Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1995 nr 68 poz. 771 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1995 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.
M.P. 1995 nr 68 poz. 770 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 1995 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w roku 1996 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1996.
M.P. 1995 nr 68 poz. 769 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy Łużyckiej.
M.P. 1995 nr 68 poz. 768 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 grudnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1995 nr 68 poz. 767 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia listy sprzętu i urządzeń medycznych objętych zwolnieniem od podatku importowego oraz warunków stosowania tego zwolnienia.
M.P. 1995 nr 68 poz. 766 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zasadach ewidencji i indentyfikacji podatników.
M.P. 1995 nr 68 poz. 765 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.
M.P. 1995 nr 68 poz. 764 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie przedłużenia niektórym bankom spółdzielczym terminów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
M.P. 1995 nr 68 poz. 763 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wzoru potwierdzenia tego zgłoszenia, wzoru zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym oraz zasad ustalania tymczasowych numerów indentyfikacyjnych - dla podatników podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
M.P. 1995 nr 68 poz. 762 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Marszałka Sejmu z dnia 20 grudnia 1995 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Biuru Wyborczemu.
M.P. 1995 nr 67 poz. 761 wygaśnięcie aktu Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie rozwiązania wojewódzkich komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 1995 r.
M.P. 1995 nr 67 poz. 760 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie rozwiązania okręgowych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie szczecińskim i województwie wrocławskim.
M.P. 1995 nr 67 poz. 759 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez podmioty gospodarcze, na terenie SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK MIELEC.
M.P. 1995 nr 67 poz. 758 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności podmiotów gospodarczych na terenie SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK MIELEC oraz ustalenia zakresu tej kontroli.
M.P. 1995 nr 67 poz. 757 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz określenia zasad stosowania cen w obrocie niektórymi testami diagnostycznymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy.
M.P. 1995 nr 67 poz. 756 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i usług od niektórych towarów i usług.
M.P. 1995 nr 67 poz. 755 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od towarów i usług od niektórych warsztatów szkolnych i przywięziennych zakładów pracy.
M.P. 1995 nr 67 poz. 754 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie zmian w składzie Rady Ministrów.
M.P. 1995 nr 67 poz. 753 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie uczczenia ofiar stanu wojennego.
M.P. 1995 nr 67 poz. 752 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie 25 rocznicy tragicznych wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu.
M.P. 1995 nr 67 poz. 751 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie Krajowego programu zapobiegania zakażeniom HIV i opieki nad żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS 1996-1998.
M.P. 1995 nr 66 poz. 750 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 1995 r.
M.P. 1995 nr 66 poz. 749 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 1995 r.
M.P. 1995 nr 66 poz. 748 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 1995 r.
M.P. 1995 nr 66 poz. 747 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie stopy procentowej dla naliczania dywidendy obligatoryjnej oraz wysokości składki na Fundusz Pracy.
M.P. 1995 nr 66 poz. 746 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie opłat za czynności organów administracji miar.
Dz.U. 1995 nr 66 poz. 745 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 grudnia 1995 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i masy (wagi) monety nominalnej wartości 10 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.
M.P. 1995 nr 66 poz. 744 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.
M.P. 1995 nr 66 poz. 743 obowiązujący Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 listopada 1995 r. w sprawie warunków zapewniania prawa wykonywania praktyk religijnych i uczestniczenia w nauczaniu religii dzieciom i młodzieży wyznania ewangelicko-augsburskiego, przebywającym w zakładach opiekuńczych i wychowawczych, sanatoriach, prewentoriach i szpitalach.
M.P. 1995 nr 66 poz. 742 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.
M.P. 1995 nr 65 poz. 741 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 1995 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1995 nr 65 poz. 740 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 1995 r. o nadaniu orderu i odznaczeń.
M.P. 1995 nr 65 poz. 739 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 65 poz. 738 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 1995 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1995 nr 65 poz. 737 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 1995 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1995 nr 65 poz. 736 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 65 poz. 735 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 65 poz. 734 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 65 poz. 733 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1995 nr 65 poz. 732 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1995 nr 65 poz. 731 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 65 poz. 730 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1995 nr 65 poz. 729 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 65 poz. 728 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 1995 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1995 nr 65 poz. 727 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 1995 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów.
M.P. 1995 nr 65 poz. 726 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 65 poz. 725 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1995 nr 65 poz. 724 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1995 nr 65 poz. 723 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1995 nr 65 poz. 722 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 65 poz. 721 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 65 poz. 720 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 1995 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1995 nr 65 poz. 719 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1995 nr 65 poz. 718 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 1995 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 1995 nr 65 poz. 717 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1995 nr 65 poz. 716 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1995 nr 65 poz. 715 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1995 nr 65 poz. 714 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1995 nr 65 poz. 713 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 65 poz. 712 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 1995 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1995 nr 65 poz. 711 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1995 nr 65 poz. 710 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 65 poz. 709 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1995 nr 65 poz. 708 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 65 poz. 707 akt jednorazowy Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego w celu złożenia przysięgi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1995 nr 64 poz. 706 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 grudnia 1995 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 1996 r.
M.P. 1995 nr 64 poz. 705 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 grudnia 1995 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
M.P. 1995 nr 64 poz. 704 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 3 listopada 1995 r. w sprawie zasad ustalania opłat za czynności związane z badaniami i certyfikacją oraz ich maksymalnej wysokości.
M.P. 1995 nr 64 poz. 703 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 1 grudnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia terenowych organów Straży Granicznej do prowadzenia postępowania celnego w niektórych przejściach granicznych.
M.P. 1995 nr 64 poz. 702 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 grudnia 1995 r. w sprawie określenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w 1996 r.
M.P. 1995 nr 64 poz. 701 obowiązujący Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 29 listopada 1995 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 1995 r.
M.P. 1995 nr 64 poz. 700 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1995 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od towarów i usług od zakładów pracy chronionej.
M.P. 1995 nr 64 poz. 699 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 listopada 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie form i warunków podejmowania i odbywania studiów przez osoby nie będące obywatelami polskimi, uczestniczenia tych osób w badaniach naukowych i szkoleniach oraz zasad odpłatności za studia i szkolenia.
M.P. 1995 nr 64 poz. 698 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 listopada 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób.
M.P. 1995 nr 64 poz. 697 uznany za uchylony Uchwała nr 135 Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1995 r. w sprawie wykonania postanowień Rezolucji nr 1022 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 22 listopada 1995 r. dotyczącej zawieszenia wykonywania środków podjętych wobec władz Federalnej Republiki Jugosławii (Serbia i Czarnogóra).
M.P. 1995 nr 64 poz. 696 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 1995 r. w sprawie przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży.
M.P. 1995 nr 63 poz. 695 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 października 1995 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów stosowanych przy tym dokumentów.
M.P. 1995 nr 62 poz. 694 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 listopada 1995 r. w sprawie wzorów zgłoszenia kandydata i listy kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin.
M.P. 1995 nr 62 poz. 693 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 16 listopada 1995 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 1996 r.
M.P. 1995 nr 62 poz. 692 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 listopada 1995 r. w sprawie sporządzania i przekazywania danych statystycznych na cele obronne w zakresie pojazdów samochodowych i maszyn.
M.P. 1995 nr 62 poz. 691 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 1995 r. w sprawie wykazu wyrobów podlegających oznaczaniu znakami akcyzy według Systematycznego wykazu wyrobów (SWW) oraz Polskiej scalonej nomenklatury towarowej handlu zagranicznego (PCN).
M.P. 1995 nr 62 poz. 690 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 1995 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.
M.P. 1995 nr 62 poz. 689 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 62 poz. 688 uznany za uchylony Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 1995 r. w sprawie założeń polityki budowlanej państwa.
M.P. 1995 nr 61 poz. 687 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie oraz sprzedaż banderol lub wydanie upoważnień do wydawania banderol.
M.P. 1995 nr 61 poz. 686 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1995 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów zagranicznych osób fizycznych i prawnych, mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą.
M.P. 1995 nr 61 poz. 685 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1995 r. w sprawie określenia listy rodzajów sprzętu i urządzeń medycznych, objętych zwolnieniem od podatku importowego, oraz warunków stosowania tego zwolnienia.
M.P. 1995 nr 61 poz. 684 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1995 r. w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.
M.P. 1995 nr 61 poz. 683 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1995 nr 61 poz. 682 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1995 nr 60 poz. 681 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 listopada 1995 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w I kwartale 1996 r.
M.P. 1995 nr 60 poz. 680 Obwieszczenie Prezesa GŁównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 listopada 1995 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 1995 r.
M.P. 1995 nr 60 poz. 679 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 listopada 1995 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 1995 r.
M.P. 1995 nr 60 poz. 678 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 listopada 1995 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 1995 r.
M.P. 1995 nr 60 poz. 677 uznany za uchylony Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 1995 r. o ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 1 października 1995 r. w okręgach wyborczych obejmujących województwo szczecińskie i województwo wrocławskie.
M.P. 1995 nr 60 poz. 676 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 listopada 1995 r. w sprawie terminu przechowywania oraz sposobu przekazania do archiwów państwowych dokumentów z głosowania i z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniach 5 i 19 listopada 1995 r.
M.P. 1995 nr 60 poz. 675 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 listopada 1995 r. w sprawie wysokości i trybu przyznawania dodatku kontrolerskiego pracownikom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzającym kontrole.
M.P. 1995 nr 60 poz. 674 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie określenia minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie zezwolenia Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminu i trybu jego składania.
M.P. 1995 nr 60 poz. 673 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 60 poz. 672 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 60 poz. 671 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 1995 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1995 nr 60 poz. 670 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 60 poz. 669 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 60 poz. 668 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 1995 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1995 nr 60 poz. 667 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 60 poz. 666 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 59 poz. 665 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 listopada 1995 r. w sprawie wysokości kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie oraz kwot granicznych dochodu w 1995 r.
M.P. 1995 nr 59 poz. 664 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 listopada 1995 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty od 1 grudnia 1995 r.
M.P. 1995 nr 59 poz. 663 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 września 1995 r. w sprawie zasad zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych.
M.P. 1995 nr 59 poz. 662 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 1995 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.
M.P. 1995 nr 59 poz. 661 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 1995 r. w sprawie określenia warunków zwalniania niektórych osób wykonujących działalność agencyjną od obowiązku jej wykonywania przy pomocy osób fizycznych posiadających zezwolenie Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego.
M.P. 1995 nr 59 poz. 660 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 1995 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1995 nr 59 poz. 659 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 59 poz. 658 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1995 nr 59 poz. 657 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 59 poz. 656 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 59 poz. 655 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 1995 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1995 nr 59 poz. 654 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 59 poz. 653 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1995 nr 59 poz. 652 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1995 nr 59 poz. 651 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 59 poz. 650 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 1995 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1995 nr 59 poz. 649 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1995 nr 59 poz. 648 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 1995 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1995 nr 59 poz. 647 Apel Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 1995 r. w sprawie ujawnienia przez kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Panów Aleksandra Kwaśniewskiego i Lecha Wałęsę oraz ich małżonki posiadanego majątku, ich zeznań podatkowych o wysokości osiągniętych w latach 1992-1995 dochodów oraz wywiązania się wobec Państwa z innych zobowiązań podatkowych.
M.P. 1995 nr 58 poz. 646 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 listopada 1995 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów 1995 r.
M.P. 1995 nr 58 poz. 645 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 listopada 1995 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w trzecim kwartale 1995 r.
M.P. 1995 nr 58 poz. 644 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 listopada 1995 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad bezpłatnego dostępu do telewizji publicznej i publicznego radia kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1995 nr 58 poz. 643 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 listopada 1995 r. zmieniająca uchwałę w sprawie spisu wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1995 nr 58 poz. 642 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 października 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia.
M.P. 1995 nr 58 poz. 641 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 1995 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.
M.P. 1995 nr 58 poz. 640 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 58 poz. 639 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1995 nr 58 poz. 638 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1995 nr 58 poz. 637 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 57 poz. 636 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 57 poz. 635 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 57 poz. 634 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 57 poz. 633 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 57 poz. 632 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 57 poz. 631 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 57 poz. 630 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 57 poz. 629 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 57 poz. 628 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 57 poz. 627 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 56 poz. 626 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ogłoszenia statutu fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.
M.P. 1995 nr 56 poz. 625 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 13 października 1995 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzeń za czynności arbitrów.
M.P. 1995 nr 56 poz. 624 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 października 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju.
M.P. 1995 nr 56 poz. 623 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 1995 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1995 nr 56 poz. 622 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1995 nr 56 poz. 621 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1995 nr 56 poz. 620 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1995 nr 56 poz. 619 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 56 poz. 618 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1995 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1995 nr 56 poz. 617 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1995 nr 56 poz. 616 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 56 poz. 615 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1995 nr 55 poz. 614 wygaśnięcie aktu Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 listopada 1995 r. w sprawie skreślenia z listy wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 5 listopada 1995 r.
M.P. 1995 nr 55 poz. 613 wygaśnięcie aktu Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 października 1995 r. w sprawie skreślenia z listy wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 5 listopada 1995 r.
M.P. 1995 nr 55 poz. 612 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu i masy (wagi) monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1995 nr 55 poz. 611 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 października 1995 r. w sprawie ustalenia wykazów chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, z tytułu których przysługują świadczenia rentowe i odszkodowawcze.
M.P. 1995 nr 55 poz. 610 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 1995 r. w sprawie określenia specjalności, w których na stanowisku profesora nadzwyczajnego można zatrudnić osobę nie posiadającą tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.
M.P. 1995 nr 55 poz. 609 uchylony Zarządzenie nr 34 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżniające się rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową.
M.P. 1995 nr 55 poz. 608 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1995 nr 54 poz. 607 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 1995 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 1995 r.
M.P. 1995 nr 54 poz. 606 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 1995 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 1995 r.
M.P. 1995 nr 54 poz. 605 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 1995 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 1995 r.
M.P. 1995 nr 54 poz. 604 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 1995 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w III kwartale 1995 r.
M.P. 1995 nr 54 poz. 603 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 1995 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 1995 r.
M.P. 1995 nr 54 poz. 602 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 1995 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 1995 r.
M.P. 1995 nr 54 poz. 601 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 1995 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w III kwartale 1995 r.
M.P. 1995 nr 54 poz. 600 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 października 1995 r. zmieniająca uchwałę w sprawie spisu wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1995 nr 54 poz. 599 uchylony Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 23 października 1995 r. w sprawie stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych.
M.P. 1995 nr 54 poz. 598 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 października 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia za granicą obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1995 nr 54 poz. 597 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 października 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w izbach wytrzeźwień.
M.P. 1995 nr 54 poz. 596 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 października 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
M.P. 1995 nr 54 poz. 595 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 października 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.
M.P. 1995 nr 54 poz. 594 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 października 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1995 nr 54 poz. 593 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 października 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1995 nr 54 poz. 592 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 października 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1995 nr 54 poz. 591 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 października 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach.
M.P. 1995 nr 54 poz. 590 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 października 1995 r. w sprawie zmiany wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników urzędów państwowych.
M.P. 1995 nr 54 poz. 589 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 października 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników resortowych ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.
M.P. 1995 nr 54 poz. 588 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 października 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli.
M.P. 1995 nr 54 poz. 587 uznany za uchylony Deklaracja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 1995 r. w sprawie edukacji i nauki.
M.P. 1995 nr 54 poz. 586 uznany za uchylony Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 1995 r. w sprawie założeń polityki edukacyjnej państwa oraz finansowania szkolnictwa wyższego i nauki.
M.P. 1995 nr 53 poz. 585 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 października 1995 r. w sprawie zasad sporządzania i trybu przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1995 nr 53 poz. 584 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 października 1995 r. w sprawie zasad sporządzania i trybu przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1995 nr 53 poz. 583 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 października 1995 r. w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1995 nr 53 poz. 582 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 października 1995 r. w sprawie zasad, trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1995 nr 53 poz. 581 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 11 października 1995 r. w sprawie określenia minimalnej wielkości kapitału akcyjnego towarzystwa funduszy powierniczych.
M.P. 1995 nr 53 poz. 580 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 października 1995 r. w sprawie zasad działania organów ruchu lotniczego.
M.P. 1995 nr 53 poz. 579 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 października 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków odbywania praktyki oraz przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na stanowisko inspektora kontroli skarbowej.
M.P. 1995 nr 53 poz. 578 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 6 października 1995 r. w sprawie aplikacji kontrolerskiej.
M.P. 1995 nr 53 poz. 577 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 1995 r. w sprawie uzupełnienia składu Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1995 nr 52 poz. 576 wygaśnięcie aktu Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 października 1995 r. w sprawie listy wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 5 listopada 1995 r.
M.P. 1995 nr 52 poz. 575 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 5 października 1995 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań w sprawach o udzielanie zamówień publicznych.
M.P. 1995 nr 52 poz. 574 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 października 1995 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1995 nr 52 poz. 573 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 4 października 1995 r. w sprawie utworzenia za granicą dodatkowych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1995 nr 52 poz. 572 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 września 1995 r. w sprawie utworzenia za granicą obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1995 nr 52 poz. 571 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 1995 r. w sprawie określenia trybu przekazywania zawiadomień o osobach nie mających prawa wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1995 nr 52 poz. 570 obowiązujący Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 29 września 1995 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 1995 r.
M.P. 1995 nr 52 poz. 569 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 1995 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.
M.P. 1995 nr 51 poz. 568 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 września 1995 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej.
M.P. 1995 nr 50 poz. 567 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 1995 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w województwie szczecińskim i województwie wrocławskim w dniu 1 października 1995 r.
M.P. 1995 nr 50 poz. 566 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 1995 r. w sprawie wzoru karty do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1995 nr 50 poz. 565 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 1995 r. w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych za granicą dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1995 nr 50 poz. 564 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 września 1995 r. w sprawie zasad, trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1995 nr 50 poz. 563 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1995 nr 50 poz. 562 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 50 poz. 561 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 1995 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 22 - Krosno.
M.P. 1995 nr 50 poz. 560 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 1995 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 50 - Wrocław.
M.P. 1995 nr 50 poz. 559 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 1995 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posłanki Marii Olszewskiej.
M.P. 1995 nr 50 poz. 558 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 1995 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jacka Uczkiewicza.
M.P. 1995 nr 49 poz. 557 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 września 1995 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i masy (wagi) monety nominalnej wartości 200 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.
M.P. 1995 nr 49 poz. 556 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających.
M.P. 1995 nr 49 poz. 555 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu potwierdzenia spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia.
M.P. 1995 nr 49 poz. 554 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1995 nr 48 poz. 553 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 września 1995 r. w sprawie normatywnych miesięcznych wielkości spłaty kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami za 1 m kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu na IV kwartał 1995 r.
M.P. 1995 nr 48 poz. 552 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 1995 r. w sprawie spisu wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1995 nr 48 poz. 551 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia o utworzeniu ośrodków zamiejscowych prokuratur wojewódzkich w Warszawie, Białymstoku, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie.
M.P. 1995 nr 48 poz. 550 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1995 nr 48 poz. 549 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1995 nr 48 poz. 548 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1995 nr 48 poz. 547 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1995 nr 48 poz. 546 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1995 nr 48 poz. 545 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1995 nr 47 poz. 544 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 września 1995 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 1995 r.
M.P. 1995 nr 47 poz. 543 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 września 1995 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 1995 r.
M.P. 1995 nr 47 poz. 542 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 września 1995 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 1995 r.
M.P. 1995 nr 47 poz. 541 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 września 1995 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
M.P. 1995 nr 47 poz. 540 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 1995 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Cracow Expo Center Sp. z o.o. w roku 1995 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1995.
M.P. 1995 nr 47 poz. 539 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1995 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez TELEMACH z siedzibą w Łodzi w roku 1995 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1995.
M.P. 1995 nr 47 poz. 538 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 47 poz. 537 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 1995 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1995 nr 47 poz. 536 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 47 poz. 535 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 46 poz. 534 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 6 września 1995 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 1995 r.
M.P. 1995 nr 46 poz. 533 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 września 1995 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
M.P. 1995 nr 46 poz. 532 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 1995 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 1996 r.
M.P. 1995 nr 46 poz. 531 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 września 1995 r. w sprawie regulaminów wojewódzkich i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1995 nr 46 poz. 530 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 września 1995 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu z wyborów, stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1995 nr 46 poz. 529 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 września 1995 r. w sprawie wzorów pieczęci wojewódzkich i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1995 nr 46 poz. 528 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 21 sierpnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania zawodnikom świadczeń umożliwiających osiąganie wysokiego poziomu sportowego.
M.P. 1995 nr 46 poz. 527 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 września 1995 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1995 nr 46 poz. 526 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 sierpnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, które mogą być wydawane przez apteki bez recepty lekarskiej, oraz szczegółowych zasad wydawania przez apteki leków i materiałów medycznych.
M.P. 1995 nr 46 poz. 525 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 sierpnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie recept uprawniających do nabycia leku i artykułu sanitarnego za opłatą ryczałtową, za częściową odpłatnością lub bezpłatnie.
M.P. 1995 nr 46 poz. 524 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 września 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie cennika na zwierzynę bezprawnie pozyskaną.
M.P. 1995 nr 46 poz. 523 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 1995 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku dochodowego od dochodu z tytułu różnic kursowych jednostkom gospodarczym objętym porozumieniem ramowym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej.
M.P. 1995 nr 46 poz. 522 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej.
M.P. 1995 nr 46 poz. 521 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 1995 r. z okazji piętnastej rocznicy sierpnia 1980 r., podpisania porozumień i powstania NSZZ "Solidarność".
M.P. 1995 nr 46 poz. 520 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1995 nr 46 poz. 519 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie sprawozdania Narodowego Banku Polskiego w 1994 r. i sprawozdania z realizacji polityki pieniężnej w 1994 r. oraz w sprawie bilansu płatniczego Rzeczypospolitej Polskiej w 1994 r.
M.P. 1995 nr 46 poz. 518 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1994 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rządu.
M.P. 1995 nr 46 poz. 517 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1995 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Mierzwy.
M.P. 1995 nr 46 poz. 516 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1995 r. w sprawie sprowadzenia zwłok Śp. Stanisława Mikołajczyka do kraju.
M.P. 1995 nr 46 poz. 515 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1995 r. w sprawie uczczenia 75 rocznicy Bitwy Warszawskiej.
M.P. 1995 nr 46 poz. 514 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1995 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1995 nr 45 poz. 513 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 września 1995 r. w sprawie zasad bezpłatnego dostępu do telewizji publicznej i publicznego radia kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1995 nr 45 poz. 512 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 1995 r. w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.
M.P. 1995 nr 45 poz. 511 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 1995 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1995 nr 45 poz. 510 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Sejmu z dnia 29 sierpnia 1995 r. w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli.
M.P. 1995 nr 44 poz. 509 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 44 poz. 508 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 44 poz. 507 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 44 poz. 506 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 44 poz. 505 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 44 poz. 504 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 44 poz. 503 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 44 poz. 502 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 43 poz. 501 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 25 sierpnia 1995 r. w sprawie określenia wzoru ogłoszenia o wyborze oferty oraz dodatkowych informacji, jakie muszą być zawarte w ogłoszeniu.
M.P. 1995 nr 43 poz. 500 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.
M.P. 1995 nr 43 poz. 499 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 1995 r. w sprawie określenia wysokości procentu sumy wpływów, uzyskanych z tytułu obowiązkowych składek ubezpieczeniowych pobieranych za ubezpieczenie od ognia, przekazywanego Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej przez instytucje ubezpieczeniowe w 1996 r.
M.P. 1995 nr 43 poz. 498 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 42 poz. 497 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 sierpnia 1995 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 1995 r.
M.P. 1995 nr 42 poz. 496 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 sierpnia 1995 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 1995 r.
M.P. 1995 nr 42 poz. 495 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 sierpnia 1995 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 1995 r.
M.P. 1995 nr 42 poz. 494 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 sierpnia 1995 r. w sprawie ustalenia wzoru kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 1 października 1995 r.
M.P. 1995 nr 42 poz. 493 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 sierpnia 1995 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów z wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 1 października 1995 r.
M.P. 1995 nr 42 poz. 492 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 sierpnia 1995 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych, stosowanych w wyborach do Sejmu oraz w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1995 nr 42 poz. 491 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Antymonopolowego z dnia 27 lipca 1995 r. w sprawie utworzenia delegatur Urzędu Antymonopolowego oraz określenia ich siedzib, właściwości terytorialnej i rzeczowej.
M.P. 1995 nr 42 poz. 490 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 25 lipca 1995 r. w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia przetargu na wydanie koncesji i zezwolenia na budowę sieci, przydział częstotliwości i wykonywanie usług cyfrowej radiokomunikacji ruchomej lądowej według standardu GSM w paśmie 900 MHz.
M.P. 1995 nr 42 poz. 489 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 1995 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych osób prawnych.
M.P. 1995 nr 42 poz. 488 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie trybu i terminów przekazywania i zwrotu środków otrzymywanych przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na przejściowe zasilanie gospodarstw pomocniczych (rolnych) przy szkołach rolniczych oraz zasad, warunków udzielania i terminów spłaty oprocentowanych pożyczek udzielanych tym gospodarstwom.
M.P. 1995 nr 42 poz. 487 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 42 poz. 486 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 42 poz. 485 uznany za uchylony Zarządzenie Marszałka Sejmu z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1995 nr 41 poz. 484 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 7 lipca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędom celnym.
M.P. 1995 nr 41 poz. 483 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.
M.P. 1995 nr 41 poz. 482 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 40 poz. 481 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie wysokości kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie od 1 września 1995 r.
M.P. 1995 nr 40 poz. 480 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 sierpnia 1995 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w IV kwartale 1995 r.
M.P. 1995 nr 40 poz. 479 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w drugim kwartale 1995 r.
M.P. 1995 nr 40 poz. 478 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 sierpnia 1995 r. w sprawie określenia wysokości przeciętnego dochodu z pracy w rolnictwie nie uspołecznionym z 1 ha przeliczeniowego.
M.P. 1995 nr 40 poz. 477 obowiązujący Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 lipca 1995 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 1995 r.
M.P. 1995 nr 40 poz. 476 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1995 nr 40 poz. 475 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 40 poz. 474 uznany za uchylony Zarządzenie Marszałka Sejmu z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w Najwyższej Izbie Kontroli.
M.P. 1995 nr 39 poz. 473 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 lipca 1995 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w pierwszym półroczu 1995 r.
M.P. 1995 nr 39 poz. 472 uchylony Obwieszczenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 lipca 1995 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Sztuki o udzieleniu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
M.P. 1995 nr 39 poz. 471 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lipca 1995 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1995 nr 39 poz. 470 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 1 sierpnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru oznak w obronie cywilnej, sposobu noszenia tych oznak i umundurowania oraz norm umundurowania przysługującego osobom odbywającym służbę w obronie cywilnej.
M.P. 1995 nr 39 poz. 469 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 lipca 1995 r. w sprawie umundurowania na rozprawie sędziów Sądu Najwyższego Izby Wojskowej oraz sędziów sądów wojskowych i ławników w sądach wojskowych.
M.P. 1995 nr 39 poz. 468 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1995 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych w obrocie niektórymi paliwami silnikowymi oraz ustalenia tych marż.
M.P. 1995 nr 39 poz. 467 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej.
M.P. 1995 nr 39 poz. 466 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.
M.P. 1995 nr 39 poz. 465 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 1995 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1995 nr 39 poz. 464 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1995 nr 39 poz. 463 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1995 nr 39 poz. 462 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1995 nr 39 poz. 461 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 38 poz. 460 Obwieszczenie Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 25 maja 1995 r. w sprawie ogłoszenia informacji o działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1994 r.
M.P. 1995 nr 38 poz. 459 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1995 nr 38 poz. 458 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 38 poz. 457 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 38 poz. 456 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 38 poz. 455 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1995 nr 38 poz. 454 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1995 nr 38 poz. 453 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1995 nr 38 poz. 452 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1995 nr 38 poz. 451 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1995 nr 38 poz. 450 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 38 poz. 449 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 37 poz. 448 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1995 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 1995 r.
M.P. 1995 nr 37 poz. 447 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 1995 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na Międzynarodowych Targach Techniki Wojskowej "Military Arms" w roku 1995 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1995.
M.P. 1995 nr 37 poz. 446 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 lipca 1995 r. w sprawie trybu wykonywania kontroli dewizowej przez Narodowy Bank Polski.
M.P. 1995 nr 37 poz. 445 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 1995 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania Rady do Spraw Autostrad.
M.P. 1995 nr 37 poz. 444 uchylony Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1995 r. w sprawie stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych.
M.P. 1995 nr 37 poz. 443 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 37 poz. 442 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1995 nr 37 poz. 441 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 1995 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 1995 nr 37 poz. 440 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 1995 r. w sprawie wyboru członka Trybunału Konstytucyjnego.
M.P. 1995 nr 37 poz. 439 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 1995 r. w sprawie upamiętnienia 60 rocznicy pierwszych deportacji Polaków do Kazachstanu.
M.P. 1995 nr 36 poz. 438 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 lipca 1995 r. w sprawie normatywnych wielkości spłaty kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami za 1 m kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu na III kwartał 1995 r.
M.P. 1995 nr 36 poz. 437 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 lipca 1995 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1995 nr 36 poz. 436 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lipca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru flagi Straży Granicznej, okoliczności i warunków jej podnoszenia oraz sposobu oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Straży Granicznej, a także znaków rozpoznawczych używanych przez nie w nocy.
M.P. 1995 nr 36 poz. 435 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 lipca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w izbach wytrzeźwień.
M.P. 1995 nr 36 poz. 434 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 lipca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1995 nr 36 poz. 433 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 lipca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1995 nr 36 poz. 432 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 lipca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1995 nr 36 poz. 431 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 lipca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.
M.P. 1995 nr 36 poz. 430 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 lipca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
M.P. 1995 nr 36 poz. 429 uznany za uchylony Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 1995 r. w sprawie działań na rzecz wspierania procesów naprawczych w bankach spółdzielczych.
M.P. 1995 nr 36 poz. 428 obowiązujący Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 1995 r. w sprawie projektu zmiany ustawy o finansowaniu gmin.
M.P. 1995 nr 35 poz. 427 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 1995 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 1995 r.
M.P. 1995 nr 35 poz. 426 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lipca 1995 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta w II kwartale 1995 r.
M.P. 1995 nr 35 poz. 425 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 1995 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 1995 r.
M.P. 1995 nr 35 poz. 424 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 1995 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 1995 r.
M.P. 1995 nr 35 poz. 423 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 1995 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w drugim kwartale 1995 r.
M.P. 1995 nr 35 poz. 422 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 1995 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 1995 r.
M.P. 1995 nr 35 poz. 421 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 1995 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w II kwartale 1995 r.
M.P. 1995 nr 35 poz. 420 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 7 lipca 1995 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez przedsiębiorstwo maklerskie transakcji i rozliczeń, zasad prowadzenia ewidencji tych transakcji oraz trybu postępowania w przypadku zabezpieczenia wierzytelności na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.
M.P. 1995 nr 35 poz. 419 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 7 lipca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego i wskaźników pochodnych określających zagrożenie promieniowaniem jonizującym.
M.P. 1995 nr 35 poz. 418 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 lipca 1995 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
M.P. 1995 nr 35 poz. 417 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 15 maja 1995 r. w sprawie należności świadków, biegłych i specjalistów w postępowaniu kontrolnym.
M.P. 1995 nr 35 poz. 416 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 1995 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
M.P. 1995 nr 35 poz. 415 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 1995 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora.
M.P. 1995 nr 35 poz. 414 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1995 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 41 - Skierniewice.
M.P. 1995 nr 35 poz. 413 uznany za uchylony Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 1995 r. w sprawie założeń polityki mieszkaniowej państwa.
M.P. 1995 nr 35 poz. 412 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 1995 r. w sprawie polityki mieszkaniowej Państwa w okresie transformacji społeczno-gospodarczej.
M.P. 1995 nr 34 poz. 411 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 6 lipca 1995 r. w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.
M.P. 1995 nr 33 poz. 410 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników resortowych ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.
M.P. 1995 nr 33 poz. 409 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1995 nr 33 poz. 408 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1995 nr 33 poz. 407 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1995 nr 33 poz. 406 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1995 nr 33 poz. 405 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1995 nr 33 poz. 404 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1995 nr 33 poz. 403 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1995 nr 33 poz. 402 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1995 nr 33 poz. 401 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1995 nr 33 poz. 400 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1995 nr 33 poz. 399 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1995 nr 33 poz. 398 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1995 nr 33 poz. 397 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1995 nr 33 poz. 396 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1995 nr 33 poz. 395 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1995 nr 33 poz. 394 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1995 nr 33 poz. 393 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1995 nr 33 poz. 392 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1995 nr 33 poz. 391 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1995 nr 33 poz. 390 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1995 nr 33 poz. 389 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1995 nr 33 poz. 388 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 1995 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od dochodów wspólnot mieszkaniowych.
M.P. 1995 nr 33 poz. 387 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 1995 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych.
M.P. 1995 nr 33 poz. 386 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 33 poz. 385 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1995 nr 33 poz. 384 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1995 nr 33 poz. 383 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 33 poz. 382 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1995 nr 33 poz. 381 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1995 nr 33 poz. 380 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 33 poz. 379 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1995 nr 33 poz. 378 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1995 nr 33 poz. 377 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 1995 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Ireneusza Ludwika Sekuły.
M.P. 1995 nr 32 poz. 376 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 14 czerwca 1995 r. w sprawie zakresu dodatkowych informacji podawanych w sprawozdaniach finansowych banków oraz w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych banków będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych lub ubiegających się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.
M.P. 1995 nr 32 poz. 375 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 czerwca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1995 nr 32 poz. 374 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie książeczki wojskowej.
M.P. 1995 nr 32 poz. 373 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 19 czerwca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i warunków budowy linii telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych, kanałów oraz w pobliżu lotnisk i w miejscowościach, a także ustalania warunków, jakim te linie powinny odpowiadać.
M.P. 1995 nr 32 poz. 372 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przedłużenia niektórym bankom spółdzielczym terminów wpłat zaliczek na podatek dochodowy.
M.P. 1995 nr 32 poz. 371 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie uzupełnienia składu Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1995 nr 32 poz. 370 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora.
M.P. 1995 nr 32 poz. 369 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Janusza Wojciechowskiego.
M.P. 1995 nr 31 poz. 368 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 5 czerwca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu uzgadniania produkcji i importu urządzeń energetycznych, nabycia za granicą licencji na ich produkcję oraz określenia rodzajów urządzeń energetycznych podlegających obowiązkowi uzgodnienia.
M.P. 1995 nr 31 poz. 367 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 czerwca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach.
M.P. 1995 nr 31 poz. 366 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli.
M.P. 1995 nr 31 poz. 365 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 1995 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1995 nr 31 poz. 364 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie powołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1995 nr 30 poz. 363 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 czerwca 1995 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 1995 r.
M.P. 1995 nr 30 poz. 362 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 czerwca 1995 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 1995 r.
M.P. 1995 nr 30 poz. 361 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 czerwca 1995 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 1995 r.
M.P. 1995 nr 30 poz. 360 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 czerwca 1995 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 20 zł, 50 zł, 100 zł, 200 zł i 500 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1995 nr 30 poz. 359 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnie 9 czerwca 1995 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów zagranicznych osób fizycznych i prawnych, mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą.
M.P. 1995 nr 30 poz. 358 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1995 nr 30 poz. 357 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1995 nr 30 poz. 356 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1995 nr 30 poz. 355 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1995 nr 30 poz. 354 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 30 poz. 353 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 30 poz. 352 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 1995 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1995 nr 30 poz. 351 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 30 poz. 350 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 30 poz. 349 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 30 poz. 348 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 1995 r. w sprawie stworzenia warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych systemu dożywiania dzieci.
M.P. 1995 nr 30 poz. 347 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 1995 r. w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1995 nr 30 poz. 346 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 1995 r. upamiętniająca 55 rocznicę zbrodni katyńskiej.
M.P. 1995 nr 29 poz. 345 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 7 czerwca 1995 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 1995 r.
M.P. 1995 nr 29 poz. 344 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 1995 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
M.P. 1995 nr 29 poz. 343 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Kinematografii z dnia 19 maja 1995 r. w sprawie opłat za udzielanie upoważnień do produkcji, opracowania, dystrybucji i rozpowszechniania filmów.
M.P. 1995 nr 29 poz. 342 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 czerwca 1995 r. w sprawie zasad i wysokości wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
M.P. 1995 nr 29 poz. 341 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 maja 1995 r. w sprawie warunków, na jakich następuje przekazanie środków publicznych do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, oraz sposobu kontroli ich wykorzystania.
M.P. 1995 nr 29 poz. 340 obowiązujący Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 1995 r. w sprawie trybu i zakresu przekazania zrzeszonym bankom regionalnym obligacji restrukturyzacyjnych serii D na restrukturyzację wierzytelności zrzeszonych w nich banków spółdzielczych.
M.P. 1995 nr 29 poz. 339 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich.
M.P. 1995 nr 29 poz. 338 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 1995 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1995 nr 29 poz. 337 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 29 poz. 336 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 1995 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich.
M.P. 1995 nr 29 poz. 335 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 1995 r. w sprawie odwołania senatora Grzegorza Kurczuka ze stanowiska przewodniczącego Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich.
M.P. 1995 nr 29 poz. 334 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 1995 r. w sprawie piątej rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego.
M.P. 1995 nr 29 poz. 333 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 1995 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
M.P. 1995 nr 28 poz. 332 uznany za uchylony Zarządzenie Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 11 maja 1995 r. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej.
M.P. 1995 nr 28 poz. 331 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1995 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1995 nr 28 poz. 330 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1995 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderu.
M.P. 1995 nr 27 poz. 329 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 1995 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
M.P. 1995 nr 27 poz. 328 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 1995 r. w sprawie określenia organów, zasad i trybu przeprowadzania kontroli obrotu dewizowego związanego z celami specjalnymi w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
M.P. 1995 nr 27 poz. 327 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.
M.P. 1995 nr 27 poz. 326 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.
M.P. 1995 nr 27 poz. 325 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 27 poz. 324 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 27 poz. 323 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1995 nr 27 poz. 322 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1995 nr 27 poz. 321 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 1995 r. w sprawie odwołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1995 nr 27 poz. 320 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 1995 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności, wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji.
M.P. 1995 nr 27 poz. 319 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 1995 r. w sprawie 5 rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1995 nr 26 poz. 318 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 1995 r. o sprostowaniu błędu.
M.P. 1995 nr 26 poz. 317 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 maja 1995 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopów, próby i masy (wagi) monet minimalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1995 nr 26 poz. 316 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 23 maja 1995 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1996 r.
M.P. 1995 nr 26 poz. 315 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 1995 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.
M.P. 1995 nr 26 poz. 314 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 1995 r. w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz spółdzielczych związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej.
M.P. 1995 nr 26 poz. 313 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 26 poz. 312 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 25 poz. 311 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 maja 1995 r. w sprawie wysokości kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie od 1 czerwca 1995 r.
M.P. 1995 nr 25 poz. 310 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 maja 1995 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w III kwartale 1995 r.
M.P. 1995 nr 25 poz. 309 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 maja 1995 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 1995 r.
M.P. 1995 nr 25 poz. 308 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 maja 1995 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 1995 r.
M.P. 1995 nr 25 poz. 307 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 1995 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 1995 r.
M.P. 1995 nr 25 poz. 306 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie ustalenia wzorów banknotów nominalnej wartości 100 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1995 nr 25 poz. 305 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie wzoru formularza opisowego do spisu kontrolnego spisu ludności i mieszkań w 1995 r.
M.P. 1995 nr 25 poz. 304 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 1995 r. uchylające zarządzenie w sprawie umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności przysługujących Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A., Bankowi Polska Kasa Opieki S.A., Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A. oraz bankom spółdzielczym.
M.P. 1995 nr 25 poz. 303 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 25 poz. 302 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie wyboru senatora Piotra Miszczuka na stanowisko sekretarza Senatu.
M.P. 1995 nr 25 poz. 301 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie odwołania senatora Witolda Grabosia ze stanowiska sekretarza Senatu.
M.P. 1995 nr 25 poz. 300 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.
M.P. 1995 nr 25 poz. 299 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie uczczenia pamięci generała Jerzego Aleksandra Zawiszy.
M.P. 1995 nr 25 poz. 298 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji.
M.P. 1995 nr 25 poz. 297 uznany za uchylony Oświadczenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie uczczenia 60 rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego.
M.P. 1995 nr 24 poz. 296 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 maja 1995 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w pierwszym kwartale 1995 r.
M.P. 1995 nr 24 poz. 295 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 maja 1995 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni.
M.P. 1995 nr 24 poz. 294 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 1995 r. w sprawie dwukrotnego ogłoszenia strefy niebezpiecznej dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich przyległych do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1995 nr 24 poz. 293 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 24 poz. 292 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 1995 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1995 nr 24 poz. 291 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1995 nr 24 poz. 290 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 24 poz. 289 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 24 poz. 288 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1995 nr 24 poz. 287 uznany za uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1995 r. w sprawie rozkładu czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiaru w poszczególnych dniach tygodnia pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 1995 nr 24 poz. 286 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1995 r. w sprawie określenia stanowisk, na których pracownicy zatrudnieni w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji są urzędnikami państwowymi.
M.P. 1995 nr 24 poz. 285 uznany za uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1995 r. w sprawie określenia zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej, wykazu stanowisk objętych aplikacją oraz ocen kwalifikacyjnych mianowanych urzędników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 1995 nr 24 poz. 284 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1995 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 1995 nr 23 poz. 283 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Katowickie w 1995 r. albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w 1995 r.
M.P. 1995 nr 23 poz. 282 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 maja 1995 r. w sprawie sposobu i szczegółowego zakresu stosowania ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski kursów waluty krajowej w stosunku do walut obcych.
M.P. 1995 nr 23 poz. 281 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 23 poz. 280 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1995 nr 23 poz. 279 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1995 nr 23 poz. 278 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 1995 r. o nadaniu orderu i odznaczeń.
M.P. 1995 nr 23 poz. 277 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 23 poz. 276 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 23 poz. 275 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 1995 r. w sprawie ochrony środowiska przyrodniczego w związku z Europejskim Rokiem Ochrony Przyrody.
M.P. 1995 nr 23 poz. 274 uznany za uchylony Oświadczenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 1995 r. w sprawie wydarzeń w Parlamencie Republiki Białoruś.
M.P. 1995 nr 23 poz. 273 obowiązujący Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 1995 r. w sprawie zobowiązania Ministra Finansów i Prezesa Narodowego Banku Polskiego do przedstawienia harmonogramu realizacji ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
M.P. 1995 nr 23 poz. 272 uznany za uchylony Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie rozwoju rynku usług telekomunikacyjnych.
M.P. 1995 nr 23 poz. 271 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 1995 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1995 nr 23 poz. 270 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości.
M.P. 1995 nr 23 poz. 269 Uchwała Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 1995 r. w sprawie 50 rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie.
M.P. 1995 nr 22 poz. 268 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 20 kwietnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędom celnym.
M.P. 1995 nr 22 poz. 267 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 kwietnia 1995 r. w sprawie określenia ogólnokrajowych podmiotów gospodarczych, których statutowe organy mogą zawierać ponadzakładowe układy zbiorowe pracy.
M.P. 1995 nr 22 poz. 266 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 1995 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z dyskonta z bonów skarbowych.
M.P. 1995 nr 22 poz. 265 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 1995 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1995 nr 22 poz. 264 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 22 poz. 263 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1995 nr 22 poz. 262 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1995 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1995 nr 22 poz. 261 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1995 nr 22 poz. 260 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1995 nr 22 poz. 259 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1995 nr 22 poz. 258 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1995 nr 21 poz. 257 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 5 kwietnia 1995 r. w sprawie zakresu dodatkowych informacji podawanych w sprawozdaniach finansowych innych niż banki jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych lub ubiegających się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.
M.P. 1995 nr 21 poz. 256 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 1995 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na Międzynarodowych Targach Sprzętu Rehabilitacyjnego INTEGRA'95 w roku 1995 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1995.
M.P. 1995 nr 21 poz. 255 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 10 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1995 nr 21 poz. 254 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 20 kwietnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1995 r.
M.P. 1995 nr 21 poz. 253 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 1995 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i usług od niektórych rodzajów usług.
M.P. 1995 nr 21 poz. 252 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 1995 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1995 nr 20 poz. 251 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr XVII/93/95 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 marca 1995 r. w sprawie przyjęcia statutu miasta stołecznego Warszawy.
M.P. 1995 nr 20 poz. 250 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 1995 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na targach pn. "Przemysł dla Ochrony Środowiska" w roku 1995 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1995.
M.P. 1995 nr 20 poz. 249 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 1995 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na II Międzynarodowych Targach Galanterii, Pasmanterii, Dodatków Krawieckich i Kaletniczych IGA w roku 1995 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1995.
M.P. 1995 nr 20 poz. 248 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 kwietnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1995 r.
M.P. 1995 nr 20 poz. 247 obowiązujący Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 1994 r.
M.P. 1995 nr 20 poz. 246 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1995 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów przewidzianych w przepisach podatkowych.
M.P. 1995 nr 20 poz. 245 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 1995 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 19 poz. 244 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 kwietnia 1995 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 1995 r.
M.P. 1995 nr 19 poz. 243 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 kwietnia 1995 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 1995 r.
M.P. 1995 nr 19 poz. 242 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 kwietnia 1995 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I kwartale 1995 r.
M.P. 1995 nr 19 poz. 241 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 kwietnia 1995 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 1995 r.
M.P. 1995 nr 19 poz. 240 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 kwietnia 1995 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 1995 r.
M.P. 1995 nr 19 poz. 239 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 kwietnia 1995 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w pierwszym kwartale 1995 r.
M.P. 1995 nr 19 poz. 238 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 1995 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez World Trade Center EXPO sp. z.o.o. w roku 1995 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1995.
M.P. 1995 nr 19 poz. 237 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 30 marca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za czynności urzędów probierczych.
M.P. 1995 nr 19 poz. 236 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 30 marca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za czynności organów administracji miar.
M.P. 1995 nr 19 poz. 235 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odpłatności za używanie broni stanowiącej własność Państwa.
M.P. 1995 nr 19 poz. 234 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1995 nr 19 poz. 233 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 19 poz. 232 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 1995 r. o nadaniu orderu i odznaczeń.
M.P. 1995 nr 19 poz. 231 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 1995 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 19 poz. 230 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 19 poz. 229 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 19 poz. 228 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1995 nr 19 poz. 227 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1995 nr 19 poz. 226 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 19 poz. 225 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 1995 nr 18 poz. 224 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 marca 1995 r. w sprawie normatywnych wielkości spłaty kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami za 1 m kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu na II kwartał 1995 r.
M.P. 1995 nr 18 poz. 223 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej.
M.P. 1995 nr 18 poz. 222 uznany za uchylony Uchwała nr 39 Rady Ministrów z dnia 28 marca 1995 r. w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.
M.P. 1995 nr 18 poz. 221 uznany za uchylony Uchwała nr 38 Rady Ministrów z dnia 28 marca 1995 r. w sprawie Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów.
M.P. 1995 nr 18 poz. 220 uznany za uchylony Uchwała nr 37 Rady Ministrów z dnia 28 marca 1995 r. w sprawie Komitetu Spraw Obronnych Rady Ministrów.
M.P. 1995 nr 18 poz. 219 uchylony Uchwała nr 32 Rady Ministrów z dnia 14 marca 1995 r. w sprawie realizacji obowiązków Rządu wobec Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz reprezentacji Rządu w pracach parlamentarnych.
M.P. 1995 nr 18 poz. 218 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 18 poz. 217 uznany za uchylony Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie współdziałania Narodowego Banku Polskiego i Rządu w rozwiązywaniu problemów długu publicznego i obniżaniu kosztów jego obsługi.
M.P. 1995 nr 18 poz. 216 obowiązujący Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 1995 r. w sprawie realizacji ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r.
M.P. 1995 nr 18 poz. 215 obowiązujący Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 1995 r. w sprawie utworzenia polskiego towarzystwa reasekuracyjnego.
M.P. 1995 nr 18 poz. 214 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie wyboru członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 1995 nr 18 poz. 213 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1995 nr 17 poz. 212 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 1995 r. w sprawie określenia instytucji zwolnionych z obowiązku odprzedaży walut obcych i przedstawienia do skupu uzyskanych dewiz bankowi upoważnionemu do dokonywania skupu związanego z tym obowiązkiem.
M.P. 1995 nr 17 poz. 211 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie postępowania kontrolnego.
M.P. 1995 nr 17 poz. 210 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1995 nr 17 poz. 209 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 1995 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1995 nr 17 poz. 208 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1995 nr 17 poz. 207 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1995 nr 17 poz. 206 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 16 poz. 205 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1995 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez INTERART sp. z o.o. we Wrocławiu w roku 1995 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1995.
M.P. 1995 nr 16 poz. 204 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Łódzkie w roku 1995 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1995.
M.P. 1995 nr 16 poz. 203 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 marca 1995 r. w sprawie sposobu i szczegółowego zakresu stosowania ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski kursów waluty krajowej w stosunku do walut obcych.
M.P. 1995 nr 16 poz. 202 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży walut obcych oraz złota dewizowego i platyny dewizowej, a także na pośrednictwie w kupnie i sprzedaży tych wartości.
M.P. 1995 nr 16 poz. 201 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 marca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.
M.P. 1995 nr 16 poz. 200 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 marca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1995 nr 16 poz. 199 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 marca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1995 nr 16 poz. 198 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 1995 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych na niektóre czynności obrotu dewizowego dla podmiotów gospodarujących prowadzących działalność w zakresie transportu morskiego i śródlądowego, rybołówstwa morskiego oraz poszukiwawczo-wydobywczą na morzu.
M.P. 1995 nr 16 poz. 197 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 1995 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych.
M.P. 1995 nr 16 poz. 196 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 16 poz. 195 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 1995 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu.
M.P. 1995 nr 16 poz. 194 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 1995 r. w sprawie odwołania senatora Ryszarda Czarnego ze stanowiska wicemarszałka Senatu.
M.P. 1995 nr 16 poz. 193 uznany za uchylony Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1995 r. w sprawie koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju.
M.P. 1995 nr 16 poz. 192 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 1995 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów oraz powoływania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 1995 nr 15 poz. 191 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 marca 1995 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w I i II kwartale 1995 r.
M.P. 1995 nr 15 poz. 190 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 marca 1995 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 1995 r.
M.P. 1995 nr 15 poz. 189 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 marca 1995 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 1995 r.
m.P. 1995 nr 15 poz. 188 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 marca 1995 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 1995 r.
M.P. 1995 nr 15 poz. 187 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 marca 1995 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 1993 r. i 1994 r.
M.P. 1995 nr 15 poz. 186 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 marca 1995 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1995 nr 15 poz. 185 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 13 marca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia okręgowych i obwodowych urzędów probierczych, a także określenia ich obszaru działania i siedzib.
M.P. 1995 nr 15 poz. 184 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 10 marca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia okręgowych i obwodowych urzędów miar, a także określenia ich obszaru działania i siedzib.
M.P. 1995 nr 15 poz. 183 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.
M.P. 1995 nr 15 poz. 182 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 marca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego wykazu towarów rolnych i spożywczych objętych opłatą wyrównawczą.
M.P. 1995 nr 15 poz. 181 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 marca 1995 r. w sprawie trybu powołania, składu i zasad działania Komisji do Spraw Układów Zbiorowych Pracy.
M.P. 1995 nr 15 poz. 180 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 marca 1995 r. w sprawie stanowisk Służby Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie, oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań.
M.P. 1995 nr 15 poz. 179 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 marca 1995 r. w sprawie stanowisk, wymagań kwalifikacyjnych, zasad wynagradzania i stopni zawodowych Służby Leśnej.
M.P. 1995 nr 15 poz. 178 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 15 poz. 177 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1995 nr 15 poz. 176 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 1995 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 15 poz. 175 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1995 nr 15 poz. 174 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 stycznia 1995 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1995 nr 14 poz. 173 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 10 marca 1995 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 1995 r.
M.P. 1995 nr 14 poz. 172 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 1995 r. w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.
M.P. 1995 nr 14 poz. 171 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 1995/1996.
M.P. 1995 nr 14 poz. 170 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1995 nr 14 poz. 169 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 stycznia 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1995 nr 14 poz. 168 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 1994 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1995 nr 14 poz. 167 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 1994 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 13 poz. 166 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 marca 1995 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
M.P. 1995 nr 13 poz. 165 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 marca 1995 r. w sprawie wykazu walut obcych będących walutami wymienialnymi.
M.P. 1995 nr 13 poz. 164 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie trybu uzgadniania produkcji i importu urządzeń energetycznych, nabycia za granicą licenji na ich produkcję oraz określenia rodzajów urządzeń energetycznych podlegających obowiązkowi uzgodnienia.
M.P. 1995 nr 13 poz. 163 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wartości nieruchomości.
M.P. 1995 nr 13 poz. 162 uznany za uchylony Uchwała nr 29 Rady Ministrów z dnia 7 marca 1995 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1995 r.
M.P. 1995 nr 13 poz. 161 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 1995 r. w sprawie powołania Rady Ministrów.
M.P. 1995 nr 13 poz. 160 obowiązujący Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 1995 r. w sprawie sytuacji finansów państwa.
M.P. 1995 nr 13 poz. 159 uznany za uchylony Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 1995 r. w sprawie "Zasad polityki regionalnej państwa".
M.P. 1995 nr 13 poz. 158 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 1995 r. w sprawie wyboru Rady Ministrów.
M.P. 1995 nr 13 poz. 157 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 1995 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu.
M.P. 1995 nr 13 poz. 156 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 1995 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu.
M.P. 1995 nr 13 poz. 155 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 1995 r. w sprawie odwołania posła Józefa Oleksego ze stanowiska Marszałka Sejmu.
M.P. 1995 nr 12 poz. 154 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
M.P. 1995 nr 12 poz. 153 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
M.P. 1995 nr 12 poz. 152 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 1995 r. w sprawie ustalenia wzoru protokołu wyników wyborów w okręgu wyborczym, stosowanego w wyborach do rad gmin przeprowadzanych na skutek zmian w podziale terytorialnym państwa.
M.P. 1995 nr 12 poz. 151 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie określenia zakresu informacji podawanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych lub ubiegających się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.
M.P. 1995 nr 12 poz. 150 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie określenia ostrzejszych kryteriów od zawartych w art. 56 ust. 1-3 ustawy o rachunkowości w odniesieniu do jednostek emitujących papiery wartościowe dopuszczone lub ubiegających się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.
M.P. 1995 nr 12 poz. 149 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 1995 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez TELEMACH z siedzibą w Łodzi w 1995 r. albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w 1995 r.
M.P. 1995 nr 12 poz. 148 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie ustalenia wzoru tablic urzędowych.
M.P. 1995 nr 12 poz. 147 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 1995 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 1995 r.
M.P. 1995 nr 12 poz. 146 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od towarów i usług od niektórych warsztatów szkolnych oraz przywięziennych zakładów pracy.
M.P. 1995 nr 12 poz. 145 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 1994 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 12 poz. 144 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 1994 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 12 poz. 143 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 12 poz. 142 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 1994 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1995 nr 12 poz. 141 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 1994 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1995 nr 12 poz. 140 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 12 poz. 139 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 12 poz. 138 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie wyrażenia wotum nieufności Radzie Ministrów i wyboru nowego Prezesa Rady Ministrów.
M.P. 1995 nr 11 poz. 137 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 1995 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.
M.P. 1995 nr 10 poz. 136 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 3 lutego 1995 r. w sprawie wzoru formularza spisowego do spisu ludności i mieszkań w 1995 r.
M.P. 1995 nr 10 poz. 135 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie dowodów stanowiących podstawę wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
M.P. 1995 nr 10 poz. 134 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 10 poz. 133 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 1994 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1995 nr 10 poz. 132 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1995 nr 10 poz. 131 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1995 nr 9 poz. 130 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 lutego 1995 r. w sprawie wysokości kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie od 1 marca 1995 r.
M.P. 1995 nr 9 poz. 129 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 lutego 1995 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty od 1 marca 1995 r.
M.P. 1995 nr 9 poz. 128 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 lutego 1995 r. w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
M.P. 1995 nr 9 poz. 127 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lutego 1995 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 1995 r.
M.P. 1995 nr 9 poz. 126 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lutego 1995 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 1995 r.
M.P. 1995 nr 9 poz. 125 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 lutego 1995 r. w sprawie wskaźników przeliczeniowych do aktualizacji wyceny środków trwałych na dzień 1 stycznia 1995 r.
M.P. 1995 nr 9 poz. 124 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 1995 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie stopy procentowej dla naliczania dywidendy obligatoryjnej, wysokości składki na Fundusz Pracy i wysokości niektórych stawek należności budżetowych.
M.P. 1995 nr 9 poz. 123 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.
M.P. 1995 nr 9 poz. 122 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 1995 r. w sprawie przebiegu aplikacji, zasad i trybu składania wojskowego egzaminu sędziowskiego oraz zasad odbywania stażu asesorskiego.
M.P. 1995 nr 9 poz. 121 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 1995 r. w sprawie przedłużenia niektórym bankom spółdzielczym terminów wpłat zaliczek na podatek dochodowy.
M.P. 1995 nr 9 poz. 120 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 1995 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów przedsiębiorstw działających przy zakładach karnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości.
M.P. 1995 nr 9 poz. 119 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 9 poz. 118 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1995 nr 9 poz. 117