Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1957 nr 62 poz. 342 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 grudnia 1957 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle papierniczym.
Dz.U. 1957 nr 62 poz. 341 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1957 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1955 r. w sprawie przymusowego ściągania niektórych należności państwowych.
Dz.U. 1957 nr 62 poz. 340 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1957 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne.
Dz.U. 1957 nr 62 poz. 339 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1957 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie norm obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych w roku 1957.
Dz.U. 1957 nr 62 poz. 338 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1957 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne, należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.
Dz.U. 1957 nr 62 poz. 337 uchylony Ustawa z dnia 13 grudnia 1957 r. o realizacji zaległości w obowiązkowych dostawach zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych.
Dz.U. 1957 nr 62 poz. 336 uchylony Ustawa z dnia 13 grudnia 1957 r. o podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1957 nr 61 poz. 335 Oświadczenie rządowe z dnia 16 grudnia 1957 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia i Protokołu dotyczącego Międzynarodowego Urzędu Higieny Publicznej podpisanych w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 roku.
Dz.U. 1957 nr 61 poz. 334 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 listopada 1957 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 25 października 1954 r. w sprawie obrotu zwierzyną łowną żywą oraz ubitą.
Dz.U. 1957 nr 61 poz. 333 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 29 listopada 1957 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Państwowych Gospodarstw Rolnych z dnia 6 października 1951 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania wzajemnych zakładów na wyścigach konnych.
Dz.U. 1957 nr 61 poz. 332 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 1957 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sąd Powiatowy w Białogardzie.
Dz.U. 1957 nr 61 poz. 331 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 1957 r. w sprawie sprzedaży domów mieszkalnych i działek budowlanych za zagraniczne środki płatnicze.
Dz.U. 1957 nr 61 poz. 330 uchylony Ustawa z dnia 13 grudnia 1957 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
Dz.U. 1957 nr 61 poz. 329 uchylony Ustawa z dnia 13 grudnia 1957 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1957 nr 60 poz. 328 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 18 września 1957 r. w sprawie dodatku wyrównawczego dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" oraz przedsiębiorstw Międzymiastowych Kabli Telekomunikacyjnych.
Dz.U. 1957 nr 60 poz. 327 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 18 września 1957 r. w sprawie dodatków za nocną służbę oraz za specjalne i uciążliwe warunki pracy, przysługujących pracownikom państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" i pracownikom przedsiębiorstw Międzymiastowych Kabli Telekomunikacyjnych.
Dz.U. 1957 nr 60 poz. 326 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 18 września 1957 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów premiowania w państwowym przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" oraz w przedsiębiorstwach Międzymiastowych Kabli Telekomunikacyjnych.
Dz.U. 1957 nr 60 poz. 325 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 18 września 1957 r. w sprawie dodatków służbowych dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" i przedsiębiorstw Międzymiastowych Kabli Telekomunikacyjnych.
Dz.U. 1957 nr 60 poz. 324 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 18 września 1957 r. w sprawie tabeli zaszeregowań pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" i przedsiębiorstw Międzymiastowych Kabli Telekomunikacyjnych.
Dz.U. 1957 nr 59 poz. 323 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1957 r. w sprawie ratyfikacji przez Pakistan Konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.
Dz.U. 1957 nr 59 poz. 322 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 listopada 1957 r. w sprawie odstąpienia od hipotecznego zabezpieczenia niektórych należności Państwa z tytułu pożyczek udzielonych na finansowanie budownictwa mieszkaniowego oraz z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości.
Dz.U. 1957 nr 59 poz. 321 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 listopada 1957 r. o zmianie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie wywozu mienia ruchomego z obszaru Ziem Odzyskanych.
Dz.U. 1957 nr 59 poz. 320 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 listopada 1957 r. w sprawie oznaczeń ostrzegawczych na statkach powietrznych oraz znaków i sygnałów lotniczych.
Dz.U. 1957 nr 59 poz. 319 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1957 r. w sprawie przyznania Wystawie-Targom Wynalazków w Warszawie ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1957 nr 59 poz. 318 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1957 r. w sprawie zmiany granic osiedla Brzeszcze w powiecie oświęcimskim, województwie krakowskim.
Dz.U. 1957 nr 59 poz. 317 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1957 r. w sprawie utworzenia niektórych osiedli w województwach: katowickim, kieleckim, krakowskim, lubelskim, poznańskim i wrocławskim.
Dz.U. 1957 nr 59 poz. 316 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1957 r. w sprawie utworzenia osiedli w województwach: gdańskim, olsztyńskim, szczecińskim, zielonogórskim oraz zmiany granic osiedla Ożarów-Franciszków w powiecie pruszkowskim, województwie warszawskim.
Dz.U. 1957 nr 59 poz. 315 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1957 r. w sprawie zmiany granic miasta Ostrowiec Świętokrzyski w województwie kieleckim.
Dz.U. 1957 nr 59 poz. 314 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1957 r. w sprawie zmiany granic miasta Chełm w województwie lubelskim.
Dz.U. 1957 nr 59 poz. 313 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1957 r. w sprawie zmiany granic miasta Siedlce w województwie warszawskim.
Dz.U. 1957 nr 59 poz. 312 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1957 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów oraz zmiany granic miasta Tarnów w województwie krakowskim.
Dz.U. 1957 nr 59 poz. 311 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1957 r. w sprawie zmiany granic powiatów śremskiego i poznańskiego w województwie poznańskim.
Dz.U. 1957 nr 59 poz. 310 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1957 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie lubelskim.
Dz.U. 1957 nr 59 poz. 309 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1957 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwach: białostockim, kieleckim, katowickim, lubelskim, poznańskim i wrocławskim.
Dz.U. 1957 nr 59 poz. 308 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1957 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwach: bydgoskim, koszalińskim, łódzkim, olsztyńskim, szczecińskim, warszawskim i zielonogórskim.
Dz.U. 1957 nr 59 poz. 307 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1957 r. w sprawie zmiany granic powiatów jasielskiego w województwie rzeszowskim i tarnowskiego w województwie krakowskim.
Dz.U. 1957 nr 59 poz. 306 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1957 r. w sprawie zmiany granic powiatów włoszczowskiego w województwie kieleckim i zawierciańskiego w województwie katowickim.
Dz.U. 1957 nr 59 poz. 305 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1957 r. w sprawie zmiany granic powiatów zambrowskiego w województwie białostockim i ostrowskiego w województwie warszawskim.
Dz.U. 1957 nr 59 poz. 304 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1957 r. w sprawie zmiany granic niektórych województw.
Dz.U. 1957 nr 58 poz. 303 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 31 sierpnia 1957 r. w sprawie ustalenia pasa nadbrzeżnego.
Dz.U. 1957 nr 58 poz. 302 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 1957 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie i umarzaniu składek za obowiązkowe ubezpieczenia.
Dz.U. 1957 nr 58 poz. 301 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 1957 r. w sprawie zwolnienia nabycia niektórych praw majątkowych od podatku od nabycia praw majątkowych.
Dz.U. 1957 nr 58 poz. 300 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1957 r. w sprawie zmiany granic miasta Busko-Zdrój w powiecie buskim, województwie kieleckim.
Dz.U. 1957 nr 58 poz. 299 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1957 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie warszawskim.
Dz.U. 1957 nr 58 poz. 298 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1957 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie łódzkim.
Dz.U. 1957 nr 58 poz. 297 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1957 r. w sprawie utworzenia miasta Bobolice w powiecie koszalińskim, województwie koszalińskim.
Dz.U. 1957 nr 58 poz. 296 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1957 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie gdańskim.
Dz.U. 1957 nr 58 poz. 295 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1957 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie bydgoskim.
Dz.U. 1957 nr 58 poz. 294 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 1957 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Pierwszego Protokołu Dodatkowego do Umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Czechosłowacką o współpracy w dziedzinie polityki i administracji społecznej z dnia 5 kwietnia 1948 roku oraz Pierwszego Protokołu Dodatkowego do Umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Czechosłowacką o ubezpieczeniu społecznym z dnia 5 kwietnia 1948 roku, podpisanych w Warszawie dnia 30 września 1955 roku.
Dz.U. 1957 nr 58 poz. 293 obowiązujący Pierwszy Protokół Dodatkowy do Umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Czechosłowacką o współpracy w dziedzinie polityki i administracji społecznej z dnia 5 kwietnia 1948 r. oraz Pierwszy Protokół Dodatkowy do Umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Czechosłowacką o ubezpieczeniu społecznym z dnia 5 kwietnia 1948 r. podpisane w Warszawie dnia 30 września 1955 r.
Dz.U. 1957 nr 57 poz. 292 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1957 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 września 1957 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników służby zdrowia.
Dz.U. 1957 nr 57 poz. 291 Oświadczenie rządowe z dnia 8 listopada 1957 r. w sprawie ratyfikacji przez Filipiny Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1957 nr 57 poz. 290 Oświadczenie rządowe z dnia 7 listopada 1957 r. w sprawie ratyfikacji przez Japonię Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, podpisanej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r.
Dz.U. 1957 nr 57 poz. 289 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1957 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Międzynarodowej Konwencji Telekomunikacyjnej, podpisanej w Buenos Aires dnia 22 grudnia 1952 r.
Dz.U. 1957 nr 57 poz. 288 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 16 listopada 1957 r. w sprawie trybu przeprowadzania rozliczeń z tytułu nabycia od państwa niektórych nieruchomości nierolniczych.
Dz.U. 1957 nr 57 poz. 287 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1957 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie poznańskim.
Dz.U. 1957 nr 57 poz. 286 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1957 r. w sprawie zmiany granic miasta Koźle w powiecie kozielskim, województwie opolskim.
Dz.U. 1957 nr 57 poz. 285 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1957 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie białostockim.
Dz.U. 1957 nr 57 poz. 284 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1957 r. w sprawie utworzenia miasta Sławków w powiecie olkuskim, województwie krakowskim.
Dz.U. 1957 nr 57 poz. 283 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1957 r. w sprawie utworzenia miast Bełżyce w powiecie bełżyckim i Bychawa w powiecie bychawskim, województwie lubelskim.
Dz.U. 1957 nr 57 poz. 282 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1957 r. w sprawie utworzenia niektórych miast w województwach łódzkim i kieleckim.
Dz.U. 1957 nr 57 poz. 281 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 1957 r. w sprawie zmiany granic miasta Myszków w powiecie myszkowskim, województwie katowickim.
Dz.U. 1957 nr 57 poz. 280 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1957 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie kieleckim.
Dz.U. 1957 nr 57 poz. 279 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1957 r. w sprawie utworzenia i zmiany granic niektórych osiedli w województwach: katowickim, opolskim i olsztyńskim.
Dz.U. 1957 nr 57 poz. 278 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1957 r. w sprawie zmiany granic powiatów żuromińskiego w województwie warszawskim i działdowskiego w województwie olsztyńskim.
Dz.U. 1957 nr 57 poz. 277 wygaśnięcie aktu Międzynarodowa Konwencja Telekomunikacyjna podpisana w Buenos Aires dnia 22 grudnia 1952 r.
Dz.U. 1957 nr 56 poz. 276 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1957 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu zakładowym na rok 1957 w państwowych przedsiębiorstwach handlu wewnętrznego.
Dz.U. 1957 nr 56 poz. 275 akt jednorazowy Ustawa z dnia 30 października 1957 r. o kredytach dodatkowych na 1957 r.
Dz.U. 1957 nr 56 poz. 274 uznany za uchylony Ustawa z dnia 30 października 1957 r. o zmianie właściwości w zakresie niektórych spraw z dziedziny gospodarki komunalnej.
Dz.U. 1957 nr 55 poz. 273 Oświadczenie rządowe z dnia 15 października 1957 r. w sprawie przystąpienia Maroka do porozumienia dotyczącego ułatwień marynarzom handlowym leczenia chorób wenerycznych, podpisanego w Brukseli dnia 1 grudnia 1924 r.
Dz.U. 1957 nr 55 poz. 272 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 października 1957 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1957 r. w sprawie zasad i trybu zaliczenia niektórych okresów do okresów zatrudnienia.
Dz.U. 1957 nr 55 poz. 271 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 4 listopada 1957 r. o zarządzeniu wyborów do rad narodowych.
Dz.U. 1957 nr 55 poz. 270 uchylony Ustawa z dnia 31 października 1957 r. Ordynacja wyborcza do rad narodowych.
Dz.U. 1957 nr 54 poz. 269 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 1957 r. w sprawie zasad udzielania świadczeń przez zakłady społeczne służby zdrowia niewidomym, członkom Polskiego Związku Niewidomych.
Dz.U. 1957 nr 54 poz. 268 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 2 października 1957 r. w sprawie obliczenia podstawy wymiaru kolejowej renty dla pracowników kolejowych i ich rodzin.
Dz.U. 1957 nr 54 poz. 267 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 1957 r. o zakładaniu i prowadzeniu ksiąg wieczystych dla budynków stanowiących odrębne nieruchomości.
Dz.U. 1957 nr 54 poz. 266 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 1957 r. w sprawie utworzenia miasta Ulanów w powiecie niżańskim, województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1957 nr 54 poz. 265 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1957 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu zakładowym na rok 1957 w niektórych jednostkach gospodarczych podległych Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu.
Dz.U. 1957 nr 54 poz. 264 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1957 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu zakładowym na rok 1957 w państwowych przedsiębiorstwach rzeczoznawstwa i kontroli oraz spedycyjnych podległych Ministrowi Handlu Zagranicznego.
Dz.U. 1957 nr 54 poz. 263 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 1957 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1956 r. w sprawie uposażenia notariuszów i aplikantów notarialnych.
Dz.U. 1957 nr 54 poz. 262 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 1957 r. w sprawie uposażenia sędziów, członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz asesorów i aplikantów sądowych.
Dz.U. 1957 nr 53 poz. 261 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 18 września 1957 r. w sprawie przepisów o radiofonicznych urządzeniach odbiorczych.
Dz.U. 1957 nr 53 poz. 260 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 1957 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Płocku.
Dz.U. 1957 nr 53 poz. 259 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 1957 r. w sprawie siedziby Sądu Powiatowego w Myszkowie.
Dz.U. 1957 nr 53 poz. 258 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 1957 r. w sprawie wprowadzenia szczególnego nadzoru podatkowego w przemysłach cukrowniczym, spirytusowym, winiarskim i piwowarskim.
Dz.U. 1957 nr 53 poz. 257 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1957 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania pracowników umysłowych wojewódzkich zarządów dróg publicznych.
Dz.U. 1957 nr 53 poz. 256 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1957 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w prezydiach rad narodowych i terenowych organach podległych ministrom oraz ustalające grupy uposażenia zasadniczego i stawki dodatku funkcyjnego dla stanowiska wojewódzkiego inspektora Państwowej Inspekcji Handlowej.
Dz.U. 1957 nr 52 poz. 255 Oświadczenie rządowe z dnia 20 września 1957 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1957 nr 52 poz. 254 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1957 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia budynków.
Dz.U. 1957 nr 52 poz. 253 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1957 r. w sprawie szczegółowego określenia zakresu działania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz rozgraniczenia właściwości w tej dziedzinie.
Dz.U. 1957 nr 51 poz. 252 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 1957 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych oraz zbiorów dokumentów przez niektóre sądy.
Dz.U. 1957 nr 51 poz. 251 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1957 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników służby zdrowia.
Dz.U. 1957 nr 51 poz. 250 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1957 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o radach robotniczych na niektóre przedsiębiorstwa resortu gospodarki komunalnej.
Dz.U. 1957 nr 51 poz. 249 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1957 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Ministra Oświaty nad szkołami zawodowymi.
Dz.U. 1957 nr 50 poz. 248 Oświadczenie rządowe z dnia 17 września 1957 r. w sprawie przystąpienia Maroka i Albanii do Konwencji o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 roku.
Dz.U. 1957 nr 50 poz. 247 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 1957 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów powiatowych, utworzonych w tymczasowych siedzibach.
Dz.U. 1957 nr 50 poz. 246 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1957 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie zwolnień i ulg w opłacaniu czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz zwolnień od wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej.
Dz.U. 1957 nr 50 poz. 245 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1957 r. w sprawie szczegółowego określenia zakresu działania Ministra Komunikacji oraz rozgraniczenia właściwości Ministra Komunikacji i innych ministrów.
Dz.U. 1957 nr 49 poz. 244 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Ministra Finansów z dnia 7 września 1957 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu ustalania i pobierania równoważnika pieniężnego w zamian zaległości w obowiązkowych dostawach mleka.
Dz.U. 1957 nr 49 poz. 243 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 30 sierpnia 1957 r. w sprawie zwalczania mątwika ziemniaczanego.
Dz.U. 1957 nr 49 poz. 242 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 1957 r. w sprawie ustalenia obszaru właściwości Sądu Powiatowego w Otwocku.
Dz.U. 1957 nr 49 poz. 241 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 1957 r. o aplikantach i asesorach sądowych.
Dz.U. 1957 nr 49 poz. 240 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1957 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 5 marca 1955 r. w sprawie umundurowania niektórych pracowników zakładów poprawczych i schronisk oraz zarządu zakładów dla nieletnich.
Dz.U. 1957 nr 49 poz. 239 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1957 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 20 sierpnia 1955 r. w sprawie używania niektórych pojazdów mechanicznych.
Dz.U. 1957 nr 49 poz. 238 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1957 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie określenia organów administracji państwowej, na które przechodzą niektóre uprawnienia Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i jej przewodniczącego.
Dz.U. 1957 nr 49 poz. 237 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1957 r. w sprawie zbywania nieruchomości, wchodzących w skład majątku i dobra dawnych gromad.
Dz.U. 1957 nr 49 poz. 236 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1957 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1957 nr 49 poz. 235 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1957 r. w sprawie ustalenia przez Radę Ministrów wytycznych do określenia cen i stawek taryfowych niektórych artykułów i usług.
Dz.U. 1957 nr 49 poz. 234 Oświadczenie rządowe z dnia 26 sierpnia 1957 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu o przywróceniu normalnych stosunków między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Japonią, podpisanego w Nowym Jorku dnia 8 lutego 1957 r.
Dz.U. 1957 nr 49 poz. 233 obowiązujący Układ o przywróceniu normalnych stosunków między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Japonią.
Dz.U. 1957 nr 48 poz. 232 Oświadczenie rządowe z dnia 9 września 1957 r. w sprawie wypowiedzenia przez Szwecję Konwencji pomiędzy Polską a Szwecją w sprawie wzajemnego uznawania polskich i szwedzkich świadectw pomiarowych, podpisanej w Warszawie dnia 22 maja 1938 r.
Dz.U. 1957 nr 48 poz. 231 Oświadczenie rządowe z dnia 9 września 1957 r. w sprawie przystąpienia Holandii do Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, podpisanej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r.
Dz.U. 1957 nr 48 poz. 230 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1957 r. w sprawie rozszerzenia listy przemysłów koncesjonowanych.
Dz.U. 1957 nr 48 poz. 229 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1957 r. w sprawie czynszów za lokale użytkowe i wpłat na fundusz gospodarki mieszkaniowej.
Dz.U. 1957 nr 47 poz. 228 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 1957 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 marca 1957 r. w sprawie tabel stawek ryczałtu kwotowego podatków obrotowego i dochodowego od osób prowadzących niektóre zakłady rzemieślnicze.
Dz.U. 1957 nr 47 poz. 227 Oświadczenie rządowe z dnia 29 sierpnia 1957 R. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.
Dz.U. 1957 nr 47 poz. 226 Oświadczenie rządowe z dnia 29 sierpnia 1957 r. w sprawie uczestnictwa Maroka w Konwencji międzynarodowej dotyczącej opium, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r. i zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r., w Konwencji o ograniczeniu wyrobu i uregulowaniu rozdziału środków odurzających, podpisanej w Genewie dnia 13 lipca 1931 r. i zmienionej protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r., oraz w protokole podpisanym w Paryżu dnia 19 listopada 1948 r., umieszczającym pod kontrolą międzynarodową pewne środki nie objęte Konwencją z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i uregulowaniu podziału środków odurzających, zmienioną Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r.
Dz.U. 1957 nr 47 poz. 225 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1957 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1955 r. w sprawie przymusowego ściągania niektórych należności państwowych.
Dz.U. 1957 nr 47 poz. 224 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1957 r. w sprawie rozszerzenia zakresu działania organów kontroli i rewizji finansowej.
Dz.U. 1957 nr 47 poz. 223 Oświadczenie rządowe z dnia 20 sierpnia 1957 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie terminu i trybu dalszej repatriacji z ZSRR osób narodowości polskiej, podpisanej w Moskwie dnia 25 marca 1957 r.
Dz.U. 1957 nr 47 poz. 222 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie terminu i trybu dalszej repatriacji z ZSRR osób narodowości polskiej.
Dz.U. 1957 nr 46 poz. 221 Oświadczenie rządowe z dnia 28 sierpnia 1957 r. w sprawie złożenia przez Rumunię, Finlandię, Maroko, Tunis i Sudan dokumentów akceptacyjnych Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1957 nr 46 poz. 220 Oświadczenie rządowe z dnia 27 sierpnia 1957 r. w sprawie wypowiedzenia przez Turcję i Bułgarię międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 31 maja 1929 roku.
Dz.U. 1957 nr 46 poz. 219 Oświadczenie rządowe z dnia 27 sierpnia 1957 r. w sprawie uczestnictwa Polski w Światowej Organizacji Zdrowia.
Dz.U. 1957 nr 46 poz. 218 Oświadczenie rządowe z dnia 27 sierpnia 1957 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 10 czerwca 1948 r.
Dz.U. 1957 nr 46 poz. 217 Oświadczenie rządowe z dnia 26 sierpnia 1957 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1957 nr 46 poz. 216 Oświadczenie rządowe z dnia 17 sierpnia 1957 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1957 nr 46 poz. 215 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1957 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz z regulaminem wykonawczym do tej Konwencji oraz Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1957 nr 46 poz. 214 Oświadczenie rządowe z dnia 17 listopada 1955 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji i pięciu Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Brukseli dnia 11 lipca 1952 r.
Dz.U. 1957 nr 46 poz. 213 Dekret z dnia 23 sierpnia 1957 r. o realizacji zaległości w obowiązkowych dostawach mleka.
Dz.U. 1957 nr 46 poz. 212 obowiązujący Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz z regulaminem wykonawczym do tej Konwencji oraz Protokół o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisane w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1957 nr 46 poz. 211 wygaśnięcie aktu Umowy Światowego Związku Pocztowego: Światowa Konwencja Pocztowa z protokołem końcowym, załącznikami i regulaminem wykonawczym oraz postanowieniami, protokołem końcowym i załącznikami dotyczącymi korespondencji lotniczej, porozumienie o listach i pudełkach z podaną wartością z protokołem końcowym, regulaminem wykonawczym i załącznikami, Porozumienie o paczkach pocztowych z protokołem końcowym, regulaminem wykonawczym i załącznikami, Porozumienie o przekazach pocztowych i o pocztowych bonach podróżnych z regulaminem wykonawczym i załącznikami, Porozumienie o przesyłkach za pobraniem z regulaminem wykonawczym i załącznikami, Porozumienie o prenumeracie dzienników i czasopism z regulaminem wykonawczym i załącznikami, podpisane w Brukseli dnia 11 lipca 1952 r.
Dz.U. 1957 nr 45 poz. 210 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 3 sierpnia 1957 r. w sprawie produkcji i obrotu drzewami i krzewami owocowymi oraz podkładkami drzew owocowych.
Dz.U. 1957 nr 45 poz. 209 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1957 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatku gruntowego od podatników podatku gruntowego osiągających przychody z furmaństwa.
Dz.U. 1957 nr 44 poz. 208 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 1957 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 1 lipca 1957 r. w sprawie ośrodków zamiejscowych niektórych Sądów Wojewódzkich.
Dz.U. 1957 nr 44 poz. 207 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 12 sierpnia 1957 r. w sprawie określenia drobnych zakładów przemysłowych i małych pensjonatów oraz zasad przeznaczenia do sprzedaży terenów na gospodarstwa warzywnicze i ogrodnicze.
Dz.U. 1957 nr 44 poz. 206 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 12 sierpnia 1957 r. w sprawie trybu dokonywania sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych i innych nieruchomości.
Dz.U. 1957 nr 44 poz. 205 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1957 r. w sprawie sposobu zaliczania na pokrycie ceny nabywanych od Państwa nieruchomości wartości pozostawionego za granicą mienia nieruchomego oraz sposobu ustalania wartości tego mienia.
Dz.U. 1957 nr 44 poz. 204 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1957 r. w sprawie zasad ustalania ceny domów mieszkalnych i gruntów budowlanych sprzedawanych przez Państwo, sposobu spłaty należności, sposobu zaliczania na pokrycie ceny nakładów poczynionych przez nabywcę oraz kategorii osób korzystających z pierwszeństwa przy nabywaniu domów i gruntów.
Dz.U. 1957 nr 44 poz. 203 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1957 r. w sprawie nomenklatury stanowisk i zaszeregowania pracowników terenowych komisji planowania gospodarczego oraz wynagrodzeń ryczałtowych dla niektórych pracowników tych komisji.
Dz.U. 1957 nr 43 poz. 202 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 29 lipca 1957 r. w sprawie ceł wywozowych i pozwoleń na wywóz towarów za granicę.
Dz.U. 1957 nr 43 poz. 201 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1957 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 17 maja 1955 r. w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej.
Dz.U. 1957 nr 43 poz. 200 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1957 r. w sprawie zmiany taryfy celnej przywozowej.
Dz.U. 1957 nr 43 poz. 199 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1957 r. w sprawie wywozu towarów za granicę.
Dz.U. 1957 nr 42 poz. 198 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lipca 1957 r. w sprawie ratyfikacji przez Francję i przystąpienia Kanady do konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1957 nr 42 poz. 197 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1957 r. w sprawie zmiany granic miasta Starogard Gdański w powiecie starogardzkim, województwie gdańskim
Dz.U. 1957 nr 42 poz. 196 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1957 r. w sprawie zmiany granic miast Myślenice w powiecie myślenickim i Grybów w powiecie nowosądeckim, województwie krakowskim.
Dz.U. 1957 nr 42 poz. 195 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1957 r. w sprawie odszkodowań za paczki pocztowe w obrocie wewnętrznym.
Dz.U. 1957 nr 42 poz. 194 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1957 r. w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez dziki, jelenie i daniele.
Dz.U. 1957 nr 42 poz. 193 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1957 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu zakładowym na rok 1957 w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych.
Dz.U. 1957 nr 41 poz. 192 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1957 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 28 maja 1957 r. o sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych i działek budowlanych.
Dz.U. 1957 nr 41 poz. 191 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1957 r. o sprostowaniu błędu.
Dz.U. 1957 nr 41 poz. 190 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lipca 1957 r. w sprawie wypowiedzenia przez Finlandię Konwencji o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych, podpisanej w Genewie dnia 30 marca 1931 r.
Dz.U. 1957 nr 41 poz. 189 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 kwietnia 1957 r. w sprawie Straży Ochrony Przyrody.
Dz.U. 1957 nr 41 poz. 188 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 lipca 1957 r. w sprawie określenia pracowników dozoru ruchu i kierownictwa ruchu kopalń oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji inżyniera lub technika w zakresie górnictwa.
Dz.U. 1957 nr 41 poz. 187 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 18 lipca 1957 r. w sprawie zwalczania raka ziemniaczanego.
Dz.U. 1957 nr 41 poz. 186 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 1957 r. w sprawie ustalenia obszarów właściwości Sądów Wojewódzkich w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.
Dz.U. 1957 nr 41 poz. 185 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lipca 1957 r. w sprawie upoważnienia niektórych stowarzyszeń do współdziałania z organami państwowymi w ujawnieniu i ściganiu przestępstw przeciwko ochronie zwierząt.
Dz.U. 1957 nr 41 poz. 184 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lipca 1957 r. w sprawie przedłużenia okresu ważności dowodów osobistych.
Dz.U. 1957 nr 41 poz. 183 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 maja 1957 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 21 marca 1952 r. o warunkach składowania niektórych artykułów produkcji rolnej i ochronie przeciwpożarowej przy omłotach.
Dz.U. 1957 nr 41 poz. 182 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1957 r. w sprawie organizacji Polskiej Agencji Prasowej PAP.
Dz.U. 1957 nr 40 poz. 181 Oświadczenie rządowe z dnia 20 lipca 1957 r. w sprawie przystąpienia Tunisu i Austrii do Konwencji o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1957 nr 40 poz. 180 Oświadczenie rządowe z dnia 20 lipca 1957 r. w sprawie przystąpienia Jugosławii do Porozumienia dotyczącego ułatwień marynarzom handlowym leczenia chorób wenerycznych, podpisanego w Brukseli dnia 1 grudnia 1924 r.
Dz.U. 1957 nr 40 poz. 179 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 lipca 1957 r. o Planie Rozwoju Gospodarczego w latach 1956-1960.
Dz.U. 1957 nr 39 poz. 178 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lipca 1957 r. w sprawie zmiany obszarów właściwości Sądu powiatowego w Nisku i Wydziału Zamiejscowego w Rozwadowie Sądu Powiatowego w Tarnobrzegu.
Dz.U. 1957 nr 39 poz. 177 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 1957 r. w sprawie właściwości organów finansowych w zakresie udzielania ulg w spłacie i umarzaniu zobowiązań podatkowych oraz w sprawie rozciągnięcia przepisów dekretu o zobowiązaniach podatkowych na należności z tytułu różnic budżetowych.
Dz.U. 1957 nr 39 poz. 176 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1957 r. w sprawie zniesienia powiatu miejsko-uzdrowiskowego Otwock, utworzenia powiatu miejskiego Otwock, powiatu otwockiego i niektórych osiedli oraz w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie warszawskim.
Dz.U. 1957 nr 39 poz. 175 uchylony Ustawa z dnia 13 lipca 1957 r. o zabezpieczeniu pożyczek na finansowanie budownictwa mieszkaniowego.
Dz.U. 1957 nr 39 poz. 174 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 13 lipca 1957 r. o zmianie dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw, związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym.
Dz.U. 1957 nr 39 poz. 173 obowiązujący Ustawa z dnia 13 lipca 1957 r. o uchyleniu dekretu z dnia 9 lutego 1953 r. o całkowitym zagospodarowaniu użytków rolnych.
Dz.U. 1957 nr 39 poz. 172 uchylony Ustawa z dnia 13 lipca 1957 r. o obrocie nieruchomościami rolnymi.
Dz.U. 1957 nr 39 poz. 171 uchylony Ustawa z dnia 13 lipca 1957 r. o zwalczaniu spekulacji i ochronie interesów nabywców oraz producentów rolnych w obrocie handlowym.
Dz.U. 1957 nr 38 poz. 170 Oświadczenie rządowe z dnia 6 lipca 1957 r. w sprawie przystąpienia Libii do Konwencji o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r.
Dz.U. 1957 nr 38 poz. 169 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 1957 r. w sprawie ratyfikacji przez Norwegię i przystąpienia Nikaragui do Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1957 nr 38 poz. 168 Oświadczenie rządowe z dnia 26 czerwca 1957 r. w sprawie ratyfikacji przez Irlandię Protokołu o klauzulach arbitrażowych, podpisanego w Genewie dnia 24 września 1923 r.
Dz.U. 1957 nr 38 poz. 167 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1957 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.
Dz.U. 1957 nr 38 poz. 166 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1957 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne.
Dz.U. 1957 nr 38 poz. 165 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1957 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw ziemniaków.
Dz.U. 1957 nr 38 poz. 164 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1957 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.
Dz.U. 1957 nr 38 poz. 163 uchylony Ustawa z dnia 13 lipca 1957 r. o zmianie dekretu z dnia 1 grudnia 1953 r. o obowiązkowych dostawach zwierząt rzeźnych.
Dz.U. 1957 nr 38 poz. 162 uznany za uchylony Ustawa z dnia 13 lipca 1957 r. o zmianie dekretu z dnia 28 sierpnia 1952 r. o obowiązkowych dostawach ziemniaków.
Dz.U. 1957 nr 38 poz. 161 uznany za uchylony Ustawa z dnia 13 lipca 1957 r. o zmianie ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o obowiązkowych dostawach zbóż.
Dz.U. 1957 nr 37 poz. 160 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 22 czerwca 1957 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 4 listopada 1952 r. w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony zwierząt.
Dz.U. 1957 nr 37 poz. 159 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 5 czerwca 1957 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego Hel.
Dz.U. 1957 nr 37 poz. 158 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1957 r. w sprawie organizacji komisji dyscyplinarnych przy urzędach górniczych i postępowania dyscyplinarnego.
Dz.U. 1957 nr 36 poz. 157 uchylony Obwieszczenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 czerwca 1957 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 26 kwietnia 1948 r. o ochronie lasów nie stanowiących własności Państwa.
Dz.U. 1957 nr 36 poz. 156 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 1957 r. w sprawie obowiązków wytwórcy i importera w zakresie wprowadzania do obrotu środków farmaceutycznych oraz w sprawie obowiązków placówek naukowych w zakresie kontroli seryjnej tych środków.
Dz.U. 1957 nr 36 poz. 155 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 maja 1957 r. w sprawie czasów ochronnych dla zwierzyny łownej.
Dz.U. 1957 nr 36 poz. 154 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1957 r. w sprawie ośrodków zamiejscowych niektórych sądów wojewódzkich.
Dz.U. 1957 nr 36 poz. 153 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1957 r. w sprawie utworzenia Sądu Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim i Wydziału Zamiejscowego w Opatowie Sądu Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Dz.U. 1957 nr 36 poz. 152 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1957 r. w sprawie zmiany granic powiatów suskiego i wadowickiego w województwie krakowskim.
Dz.U. 1957 nr 35 poz. 151 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1957 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu zakładowym na rok 1957 w przedsiębiorstwach nieprzemysłowych podległych Ministrowi Żeglugi.
Dz.U. 1957 nr 35 poz. 150 uchylony Ustawa z dnia 29 maja 1957 r. o zmianie przepisów dekretu o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin.
Dz.U. 1957 nr 35 poz. 149 uchylony Ustawa z dnia 29 maja 1957 r. o zmianie przepisów dekretu o świadczeniach emerytalnych dla robotników zatrudnionych w zespołach formujących szkło.
Dz.U. 1957 nr 34 poz. 148 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1957 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu promieniowania jonizującego.
Dz.U. 1957 nr 33 poz. 147 uchylony Rozporządzenie Ministrów Rolnictwa i Zdrowia z dnia 10 maja 1957 r. w sprawie zwalczania bawełnicy korówki.
Dz.U. 1957 nr 33 poz. 146 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 maja 1957 r. w sprawie zmian w spisie dzikich zwierząt łownych.
Dz.U. 1957 nr 33 poz. 145 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 28 lutego 1957 r. w sprawie zmiany listy rzemiosł.
Dz.U. 1957 nr 33 poz. 144 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1957 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu zakładowym na rok 1957 w przedsiębiorstwach komunikacyjnych i geodezyjnych resortu gospodarki komunalnej.
Dz.U. 1957 nr 33 poz. 143 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1957 r. w sprawie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 19 listopada 1956 r. o radach robotniczych na przedsiębiorstwa usługowo-transportowe resortu żeglugi.
Dz.U. 1957 nr 32 poz. 142 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1957 r. w sprawie stawki podatku gruntowego od przychodów osiąganych z czynności furmaństwa.
Dz.U. 1957 nr 32 poz. 141 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1957 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych powiatów do jednego z okręgów gospodarczych, ustalenia norm przeciętnego przychodu szacunkowego z hektara gruntów oraz stawek podatku gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego.
Dz.U. 1957 nr 32 poz. 140 uznany za uchylony Ustawa z dnia 28 maja 1957 r. o zmianie dekretu o podatku gruntowym.
Dz.U. 1957 nr 32 poz. 139 uchylony Ustawa z dnia 28 maja 1957 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin.
Dz.U. 1957 nr 31 poz. 138 uchylony Ustawa z dnia 29 maja 1957 r. o szkółkach drzew i krzewów owocowych.
Dz.U. 1957 nr 31 poz. 137 obowiązujący Ustawa z dnia 29 maja 1957 r. o uregulowaniu spraw własności niektórych nieruchomości nierolniczych na Ziemiach Odzyskanych i na terenie b. W. M. Gdańska.
Dz.U. 1957 nr 31 poz. 136 uchylony Ustawa z dnia 29 maja 1957 r. o zmianie dekretu z dnia 25 października 1948 r. o reformie bankowej.
Dz.U. 1957 nr 31 poz. 135 uznany za uchylony Ustawa z dnia 29 maja 1957 r. o zmianie dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 r. o państwowym arbitrażu gospodarczym.
Dz.U. 1957 nr 31 poz. 134 uchylony Ustawa z dnia 29 maja 1957 r. o warunkowym zwolnieniu osób odbywających karę pozbawienia wolności.
Dz.U. 1957 nr 31 poz. 133 uznany za uchylony Ustawa z dnia 29 maja 1957 r. o zmianie przepisów prawa o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1957 nr 31 poz. 132 uchylony Ustawa z dnia 28 maja 1957 r. o sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych i działek budowlanych.
Dz.U. 1957 nr 31 poz. 131 uchylony Ustawa z dnia 28 maja 1957 r. o wyłączeniu spod publicznej gospodarki lokalami domów jednorodzinnych oraz lokali w domach spółdzielni mieszkaniowych.
Dz.U. 1957 nr 31 poz. 130 uchylony Ustawa z dnia 28 maja 1957 r. o utworzeniu urzędu Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej.
Dz.U. 1957 nr 30 poz. 129 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1957 r. w sprawie zmiany taryfy celnej przywozowej.
Dz.U. 1957 nr 29 poz. 128 Oświadczenie rządowe z dnia 14 maja 1957 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o statusie prawnym wojsk radzieckich czasowo stacjonowanych w Polsce, podpisanej w Warszawie dnia 17 grudnia 1956 r.
Dz.U. 1957 nr 29 poz. 127 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o statusie prawnym wojsk radzieckich czasowo stacjonowanych w Polsce, podpisana w Warszawie dnia 17 grudnia 1956 r.
Dz.U. 1957 nr 28 poz. 126 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 17 maja 1957 r. w sprawie egzaminów czeladniczych przy zasadniczych szkołach zawodowych.
Dz.U. 1957 nr 28 poz. 125 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 16 maja 1957 r. w sprawie poddania skór bydlęcych i końskich działaniu dekretu o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia.
Dz.U. 1957 nr 28 poz. 124 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 1957 r. w sprawie przyznania XXVI Międzynarodowym Targom w Poznaniu ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1957 nr 27 poz. 123 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 1957 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 29 września 1952 r. w sprawie zasad udzielania świadczeń przez zakłady społeczne służby zdrowia pracownikom twórczym.
Dz.U. 1957 nr 27 poz. 122 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 1957 r. w sprawie siedziby Sądu Powiatowego w Pajęcznie.
Dz.U. 1957 nr 27 poz. 121 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 1957 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie utworzenia Wydziałów dla Nieletnich (Sądów dla Nieletnich) w Sądach Powiatowych w Toruniu, Chrzanowie, Rybniku, Gliwicach i Głogowie.
Dz.U. 1957 nr 27 poz. 120 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 1957 r. w sprawie podwyższenia zasiłków rodzinnych.
Dz.U. 1957 nr 27 poz. 119 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 1957 r. w sprawie zaliczania nauczycieli do kategorii zatrudnienia.
Dz.U. 1957 nr 26 poz. 118 uchylony Rozporządzenie Ministrów Rolnictwa i Zdrowia z dnia 24 kwietnia 1957 r. w sprawie zwalczania stonki ziemniaczanej.
Dz.U. 1957 nr 26 poz. 117 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 1957 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania świadczeń rentowych przez repatriantów.
Dz.U. 1957 nr 26 poz. 116 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1957 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1952 r. w sprawie warunków i trybu nadawania stopni naukowych.
Dz.U. 1957 nr 25 poz. 115 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1957 z dnia 28 kwietnia 1957 r.
Dz.U. 1957 nr 24 poz. 114 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1957 r. w sprawie utworzenia Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1957 nr 24 poz. 113 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1957 r. w sprawie zmiany granic m.st. Warszawy oraz zmiany granic osiedla Zielonka w powiecie wołomińskim, województwie warszawskim.
Dz.U. 1957 nr 23 poz. 112 Oświadczenie rządowe z dnia 19 kwietnia 1957 r. w sprawie przystąpienia Indii do Międzynarodowej Konwencji Metrycznej, podpisanej w Sevres dnia 6 października 1921 r.
Dz.U. 1957 nr 23 poz. 111 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 1957 r. w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń rybaków-członków spółdzielni pracy.
Dz.U. 1957 nr 23 poz. 110 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1957 r. w sprawie niektórych zmian w zakresie wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1957 nr 23 poz. 109 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1957 r. w sprawie niektórych zmian w zakresie stosunku służbowego pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1957 nr 22 poz. 108 uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 1957 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu przepisów wprowadzających Kodeks Karny Wojska Polskiego.
Dz.U. 1957 nr 22 poz. 107 uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 1957 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu Kodeksu Karnego Wojska Polskiego.
Dz.U. 1957 nr 21 poz. 106 Oświadczenie rządowe z dnia 4 kwietnia 1957 r. w sprawie przystąpienia Argentyny i Królestwa Laosu do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1957 nr 21 poz. 105 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 1957 r. dotyczące zmian wprowadzonych do niektórych postanowień Konwencji w sprawie regulowania oczek sieci rybackich i wymiarów ryb, podpisanej w Londynie dnia 5 kwietnia 1946 r.
Dz.U. 1957 nr 21 poz. 104 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1957 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1955 r. w sprawie używania niektórych pojazdów mechanicznych.
Dz.U. 1957 nr 21 poz. 103 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1957 r. w sprawie przekazywania przez Państwo domów mieszkalnych na własność spółdzielni mieszkaniowych.
Dz.U. 1957 nr 20 poz. 102 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1957 r. dotyczące zmiany rozporządzenia z dnia 2 sierpnia 1949 r. w sprawie statystyki produkcji rolnej.
Dz.U. 1957 nr 20 poz. 101 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1957 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku dostaw zwierząt rzeźnych gospodarstw rolnych, położonych na terenie powiatu ustrzyckiego w części przyłączonej do Polski w 1951 r.
Dz.U. 1957 nr 20 poz. 100 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lutego 1957 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii, podpisanej w Belgradzie dnia 6 lipca 1956 r.
Dz.U. 1957 nr 20 poz. 99 wygaśnięcie aktu Umowa o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii podpisana w Belgradzie dnia 6 lipca 1956 r.
Dz.U. 1957 nr 19 poz. 98 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lutego 1957 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, podpisanej w Phenianie dnia 11 maja 1956 r.
Dz.U. 1957 nr 19 poz. 97 Oświadczenie rządowe z dnia 19 września 1956 r. dotyczące przystąpienia Polski do Traktatu Państwowego w sprawie odbudowy niezawisłej i demokratycznej Austrii, podpisanego w Wiedniu dnia 15 maja 1955 r.
Dz.U. 1957 nr 19 poz. 96 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 1957 r. w sprawie warunków przebywania obcych okrętów wojennych na obszarze morskich wód wewnętrznych wód terytorialnych i wód pasa przyległego.
Dz.U. 1957 nr 19 poz. 95 uchylony Umowa o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej podpisana w Phenianie dnia 11 maja 1956 r.
Dz.U. 1957 nr 19 poz. 94 obowiązujący Traktat Państwowy w sprawie odbudowy niezawisłej i demokratycznej Austrii podpisany w Wiedniu dnia 15 maja 1955 r.
Dz.U. 1957 nr 18 poz. 93 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 1957 r. w sprawie tabel stawek ryczałtu kwotowego podatków obrotowego i dochodowego od osób prowadzących niektóre zakłady rzemieślnicze.
Dz.U. 1957 nr 18 poz. 92 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 1957 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 8 grudnia 1956 r. w sprawie kart podatkowych dla drobnych rzemieślników.
Dz.U. 1957 nr 18 poz. 91 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu zakładowym na rok 1957 w przedsiębiorstwach geologicznych.
Dz.U. 1957 nr 17 poz. 90 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 19 marca 1957 r. w sprawie zwalczania płaszczyńca burakowego.
Dz.U. 1957 nr 17 poz. 89 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1957 r. w sprawie powoływania rad robotniczych w przedsiębiorstwach transportowych resortu Ministra Budownictwa.
Dz.U. 1957 nr 17 poz. 88 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 1957 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 2 listopada 1945 r. o służbie w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1957 nr 17 poz. 87 uchylony Ustawa z dnia 22 marca 1957 r. o zmianie ustawy o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych.
Dz.U. 1957 nr 17 poz. 86 uchylony Ustawa z dnia 22 marca 1957 r. o zmianach w organizacji i zakresie działania naczelnych organów administracji państwowej w niektórych gałęziach przemysłu, budownictwa i komunikacji.
Dz.U. 1957 nr 16 poz. 85 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1957 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 2 lipca 1955 r. w sprawie uposażenia członków korpusu technicznego pożarnictwa.
Dz.U. 1957 nr 16 poz. 84 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lutego 1957 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisanej w Warszawie dnia 30 czerwca 1956 r.
Dz.U. 1957 nr 16 poz. 83 wygaśnięcie aktu Umowa o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich podpisana w Warszawie dnia 30 czerwca 1956 r.
Dz.U. 1957 nr 15 poz. 82 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 1957 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1957 nr 15 poz. 81 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 marca 1957 r. w sprawie przyznawania dodatków do rent dla inwalidów wojennych i wojskowych nie pracujących i nie posiadających innego dochodu poza rentą oraz dla członków ich rodzin.
Dz.U. 1957 nr 15 poz. 80 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 marca 1957 r. w sprawie przekazania prezydiom rad narodowych uprawnień do wydawania zezwoleń na rozpatrywanie na podstawie dekretu z dnia 14 sierpnia 1954 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin spóźnionych wniosków o rentę.
Dz.U. 1957 nr 15 poz. 79 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 marca 1957 r. w sprawie przekazania prezydiom wojewódzkich rad narodowych uprawnień do przyznawania rent rodzinnych osobom pozostałym po uczestnikach ruchu podziemnego i partyzanckiego, poległych w walce o wyzwolenie Polski spod najazdu hitlerowskiego.
Dz.U. 1957 nr 15 poz. 78 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 lutego 1957 r. w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony roślin.
Dz.U. 1957 nr 15 poz. 77 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 4 marca 1957 r. w sprawie ochrony drzew i krzewów owocowych przed chorobami i szkodnikami.
Dz.U. 1957 nr 15 poz. 76 akt jednorazowy Ustawa z dnia 22 marca 1957 r. o umorzeniu zaległych roszczeń dodatkowych ze stosunku pracy.
Dz.U. 1957 nr 14 poz. 75 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 18 grudnia 1956 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej.
Dz.U. 1957 nr 13 poz. 74 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 1957 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 27 czerwca 1950 r. o ustroju adwokatury.
Dz.U. 1957 nr 13 poz. 73 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 1957 r. w sprawie ustalenia kandydatur na niektóre stanowiska w zakładach społecznych służby zdrowia.
Dz.U. 1957 nr 12 poz. 72 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 18 lutego 1957 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Kątach Rybackich.
Dz.U. 1957 nr 12 poz. 71 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 18 lutego 1957 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Łysicy.
Dz.U. 1957 nr 12 poz. 70 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 4 lutego 1957 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu handlowego w Szczecinie.
Dz.U. 1957 nr 12 poz. 69 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 1957 r. w sprawie siedziby Sądu Powiatowego w Siemianowicach Śląskich.
Dz.U. 1957 nr 12 poz. 68 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 lutego 1957 r. w sprawie zezwoleń na nabywanie materiałów wybuchowych przez zakłady gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1957 nr 12 poz. 67 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1957 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1952 r. w sprawie organizacji państwowych komisji arbitrażowych i trybu postępowania arbitrażowego.
Dz.U. 1957 nr 12 poz. 66 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1957 r. w sprawie państwowego zasobu archiwalnego.
Dz.U. 1957 nr 12 poz. 65 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 28 lutego 1957 r. o zarządzeniu wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr 54 z siedzibą w Wieluniu.
Dz.U. 1957 nr 11 poz. 64 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu zakładowym na rok 1957 w przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Prezesowi Centralnego Urzędu Naftowego.
Dz.U. 1957 nr 11 poz. 63 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu zakładowym na rok 1957 w przedsiębiorstwie Polskie Linie Lotnicze "Lot".
Dz.U. 1957 nr 11 poz. 62 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu zakładowym na rok 1957 w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych.
Dz.U. 1957 nr 11 poz. 61 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu zakładowym na rok 1957 w przedsiębiorstwach przemysłowych należących do resortów nieprzemysłowych.
Dz.U. 1957 nr 11 poz. 60 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie funduszu zakładowego na rok 1957 w przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Przemysłu Materiałów Budowlanych.
Dz.U. 1957 nr 11 poz. 59 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu zakładowym na rok 1957 w przedsiębiorstwach transportu samochodowego.
Dz.U. 1957 nr 11 poz. 58 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu zakładowym na rok 1957 w przedsiębiorstwach podległych Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
Dz.U. 1957 nr 11 poz. 57 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu zakładowym na rok 1957 w państwowych przedsiębiorstwach handlu wewnętrznego.
Dz.U. 1957 nr 11 poz. 56 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu zakładowym na rok 1957 w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.
Dz.U. 1957 nr 11 poz. 55 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu zakładowym na rok 1957 w przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Przemysłu Chemicznego.
Dz.U. 1957 nr 11 poz. 54 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu zakładowym na rok 1957 w przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Przemysłu Spożywczego.
Dz.U. 1957 nr 11 poz. 53 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie zasad tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Przemysłu Lekkiego.
Dz.U. 1957 nr 11 poz. 52 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu zakładowym na rok 1957 w przedsiębiorstwach podległych Ministrowi Hutnictwa.
Dz.U. 1957 nr 11 poz. 51 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu zakładowym na rok 1957 w przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Energetyki.
Dz.U. 1957 nr 11 poz. 50 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu zakładowym na rok 1957 w przedsiębiorstwach podległych Ministrowi Przemysłu Maszynowego.
Dz.U. 1957 nr 11 poz. 49 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu zakładowym na rok 1957 w przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Górnictwa Węglowego.
Dz.U. 1957 nr 11 poz. 48 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu zakładowym na rok 1957 w przedsiębiorstwach podległych głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1957 nr 11 poz. 47 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1957 r. w sprawie warunków, w jakich uważa się członków rodziny za pozostających na utrzymaniu pracownika (rencisty), oraz dochodu powodującego zawieszenie prawa do renty rodzinnej.
Dz.U. 1957 nr 10 poz. 46 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie ustalenia zawartości alkoholu w organizmie osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa w stanie nietrzeźwości.
Dz.U. 1957 nr 10 poz. 45 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 1957 r. w sprawie warunków dotyczących składu, jakości oraz metod badania środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych.
Dz.U. 1957 nr 10 poz. 44 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 7 lutego 1957 r. w sprawie ordynacji wyborczej do izb rzemieślniczych.
Dz.U. 1957 nr 10 poz. 43 Dekret z dnia 1 lutego 1957 r. o ustanowieniu "Wielkopolskiego Krzyża Powstańczego".
Dz.U. 1957 nr 10 poz. 42 uchylony Dekret z dnia 1 lutego 1957 r. w sprawie zmiany dekretu o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych.
Dz.U. 1957 nr 10 poz. 41 uchylony Dekret z dnia 19 stycznia 1957 r. o świadczeniach emerytalnych dla robotników zatrudnionych w zespołach formujących szkło.
Dz.U. 1957 nr 9 poz. 40 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 1956 r. w sprawie komisji społeczno-lekarskich do spraw przymusowego leczenia alkoholików.
Dz.U. 1957 nr 9 poz. 39 uchylony Rozporządzenie Ministra Energetyki z dnia 29 grudnia 1956 r. w sprawie ustanowienia nadzoru państwowego nad niektórymi stałymi zbiornikami ciśnieniowymi oraz sposobu wykonywania nadzoru przez organy dozoru technicznego nad stałymi zbiornikami ciśnieniowymi.
Dz.U. 1957 nr 9 poz. 38 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 grudnia 1956 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 15 września 1951 r. w sprawie utworzenia studiów przygotowawczych w niektórych szkołach wyższych.
Dz.U. 1957 nr 9 poz. 37 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz organów właściwych do wydawania decyzji o umarzaniu oraz o udzielaniu ulg w spłacaniu należności przysługujących instytucjom ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1957 nr 9 poz. 36 Oświadczenie rządowe z dnia 16 listopada 1956 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu Komunikacyjnego między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką, podpisanego w Pradze dnia 13 stycznia 1956 r.
Dz.U. 1957 nr 9 poz. 35 obowiązujący Układ komunikacyjny między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką podpisany w Pradze dnia 13 stycznia 1956 r.
Dz.U. 1957 nr 8 poz. 34 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1957 r. w sprawie zmiany granic miast: Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim, województwie lubelskim, Mieroszów w powiecie wałbrzyskim i Świebodzice w powiecie świdnickim, województwie wrocławskim.
Dz.U. 1957 nr 8 poz. 33 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1957 r. w sprawie utworzenia miasta Opole Lubelskie w powiecie opolsko-lubelskim, województwie lubelskim.
Dz.U. 1957 nr 8 poz. 32 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1957 r. w sprawie zmiany granic powiatów konińskiego i słupeckiego w województwie poznańskim.
Dz.U. 1957 nr 8 poz. 31 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1957 r. w sprawie utworzenia osiedli w województwach katowickim i wrocławskim.
Dz.U. 1957 nr 8 poz. 30 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1957 r. w sprawie zmiany granic osiedli Nałęczów w powiecie puławskim, województwie lubelskim i Skalmierzyce Nowe w powiecie ostrowskim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1957 nr 8 poz. 29 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1957 r. w sprawie zmiany granic niektórych województw.
Dz.U. 1957 nr 8 poz. 28 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1957 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwach: lubelskim, opolskim, rzeszowskim, warszawskim i wrocławskim.
Dz.U. 1957 nr 8 poz. 27 uchylony Dekret z dnia 19 stycznia 1957 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin.
Dz.U. 1957 nr 7 poz. 26 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 1957 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 26 października 1950 r. o podatku dochodowym.
Dz.U. 1957 nr 7 poz. 25 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1956 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym.
Dz.U. 1957 nr 6 poz. 24 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1957 r. w sprawie rozszerzenia odpowiedzialności Państwowego Zakładu Ubezpieczeń w obowiązkowym ubezpieczeniu budynków.
Dz.U. 1957 nr 6 poz. 23 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 1 lutego 1957 r. o zarządzeniu ponownych wyborów w okręgu wyborczym nr 37 z siedzibą w Nowym Sączu.
Dz.U. 1957 nr 5 poz. 22 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1957 r. w sprawie utworzenia miasta Zelów w powiecie łaskim, województwie łódzkim.
Dz.U. 1957 nr 5 poz. 21 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1957 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów.
Dz.U. 1957 nr 4 poz. 20 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 16 stycznia 1957 r. w sprawie zasad i trybu zaliczenia niektórych okresów do okresów zatrudnienia.
Dz.U. 1957 nr 4 poz. 19 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 1957 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy na rok 1957.
Dz.U. 1957 nr 4 poz. 18 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 stycznia 1957 r. w sprawie zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą osób podlegających obowiązkowi wojskowemu.
Dz.U. 1957 nr 4 poz. 17 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1957 r. w sprawie utworzenia Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energo-Mechanicznych.
Dz.U. 1957 nr 4 poz. 16 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1957 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury.
Dz.U. 1957 nr 3 poz. 15 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1956 r. w sprawie ustalenia obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Zakopanem Sądu Powiatowego w Nowym Targu.
Dz.U. 1957 nr 3 poz. 14 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1956 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sąd Powiatowy w Koźlu.
Dz.U. 1957 nr 3 poz. 13 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1956 r. o utworzeniu Wydziałów dla Nieletnich (Sądów dla Nieletnich) w Sądach Powiatowych w Elblągu, Chełmie, Jaśle i Wałbrzychu oraz o zniesieniu Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Krośnie.
Dz.U. 1957 nr 3 poz. 12 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1957 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 22 marca 1952 r. w sprawie zaopatrzenia dla byłych właścicieli i dzierżawców aptek przejętych na własność Państwa.
Dz.U. 1957 nr 3 poz. 11 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1957 r. w sprawie przywrócenia niektórym osobom uprawnień emerytalnych z państwowego systemu emerytalnego.
Dz.U. 1957 nr 2 poz. 10 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 14 grudnia 1956 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o włączeniu niedokrwistości zakaźnej koni do chorób podlegających obowiązkowi zgłaszania i o zwalczaniu tej choroby.
Dz.U. 1957 nr 2 poz. 9 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 31 grudnia 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1947 r. o właściwości władz przemysłowych oraz o trybie i warunkach udzielania zezwoleń na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych.
Dz.U. 1957 nr 2 poz. 8 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1956 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób wykonujących niektóre przemysły i usługi bądź trudniących się handlem.
Dz.U. 1957 nr 1 poz. 7 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1954 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.
Dz.U. 1957 nr 1 poz. 6 uchylony Dekret z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych.
Dz.U. 1957 nr 1 poz. 5 uchylony Dekret z dnia 31 grudnia 1956 r. o zmianie dekretu o uchwaleniu i wykonywaniu budżetu Państwa.
Dz.U. 1957 nr 1 poz. 4 uchylony Dekret z dnia 31 grudnia 1956 r. o zmianie dekretu z dnia 21 października 1945 r. o urzędach górniczych.
Dz.U. 1957 nr 1 poz. 3 uchylony Dekret z dnia 31 grudnia 1956 r. o uzupełnieniu przepisów o zniesieniu fundacji.
Dz.U. 1957 nr 1 poz. 2 uchylony Dekret z dnia 31 grudnia 1956 r. o zmianie niektórych przepisów Kodeksu Karnego Wojska Polskiego.
Dz.U. 1957 nr 1 poz. 1 uchylony Dekret z dnia 31 grudnia 1956 r. o wyłączeniu z województw miast: Krakowa, Poznania i Wrocławia oraz nadaniu miejskim radom narodowym tych miast uprawnień wojewódzkich rad narodowych.