Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1931 nr 300 poz. 397 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1931 r.
M.P. 1931 nr 300 poz. 396 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 grudnia 1931 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1931 nr 299 poz. 395 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 grudnia 1931 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zaświadczeń eksportowych, uprawniających do otrzymania zwrotu cła przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych
M.P. 1931 nr 296 poz. 394 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 12 grudnia 1931 r. o kolejności obowiązkowego dostarczania samolotów na rzecz wojska w czasie pokoju przez właścicieli statków powietrznych prywatnych
M.P. 1931 nr 296 poz. 393 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 r. o zatwierdzeniu zmiany statutu przedsiębiorstwa "Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Chorzowie"
M.P. 1931 nr 296 poz. 392 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 r. o zatwierdzeniu zmiany statutu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Mościcach"
M.P. 1931 nr 296 poz. 391 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległosci z mieczami, Krzyża Niepodległości i Medalu Niepodległości
M.P. 1931 nr 295 poz. 390 Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 4 grudnia 1931 r. w sprawie ksiąg stadnych koni
M.P. 1931 nr 294 poz. 389 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnictwa z dnia 30 listopada 1931 r. o ustanowieniu punktu kontroli transportów pierza i puchu, wychodzących zagranicę.
M.P. 1931 nr 293 poz. 388 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. rosyjskich osób prawnych
M.P. 1931 nr 293 poz. 387 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 grudnia 1931 r. Nr. 2497/31
M.P. 1931 nr 291 poz. 386 Obwieszczenie Dyrekcji Monopolu Spirytusowego z dnia 30 listopada 1931 r. w sprawie ustalenia przybliżonego zapotrzebowania krajowego na spirytus w okresie kampanji gorzelniczej 1932/33
M.P. 1931 nr 291 poz. 385 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 1931 r. w sprawie utworzenia wydziału hipotecznego przy sądzie grodzkim w Otwocku w okręgu sądu okręgowego w Warszawie
M.P. 1931 nr 290 poz. 384 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 grudnia 1931 r. w sprawie utworzenia w Siankach punktu przejściowego
M.P. 1931 nr 289 poz. 383 Obwieszczenie Ministra Reform Rolnych i Ministra Skarbu z dnia 9 grudnia 1931 r. w sprawie umorzenia obligacyj I Serji 5% Państwowej Renty Ziemskiej
M.P. 1931 nr 289 poz. 382 Obwieszczenie Ministra Reform Rolnych i Ministra Skarbu z dnia 9 grudnia 1931 r. w sprawie umorzenia obligacyj I Serji 5% Państwowej Renty Ziemskiej
M.P. 1931 nr 287 poz. 381 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z mieczami, Krzyża Niepodległości i Medalu Niepodległości
M.P. 1931 nr 287 poz. 380 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1931 nr 286 poz. 379 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 listopada 1931 r. w sprawie programów dla szkół policyjnych - wydane co do grupy IV programu w Szkole dla oficerów i co do grupy II programu w Normalnej szkole fachowej dla szeregowych - w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych
M.P. 1931 nr 285 poz. 378 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 listopada 1931 r. w sprawie zmiany nazwy gminy Tarnowo w powiecie lidzkim, województwie nowogródzkiem
M.P. 1931 nr 285 poz. 377 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1931 r. w sprawie utworzenia punktu przejściowego w Górnej-Lesznej.
M.P. 1931 nr 284 poz. 376 uchylony Okólnik Ministerstwa Skarbu L. D. IV.1406/3/31 z dnia 28 listopada 1931 w prawie towarów dopuszczonych do tranzytowego przewozu przez polski obszar celny bez osobnych pozwoleń z Niemiec do Z.S.R.R.
M.P. 1931 nr 283 poz. 375 Instrukcja Ministra Robót Publicznych z dnia 7 listopada 1931 r. wydana na podstawie pa.par. 27, 32 i 19 rozporządzenia Ministrów Robót Publicznych i Skarbu z dnia 3 października 1931 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu, Sprawiedliwości oraz Poczt i Telegrafów w sprawie wykonania ustawy o Państwowym Funduszu Drogowym (Dz.U.R.P. Nr 92 poz. 716) w sprawie biletów, jakich używać powinny przedsiębiorstwa przewozowe, uiszczające opłatę na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego od rzeczywiście sprzedanych biletów, oraz w sprawie obliczania ryczałtowych opłat na rzecz tegoż Funduszu.
M.P. 1931 nr 281 poz. 374 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 listopada 1931 r. w sprawie unieważnienia legitymacyj filmowych, wydanych w r. 1926.
M.P. 1931 nr 280 poz. 373 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 28 listopada 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu w sprawie zużytkowania produktów uzyskanych od Skarbu Państwa na cele bezpośredniej pomocy bezrobotnym.
M.P. 1931 nr 278 poz. 372 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych
M.P. 1931 nr 277 poz. 371 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 listopada 1931 r. w sprawie utworzenia w Turmoncie punktu przejściowego.
M.P. 1931 nr 276 poz. 370 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 listopada 1931 r. o organizacji wewnętrznej Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego
M.P. 1931 nr 276 poz. 369 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 listopada 193 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1931 nr 275 poz. 368 wygaśnięcie aktu Uchwała Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1931 r. w sprawie dodatkowego kredytu na okres budżetowy od 1 kwietnia 1931 r. do 31 marca 1932 r. na dopłaty Skarbu Państwa do Funduszu Bezrobocia oraz na pomoc dla bezrobotnych.
M.P. 1931 nr 274 poz. 367 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 26 października 1931 r. L. D. IV. 15481/2/31 w sprawie wywozu drewna tartego iglastego oraz papierówki
M.P. 1931 nr 273 poz. 366 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 listopada 1931 r. w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1930 r. w sprawie utworzenia ekspozytur celnych w okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł w Mysłowicach ("Monitor Polski" Nr 107 z dnia 9 maja 1930 r., poz. 156)
M.P. 1931 nr 271 poz. 365 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 listopada 1931 r. w sprawie zmiany nazwy gminy Wolbrom w powiecie olkuskim, województwie kieleckiem
M.P. 1931 nr 268 poz. 364 Okólnik Ministerstwa Skarbu N. D. IV./1453/3/31 z dnia 31 października 1931 r. w sprawie częściowej zmiany okólnika N. D. IV./1193/3/28 r., dotyczącego wywozu zwierząt zagranicę.
M.P. 1931 nr 267 poz. 363 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 31 października 1931 r. w sprawie likwidacji Zakładu Ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilno-prawnej w Poznaniu.
M.P. 1931 nr 266 poz. 362 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 listopada 1931 r. w sprawie utworzenia w Brzezinach Śląskich punktu przejściowego.
M.P. 1931 nr 262 poz. 361 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 13 października 1931 r. w sprawie nadania statutu Związkowi Zakładów Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych
M.P. 1931 nr 261 poz. 360 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej, w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1931 r.
M.P. 1931 nr 261 poz. 359 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej, w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1931 r.
M.P. 1931 nr 260 poz. 358 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1931 nr 260 poz. 357 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1931 nr 260 poz. 356 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1931 nr 260 poz. 355 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1931 nr 260 poz. 354 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1931 nr 260 poz. 353 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1931 nr 260 poz. 352 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległosci z mieczami, Krzyża Niepodległości i Medalu Niepodległości.
M.P. 1931 nr 260 poz. 351 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
M.P. 1931 nr 260 poz. 350 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1931 nr 260 poz. 349 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Zasługi za Dzielność.
M.P. 1931 nr 260 poz. 348 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1931 nr 260 poz. 347 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi.
M.P. 1931 nr 260 poz. 346 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1931 nr 260 poz. 345 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Wielkiej Wstęgi, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą, Krzyża Komandorskiego, Krzyża Oficerskiego oraz Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
M.P. 1931 nr 260 poz. 344 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Wielkiej Wstęgi Orderu Odrodzenia Polski.
M.P. 1931 nr 260 poz. 343 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1931 nr 260 poz. 342 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie odroczenia sesji zwyczajnej Senatu.
M.P. 1931 nr 260 poz. 341 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie odroczenia sesji zwyczajnej Sejmu.
M.P. 1931 nr 259 poz. 340 Okólnik Ministerstwa Poczt i Telegrafów z dnia 31 października 1931 r. Nr. 3325/2 w sprawie "Regulaminu dla publiczności" i "Księgi zażaleń".
M.P. 1931 nr 255 poz. 339 Okólnik Ministerstwa Skarbu L. D. IV. 1986/3/31 z dnia 22 października 1931 r. w sprawie wzoru świadectw pochodzenia, wystawianych przez angielskich poborców ceł i akcyz.
M.P. 1931 nr 253 poz. 338 Zarządzenie Wojewody Poznańskiego z dnia 29 października 1931 w sprawie terytorjalnego ograniczenia w wykonywaniu przemysłu okrężnego w województwie poznańskiem.
M.P. 1931 nr 253 poz. 337 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Najwyższego Trybunału Administracyjnego.
M.P. 1931 nr 252 poz. 336 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 października 1931 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1931 nr 251 poz. 335 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległosci z mieczami, Krzyża Niepodległości i Medalu Niepodległości.
M.P. 1931 nr 250 poz. 334 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 października 1931 r.
M.P. 1931 nr 248 poz. 333 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1931 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Jędrzejowie w okręgu sądu okręgowego w Kielcach
M.P. 1931 nr 245 poz. 332 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych.
M.P. 1931 nr 244 poz. 331 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 października 1931 r. w sprawie mianowania radców do Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni
M.P. 1931 nr 244 poz. 330 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 9 października 1931 r.
M.P. 1931 nr 243 poz. 329 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 października 1931 r. o trybie postępowania przy wywozie za zwrotem cła bekonów, szynek, niektórych przetworów mięsnych oraz mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego i baraniego.
M.P. 1931 nr 241 poz. 328 Postanowienie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej ustalające warunki wynagrodzenia za prace akordowe w rolnictwie na terenie województw poznańskiego i pomorskiego na rok służbowy 1931/32 przy kopaniu ziemniaków i buraków cukrowych.
M.P. 1931 nr 240 poz. 327 Okólnik Ministerstwa Skarbu L. D. IV. 1759/3/31 z dnia 5 października 1931 r. w sprawie zwalniania od cła przedmiotów, przeznaczonych do wyłącznego użytku służbowego obcych urzędów konsularnych.
M.P. 1931 nr 237 poz. 326 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 1 października 1931 r. w sprawie czasowej zmiany opłat radjofonicznych.
M.P. 1931 nr 237 poz. 325 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 3 października 1931 r. o utworzeniu niezależnego administracyjnie od nadleśnictwa Zarządu Tartaku Państwowego w Worochcie.
M.P. 1931 nr 237 poz. 324 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 października 1931 r. Nr 2468/31.
M.P. 1931 nr 236 poz. 323 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 października 1931 r. w sprawie czasowego zajęcia gruntów pod plac ćwiczeń dla garnizonu w Łomży
M.P. 1931 nr 235 poz. 322 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 1931 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Opatowie w okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu.
M.P. 1931 nr 235 poz. 321 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 października 1931 o zmianie zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 marca 1930 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów na cele zakwaterowania wojska w Stawach pod Dęblinem.
M.P. 1931 nr 235 poz. 320 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 października 1931 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz firm: "Zaklady Ceramiczne Izaak Schein" w Myszkowie i "L.Sojka, Fabryka Cegły Ogniotrwałej st. Myszków" pod bocznicę normalnotorową od stacji kolejowej Myszków do fabryki "L.Sojka".
M.P. 1931 nr 234 poz. 319 Zarządzenie Marszałka Senatu z dnia 29 września 1931 r. w sprawie statutu organizacyjnego Biura Senatu Rzeczypospolitej
M.P. 1931 nr 234 poz. 318 Zarządzenie Marszałka Sejmu z dnia 29 września 1931 r. w sprawie statutu organizacyjnego Biura Sejmu Rzeczypospolitej
M.P. 1931 nr 233 poz. 317 Zarządzenie w sprawie terytorjalnego ograniczenia w wykonywania przemysłu okrężnego w województwie poznańskim
M.P. 1931 nr 233 poz. 316 Zarządzenie w sprawie terytorjalnego ograniczenia w wykonywania przemysłu okrężnego w województwie poznańskim
M.P. 1931 nr 233 poz. 315 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 1931 r. w sprawie siedziby drugiego wydziału, powołanego do rozpoznawania spraw w postępowaniu doraźnem w okręgu Sądu okręgowego w Piotrkowie
M.P. 1931 nr 231 poz. 314 uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 14 września 1931 r., ustalające kurs, podług którego mogą być przyjmowane papiery wartościowe przez władze i urzędy państwowe, jako wadja przy przetargach oraz kaucje na zabezpieczenie wszelkiego rodzaju umów i zaliczek, wypłacanych na dostawy i roboty rządowe, jak również na zabezpieczenie udzielanych przez Skarb Państwa kredytów akcyzowych, celnych i transportowych
M.P. 1931 nr 229 poz. 313 uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 września 1931 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
M.P. 1931 nr 228 poz. 312 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. rosyjskich osób prawnych
M.P. 1931 nr 228 poz. 311 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. w sprawie wywłaszczenia nieruchomości w Grudziądzu na cele wojskowe
M.P. 1931 nr 227 poz. 310 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 1931 r. o zwinięciu urzędu notarjusza w Kaliszu w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu
M.P. 1931 nr 226 poz. 309 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 września 1931 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Dołhinowie w okręgu Sądu Okręgowego w Wilnie
M.P. 1931 nr 226 poz. 308 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 września 1931 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Brzezinach powiatu brzezińskiego w okręgu sądu Okręgowego w Łodzi
M.P. 1931 nr 226 poz. 307 Okólnik Ministerstwa Skarbu D.IV.1709/3/31 z dnia 17 września 1931 r., w sprawie wystawiania przez urzędy celne świadectwa pochodzenia na towary eksportowane do Jugosławji
M.P. 1931 nr 225 poz. 306 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 1931 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Garwolinie w okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach
M.P. 1931 nr 225 poz. 305 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 1931 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Ostrowi Mazowieckiej w okręgu Sądu Okręgowego w Łomży
M.P. 1931 nr 225 poz. 304 uchylony Okólnik Ministerstwa Skarbu D.IV.1056/3/31 z dnia 17 września 1931 r. w sprawie wystawiania przez urzędy celne zaświadczeń o wywozie bekonów i szynek w celu zwrotu różnicy cen soli, zużytej do wyrobu bekonów i szynek na eksport zagranicę
M.P. 1931 nr 225 poz. 303 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 września 1931 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1931 nr 224 poz. 302 Okólnik Ministerstwa Skarbu T.36
M.P. 1931 nr 221 poz. 301 Zarządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 21 września 1931 r. w sprawie miejscowych przepisów o czyszczeniu kominów w m. st. Warszawie
M.P. 1931 nr 220 poz. 300 Obwieszczenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 14 września 1931 r. o pocztowych kartach tożsamości
M.P. 1931 nr 220 poz. 299 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zwołania Senatu na sesję zwyczajną.
M.P. 1931 nr 220 poz. 298 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie zwołania Sejmu na sesję zwyczajną.
M.P. 1931 nr 219 poz. 297 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 września 1931 r. w sprawie utworzenia w Koniecznej punktu przejściowego
M.P. 1931 nr 218 poz. 296 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z Mieczami, Krzyża Niepodległości oraz Medalu Niepodległości
M.P. 1931 nr 217 poz. 295 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 16 września 1931 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 6 maja 1931 r. mocy obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych w województwie pomorskiem, w mieście Bydgoszczy, oraz w powiecie bydgoskim.
M.P. 1931 nr 217 poz. 294 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1931 r. w sprawie rozwiązania Rady Miejskiej miasta Kurnika
M.P. 1931 nr 217 poz. 293 Uchwała Rady Ministrów z dnia 9 września 1921 r. w sprawie uzupełnienia statutu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
M.P. 1931 nr 216 poz. 292 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 września 1931 r. w sprawie siedziby drugiego wydziału, powołanego do rozpoznawania spraw w postępowaniu doraźnem w okręgu Sądu Okręgowego w Pińsku.
M.P. 1931 nr 216 poz. 291 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 września 1931 r. o czasowem przymusowem zajeciu gruntów, położonych we wsi Oszczywilk, w gminie Ryki, w powiecie garwolińskim, w województwie lubelskiem, oraz o wywłaszczeniu żwiru w zajętych gruntach na użytek kolei państwowych.
M.P. 1931 nr 215 poz. 290 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 września 1931 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa dla budowy trójkąta dla obracania parowozów na stacji kolejowej Maniewicze.
M.P. 1931 nr 214 poz. 289 Okólnik Ministerstwa Reform Rolnych z dnia 7 lipca 1931 r. Nr 3552 Kr.
M.P. 1931 nr 214 poz. 288 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 września 1931 r. o wywłaszczeniu przymusowym gruntu na rzecz Skarbu Państwa do przebudowy stacji kolei normalnotorowej Werbkowice.
M.P. 1931 nr 213 poz. 287 uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 9 września 1931 r. w sprawie statutu organizacyjnego Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
M.P. 1931 nr 212 poz. 286 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 9 września 1931 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji dla ustalenia wynagrodzenia za prace akordowe przy kopaniu okopowych na rok służbowy 1931/32 na terenie woj. poznańskiego i pomorskiego.
M.P. 1931 nr 210 poz. 285 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o nadaniu korporacji prawa publicznego Nowogródzkiemu Wojewódzkiemu Związkowi Międzykomunalnemu Opieki Społecznej.
M.P. 1931 nr 208 poz. 284 Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 14 lipca 1931 r. w sprawie zatwierdzenia statutu fundacji Smoguleckiej imienia Bogdana Hutten-Czapskiego.
M.P. 1931 nr 207 poz. 283 akt jednorazowy Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1931 r. o zmianie nazwy gminy Borko - Giczyckiej w powiecie kosowskim, województwie poleskim.
M.P. 1931 nr 207 poz. 282 akt jednorazowy Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1931 r. o zmianie nazwy gminy Huta Stara w powiecie częstochowskim, województwie kieleckiem.
M.P. 1931 nr 207 poz. 281 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 września 1931 r. w sprawie zniesienia ekspozytury starostwa brzozowskiego w Dynowie w powiecie brzozowskim, województwie lwowskiem.
M.P. 1931 nr 205 poz. 280 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 3 września 1931 r. w sprawie powołania przez zrzeszenia gospodarcze radców do Sekcji Żeglugowo- Portowej Izby Przemysłowo - Handlowej w Gdyni.
M.P. 1931 nr 205 poz. 279 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 sierpnia 1931 r. w sprawie utworzenia na lotnisku w Bydgoszczy ekspozytury Urzędu Celnego w Bydgoszczy.
M.P. 1931 nr 205 poz. 278 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 sierpnia 1931 r. w sprawie utworzenia na lotnisku we Lwowie ekspozytury Urzędu Celnego we Lwowie.
M.P. 1931 nr 199 poz. 277 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 sierpnia 1931 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1931 nr 198 poz. 276 Obwieszczenie Ministra Reform Rolnych i Ministra Skarbu z dnia 12 sierpnia 1931 r. w sprawie umorzenia obligacyj I Serji 5% Państwowej Renty Ziemskiej.
M.P. 1931 nr 198 poz. 275 Obwieszczenie Ministra Reform Rolnych i Ministra Skarbu z dnia 12 sierpnia 1931 r. w sprawie umorzenia obligacyj I Serji 5% Państwowej Renty Ziemskiej.
M.P. 1931 nr 197 poz. 274 Zarządzenie Ministra Poczt i Telgrafów z dnia 9 lipca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie ustalenia listy mieszkań służbowych funkcjonarjuszów państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
M.P. 1931 nr 196 poz. 273 Uchwała Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o przepisach kancelaryjnych w administracji publicznej.
M.P. 1931 nr 195 poz. 272 Obwieszczenie Ministra Pracy i opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1931 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 6 maja 1931 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych w województwie pomorskiem, w mieście Bydgoszczy oraz w powiecie bydgoskim.
M.P. 1931 nr 194 poz. 271 Okólnik Ministerstwa Skarbu L. D. IV/1439/3/31 z dnia 11 sierpnia 1931 r. w sprawie stosowania zniżek konwencyjnych do towarów rumuńskich
M.P. 1931 nr 192 poz. 270 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 8 sierpnia 1931 r. o utworzeniu niezależnego od nadleśnictw Zarządu Kolejek Leśnych okręgu Dyrekcji Lasów Państwowych we Lwowie
M.P. 1931 nr 191 poz. 269 Okólnik Ministerstwa Skarbu L. D. IV/1328/3/31 z dnia 4 sierpnia 1931 r. w sprawie uzupełnienia zarządzenia z dnia 27 lutego 1931 roku L. D. IV/352/3/31 o świadectwach pochodzenia, wystawianych przez holenderskie urzedy celne
M.P. 1931 nr 185 poz. 268 Instrukcja Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 czerwca 1931 r. wydana w porozumieniu z Ministrami: Komunikacja, Spraw Wojskowych oraz Spraw Wewnętrznych o budowie i utrzymywaniu linij telegraficznych i telefonicznych oraz budowie anten w pobliżu lotnisk
M.P. 1931 nr 184 poz. 267 Uchwała Komitetu Likwidacyjnego w Poznaniu z dnia 23 czerwca 1931 r.
M.P. 1931 nr 184 poz. 266 Uchwała Komitetu Likwidacyjnego w Poznaniu z dnia 23 czerwca 1931 r.
M.P. 1931 nr 184 poz. 265 Uchwała Komitetu Likwidacyjnego w Poznaniu z dnia 23 czerwca 1931 r.
M.P. 1931 nr 183 poz. 264 Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej ustalającej warunki pracy i płacy straży leśnej na rok służbowy 1931/32 na obszarze województw: warszawskiego, lubelskiego, łódzkiego i białostockiego.
M.P. 1931 nr 182 poz. 263 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lipca 1931 r. w sprawie zmiany nazwy gminy Wola Wężykowa w powiecie łaskim, województwie łódzkiem
M.P. 1931 nr 181 poz. 262 Zarządzenie Ministrów: Robót Publicznych i Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lipca 1931, uzupełniajace instrukcję z dnia 14 października 1930 r. dla państwowych urzędników służby drogowej, powołanych do wykonywania kontroli ruchu na drogach publicznych (kontrolerów ruchu).
M.P. 1931 nr 180 poz. 261 Uzupełnienie listy księgowych zaprzysiężonych przy Izbie Przemysłowo- Handlowej w Wilnie
M.P. 1931 nr 178 poz. 260 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z Mieczami, Krzyża Niepodległości oraz Medalu Niepodległości
M.P. 1931 nr 177 poz. 259 Zarządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 1931 r. w sprawie miejscowych przepisów o wznoszeniu i naprawie budynków nieogniotrwałych w m. st. Warszawie
M.P. 1931 nr 176 poz. 258 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 17 lipca 1931 r.
M.P. 1931 nr 176 poz. 257 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 17 lipca 1931 r.
M.P. 1931 nr 175 poz. 256 Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej
M.P. 1931 nr 174 poz. 255 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 lipca 1931 r. w sprawie wydawania kart legitymacyjnych dla komiwojażerów polskich, działających na terytorium Estonji
M.P. 1931 nr 174 poz. 254 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 27 lipca 1931 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1931 nr 173 poz. 253 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1931 r. w sprawie uchylenia statutu przedsiębiorstwa "Państwowa Wytwórnia Aparatów Telegraficznych i Telefonicznych w Warszawie" i zatwierdzenia statutu przedsiębiorstwa "Państwowe Zakłady Tele- i Radjotechniczne w Warszawie"
M.P. 1931 nr 173 poz. 252 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1931 r. w sprawie zmian statutu przedsiębiorstwa "Państwowe Zakłady Inżynierji" w Warszawie
M.P. 1931 nr 172 poz. 251 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1931 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów pod budowę drogi obwodowej w Wilnie.
M.P. 1931 nr 171 poz. 250 wygaśnięcie aktu Postanowienie Ministra Reform Rolnych z dnia 29 maja 1931 r. w sprawie upoważnienia Spółdzielczego Baku Ziemskiego- spółdzielni z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie - do wykonywania parcelacji nieruchomości ziemskich
M.P. 1931 nr 171 poz. 249 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie mieszkań służbowych dla sędziów i prokuratorów oraz urzędników i funkcjonariuszów Ministerstwa Sprawiedliwości i podległych mu urzędów
M.P. 1931 nr 170 poz. 248 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych z dnia 20 lipca 1931 r. w sprawie letniego umundurowania szeregowych Policji Państwowej, pełniących służbę na drogach wodnych
M.P. 1931 nr 170 poz. 247 uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1931 r. w sprawie zmiany statutu organizacyjnego Ministerstwa Rolnictwa
M.P. 1931 nr 169 poz. 246 Obwieszczenie Ministra Skarbu wydane z porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu, Ministrem Rolnictwa oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1931 r. o zmianie wykazu rafineryj, uprawnionych do sprowadzania w stanie nieskażonym: tłuszczów zestalonych oraz olejów roślinnych ciekłych
M.P. 1931 nr 169 poz. 245 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 lipca 1931 r. w sprawie Urzędu Celnego w Mysłowicach
M.P. 1931 nr 169 poz. 244 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 1931 r. w sprawie czasowego zajęcia gruntów pod plac ćwiczeń dla garnizonu Różan
M.P. 1931 nr 168 poz. 243 Okólnik Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 24 lipca 1931 r. Nr. I. Prez. 4864/31 w sprawie szkół, w których nauka uprawnia do zwrotu opłat szkolnych w r. szk. 1931/32
M.P. 1931 nr 167 poz. 242 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 lipca 1931 r. w sprawie uzupełnienia wykazu środków dopuszczonych do skażenia tłuszczów przy odprawach celnych
M.P. 1931 nr 165 poz. 241 Okólnik Ministerstwa Skarbu L.Dz. IV. 1020/3/31 z dnia 7 lipca 1931 r. w sprawie wzoru świadectw pochodzenia, wymaganych przy udzielaniu zniżek konwencyjnych a wystawianych przez jugosłowiańskie urzędy celne
M.P. 1931 nr 165 poz. 240 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 lipca 1931 r. w sprawie utworzenia punktu przejściowego w Zaleszczykach
M.P. 1931 nr 163 poz. 239 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 lipca 1931 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia wynagrodzenia za prace akordowe przy pracach żniwnych na rok służbowy 1931/32 na terenie województw Poznańskiego i Pomorskiego
M.P. 1931 nr 160 poz. 238 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. rosyjskich osób prawnych
M.P. 1931 nr 160 poz. 237 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. rosyjskich osób prawnych
M.P. 1931 nr 160 poz. 236 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. rosyjskich osób prawnych
M.P. 1931 nr 159 poz. 235 Wykaz długów Państwa i przez Państwo przyjetych gwarancyj finansowych na dzień 1 lipca 1931 r.
M.P. 1931 nr 158 poz. 234 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. rosyjskich osób prawnych
M.P. 1931 nr 158 poz. 233 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnictwa z dnia 9 czerwca 1931 r. w sprawie terminu wejścia w życie obwieszczenia Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnictwa z dnia 22 stycznia 1931 r. o zmianie obwieszczenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 maja 1930 r. , wydanego w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa, o wykazie instytucyj, za pośrednictwem których wydawane będą zaświadczenia Ministerstwa Przemysłu i Handlu na bezcłowy wywóz szczeciny, włosia i sierści oraz o trybie postępowania przy wydawaniu tych zaświadczeń.
M.P. 1931 nr 158 poz. 232 uchylony Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 lipca 1931 r. w sprawie wykazu rzeczoznawców, upoważnionych do urzędowego odbioru technicznego materjałów, używanych do budowy kotłów parowych
M.P. 1931 nr 157 poz. 231 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 4 lipca 1931 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy dla straży leśnej na obszarze województw: warszawskiego, kieleckiego, łódzkiego, lubelskiego i białostockiego na rok służbowy 1931/32
M.P. 1931 nr 157 poz. 230 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1931 r. w sprawie zmiany nazwy gmin wiejskich Dylewo, Nasiadki i Wach w powiecie ostrołęckim, województwie białostockiem
M.P. 1931 nr 157 poz. 229 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1931 r. w sprawie zmiany nazwy gminy Bobrowniki w powiecie kozienickim województwie kieleckiem.
M.P. 1931 nr 157 poz. 228 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1931 r. w sprawie zmiany nazwy gminy Brwilno w powiecie płockim, województwie warszawskim.
M.P. 1931 nr 156 poz. 227 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z Mieczami, Krzyża Niepodległości oraz Medalu Niepodległości
M.P. 1931 nr 155 poz. 226 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1931 nr 155 poz. 225 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1931 nr 155 poz. 224 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1931 nr 155 poz. 223 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1931 nr 149 poz. 222 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1931 r.
M.P. 1931 nr 148 poz. 221 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1931 nr 147 poz. 220 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 czerwca 1931 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1931 nr 144 poz. 219 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 czerwca 1931 r. w sprawie zmiany nazwy miejscowości Sołdacka Słoboda w gminie Piski, powiecie ostrołęckim, województwie białostockiem.
M.P. 1931 nr 143 poz. 218 uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1931 r. w sprawie statutu organizacyjnego Ministerstwa Poczt i Telegrafów
M.P. 1931 nr 142 poz. 217 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 1931 r. w sprawie zniesienia ekspozytury starostwa bielskiego w Siemiatyczach w powiecie bielskim, województwie białostockiem
M.P. 1931 nr 142 poz. 216 Uchwała Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1931 r. w sprawie przyznania dodatkowego kredytu w budżecie Ministerstwa Komunikacji (Polskie Koleje Państwowe) na wznowienie robót przy budowie linji kolejowej Płock - Sierpc
M.P. 1931 nr 141 poz. 215 Okólnik Ministerstwa Skarbu L. D. IV. 953/3/31 z dnia 2 czerwca 1931 r. w sprawie świadectw pochodzenia, wystawianych przez urzędy celne na wywożone zagranice towary krajowe
M.P. 1931 nr 141 poz. 214 Zarządzenie Ministra Robót Publicznych wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 15 czerwca 1931 r. w sprawie przepisów miejscowych o opłatach za czynności, wykonywane przez Magistrat m. st. Warszawy przy wydawaniu pozwoleń na roboty budowlane i na użytkowanie budynków.
M.P. 1931 nr 140 poz. 213 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 10 czerwca 1931 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy dla robotników rolnych na terenie województwa wileńskiego i nowogródzkiego na rok służbowy 1931/32
M.P. 1931 nr 140 poz. 212 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 1931 o rozmieszczeniu koncelaryj notarjalnych w Płocku
M.P. 1931 nr 140 poz. 211 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1931 o utworzeniu urzędu notarjusza w Tuszynie powiatu łódzkiego w okrędu Sądu Okręgowego w Łodzi.
M.P. 1931 nr 139 poz. 210 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu o wyborach do Sekcji Żeglugowo-Portowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni
M.P. 1931 nr 139 poz. 209 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 16 czerwca 1931 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie Izby przemysłowo-Handlowej w Gdyni (dawniej w Grudziądzu)
M.P. 1931 nr 138 poz. 208 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Zasługi za Dzielność
M.P. 1931 nr 138 poz. 207 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 czerwca 1931 r. w sprawie zmiany nazwy miejscowości Duplice Duże w gminie Jeziorko, powiecie łowickim, województwie warszawskiem
M.P. 1931 nr 138 poz. 206 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 czerwca 1931 r. o wywłaszczeniu gruntów na cele rozszerzenia cmentarza grzebalnego rzymsko - katolickiej parafji w Lipniszkach powiatu lidzkiego
M.P. 1931 nr 137 poz. 205 Okólnik Ministerstwa Skarbu L. 982/3/31 z dnia 29 maja 1931 r. w sprawie wywozu gęsi domowych żywych i bitych
M.P. 1931 nr 136 poz. 204 Instrukcja Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 czerwca 1931 r. dla wojewódzkich władz administracji ogólnej w sprawie udzielania koncesyj na zakładanie aptek na obszarze b. zaboru rosyjskiego, wydana na podstawie p. 13 art. 2 i art. 10 zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz.Pr.P.P. Nr 63, poz. 371) w związku z art. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 10 lipca 1920 r. w przedmiocie udzielania koncesyj na zakładanie aptek (Dz.U.R.P. Nr. 62, poz. 411).
M.P. 1931 nr 135 poz. 203 uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1931 r. w sprawie statutu organizacyjnego Ministerstwa Rolnictwa
M.P. 1931 nr 134 poz. 202 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 czerwca 1931 r. w sprawie zniesienia ekspozytury starostwa rohatyńskiego w Bursztynie w powiecie rohatyńskim, województwie stanisławowskim
M.P. 1931 nr 133 poz. 201 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1931 nr 133 poz. 200 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1931 nr 132 poz. 199 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z mieczami, Krzyża Niepodległosci i Medalu Niepodległości
M.P. 1931 nr 132 poz. 198 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1931 r. w sprawie rozwiązania Rady Miejskiej miasta Jutrosina
M.P. 1931 nr 131 poz. 197 Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 2 czerwca 1931 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad majątkiem b. Łuckiego Prawosławnego Bractwa Podniesienia Krzyża w Łucku
M.P. 1931 nr 130 poz. 196 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 maja 1931 r. w sprawie środków skażających oraz trybu postępowania przy odprawie celnej tłuszczów zestalonych i olejów roślinnych
M.P. 1931 nr 129 poz. 195 Obwieszczenie Izby Przemysłowo-Handlowej w Łodzi
M.P. 1931 nr 128 poz. 194 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1931 r.
M.P. 1931 nr 128 poz. 193 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 maja 1931 r. w sprawie ograniczenia działalności Urzędu Celnego w Sulmierzycach
M.P. 1931 nr 127 poz. 192 Rozporządzenie Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do spraw walki z epidemjami z dnia 20 maja 1931 r.
M.P. 1931 nr 127 poz. 191 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 maja 1931 r. w sprawie utworzenia punktów przejściowych w Jabłonicy i Wyszkowie
M.P. 1931 nr 126 poz. 190 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 maja 1931 r. w sprawie porozumienia między Rzadami Rzeczypospolitej Polskiej i Stanó Zjednoczonych Ameryki Północnej o wzajemnem uznawaniu świadectw pomiarowych morskich statków handlowych.
M.P. 1931 nr 125 poz. 189 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 1931 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników i zastępców ławników Sądu Pracy w Chrzanowie
M.P. 1931 nr 124 poz. 188 Przepisy dla Państwowych Urzędów Pośrednictwa Pracy, jako specjalnych poborców, wydane przez Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu i Najwyższą Izbą Kontroli Państwowej
M.P. 1931 nr 123 poz. 187 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 20 maja 1931 r. o ustaniu przymusowego zarządu państwowego nad dobrami ziemskiemi "Żulowo", b. własnością Włodzimierza Kurnosowa
M.P. 1931 nr 123 poz. 186 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 maja 1931 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 30 marca 1931 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłu elektrotechnicznego na obszarze województwa poznańskiego z wyłaczeniem miast Bydgoszczy i Inowrocławia oraz powiatów bydgoskiego, szubińskiego, wyrzyskiego i inowrocławskiego
M.P. 1931 nr 123 poz. 185 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 maja 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie mieszkań służbowych dla urzędników i funkcjonariuszów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, oraz podległych mu urzędów.
M.P. 1931 nr 123 poz. 184 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 5 maja 1931 r. L. D. VII. 647/2 w sprawie rachunkowego ujęcia sum wypłacanych z kredytów bieżących na zaspokojenie wydatków, dotyczących ubiegłych okresów budżetowych
M.P. 1931 nr 123 poz. 183 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 26 maja 1931 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1931 nr 123 poz. 182 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1931 nr 122 poz. 181 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 kwietnia 1931 r. w sprawie upoważnienia Polskiego Touring Klubu do wydawania tryptyków samochodowych i motocyklowych.
M.P. 1931 nr 121 poz. 180 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 22 kwietnia 1931 r. w sprawie wykupu krajowego surowca tytoniowego ze zbioru 1931 roku.
M.P. 1931 nr 121 poz. 179 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1931 nr 120 poz. 178 Okólnik Ministerstwa Skarbu L. D. IV. 780/3/31 z dnia 5 maja 1931 r. w sprawie wzoru świadectw pochodzenia, wymaganych przy udzielaniu zniżek konwencyjnych, a wystawianych przez szwedzkie urzędy celne.
M.P. 1931 nr 119 poz. 177 Okólnik Ministerstwa Skarbu L. D. IV. 814/3/31 z dnia 5 maja 1931 r. w sprawie wzoru świadectw pochodzenia, wymaganych przy udzielaniu zniżek konwencyjnych, a wystawianych przez norweskie urzędy celne.
M.P. 1931 nr 119 poz. 176 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 6 maja 1931 r. w sprawie uznania drogi ubocznej Knurów - Nieborowice Hammer za drogę celną.
M.P. 1931 nr 118 poz. 175 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 maja 1931 r. w sprawie czasowego zajęcia gruntów pod plac ćwiczeń dla garnizonu Mińsk-Mazowiecki
M.P. 1931 nr 117 poz. 174 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 15 maja 1931 r. o organizacji wewnętrznej Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych
M.P. 1931 nr 116 poz. 173 Instrukcja Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 maja 1931 r. w sprawie komisyj lekarskich dla funkcjonariuszów państwowych
M.P. 1931 nr 116 poz. 172 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1931 nr 116 poz. 171 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1931 nr 115 poz. 170 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maja 1931 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników i zastępców ławników Sądu Pracy w Chrzanowie
M.P. 1931 nr 114 poz. 169 Obwieszczenie Ministra Skarbu wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu, Ministrem Rolnictwa oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 6 maja 1931 r. o wykazie rafineryj uprawnionych do spraowadzania w stanie nieskażonym: tłuszczów zestalonych oraz olejów roślinnych ciekłych
M.P. 1931 nr 114 poz. 168 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 1931 r. L. dz. 2437/31
M.P. 1931 nr 113 poz. 167 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. rosyjskich osób prawnych
M.P. 1931 nr 113 poz. 166 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw byłych rosyjskich osób prawnych
M.P. 1931 nr 113 poz. 165 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 9 maja 1931 r. o uzupełnieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 27 sierpnia 1930 r. o pieczęciach urzędowych w Zarządzie Centralnym Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej oraz w podległych urzędach i zakładach państwowych
M.P. 1931 nr 112 poz. 164 Przepisy rachunkowo-kasowe dla Kasy Urzędu Emigracyjnego, wydane przez Ministerstwo Pracy i opieki Społecznej w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu i Najwyższą Izbą Kontroli
M.P. 1931 nr 111 poz. 163 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z mieczami, Krzyża Niepodległości oraz Medalu Niepodległości.
M.P. 1931 nr 110 poz. 162 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 maja 1931 r. w sprawie mianowania radcy do Izby Przemysłowo-Handlowej w Sosnowcu
M.P. 1931 nr 109 poz. 161 Zarządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie uprawiania przemysłu okrężnego w Kartuzach
M.P. 1931 nr 108 poz. 160 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 1931 r.
M.P. 1931 nr 107 poz. 159 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Zasługi za Dzielność
M.P. 1931 nr 107 poz. 158 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
M.P. 1931 nr 107 poz. 157 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1931 nr 107 poz. 156 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1931 nr 106 poz. 155 Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 23 kwietnia 1931 r. o częściowej zmianie zarządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 20 lutego 1931 w przedmiocie określenia liczebnego składu członków i zastępców członków rady oraz zarządu dla poszczególnych gmin wyznaniowych żydowskich wielkich, mianowicie w Warszawie, oraz na obszarze województwa warszawskiego, łódzkiego, lubelskiego, kieleckiego i części województwa białostockiego.
M.P. 1931 nr 104 poz. 154 Okólnik Ministerstwa Skarbu L. D. IV. 629/3/31 z dnia 16 kwietnia 1931 r. w sprawie wzoru świadectw pochodzenia, wymaganych przy udzielaniu zniżek konwencyjnych, a wystawianych przez bułgarskie urzędy celne.
M.P. 1931 nr 103 poz. 153 Okólnik Ministerstwa Skarbu L. D. IV. 631/3/31 z dnia 16 kwietnia 1931 r. w sprawie wzoru świadectw pochodzenia, wymaganych przy udzielaniu zniżek konwencyjnych, a wystawianych przez urzędy celne w Italji
M.P. 1931 nr 99 poz. 152 Okólnik Ministerstwa Skarbu L. D. IV. 602/3/31 z dnia 14 kwietnia 1931 r. w sprawie świadectw pochodzenia urzędów celnych na towary zakazane do przywozu
M.P. 1931 nr 99 poz. 151 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 27 kwietnia 1931 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1931 nr 98 poz. 150 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 20 kwietnia 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Reform Rolnych w sprawie zmiany obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 1 paździenika 1925 r. o zasadach udzielania przez Państwowy Bank Rolny pożyczek z państwowego funduszu kredytu na melioracje rolne.
M.P. 1931 nr 98 poz. 149 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 10 kwietnia 1931 r.
M.P. 1931 nr 97 poz. 148 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie zamknięcia sesji nadzwyczajnej Senatu.
M.P. 1931 nr 97 poz. 147 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie zamknięcia sesji nadzwyczajnej Sejmu
M.P. 1931 nr 96 poz. 146 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 20 kwietnia 1931 r. o zatwierdzeniu wysokości opłaty na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej za okres czasu od 1 kwietnia 1931 r. do 31 marca 1932 r.
M.P. 1931 nr 95 poz. 145 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 4 kwietnia 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w sprawie przedłużenia w niektórych miejscowościach okresu uprawnienia bezrobotnych do pobierania zasiłków na zasadzie ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.
M.P. 1931 nr 93 poz. 144 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 kwietnia 1931 r. w sprawie uzupełniającego powołania przez zrzeszenie gospodarcze radcy do Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie
M.P. 1931 nr 92 poz. 143 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 kwietnia 1931 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 30 marca 1931 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłu elektrotechnicznego na obszarze województwa poznańskiego z wyłączeniem miast Bydgoszczy i Inowrocławia oraz powiatów bydgoskiego, szubińskiego, wyrzyskiego i inowrocławskiego
M.P. 1931 nr 90 poz. 142 Rozporządzenie Komisarza Demobilizacyjnego dla obszarów województwa pomorskiego, miasta i powiatu Bydgoszcz oraz powiatów Szubin, Wyrzysk i Inowrocław z dnia 14 kwietnia 1931 r. o nadaniu mocy obowiązującej orzeczeniu Wydziału Rozjemczego w Bydgoszczy z dnia 24 marca 1931 r. o płacach robotników w przemyśle i handlu.
M.P. 1931 nr 90 poz. 141 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie zwołania Senatu na sesję nadzwyczajną
M.P. 1931 nr 90 poz. 140 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z sprawie zwołania Sejmu na sesję nadzwyczajną
M.P. 1931 nr 89 poz. 139 Postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 kwietnia 1931 r. o przekazaniu Komisarzowi Rządu w Gdyni, jako burmistrzowi, funkcyj policji budowlanej
M.P. 1931 nr 88 poz. 138 Okólnik Ministerstwa Skarbu L. D. IV. 571/3/31 z dnia 4 kwietnia 1931 r. w sprawie częściowej zmiany wzoru świadectw pochodzenia, wymaganych przy udzielaniu zniżek konwencyjnych, a wystawianych przez estońskie urzędy celne.
M.P. 1931 nr 87 poz. 137 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z mieczami, Krzyża Niepodległości oraz Medalu Niepodległości
M.P. 1931 nr 86 poz. 136 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 marca 1931 r. o trybie postępowania przy wywozie za zwrotem cła bekonów, szynek oraz niektórych przetworów mięsnych
M.P. 1931 nr 86 poz. 135 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o wywłaszczeniu nieruchomości pod budowę kolei lokalnej normalnotorowej Strzebiń - Woźniki
M.P. 1931 nr 86 poz. 134 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o wywłaszczeniu nieruchomości pod budowę kolei lokalnej normalnotorowej Cieszyn - Zebrzydowice - Moszczenica
M.P. 1931 nr 85 poz. 133 uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. w sprawie zmiany statutu organizacyjnego Ministerstwa Rolnictwa
M.P. 1931 nr 82 poz. 132 Okólnik Ministerstwa Skarbu L. D. IV. 453/3/31 z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie wzoru świadectw pochodzenia, wymaganych przy udzielaniu zniżek konwencyjnych, a wystawianych przez duńskie urzędy celne
M.P. 1931 nr 81 poz. 131 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 lutego 1931 r. w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 28 lipca 1930 r. w sprawie reorganizacji urzędów celnych (M. P. Nr 199, poz. 283)
M.P. 1931 nr 81 poz. 130 uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. w sprawie statutu organizacyjnego Ministerstwa Reform Rolnych
M.P. 1931 nr 77 poz. 129 Obwieszczenie Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie
M.P. 1931 nr 77 poz. 128 Uchwała Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. w sprawie wyznaczenia delegata Rządu na postawie art. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 lutego 1928 r. (Dz.U. R.P. Nr. 16 poz. 120) dla diecezji częstochowskiej, sandomierskiej, łódzkiej i włocławskiej
M.P. 1931 nr 77 poz. 127 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 marca 1931 r. L. dz. 2391/31
M.P. 1931 nr 76 poz. 126 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 1931 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Kaliszu w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu.
M.P. 1931 nr 76 poz. 125 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 1931 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych.
M.P. 1931 nr 75 poz. 124 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnictwa z dnia 28 marca 1931 r. o odroczeniu wejścia w życie obwieszczenia Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Rolnictwa z dnia 23 lutego 1931 r. o wydawaniu zaświadczeń na wolny od cła wywóz masła
M.P. 1931 nr 75 poz. 123 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1931 nr 74 poz. 122 Postanowienie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Skarbu z dnia 26 marca 1931 r. w sprawie ulg dla przedsiębiorstwa Towarzystwo Starachowickich Zakładów Górniczych, Sp. Akc.
M.P. 1931 nr 74 poz. 121 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 26 marca 1931 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1931 nr 74 poz. 120 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1931 nr 74 poz. 119 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1931 nr 74 poz. 118 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1931 nr 74 poz. 117 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1931 nr 73 poz. 116 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 6 marca 1931 r. w sprawie uzupełnienia pp. 16,17, par. 78 przepisów rachunkowo-kasowych.
M.P. 1931 nr 72 poz. 115 Obwieszczenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 11 lutego 1931 r. w wykazie związków eksportowych, względnie izb przemysłowo-handlowych, uprawnionych do wydawania zaświadczeń przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych
M.P. 1931 nr 71 poz. 114 Obwieszczenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 marca 1931 r. w sprawie powołania ławników i zastępców ławników Sądów Pracy i Sądów Okręgowych.
M.P. 1931 nr 70 poz. 113 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 13 marca 1931 r. o zatwierdzeniu wysokości opłaty na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej na okres czasu od dnia 1 kwietnia 1931 r. do dnia 31 marca 1932 r.
M.P. 1931 nr 69 poz. 112 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 4 marca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w sprawie przedłużenia w niektórych miejscowościach okresu uprawnienia bezrobotnych do pobierania zasiłków na zasadzie ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia
M.P. 1931 nr 68 poz. 111 uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. w sprawie statutu organizacyjnego Ministerstwa Przemysłu i Handlu
M.P. 1931 nr 67 poz. 110 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 marca 1931 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie przedsiębiorstwa "Państwowa Kopalnia Węgla Brzeszcze".
M.P. 1931 nr 67 poz. 109 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie zamknięcia sesji zwyczajnej i budżetowej Senatu.
M.P. 1931 nr 67 poz. 108 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie zamknięcia sesji zwyczajnej i budżetowej Sejmu.
M.P. 1931 nr 65 poz. 107 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 1931 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Sosnowcu w okręgu Sądu Okręgowego w Sosonowcu
M.P. 1931 nr 64 poz. 106 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1931 nr 64 poz. 105 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1931 nr 64 poz. 104 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi.
M.P. 1931 nr 64 poz. 103 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi.
M.P. 1931 nr 64 poz. 102 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1931 nr 64 poz. 101 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1931 nr 64 poz. 100 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z Mieczami, Krzyża Niepodległości oraz Medalu Niepodległości.
M.P. 1931 nr 62 poz. 99 Uchwała Komitetu Likwidacyjnego w Poznaniu z dnia 20 lutego 1931 r.
M.P. 1931 nr 62 poz. 98 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 marca 1931 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na terenie pow. miechowskiego na rok służbowy 1931/32
M.P. 1931 nr 61 poz. 97 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Rolnictwa z dnia 23 lutego 1931 roku o wydawaniu zaświadczeń na wolny od cła wywóz masła
M.P. 1931 nr 58 poz. 96 Okólnik Ministerstwa Skarbu L.D. IV 352/3/31 z dnia 21 lutego 1931 r. w sprawie wzoru świadectw pochodzenia, wymaganych przy udzielaniu zniżek konwencyjnych, a wystawianych przez holenderskie urzędy celne.
M.P. 1931 nr 56 poz. 95 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnictwa z dnia 12 lutego 1931 r. o ustanowieniu punktów kontroli transportów pierza i puchu, wychodzących zagranicę.
M.P. 1931 nr 54 poz. 94 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 lutego 1931 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 18 lutego 1929 r. o utworzeniu Tymczasowej Rady Portowej przy Urzędzie Morskim w Gdyni
M.P. 1931 nr 54 poz. 93 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 marca 1931 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa do przebudowy stacji kolejowej Ryki.
M.P. 1931 nr 53 poz. 92 Okólnik Ministerstwa Skarbu L.D. IV 233/31 z dnia 21 lutego 1931 r. w sprawie potwierdzenia przez urzędy celne wywozu towarów drogą morską
M.P. 1931 nr 53 poz. 91 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 lutego 1931 r. w sprawie wyznaczenia normy przydziału gorzelniom drożdżowym kontyngentu zakupu spirytusu w okresie kampanji 1931/32
M.P. 1931 nr 52 poz. 90 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lutego 1931 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Olkuszu w okręgu Sądu Okręgowego w Sosnowcu.
M.P. 1931 nr 52 poz. 89 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lutego 1931 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Zawierciu w okręgu Sądu Okręgowego w Sosnowcu.
M.P. 1931 nr 52 poz. 88 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 lutego 1931 r. w sprawie mianowania radcy do Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie
M.P. 1931 nr 52 poz. 87 Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 20 lutego 1931 r. w przedmiocie określenia liczebnego składu członków i zastępców członków rady oraz zarządu dla poszczególnych gmin wyznaniowych żydowskich wielkich, mianowicie w Warszawie oraz na obszarze województwa warszawskiego, łódzkiego, lubelskiego, kieleckiego i części województwa białostockiego
M.P. 1931 nr 51 poz. 86 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 1931 r. w sprawie zmiany nazwy gminy Lisko w powiecie liskim, województwie lwowskim
M.P. 1931 nr 51 poz. 85 Obwieszczenie Ministra Reform Rolnych i Ministra Skarbu z dnia 6 lutego 1931 r.
M.P. 1931 nr 51 poz. 84 Obwieszczenie Ministra Reform Rolnych i Ministra Skarbu z dnia 6 lutego 1931 r.
M.P. 1931 nr 50 poz. 83 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw byłych rosyjskich osób prawnych
M.P. 1931 nr 50 poz. 82 Uchwała Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1931 r. w sprawie zmiany statutu organizacyjnego Ministerstwa Robót Publicznych
M.P. 1931 nr 50 poz. 81 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1931 nr 50 poz. 80 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1931 nr 49 poz. 79 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 1931 r. w sprawie zmiany nazwy gminy Filipowice w powiecie pińczowskim, województwie kieleckiem
M.P. 1931 nr 49 poz. 78 Instrukcja Ministra Rolnictwa z dnia 21 lutego 1931 r. o sposobie organizowania państwowych ocen (konkursów) masła i serów.
M.P. 1931 nr 49 poz. 77 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 21 lutego 1931 r. o państwowych ocenach (konkursach) masła i serów.
M.P. 1931 nr 48 poz. 76 Uchwała Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1931 r. w sprawie zmiany statutu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych
M.P. 1931 nr 48 poz. 75 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 lutego 1931 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1931 nr 46 poz. 74 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1931 r. o ustroju wewnętrznym Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego
M.P. 1931 nr 44 poz. 73 Okólnik Ministerstwa Skarbu L. D. IV. 168/3/31 z dnia 31 stycznia 1931 r. w sprawie wzoru świadectw pochodzenia, wymaganych przy udzielaniu zniżek konwencyjnych, a wystawianych przez estońskie urzędy celne
M.P. 1931 nr 44 poz. 72 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1931 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Otwocku w okręgu sądu okręgowego w Warszawie
M.P. 1931 nr 43 poz. 71 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski
M.P. 1931 nr 42 poz. 70 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 lutego 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie przedłużenia w niektórych miejscowościach okresu uprawnienia bezrobotnych do pobierania zasiłków na zasadzie ustawy z dnia 18 lipca 1924 o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia
M.P. 1931 nr 42 poz. 69 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1931 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów na cele publicznej szkoły powszechnej w gminie Janowo, w powiecie gniewskim, województwie pomorskim
M.P. 1931 nr 39 poz. 68 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1931 nr 39 poz. 67 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1931 nr 38 poz. 66 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1931 nr 38 poz. 65 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
M.P. 1931 nr 38 poz. 64 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1931 nr 37 poz. 63 uchylony Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnictwa z dnia 22 stycznia 1931 r. o zmianie obwieszczenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 maja 1930 r. , wydanego w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa o wykazie instytucyj, za pośrednictwem których będą wydawane zaświadczenia Ministerstwa Przemysłu i Handlu na bezcłowy przywóz szczeciny, włosia i sierści oraz o trybie postępowania przy wydawaniu tychże zaświadczeń
M.P. 1931 nr 36 poz. 62 Okólnik Ministerstwa Skarbu L. D. IV. 148/3/31 z dnia 29 stycznia 1931 r. w sprawie świadectw pochodzenia na towary zakazane do przywozu
M.P. 1931 nr 36 poz. 61 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 1931 r.
M.P. 1931 nr 35 poz. 60 Przepisy rachunkowo-kasowe dla masztalerzy państwowych zakładów chowu koni, jako specjalnych poborców, wydane przez Ministerstwo Rolnictwa w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu i Najwyższą Izbą Kontroli
M.P. 1931 nr 34 poz. 59 Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 3 lutego 1931 r. w przedmiocie dokonania wyborów organów zarządzających w gminach wyznaniowych żydowskich w Warszawie i na obszarze województwa warszawskiego, łódzkiego, lubelskiego, kieleckiego i części województwa białostockiego
M.P. 1931 nr 34 poz. 58 Okólnik Ministra Skarbu L. D. IV. 172/3/31 z dnia 31 stycznia 1931 r. w sprawie częściowej zmiany okólnika z dnia 7 stycznia 1931 r. L. D. IV. 2176/3/30 o świadectwach pochodzenia
M.P. 1931 nr 34 poz. 57 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 26 stycznia 1931 r.
M.P. 1931 nr 34 poz. 56 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 26 stycznia 1931 r.
M.P. 1931 nr 33 poz. 55 wygaśnięcie aktu Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, ustalające warunki pracy i płacy robotników rolnych na rok służbowy 1931/32, na obszarze województw: krakowskiego, lubelskiego, kieleckiego, łódzkiego i białostockiego - z wyjątkiem powiatu olkuskiego i miechowskiego - poznańskiego i pomorskiego
M.P. 1931 nr 31 poz. 54 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1932 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1930 r. w sprawie Komisji do badania zmian kosztów utrzymania rodzin pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu
M.P. 1931 nr 31 poz. 53 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 1931 r. L. d.2370/31
M.P. 1931 nr 30 poz. 52 wygaśnięcie aktu Umowa zawarta w Okręgowym Inspektoracie Pracy VII Okręgu w Krakowie ustalająca warunki pracy i płacy robotników rolnych na rok służbowy 1931/32 na obszarze województwa krakowskiego i powiatów: Brzozów, Kolbuszowa, Krosno, Łańcut, Nisko, Przeworsk, Rzeszów, Strzyżów i Tarnobrzeg, województwa lwowskiego
M.P. 1931 nr 29 poz. 51 wygaśnięcie aktu Umowa ustalająca warunki pracy i płacy dla robotników rolnych na terenie województw : lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego, z wyłączeniem powiatów: Tarnobrzeg, Kolbuszowa, Nisko, Rzeszów, Łańcut, Przeworsk, Brzozów, Jarosław, Sanok, Strzyżów i Krosno
M.P. 1931 nr 28 poz. 50 wygaśnięcie aktu Umowa ustalająca warunki pracy i płacy dla dojarek, stale zatrudnionych dziennych robotników rolnych na terenie województw: lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego, z wyłączeniem powiatów: Tarnobrzeg, Kolbuszowa, Nisko, Rzeszów, Łańcut, Przeworsk, Brzozów, Jarosław, Sanok, Strzyżów i Krosno.
M.P. 1931 nr 26 poz. 49 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 28 stycznia 1931 r. o ustaleniu ilości spirytusu, jaką Dyrekcja Państwowego Monopolu Spirytusowego powinna zakupić z produkcji krajowej w okresie kampanji gorzelniczej 1931/1932
M.P. 1931 nr 26 poz. 48 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1931 r. o hurtowej cenie zapałek
M.P. 1931 nr 25 poz. 47 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 27 stycznia 1931 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1931 nr 25 poz. 46 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1931 nr 25 poz. 45 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1931 nr 25 poz. 44 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1931 nr 25 poz. 43 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1931 nr 24 poz. 42 Umowa ustalająca warunki pracy i płacy robotników rolnych na rok służbowy 1931/32 na terenie woj. wołyńskiego i poleskiego
M.P. 1931 nr 23 poz. 41 Zarządzenie z dnia 20 stycznia 1931 r. w sprawie terytorjalnego ograniczenia w wykonywaniu przemysłu okrężnego w województwie poznańskiem
M.P. 1931 nr 23 poz. 40 Okólnik Ministra Skarbu L. D. IV. 1711/3/30 z dnia 8 stycznia 1931 r. o tymczasowem stosowaniu zniżek konwencyjnych do niektórych towarów pochodzenia węgierskiego.
M.P. 1931 nr 23 poz. 39 Okólnik Ministra Skarbu L. D. IV. 2178/3/30 z dnia 9 stycznia 1931 w sprawie wzoru świadectw pochodzenia, wymaganych przy udzielaniu zniżek konwencyjnych, a wystawianych przez szwajcarskie służby celne.
M.P. 1931 nr 22 poz. 38 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1931 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1927 r. oraz o zatwierdzeniu zmian w załączonym do niego statucie przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Tarnowie"
M.P. 1931 nr 21 poz. 37 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 stycznia 1931 r. w sprawie statutu organizacyjnego Urzędu Morskiego.
M.P. 1931 nr 21 poz. 36 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 grudnia 1930 r.
M.P. 1931 nr 20 poz. 35 Okólnik Ministerstwa Skarbu L. D. IV. 2166/3/30 z dnia 9 stycznia 1931 r. w sprawie wzoru świadectw pochodzenia, wymaganych przy udzielaniu zniżek konwencyjnych, a wystawianych przez urzędy celne francuskie
M.P. 1931 nr 20 poz. 34 Okólnik Ministerstwa Skarbu L. D. IV. 2176/3/30 z dnia 7 stycznia 1931 r. w sprawie świadectw pochodzenia, wymaganych przy udzielaniu zniżek konwencyjnych, a wystawianych przez urzędy celne państw traktatowych
M.P. 1931 nr 19 poz. 33 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 8 stycznia 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w sprawie przedłużenia w niektórych miejscowościach okresu uprawnienia bezrobotnych do pobierania zasiłków na zasadzie ustawy z dnia 19 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia
M.P. 1931 nr 19 poz. 32 Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 17 stycznia 1931 r. o utworzeniu niezależnego od nadleśnictw Zarządu Kolejek Leśnych okręgu Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu
M.P. 1931 nr 18 poz. 31 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z mieczami, Krzyża Niepodległości oraz Medalu Niepodległości
M.P. 1931 nr 18 poz. 30 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 stycznia 1931 r.
M.P. 1931 nr 17 poz. 29 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 5 stycznia 1931 r. o doręczaniu przez pocztę pism urzędowych i wezwań, wysyłanych w postępowaniu administracyjnym
M.P. 1931 nr 15 poz. 28 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1931 r. o wywłaszczeniu nieruchomości pod budowę stacji kolejowej Janów - Śląski
M.P. 1931 nr 15 poz. 27 Lista księgowych zaprzysiężonych przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Wilnie
M.P. 1931 nr 15 poz. 26 Zarządzenie w sprawie terytorialnych ograniczeń w wykonywaniu przemysłu okrężnego w województwie poznańskiem
M.P. 1931 nr 15 poz. 25 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1931 o rozwiązaniu rady gminnej gminy Granowo w powiecie chojnickim, województwie pomorskiem
M.P. 1931 nr 14 poz. 24 Wykaz długów Państwa i przez Państwo przyjętych gwarancyj fnansowych na dzień 1 stycznia 1931 r.
M.P. 1931 nr 14 poz. 23 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 stycznia 1931 r. w sprawie mianowania radcy do Izby Przemysłowo-Handlowej w Sosnowcu
M.P. 1931 nr 13 poz. 22 wygaśnięcie aktu Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, ustalającej warunki pracy i płacy straży leśnej na obszarze województw: lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego
M.P. 1931 nr 12 poz. 21 Postanowienie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych i Skarbu z dnia 13 stycznia 1931 r. w sprawie ulg dla przedsiębiorstwa "Kopalnia Nafty Ropienka, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".
M.P. 1931 nr 11 poz. 20 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 20 grudnia 1930 r. o emisji serji III premjowej pożyczki dolarowej
M.P. 1931 nr 10 poz. 19 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1930 r. w sprawie wydawania kart legitymacyjnych dla komiwojażerów polskich, działających na terytorjum Norwegji
M.P. 1931 nr 10 poz. 18 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1930 r. w sprawie wydawania kart legitymacyjnych dla komiwojażerów polskich, działających na terytorjum Bułgarji
M.P. 1931 nr 10 poz. 17 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1930 r. w sprawie wydawania kart legitymacyjnych dla komiwojażerów polskich, działających na terytorjum Szwecji
M.P. 1931 nr 10 poz. 16 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1930 r. w sprawie wydawania kart legitymacyjnych dla komiwojażerów polskich, działających na terytorjum Holandji
M.P. 1931 nr 10 poz. 15 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1930 r. w sprawie wydawania kart legitymacyjnych dla komiwojażerów polskich, działających na terytorjum Węgier
M.P. 1931 nr 10 poz. 14 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1930 r. w sprawie wydawania kart legitymacyjnych dla komiwojażerów polskich, działających na terytorjum Jugosławji
M.P. 1931 nr 10 poz. 13 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1930 r. w sprawie wydawania kart legitymacyjnych dla komiwojażerów polskich, działających na terytorjum Finlandji
M.P. 1931 nr 10 poz. 12 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1930 r. w sprawie wydawania kart legitymacyjnych dla komiwojażerów polskich, działających na terytorjum Danji
M.P. 1931 nr 10 poz. 11 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1930 r. w sprawie wydawania kart legitymacyjnych dla komiwojażerów polskich, działających na terytorjum Begji i Wielkiego Księstwa Luksemburskiego
M.P. 1931 nr 10 poz. 10 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1930 r. w sprawie wydawania kart legitymacyjnych dla komiwojażerów polskich, działających na terytorjum Królestwa Włoskiego
M.P. 1931 nr 10 poz. 9 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1930 r. w sprawie wydawania kart legitymacyjnych dla komiwojażerów polskich, działających na terytorjum Austrji
M.P. 1931 nr 10 poz. 8 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1930 r. w sprawie wydawania kart legitymacyjnych dla komiwojażerów polskich, działających na terytorjum Szwajcarji
M.P. 1931 nr 10 poz. 7 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 1930 r. o uchyleniu obowiązujących rozporządzeń w sprawie wydawania kart legitymacyjnych dla komiwojażerów polskich, działających zagranicą
M.P. 1931 nr 9 poz. 6 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 15 grudnia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1930 r. o Państwowej Odznace Sportowej
M.P. 1931 nr 3 poz. 5 Zarządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie uprawiania przemysłu okrężnego w Nowem
M.P. 1931 nr 2 poz. 4 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1931 nr 2 poz. 3 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1931 nr 2 poz. 2 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
M.P. 1931 nr 2 poz. 1 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi