Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1928 nr 105 poz. 960 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych z dnia 24 grudnia 1928 r. w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych z dnia 9 lutego 1928 r. w sprawie częściowego wstrzymania emigracji.
Dz.U. 1928 nr 105 poz . 959 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 24 grudnia 1928 r. o dalszem zawieszeniu cła wywozowego na ługi glicerynowe pomydlane.
Dz.U. 1928 nr 105 poz. 958 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 24 grudnia 1928 r. o ulgach celnych dla maszyn, aparatów i t.zw. walczaków, niewyrabianych w kraju.
Dz.U. 1928 nr 105 poz. 957 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 24 grudnia 1928 r. o ulgach celnych na statki.
Dz.U. 1928 nr 105 poz. 956 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 24 grudnia 1928 r. o uldze celnej na kwas siarkowy.
Dz.U. 1928 nr 105 poz. 955 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1928 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Sprawiedliwości oraz Komunikacji w sprawie przedłużenia terminu wymiany obligacyj kolei Karola Ludwika i Albrechta tudzież obligacyj kolei węgiersko-galicyjskiej i kolei północnej ces. Ferdynanda na obligacje 5% konwersyjnej pożyczki kolejowej.
Dz.U. 1928 nr 105 poz. 954 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 12 grudnia 1928 r. o uldze celnej na śledzie solone.
Dz.U. 1928 nr 105 poz. 953 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 12 grudnia 1928 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1928 nr 105 poz. 952 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1928 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1924 r. o opłatach za mieszkania, zajmowane przez funkcjonarjuszów państwowych i wojskowych zawodowych w budynkach państwowych, przez Skarb Państwa wynajętych, lub administrowanych.
Dz.U. 1928 nr 105 poz. 951 Ustawa z dnia 19 grudnia 1928 r. w sprawie przedłużenia terminu przedawnienia rent i rat rentowych na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego oraz górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1928 nr 104 poz. 950 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. o ustaleniu siedzib i okręgów sądów grodzkich na obszarze m. st. Warszawy tudzież powiatów: lubelskiego, łódzkiego i warszawskiego.
Dz.U. 1928 nr 104 poz. 949 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych.
Dz.U. 1928 nr 104 poz. 948 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. o utworzeniu wydziałów zamiejscowych sądu okręgowego.
Dz.U. 1928 nr 104 poz. 947 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 24 grudnia 1928 r. w sprawie utworzenia wydziałów handlowych w sądach okręgowych.
Dz.U. 1928 nr 104 poz. 946 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. określające liczbę izb cywilnych w Sądzie Najwyższym.
Dz.U. 1928 nr 104 poz. 945 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. o biegłych sądowych.
Dz.U. 1928 nr 104 poz. 944 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. o taksie dla tłumaczów przysięgłych.
Dz.U. 1928 nr 104 poz. 943 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. o tłumaczach przysięgłych.
Dz.U. 1928 nr 104 poz. 942 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. w sprawie komorników w sądach grodzkich.
Dz.U. 1928 nr 104 poz. 941 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. o ustaleniu tytułów urzędowych prokuratorów i wiceprokuratorów Sądu Najwyższego oraz wiceprokuratorów i podprokuratorów sądów okręgowych.
Dz.U. 1928 nr 104 poz. 940 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. o prawach i obowiązkach oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów handlowych.
Dz.U. 1928 nr 104 poz. 939 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o trybie powoływania sędziów handlowych.
Dz.U. 1928 nr 104 poz. 938 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. o trybie postępowania przy przenoszeniu sędziów i prokuratorów na inne miejsca służbowe i w stan spoczynku.
Dz.U. 1928 nr 104 poz. 937 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. w sprawie prowadzenia wykazów stanu służby dla sędziów, prokuratorów, asesorów sądowych i aplikantów sądowych.
Dz.U. 1928 nr 104 poz. 936 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. o trybie przedstawiania kandydatów na stanowiska prokuratorskie.
Dz.U. 1928 nr 104 poz. 935 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. o trybie postępowania przy obsadzaniu wolnych stanowisk sędziowskich w sądach apelacyjnych, okręgowych i grodzkich.
Dz.U. 1928 nr 104 poz. 934 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. Regulamin ogólny wewnętrznego urzędowania sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich.
Dz.U. 1928 nr 103 poz. 933 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 1928 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie włocławskim w okręgu sądu okręgowego we Włocławku.
Dz.U. 1928 nr 103 poz. 932 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 1928 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie płockim w okręgu sądu okręgowego w Płocku.
Dz.U. 1928 nr 103 poz. 931 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 1928 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie pińskim w okręgu sądu okręgowego w Pińsku.
Dz.U. 1928 nr 103 poz. 930 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 1928 r. o dyzlokacji sądów powiatowych w powiecie lwowskim w okręgu sądu okręgowego we Lwowie.
Dz.U. 1928 nr 103 poz. 929 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1928 r. o dyzlokacji sądów powiatowych w powiecie krakowskim w okręgu sądu okręgowego w Krakowie.
Dz.U. 1928 nr 103 poz. 928 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1928 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie częstochowskim w okręgu sądu okręgowego w Piotrkowie.
Dz.U. 1928 nr 103 poz. 927 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 grudnia 1928 r. o warunkach przyjmowania druków bezadresowych do przewozu pocztą.
Dz.U. 1928 nr 103 poz. 926 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 14 grudnia 1928 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Ministrem Przemysłu i Handlu, Ministrem Spraw Wewnętrznych, Ministrem Robót Publicznych, Ministrem Komunikacji i Ministrem Rolnictwa w sprawie uprawnień robotników sezonowych do korzystania ze świadczeń zabezpieczeniowych w okresie sezonu martwego 1928/1929 r.
Dz.U. 1928 nr 103 poz. 925 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 grudnia 1928 r. o odroczeniu wejścia w życie obowiązku legalizowania transformatorów mierniczych.
Dz.U. 1928 nr 103 poz. 924 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 26 listopada 1928 r. o wysokości opłat za dozór kotłów parowych, należących do właścicieli prywatnych, zleconych przez władze państwowe Stowarzyszeniu dozoru kotłów w Warszawie.
Dz.U. 1928 nr 103 poz. 923 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1928 r. o zmianie niektórych przepisów o wolnych składach soli.
Dz.U. 1928 nr 103 poz. 922 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 grudnia 1928 r. w sprawie cen sprzedażnych wódki luksusowej, wyrobu Państwowego Monopolu Spirytusowego.
Dz.U. 1928 nr 103 poz. 921 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 21 listopada 1928 r. o ustanowieniu cła wywozowego od słomy zbożowej wszelkiej, sieczki i plew.
Dz.U. 1928 nr 103 poz. 920 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 12 listopada 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie wyrobów szklanych.
Dz.U. 1928 nr 103 poz. 919 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1928 r. w sprawie warunków dopuszczania zagranicznych spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych do działalności na obszarze Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1928 nr 103 poz. 918 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1928 r. w sprawie wyszczególnienia rodzajów przedsiębiorstw, mających znaczenie państwowe lub charakter użyteczności publicznej.
Dz.U. 1928 nr 103 poz. 917 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1928 r. w sprawie zmian i uzupełnień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1928 nr 102 poz. 916 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1928 r. w sprawie ratyfikacji przez Rządy Austrji, Czechosłowacji, Estonji, Japonji, Szwecji, Włoch i W. Ks. Luksemburskiego międzynarodowej konwencji w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, przyjętej jako projekt dnia 16 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1928 nr 102 poz. 915 Oświadczenie rządowe z dnia 16 listopada 1928 r. w sprawie przystąpienia Unji Południowo-Afrykańskiej do międzynarodowej konwencji, dotyczącej ochrony utworów literackich i artystycznych, podpisanej w Bernie dnia 9 września 1886 r., a przejrzanej w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r.
Dz.U. 1928 nr 102 poz. 914 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1928 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie sokólskim w okręgu sądu okręgowego w Białymstoku.
Dz.U. 1928 nr 102 poz. 913 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1928 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie białostockim w okręgu sądu okręgowego w Białymstoku.
Dz.U. 1928 nr 102 poz. 912 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 1928 r. w sprawie dyzlokacji sądów pokoju w powiecie suwalskim w okręgu sądu okręgowego w Suwałkach.
Dz.U. 1928 nr 102 poz. 911 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1928 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie lubelskim w okręgu sądu okręgowego w Lublinie.
Dz.U. 1928 nr 102 poz. 910 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1928 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie grójeckim w okręgu sądu rejonowego w Warszawie.
Dz.U. 1928 nr 102 poz. 909 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 10 grudnia 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Spraw Wojskowych, Skarbu, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa, Komunikacji, Robót Publicznych, Poczt i Telegrafów oraz Reform Rolnych w sprawie wykazów płacy pracowników umysłowych.
Dz.U. 1928 nr 102 poz. 908 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1928 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 1927 r. o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz wojskowych.
Dz.U. 1928 nr 101 poz. 907 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1928 r. w sprawie rozciągnięcia na terytorjum W.M. Gdańska umowy handlowej między Polską a Turcją, podpisanej w Lozannie dnia 23 lipca 1923 r.
Dz.U. 1928 nr 101 poz. 906 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1928 r. w sprawie rozciągnięcia na terytorjum W.M. Gdańska konwencji osiedleńczej między Polską a Turcją, podpisanej w Lozannie dnia 23 lipca 1923 r.
Dz.U. 1928 nr 101 poz. 905 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 grudnia 1928 r. o odroczeniu terminu wejścia w życie rozporządzenia z dnia 15 listopada 1928 r. w sprawie zmiany wyjaśnień uzupełniających taryfę celną.
Dz.U. 1928 nr 101 poz. 904 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 15 grudnia 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości i Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie uzupełnienia przepisów przewozowych dla bezpośredniej polsko-sowieckiej komunikacji towarowej.
Dz.U. 1928 nr 101 poz. 903 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 30 października 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa, Skarbu i Sprawiedliwości w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 7 grudnia 1926 r. do ustawy o wykonaniu reformy rolnej.
Dz.U. 1928 nr 101 poz. 902 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1928 r. w sprawie ustalenia podstawowej ceny monopolowej za spirytus, który będzie dostarczony Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego w kampanji 1928/29 r.
Dz.U. 1928 nr 101 poz. 901 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1928 r. o utworzeniu wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Białej Podlaskiej.
Dz.U. 1928 nr 101 poz. 900 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1928 r. o zakresie działania władz administracji ogólnej w dziedzinie zarządu rolnych majątków państwowych lub pod zarządem państwowym pozostających.
Dz.U. 1928 nr 101 poz. 899 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1928 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 1927 r. o przerachowaniu długów rentowych.
Dz.U. 1928 nr 100 poz. 898 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 listopada 1928 r. o dowodach osobistych.
Dz.U. 1928 nr 100 poz. 897 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1928 r. w sprawie opłaty stemplowej od obrotu papierów wartościowych.
Dz.U. 1928 nr 100 poz. 896 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1928 r. w sprawie przekazania czynności b. Tymczasowego Wydziału Samorządowego we Lwowie z zakresu rybołówstwa - organom państwowym.
Dz.U. 1928 nr 100 poz. 895 Ustawa z dnia 28 listopada 1928 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej "Osada Poduchowna" w mieście Chmielniku.
Dz.U. 1928 nr 100 poz. 894 Ustawa z dnia 28 listopada 1928 r. zmieniająca ustawę z dnia 11 kwietnia 1924 r. o ochronie lokatorów.
Dz.U. 1928 nr 99 poz. 893 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 1928 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie jędrzejowskim w okręgu sądu okręgowego w Kielcach.
Dz.U. 1928 nr 99 poz. 892 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 1928 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie szczuczyńskim w okręgu sądu okręgowego w Łomży.
Dz.U. 1928 nr 99 poz. 891 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 1928 r. o dyzlokacji sądów powiatowych w powiecie administracyjnym zbaraskim w okręgu sądu okręgowego w Tarnopolu.
Dz.U. 1928 nr 99 poz. 890 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 1928 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie włoszczowskim w okręgu sądu okręgowego w Kielcach.
Dz.U. 1928 nr 99 poz. 889 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 1928 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie miechowskim w okręgu sądu okręgowego w Kielcach.
Dz.U. 1928 nr 99 poz. 888 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 1928 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie łomżyńskim w okręgu sądu okręgowego w Łomży.
Dz.U. 1928 nr 99 poz. 887 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 16 listopada 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa w sprawie określenia, jakie grunty należy uważać za enklawy i półenklawy leśne.
Dz.U. 1928 nr 99 poz. 886 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 10 grudnia 1928 r. o ustanowieniu cła przywozowego od pszenicy.
Dz.U. 1928 nr 99 poz. 885 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 13 listopada 1928 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 25 stycznia 1928 r. w sprawie ceł maksymalnych.
Dz.U. 1928 nr 99 poz. 884 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 września 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o zaliczeniu miasta Żywca do III klasy czynszowej.
Dz.U. 1928 nr 99 poz. 883 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1928 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 1928 r. w sprawie zakazu przywozu pszenicy, mąki pszennej i mąki żytniej.
Dz.U. 1928 nr 98 poz. 882 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 grudnia 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Skarbu i Rolnictwa o przemiale pszenicy i żyta.
Dz.U. 1928 nr 98 poz. 881 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 23 listopada 1928 r. w sprawie wykonania niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli szkół powszechnych.
Dz.U. 1928 nr 98 poz. 880 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 listopada 1928 r. w sprawie zmiany wyjaśnień uzupełniających taryfę celną.
Dz.U. 1928 nr 98 poz. 879 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 3 listopada 1928 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 1928 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych.
Dz.U. 1928 nr 98 poz. 878 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 października 1928 r. w przedmiocie uprawy tytoniu w 1929 r.
Dz.U. 1928 nr 98 poz. 877 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu z dnia 5 grudnia 1928 r. o ustanowieniu sądu pracy w Wilnie.
Dz.U. 1928 nr 98 poz. 876 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu z dnia 5 grudnia 1928 r. o ustanowieniu sądów pracy w Sosnowcu i w Dąbrowie Górniczej.
Dz.U. 1928 nr 98 poz. 875 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu z dnia 5 grudnia 1928 r. o ustanowieniu sądu pracy w Łodzi.
Dz.U. 1928 nr 98 poz. 874 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu z dnia 5 grudnia 1928 r. o ustanowieniu sądu pracy w Drohobyczu.
Dz.U. 1928 nr 98 poz. 873 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu z dnia 5 grudnia 1928 r. o ustanowieniu sądu pracy w Białymstoku.
Dz.U. 1928 nr 98 poz. 872 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu z dnia 5 grudnia 1928 r. o ustanowieniu sądu pracy w Białej.
Dz.U. 1928 nr 98 poz. 871 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu z dnia 5 grudnia 1928 r. o ustanowieniu sądów pracy w m. st. Warszawie.
Dz.U. 1928 nr 98 poz. 870 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 4 grudnia 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu w sprawie przekształcenia sądów przemysłowych w Bielsku, Krakowie i Lwowie na sądy pracy oraz zmiany granic okręgów niektórych z tych sądów.
Dz.U. 1928 nr 98 poz. 869 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 30 listopada 1928 r. o dietach i kosztach przejazdu ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych.
Dz.U. 1928 nr 98 poz. 868 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1928 r. w sprawie wyznaczania ławników sądów pracy oraz ławników sądów okręgowych do udziału w posiedzeniach sądu pracy względnie sądu okręgowego.
Dz.U. 1928 nr 98 poz. 867 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 listopada 1928 r. w sprawie powoływania ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych.
Dz.U. 1928 nr 97 poz. 866 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 1928 r. w sprawie ratyfikacji przez Prezydenta Republiki Chilijskiej protokółu, podpisanego dnia 14 czerwca 1923 r., dotyczącego poprawki do art. 393 Traktatu Pokoju Wersalskiego i do odpowiednich artykułów innych traktatów pokoju.
Dz.U. 1928 nr 97 poz. 865 Oświadczenie rządowe z dnia 2 listopada 1928 r. w sprawie przystąpienia Etiopji do konwencji i statutu o ustroju międzynarodowym kolei żelaznych wraz z protokółem podpisania, podpisanych w Genewie dnia 9 grudnia 1923 r.
Dz.U. 1928 nr 97 poz. 864 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 21 listopada 1928 r. w sprawie egzaminu dla techników dentystycznych.
Dz.U. 1928 nr 97 poz. 863 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 19 listopada 1928 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy pocztowej i telefonicznej.
Dz.U. 1928 nr 97 poz. 862 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 października 1928 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. o podatku od olejów mineralnych, wydane co do §§ 8-31 w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu.
Dz.U. 1928 nr 97 poz. 861 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1928 r. o zmianie granic miasta Kosowa w powiecie kosowskim, województwie stanisławowskiem.
Dz.U. 1928 nr 97 poz. 860 Ustawa z dnia 31 października 1928 r. w sprawie zmiany przepisów ustawy postępowania cywilnego, dotyczących zabezpieczenia powództw i egzekucji wyroków przeciwko związkom komunalnym w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1928 nr 96 poz. 859 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 1928 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie iłżeckim w okręgu sądu okręgowego w Radomiu.
Dz.U. 1928 nr 96 poz. 858 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 1928 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie kutnowskim w okręgu sądu okręgowego we Włocławku.
Dz.U. 1928 nr 96 poz. 857 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 1928 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiatach: brzeskim, drohiczyńskim, kobryńskim, łuninieckim, pińskim i stolińskim w okręgu sądu okręgowego w Pińsku.
Dz.U. 1928 nr 96 poz. 856 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 1928 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie opoczyńskim w okręgu sądu okręgowego w Radomiu.
Dz.U. 1928 nr 96 poz. 855 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 1928 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie kieleckim w okręgu sądu okręgowego w Kielcach.
Dz.U. 1928 nr 96 poz. 854 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 listopada 1928 r. o wprowadzeniu w obieg okolicznościowych znaczków pocztowych 25 gr. z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu.
Dz.U. 1928 nr 96 poz. 853 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 listopada 1928 r. o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych 5, 10 i 25 gr. nowej edycji.
Dz.U. 1928 nr 96 poz. 852 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 15 listopada 1928 r. o zabronieniu polowania na łosie-byki, dropie, dropie-kamionki (strepety) i wiewiórki.
Dz.U. 1928 nr 96 poz. 851 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 19 listopada 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie maszyn włókienniczych.
Dz.U. 1928 nr 96 poz. 850 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 5 listopada 1928 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r.
Dz.U. 1928 nr 96 poz. 849 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 października 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o częściowej zmianie taryfy, zawierającej podział miejscowości na klasy, odnośnie podatku przemysłowego.
Dz.U. 1928 nr 96 poz. 848 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 8 listopada 1928 r. w sprawie zezwolenia niektórym kategorjom zakładów pracy na nieprowadzenie części rozrachunkowej w książeczkach obrachunkowych.
Dz.U. 1928 nr 96 poz. 847 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 8 listopada 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Skarbu, Spraw Wojskowych, Komunikacji, Poczt i Telegrafów, Robót Publicznych oraz Reform Rolnych w sprawie ksiąg płacy i wykazów wypłat robotniczych oraz ksiąg niezbędnych dla kontroli nad stosunkiem pracy.
Dz.U. 1928 nr 96 poz. 846 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 8 listopada 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Skarbu, Komunikacji, Spraw Wojskowych, Robót Publicznych, Poczt i Telegrafów oraz Reform Rolnych o książeczkach obrachunkowych.
Dz.U. 1928 nr 96 poz. 845 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 26 października 1928 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 9 października 1924 r. w sprawie egzaminu państwowego na nauczyciela szkół średnich.
Dz.U. 1928 nr 96 poz. 844 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 1928 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Słotwiny w powiecie nowosądeckim, województwie krakowskiem i o włączeniu jej terytorjum do gminy wiejskiej Krynica Wieś w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1928 nr 95 poz. 843 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 1928 r. o przekazaniu Komisarzowi Rządu m. st. Warszawy prawa wydawania decyzyj o nadawaniu i utracie obywatelstwa polskiego.
Dz.U. 1928 nr 95 poz. 842 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Komunikacji z dnia 30 października 1928 r. w sprawie przepisów sanitarnych, higjenicznych i ratowniczych, dotyczących żeglugi powietrznej.
Dz.U. 1928 nr 95 poz. 841 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 1928 r. o przekazaniu wojewodom i Komisarzowi Rządu m. st. Warszawy niektórych decyzyj Ministra Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1928 nr 95 poz. 840 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 27 października 1928 r. o uldze celnej na kwas siarkowy.
Dz.U. 1928 nr 95 poz. 839 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 października 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnętrznych o regulaminie dla Komitetu Likwidacyjnego do spraw byłych rosyjskich osób prawnych.
Dz.U. 1928 nr 94 poz. 838 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 20 października 1928 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 8 sierpnia 1928 r. o tępieniu korówki wełnistej.
Dz.U. 1928 nr 94 poz. 837 Obwieszczenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 9 października 1928 r. o sprostowaniu błędu w załączniku do obwieszczenia Ministra Spraw Wojskowych z dnia 8 marca 1928 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku służby wojskowej.
Dz.U. 1928 nr 94 poz. 836 Obwieszczenie Ministrów Reform Rolnych, Skarbu i Rolnictwa z dnia 5 października 1928 r. w sprawie sprostowania błędów w rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych z dnia 11 czerwca 1928 r. wydanem w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Rolnictwa o statucie Państwowego Banku Rolnego.
Dz.U. 1928 nr 94 poz. 835 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 listopada 1928 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o Straży Granicznej.
Dz.U. 1928 nr 94 poz. 834 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 5 listopada 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o uzupełnieniu rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 12 stycznia 1928 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w przedmiocie regulaminu przewozowego dla bezpośredniej niemiecko-polsko-sowieckiej komunikacji towarowej.
Dz.U. 1928 nr 93 poz. 833 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 2 listopada 1928 r. w sprawie zwolnienia od cła wywozowego kwalifikowanych nasion pszenicy, żyta i owsa.
Dz.U. 1928 nr 94 poz. 832 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1928 r. w sprawie odstąpienia gminie m. Krakowa na cele rozbudowy miasta części gruntów pofortecznych.
Dz.U. 1928 nr 94 poz. 831 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1928 r. o zaszeregowaniu do grup uposażenia funkcjonarjuszów niższych w zakładach wychowawczo-poprawczych dla przestępców nieletnich i ustalenia dla nich tytułów.
Dz.U. 1928 nr 93 poz. 830 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Reform Rolnych z dnia 22 października 1928 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 czerwca 1921 r. w przedmiocie utworzenia Państwowego Banku Rolnego.
Dz.U. 1928 nr 93 poz. 829 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 listopada 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Skarbu i Rolnictwa w sprawie używania w zakładach przemysłowych mąki pszennej gatunku wyższego od 65 procentowej.
Dz.U. 1928 nr 93 poz. 828 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 października 1928 r. o dekoncentracji niektórych kompetencyj w zakresie administracji spraw wewnętrznych.
Dz.U. 1928 nr 93 poz. 827 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 września 1928 r. w sprawie organizacji sprzedaży wyrobów tytoniowych specjalnych i importowanych oraz niektórych wyrobów tytoniowych Gdańskiego Monopolu Tytoniowego, dopuszczonych do sprzedaży w Polsce.
Dz.U. 1928 nr 93 poz. 826 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1928 r. o zakresie czynności instruktorów korporacyj przemysłowych.
Dz.U. 1928 nr 93 poz. 825 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1928 r. w sprawie zmian i uzupełnień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1928 nr 93 poz. 824 wygaśnięcie aktu Konwencja pomiędzy Polską a Szwecją w sprawie wzajemnego uznawania polskich i szwedzkich świadectw pomiarowych, podpisana w Warszawie dnia 22 maja 1923 r.
Dz.U. 1928 nr 92 poz. 823 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1928 r. w sprawie przystąpienia Państw Lewantyńskich pozostających pod mandatem francuskim do międzynarodowej konwencji dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 11 października 1909 r.
Dz.U. 1928 nr 92 poz. 822 Oświadczenie rządowe z dnia 29 września 1928 r. w sprawie ratyfikacji przez Rząd Kuby międzynarodowej konwencji o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych, zatrudnionych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 11 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1928 nr 92 poz. 821 Oświadczenie rządowe z dnia 28 września 1928 r. w sprawie złożenia przez Rząd Holenderski dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. w Waszyngtonie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1928 nr 92 poz. 820 Oświadczenie rządowe z dnia 26 września 1928 r. w sprawie ratyfikacji przez 14 państw międzynarodowej konwencji, ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach, przyjętej jako projekt dnia 11 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1928 nr 92 poz. 819 Oświadczenie rządowe z dnia 26 września 1928 r. w sprawie ratyfikacji przez 13 państw międzynarodowej konwencji w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. w Waszyngtonie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1928 nr 92 poz. 818 Oświadczenie rządowe z dnia 26 września 1928 r. w sprawie przystąpienia Republiki Dominikańskiej do konwencji międzynarodowej, dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r.
Dz.U. 1928 nr 92 poz. 817 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 października 1928 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie ostrowskim w okręgu sądu okręgowego w Łomży.
Dz.U. 1928 nr 92 poz. 816 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 1928 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie wieluńskim w okręgu sądu okręgowego w Kaliszu.
Dz.U. 1928 nr 92 poz. 815 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 1928 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie tureckim w okręgu sądu okręgowego w Kaliszu.
Dz.U. 1928 nr 92 poz. 814 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 1928 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie kolskim w okręgu sądu okręgowego w Kaliszu.
Dz.U. 1928 nr 92 poz. 813 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 29 października 1928 r. o dalszem zawieszeniu cła wywozowego na ługi glicerynowe pomydlane.
Dz.U. 1928 nr 92 poz. 812 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 20 października 1928 r. w sprawie cła wywozowego na otręby.
Dz.U. 1928 nr 92 poz. 811 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 października 1928 r. w sprawie reorganizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatków dochodowego i przemysłowego na obszarze administracyjnym Izby Skarbowej Okręgowej w Warszawie.
Dz.U. 1928 nr 92 poz. 810 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 października 1928 r. o utworzeniu urzędu opłat stemplowych w Bydgoszczy w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Poznaniu.
Dz.U. 1928 nr 92 poz. 809 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 października 1928 r. w sprawie reorganizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatków dochodowego i przemysłowego na obszarze administracyjnym Izby Skarbowej Grodzkiej w Warszawie.
Dz.U. 1928 nr 92 poz. 808 uchylony Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 11 października 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa w sprawie wysokości opłat za wykonywanie ekspertyz i projektów technicznych.
Dz.U. 1928 nr 92 poz. 807 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 1 października 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Spraw Wojskowych i Skarbu w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o kwalifikacjach zawodowych osób trudniących się samodzielnie kuciem koni.
Dz.U. 1928 nr 92 poz. 806 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 6 października 1928 r. o postępowaniu lekarzy inspekcji pracy i o stosunku ich do innych organów inspekcji pracy.
Dz.U. 1928 nr 92 poz. 805 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 28 września 1928 r. w sprawie ustanowienia ekspozytur Urzędu Emigracyjnego.
Dz.U. 1928 nr 92 poz. 804 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1928 r. o zmianie obszarów działania reprezentacyj powiatowych: jasielskiej w województwie krakowskiem i rzeszowskiej w województwie lwowskiem, oraz o utworzeniu obszaru działania strzyżowskiej reprezentacji powiatowej w województwie lwowskiem.
Dz.U. 1928 nr 91 poz. 803 Oświadczenie rządowe z dnia 26 września 1928 r. w sprawie zmiany art. 39 regulaminu o postępowaniu Komisji Mieszanej dla Górnego Śląska.
Dz.U. 1928 nr 91 poz. 802 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 26 października 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie uchylenia niektórych rozporządzeń taryfowych w związku z wprowadzeniem od dnia 1 października 1928 r. nowej Konwencji Międzynarodowej o przewozie towarów kolejami żelaznemi.
Dz.U. 1928 nr 91 poz. 801 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 29 października 1928 r. w sprawie ustanowienia cła przywozowego od żyta.
Dz.U. 1928 nr 91 poz. 800 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 26 października 1928 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1928 nr 91 poz. 799 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 12 października 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie chloranu potasu.
Dz.U. 1928 nr 91 poz. 798 uchylony Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 4 października 1928 r. o zastosowaniu uproszczonego postępowania przy naprawie ustroju rolnego gospodarstw przeciętych granicą wschodnią Państwa.
Dz.U. 1928 nr 91 poz. 797 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1928 r. w sprawie zakazu przywozu kaszy jęczmiennej.
Dz.U. 1928 nr 90 poz. 796 wygaśnięcie aktu Oświadczenie rządowe z dnia 28 września 1928 r. w przedmiocie układu polsko-czeskosłowackiego w sprawie ustalenia zasad rozdziału akt sądowych.
Dz.U. 1928 nr 90 poz. 795 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1928 r. o zmianie granic okręgów sądów powiatowych w Radziechowie i Łopatynie w okręgu sądu okręgowego w Złoczowie.
Dz.U. 1928 nr 90 poz. 794 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1928 r. o zmianie granic okręgów sądu powiatowego w Tłustem w okręgu sądu okręgowego w Czortkowie i sądu powiatowego w Buczaczu w okręgu sądu okręgowego w Stanisławowie.
Dz.U. 1928 nr 90 poz. 793 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1928 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie wołożyńskim w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.
Dz.U. 1928 nr 90 poz. 792 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 1928 r. o zmianie siedziby urzędowej sądu powiatowego w Załoźcach w okręgu sądu okręgowego w Złoczowie.
Dz.U. 1928 nr 90 poz. 791 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 28 września 1928 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 27 października 1926 r. o radach szkolnych miejscowych na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego.
Dz.U. 1928 nr 90 poz. 790 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 września 1928 r. o przyznaniu koncesjonowanym sprzedawcom wyrobów tytoniowych kredytu na pobór tych wyrobów oraz o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 20 czerwca 1927 r. o organizacji i zakresie działania izb skarbowych i podległych izbom urzędów skarbowych.
Dz.U. 1928 nr 90 poz. 789 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 września 1928 r. o uzupełnieniu §§ 5 i 6 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem.
Dz.U. 1928 nr 90 poz. 788 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 września 1928 r. o organizacji Policji Państwowej w powiatach miejskich.
Dz.U. 1928 nr 90 poz. 787 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 września 1928 r. w sprawie organizacji Policji Państwowej w m. st. Warszawie.
Dz.U. 1928 nr 90 poz. 786 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 maja 1928 r. o przekazaniu wojewodom: w Warszawie, Łodzi, Kielcach, Lublinie i Białymstoku - decyzyj wymienionych w art. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1927 r. w sprawie granic gmin na terenie b. Królestwa Kongresowego, zmienionych przez b. władze okupacyjne niemieckie i austrjacko-węgierskie.
Dz.U. 1928 nr 89 poz. 785 Obwieszczenie Ministra Spraw Wojskowych, Ministra Skarbu i Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 października 1928 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Spraw Wojskowych, Ministra Skarbu i Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1928 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 18 marca 1921 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin oraz o zaopatrzeniu rodzin po poległych i zmarłych lub zaginionych bez własnej winy, których śmierć względnie zaginięcie, pozostaje w związku przyczynowym ze służbą wojskową.
Dz.U. 1928 nr 89 poz. 784 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 12 października 1928 r. w sprawie cła wywozowego od makuchów.
Dz.U. 1928 nr 89 poz. 783 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 9 października 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w przedmiocie "Regulaminu przewozu osób, bagażu i przesyłek ekspresowych na kolejach żelaznych" oraz "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych".
Dz.U. 1928 nr 89 poz. 782 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej, wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i Ministrem Rolnictwa z dnia 26 września 1928 r. w sprawie zmiany podziału terytorjalnego Rzeczypospolitej Polskiej na okręgi i obwody Inspekcji Pracy.
Dz.U. 1928 nr 88 poz. 781 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 września 1928 r. w sprawie instancyj odwoławczych i trybu postępowania przy zatwierdzaniu regulaminów pracy w zakładach podległych ustawom górniczym z wyjątkiem hut.
Dz.U. 1928 nr 88 poz. 780 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 17 września 1928 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 16 listopada 1926 r. o kwalifikacjach zawodowych do nauczania religji mojżeszowej w szkołach średnich ogólnokształcących i seminarjach nauczycielskich.
Dz.U. 1928 nr 88 poz. 779 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 października 1928 r. w sprawie przekazania powiatowym władzom administracji ogólnej decyzyj dotyczących pobytu cudzoziemców na niektórych obszarach Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1928 nr 88 poz. 778 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 września 1928 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Woławel w powiecie drohiczyńskim, województwie poleskiem.
Dz.U. 1928 nr 88 poz. 777 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 września 1928 r. w sprawie ustalenia rabatów handlowych, przyznawanych koncesjonowanym sprzedawcom od wyrobów tytoniowych Monopolu Gdańskiego, wyszczególnionych w rozporządzeniu z dnia 30 sierpnia 1928 r.
Dz.U. 1928 nr 88 poz. 776 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 1928 r. o utworzeniu komisyj weryfikacyjnych.
Dz.U. 1928 nr 87 poz. 775 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 21 sierpnia 1928 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 23 listopada 1927 r. o sprawozdaniach z działalności i rachunkowości instytucyj opiekuńczych.
Dz.U. 1928 nr 87 poz. 774 Oświadczenie rządowe z dnia 26 września 1928 r. w sprawie przystąpienia W. Ks. Luksemburskiego do międzynarodowego porozumienia z dnia 18 maja 1904 r. i do międzynarodowej konwencji z dnia 4 maja 1910 r., podpisanych w Paryżu, dotyczących zwalczania handlu żywym towarem.
Dz.U. 1928 nr 87 poz. 773 Oświadczenie rządowe z dnia 26 września 1928 r. w sprawie rozciągnięcia postanowień Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonem Królestwem Wielkiej Brytanji i Irlandji, podpisanego w Warszawie dnia 26 listopada 1923 r. na południową Rodezję.
Dz.U. 1928 nr 87 poz. 772 Oświadczenie rządowe z dnia 21 sierpnia 1928 r. w sprawie ratyfikacji konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami żelaznemi, podpisanej w Bernie 23 października 1924 r. przez 23 państwa.
Dz.U. 1928 nr 87 poz. 771 Oświadczenie rządowe z dnia 20 sierpnia 1928 r. w sprawie ratyfikacji konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami żelaznemi, podpisanej w Bernie 23 października 1924 r. przez 23 państwa.
Dz.U. 1928 nr 87 poz. 770 Oświadczenie rządowe z dnia 20 sierpnia 1928 r. w sprawie przystąpienia Iraku do międzynarodowego porozumienia o utworzeniu w Paryżu międzynarodowego urzędu dla zwalczania epizootij, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r.
Dz.U. 1928 nr 87 poz. 769 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Skarbu i Rolnictwa o przemiale pszenicy i żyta.
Dz.U. 1928 nr 87 poz. 768 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 29 września 1928 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego od owsa.
Dz.U. 1928 nr 87 poz. 767 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami Pracy i Opieki Społecznej, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 17 września 1928 r. w sprawie zaopatrzenia byłych skazańców politycznych.
Dz.U. 1928 nr 87 poz. 766 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 września 1928 r. w sprawie zmiany rabatu handlowego dla sprzedawców soli.
Dz.U. 1928 nr 87 poz. 765 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 25 września 1928 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych do nauczania języka hebrajskiego wraz z historją żydów w prywatnych szkołach średnich ogólnokształcących i seminarjach nauczycielskich.
Dz.U. 1928 nr 87 poz. 764 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 6 września 1928 r. w sprawie uznania dyplomów Wydziału Ogólnego Politechniki Lwowskiej, jako warunku dopuszczenia do egzaminu państwowego na nauczyciela szkół średnich.
Dz.U. 1928 nr 87 poz. 763 Rozporządzenie Ministrów Reform Rolnych i Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 1928 r. w sprawie wykonywania ustawy o scalaniu gruntów.
Dz.U. 1928 nr 87 poz. 762 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lipca 1928 r. w sprawie zawierania związków małżeńskich przez funkcjonarjuszów Policji Państwowej.
Dz.U. 1928 nr 87 poz. 761 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 lipca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa oraz Robót Publicznych o regulowaniu cen przetworów zbóż chlebowych, mięsa i jego przetworów oraz cegły.
Dz.U. 1928 nr 86 poz. 760 Rozporządzenie Ministra Skarbu, wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 22 września 1928 r. w sprawie zmiany statutu Banku Ziemiańskiego w Warszawie.
Dz.U. 1928 nr 86 poz. 759 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 września 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zmiany § 9 oraz uzupełnienia § 12 rozporządzenia II Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 1924 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu w celu wykonania ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.
Dz.U. 1928 nr 86 poz. 758 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 30 sierpnia 1928 r. w sprawie wykonania art. 7 i 98 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. o stosunku służbowym profesorów szkół akademickich i pomocniczych sił naukowych tych szkół.
Dz.U. 1928 nr 86 poz. 757 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1928 r. zmieniające § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1927 r. w sprawie odstąpienia gminie m.st. Warszawy gruntów państwowych, położonych pomiędzy ulicami: Filtrową, Raszyńską, Wawelską i Suchą na cele rozbudowy miasta, - § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 1928 r. w sprawie odstąpienia gminie m.st. Warszawy na cele rozbudowy miasta gruntów państwowych na stokach Cytadeli - i § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1928 r. w sprawie odstąpienia gminie m. Przemyśla gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1928 nr 85 poz. 756 Oświadczenie rządowe z dnia 21 sierpnia 1928 r. w sprawie ratyfikacji przez W. Ks. Luksemburskie, Rumunję i Hiszpanję konwencji międzynarodowej, dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r.
Dz.U. 1928 nr 85 poz. 755 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 27 września 1928 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego na siano.
Dz.U. 1928 nr 85 poz. 754 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 26 września 1928 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego od pszenicy.
Dz.U. 1928 nr 85 poz. 753 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 26 września 1928 r. o dalszem przedłużeniu terminu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 15 stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego od żyta i mąki żytniej.
Dz.U. 1928 nr 85 poz. 752 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 25 września 1928 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r.
Dz.U. 1928 nr 85 poz. 751 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 września 1928 r. o ulgach w przedmiocie opłat za wpisy do rejestru handlowego.
Dz.U. 1928 nr 85 poz. 750 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 5 września 1928 r. o wprowadzeniu w życie na niektórych obszarach Państwa ustawy z dnia 28 października 1925 r. o nadzorze państwowym nad buhajami.
Dz.U. 1928 nr 85 poz. 749 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 sierpnia 1928 r. przekazujące Komisarzowi Rządu m. st. Warszawy decyzje w sprawach, dotyczących działalności Państwowego Urzędu Pośrednictwa Pracy i Opieki nad wychodźcami w Warszawie.
Dz.U. 1928 nr 85 poz. 748 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1928 r. w sprawie zakazu przywozu kaszy jęczmiennej.
Dz.U. 1928 nr 85 poz. 747 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 1928 r. w sprawie zakazu przywozu pszenicy, mąki pszennej i mąki żytniej
Dz.U. 1928 nr 84 poz. 746 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 września 1928 r. o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych 15 gr. z podobizną Henryka Sienkiewicza.
Dz.U. 1928 nr 84 poz. 745 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 września 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie utworzenia samoistnej gminy wiejskiej "Kobyłka" w powiecie radzymińskim, województwie warszawskiem.
Dz.U. 1928 nr 84 poz. 744 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 1928 r. o zmianie granic okręgów sądów powiatowych w Boryni i Turce w okręgu sądu okręgowego w Samborze.
Dz.U. 1928 nr 84 poz. 743 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 31 sierpnia 1928 r. w sprawie przedłużenia terminu do składania podań o przywrócenie uprawnień, utraconych z powodu przerwy w ubezpieczeniu funkcjonarjuszów prywatnych (pracowników umysłowych), przebytem przed 1 stycznia 1928 r.
Dz.U. 1928 nr 84 poz. 742 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 7 września 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie mebli giętych.
Dz.U. 1928 nr 84 poz. 741 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 września 1928 r. w sprawie zmiany organizacji Urzędów Skarbowych Podatków i Opłat Skarbowych w Pucku i Wejherowie w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Grudziądzu.
Dz.U. 1928 nr 84 poz. 740 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 sierpnia 1928 r. w sprawie cennika niektórych wyrobów tytoniowych Gdańskiego Monopolu tytoniowego.
Dz.U. 1928 nr 84 poz. 739 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1928 r. w sprawie poddania przedsiębiorstwa państwowego "Gwarectwo Węglowe Brzeszcze" przepisom rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1927 r. o wydzielaniu z administracji państwowej przedsiębiorstw państwowych przemysłowych, handlowych i górniczych oraz o ich komercjalizacji.
Dz.U. 1928 nr 83 poz. 738 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 września 1928 r. o sprostowaniu omyłek w wykazie nieruchomych majątków państwowych, przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o sprzedaży niektórych nieruchomych majątków państwowych.
Dz.U. 1928 nr 83 poz. 737 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 września 1928 r. o koncesjonowaniu wyrobu, naprawy i sprzedaży narzędzi mierniczych i o nadzorze nad niemi.
Dz.U. 1928 nr 83 poz. 736 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 1 września 1928 r. w sprawie ustalenia cech, jakie pod względem indywidualnym i rasowym winny posiadać buhaje, uznane za odpowiednie do celów hodowlanych, oraz ustalenia okręgów hodowlanych.
Dz.U. 1928 nr 83 poz. 735 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 1928 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie łódzkim w okręgu sądu okręgowego w Łodzi.
Dz.U. 1928 nr 83 poz. 734 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 1928 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie koneckim w okręgu sądu okręgowego w Radomiu.
Dz.U. 1928 nr 83 poz. 733 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 września 1928 r. o karach i księdze kar pieniężnych nakładanych na robotników.
Dz.U. 1928 nr 83 poz. 732 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 31 sierpnia 1928 r. w sprawie przeznaczenia wartości i sum pieniężnych, uzyskanych na podstawie art. 23, 43 i 44 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o umowie o pracę robotników, na cele kulturalno-oświatowe.
Dz.U. 1928 nr 83 poz. 731 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 września 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu, Skarbu i Rolnictwa w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 sierpnia 1927 r. o przemiale żyta.
Dz.U. 1928 nr 83 poz. 730 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 września 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zakazie wypieku chleba pszenno - żytniego.
Dz.U. 1928 nr 83 poz. 729 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Wielkie Oczy w powiecie jaworowskim, województwie lwowskiem przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich.
Dz.U. 1928 nr 82 poz. 728 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 3 września 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie ryżu wyłuszczonego polerowanego.
Dz.U. 1928 nr 82 poz. 727 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 1928 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie zamojskim w okręgu sądu okręgowego w Zamościu.
Dz.U. 1928 nr 82 poz. 726 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1928 r. o koncesjonowaniu wyrobu, naprawy i sprzedaży narzędzi mierniczych i o nadzorze nad niemi.
Dz.U. 1928 nr 82 poz. 725 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1928 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1924 r. o ustanowieniu komisyj lekarskich dla funkcjonarjuszów państwowych oraz wojskowo-lekarskich dla zawodowych wojskowych.
Dz.U. 1928 nr 82 poz. 724 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1928 r. w sprawie odstąpienia gminie m.st. Warszawy na cele rozbudowy miasta gruntów państwowych pasa pofortecznego pomiędzy ul. Puławską i Wołoską.
Dz.U. 1928 nr 81 poz. 723 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1928 r. w sprawie przystąpienia Austrji do międzynarodowego porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootij, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r.
Dz.U. 1928 nr 81 poz. 722 Oświadczenie rządowe z dnia 21 sierpnia 1928 r. w sprawie przystąpienia Surinam, Curacao i wysp od nich zależnych oraz Afganistanu do międzynarodowej konwencji telegraficznej, podpisanej w Petersburgu dnia 10/22 lipca 1875 r., przejrzanej w Paryżu w 1925 r.
Dz.U. 1928 nr 81 poz. 721 Oświadczenie rządowe z dnia 17 sierpnia 1928 r. w sprawie przystąpienia Węgier do deklaracji w sprawie uznania prawa do bandery Państw, pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanej dnia 20 kwietnia 1921 r. w Barcelonie.
Dz.U. 1928 nr 81 poz. 720 Oświadczenie rządowe z dnia 17 sierpnia 1928 r. w sprawie przystąpienia Indji do międzynarodowej konwencji, dotyczącej ochrony utworów literackich i artystycznych, podpisanej w Bernie dnia 9 września 1886 r., przejrzanej w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r.
Dz.U. 1928 nr 81 poz. 719 Oświadczenie rządowe z dnia 17 sierpnia 1928 r. w sprawie przystąpienia Węgier do konwencji i statutu o wolności tranzytu, podpisanych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.
Dz.U. 1928 nr 81 poz. 718 Oświadczenie rządowe z dnia 17 sierpnia 1928 r. w sprawie ratyfikacji przez Chili konwencji i statutu o wolności tranzytu, podpisanych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.
Dz.U. 1928 nr 81 poz. 717 Oświadczenie rządowe z dnia 17 sierpnia 1928 r. w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego przez Belgję i W. Ks. Luksemburskie międzynarodowego porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootij, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r.
Dz.U. 1928 nr 81 poz. 716 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 21 sierpnia 1928 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 27 marca 1925 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 25 lipca 1924 r. o morskich opłatach portowych.
Dz.U. 1928 nr 81 poz. 715 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 sierpnia 1928 r. o dozorcach celnych.
Dz.U. 1928 nr 81 poz. 714 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 sierpnia 1928 r. w sprawie przejścia funkcjonarjuszów Straży Celnej na stanowiska oficerów i szeregowych Straży Granicznej.
Dz.U. 1928 nr 81 poz. 713 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 sierpnia 1928 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1928 nr 81 poz. 712 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 18 lipca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie eksmisji z kwater w drodze administracyjnej.
Dz.U. 1928 nr 81 poz. 711 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1928 r. w sprawie kolegjów współdziałających w wykonywaniu zadań administracji ogólnej w zakresie administracji pracy i opieki społecznej.
Dz.U. 1928 nr 81 poz. 710 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1928 r. w sprawie utrzymania nadal niektórych kolegjów współdziałających w wykonywaniu zadań administracji ogólnej.
Dz.U. 1928 nr 81 poz. 709 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1928 r. o utrzymaniu nadal kolegjów współdziałających na obszarze województw i powiatów w wykonywaniu zadań administracji ogólnej w zakresie administracji rolnictwa.
Dz.U. 1928 nr 81 poz. 708 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1928 r. w sprawie komisyj do walki z alkoholizmem oraz komisyj sanitarno-obyczajowych.
Dz.U. 1928 nr 80 poz. 707 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1928 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1928 r. o zmianie wzorów kart zgłoszenia statystycznego towarów i notatek statystycznych, ustalonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1921 r. w sprawie statystyki celnej.
Dz.U. 1928 nr 80 poz. 706 Oświadczenie rządowe z dnia 17 sierpnia 1928 r. w sprawie ratyfikacji przez Chili deklaracji w sprawie uznania prawa do bandery Państw, pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanej dnia 20 kwietnia 1921 r. w Barcelonie.
Dz.U. 1928 nr 80 poz. 705 Oświadczenie rządowe z dnia 17 sierpnia 1928 r. w sprawie ratyfikacji przez Rumunję, Szwecję, Niemcy i Holandję konwencji i statutu o ustroju międzynarodowym kolei żelaznych wraz z protokółem podpisania, podpisanych w Genewie dnia 9 grudnia 1923 r.
Dz.U. 1928 nr 80 poz. 704 Oświadczenie rządowe z dnia 17 sierpnia 1928 r. w sprawie przystąpienia Niemiec i Estonji do międzynarodowej konwencji w sprawie utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa.
Dz.U. 1928 nr 80 poz. 703 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 sierpnia 1928 r. o przyznaniu VIII Międzynarodowym Targom Wschodnim, mającym się odbyć we Lwowie w czasie od 2 do 12 września 1928 r. włącznie, ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1928 nr 80 poz. 702 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 sierpnia 1928 r. o warunkach tudzież zasadach obowiązujących przy wysyłaniu przesyłek pocztowych zwolnionych od opłaty pocztowej.
Dz.U. 1928 nr 80 poz. 701 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 czerwca 1928 r. dotyczące wymiaru i poboru opłat za przeprowadzenie zmian w operacie katastralnym na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego.
Dz.U. 1928 nr 79 poz. 700 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 1928 r. w sprawie ustanowienia w miastach: Lublinie, Lwowie, Poznaniu i Wilnie sędziów śledczych do spraw wyjątkowego znaczenia.
Dz.U. 1928 nr 79 poz. 699 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 14 sierpnia 1928 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r.
Dz.U. 1928 nr 79 poz. 698 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 11 sierpnia 1928 r. o opłatach za przesyłki lotnicze.
Dz.U. 1928 nr 79 poz. 697 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 31 lipca 1928 r. o niszczeniu berberysu.
Dz.U. 1928 nr 79 poz. 696 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1928 r. w sprawie zakazu przywozu pszenicy i mąki żytniej.
Dz.U. 1928 nr 78 poz. 695 Obwieszczenie Ministrów: Rolnictwa, Skarbu i Komunikacji z dnia 23 czerwca 1928 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 24 marca 1928 r. wydanem w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Komunikacji w sprawie wprowadzania (przywozu) i przeprowadzania (przewozu) zwierząt, surowców i przetworów pochodzenia zwierzęcego, paszy objętościowej oraz niektórych przedmiotów z obszarów Związku Socjalistycznych Republik Rad, Łotwy i Litwy.
Dz.U. 1928 nr 78 poz. 694 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 sierpnia 1928 r. o przekazaniu Komisarzowi Rządu m.st. Warszawy niektórych decyzyj.
Dz.U. 1928 nr 78 poz. 693 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 13 sierpnia 1928 r. w sprawie wyznaczenia prowizorycznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1928 r. do 30 września 1929 r.
Dz.U. 1928 nr 78 poz. 692 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 11 sierpnia 1928 r. o utworzeniu urzędu budowy gmachów państwowych w mieście st. Warszawie.
Dz.U. 1928 nr 78 poz. 691 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1928 r. w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia, odbywane poza granicami Państwa.
Dz.U. 1928 nr 78 poz. 690 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1928 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska podinspektorów i inspektorów pracy.
Dz.U. 1928 nr 77 poz. 689 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 8 sierpnia 1928 r. o tępieniu korówki wełnistej.
Dz.U. 1928 nr 77 poz. 688 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 20 czerwca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych oraz Przemysłu i Handlu, o księgach pokładowych oraz o sposobie ich zakładania i prowadzenia.
Dz.U. 1928 nr 76 poz. 687 Obwieszczenie Ministra Robót Publicznych z dnia 24 lipca 1928 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Ministra Robót Publicznych z dnia 18 czerwca 1928 r. o napięciach normalnych i o częstotliwości prądu elektrycznego.
Dz.U. 1928 nr 76 poz. 686 Obwieszczenie Ministrów: Rolnictwa, Spraw Wewnętrznych, Skarbu, i Komunikacji z dnia 20 czerwca 1928 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 9 stycznia 1928 r., wydanem w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu i Komunikacji w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych.
Dz.U. 1928 nr 76 poz. 685 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 1928 r. o przekazaniu Komisarzowi Rządu m.st. Warszawy niektórych decyzyj.
Dz.U. 1928 nr 76 poz. 684 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 6 sierpnia 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie przędzy jedwabiu sztucznego.
Dz.U. 1928 nr 76 poz. 683 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 6 sierpnia 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie odlewów żeliwnych.
Dz.U. 1928 nr 76 poz. 682 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 6 sierpnia 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie silników spalinowych.
Dz.U. 1928 nr 76 poz. 681 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 6 sierpnia 1928 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 1 lipca 1927 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie wytworów hutniczych walcowanych oraz niektórych wyrobów metalowych.
Dz.U. 1928 nr 76 poz. 680 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 6 sierpnia 1928 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1925 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie maszyn i narzędzi rolniczych.
Dz.U. 1928 nr 76 poz. 679 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 6 sierpnia 1928 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 1928 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie przędzy barwionej.
Dz.U. 1928 nr 76 poz. 678 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 6 sierpnia 1928 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 1928 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych.
Dz.U. 1928 nr 76 poz. 677 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 3 sierpnia 1928 r. o opłatach za czynności urzędów miar.
Dz.U. 1928 nr 76 poz. 676 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 1 sierpnia 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o wprowadzeniu bezpośredniej komunikacji towarowej pomiędzy Polską, jako też Bułgarją, Rumunją, Węgrami, Austrją oraz Czechosłowacją z jednej strony a Grecją z drugiej strony.
Dz.U. 1928 nr 76 poz. 675 uchylony Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 17 lipca 1928 r. o prowadzeniu rejestru zabytków.
Dz.U. 1928 nr 75 poz. 674 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 13 czerwca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu o kontroli surowic i szczepionek dla celów weterynaryjnych oraz preparatów do rozpoznawania zaraźliwych chorób zwierzęcych.
Dz.U. 1928 nr 75 poz. 673 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 maja 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o umundurowaniu i uzbrojeniu Policji Państwowej.
Dz.U. 1928 nr 74 poz. 672 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 23 maja 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i Ministrem Spraw Wewnętrznych o systemie znaczenia statków powietrznych i sposobie umieszczania znaków na statkach.
Dz.U. 1928 nr 74 poz. 671 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1928 r. w sprawie zakazu przywozu kaszy jęczmiennej.
Dz.U. 1928 nr 74 poz. 670 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. o poddaniu przedsiębiorstwa państwowego "Państwowe Zakłady Wodociągowe na Górnym Śląsku" przepisom rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1927 r. o wydzieleniu z administracji państwowej przedsiębiorstw państwowych przemysłowych, handlowych i górniczych oraz o ich komercjalizacji.
Dz.U. 1928 nr 74 poz. 669 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie przekazania czynności b. Tymczasowego Wydziału Samorządowego we Lwowie z zakresu meljoracyj publicznych i rolnych organom państwowym.
Dz.U. 1928 nr 73 poz. 668 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lutego 1928 r. w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami żelaznemi, podpisanej wraz z 7 załącznikami i protokółem w Bernie dnia 23 października 1924 r.
Dz.U. 1928 nr 73 poz. 667 wygaśnięcie aktu Konwencja Międzynarodowa o przewozie towarów kolejami żelaznemi, podpisana w Bernie 23 października 1924 r.
Dz.U. 1928 nr 73 poz. 666 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lutego 1928 r. w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami żelaznemi, podpisanej wraz z 2 załącznikami i protokółem w Bernie dnia 23 października 1924 r.
Dz.U. 1928 nr 73 poz. 665 wygaśnięcie aktu Konwencja Międzynarodowa o przewozie osób i bagażu kolejami żelaznemi, podpisana w Bernie dnia 23 października 1924 r.
Dz.U. 1928 nr 73 poz. 664 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1928 r. w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji i Statutu o ustroju międzynarodowym kolei żelaznych, podpisanej wraz z protokółem podpisania w Genewie dnia 9 grudnia 1923 r.
Dz.U. 1928 nr 73 poz. 663 obowiązujący Konwencja i Statut o ustroju międzynarodowym kolei żelaznych wraz z protokółem podpisania, podpisana w Genewie dnia 9 grudnia 1923 r.
Dz.U. 1928 nr 72 poz. 662 uchylony Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 lipca 1928 r. w sprawie sprostowania błędów w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o kodeksie karnym wojskowym.
Dz.U. 1928 nr 72 poz. 661 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 czerwca 1928 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r.
Dz.U. 1928 nr 72 poz. 660 Rozporządzenie Ministrów: Reform Rolnych, Sprawiedliwości i Rolnictwa z dnia 4 lipca 1928 r. o ważności i skutkach dotychczasowego postępowania przy rewizji likwidacji serwitutów w dobrach b. Komory Cieszyńskiej i o trybie postępowania Serwitutowej Komisji Rewizyjnej.
Dz.U. 1928 nr 72 poz. 659 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych i Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 1928 r. o trybie przymusowego wykonania orzeczeń Komisyj Ziemskich nakładających na uczestników scalenia obowiązek dopłat pieniężnych.
Dz.U. 1928 nr 72 poz. 658 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu, Sprawiedliwości i Rolnictwa z dnia 14 lipca 1928 r. o rejestrze zastawowym rolniczym i znakach zastawniczych.
Dz.U. 1928 nr 72 poz. 657 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 lipca 1928 r. o ustaleniu wzoru monety srebrnej wartości 5 złotych.
Dz.U. 1928 nr 72 poz. 656 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 czerwca 1928 r. o ustaleniu cen sprzedażnych spirytusu na cele lecznicze, naukowe i domowe w butelkach.
Dz.U. 1928 nr 72 poz. 655 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 6 lipca 1928 r. w sprawie przedterminowego zwolnienia osób, odbywających karę pozbawienia wolności z mocy wyroków wojskowych sądów karnych.
Dz.U. 1928 nr 72 poz. 654 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych, Ministra Skarbu i Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1928 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzeń wykonawczych Ministra Spraw Wojskowych, Ministra Skarbu i Ministra Pracy i Opieki Społecznej do ustawy z dnia 18 marca 1921 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin oraz o zaopatrzeniu rodzin po poległych i zmarłych lub zaginionych bez własnej winy, których śmierć, względnie zaginięcie, pozostaje w związku przyczynowym ze służbą wojskową.
Dz.U. 1928 nr 72 poz. 653 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 30 czerwca 1928 r. o zryczałtowaniu opłat pocztowych za pocztowe przesyłki listowe.
Dz.U. 1928 nr 72 poz. 652 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 25 czerwca 1928 r. o wprowadzeniu w obieg kartek pocztowych z opłaconą odpowiedzią ze znaczkiem 15 gr.
Dz.U. 1928 nr 72 poz. 651 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 czerwca 1928 r. w sprawie pocztowych przesyłek dworcowych.
Dz.U. 1928 nr 72 poz. 650 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 31 maja 1928 r. o uznaniu niektórych substancyj i przetworów odurzających za wywołujące szkodliwe skutki dla zdrowia.
Dz.U. 1928 nr 72 poz. 649 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie przekazania czynności b. Tymczasowego Wydziału Samorządowego we Lwowie w zakresie administracji drogowej innym organom oraz poruczenia administracji dróg państwowych samorządom na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.
Dz.U. 1928 nr 72 poz. 648 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich.
Dz.U. 1928 nr 72 poz. 647 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej na obszarze miasta stołecznego Warszawy.
Dz.U. 1928 nr 72 poz. 646 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1928 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1925 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska I kategorji w państwowej służbie administracyjnej, tudzież rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1925 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska II kategorji w państwowej służbie administracyjnej oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 1925 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska III kategorji w państwowej służbie administracyjnej.
Dz.U. 1928 nr 72 poz. 645 wygaśnięcie aktu Układ w przedmiocie wykonania art. 266, ustęp ostatni i art. 273 Traktatu Saint-Germain.
Dz.U. 1928 nr 71 poz. 644 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie zastępczego doręczania zwykłych przesyłek listowych.
Dz.U. 1928 nr 71 poz. 643 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 15 maja 1928 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o podstawowych obowiązkach i prawach szeregowych Wojska Polskiego, zmienionej i uzupełnionej rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 kwietnia 1927 r.
Dz.U. 1928 nr 70 poz. 642 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 czerwca 1928 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem.
Dz.U. 1928 nr 70 poz. 641 Ustawa z dnia 22 czerwca 1928 r. o amnestji z powodu dziesięciolecia odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie.
Dz.U. 1928 nr 69 poz. 640 Oświadczenie rządowe z dnia 21 czerwca 1928 r. w sprawie przystąpienia Australji do międzynarodowej konwencji, dotyczącej ochrony utworów literackich i artystycznych, podpisanej w Bernie dnia 9 września 1886 r., przejrzanej w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r.
Dz.U. 1928 nr 69 poz. 639 Oświadczenie rządowe z dnia 21 czerwca 1928 r. w sprawie przystąpienia Nowej Zelandji do międzynarodowej konwencji, dotyczącej ochrony utworów literackich i artystycznych, podpisanej w Bernie dnia 9 września 1886 r., przejrzanej w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r.
Dz.U. 1928 nr 69 poz. 638 wygaśnięcie aktu Oświadczenie rządowe z dnia 8 maja 1928 r. o wymianie not, dotyczących zatwierdzenia umowy pomiędzy Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem w przedmiocie ubezpieczenia społecznego robotników i pracowników zajętych w służbie Polskich Kolei Państwowych na obszarze Wolnego Miasta Gdańska, podpisanej w Gdańsku dnia 13 stycznia 1927 r.
Dz.U. 1928 nr 69 poz. 637 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 25 czerwca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie przepisów przewozowych dla bezpośredniej austrjacko - sowieckiej komunikacji towarowej w tranzycie przez Czechosłowację i przez Polskę.
Dz.U. 1928 nr 69 poz. 636 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 czerwca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnętrznych o trybie ogłaszania uchwał Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. rosyjskich osób prawnych i innych decyzyj, oraz o pokrywaniu kosztów likwidacyjnych.
Dz.U. 1928 nr 69 poz. 635 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 21 czerwca 1928 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Rolnictwa, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości, w celu wykonania ustawy z dnia 6 lipca 1923 r. o poborze daniny lasowej na cele odbudowy kraju.
Dz.U. 1928 nr 69 poz. 634 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 1928 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie rypińskim w okręgu sądu okręgowego w Płocku.
Dz.U. 1928 nr 69 poz. 633 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 19 czerwca 1928 r. w sprawie przemianowania oficerów rezerwy na oficerów zawodowych marynarki wojennej.
Dz.U. 1928 nr 69 poz. 632 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. o zaliczeniu oficerów i szeregowych straży granicznej do grup uposażenia.
Dz.U. 1928 nr 69 poz. 631 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie zakazu przywozu pszenicy i mąki żytniej.
Dz.U. 1928 nr 69 poz. 630 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1928 r. o zmianie brzmienia § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1928 r. o zmianie wzorów kart zgłoszenia statystycznego towarów i notatek statystycznych, ustalonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1921 r. w sprawie statystyki celnej.
Dz.U. 1928 nr 68 poz. 629 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 18 czerwca 1928 r. o napięciach normalnych i o częstotliwości prądu elektrycznego.
Dz.U. 1928 nr 68 poz. 628 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 czerwca 1928 r. o częściowem wstrzymaniu działania rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 listopada 1924 r. o rozciągnięciu działania art. 14-go dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. na niektóre rodzaje narzędzi mierniczych, nieobjęte tym artykułem.
Dz.U. 1928 nr 68 poz. 627 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 czerwca 1928 r. o rozciągnięciu w części górnośląskiej województwa śląskiego obowiązku legalizowania na niektóre rodzaje narzędzi mierniczych, nie wymienione w §§ 6 - 9 ustawy Rzeszy Niemieckiej z dnia 30 maja 1908 r. o miarach.
Dz.U. 1928 nr 68 poz. 626 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 25 czerwca 1928 r. o czasowem zawieszeniu cła wywozowego na ługi glicerynowe pomydlane.
Dz.U. 1928 nr 68 poz. 625 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 24 maja 1928 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1928 nr 68 poz. 624 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 15 maja 1928 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1928 nr 68 poz. 623 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1928 r. w sprawie wydzielenia z administracji państwowej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Państwowe Zakłady Przemysłowo-Zbożowe w Lublinie".
Dz.U. 1928 nr 67 poz. 622 wygaśnięcie aktu Ustawa skarbowa z dnia 22 czerwca 1928 r. na okres od 1 kwietnia 1928 r. do 31 marca 1929 r.
Dz.U. 1928 nr 66 poz. 621 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Skarbu z dnia 18 maja 1928 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Skarbu z dnia 26 marca 1928 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 kwietnia 1927 r. o komunalnych kasach oszczędności.
Dz.U. 1928 nr 66 poz. 620 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 28 czerwca 1928 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1928 nr 66 poz. 619 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 15 czerwca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach w rozporządzeniu Ministra Komunikacji z dnia 28 grudnia 1927 r. o wprowadzeniu bezpośredniej komunikacji towarowej pomiędzy Polską, jako też Bułgarją, Jugosławją, Rumunją, Węgrami, Austrją oraz Czechosłowacją z jednej strony a stacjami kolei Orjentalnych w Turcji z drugiej strony.
Dz.U. 1928 nr 66 poz. 618 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 15 czerwca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Sprawiedliwości oraz Rolnictwa o zmianach taryfy dla polsko-niemieckiej komunikacji towarowej.
Dz.U. 1928 nr 66 poz. 617 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 czerwca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o uzupełnieniu spisu granicznych stacyj przejściowych w bezpośrednich komunikacjach towarowych pomiędzy Polską a Czechosłowacją, Austrją, Węgrami, Włochami, Szwajcarją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców oraz Rumunją.
Dz.U. 1928 nr 66 poz. 616 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 12 czerwca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o przedłużeniu terminu ważności zniżki taryfowej dla węgla kamiennego i brykietów węglowych w komunikacji polsko-włoskiej.
Dz.U. 1928 nr 66 poz. 615 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 19 czerwca 1928 r. o rozciągnięciu na obszary gruntowe powyżej 5 ha prawa pierwokupu, przysługującego ogólnie użytecznym przedsiębiorstwom osadniczym na mocy § 4 ustawy osadniczej z dnia 11 sierpnia 1919 r.
Dz.U. 1928 nr 66 poz. 614 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 8 czerwca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie zarobkowego leczenia i trzebienia zwierząt przez osoby nieposiadające dyplomu lekarza weterynaryjnego.
Dz.U. 1928 nr 66 poz. 613 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 czerwca 1928 r. w sprawie statutu Rady do spraw dozoru nad artykułami żywności i przedmiotami użytku.
Dz.U. 1928 nr 66 poz. 612 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 czerwca 1928 r. o przedłużeniu terminu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 23 listopada 1927 r. w sprawie ustanowienia ceł wywozowych od pszenicy i mąki pszennej.
Dz.U. 1928 nr 66 poz. 611 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 czerwca 1928 r. o uldze celnej na śledzie solone.
Dz.U. 1928 nr 66 poz. 610 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 czerwca 1928 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1928 nr 66 poz. 609 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 czerwca 1928 r. dotyczące taryfy opłat za prace wykonane przez zarząd katastralny na obszarze województwa poznańskiego i pomorskiego.
Dz.U. 1928 nr 66 poz. 608 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 czerwca 1928 r. w sprawie opłat za prace wykonane przez zarząd katastralny na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.
Dz.U. 1928 nr 66 poz. 607 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1928 r. w sprawie zakazu przywozu mąki pszennej.
Dz.U. 1928 nr 66 poz. 606 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1928 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 maja 1925 r. zmieniającego niektóre postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 1924 r. o wykonaniu ustaw z dnia 11 grudnia 1923 r. i z dnia 13 lutego 1924 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych.
Dz.U. 1928 nr 65 poz. 605 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1928 r. w sprawie ratyfikacji przez Rząd Węgierski międzynarodowej konwencji, ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach, przyjętej jako projekt dnia 11 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1928 nr 65 poz. 604 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1928 r. w sprawie ratyfikacji przez Rząd Holenderski międzynarodowej konwencji o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych, zatrudnionych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 11 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1928 nr 65 poz. 603 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1928 r. w sprawie ratyfikacji przez Rząd Węgierski międzynarodowej konwencji o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych, zatrudnionych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 11 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1928 nr 65 poz. 602 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 23 czerwca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei wąskotorowych.
Dz.U. 1928 nr 65 poz. 601 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 23 czerwca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o uzupełnieniu "Taryfy polskich kolei normalnotorowych na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych".
Dz.U. 1928 nr 65 poz. 600 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 23 czerwca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zatwierdzeniu opłat za przewóz osób, bagażu i towarów prywatną koleją normalnotorową Twarda Góra - Nowe.
Dz.U. 1928 nr 65 poz. 599 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 14 czerwca 1928 r. o przydzieleniu do kategoryj niebezpieczeństwa przedsiębiorstw, podlegających obowiązkowi ubezpieczenia od wypadków na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, cieszyńskiej części województwa śląskiego, warszawskiego wraz z m. st. Warszawą, łódzkiego, kieleckiego, lubelskiego, białostockiego, wołyńskiego, poleskiego, nowogródzkiego i wileńskiego, oraz o ustaleniu klas niebezpieczeństwa dla poszczególnych kategoryj niebezpieczeństwa na okres rewizyjny od 1 stycznia 1928 r. do 31 grudnia 1932 r.
Dz.U. 1928 nr 65 poz. 598 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 czerwca 1928 r. o oznaczeniu okresu feryj w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1928 nr 65 poz. 597 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 12 czerwca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu o nadzorze weterynaryjnym nad targami, jarmarkami, pokazami i przetargami zwierząt, rzeźniami, mleczarniami, zakładami tuczenia dla celów przemysłowych, krowiarniami, wspólnemi pastwiskami, stajniami zajezdnemi i przedsiębiorstwami handlu zwierzętami, lecznicami i uzdrowiskami dla zwierząt.
Dz.U. 1928 nr 65 poz. 596 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 czerwca 1928 r. o zmianach terytorjalnych gmin wiejskich na obszarze województwa poleskiego.
Dz.U. 1928 nr 65 poz. 595 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Reform Rolnych, Skarbu i Rolnictwa z dnia 11 czerwca 1928 r. o emisji złotych 7% obligacyj meljoracyjnych Państwowego Banku Rolnego oraz o długoterminowych pożyczkach amortyzacyjnych w tych obligacjach udzielanych.
Dz.U. 1928 nr 65 poz. 594 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1928 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1925 r. o zaliczeniu poszczególnych grup funkcjonarjuszów państwowych do kategorji funkcjonarjuszów niższych i zaliczeniu ich do grup uposażenia.
Dz.U. 1928 nr 65 poz. 593 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 czerwca 1928 r. o pieczęciach urzędowych.
Dz.U. 1928 nr 64 poz. 592 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 24 maja 1928 r. w sprawie zmian w przepisach o budowie i ruchu na kolejach żelaznych, obowiązujących w okręgach Dyrekcyj Kolei Państwowych w Poznaniu, Gdańsku i Katowicach.
Dz.U. 1928 nr 64 poz. 591 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 1928 r. o wykonaniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. w sprawie organizacji więziennictwa.
Dz.U. 1928 nr 64 poz. 590 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 1928 r. w sprawie zwinięcia sądu pokoju w sądach powiatowych w Bydgoszczy i Inowrocławiu.
Dz.U. 1928 nr 64 poz. 589 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 18 czerwca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości i Skarbu, w sprawie wykonania ustawy z dnia 2 kwietnia 1925 r. o potrąceniach z uposażenia osób wojskowych.
Dz.U. 1928 nr 64 poz. 588 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 18 czerwca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości i Skarbu o trybie postępowania i toku instancyj władz wojskowych, odnośnie wydawania zarządzeń uskutecznienia potrąceń z uposażenia oficerów i zawodowych szeregowych.
Dz.U. 1928 nr 64 poz. 587 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 czerwca 1928 r. o zmianie i uzupełnieniu niektórych postanowień rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 15 lutego 1928 r. w sprawie ilości i wysokości premij 4% premjowej pożyczki inwestycyjnej oraz sposobu ich losowania.
Dz.U. 1928 nr 64 poz. 586 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 13 czerwca 1928 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 29 lutego 1928 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie materjałów wybuchowych.
Dz.U. 1928 nr 64 poz. 585 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 14 czerwca 1928 r. w sprawie przeniesienia siedziby powiatowego urzędu ziemskiego z Starogardu do Tczewa.
Dz.U. 1928 nr 64 poz. 584 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 11 czerwca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnictwa o statucie Państwowego Banku Rolnego.
Dz.U. 1928 nr 63 poz. 583 Oświadczenie rządowe z dnia 4 maja 1928 r. w sprawie przystąpienia Rządu Finlandzkiego do międzynarodowej konwencji, dotyczącej ochrony utworów literackich i artystycznych, podpisanej w Bernie dnia 9 września 1886 r., a przejrzanej w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r., jak również do protokółu dodatkowego do tej konwencji z dnia 20 marca 1914 r.
Dz.U. 1928 nr 63 poz. 582 Oświadczenie rządowe z dnia 22 listopada 1927 r. w sprawie przystąpienia Wolnego Państwa Irlandji do międzynarodowej konwencji, dotyczącej ochrony utworów literackich i artystycznych, podpisanej w Bernie dnia 9 września 1886 r., a przejrzanej w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r.
Dz.U. 1928 nr 63 poz. 581 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 czerwca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1928 nr 63 poz. 580 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 czerwca 1928 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie hrubieszowskim w okręgu sądu okręgowego w Zamościu.
Dz.U. 1928 nr 63 poz. 579 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 czerwca 1928 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie tomaszewskim w okręgu sądu okręgowego w Zamościu.
Dz.U. 1928 nr 63 poz. 578 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 2 czerwca 1928 r. o zastosowaniu uproszczonego postępowania przy zniesieniu służebności w dobrach ziemskich "miasto Włodawa", położonych w województwie lubelskiem.
Dz.U. 1928 nr 63 poz. 577 Oświadczenie rządowe z dnia 14 maja 1928 r. w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji o traktowaniu pracowników obcych narówni z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej jako projekt na VII Sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów dnia 10 czerwca 1925 r. w Genewie.
Dz.U. 1928 nr 63 poz. 576 obowiązujący Konwencja o traktowaniu pracowników obcych narówni z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy.
Dz.U. 1928 nr 62 poz. 575 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 maja 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o sposobie uczenia i egzaminowania oglądaczy oraz ich zakresie działania.
Dz.U. 1928 nr 62 poz. 574 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 13 kwietnia 1928 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy wodnej.
Dz.U. 1928 nr 61 poz. 573 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 4 czerwca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach i uzupełnieniach "Postanowień wykonawczych do Przepisów przewozowych polskich kolei żelaznych".
Dz.U. 1928 nr 61 poz. 572 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 4 czerwca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach i uzupełnieniach "Przepisów przewozowych polskich kolei żelaznych".
Dz.U. 1928 nr 61 poz. 571 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 31 maja 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Sprawiedliwości oraz Rolnictwa o zmianach taryfy dla polsko-niemieckiej komunikacji towarowej.
Dz.U. 1928 nr 61 poz. 570 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 31 maja 1928 r. o świadczeniach w naturze przy przeprowadzaniu meljoracji na gruntach podlegających przebudowie ustroju rolnego.
Dz.U. 1928 nr 61 poz. 569 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 4 maja 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o uzupełnieniu rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 21 maja 1927 r. w sprawie opłat i świadczeń przy znoszeniu służebności w województwie wołyńskiem, poleskiem, nowogródzkiem, wileńskiem i we wschodniej części województwa białostockiego.
Dz.U. 1928 nr 61 poz. 568 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 4 maja 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o uzupełnieniu rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 21 maja 1927 r. w sprawie opłat i świadczeń przy znoszeniu służebności w województwie kieleckiem, lubelskiem, łódzkiem, warszawskiem i w zachodniej części województwa białostockiego.
Dz.U. 1928 nr 61 poz. 567 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 2 maja 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie pobierania opłat od statków, tratew i spustu drzewa luźnego, oraz za specjalne świadczenia na wodach publicznych śródlądowych.
Dz.U. 1928 nr 61 poz. 566 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Reform Rolnych z dnia 31 maja 1928 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1927 r. o emisji Serji I 5% państwowej renty ziemskiej.
Dz.U. 1928 nr 61 poz. 565 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 maja 1928 r. o udzieleniu poręki państwowej za zapłatę kapitału i odsetek obligacyj meljoracyjnych Państwowego Banku Rolnego.
Dz.U. 1928 nr 61 poz. 564 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 kwietnia 1928 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o opodatkowaniu cukru.
Dz.U. 1928 nr 61 poz. 563 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 czerwca 1928 r. ustalające warunki przemianowania oficerów rezerwy na oficerów zawodowych Polskiej Marynarki Wojennej, tudzież ustalające starszeństwo przy przemianowaniu.
Dz.U. 1928 nr 61 poz. 562 Oświadczenie rządowe z dnia 26 maja 1928 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Koncyljacyjno-Arbitrażowego między Polską a Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców, podpisanego w Genewie dnia 18 września 1926 r.
Dz.U. 1928 nr 61 poz. 561 wygaśnięcie aktu Traktat Koncyljacyjno-Arbitrażowy między Polską a Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców, podpisany w Genewie dnia 18 września 1926 r.
Dz.U. 1928 nr 61 poz. 560 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1928 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Paktu Przyjaźni i Serdecznej Współpracy między Polską a Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców, podpisanego w Genewie dnia 18 września 1926 r.
Dz.U. 1928 nr 61 poz. 559 wygaśnięcie aktu Pakt Przyjaźni i Serdecznej Współpracy między Polską a Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców, podpisany w Genewie dnia 18 września 1926 r.
Dz.U. 1928 nr 61 poz. 558 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1928 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką o zapobieganiu dwukrotnemu pobieraniu podatku spadkowego, podpisanej w Wiedniu dnia 24 listopada 1926 r.
Dz.U. 1928 nr 61 poz. 557 obowiązujący Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką o zapobieganiu dwukrotnemu pobieraniu podatku spadkowego, podpisana w Wiedniu dnia 24 listopada 1926 r.
Dz.U. 1928 nr 60 poz. 556 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 lutego 1928 r. w celu wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. o monopolu spirytusowym, wydane co do §§ 67-158 i § 483 w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa, co do §§ 358-392 i § 206 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i co do §§ 412, 439-482 w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu.
Dz.U. 1928 nr 59 poz. 555 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 31 maja 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie przepisów przewozowych dla bezpośredniej czeskosłowacko-sowieckiej komunikacji towarowej w tranzycie przez Polskę tudzież przez Niemcy i Polskę.
Dz.U. 1928 nr 59 poz. 554 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 maja 1928 r. w przedmiocie cennika dodatkowego detalicznej sprzedaży specjalnych wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1928 nr 59 poz. 553 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 1928 r. o zmianach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 1926 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników Pocztowej Kasy Oszczędności.
Dz.U. 1928 nr 58 poz. 552 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 5 maja 1928 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1927 r. o wykonaniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1927 r. o ubezpieczeniu pracowników umysłowych.
Dz.U. 1928 nr 58 poz. 551 Oświadczenie rządowe z dnia 10 maja 1928 r. w przedmiocie zmiany art. 33 (ustęp 2) regulaminu procesowego Mieszanego Trybunału Rozjemczego polsko-niemieckiego.
Dz.U. 1928 nr 58 poz. 550 Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 1928 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 lipca 1927 r. o inspekcji pracy.
Dz.U. 1928 nr 58 poz. 549 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 1928 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie kamieńkoszyrskim w okręgu sądu okręgowego w Łucku.
Dz.U. 1928 nr 58 poz. 548 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 16 maja 1928 r. o dowodach niezbędnych w razie zgłoszenia w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej wynalazku, wzoru lub znaku towarowego z powołaniem się na wystawienie tego wynalazku lub wzoru albo zaopatrzonego w zgłoszony znak towaru na publicznej wystawie zagranicą, w jednym z krajów należących do międzynarodowego Związku ochrony własności przemysłowej.
Dz.U. 1928 nr 58 poz. 547 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 maja 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Prokocim w powiecie krakowskim, województwie krakowskiem przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich.
Dz.U. 1928 nr 58 poz. 546 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 marca 1928 r. o współdziałaniu organów policji państwowej i władz samorządowych z inspekcją pracy.
Dz.U. 1928 nr 57 poz. 545 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 maja 1928 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o godzinach handlu i godzinach otwarcia zakładów handlowych i niektórych przemysłowych.
Dz.U. 1928 nr 57 poz. 544 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Pracy i Opieki Społecznej, Ministra Przemysłu i Handlu oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 1928 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Pracy i Opieki Społecznej, Ministra Przemysłu i Handlu oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1927 r. o stosowaniu mechanicznych urządzeń do przesiewania mąki, mieszania i zagniatania ciasta w piekarniach, cukierniach i innych zakładach przemysłowych, wytwarzających pieczywo.
Dz.U. 1928 nr 57 poz. 543 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 17 maja 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zatwierdzeniu zmian i uzupełnień taryfy kolei Rawicz - Kobylin na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych oraz towarów.
Dz.U. 1928 nr 57 poz. 542 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 15 maja 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Sprawiedliwości oraz Rolnictwa o zmianach taryfy dla polsko-niemieckiej komunikacji towarowej.
Dz.U. 1928 nr 57 poz. 541 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 maja 1928 r. w sprawie najwyższej normy zarobku dziennego robotnika, stanowiącej podstawę do obliczania wkładek na rzecz funduszu bezrobocia.
Dz.U. 1928 nr 57 poz. 540 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 14 maja 1928 r. w sprawie przymusowego złączenia kas brackich (bractw górniczych), położonych na obszarze województwa krakowskiego.
Dz.U. 1928 nr 57 poz. 539 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 10 maja 1928 r. o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych z podobizną Generała Józefa Bema.
Dz.U. 1928 nr 57 poz. 538 Rozporządzenie Ministrów Robót Publicznych i Spraw Wewnętrznych z dnia 27 kwietnia 1928 r. zmieniające częściowo rozporządzenie Ministra Robót Publicznych i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 1927 r. o utworzeniu Okręgowych Dyrekcyj Robót Publicznych w urzędach wojewódzkich w Stanisławowie i w Tarnopolu.
Dz.U. 1928 nr 57 poz. 537 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 maja 1928 r. w sprawie wydania regulaminu Najwyższego Trybunału Administracyjnego.
Dz.U. 1928 nr 56 poz. 536 Oświadczenie rządowe z dnia 4 kwietnia 1928 r. w sprawie przystąpienia Chin i Egiptu do konwencji dotyczącej międzynarodowej wymiany urzędowych wydawnictw i innych publikacyj, podpisanej w Brukseli dnia 15 marca 1886 r.
Dz.U. 1928 nr 56 poz. 535 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 12 maja 1928 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 29 lutego 1928 r. w sprawie ustalenia wysokości morskich opłat: portowych, od ładunku, postojowych i pilotowych.
Dz.U. 1928 nr 56 poz. 534 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 5 maja 1928 r. w sprawie stowarzyszeń o celach opieki społecznej z siedzibą w m. st. Warszawie.
Dz.U. 1928 nr 56 poz. 533 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 maja 1928 r. w sprawie przekazania wojewodom poznańskiemu i pomorskiemu niektórych decyzyj, zastrzeżonych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1928 nr 56 poz. 532 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 maja 1928 r. o zmianie Statutu Banku Gospodarstwa Krajowego.
Dz.U. 1928 nr 56 poz. 531 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1928 r. w sprawie zmian w organizacji kas skarbowych w okręgu administracyjnym izby skarbowej we Lwowie.
Dz.U. 1928 nr 56 poz. 530 Rozporządzenie Ministrów: Komunikacji i Poczt i Telegrafów z dnia 27 kwietnia 1928 r. zmieniające rozporządzenie Ministrów: Kolei i Przemysłu i Handlu z dnia 19 listopada 1925 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie - w zakresie przewozu poczty kolejami.
Dz.U. 1928 nr 56 poz. 529 Oświadczenie rządowe z dnia 8 maja 1928 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji Konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, podpisanej w Paryżu dnia 30 grudnia 1925 r.
Dz.U. 1928 nr 56 poz. 528 wygaśnięcie aktu Konwencja Konsularna między Polską a Francją, podpisana w Paryżu dnia 30 grudnia 1925 r.
Dz.U. 1928 nr 55 poz. 527 Oświadczenie rządowe z dnia 1 maja 1928 r. w sprawie ratyfikacji przez Rząd Węgierski Międzynarodowej Konwencji, określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce, przyjętej jako projekt dnia 9 lipca 1920 r. w Genui na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1928 nr 55 poz. 526 Oświadczenie rządowe z dnia 4 kwietnia 1928 r. w sprawie ratyfikacji przez Rząd Czeskosłowacki Deklaracji w sprawie uznania prawa do bandery Państw, pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanej dnia 20 kwietnia 1921 r. w Barcelonie.
Dz.U. 1928 nr 55 poz. 525 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 5 maja 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei wąskotorowych.
Dz.U. 1928 nr 55 poz. 524 Oświadczenie rządowe z dnia 4 maja 1928 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Przyjaźni pomiędzy Najjaśniejszą Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Afganistańskiem, podpisanego w Angorze dnia 3 listopada 1927 r.
Dz.U. 1928 nr 55 poz. 523 obowiązujący Traktat Przyjaźni pomiędzy Najjaśniejszą Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Afganistańskiem, podpisany w Angorze dnia 3 listopada 1927 r.
Dz.U. 1928 nr 54 poz. 522 Obwieszczenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 30 marca 1928 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 lutego 1928 r. w sprawie wymiany niezdatnych do użytku znaczków pocztowych.
Dz.U. 1928 nr 54 poz. 521 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 1928 r. o skróceniu aplikacji sądowej w okręgach sądów apelacyjnych w Poznaniu i Toruniu oraz w górnośląskiej części okręgu sądu apelacyjnego w Katowicach.
Dz.U. 1928 nr 54 poz. 520 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 1928 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu przepisów tymczasowych o kosztach sądowych obowiązujących w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1928 nr 54 poz. 519 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 21 kwietnia 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o określeniu wysokości kosztów sporządzenia odpisów orzeczeń urzędów ziemskich podlegających publicznemu ogłoszeniu w myśl cz. 1 art. 51 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów.
Dz.U. 1928 nr 54 poz. 518 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 kwietnia 1928 r. o uchyleniu rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 1 lipca 1920 r. w przedmiocie urzędowych świadectw zdrowia wraz ze zmianami wprowadzonemi do tego rozporządzenia przez rozporządzenia z dnia 3 września 1921 r. i z dnia 7 października 1922 r.
Dz.U. 1928 nr 54 poz. 517 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej i Ministra Skarbu z dnia 20 kwietnia 1928 r. o zaopatrzeniu osób cywilnych poszkodowanych w związku z działaniami Wojska Polskiego w dniach 12-15 maja 1926 r.
Dz.U. 1928 nr 54 poz. 516 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 19 marca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o należnościach za podróże służbowe, delegacje i przeniesienia funkcjonarjuszów niższych dyrekcyj lasów państwowych i nadleśnictw, zaliczonych do grup uposażenia: XVII, XVIII I XIX.
Dz.U. 1928 nr 54 poz. 515 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1928 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Rady Związkowej z dnia 1 lipca 1915 r., dotyczącego postanowień wykonawczych do ustawy o obrocie masłem, serem, smalcem i ich surogatami.
Dz.U. 1928 nr 54 poz. 514 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1928 r. o zmianie granic powiatów: koźmińskiego i gostyńskiego w województwie poznańskiem.
Dz.U. 1928 nr 54 poz. 513 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1928 r. o zmianie granic gminy miejskiej Krynica-Zdrój w powiecie nowosądeckim, województwie krakowskiem.
Dz.U. 1928 nr 53 poz. 512 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1928 r. w sprawie sprostowania błędów w rozporządzeniach Prezydenta Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1928 nr 53 poz. 511 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 5 maja 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o uzupełnieniu i zmianach "Taryfy polskich kolei normalnotorowych na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych".
Dz.U. 1928 nr 53 poz. 510 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 1928 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu przepisów hipotecznych obowiązujących na obszarach, na których obowiązuje rozporządzenie Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 31 sierpnia 1919 r. dotyczące wprowadzenia ustroju hipotecznego.
Dz.U. 1928 nr 53 poz. 509 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 17 kwietnia 1928 r. w sprawie przeniesienia z Archiwum Głównego akt dawnych w Warszawie do Archiwum Ziemskiego w Krakowie ksiąg sądowych ziemskich krakowskich i lelowskich dawnego województwa krakowskiego.
Dz.U. 1928 nr 53 poz. 508 Rozporządzenie Ministrów: Przemysłu i Handlu, Pracy i Opieki Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 13 kwietnia 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Robót Publicznych o przechowywaniu i magazynowaniu olejów mineralnych przez zakłady przemysłowe.
Dz.U. 1928 nr 53 poz. 507 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 6 kwietnia 1928 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 24 maja 1927 r. w sprawie radjotelegramów listowych, wymienianych z Ameryką "via Radjo - Warszawa".
Dz.U. 1928 nr 53 poz. 506 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1928 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1928 nr 52 poz. 505 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 13 kwietnia 1928 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 3 marca 1928 r. dotyczącem ustalenia stawek celnych w nowej jednostce pieniężnej.
Dz.U. 1928 nr 52 poz. 504 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 1928 r. o trybie przymusowego wykonania orzeczeń Komisyj Ziemskich o wynagrodzeniu za znoszone służebności w gotowiźnie, wydane w porozumieniu z Ministrem Reform Rolnych.
Dz.U. 1928 nr 52 poz. 503 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 kwietnia 1928 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży specjalnych wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1928 nr 52 poz. 502 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 kwietnia 1928 r. w sprawie uzupełnienia § 6 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem.
Dz.U. 1928 nr 52 poz. 501 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu oraz Ministra Rolnictwa z dnia 13 kwietnia 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, Ministrem Spraw Wojskowych i Ministrem Sprawiedliwości celem wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 listopada 1927 r. o wystawach i targach gospodarczych.
Dz.U. 1928 nr 52 poz. 500 uchylony Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 5 kwietnia 1928 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o uporządkowaniu stanu prawnego w organizacji gmin wyznaniowych żydowskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem województwa śląskiego.
Dz.U. 1928 nr 52 poz. 499 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wojskowych z dnia 1 marca 1928 r. o substancjach i przetworach odurzających.
Dz.U. 1928 nr 52 poz. 498 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 1928 r. w sprawie zakazu przywozu mąki pszennej.
Dz.U. 1928 nr 52 poz. 497 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1928 r. o komisjach specjalnych, powołanych do rozstrzygania skarg na nakazy inspektorów pracy.
Dz.U. 1928 nr 51 poz. 496 Oświadczenie rządowe z dnia 28 marca 1928 r. w sprawie zaliczenia Wolnego Państwa Irlandji w poczet tych członków Ligi Narodów i Międzynarodowej Organizacji Pracy, którzy ratyfikowali protokół dotyczący poprawki do art. 393 Traktatu Pokoju Wersalskiego i do odpowiednich artykułów innych traktatów pokoju, podpisany w Genewie dnia 14 czerwca 1923 r.
Dz.U. 1928 nr 51 poz. 495 Oświadczenie rządowe z dnia 28 marca 1928 r. w sprawie ratyfikacji przez Rządy: Japonji, Węgier, Francji, Kuby, Haiti i Estonji protokółu podpisanego w Genewie dnia 14 czerwca 1923 r., dotyczącego poprawki do art. 393 Traktatu Pokoju Wersalskiego i do odpowiednich artykułów innych traktatów pokoju.
Dz.U. 1928 nr 51 poz. 494 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 25 kwietnia 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1928 nr 51 poz. 493 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 kwietnia 1928 r. w sprawie losowania książeczek oszczędnościowych, wystawionych przez Pocztową Kasę Oszczędności na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 marca 1927 r. o przerachowaniu wkładek oszczędnościowych, złożonych w Pocztowej Kasie Oszczędności w walutach pełnowartościowych za pośrednictwem instytucyj państwowych polskich.
Dz.U. 1928 nr 51 poz. 492 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 14 kwietnia 1928 r. o uchyleniu mocy obowiązującej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 24 października 1925 r. w sprawie ustalenia wymagań od kandydatów na niektóre stanowiska niższych funkcjonarjuszów leśnych w dyrekcjach lasów państwowych i nadleśnictwach.
Dz.U. 1928 nr 51 poz. 491 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 14 kwietnia 1928 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 9 lutego 1928 r. o zwalczaniu raka ziemniaczanego.
Dz.U. 1928 nr 51 poz. 490 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 9 marca 1928 r. w sprawie bezpłatnego dostarczania druków dla celów bibljotecznych i urzędów rejestracji.
Dz.U. 1928 nr 51 poz. 489 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1928 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.
Dz.U. 1928 nr 50 poz. 488 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 kwietnia 1928 r. o ustanowieniu klas towarów w zastosowaniu do wzorów zdobniczych.
Dz.U. 1928 nr 50 poz. 487 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 kwietnia 1928 r. o ustanowieniu klas towarów w zastosowaniu do znaków towarowych.
Dz.U. 1928 nr 50 poz. 486 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 kwietnia 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o sposobie uiszczania opłat, przewidzianych w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1928 nr 50 poz. 485 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 marca 1928 r. o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych opłaty nowej edycji 1 zł. z podobizną Prezydenta Rzeczypospolitej, Ignacego Mościckiego, oraz 50 gr. z podobizną Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Dz.U. 1928 nr 50 poz. 484 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 kwietnia 1928 r. w sprawie reorganizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Kielcach.
Dz.U. 1928 nr 50 poz. 483 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 marca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej w sprawie wykonania art. 133 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 stycznia 1928 r. o kontroli ubezpieczeń.
Dz.U. 1928 nr 50 poz. 482 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 8 marca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie wykonania art. 5 pkt 9 i art. 6 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1927 r. o ubezpieczeniu pracowników umysłowych.
Dz.U. 1928 nr 50 poz. 481 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1928 r. w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego konwencji Geodezyjnej Bałtyckiej, podpisanej w Helsingforsie dnia 31 grudnia 1925 r.
Dz.U. 1928 nr 50 poz. 480 wygaśnięcie aktu Konwencja Geodezyjna Bałtycka podpisana w Helsingforsie dnia 31 grudnia 1925 r.
Dz.U. 1928 nr 49 poz. 479 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lutego 1928 r. w sprawie rozciągnięcia na Archipelag Nowych Hebryd postanowień międzynarodowej konwencji, dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r.
Dz.U. 1928 nr 49 poz. 478 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 kwietnia 1928 r. o sprostowaniu omyłek w wykazie nieruchomych majątków państwowych, przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o sprzedaży niektórych nieruchomych majątków państwowych.
Dz.U. 1928 nr 49 poz. 477 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 kwietnia 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei wąskotorowych.
Dz.U. 1928 nr 49 poz. 476 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami Robót Publicznych, Spraw Wewnętrznych i Reform Rolnych z dnia 6 kwietnia 1928 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia z dnia 3 listopada 1927 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o rozbudowie miast.
Dz.U. 1928 nr 49 poz. 475 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 9 marca 1928 r. w sprawie przekazania Komisarzowi Rządu m. st. Warszawy i wojewodom: warszawskiemu, łódzkiemu, białostockiemu, lubelskiemu, kieleckiemu, wołyńskiemu, poleskiemu, nowogródzkiemu i wileńskiemu zatwierdzenia względnie legalizacji statutów stowarzyszeń i związków o celach opieki społecznej.
Dz.U. 1928 nr 49 poz. 474 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 1 kwietnia 1928 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Pracy i Opieki Społecznej w sprawie taryfy opłat konsularnych.
Dz.U. 1928 nr 49 poz. 473 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 24 marca 1928 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 września 1927 r. o uposażeniu szeregowych nadterminowych w marynarce wojennej.
Dz.U. 1928 nr 48 poz. 472 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1928 r. w sprawie rozciągnięcia na terytorjum W. M. Gdańska konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 r.
Dz.U. 1928 nr 48 poz. 471 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1928 r. o zmianie wzorów kart zgłoszenia statystycznego towarów i notatek statystycznych, ustalonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1921 r. w sprawie statystyki celnej.
Dz.U. 1928 nr 47 poz. 470 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 5 kwietnia 1928 r. o wydaniu nadzwyczajnego nakładu znaczków pocztowych opłaty 1 zł. i 50 gr. w bloczkach.
Dz.U. 1928 nr 47 poz. 469 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 4 kwietnia 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie przędzy barwionej.
Dz.U. 1928 nr 47 poz. 468 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 4 kwietnia 1928 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 1927 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie kapeluszy i stożków.
Dz.U. 1928 nr 47 poz. 467 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 4 kwietnia 1928 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie żelazocjanków, błękitów oraz ługu potasowego.
Dz.U. 1928 nr 47 poz. 466 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 4 kwietnia 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie barwników.
Dz.U. 1928 nr 47 poz. 465 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 4 kwietnia 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie obrabiarek.
Dz.U. 1928 nr 47 poz. 464 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 4 kwietnia 1928 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych.
Dz.U. 1928 nr 47 poz. 463 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 24 marca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o zmianie rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 9 listopada 1927 r. w sprawie ustalania wartości drzewostanów przy znoszeniu służebności w trybie przymusowem.
Dz.U. 1928 nr 47 poz. 462 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i Ministra Rolnictwa z dnia 3 lutego 1928 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o stosunkach służbowych nauczycieli.
Dz.U. 1928 nr 47 poz. 461 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1928 r. o przyłączeniu gminy wiejskiej Podlesie w powiecie szubińskim, województwie poznańskiem do gminy wiejskiej Zazdrość w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1928 nr 46 poz. 460 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1928 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Zaborówiec w powiecie leszczyńskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1928 nr 47 poz. 459 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1928 r. o zmianie granic miasta Kraśnika w powiecie janowskim, województwie lubelskiem.
Dz.U. 1928 nr 46 poz. 458 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 8 marca 1928 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku służby wojskowej.
Dz.U. 1928 nr 46 poz. 457 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 1928 r. uzupełniające rozporządzenie z dnia 29 stycznia 1927 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1927 r. o zwolnieniu przedterminowem osób odbywających karę pozbawienia wolności.
Dz.U. 1928 nr 46 poz. 456 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 1928 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie radomskim w okręgu sądu okręgowego w Radomiu.
Dz.U. 1928 nr 46 poz. 455 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 1928 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie pińczowskim w okręgu sądu okręgowego w Kielcach.
Dz.U. 1928 nr 46 poz. 454 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 28 marca 1928 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o mierniczych przysięgłych.
Dz.U. 1928 nr 46 poz. 453 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 1928 r. w sprawie wojewódzkich i powiatowych organów kolegjalnych administracji ogólnej.
Dz.U. 1928 nr 46 poz. 452 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 marca 1928 r. o zmianach terytorjalnych gmin wiejskich na obszarze województwa poleskiego.
Dz.U. 1928 nr 46 poz. 451 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1928 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska III-ej kategorji państwowej służby leśnej ochronnej i technicznej w Dyrekcjach Lasów Państwowych i nadleśnictwach.
Dz.U. 1928 nr 46 poz. 450 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1928 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu pomiędzy Polską a Niemcami o polach górniczych przeciętych granicą polsko-niemiecką, podpisanego w Witosławiu dnia 21 czerwca 1926 r.
Dz.U. 1928 nr 46 poz. 449 wygaśnięcie aktu Układ pomiędzy Polską a Niemcami o polach górniczych przeciętych granicą polsko-niemiecką podpisany w Witosławiu, dnia 21 czerwca 1926 r.
Dz.U. 1928 nr 45 poz. 448 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 17 marca 1928 r. o przekazaniu wojewodom niektórych uprawnień Ministra Rolnictwa, wynikających z art. 51 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1927 r. o prawie łowieckiem.
Dz.U. 1928 nr 45 poz. 447 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Reform Rolnych, Rolnictwa i Skarbu o ostrzeżeniach (adnotacjach) hipotecznych przewidzianych ustawą o wykonaniu reformy rolnej.
Dz.U. 1928 nr 45 poz. 446 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 16 marca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa w sprawie zmiany kwot zarobków rocznych, służących za podstawę przerachowania rent z tytułu wypadków przy pracy robotników rolnych w województwach poznańskiem i pomorskiem.
Dz.U. 1928 nr 45 poz. 445 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 30 marca 1928 r. o dalszem przedłużeniu terminu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 15 stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego od żyta i mąki żytniej.
Dz.U. 1928 nr 45 poz. 444 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 marca 1928 r. o zezwoleniu Pocztowej Kasie Oszczędności na działalność ubezpieczeniową w dziale ubezpieczeń na życie.
Dz.U. 1928 nr 45 poz. 443 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 lutego 1928 r. o uznaniu eteru etylowego i jego mieszanin za szczególnie niebezpieczne dla zdrowia.
Dz.U. 1928 nr 45 poz. 442 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1928 r. o przyłączeniu gminy wiejskiej Żołędowo w powiecie bydgoskim, województwie poznańskiem do gminy wiejskiej Jastrzębie w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1928 nr 45 poz. 441 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1928 r. o połączeniu gmin wiejskich Ziemnice i Ziemnice Nowe w powiecie kościańskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1928 nr 45 poz. 440 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1928 r. o połączeniu gminy wiejskiej Sieroszowice z gminą wiejską Sieroszowice Nowe w powiecie ostrowskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1928 nr 45 poz. 439 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1928 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Witaszyce w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1928 nr 45 poz. 438 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1928 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Ruszkowo w powiecie średzkim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1928 nr 45 poz. 437 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1928 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Nożyczyn w powiecie strzelińskim, województwie poznańskiem i o utworzeniu z jego terytorjum gminy wiejskiej o tej samej nazwie.
Dz.U. 1928 nr 45 poz. 436 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1928 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Niemojewo w powiecie inowrocławskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1928 nr 45 poz. 435 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1928 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Mrzezino w powiecie morskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1928 nr 45 poz. 434 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1928 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Huta w powiecie bydgoskim, województwie poznańskiem i utworzeniu z jego terytorjum gminy wiejskiej Huta w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1928 nr 45 poz. 433 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1928 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Dobsko w powiecie strzelińskim, województwie poznańskiem i o utworzeniu z jego terytorjum gminy wiejskiej o tej samej nazwie.
Dz.U. 1928 nr 45 poz. 432 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1928 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Blizinko w powiecie grudziądzkim, województwie pomorskiem i włączenia jego terytorjum do gminy wiejskiej Blizno w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1928 nr 45 poz. 431 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1928 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy na cele rozbudowy miasta gruntów państwowych na stokach Cytadeli.
Dz.U. 1928 nr 45 poz. 430 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1928 r. w sprawie wydzielenia z ogólnej administracji państwowej wojskowych wytwórni umundurowania i oporządzenia przy okręgowych zakładach mundurowych w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.
Dz.U. 1928 nr 45 poz. 429 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1928 r. o wydzieleniu z ogólnej administracji państwowej przedsiębiorstwa "Państwowe Zakłady Inżynierji" w Warszawie.
Dz.U. 1928 nr 45 poz. 428 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1928 r. o wydzieleniu z administracji państwowej przedsiębiorstwa "Państwowa Wytwórnia Aparatów Telegraficznych i Telefonicznych w Warszawie".
Dz.U. 1928 nr 45 poz. 427 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1928 r. o zmianie granic powiatów na obszarze województwa poleskiego.
Dz.U. 1928 nr 45 poz. 426 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1928 r. w sprawie powiatów miejskich.
Dz.U. 1928 nr 44 poz. 425 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 marca 1928 r. w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa, Robót Publicznych, Przemysłu i Handlu, Poczt i Telegrafów oraz Skarbu w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 1927 r. o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów dla celów obrony Państwa.
Dz.U. 1928 nr 44 poz. 424 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Skarbu z dnia 26 marca 1928 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 kwietnia 1927 r. o komunalnych kasach oszczędności.
Dz.U. 1928 nr 43 poz. 423 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w sprawie przekazania Dyrekcjom Policji w Bielsku, Katowicach i Królewskiej Hucie czynności związanych z wykonaniem powszechnego obowiązku wojskowego.
Dz.U. 1928 nr 43 poz. 422 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 lutego 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Rolnictwa i Reform Rolnych w przedmiocie zbycia lub zamiany nieruchomych majątków, które przeszły lub przejdą na rzecz Państwa w myśl ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o likwidacji majątków prywatnych w wykonaniu Traktatu Pokoju, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r.
Dz.U. 1928 nr 43 poz. 421 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1928 r. uzupełniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o zakładach naukowych i egzaminach szkolnych wystarczających do osiągnięcia stanowiska w państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1928 nr 43 poz. 420 Ustawa z dnia 31 marca 1928 r. o nadzwyczajnych inwestycjach państwowych.
Dz.U. 1928 nr 43 poz. 419 Ustawa z dnia 31 marca 1928 r. o prowizorjum budżetowem na czas od 1 kwietnia do 30 czerwca 1928 r.
Dz.U. 1928 nr 42 poz. 418 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 marca 1928 r. w sprawie zmiany organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Grudziądzu.
Dz.U. 1928 nr 42 poz. 417 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 marca 1928 r. w sprawie zmiany organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Grudziądzu.
Dz.U. 1928 nr 42 poz. 416 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 marca 1928 r. w sprawie zmian w organizacji kas skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Krakowie.
Dz.U. 1928 nr 42 poz. 415 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 marca 1928 r. w sprawie podziału Izby Skarbowej w Warszawie.
Dz.U. 1928 nr 42 poz. 414 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 marca 1928 r. o zmianie granic gmin Kościeniewicze i Huszcza w powiecie bialskim, województwie lubelskiem.
Dz.U. 1928 nr 42 poz. 413 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 marca 1928 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Kremerówka w powiecie bóbreckim, województwie lwowskiem.
Dz.U. 1928 nr 42 poz. 412 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 marca 1928 r. o zmianie granic gmin Boksyce i Kunów w powiecie opatowskim, województwie kieleckiem.
Dz.U. 1928 nr 42 poz. 411 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 24 marca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Komunikacji w sprawie wprowadzania (przywozu) i przeprowadzania (przewozu) zwierząt, surowców i przetworów pochodzenia zwierzęcego, paszy objętościowej oraz niektórych przedmiotów z obszarów Związku Socjalistycznych Republik Rad, Łotwy i Litwy.
Dz.U. 1928 nr 42 poz. 410 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 marca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Komunikacji o taryfie opłat za badanie zwierząt przywożonych i przewożonych z zagranicy.
Dz.U. 1928 nr 42 poz. 409 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 marca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o taryfie opłat za badanie zwierząt na stacjach kolejowych i przystaniach wodnych.
Dz.U. 1928 nr 42 poz. 408 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 22 marca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Komunikacji o zaopatrywaniu zwierząt w świadectwa miejsca pochodzenia i o badaniu zwierząt na stacjach kolejowych i przystaniach wodnych.
Dz.U. 1928 nr 42 poz. 407 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 18 lutego 1928 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu o włączeniu niedokrwistości zakaźnej koni do chorób, podlegających obowiązkowi zgłaszania, i o zwalczaniu tej choroby.
Dz.U. 1928 nr 42 poz. 406 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 18 lutego 1928 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu o włączeniu influency koni do chorób, podlegających obowiązkowi zgłaszania, i o zwalczaniu tej choroby.
Dz.U. 1928 nr 41 poz. 405 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 1928 r. o zmianie granic gmin Mierzęcice i Siewierz w powiecie zawierciańskim, województwie kieleckiem.
Dz.U. 1928 nr 41 poz. 404 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 marca 1928 r. o wyłączeniu kolonji Augustówka z gminy Zahajki i wcieleniu jej do gminy Szóstka w powiecie radzyńskim, województwie lubelskiem.
Dz.U. 1928 nr 41 poz. 403 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 27 marca 1928 r. o ulgach celnych dla maszyn i aparatów niewyrabianych w kraju.
Dz.U. 1928 nr 41 poz. 402 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 marca 1928 r. o zmianie Statutu Banku Gospodarstwa Krajowego.
Dz.U. 1928 nr 41 poz. 401 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 marca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o ustaleniu kosztów własnych spirytusu oczyszczonego, opłaty skarbowej od spirytusu oraz cen sprzedażnych spirytusu i wódek monopolowych.
Dz.U. 1928 nr 41 poz. 400 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 28 lutego 1928 r. w sprawie cła wywozowego na drewno olszowe.
Dz.U. 1928 nr 41 poz. 399 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 lutego 1928 r. o stosunku wzajemnym organów inspekcji pracy i władz górniczych.
Dz.U. 1928 nr 41 poz. 398 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 24 lutego 1928 r. o udziale inspektorów pracy w czynnościach, dotyczących pozwoleń na otwarcie lub przebudowę zakładów przemysłowych.
Dz.U. 1928 nr 41 poz. 397 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 lutego 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Rolnictwa w sprawie podziału terytorjalnego Rzeczypospolitej Polskiej na okręgi i obwody Inspekcji Pracy.
Dz.U. 1928 nr 41 poz. 396 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych i Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych z dnia 27 stycznia 1928 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych.
Dz.U. 1928 nr 41 poz. 395 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1928 r. o wyprzedażach dokonywanych w obrocie handlowym.
Dz.U. 1928 nr 40 poz. 394 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 lutego 1928 r. o wprowadzeniu w obieg pojedyńczych kartek pocztowych ze znaczkiem 15 gr. z podobizną Henryka Sienkiewicza.
Dz.U. 1928 nr 40 poz. 393 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lutego 1928 r. o katastrze sił wodnych.
Dz.U. 1928 nr 40 poz. 392 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1928 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1928 nr 40 poz. 391 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1928 r. o zmianie granic miasta Częstochowy w powiecie częstochowskim, województwie kieleckiem.
Dz.U. 1928 nr 40 poz. 390 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1928 r. o rozszerzeniu granic miasta Garwolina w powiecie garwolińskim, województwie lubelskiem.
Dz.U. 1928 nr 40 poz. 389 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1928 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1925 r. o komisjach kwalifikacyjnych.
Dz.U. 1928 nr 40 poz. 388 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 1928 r. w sprawie Komisji Nadzwyczajnej do walki z nadużyciami, naruszającemi interesy Państwa.
Dz.U. 1928 nr 39 poz. 387 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 21 marca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1928 nr 39 poz. 386 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o związkach międzykomunalnych.
Dz.U. 1928 nr 39 poz. 385 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o izbach rolniczych.
Dz.U. 1928 nr 39 poz. 384 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1928 nr 39 poz. 383 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. Prawo o spółkach akcyjnych.
Dz.U. 1928 nr 38 poz. 382 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o zakładach leczniczych.
Dz.U. 1928 nr 38 poz. 381 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie zmiany przepisów tymczasowych o kosztach sądowych, obowiązujących w okręgach sądów apelacyjnych: w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1928 nr 38 poz. 380 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie zmian w ustawie postępowania cywilnego obowiązującej w okręgach sądów apelacyjnych: w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1928 nr 38 poz. 379 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1928 nr 38 poz. 378 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie.
Dz.U. 1928 nr 38 poz. 377 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o likwidacji mienia byłych rosyjskich osób prawnych.
Dz.U. 1928 nr 38 poz. 376 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o zmianie ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austrjacko-węgierskiej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy austrjacko-węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacyj powiatowych.
Dz.U. 1928 nr 38 poz. 375 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o uchyleniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 lutego 1928 r. w sprawie uzupełnienia ustawy z dnia 30 lipca 1925 r. o Zakładach Kórnickich.
Dz.U. 1928 nr 38 poz. 374 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. uzupełniające postanowienia rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 sierpnia 1926 r. o zabezpieczeniu podaży przedmiotów powszedniego użytku.
Dz.U. 1928 nr 38 poz. 373 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. zmieniające rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o organizacji administracji lasów państwowych.
Dz.U. 1928 nr 38 poz. 372 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie zmiany dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o fundacjach i o zatwierdzaniu darowizn i zapisów.
Dz.U. 1928 nr 38 poz. 371 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie zmiany art. 120 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o państwowym podatku przemysłowym, w brzmieniu nadanem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 sierpnia 1927 r.
Dz.U. 1928 nr 38 poz. 370 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska oraz sędziów i prokuratorów.
Dz.U. 1928 nr 38 poz. 369 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o organizacji władz dyscyplinarnych i postępowaniu dyscyplinarnem przeciwko funkcjonarjuszom państwowym.
Dz.U. 1928 nr 38 poz. 368 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o komisjach weryfikacyjnych.
Dz.U. 1928 nr 38 poz. 367 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1928 nr 38 poz. 366 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz marynarki handlowej.
Dz.U. 1928 nr 38 poz. 365 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu karno-administracyjnem.
Dz.U. 1928 nr 38 poz. 364 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o godzinach handlu i godzinach otwarcia zakładów handlowych i niektórych przemysłowych.
Dz.U. 1928 nr 38 poz. 363 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o stosunku Państwa do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego, nie posiadającego hierarchji duchownej.
Dz.U. 1928 nr 38 poz. 362 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 2 maja 1919 r. o wyłącznem upoważnieniu Państwa do zakładania rurociągów, służących do prowadzenia gazów ziemnych, regulowania produkcji i zużytkowania ich.
Dz.U. 1928 nr 38 poz. 361 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa.
Dz.U. 1928 nr 38 poz. 360 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o rejestrowym zastawie rolniczym.
Dz.U. 1928 nr 38 poz. 359 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie zmiany i uzupełnienia rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o nadzorze i kontroli nad działalnością instytucyj opiekuńczych.
Dz.U. 1928 nr 38 poz. 358 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 1 lipca 1925 r. o udzielaniu poręki państwowej.
Dz.U. 1928 nr 38 poz. 357 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o Liceum Krzemienieckiem.
Dz.U. 1928 nr 38 poz. 356 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie zmian w ustroju Państwowego Banku Rolnego.
Dz.U. 1928 nr 38 poz. 355 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o zbyciu nieruchomości państwowej w Poznaniu.
Dz.U. 1928 nr 38 poz. 354 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o sprzedaży niektórych majątków państwowych.
Dz.U. 1928 nr 38 poz. 353 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o sprzedaży i zamianie niektórych gruntów państwowych.
Dz.U. 1928 nr 38 poz. 352 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o przerachowaniu bilansów przedsiębiorstw publicznych i prywatnych.
Dz.U. 1928 nr 37 poz. 351 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ustanowieniu Medalu Za Ratowanie Ginących.
Dz.U. 1928 nr 37 poz. 350 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o sądach pracy.
Dz.U. 1928 nr 37 poz. 349 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o Straży Granicznej.
Dz.U. 1928 nr 36 poz. 348 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o wyłączeniu majątków, przeznaczonych na "Fundację Potulicką imienia Anieli Potulickiej" od zastosowania ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej.
Dz.U. 1928 nr 36 poz. 347 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o uchyleniu ustawy z dnia 16 stycznia 1895 r. o uregulowaniu wyprzedaży, obowiązującej na obszarach sądów apelacyjnych w Krakowie i we Lwowie oraz sądu okręgowego w Cieszynie.
Dz.U. 1928 nr 36 poz. 346 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o Państwowem Muzeum Archeologicznem.
Dz.U. 1928 nr 36 poz. 345 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie sprzedaży części nieruchomości państwowej w m. Sieradzu.
Dz.U. 1928 nr 36 poz. 344 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o popieraniu meljoracyj rolnych.
Dz.U. 1928 nr 36 poz. 343 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku.
Dz.U. 1928 nr 36 poz. 342 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu przymusowem w administracji.
Dz.U. 1928 nr 36 poz. 341 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnem.
Dz.U. 1928 nr 36 poz. 340 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o niektórych zmianach i uzupełnieniach ustaw górniczych, obowiązujących na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1928 nr 36 poz. 339 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów prawnych, dotyczących ubezpieczenia w bractwach górniczych.
Dz.U. 1928 nr 36 poz. 338 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie jednorazowego zasiłku dla emerytowanych b. nieetatowych pracowników kolejowych oraz wdów i sierot.
Dz.U. 1928 nr 36 poz. 337 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o naprawie ustroju rolnego gospodarstw, przeciętych granicą wschodnią Państwa.
Dz.U. 1928 nr 36 poz. 336 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o zagospodarowaniu lasów państwowych.
Dz.U. 1928 nr 36 poz. 335 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o zmianie ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.
Dz.U. 1928 nr 36 poz. 334 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o kwalifikacjach zawodowych osób trudniących się samodzielnie kuciem koni.
Dz.U. 1928 nr 36 poz. 333 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o zwalczaniu jaglicy.
Dz.U. 1928 nr 36 poz. 332 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie zwierząt.
Dz.U. 1928 nr 36 poz. 331 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. zmieniające ustawę o uzdrowiskach.
Dz.U. 1928 nr 36 poz. 330 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o zakładach wychowawczo-poprawczych.
Dz.U. 1928 nr 36 poz. 329 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie ulg dla przedsiębiorstw przemysłowych i komunikacyjnych.
Dz.U. 1928 nr 36 poz. 328 uchylony