1969 r. w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać dopuszczone do obrotu przenośne metalowe piece trocinowe.
M.P. 1969 nr 8 poz. 75 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu finansowania oraz kontroli dotacji przedmiotowych.
M.P. 1969 nr 8 poz. 74 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarki finansowej generalnych dostawców.
M.P. 1969 nr 8 poz. 73 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 22 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1969 r. w sprawie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych.
M.P. 1969 nr 8 poz. 72 uchylony wykazem Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1969 r. w sprawie trybu rozpatrywania i załatwiania wniosków zgłaszanych na krajowych naradach przewodniczących prezydiów rad narodowych.
M.P. 1969 nr 7 poz. 71 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 15 lutego 1969 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1969 nr 7 poz. 70 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 13 lutego 1969 r. w sprawie ogłoszenia listy jednostek wyspecjalizowanych, właściwych do zagospodarowania zgłoszonych im przedmiotów zbędnych.
M.P. 1969 nr 7 poz. 69 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 lutego 1969 r. o wprowadzeniu zmian do wykazu leków gotowych, wprowadzanych do obrotu w aptekach przeznaczonych do skupu i sprzedaży leków zagranicznych.
M.P. 1969 nr 7 poz. 68 uznany za uchylony Wytyczne Prezydium Komitetu Nagród Państwowych z dnia 12 lutego 1969 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie nagród państwowych w dziedzinie nauki, techniki oraz kultury i sztuki w 1970 r.
M.P. 1969 nr 7 poz. 67 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1969 r. w sprawie zasad finansowania i wypłacania fundowanych stypendiów doktoranckich oraz trybu poboru kwot stypendiów podlegających zwrotowi.
M.P. 1969 nr 7 poz. 66 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.
M.P. 1969 nr 7 poz. 65 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 1969 r. w sprawie przejęcia przez Bank Inwestycyjny niektórych agend Banku Gospodarstwa Krajowego.
M.P. 1969 nr 7 poz. 64 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 1969 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia o czynnościach bankowych na obszarach wyzwolonych spod okupacji.
M.P. 1969 nr 7 poz. 63 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości prowizji i opłat bankowych.
M.P. 1969 nr 6 poz. 62 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 stycznia 1969 r. w sprawie umundurowania pracowników organów do spraw leśnictwa oraz ochrony przyrody prezydiów rad narodowych.
M.P. 1969 nr 6 poz. 61 uchylony Zarządzenie Ministrów Finansów i Gospodarki Komunalnej z dnia 14 lutego 1969 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw gospodarki komunalnej.
M.P. 1969 nr 6 poz. 60 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 1969 r. w sprawie pokrycia środków obrotowych przedsiębiorstw gospodarki mieszkaniowej i gospodarki komunalnej objętych planowaniem terenowym.
M.P. 1969 nr 6 poz. 59 uchylony Uchwała nr 34 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1969 r. w sprawie gospodarki finansowej przedsiębiorstw gospodarki komunalnej.
M.P. 1969 nr 6 poz. 58 uchylony Uchwała nr 33 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1969 r. w sprawie gospodarki finansowej zarządów budynków mieszkalnych rad narodowych.
M.P. 1969 nr 5 poz. 57 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 stycznia 1969 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1969 nr 5 poz. 56 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 20 stycznia 1969 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1969 nr 5 poz. 55 Obwieszczenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 6 lutego 1969 r. w sprawie ogłoszenia przepisów i instrukcji o narzędziach pomiarowych.
M.P. 1969 nr 5 poz. 54 uchylony Pismo Okólne Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 lutego 1969 r. w sprawie uproszczenia trybu i skrócenia czasu trwania wstępnych badań lekarskich osób zmieniających pracę.
M.P. 1969 nr 5 poz. 53 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 7 lutego 1969 r. w sprawie zasięgu i wyznaczania granic terenów strefy ochronnej ujęć i źródeł wody.
M.P. 1969 nr 5 poz. 52 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 14 stycznia 1969 r. w sprawie uzupełnienia wykazu instytutów naukowo-badawczych uważanych za instytuty techniczne.
M.P. 1969 nr 5 poz. 51 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 stycznia 1969 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Komitet Pomocy Społecznej".
M.P. 1969 nr 5 poz. 50 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Oświaty i Szkolnictwa Wyższego oraz Kultury i Sztuki z dnia 31 stycznia 1969 r. w sprawie zasad i warunków prowadzenia niepaństwowych szkół i innych placówek kształcenia artystycznego.
M.P. 1969 nr 5 poz. 49 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 stycznia 1969 r. w sprawie określenia egzaminów i szkół, których złożenie lub ukończenie jest równorzędne z ukończeniem średniej szkoły pedagogicznej, studium nauczycielskiego albo studiów wyższych.
M.P. 1969 nr 5 poz. 48 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 stycznia 1969 r. w sprawie badań technicznych pojazdów samochodowych i przyczep (naczep).
M.P. 1969 nr 5 poz. 47 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów Komunikacji, Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków dopuszczenia do ruchu na drogach publicznych pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych oraz innych pojazdów Sił Zbrojnych poruszających się w kolumnach.
M.P. 1969 nr 5 poz. 46 uchylony Zarządzenie nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1969 r. w sprawie utworzenia Centralnego Ośrodka Gospodarki Stalą "Gostal".
M.P. 1969 nr 5 poz. 45 uchylony Uchwała nr 38 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1969 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy materialnej dla osób skierowanych na studia wyższe za granicą.
M.P. 1969 nr 4 poz. 44 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 18 stycznia 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia niektórych państwowych jednostek organizacyjnych do legalizacji narzędzi pomiarowych.
M.P. 1969 nr 4 poz. 43 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 9 stycznia 1969 r. w sprawie sposobu odzyskiwania olejów mineralnych z czyściwa oraz trybu postępowania z czyściwem odpadkowym.
M.P. 1969 nr 4 poz. 42 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 1969 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w okresie wiosennym 1969 r.
M.P. 1969 nr 4 poz. 41 uchylony wykazem Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Finansów z dnia 23 stycznia 1969 r. w sprawie wymiaru i poboru opłat melioracyjnych za wykonanie przez Państwo melioracji wodnych półpodstawowych i szczegółowych oraz zagospodarowania łąk.
M.P. 1969 nr 4 poz. 40 uchylony wykazem Zarządzenie Ministrów: Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia i Opieki Społecznej, Kultury i Sztuki, Obrony Narodowej oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 27 grudnia 1968 r. w sprawie określenia wysokości narzutu dla prac zleconych planowych, wykonywanych w szkołach wyższych.
M.P. 1969 nr 4 poz. 39 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 1969 r. w sprawie podatku obrotowego od przedsiębiorstw podległych i nadzorowanych przez Komitet Drobnej Wytwórczości oraz spółdzielni i ich związków.
M.P. 1969 nr 4 poz. 38 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 1969 r. w sprawie oprocentowania środków trwałych w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych, objętych planowaniem centralnym.
M.P. 1969 nr 4 poz. 37 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1968 r. w sprawie trybu poboru opłaty od środków transportowych.
M.P. 1969 nr 4 poz. 36 Zarządzenie nr 15 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1969 r. w sprawie wypłaty wynagrodzenia pracownikom opiekującym się dziećmi w okresie epidemii grypy.
M.P. 1969 nr 4 poz. 35 uchylony wykazem Uchwała nr 9 Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1969 r. w sprawie zakładowych rad szkoleniowych.
M.P. 1969 nr 3 poz. 34 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lutego 1969 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1969 nr 3 poz. 33 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 10 stycznia 1969 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 105 Rady Ministrów z dnia 22 marca 1962 r. w sprawie wytycznych dla ustalenia opłat z tytułu korzystania z terenów w miastach i osiedlach.
M.P. 1969 nr 3 poz. 32 uchylony Okólnik Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 1969 r. w sprawie kwalifikacji prawno-dewizowej darowizn przedmiotów przywożonych przez cudzoziemców w trybie odprawy celnej warunkowej.
M.P. 1969 nr 3 poz. 31 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 stycznia 1969 r. w sprawie legitymacji wydawanych cudzoziemcom przybywającym do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w celu wykonywania czynności zawodowych.
M.P. 1969 nr 3 poz. 30 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 9 stycznia 1969 r. w sprawie ustalenia obszaru, na którym w 1969 r. prowadzi się powszechne badanie bydła na gruźlicę we wszelkich jej postaciach.
M.P. 1969 nr 3 poz. 29 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 grudnia 1968 r. w sprawie świadczeń pieniężnych za przekazane Państwu nieruchomości dla rolników podejmujących pracę w państwowych gospodarstwach rolnych położonych w rejonach o dużym zapotrzebowaniu na pracowników przez te gospodarstwa.
M.P. 1969 nr 3 poz. 28 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozliczeń z budżetem centralnym z tytułu zysków i strat przedsiębiorstw, zjednoczeń i ministerstw.
M.P. 1969 nr 3 poz. 27 akt jednorazowy Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 22 stycznia 1969 r. w sprawie zbytu wyrobów przemysłu terenowego w roku 1969.
M.P. 1969 nr 3 poz. 26 uchylony wykazem Zarządzenie nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1969 r. w sprawie zasad i warunków ustalania okresów zatrudnienia w prezydiach rad narodowych oraz zaliczania do tych okresów innych okresów zatrudnienia oraz okresów przerw w pracy.
M.P. 1969 nr 3 poz. 25 uchylony wykazem Uchwała nr 28 Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1969 r. w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony Pracownik Rady Narodowej" oraz ustalenia jej wzoru i sposobu noszenia.
M.P. 1969 nr 3 poz. 24 uchylony Uchwała nr 27 Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1969 r. w sprawie opodatkowania obrotów i dochodów z działalności gospodarczej kółek rolniczych i innych jednostek zrzeszonych w Centralnym Związku Kółek Rolniczych.
M.P. 1969 nr 3 poz. 23 uchylony wykazem Uchwała nr 16 Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1969 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników państwowych biur projektów.
M.P. 1969 nr 3 poz. 22 uchylony wykazem Uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1969 r. w sprawie szkolenia maszynistów ciężkich maszyn budowlanych i drogowych.
M.P. 1969 nr 3 poz. 21 uchylony Uchwała nr 10 Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1969 r. w sprawie organizacji i poprawy warunków rozwoju budownictwa indywidualnego na wsi.
M.P. 1969 nr 2 poz. 20 Obwieszczenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 10 stycznia 1969 r. w sprawie ogłoszenia przepisów i instrukcji o narzędziach pomiarowych.
M.P. 1969 nr 2 poz. 19 uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1969 r. o wprowadzeniu zmian do urzędowego spisu leków.
M.P. 1969 nr 2 poz. 18 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 grudnia 1968 r. w sprawie wysokości odpłatności za czynności rzeczników patentowych oraz trybu regulowania należności z tego tytułu.
M.P. 1969 nr 2 poz. 17 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 7 stycznia 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia katastru wodnego.
M.P. 1969 nr 2 poz. 16 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 6 stycznia 1969 r. w sprawie rejonizacji hodowli koni.
M.P. 1969 nr 2 poz. 15 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 grudnia 1968 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1969 nr 2 poz. 14 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 grudnia 1968 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1969 nr 2 poz. 13 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1968 r. w sprawie określenia niektórych przychodów podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń.
M.P. 1969 nr 2 poz. 12 Zarządzenie nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1969 r. w sprawie czasowego wykorzystywania szkół, internatów i innych obiektów na potrzeby turystyczne lub hotelarskie.
M.P. 1969 nr 2 poz. 11 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1969 r. w sprawie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych.
M.P. 1969 nr 2 poz. 10 obowiązujący Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1969 r. w sprawie zmiany i ustalenia nazw niektórych miejscowości i obiektów fizjograficznych.
M.P. 1969 nr 2 poz. 9 uchylony Uchwała nr 22 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1969 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzania analiz ekonomicznych w gospodarce narodowej.
M.P. 1969 nr 2 poz. 8 uchylony Uchwała nr 21 Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1969 r. w sprawie okręgów energetycznych.
M.P. 1969 nr 1 poz. 7 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 grudnia 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadzoru nad niektórymi środkami żywienia zwierząt.
M.P. 1969 nr 1 poz. 6 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 19 grudnia 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obowiązku i sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych.
M.P. 1969 nr 1 poz. 5 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 grudnia 1968 r. w sprawie warunków zawierania umów o świadczenie przez państwowe nietransportowe jednostki organizacyjne usług w zakresie przewozów pracowniczych na rzecz innych uspołecznionych jednostek organizacyjnych.
M.P. 1969 nr 1 poz. 4 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 1969 r. w sprawie planów finansowych na 1969 r. jednostek i zakładów budżetowych, instytutów naukowo-badawczych na rozrachunku gospodarczym oraz funduszów celowych budżetu centralnego.
M.P. 1969 nr 1 poz. 3 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1968 r. w sprawie podatku obrotowego od nadmiernych ubytków produktów.
M.P. 1969 nr 1 poz. 2 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1968 r. w sprawie szczegółowych zasad opodatkowania podatkiem obrotowym jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku.
M.P. 1969 nr 1 poz. 1 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1968 r. w sprawie zmiany przepisów o rachunkowości budżetowej.