Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1958 nr 100 poz. 553 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 grudnia 1958 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1958 nr 100 poz. 552 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 27 grudnia 1958 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1958 nr 100 poz. 551 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 1958 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Medycznej w Poznaniu.
M.P. 1958 nr 100 poz. 550 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 15 grudnia 1958 r. w sprawie zasad i trybu rozliczeń za roboty budowlano-montażowe komunikacyjne wykonywane przez przedsiębiorstwa państwowe.
M.P. 1958 nr 100 poz. 549 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 8 grudnia 1958 r. w sprawie pobierania i warunków zwrotu wadium przy przetargach na dostawy, roboty i usługi ogłaszanych przez jednostki organizacyjne resortu komunikacji.
M.P. 1958 nr 100 poz. 548 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie ustalenia właściwości banków państwowych w zakresie finansowania inwestycji i kapitalnych remontów.
M.P. 1958 nr 100 poz. 547 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie ustalenia wzoru księgi podatkowej dla hodowców zwierząt futerkowych.
M.P. 1958 nr 100 poz. 546 uchylony Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 1958 r. w sprawie określenia obowiązków organów wojskowych w zakresie zgłaszania wniosków o przyznanie zaopatrzenia inwalidzkiego inwalidom wojskowym i członkom ich rodzin.
M.P. 1958 nr 99 poz. 545 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 grudnia 1958 r. w sprawie szczegółowych przepisów o przydziałach, rozdzielnikach, uzgodnieniach dostaw i branżowych warunków dostaw drewna i wyrobów z drewna.
M.P. 1958 nr 98 poz. 544 uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 1958 r. o ustaleniu urzędowego spisu leków.
M.P. 1958 nr 98 poz. 543 Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 grudnia 1958 r. w sprawie zmiany statutu Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka.
M.P. 1958 nr 98 poz. 542 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 9 grudnia 1958 r. w sprawie umundurowania inspektorów obwodowych w przedsiębiorstwach lasów państwowych.
M.P. 1958 nr 98 poz. 541 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 10 grudnia 1958 r. w sprawie wprowadzenia do wypieku chleba pszennego sitkowego z mąki pszennej typ 1400.
M.P. 1958 nr 98 poz. 540 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1958 r. w sprawie zasad rozliczeń związanych z przekazaniem zakładów i nieruchomości między przedsiębiorstwami państwowymi.
M.P. 1958 nr 98 poz. 539 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie trybu gromadzenia, wydatkowania i ewidencji środków Funduszu Postępu Technicznego oraz zasad sprawozdawczości z zakresu gospodarki tymi środkami.
M.P. 1958 nr 98 poz. 538 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 1958 r. w sprawie zasad tworzenia funduszu statutowego w przedsiębiorstwach państwowych.
M.P. 1958 nr 98 poz. 537 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1958 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych od niektórych wynagrodzeń sołtysów.
M.P. 1958 nr 97 poz. 536 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 1958 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Pomorskiej Akademii Medycznej im. gen. K. Świerczewskiego.
M.P. 1958 nr 97 poz. 535 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1958 r. w sprawie określenia warunków wymiany znaczków skarbowych wycofanych z obiegu oraz w sprawie rozliczenia się z zaliczek w znakach wartościowych.
M.P. 1958 nr 97 poz. 534 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 10 grudnia 1958 r. w sprawie maksymalnej wysokości kredytu bankowego na rok 1959 na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności.
M.P. 1958 nr 97 poz. 533 obowiązujący Zarządzenie nr 254 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1958 r. w sprawie zmiany nazwy i pisowni niektórych miejscowości.
M.P. 1958 nr 97 poz. 532 Uchwała nr 445 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1958 r. w sprawie zaopatrzenia rynku w materiały budowlane.
M.P. 1958 nr 97 poz. 531 uchylony Uchwała nr 426 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1958 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakiem jakości.
M.P. 1958 nr 96 poz. 530 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie wynagradzania niektórych pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu analiz w laboratoriach kontrolnych.
M.P. 1958 nr 96 poz. 529 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie wynagrodzenia ryczałtowego dla kierowników aptek otwartych za prowadzenie punktów aptecznych.
M.P. 1958 nr 96 poz. 528 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie dyżurów nocnych i pogotowia pracy w aptekach społecznych.
M.P. 1958 nr 96 poz. 527 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie zasad obliczania stażu pracy pracowników farmaceutycznych.
M.P. 1958 nr 96 poz. 526 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie zasad wynagradzania lekarzy za udział w naradach lekarskich i za wykonywanie sekcji zwłok.
M.P. 1958 nr 96 poz. 525 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 1958 r. w sprawie ryczałtowych wynagrodzeń dla lekarzy.
M.P. 1958 nr 96 poz. 524 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie określenia warunków, w których praca lekarzy lub lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem jest połączona z narażeniem na działanie promieni Roentgena, ciał promieniotwórczych oraz fal elektromagnetycznych.
M.P. 1958 nr 96 poz. 523 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie zasad obliczania stażu pracy lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia.
M.P. 1958 nr 96 poz. 522 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie wysokości dodatków specjalnych dla pracowników zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia i zakładach pomocy społecznej w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia oraz zasad wypłacania tych dodatków.
M.P. 1958 nr 95 poz. 521 Zarządzenie Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury z dnia 13 listopada 1958 r. w sprawie zasad i trybu udzielania pozwoleń na wykonywanie prac projektowych w budownictwie przez pracowników zatrudnionych w Komitecie do Spraw Urbanistyki i Architektury, Instytucie Urbanistyki i Architektury, wydziałach architektury i nadzoru budowlanego oraz w wydziałach architektury i budownictwa prezydiów rad narodowych.
M.P. 1958 nr 95 poz. 520 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 października 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 95 poz. 519 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 25 listopada 1958 r. w sprawie zaliczenia urzędów celnych do klas.
M.P. 1958 nr 95 poz. 518 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 14 lutego 1951 r. w sprawie ustalenia wzoru i odcinków banknotów oraz wzoru, nominalnej wartości, stopu i wagi monet (bilonu).
M.P. 1958 nr 95 poz. 517 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 20 listopada 1958 r. w sprawie zakresu i trybu koordynowania działalności organów kontroli, rewizji i inspekcji z działalnością Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1958 nr 95 poz. 516 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 20 listopada 1958 r. o trybie przeprowadzania czynności kontrolnych przez Najwyższą Izbę Kontroli.
M.P. 1958 nr 94 poz. 515 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1958 r. zmieniające zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1953 r. w sprawie szacowania oraz ustalania ryczałtów wartości pieniężnej świadczeń w naturze dla celów podatku od wynagrodzeń i z dnia 6 czerwca 1951 r. w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń.
M.P. 1958 nr 94 poz. 514 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 1958 r. w sprawie dalszego usprawnienia systemu oszczędzania na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1958 nr 94 poz. 513 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Finansów i Gospodarki Komunalnej z dnia 22 listopada 1958 r. w sprawie zasad i trybu udzielania pożyczek na remonty, przebudowy i nadbudowy domów mieszkalnych.
M.P. 1958 nr 94 poz. 512 uchylony wykazem Zarządzenie nr 232 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 1958 r. w sprawie wykonywania zadań dotyczących gospodarki komunalnej w gromadach.
M.P. 1958 nr 94 poz. 511 uchylony Uchwała nr 443 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1958 r. w sprawie ulg w podatku dochodowym dla kółek rolniczych.
M.P. 1958 nr 93 poz. 510 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1958 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Więziennej.
M.P. 1958 nr 92 poz. 509 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 października 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 92 poz. 508 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 października 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 92 poz. 507 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 1958 r. w sprawie mianownictwa chorób, urazów i przyczyn zgonów.
M.P. 1958 nr 91 poz. 506 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 listopada 1958 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1958 nr 91 poz. 505 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 1958 r. w sprawie wynagrodzenia za wizyty domowe u obłożnie chorych, wykonane w celu zwalczania epidemii grypy.
M.P. 1958 nr 91 poz. 504 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 15 listopada 1958 r. w sprawie zakazu stosowania dla celów budownictwa używanych szyn kolejowych, tramwajowych oraz odpadów i odrzutów produkcyjnych szyn.
M.P. 1958 nr 91 poz. 503 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 14 stycznia 1958 r. w sprawie zasad przeznaczania, podziału, odprowadzania i rozliczania funduszu amortyzacyjnego i wpływów z likwidacji środków trwałych w jednostkach państwowych.
M.P. 1958 nr 90 poz. 502 obowiązujący Zarządzenie nr 198 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 1958 r. w sprawie przywrócenia i ustalenia urzędowych nazw obiektów fizjograficznych w powiatach: elbląskim, gdańskim, kwidzyńskim, malborskim i sztumskim województwa gdańskiego oraz w powiatach: braniewskim, iławeckim, lidzbarskim, morąskim, nidzickim, ostródzkim, olsztyńskim, pasłęckim, suskim, reszelskim i węgorzewskim województwa olsztyńskiego.
M.P. 1958 nr 89 poz. 501 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury z dnia 12 listopada 1958 r. w sprawie wytycznych dla wyznaczania terenów budownictwa jednorodzinnego.
M.P. 1958 nr 89 poz. 500 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Łączności i Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 1958 r. uchylające instrukcję Ministra Łączności i Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lutego 1956 r. w sprawie przyśpieszenia przesyłania sprawozdań statystycznych.
M.P. 1958 nr 89 poz. 499 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 12 listopada 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 6 lutego 1957 r. w sprawie ustalenia wykazu jednostek prowadzących skup odpadków.
M.P. 1958 nr 89 poz. 498 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 1958 r. w sprawie ulg podatkowych z tytułu dokonywania kapitalnego remontu, odbudowy, rozbudowy lub budowy nieruchomości na obszarze powiatu nowosądeckiego oraz m. Kołobrzegu.
M.P. 1958 nr 89 poz. 497 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 1958 r. w sprawie niektórych świadczeń pieniężnych w stosunkach z osobami czasowo przebywającymi w kraju.
M.P. 1958 nr 89 poz. 496 obowiązujący Zarządzenie nr 231 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1958 r. w sprawie zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach katowickim, poznańskim, wrocławskim i lubelskim.
M.P. 1958 nr 88 poz. 495 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 22 października 1958 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zezwoleń na wykonywanie prac projektowych w budownictwie przez pracowników zatrudnionych w organach administracji, przedsiębiorstwach i instytutach podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych i przez niego nadzorowanych.
M.P. 1958 nr 88 poz. 494 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24 października 1958 r. w sprawie wstępnego stażu pracy dla absolwentów średnich szkół ekonomicznych i ogólnokształcących.
M.P. 1958 nr 88 poz. 493 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 7 listopada 1956 r. w sprawie terminów składania rocznych sprawozdań finansowych.
M.P. 1958 nr 88 poz. 492 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 1958 r. w sprawie przeniesienia uprawnień na organy finansowe szczebla wojewódzkiego w zakresie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych dla osób niewidomych.
M.P. 1958 nr 88 poz. 491 uchylony wykazem Uchwała nr 392 Rady Ministrów z dnia 13 października 1958 r. w sprawie zasad podziału zysku, różnic wyrównawczych, pokrywania strat, finansowania środków obrotowych, inwestycji i kapitalnych remontów w przedsiębiorstwach przemysłu oraz zasad gospodarki finansowej zjednoczeń przemysłu na 1959 r.
M.P. 1958 nr 87 poz. 490 uchylony Zarządzenie Ministrów Zdrowia i Rolnictwa z dnia 29 sierpnia 1958 r. w sprawie urzędowego spisu leków stosowanych w lecznictwie zwierząt.
M.P. 1958 nr 87 poz. 489 uchylony Uchwała nr 423 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1958 r. w sprawie uruchomienia i właściwego wykorzystania zakładów wprawianych w ruch za pomocą siły napędowej wody i bezpośrednio napędzanych przez te zakłady innych zakładów przemysłowych oraz w sprawie właściwego wykorzystania zakładów elektrycznych.
M.P. 1958 nr 86 poz. 488 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 1958 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego w browarach.
M.P. 1958 nr 86 poz. 487 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 26 września 1957 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego w przemyśle cukrowniczym.
M.P. 1958 nr 86 poz. 486 uchylony wykazem Zarządzenie nr 220 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1958 r. w sprawie zachowania prawa do niektórych świadczeń przez pracowników resortu przemysłu ciężkiego zwolnionych od pracy zawodowej do pracy w organizacjach politycznych i społecznych.
M.P. 1958 nr 86 poz. 485 uchylony wykazem Zarządzenie nr 219 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1958 r. w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom kolejowym zwolnionym od pracy zawodowej do pracy w organizacjach partyjnych.
M.P. 1958 nr 85 poz. 484 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 30 września 1958 r. w sprawie wstępnego stażu pracy absolwentów szkół wyższych, średnich i zasadniczych szkół zawodowych oraz średnich szkół ogólnokształcących, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych, geologicznych, transportowych oraz innych przedsiębiorstwach usługowych.
M.P. 1958 nr 85 poz. 483 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 sierpnia 1958 r. w sprawie wstępnego stażu pracy absolwentów szkół wyższych w przedsiębiorstwach budowlanych i budowlano-montażowych.
M.P. 1958 nr 85 poz. 482 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 sierpnia 1958 r. w sprawie wstępnego stażu pracy absolwentów szkół przysposobienia zawodowego, rzemiosł budowlanych, zasadniczych i średnich szkół zawodowych oraz średnich szkół ogólnokształcących w przedsiębiorstwach budowlanych i budowlano-montażowych.
M.P. 1958 nr 84 poz. 481 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 9 października 1958 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji o prowadzeniu książki pojazdu mechanicznego.
M.P. 1958 nr 84 poz. 480 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 października 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 84 poz. 479 uchylony wykazem Uchwała nr 407 Rady Ministrów z dnia 22 października 1958 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 15 marca 1958 r. w sprawie sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych spółdzielniom mieszkaniowym w 1958 r.
M.P. 1958 nr 84 poz. 478 uchylony wykazem Uchwała nr 402 Rady Ministrów z dnia 22 października 1958 r. w sprawie finansowania wydatków na nagrody i świadczenia dla pracowników w niektórych przedsiębiorstwach resortu gospodarki komunalnej w 1958 r.
M.P. 1958 nr 83 poz. 477 Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 16 października 1958 r. w sprawie zasad i norm kosztorysowania oraz rozliczania dodatkowych kosztów robót budowlano-montażowych w okresie jesienno-zimowym.
M.P. 1958 nr 83 poz. 476 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 1958 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dyżurów lekarskich oraz szczegółowych zasad wypłacania wynagrodzeń za ich pełnienie.
M.P. 1958 nr 83 poz. 475 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 października 1958 r. o zmianie zarządzenia z dnia 21 grudnia 1956 r. w sprawie trybu powoływania, składu osobowego, organizacji i kadencji komisji odwoławczych przy organach finansowych prezydiów wojewódzkich rad narodowych (Rad Narodowych w m. st. Warszawie i m. Łodzi), jak również w sprawie trybu i sposobu postępowania przed tymi komisjami.
M.P. 1958 nr 83 poz. 474 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 października 1958 r. o zmianie zarządzenia z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie trybu powoływania, składu osobowego, organizacji i kadencji komisji podatkowych przy organach finansowych i instancji, jak również w sprawie trybu i sposobu postępowania przed tymi komisjami.
M.P. 1958 nr 83 poz. 473 uchylony wykazem Uchwała nr 406 Rady Ministrów z dnia 22 października 1958 r. w sprawie ulgowych warunków udzielania pożyczek na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności.
M.P. 1958 nr 82 poz. 472 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 16 października 1958 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1958 nr 82 poz. 471 Zarządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 21 października 1958 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej dotyczącego stosowania branżowego wykazu elementów scalonych w zakresie robót regulacyjnych na rzekach i potokach.
M.P. 1958 nr 81 poz. 470 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 października 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 81 poz. 469 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 października 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 81 poz. 468 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 października 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 81 poz. 467 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 września 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 81 poz. 466 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 września 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 81 poz. 465 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 września 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 81 poz. 464 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 21 października 1958 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1958 nr 80 poz. 463 uchylony Instrukcja Ministra Finansów z dnia 4 października 1958 r. zmieniająca instrukcję z dnia 30 kwietnia 1958 r. w sprawie trybu inkasa podatków i innych należności finansowych przez sołtysów.
M.P. 1958 nr 80 poz. 462 obowiązujący Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 22 października 1953 r. w sprawie warunków odbywania studiów wyższych oraz uzyskiwania dyplomów ich ukończenia w charakterze eksternistów przez nauczycieli i pracowników kulturalno-oświatowych.
M.P. 1958 nr 80 poz. 461 uchylony Zarządzenie Ministrów Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 października 1958 r. w sprawie określenia stanowisk roboczych w przemyśle rolno-spożywczym objętych wykazem prac wykonywanych w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uprawniających do zaliczenia do I kategorii zatrudnienia.
M.P. 1958 nr 80 poz. 460 obowiązujący Uchwała nr 393 Rady Ministrów z dnia 16 października 1958 r. w sprawie połączenia Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi z Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi.
M.P. 1958 nr 80 poz. 459 uchylony Uchwała nr 389 Rady Ministrów z dnia 13 października 1958 r. w sprawie warunków i trybu nadawania dyplomów i tytułów przez akademie wojskowe.
M.P. 1958 nr 80 poz. 458 uchylony wykazem Uchwała nr 377 Rady Ministrów z dnia 8 października 1958 r. zmieniająca uchwałę nr 787 Prezydium Rządu z dnia 13 grudnia 1956 r. w sprawie rewindykacji budynków i lokali szkolnych, użytkowanych na inne cele.
M.P. 1958 nr 80 poz. 457 uchylony wykazem Uchwała nr 366 Rady Ministrów z dnia 4 października 1958 r. w sprawie zakresu działania wojewódzkich rad narodowych w dziedzinie budowy i utrzymania dróg państwowych i mostów.
M.P. 1958 nr 79 poz. 456 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 25 września 1958 r. w sprawie premii dla autorów i hodowców odmian oryginalnych lub selekcjonowanych ważniejszych roślin uprawnych oraz dla osób wykonujących pomocnicze czynności hodowlane.
M.P. 1958 nr 79 poz. 455 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 6 września 1958 r. w sprawie prowadzenia ewidencji butli do gazów technicznych przez zakłady produkujące gazy techniczne i przez wojewódzkie hurtownie wyrobów przemysłu chemicznego.
M.P. 1958 nr 79 poz. 454 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 6 września 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zasad obrotu butlami do gazów technicznych.
M.P. 1958 nr 78 poz. 453 uchylony Uchwała nr 364 Rady Ministrów z dnia 26 września 1958 r. w sprawie zatrudniania młodocianych przez zakłady pracy w celu nauki zawodu, przyuczenia do określonej pracy i odbycia wstępnego stażu pracy.
M.P. 1958 nr 77 poz. 452 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października 1958 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1958 nr 77 poz. 451 Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury z dnia 22 września 1958 r. w sprawie zakresu stosowania drewna w budownictwie.
M.P. 1958 nr 77 poz. 450 uchylony wykazem Uchwała nr 355 Rady Ministrów z dnia 19 września 1958 r. w sprawie zapewnienia właściwej jakości towarów przeznaczonych na zaopatrzenie ludności.
M.P. 1958 nr 76 poz. 449 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 25 września 1958 r. w sprawie list odmian roślin wpisanych do rejestru odmian oryginalnych oraz skreślonych ze spisu odmian selekcjonowanych w ciągu 1957 r.
M.P. 1958 nr 76 poz. 448 uchylony wykazem Uchwała nr 312a Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1958 r. w sprawie trybu postępowania przy ustalaniu wynagrodzeń za pracę i świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
M.P. 1958 nr 75 poz. 447 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 września 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 75 poz. 446 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 września 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 75 poz. 445 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 20 września 1958 r. w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia dłużników b. Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej od uiszczenia opłat na rzecz Państwowego Funduszu Ziemi.
M.P. 1958 nr 75 poz. 444 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 1958 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatków obrotowego i dochodowego z tytułu hodowli drobiu.
M.P. 1958 nr 75 poz. 443 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 1958 r. w sprawie ulg podatkowych dla prywatnych zakładów międlenia słomy lnianej i konopnej.
M.P. 1958 nr 75 poz. 442 uchylony Zarządzenie nr 201 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 1958 r. w sprawie przenoszenia kredytów między paragrafami budżetu centralnego.
M.P. 1958 nr 75 poz. 441 uchylony Uchwała nr 362 Rady Ministrów z dnia 26 września 1958 r. w sprawie dysponowania rezerwą budżetu centralnego oraz przeniesień kredytów między częściami tego budżetu.
M.P. 1958 nr 75 poz. 440 uchylony Uchwała nr 360 Rady Ministrów z dnia 26 września 1958 r. w sprawie organizacji terenowej służby weterynaryjnej podległej prezydiom rad narodowych.
M.P. 1958 nr 74 poz. 439 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 24 września 1958 r. w sprawie zatwierdzenia cenników oraz katalogów norm kosztorysowych na roboty budowlano-montażowe.
M.P. 1958 nr 74 poz. 438 uchylony Zarządzenie Ministrów Żeglugi i Gospodarki Wodnej oraz Gospodarki Komunalnej z dnia 19 września 1958 r. w sprawie wprowadzenia kontyngentowania wody na obszarze miasta Lublina.
M.P. 1958 nr 74 poz. 437 obowiązujący Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 24 września 1958 r. w sprawie ustanowienia regulaminu odznaki "400 lat Poczty Polskiej".
M.P. 1958 nr 74 poz. 436 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 sierpnia 1958 r. w sprawie wydawania przez zakłady pracy zaświadczeń dla dokonywania zakupów ratalnych.
M.P. 1958 nr 74 poz. 435 Zarządzenie Ministrów: Oświaty, Kultury i Sztuki, Górnictwa i Energetyki, Komunikacji, Zdrowia, Rolnictwa, Pracy i Opieki Społecznej, Żeglugi i Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, Sprawiedliwości oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej z dnia 2 września 1958 r. w sprawie wizytacji szkół zawodowych nie przejętych przez Ministra Oświaty.
M.P. 1958 nr 74 poz. 434 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 6 czerwca 1951 r. w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń.
M.P. 1958 nr 74 poz. 433 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 1958 r. w sprawie zmiany zasad premiowania kierowców pojazdów samochodowych za oszczędność paliwa płynnego.
M.P. 1958 nr 73 poz. 432 uchylony Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 13 sierpnia 1958 r. w sprawie zasad przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
M.P. 1958 nr 73 poz. 431 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 września 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 73 poz. 430 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 września 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 73 poz. 429 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 15 września 1958 r. w sprawie stosowania branżowego wykazu elementów scalonych w zakresie robót regulacyjnych na rzekach i potokach.
M.P. 1958 nr 73 poz. 428 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 18 września 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 28 kwietnia 1958 r. w sprawie zakresu i trybu rozdzielnictwa niektórych maszyn, urządzeń i środków transportowych.
M.P. 1958 nr 73 poz. 427 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 30 czerwca 1958 r. w sprawie trybu ustalania cen w resorcie przemysłu ciężkiego.
M.P. 1958 nr 73 poz. 426 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 20 września 1958 r. uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów mundurów, odznak stopni służbowych i rozróżnienia służb w resorcie Ministerstwa Kolei.
M.P. 1958 nr 73 poz. 425 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 14 lutego 1951 r. w sprawie ustalenia wzoru i odcinków banknotów oraz wzoru, nominalnej wartości, stopu i wagi monet (bilonu).
M.P. 1958 nr 73 poz. 424 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 5 kwietnia 1958 r. w sprawie mieszkaniowych książeczek oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1958 nr 72 poz. 423 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 września 1958 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1958 nr 72 poz. 422 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 4 listopada 1957 r. w sprawie ustalenia właściwości banków w zakresie finansowania inwestycji.
M.P. 1958 nr 72 poz. 421 uchylony wykazem Uchwała nr 339 Rady Ministrów z dnia 12 września 1958 r. w sprawie ustanowienia odznaki "400 lat Poczty Polskiej".
M.P. 1958 nr 72 poz. 420 uchylony wykazem Uchwała nr 335 Rady Ministrów z dnia 6 września 1958 r. w sprawie określenia organizacji, których przedstawiciele wchodzą w skład Komitetu Drobnej Wytwórczości, oraz zasad i trybu powoływania członków tego Komitetu.
M.P. 1958 nr 71 poz. 419 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 września 1958 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1958 nr 71 poz. 418 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 71 poz. 417 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 4 września 1958 r. w sprawie pobierania wadium przetargowego i zabezpieczeń umownych przy dostawach, robotach i usługach wykonywanych na rzecz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
M.P. 1958 nr 71 poz. 416 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 29 kwietnia 1953 r. w sprawie stosowania imiennych czeków gotówkowych.
M.P. 1958 nr 70 poz. 415 Okólnik Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 30 września 1958 r. w sprawie zamiany gruntów na działki budowlane przeznaczone na indywidualne budownictwo mieszkaniowe.
M.P. 1958 nr 70 poz. 414 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 29 sierpnia 1958 r. w sprawie ustalenia jednolitych podstaw wyceny i rozliczeń kosztów robót wiertniczych (geologicznych i budowlano-montażowych).
M.P. 1958 nr 70 poz. 413 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 8 listopada 1954 r. w sprawie zasad obliczania stażu pracy lekarzy i lekarzy dentystów.
M.P. 1958 nr 70 poz. 412 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 21 grudnia 1956 r. w sprawie zasad obliczania stażu pracy pracowników z wyższym wykształceniem.
M.P. 1958 nr 70 poz. 411 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 19 marca 1955 r. w sprawie egzaminów na technika i uprawnionego technika dentystycznego.
M.P. 1958 nr 70 poz. 410 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 6 sierpnia 1958 r. w sprawie wstępnego stażu pracy absolwentów wyższych szkół ekonomicznych oraz wydziałów prawa.
M.P. 1958 nr 70 poz. 409 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Finansów z dnia 5 września 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 22 sierpnia 1958 r. w sprawie zasad, warunków i trybu zwalniania rolniczych spółdzielni produkcyjnych od spłaty długoterminowych kredytów bankowych, zaciągniętych na wyposażenie w pierwsze zespołowe obory, chlewnie i owczarnie.
M.P. 1958 nr 70 poz. 408 uchylony wykazem Uchwała nr 332 Rady Ministrów z dnia 1 września 1958 r. w sprawie zasad tworzenia w roku 1958 funduszu na nagrody i świadczenia oraz na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników państwowych ośrodków maszynowych oraz zakładów mechanizacji rolnictwa, podległych radom narodowym.
M.P. 1958 nr 70 poz. 407 uchylony Uchwała nr 328 Rady Ministrów z dnia 1 września 1958 r. zmieniająca uchwałę nr 65 z dnia 15 marca 1958 r. w sprawie zapewnienia realnej wartości wkładów na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1958 nr 69 poz. 406 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 69 poz. 405 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 69 poz. 404 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 69 poz. 403 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 1958 r. w sprawie upoważnienia organów finansowych do zaniechania ustalania niektórych zobowiązań państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego.
M.P. 1958 nr 69 poz. 402 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 1958 r. w sprawie zezwolenia na dysponowanie częścią zagranicznych środków płatniczych uzyskiwanych przez osoby fizyczne za niektóre prace wykonywane w obrocie z zagranicą.
M.P. 1958 nr 69 poz. 401 uchylony Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych z dnia 29 sierpnia 1958 r. w sprawie wydawania dokumentów dotyczących służby wojskowej osobom stale zamieszkałym za granicą.
M.P. 1958 nr 68 poz. 400 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 25 sierpnia 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 25 lutego 1957 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych.
M.P. 1958 nr 68 poz. 399 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 1958 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk dla pracowników administracyjnych zatrudnionych w Głównej Bibliotece Lekarskiej.
M.P. 1958 nr 68 poz. 398 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 18 czerwca 1958 r. w sprawie zniesienia Urzędu Celnego w Bartoszycach.
M.P. 1958 nr 68 poz. 397 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 18 sierpnia 1958 r. w sprawie maksymalnej wysokości i warunków udzielania kredytu bankowego na budowę jednego domu w ramach budownictwa mieszkalno-pensjonatowego w powiecie nowosądeckim i miastach Nowy Sącz oraz Kołobrzeg.
M.P. 1958 nr 68 poz. 396 uchylony wykazem Uchwała nr 314 Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958/1959 w państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej.
M.P. 1958 nr 67 poz. 395 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 sierpnia 1958 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1958 nr 67 poz. 394 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 16 sierpnia 1958 r. w sprawie instrukcji alarmowej ratownictwa powietrzno-morskiego dla cywilnych statków powietrznych wykonujących loty nad Morzem Bałtyckim.
M.P. 1958 nr 66 poz. 393 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 16 sierpnia 1958 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych zagranicznych pojazdów mechanicznych.
M.P. 1958 nr 66 poz. 392 uchylony wykazem Zarządzenie nr 173 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1958 r. w sprawie wyeliminowania z importu towarów, które mogą być zastąpione dostawami krajowymi.
M.P. 1958 nr 66 poz. 391 uchylony Uchwała nr 309 Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1958 r. w sprawie nadania statutu stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Związek Ochotniczych Straży Pożarnych".
M.P. 1958 nr 65 poz. 390 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Instrukcja Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Ministra Rolnictwa oraz Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury z dnia 11 sierpnia 1958 r. w sprawie wytycznych dotyczących udzielania przez organy administracji do spraw architektury i budownictwa oraz przez organy administracji do spraw rolnych prezydiów powiatowych rad narodowych pomocy rolniczym spółdzielniom produkcyjnym przy planowaniu i realizacji inwestycji budowlanych.
M.P. 1958 nr 65 poz. 389 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 lipca 1958 r. w sprawie ustalenia cen jednostkowych za roboty murarskie z kamienia.
M.P. 1958 nr 65 poz. 388 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 30 czerwca 1958 r. w sprawie wprowadzenia zmian w jednolitym cenniku robót akordowych.
M.P. 1958 nr 65 poz. 387 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 lipca 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 24 sierpnia 1955 r. w sprawie norm przebiegu opon samochodów osobowych i ciężarowych, ciągników używanych w transporcie drogowym, samochodów specjalnych, autobusów, trolejbusów oraz przyczep i naczep oraz w sprawie przechowywania, użytkowania, naprawy i ewidencji ogumienia pojazdów drogowych.
M.P. 1958 nr 65 poz. 386 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 8 sierpnia 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 12 maja 1955 r. w sprawie regulaminu egzaminów dyplomowych dla eksternistów w akademiach sztuk plastycznych i w państwowych wyższych szkołach sztuk plastycznych oraz określenia uczelni, w których egzaminy te będą się odbywać.
M.P. 1958 nr 65 poz. 385 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 65 poz. 384 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 65 poz. 383 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 65 poz. 382 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 65 poz. 381 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 16 sierpnia 1958 r. w sprawie ustalenia ceny żyta przy spłatach w gotówce należności Państwowego Funduszu Ziemi.
M.P. 1958 nr 65 poz. 380 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Górnictwa i Energetyki oraz Finansów z dnia 19 lipca 1958 r. w sprawie rozliczeń z tytułu zysków, strat, różnic cen oraz środków obrotowych w jednostkach nadzorowanych przez Ministra Górnictwa i Energetyki.
M.P. 1958 nr 65 poz. 379 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 1958 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych z tytułu obowiązku podatkowego w zakresie podatku od lokali przypadającego od najemców z art. 4 dekretu o najmie lokali.
M.P. 1958 nr 65 poz. 378 uchylony wykazem Zarządzenie nr 171 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1958 r. w sprawie wykonywania przepisów uchwały nr 42 Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1958 r. w sprawie zadań polityki zatrudnienia w uspołecznionych zakładach pracy.
M.P. 1958 nr 65 poz. 377 Uchwała nr 307 Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1958 r. w sprawie rozwiązania Komisji Rządowej do Spraw Paliw i Energii Elektrycznej.
M.P. 1958 nr 64 poz. 376 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 1958 r. o wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawie stosowania art. 510-516 kodeksu postępowania karnego.
M.P. 1958 nr 64 poz. 375 Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej z dnia 8 sierpnia 1958 r. zmieniające zarządzenie nr 236 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 1952 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników administracyjnych w technikach wychowania fizycznego podległych Głównemu Komitetowi Kultury Fizycznej.
M.P. 1958 nr 64 poz. 374 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 64 poz. 373 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 64 poz. 372 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 64 poz. 371 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 64 poz. 370 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 1958 r. w sprawie warunków i trybu zaliczania studiów odbytych w szkołach wyższych za granicą na poczet studiów w akademiach wojskowych oraz warunków i trybu nostryfikacji dyplomów uzyskanych w akademiach wojskowych za granicą.
M.P. 1958 nr 64 poz. 369 akt jednorazowy Zarządzenie nr 165 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1958 r. uchylające zarządzenie nr 105 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1957 r. w sprawie wstrzymania sprzedaży zbędnych maszyn i urządzeń biurowych.
M.P. 1958 nr 64 poz. 368 Zarządzenie nr 164 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1958 r. w sprawie trybu i warunków upłynnienia zbędnych materiałów i przedmiotów w jednostkach budżetu terenowego i w zakładach budżetowych.
M.P. 1958 nr 63 poz. 367 uchylony Zarządzenie Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury z dnia 21 lipca 1958 r. w sprawie szczegółowego określenia formy tablic informacyjnych w miejscu wykonywania robót budowlanych.
M.P. 1958 nr 63 poz. 366 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 30 czerwca 1958 r. w sprawie trybu rozliczeń za roboty budowlano-montażowe, wykonywane przez przedsiębiorstwa państwowe.
M.P. 1958 nr 63 poz. 365 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 63 poz. 364 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 63 poz. 363 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 63 poz. 362 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 63 poz. 361 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 63 poz. 360 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 63 poz. 359 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 1958 r. w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym i podatkiem od operacji nietowarowych niektórych podmiotów gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1958 nr 63 poz. 358 uchylony wykazem Uchwała nr 296 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1958 r. w sprawie uprawnień pracowników przechodzących do pracy dołowej w górnictwie węgla kamiennego.
M.P. 1958 nr 62 poz. 357 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 31 lipca 1958 r. w sprawie szczególnych zasad oraz źródeł finansowania inwestycji i kapitalnych remontów w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych resortu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
M.P. 1958 nr 62 poz. 356 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 29 lipca 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 11 grudnia 1953 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych terenów do bażantarni, zwierzyńców oraz rezerwatów.
M.P. 1958 nr 62 poz. 355 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 62 poz. 354 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 62 poz. 353 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 62 poz. 352 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 62 poz. 351 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 62 poz. 350 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 62 poz. 349 Zarządzenie Ministrów Gospodarki Komunalnej i Finansów z dnia 2 sierpnia 1958 r. w sprawie wykonania uchwały o funduszach mieszkaniowych tworzonych przez prezydia miejskich i powiatowych rad narodowych.
M.P. 1958 nr 62 poz. 348 uchylony Uchwała nr 254 Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1958 r. w sprawie zmiany zasad premiowania kierowców pojazdów samochodowych za oszczędność paliwa płynnego.
M.P. 1958 nr 61 poz. 347 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 61 poz. 346 uchylony wykazem Uchwała nr 285 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1958 r. w sprawie pomocy dla nabywców państwowych nieruchomości rolnych oraz robotników zatrudnianych w państwowych gospodarstwach rolnych i państwowym gospodarstwie leśnym na Ziemiach Zachodnich i w południowej części województwa rzeszowskiego.
M.P. 1958 nr 61 poz. 345 uchylony Uchwała nr 256 Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1958 r. w sprawie pomocy Państwa przy racjonalnej zabudowie wsi nowo powstających oraz wsi odbudowywanych po zniszczeniach spowodowanych masowymi klęskami żywiołowymi.
M.P. 1958 nr 61 poz. 344 uchylony Uchwała nr 185 Rady Ministrów z dnia 31 maja 1958 r. w sprawie przekazania prezydiom rad narodowych uprawnień do ustalania opłat i stawek taryfowych za niektóre usługi i świadczenia komunalne.
M.P. 1958 nr 60 poz. 343 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 26 lipca 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 28 listopada 1957 r. w sprawie gospodarowania służbowymi pojazdami samochodowymi i zasad ich używania.
M.P. 1958 nr 60 poz. 342 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 24 lipca 1958 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek należności za przejazdy w celach służbowych środkiem lokomocji stanowiącym własność pracownika.
M.P. 1958 nr 60 poz. 341 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 lipca 1958 r. w sprawie gospodarowania drewnem używanym i odpadami drzewnymi w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1958 nr 60 poz. 340 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów: Szkolnictwa Wyższego, Oświaty i Rolnictwa z dnia 16 lipca 1958 r. w sprawie utworzenia Zawodowego Studium Pedagogicznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu oraz w sprawie uprawnień absolwentów Studium.
M.P. 1958 nr 60 poz. 339 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1958 r. w sprawie skreślania z listy biegłych księgowych uprawnionych do udziału w komisjach rewizyjnych przedsiębiorstw państwowych.
M.P. 1958 nr 60 poz. 338 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 1958 r. w sprawie finansowania kontraktacji produkcji roślinnej i zwierzęcej.
M.P. 1958 nr 60 poz. 337 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 30 czerwca 1958 r. w sprawie zasad koordynacji oraz uzgadniania programów i lokalizacji budownictwa zakładowych domów mieszkalnych z właściwymi organami rad narodowych i obowiązku uzgadniania z nimi przydziałów mieszkaniowych oraz ustalania wysokości wkładu własnego w zakładowych domach mieszkalnych.
M.P. 1958 nr 60 poz. 336 uchylony Zarządzenie nr 154 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1958 r. w sprawie wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i innych należności finansowych od mieszkańców wsi.
M.P. 1958 nr 60 poz. 335 uchylony wykazem Uchwała nr 168 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1958 r. o zmianie uchwały z dnia 21 kwietnia 1954 r. w sprawie stopni i odznak służbowych, umundurowania oraz dodatku za wysługę lat w resorcie Ministerstwa Kolei.
M.P. 1958 nr 59 poz. 334 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 30 kwietnia 1958 r. w sprawie przeszacowania zapasów produktów naftowych.
M.P. 1958 nr 59 poz. 333 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 30 czerwca 1958 r. - Wytyczne w sprawie pobierania opłat za wanny i piece kąpielowe w lokalach mieszkalnych.
M.P. 1958 nr 59 poz. 332 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 30 czerwca 1958 r. - Wytyczne w sprawie udzielania zezwoleń na spłatę kaucji związanej z najmem lokalu mieszkalnego w ratach miesięcznych i zwolnień od obowiązku wpłacania tej kaucji.
M.P. 1958 nr 59 poz. 331 uchylony Uchwała nr 249 Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1958 r. zmieniająca uchwałę nr 110 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1957 r. w sprawie zapewnienia środków do rozwoju spółdzielczości produkcyjnej.
M.P. 1958 nr 58 poz. 330 uchylony wykazem Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 14 lipca 1958 r. w sprawie ustalenia drugiego wykazu spółdzielni mieszkaniowych i ich budynków, w których lokale mieszkalne wyłączone są spod publicznej gospodarki lokalami.
M.P. 1958 nr 58 poz. 329 Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 24 lipca 1958 r. w sprawie umów o dostawę energii elektrycznej dla przewoźnych zespołów silnikowych w rolnictwie oraz taryf energii elektrycznej dla tych zespołów.
M.P. 1958 nr 57 poz. 328 obowiązujący Zarządzenie nr 146 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1958 r. w sprawie zasad współpracy państwowych zakładów pracy z placówkami Powszechnej Kasy Oszczędności w zakresie obsługi mieszkaniowych książeczek oszczędnościowych oraz książeczek z wkładem przeznaczonym na kaucję mieszkaniową.
M.P. 1958 nr 57 poz. 327 uchylony wykazem Zarządzenie nr 141 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1958 r. w sprawie organizacji i uprawnień służby inwestycyjnej w państwowych jednostkach organizacyjnych.
M.P. 1958 nr 56 poz. 326 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 5 lipca 1958 r. w sprawie opłat za badanie techniczne pojazdów mechanicznych.
M.P. 1958 nr 56 poz. 325 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 5 lipca 1958 r. o zmianie zarządzenia z dnia 19 czerwca 1956 r. w sprawie wymiarów i wyglądu tablic rejestracyjnych oraz tablic ze znakami próbnymi dla pojazdów mechanicznych.
M.P. 1958 nr 56 poz. 324 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 1958 r. w sprawie uzyskiwania tytułu starszego felczera.
M.P. 1958 nr 56 poz. 323 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 4 listopada 1957 r. w sprawie ustalenia właściwości banków w zakresie finansowania inwestycji.
M.P. 1958 nr 56 poz. 322 uchylony Uchwała nr 201 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie organizowania i pracy ochotniczych hufców pracy Związku Młodzieży Socjalistycznej.
M.P. 1958 nr 55 poz. 321 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 4 lipca 1958 r. w sprawie uwzględniania w kosztorysach i rozliczeniach za roboty budowlano-montażowe zmian cen materiałów budowlanych i instalacyjnych, ustalenia cen kruszywa dla celów kosztorysowania oraz pokrywania dodatkowych kosztów zatrudnienia pracowników zamiejscowych.
M.P. 1958 nr 55 poz. 320 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 25 czerwca 1958 r. w sprawie szczególnych zasad gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
M.P. 1958 nr 55 poz. 319 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 1958 r. w sprawie zasad lokowania środków zakładowych funduszów mieszkaniowych na rachunkach bankowych oraz zasad i trybu udzielania pożyczek ze środków funduszu.
M.P. 1958 nr 55 poz. 318 uchylony wykazem Uchwała nr 232 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1958 r. w sprawie przekazania radom narodowym państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej podporządkowanych wojewódzkim zarządom państwowych gospodarstw rolnych i rejonowym zarządom rybactwa.
M.P. 1958 nr 55 poz. 317 uchylony wykazem Uchwała nr 97 Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1958 r. w sprawie zasad podziału większych miast na dzielnice.
M.P. 1958 nr 54 poz. 316 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 54 poz. 315 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 1958 r. w sprawie zezwolenia na wywóz i przywóz wartości dewizowych stanowiących zawartość kas okrętowych statków morskich bandery polskiej oraz posiadanych przez załogę tych statków.
M.P. 1958 nr 54 poz. 314 uchylony Uchwała nr 225 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1958 r. w sprawie opisowych analiz stanu poszczególnych działów gospodarki narodowej i wykonania narodowych planów gospodarczych oraz niektórych sprawozdań statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego.
M.P. 1958 nr 54 poz. 313 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 2 lipca 1958 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1958 nr 53 poz. 312 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 1958 r. w sprawie trybu dokonywania zmian w limitach inwestycyjnych oraz planach sfinansowania inwestycji scentralizowanych.
M.P. 1958 nr 53 poz. 311 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 1958 r. w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłaty skarbowej niektórych grup osób lub niektórych przedmiotów tej opłaty.
M.P. 1958 nr 53 poz. 310 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 23 czerwca 1958 r. w sprawie stanowisk służbowych i uposażenia pracowników administracyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1958 nr 52 poz. 309 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 30 czerwca 1958 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zajmowania budynków i lokali przez przedstawicielstwa dyplomatyczne i cudzoziemski personel tych przedstawicielstw oraz przez urzędy konsularne i personel tych urzędów, posiadający obywatelstwo kraju wysyłającego.
M.P. 1958 nr 52 poz. 308 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 30 czerwca 1958 r. w sprawie sposobu wpłat na rachunek kaucji oraz wypłat z tego rachunku.
M.P. 1958 nr 52 poz. 307 Uchwała nr 231 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1958 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników państwowych biur (samodzielnych pracowni) projektów.
M.P. 1958 nr 52 poz. 306 uchylony Uchwała nr 224 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1958 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej organizacji spółdzielczych.
M.P. 1958 nr 52 poz. 305 uchylony wykazem Uchwała nr 208 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia w roku gospodarczym 1957/1958 funduszu na nagrody i świadczenia oraz na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników rejonów lasów państwowych podległych Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
M.P. 1958 nr 51 poz. 304 uchylony Instrukcja Ministra Komunikacji z dnia 18 czerwca 1958 r. w sprawie rejestracji służbowych pojazdów samochodowych.
M.P. 1958 nr 51 poz. 303 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 25 czerwca 1958 r. w sprawie zasad i trybu finansowania działalności jednostek nadrzędnych nad przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi podległymi Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
M.P. 1958 nr 51 poz. 302 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 1958 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Medycznej w Poznaniu.
M.P. 1958 nr 51 poz. 301 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 maja 1958 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Medycznej w Warszawie.
M.P. 1958 nr 51 poz. 300 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1958 r. w sprawie ustalenia nowych wzorów znaczków skarbowych.
M.P. 1958 nr 51 poz. 299 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 13 czerwca 1956 r. w sprawie zakresu i trybu udzielania pomocy Państwa, zasad finansowania, zakresu opracowania dokumentacji oraz kontroli wykonywania czynów społecznych.
M.P. 1958 nr 51 poz. 298 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 1958 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie dla niektórych krajowców dewizowych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.
M.P. 1958 nr 51 poz. 297 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 125 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1958 r. w sprawie ustalenia wykazów przedmiotów niezbędnych do utrzymywania i użytkowania środków transportowych.
M.P. 1958 nr 50 poz. 296 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 czerwca 1958 r. w sprawie rozliczeń z budżetem centralnym za rok 1957/58 w jednostkach podległych Ministrowi Rolnictwa wykonujących produkcję rolniczą i przemysłowo-rolną.
M.P. 1958 nr 50 poz. 295 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1958 r. w sprawie obniżenia stopy procentowej podatku od nabycia praw majątkowych od nabycia niektórych nieruchomości rolnych.
M.P. 1958 nr 50 poz. 294 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1958 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych.
M.P. 1958 nr 50 poz. 293 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 1958 r. w sprawie częściowego zwolnienia od podatku gruntowego niektórych grup gospodarstw rolnych.
M.P. 1958 nr 50 poz. 292 obowiązujący Uchwała nr 222 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1958 r. w sprawie przekształcenia Instytutu Naukowo-Badawczego Kolejnictwa w Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa.
M.P. 1958 nr 49 poz. 291 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14 czerwca 1958 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1958 nr 49 poz. 290 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 1958 r. w sprawie ryczałtowego wynagrodzenia lekarzy za wykonywanie wizyt domowych u obłożnie chorych.
M.P. 1958 nr 49 poz. 289 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 czerwca 1958 r. w sprawie wypłaty rent fachowym pracownikom służby zdrowia.
M.P. 1958 nr 49 poz. 288 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 24 czerwca 1958 r. w sprawie stosowania norm zaludnienia mieszkań przy obliczaniu czynszu za nadwyżkę powierzchni mieszkalnej.
M.P. 1958 nr 49 poz. 287 uchylony wykazem Uchwała nr 227 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1958 r. o uzupełnieniu uchwały w sprawie norm zaludnienia mieszkań służbowych (b. pracowniczych) i zakładowych.
M.P. 1958 nr 49 poz. 286 uchylony wykazem Uchwała nr 223 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia w roku 1958 funduszu na nagrody i świadczenia oraz na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników przedsiębiorstw usługowych, widowiskowych i wydawniczych podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Sztuki oraz przedsiębiorstw wydawniczych podległych innym ministrom.
M.P. 1958 nr 48 poz. 285 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 29 maja 1958 r. w sprawie zmiany lokalizacji stacji doświadczalnych oceny odmian.
M.P. 1958 nr 48 poz. 284 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1958 r. w sprawie ubezpieczenia inwentarza żywego w państwowych gospodarstwach rolnych.
M.P. 1958 nr 48 poz. 283 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 1958 r. w sprawie ustalenia wysokości odsetek bankowych.
M.P. 1958 nr 48 poz. 282 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 1958 r. o poborze w 1958 r.
M.P. 1958 nr 48 poz. 281 uchylony wykazem Uchwała nr 210 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia w roku 1958 funduszu na nagrody i świadczenia oraz na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników przedsiębiorstw "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" oraz "Międzymiastowe Kable Telekomunikacyjne".
M.P. 1958 nr 48 poz. 280 uchylony wykazem Uchwała nr 209 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia w roku 1958 funduszu na nagrody i świadczenia oraz na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
M.P. 1958 nr 48 poz. 279 uchylony Uchwała nr 198 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie wprowadzenia w przedsiębiorstwach państwowych specjalnych wynagrodzeń podstawowych dla pracowników pobierających uposażenia ryczałtowe.
M.P. 1958 nr 48 poz. 278 uchylony Uchwała nr 197 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie zasad i trybu wydawania przez banki państwowym przedsiębiorstwom środków pieniężnych na fundusz płac.
M.P. 1958 nr 47 poz. 277 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 11 czerwca 1958 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1958 nr 47 poz. 276 Zarządzenie Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 30 maja 1958 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 23 stycznia 1954 r. w sprawie trybu postępowania biur projektowych przy zatwierdzaniu podstawowych projektów budowlanych.
M.P. 1958 nr 47 poz. 275 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 maja 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 47 poz. 274 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 1958 r. w sprawie wysokości odsetek i prowizji od operacji czynnych i biernych spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych.
M.P. 1958 nr 47 poz. 273 uchylony Uchwała nr 196 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. o wstępnym stażu pracy absolwentów zasadniczych i średnich szkół zawodowych oraz średnich szkół ogólnokształcących.
M.P. 1958 nr 47 poz. 272 uchylony Uchwała nr 195 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. o wstępnym stażu pracy absolwentów szkół wyższych.
M.P. 1958 nr 47 poz. 271 uchylony Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 1958 r. w sprawie określenia wysokości kaucji i warunków wynajmowania lokali mieszkalnych w domach nowych i odbudowanych.
M.P. 1958 nr 46 poz. 270 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 28 maja 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 3 września 1955 r. w sprawie rejonizacji hodowli bydła poszczególnych ras.
M.P. 1958 nr 46 poz. 269 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 1958 r. w sprawie przenoszenia pieniędzy polskich przez osoby zatrudnione w wolnym obszarze celnym.
M.P. 1958 nr 46 poz. 268 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 1958 r. w sprawie trybu pobierania dopłat do cen napojów alkoholowych.
M.P. 1958 nr 46 poz. 267 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 31 maja 1958 r. w sprawie maksymalnej wysokości kredytu bankowego na rok 1958 na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności.
M.P. 1958 nr 46 poz. 266 uchylony wykazem Zarządzenie nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1958 r. w sprawie przyśpieszonej sprawozdawczości o stanie zatrudnienia w przedsiębiorstwach państwowych.
M.P. 1958 nr 45 poz. 265 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 26 maja 1958 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1958 nr 45 poz. 264 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 maja 1958 r. w sprawie rozszerzenia obowiązku świadczenia usług transportowych.
M.P. 1958 nr 45 poz. 263 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 1958 r. w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy za specjalistów.
M.P. 1958 nr 45 poz. 262 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 maja 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 14 marca 1957 r. w sprawie tabeli stanowisk dla pracowników administracji zatrudnionych w akademiach medycznych.
M.P. 1958 nr 45 poz. 261 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 maja 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 20 lipca 1955 r. w sprawie zaopatrywania inwalidów wojskowych w przedmioty ortopedyczne.
M.P. 1958 nr 45 poz. 260 uchylony Zarządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 22 maja 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 31 marca 1955 r. w sprawie zaopatrywania ubezpieczonych i członków ich rodzin w przedmioty ortopedyczne.
M.P. 1958 nr 45 poz. 259 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 maja 1958 r. w sprawie rozliczeń z tytułu zysków i strat oraz środków obrotowych w jednostkach organizacyjnych, podległych Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
M.P. 1958 nr 45 poz. 258 uchylony wykazem Uchwała nr 31 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1958 r. w sprawie premiowego funduszu dewizowego dla kopalń węgla kamiennego.
M.P. 1958 nr 44 poz. 257 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 czerwca 1958 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1958 nr 44 poz. 256 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego i Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1958 r. w sprawie rozliczeń z tytułu zysków, strat i środków obrotowych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Przemysłu Lekkiego.
M.P. 1958 nr 44 poz. 255 uchylony Uchwała nr 163 Rady Ministrów z dnia 15 maja 1958 r. w sprawie przeznaczenia opłat plantatorskich.
M.P. 1958 nr 43 poz. 254 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 maja 1958 r. o zmianie zarządzenia Ministra Leśnictwa z dnia 18 września 1952 r. w sprawie zasad stosowania mandatów karnych przez administrację leśną.
M.P. 1958 nr 43 poz. 253 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 1958 r. w sprawie wzoru wkładki do legitymacji specjalnej.
M.P. 1958 nr 43 poz. 252 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów i Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji z dnia 9 maja 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 16 stycznia 1958 r. w sprawie zasad i trybu udzielania pożyczek repatriantom.
M.P. 1958 nr 43 poz. 251 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie rozliczeń z budżetami terenowymi z tytułu zysków przedsiębiorstw państwowych nadzorowanych przez Ministra Handlu Wewnętrznego.
M.P. 1958 nr 43 poz. 250 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie rozliczeń z budżetem centralnym z tytułu zysków przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Handlu Wewnętrznego.
M.P. 1958 nr 43 poz. 249 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 1958 r. w sprawie urlopów nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla więźniów oraz w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.
M.P. 1958 nr 43 poz. 248 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 20 maja 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 31 grudnia 1956 r. w sprawie gospodarowania odpadkami w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1958 nr 42 poz. 247 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 8 maja 1958 r. w sprawie list odmian roślin wpisanych do rejestru odmian oryginalnych i do spisu odmian selekcjonowanych oraz skreślonych ze spisu odmian selekcjonowanych w ciągu 1957 r.
M.P. 1958 nr 42 poz. 246 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 maja 1958 r. o zmianie zarządzenia z dnia 18 czerwca 1952 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 42 poz. 245 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 kwietnia 1958 r. w sprawie umundurowania praktykantów w przedsiębiorstwach lasów państwowych oraz kierowników ośrodków hodowli rzadkich zwierząt.
M.P. 1958 nr 42 poz. 244 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 kwietnia 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 42 poz. 243 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 kwietnia 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 42 poz. 242 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Ministra Finansów z dnia 7 maja 1958 r. w sprawie rozliczeń z tytułu zysków, strat oraz środków obrotowych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu.
M.P. 1958 nr 42 poz. 241 uchylony Zarządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 5 maja 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 14 stycznia 1949 r. o obowiązku i sposobie zgłaszania i dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych.
M.P. 1958 nr 42 poz. 240 uchylony Uchwała nr 141 Rady Ministrów z dnia 6 maja 1958 r. w sprawie ewidencji niektórych osób zatrudnionych w handlu.
M.P. 1958 nr 42 poz. 239 uchylony Uchwała nr 77 Rady Ministrów z dnia 27 marca 1958 r. w sprawie ustalania wysokości odsetek, prowizji i opłat bankowych banków państwowych.
M.P. 1958 nr 41 poz. 238 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury z dnia 17 maja 1958 r. w sprawie konkursów na projekty dla potrzeb budownictwa.
M.P. 1958 nr 41 poz. 237 uchylony Zarządzenie Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury z dnia 6 maja 1958 r. w sprawie zmiany normatywów projektowania w budownictwie mieszkaniowym.
M.P. 1958 nr 41 poz. 236 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 15 maja 1958 r. w sprawie ustalenia jednolitych cenników robót akordowych.
M.P. 1958 nr 41 poz. 235 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia roku gospodarczego dla niektórych przedsiębiorstw świadczących usługi na rzecz przedsiębiorstw budowlano-montażowych, podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
M.P. 1958 nr 41 poz. 234 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia roku gospodarczego dla przedsiębiorstw budowlano-montażowych, podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych i przez niego nadzorowanych.
M.P. 1958 nr 41 poz. 233 uchylony Zarządzenie nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 1958 r. w sprawie organizacji projektowania w budownictwie państwowym.
M.P. 1958 nr 41 poz. 232 uchylony Uchwała nr 150 Rady Ministrów z dnia 15 maja 1958 r. w sprawie zasad dokonywania zmian w planie inwestycji scentralizowanych.
M.P. 1958 nr 40 poz. 231 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła oraz Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1958 r. w sprawie rozliczeń z tytułu zysków i strat oraz środków obrotowych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Przemysłu Drobnego i Rzemiosła, powiązanych z budżetem centralnym.
M.P. 1958 nr 40 poz. 230 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego i Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 1958 r. w sprawie rozliczeń z tytułu zysków i strat oraz środków obrotowych w jednostkach podległych Ministrowi Przemysłu Ciężkiego.
M.P. 1958 nr 40 poz. 229 uchylony Zarządzenie nr 94 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 maja 1958 r. w sprawie trybu postępowania przy zawieraniu przez przedsiębiorstwa górnicze ugód dotyczących naprawiania niektórych szkód górniczych powstałych na terenie miast: Bytomia, Zabrza i Będzina.
M.P. 1958 nr 39 poz. 228 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 8 maja 1958 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1958 nr 39 poz. 227 uchylony Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 6 maja 1958 r. w sprawie warunków i trybu przejęcia niektórych budynków spółdzielni mieszkaniowych na własność Państwa i zasad rozliczeń z tego tytułu.
M.P. 1958 nr 38 poz. 226 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 kwietnia 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 38 poz. 225 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 marca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 38 poz. 224 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 2 maja 1958 r. w sprawie trybu ustalania cen zbytu na wyroby nietypowe i usługi nietypowe wykonywane przez zakłady podporządkowane Centralnemu Zarządowi Budowy Maszyn Przemysłu Spożywczego.
M.P. 1958 nr 38 poz. 223 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1958 r. w sprawie przeszacowania zapasów produktów naftowych.
M.P. 1958 nr 38 poz. 222 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 1958 r. w sprawie prowadzenia specjalnych rachunków zagranicznych dla przedstawicielstw obcych i pracowników tych przedstawicielstw, będących cudzoziemcami dewizowymi.
M.P. 1958 nr 38 poz. 221 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 12 maja 1958 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży artykułów nabytych na cele zaopatrzenia materiałowo-technicznego.
M.P. 1958 nr 38 poz. 220 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 12 maja 1958 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zbytu wyrobów przemysłu terenowego w 1958 r.
M.P. 1958 nr 38 poz. 219 uchylony Uchwała nr 144 Rady Ministrów z dnia 10 maja 1958 r. w sprawie skróconego czasu pracy w zakładach przemysłu graficznego.
M.P. 1958 nr 38 poz. 218 uchylony Uchwała nr 139 Rady Ministrów z dnia 6 maja 1958 r. w sprawie funduszów mieszkaniowych tworzonych przez prezydia miejskich i powiatowych rad narodowych.
M.P. 1958 nr 38 poz. 217 Uchwała Rady Państwa z dnia 8 maja 1958 r. w sprawie Roku Chopinowskiego.
M.P. 1958 nr 37 poz. 216 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 marca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 37 poz. 215 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 28 kwietnia 1958 r. w sprawie zakresu i trybu rozdzielnictwa niektórych maszyn, urządzeń i środków transportowych.
M.P. 1958 nr 37 poz. 214 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1958 r. w sprawie zezwolenia na wnoszenie pieniędzy polskich na statki zagraniczne.
M.P. 1958 nr 37 poz. 213 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 3 maja 1958 r. o zmianie zarządzenia z dnia 6 lutego 1958 r. w sprawie maksymalnej wysokości kredytu bankowego na rok 1958 na budowę domów ze środków własnych ludności.
M.P. 1958 nr 37 poz. 212 uchylony wykazem Uchwała nr 142 Rady Ministrów z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie odbywania praktyki przez kandydatów na zawodowych kierowców samochodowych.
M.P. 1958 nr 37 poz. 211 uchylony Uchwała nr 137 Rady Ministrów z dnia 6 maja 1958 r. w sprawie wymiaru godzin nauczania nauczycieli szkół podstawowych.
M.P. 1958 nr 37 poz. 210 uchylony wykazem Uchwała nr 131 Rady Ministrów z dnia 5 maja 1958 r. w sprawie ustanowienia odznak sprawności fizycznej.
M.P. 1958 nr 37 poz. 209 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 5 maja 1958 r. w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli.
M.P. 1958 nr 36 poz. 208 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 kwietnia 1958 r. w sprawie ustalenia jednolitych cenników robót akordowych.
M.P. 1958 nr 36 poz. 207 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 22 kwietnia 1958 r. w sprawie zatwierdzenia cenników na roboty budowlano-montażowe.
M.P. 1958 nr 36 poz. 206 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 22 kwietnia 1958 r. w sprawie zatwierdzenia normatywów kosztorysowych z zakresu budownictwa uprzemysłowionego.
M.P. 1958 nr 36 poz. 205 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 marca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 36 poz. 204 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 marca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 36 poz. 203 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego i Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 1958 r. w sprawie rozliczeń z tytułu zysków, strat i różnic wyrównawczych cen jednostek organizacyjnych podległych nadzorowi Ministra Przemysłu Chemicznego oraz rozliczeń tych jednostek z tytułu nadwyżek i niedoborów środków obrotowych na dzień 1 stycznia 1958 r.
M.P. 1958 nr 36 poz. 202 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 3 maja 1958 r. w sprawie zasad i trybu opracowania planów techniczno-ekonomicznych przedsiębiorstw budowlano-montażowych na rok gospodarczy 1958/1959 lub rok kalendarzowy 1958.
M.P. 1958 nr 36 poz. 201 uchylony wykazem Uchwała nr 129 Rady Ministrów z dnia 5 maja 1958 r. w sprawie dodatków do uposażenia za znajomość języków obcych dla niektórych pracowników Komitetu Współpracy Gospodarczej i Naukowo-Technicznej z Zagranicą przy Radzie Ministrów.
M.P. 1958 nr 36 poz. 200 uchylony wykazem Uchwała nr 127 Rady Ministrów z dnia 3 maja 1958 r. w sprawie stałego dodatku do uposażenia niektórych pracowników urzędów kontroli prasy, publikacji i widowisk.
M.P. 1958 nr 36 poz. 199 uchylony Uchwała nr 28 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1958 r. w sprawie zasad podziału zysku i finansowania środków obrotowych w państwowych przedsiębiorstwach podległych Ministrowi Handlu Wewnętrznego lub przez niego nadzorowanych.
M.P. 1958 nr 36 poz. 198 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 12 maja 1958 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1958 nr 35 poz. 197 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 1958 r. w sprawie trybu wyrównywania różnic cen przedsiębiorstwom przemysłu terenowego.
M.P. 1958 nr 35 poz. 196 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 1958 r. w sprawie trybu dokonywania odpisów na fundusz rezerwowy i fundusz rozwoju przez przedsiębiorstwa przemysłu terenowego.
M.P. 1958 nr 35 poz. 195 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 1958 r. w sprawie trybu rozliczeń przedsiębiorstw przemysłu terenowego z budżetami terenowymi.
M.P. 1958 nr 34 poz. 194 uchylony Instrukcja Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1958 r. w sprawie trybu inkasa podatników i innych należności finansowych przez sołtysów.
M.P. 1958 nr 34 poz. 193 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 29 kwietnia 1958 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku stosowania niektórych oznaczeń artykułów wprowadzanych do obrotu przez prywatne przedsiębiorstwa przemysłowe i rzemieślników.
M.P. 1958 nr 34 poz. 192 uchylony Zarządzenie nr 89 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 maja 1958 r. w sprawie wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i innych należności finansowych od mieszkańców wsi.
M.P. 1958 nr 33 poz. 191 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 29 kwietnia 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 2 maja 1957 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania propozycji pracy dla absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.
M.P. 1958 nr 33 poz. 190 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 29 kwietnia 1958 r. w sprawie przyjmowania do pracy absolwentów średnich i zasadniczych szkół zawodowych bez skierowania organów zatrudnienia.
M.P. 1958 nr 33 poz. 189 uchylony Uchwała nr 95 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1958 r. w sprawie zasad współpracy między uspołecznionym handlem i przemysłem.
M.P. 1958 nr 33 poz. 188 uchylony wykazem Uchwała nr 81 Rady Ministrów z dnia 27 marca 1958 r. w sprawie zmiany jednolitych stawek jednostkowych dla robotników zatrudnionych przy załadunku i wyładunku węgla, koksu, miału i mułu węglowego.
M.P. 1958 nr 33 poz. 187 uchylony Uchwała nr 48a Rady Ministrów z dnia 5 marca 1958 r. w sprawie utworzenia rezerwy na należności z tytułu sprzedaży ratalnej, nie zapłacone w terminie.
M.P. 1958 nr 32 poz. 186 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 14 kwietnia 1958 r. w sprawie umów o roboty budowlano-montażowe wykonywane przez przedsiębiorstwa państwowe.
M.P. 1958 nr 32 poz. 185 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 marca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 32 poz. 184 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 marca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 32 poz. 183 uchylony wykazem Uchwała nr 78 Rady Ministrów z dnia 27 marca 1958 r. w sprawie zasad kredytowania jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1958 nr 32 poz. 182 uchylony Uchwała nr 72a Rady Ministrów z dnia 15 marca 1958 r. w sprawie udziału państwowych jednostek gospodarczych objętych planem centralnym w kosztach inwestycji urządzeń komunalnych.
M.P. 1958 nr 31 poz. 181 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury z dnia 18 marca 1958 r. w sprawie pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych przez jednostki gospodarki państwowej.
M.P. 1958 nr 31 poz. 180 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 24 kwietnia 1958 r. w sprawie zmiany oraz zawieszenia stosowania niektórych przepisów zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 29 listopada 1957 r. w sprawie sprzedaży nowych samochodów osobowych nabywcom indywidualnym.
M.P. 1958 nr 31 poz. 179 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 kwietnia 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 20 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm eksploatacyjnych i instrukcji o przewozie ładunków ciężarowymi pojazdami samochodowymi.
M.P. 1958 nr 31 poz. 178 uchylony Zarządzenie Ministrów Żeglugi i Gospodarki Wodnej oraz Gospodarki Komunalnej z dnia 29 marca 1958 r. w sprawie wprowadzenia kontyngentowania wody pitnej na obszarze miasta Szczecina.
M.P. 1958 nr 31 poz. 177 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 14 lutego 1951 r. w sprawie ustalenia wzoru i odcinków banknotów oraz wzoru, nominalnej wartości, stopu i wagi monet (bilonu).
M.P. 1958 nr 31 poz. 176 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 1958 r. o postępowaniu przy wykonywaniu kontroli nad fachową działalnością resortowych służb geodezyjnych i o postępowaniu pokontrolnym.
M.P. 1958 nr 31 poz. 175 uchylony Zarządzenie nr 76 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1958 r. w sprawie przekazania Ministrowi Handlu Wewnętrznego niektórych uprawnień Prezesa Rady Ministrów.
M.P. 1958 nr 31 poz. 174 uchylony wykazem Uchwała nr 116 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1958 r. w sprawie przeprowadzenia w roku 1958 dorocznego spisu rolnego.
M.P. 1958 nr 30 poz. 173 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 9 kwietnia 1958 r. w sprawie ustalenia tymczasowych podstaw wyceny i rozliczeń kosztów robót geologicznych oraz trybu zatwierdzania i zmiany jednolitych cen tych robót.
M.P. 1958 nr 30 poz. 172 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Ministra Finansów z dnia 31 marca 1958 r. w sprawie rozliczeń z tytułu zysków i strat w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
M.P. 1958 nr 30 poz. 171 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 21 marca 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 21 grudnia 1955 r. w sprawie określenia kategorii pracowników resortu kolei uprawnionych do korzystania ze świadczeń kolejowej służby zdrowia oraz w sprawie określenia zakresu i warunków udzielania tych świadczeń.
M.P. 1958 nr 30 poz. 170 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 1958 r. w sprawie pobierania i uiszczania opłaty skarbowej za paszporty zagraniczne zwyczajne, za inne zezwolenia na wyjazd za granicę, za klauzule paszportowe i za przedłużenia ważności wymienionych zezwoleń.
M.P. 1958 nr 30 poz. 169 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 1 kwietnia 1958 r. w sprawie wprowadzenia przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach związanych z konserwacją, naprawą i budową sieci elektrotrakcyjnej górnej tramwajowej i trolejbusowej.
M.P. 1958 nr 30 poz. 168 uchylony wykazem Zarządzenie nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie przekazania Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych niektórych uprawnień Prezesa Rady Ministrów.
M.P. 1958 nr 30 poz. 167 uchylony Uchwała nr 82 Rady Ministrów z dnia 27 marca 1958 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień rad narodowych, państwowych przedsiębiorstw terenowych i spółdzielni w zakresie ustalania cen detalicznych.
M.P. 1958 nr 29 poz. 166 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 1958 r. w sprawie zasad opracowywania projektów budżetów, sporządzania preliminarzy budżetowych, prowadzenia rachunkowości oraz sporządzania sprawozdań przez instytucje społeczne, dotowane z budżetu Państwa.
M.P. 1958 nr 28 poz. 165 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 1958 r. w sprawie mieszkaniowych książeczek oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1958 nr 28 poz. 164 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 27 marca 1958 r. o Narodowym Planie Gospodarczym na 1958 r.
M.P. 1958 nr 27 poz. 163 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 26 marca 1958 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1958 nr 27 poz. 162 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 5 marca 1958 r. w sprawie opłat za instalowanie punktów siłowych i dodatkowych (pozastandardowych) instalacji świetlnych.
M.P. 1958 nr 27 poz. 161 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 11 marca 1958 r. w sprawie trybu i warunków uruchamiania oraz zasad prowadzenia stołówek studenckich przy szkołach wyższych.
M.P. 1958 nr 27 poz. 160 uchylony wykazem Uchwała nr 106 Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1958 r. w sprawie rad nadzoru społecznego w państwowych przedsiębiorstwach hurtu resortu handlu wewnętrznego.
M.P. 1958 nr 27 poz. 159 uchylony wykazem Uchwała nr 61 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1958 r. w sprawie sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych spółdzielniom mieszkaniowym w 1958 r.
M.P. 1958 nr 26 poz. 158 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 12 kwietnia 1958 r. w sprawie zasad ustalania norm zaludnienia mieszkań.
M.P. 1958 nr 26 poz. 157 uchylony Uchwała nr 101 Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1958 r. zmieniająca uchwałę z dnia 23 maja 1958 r. w sprawie wyłączenia niektórych terenów strefy nadgranicznej spod obowiązku posiadania zezwoleń na zamieszkanie i pobyt.
M.P. 1958 nr 26 poz. 156 uchylony Uchwała nr 65 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1958 r. w sprawie zapewnienia realnej wartości wkładów na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1958 nr 26 poz. 155 uchylony Uchwała nr 64 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1958 r. w sprawie budownictwa zakładowych domów mieszkalnych i zarządzania nimi.
M.P. 1958 nr 26 poz. 154 uchylony wykazem Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1958 r. w sprawie norm zaludnienia mieszkań służbowych (b. pracowniczych) i zakładowych.
M.P. 1958 nr 26 poz. 153 uchylony Uchwała nr 60 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1958 r. w sprawie zakładowych funduszów mieszkaniowych.
M.P. 1958 nr 25 poz. 152 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 kwietnia 1958 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1958 nr 25 poz. 151 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 marca 1958 r. w sprawie zasad werbunku pracowników w zakładach pracy zmniejszających stan zatrudnienia.
M.P. 1958 nr 25 poz. 150 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 marca 1958 r. w sprawie zasad kierowania do pracy i udzielania przez organy zatrudnienia prezydiów rad narodowych zezwoleń przedsiębiorstwom państwowym na przyjmowanie pracowników.
M.P. 1958 nr 25 poz. 149 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 lutego 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 25 poz. 148 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 19 lutego 1958 r. w sprawie ustanowienia jednostkowych cen odmian i klas tytoniu oraz ogłoszenia jednolitego tekstu taryfy wykupu tytoniu krajowego.
M.P. 1958 nr 25 poz. 147 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 marca 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 7 czerwca 1956 r. w sprawie trybu doboru kandydatów oraz warunków dopuszczenia na I rok studiów w szkołach wyższych.
M.P. 1958 nr 25 poz. 146 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 1958 r. w sprawie zasad organizacji i systemu finansowego gospodarstw pomocniczych szkół rolniczych podległych Ministrowi Rolnictwa.
M.P. 1958 nr 25 poz. 145 uchylony Zarządzenie nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 1958 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej dla korespondentów rolnych i ogrodniczych Głównego Urzędu Statystycznego.
M.P. 1958 nr 25 poz. 144 Uchwała nr 29 Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1958 r. zmieniająca uchwałę z dnia 10 listopada 1956 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień państwowych przedsiębiorstw przemysłowych oraz uchwałę z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie dodatkowych środków do popierania i rozwoju produkcji ubocznej materiałów dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1958 nr 24 poz. 143 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 5 kwietnia 1958 r. w sprawie ceny, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.
M.P. 1958 nr 24 poz. 142 Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 3 kwietnia 1958 r. w sprawie zniesienia bonów towarowych w obrocie produktami naftowymi.
M.P. 1958 nr 24 poz. 141 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 28 lutego 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 19 lipca 1952 r. w sprawie warunków dostawy energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa podlegające Ministrowi Energetyki.
M.P. 1958 nr 24 poz. 140 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 28 lutego 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 5 września 1956 r. w sprawie przekazania uprawnień do wykonywania czynności nadzoru i kontroli nad użytkowaniem energii elektrycznej i cieplnej oraz przekazania uprawnień do orzekania o karach.
M.P. 1958 nr 23 poz. 139 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Instrukcja Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 1958 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu gromadzkim na niektóre cele miejscowe.
M.P. 1958 nr 23 poz. 138 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 31 marca 1958 r. w sprawie zasad zaopatrywania prywatnych przedsiębiorstw handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego.
M.P. 1958 nr 23 poz. 137 uchylony wykazem Zarządzenie nr 46 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 1958 r. w sprawie egzaminów dla kandydatów na sekretarzy gromadzkich.
M.P. 1958 nr 23 poz. 136 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 marca 1958 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1958 nr 22 poz. 135 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 14 marca 1957 r. w sprawie tabeli stanowisk dla pracowników administracji zatrudnionych w akademiach medycznych.
M.P. 1958 nr 22 poz. 134 uchylony Zarządzenie Ministrów: Górnictwa i Energetyki, Przemysłu Ciężkiego i Gospodarki Komunalnej z dnia 25 lutego 1958 r. w sprawie pobierania opłat manipulacyjnych od rachunków za gaz i energię elektryczną.
M.P. 1958 nr 22 poz. 133 Uchwała nr 59 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1958 r. w sprawie dodatkowej pomocy Państwa dla spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1958 nr 22 poz. 132 uchylony Uchwała nr 51 Rady Ministrów z dnia 7 marca 1958 r. w sprawie klasyfikacji kin oraz cen biletów wstępu do kin.
M.P. 1958 nr 21 poz. 131 uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 marca 1958 r. w sprawie trybu i zasad prowadzenia rejestru mierniczych górniczych i asystentów mierniczego górniczego.
M.P. 1958 nr 21 poz. 130 uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 marca 1959 r. w sprawie ustalenia zakresu czynności zawodowych asystenta mierniczego górniczego.
M.P. 1958 nr 21 poz. 129 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 24 marca 1958 r. w sprawie jednostek nadrzędnych nad przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi podległymi Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych lub przez niego nadzorowanymi.
M.P. 1958 nr 21 poz. 128 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 24 marca 1958 r. w sprawie zasad działania i zakresu uprawnień państwowych przedsiębiorstw budowlano-montażowych podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych lub przez niego nadzorowanych.
M.P. 1958 nr 20 poz. 127 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 lutego 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 20 poz. 126 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 marca 1958 r. w sprawie ustalenia terminów rozpoczęcia i trwania praktyk studentów wyższych szkół rolniczych oraz ekonomicznych w 1958 r.
M.P. 1958 nr 20 poz. 125 uchylony wykazem Uchwała nr 50a Rady Ministrów z dnia 7 marca 1958 r. w sprawie płac w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych.
M.P. 1958 nr 19 poz. 124 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 21 marca 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 31 grudnia 1956 r. w sprawie gospodarowania odpadkami w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1958 nr 19 poz. 123 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 21 marca 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 31 grudnia 1957 r. w sprawie oznaczania artykułów wprowadzanych do obrotu.
M.P. 1958 nr 19 poz. 122 uchylony Uchwała nr 69 Rady Ministrów z dnia 22 marca 1958 r. w sprawie zasad planowania i kontroli funduszu płac w państwowych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych.
M.P. 1958 nr 18 poz. 121 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z dnia 7 lutego 1958 r. o wprowadzeniu zmian do "Instrukcji B-IV - Pomiary sytuacyjne".
M.P. 1958 nr 18 poz. 120 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 27 lutego 1958 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1958 nr 18 poz. 119 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 lutego 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 18 poz. 118 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 lutego 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 18 poz. 117 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 1958 r. w sprawie zwolnienia Stowarzyszenia Autorów, Kompozytorów i Wydawców "ZAIKS" od niektórych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 lipca 1949 r. o obowiązku uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym.
M.P. 1958 nr 18 poz. 116 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1958 r. w sprawie zmiany dopłat z budżetu z tytułu sprzedaży pasz przez zakłady handlu paszami Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" państwowym gospodarstwom rolnym.
M.P. 1958 nr 18 poz. 115 uchylony wykazem Zarządzenie nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 1958 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień przedsiębiorstw geodezyjnych resortu gospodarki komunalnej.
M.P. 1958 nr 18 poz. 114 uchylony Uchwała nr 49 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1958 r. w sprawie wytycznych do ustalania stawek taryfowych w zakresie przewozów środkami komunikacji miejskiej.
M.P. 1958 nr 17 poz. 113 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 1 marca 1956 r. w sprawie wprowadzania do obrotu leków i artykułów sanitarnych w drogeriach i sklepach zielarskich.
M.P. 1958 nr 17 poz. 112 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 3 marca 1958 r. w sprawie branżowego wykazu elementów scalonych dla celów rozliczeń za roboty hydrogeologiczne i hydrotechniczne w resorcie rolnictwa.
M.P. 1958 nr 17 poz. 111 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 1958 r. w sprawie zaniechania ustalania podatku od wynagrodzeń od kwot wypłaconych za 1956 i 1957 r. z tytułu podziału nadwyżki bilansowej między członków spółdzielni pracy.
M.P. 1958 nr 17 poz. 110 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 6 marca 1958 r. w sprawie produkcji aparatów gazowych użytku domowego i komunalnego.
M.P. 1958 nr 17 poz. 109 uchylony wykazem Zarządzenie nr 45 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 1958 r. w sprawie zadań prezydiów rad narodowych w zakresie polityki zatrudnienia w związku ze zmniejszeniem nadmiaru pracowników w zakładach pracy.
M.P. 1958 nr 17 poz. 108 uchylony Uchwała nr 46 Rady Ministrów z dnia 7 marca 1958 r. w sprawie organizacji rynku warzywno-owocarskiego.
M.P. 1958 nr 16 poz. 107 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 lutego 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 16 poz. 106 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 lutego 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 16 poz. 105 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 lutego 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 16 poz. 104 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 lutego 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 16 poz. 103 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 lutego 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 16 poz. 102 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 lutego 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 16 poz. 101 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Finansów z dnia 4 marca 1958 r. w sprawie przenoszenia środków na kapitalne remonty między przedsiębiorstwami państwowymi w 1958 r.
M.P. 1958 nr 16 poz. 100 uchylony wykazem Uchwała nr 42 Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1958 r. w sprawie zadań polityki zatrudnienia w uspołecznionych zakładach pracy.
M.P. 1958 nr 16 poz. 99 uchylony wykazem Uchwała nr 45 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1958 r. w sprawie zasad i trybu wprowadzenia nowej organizacji w budownictwie.
M.P. 1958 nr 16 poz. 98 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 25 lutego 1958 r. w sprawie obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego.
M.P. 1958 nr 15 poz. 97 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 15 lutego 1958 r. w sprawie zasad sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich dla inwestycji budowlanych.
M.P. 1958 nr 15 poz. 96 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 19 lutego 1958 r. w sprawie wykazu elementów scalonych dla celów kosztorysowania i rozliczeń w zakresie budowy pieców gazowniczych i urządzeń pomocniczych oraz budowy rurociągów gazowych i obiektów gospodarki gazowniczej.
M.P. 1958 nr 15 poz. 95 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 6 lutego 1958 r. w sprawie maksymalnej wysokości kredytu bankowego na rok 1958 na budowę domów ze środków własnych ludności.
M.P. 1958 nr 15 poz. 94 uchylony wykazem Uchwała nr 43 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1958 r. w sprawie rozliczeń za roboty budowlano-montażowe wykonywane po dniu 1 stycznia 1958 r.
M.P. 1958 nr 14 poz. 93 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 marca 1958 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1958 nr 14 poz. 92 uchylony wykazem Okólnik Ministrów Rolnictwa oraz Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 24 lutego 1958 r. w sprawie nadzoru zwierzchniego nad wojewódzkimi biurami projektów budownictwa wiejskiego podległymi radom narodowym.
M.P. 1958 nr 14 poz. 91 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 lutego 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 14 poz. 90 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 lutego 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 14 poz. 89 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 lutego 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 14 poz. 88 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 8 stycznia 1958 r. w sprawie norm ubytku naturalnego siana i słomy oraz owoców ziarnkowych.
M.P. 1958 nr 14 poz. 87 Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 20 lutego 1958 r. w sprawie warunków dostawy energii elektrycznej osobom obowiązanym do uiszczenia opłaty elektryfikacyjnej.
M.P. 1958 nr 14 poz. 86 uchylony Zarządzenie Ministrów Górnictwa i Energetyki oraz Finansów z dnia 20 lutego 1958 r. w sprawie poboru opłaty elektryfikacyjnej przez inkasentów zakładów zbytu energii i wypłaty wynagrodzenia za pobór tej opłaty.
M.P. 1958 nr 14 poz. 85 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 1958 r. zmieniające instrukcję w sprawie sporządzania rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Państwa.
M.P. 1958 nr 14 poz. 84 uchylony wykazem Zarządzenie nr 34 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1958 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1958 r.
M.P. 1958 nr 13 poz. 83 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 lutego 1958 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1958 nr 13 poz. 82 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 8 lutego 1958 r. w sprawie bilansowania i zbytu oraz przewozów kruszywa naturalnego.
M.P. 1958 nr 13 poz. 81 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 1958 r. w sprawie sposobu wystawiania recept przez lekarzy.
M.P. 1958 nr 13 poz. 80 uchylony Uchwała nr 26 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1958 r. w sprawie określenia właściwości Ministra Handlu Wewnętrznego w zakresie ustalania cen na niektóre artykuły i usługi.
M.P. 1958 nr 12 poz. 79 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 17 stycznia 1958 r. w sprawie ustalenia wykazu elementów budowli (elementów scalonych) dla celów kosztorysowania i rozliczeń za roboty budowlano-montażowe, wykonywane przez przedsiębiorstwa resortu komunikacji.
M.P. 1958 nr 12 poz. 78 Uchwała Rady Państwa z dnia 18 lutego 1958 r. w sprawie przygotowań Obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego.
M.P. 1958 nr 11 poz. 77 uchylony wykazem Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 11 stycznia 1958 r. w sprawie ustalenia pierwszego wykazu spółdzielni mieszkaniowych i ich budynków, w których lokale mieszkalne wyłączone są spod publicznej gospodarki lokalami.
M.P. 1958 nr 11 poz. 76 uchylony wykazem Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1958 r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale nr 21 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1958 r. w sprawie dodatków do uposażenia za znajomość języków obcych dla niektórych pracowników Kancelarii Sejmu.
M.P. 1958 nr 11 poz. 75 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 lutego 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 11 poz. 74 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 lutego 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 11 poz. 73 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 11 poz. 72 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 11 poz. 71 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 stycznia 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 11 poz. 70 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 stycznia 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 11 poz. 69 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 stycznia 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 11 poz. 68 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 1958 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na dysponowanie przez repatriantów mieniem pozostawionym przez nich w ZSRR.
M.P. 1958 nr 11 poz. 67 Zarządzenie nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 5 lipca 1954 r. w sprawie zasad organizowania, prowadzenia i finansowania kursowego doszkalania zawodowego.
M.P. 1958 nr 11 poz. 66 Uchwała nr 33 Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1958 r. o zmianie przepisów w sprawie zasad przydziału odzieży specjalnej i sprzętu ochrony osobistej dla pracowników cywilnych zatrudnionych w wojsku i w Służbie Więziennej.
M.P. 1958 nr 10 poz. 65 uchylony wykazem Instrukcja Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 17 stycznia 1958 r. w sprawie organizowania porad technicznych dla budownictwa spółdzielczego i indywidualnego na wsi.
M.P. 1958 nr 10 poz. 64 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 stycznia 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 10 poz. 63 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 stycznia 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 10 poz. 62 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 stycznia 1958 r. w sprawie branżowych warunków dostaw pieczywa i wyrobów mączno-cukierniczych.
M.P. 1958 nr 10 poz. 61 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 1958 r. w sprawie częściowego zwolnienia niektórych grup osób od opłaty skarbowej za paszporty zagraniczne i za inne zezwolenia na wyjazd za granicę.
M.P. 1958 nr 10 poz. 60 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 11 lutego 1957 r. w sprawie zezwolenia na sprzedaż za złote usług przewozu osób na trasach zagranicznych.
M.P. 1958 nr 10 poz. 59 uchylony wykazem Zarządzenie nr 22 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1958 r. w sprawie przekazania Ministrowi Handlu Wewnętrznego uprawnień do wydawania przepisów o zaopatrywaniu prywatnych przedsiębiorstw handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego.
M.P. 1958 nr 10 poz. 58 uchylony wykazem Uchwała nr 22 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1958 r. w sprawie zasad wynagradzania robotników zatrudnionych w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w okresie zimy 1957/58 r.
M.P. 1958 nr 9 poz. 57 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Okólnik Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 1958 r. w sprawie wykładni przepisów dewizowych dotyczących usług przewozu osób na trasach zagranicznych.
M.P. 1958 nr 9 poz. 56 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Państwowej Komisji Cen z dnia 31 grudnia 1957 r. o zmianie zarządzenia z dnia 10 lipca 1957 r. w sprawie cen detalicznych na używane pojazdy samochodowe.
M.P. 1958 nr 9 poz. 55 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 grudnia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 9 poz. 54 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 grudnia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 9 poz. 53 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 grudnia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 9 poz. 52 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 grudnia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 9 poz. 51 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 stycznia 1958 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników wydziału kultury, oddziałów kultury i stanowisk pracy do spraw kultury w prezydiach rad narodowych.
M.P. 1958 nr 9 poz. 50 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 20 stycznia 1958 r. dotyczące zmiany zarządzenia z dnia 10 grudnia 1956 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień przedsiębiorstw resortu kultury i sztuki.
M.P. 1958 nr 9 poz. 49 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1957 r. w sprawie Studium Doskonalenia Lekarzy w Akademii Medycznej w Warszawie.
M.P. 1958 nr 9 poz. 48 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 25 stycznia 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 3 września 1955 r. w sprawie rejonizacji hodowli trzody chlewnej poszczególnych ras i typów.
M.P. 1958 nr 9 poz. 47 Zarządzenie Ministrów Finansów oraz Handlu Wewnętrznego z dnia 24 grudnia 1957 r. w sprawie zniesienia Funduszu Wyrównawczego Ministerstwa Handlu Wewnętrznego.
M.P. 1958 nr 9 poz. 46 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 30 stycznia 1958 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień przedsiębiorstwa "Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych w Warszawie".
M.P. 1958 nr 9 poz. 45 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1957 r. w sprawie zasad rozliczeń różnic budżetowych w związku ze zmianą wysokości i podziałem marż w handlu uspołecznionym.
M.P. 1958 nr 9 poz. 44 uchylony wykazem Zarządzenie nr 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1958 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych dla radców prawnych i zastępców radców prawnych prezydiów powiatowych rad narodowych oraz niektórych miejskich i dzielnicowych rad narodowych.
M.P. 1958 nr 9 poz. 43 Zarządzenie nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1958 r. w sprawie Rady Kultury i Sztuki przy Ministrze Kultury i Sztuki.
M.P. 1958 nr 8 poz. 42 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 1958 r. w sprawie biegłych księgowych uprawnionych do udziału w komisjach rewizyjnych przedsiębiorstw państwowych w roku 1958.
M.P. 1958 nr 8 poz. 41 uchylony wykazem Uchwała nr 32 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1958 r. w sprawie liczbowego składu prezydiów rad narodowych.
M.P. 1958 nr 7 poz. 40 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów i Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji z dnia 16 stycznia 1958 r. w sprawie zasad i trybu udzielania pożyczek repatriantom.
M.P. 1958 nr 7 poz. 39 uchylony wykazem Uchwała nr 21 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1958 r. w sprawie dodatków do uposażenia za znajomość języków obcych dla niektórych pracowników Kancelarii Sejmu.
M.P. 1958 nr 7 poz. 38 uchylony Uchwała nr 16 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1958 r. w sprawie tworzenia rezerw na pokrycie roszczeń z tytułu niedoborów materiałowo-towarowych i gotówkowych w przedsiębiorstwach uspołecznionych.
M.P. 1958 nr 7 poz. 37 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 1 lutego 1958 r. w sprawie rodzaju i składu liczbowego komisji rad narodowych.
M.P. 1958 nr 6 poz. 36 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 grudnia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 6 poz. 35 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 grudnia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 6 poz. 34 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 grudnia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 6 poz. 33 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 grudnia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 6 poz. 32 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 grudnia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 6 poz. 31 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 grudnia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 6 poz. 30 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 grudnia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 6 poz. 29 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 grudnia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 6 poz. 28 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 31 grudnia 1957 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw oraz warunków dostawy koksu i półkoksu.
M.P. 1958 nr 6 poz. 27 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1958 r. w sprawie przedłużenia dla niektórych grup podatników terminu składania zeznań o wysokości dochodów i przychodów podlegających podatkowi wyrównawczemu.
M.P. 1958 nr 6 poz. 26 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 31 grudnia 1957 r. w sprawie oznaczania artykułów wprowadzanych do obrotu.
M.P. 1958 nr 6 poz. 25 uchylony wykazem Uchwała nr 514 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1957 r. w sprawie zasad tworzenia i podziału funduszu zakładowego i funduszu premiowego dla państwowych gospodarstw rolnych podległych Ministrowi Rolnictwa w roku gospodarczym 1957/1958.
M.P. 1958 nr 5 poz. 24 Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 21 stycznia 1958 r. w sprawie zmiany stawek narzutów na normatywne koszty bezpośrednie robót budowlano-montażowych.
M.P. 1958 nr 5 poz. 23 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 grudnia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 5 poz. 22 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 15 stycznia 1952 r. w sprawie określenia niektórych przychodów podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń.
M.P. 1958 nr 5 poz. 21 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 1958 r. w sprawie planowania finansowego inwestycji.
M.P. 1958 nr 5 poz. 20 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 1958 r. w sprawie zasad przeznaczania, podziału, odprowadzania i rozliczania funduszu amortyzacyjnego i wpływów z likwidacji środków trwałych w jednostkach państwowych.
M.P. 1958 nr 5 poz. 19 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 1958 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatków obrotowego i dochodowego z tytułu świadczeń kuchni ludowych o charakterze charytatywnym.
M.P. 1958 nr 5 poz. 18 uchylony wykazem Zarządzenie nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1958 r. w sprawie zlecenia Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów czasowego wykonywania niektórych uprawnień Prezesa Rady Ministrów.
M.P. 1958 nr 4 poz. 17 Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 grudnia 1957 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych dla pracowników komórek statystycznych w prezydiach powiatowych (miejskich) rad narodowych.
M.P. 1958 nr 4 poz. 16 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 27 grudnia 1957 r. w sprawie ustalenia terminów i wyznaczenia jednostek właściwych do przyjmowania zamówień na niektóre artykuły budowlane, pochodzenia mineralnego, szklarsko-ceramiczne i korkowe.
M.P. 1958 nr 4 poz. 15 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 grudnia 1957 r. w sprawie Centralnego Katalogu Wydawnictw Zagranicznych.
M.P. 1958 nr 4 poz. 14 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1957 r. w sprawie trybu i warunków upłynnienia zbędnych materiałów i przedmiotów w jednostkach budżetu centralnego.
M.P. 1958 nr 4 poz. 13 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 30 grudnia 1957 r. w sprawie branżowego wykazu elementów scalonych przy robotach budowlano-montażowych i remontowych w zakresie gospodarki komunalnej.
M.P. 1958 nr 3 poz. 12 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 1958 r. w sprawie pobierania i uiszczania opłaty skarbowej oraz prowadzenia rejestrów opłaty skarbowej.
M.P. 1958 nr 2 poz. 11 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 grudnia 1957 r. w sprawie list odmian wpisanych do rejestru odmian oryginalnych i do spisu odmian selekcjonowanych w ciągu 1956 r.
M.P. 1958 nr 2 poz. 10 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 10 maja 1957 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk dla pracowników administracji zatrudnionych w niektórych instytutach naukowych podległych Ministrowi Zdrowia.
M.P. 1958 nr 2 poz. 9 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 9 lipca 1956 r. w sprawie zasad obliczania stażu pracy pracowników farmaceutycznych.
M.P. 1958 nr 2 poz. 8 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 1957 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Pomorskiej Akademii Medycznej imienia generała Karola Świerczewskiego w Szczecinie.
M.P. 1958 nr 2 poz. 7 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 grudnia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1958 nr 2 poz. 6 uchylony wykazem Uchwała nr 503 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1957 r. o zmianie uchwały z dnia 12 kwietnia 1957 r. w sprawie pomocy dla repatriantów.
M.P. 1958 nr 1 poz. 5 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 grudnia 1957 r. w sprawie rozszerzenia obowiązku świadczenia usług transportowych.
M.P. 1958 nr 1 poz. 4 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1957 r. w sprawie zasad i trybu sporządzania, zatwierdzania i wykonywania preliminarzy zakładów budżetowych.
M.P. 1958 nr 1 poz. 3 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1957 r. w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych.
M.P. 1958 nr 1 poz. 2 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 1957 r. w sprawie zasad finansowania warsztatów szkolnych wyodrębnionych w gospodarstwa pomocnicze przy szkołach zawodowych podległych Ministrowi Oświaty, finansowanych z budżetu centralnego.
M.P. 1958 nr 1 poz. 1 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 grudnia 1957 r. o zmianie regulaminu Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.