Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1953 nr 117 poz. 1525 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1953 nr 117 poz. 1524 uchylony Okólnik nr 181 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1953 r. w sprawie stwierdzenia na podstawie dowodów osobistych i tymczasowych zaświadczeń tożsamości obywatelstwa polskiego, podstawowych danych z aktu urodzenia oraz miejsca zamieszkania.
M.P. 1953 nr 117 poz. 1523 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 24 grudnia 1953 r. w sprawie trybu i warunków uruchamiania stołówek pracowniczych oraz zwiększania liczby konsumentów w tych stołówkach.
M.P. 1953 nr 117 poz. 1522 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 grudnia 1953 r. w sprawie podziału Wydziału Mechanicznego oraz innych zmian organizacyjnych na Politechnice Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach.
M.P. 1953 nr 117 poz. 1521 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1953 r. w sprawie zasad sprawozdawczości banków finansujących inwestycje w zakresie finansowania i kontroli inwestycji oraz działalności przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego.
M.P. 1953 nr 117 poz. 1520 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 163 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1953 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych dla pracowników w dziale Urzędu Rady Ministrów.
M.P. 1953 nr 117 poz. 1519 uchylony wykazem Uchwała nr 975 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1953 r. w sprawie organizowania repatriacji.
M.P. 1953 nr 117 poz. 1518 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 24 listopada 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 117 poz. 1517 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 listopada 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 117 poz. 1516 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 listopada 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 117 poz. 1515 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 listopada 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 117 poz. 1514 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 listopada 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 116 poz. 1513 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1953 nr 116 poz. 1512 uchylony Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 11 grudnia 1953 r. w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów).
M.P. 1953 nr 116 poz. 1511 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 8 grudnia 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1953 nr 116 poz. 1510 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 8 grudnia 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1953 nr 116 poz. 1509 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 8 grudnia 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1953 nr 116 poz. 1508 Zarządzenie Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 14 grudnia 1953 r. zmieniające zarządzenie z dnia 8 sierpnia 1953 r. w sprawie kosztów dodatkowych z tytułu zatrudnienia robotników zamiejscowych.
M.P. 1953 nr 116 poz. 1507 Zarządzenie Ministra Przemysłu Drzewnego i Papierniczego z dnia 16 grudnia 1953 r. w sprawie zastępstwa sądowego przedsiębiorstw podległych Ministrowi Przemysłu Drzewnego i Papierniczego.
M.P. 1953 nr 116 poz. 1506 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa z dnia 15 grudnia 1953 r. w sprawie ustalenia wykazu średnich szkół zawodowych podległych Ministrowi Górnictwa, których absolwenci podlegają w 1954 r. przepisom ustawy o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.
M.P. 1953 nr 116 poz. 1505 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 1953 r. w sprawie przekazania uprawnienia do składania wniosków o umorzenie niektórych prywatnoprawnych wierzytelności państwowych.
M.P. 1953 nr 116 poz. 1504 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1953 r. w sprawie rachunkowości budżetowej w okresie zakończenia i rozpoczęcia roku budżetowego.
M.P. 1953 nr 116 poz. 1503 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 1953 r. w sprawie zaniechania obliczania niewidomym zwyżek w podatku od wynagrodzeń.
M.P. 1953 nr 116 poz. 1502 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 1953 r. w sprawie trybu oraz sposobu rozliczania różnic budżetowych powstających przy sprzedaży cegły w 1954 r.
M.P. 1953 nr 116 poz. 1501 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1953 r. zmieniające zarządzenie z dnia 30 czerwca 1952 r. w sprawie środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych.
M.P. 1953 nr 116 poz. 1500 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1953 r. w sprawie wysokości i trybu regulowania podatku obrotowego oraz fakturowania produktów przeznaczonych na eksport.
M.P. 1953 nr 116 poz. 1499 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 178 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1953 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników administracyjnych akademii medycznych w dziale Ministerstwa Zdrowia.
M.P. 1953 nr 115 poz. 1498 Instrukcja Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 18 grudnia 1953 r. w sprawie oznaczenia ilości i zawartości ekstraktu w brzeczce gorącej oraz sprawdzania zapasów piwa.
M.P. 1953 nr 115 poz. 1497 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 17 grudnia 1953 r. w sprawie ustalenia wykazu szkół i kursów kształcenia kadr pedagogicznych, których absolwenci podlegają w 1954 r. przepisom ustawy o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.
M.P. 1953 nr 115 poz. 1496 uchylony wykazem Uchwała nr 940 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1953 r. o zmianie instrukcji nr 2 w sprawie składu, podziału pracy i trybu działania prezydiów rad narodowych i instrukcji nr 8 w sprawie organizacji wewnętrznej i etatów wydziałów prezydiów rad narodowych.
M.P. 1953 nr 115 poz. 1495 uchylony Uchwała nr 939 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1953 r. zmieniająca uchwałę z dnia 3 czerwca 1953 r. w sprawie właściwości organów do ustalania niektórych cen, opłat i stawek taryfowych oraz w sprawie zasad i trybu składania wniosków o ustalenie cen, opłat i stawek taryfowych oraz określenie wytycznych do ich ustalenia.
M.P. 1953 nr 114 poz. 1494 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1953 nr 114 poz. 1493 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1953 nr 114 poz. 1492 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Przodownika Pracy".
M.P. 1953 nr 114 poz. 1491 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1953 nr 114 poz. 1490 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 1953 r. w sprawie nadania odznaki "Za wzorową pracę w służbie zdrowia".
M.P. 1953 nr 114 poz. 1489 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 grudnia 1953 r. w sprawie utworzenia na uniwersytetach studiów praktycznej nauki języków obcych.
M.P. 1953 nr 114 poz. 1488 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 1953 r. w sprawie zasad odprowadzania przeznaczonej na finansowanie inwestycji części amortyzacji środków trwałych przedsiębiorstw państwowych działających na zasadach rozrachunku gospodarczego.
M.P. 1953 nr 114 poz. 1487 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 11 grudnia 1953 r. zmieniające zarządzenie z dnia 1 października 1951 r. w sprawie należytego zagospodarowania zbędnych obrabiarek do metali i drewna.
M.P. 1953 nr 114 poz. 1486 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 11 grudnia 1953 r. zmieniające zarządzenie z dnia 30 lipca 1952 r. w sprawie należytego zagospodarowania zbędnych maszyn, urządzeń i sprzętu mechanicznego do robót ziemnych, budowlanych i montażowych.
M.P. 1953 nr 114 poz. 1485 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 1953 r. w sprawie podziału globalnej kwoty amortyzacji środków trwałych na rok 1954.
M.P. 1953 nr 114 poz. 1484 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 176 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1953 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników administracyjnych ośrodków szkoleniowych prezydiów wojewódzkich rad narodowych.
M.P. 1953 nr 113 poz. 1483 uznany za uchylony Zarządzenie nr 33 Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1953 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych.
M.P. 1953 nr 113 poz. 1482 uchylony Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów).
M.P. 1953 nr 113 poz. 1481 uchylony Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 16 listopada 1953 r. w sprawie zniesienia na terenie m. st. Warszawy oraz niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów).
M.P. 1953 nr 113 poz. 1480 uchylony Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 7 listopada 1953 r. w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów).
M.P. 1953 nr 113 poz. 1479 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1953 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych terenów do bażantarni, zwierzyńców oraz rezerwatów.
M.P. 1953 nr 113 poz. 1478 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 1953 r. w sprawie zasad i trybu odbioru robót budowlano-montażowych objętych planem inwestycyjnym przez jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej.
M.P. 1953 nr 113 poz. 1477 uchylony wykazem Uchwała nr 952 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1953 r. o zmianie uchwały nr 325 z dnia 29 kwietnia 1953 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania budżetu państwa.
M.P. 1953 nr 113 poz. 1476 uchylony wykazem Uchwała nr 945 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1953 r. w sprawie przekazania Prezesowi Centralnego Urzędu Kinematografii uprawnień Ministra Kultury i Sztuki, wynikających z dekretu z dnia 16 września 1953 r. o szkolnictwie artystycznym, w stosunku do Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi.
M.P. 1953 nr 112 poz. 1475 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1953 nr 112 poz. 1474 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Przodownika Pracy".
M.P. 1953 nr 112 poz. 1473 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1953 nr 112 poz. 1472 Pismo okólne nr 171 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1953 r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy opartego na nakazie pracy z absolwentem średniej szkoły zawodowej lub szkoły wyższej.
M.P. 1953 nr 112 poz. 1471 Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 20 listopada 1953 r. w sprawie zastępstwa sądowego przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Poczt i Telegrafów.
M.P. 1953 nr 112 poz. 1470 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2 października 1953 r. w sprawie trybu zawierania umów ze zwerbowanymi robotnikami.
M.P. 1953 nr 112 poz. 1469 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych z tytułu obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości przypadającego od nieruchomości pozostających we władaniu okręgowych zarządów dróg wodnych, podległych im rejonów dróg wodnych oraz rejonów eksploatacji dróg publicznych.
M.P. 1953 nr 111 poz. 1468 uchylony Instrukcja Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 1953 r. w sprawie doboru kandydatów na dwuletnie studia przygotowawcze do szkół wyższych.
M.P. 1953 nr 111 poz. 1467 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 164 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych w dziale Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego dla pracowników administracyjnych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
M.P. 1953 nr 111 poz. 1466 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 161 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1953 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych w dziale Urzędu Rady Ministrów dla pracowników Państwowej Komisji Cen przy Radzie Ministrów.
M.P. 1953 nr 110 poz. 1465 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1953 nr 110 poz. 1464 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 24 listopada 1953 r. w sprawie zamówień udzielanych przez organy podległe Ministrowi Leśnictwa.
M.P. 1953 nr 110 poz. 1463 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 listopada 1953 r. w sprawie zasad dokonywania zakupów niektórych artykułów spożywczych oraz kwiatów przez przedsiębiorstwa handlu detalicznego i jednostki prowadzące żywienie zbiorowe.
M.P. 1953 nr 110 poz. 1462 uchylony Uchwała nr 925 Prezydium Rządu z dnia 28 listopada 1953 r. o zmianie uchwały z dnia 10 stycznia 1953 r. w sprawie zasad bankowej kontroli płac w państwowych i spółdzielczych przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych i usługowych na rozrachunku gospodarczym.
M.P. 1953 nr 110 poz. 1461 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 9 grudnia 1953 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1953 nr 109 poz. 1460 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1953 nr 109 poz. 1459 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1953 nr 109 poz. 1458 Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 13 listopada 1953 r. w sprawie obniżenia wysokości obowiązkowych dostaw mleka za 1953 r. w niektórych gminach i gromadach powiatu cieszyńskiego województwa stalinogrodzkiego.
M.P. 1953 nr 109 poz. 1457 Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 27 października 1953 r. w sprawie zastępstwa sądowego przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Skupu.
M.P. 1953 nr 109 poz. 1456 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 9 listopada 1953 r. w sprawie granic terytorialnych pomiędzy sródlądowymi drogami wodnymi a drogami morskimi.
M.P. 1953 nr 109 poz. 1455 Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 listopada 1953 r. w sprawie zastępstwa sądowego przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Szkolnictwa Wyższego.
M.P. 1953 nr 109 poz. 1454 uznany za uchylony Zarządzenie nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1953 r. w sprawie zastępstwa sądowego przedsiębiorstw państwowych podległych Centralnemu Urzędowi Geologii.
M.P. 1953 nr 108 poz. 1453 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1953 nr 108 poz. 1452 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1953 nr 108 poz. 1451 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1953 nr 108 poz. 1450 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Przodownika Pracy".
M.P. 1953 nr 108 poz. 1449 uchylony Zarządzenie Ministra Hutnictwa z dnia 17 listopada 1953 r. w sprawie trybu zaopatrywania w surowce wtórne wyrobów ogniotrwałych.
M.P. 1953 nr 108 poz. 1448 uchylony Zarządzenie Ministra Hutnictwa z dnia 10 listopada 1953 r. w sprawie gospodarowania surowcami wtórnymi wyrobów ogniotrwałych.
M.P. 1953 nr 108 poz. 1447 Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 16 września 1953 r. w sprawie wynagrodzenia szkód wyrządzonych przez jednostki wojskowe w związku z używaniem terenów i gruntów oraz kwater przejściowych w czasie pokoju.
M.P. 1953 nr 108 poz. 1446 uchylony wykazem Uchwała nr 891 Prezydium Rządu z dnia 19 listopada 1953 r. w sprawie ustalenia części zysków przeznaczonych na utworzenie funduszu zakładowego w roku 1953.
M.P. 1953 nr 107 poz. 1445 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1953 nr 107 poz. 1444 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1953 nr 107 poz. 1443 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Przodownika Pracy".
M.P. 1953 nr 107 poz. 1442 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1953 nr 107 poz. 1441 uchylony Okólnik Ministra Finansów z dnia 7 listopada 1953 r. w sprawie pobierania przez jednostki budżetowe gotówki z placówek pocztowych.
M.P. 1953 nr 107 poz. 1440 uchylony Zarządzenie nr 32 Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1953 r. w sprawie upoważnienia Komendanta Głównego Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" do udzielania zamówień osobom nie wymienionym w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług.
M.P. 1953 nr 107 poz. 1439 Zarządzenie Ministra Kolei z dnia 24 października 1953 r. w sprawie zastępstwa sądowego przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Kolei.
M.P. 1953 nr 107 poz. 1438 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 5 listopada 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1953 nr 107 poz. 1437 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 5 listopada 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1953 nr 107 poz. 1436 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 5 listopada 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1953 nr 107 poz. 1435 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 30 września 1953 r. zmieniające zarządzenie z dnia 1 stycznia 1951 r. w sprawie zmiany zarządzenia o utworzeniu rejonowych przedsiębiorstw lasów państwowych.
M.P. 1953 nr 107 poz. 1434 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 13 listopada 1953 r. w sprawie utworzenia katedr podstaw marksizmu-leninizmu w wyższych szkołach artystycznych.
M.P. 1953 nr 107 poz. 1433 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 listopada 1953 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie.
M.P. 1953 nr 107 poz. 1432 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 18 listopada 1953 r. w sprawie zakazu wywożenia koleją kruszywa naturalnego poza granice niektórych województw.
M.P. 1953 nr 107 poz. 1431 uznany za uchylony Zarządzenie nr 158 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1953 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych w dziale Ministerstwa Handlu Wewnętrznego dla pracowników Centralnego Zarządu Transportu.
M.P. 1953 nr 107 poz. 1430 uchylony Uchwała nr 877 Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1953 r. w sprawie rodzajów stypendiów państwowych, warunków i trybu ich przyznawania w szkołach wyższych oraz w sprawie trybu zatwierdzania państwowych planów stypendialnych.
M.P. 1953 nr 106 poz. 1429 uchylony Pismo okólne nr 30 Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1953 r. w sprawie tymczasowego regulaminu premiowania maszynistek.
M.P. 1953 nr 106 poz. 1428 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 12 listopada 1953 r. zmieniające zarządzenie z dnia 20 lutego 1953 r. w sprawie określenia rodzajów, gatunków oraz norm zużycia surowców do wypieku pieczywa (receptury) i norm wydajności wypieku.
M.P. 1953 nr 106 poz. 1427 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 1953 r. w sprawie terminów złożenia rocznych sprawozdań finansowych za rok 1953.
M.P. 1953 nr 106 poz. 1426 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 listopada 1953 r. w sprawie zagospodarowania zbędnych obrabiarek do metali i drewna, ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych oraz maszyn, urządzeń i sprzętu do robót budowlanych i montażowych.
M.P. 1953 nr 106 poz. 1425 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 156 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1953 r. w sprawie przekazywania i ochrony znaków geodezyjnych.
M.P. 1953 nr 106 poz. 1424 uchylony Uchwała nr 699 Rady Ministrów z dnia 24 września 1953 r. w sprawie opłat elektryfikacyjnych pobieranych w 1953 r. przy powszechnej elektryfikacji.
M.P. 1953 nr 106 poz. 1423 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 listopada 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 106 poz. 1422 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 listopada 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 106 poz. 1421 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 listopada 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 106 poz. 1420 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 listopada 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 106 poz. 1419 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 listopada 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 106 poz. 1418 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 listopada 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 105 poz. 1417 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 listopada 1953 r. w sprawie zastępstwa sądowego przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Zdrowia.
M.P. 1953 nr 105 poz. 1416 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 11 listopada 1953 r. w sprawie udzielania zezwoleń na czas ograniczony na prowadzenie przedsiębiorstw w zakresie handlu zagranicznego.
M.P. 1953 nr 105 poz. 1415 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 1953 r. w sprawie różnic kasowych powstałych przy wykonywaniu funkcji kasowych przez jednostki budżetowe.
M.P. 1953 nr 105 poz. 1414 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 listopada 1953 r. zmieniające zarządzenie z dnia 12 sierpnia 1952 r. w sprawie utworzenia delegatur okręgowych Państwowej Inspekcji Gospodarki Materiałowej, ich organizacji i zakresu działania.
M.P. 1953 nr 105 poz. 1413 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 157 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1953 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników w dziale Ministerstwa Finansów.
M.P. 1953 nr 105 poz. 1412 uchylony Uchwała nr 736 Prezydium Rządu z dnia 24 września 1953 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów uchwały nr 15 Prezydium Rządu z dnia 3 stycznia 1953 r. na nauczycieli szkół artystycznych i liceów bibliotekarskich.
M.P. 1953 nr 105 poz. 1411 uchylony wykazem Uchwała nr 814 Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1953 r. w sprawie wypłaty uposażenia przewodniczącym, zastępcom przewodniczących i sekretarzom prezydiów rad narodowych w przypadku odwołania.
M.P. 1953 nr 104 poz. 1410 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 31 października 1953 r. w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów).
M.P. 1953 nr 104 poz. 1409 uchylony Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 27 października 1953 r. w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów).
M.P. 1953 nr 104 poz. 1408 uchylony Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 16 października 1953 r. w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów).
M.P. 1953 nr 104 poz. 1407 uchylony Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 6 października 1953 r. w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów).
M.P. 1953 nr 104 poz. 1406 uchylony Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 2 października 1953 r. w sprawie zniesienia na terenie powiatu augustowskiego obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów).
M.P. 1953 nr 104 poz. 1405 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 5 października 1953 r. w sprawie upoważnienia do udzielania zamówień osobom nie wymienionym w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług, do zwalniania od obowiązku zabezpieczania umów i do udzielania zaliczek oraz w sprawie sposobu udzielania zamówień w trybie bezprzetargowym.
M.P. 1953 nr 104 poz. 1404 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 30 października 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1953 nr 104 poz. 1403 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 28 października 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1953 nr 104 poz. 1402 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 31 października 1953 r. w sprawie przekazania prezydiom wojewódzkich rad narodowych uprawnień do ustalania opłat za niektóre usługi rzemieślnicze świadczone na rzecz ludności.
M.P. 1953 nr 104 poz. 1401 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 7 listopada 1953 r. w sprawie ograniczenia stosowania wyrobów ze stali walcowanej.
M.P. 1953 nr 104 poz. 1400 uchylony Uchwała nr 824 Prezydium Rządu z dnia 2 listopada 1953 r. zmieniająca uchwałę z dnia 12 września 1953 r. w sprawie usprawnienia gospodarki kruszywem naturalnym i jego przewozów drogą kolejową.
M.P. 1953 nr 104 poz. 1399 uchylony wykazem Uchwała nr 695 Rady Ministrów z dnia 24 września 1953 r. w sprawie zniesienia komitetów bibliotecznych.
M.P. 1953 nr 103 poz. 1398 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 9 listopada 1953 r. zmieniające zarządzenie z dnia 4 sierpnia 1953 r. w sprawie zasad obrotu opakowaniami stosowanymi przy dostawach towaru dokonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Handlu Wewnętrznego.
M.P. 1953 nr 103 poz. 1397 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego z dnia 29 października 1953 r. w sprawie zasad obrotu opakowaniami stosowanymi przy dostawach towaru, dokonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego.
M.P. 1953 nr 103 poz. 1396 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 listopada 1953 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
M.P. 1953 nr 103 poz. 1395 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 1953 r. w sprawie terminu zgłaszania niektórych wierzytelności oraz w sprawie zasad likwidacji udziałów w rachunku "polskim" byłych spółdzielni kredytowych.
M.P. 1953 nr 103 poz. 1394 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 października 1953 r. w sprawie ustalenia regulaminu ochotniczej i obowiązkowej zakładowej straży pożarnej.
M.P. 1953 nr 103 poz. 1393 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 154 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1953 r. w sprawie utworzenia czasowych stanowisk służbowych w Ministerstwie Kolei.
M.P. 1953 nr 103 poz. 1392 uchylony wykazem Zarządzenie nr 155 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1953 r. w sprawie utworzenia referatów geologicznych w prezydiach wojewódzkich rad narodowych oraz w Prezydiach Rad Narodowych m. st. Warszawy i m. Łodzi.
M.P. 1953 nr 102 poz. 1391 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1953 nr 102 poz. 1390 Zarządzenie Ministrów Finansów oraz Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 4 listopada 1953 r. zmieniające zarządzenie z dnia 20 stycznia 1953 r. w sprawie zasad i trybu realizowania należności za usługi transportowe, świadczone przez przewoźników nie uspołecznionych.
M.P. 1953 nr 102 poz. 1389 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 października 1953 r. w sprawie zrównania niektórych płatności z płacami przy dokonywaniu rozliczeń za dostawy, usługi i roboty między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1953 nr 102 poz. 1388 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 6 listopada 1953 r. w sprawie trybu sporządzania podrozdzielników pojazdów samochodowych oraz trybu realizacji przydziałów pojazdów samochodowych.
M.P. 1953 nr 102 poz. 1387 uznany za uchylony Zarządzenie nr 153 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 1953 r. w sprawie zniesienia Delegatury Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego w Krakowie dla Spraw Szkolenia Zawodowego w Zespole "Nowa Huta".
M.P. 1953 nr 101 poz. 1386 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 1953 r. w sprawie rozliczeń przedsiębiorstw państwowych działających według zasad rozrachunku gospodarczego z budżetami terenowymi w roku 1954.
M.P. 1953 nr 101 poz. 1385 Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Finansów z dnia 21 października 1953 r. w sprawie ustalenia zadań i obowiązków wydziałów rolnictwa i leśnictwa prezydiów rad narodowych, Banku Rolnego i Narodowego Banku Polskiego w zakresie gospodarki finansowej spółdzielni produkcyjnych.
M.P. 1953 nr 101 poz. 1384 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów z dnia 29 października 1953 r. w sprawie zasad oraz trybu planowania i zatwierdzania inwestycji nie scentralizowanych limitowych.
M.P. 1953 nr 101 poz. 1383 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 147 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 1953 r. zmieniające zarządzenie z dnia 22 lutego 1951 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników w dziale Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.
M.P. 1953 nr 101 poz. 1382 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 29 października 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 101 poz. 1381 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 29 października 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 101 poz. 1380 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 26 października 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 100 poz. 1379 uchylony Instrukcja Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1953 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania księgowych-rewidentów, powołanych do rewizji przedsiębiorstw państwowych.
M.P. 1953 nr 100 poz. 1378 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 maja 1953 r. zmieniające zarządzenie z dnia 16 sierpnia 1952 r. w sprawie opłat wstępu do muzeów podległych Ministrowi Kultury i Sztuki.
M.P. 1953 nr 100 poz. 1377 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 29 października 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 100 poz. 1376 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 26 października 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 100 poz. 1375 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 października 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 100 poz. 1374 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 października 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 100 poz. 1373 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 października 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 100 poz. 1372 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 września 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 99 poz. 1371 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1953 nr 99 poz. 1370 uchylony wykazem Obwieszczenie Przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z dnia 6 października 1953 r. dotyczące ogłoszenia wytycznych Prezydium Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z dnia 5 października 1953 r. w sprawie składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego.
M.P. 1953 nr 99 poz. 1369 uchylony wykazem Obwieszczenie Przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z dnia 6 października 1953 r. dotyczące ogłoszenia uchwały nr 4 Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z dnia 3 października 1953 r. w sprawie zasad przyznawania tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego.
M.P. 1953 nr 99 poz. 1368 uchylony wykazem Obwieszczenie Przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z dnia 6 października 1953 r. dotyczące ogłoszenia uchwały nr 3 Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z dnia 3 października 1953 r. w sprawie zasad przyznawania w przypadkach wyjątkowych tytułu naukowego docenta inżynierom-magistrom pełniącym obowiązki samodzielnych pracowników nauki w szkołach wyższych i instytutach naukowo-badawczych.
M.P. 1953 nr 99 poz. 1367 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 1953 r. zmieniające zarządzenie z dnia 4 października 1951 r. w sprawie sposobu wystawiania recept przez lekarzy.
M.P. 1953 nr 99 poz. 1366 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 1953 r. w sprawie ustalenia dyscypliny podstawowej egzaminów kandydackich w zakresie nauk medycznych i farmaceutycznych.
M.P. 1953 nr 99 poz. 1365 obowiązujący Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 października 1953 r. w sprawie warunków odbywania studiów wyższych oraz uzyskiwania dyplomów ich ukończenia w charakterze eksternistów przez nauczycieli i pracowników kulturalno-oświatowych.
M.P. 1953 nr 99 poz. 1364 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 października 1953 r. w sprawie składania egzaminów i uzyskiwania dyplomów ukończenia studiów wyższych w charakterze eksternistów przez osoby skreślone z ostatniego roku studiów wskutek niezachowania terminów uzyskania dyplomu.
M.P. 1953 nr 99 poz. 1363 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1953 r. w sprawie rozliczeń z budżetem centralnym z tytułu wpłat z zysku i pokrywania strat oraz z tytułu środków obrotowych jednostek podległych Centralnemu Zarządowi Obrotu Zwierzętami Rzeźnymi.
M.P. 1953 nr 99 poz. 1362 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 1953 r. w sprawie objęcia bezakceptową formą rozliczeń za usługi deratyzacyjne, dezynsekcyjne i dezynfekcyjne.
M.P. 1953 nr 99 poz. 1361 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 1953 r. w sprawie udzielenia przez banki specjalne kredytów gwarancyjnych dla przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego.
M.P. 1953 nr 99 poz. 1360 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 143 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 1953 r. zmieniające zarządzenie z dnia 10 marca 1952 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników w dziale Ministerstwa Leśnictwa.
M.P. 1953 nr 98 poz. 1359 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 12 października 1953 r. zmieniające zarządzenie z dnia 31 lipca 1952 r. w sprawie trybu odbioru robót budowlanych i instalacyjnych.
M.P. 1953 nr 98 poz. 1358 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 października 1953 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie.
M.P. 1953 nr 98 poz. 1357 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 października 1953 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie.
M.P. 1953 nr 98 poz. 1356 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 października 1953 r. w sprawie organizacji studiów w wyższych szkołach sztuk plastycznych.
M.P. 1953 nr 98 poz. 1355 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 października 1953 r. w sprawie utworzenia katedry na Politechnice Warszawskiej.
M.P. 1953 nr 98 poz. 1354 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 października 1953 r. w sprawie zmian organizacyjnych na uniwersytetach.
M.P. 1953 nr 98 poz. 1353 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 1953 r. zmieniające zarządzenie z dnia 21 marca 1952 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu rejestracji i kontroli przestrzegania dyscypliny finansowej w zakresie etatów, stawek i funduszu płac, jak również zakresu działania poszczególnych organów rejestrujących oraz banków.
M.P. 1953 nr 98 poz. 1352 Zarządzenie nr 141 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 1953 r. w sprawie ewidencjonowania i badania kosztów robót budowlano-montażowych wykonywanych w okresie zimowym 1953/54 r.
M.P. 1953 nr 97 poz. 1351 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 30 września 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1953 nr 97 poz. 1350 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 30 września 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1953 nr 97 poz. 1349 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 30 września 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1953 nr 97 poz. 1348 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 17 października 1953 r. w sprawie przekazania dyrektorom zarządów przemysłu uprawnień w zakresie ustanawiania i odwoływania pełnomocników oraz ustalania granic umocowania zastępców dyrektora i pełnomocników.
M.P. 1953 nr 97 poz. 1347 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów i Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 29 września 1953 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów uchwały nr 17 Prezydium Rządu z dnia 10 stycznia 1952 r. na Przedsiębiorstwo Poszukiwań Geofizycznych oraz trybu i terminów sporządzania faktur i ustalenia podstawy rozliczeń za roboty wykonywane przez to przedsiębiorstwo.
M.P. 1953 nr 97 poz. 1346 Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 1953 r. w sprawie wydawania zaświadczeń stwierdzających pełnienie służby wojskowej w Armii Radzieckiej i w polskich formacjach wojskowych na terenie Z.S.R.R.
M.P. 1953 nr 97 poz. 1345 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1953 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i trybu postępowania organów Państwowej Inspekcji Gospodarki Materiałowej przy wykonywaniu kontroli oraz zasad współpracy z Ministerstwem Kontroli Państwowej.
M.P. 1953 nr 96 poz. 1344 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1953 nr 96 poz. 1343 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa Przemysłowego z dnia 29 września 1953 r. zmieniające zarządzenie z dnia 26 czerwca 1953 r. w sprawie zasad rozliczania kosztów dodatkowych powstałych w wyniku zatrudnienia robotników zamiejscowych.
M.P. 1953 nr 96 poz. 1342 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 października 1953 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnice Gdańskiej.
M.P. 1953 nr 96 poz. 1341 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 1953 r. w sprawie zmian organizacyjnych w wyższych szkołach ekonomicznych w Częstochowie i Szczecinie.
M.P. 1953 nr 96 poz. 1340 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 października 1953 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych wyższych szkołach ekonomicznych.
M.P. 1953 nr 96 poz. 1339 uchylony Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Gospodarki Komunalnej z dnia 6 października 1953 r. w sprawie współdziałania wojskowych straży pożarnych z terenowymi i zakładowymi strażami pożarnymi oraz sposobu przeprowadzania akcji ratowniczej obiektów wojskowych przez straże pożarne.
M.P. 1953 nr 96 poz. 1338 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 października 1953 r. zmieniające zarządzenie z dnia 4 maja 1951 r. w sprawie powoływania, obowiązków i wynagrodzenia rzeczoznawców w postępowaniu o przymusowy wykup maszyn.
M.P. 1953 nr 96 poz. 1337 uchylony wykazem Uchwała nr 802 Rady Ministrów z dnia 10 października 1953 r. zmieniająca uchwałę z dnia 4 kwietnia 1953 r. w sprawie warunków dokonywania zmian w planie inwestycyjnym i w planie budownictwa na rok 1953.
M.P. 1953 nr 96 poz. 1336 uchylony Uchwała nr 782 Rady Ministrów z dnia 10 października 1953 r. zmieniająca uchwałę z dnia 3 czerwca 1953 r. w sprawie właściwości organów do ustalania niektórych cen, opłat i stawek taryfowych oraz w sprawie zasad i trybu składania wniosków o ustalenie cen, opłat i stawek taryfowych oraz określenie wytycznych do ich ustalenia.
M.P. 1953 nr 96 poz. 1335 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 8 października 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 96 poz. 1334 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 2 października 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 96 poz. 1333 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 2 października 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 96 poz. 1332 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 28 września 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 96 poz. 1331 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 września 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 96 poz. 1330 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 września 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 96 poz. 1329 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 września 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 96 poz. 1328 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 września 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 95 poz. 1327 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1953 nr 95 poz. 1326 uchylony wykazem Instrukcja Ministra Finansów z dnia 13 października 1953 r. w sprawie wytycznych w zakresie dokonywania zmian w budżetach terenowych.
M.P. 1953 nr 95 poz. 1325 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 6 października 1953 r. w sprawie przekazania Ministrowi Przemysłu Drobnego i Rzemiosła oraz prezydiom wojewódzkich rad narodowych uprawnień do ustalania cen zbytu artykułów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych oraz artykułów przeznaczonych na eksport, produkowanych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu drobnego, przedsiębiorstwa przemysłu spółdzielczego nadzorowane przez Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła oraz przedsiębiorstwa gospodarki nie uspołecznionej.
M.P. 1953 nr 95 poz. 1324 uchylony wykazem Uchwała nr 746 Prezydium Rządu z dnia 3 października 1953 r. w sprawie uprawnień Ministra Oświaty w zakresie nadzoru pedagogicznego oraz w zakresie sieci i organizacji przedszkoli, prowadzonych przez instytucje i zakłady pracy podlegające innym ministrom.
M.P. 1953 nr 95 poz. 1323 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 września 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 95 poz. 1322 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 września 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 95 poz. 1321 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 września 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 95 poz. 1320 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 września 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 95 poz. 1319 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 września 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 95 poz. 1318 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 września 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 95 poz. 1317 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 września 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 95 poz. 1316 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 94 poz. 1315 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 12 sierpnia 1953 r. w sprawie upoważnienia przedsiębiorstwa państwowego "Państwowa Organizacja Imprez Artystycznych "Artos" do udzielania zamówień osobom nie wymienionym w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych, do zwalniania od obowiązku zabezpieczenia umów i do udzielania zaliczek oraz w sprawie sposobu udzielania zamówień w trybie bezprzetargowym.
M.P. 1953 nr 94 poz. 1314 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 3 września 1953 r. w sprawie usługowego wypieku pieczywa na zlecenie producentów rolnych.
M.P. 1953 nr 94 poz. 1313 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 13 lipca 1953 r. w sprawie zawierania umów w zakresie dostaw, robót i usług z osobami, nie wymienionymi w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych, udzielania zaliczek i zwalniania od obowiązku zabezpieczenia wykonania tych umów.
M.P. 1953 nr 94 poz. 1312 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 11 września 1953 r. w sprawie zasad obrotu opakowaniami stosowanymi przy dostawach towaru dokonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Przemysłu Maszynowego.
M.P. 1953 nr 94 poz. 1311 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 30 września 1953 r. w sprawie przekazania właściwym ministrom uprawnień do ustalania cen produktów nietypowych i opłat za nietypowe usługi, nie objęte obowiązującymi cennikami (taryfami), wykonywane przez przedsiębiorstwa przemysłu kluczowego i świadczone w obrębie gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1953 nr 94 poz. 1310 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 30 września 1953 r. zmieniające zarządzenie z dnia 28 września 1951 r. w sprawie zasad tworzenia oddziałów zaopatrzenia robotniczego oraz ich organizacji.
M.P. 1953 nr 94 poz. 1309 uchylony Zarządzenie nr 140 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 1953 r. w sprawie przekazania Przewodniczącemu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej ustalania niektórych cen.
M.P. 1953 nr 94 poz. 1308 uznany za uchylony Zarządzenie nr 134 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 1953 r. w sprawie przynależności administracyjnej i trybu przekazywania szkół zawodowych.
M.P. 1953 nr 94 poz. 1307 uchylony Zarządzenie nr 135 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 października 1953 r. w sprawie przekazania Ministrowi Przemysłu Drobnego i Rzemiosła ustalania niektórych opłat.
M.P. 1953 nr 94 poz. 1306 uchylony Uchwała nr 697 Prezydium Rządu z dnia 24 września 1953 r. w sprawie rozwoju sieci fachowych bibliotek zakładowych.
M.P. 1953 nr 94 poz. 1305 uchylony wykazem Uchwała nr 702 Rady Ministrów z dnia 24 września 1953 r. w sprawie ustalania cen zbytu artykułów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych oraz artykułów przeznaczonych na eksport, produkowanych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu drobnego, przedsiębiorstwa przemysłu spółdzielczego nadzorowane przez Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła oraz przedsiębiorstwa gospodarki nie uspołecznionej.
M.P. 1953 nr 94 poz. 1304 uchylony Uchwała nr 701 Rady Ministrów z dnia 24 września 1953 r. w sprawie zasad ustalania cen produktów nietypowych oraz opłat za nietypowe usługi, nie objęte obowiązującymi cennikami (taryfami), wykonywane przez przedsiębiorstwa przemysłu kluczowego i świadczone w obrębie gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1953 nr 94 poz. 1303 uchylony wykazem Uchwała nr 696 Rady Ministrów z dnia 24 września 1953 r. w sprawie rozciągnięcia na pracowników Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury przepisów uchwały Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie przyznania dodatku przejściowego pracownikom zatrudnionym w Centralnym Urzędzie Szkolenia Zawodowego i niektórych ministerstwach, którzy przeszli do pracy w tych resortach nie otrzymawszy mieszkań w Warszawie.
M.P. 1953 nr 94 poz. 1302 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 24 czerwca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 94 poz. 1301 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 25 czerwca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 94 poz. 1300 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 czerwca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 94 poz. 1299 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 czerwca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 94 poz. 1298 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 czerwca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 94 poz. 1297 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 czerwca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 94 poz. 1296 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 czerwca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 94 poz. 1295 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 czerwca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1294 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 26 sierpnia 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1293 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 sierpnia 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1292 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 29 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1291 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 25 LIPCA 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1290 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1289 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1288 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1287 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1286 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1285 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1284 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1283 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1282 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1281 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1280 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1279 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1278 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1277 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1276 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1275 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1274 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1273 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1272 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1271 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1270 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1269 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1268 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1267 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1266 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1265 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1264 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1263 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1262 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1261 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1260 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1259 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1258 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1257 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1256 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1255 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1254 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1253 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1252 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1251 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1250 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1249 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1248 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1247 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1246 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1245 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 93 poz. 1244 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 92 poz. 1243 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1953 nr 92 poz. 1242 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1953 nr 92 poz. 1241 obowiązujący Zarządzenie nr 130 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 1953 r. w sprawie przywrócenia i ustalenia urzędowych nazw obiektów fizjograficznych.
M.P. 1953 nr 92 poz. 1240 obowiązujący Zarządzenie nr 129 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 1953 r. w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach olsztyńskim, gdańskim i bydgoskim.
M.P. 1953 nr 91 poz. 1239 uchylony Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 22 września 1953 r. w sprawie zniesienia na terenie powiatu zawierciańskiego obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarki) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypy).
M.P. 1953 nr 91 poz. 1238 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 1953 r. w sprawie ustalenia podstawy ostatecznego rozliczania z tytułu nadwyżek i niedoborów środków obrotowych na dzień 1 stycznia 1953 r.
M.P. 1953 nr 91 poz. 1237 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 września 1953 r. w sprawie zakazu wywożenia koleją kruszywa naturalnego poza granice niektórych województw.
M.P. 1953 nr 91 poz. 1236 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 23 września 1953 r. w sprawie obowiązku dostaw i przerobu surowców wtórnych stali stopowych.
M.P. 1953 nr 91 poz. 1235 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 sierpnia 1953 r. w sprawie różnic budżetowych przy sprzedaży artykułów budowlanych i drewna.
M.P. 1953 nr 91 poz. 1234 uchylony Zarządzenie nr 133 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 1953 r. w sprawie czasowego przekazania Prezesowi Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa ustalania niektórych cen, opłat i stawek taryfowych.
M.P. 1953 nr 91 poz. 1233 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 132 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 1953 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych w dziale Urzędu Rady Ministrów dla pracowników administracyjnych w jednostkach podległych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.
M.P. 1953 nr 91 poz. 1232 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 26 sierpnia 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 91 poz. 1231 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 26 sierpnia 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 91 poz. 1230 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1229 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1228 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1227 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1226 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1225 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1224 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1223 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1222 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1221 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1220 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1219 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1218 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1217 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1216 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1215 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1214 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1213 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1212 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1211 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1210 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1209 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1208 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1207 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1206 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1205 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1204 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1203 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1202 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1201 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1200 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1199 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1198 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1197 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1196 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1195 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1194 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1193 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1192 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1191 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1190 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1189 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1188 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1187 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1186 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1185 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1184 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1183 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1182 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1181 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1180 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1179 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1178 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1177 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1176 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1175 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1174 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1173 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1172 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1171 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1170 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1169 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1168 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1167 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1166 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1165 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1164 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1163 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1162 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1161 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1160 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1159 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1158 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1157 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1156 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1155 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1154 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1153 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1152 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1151 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1150 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1149 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1148 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1147 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1146 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1145 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1144 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1143 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1142 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1141 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1140 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1139 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1138 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1137 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1136 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1135 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1134 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1133 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1132 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1131 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1130 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1129 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1128 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 90 poz. 1127 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 89 poz. 1126 uchylony Zarządzenie Ministra Energetyki z dnia 26 sierpnia 1953 r. w sprawie normowania zużycia energii elektrycznej do celów oświetlenia w pomieszczeniach niemieszkalnych.
M.P. 1953 nr 89 poz. 1125 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 września 1953 r. w sprawie wojskowego szkolenia studentów Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie w roku szkolnym 1953/54 i w latach następnych.
M.P. 1953 nr 89 poz. 1124 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 126 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 1953 r. zmieniające zarządzenie z dnia 27 marca 1951 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników w dziale Ministerstwa Górnictwa.
M.P. 1953 nr 88 poz. 1123 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 88 poz. 1122 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 88 poz. 1121 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 88 poz. 1120 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 88 poz. 1119 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 88 poz. 1118 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 88 poz. 1117 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 88 poz. 1116 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 88 poz. 1115 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 88 poz. 1114 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 88 poz. 1113 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 88 poz. 1112 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 88 poz. 1111 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 88 poz. 1110 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 88 poz. 1109 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 88 poz. 1108 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 88 poz. 1107 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 88 poz. 1106 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 88 poz. 1105 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 88 poz. 1104 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 88 poz. 1103 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 88 poz. 1102 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 88 poz. 1101 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 88 poz. 1100 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 88 poz. 1099 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 88 poz. 1098 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 88 poz. 1097 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 88 poz. 1096 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 88 poz. 1095 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 88 poz. 1094 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 88 poz. 1093 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 88 poz. 1092 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 88 poz. 1091 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 88 poz. 1090 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 88 poz. 1089 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 88 poz. 1088 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 88 poz. 1087 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 88 poz. 1086 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 88 poz. 1085 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 88 poz. 1084 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 88 poz. 1083 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 88 poz. 1082 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 88 poz. 1081 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 88 poz. 1080 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 88 poz. 1079 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 87 poz. 1078 Decyzja Ministra Finansów z dnia 4 września 1953 r. w sprawie uznania Banku Ludowego, spółdzielnia z o.o. w Wadowicach w likwidacji za zlikwidowany.
M.P. 1953 nr 87 poz. 1077 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 17 września 1953 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1953 nr 87 poz. 1076 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kolei z dnia 17 sierpnia 1953 r. w sprawie trybu i terminów sporządzania (wystawiania) faktur przez przedsiębiorstwa wykonawstwa inwestycyjnego podległe Ministrowi Kolei oraz formy tych faktur.
M.P. 1953 nr 87 poz. 1075 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 9 września 1953 r. w sprawie przekazania prezesom central spółdzielni i central spółdzielczo-państwowych niektórych uprawnień do wydawania zezwoleń na wypłatę środków na pokrycie przekroczeń funduszu płac w przedsiębiorstwach spółdzielczych.
M.P. 1953 nr 87 poz. 1074 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 9 września 1953 r. w sprawie przekazania przewodniczącym prezydiów wojewódzkich rad narodowych niektórych uprawnień do wydawania zezwoleń na wypłatę środków na pokrycie przekroczeń funduszu płac w przedsiębiorstwach państwowego przemysłu terenowego.
M.P. 1953 nr 87 poz. 1073 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 1953 r. w sprawie utworzenia wydziału w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej w Lublinie.
M.P. 1953 nr 87 poz. 1072 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 1953 r. zmieniające zarządzenie z dnia 11 kwietnia 1952 r. w sprawie zwolnienia niektórych podań, świadectw i pism od opłaty skarbowej.
M.P. 1953 nr 87 poz. 1071 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 125 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 1953 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników w dziale Ministerstwa Transportu Drogowego i Lotniczego.
M.P. 1953 nr 87 poz. 1070 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 124 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 1953 r. w sprawie utworzenia czasowych stanowisk służbowych w Ministerstwie Kolei.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1069 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1068 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1067 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1066 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1065 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1064 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1063 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1062 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1061 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1060 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1059 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1058 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1057 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1056 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1055 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1054 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1053 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1052 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1051 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1050 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1049 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1048 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1047 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1046 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1045 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1044 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1043 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1042 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1041 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1040 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1039 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1038 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1037 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1036 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1035 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1034 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1033 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1032 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1031 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1030 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1029 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1028 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1027 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1026 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1025 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1024 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 3 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1023 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 2 lipca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1022 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 28 czerwca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1021 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 26 czerwca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1020 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 25 czerwca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1019 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 25 czerwca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1018 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 25 czerwca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1017 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 25 czerwca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 86 poz. 1016 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 20 czerwca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 85 poz. 1015 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 1953 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnice Warszawskiej.
M.P. 1953 nr 85 poz. 1014 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 września 1953 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnice Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach.
M.P. 1953 nr 85 poz. 1013 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 1953 r. w sprawie postawienia w stan likwidacji spółdzielni kredytowej (oszczędnościowo-pożyczkowej) pod nazwą Bank Ludowy, spółdzielnia z.o.o. w Wadowicach.
M.P. 1953 nr 85 poz. 1012 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 1953 r. w sprawie objęcia bezakceptową formą rozliczeń dostaw żywca rzeźnego.
M.P. 1953 nr 85 poz. 1011 uchylony Zarządzenie nr 121 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 1953 r. w sprawie sporządzania i przeliczania kosztorysów robót budowlano-montażowych oraz montażu maszyn i urządzeń przemysłowych.
M.P. 1953 nr 85 poz. 1010 uchylony Zarządzenie nr 120 Prezesa Rady Ministrów i Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 11 września 1953 r. w sprawie zasad planowania i rozliczania dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników zamiejscowych oraz ustalenia wysokości tych kosztów w produkcji budowlano-montażowej.
M.P. 1953 nr 85 poz. 1009 uchylony Zarządzenie nr 119 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 1953 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników Biblioteki Publicznej Prezydium Rady Narodowej w m. st. Warszawie.
M.P. 1953 nr 85 poz. 1008 uchylony Uchwała nr 684 Prezydium Rządu z dnia 12 września 1953 r. w sprawie usprawnienia gospodarki kruszywem naturalnym i jego przewozów drogą kolejową.
M.P. 1953 nr 84 poz. 1007 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1953 nr 84 poz. 1006 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1953 nr 84 poz. 1005 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Przodownika Pracy".
M.P. 1953 nr 84 poz. 1004 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1953 nr 84 poz. 1003 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 21 maja 1953 r. w sprawie zasad obrotu opakowaniami stosowanymi przy dostawach towaru dokonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Przemysłu Materiałów Budowlanych.
M.P. 1953 nr 84 poz. 1002 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 3 września 1953 r. w sprawie nazw publicznych bibliotek powszechnych.
M.P. 1953 nr 84 poz. 1001 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 31 sierpnia 1953 r. w sprawie zasad wydzierżawiania obwodów łowieckich przez prezydia wojewódzkich rad narodowych.
M.P. 1953 nr 84 poz. 1000 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1953 nr 84 poz. 999 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1953 nr 84 poz. 998 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1953 nr 84 poz. 997 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1953 nr 84 poz. 996 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1953 nr 84 poz. 995 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1953 nr 84 poz. 994 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1953 nr 84 poz. 993 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Handlu Wewnętrznego oraz Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 26 sierpnia 1953 r. w sprawie określenia formy pokwitowań kaucyjnych wydawanych na zabezpieczenie zwrotu zużytych żarówek, sposobu ewidencjonowania pobranych kaucji oraz sposobu przekazywania zużytych żarówek i przepadłych kaucji.
M.P. 1953 nr 84 poz. 992 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 września 1953 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Budowy Maszyn i utworzenia Wydziału Mechanizacji Rolnictwa w Szkole Inżynierskiej w Poznaniu.
M.P. 1953 nr 84 poz. 991 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 września 1953 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej.
M.P. 1953 nr 84 poz. 990 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 września 1953 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Mechanicznym i utworzenia Wydziału Mechanizacji Rolnictwa na Politechnice Wrocławskiej.
M.P. 1953 nr 84 poz. 989 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 września 1953 r. w sprawie utworzenia Wydziału Ekonomii Politycznej i zmian na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
M.P. 1953 nr 84 poz. 988 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 września 1953 r. w sprawie przekształcenia Wydziału Filozoficzno-Społecznego na Uniwersytecie Warszawskim.
M.P. 1953 nr 84 poz. 987 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 września 1953 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim.
M.P. 1953 nr 84 poz. 986 Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 27 czerwca 1953 r. w sprawie zastępstwa sądowego przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Oświaty.
M.P. 1953 nr 84 poz. 985 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Finansów oraz Gospodarki Komunalnej z dnia 31 lipca 1953 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów uchwały nr 17 Prezydium Rządu z dnia 10 stycznia 1952 r. na przedsiębiorstwa geodezyjne i geologiczne nadzorowane przez Ministra Gospodarki Komunalnej oraz trybu i terminów sporządzania faktur przejściowych i ustalania podstawy rozliczeń za roboty wykonywane przez te przedsiębiorstwa.
M.P. 1953 nr 84 poz. 984 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 4 września 1953 r. zmieniające zarządzenie z dnia 24 stycznia 1953 r. w sprawie trybu i terminów powoływania społecznych komisji kontroli gospodarki materiałowej paliwami stałymi i gospodarki cieplnej oraz zadań tych komisji.
M.P. 1953 nr 84 poz. 983 uznany za uchylony Zarządzenie nr 117 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 1953 r. w sprawie zmiany przynależności administracyjnej i trybu przekazania Technikum Finansowego w Rzeszowie i Technikum Handlowego w Bochni.
M.P. 1953 nr 84 poz. 982 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 czerwca 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 84 poz. 981 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 26 maja 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1953 nr 83 poz. 980 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 września 1953 r. w sprawie organizacji i zakresu działania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy.
M.P. 1953 nr 83 poz. 979 uchylony Uchwała nr 592 Prezydium Rządu z dnia 1 sierpnia 1953 r. w sprawie zapewnienia postępu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
M.P. 1953 nr 82 poz. 978 Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 3 czerwca 1953 r. w sprawie obniżenia obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych na rok 1953 w gminie Zawoja powiatu wadowickiego.
M.P. 1953 nr 82 poz. 977 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 15 lipca 1953 r. w sprawie zasad obrotu opakowaniami stosowanymi przy dostawach towaru dokonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Żeglugi.
M.P. 1953 nr 82 poz. 976 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 17 sierpnia 1953 r. w sprawie zasad obrotu opakowaniami stosowanymi przy dostawach towaru dokonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Przemysłu Lekkiego.
M.P. 1953 nr 82 poz. 975 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 20 maja 1953 r. w sprawie zniesienia Urzędu Celnego w Tczewie.
M.P. 1953 nr 82 poz. 974 obowiązujący Zarządzenie Ministra Górnictwa z dnia 20 lipca 1953 r. w sprawie utworzenia okręgu ochrony górniczej zdrojowiska Rymanów-Zdrój i oznaczenia jego granic.
M.P. 1953 nr 82 poz. 973 obowiązujący Zarządzenie Ministra Górnictwa z dnia 20 lipca 1953 r. w sprawie zmiany okręgu ochrony górniczej zdrojowiska Iwonicz-Zdrój i oznaczenia nowych jego granic.
M.P. 1953 nr 82 poz. 972 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 1953 r. w sprawie zakresu funkcji i trybu powoływania komisarzy dewizowych.
M.P. 1953 nr 82 poz. 971 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 września 1953 r. w sprawie utworzenia Oddziału Rejonowego Kolegium Rzeczników Patentowych w Gdańsku oraz zmiany siedziby Oddziału Rejonowego Kolegium Rzeczników Patentowych w Gliwicach.
M.P. 1953 nr 81 poz. 970 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1953 nr 81 poz. 969 akt jednorazowy Orzeczenie nr 1 Ministra Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego z dnia 31 lipca 1953 r. o przejściu przedsiębiorstwa na własność państwa.
M.P. 1953 nr 81 poz. 968 Instrukcja Ministra Rolnictwa z dnia 10 lipca 1953 r. w sprawie techników weterynarii i sanitariuszy weterynarii zatrudnionych w państwowych zakładach leczniczych dla zwierząt.
M.P. 1953 nr 81 poz. 967 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa z dnia 8 sierpnia 1953 r. w sprawie zasad obrotu opakowaniami stosowanymi przy dostawach towaru dokonywanych przez jednostki podległe Prezesowi Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa.
M.P. 1953 nr 81 poz. 966 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 4 sierpnia 1953 r. w sprawie zasad obrotu opakowaniami stosowanymi przy dostawach towaru dokonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Handlu Wewnętrznego.
M.P. 1953 nr 81 poz. 965 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa z dnia 2 czerwca 1953 r. w sprawie zasad obrotu opakowaniami w branży naftowej stosowanymi przy dostawach towaru dokonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Górnictwa.
M.P. 1953 nr 81 poz. 964 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 sierpnia 1953 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
M.P. 1953 nr 81 poz. 963 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 1953 r. w sprawie uwidaczniania przez wystawców w fakturach za dostarczone towary na cele inwestycyjne podstawy ich wycenienia.
M.P. 1953 nr 81 poz. 962 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 sierpnia 1953 r. w sprawie obowiązku zaofiarowania do zbiórki zużytych wkładek topikowych do bezpieczników wielkiej mocy.
M.P. 1953 nr 81 poz. 961 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów z dnia 30 lipca 1953 r. w sprawie odpisów amortyzacyjnych od wartości koni.
M.P. 1953 nr 81 poz. 960 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1953 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników administracyjnych Sekretariatu Polskiej Akademii Nauk.
M.P. 1953 nr 81 poz. 959 uchylony wykazem Uchwała nr 638 Prezydium Rządu z dnia 22 sierpnia 1953 r. w sprawie dodatków do uposażenia za znajomość języków obcych dla niektórych pracowników Ministerstwa Finansów.
M.P. 1953 nr 81 poz. 958 Uchwała nr 634 Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1953 r. w sprawie przejęcia na własność państwa zakładu społecznego służby zdrowia pod nazwą "Szpital św. Józefa" (im. Teodora Dunina) w Kamieńcu Ząbkowickim.
M.P. 1953 nr 80 poz. 957 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Materiałowej z dnia 27 sierpnia 1953 r. zmieniające zarządzenie z dnia 11 października 1952 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla pracowników obowiązanych do gromadzenia makulatury w jednostkach organizacyjnych.
M.P. 1953 nr 80 poz. 956 Zarządzenie Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 8 sierpnia 1953 r. w sprawie kosztów dodatkowych z tytułu zatrudnienia robotników zamiejscowych.
M.P. 1953 nr 80 poz. 955 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 1953 r. w sprawie zasad obrotu opakowaniami stosowanymi przy dostawach towaru dokonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Zdrowia.
M.P. 1953 nr 80 poz. 954 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 2 maja 1953 r. w sprawie zasad obrotu opakowaniami stosowanymi przy dostawach towaru dokonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Leśnictwa.
M.P. 1953 nr 80 poz. 953 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Hutnictwa z dnia 31 maja 1953 r. w sprawie zasad obrotu opakowaniami stosowanymi przy dostawach towaru dokonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Hutnictwa.
M.P. 1953 nr 80 poz. 952 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 1953 r. w sprawie zwolnienia osiedleńców od podatku od nabycia praw majątkowych.
M.P. 1953 nr 80 poz. 951 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 sierpnia 1953 r. w sprawie ochrony za granicą wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
M.P. 1953 nr 80 poz. 950 uznany za uchylony Zarządzenie nr 114 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1953 r. w sprawie przynależności administracyjnej i trybu przekazywania szkół zawodowych.
M.P. 1953 nr 79 poz. 949 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1953 nr 79 poz. 948 akt jednorazowy Orzeczenie nr 37 Ministra Leśnictwa z dnia 30 czerwca 1953 r. o przejściu i przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1953 nr 79 poz. 947 Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 29 lipca 1953 r. w sprawie nadawania wyglądu zewnętrznego pojazdom mechanicznym Przedsiębiorstwa Transportu Samochodowego Łączności.
M.P. 1953 nr 79 poz. 946 Zarządzenie Ministra Kolei z dnia 4 sierpnia 1953 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt i usługi w pensjonatach i ośrodkach prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Ośrodków Wypoczynkowych "Orbis".
M.P. 1953 nr 79 poz. 945 uchylony Zarządzenie Ministra Kolei z dnia 4 sierpnia 1953 r. w sprawie cennika za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Obsługi Ruchu Zagranicznego "Orbis".
M.P. 1953 nr 79 poz. 944 uchylony Zarządzenie Ministra Kolei z dnia 4 sierpnia 1953 r. w sprawie opłat za usługi wykonywane przez Przedsiębiorstwo Podróży i Turystyki "Orbis".
M.P. 1953 nr 79 poz. 943 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Drzewnego i Papierniczego z dnia 5 sierpnia 1953 r. w sprawie zasad obrotu opakowaniami stosowanymi przy dostawach towaru przez jednostki podległe Ministrowi Przemysłu Drzewnego i Papierniczego.
M.P. 1953 nr 79 poz. 942 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 1953 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
M.P. 1953 nr 79 poz. 941 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 sierpnia 1953 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie.
M.P. 1953 nr 79 poz. 940 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 1953 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
M.P. 1953 nr 79 poz. 939 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 1953 r. zmieniające zarządzenie z dnia 30 czerwca 1952 r. w sprawie środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych.
M.P. 1953 nr 79 poz. 938 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 31 lipca 1953 r. w sprawie upoważnienia prezydiów rad narodowych i niektórych przedsiębiorstw komunalnych do udzielania zamówień osobom nie wymienionym w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych.
M.P. 1953 nr 79 poz. 937 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 sierpnia 1953 r. w sprawie składania sprawozdań ze sprzedaży niektórych produktów naftowych.
M.P. 1953 nr 79 poz. 936 uchylony wykazem Uchwała nr 615a Prezydium Rządu z dnia 12 sierpnia 1953 r. w sprawie cen za towary przeznaczone na eksport.
M.P. 1953 nr 79 poz. 935 obowiązujący Uchwała nr 565 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1953 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie.
M.P. 1953 nr 78 poz. 934 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Państwowych Gospodarstw Rolnych z dnia 18 sierpnia 1953 r. w sprawie zasad obrotu opakowaniami stosowanymi przy dostawie towaru dokonywanej przez jednostki podległe Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.
M.P. 1953 nr 78 poz. 933 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 13 sierpnia 1953 r. w sprawie zasad obrotu opakowaniami stosowanymi przy dostawach towaru przez jednostki podległe Ministrowi Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.
M.P. 1953 nr 78 poz. 932 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1953 r. w sprawie rozliczeń z budżetem centralnym z tytułu wpłat z zysku i pokrywania strat oraz z tytułu środków obrotowych jednostek podległych Centralnemu Zarządowi Lasów Państwowych.
M.P. 1953 nr 78 poz. 931 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1953 r. w sprawie rozliczeń z budżetem centralnym z tytułu wpłat z zysku i pokrywania strat oraz z tytułu środków obrotowych jednostek podległych Centralnemu Zarządowi Zakładów Zbożowych "P.Z.Z.".
M.P. 1953 nr 78 poz. 930 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 1953 r. w sprawie posiadania pieniędzy czechosłowackich oraz wywozu z kraju i przywozu do kraju pieniędzy w małym ruchu granicznym polsko-czechosłowackim.
M.P. 1953 nr 78 poz. 929 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 17 sierpnia 1953 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stosowania wzoru umowy ramowej o nadzór nad wykonaniem inwestycyjnych robót budowlanych i montażowych.
M.P. 1953 nr 78 poz. 928 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 lipca 1953 r. zmieniające zarządzenie z dnia 19 września 1951 r. w sprawie zasad ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1953 nr 77 poz. 927 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1953 nr 77 poz. 926 Okólnik Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24 lipca 1953 r. w sprawie ochrony macierzyństwa pracownicy.
M.P. 1953 nr 77 poz. 925 Okólnik Ministra Rolnictwa z dnia 31 lipca 1953 r. w sprawie postępowania w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wieży bądź sygnału triangulacyjnego na obszarze gmin wiejskich i miast nie stanowiących powiatów.
M.P. 1953 nr 77 poz. 924 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 1953 r. w sprawie nadania odznaki "Za wzorową pracę w służbie zdrowia".
M.P. 1953 nr 77 poz. 923 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 4 lipca 1953 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji o prowadzeniu ewidencji pojazdów mechanicznych przez jednostki organizacyjne administracji państwowej, gospodarki uspołecznionej, organizacji politycznych i społecznych.
M.P. 1953 nr 77 poz. 922 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 30 maja 1953 r. w sprawie zasad obrotu opakowaniami stosowanymi przy dostawach towaru dokonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Przemysłu Chemicznego.
M.P. 1953 nr 77 poz. 921 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 sierpnia 1953 r. w sprawie utworzenia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Rolnictwa oraz innych zmian organizacyjnych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
M.P. 1953 nr 77 poz. 920 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 sierpnia 1953 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
M.P. 1953 nr 77 poz. 919 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 31 lipca 1953 r. w sprawie rejestru członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa.
M.P. 1953 nr 77 poz. 918 uchylony wykazem Uchwała nr 621 Prezydium Rządu z dnia 12 sierpnia 1953 r. w sprawie zarządu i właściwego wykorzystania domów studenckich i internatów dla młodzieży szkół wyższych.
M.P. 1953 nr 76 poz. 917 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1953 nr 76 poz. 916 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Okólnik Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 1953 r. w sprawie pobierania opłat skarbowych od wypisów z akt stanu cywilnego wydawanych obywatelom polskim zamieszkałym za granicą.
M.P. 1953 nr 76 poz. 915 uchylony Okólnik nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1953 r. w sprawie zaproszeń członków prezydiów wojewódzkich rad narodowych (Rad Narodowych m. st. Warszawy i m. Łodzi) przez naczelne organy administracji państwowej.
M.P. 1953 nr 76 poz. 914 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 31 grudnia 1953 r. w sprawie likwidacji Urzędu Celnego w Pietraszynie.
M.P. 1953 nr 76 poz. 913 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 30 lipca 1953 r. w sprawie reorganizacji niektórych zrzeszeń prywatnego przemysłu.
M.P. 1953 nr 76 poz. 912 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 1953 r. zmieniające zarządzenie z dnia 3 lipca 1953 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu państwa.
M.P. 1953 nr 76 poz. 911 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 1953 r. w sprawie zasad prowadzenia księgowości przez jednostki dokonujące rozliczeń z budżetem centralnym i budżetami terenowymi z tytułu wpłat z zysku i pokrywania strat oraz z tytułu środków obrotowych.
M.P. 1953 nr 76 poz. 910 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 1953 r. w sprawie dokonywania wpłat do budżetu kwot przedawnionych i prekludowanych zobowiązań przedsiębiorstw państwowych.
M.P. 1953 nr 76 poz. 909 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 1953 r. zmieniające zarządzenie z dnia 6 czerwca 1951 r. w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń.
M.P. 1953 nr 76 poz. 908 Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 7 lipca 1953 r. w sprawie obowiązku ubezpieczenia członków straży pożarnych w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków.
M.P. 1953 nr 76 poz. 907 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 sierpnia 1953 r. zmieniające zarządzenie z dnia 2 maja 1953 r. w sprawie przekazania Ministrowi Przemysłu Lekkiego uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu niektórymi surowcami i półfabrykatami włókienniczymi.
M.P. 1953 nr 75 poz. 906 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1953 nr 75 poz. 905 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Przodownika Pracy".
M.P. 1953 nr 75 poz. 904 Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 1 czerwca 1953 r. w sprawie zmiany organizacji wewnętrznej wojewódzkich zarządów wodno-melioracyjnych.
M.P. 1953 nr 75 poz. 903 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego z dnia 29 czerwca 1953 r. w sprawie zawierania umów z osobami nie wymienionymi w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych oraz w sprawie udzielania zaliczek i zwalniania od obowiązku zabezpieczenia wykonania tych umów.
M.P. 1953 nr 75 poz. 902 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 1953 r. w sprawie rozliczeń Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z budżetem centralnym z tytułu wpłat z zysku.
M.P. 1953 nr 75 poz. 901 uchylony Zarządzenie Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 31 lipca 1953 r. w sprawie sposobu używania bandery oraz znaków rozpoznawczych przez jednostki pływające Wojsk Ochrony Pogranicza.
M.P. 1953 nr 75 poz. 900 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 104 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1953 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników administracyjnych Centralnego Ośrodka Wychowawczo-Szkoleniowego w dziale Ministerstwa Oświaty.
M.P. 1953 nr 75 poz. 899 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 103 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1953 r. zmieniające zarządzenie z dnia 8 lipca 1952 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników w wydziałach rolnictwa i leśnictwa prezydiów rad narodowych.
M.P. 1953 nr 75 poz. 898 uchylony wykazem Uchwała nr 588 Prezydium Rządu z dnia 1 sierpnia 1953 r. o rozciągnięciu na pracowników finansowo-księgowych zakładów naprawczych taboru kolejowego uchwały nr 476 Prezydium Rządu z dnia 18 lipca 1951 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników finansowo-księgowych zatrudnionych w przedsiębiorstwach i zakładach uspołecznionych.
M.P. 1953 nr 75 poz. 897 uchylony wykazem Uchwała nr 577 Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1953 r. o zmianie instrukcji nr 8 w sprawie organizacji wewnętrznej i etatów wydziałów prezydiów rad narodowych.
M.P. 1953 nr 75 poz. 896 uchylony wykazem Uchwała nr 576 Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1953 r. o zmianie instrukcji nr 3 w sprawie tworzenia wydziałów i referatów prezydiów rad narodowych.
M.P. 1953 nr 75 poz. 895 uchylony wykazem Uchwała nr 574 Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1953 r. w sprawie kontroli wykorzystania lokali mieszkalnych.
M.P. 1953 nr 74 poz. 894 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1953 nr 74 poz. 893 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1953 nr 74 poz. 892 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Przodownika Pracy".
M.P. 1953 nr 74 poz. 891 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 24 czerwca 1953 r. w sprawie zasad zwrotu worków tkanych używanych przy dostawach przetworów zbożowych dokonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Skupu.
M.P. 1953 nr 74 poz. 890 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 1953 r. w sprawie zaliczenia Zakładu Leczniczego w Kudowie-Zdroju przy ul. Krakowskiej 9 i 10 do zakładów społecznych służby zdrowia.
M.P. 1953 nr 74 poz. 889 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 4 sierpnia 1953 r. w sprawie zabronionych sposobów polowania.
M.P. 1953 nr 74 poz. 888 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1953 r. w sprawie zasad ustalania czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodów łowieckich.
M.P. 1953 nr 74 poz. 887 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 29 lipca 1953 r. zmieniające zarządzenie z dnia 21 lutego 1949 r. w sprawie ustalenia wysokości zarobku, stanowiącego najniższą podstawę wymiaru świadczeń i składek ubezpieczeniowych.
M.P. 1953 nr 74 poz. 886 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Zdrowia i Handlu Wewnętrznego z dnia 3 lipca 1953 r. w sprawie zmywania naczyń stołowych w zakładach żywienia zbiorowego.
M.P. 1953 nr 74 poz. 885 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 4 sierpnia 1953 r. w sprawie ograniczenia stosowania stali żaroodpornych z zawartością niklu.
M.P. 1953 nr 74 poz. 884 uchylony wykazem Uchwała nr 567 Prezydium Rządu z dnia 29 lipca 1953 r. w sprawie dodatków do uposażenia za znajomość języków obcych dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
M.P. 1953 nr 73 poz. 883 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1953 nr 73 poz. 882 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1953 nr 73 poz. 881 akt jednorazowy Orzeczenie nr 22 Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 czerwca 1953 r. o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1953 nr 73 poz. 880 uchylony wykazem Instrukcja Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1953 r. w sprawie zasad wypłaty dodatku mlecznego do zasiłku rodzinnego.
M.P. 1953 nr 73 poz. 879 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 20 lipca 1953 r. w sprawie zasad i trybu zarządzania obwodami łowieckimi nie wydzierżawionymi lub wyłączonymi od wydzierżawienia oraz sposobu gospodarowania zwierzyną w tych obwodach.
M.P. 1953 nr 73 poz. 878 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 1953 r. w sprawie księgowego ujęcia zmian organizacyjnych w jednostkach nadzoru inwestycyjnego.
M.P. 1953 nr 73 poz. 877 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 1953 r. w sprawie ustalenia wykazów dysponentów kredytów budżetowych.
M.P. 1953 nr 73 poz. 876 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 czerwca 1953 r. w sprawie równomiernego wydawania węgla deputatowego.
M.P. 1953 nr 73 poz. 875 Uchwała Rady Państwa z dnia 29 lipca 1953 r. w sprawie zmiany tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1953 nr 72 poz. 874 Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 16 czerwca 1953 r. w przedmiocie sprawowanej przez związki zawodowe kontroli społecznej nad działalnością placówek handlu detalicznego i zakładów żywienia zbiorowego podległych Ministerstwu Handlu Wewnętrznego.
M.P. 1953 nr 72 poz. 873 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 1953 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnice Warszawskiej.
M.P. 1953 nr 72 poz. 872 uchylony Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 lipca 1953 r. w sprawie komisji egzaminacyjnych z materializmu dialektycznego i historycznego dla osób ubiegających się o stopień kandydata nauk.
M.P. 1953 nr 72 poz. 871 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 1953 r. w sprawie zwolnienia niektórych jednostek budżetowych od obowiązku posiadania w 1953 r. preliminarzy dochodów i preliminarzy wydatków.
M.P. 1953 nr 72 poz. 870 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów z dnia 28 lipca 1953 r. w sprawie obniżki cen i rozliczeń za prace geodezyjne i kartograficzne w 1953 r.
M.P. 1953 nr 72 poz. 869 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 lipca 1953 r. w sprawie przekazania Ministrowi Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego uprawnień do wydawania przepisów o produkcji lodów konsumpcyjnych.
M.P. 1953 nr 72 poz. 868 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 23 lipca 1953 r. w sprawie określenia opłat za legalizację narzędzi mierniczych oraz za inne czynności urzędów miar.
M.P. 1953 nr 72 poz. 867 uchylony Uchwała nr 533 Prezydium Rządu z dnia 14 lipca 1953 r. o zmianie uchwały nr 54 z dnia 10 stycznia 1953 r. w sprawie zasad bankowej kontroli płac w państwowych i spółdzielczych przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych i usługowych na rozrachunku gospodarczym.
M.P. 1953 nr 72 poz. 866 uchylony wykazem Uchwała nr 551 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1953 r. w sprawie stałego dodatku do uposażeń dla niektórych pracowników Wyższego Urzędu Górniczego i okręgowych urzędów górniczych, uzasadnionego szczególnymi warunkami pracy.
M.P. 1953 nr 72 poz. 865 uchylony Uchwała nr 550 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1953 r. o rozciągnięciu uchwały Rady Ministrów z dnia 9 września 1950 r. w sprawie dodatku przemysłowego na niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach podległych Ministrowi Kolei.
M.P. 1953 nr 72 poz. 864 uchylony wykazem Uchwała nr 549 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1953 r. ustalająca wysokość kar umownych przy przewozie przesyłek towarowych kolejami.
M.P. 1953 nr 71 poz. 863 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1953 nr 71 poz. 862 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lipca 1953 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
M.P. 1953 nr 71 poz. 861 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lipca 1953 r. o