Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1973 nr 57 poz. 326 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1973 r. w sprawie amortyzacji niektórych środków trwałych.
M.P. 1973 nr 57 poz. 325 obowiązujący Uchwała nr 303 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1973 r. w sprawie przekazania osobom prawnym Kościoła Rzymskokatolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych własności niektórych nieruchomości położonych na Ziemiach Zachodnich i Północnych.
M.P. 1973 nr 57 poz. 324 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 302 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1973 r. w sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomości i szpitala w Trzebnicy.
M.P. 1973 nr 57 poz. 323 uznany za uchylony Uchwała nr 284 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1973 r. w sprawie ogólnych warunków montażu, ogólnych warunków obsługi technicznej oraz ogólnych zasad zabezpieczenia części zamiennych w obrocie między przedsiębiorstwami państw-członków Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej.
M.P. 1973 nr 56 poz. 322 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 17 grudnia 1973 r. w sprawie kierowania kandydatów na kierowców i kierowców pojazdów samochodowych na badania lekarskie i psychologiczne.
M.P. 1973 nr 56 poz. 321 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 1973 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wypłat wynagrodzeń nie wynikających ze stosunku pracy.
M.P. 1973 nr 56 poz. 320 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów znaczków opłaty paszportowej.
M.P. 1973 nr 56 poz. 319 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1973 r. w sprawie poboru podatków z tytułu świadczenia usług przez niektóre spółdzielcze zakłady usługowe.
M.P. 1973 nr 56 poz. 318 uchylony wykazem Uchwała nr 299 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1973 r. w sprawie przedłużenia na 1974 r. mocy obowiązującej uchwały w sprawie polityki cen detalicznych oraz dalszej poprawy zaopatrzenia rynku w 1973 r.
M.P. 1973 nr 56 poz. 317 uchylony wykazem Uchwała nr 297 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1973 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania cen detalicznych na publikacje nieperiodyczne oraz zasad finansowania deficytowych publikacji nieperiodycznych.
M.P. 1973 nr 56 poz. 316 uchylony wykazem Uchwała nr 294 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1973 r. w sprawie utworzenia zjednoczeń technicznej obsługi rolnictwa oraz Centralnego Zarządu Technicznej Obsługi Rolnictwa.
M.P. 1973 nr 56 poz. 315 uchylony Uchwała nr 293 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1973 r. w sprawie utworzenia Państwowej Inspekcji Technicznej Rolnictwa.
M.P. 1973 nr 56 poz. 314 uchylony Uchwała nr 281 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1973 r. w sprawie zapewnienia warunków dalszego rozwoju spółdzielczości inwalidów.
M.P. 1973 nr 56 poz. 313 uchylony wykazem Uchwała nr 280 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1973 r. w sprawie udziału uspołecznionych zakładów pracy w tworzeniu Funduszu Akcji Socjalnej Młodzieży.
M.P. 1973 nr 55 poz. 312 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 20 grudnia 1973 r. w sprawie rejonizacji hodowli bydła.
M.P. 1973 nr 55 poz. 311 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia nabycia niektórych praw majątkowych od podatku od nabycia praw majątkowych.
M.P. 1973 nr 55 poz. 310 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 11 grudnia 1973 r. w sprawie norm przebiegu opon pojazdów samochodowych i przyczep.
M.P. 1973 nr 55 poz. 309 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania sztabów wojskowych.
M.P. 1973 nr 55 poz. 308 uchylony wykazem Zarządzenie nr 99 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1973 r. zmieniające zarządzenie o zakresie działania Ministra Gospodarki Komunalnej z tytułu koordynacji międzyresortowej.
M.P. 1973 nr 55 poz. 307 uchylony wykazem Uchwała nr 285 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1973 r. w sprawie zasad gospodarowania funduszem płac w jednostkach i zakładach budżetowych oraz w organizacjach społecznych dotowanych z budżetu.
M.P. 1973 nr 55 poz. 306 uchylony Uchwała nr 279 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1973 r. w sprawie rozwoju kooperacji w rolnictwie.
M.P. 1973 nr 55 poz. 305 uchylony wykazem Uchwała nr 267 Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1973 r. zmieniająca uchwałę w sprawie koordynacji działalności w zakresie zagospodarowania turystycznego kraju.
M.P. 1973 nr 55 poz. 304 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 6 grudnia 1973 r. w sprawie uzupełnienia przepisów o trybie przeprowadzania czynności kontrolnych przez Najwyższą Izbę Kontroli.
M.P. 1973 nr 54 poz. 303 uchylony Uchwała nr 265 Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1973 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki oraz od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.
M.P. 1973 nr 54 poz. 302 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 15 grudnia 1973 r. o planie społeczno-gospodarczego rozwoju kraju w 1974 roku.
M.P. 1973 nr 54 poz. 301 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 14 grudnia 1973 r. w sprawie obsadzenia mandatu poselskiego.
M.P. 1973 nr 53 poz. 300 Obwieszczenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 15 listopada 1973 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1973 nr 53 poz. 299 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 15 listopada 1973 r. w sprawie eksploatacji stacji elektroenergetycznych.
M.P. 1973 nr 53 poz. 298 uchylony wykazem Uchwała nr 274 Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1973 r. zmieniająca uchwałę w sprawie generalnego realizatora inwestycji.
M.P. 1973 nr 53 poz. 297 uchylony wykazem Uchwała nr 250 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1973 r. w sprawie służby pracowniczej w państwowych jednostkach organizacyjnych.
M.P. 1973 nr 52 poz. 296 uchylony Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 30 listopada 1973 r. w sprawie ustalenia największej dopuszczalnej szybkości dla niektórych rodzajów pojazdów samochodowych.
M.P. 1973 nr 52 poz. 295 obowiązujący Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 16 listopada 1973 r. w sprawie wydania regulaminu odznaki "Przodujący Kolejarz".
M.P. 1973 nr 52 poz. 294 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 1973 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości zł 20 i 100.
M.P. 1973 nr 52 poz. 293 uchylony wykazem Zarządzenie nr 97 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie usprawnienia obsługi rozliczeń pieniężnych ludności.
M.P. 1973 nr 52 poz. 292 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 6 grudnia 1973 r. w sprawie regulaminu wzorcowego wojewódzkiej (powiatowej, miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej.
M.P. 1973 nr 52 poz. 291 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 6 grudnia 1973 r. w sprawie liczby zastępców przewodniczącego rady narodowej.
M.P. 1973 nr 52 poz. 290 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 6 grudnia 1973 r. w sprawie rodzajów i składu liczbowego komisji rad narodowych.
M.P. 1973 nr 51 poz. 289 uchylony wykazem Obwieszczenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 10 listopada 1973 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1973 nr 51 poz. 288 uchylony wykazem Uchwała nr 269 Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1973 r. w sprawie udzielania dni wolnych od pracy 24 i 31 grudnia 1973 r.
M.P. 1973 nr 50 poz. 287 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 10 listopada 1973 r. w sprawie pierwszeństwa z Krajowej Wystawy Osiągnięć Naukowo-Technicznej Twórczości Młodzieży.
M.P. 1973 nr 50 poz. 286 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 października 1973 r. w sprawie pierwszeństwa z XXXII Targów Krajowych "Jesień 1973".
M.P. 1973 nr 50 poz. 285 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 8 listopada 1973 r. w sprawie przepisów technicznych o utrzymaniu i eksploatacji kolei użytku niepublicznego.
M.P. 1973 nr 50 poz. 284 uchylony Zarządzenie nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1973 r. w sprawie pracy ideowo-wychowawczej z młodzieżą przedpoborową i poborową oraz z żołnierzami rezerwy.
M.P. 1973 nr 50 poz. 283 uchylony wykazem Uchwała nr 259 Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1973 r. w sprawie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w dniach 8 i 9 grudnia 1973 r.
M.P. 1973 nr 50 poz. 282 uchylony wykazem Uchwała nr 247 Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1973 r. w sprawie tworzenia rezerwy kadrowej na stanowiska kierownicze w administracji państwowej i gospodarce narodowej.
M.P. 1973 nr 50 poz. 281 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 listopada 1973 r. w sprawie powołania Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
M.P. 1973 nr 50 poz. 280 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 listopada 1973 r. w sprawie odwołania Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
M.P. 1973 nr 50 poz. 279 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 listopada 1973 r. w sprawie powołania Ministra Żeglugi.
M.P. 1973 nr 50 poz. 278 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 listopada 1973 r. w sprawie odwołania Ministra Żeglugi.
M.P. 1973 nr 49 poz. 277 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 października 1973 r. w sprawie pierwszeństwa z wystawy pod nazwą "Chemia 73".
M.P. 1973 nr 49 poz. 276 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 października 1973 r. w sprawie pierwszeństwa z wystawy pod nazwą "Zakłady Doświadczalne Przemysłu Chemicznego dla nowych potrzeb".
M.P. 1973 nr 49 poz. 275 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 7 listopada 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie limitowania poboru mocy elektrycznej w zakładach przemysłowych gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1973 nr 49 poz. 274 uchylony Zarządzenie Ministrów Handlu Zagranicznego i Łączności z dnia 31 października 1973 r. w sprawie kontroli celnej i pobierania cła od towarów wywożonych za granicę w przesyłkach pocztowych.
M.P. 1973 nr 49 poz. 273 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 października 1973 r. w sprawie rejonizacji hodowli koni.
M.P. 1973 nr 49 poz. 272 Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 października 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania autorów, tłumaczy, opiniodawców, korektorów i rysowników za napisanie i przygotowanie do druku prac zamieszczanych w czasopismach.
M.P. 1973 nr 49 poz. 271 uchylony Zarządzenie nr 87 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1973 r. w sprawie wypłaty emerytur maszynistom i pomocnikom maszynistów pojazdów trakcyjnych w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe".
M.P. 1973 nr 49 poz. 270 uchylony wykazem Uchwała nr 248 Rady Ministrów z dnia 31 października 1973 r. w sprawie konkursu dla gmin pod nazwą "Gmina - Mistrz Gospodarności".
M.P. 1973 nr 48 poz. 269 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 października 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
M.P. 1973 nr 48 poz. 268 uchylony Zarządzenie nr 83 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1973 r. w sprawie przyjmowania, ewidencji i realizacji postulatów i wniosków wyborców.
M.P. 1973 nr 47 poz. 267 uchylony wykazem Uchwała nr 236 Rady Ministrów z dnia 12 października 1973 r. w sprawie ustalania cen detalicznych na publikacje nieperiodyczne oraz zasad finansowania deficytowych publikacji nieperiodycznych.
M.P. 1973 nr 46 poz. 266 uchylony wykazem Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1973 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1973 nr 46 poz. 265 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 października 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu leków, które mogą być wydawane ubezpieczonym za opłatą 10% obowiązujących cen aptecznych.
M.P. 1973 nr 46 poz. 264 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 22 października 1973 r. w sprawie corocznego podwyższania zakładowego funduszu nagród.
M.P. 1973 nr 46 poz. 263 uznany za uchylony Zarządzenie nr 80 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 1973 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku świadczenia usług przewozowych na cele akcji wyborczej w 1973 r.
M.P. 1973 nr 45 poz. 262 obowiązujący Uchwała nr 231 Rady Ministrów z dnia 8 października 1973 r. w sprawie przekazania osobom prawnym Kościoła Rzymskokatolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych własności niektórych nieruchomości położonych na Ziemiach Zachodnich i Północnych.
M.P. 1973 nr 44 poz. 261 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 1973 r. w sprawie stawek zryczałtowanego oprocentowania kredytu ratalnego udzielanego przez spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe na zakup środków i narzędzi produkcji rolnej.
M.P. 1973 nr 44 poz. 260 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 października 1973 r. w sprawie systemu edukacji narodowej.
M.P. 1973 nr 43 poz. 259 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 3 października 1973 r. w sprawie zasad odstępowania zwierzyny ubitej.
M.P. 1973 nr 43 poz. 258 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 24 września 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie eksploatacji elektrycznych spawarek i zgrzewarek.
M.P. 1973 nr 43 poz. 257 uchylony wykazem Zarządzenie nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 października 1973 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży osobom wchodzącym w skład komisji wyborczych.
M.P. 1973 nr 43 poz. 256 uznany za uchylony Zarządzenie nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1973 r. w sprawie utworzenia Instytutu Badania Prawa Sądowego.
M.P. 1973 nr 42 poz. 255 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 września 1973 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1973 nr 42 poz. 254 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 1973 r. w sprawie sporządzania spisów wyborców dla wyborów do rad narodowych.
M.P. 1973 nr 42 poz. 253 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 29 września 1973 r. w sprawie powołania Centralnej Komisji Wyborczej.
M.P. 1973 nr 42 poz. 252 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 29 września 1973 r. w sprawie regulaminu prac terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.
M.P. 1973 nr 42 poz. 251 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 29 września 1973 r. w sprawie regulaminu prac Centralnej Komisji Wyborczej.
M.P. 1973 nr 42 poz. 250 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 29 września 1973 r. w sprawie liczby członków wojewódzkich rad narodowych i miejskich rad narodowych w miastach wyłączonych z województw.
M.P. 1973 nr 42 poz. 249 Uchwała Rady Państwa z dnia 29 września 1973 r. w sprawie wspólnych rad narodowych dla miast i powiatów.
M.P. 1973 nr 41 poz. 248 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 21 września 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizowania i prowadzenia publicznej działalności sportowej.
M.P. 1973 nr 41 poz. 247 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 20 września 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych warunków umów dostawy pieczywa i wyrobów ciastkarskich.
M.P. 1973 nr 41 poz. 246 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 20 września 1973 r. w sprawie rozszerzenia listy surowców własnych, które mogą być wykorzystywane przez osoby wykonujące pracę nakładczą.
M.P. 1973 nr 41 poz. 245 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnień i ulg w podatku gruntowym.
M.P. 1973 nr 41 poz. 244 uchylony Uchwała nr 218 Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1973 r. w sprawie studenckich książeczek mieszkaniowych.
M.P. 1973 nr 40 poz. 243 uchylony wykazem Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 września 1973 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1973 nr 40 poz. 242 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 6 września 1973 r. w sprawie powołania Prokuratury Powiatowej w Grodkowie oraz zmiany zasięgu działania Prokuratury Powiatowej w Nysie.
M.P. 1973 nr 40 poz. 241 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielania, zabezpieczania i spłaty kredytu na zakup artykułów przemysłowych i opłacanie należności za usługi.
M.P. 1973 nr 40 poz. 240 uchylony Uchwała nr 224 Rady Ministrów z dnia 17 września 1973 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korekty funduszu płac oraz zasad i trybu kontroli funduszu płac przedsiębiorstw uspołecznionych wykonywanej przez banki.
M.P. 1973 nr 40 poz. 239 uchylony Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 7 września 1973 r. w sprawie sprzedaży zespołom i rolnikom indywidualnym ciągników, przyczep, maszyn i narzędzi rolniczych.
M.P. 1973 nr 39 poz. 238 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 12 września 1973 r. w sprawie wykonywania robót geodezyjnych związanych z badaniami geologicznymi.
M.P. 1973 nr 39 poz. 237 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 30 sierpnia 1973 r. w sprawie opłat z tytułu kosztów scalenia gruntów.
M.P. 1973 nr 39 poz. 236 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 1973 r. w sprawie uzupełnienia wykazu stawek amortyzacyjnych.
M.P. 1973 nr 39 poz. 235 uchylony Uchwała nr 219 Rady Ministrów z dnia 12 września 1973 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udziału Naczelnej Organizacji Technicznej oraz zrzeszonych w niej stowarzyszeń naukowo-technicznych w intensyfikacji gospodarki i rozwijaniu nowej techniki.
M.P. 1973 nr 39 poz. 234 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 13 września 1973 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1973 nr 38 poz. 233 Obwieszczenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 15 sierpnia 1973 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1973 nr 38 poz. 232 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 sierpnia 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sporządzania oraz trybu zatwierdzania planów ruchu zakładów górniczych.
M.P. 1973 nr 38 poz. 231 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 13 sierpnia 1973 r. w sprawie czynszu dzierżawnego za użytki rolne w miastach.
M.P. 1973 nr 38 poz. 230 uchylony wykazem Uchwała nr 214 Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1973 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji skupu zwierząt rzeźnych i produktów zwierzęcych oraz cen stosowanych w tym skupie.
M.P. 1973 nr 38 poz. 229 uchylony Uchwała nr 213 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1973 r. w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych przedsiębiorstwach przemysłu skórzanego podległych Ministrowi Przemysłu Lekkiego.
M.P. 1973 nr 37 poz. 228 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 2 sierpnia 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizacji żywienia przyzakładowego w zakładach pracy.
M.P. 1973 nr 37 poz. 227 uchylony Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 20 lipca 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1973 nr 37 poz. 226 uchylony Uchwała nr 210 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1973 r. w sprawie głównych księgowych i dyplomowanych biegłych księgowych oraz badania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych państwowych jednostek organizacyjnych.
M.P. 1973 nr 37 poz. 225 uchylony Uchwała nr 198 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1973 r. w sprawie detalicznej sprzedaży oraz świadczenia usług dla ludności przez jednostki gospodarki uspołecznionej na warunkach kredytu ratalnego.
M.P. 1973 nr 36 poz. 224 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 31 lipca 1973 r. w sprawie wprowadzenia cenników robót wiertniczych.
M.P. 1973 nr 36 poz. 223 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar z dnia 31 lipca 1973 r. uchylające zarządzenie w sprawie upoważnienia Wrocławskich Zakładów Metalowych Przemysłu Terenowego "Alwro" we Wrocławiu do legalizacji drogomierzy i szybkościomierzy pojazdów.
M.P. 1973 nr 36 poz. 222 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 24 lipca 1973 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Zasłużony Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska" oraz trybu jej nadawania.
M.P. 1973 nr 36 poz. 221 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 2 sierpnia 1973 r. w sprawie warunków utrzymywania młodych buhajów.
M.P. 1973 nr 36 poz. 220 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń przedsiębiorstw, kombinatów i zjednoczeń z budżetem Państwa z tytułu zysków.
M.P. 1973 nr 36 poz. 219 uchylony Uchwała nr 193 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1973 r. w sprawie upoważnienia naczelnych organów administracji państwowej do ustalania ogólnych warunków i wzorów umów.
M.P. 1973 nr 36 poz. 218 uchylony Uchwała nr 192 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1973 r. w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1973 nr 35 poz. 217 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1973 r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Państwa z dnia 28 czerwca 1973 r. w sprawie uposażenia sędziów i członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego.
M.P. 1973 nr 35 poz. 216 Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Rady Gospodarki Materiałowej z dnia 4 sierpnia 1973 r. w sprawie ustalenia zasad wykorzystywania okresowo wolnych powierzchni magazynowych.
M.P. 1973 nr 35 poz. 215 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 1973 r. w sprawie zaokrąglania kwot w obrocie z bankami z tytułu odsetek i prowizji.
M.P. 1973 nr 35 poz. 214 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia przychodów z twórczości i działalności plastycznej i lutniczej jako twórczości i działalności artystycznej podlegającej opodatkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń oraz podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku obrotowym i dochodowym.
M.P. 1973 nr 35 poz. 213 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 1973 r. w sprawie ustalenia maksymalnych okresów kredytowania inwestycji.
M.P. 1973 nr 35 poz. 212 uchylony Zarządzenie nr 64 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1973 r. w sprawie zwiększenia zakresu inwestycji modernizacyjnych w ogólnych rozmiarach inwestycji produkcyjnych.
M.P. 1973 nr 35 poz. 211 uchylony Zarządzenie nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1973 r. w sprawie przekształcenia Instytutu Przemysłu Drobnego i Rzemiosła w Instytut Ekonomiki Usług i Drobnej Wytwórczości.
M.P. 1973 nr 35 poz. 210 uchylony Uchwała nr 195 Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1973 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania niemetalicznymi surowcami wtórnymi.
M.P. 1973 nr 35 poz. 209 uchylony wykazem Uchwała nr 184 Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1973 r. w sprawie zasad i trybu ogłaszania cen i przepisów w sprawach cen.
M.P. 1973 nr 34 poz. 208 uchylony wykazem Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 25 lipca 1973 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1973 nr 34 poz. 207 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 sierpnia 1973 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości stypendiów dla studentów akademii medycznych, którzy przed podjęciem studiów wykonywali zawody felczera lub pielęgniarki.
M.P. 1973 nr 34 poz. 206 wygaśnięcie aktu Uchwała nr 188 Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1973 r. w sprawie włączenia do uposażenia dodatków do płac dla niektórych grup pracowników.
M.P. 1973 nr 34 poz. 205 uchylony Uchwała nr 172 Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1973 r. w sprawie zasad tworzenia funduszów rozwoju kultury fizycznej.
M.P. 1973 nr 33 poz. 204 uchylony wykazem Obwieszczenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 18 lipca 1973 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1973 nr 33 poz. 203 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 28 lipca 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie urzędowej kontroli jakości materiału siewnego.
M.P. 1973 nr 33 poz. 202 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 23 lipca 1973 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w okresie jesiennym 1973 r.
M.P. 1973 nr 33 poz. 201 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1973 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1955 r.
M.P. 1973 nr 33 poz. 200 uchylony wykazem Uchwała nr 180 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1973 r. w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Ciężkiego.
M.P. 1973 nr 32 poz. 199 uchylony wykazem Obwieszczenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 7 lipca 1973 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1973 nr 32 poz. 198 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie klasyfikacji kosztów inwestycji oraz rozliczania strat i zysków inwestycyjnych.
M.P. 1973 nr 32 poz. 197 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 12 lipca 1973 r. w sprawie uzgadniania poczynań w zakresie inwestycji w dziedzinie gospodarki paliwowo-energetycznej.
M.P. 1973 nr 32 poz. 196 uznany za uchylony Zarządzenie nr 53 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1973 r. w sprawie utworzenia Instytutu Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego.
M.P. 1973 nr 32 poz. 195 uchylony Uchwała nr 166 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1973 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska".
M.P. 1973 nr 32 poz. 194 uchylony wykazem Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1973 r. w sprawie rozwoju systemu generalnych dostaw maszyn i urządzeń oraz kompleksowej obsługi inwestorów.
M.P. 1973 nr 32 poz. 193 uchylony Uchwała nr 154 Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1973 r. w sprawie pomocy Państwa dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej na budownictwo mieszkaniowe.
M.P. 1973 nr 31 poz. 192 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1973 r. w sprawie kierowania żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej do pracy lub do pełnienia funkcji związanych z obronnością kraju.
M.P. 1973 nr 31 poz. 191 uchylony wykazem Zarządzenie nr 49 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1973 r. w sprawie udzielania urlopów szkoleniowych słuchaczom wieczorowych uniwersytetów marksizmu-leninizmu.
M.P. 1973 nr 31 poz. 190 akt jednorazowy Uchwała nr 173 Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1973 r. w sprawie zasad udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 1973.
M.P. 1973 nr 30 poz. 189 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 czerwca 1973 r. w sprawie powołania Prokuratury Powiatowej w Parczewie oraz zmiany zasięgu działania Prokuratury Powiatowej w Lubartowie.
M.P. 1973 nr 30 poz. 188 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 3 lipca 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o realizację inwestycji i o wykonanie remontów budowlanych.
M.P. 1973 nr 30 poz. 187 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 1973 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy".
M.P. 1973 nr 30 poz. 186 uchylony wykazem Uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1973 r. w sprawie utworzenia funduszu przeciwalkoholowego.
M.P. 1973 nr 29 poz. 185 uchylony wykazem Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 czerwca 1973 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1973 nr 29 poz. 184 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 1973 r. w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi oraz granicznej kontroli dewizowej.
M.P. 1973 nr 29 poz. 183 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 28 czerwca 1973 r. w sprawie uposażenia pracowników administracyjnych i obsługi prokuratur wojewódzkich i powiatowych.
M.P. 1973 nr 29 poz. 182 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 28 czerwca 1973 r. w sprawie uposażenia pracowników prokuratorskich.
M.P. 1973 nr 29 poz. 181 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 28 czerwca 1973 r. w sprawie uposażenia sędziów i członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego.
M.P. 1973 nr 28 poz. 180 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 czerwca 1973 r. w sprawie zniesienia ochrony jeziora, uznanego za rezerwat przyrody w miejscowości Orzechów.
M.P. 1973 nr 28 poz. 179 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 15 czerwca 1973 r. uchylające zarządzenie w sprawie rejestru kart rowerowych i rejestru rowerów.
M.P. 1973 nr 28 poz. 178 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 9 czerwca 1973 r. w sprawie zbędnego taboru kolejowego i urządzeń specjalistycznych, używanych w komunikacji kolejowej.
M.P. 1973 nr 28 poz. 177 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 19 czerwca 1973 r. w sprawie podstawy wymiaru świadczeń i składek oraz wysokości składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących na podstawie umowy agencyjnej działalność na rzecz przedsiębiorstw upowszechniania prasy i książki Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch".
M.P. 1973 nr 28 poz. 176 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 czerwca 1973 r. w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów o prace wydawnicze w zakresie publikacji nieperiodycznych oraz wynagrodzeń za te prace.
M.P. 1973 nr 27 poz. 175 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 6 czerwca 1973 r. w sprawie pierwszeństwa z XLII Międzynarodowych Targów Poznańskich - Technicznych w roku 1973.
M.P. 1973 nr 27 poz. 174 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 11 czerwca 1973 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Zasłużony Pracownik Handlu i Usług", zasad i trybu jej nadawania oraz sposobu noszenia.
M.P. 1973 nr 27 poz. 173 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń do podatku od wynagrodzeń oraz ustalenia norm kosztów uzyskania niektórych wynagrodzeń.
M.P. 1973 nr 27 poz. 172 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zapasów nieprawidłowych podlegających bieżącej przecenie i zasad rozliczania skutków tej przeceny.
M.P. 1973 nr 27 poz. 171 uchylony wykazem Uchwała nr 146 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1973 r. w sprawie korzystania przez nauczycieli i nauczycieli akademickich oraz ich współmałżonków z ulgi taryfowej przy przejazdach kolejami.
M.P. 1973 nr 27 poz. 170 uchylony Uchwała nr 130 Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1973 r. w sprawie cen detalicznych artykułów nowo wprowadzanych na rynek, artykułów mody lub szczególnie atrakcyjnych z innych względów.
M.P. 1973 nr 27 poz. 169 uchylony wykazem Uchwała nr 129 Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1973 r. w sprawie uprawnień dyrektorów zjednoczeń i przedsiębiorstw handlowych.
M.P. 1973 nr 27 poz. 168 uchylony wykazem Uchwała nr 128 Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1973 r. w sprawie ustalania cen detalicznych towarów importowanych.
M.P. 1973 nr 27 poz. 167 uchylony Uchwała nr 117 Rady Ministrów z dnia 25 maja 1973 r. w sprawie zaopatrzenia rynku w materiały budowlane.
M.P. 1973 nr 27 poz. 166 uchylony Uchwała nr 106 Rady Ministrów z dnia 8 maja 1973 r. w sprawie wewnętrznej organizacji Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do Spraw Kadr Naukowych, zakresu działania jej organów oraz zasad wynagradzania stale urzędujących członków Komisji.
M.P. 1973 nr 27 poz. 165 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 czerwca 1973 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1973 nr 27 poz. 164 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 czerwca 1973 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rządu z wykonania narodowego planu gospodarczego w 1972 r., sprawozdania Rządu z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1972 r. oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium za ten okres.
M.P. 1973 nr 27 poz. 163 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 czerwca 1973 r. w sprawie obsadzenia mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 76 (Wałbrzych).
M.P. 1973 nr 27 poz. 162 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 czerwca 1973 r. w sprawie obsadzenia mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 24 (Gliwice).
M.P. 1973 nr 26 poz. 161 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 maja 1973 r. w sprawie pierwszeństwa z wystawy pod nazwą "Aparatura i wyposażenie do badań nieniszczących".
M.P. 1973 nr 26 poz. 160 uchylony Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 21 maja 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1973 nr 26 poz. 159 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 maja 1973 r. w sprawie nadania statutu organizacji "Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej".
M.P. 1973 nr 26 poz. 158 uchylony wykazem Uchwała nr 133 Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1973 r. w sprawie zadań prezydiów rad narodowych oraz naczelników miast i gmin w dziedzinie rozwoju i działalności samorządu mieszkańców w miastach.
M.P. 1973 nr 26 poz. 157 Uchwała Rady Państwa z dnia 21 maja 1973 r. w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na terenie kraju pracowników Najwyższej Izby Kontroli, Sądu Najwyższego i Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1973 nr 25 poz. 156 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 19 maja 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaliczenia niektórych urządzeń melioracji półpodstawowych do melioracji podstawowych.
M.P. 1973 nr 25 poz. 155 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 2 czerwca 1973 r. w sprawie upoważnienia organów celnych do wydawania pozwoleń na przywóz towarów z zagranicy i na wywóz towarów za granicę w obrocie pozaplanowym.
M.P. 1973 nr 25 poz. 154 uchylony Uchwała nr 120 Rady Ministrów z dnia 28 maja 1973 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad finansowania inwestycji i remontów w organizacjach spółdzielczych.
M.P. 1973 nr 25 poz. 153 uchylony wykazem Uchwała nr 116 Rady Ministrów z dnia 25 maja 1973 r. w sprawie opracowania projektu narodowego planu społeczno-gospodarczego i budżetu Państwa na 1974 r.
M.P. 1973 nr 25 poz. 152 uchylony Uchwała nr 112 Rady Ministrów z dnia 18 maja 1973 r. w sprawie szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony.
M.P. 1973 nr 25 poz. 151 uchylony Uchwała nr 95 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1973 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych.
M.P. 1973 nr 24 poz. 150 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 10 maja 1973 r. w sprawie powołania Prokuratury Powiatowej w Wyszkowie oraz zmian zasięgu działania niektórych prokuratur powiatowych na terenie województwa warszawskiego.
M.P. 1973 nr 24 poz. 149 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych krajowców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.
M.P. 1973 nr 24 poz. 148 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 1973 r. w sprawie zasad finansowania kosztów napraw gwarancyjnych.
M.P. 1973 nr 24 poz. 147 Uchwała Rady Państwa z dnia 21 maja 1973 r. w sprawie ramowego regulaminu (statutu) samorządu mieszkańców w miastach.
M.P. 1973 nr 23 poz. 146 uchylony wykazem Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar z dnia 18 maja 1973 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1973 nr 23 poz. 145 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 11 maja 1973 r. w sprawie cen skupu oraz zasad klasyfikacji liści i nasion tytoniu krajowego.
M.P. 1973 nr 23 poz. 144 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 22 maja 1973 r. w sprawie ustalenia wzoru oraz zasad i trybu nadawania odznaki "Za zasługi w zwalczaniu powodzi".
M.P. 1973 nr 23 poz. 143 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 16 maja 1973 r. w sprawie ustalenia kosztów zestawu materiałów budowlanych potrzebnych na wybudowanie 4-izbowego domu mieszkalnego o standardowym wyposażeniu za 1972 r.
M.P. 1973 nr 23 poz. 142 obowiązujący Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 16 maja 1973 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1972 r.
M.P. 1973 nr 23 poz. 141 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 22 maja 1973 r. w sprawie kursowego szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców pojazdów samochodowych.
M.P. 1973 nr 23 poz. 140 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie całkowitego lub częściowego zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości i od lokali oraz zawieszenia poboru podatku od lokali.
M.P. 1973 nr 23 poz. 139 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 1973 r. w sprawie obowiązku służby wojskowej kobiet.
M.P. 1973 nr 23 poz. 138 uchylony wykazem Uchwała nr 104 Rady Ministrów z dnia 4 maja 1973 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w halach maszyn.
M.P. 1973 nr 23 poz. 137 uchylony wykazem Uchwała nr 103 Rady Ministrów z dnia 4 maja 1973 r. w sprawie funduszu premiowego za wykonanie zadań dodatkowych w zakresie usług bytowych dla ludności.
M.P. 1973 nr 22 poz. 136 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 kwietnia 1973 r. w sprawie pierwszeństwa z pokazu pt. "Racjonalizacja handlu".
M.P. 1973 nr 22 poz. 135 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 26 kwietnia 1973 r. w sprawie zmiany siedziby Urzędu Celnego w Łysej Polanie.
M.P. 1973 nr 22 poz. 134 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 4 maja 1973 r. w sprawie eksploatacji sieci cieplnych.
M.P. 1973 nr 22 poz. 133 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 1973 r. w sprawie zasad finansowania robót budowlano-montażowych wykonywanych systemem gospodarczym w państwowych jednostkach organizacyjnych.
M.P. 1973 nr 22 poz. 132 uchylony Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 30 kwietnia 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1973 nr 22 poz. 131 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 38 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 1973 r. w sprawie zmiany siedziby Instytutu Psychoneurologicznego.
M.P. 1973 nr 22 poz. 130 uchylony wykazem Uchwała nr 110 Rady Ministrów z dnia 11 maja 1973 r. w sprawie zasad przyjmowania pracowników do pracy oraz racjonalizacji zatrudnienia w uspołecznionych zakładach pracy.
M.P. 1973 nr 22 poz. 129 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 109 Rady Ministrów z dnia 8 maja 1973 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu bibliotek zaliczonych do bibliotek naukowych.
M.P. 1973 nr 22 poz. 128 uchylony wykazem Uchwała nr 101 Rady Ministrów z dnia 4 maja 1973 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony Pracownik Handlu i Usług".
M.P. 1973 nr 22 poz. 127 uchylony Uchwała nr 90 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1973 r. w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1973 nr 21 poz. 126 obowiązujący Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 27 kwietnia 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia gospodarstwa samochodowego i zakładu transportu samochodowego oraz technologicznego i specjalizowanego transportu samochodowego.
M.P. 1973 nr 21 poz. 125 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1973 r. w sprawie sprzedaży zagranicznych środków płatniczych i dokumentów przewozu przy prywatnych podróżach za granicę.
M.P. 1973 nr 21 poz. 124 uchylony Uchwała nr 98 Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1973 r. w sprawie poprawy warunków skupu i zagospodarowania cieląt.
M.P. 1973 nr 21 poz. 123 uchylony wykazem Uchwała nr 85 Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1973 r. w sprawie dalszego rozwoju kultury fizycznej.
M.P. 1973 nr 21 poz. 122 uchylony wykazem Uchwała nr 84 Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1973 r. w sprawie intensyfikacji produkcji ogrodniczej oraz usprawnienia obrotu produktami ogrodniczymi.
M.P. 1973 nr 20 poz. 121 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 kwietnia 1973 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1973 nr 20 poz. 120 uchylony wykazem Obwieszczenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 8 kwietnia 1973 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1973 nr 20 poz. 119 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 1973 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monety nominalnej wartości 10 zł.
M.P. 1973 nr 20 poz. 118 uznany za uchylony Uchwała nr 94 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1973 r. w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.
M.P. 1973 nr 19 poz. 117 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 4 kwietnia 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zgłaszania zapotrzebowania na usługi przewozowe, powoływanie do obowiązkowego świadczenia usług przewozowych oraz ich organizowania i wykonywania.
M.P. 1973 nr 19 poz. 116 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 8 kwietnia 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zamiany lokali mieszkalnych.
M.P. 1973 nr 19 poz. 115 obowiązujący Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 31 marca 1973 r. w sprawie zmiany regulaminu odznaki "Przodujący Drogowiec".
M.P. 1973 nr 19 poz. 114 uchylony wykazem Zarządzenie Ministrów Finansów oraz Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 12 kwietnia 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie funduszu ryzyka handlowego w przedsiębiorstwach handlowych gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1973 nr 19 poz. 113 uchylony wykazem Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1973 r. w sprawie stypendiów specjalizacyjnych dla lekarzy.
M.P. 1973 nr 18 poz. 112 uznany za uchylony Uchwała nr 80 Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1973 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Za zasługi w zwalczaniu powodzi".
M.P. 1973 nr 18 poz. 111 uchylony Uchwała nr 64 Rady Ministrów z dnia 23 marca 1973 r. w sprawie zasad kierowania pracowników uspołecznionych zakładów pracy do szkół dla pracujących i na studia dla pracujących w szkołach wyższych oraz w sprawie ulg i świadczeń przysługujących tym pracownikom od zakładów pracy.
M.P. 1973 nr 18 poz. 110 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 kwietnia 1973 r. o zadaniach narodu i państwa w wychowaniu młodzieży i jej udziale w budowie socjalistycznej Polski.
M.P. 1973 nr 17 poz. 109 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 marca 1973 r. w sprawie pierwszeństwa z XXXI Targów Krajowych "Wiosna - 1973".
M.P. 1973 nr 17 poz. 108 obowiązujący Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 26 marca 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych nurków oraz działalności Komisji Kwalifikacyjnej dla Nurków.
M.P. 1973 nr 17 poz. 107 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakładów budżetowych.
M.P. 1973 nr 17 poz. 106 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 marca 1973 r. w sprawie udzielania przedsiębiorstwom gospodarki komunalnej dopłat budżetowych oraz przeznaczania przez te przedsiębiorstwa zysku ze świadczenia na rzecz ludności usług pralniczych i farbiarskich.
M.P. 1973 nr 17 poz. 105 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 1973 r. w sprawie stawek wpłat z zysku do budżetu oraz przeznaczania zysku osiągniętego ze świadczenia usług dla ludności w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych objętych planowaniem terenowym.
M.P. 1973 nr 17 poz. 104 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 marca 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za niektóre świadczenia zakładów społecznych służby zdrowia.
M.P. 1973 nr 17 poz. 103 uchylony Uchwała nr 78 Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1973 r. w sprawie zwolnień od pracy w uspołecznionych zakładach pracy.
M.P. 1973 nr 17 poz. 102 uchylony wykazem Uchwała nr 77 Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1973 r. w sprawie dodatku do emerytur i rent inwalidzkich z tytułu pracy dziennikarskiej.
M.P. 1973 nr 16 poz. 101 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 marca 1973 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1973 nr 16 poz. 100 uchylony wykazem Obwieszczenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 15 marca 1973 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1973 nr 16 poz. 99 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 1973 r. w sprawie finansowania stypendiów fundowanych dla studentów szkół wyższych oraz poboru podlegających zwrotowi należności z tytułu udzielonej pomocy materialnej.
M.P. 1973 nr 16 poz. 98 uchylony Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 20 marca 1973 r. w sprawie zasad obliczania efektów stanowiących podstawę do ustalania wysokości wynagrodzeń za pracownicze projekty wynalazcze.
M.P. 1973 nr 16 poz. 97 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Finansów z dnia 22 marca 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad planowania i rozliczania usług przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1973 nr 15 poz. 96 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 1973 r. w sprawie trybu rozliczania różnic budżetowych.
M.P. 1973 nr 15 poz. 95 uchylony Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 17 marca 1973 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej studentom szkół wyższych.
M.P. 1973 nr 15 poz. 94 uchylony wykazem Uchwała nr 56 Rady Ministrów z dnia 9 marca 1973 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarki finansowej organizacji spółdzielczych.
M.P. 1973 nr 15 poz. 93 uchylony wykazem Uchwała nr 55 Rady Ministrów z dnia 9 marca 1973 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej organizacji rzemieślniczych.
M.P. 1973 nr 14 poz. 92 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 marca 1973 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1973 nr 14 poz. 91 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 19 marca 1973 r. w sprawie eksploatacji elektrycznych urządzeń napędowych i przetwornic.
M.P. 1973 nr 14 poz. 90 Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 12 marca 1973 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Zasłużony Pracownik Przemysłu Spożywczego i Skupu", zasad i trybu jej przyznawania i wręczania oraz sposobu noszenia.
M.P. 1973 nr 14 poz. 89 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 12 marca 1973 r. w sprawie określenia zadań, zasad i trybu działania pełnomocników Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych do spraw zatrudniania absolwentów szkół wyższych.
M.P. 1973 nr 14 poz. 88 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 1 marca 1973 r. w sprawie stypendiów fundowanych dla studentów szkół wyższych.
M.P. 1973 nr 14 poz. 87 uchylony wykazem Uchwała nr 61 Rady Ministrów z dnia 22 marca 1973 r. w sprawie corocznego konkursu małych miast pod nazwą "Mistrz Gospodarności".
M.P. 1973 nr 14 poz. 86 uchylony Uchwała nr 54 Rady Ministrów z dnia 9 marca 1973 r. w sprawie gospodarki finansowej zarządów budynków mieszkalnych.
M.P. 1973 nr 14 poz. 85 uchylony Uchwała nr 53 Rady Ministrów z dnia 9 marca 1973 r. w sprawie gospodarki finansowej objętych planowaniem terenowym państwowych przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, usług rolniczych i gospodarki komunalnej oraz ich zjednoczeń.
M.P. 1973 nr 14 poz. 84 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 22 marca 1973 r. w sprawie powołania Ministra Spraw Wewnętrznych.
M.P. 1973 nr 13 poz. 83 uchylony Pismo Okólne nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 1973 r. w sprawie wystawiania legitymacji uprawniających do ulg kolejowych.
M.P. 1973 nr 13 poz. 82 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 marca 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu zakładania urządzeń odbiorczych w budynkach objętych powszechną elektryfikacją wsi i osiedli.
M.P. 1973 nr 13 poz. 81 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 8 marca 1973 r. w sprawie bocznic kolejowych.
M.P. 1973 nr 13 poz. 80 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprzedaży samochodów osobowych "Polski Fiat 126p" w trybie przedpłat przyjmowanych przez Powszechną Kasę Oszczędności.
M.P. 1973 nr 13 poz. 79 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Zdrowia i Opieki Społecznej, Żeglugi, Kultury i Sztuki oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 14 marca 1973 r. w sprawie szczegółowych warunków, którym powinni odpowiadać kandydaci na adiunktów, starszych asystentów, asystentów i asystentów stażystów, warunków ich powoływania, zwalniania i awansowania oraz zakresu obowiązków asystentów stażystów w szkołach wyższych.
M.P. 1973 nr 13 poz. 78 Uchwała Rady Państwa z dnia 8 marca 1973 r. w sprawie zasad obchodów ogólnokrajowych i lokalnych uroczystości państwowych.
M.P. 1973 nr 12 poz. 77 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 16 marca 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat rejestracyjnych od pojazdów samochodowych, przyczep i trolejbusów.
M.P. 1973 nr 12 poz. 76 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 15 marca 1973 r. w sprawie opłat za sprawdzenie kwalifikacji fachowych osób ubiegających się o prawo jazdy.
M.P. 1973 nr 12 poz. 75 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 15 marca 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o kartę rowerową lub o kartę woźnicy oraz wynagrodzenia osób sprawdzających kwalifikacje rowerzystów i woźniców.
M.P. 1973 nr 12 poz. 74 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 1973 r. w sprawie sygnałów i oznakowania pojazdów samochodowych uprzywilejowanych w ruchu.
M.P. 1973 nr 12 poz. 73 uchylony Zarządzenie Ministrów Handlu Zagranicznego i Finansów z dnia 16 marca 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia dewizowego dla artystów plastyków na sprzedaż niektórych dzieł sztuki w obrocie z zagranicą oraz dysponowania należnościami z tego tytułu.
M.P. 1973 nr 12 poz. 72 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 1973 r. w sprawie opodatkowania podatkami obrotowym i dochodowym niektórych organizacji społecznych.
M.P. 1973 nr 12 poz. 71 uchylony Uchwała nr 48 Rady Ministrów z dnia 8 marca 1973 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zawierania umów kontraktacji tytoniu oraz cen skupu liści i nasion tytoniu krajowego.
M.P. 1973 nr 12 poz. 70 uchylony Uchwała nr 43 Rady Ministrów z dnia 2 marca 1973 r. w sprawie zasad gospodarowania funduszem płac w przedsiębiorstwach państwowych oraz grupujących je zjednoczeniach.
M.P. 1973 nr 12 poz. 69 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 17 marca 1973 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1973 nr 11 poz. 68 Obwieszczenie Ministra Komunikacji z dnia 21 lutego 1973 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1973 nr 11 poz. 67 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 lutego 1973 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1973 nr 11 poz. 66 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk z dnia 20 lutego 1973 r. zmieniające zarządzenie o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1973 nr 11 poz. 65 uchylony wykazem Zarządzenie Ministrów Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Obrony Narodowej, Oświaty i Wychowania, Spraw Wewnętrznych oraz Żeglugi i Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 24 lutego 1973 r. w sprawie zasad udzielania nauczycielom akademickim zezwoleń na dodatkowe zatrudnienie zarobkowe.
M.P. 1973 nr 11 poz. 64 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lutego 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania sztabów wojskowych.
M.P. 1973 nr 11 poz. 63 uchylony Uchwała nr 38 Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1973 r. w sprawie wzmocnienia dyscypliny inwestycyjnej oraz stosowania środków ekonomicznych i finansowych usprawniających proces inwestowania w jednostkach państwowych.
M.P. 1973 nr 10 poz. 62 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 lutego 1973 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1973 nr 10 poz. 61 uchylony Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar z dnia 21 lutego 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za czynności urzędów probierczych.
M.P. 1973 nr 10 poz. 60 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 14 lutego 1973 r. w sprawie wysokości wkładów własnych członków spółdzielni budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1973 nr 10 poz. 59 uchylony Uchwała nr 40 Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1973 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat elektryfikacyjnych pobieranych przy powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli.
M.P. 1973 nr 9 poz. 58 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 lutego 1973 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1973 nr 9 poz. 57 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 12 lutego 1973 r. w sprawie określenia stanowisk roboczych w przemyśle spożywczym objętych wykazem prac wykonywanych w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uprawniających do zaliczenia do I kategorii zatrudnienia.
M.P. 1973 nr 9 poz. 56 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy kredytowej osobom fizycznym na budownictwo mieszkaniowe i kapitalne remonty.
M.P. 1973 nr 9 poz. 55 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 1973 r. w sprawie zwrotu jednostkom gospodarki uspołecznionej akumulacji pośredniej zawartej w cenach produktów przeznaczonych na eksport.
M.P. 1973 nr 9 poz. 54 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 lutego 1973 r. w sprawie zasad wymiany, nieodpłatnego przekazywania i sprzedaży materiałów bibliotecznych.
M.P. 1973 nr 8 poz. 53 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 1 lutego 1973 r. o wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej.
M.P. 1973 nr 8 poz. 52 uchylony wykazem Zarządzenie nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia opiniowania celowości importu wyrobów przemysłu elektromaszynowego.
M.P. 1973 nr 8 poz. 51 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 3 lutego 1973 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uposażeń pracowników administracyjnych Prokuratury Generalnej.
M.P. 1973 nr 8 poz. 50 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 3 lutego 1973 r. w sprawie ustalenia dodatków specjalnych dla pracowników prokuratorskich Prokuratury Generalnej.
M.P. 1973 nr 7 poz. 49 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 3 lutego 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości wzrostu kolejowych emerytur i rent.
M.P. 1973 nr 7 poz. 48 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 1973 r. w sprawie gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych.
M.P. 1973 nr 7 poz. 47 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 1973 r. w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych.
M.P. 1973 nr 7 poz. 46 uchylony Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 27 stycznia 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1973 nr 7 poz. 45 uchylony wykazem Uchwała nr 26 Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1973 r. zmieniająca uchwałę w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Komunikacji.
M.P. 1973 nr 7 poz. 44 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 25 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1973 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji i zakresu działania rolniczych rejonowych zakładów doświadczalnych.
M.P. 1973 nr 6 poz. 43 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 lutego 1973 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1973 nr 6 poz. 42 uchylony wykazem Pismo Okólne nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1973 r. w sprawie poprawy stanu sanitarno-porządkowego oraz wyglądu estetycznego miast i wsi.
M.P. 1973 nr 6 poz. 41 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1973 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.
M.P. 1973 nr 6 poz. 40 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 30 stycznia 1973 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników administracyjnych Sądu Najwyższego.
M.P. 1973 nr 6 poz. 39 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 30 stycznia 1973 r. o zmianie uchwały w sprawie uposażeń sędziów i członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego.
M.P. 1973 nr 5 poz. 38 obowiązujący Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1973 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1973 nr 5 poz. 37 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 23 stycznia 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych.
M.P. 1973 nr 5 poz. 36 uchylony Zarządzenie Ministrów Finansów oraz Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 25 stycznia 1973 r. w sprawie udzielania kredytu i pomocy bezzwrotnej na uzupełnienie wkładów własnych do spółdzielni budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1973 nr 5 poz. 35 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 19 stycznia 1973 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w okresie wiosennym 1973 r.
M.P. 1973 nr 5 poz. 34 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 22 stycznia 1973 r. w sprawie przyjmowania do eksploatacji oraz przeprowadzania rozliczeń i analiz zrealizowanych zadań inwestycyjnych.
M.P. 1973 nr 5 poz. 33 uchylony Uchwała nr 16 Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1973 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad realizacji i finansowania uspołecznionego budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1973 nr 4 poz. 32 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Ministra Łączności z dnia 18 stycznia 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli celnej i pobierania cła od towarów wywożonych za granicę w przesyłkach pocztowych nadawanych w urzędach pocztowo-telekomunikacyjnych.
M.P. 1973 nr 4 poz. 31 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 17 stycznia 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat rejestracyjnych od pojazdów samochodowych, przyczep i trolejbusów.
M.P. 1973 nr 4 poz. 30 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 1973 r. w sprawie trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków dla celów związanych z przyznawaniem żołnierzom i ich rodzinom świadczeń odszkodowawczych i rentowych.
M.P. 1973 nr 4 poz. 29 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 1973 r. w sprawie ustalenia wykazów chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia rentowe i odszkodowawcze.
M.P. 1973 nr 4 poz. 28 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1973 r. w sprawie przykładowych schematów rocznych analiz ekonomicznych.
M.P. 1973 nr 4 poz. 27 uchylony Uchwała nr 17 Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1973 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym niektórych jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1973 nr 4 poz. 26 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 11 stycznia 1973 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stanowisk służbowych i uposażeń pracowników Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1973 nr 4 poz. 25 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 25 stycznia 1973 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1973 nr 4 poz. 24 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 25 stycznia 1973 r.
M.P. 1973 nr 3 poz. 23 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 11 stycznia 1973 r. w sprawie powołania oraz zniesienia niektórych prokuratur powiatowych na terenie miasta Krakowa i województwa szczecińskiego.
M.P. 1973 nr 3 poz. 22 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 15 stycznia 1973 r. w sprawie ustalenia norm ubytków naturalnych spirytusu podczas przechowywania w magazynach i wydawania z magazynów.
M.P. 1973 nr 3 poz. 21 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 5 stycznia 1973 r. w sprawie zwolnień od opłaty od przewozu wykonywanego na obszarze Polski autobusami zarejestrowanymi za granicą.
M.P. 1973 nr 3 poz. 20 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 stycznia 1973 r. w sprawie zasad finansowania wynalazczości w jednostkach gospodarki uspołecznionej oraz klubów techniki i racjonalizacji.
M.P. 1973 nr 3 poz. 19 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podatku obrotowego od przedsiębiorstw podległych Komitetowi Drobnej Wytwórczości i przez niego nadzorowanych oraz spółdzielni i ich związków.
M.P. 1973 nr 3 poz. 18 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad opodatkowania podatkiem obrotowym państwowych jednostek gospodarczych i niektórych spółek.
M.P. 1973 nr 3 poz. 17 uchylony Uchwała nr 12 Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1973 r. w sprawie Państwowej Inspekcji Plonów.
M.P. 1973 nr 3 poz. 16 uchylony Uchwała nr 10 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1973 r. w sprawie utworzenia Instytutu Ochrony Środowiska.
M.P. 1973 nr 2 poz. 15 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 1973 r. uchylające zarządzenie w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji dokonanych w nie uspołecznionych przedsiębiorstwach młynarskich.
M.P. 1973 nr 2 poz. 14 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1972 r. w sprawie wyrównywania dochodów rad narodowych w związku z niektórymi ulgami w podatku gruntowym.
M.P. 1973 nr 2 poz. 13 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1972 r. w sprawie warunków udzielania pomocy kredytowej na rozwój produkcji rolnej.
M.P. 1973 nr 2 poz. 12 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1972 r. w sprawie finansowania prac normalizacyjnych i wynagradzania za te prace.
M.P. 1973 nr 2 poz. 11 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 1972 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Ociemniałych Żołnierzy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1973 nr 2 poz. 10 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 1972 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Inwalidów Wojennych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1973 nr 2 poz. 9 uchylony Zarządzenie nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1973 r. w sprawie wynagradzania sołtysów za inkaso podatków i innych należności finansowych od mieszkańców wsi.
M.P. 1973 nr 2 poz. 8 uchylony wykazem Uchwała nr 5 Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1973 r. w sprawie rocznych analiz ekonomicznych oraz kompleksowych ocen działalności jednostek gospodarczych.
M.P. 1973 nr 2 poz. 7 uchylony Uchwała nr 3 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1973 r. w sprawie utworzenia Instytutu Doskonalenia Kadr Kierowniczych Administracji Państwowej.
M.P. 1973 nr 1 poz. 6 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 grudnia 1972 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1973 nr 1 poz. 5 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk z dnia 21 grudnia 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rejestracji zakładów i urządzeń wytwarzających publikacje, ilustracje i pieczątki i zakładów sprzedaży matryc oraz w sprawie ewidencji wytwarzanych publikacji i sprzedawanych urządzeń, aparatów i matryc.
M.P. 1973 nr 1 poz. 4 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 grudnia 1972 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych.
M.P. 1973 nr 1 poz. 3 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 1972 r. w sprawie właściwości organów finansowych do ustalania i poboru podatku obrotowego i podatku dochodowego od gminnych spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" oraz podatku scalonego od kółek rolniczych i spółdzielczych ośrodków rolnych zrzeszonych w Centralnym Związku Kółek Rolniczych.
M.P. 1973 nr 1 poz. 2 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 1972 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
M.P. 1973 nr 1 poz. 1 uchylony wykazem Uchwała nr 328 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1972 r. w sprawie organizacji gospodarki wodnej i melioracyjnej, utworzenia zjednoczeń budownictwa wodnego i melioracji oraz Centralnego Zarządu Budownictwa Wodnego i Melioracji.