Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1970 nr 44 poz. 355 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 grudnia 1970 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1970 nr 44 poz. 354 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 11 grudnia 1970 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1970 nr 44 poz. 353 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 15 grudnia 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania śródlądowych wód za żeglowne i spławne.
M.P. 1970 nr 44 poz. 352 uchylony Uchwała Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie podwyżki najniższych płac, wprowadzenia dodatków do płac dla niektórych grup pracowników, podwyżki zasiłków rodzinnych oraz niektórych emerytur i rent.
M.P. 1970 nr 43 poz. 351 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 18 grudnia 1970 r. w sprawie zasad planowania i rozdzielania funduszu płac na prace badawcze.
M.P. 1970 nr 43 poz. 350 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 1970 r. w sprawie zaszeregowania do grup uposażenia nauczycieli studium wojskowego w szkołach wyższych.
M.P. 1970 nr 43 poz. 349 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 17 grudnia 1970 r. w sprawie zwolnień od należności celnych przywozowych i ograniczeń dla osób zatrudnionych lub uczących się za granicą.
M.P. 1970 nr 43 poz. 348 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1970 r. w sprawie gospodarki finansowej przedsiębiorstw obrotu zaopatrzeniowego.
M.P. 1970 nr 43 poz. 347 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji dokonanych w nie uspołecznionych przedsiębiorstwach młynarskich.
M.P. 1970 nr 43 poz. 346 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 1970 r. w sprawie wpłat miesięcznych podatku dochodowego przez niektóre jednostki spółdzielcze.
M.P. 1970 nr 43 poz. 345 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1970 r. w sprawie zwolnienia od opłaty skarbowej niektórych przedmiotów tej opłaty.
M.P. 1970 nr 43 poz. 344 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń oraz ustalenia norm kosztów uzyskania niektórych wynagrodzeń.
M.P. 1970 nr 43 poz. 343 uchylony wykazem Zarządzenie nr 99 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1970 r. o zakresie działania Ministra Łączności z tytułu koordynacji międzyresortowej.
M.P. 1970 nr 43 poz. 342 uchylony Uchwała nr 208 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1970 r. w sprawie organizacji i zakresu działania rolniczych rejonowych zakładów doświadczalnych.
M.P. 1970 nr 43 poz. 341 uchylony wykazem Uchwała nr 192 Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1970 r. w sprawie warunków pracy i zasad wynagradzania pracowników ośrodków badawczo-rozwojowych.
M.P. 1970 nr 43 poz. 340 uchylony wykazem Uchwała nr 191 Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1970 r. w sprawie tworzenia i zasad działania ośrodków badawczo-rozwojowych.
M.P. 1970 nr 43 poz. 339 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 grudnia 1970 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rządu z wykonania narodowego planu gospodarczego w 1969 r., sprawozdania Rządu z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1969 r. oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium za ten okres.
M.P. 1970 nr 43 poz. 338 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 grudnia 1970 r. w sprawie powołania Ministra Przemysłu Ciężkiego.
M.P. 1970 nr 43 poz. 337 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 grudnia 1970 r. w sprawie powołania Ministra Przemysłu Maszynowego.
M.P. 1970 nr 43 poz. 336 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 grudnia 1970 r. w sprawie odwołania Ministra Przemysłu Maszynowego.
M.P. 1970 nr 43 poz. 335 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 grudnia 1970 r. w sprawie powołania Wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P. 1970 nr 43 poz. 334 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 grudnia 1970 r. w sprawie powołania Wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P. 1970 nr 43 poz. 333 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 grudnia 1970 r. w sprawie odwołania Ministra Przemysłu Ciężkiego.
M.P. 1970 nr 43 poz. 332 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 grudnia 1970 r. w sprawie odwołania Wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P. 1970 nr 43 poz. 331 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 grudnia 1970 r. w sprawie powołania Prezesa Rady Ministrów.
M.P. 1970 nr 43 poz. 330 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 grudnia 1970 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Państwa.
M.P. 1970 nr 43 poz. 329 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 grudnia 1970 r. w sprawie odwołania Prezesa Rady Ministrów.
M.P. 1970 nr 43 poz. 328 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 grudnia 1970 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Państwa.
M.P. 1970 nr 43 poz. 327 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 grudnia 1970 r. o narodowym planie gospodarczym na 1971 rok.
M.P. 1970 nr 42 poz. 326 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14 grudnia 1970 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1970 nr 42 poz. 325 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 3 grudnia 1970 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN).
M.P. 1970 nr 42 poz. 324 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 3 grudnia 1970 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1970 nr 42 poz. 323 uznany za uchylony Instrukcja Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 1970 r. zmieniająca instrukcję w sprawie trybu inkasa podatków i innych należności finansowych przez sołtysów.
M.P. 1970 nr 42 poz. 322 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 11 listopada 1970 r. w sprawie zasad ustalania przydatności gruntów dla potrzeb budownictwa.
M.P. 1970 nr 42 poz. 321 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 16 listopada 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1970 nr 42 poz. 320 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 20 listopada 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i właściwości miejscowej urzędów morskich.
M.P. 1970 nr 42 poz. 319 uchylony Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 20 listopada 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do ewidencji gruntów zmian we władaniu gruntami.
M.P. 1970 nr 42 poz. 318 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 27 listopada 1970 r. w sprawie zwalczania szkodników magazynowych artykułów spożywczych, produktów rolniczych i pasz.
M.P. 1970 nr 42 poz. 317 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1970 r. w sprawie stawek wpłat z zysku do budżetu państwowych przedsiębiorstw przemysłowych objętych planowaniem terenowym.
M.P. 1970 nr 42 poz. 316 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1970 r. w sprawie ulg z tytułu nakładów inwestycyjno-remontowych w gospodarstwach rolnych.
M.P. 1970 nr 42 poz. 315 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia niektórych przychodów podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń.
M.P. 1970 nr 41 poz. 314 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1970 r. w sprawie rozliczeń środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji i kapitalnych remontów jednostek państwowych i spółdzielczych.
M.P. 1970 nr 41 poz. 313 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 1970 r. w sprawie spłaty kredytów bankowych zaciągniętych na inwestycje branżowe.
M.P. 1970 nr 41 poz. 312 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 1970 r. w sprawie zasad finansowania wypłat premii pracowników umysłowych i dodatków do płac robotników w przedsiębiorstwach przemysłowych planu centralnego i grupujących je zjednoczeniach w latach 1971-1975.
M.P. 1970 nr 41 poz. 311 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 1970 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek badawczych.
M.P. 1970 nr 41 poz. 310 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 1970 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania prac badawczych i wdrożeniowych.
M.P. 1970 nr 41 poz. 309 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie całkowitego lub częściowego zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości i od lokali oraz zawieszenia poboru podatku od lokali.
M.P. 1970 nr 41 poz. 308 uchylony Uchwała nr 198 Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1970 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zadrzewienia kraju w okresie obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego.
M.P. 1970 nr 41 poz. 307 uchylony Uchwała nr 186 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1970 r. w sprawie usprawnienia normowania i organizacji pracy.
M.P. 1970 nr 40 poz. 306 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 23 listopada 1970 r. w sprawie niezawieszania prawa do emerytury lub renty dyplomowanym biegłym księgowym przeprowadzającym okresowo badanie sprawozdań finansowych państwowych jednostek organizacyjnych.
M.P. 1970 nr 40 poz. 305 Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 1970 r. w sprawie objęcia przysposobieniem obronnym młodzieży uczęszczającej do szkół, nie będących szkołami średnimi.
M.P. 1970 nr 40 poz. 304 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 1970 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i kontroli dotacji przedmiotowych.
M.P. 1970 nr 40 poz. 303 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 193 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1970 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyłączenia niektórych terenów strefy nadgranicznej spod obowiązku posiadania zezwoleń na zamieszkanie i pobyt.
M.P. 1970 nr 40 poz. 302 uchylony Uchwała nr 185 Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1970 r. w sprawie dotacji przedmiotowych.
M.P. 1970 nr 40 poz. 301 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 184 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1970 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej organizacji spółdzielczych budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1970 nr 40 poz. 300 uchylony wykazem Uchwała nr 183 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1970 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej organizacji spółdzielczych.
M.P. 1970 nr 40 poz. 299 uchylony wykazem Uchwała nr 182 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1970 r. w sprawie podatku dochodowego od spółdzielczości.
M.P. 1970 nr 40 poz. 298 uznany za uchylony Uchwała nr 181 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1970 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw podległych Ministrowi Handlu Wewnętrznego lub przez niego nadzorowanych.
M.P. 1970 nr 40 poz. 297 uchylony Uchwała nr 180 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1970 r. w sprawie funduszu socjalnego w przedsiębiorstwach państwowych.
M.P. 1970 nr 40 poz. 296 uchylony Uchwała nr 179 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1970 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad finansowania inwestycji i kapitalnych remontów jednostek państwowych.
M.P. 1970 nr 40 poz. 295 uchylony Uchwała nr 178 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1970 r. w sprawie oprocentowania środków trwałych przedsiębiorstw państwowych.
M.P. 1970 nr 40 poz. 294 uchylony Uchwała nr 177 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1970 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, usług rolniczych i gospodarki komunalnej oraz ich zjednoczeń objętych planowaniem terenowym.
M.P. 1970 nr 40 poz. 293 uchylony Uchwała nr 176 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1970 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw, kombinatów i zjednoczeń przemysłowych oraz budowlano-montażowych, objętych planowaniem centralnym.
M.P. 1970 nr 39 poz. 292 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 1970 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1970 nr 39 poz. 291 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 5 listopada 1970 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1970 nr 39 poz. 290 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Finansów oraz Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 17 listopada 1970 r. w sprawie zwolnień od opłat oraz dokonywania rozliczeń związanych z przekazywaniem nieruchomości na terenie gromad.
M.P. 1970 nr 39 poz. 289 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 11 listopada 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaliczenia niektórych urządzeń melioracji półpodstawowych do melioracji podstawowych.
M.P. 1970 nr 39 poz. 288 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 12 listopada 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm zamiany owiec przyjmowanych na poczet obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.
M.P. 1970 nr 39 poz. 287 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 listopada 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania zadań przez leśniczych dla lasów niepaństwowych.
M.P. 1970 nr 39 poz. 286 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ulg w podatku gruntowym dla gospodarstw rolnych kontraktujących zboże.
M.P. 1970 nr 39 poz. 285 uchylony Zarządzenie nr 90 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pokrywania kosztów używania pojazdów samochodowych uspołecznionych zakładów pracy dla celów wypoczynku świątecznego pracowników tych zakładów.
M.P. 1970 nr 38 poz. 284 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1970 r. w sprawie wykazów obowiązujących zarządzeń, okólników i pism okólnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1970 nr 38 poz. 283 uchylony wykazem Zarządzenie nr 89 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 1970 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku świadczenia usług przewozowych na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego 1970 r.
M.P. 1970 nr 37 poz. 282 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 22 października 1970 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN).
M.P. 1970 nr 37 poz. 281 Obwieszczenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 27 października 1970 r. w sprawie ogłoszenia przepisów o narzędziach pomiarowych.
M.P. 1970 nr 37 poz. 280 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 października 1970 r. w sprawie ustalenia regulaminu odznaki "Zasłużony Pracownik Rolnictwa".
M.P. 1970 nr 37 poz. 279 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 8 października 1970 r. w sprawie warunków dostarczania energii elektrycznej.
M.P. 1970 nr 37 poz. 278 uchylony wykazem Uchwała nr 164 Rady Ministrów z dnia 9 października 1970 r. w sprawie zapewnienia ciągłości zaspokojenia zapotrzebowania na wyroby przemysłu uspołecznionego.
M.P. 1970 nr 36 poz. 277 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 października 1970 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1970 nr 36 poz. 276 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 9 października 1970 r. w sprawie rozszerzenia zakresu działalności usługowej określonej w paragrafie 39 ust. 2 uchwały nr 203 Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1965 r. w sprawie rozwoju usług dla ludności w latach 1966-1970.
M.P. 1970 nr 36 poz. 275 uchylony wykazem Uchwała nr 163 Rady Ministrów z dnia 9 października 1970 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planowania rozwoju uspołecznionego przemysłu tartacznego.
M.P. 1970 nr 35 poz. 274 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 20 października 1970 r. w sprawie wzorów praw jazdy.
M.P. 1970 nr 35 poz. 273 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 1970 r. w sprawie przekazania Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu uprawnień do wydawania przepisów o zwalczaniu szkodników magazynowych artykułów spożywczych, produktów rolniczych i pasz.
M.P. 1970 nr 35 poz. 272 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 24 października 1970 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1970 nr 34 poz. 271 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 6 października 1970 r. w sprawie zasad sporządzania kalkulacji wstępnej prac badawczych.
M.P. 1970 nr 34 poz. 270 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 października 1970 r. w sprawie ustalenia obszaru, na którym prowadzi się powszechne badanie bydła na gruźlicę.
M.P. 1970 nr 34 poz. 269 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 12 września 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zarządu Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych oraz określenia jego organizacji jako państwowego organu ruchu lotniczego.
M.P. 1970 nr 34 poz. 268 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od niektórych spółdzielczych zakładów usługowych.
M.P. 1970 nr 34 poz. 267 uznany za uchylony Zarządzenie nr 77 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 1970 r. w sprawie Komisji Racjonalizacji Druków.
M.P. 1970 nr 34 poz. 266 uchylony wykazem Uchwała nr 150 Rady Ministrów z dnia 17 września 1970 r. w sprawie wprowadzenia systemu prognoz jako podstawy do opracowywania planów 5-letnich i planów perspektywicznych.
M.P. 1970 nr 33 poz. 265 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 października 1970 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1970 nr 33 poz. 264 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 października 1970 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1970 nr 33 poz. 263 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 1970 r. w sprawie przekazywania i ochrony znaków geodezyjnych.
M.P. 1970 nr 33 poz. 262 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 1970 r. w sprawie zaniechania prowadzonego eksperymentalnie w niektórych powiatach obowiązkowego ubezpieczenia trzody chlewnej.
M.P. 1970 nr 33 poz. 261 uznany za uchylony Uchwała nr 138 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1970 r. w sprawie zasad zaliczania środków pracy oraz innych przedmiotów i urządzeń długotrwałego użytkowania do środków trwałych.
M.P. 1970 nr 32 poz. 260 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października 1970 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1970 nr 32 poz. 259 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 22 września 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1970 nr 32 poz. 258 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatków obrotowego i dochodowego z tytułu prowadzenia pasiek.
M.P. 1970 nr 31 poz. 257 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 7 września 1970 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN).
M.P. 1970 nr 31 poz. 256 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 września 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży oraz umów dostawy drewna i wyrobów z drewna w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1970 nr 31 poz. 255 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 września 1970 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (TWP)".
M.P. 1970 nr 31 poz. 254 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 7 września 1970 r. w sprawie przechowywania, oszacowania i zbywania przedmiotów wartościowych przez urzędy celne.
M.P. 1970 nr 31 poz. 253 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu postępowania przy uznawaniu gospodarstw rolnych za wspólnie lub odrębnie prowadzone dla celów wymiaru podatku gruntowego.
M.P. 1970 nr 30 poz. 252 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 25 sierpnia 1970 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1970 nr 30 poz. 251 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 25 sierpnia 1970 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1970 nr 30 poz. 250 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 2 września 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu uzgadniania cen artykułów nietypowych i opłat za nietypowe usługi (roboty) przemysłowe wykonywane przez przedsiębiorstwa resortu żeglugi dla jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1970 nr 30 poz. 249 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 4 września 1970 r. w sprawie szczególnych warunków dopuszczenia niektórych pojazdów do ruchu na drogach publicznych.
M.P. 1970 nr 30 poz. 248 uchylony wykazem Uchwała nr 109 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1970 r. w sprawie rozwoju w latach 1971-1975 pracy nakładczej, wykonywanej na zlecenie jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1970 nr 29 poz. 247 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 24 sierpnia 1970 r. w sprawie zasad i trybu wydawania zleceń oraz zawierania umów o prace badawcze i umów o wdrożenie wyników tych prac.
M.P. 1970 nr 29 poz. 246 uchylony Zarządzenie Ministrów Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia i Opieki Społecznej, Żeglugi oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 15 sierpnia 1970 r. w sprawie warunków powoływania, awansowania i zwalniania adiunktów, starszych asystentów i asystentów w szkołach wyższych.
M.P. 1970 nr 29 poz. 245 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 sierpnia 1970 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych, ich wyceny i inwentaryzacji oraz odpisywaniu ubytków w tych materiałach.
M.P. 1970 nr 29 poz. 244 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 31 sierpnia 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.
M.P. 1970 nr 29 poz. 243 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 1970 r. w sprawie zasad rozliczania i ewidencji kosztów eksploatacji wspólnych obiektów w okresie czasowego niepełnego ich wykorzystania.
M.P. 1970 nr 29 poz. 242 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży oraz umów dostawy związanych z obrotem z zagranicą pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1970 nr 29 poz. 241 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży oraz umów dostawy w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1970 nr 29 poz. 240 uchylony wykazem Uchwała nr 137 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1970 r. w sprawie kolegiów w naczelnych organach administracji państwowej i urzędach centralnych.
M.P. 1970 nr 28 poz. 239 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 września 1970 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1970 nr 28 poz. 238 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 lipca 1970 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1970 nr 28 poz. 237 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 18 sierpnia 1970 r. w sprawie rozszerzenia zakresu działalności usługowej określonej w paragrafie 39 ust. 2 uchwały nr 203 Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1965 r. w sprawie rozwoju usług dla ludności w latach 1966-1970.
M.P. 1970 nr 28 poz. 236 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 1970 r. w sprawie zasad obliczenia kwot wzrostu podatku od wynagrodzeń dla ustalenia bazowego funduszu premiowego i bazowego osobowego funduszu płac robotników.
M.P. 1970 nr 28 poz. 235 uchylony wykazem Uchwała nr 141 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1970 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia odznaki "Wzorowego Sprzedawcy".
M.P. 1970 nr 28 poz. 234 uchylony Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1970 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów specjalizacyjnych dla lekarzy odbywających specjalizację.
M.P. 1970 nr 28 poz. 233 uchylony Uchwała nr 132 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1970 r. w sprawie oprocentowania nie zagospodarowanych maszyn i urządzeń.
M.P. 1970 nr 27 poz. 232 Obwieszczenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 12 sierpnia 1970 r. w sprawie ogłoszenia przepisów o narzędziach pomiarowych.
M.P. 1970 nr 27 poz. 231 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 sierpnia 1970 r. w sprawie ustalenia rejonów, w których dopuszczone jest w 1971 r. sztuczne zakażanie żyta sporyszem.
M.P. 1970 nr 27 poz. 230 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 10 sierpnia 1970 r. w sprawie norm zamiany owiec przyjmowanych na poczet obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.
M.P. 1970 nr 27 poz. 229 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego oraz Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 1 sierpnia 1970 r. w sprawie określenia stanowisk pracy w przemyśle włókienniczym oraz w przemyśle azbestowym objętych wykazem prac wykonywanych w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uprawniających do zaliczenia do I kategorii zatrudnienia.
M.P. 1970 nr 27 poz. 228 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 lipca 1970 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1970 nr 27 poz. 227 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 7 sierpnia 1970 r. w sprawie zezwolenia na wywóz za granicę niektórych towarów oraz stosowania taryfy celnej wywozowej.
M.P. 1970 nr 27 poz. 226 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 7 sierpnia 1970 r. w sprawie upoważnienia organów celnych do wydawania pozwoleń na przywóz towarów z zagranicy i na wywóz towarów za granicę w obrocie pozaplanowym.
M.P. 1970 nr 27 poz. 225 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie całkowitego lub częściowego zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości i od lokali oraz zawieszenia poboru podatku od lokali.
M.P. 1970 nr 27 poz. 224 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 1970 r. w sprawie udzielenia urzędom celnym uprawnień do skupu zagranicznych pieniędzy i czeków podróżniczych.
M.P. 1970 nr 27 poz. 223 uchylony Uchwała nr 130 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1970 r. zmieniająca uchwałę w sprawie niektórych zasad dotyczących prowadzenia i finansowania kursowego szkolenia lub doskonalenia zawodowego.
M.P. 1970 nr 27 poz. 222 uchylony Uchwała nr 122 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1970 r. w sprawie zasad organizacji kontroli jakości w przedsiębiorstwach przemysłowych.
M.P. 1970 nr 26 poz. 221 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 sierpnia 1970 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1970 nr 26 poz. 220 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 30 lipca 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rejestracji ujęć wód podziemnych i przeprowadzania w nich obserwacji.
M.P. 1970 nr 26 poz. 219 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 28 lipca 1970 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży złomu w obrocie krajowym między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1970 nr 26 poz. 218 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 3 sierpnia 1970 r. w sprawie eksploatacji elektrycznych spawarek i zgrzewarek.
M.P. 1970 nr 26 poz. 217 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki jednostkom gospodarki nie uspołecznionej i osobom fizycznym.
M.P. 1970 nr 26 poz. 216 uchylony wykazem Uchwała nr 111 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1970 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola typu miejskiego.
M.P. 1970 nr 26 poz. 215 uchylony Uchwała nr 110 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1970 r. w sprawie wymiaru godzin nauczania nauczycieli szkół podstawowych.
M.P. 1970 nr 25 poz. 214 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 1970 r. w sprawie szczegółowego zakresu Narodowego Spisu Powszechnego 1970 r.
M.P. 1970 nr 25 poz. 213 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 30 lipca 1970 r. w sprawie wytycznych dotyczących zasad organizacji specjalistycznych laboratoriów środowiskowych.
M.P. 1970 nr 25 poz. 212 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, Obrony Narodowej oraz Rolnictwa z dnia 28 lipca 1970 r. uchylające zarządzenie w sprawie skierowania na praktykę studentów wyższych szkół rolniczych po ukończeniu przez nich wojskowego szkolenia studentów i otrzymaniu tytułu podchorążego rezerwy.
M.P. 1970 nr 25 poz. 211 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 lipca 1970 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1970 nr 25 poz. 210 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 lipca 1970 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1970 nr 25 poz. 209 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 lipca 1970 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1970 nr 25 poz. 208 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 lipca 1970 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1970 nr 25 poz. 207 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 lipca 1970 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1970 nr 25 poz. 206 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 lipca 1970 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1970 nr 25 poz. 205 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 lipca 1970 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1970 nr 25 poz. 204 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 1970 r. w sprawie zezwolenia na zawieranie i płatnicze wykonywanie umów przewozu osób na trasach zagranicznych.
M.P. 1970 nr 25 poz. 203 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przypadków uprawniających do zwiększania funduszu płac bez zgody Ministra Finansów.
M.P. 1970 nr 25 poz. 202 uchylony wykazem Zarządzenie nr 65 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1970 r. w sprawie pozbawienia drogi państwowej Bogatynia - Rybarzowice - Sieniawka jej dotychczasowego charakteru i zaliczenia do kategorii dróg lokalnych.
M.P. 1970 nr 25 poz. 201 uchylony wykazem Uchwała nr 71 Rady Ministrów z dnia 25 maja 1970 r. w sprawie tworzenia i organizacji specjalistycznych laboratoriów środowiskowych.
M.P. 1970 nr 24 poz. 200 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 sierpnia 1970 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1970 nr 24 poz. 199 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 lipca 1970 r. o wprowadzeniu zmian do urzędowego spisu leków.
M.P. 1970 nr 24 poz. 198 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 20 lipca 1970 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na XXVI Targach Krajowych Jesień - 1970 w Poznaniu w roku 1970 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1970.
M.P. 1970 nr 24 poz. 197 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 28 czerwca 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia siedzib i właściwości miejscowej okręgowych i obwodowych urzędów jakości i miar.
M.P. 1970 nr 24 poz. 196 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 21 lipca 1970 r. w sprawie zatrudniania absolwentów szkół (kursów) przysposabiających do zawodu.
M.P. 1970 nr 24 poz. 195 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lipca 1970 r. w sprawie zasad obliczania stażu pracy pracowników farmaceutycznych.
M.P. 1970 nr 24 poz. 194 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lipca 1970 r. w sprawie zasad obliczania stażu pracy lekarzy, lekarzy dentystów i innych pracowników z wyższym wykształceniem.
M.P. 1970 nr 24 poz. 193 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 1970 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz wypłaty odszkodowań w związku z przekazywaniem środków transportowych dla potrzeb obrony państwa, znajdujących się w posiadaniu osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1970 nr 24 poz. 192 uchylony Zarządzenie Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 czerwca 1970 r. w sprawie ustalenia wykazu terenowych powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1970 nr 24 poz. 191 uchylony Zarządzenie nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1970 r. w sprawie wypłaty emerytur lub rent rencistom będącym magistrami chemii.
M.P. 1970 nr 24 poz. 190 uchylony Uchwała nr 99 Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1970 r. w sprawie rocznych i wieloletnich umów sprzedaży i umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1970 nr 24 poz. 189 uchylony wykazem Uchwała nr 98 Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1970 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony Pracownik Rolnictwa".
M.P. 1970 nr 23 poz. 188 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 3 lipca 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1970 nr 23 poz. 187 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1970 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1952 r.
M.P. 1970 nr 23 poz. 186 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 14 lipca 1970 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w okresie jesiennym 1970 r.
M.P. 1970 nr 23 poz. 185 Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 lipca 1970 r. w sprawie opłat za wstęp do muzeów resortu kultury i sztuki.
M.P. 1970 nr 23 poz. 184 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 czerwca 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie produkcji i sprzedaży wyrobów kulinarnych w zakładach gastronomicznych.
M.P. 1970 nr 23 poz. 183 uchylony Uchwała nr 84 Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1970 r. w sprawie zasad ustalania cen zbytu maszyn i urządzeń oraz właściwości organów do ustalania tych cen.
M.P. 1970 nr 23 poz. 182 uchylony Uchwała nr 83 Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1970 r. w sprawie określenia górnej granicy (limitu) cen niektórych wyrobów przemysłu maszynowego, produkowanych po raz pierwszy lub poddawanych modernizacji.
M.P. 1970 nr 22 poz. 181 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 26 czerwca 1970 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1970 nr 22 poz. 180 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 23 czerwca 1970 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1970 nr 22 poz. 179 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 22 czerwca 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia przedsiębiorstw transportowych handlu wewnętrznego do legalizacji drogomierzy i szybkościomierzy pojazdów.
M.P. 1970 nr 22 poz. 178 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 25 czerwca 1970 r. w sprawie zasad i trybu zaliczenia do okresów ubezpieczenia społecznego okresów uprawiania flisactwa turystycznego na rzece Dunajcu przed dniem 1 marca 1970 r.
M.P. 1970 nr 22 poz. 177 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki i Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 25 czerwca 1970 r. w sprawie przystosowania jednostek projektowania do nowoczesnych metod projektowania.
M.P. 1970 nr 22 poz. 176 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 26 czerwca 1970 r. w sprawie cen zakupu oraz zasad klasyfikacji liści i nasion tytoniu krajowego.
M.P. 1970 nr 22 poz. 175 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych z dnia 24 czerwca 1970 r. uchylające zarządzenie w sprawie wydawania dokumentów dotyczących służby wojskowej osobom stale zamieszkałym za granicą.
M.P. 1970 nr 21 poz. 174 uchylony Uchwała Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 1 lipca 1970 r. w sprawie bodźców materialnego zainteresowania pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych planu centralnego i grupujących je zjednoczeniach w latach 1971-1975.
M.P. 1970 nr 20 poz. 173 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lipca 1970 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1970 nr 20 poz. 172 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 4 czerwca 1970 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN).
M.P. 1970 nr 20 poz. 171 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej i Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 1 czerwca 1970 r. w sprawie wprowadzenia kontyngentowania wody, dostarczanej przez Miejskie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Toruniu i Inowrocławiu na rzecz jednostek gospodarczych.
M.P. 1970 nr 20 poz. 170 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 23 maja 1970 r. w sprawie przewozu osób samochodami ciężarowymi.
M.P. 1970 nr 20 poz. 169 uchylony Uchwała nr 93 Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1970 r. w sprawie upoważnienia Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu do ustalania ogólnych warunków umowy składu towarów w chłodniach składowych.
M.P. 1970 nr 20 poz. 168 uchylony Uchwała nr 92 Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1970 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzania analiz ekonomicznych w gospodarce narodowej.
M.P. 1970 nr 20 poz. 167 uchylony Uchwała nr 87 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1970 r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen artykułów nietypowych i opłat za nietypowe usługi (roboty) przemysłowe wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1970 nr 20 poz. 166 uchylony wykazem Uchwała nr 86 Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1970 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla ustalenia opłat z tytułu korzystania z terenów w miastach i osiedlach.
M.P. 1970 nr 20 poz. 165 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 czerwca 1970 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1970 nr 20 poz. 164 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 czerwca 1970 r. w sprawie powołania Ministra Przemysłu Chemicznego.
M.P. 1970 nr 20 poz. 163 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 czerwca 1970 r. w sprawie powołania Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
M.P. 1970 nr 20 poz. 162 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 czerwca 1970 r. w sprawie powołania Ministra Rolnictwa.
M.P. 1970 nr 20 poz. 161 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 czerwca 1970 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości.
M.P. 1970 nr 20 poz. 160 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 czerwca 1970 r. w sprawie powołania Ministra Gospodarki Komunalnej.
M.P. 1970 nr 20 poz. 159 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 czerwca 1970 r. w sprawie powołania Wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P. 1970 nr 20 poz. 158 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 czerwca 1970 r. w sprawie powołania Wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P. 1970 nr 20 poz. 157 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 czerwca 1970 r. w sprawie odwołania Ministra Przemysłu Chemicznego.
M.P. 1970 nr 20 poz. 156 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 czerwca 1970 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości.
M.P. 1970 nr 20 poz. 155 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 czerwca 1970 r. w sprawie odwołania Ministra Rolnictwa.
M.P. 1970 nr 20 poz. 154 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 czerwca 1970 r. w sprawie odwołania Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
M.P. 1970 nr 20 poz. 153 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 czerwca 1970 r. w sprawie odwołania Wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P. 1970 nr 20 poz. 152 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 czerwca 1970 r. w sprawie obsadzenia mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 77 (Wrocław II).
M.P. 1970 nr 20 poz. 151 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 czerwca 1970 r. w sprawie obsadzenia mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 54 (Koźle).
M.P. 1970 nr 19 poz. 150 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 11 czerwca 1970 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1970 nr 19 poz. 149 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 4 czerwca 1970 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na XXXIX Międzynarodowych Targach Poznańskich w roku 1970 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1970.
M.P. 1970 nr 19 poz. 148 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 4 maja 1970 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na Wystawie Osiągnięć Turnieju Młodych Mistrzów Techniki w roku 1970 we Wrocławiu albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tej wystawie w roku 1970.
M.P. 1970 nr 19 poz. 147 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 1970 r. w sprawie obowiązku prowadzenia rachunku zaangażowania nakładów inwestycyjnych w organizacjach spółdzielczych.
M.P. 1970 nr 19 poz. 146 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 11 czerwca 1970 r. w sprawie zasad oraz trybu bilansowania i rozdziału robót budowlano-montażowych na 1971 r.
M.P. 1970 nr 18 poz. 145 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 czerwca 1970 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1970 nr 18 poz. 144 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29 maja 1970 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1970 nr 18 poz. 143 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14 maja 1970 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN).
M.P. 1970 nr 18 poz. 142 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 maja 1970 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pracownie rentgenowskie, oraz zasad pracy z aparatami rentgenowskimi.
M.P. 1970 nr 18 poz. 141 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 1 czerwca 1970 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży mleka i jego przetworów zbywanych przez jednostki organizacyjne spółdzielczości mleczarskiej na zaopatrzenie rynku wewnętrznego.
M.P. 1970 nr 18 poz. 140 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 maja 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu zrzeszeniu "Polski Związek Łowiecki".
M.P. 1970 nr 18 poz. 139 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki finansowej niektórych przedsiębiorstw zbytu i zaopatrzenia.
M.P. 1970 nr 18 poz. 138 uchylony Uchwała nr 70 Rady Ministrów z dnia 25 maja 1970 r. w sprawie zasad korzystania ze świadczeń zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.
M.P. 1970 nr 17 poz. 137 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 26 maja 1970 r. w sprawie wstępnych prac związanych z przygotowaniem inwestycji na 1971 r.
M.P. 1970 nr 16 poz. 136 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 czerwca 1970 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1970 nr 16 poz. 135 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 20 maja 1970 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1970 nr 16 poz. 134 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 5 maja 1970 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1970 nr 16 poz. 133 uchylony wykazem Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 26 maja 1970 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 306 Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1965 r. w sprawie podnoszenia kwalifikacji pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej.
M.P. 1970 nr 16 poz. 132 uchylony wykazem Uchwała nr 56 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1970 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podnoszenia kwalifikacji pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej.
M.P. 1970 nr 15 poz. 131 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 12 maja 1970 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 18 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1965 r. w sprawie tworzenia, organizacji i finansowania wyodrębnionych zakładów i przedsiębiorstw doświadczalnych dla potrzeb gospodarki narodowej.
M.P. 1970 nr 15 poz. 130 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 6 maja 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1970 nr 15 poz. 129 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 1970 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i postępowania z tymi dokumentami.
M.P. 1970 nr 15 poz. 128 uchylony Zarządzenie Ministrów Handlu Zagranicznego i Łączności z dnia 6 maja 1970 r. w sprawie współdziałania urzędów pocztowych z organami administracji celnej w związku z obliczaniem, poborem i przekazywaniem należności celnych od towarów wywożonych za granicę w przesyłkach pocztowych.
M.P. 1970 nr 15 poz. 127 uchylony Zarządzenie nr 44 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 1970 r. w sprawie przeciwdziałania nieuzasadnionej absencji chorobowej oraz wzmocnienia dyscypliny wypłat zasiłków chorobowych w zakładach pracy.
M.P. 1970 nr 15 poz. 126 uchylony Zarządzenie nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 1970 r. w sprawie zapobiegania wzrostowi wartości kosztorysowej inwestycji w fazie ich realizacji.
M.P. 1970 nr 15 poz. 125 uznany za uchylony Uchwała nr 54 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1970 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tworzenia, organizacji i finansowania wyodrębnionych zakładów i przedsiębiorstw doświadczalnych dla potrzeb gospodarki narodowej.
M.P. 1970 nr 15 poz. 124 uchylony Uchwała nr 53 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1970 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek badawczych.
M.P. 1970 nr 14 poz. 123 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 kwietnia 1970 r. o wprowadzeniu zmian do urzędowego spisu leków.
M.P. 1970 nr 14 poz. 122 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 20 kwietnia 1970 r. w sprawie list odmian roślin uprawnych wpisanych do rejestru odmian oryginalnych oraz skreślonych z rejestru odmian oryginalnych i ze spisu odmian selekcjonowanych w ciągu 1968 i 1969 r.
M.P. 1970 nr 14 poz. 121 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 7 maja 1970 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania absolwentów szkół zawodowych i ogólnokształcących.
M.P. 1970 nr 14 poz. 120 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 7 maja 1970 r. w sprawie gospodarowania złomami wyrobów ogniotrwałych.
M.P. 1970 nr 14 poz. 119 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 21 kwietnia 1970 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży wyrobów hutniczych w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1970 nr 14 poz. 118 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 1970 r. w sprawie udzielania przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń pomocy finansowej na rozwój budownictwa indywidualnego na wsi.
M.P. 1970 nr 14 poz. 117 uchylony wykazem Uchwała nr 61 Rady Ministrów z dnia 6 maja 1970 r. w sprawie trybu ustalania opłat i stawek taryfowych za usługi świadczone w obrotach z zagranicą przez jednostki podległe Ministrowi Żeglugi.
M.P. 1970 nr 14 poz. 116 uchylony wykazem Uchwała nr 58 Rady Ministrów z dnia 6 maja 1970 r. w sprawie zasad zatrudniania absolwentów szkół zawodowych i ogólnokształcących.
M.P. 1970 nr 13 poz. 115 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 maja 1970 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1970 nr 13 poz. 114 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 kwietnia 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie egzaminu na rzecznika patentowego.
M.P. 1970 nr 13 poz. 113 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 1970 r. w sprawie ulg w podatku gruntowym z tytułu kontraktacji młodego bydła rzeźnego.
M.P. 1970 nr 13 poz. 112 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 1970 r. w sprawie przejęcia przez Powszechną Kasę Oszczędności niektórych agend Banku Gospodarstwa Krajowego.
M.P. 1970 nr 13 poz. 111 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu dokonywania przez przedsiębiorstwa państwowe odpisów na fundusz rozwoju i fundusz inwestycyjno-remontowy z tytułu produkcji wyrobów oznaczonych znakami jakości.
M.P. 1970 nr 12 poz. 110 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 7 kwietnia 1970 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1970 nr 12 poz. 109 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 7 kwietnia 1970 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN).
M.P. 1970 nr 12 poz. 108 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 kwietnia 1970 r. w sprawie zapewnienia opieki zdrowotnej studentom odbywającym praktyki robotnicze.
M.P. 1970 nr 12 poz. 107 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 1970 r. uchylające zarządzenie w sprawie wojskowego szkolenia studentów.
M.P. 1970 nr 12 poz. 106 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 marca 1970 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1970 nr 12 poz. 105 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 marca 1970 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1970 nr 12 poz. 104 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1970 r. uchylające zarządzenie w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłaty skarbowej.
M.P. 1970 nr 12 poz. 103 uznany za uchylony Zarządzenie nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1970 r. w sprawie dokonywania zdjęć lotniczych dla celów publikacyjnych.
M.P. 1970 nr 11 poz. 102 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 31 marca 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1970 nr 11 poz. 101 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 1 kwietnia 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży jaj i ich przetworów w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1970 nr 11 poz. 100 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 marca 1970 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1970 nr 11 poz. 99 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 marca 1970 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1970 nr 11 poz. 98 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 marca 1970 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1970 nr 11 poz. 97 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 marca 1970 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1970 nr 11 poz. 96 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 marca 1970 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1970 nr 11 poz. 95 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 1970 r. w sprawie zezwolenia na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych krajowców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.
M.P. 1970 nr 11 poz. 94 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 1970 r. w sprawie klasyfikacji i rozliczania kosztów inwestycji w jednostkach państwowych.
M.P. 1970 nr 11 poz. 93 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 1970 r. w sprawie zasad inwentaryzacji produkcji budowlano-montażowej w toku.
M.P. 1970 nr 11 poz. 92 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 1 kwietnia 1970 r. w sprawie ustalenia kosztów zestawu materiałów budowlanych potrzebnych na wybudowanie 4-izbowego domu mieszkalnego o standardowym wyposażeniu za rok 1969.
M.P. 1970 nr 11 poz. 91 obowiązujący Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 1 kwietnia 1970 r. w sprawie ustalenia ceny 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla przeliczeń wkładów oszczędnościowych za rok 1969.
M.P. 1970 nr 10 poz. 90 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 2 marca 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia niektórych przedsiębiorstw gospodarki komunalnej do legalizacji drogomierzy i szybkościomierzy pojazdów.
M.P. 1970 nr 10 poz. 89 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 12 marca 1970 r. w sprawie organizacji praktyk robotniczych studentów szkół wyższych oraz ponoszenia kosztów związanych z organizacją tych praktyk.
M.P. 1970 nr 10 poz. 88 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 1970 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monet nominalnej wartości zł 10.
M.P. 1970 nr 10 poz. 87 uchylony Zarządzenie nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania Ministrowi Handlu Zagranicznego uprawnień do ustalania cen na niektóre usługi wykonywane przez przedsiębiorstwa podległe lub nadzorowane przez Ministra Handlu Zagranicznego.
M.P. 1970 nr 10 poz. 86 uchylony wykazem Uchwała nr 41 Rady Ministrów z dnia 23 marca 1970 r. w sprawie dalszego usprawnienia obrotu artykułami zaopatrzenia materiałowo-technicznego.
M.P. 1970 nr 10 poz. 85 uchylony wykazem Uchwała nr 39 Rady Ministrów z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zmian w zakresie działania prezydiów rad narodowych i ich wydziałów.
M.P. 1970 nr 9 poz. 84 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 kwietnia 1970 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1970 nr 9 poz. 83 Obwieszczenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 24 marca 1970 r. w sprawie ogłoszenia instrukcji o sprawdzaniu taksometrów.
M.P. 1970 nr 9 poz. 82 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 16 marca 1970 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1970 nr 9 poz. 81 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12 marca 1970 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN).
M.P. 1970 nr 9 poz. 80 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 marca 1970 r. w sprawie wysokości oraz warunków przyznawania stypendiów pieniężnych dla felczerów będących studentami akademii medycznych.
M.P. 1970 nr 9 poz. 79 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 13 marca 1970 r. w sprawie dysponowania mocą urządzeń energetycznych przyłączonych do wspólnej sieci gazowej oraz rozdzielania paliw gazowych.
M.P. 1970 nr 9 poz. 78 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 1970 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki jednostkom gospodarki nie uspołecznionej i osobom fizycznym.
M.P. 1970 nr 9 poz. 77 uchylony wykazem Zarządzenie nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 1970 r. o zakresie działania Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z tytułu koordynacji międzyresortowej.
M.P. 1970 nr 9 poz. 76 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 26 marca 1970 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1970 nr 8 poz. 75 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 5 marca 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych warunków umów dostawy pieczywa i wyrobów ciastkarskich.
M.P. 1970 nr 8 poz. 74 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego oraz Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 18 lutego 1970 r. uchylające zarządzenie w sprawie umieszczania na fakturach producenta spółdzielczego adnotacji o zatwierdzonej cenie oraz w sprawie ustalenia receptur na pieczywo cukiernicze.
M.P. 1970 nr 8 poz. 73 uchylony wykazem Zarządzenie nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 1970 r. o zakresie działania Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z tytułu koordynacji międzyresortowej.
M.P. 1970 nr 8 poz. 72 Uchwała Rady Państwa z dnia 6 marca 1970 r. w sprawie zmian w składzie Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1970 nr 7 poz. 71 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 24 lutego 1970 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1970 nr 7 poz. 70 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 lutego 1970 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na XXV Targach Krajowych Wiosna 1970 w Poznaniu w roku 1970 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1970.
M.P. 1970 nr 7 poz. 69 Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 11 lutego 1970 r. w sprawie alarmów na statkach morskich.
M.P. 1970 nr 7 poz. 68 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.
M.P. 1970 nr 7 poz. 67 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dyplomowanych biegłych księgowych.
M.P. 1970 nr 7 poz. 66 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 11 lutego 1970 r. w sprawie ogólnych warunków umów o realizację inwestycji i o wykonanie remontów budowlanych.
M.P. 1970 nr 7 poz. 65 uznany za uchylony Zarządzenie nr 19 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 1970 r. w sprawie organizacji zjazdów w niektórych miejscowościach turystyczno-wypoczynkowych.
M.P. 1970 nr 7 poz. 64 uchylony wykazem Uchwała nr 24 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1970 r. w sprawie organizacji praktyk robotniczych studentów szkół wyższych.
M.P. 1970 nr 6 poz. 63 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 lutego 1970 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1970 nr 6 poz. 62 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 20 lutego 1970 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN).
M.P. 1970 nr 6 poz. 61 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 lutego 1970 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1970 nr 6 poz. 60 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 lutego 1970 r. o wprowadzeniu zmian do wykazu leków gotowych, wprowadzanych do obrotu w aptekach wyznaczonych do prowadzenia leków gotowych zagranicznych i niektórych leków krajowych oraz skupu leków zagranicznych.
M.P. 1970 nr 6 poz. 59 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 20 lutego 1970 r. w sprawie podstawy wymiaru rent i wysokości składek na ubezpieczenie społeczne osób wykonujących rybołówstwo morskie na własny rachunek oraz uprawiających flisactwo turystyczne na rzece Dunajcu.
M.P. 1970 nr 6 poz. 58 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 14 lutego 1970 r. w sprawie organizacji skupu i odprzedaży używanego ogumienia trakcyjnego.
M.P. 1970 nr 6 poz. 57 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 lutego 1970 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Bojowników o Wolność i Demokrację".
M.P. 1970 nr 6 poz. 56 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 lutego 1970 r. w sprawie urzędowej kontroli jakości materiału siewnego.
M.P. 1970 nr 6 poz. 55 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 16 lutego 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wypieku, zużycia surowców do wypieku oraz wprowadzania do obrotu pieczywa piekarskiego.
M.P. 1970 nr 6 poz. 54 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 1970 r. w sprawie przenoszenia kredytów budżetowych między niektórymi działami, rozdziałami i tytułami budżetu centralnego w 1970 r.
M.P. 1970 nr 5 poz. 53 Obwieszczenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 31 stycznia 1970 r. w sprawie ogłoszenia przepisów i instrukcji o narzędziach pomiarowych.
M.P. 1970 nr 5 poz. 52 uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 lutego 1970 r. w sprawie ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych w podziemnych zakładach górniczych przed działaniem pyłów.
M.P. 1970 nr 5 poz. 51 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 stycznia 1970 r. w sprawie ustalania kryteriów zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w podziemnych zakładach górniczych.
M.P. 1970 nr 5 poz. 50 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 stycznia 1970 r. w sprawie ustalania kategorii zagrożenia złóż kopalin wyrzutami gazów i skał oraz sposobu ustalania granic pól zagrożonych tymi wyrzutami w podziemnych zakładach górniczych.
M.P. 1970 nr 5 poz. 49 uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 stycznia 1970 r. w sprawie ustalania kategorii zagrożenia metanowego złóż kopalin oraz sposobu ustalania granic pól metanowych w podziemnych zakładach górniczych.
M.P. 1970 nr 5 poz. 48 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 stycznia 1970 r. w sprawie ustalania kryteriów zagrożeń tąpaniami złóż węgla kamiennego.
M.P. 1970 nr 5 poz. 47 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 stycznia 1970 r. w sprawie ustalania kryteriów oceny zagrożenia wodnego oraz zasad i sposobu zaliczania złóż soli do poszczególnych stopni zagrożenia.
M.P. 1970 nr 5 poz. 46 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 stycznia 1970 r. w sprawie ustalania kryteriów oceny zagrożenia wodnego oraz zasad i sposobu zaliczania złóż kopalin lub ich części do poszczególnych stopni zagrożenia.
M.P. 1970 nr 5 poz. 45 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 stycznia 1970 r. w sprawie wydawania przez okręgowe urzędy górnicze zezwoleń na oddanie do ruchu podziemnego zakładu górniczego lub jego części.
M.P. 1970 nr 5 poz. 44 uchylony Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 lutego 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie bliższego określenia stopni naukowych i tytułów naukowych w zależności od dziedziny nauki lub dyscypliny naukowej, których te stopnie i tytuły dotyczą.
M.P. 1970 nr 5 poz. 43 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 7 lutego 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu sprzedaży oraz cen biletów wstępu do kin.
M.P. 1970 nr 5 poz. 42 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1970 r. o zakresie działania Ministra Handlu Wewnętrznego z tytułu koordynacji międzyresortowej.
M.P. 1970 nr 5 poz. 41 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 lutego 1970 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1970 nr 4 poz. 40 Pismo Okólne Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 21 stycznia 1970 r. w sprawie wykorzystywania wpisów w pracowniczych legitymacjach ubezpieczeniowych przez wydziały zatrudnienia prezydiów rad narodowych i zakłady pracy oraz trybu postępowania w razie zagubienia legitymacji ubezpieczeniowej.
M.P. 1970 nr 4 poz. 39 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 23 stycznia 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków i trybu zatwierdzania typu narzędzi pomiarowych przeznaczonych do produkcji seryjnej.
M.P. 1970 nr 4 poz. 38 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 23 stycznia 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia narzędzi pomiarowych podlegających obowiązkowi legalizacji oraz warunków zgłaszania tych narzędzi do legalizacji.
M.P. 1970 nr 4 poz. 37 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 19 stycznia 1970 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży ryb i przetworów rybnych w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1970 nr 4 poz. 36 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 29 stycznia 1970 r. w sprawie warunków najmu budynków i lokali przez przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz instytucje korzystające z przywilejów dyplomatycznych.
M.P. 1970 nr 4 poz. 35 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podatku obrotowego od przedsiębiorstw podległych i nadzorowanych przez Komitet Drobnej Wytwórczości oraz spółdzielni i ich związków.
M.P. 1970 nr 4 poz. 34 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad opodatkowania podatkiem obrotowym jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku.
M.P. 1970 nr 4 poz. 33 uchylony Uchwała nr 18 Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1970 r. w sprawie ochrony lasów przed ujemnymi wpływami szkodliwych pyłów i gazów wydzielanych przez zakłady przemysłowe.
M.P. 1970 nr 3 poz. 32 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lutego 1970 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1970 nr 3 poz. 31 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 stycznia 1970 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN).
M.P. 1970 nr 3 poz. 30 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 1970 r. o wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawach o dział spadku obejmującego gospodarstwo rolne.
M.P. 1970 nr 3 poz. 29 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 3 stycznia 1970 r. o wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w przedmiocie ugodowego załatwiania spraw pracowniczych przed sądem.
M.P. 1970 nr 3 poz. 28 uchylony wykazem Uchwała nr 9 Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1970 r. w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Maszynowego.
M.P. 1970 nr 2 poz. 27 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 6 stycznia 1970 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1970 nr 2 poz. 26 uchylony wykazem Obwieszczenie Ministra Żeglugi z dnia 3 stycznia 1970 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1970 nr 2 poz. 25 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 stycznia 1970 r. o wprowadzeniu zmian do urzędowego spisu leków.
M.P. 1970 nr 2 poz. 24 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 8 stycznia 1970 r. w sprawie uzupełnienia wykazu instytutów naukowo-badawczych uważanych za instytuty techniczne.
M.P. 1970 nr 2 poz. 23 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 1970 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w okresie wiosennym 1970 r.
M.P. 1970 nr 2 poz. 22 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 9 stycznia 1970 r. w sprawie zasad i trybu uznawania ferm drobiu za zarodowe i reprodukcyjne oraz uznawania materiału zarodowego drobiu.
M.P. 1970 nr 2 poz. 21 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 stycznia 1970 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1970 nr 2 poz. 20 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 stycznia 1970 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1970 nr 2 poz. 19 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 stycznia 1970 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1970 nr 2 poz. 18 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 stycznia 1970 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1970 nr 2 poz. 17 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 24 grudnia 1969 r. w sprawie zakresu inspekcji organów Państwowej Inspekcji Handlowej w jednostkach produkcyjnych oraz w nie uspołecznionych jednostkach świadczących usługi dla ludności.
M.P. 1970 nr 2 poz. 16 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 30 grudnia 1969 r. w sprawie ustalenia wytycznych wyposażenia pomieszczeń zakładów noclegowych.
M.P. 1970 nr 2 poz. 15 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 10 stycznia 1970 r. w sprawie trybu weryfikacji terminów oddawania do użytku obiektów i robót.
M.P. 1970 nr 2 poz. 14 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 27 grudnia 1969 r. w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników terenowych zespołów usług projektowych oraz wynagrodzeń komisji wyceny prac projektowych działających w tych zespołach.
M.P. 1970 nr 2 poz. 13 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 27 grudnia 1969 r. w sprawie kryteriów określania wysokości planowanego funduszu premii obiektowych.
M.P. 1970 nr 2 poz. 12 uchylony Uchwała nr 4 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1970 r. w sprawie zasad finansowania inwestycji i kapitalnych remontów organizacji spółdzielczych.
M.P. 1970 nr 2 poz. 11 uznany za uchylony Uchwała nr 3 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1970 r. w sprawie współdziałania urzędów górniczych i organów państwowej administracji geologicznej w zakresie nadzoru nad robotami geologicznymi.
M.P. 1970 nr 2 poz. 10 uchylony Uchwała nr 229 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1969 r. zmieniająca uchwałę o podatku dochodowym od spółdzielczości.
M.P. 1970 nr 1 poz. 9 Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 5 grudnia 1969 r. w sprawie upoważnienia Zakładu Opracowań i Produkcji Aparatury Naukowej w Warszawie do legalizacji niektórych narzędzi do pomiaru wielkości elektrycznych stosowanych w elektronice.
M.P. 1970 nr 1 poz. 8 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 4 grudnia 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie skupu od ludności artykułów pochodzenia zagranicznego.
M.P. 1970 nr 1 poz. 7 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej z dnia 15 grudnia 1969 r. w sprawie największych dopuszczalnych dawek promieniowania jonizującego oraz innych wskaźników z zakresu ochrony przed promieniowaniem.
M.P. 1970 nr 1 poz. 6 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 grudnia 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przejść granicznych przeznaczonych dla ruchu granicznego.
M.P. 1970 nr 1 poz. 5 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 27 grudnia 1969 r. uchylające zarządzenie w sprawie norm ubytków naturalnych spirytusu zawartego w magazynowanych półfabrykatach wódek gatunkowych.
M.P. 1970 nr 1 poz. 4 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 grudnia 1969 r. w sprawie zniesienia ochrony obszaru uznanego za rezerwat przyrody w Leśnictwie Dudziki Nadleśnictwa Morgi.
M.P. 1970 nr 1 poz. 3 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 grudnia 1969 r. uchylające zarządzenie w sprawie wydawania przez zakłady pracy zaświadczeń dla dokonywania zakupów ratalnych.
M.P. 1970 nr 1 poz. 2 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1969 r. w sprawie zabezpieczenia spłaty kredytu ratalnego.
M.P. 1970 nr 1 poz. 1 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1969 r. w sprawie planów finansowych na 1970 r. jednostek i zakładów budżetowych, instytutów naukowo-badawczych na rozrachunku gospodarczym oraz funduszów celowych budżetu centralnego.