Position PDFStatus Title
M.P. 1965 nr 72 poz. 417 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 grudnia 1965 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1965 nr 72 poz. 416 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 grudnia 1965 r. w sprawie prowadzenia poszukiwań i akcji ratowniczej cywilnych statków powietrznych.
M.P. 1965 nr 72 poz. 415 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 grudnia 1965 r. w sprawie wydawania praw jazdy cudzoziemcom oraz kierowania pojazdami samochodowymi na drogach publicznych w Polsce przez osoby posiadające prawo jazdy wydane za granicą.
M.P. 1965 nr 72 poz. 414 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1965 r. w sprawie zmiany przepisów o rachunkowości budżetowej.
M.P. 1965 nr 72 poz. 413 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1965 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.
M.P. 1965 nr 71 poz. 412 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14 grudnia 1965 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1965 nr 71 poz. 411 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Instrukcja Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1965 r. w sprawie trybu inkasa podatków i innych należności finansowych przez sołtysów.
M.P. 1965 nr 71 poz. 410 uchylony Instrukcja Ministra Finansów z dnia 25 listopada 1965 r. w sprawie finansowania nakładów związanych z realizacją programów organizacyjno-technicznej rekonstrukcji gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1965 nr 71 poz. 409 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1965 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej central zjednoczeń przemysłowych i budownictwa objętych planowaniem centralnym.
M.P. 1965 nr 71 poz. 408 akt jednorazowy Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 14 grudnia 1965 r. w sprawie zbytu wyrobów przemysłu terenowego w roku 1966.
M.P. 1965 nr 71 poz. 407 uchylony wykazem Zarządzenie nr 69 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania sołtysów za inkaso podatków i innych należności finansowych od mieszkańców wsi.
M.P. 1965 nr 71 poz. 406 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 311 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1965 r. w sprawie przejęcia niektórych budynków spółdzielni budownictwa mieszkaniowego na własność Państwa, zasad rozliczeń z tego tytułu oraz uregulowania niektórych innych spraw z zakresu spółdzielni budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1965 nr 70 poz. 405 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 1965 r. w sprawie opracowania i zatwierdzania planów finansowych jednostek i zakładów budżetowych objętych budżetem centralnym na rok 1966.
M.P. 1965 nr 70 poz. 404 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 1965 r. w sprawie ulg inwestycyjnych w podatku gruntowym dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych.
M.P. 1965 nr 70 poz. 403 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 14 grudnia 1965 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rządu z wykonania narodowego planu gospodarczego w 1964 r., sprawozdania Rządu z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1964 r. oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium za ten okres.
M.P. 1965 nr 70 poz. 402 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 14 grudnia 1965 r. o narodowym planie gospodarczym na 1966 r. i podstawowych założeniach na 1967 r.
M.P. 1965 nr 69 poz. 401 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 grudnia 1965 r. w sprawie wspólnego eksploatowania obiektów zaplecza technicznego uczestników porozumienia w transporcie samochodowym i rozwoju kooperacji w zakresie wykorzystania tego zaplecza.
M.P. 1965 nr 69 poz. 400 uchylony Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 6 grudnia 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzania do ewidencji gruntów zmian we władaniu gruntami.
M.P. 1965 nr 69 poz. 399 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu postępowania przy uznawaniu gospodarstw rolnych za wspólnie lub odrębnie prowadzone dla celów wymiaru podatku gruntowego.
M.P. 1965 nr 69 poz. 398 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 14 grudnia 1965 r. w sprawie powołania Ministra Członka Rządu.
M.P. 1965 nr 69 poz. 397 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 14 grudnia 1965 r. w sprawie powołania Ministra Szkolnictwa Wyższego.
M.P. 1965 nr 69 poz. 396 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 14 grudnia 1965 r. w sprawie odwołania Ministra Szkolnictwa Wyższego.
M.P. 1965 nr 69 poz. 395 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 14 grudnia 1965 r. w sprawie powołania Ministra Handlu Wewnętrznego.
M.P. 1965 nr 69 poz. 394 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 14 grudnia 1965 r. w sprawie odwołania Ministra Handlu Wewnętrznego.
M.P. 1965 nr 69 poz. 393 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 14 grudnia 1965 r. w sprawie odwołania Wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P. 1965 nr 69 poz. 392 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 14 grudnia 1965 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa.
M.P. 1965 nr 69 poz. 391 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 14 grudnia 1965 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Państwa.
M.P. 1965 nr 68 poz. 390 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 października 1965 r. w sprawie sygnalizowania lotów szybowcowych, wzorów i wymiarów sygnałów w lotnictwie szybowcowym oraz składania i rozpatrywania meldunków o niebezpieczeństwie zderzenia w powietrzu statków powietrznych.
M.P. 1965 nr 68 poz. 389 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 3 grudnia 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przydziałów, rozdzielników i uzgodnień dostaw maszyn biurowych z importu centralnego.
M.P. 1965 nr 68 poz. 388 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1965 r. w sprawie stosowania imiennych czeków gotówkowych.
M.P. 1965 nr 68 poz. 387 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 9 grudnia 1965 r. w sprawie udziału jednostek gospodarczych w kosztach budowy urządzeń komunalnych.
M.P. 1965 nr 67 poz. 386 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 30 listopada 1965 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1965 nr 67 poz. 385 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 30 listopada 1965 r. w sprawie ogłoszenia unieważnionych Polskich Norm.
M.P. 1965 nr 67 poz. 384 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 22 listopada 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego trybu rozdzielnictwa materiałowego i planowania zaopatrzenia jednostek przemysłowych i usługowych drobnej wytwórczości.
M.P. 1965 nr 67 poz. 383 uchylony Zarządzenie nr 64 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1965 r. w sprawie zasad i trybu dokonywania ocen i wycen prac artystycznych z zakresu plastyki, wykonywanych na zamówienie państwowych jednostek organizacyjnych, oraz wyceny kosztów tych prac.
M.P. 1965 nr 67 poz. 382 obowiązujący Zarządzenie nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1965 r. w sprawie zmiany i ustalenia nazw niektórych miejscowości.
M.P. 1965 nr 66 poz. 381 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 października 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 66 poz. 380 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 1965 r. w sprawie zasad i trybu refundacji prezydiom rad narodowych środków wydatkowanych na organizowanie nowych punktów usługowych świadczących usługi dla ludności.
M.P. 1965 nr 66 poz. 379 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 1965 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu gromadzenia i wykorzystywania środków funduszu rezerwowego zjednoczeń.
M.P. 1965 nr 66 poz. 378 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 1965 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu dokonywania odpisów na fundusze rezerwowy, rozwoju i inwestycyjno-remontowy przez państwowe przedsiębiorstwa przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objęte planowaniem terenowym.
M.P. 1965 nr 66 poz. 377 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 1965 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń z budżetami terenowymi państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym.
M.P. 1965 nr 66 poz. 376 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 1965 r. w sprawie ustalenia wysokości procentowego udziału pokrycia środków obrotowych państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym.
M.P. 1965 nr 66 poz. 375 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 1965 r. w sprawie rozliczeń związanych z wejściem w życie nowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowego przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym.
M.P. 1965 nr 66 poz. 374 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 1965 r. w sprawie planowania i uruchamiania środków na finansowanie inwestycji i kapitalnych remontów jednostek objętych lub rozliczających się z budżetami terenowymi.
M.P. 1965 nr 65 poz. 373 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 października 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 65 poz. 372 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 października 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 65 poz. 371 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 1965 r. w sprawie weryfikacji wyniku bilansowego niektórych przedsiębiorstw państwowych.
M.P. 1965 nr 65 poz. 370 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planów kont dla jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1965 nr 65 poz. 369 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 1965 r. w sprawie planowania i uruchamiania środków na finansowanie inwestycji jednostek objętych lub rozliczających się z budżetem centralnym.
M.P. 1965 nr 65 poz. 368 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 1965 r. w sprawie ustalenia wysokości procentowego udziału pokrycia środków obrotowych przedsiębiorstw przemysłowych funduszami własnymi w obrocie.
M.P. 1965 nr 65 poz. 367 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 1965 r. w sprawie rozliczeń związanych z wejściem w życie nowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych objętych planowaniem centralnym.
M.P. 1965 nr 65 poz. 366 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1965 r. w sprawie gospodarki finansowej niektórych przedsiębiorstw zbytu i zaopatrzenia.
M.P. 1965 nr 64 poz. 365 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 1965 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1965 nr 64 poz. 364 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 3 listopada 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kategorii pracowników resortu komunikacji uprawnionych do korzystania ze świadczeń kolejowej służby zdrowia oraz w sprawie określenia zakresu i warunków udzielania tych świadczeń.
M.P. 1965 nr 64 poz. 363 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 października 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 64 poz. 362 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 października 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 64 poz. 361 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 października 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 64 poz. 360 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 października 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 64 poz. 359 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 października 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 64 poz. 358 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 października 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 64 poz. 357 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 października 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 64 poz. 356 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 października 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 64 poz. 355 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 20 listopada 1965 r. zmieniające ogólne przepisy o przydziałach, rozdzielnikach i uzgodnieniach dostaw.
M.P. 1965 nr 64 poz. 354 uchylony wykazem Uchwała nr 298 Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1965 r. w sprawie ustanowienia "Dnia Strażaka".
M.P. 1965 nr 63 poz. 353 uchylony wykazem Instrukcja Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 15 października 1965 r. w sprawie zasad obowiązujących przy powoływaniu do kolegiów orzekających oraz danych, zawartych w protokołach i orzeczeniach w sprawach o wykroczenia przeciwko przepisom prawa pracy.
M.P. 1965 nr 63 poz. 352 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 października 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 63 poz. 351 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 października 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 63 poz. 350 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 października 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 63 poz. 349 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 października 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 63 poz. 348 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 października 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 63 poz. 347 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 października 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 63 poz. 346 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 października 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 63 poz. 345 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 października 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 63 poz. 344 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 października 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 63 poz. 343 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 października 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 63 poz. 342 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 października 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 63 poz. 341 Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 4 listopada 1965 r. w sprawie ustalenia rejonów, w których dopuszczone jest w 1966 r. sztuczne zakażenie żyta sporyszem.
M.P. 1965 nr 63 poz. 340 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 listopada 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorcowego statutu ochotniczej straży pożarnej w zakładzie pracy.
M.P. 1965 nr 63 poz. 339 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Finansów z dnia 3 listopada 1965 r. w sprawie ramowych wytycznych do przeprowadzania wojewódzkich analiz sytuacji gospodarczej i wykonania planu.
M.P. 1965 nr 63 poz. 338 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Finansów z dnia 3 listopada 1965 r. w sprawie ramowych wytycznych do przeprowadzania analiz rocznej działalności przedsiębiorstw przemysłowych.
M.P. 1965 nr 63 poz. 337 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Finansów z dnia 3 listopada 1965 r. w sprawie ramowych wytycznych do przeprowadzania analiz rocznej działalności ministerstw.
M.P. 1965 nr 63 poz. 336 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Finansów z dnia 3 listopada 1965 r. w sprawie ramowych wytycznych do przeprowadzania analiz rocznej działalności przedsiębiorstw budowlano-montażowych.
M.P. 1965 nr 63 poz. 335 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Finansów z dnia 3 listopada 1965 r. w sprawie ramowych wytycznych do przeprowadzania analiz rocznej działalności zjednoczeń.
M.P. 1965 nr 63 poz. 334 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Finansów z dnia 3 listopada 1965 r. w sprawie ramowych wytycznych do przeprowadzania analiz rocznej działalności przedsiębiorstw handlu wewnętrznego.
M.P. 1965 nr 63 poz. 333 uchylony Uchwała Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 12 października 1965 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania orzecznictwa w sprawach o wykroczenia przeciwko przepisom prawa pracy.
M.P. 1965 nr 62 poz. 332 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 września 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uzupełnienia tabeli dodatków funkcyjnych dla lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia.
M.P. 1965 nr 62 poz. 331 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 9 listopada 1965 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku świadczenia usług przewozowych na cele zabezpieczenia dróg w okresie zimowym.
M.P. 1965 nr 62 poz. 330 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 października 1965 r. w sprawie kierowania kandydatów na kierowców i kierowców pojazdów samochodowych na badania lekarskie.
M.P. 1965 nr 62 poz. 329 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 10 listopada 1965 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej portu morskiego w Darłowie.
M.P. 1965 nr 62 poz. 328 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 30 października 1965 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu zwolnień od spłaty bankowych kredytów inwestycyjnych, zaciągniętych przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne realizujące inwestycje budowlano-montażowe.
M.P. 1965 nr 62 poz. 327 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 1965 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1948 r.
M.P. 1965 nr 62 poz. 326 uchylony Uchwała nr 285 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1965 r. w sprawie zasad premiowania pracowników państwowych przedsiębiorstw przemysłowych za racjonalne i oszczędne użytkowanie energii elektrycznej.
M.P. 1965 nr 62 poz. 325 uchylony Uchwała nr 284 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1965 r. w sprawie premiowania i nagradzania pracowników za gospodarcze wykorzystanie paliw odpadowych i za oszczędne zużywanie paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz energii cieplnej.
M.P. 1965 nr 61 poz. 324 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 listopada 1965 r. w sprawie oprocentowania środków trwałych w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych, objętych planowaniem centralnym.
M.P. 1965 nr 61 poz. 323 uchylony Zarządzenie nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1965 r. w sprawie usprawnienia prac przygotowawczych do realizacji nowych zadań i obiektów inwestycyjnych.
M.P. 1965 nr 61 poz. 322 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 28 października 1965 r. w sprawie zasad podziału funduszu zakładowego przeznaczonego na nagrody.
M.P. 1965 nr 61 poz. 321 uchylony Uchwała nr 281 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad organizacji i finansowania zjednoczeń przedsiębiorstw państwowego przemysłu terenowego.
M.P. 1965 nr 61 poz. 320 uchylony Uchwała nr 280 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym.
M.P. 1965 nr 61 poz. 319 uchylony Uchwała nr 279 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie oprocentowania środków trwałych w niektórych przedsiębiorstwach państwowych.
M.P. 1965 nr 61 poz. 318 uchylony Uchwała nr 278 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie zasad finansowania inwestycji i kapitalnych remontów jednostek państwowych.
M.P. 1965 nr 61 poz. 317 uchylony Uchwała nr 277 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie gospodarki finansowej zjednoczeń budownictwa i zgrupowanych w nich państwowych przedsiębiorstw objętych planowaniem centralnym.
M.P. 1965 nr 61 poz. 316 uchylony Uchwała nr 276 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie gospodarki finansowej zjednoczeń przemysłowych i zgrupowanych w nich państwowych przedsiębiorstw objętych planowaniem centralnym.
M.P. 1965 nr 60 poz. 315 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 6 listopada 1965 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1965 nr 60 poz. 314 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 października 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 60 poz. 313 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 października 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 60 poz. 312 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 października 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 60 poz. 311 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 października 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 60 poz. 310 Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 30 października 1965 r. w sprawie lokalizacji stacji doświadczalnej oceny odmian.
M.P. 1965 nr 60 poz. 309 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 października 1965 r. w sprawie opłat za badania artykułów żywnościowych, wykonywane w laboratoriach Państwowej Inspekcji Handlowej.
M.P. 1965 nr 60 poz. 308 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie obrotu wyrobami ze złota i platyny zdatnymi do użytku.
M.P. 1965 nr 60 poz. 307 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wojskowego szkolenia studentów.
M.P. 1965 nr 60 poz. 306 Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej, Szkolnictwa Wyższego i Oświaty z dnia 12 października 1965 r. w sprawie ufundowania nagrody im. Aleksandra Zawadzkiego.
M.P. 1965 nr 59 poz. 305 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 25 października 1965 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i form zaplecza technicznego transportu samochodowego.
M.P. 1965 nr 59 poz. 304 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 października 1965 r. w sprawie ustalenia liczby ośrodków hodowli zwierzyny.
M.P. 1965 nr 59 poz. 303 uchylony Zarządzenie Ministrów Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz Rolnictwa z dnia 11 października 1965 r. w sprawie opłat uiszczanych przez dzierżawców przedsiębiorstwom lasów państwowych lub innym wydzierżawiającym obwody łowieckie za zwierzynę pozyskaną na terenach obwodów łowieckich.
M.P. 1965 nr 59 poz. 302 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 1965 r. w sprawie zwolnień i obniżek w podatku gruntowym.
M.P. 1965 nr 59 poz. 301 uchylony Uchwała nr 261 Rady Ministrów z dnia 12 października 1965 r. w sprawie przeprowadzania analiz ekonomicznych w gospodarce narodowej.
M.P. 1965 nr 58 poz. 300 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 listopada 1965 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1965 nr 58 poz. 299 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 25 października 1965 r. w sprawie ustalenia obszaru, na którym w 1966 r. prowadzi się powszechne badanie bydła na gruźlicę we wszelkich jej postaciach.
M.P. 1965 nr 58 poz. 298 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 22 października 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie urzędowego pobierania próbek materiału siewnego oraz opłat za tę czynność.
M.P. 1965 nr 58 poz. 297 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnienia organizacji społecznych i zawodowych od niektórych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1965 nr 57 poz. 296 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 15 października 1965 r. w sprawie współpracy i koordynacji działalności handlu hurtowego i handlu detalicznego.
M.P. 1965 nr 57 poz. 295 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 1965 r. w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych.
M.P. 1965 nr 57 poz. 294 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 28 października 1965 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1965 nr 56 poz. 293 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 19 października 1965 r. w sprawie środków ratunkowych na statkach morskich.
M.P. 1965 nr 56 poz. 292 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 4 października 1965 r. w sprawie zaliczenia niektórych urządzeń melioracji półpodstawowych do melioracji podstawowych.
M.P. 1965 nr 56 poz. 291 uchylony wykazem Zarządzenie nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 1965 r. w sprawie wysokości składek niektórych państwowych jednostek organizacyjnych z tytułu członkostwa zbiorowego w stowarzyszeniach technicznych zrzeszonych w Naczelnej Organizacji Technicznej oraz z tytułu członkostwa w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym.
M.P. 1965 nr 55 poz. 290 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 5 października 1965 r. w sprawie ogłoszenia unieważnionych Polskich Norm.
M.P. 1965 nr 55 poz. 289 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 5 października 1965 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1965 nr 55 poz. 288 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 października 1965 r. w sprawie rachunkowości stowarzyszeń nie dotowanych z budżetu Państwa.
M.P. 1965 nr 55 poz. 287 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 września 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia przejść granicznych lądowych przeznaczonych dla ruchu granicznego, rodzajów ruchu granicznego przez te przejścia oraz przez przejścia graniczne morskie i lotnicze, jak również w sprawie czasu otwarcia przejść granicznych.
M.P. 1965 nr 55 poz. 286 uchylony wykazem Uchwała nr 247 Rady Ministrów z dnia 28 września 1965 r. w sprawie udzielania zaliczek na poczet dostaw i usług przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1965 nr 55 poz. 285 uchylony Uchwała nr 246 Rady Ministrów z dnia 28 września 1965 r. w sprawie finansowej pomocy Państwa na inwestycje budowlano-montażowe w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych.
M.P. 1965 nr 55 poz. 284 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 30 września 1965 r. o zmianie uchwały w sprawie uposażeń sędziów i członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego.
M.P. 1965 nr 54 poz. 283 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października 1965 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1965 nr 54 poz. 282 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 25 września 1965 r. w sprawie dostosowania organizacji szkół ogólnokształcących i zawodowych do zmian wynikających z ustawy o rozwoju systemu oświaty i wychowania.
M.P. 1965 nr 54 poz. 281 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 września 1965 r. w sprawie opłat za techniczne czynności urzędowe organów państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.
M.P. 1965 nr 53 poz. 280 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 30 sierpnia 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za czynności urzędów probierczych.
M.P. 1965 nr 53 poz. 279 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 15 września 1965 r. w sprawie uprawiania żeglugi przez statki turystyczne i sportowe na śródlądowych drogach wodnych.
M.P. 1965 nr 53 poz. 278 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 8 września 1965 r. w sprawie zasad i trybu wydawania kart pływackich.
M.P. 1965 nr 53 poz. 277 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 25 sierpnia 1965 r. w sprawie uzupełnienia wykazu instytutów naukowo-badawczych uważanych za instytuty techniczne.
M.P. 1965 nr 53 poz. 276 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 9 września 1965 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zezwoleń na dokonywanie zdjęć fotograficznych i filmowych oraz szkiców i rysunków obiektów i przedmiotów zastrzeżonych w resorcie łączności.
M.P. 1965 nr 53 poz. 275 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 10 września 1965 r. w sprawie gospodarki zakładowymi domami mieszkalnymi prowadzonej w ramach działalności pozaoperacyjnej przedsiębiorstw oraz prowadzonej przez inne jednostki państwowe.
M.P. 1965 nr 52 poz. 274 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 7 września 1965 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1965 nr 52 poz. 273 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 8 września 1965 r. w sprawie wypieku, zużycia surowców do produkcji oraz dopuszczenia do obrotu pieczywa piekarskiego.
M.P. 1965 nr 51 poz. 272 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 6 września 1965 r. w sprawie ogłoszenia unieważnionych Polskich Norm.
M.P. 1965 nr 51 poz. 271 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 6 września 1965 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1965 nr 51 poz. 270 uchylony wykazem Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 1965 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 191 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie rozwoju w latach 1965-1970 pracy nakładczej, wykonywanej na zlecenie jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1965 nr 51 poz. 269 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej i Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 6 września 1965 r. w sprawie wprowadzenia kontyngentowania wody, dostarczanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Raciborzu na rzecz jednostek gospodarczych.
M.P. 1965 nr 51 poz. 268 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 sierpnia 1965 r. w sprawie sprzedaży artykułów jednostkom gospodarki uspołecznionej i organizacjom społecznym, jednostkom gospodarki nie uspołecznionej oraz nabywcom indywidualnym przez placówki uspołecznionego handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego.
M.P. 1965 nr 50 poz. 267 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 1965 r. w sprawie określenia wysokości opłat za legalizację narzędzi mierniczych i inne czynności urzędów miar.
M.P. 1965 nr 49 poz. 266 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 4 września 1965 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa do przyznawania prawa do oznaczania znakiem jakości maszyn i sprzętu rolniczego.
M.P. 1965 nr 49 poz. 265 obowiązujący Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 28 sierpnia 1965 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych nurków oraz działalności Komisji Kwalifikacyjnej dla Nurków.
M.P. 1965 nr 49 poz. 264 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 19 sierpnia 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu biur projektów technologicznych działających na rzecz przemysłu oraz innych gałęzi produkcji.
M.P. 1965 nr 49 poz. 263 uchylony wykazem Uchwała nr 240 Rady Ministrów z dnia 7 września 1965 r. w sprawie usprawnienia planowania produkcji przemysłowej w dostosowaniu do zapotrzebowania odbiorców.
M.P. 1965 nr 49 poz. 262 uchylony wykazem Uchwała nr 229 Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1965 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kwalifikacji oraz zasad wynagradzania instruktorów szkolących pracowników w przedsiębiorstwach podległych i nadzorowanych przez Ministra Handlu Wewnętrznego.
M.P. 1965 nr 48 poz. 261 uchylony wykazem Uchwała nr 204 Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1965 r. zmieniająca uchwałę w sprawie bilansów materiałowych i rozdzielnictwa.
M.P. 1965 nr 47 poz. 260 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 września 1965 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1965 nr 47 poz. 259 uchylony wykazem Uchwała nr 203 Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1965 r. w sprawie rozwoju usług dla ludności w latach 1966-1970.
M.P. 1965 nr 46 poz. 258 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 13 sierpnia 1965 r. w sprawie gospodarki rolnej prowadzonej w ramach działalności pozaoperacyjnej o charakterze socjalno-bytowym w przedsiębiorstwach państwowych.
M.P. 1965 nr 46 poz. 257 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 13 sierpnia 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Okręgowego Dozoru Technicznego w Warszawie i podporządkowanych mu rejonowych dozorów technicznych.
M.P. 1965 nr 46 poz. 256 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 13 sierpnia 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Okręgowego Dozoru Technicznego w Poznaniu i podporządkowanych mu rejonowych dozorów technicznych.
M.P. 1965 nr 46 poz. 255 uchylony wykazem Uchwała nr 191 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie rozwoju w latach 1965-1970 pracy nakładczej, wykonywanej na zlecenie jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1965 nr 45 poz. 254 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 31 lipca 1965 r. w sprawie zasad zaopatrywania prywatnych przedsiębiorstw handlu detalicznego i zakładów przemysłu gastronomicznego.
M.P. 1965 nr 45 poz. 253 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 30 lipca 1965 r. w sprawie projektowania inwestycji.
M.P. 1965 nr 44 poz. 252 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1965 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej rolnych i leśnych gospodarstw pomocniczych wykonujących działalność dydaktyczną oraz naukowo-badawczą, prowadzonych na zasadach rozrachunku gospodarczego.
M.P. 1965 nr 44 poz. 251 Zarządzenie nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1965 r. w sprawie przekazania prezydiom rad narodowych przez jednostki państwowe zbędnych im terenów państwowych w miastach i osiedlach.
M.P. 1965 nr 44 poz. 250 uchylony wykazem Uchwała nr 210 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1965 r. w sprawie regulaminu Głównej Komisji Kwalifikacyjnej działającej przy Polskiej Akademii Nauk.
M.P. 1965 nr 43 poz. 249 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 sierpnia 1965 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1965 nr 43 poz. 248 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 7 sierpnia 1965 r. w sprawie wypłaty ekwiwalentu rencistom oraz przejściowego dodatku mieszkaniowego osobom pobierającym zasiłki z ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwa.
M.P. 1965 nr 43 poz. 247 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 1965 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych dla drobnych podatników.
M.P. 1965 nr 43 poz. 246 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 1965 r. w sprawie zasad i trybu wypłaty ekwiwalentu z tytułu podwyżki czynszów najmu za lokale mieszkalne dla osób przebywających czasowo za granicą.
M.P. 1965 nr 43 poz. 245 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów i Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 6 sierpnia 1965 r. w sprawie zasad i trybu wypłaty ekwiwalentu z tytułu podwyżki czynszów najmu za lokale mieszkalne dla pracujących w gospodarce nie uspołecznionej.
M.P. 1965 nr 43 poz. 244 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 1965 r. w sprawie zasad i trybu wypłaty ekwiwalentu z tytułu podwyżki czynszów najmu za lokale mieszkalne dla adwokatów wykonujących zawód w zespole adwokackim.
M.P. 1965 nr 43 poz. 243 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 1965 r. w sprawie zasad i trybu wypłaty ekwiwalentu z tytułu podwyżki czynszów najmu za lokale mieszkalne dla osób utrzymujących się wyłącznie z pracy twórczej.
M.P. 1965 nr 43 poz. 242 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 1965 r. w sprawie zasad planowania, dokonywania wypłat i sprawozdawczości w zakresie przejściowych dodatków mieszkaniowych.
M.P. 1965 nr 43 poz. 241 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 1965 r. w sprawie zawieszenia poboru podatku od lokali oraz częściowego zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od lokali i podatku od nieruchomości.
M.P. 1965 nr 43 poz. 240 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 1965 r. w sprawie zasad składania przez opiekuna w instytucji bankowej gotówki osoby pozostającej pod opieką.
M.P. 1965 nr 43 poz. 239 uchylony wykazem Uchwała nr 187 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie wprowadzenia przejściowego dodatku mieszkaniowego.
M.P. 1965 nr 43 poz. 238 Uchwała nr 185 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1965 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla ustalenia opłat z tytułu korzystania z terenów w miastach i osiedlach.
M.P. 1965 nr 42 poz. 237 Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 4 sierpnia 1965 r. w sprawie trybu i terminów zlecania robót budowlanych i montażowych na 1966 r., rejestracji robót inwestycyjnych na 1967 r. oraz opracowania bilansów robót budowlanych i montażowych na lata 1966 i 1967.
M.P. 1965 nr 42 poz. 236 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1965 r. w sprawie dysponowania środkami funduszu ubezpieczenia społecznego rzemieślników.
M.P. 1965 nr 41 poz. 235 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 2 sierpnia 1965 r. w sprawie odpłatności za przewozy pracownicze przejmowane przez przedsiębiorstwa publicznego transportu samochodowego.
M.P. 1965 nr 41 poz. 234 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 27 lipca 1965 r. w sprawie organizacji i zadań służby inwestycyjnej w państwowych jednostkach organizacyjnych.
M.P. 1965 nr 41 poz. 233 uchylony wykazem Zarządzenie nr 46 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1965 r. w sprawie przekazania Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych uprawnień do regulowania stosowania i rozdziału aluminium dla potrzeb budownictwa.
M.P. 1965 nr 41 poz. 232 uchylony wykazem Uchwała nr 183 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych spółdzielniom mieszkaniowym w 1965 r.
M.P. 1965 nr 40 poz. 231 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29 lipca 1965 r. w sprawie zmiany ustanowionej Polskiej Normy.
M.P. 1965 nr 40 poz. 230 uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 czerwca 1965 r. o wprowadzeniu zmian do urzędowego spisu leków.
M.P. 1965 nr 40 poz. 229 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 lipca 1965 r. w sprawie organizowania i finansowania urządzeń służby zdrowia w ramach działalności pozaoperacyjnej o charakterze socjalno-bytowym przedsiębiorstw państwowych.
M.P. 1965 nr 40 poz. 228 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 16 lipca 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminów i wyznaczenia jednostek właściwych do przyjmowania zamówień na niektóre artykuły budowlane, pochodzenia mineralnego, szklarsko-ceramiczne i korkowe.
M.P. 1965 nr 40 poz. 227 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 lipca 1965 r. w sprawie sprawozdawczości statystycznej z ilości wydanych oraz cofniętych przez wydziały komunikacji prezydiów rad narodowych praw jazdy.
M.P. 1965 nr 40 poz. 226 Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 29 lipca 1965 r. w sprawie lokalizacji stacji doświadczalnej oceny odmian.
M.P. 1965 nr 40 poz. 225 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 1965 r. w sprawie zwolnienia od podatku obrotowego niektórych świadczeń domów wypoczynkowych prowadzonych przez organizacje społeczne.
M.P. 1965 nr 40 poz. 224 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeniesienia uprawnień na organy finansowe szczebla wojewódzkiego w zakresie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych dla osób niewidomych.
M.P. 1965 nr 40 poz. 223 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 27 lipca 1965 r. w sprawie zasad działalności oraz gospodarki finansowej i planowania zakładów i przedsiębiorstw doświadczalnych.
M.P. 1965 nr 39 poz. 222 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 sierpnia 1965 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1965 nr 39 poz. 221 uznany za uchylony Okólnik Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 czerwca 1965 r. w sprawie określenia przedmiotów nie stanowiących dóbr kultury.
M.P. 1965 nr 39 poz. 220 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie prowadzenia gospodarstwa samochodowego i zakładu transportu samochodowego oraz technologicznego i specjalizowanego transportu samochodowego.
M.P. 1965 nr 39 poz. 219 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 15 czerwca 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ceny, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.
M.P. 1965 nr 38 poz. 218 uchylony Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 lipca 1965 r. w sprawie bliższego określenia stopni naukowych i tytułów naukowych w zależności od dziedziny nauki lub dyscypliny naukowej, których te stopnie i tytuły dotyczą.
M.P. 1965 nr 38 poz. 217 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lipca 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia taryfy i sposobu poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej z ruchu pojazdów mechanicznych będących w posiadaniu cudzoziemców dewizowych przebywających w Polsce.
M.P. 1965 nr 38 poz. 216 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 1965 r. w sprawie zezwolenia na przyjmowanie i realizowanie niektórych darowizn pieniężnych w obrocie z zagranicą.
M.P. 1965 nr 38 poz. 215 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 1965 r. w sprawie finansowania i księgowania wydatków na szkolenie kursowe i doskonalenie zawodowe.
M.P. 1965 nr 37 poz. 214 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 lipca 1965 r. w sprawie użyczania pojazdów samochodowych przez jednostki gospodarki uspołecznionej pracownikom tych jednostek lub innym jednostkom gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1965 nr 37 poz. 213 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lipca 1965 r. w sprawie ustalenia wykazu organizacji społecznych ludu pracującego, które mogą wytaczać powództwa na rzecz obywateli oraz których przedstawiciele mogą występować jako pełnomocnicy procesowi.
M.P. 1965 nr 37 poz. 212 uchylony Uchwała nr 182 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1965 r. w sprawie funduszu nagród w zakładach doświadczalnych oraz funduszu za osiągnięcia techniczne i ekonomiczne w przedsiębiorstwach doświadczalnych.
M.P. 1965 nr 37 poz. 211 uchylony Uchwała nr 177 Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1965 r. w sprawie pomocy materialnej dla osób skierowanych na studia wyższe za granicą.
M.P. 1965 nr 36 poz. 210 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 3 lipca 1965 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1965 nr 36 poz. 209 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 3 lipca 1965 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1965 nr 36 poz. 208 uchylony Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 1965 r. w sprawie przewozu osób samochodami ciężarowymi.
M.P. 1965 nr 36 poz. 207 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 6 lipca 1965 r. w sprawie zasad oraz kryteriów kwalifikowania osób, którym przysługuje pierwszeństwo w zakładaniu budowlanych książeczek oszczędnościowych.
M.P. 1965 nr 36 poz. 206 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 1965 r. w sprawie trybu gromadzenia w przedsiębiorstwach państwowych funduszu nagród za produkcję wyrobów oznaczonych znakiem jakości.
M.P. 1965 nr 36 poz. 205 Uchwała nr 163 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1965 r. w sprawie cen na roboty budowlane i montażowe.
M.P. 1965 nr 35 poz. 204 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lipca 1965 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1965 nr 35 poz. 203 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 12 czerwca 1965 r. w sprawie list odmian roślin uprawnych wpisanych do rejestru odmian oryginalnych i do spisu odmian selekcjonowanych oraz skreślonych z rejestru odmian oryginalnych i ze spisu odmian selekcjonowanych w ciągu lat 1963 i 1964 oraz w sprawie zmiany nazw niektórych odmian selekcjonowanych wpisanych do spisu odmian selekcjonowanych w latach 1955 i 1959.
M.P. 1965 nr 35 poz. 202 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 czerwca 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 35 poz. 201 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 czerwca 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 35 poz. 200 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 czerwca 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 35 poz. 199 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 czerwca 1965 r. w sprawie zaliczenia niektórych urządzeń melioracji półpodstawowych do melioracji podstawowych.
M.P. 1965 nr 34 poz. 198 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 21 czerwca 1965 r. w sprawie zmiany daty obowiązywania Polskich Norm.
M.P. 1965 nr 34 poz. 197 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 czerwca 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie normatywów czasowych oddawania do montażu i eksploatacji maszyn i urządzeń.
M.P. 1965 nr 34 poz. 196 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 czerwca 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 34 poz. 195 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 czerwca 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 34 poz. 194 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 czerwca 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 34 poz. 193 Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 maja 1965 r. w sprawie wydawania zaświadczeń dla wywozu za granicę obrazów i grafiki artystycznej oraz prowadzenia rejestru tych zaświadczeń.
M.P. 1965 nr 34 poz. 192 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 18 czerwca 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm ubytków naturalnych mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego, baraniego i końskiego podczas studzenia, chłodzenia oraz przechowywania w magazynach i wydawania z magazynów.
M.P. 1965 nr 34 poz. 191 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na wywóz i przywóz pieniędzy polskich i zagranicznych oraz książeczek oszczędnościowych przez osoby przekraczające granicę państwową oraz na wydatkowanie pieniędzy polskich za granicą.
M.P. 1965 nr 34 poz. 190 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 1965 r. w sprawie gospodarki finansowej zakładów budżetowych.
M.P. 1965 nr 34 poz. 189 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 1965 r. w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych.
M.P. 1965 nr 34 poz. 188 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 5 czerwca 1965 r. w sprawie realizacji inwestycji w razie istotnej zmiany zakresu rzeczowego lub wartości kosztorysowej.
M.P. 1965 nr 34 poz. 187 uchylony wykazem Uchwała nr 151 Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1965 r. w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Ciężkiego.
M.P. 1965 nr 34 poz. 186 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 25 czerwca 1965 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1965 nr 34 poz. 185 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 25 czerwca 1965 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru posłów na Sejm.
M.P. 1965 nr 34 poz. 184 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 25 czerwca 1965 r. w sprawie powołania Rady Ministrów.
M.P. 1965 nr 34 poz. 183 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 czerwca 1965 r. w sprawie powołania Prezesa Rady Ministrów.
M.P. 1965 nr 34 poz. 182 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 czerwca 1965 r. w sprawie wyboru Rady Państwa.
M.P. 1965 nr 34 poz. 181 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 czerwca 1965 r. w sprawie wyboru Marszałka i wicemarszałków Sejmu.
M.P. 1965 nr 33 poz. 180 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 3 maja 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 33 poz. 179 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 3 maja 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 33 poz. 178 uchylony Uchwała nr 116 Rady Ministrów z dnia 14 maja 1965 r. o współpracy i koordynacji gospodarczej.
M.P. 1965 nr 32 poz. 177 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 15 czerwca 1965 r. w sprawie zakresu działania, organizacji oraz trybu postępowania organów Inspekcji Zbożowej.
M.P. 1965 nr 32 poz. 176 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 1965 r. w sprawie rozliczeń Powszechnej Kasy Oszczędności z zysków bilansowych.
M.P. 1965 nr 32 poz. 175 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 1965 r. w sprawie zasad ewidencji kosztów gospodarstw samochodowych w przedsiębiorstwach i instytucjach nietransportowych.
M.P. 1965 nr 32 poz. 174 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 15 czerwca 1965 r. o zwołaniu pierwszej sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1965 nr 31 poz. 173 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 maja 1965 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1965 nr 31 poz. 172 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 czerwca 1965 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na XXXIV Międzynarodowych Targach Poznańskich w roku 1965 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1965.
M.P. 1965 nr 31 poz. 171 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1965 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od dochodu nie przekraczającego 11.000 zł w stosunku rocznym.
M.P. 1965 nr 31 poz. 170 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 1965 r. w sprawie zezwolenia na dysponowanie zagranicznymi środkami płatniczymi uzyskanymi od zagranicy za usługi w dziedzinie filmu oraz przeniesienia praw autorskich do utworów wykorzystywanych przy produkcji filmów.
M.P. 1965 nr 30 poz. 169 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 24 maja 1965 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1965 nr 30 poz. 168 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 19 maja 1965 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej urzędów celnych w zakresie dochodzeń w sprawach przestępstw skarbowych.
M.P. 1965 nr 30 poz. 167 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 19 maja 1965 r. w sprawie zaliczenia urzędów celnych do klas.
M.P. 1965 nr 30 poz. 166 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 19 maja 1965 r. w sprawie utworzenia, zniesienia i zmian w organizacji niektórych urzędów celnych.
M.P. 1965 nr 30 poz. 165 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planów kont dla jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1965 nr 30 poz. 164 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 1965 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatku obrotowego, od operacji nietowarowych oraz dochodowego od niektórych zakładów usługowych spółdzielni zrzeszonych w "Społem" Związku Spółdzielni Spożywców.
M.P. 1965 nr 30 poz. 163 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 1965 r. w sprawie trybu zawiadamiania placówek Powszechnej Kasy Oszczędności, urzędów pocztowo-telekomunikacyjnych i innych placówek obsługujących obrót oszczędnościowy Powszechnej Kasy Oszczędności oraz spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych o zajęciu na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej rachunku bankowego, stanowiącego wkład oszczędnościowy.
M.P. 1965 nr 30 poz. 162 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 1965 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku rejestracji niektórych cudzoziemców.
M.P. 1965 nr 30 poz. 161 uchylony wykazem Zarządzenie nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 1965 r. w sprawie właściwości resortowych komisji orzekających w wypadkach naruszeń dyscypliny budżetowej w zakresie budżetu centralnego w częściach dotyczących organizacji spółdzielczych.
M.P. 1965 nr 30 poz. 160 Uchwała nr 132 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1965 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad obowiązujących przy wypłatach funduszu płac i ich kontroli w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych powiązanych z budżetem centralnym.
M.P. 1965 nr 30 poz. 159 uznany za uchylony Uchwała nr 131 Rady Ministrów z dnia 31 maja 1965 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przejść granicznych przeznaczonych dla ruchu granicznego.
M.P. 1965 nr 30 poz. 158 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 19 maja 1965 r. w sprawie zmiany statutu Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1965 nr 29 poz. 157 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 czerwca 1965 r. o wynikach wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przeprowadzonych dnia 30 maja 1965 r.
M.P. 1965 nr 28 poz. 156 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 22 kwietnia 1965 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na dopuszczanie do obrotu handlowego chemicznych środków ochrony roślin.
M.P. 1965 nr 28 poz. 155 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 maja 1965 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego".
M.P. 1965 nr 27 poz. 154 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 czerwca 1965 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1965 nr 27 poz. 153 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 3 maja 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 27 poz. 152 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 3 maja 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 27 poz. 151 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 29 maja 1965 r. w sprawie komisji kwalifikacyjnych dla przyznawania kredytu bankowego na budowę domów jednorodzinnych i lokali w małych domach mieszkalnych.
M.P. 1965 nr 27 poz. 150 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 29 maja 1965 r. w sprawie maksymalnej wysokości i warunków udzielania osobom fizycznym kredytu bankowego na budowę, odbudowę i kapitalny remont domów jednorodzinnych (lokali w małych domach mieszkalnych).
M.P. 1965 nr 27 poz. 149 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 29 maja 1965 r. w sprawie organizacji i trybu działania komisji do spraw koordynacji rozdziału mieszkań.
M.P. 1965 nr 27 poz. 148 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 29 maja 1965 r. w sprawie zasad i warunków udzielania kredytu bankowego na kapitalne remonty budynków mieszkalnych spółdzielni budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1965 nr 27 poz. 147 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 29 maja 1965 r. w sprawie zasad i trybu udzielania kredytu bankowego na spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe.
M.P. 1965 nr 27 poz. 146 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 29 maja 1965 r. w sprawie maksymalnej wysokości kredytu bankowego, udzielanego na jednorodzinne spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe oraz na budowę podstawowych urządzeń towarzyszących, realizowanych przez spółdzielnie budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1965 nr 27 poz. 145 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 29 maja 1965 r. w sprawie norm zaludnienia mieszkań w okresie 1966-1970 r.
M.P. 1965 nr 27 poz. 144 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 1965 r. w sprawie zasad obsługi przez Powszechną Kasę Oszczędności mieszkaniowych książeczek oszczędnościowych.
M.P. 1965 nr 27 poz. 143 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 1965 r. w sprawie zasad udzielania pomocy kredytowej na uzupełnienie wkładów mieszkaniowych i budowlanych do spółdzielni budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1965 nr 27 poz. 142 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 1965 r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółdzielniom budownictwa mieszkaniowego kredytu bankowego na organizowanie wykonawstwa robót budowlano-montażowych systemem gospodarczym oraz na finansowanie wstępnych prac przygotowawczych do realizacji dużych osiedli mieszkaniowych.
M.P. 1965 nr 27 poz. 141 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 1965 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości należnego od budynków spółdzielni budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1965 nr 27 poz. 140 uchylony Uchwała nr 129 Rady Ministrów z dnia 22 maja 1965 r. w sprawie pomocy Państwa przy budowie przez osoby fizyczne domów jednorodzinnych i lokali w małych domach mieszkalnych.
M.P. 1965 nr 27 poz. 139 uchylony Uchwała nr 128 Rady Ministrów z dnia 22 maja 1965 r. w sprawie zasad planowania, finansowania i realizacji urządzeń towarzyszących w uspołecznionym budownictwie mieszkaniowym typu miejskiego.
M.P. 1965 nr 27 poz. 138 uchylony Uchwała nr 127 Rady Ministrów z dnia 22 maja 1965 r. w sprawie zasad realizacji budownictwa mieszkaniowego przez państwowe zakłady pracy i prezydia rad narodowych.
M.P. 1965 nr 27 poz. 137 uchylony wykazem Uchwała nr 126 Rady Ministrów z dnia 22 maja 1965 r. w sprawie zapewnienia w projekcie planu 5-letniego na lata 1966-1970 kredytów bankowych na uzupełnienie wkładów mieszkaniowych w spółdzielniach budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1965 nr 27 poz. 136 uchylony Uchwała nr 125 Rady Ministrów z dnia 22 maja 1965 r. w sprawie dalszego rozwoju oszczędzania na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1965 nr 27 poz. 135 uchylony Uchwała nr 124 Rady Ministrów z dnia 22 maja 1965 r. w sprawie zakładowych funduszów mieszkaniowych.
M.P. 1965 nr 27 poz. 134 uchylony wykazem Uchwała nr 123 Rady Ministrów z dnia 22 maja 1965 r. w sprawie zasad przydziału mieszkań w latach 1966-1970.
M.P. 1965 nr 27 poz. 133 uchylony Uchwała nr 122 Rady Ministrów z dnia 22 maja 1965 r. w sprawie zapewnienia warunków dalszego rozwoju spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1965 nr 26 poz. 132 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 3 maja 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 26 poz. 131 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 3 maja 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 26 poz. 130 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 14 maja 1965 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wykazie jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania kontroli zapasów, stanowiących załącznik do uchwały nr 48 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1964 r. w sprawie przeprowadzania kontroli zapasów przez jednostki zbytu.
M.P. 1965 nr 26 poz. 129 uchylony Zarządzenie nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 maja 1965 r. w sprawie przekazania Ministrowi Rolnictwa uprawnień do ustalania cen materiału siewnego.
M.P. 1965 nr 26 poz. 128 uchylony Uchwała nr 100 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1965 r. w sprawie planowania, realizacji i finansowania inwestycji wspólnych.
M.P. 1965 nr 25 poz. 127 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 6 maja 1965 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1965 nr 25 poz. 126 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 14 maja 1965 r. w sprawie sporządzania dokumentacji geologicznej złoża, wymaganej dla utworzenia obszaru górniczego.
M.P. 1965 nr 25 poz. 125 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 13 maja 1965 r. w sprawie ustalania zasobów wód podziemnych dla celów leczniczych i przedstawiania dokumentacji do zatwierdzenia.
M.P. 1965 nr 25 poz. 124 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 11 maja 1965 r. w sprawie wstępnego stażu pracy absolwentów szkół wyższych.
M.P. 1965 nr 25 poz. 123 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 1965 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monet nominalnej wartości zł 10.
M.P. 1965 nr 24 poz. 122 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 6 maja 1965 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1965 nr 24 poz. 121 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 3 maja 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 24 poz. 120 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 3 maja 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 24 poz. 119 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 kwietnia 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 24 poz. 118 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 kwietnia 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 24 poz. 117 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 kwietnia 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 24 poz. 116 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 5 maja 1965 r. w sprawie określenia wypadków, w których nie jest wymagane zezwolenie na prowadzenie niektórych rodzajów działalności handlowej przez rzemieślników oraz osoby wykonujące przemysł domowy i ludowy.
M.P. 1965 nr 24 poz. 115 uchylony wykazem Uchwała nr 114 Rady Ministrów z dnia 11 maja 1965 r. w sprawie zakazu sprzedaży i podawania napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu na obszarze całego Państwa w dniach 29 i 30 maja 1965 r.
M.P. 1965 nr 23 poz. 114 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 kwietnia 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 23 poz. 113 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 kwietnia 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 23 poz. 112 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 kwietnia 1965 r. uchylające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 23 poz. 111 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 kwietnia 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i porządku przedstawiania wniosków o nadanie odznaki "Za wzorową pracę w służbie zdrowia", wzoru rysunkowego tej odznaki i jej wymiaru, trybu wręczania i sposobu jej noszenia.
M.P. 1965 nr 23 poz. 110 uchylony Zarządzenie nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1965 r. w sprawie zatrudniania cudzoziemców.
M.P. 1965 nr 23 poz. 109 uchylony Uchwała nr 97 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1965 r. w sprawie upoważnienia naczelnych organów administracji państwowej do ustalania ogólnych warunków dla określonych kategorii umów.
M.P. 1965 nr 22 poz. 108 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości i Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 16 kwietnia 1965 r. w sprawie organizowania usług w ramach działalności pozaoperacyjnej przedsiębiorstw państwowych.
M.P. 1965 nr 22 poz. 107 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 kwietnia 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 22 poz. 106 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 kwietnia 1965 r. uchylające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 22 poz. 105 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 kwietnia 1965 r. uchylające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1965 nr 22 poz. 104 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 24 kwietnia 1965 r. w sprawie zasad stosowania mandatów karnych przez organy administracji lasów komunalnych.
M.P. 1965 nr 22 poz. 103 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 23 kwietnia 1965 r. w sprawie wzmocnienia organizacji i rozszerzenia zakresu prac w dziedzinie programowania inwestycji jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1965 nr 22 poz. 102 uznany za uchylony Zarządzenie nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 maja 1965 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku świadczenia usług przewozowych na cele akcji wyborczej w 1965 r.
M.P. 1965 nr 21 poz. 101 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 maja 1965 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1965 nr 21 poz. 100 uznany za uchylony Wytyczne Prezydium Komitetu Nagród Państwowych z dnia 16 kwietnia 1965 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie nagród państwowych w dziedzinie nauki, techniki oraz kultury i sztuki w 1966 r.
M.P. 1965 nr 21 poz. 99 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 22 kwietnia 1965 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Za wzorową pracę w służbie weterynaryjnej", trybu jej nadawania oraz sposobu wręczania i noszenia.
M.P. 1965 nr 21 poz. 98 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 kwietnia 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sieci archiwalnej.
M.P. 1965 nr 21 poz. 97 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków przekraczania granicy i przebywania na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej cudzoziemców zatrudnionych w transporcie międzynarodowym.
M.P. 1965 nr 21 poz. 96 uchylony Uchwała nr 80 Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1965 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz zakresu działania Komitetu Nagród Państwowych w dziedzinie nauki, techniki oraz kultury i sztuki.
M.P. 1965 nr 20 poz. 95 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 23 kwietnia 1965 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionej Polskiej Normy.
M.P. 1965 nr 20 poz. 94 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 31 marca 1965 r. w sprawie list odmian roślin uprawnych wpisanych do rejestru odmian oryginalnych oraz skreślonych z rejestru odmian oryginalnych i ze spisu odmian selekcjonowanych w ciągu 1964 r.
M.P. 1965 nr 20 poz. 93 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 1 kwietnia 1965 r. w sprawie zatrudniania absolwentów wyższych szkół zagranicznych.
M.P. 1965 nr 20 poz. 92 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 12 kwietnia 1965 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej.
M.P. 1965 nr 20 poz. 91 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 7 kwietnia 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie normatywów czasowych magazynowania i oddawania do montażu i eksploatacji maszyn poligraficznych.
M.P. 1965 nr 20 poz. 90 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 5 kwietnia 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia normatywów czasowych oddawania niektórych maszyn i urządzeń do montażu i eksploatacji.
M.P. 1965 nr 20 poz. 89 uchylony Uchwała nr 83 Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1965 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozwoju produkcji wyrobów oznaczanych znakiem jakości.
M.P. 1965 nr 19 poz. 88 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 5 kwietnia 1965 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1965 nr 19 poz. 87 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 22 marca 1965 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1965 nr 19 poz. 86 uchylony Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 2 kwietnia 1965 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Farb i Lakierów do przyznawania prawa do oznaczania znakiem jakości farb i lakierów.
M.P. 1965 nr 19 poz. 85 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 kwietnia 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy za specjalistów.
M.P. 1965 nr 19 poz. 84 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 27 marca 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru umowy o wyprodukowanie i dostawę tytoniu oraz zasad i trybu oszacowania tytoniu odstępowanego przez plantatorów.
M.P. 1965 nr 19 poz. 83 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 1965 r. w sprawie systemu finansowego wojewódzkich zjednoczeń przedsiębiorstw melioracyjnych.
M.P. 1965 nr 19 poz. 82 uchylony wykazem Uchwała nr 74 Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1965 r. w sprawie zasad tworzenia funduszu zakładowego w państwowych gospodarstwach rolnych, z wyjątkiem państwowych gospodarstw rolnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa.
M.P. 1965 nr 19 poz. 81 uchylony Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 24 marca 1965 r. w sprawie zasad gospodarowania surowcami wtórnymi.
M.P. 1965 nr 18 poz. 80 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 kwietnia 1965 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1965 nr 18 poz. 79 Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 26 marca 1965 r. w sprawie trybu i terminów rejestracji i opracowania wstępnych bilansów robót budowlanych i montażowych na 1966 r.
M.P. 1965 nr 18 poz. 78 Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 26 marca 1965 r. w sprawie prac związanych z bilansowaniem robót budowlano-montażowych na rok 1966.
M.P. 1965 nr 18 poz. 77 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 marca 1965 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1965 nr 17 poz. 76 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 22 marca 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania wynagrodzeń i dokonywania rozliczeń za prace geologiczne.
M.P. 1965 nr 17 poz. 75 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 marca 1965 r. w sprawie zasad stosowania mandatów karnych przez Straż Ochrony Przyrody.
M.P. 1965 nr 17 poz. 74 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 marca 1965 r. w sprawie międzybibliotecznej wymiany druków zbędnych.
M.P. 1965 nr 17 poz. 73 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 22 marca 1965 r. w sprawie trybu uzgadniania cen artykułów nietypowych i opłat za nietypowe usługi (roboty) przemysłowe wykonywane przez przedsiębiorstwa resortu rolnictwa dla jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1965 nr 17 poz. 72 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 marca 1965 r. dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wykazu wydziałów szkół wyższych podlegających nadzorowi Ministra Szkolnictwa Wyższego, które uprawnione zostały do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1965 nr 17 poz. 71 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 marca 1965 r. dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wykazu wydziałów szkół wyższych podlegających nadzorowi Ministra Szkolnictwa Wyższego, które uprawnione zostały na czas określony do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1965 nr 17 poz. 70 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetów terenowych.
M.P. 1965 nr 17 poz. 69 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego.
M.P. 1965 nr 17 poz. 68 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 marca 1965 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Ochotniczych Straży Pożarnych".
M.P. 1965 nr 16 poz. 67 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 22 marca 1965 r. w sprawie zmiany daty i zakresu obowiązywania norm branżowych.
M.P. 1965 nr 16 poz. 66 uznany za uchylony Instrukcja Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 marca 1965 r. w sprawie uznania czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby przebytej przez pracownika w czasie przejściowego pobytu za granicą.
M.P. 1965 nr 16 poz. 65 Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 27 lutego 1965 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla celów przeliczeń wkładów oszczędnościowych na rok 1964.
M.P. 1965 nr 16 poz. 64 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 27 lutego 1965 r. w sprawie ustalenia kosztów zestawu materiałów budowlanych potrzebnych na wybudowanie 4-izbowego domu mieszkalnego o standardowym wyposażeniu za rok 1964.
M.P. 1965 nr 16 poz. 63 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 marca 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi.
M.P. 1965 nr 16 poz. 62 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 1965 r. dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wykazu wydziałów szkół wyższych, podlegających nadzorowi Ministra Szkolnictwa Wyższego, które uprawnione zostały na czas określony do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1965 nr 16 poz. 61 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 1965 r. w sprawie obliczania, odprowadzania i rozliczania amortyzacji oraz odprowadzania dochodów ze sprzedaży lub likwidacji środków trwałych przedsiębiorstw państwowych.
M.P. 1965 nr 16 poz. 60 uchylony wykazem Uchwała nr 35 Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1965 r. w sprawie wysokości składek od państwowych jednostek organizacyjnych z tytułu członkostwa w stowarzyszeniach.
M.P. 1965 nr 16 poz. 59 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 23 marca 1965 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1965 nr 15 poz. 58 obowiązujący Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 4 lutego 1965 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Wapnicy.
M.P. 1965 nr 15 poz. 57 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 4 lutego 1965 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Lubinie.
M.P. 1965 nr 15 poz. 56 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 3 marca 1965 r. w sprawie dopuszczenia do ruchu na określonych drogach publicznych niektórych ciężkich pojazdów.
M.P. 1965 nr 15 poz. 55 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 15 lutego 1965 r. w sprawie przyznania na czas nieokreślony Wydziałowi Filologiczno-Historycznemu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora.
M.P. 1965 nr 15 poz. 54 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 1965 r. w sprawie trybu uzgadniania cen artykułów nietypowych i opłat za nietypowe usługi (roboty) przemysłowe, wykonywane dla jednostek gospodarki uspołecznionej przez przedsiębiorstwa podległe Ministrowi Finansów.
M.P. 1965 nr 14 poz. 53 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 1965 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania funduszem płac w jednostkach i zakładach budżetowych w roku 1965.
M.P. 1965 nr 14 poz. 52 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 26 lutego 1965 r. w sprawie ustalenia liczby członków wojewódzkich rad narodowych i miejskich rad narodowych w miastach wyłączonych z województw.
M.P. 1965 nr 14 poz. 51 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 26 lutego 1965 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1965 nr 13 poz. 50 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 5 marca 1965 r. w sprawie szczegółowych przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu w publicznej komunikacji autobusowej.
M.P. 1965 nr 13 poz. 49 obowiązujący Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 27 lutego 1965 r. w sprawie trybu składania przez organizacje spółdzielcze i społeczne wniosków o zezwolenie na prowadzenie kursów zleconych przez przedsiębiorstwa państwowe, zasad udzielania zezwoleń oraz nadzoru nad tymi kursami.
M.P. 1965 nr 13 poz. 48 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 26 lutego 1965 r. w sprawie zasad i warunków prowadzenia niepaństwowych szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych.
M.P. 1965 nr 13 poz. 47 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1965 r. w sprawie zasad i trybu ustalania premii gwarancyjnej oraz pomocy kredytowej dla posiadaczy budowlanych książeczek oszczędnościowych spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych.
M.P. 1965 nr 12 poz. 46 uchylony Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 26 lutego 1965 r. w sprawie trybu postępowania przy stawianiu wniosków o przyznanie prawa użytkowania obiektów szkolnych oraz zasad i warunków ich użytkowania na cele wczasów dla dzieci i młodzieży.
M.P. 1965 nr 12 poz. 45 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 26 lutego 1965 r. w sprawie kwalifikacji obiektów i zasad tworzenia powiatowych sieci obiektów i terenów wczasowych na cele sezonowych placówek wczasów dla dzieci i młodzieży.
M.P. 1965 nr 12 poz. 44 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 1965 r. w sprawie ulg podatkowych z tytułu nakładów inwestycyjno-remontowych dokonywanych w gospodarstwach rolnych, położonych na niektórych obszarach kraju.
M.P. 1965 nr 12 poz. 43 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych.
M.P. 1965 nr 11 poz. 42 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 marca 1965 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1965 nr 11 poz. 41 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 lutego 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na obsługiwanie aparatów do wyświetlania filmów.
M.P. 1965 nr 11 poz. 40 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Finansów i Gospodarki Komunalnej z dnia 17 lutego 1965 r. w sprawie ustalania dopłat budżetowych dla przedsiębiorstw gospodarki komunalnej.
M.P. 1965 nr 11 poz. 39 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 23 lutego 1965 r. w sprawie szczegółowych przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu autobusami komunalnych przedsiębiorstw (zakładów) komunikacyjnych.
M.P. 1965 nr 10 poz. 38 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 18 lutego 1965 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1965 nr 10 poz. 37 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 lutego 1965 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1965 nr 10 poz. 36 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 8 lutego 1965 r. w sprawie produkcji filmów przeznaczonych do publicznego wyświetlania.
M.P. 1965 nr 10 poz. 35 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1965 r. w sprawie rozliczania udziałów budżetów terenowych w dochodach budżetu centralnego.
M.P. 1965 nr 10 poz. 34 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 lutego 1965 r. w sprawie wzoru i zasad sporządzania spisów wyborców dla wyborów do Sejmu i rad narodowych.
M.P. 1965 nr 10 poz. 33 uchylony Uchwała nr 18 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1965 r. w sprawie tworzenia, organizacji i finansowania wyodrębnionych zakładów i przedsiębiorstw doświadczalnych dla potrzeb gospodarki narodowej.
M.P. 1965 nr 9 poz. 32 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 30 stycznia 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów i katedr w Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie i w Wyższych Szkołach Wychowania Fizycznego w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.
M.P. 1965 nr 9 poz. 31 Zarządzenie Ministrów Żeglugi i Komunikacji z dnia 25 stycznia 1965 r. w sprawie przestrzegania dyscypliny ładunkowej przy przewozie towarów w żegludze śródlądowej.
M.P. 1965 nr 9 poz. 30 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 1965 r. w sprawie ustalenia taryfy i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej z ruchu pojazdów samochodowych.
M.P. 1965 nr 9 poz. 29 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 4 lutego 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wytycznych dotyczących ustalenia normatywów czasowych oddawania maszyn i urządzeń do montażu i eksploatacji.
M.P. 1965 nr 9 poz. 28 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 3 lutego 1965 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wykazie jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania kontroli zapasów, stanowiącym załącznik do uchwały nr 48 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1964 r. w sprawie przeprowadzania kontroli zapasów przez jednostki zbytu.
M.P. 1965 nr 8 poz. 27 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 31 grudnia 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia uposażenia i kwalifikacji pracowników zatrudnionych w dziale orzecznictwa w Resortowej Komisji Arbitrażowej przy Ministrze Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
M.P. 1965 nr 8 poz. 26 Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Gospodarki Komunalnej z dnia 26 stycznia 1965 r. w sprawie odpłatności za przewóz pracowników w transporcie samochodowym na terenie województwa katowickiego.
M.P. 1965 nr 8 poz. 25 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 stycznia 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia granic Kampinoskiego Parku Narodowego i ograniczeń obowiązujących na jego terenie oraz w sprawie zarządzania Parkiem.
M.P. 1965 nr 8 poz. 24 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1965 r. o poborze głównym w 1965 r.
M.P. 1965 nr 8 poz. 23 uchylony Uchwała nr 5 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1965 r. w sprawie organizowania prac komisji poborowych poza godzinami służbowymi oraz w sprawie wynagrodzenia za udział w takich pracach i za badania rentgenowskie wykonywane dla potrzeb tych komisji.
M.P. 1965 nr 7 poz. 22 uchylony Zarządzenie nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1965 r. w sprawie zwolnień od pracy zawodowej dla celów kultury fizycznej i turystyki.
M.P. 1965 nr 7 poz. 21 uchylony wykazem Uchwała nr 4 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1965 r. w sprawie zwolnień od pracy zawodowej pracowników zatrudnionych w uspołecznionych zakładach pracy do pełnienia czasowych funkcji społecznych i ewidencji niektórych zwolnień od pracy zawodowej.
M.P. 1965 nr 6 poz. 20 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lutego 1965 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1965 nr 6 poz. 19 Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 19 grudnia 1964 r. w sprawie maksymalnej wysokości i warunków udzielania kredytu bankowego na niskie spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe realizowane na terenach nieuzbrojonych.
M.P. 1965 nr 6 poz. 18 uznany za uchylony Uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1965 r. w sprawie oddania niektórych terenów na obszarze m. st. Warszawy w wieczyste użytkowanie.
M.P. 1965 nr 5 poz. 17 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14 stycznia 1965 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1965 nr 5 poz. 16 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 grudnia 1964 r. w sprawie ustalenia granic okręgu ochrony górniczej złóż wód leczniczych (mineralnych) Uzdrowiska Lądek-Zdrój w województwie wrocławskim.
M.P. 1965 nr 5 poz. 15 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatku obrotowego, od operacji nietowarowych oraz dochodowego od niektórych zakładów usługowych spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".
M.P. 1965 nr 5 poz. 14 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 13 listopada 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie lokalizacji ogólnej inwestycji budowlanych.
M.P. 1965 nr 4 poz. 13 uchylony Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 11 grudnia 1964 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji maszyn samobieżnych, ciągników, których cechy konstrukcyjne ograniczają szybkość do 20 km na godzinę, oraz przyczep o ładowności do 750 kg, używanych do prac rolnych.
M.P. 1965 nr 3 poz. 12 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 23 grudnia 1964 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1965 nr 3 poz. 11 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 stycznia 1965 r. w sprawie powołania oraz zakresu działania uczelnianych komisji opiniujących w sprawach zatrudniania absolwentów akademii medycznych.
M.P. 1965 nr 3 poz. 10 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 22 grudnia 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania i aktywizacji produkcji eksportowej przemysłu terenowego.
M.P. 1965 nr 2 poz. 9 uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1964 r. o wprowadzeniu zmian do urzędowego spisu leków.
M.P. 1965 nr 2 poz. 8 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej i Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 grudnia 1964 r. w sprawie wprowadzenia kontyngentowania wody, dostarczanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Cieszynie na rzecz jednostek gospodarczych.
M.P. 1965 nr 2 poz. 7 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 2 stycznia 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydawania przez zakłady pracy zaświadczeń dla dokonywania zakupów ratalnych.
M.P. 1965 nr 2 poz. 6 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1964 r. w sprawie ulg podatkowych dla rzemieślników szkolących uczniów.
M.P. 1965 nr 2 poz. 5 uchylony Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1965 r. w sprawie składników funduszu płac i pozostałych wynagrodzeń z tytułu pracy w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1965 nr 1 poz. 4 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 stycznia 1965 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1965 nr 1 poz. 3 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 1964 r. w sprawie sposobu oznakowania pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na jezdni oraz specjalnego oznaczenia osób pracujących na jezdni.
M.P. 1965 nr 1 poz. 2 Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 16 listopada 1964 r. w sprawie lokalizacji stacji doświadczalnej oceny odmian.
M.P. 1965 nr 1 poz. 1 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozciągnięcia przepisów uchwały Rady Ministrów w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłowych objętych planowaniem centralnym na niektóre przedsiębiorstwa oraz wyłączenia niektórych przedsiębiorstw spod przepisów tej uchwały.