Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1959 nr 72 poz. 454 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1960 z dnia 21 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1959 nr 72 poz. 453 uznany za uchylony Ustawa z dnia 21 grudnia 1959 r. o funduszu zakładowym w przedsiębiorstwach państwowych.
Dz.U. 1959 nr 71 poz. 452 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 1959 r. w sprawie określenia warunków i sposobu dokonywania doświadczeń na zwierzętach oraz trybu wydawania zezwoleń na przeprowadzanie tych doświadczeń.
Dz.U. 1959 nr 71 poz. 451 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1959 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych.
Dz.U. 1959 nr 71 poz. 450 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1959 r. w sprawie przyznania Wystawie Wzorów Nowych Zabawek w Warszawie ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1959 nr 71 poz. 449 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1959 r. w sprawie zmiany granic miasta Międzyzdroje w powiecie wolińskim, województwie szczecińskim.
Dz.U. 1959 nr 71 poz. 448 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1959 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 18 lutego 1958 r. w sprawie zasad i trybu powoływania sekretarza gromadzkiego oraz jego obowiązków i praw.
Dz.U. 1959 nr 71 poz. 447 uchylony Ustawa z dnia 10 grudnia 1959 r. o zmianie dekretu z dnia 9 listopada 1955 r. o znakach Sił Zbrojnych.
Dz.U. 1959 nr 70 poz. 446 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 8 grudnia 1959 r. w sprawie wykonania ustawy o współodpowiedzialności majątkowej pracowników za niedobory w przedsiębiorstwach obrotu towarowego.
Dz.U. 1959 nr 70 poz. 445 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 21 listopada 1959 r. w sprawie obrotu mięsem pochodzącym z uboju gospodarczego.
Dz.U. 1959 nr 70 poz. 444 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 grudnia 1959 r. w sprawie przedłużenia okresu ważności dowodów osobistych.
Dz.U. 1959 nr 70 poz. 443 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1959 r. w sprawie utworzenia niektórych osiedli oraz w sprawie zmiany granic osiedla Marki w powiecie wołomińskim, województwie warszawskim.
Dz.U. 1959 nr 70 poz. 442 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1959 r. w sprawie zmiany granic województw lubelskiego, warszawskiego i bydgoskiego.
Dz.U. 1959 nr 70 poz. 441 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1959 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwach lubelskim i warszawskim.
Dz.U. 1959 nr 70 poz. 440 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1959 r. w sprawie przydzielania mieszkań służbowych w zakładowych domach mieszkalnych organizacji spółdzielczych.
Dz.U. 1959 nr 70 poz. 439 Oświadczenie rządowe z dnia 23 maja 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Porozumienia dotyczącego tymczasowego stosowania projektów międzynarodowych Konwencji celnych w sprawie turystyki, w sprawie handlowych pojazdów drogowych i w sprawie międzynarodowego przewozu drogowego towarów, podpisanego w Genewie dnia 16 czerwca 1949 r., oraz Protokołu dodatkowego z dnia 28 listopada 1952 r., zmieniającego niektóre postanowienia powyższego Porozumienia.
Dz.U. 1959 nr 70 poz. 438 Protokół dodatkowy zmieniający niektóre postanowienia Porozumienia dotyczącego tymczasowego stosowania projektów międzynarodowych Konwencji celnych w sprawie turystyki, w sprawie handlowych pojazdów drogowych i w sprawie międzynarodowego przewozu drogowego towarów, podpisany w Genewie dnia 28 listopada 1952 r.
Dz.U. 1959 nr 70 poz. 437 wygaśnięcie aktu Porozumienie dotyczące tymczasowego stosowania projektów międzynarodowych Konwencji celnych w sprawie turystyki, w sprawie handlowych pojazdów drogowych i w sprawie międzynarodowego przewozu drogowego towarów, podpisane w Genewie dnia 16 czerwca 1949 r.
Dz.U. 1959 nr 69 poz. 436 uchylony Ustawa z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej.
Dz.U. 1959 nr 69 poz. 435 uznany za uchylony Ustawa z dnia 10 grudnia 1959 r. o ulgach podatkowych z tytułu inwestycji.
Dz.U. 1959 nr 69 poz. 434 uchylony Ustawa z dnia 10 grudnia 1959 r. o zwalczaniu alkoholizmu.
Dz.U. 1959 nr 69 poz. 433 uznany za uchylony Ustawa z dnia 10 grudnia 1959 r. o sfinansowaniu zwiększonych nakładów inwestycyjnych w 1959 r.
Dz.U. 1959 nr 69 poz. 432 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 10 grudnia 1959 r. o zmianie ustawy budżetowej na 1959 r.
Dz.U. 1959 nr 68 poz. 431 Oświadczenie rządowe z dnia 2 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 19) o traktowaniu pracowników obcych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 5 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1959 nr 68 poz. 430 Oświadczenie rządowe z dnia 2 grudnia 1959 r. dotyczące ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 17) w sprawie odszkodowania za wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1959 nr 68 poz. 429 Oświadczenie rządowe z dnia 2 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Międzynarodowej Konwencji (nr 15) ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach, przyjętej w Genewie dnia 11 listopada 1921 r.
Dz.U. 1959 nr 68 poz. 428 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Międzynarodowej Konwencji (nr 11) o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r.
Dz.U. 1959 nr 68 poz. 427 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1959 r. dotyczące ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 18) w sprawie odszkodowania za choroby zawodowe, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1959 nr 68 poz. 426 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1959 r. w sprawie zmiany granic niektórych województw i w sprawie zmiany granic miasta Tomaszowa Mazowieckiego w województwie łódzkim.
Dz.U. 1959 nr 68 poz. 425 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1959 r. w sprawie utworzenia niektórych osiedli w województwie łódzkim i zmiany granic osiedla Ćmielów w powiecie opatowskim, województwie kieleckim.
Dz.U. 1959 nr 68 poz. 424 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1959 r. w sprawie zmiany granic powiatów kozienickiego i radomskiego oraz osiedla Jedlnia-Letnisko w powiecie radomskim, województwie kieleckim.
Dz.U. 1959 nr 68 poz. 423 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1959 r. w sprawie zmiany granic miasta Bydgoszczy w województwie bydgoskim.
Dz.U. 1959 nr 68 poz. 422 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1959 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwach bydgoskim, kieleckim i łódzkim oraz zmiany granic miasta Zgierza w województwie łódzkim.
Dz.U. 1959 nr 68 poz. 421 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1959 r. w sprawie nadzoru urzędów górniczych nad kopalniami prowadzącymi roboty górnicze dla celów naukowo-badawczych, doświadczalnych i ochrony zabytków.
Dz.U. 1959 nr 68 poz. 420 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1959 r. w sprawie nadania statutu stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (TWP)".
Dz.U. 1959 nr 68 poz. 419 Oświadczenie rządowe z dnia 20 listopada 1959 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji Konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową, podpisanej w Warszawie dnia 20 maja 1959 r.
Dz.U. 1959 nr 68 poz. 418 uchylony Konwencja Konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową, podpisana w Warszawie dnia 20 maja 1959 r.
Dz.U. 1959 nr 67 poz. 417 Oświadczenie rządowe z dnia 13 listopada 1959 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową o współpracy w dziedzinie polityki społecznej, podpisanej w Warszawie dnia 14 lutego 1959 r.
Dz.U. 1959 nr 67 poz. 416 wygaśnięcie aktu Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową o współpracy w dziedzinie polityki społecznej, podpisana w Warszawie dnia 14 lutego 1959 r.
Dz.U. 1959 nr 66 poz. 415 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1959 r. dotyczące ratyfikacji przez Kolumbię Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r.
Dz.U. 1959 nr 66 poz. 414 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1959 r. dotyczące ratyfikacji przez Iran Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r.
Dz.U. 1959 nr 66 poz. 413 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1959 r. dotyczące wypowiedzenia przez Meksyk oraz ratyfikacji przez Tunis i Republikę Gwinei Międzynarodowej Konwencji (nr 6) w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r.
Dz.U. 1959 nr 66 poz. 412 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1959 r. dotyczące ratyfikacji i przystąpienia przez szereg państw do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1959 nr 66 poz. 411 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Międzynarodowej Konwencji (nr 16) o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 11 listopada 1921 r.
Dz.U. 1959 nr 66 poz. 410 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1959 r. dotyczące ratyfikacji i przystąpienia przez szereg państw do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1959 nr 66 poz. 409 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1959 r. zmieniające przepisy w sprawie zwolnienia od podatków przychodów osiąganych przez repatriantów z drobnych zakładów rzemieślniczych i przemysłowych, pracy chałupniczej oraz przemysłu ludowego i domowego.
Dz.U. 1959 nr 66 poz. 408 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1959 r. w sprawie utworzenia i zmiany granic niektórych miast w województwie wrocławskim.
Dz.U. 1959 nr 66 poz. 407 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1959 r. w sprawie utworzenia i zmiany granic niektórych miast w województwie warszawskim.
Dz.U. 1959 nr 66 poz. 406 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1959 r. w sprawie zmiany granic miast Kamień Pomorski w powiecie kamieńskim i Świnoujście w powiecie wolińskim, województwie szczecińskim.
Dz.U. 1959 nr 66 poz. 405 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1959 r. w sprawie zmiany granic miasta Rymanowa w powiecie sanockim, województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1959 nr 66 poz. 404 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1959 r. w sprawie zmiany granic miasta Barczewa w powiecie olsztyńskim, województwie olsztyńskim.
Dz.U. 1959 nr 66 poz. 403 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1959 r. w sprawie zmiany granic miast Uniejów w powiecie poddębickim i Skierniewice w powiecie skierniewickim, województwie łódzkim.
Dz.U. 1959 nr 66 poz. 402 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1959 r. w sprawie zmiany granic miasta Tuchowa w powiecie tarnowskim, województwie krakowskim.
Dz.U. 1959 nr 66 poz. 401 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1959 r. w sprawie zmiany granic miasta Szczecinka w powiecie szczecineckim, województwie koszalińskim.
Dz.U. 1959 nr 66 poz. 400 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1959 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie kieleckim.
Dz.U. 1959 nr 66 poz. 399 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1959 r. w sprawie zmiany granic miast Łabędy i Pyskowice w powiecie gliwickim, województwie katowickim.
Dz.U. 1959 nr 66 poz. 398 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1959 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie bydgoskim.
Dz.U. 1959 nr 65 poz. 397 Oświadczenie rządowe z dnia 28 listopada 1959 r. dotyczące ratyfikacji przez szereg państw Międzynarodowej Konwencji (nr 12) w sprawie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r.
Dz.U. 1959 nr 65 poz. 396 Oświadczenie rządowe z dnia 28 listopada 1959 r. dotyczące ratyfikacji przez szereg państw Międzynarodowej Konwencji (nr 10) w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 16 listopada 1921 r.
Dz.U. 1959 nr 65 poz. 395 Oświadczenie rządowe z dnia 28 listopada 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Kanadę Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1959 nr 65 poz. 394 Oświadczenie rządowe z dnia 23 listopada 1959 r. dotyczące ratyfikacji przez Sudan Konwencji (nr 2) w sprawie bezrobocia, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r.
Dz.U. 1959 nr 65 poz. 393 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24 listopada 1959 r. w sprawie postępowania przy ustalaniu prawa do świadczeń i zasad wypłaty świadczeń przewidzianych w przepisach o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin oraz o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.
Dz.U. 1959 nr 65 poz. 392 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1959 r. w sprawie utworzenia Funduszu Postępu Technicznego w resorcie kultury i sztuki.
Dz.U. 1959 nr 65 poz. 391 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1959 r. w sprawie utworzenia i zmiany granic niektórych osiedli w województwach koszalińskim i wrocławskim.
Dz.U. 1959 nr 65 poz. 390 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1959 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwach białostockim, koszalińskim, poznańskim, wrocławskim oraz miasta Jelenia Góra w województwie wrocławskim.
Dz.U. 1959 nr 65 poz. 389 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1959 r. w sprawie zmiany granic województw białostockiego, olsztyńskiego i warszawskiego oraz poznańskiego i bydgoskiego.
Dz.U. 1959 nr 65 poz. 388 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1959 r. w sprawie utworzenia niektórych osiedli w województwach katowickim i rzeszowskim.
Dz.U. 1959 nr 65 poz. 387 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1959 r. w sprawie utworzenia i zmiany granic niektórych osiedli w województwach krakowskim, olsztyńskim, opolskim i szczecińskim.
Dz.U. 1959 nr 65 poz. 386 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1959 r. w sprawie zmiany granic miasta Tarnowa w województwie krakowskim.
Dz.U. 1959 nr 64 poz. 385 Oświadczenie rządowe z dnia 23 listopada 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Nową Zelandię Konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1959 nr 64 poz. 384 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 18 listopada 1959 r. w sprawie ustanowienia Okręgowego Sądu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie.
Dz.U. 1959 nr 64 poz. 383 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1959 r. w sprawie zmiany granic miasta Koszalina w województwie koszalińskim.
Dz.U. 1959 nr 64 poz. 382 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1959 r. w sprawie nadzoru urzędów górniczych nad kopalniami prowadzącymi roboty górnicze dla celów naukowo-badawczych, doświadczalnych i ochrony zabytków.
Dz.U. 1959 nr 64 poz. 381 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1959 r. w sprawie połączenia miast Katowice i Szopienice w województwie katowickim.
Dz.U. 1959 nr 64 poz. 380 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1959 r. w sprawie zmiany granic miast Chorzowa i Siemianowic Śląskich oraz zmiany granic miasta Sosnowca i osiedla Zagórze w powiecie będzińskim, województwie katowickim.
Dz.U. 1959 nr 64 poz. 379 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1959 r. w sprawie zmiany warunków nabywania uprawnień do zasiłków rodzinnych.
Dz.U. 1959 nr 63 poz. 378 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 listopada 1959 r. w sprawie siedzib oraz zasięgu terytorialnego wojskowych komend wojewódzkich i wojskowych komend rejonowych.
Dz.U. 1959 nr 63 poz. 377 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1959 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwach krakowskim, olsztyńskim i opolskim.
Dz.U. 1959 nr 63 poz. 376 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1959 r. w sprawie zmiany granic powiatów lęborskiego i wejherowskiego w województwie gdańskim.
Dz.U. 1959 nr 62 poz. 375 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1959 r. w sprawie przystąpienia Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej i Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1959 nr 62 poz. 374 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Gwatemalę Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1959 nr 62 poz. 373 Oświadczenie rządowe z dnia 3 listopada 1959 r. w sprawie przyjęcia przez Portugalię Układu o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanego w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
Dz.U. 1959 nr 62 poz. 372 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1959 r. w sprawie utworzenia Sądu Powiatowego w Kolnie.
Dz.U. 1959 nr 62 poz. 371 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 6 listopada 1959 r. w sprawie ustanowienia Okręgowego Sądu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
Dz.U. 1959 nr 62 poz. 370 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 października 1959 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości, w których stosuje się tryb postępowania określony w art. 6 paragraf 1-4 ustawy z dnia 22 maja 1959 r. o zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za chuligaństwo.
Dz.U. 1959 nr 62 poz. 369 Rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 listopada 1959 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyjęć na zawodowe studia administracyjne na uniwersytetach.
Dz.U. 1959 nr 62 poz. 368 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1959 r. w sprawie przeprowadzenia spisu próbnego w ramach prac przygotowawczych do spisu powszechnego 1960 r.
Dz.U. 1959 nr 61 poz. 367 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1959 r. w sprawie przystąpienia Izraela do Konwencji Międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, podpisanej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r.
Dz.U. 1959 nr 61 poz. 366 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 15 sierpnia 1959 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na statkach w żegludze śródlądowej.
Dz.U. 1959 nr 61 poz. 365 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 1959 r. w sprawie obowiązku zgłaszania przypadków zachorowań na tasiemczyce.
Dz.U. 1959 nr 61 poz. 364 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 1959 r. w sprawie stawek ryczałtu w podatkach obrotowym i dochodowym od przychodów osiąganych z hodowli lisów i norek.
Dz.U. 1959 nr 61 poz. 363 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 1959 r. w sprawie określenia tytułu zawodowego dla osób kończących studia zawodowe na politechnikach.
Dz.U. 1959 nr 61 poz. 362 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1959 r. w sprawie stawek podatku gruntowego od przychodów osiąganych z hodowli lisów i norek.
Dz.U. 1959 nr 60 poz. 361 uchylony Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 października 1959 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 27 maja 1958 r. w sprawie trybu postępowania przy ustalaniu i wypłacie zaopatrzeń emerytalnych żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz ich rodzin.
Dz.U. 1959 nr 60 poz. 360 Oświadczenie rządowe z dnia 6 czerwca 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji celnej dotyczącej pojemników, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1959 nr 60 poz. 359 wygaśnięcie aktu Konwencja celna w sprawie pojemników wraz z Protokołem, podpisana w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1959 nr 60 poz. 358 Oświadczenie rządowe z dnia 6 czerwca 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1959 nr 60 poz. 357 obowiązujący Konwencja celna w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych wraz z Protokołem, podpisana w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1959 nr 59 poz. 356 Oświadczenie rządowe z dnia 21 października 1959 r. dotyczące przystąpienia Nowej Zelandii do Traktatu Państwowego w sprawie odbudowy niezawisłej i demokratycznej Austrii, podpisanego w Wiedniu dnia 15 maja 1955 r.
Dz.U. 1959 nr 59 poz. 355 Oświadczenie rządowe z dnia 21 października 1959 r. w sprawie przystąpienia Kuby do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1959 nr 59 poz. 354 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 1959 r. w sprawie reklamowania leków.
Dz.U. 1959 nr 59 poz. 353 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 października 1959 r. w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne.
Dz.U. 1959 nr 59 poz. 352 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 1959 r. w sprawie organizacji, zakresu działania i zasad funkcjonowania Zrzeszenia Rzeczników Patentowych.
Dz.U. 1959 nr 59 poz. 351 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 1959 r. w sprawie organizacji i sposobu powoływania komisji dyscyplinarnych dla rzeczników patentowych oraz zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego.
Dz.U. 1959 nr 58 poz. 350 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia, Oświaty, Spraw Zagranicznych i Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej z dnia 22 września 1959 r. w sprawie zasad i trybu wysuwania kandydatów na profesorów nadzwyczajnych i profesorów zwyczajnych w szkołach wyższych.
Dz.U. 1959 nr 58 poz. 349 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia, Oświaty, Spraw Zagranicznych oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowisk wykładowcy i starczego wykładowcy w szkołach wyższych.
Dz.U. 1959 nr 58 poz. 348 Oświadczenie rządowe z dnia 9 października 1959 r. w sprawie wejścia w życie Układu dodatkowego do Konwencji Generalnej między Polską a Francją o zabezpieczeniu społecznym z dnia 9 czerwca 1948 r., podpisanego w Paryżu dnia 6 marca 1959 r.
Dz.U. 1959 nr 58 poz. 347 obowiązujący Układ dodatkowy do Konwencji Generalnej między Polską a Francją o zabezpieczeniu społecznym z dnia 9 czerwca 1948 r., podpisany w Paryżu dnia 6 marca 1959 r.
Dz.U. 1959 nr 57 poz. 346 Oświadczenie rządowe z dnia 12 października 1959 r. dotyczące ratyfikacji przez Indie Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r.
Dz.U. 1959 nr 57 poz. 345 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 1959 r. o biegłych sądowych.
Dz.U. 1959 nr 57 poz. 344 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 1959 r. w sprawie rozliczeń pieniężnych rolniczych spółdzielni produkcyjnych.
Dz.U. 1959 nr 57 poz. 343 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 1959 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Komitetu Drobnej Wytwórczości.
Dz.U. 1959 nr 56 poz. 342 Oświadczenie rządowe z dnia 8 października 1959 r. w sprawie przystąpienia Australii do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r.
Dz.U. 1959 nr 56 poz. 341 Oświadczenie rządowe z dnia 8 października 1959 r. w sprawie przystąpienia Kanady do Międzynarodowego Porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r.
Dz.U. 1959 nr 56 poz. 340 Oświadczenie rządowe z dnia 21 września 1959 r. w sprawie przyjęcia Federacji Malajskiej i Gwinei do Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1959 nr 56 poz. 339 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 1959 r. w sprawie terminów płatności składek za obowiązkowe ubezpieczenia w 1960 r. i zaliczek na te składki.
Dz.U. 1959 nr 56 poz. 338 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 1959 r. w sprawie legitymacji ubezpieczeniowych.
Dz.U. 1959 nr 56 poz. 337 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1959 r. w sprawie szczegółowych zasad spłaty należności spadkowych nie objętych zawieszeniem.
Dz.U. 1959 nr 56 poz. 336 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1959 r. w sprawie wysokości opłaty uzdrowiskowej w m. Sopocie.
Dz.U. 1959 nr 56 poz. 335 Oświadczenie rządowe z dnia 20 sierpnia 1959 r. w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1959 nr 56 poz. 334 obowiązujący Konwencja o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwarta do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1959 nr 56 poz. 333 Oświadczenie rządowe z dnia 18 maja 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji europejskiej dotyczącej zabezpieczenia społecznego pracowników zatrudnionych w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Genewie dnia 9 lipca 1956 r.
Dz.U. 1959 nr 56 poz. 332 obowiązujący Konwencja europejska dotycząca zabezpieczenia społecznego pracowników zatrudnionych w transporcie międzynarodowym, podpisana w Genewie dnia 9 lipca 1956 r.
Dz.U. 1959 nr 55 poz. 331 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Zdrowia z dnia 7 września 1959 r. w sprawie zasad i trybu usprawiedliwiania niestawiennictwa z powodu choroby uczestników procesu w sprawach karnych.
Dz.U. 1959 nr 55 poz. 330 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 1959 r. w sprawie rozpoczęcia działalności przez Okręgową Komisję Arbitrażową w Zielonej Górze.
Dz.U. 1959 nr 55 poz. 329 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1959 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sopocie.
Dz.U. 1959 nr 55 poz. 328 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1959 r. w sprawie określenia tytułu zawodowego dla osób kończących zaoczne studia zawodowe w wyższych szkołach rolniczych.
Dz.U. 1959 nr 55 poz. 327 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1959 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażeń stale urzędujących członków prezydiów rad narodowych.
Dz.U. 1959 nr 55 poz. 326 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1959 r. w sprawie utworzenia funduszu rozwoju kąpieliska morskiego Sopot.
Dz.U. 1959 nr 54 poz. 325 Oświadczenie rządowe z dnia 17 września 1959 r. dotyczące zmian wprowadzonych do artykułu 7 paragraf 2 Konwencji w sprawie regulowania oczek sieci rybackich i wymiarów ryb, podpisanej w Londynie dnia 5 kwietnia 1946 r.
Dz.U. 1959 nr 54 poz. 324 Oświadczenie rządowe z dnia 5 maja 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o ruchu drogowym, Protokół w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisanych w Genewie dnia 19 września 1949 r., oraz Porozumień uzupełniających z 1950 r. i z 1955 r.
Dz.U. 1959 nr 54 poz. 323 obowiązujący Porozumienie w sprawie znakowania robót na drogach, wnoszące zmianę do Porozumienia Europejskiego z dnia 16 września 1950 r., uzupełniającego Konwencję z 1949 r. o ruchu drogowym i Protokół z 1949 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisane w Genewie dnia 16 grudnia 1955 r.
Dz.U. 1959 nr 54 poz. 322 obowiązujący Porozumienie Europejskie uzupełniające Konwencję o ruchu drogowym i Protokół w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisane w Genewie dnia 16 września 1950 r.
Dz.U. 1959 nr 54 poz. 321 obowiązujący Konwencja o ruchu drogowym, Protokół w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz Akt końcowy, podpisane w Genewie dnia 19 września 1949 r.
Dz.U. 1959 nr 53 poz. 320 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 5 września 1959 r. w sprawie ochrony plantacji nasiennych cebuli przed mączniakiem rzekomym cebuli.
Dz.U. 1959 nr 53 poz. 319 uchylony Rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 września 1959 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyjęć na zaoczne studia zawodowe w wyższych szkołach rolniczych.
Dz.U. 1959 nr 53 poz. 318 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 1959 r. w sprawie siedziby Sądu Powiatowego w Iławie.
Dz.U. 1959 nr 53 poz. 317 uchylony Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Komunalnej i Finansów z dnia 4 września 1959 r. w sprawie opłacania w formie bezgotówkowej czynszu za lokale użytkowe przez jednostki gospodarki uspołecznionej na rzecz wynajmujących będących jednostkami gospodarki nie uspołecznionej i osób fizycznych oraz nadzoru nad właściwym zużyciem tego czynszu.
Dz.U. 1959 nr 53 poz. 316 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1959 r. w sprawie ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych w nowo budowanych lub przebudowanych zakładach przemysłowych.
Dz.U. 1959 nr 52 poz. 315 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze.
Dz.U. 1959 nr 52 poz. 314 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1959 r. w sprawie zasad ustalania okresu użytkowania wykończonej lub nadbudowanej części budynku.
Dz.U. 1959 nr 52 poz. 313 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1959 r. w sprawie zasad udzielania dotacji budżetowych organizacjom społecznym oraz kontroli wykorzystania tych dotacji.
Dz.U. 1959 nr 51 poz. 312 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1959 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji Konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii, podpisanej w Belgradzie dnia 17 listopada 1958 r.
Dz.U. 1959 nr 51 poz. 311 wygaśnięcie aktu Konwencja Konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii, podpisana w Belgradzie dnia 17 listopada 1958 r.
Dz.U. 1959 nr 50 poz. 310 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 1 września 1959 r. o sprostowaniu błędu w przekładzie polskim deklaracji ratyfikacyjnej Umowy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Norwegią, podpisanej w Warszawie dnia 17 grudnia 1958 r.
Dz.U. 1959 nr 50 poz. 309 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1959 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1959 nr 50 poz. 308 Oświadczenie rządowe z dnia 28 sierpnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Wielką Brytanię Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r.
Dz.U. 1959 nr 50 poz. 307 Oświadczenie rządowe z dnia 28 sierpnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji i przystąpienia szeregu państw do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz Układu o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
Dz.U. 1959 nr 50 poz. 306 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 1959 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sądy Powiatowe w Kętrzynie, Morągu, Nidzicy i Węgorzewie.
Dz.U. 1959 nr 50 poz. 305 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1959 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o umarzaniu, rozkładaniu na raty i odraczaniu należnych Państwu kosztów sądowych.
Dz.U. 1959 nr 50 poz. 304 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie wynagradzania niektórych pracowników gospodarczych i obsługi zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia, w kolumnach transportu sanitarnego oraz w zakładach pomocy społecznej.
Dz.U. 1959 nr 50 poz. 303 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników administracyjnych zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia.
Dz.U. 1959 nr 50 poz. 302 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1959 r. w sprawie obszarów górniczych.
Dz.U. 1959 nr 49 poz. 301 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 1959 r. w sprawie ulg w opłatach za opiekę zdrowotną zamkniętą udzielaną rybakom morskim.
Dz.U. 1959 nr 49 poz. 300 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 1959 r. - Przepisy sanitarne na lotniskach o ruchu międzynarodowym.
Dz.U. 1959 nr 49 poz. 299 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1959 r. w sprawie zmiany obszaru Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu z siedzibą w Kaliszu.
Dz.U. 1959 nr 49 poz. 298 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 1959 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 29 listopada 1957 r. w sprawie oznaczeń ostrzegawczych na statkach powietrznych oraz znaków i sygnałów lotniczych.
Dz.U. 1959 nr 49 poz. 297 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1959 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1959 w przedsiębiorstwach geodezyjno-kartograficznych.
Dz.U. 1959 nr 49 poz. 296 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1959 r. w sprawie zmiany organizacji naczelnych władz państwowych w zakresie gospodarki komunalnej i administracji publicznej.
Dz.U. 1959 nr 48 poz. 295 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 3 sierpnia 1959 r. w sprawie przekazania organom administracji rolnej prezydiów powiatowych rad narodowych uprawnień do przyznawania niektórych odszkodowań za bydło zabite z powodu gruźlicy.
Dz.U. 1959 nr 48 poz. 294 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 3 sierpnia 1959 r. w sprawie norm wynagradzania za świadczenia z tytułu pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie.
Dz.U. 1959 nr 48 poz. 293 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 20 lipca 1959 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze maszyn i narzędzi rolniczych.
Dz.U. 1959 nr 48 poz. 292 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1959 r. w sprawie warunków ogólnych, naukowych i zawodowych, jakim powinny odpowiadać osoby mające sprawować kierownictwo i dozór ruchu zakładu górniczego.
Dz.U. 1959 nr 47 poz. 291 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 sierpnia 1959 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczenia do studiów w szkołach wyższych podległych Ministrowi Szkolnictwa Wyższego osób, które przerwały studia na drugim lub wyższym roku studiów.
Dz.U. 1959 nr 47 poz. 290 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 1959 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób trudniących się wędzeniem ryb.
Dz.U. 1959 nr 47 poz. 289 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1959 r. w sprawie uposażenia pracowników parków kultury i ośrodków wczasowych podporządkowanych Wydziałowi Kultury Prezydium Rady Narodowej w m. st. Warszawie.
Dz.U. 1959 nr 47 poz. 288 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1959 r. w sprawie uposażenia pracowników oddziałów terenowych Centralnego Biura Wystaw Artystycznych.
Dz.U. 1959 nr 47 poz. 287 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1959 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1959 w niektórych przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu.
Dz.U. 1959 nr 46 poz. 286 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lipca 1959 r. w sprawie zmiany liczby wydziałów Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Kielcach z siedzibą w Radomiu.
Dz.U. 1959 nr 46 poz. 285 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 1959 r. w sprawie ustanowienia inkasentów opłaty skarbowej za zezwolenia na międzynarodowe przewozy drogowe.
Dz.U. 1959 nr 46 poz. 284 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 27 lipca 1959 r. w sprawie warunków odstępowania gruntów państwowych na zakładanie i rozszerzanie cmentarzy.
Dz.U. 1959 nr 46 poz. 283 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 1959 r. w sprawie udzielania oficerom i podoficerom nie będącym w czynnej służbie wojskowej zezwoleń na noszenie umundurowania i oznak wojskowych.
Dz.U. 1959 nr 46 poz. 282 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 1959 r. w sprawie odbywania zebrań kontrolnych przez oficerów rezerwy.
Dz.U. 1959 nr 46 poz. 281 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1959 r. o opłatach za paszporty wydane w kraju oraz wkładki paszportowe do dowodów osobistych i dokumentów podróży.
Dz.U. 1959 nr 45 poz. 280 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 1959 r. w sprawie opłat manipulacyjnych za leki recepturowe wydawane z aptek otwartych.
Dz.U. 1959 nr 45 poz. 279 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1959 r. w sprawie uposażenia pracowników administracyjnych, technicznych i obsługi zatrudnionych w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
Dz.U. 1959 nr 45 poz. 278 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1959 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 18 lutego 1959 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1959 w niektórych przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych.
Dz.U. 1959 nr 45 poz. 277 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1959 r. w sprawie zatrudniania młodocianych przy lekkich pracach sezonowych i dorywczych.
Dz.U. 1959 nr 45 poz. 276 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1959 r. w sprawie trybu nadawania stopni naukowych w placówkach naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz w instytutach istniejących poza szkołami wyższymi.
Dz.U. 1959 nr 44 poz. 275 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 25 lipca 1959 r. w sprawie zezwolenia na zatrudnienie młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy niektórych rodzajach prac wzbronionych.
Dz.U. 1959 nr 44 poz. 274 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 20 lipca 1959 r. w sprawie rodzaju prac w przemyśle spożywczym, przy których mogą być zatrudnieni pracownicy nie posiadający kwalifikacji zawodowych.
Dz.U. 1959 nr 44 poz. 273 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1959 r. w sprawie rozciągnięcia na jednostki podległe Prezesowi Centralnego Urzędu Geologii przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 1958 r. w sprawie utworzenia Funduszu Postępu Technicznego oraz jego przeznaczenia.
Dz.U. 1959 nr 44 poz. 272 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1959 r. w sprawie uznania "Związku Harcerstwa Polskiego" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1959 nr 43 poz. 271 uchylony Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 10 lipca 1959 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
Dz.U. 1959 nr 42 poz. 270 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 czerwca 1959 r. w sprawie zatrudniania młodocianych przy pracach nie wymagających kwalifikacji zawodowych.
Dz.U. 1959 nr 42 poz. 269 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 1959 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1959 nr 42 poz. 268 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 1959 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 8 grudnia 1956 r. w sprawie kart podatkowych dla drobnych rzemieślników.
Dz.U. 1959 nr 42 poz. 267 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 1959 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 8 grudnia 1956 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób prowadzących zakłady rzemieślnicze.
Dz.U. 1959 nr 42 poz. 266 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 1959 r. w sprawie podwyższenia kwot wynagrodzenia wolnego od podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1959 nr 42 poz. 265 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1959 r. w sprawie nadania statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy".
Dz.U. 1959 nr 42 poz. 264 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1959 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy z dnia 16 maja 1922 r. o urlopach dla pracowników zatrudnionych w przemyśle i handlu.
Dz.U. 1959 nr 42 poz. 263 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1959 r. w sprawie uznania "Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1959 nr 41 poz. 262 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 1959 r. dotyczące przystąpienia Kanady do Traktatu Państwowego w sprawie odbudowy niezawisłej i demokratycznej Austrii, podpisanego w Wiedniu dnia 15 maja 1955 r.
Dz.U. 1959 nr 41 poz. 261 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 1959 r. dotyczące przystąpienia Zjednoczonej Republiki Arabskiej do Konwencji w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r.
Dz.U. 1959 nr 41 poz. 260 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 1959 r. dotyczące przystąpienia Rumunii i Bułgarii do Konwencji w sprawie utworzenia Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, podpisanej w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r.
Dz.U. 1959 nr 41 poz. 259 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 1959 r. w sprawie książeczek zdrowia.
Dz.U. 1959 nr 41 poz. 258 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 4 lipca 1959 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 18 września 1957 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów premiowania w państwowym przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" oraz w przedsiębiorstwach Międzymiastowych Kabli Telekomunikacyjnych.
Dz.U. 1959 nr 41 poz. 257 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 czerwca 1959 r. w sprawie włączenia pomoru rzekomego drobiu do chorób podlegających obowiązkowi zgłaszania i zwalczania tej choroby.
Dz.U. 1959 nr 41 poz. 256 uchylony Rozporządzenie Ministrów Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia, Oświaty, Spraw Zagranicznych oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej z dnia 17 czerwca 1959 r. w sprawie przeprowadzania przewodów habilitacyjnych w szkołach wyższych.
Dz.U. 1959 nr 41 poz. 255 uchylony Rozporządzenie Ministrów Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia, Oświaty, Spraw Zagranicznych oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej z dnia 17 czerwca 1959 r. w sprawie przeprowadzania przewodów doktorskich w szkołach wyższych.
Dz.U. 1959 nr 40 poz. 254 Oświadczenie rządowe z dnia 25 czerwca 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Cejlon Konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1959 nr 40 poz. 253 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1959 r. w sprawie zasad i trybu likwidacji zakładów ubezpieczeń, które utraciły prawo do wykonywania działalności ubezpieczeniowej.
Dz.U. 1959 nr 40 poz. 252 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1959 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 13 lipca 1957 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.
Dz.U. 1959 nr 40 poz. 251 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1959 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw ziemniaków.
Dz.U. 1959 nr 39 poz. 250 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Irak Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1958 r.
Dz.U. 1959 nr 39 poz. 249 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1959 r. w sprawie przystąpienia Republiki Gwinei do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1959 nr 39 poz. 248 Oświadczenie rządowe z dnia 25 czerwca 1959 r. w sprawie przystąpienia Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej do Protokołu paryskiego z dnia 19 listopada 1948 r., umieszczającego pod kontrolą międzynarodową pewne środki odurzające nie objęte Konwencją z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i uregulowaniu podziału środków odurzających, zmienioną Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r.
Dz.U. 1959 nr 39 poz. 247 Oświadczenie rządowe z dnia 25 czerwca 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Jugosławię Konwencji Międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, podpisanej wraz z Protokołem w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r.
Dz.U. 1959 nr 39 poz. 246 Oświadczenie rządowe z dnia 25 czerwca 1959 r. w sprawie przystąpienia Jordanii do Konwencji genewskiej z dnia 12 września 1923 r. o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r.
Dz.U. 1959 nr 39 poz. 245 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1959 r. w sprawie zniesienia Szkoły Głównej Służby Zagranicznej w Warszawie.
Dz.U. 1959 nr 39 poz. 244 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1959 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1958 r. o samorządzie robotniczym na przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej.
Dz.U. 1959 nr 39 poz. 243 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1959 r. w sprawie określenia stosunku przeliczenia roszczeń z umów ubezpieczenia likwidowanych zakładów ubezpieczeń.
Dz.U. 1959 nr 39 poz. 242 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1959 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych, kwalifikacji, uposażenia i dodatków pracowników administracyjnych w państwowych komisjach arbitrażowych.
Dz.U. 1959 nr 39 poz. 241 Oświadczenie rządowe z dnia 3 czerwca 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji nr 105 Międzynarodowej Organizacji Pracy o zniesieniu pracy przymusowej, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r.
Dz.U. 1959 nr 39 poz. 240 obowiązujący Konwencja nr 105 o zniesieniu pracy przymusowej, przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r. przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1959 nr 38 poz. 239 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 maja 1959 r. w sprawie wysokości zaopatrzeń dla byłych właścicieli niektórych lasów przejętych na własność Państwa.
Dz.U. 1959 nr 38 poz. 238 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 8 czerwca 1959 r. w sprawie organizacji i trybu postępowania Państwowej Inspekcji Handlowej.
Dz.U. 1959 nr 38 poz. 237 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 9 czerwca 1959 r. w sprawie przejmowania budynków w zarząd państwowy.
Dz.U. 1959 nr 38 poz. 236 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 1959 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od wynagrodzeń określonych w art. 4 ust. 2 ustawy o podatku od wynagrodzeń, przekazywanych za granicę w walucie zagranicznej.
Dz.U. 1959 nr 38 poz. 235 uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 6 czerwca 1959 r. w sprawie przeprowadzania poboru i udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej.
Dz.U. 1959 nr 38 poz. 234 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1959 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 10 lutego 1951 r. w sprawie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne.
Dz.U. 1959 nr 38 poz. 233 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1959 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Norwegią, podpisanej w Warszawie dnia 17 grudnia 1958 roku.
Dz.U. 1959 nr 38 poz. 232 obowiązujący Umowa kulturalna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Norwegią, podpisana w Warszawie dnia 17 grudnia 1958 r.
Dz.U. 1959 nr 37 poz. 231 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 czerwca 1959 r. w sprawie warunków dotyczących składu, jakości oraz metod badania środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych.
Dz.U. 1959 nr 37 poz. 230 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 czerwca 1959 r. w sprawie trybu postępowania w przypadkach wykonywania remontów oraz odbudowy budynków mieszkalnych przez właściciela domu.
Dz.U. 1959 nr 36 poz. 229 uchylony Ustawa z dnia 18 czerwca 1959 r. o zmianie przepisów postępowania karnego.
Dz.U. 1959 nr 36 poz. 228 uchylony Ustawa z dnia 18 czerwca 1959 r. o odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciw własności społecznej.
Dz.U. 1959 nr 36 poz. 227 uchylony Ustawa z dnia 18 czerwca 1959 r. o zawieszeniu niektórych spłat spadkowych.
Dz.U. 1959 nr 36 poz. 226 uchylony Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim.
Dz.U. 1959 nr 36 poz. 225 uchylony Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o uregulowaniu niektórych spraw konsularnych.
Dz.U. 1959 nr 36 poz. 224 uchylony Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o paszportach.
Dz.U. 1959 nr 36 poz. 223 uchylony Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o współodpowiedzialności majątkowej pracowników za niedobory w przedsiębiorstwach obrotu towarowego.
Dz.U. 1959 nr 35 poz. 222 uchylony Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 11 maja 1959 r. w sprawie naziemnych składów materiałów wybuchowych przy robotach poszukiwawczych prowadzonych metodą sejsmiczną przez zakłady górnicze podległe Ministrowi Górnictwa i Energetyki oraz zakłady podległe Centralnemu Urzędowi Geologii.
Dz.U. 1959 nr 35 poz. 221 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 6 kwietnia 1959 r. w sprawie budowy naziemnych składów materiałów wybuchowych oraz sposobu przechowywania środków strzałowych w odkrywkowych zakładach górniczych podległych Ministrowi Przemysłu Ciężkiego.
Dz.U. 1959 nr 35 poz. 220 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 1959 r. w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Mszanie Dolnej Sądu Powiatowego w Limanowej.
Dz.U. 1959 nr 35 poz. 219 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 1959 r. w sprawie uchylenia obowiązku uzyskiwania zezwolenia dewizowego na przywóz i wywóz wyrobów użytkowych ze złota i platyny, innych metali szlachetnych, kamieni szlachetnych i klejnotów.
Dz.U. 1959 nr 35 poz. 218 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1959 r. w sprawie warunków uprawniających szkoły wyższe, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk i Instytuty istniejące poza szkołami wyższymi do nadawania stopni naukowych.
Dz.U. 1959 nr 35 poz. 217 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1959 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników terenowych organów administracji morskiej.
Dz.U. 1959 nr 35 poz. 216 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1959 r. w sprawie umundurowania inspektorów kwarantanny roślin pełniących funkcje w punktach granicznych.
Dz.U. 1959 nr 35 poz. 215 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1959 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie ustanowienia taryfy celnej przywozowej.
Dz.U. 1959 nr 35 poz. 214 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz Układu o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
Dz.U. 1959 nr 35 poz. 213 obowiązujący Układ o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
Dz.U. 1959 nr 35 poz. 212 obowiązujący Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisana w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
Dz.U. 1959 nr 34 poz. 211 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1959 r. w sprawie przystąpienia Albanii, Federacji Malajskiej, Arabii Saudyjskiej i Nikaragui do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1959 nr 34 poz. 210 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 23 maja 1959 r. w sprawie korzystania przez funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej i członków ich rodzin z ulg przy przejazdach państwowymi środkami komunikacyjnymi.
Dz.U. 1959 nr 34 poz. 209 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 2 czerwca 1959 r. w sprawie określenia rodzajów prac w rolnictwie nie wymagających kwalifikacji zawodowych.
Dz.U. 1959 nr 34 poz. 208 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 maja 1959 r. w sprawie zwalczania gruźlicy bydła.
Dz.U. 1959 nr 34 poz. 207 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1959 r. w sprawie dodatków funkcyjnych dla sędziów, członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz asesorów sądowych.
Dz.U. 1959 nr 34 poz. 206 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 1959 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sąd Powiatowy w Lubaczowie.
Dz.U. 1959 nr 34 poz. 205 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1959 r. w sprawie zastosowania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych do pracowników inspektoratów kontrolno-rewizyjnych przy prezydiach rad narodowych.
Dz.U. 1959 nr 34 poz. 204 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1959 r. w sprawie zastosowania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych do pracowników terenowych inspektoratów Państwowej Inspekcji Handlowej.
Dz.U. 1959 nr 34 poz. 203 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1959 r. w sprawie zasad i trybu ustalania wysokości oraz rozliczania kredytów na zasiłki chorobowe z funduszów ubezpieczenia społecznego na rok 1959.
Dz.U. 1959 nr 33 poz. 202 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 1959 r. w sprawie przystąpienia Pakistanu do Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1959 nr 33 poz. 201 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 12 maja 1959 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 9 września 1952 r. w sprawie wykonywania rybołówstwa morskiego.
Dz.U. 1959 nr 33 poz. 200 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 7 maja 1959 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Pasłęce.
Dz.U. 1959 nr 33 poz. 199 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 5 maja 1959 r. w sprawie określenia prac nie wymagających kwalifikacji zawodowych, przy których mogą być zatrudniani w zakładach pracy resortu górnictwa i energetyki młodociani w wieku powyżej lat 16.
Dz.U. 1959 nr 33 poz. 198 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 18 maja 1959 r. w sprawie gospodarowania metalami nieżelaznymi.
Dz.U. 1959 nr 33 poz. 197 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 16 maja 1959 r. w sprawie trybu postępowania przy usuwaniu osób z budynków zagrożonych bezpośrednio zawaleniem lub ulegających rozbiórce.
Dz.U. 1959 nr 33 poz. 196 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 9 maja 1959 r. w sprawie warunków oddawania w podnajem lub bezpłatne używanie lokalu mieszkalnego objętego publiczną gospodarką lokalami.
Dz.U. 1959 nr 33 poz. 195 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 4 maja 1959 r. w sprawie trybu dokonywania sprzedaży przez Państwo spółdzielniom mieszkaniowym domów mieszkalnych z budownictwa realizowanego przez rady narodowe i inne jednostki państwowe.
Dz.U. 1959 nr 33 poz. 194 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 1959 r. w sprawie przyznania XXVIII Międzynarodowym Targom Poznańskim ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1959 nr 33 poz. 193 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 maja 1959 r. w sprawie zasad wynagradzania niektórych pracowników państwowych zakładów pomocy społecznej.
Dz.U. 1959 nr 33 poz. 192 Oświadczenie rządowe z dnia 24 marca 1959 r. dotyczące przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Konwencji w sprawie utworzenia Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, podpisanej w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r.
Dz.U. 1959 nr 33 poz. 191 obowiązujący Konwencja w sprawie utworzenia Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, podpisana w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r.
Dz.U. 1959 nr 32 poz. 190 Oświadczenie rządowe z dnia 5 maja 1959 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polskę Konwencji o ujednostajnieniu znaków drogowych, podpisanej w Genewie dnia 30 marca 1931 r.
Dz.U. 1959 nr 32 poz. 189 uchylony Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 28 kwietnia 1959 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 27 listopada 1958 r. w sprawie organizacji, szczegółowych zadań, składu i trybu postępowania komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, trybu kierowania na badanie przez te komisje oraz w sprawie zasad wynagradzania członków komisji lekarskich i lekarzy działających w zakresie orzecznictwa lekarskiego.
Dz.U. 1959 nr 32 poz. 188 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 1959 r. w sprawie rodzajów dokumentów, na podstawie których banki będą wykonywały dyspozycje pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej na rzecz jednostek gospodarki nie uspołecznionej, osób fizycznych oraz uspołecznionych sklepów komisowych.
Dz.U. 1959 nr 32 poz. 187 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1959 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1959 w przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
Dz.U. 1959 nr 31 poz. 186 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 maja 1959 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Lesku Sądu Powiatowego w Ustrzykach i utworzenia Sądu Powiatowego w Lesku.
Dz.U. 1959 nr 31 poz. 185 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1959 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników zatrudnionych w dziale orzecznictwa państwowych komisji arbitrażowych.
Dz.U. 1959 nr 31 poz. 184 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1959 r. w sprawie uposażenia sędziów, członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz asesorów i aplikantów sądowych.
Dz.U. 1959 nr 30 poz. 183 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1959 r. w sprawie przystąpienia Kambodży do Konwencji genewskiej z dnia 12 września 1923 r. o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r.
Dz.U. 1959 nr 30 poz. 182 Oświadczenie rządowe z dnia 27 kwietnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Maroko Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r. oraz w sprawie przystąpienia przez Włochy do tej Konwencji.
Dz.U. 1959 nr 30 poz. 181 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 1959 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sądy Powiatowe w Drawsku, Kołobrzegu, Miastku, Sławnie i Świdwinie.
Dz.U. 1959 nr 30 poz. 180 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 1959 r. w sprawie wstępnych i okresowych badań lekarskich młodocianych zatrudnionych w zakładach pracy.
Dz.U. 1959 nr 30 poz. 179 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 4 maja 1959 r. w sprawie określenia drobnych napraw obciążających najemcę, zasad odnawiania lokali oraz wykonywania przez najemcę koniecznych napraw.
Dz.U. 1959 nr 30 poz. 178 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1959 r. w sprawie rozciągnięcia zobowiązania do uiszczenia równoważnika pieniężnego na zaległości w obowiązkowych dostawach zbóż i ziemniaków z roku gospodarczego 1958/59 i w obowiązkowych dostawach zwierząt rzeźnych z roku 1958.
Dz.U. 1959 nr 29 poz. 177 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 11 kwietnia 1959 r. w sprawie ceł wywozowych i pozwoleń na wywóz towarów za granicę.
Dz.U. 1959 nr 29 poz. 176 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 1959 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sąd Powiatowy w Słupcy.
Dz.U. 1959 nr 29 poz. 175 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 1959 r. w sprawie udowadniania przychodów z imprez widowiskowo-rozrywkowych oraz płatności podatku obrotowego od tych imprez.
Dz.U. 1959 nr 29 poz. 174 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 1959 r. w sprawie określenia rodzajów służby wojskowej, które uzasadniają wymiar renty inwalidzkiej według stawek przewidzianych dla pracowników I kategorii zatrudnienia.
Dz.U. 1959 nr 29 poz. 173 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1959 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1959 w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych rozliczających się z budżetem terenowym.
Dz.U. 1959 nr 29 poz. 172 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1959 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1959 w przedsiębiorstwach transportu drogowego i lotniczego resortu komunikacji.
Dz.U. 1959 nr 28 poz. 171 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 28 marca 1959 r. w sprawie kwarantanny zewnętrznej roślin.
Dz.U. 1959 nr 27 poz. 170 uchylony Ustawa z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu gruźlicy.
Dz.U. 1959 nr 27 poz. 169 uchylony Ustawa z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu niedozwolonego wyrobu spirytusu.
Dz.U. 1959 nr 27 poz. 168 uchylony Ustawa z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zmianie dekretu o ochronie granic państwowych.
Dz.U. 1959 nr 27 poz. 167 uchylony Ustawa z dnia 22 kwietnia 1959 r. o utrzymaniu czystości i porządku w miastach i osiedlach.
Dz.U. 1959 nr 27 poz. 166 uchylony Ustawa z dnia 22 kwietnia 1959 r. o remontach i odbudowie oraz o wykańczaniu budowy i nadbudowie budynków mieszkalnych.
Dz.U. 1959 nr 26 poz. 165 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 1959 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 1931 r. o konserwowaniu artykułów żywności.
Dz.U. 1959 nr 26 poz. 164 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 1959 r. w sprawie wynagradzania kuratorów zawodowych dla nieletnich.
Dz.U. 1959 nr 26 poz. 163 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 1959 r. w sprawie pomocy leczniczej dla żołnierzy i ich rodzin.
Dz.U. 1959 nr 26 poz. 162 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1959 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1959 w przedsiębiorstwach i zakładach branży metalowej podległych Ministrowi Obrony Narodowej.
Dz.U. 1959 nr 25 poz. 161 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1959 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kolejowych świadczeń rentowych przez repatriantów.
Dz.U. 1959 nr 25 poz. 160 Oświadczenie rządowe z dnia 7 marca 1959 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o ostatecznym wytyczeniu granicy państwowej, podpisanej w Warszawie dnia 13 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1959 nr 25 poz. 159 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o ostatecznym wytyczeniu granicy państwowej, podpisana w Warszawie dnia 13 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1959 nr 24 poz. 158 Oświadczenie rządowe z dnia 9 kwietnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Jugosławię Protokołu o klauzulach arbitrażowych, podpisanego w Genewie dnia 24 września 1923 r.
Dz.U. 1959 nr 24 poz. 157 Oświadczenie rządowe z dnia 7 kwietnia 1959 r. w sprawie przystąpienia Libii do Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r., oraz do Konwencji dotyczącej zwalczania handlu kobietami pełnoletnimi, podpisanej w Genewie dnia 11 października 1933 r. - zmienionych Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r.
Dz.U. 1959 nr 24 poz. 156 Oświadczenie rządowe z dnia 7 kwietnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Panamę Konwencji i Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Brukseli dnia 11 lipca 1952 r.
Dz.U. 1959 nr 24 poz. 155 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 1959 r. w sprawie utworzenia Sądu Powiatowego w Zambrowie.
Dz.U. 1959 nr 24 poz. 154 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1959 r. w sprawie określenia tytułu zawodowego dla osób kończących studia w wieczorowych szkołach inżynierskich.
Dz.U. 1959 nr 24 poz. 153 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1959 r. w sprawie zasad i trybu przejmowania nieruchomości na pokrycie niektórych zaległych zobowiązań wobec Państwa.
Dz.U. 1959 nr 24 poz. 152 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1959 r. w sprawie warunków przydziału i opróżniania mieszkań służbowych, właściwości organów w tych sprawach i trybu postępowania.
Dz.U. 1959 nr 24 poz. 151 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1959 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz jednostek państwowych.
Dz.U. 1959 nr 23 poz. 150 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 1959 r. w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych przez kościoły i inne związki wyznaniowe.
Dz.U. 1959 nr 23 poz. 149 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1959 r. w sprawie organizacji i trybu postępowania komisji lokalowych oraz kolegiów do spraw lokalowych i zasad wynagrodzenia za udział w posiedzeniach tych komisji i kolegiów.
Dz.U. 1959 nr 23 poz. 148 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1959 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1959 w przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Przemysłu Chemicznego.
Dz.U. 1959 nr 23 poz. 147 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1959 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1959 w niektórych przedsiębiorstwach podległych Ministrowi Żeglugi i Gospodarki Wodnej.
Dz.U. 1959 nr 23 poz. 146 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1959 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1959 w przedsiębiorstwach przemysłowych i skupu podległych Ministrowi Przemysłu Lekkiego.
Dz.U. 1959 nr 23 poz. 145 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1959 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1959 w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej.
Dz.U. 1959 nr 23 poz. 144 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1959 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1959 w kopalniach węgla kamiennego i brunatnego, w przedsiębiorstwach energetycznych, w przedsiębiorstwach przemysłu maszyn górniczych, zakładach naprawczych przemysłu węglowego oraz w zakładach remontowych podległych Ministrowi Górnictwa i Energetyki.
Dz.U. 1959 nr 23 poz. 143 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1959 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1959 w przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Przemysłu Ciężkiego.
Dz.U. 1959 nr 22 poz. 142 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Holandię Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r., oraz w sprawie deklaracji Wielkiej Brytanii zastrzegającej stosowanie wymienionej konwencji do terytorium Federacji Rodezji i Nyassaland.
Dz.U. 1959 nr 22 poz. 141 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Indie Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r.
Dz.U. 1959 nr 22 poz. 140 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 1959 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 17 marca 1949 r. w sprawie wykonania ustawy o podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1959 nr 22 poz. 139 uchylony Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 19 marca 1959 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 1958 r. w sprawie dodatków do rent dla rencistów nie pracujących i nie posiadających dochodów z innych źródeł.
Dz.U. 1959 nr 22 poz. 138 Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokołu londyńskiego z dnia 1 grudnia 1956 r. zmieniającego Międzynarodowe Porozumienie Cukrownicze, otwarte do podpisu w Londynie dnia 1 października 1953 r.
Dz.U. 1959 nr 22 poz. 137 wygaśnięcie aktu Protokół zmieniający Międzynarodowe Porozumienie Cukrownicze, otwarte do podpisu w Londynie dnia 1 października 1953 r.
Dz.U. 1959 nr 21 poz. 136 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1959 r. dotyczące przystąpienia Iraku do Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r.
Dz.U. 1959 nr 21 poz. 135 Oświadczenie rządowe z dnia 14 marca 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Irak Konwencji i Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Brukseli dnia 11 lipca 1952 r.
Dz.U. 1959 nr 21 poz. 134 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 1959 r. o postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach adwokatów.
Dz.U. 1959 nr 21 poz. 133 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 marca 1959 r. w sprawie kosztów postępowania przed kolegiami karno-administracyjnymi przy prezydiach rad narodowych.
Dz.U. 1959 nr 21 poz. 132 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 1959 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 1954 r. w sprawie wysokości i trybu uiszczania opłat w postępowaniu arbitrażowym.
Dz.U. 1959 nr 21 poz. 131 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1959 r. w sprawie stawek podatku gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego.
Dz.U. 1959 nr 21 poz. 130 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1959 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1959 w niektórych przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych.
Dz.U. 1959 nr 20 poz. 129 uchylony Rozporządzenie Ministrów Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych i Komunikacji z dnia 17 lutego 1959 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 25 czerwca 1958 r. w sprawie naziemnych składów materiałów wybuchowych oraz sposobu przechowywania środków strzałowych w odkrywkowych zakładach górniczych podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
Dz.U. 1959 nr 20 poz. 128 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 1959 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od lekarzy w zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej.
Dz.U. 1959 nr 20 poz. 127 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 1959 r. w sprawie zastosowania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych do pracowników delegatur wojewódzkich Inspekcji Zbożowej.
Dz.U. 1959 nr 20 poz. 126 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1959 r. w sprawie wykonywania kar aresztu orzeczonych przez kolegia karno-administracyjne przy prezydiach rad narodowych.
Dz.U. 1959 nr 20 poz. 125 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1959 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1959 w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, geologicznych i samodzielnych oddziałach wykonawstwa inwestycyjnego.
Dz.U. 1959 nr 20 poz. 124 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1959 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1959 w przedsiębiorstwach podległych Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu.
Dz.U. 1959 nr 20 poz. 123 Oświadczenie rządowe z dnia 28 listopada 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji nr 29 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1930 r.
Dz.U. 1959 nr 20 poz. 122 obowiązujący Konwencja nr 29 dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej, przyjęta w Genewie dnia 28 czerwca 1930 r.
Dz.U. 1959 nr 19 poz. 121 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lutego 1959 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Handlowego pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Japonią, podpisanego w Tokio dnia 26 kwietnia 1958 r.
Dz.U. 1959 nr 19 poz. 120 wygaśnięcie aktu Traktat Handlowy pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Japonią, podpisany w Tokio dnia 26 kwietnia 1958 r.
Dz.U. 1959 nr 19 poz. 119 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1959 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o uregulowaniu nie załatwionych spraw majątkowych, podpisanej w Pradze dnia 29 marca 1958 r.
Dz.U. 1959 nr 19 poz. 118 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o uregulowaniu nie załatwionych spraw majątkowych, podpisana w Pradze dnia 29 marca 1958 r.
Dz.U. 1959 nr 19 poz. 117 Oświadczenie rządowe z dnia 29 grudnia 1958 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy w dziedzinie polityki społecznej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii, podpisanej w Warszawie dnia 16 stycznia 1958 r.
Dz.U. 1959 nr 19 poz. 116 wygaśnięcie aktu Umowa o współpracy w dziedzinie polityki społecznej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii, podpisana w Warszawie dnia 16 stycznia 1958 r.
Dz.U. 1959 nr 19 poz. 115 Oświadczenie rządowe z dnia 29 grudnia 1958 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o ubezpieczeniu społecznym między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii, podpisanej w Warszawie dnia 16 stycznia 1958 r.
Dz.U. 1959 nr 19 poz. 114 wygaśnięcie aktu Umowa o ubezpieczeniu społecznym między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii, podpisana w Warszawie dnia 16 stycznia 1958 r.
Dz.U. 1959 nr 18 poz. 113 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 1959 r. o kuratorach sądowych dla nieletnich.
Dz.U. 1959 nr 18 poz. 112 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1959 r. w sprawie uposażenia członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa.
Dz.U. 1959 nr 18 poz. 111 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1959 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w przedsiębiorstwach transportu drogowego i lotniczego.
Dz.U. 1959 nr 18 poz. 110 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1959 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1959 w przedsiębiorstwach przemysłowych rozliczających się z budżetem centralnym, podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
Dz.U. 1959 nr 18 poz. 109 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1959 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 lutego 1951 r. o pracach wzbronionych kobietom.
Dz.U. 1959 nr 17 poz. 108 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 1959 r. w sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 30 stycznia 1959 r. o powszechnym obowiązku wojskowym.
Dz.U. 1959 nr 17 poz. 107 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Indonezję Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1959 nr 17 poz. 106 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lutego 1959 r. w sprawie wypowiedzenia przez Szwecję Konwencji dotyczącej uregulowania opieki nad małoletnimi, podpisanej w Hadze dnia 12 czerwca 1902 r.
Dz.U. 1959 nr 17 poz. 105 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lutego 1959 r. w sprawie przystąpienia Kambodży oraz Mongolskiej Republiki Ludowej do Konwencyj o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1959 nr 17 poz. 104 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lutego 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Cejlon i Belgię oraz zastosowania przez Belgię do Kongo Belgijskiego i Terytorium Ruanda Urundi Konwencji (nr 96) dotyczącej płatnych biur pośrednictwa pracy (zrewidowanej), przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r.
Dz.U. 1959 nr 17 poz. 103 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lutego 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Panamę Konwencji (nr 12) dotyczącej odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r.
Dz.U. 1959 nr 17 poz. 102 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 1959 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko chorobie Heinego-Medina.
Dz.U. 1959 nr 17 poz. 101 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 stycznia 1959 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od pracowników nadzoru pedagogicznego nad średnimi szkołami medycznymi.
Dz.U. 1959 nr 17 poz. 100 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lutego 1959 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sąd Powiatowy w Ustrzykach Dolnych.
Dz.U. 1959 nr 17 poz. 99 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 14 lutego 1959 r. w sprawie dokształcania oraz kontroli nauki zawodu młodocianych zatrudnionych w zakładach pracy.
Dz.U. 1959 nr 17 poz. 98 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 1959 r. w sprawie zasad wynagradzania przewodniczącego i członków składu orzekającego oraz protokolanta za udział w posiedzeniach kolegiów karno-administracyjnych przy prezydiach rad narodowych.
Dz.U. 1959 nr 17 poz. 97 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1959 r. w sprawie utworzenia Funduszu Postępu Technicznego w resorcie gospodarki komunalnej.
Dz.U. 1959 nr 17 poz. 96 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1959 r. w sprawie wysokości zarobku stanowiącego najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz świadczeń z ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwa.
Dz.U. 1959 nr 17 poz. 95 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1959 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych.
Dz.U. 1959 nr 17 poz. 94 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1959 r. w sprawie korzystania w roku 1959 z funduszu zakładowego przez pracowników zarządów wielozakładowych przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1959 nr 17 poz. 93 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1959 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1959 w przedsiębiorstwach transportu samochodowego.
Dz.U. 1959 nr 17 poz. 92 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1959 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1959 w przedsiębiorstwach handlowych.
Dz.U. 1959 nr 17 poz. 91 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1959 r. w sprawie utworzenia Kampinoskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1959 nr 17 poz. 90 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1959 r. w sprawie utworzenia Karkonoskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1959 nr 16 poz. 89 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1959 z dnia 12 lutego 1959 r.
Dz.U. 1959 nr 15 poz. 88 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lutego 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Panamę oraz przyjęcia przez Holandię w imieniu Surinam Konwencji (nr 17) dotyczącej odszkodowania za wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1959 nr 15 poz. 87 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lutego 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Maroko Konwencji (nr 15) ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach, przyjętej w Genewie dnia 11 listopada 1921 r.
Dz.U. 1959 nr 15 poz. 86 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lutego 1959 r. w sprawie stosowania przez Niemiecką Republikę Demokratyczną postanowień Konwencji dotyczącej pomierzania statków żeglugi śródlądowej, podpisanej w Paryżu dnia 27 listopada 1925 r.
Dz.U. 1959 nr 15 poz. 85 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 1959 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu dla miasta Katowic w Katowicach rozpoznawania spraw o rozwód z okręgu Sądu Powiatowego w Rudzie Śląskiej.
Dz.U. 1959 nr 15 poz. 84 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 1959 r. w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Skwierzynie Sądu Powiatowego w Międzyrzeczu.
Dz.U. 1959 nr 15 poz. 83 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 1959 r. w sprawie ustalenia obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Zduńskiej Woli Sądu Powiatowego w Sieradzu.
Dz.U. 1959 nr 15 poz. 82 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 1959 r. w sprawie odstąpienia od hipotecznego zabezpieczenia niektórych należności Państwa z tytułu pożyczek udzielonych na finansowanie budownictwa mieszkaniowego.
Dz.U. 1959 nr 15 poz. 81 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lutego 1959 r. o trybie wybierania i odwoływania osób wchodzących w skład kolegiów karno-administracyjnych przy prezydiach rad narodowych oraz przewodniczących składów orzekających tych kolegiów.
Dz.U. 1959 nr 15 poz. 80 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lutego 1959 r. w sprawie trybu i zasad zwalniania kandydatów na przewodniczących i zastępców przewodniczących kolegiów karno-administracyjnych przy prezydiach rad narodowych od obowiązku posiadania ukończonych studiów prawniczych.
Dz.U. 1959 nr 15 poz. 79 uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lutego 1959 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o orzecznictwie karno-administracyjnym.
Dz.U. 1959 nr 14 poz. 78 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 30 stycznia 1959 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw, związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym.
Dz.U. 1959 nr 14 poz. 77 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 5 lutego 1959 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 22 listopada 1947 r. w sprawie norm obszarowych, szacunku, odliczenia od ceny na rzecz osadników wojskowych oraz spłaty należności za gospodarstwa, nadane na podstawie dekretu z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.
Dz.U. 1959 nr 14 poz. 76 akt jednorazowy Ustawa z dnia 10 lutego 1959 r. w sprawie sfinansowania ponadplanowego eksportu w roku 1958.
Dz.U. 1959 nr 14 poz. 75 uchylony Ustawa z dnia 30 stycznia 1959 r. o powszechnym obowiązku wojskowym.
Dz.U. 1959 nr 13 poz. 74 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 1959 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 1957 r. o zakładaniu i prowadzenia ksiąg wieczystych dla budynków stanowiących odrębne nieruchomości.
Dz.U. 1959 nr 13 poz. 73 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lutego 1959 r. w sprawie zwolnień i ulg podatkowych dla kółek rolniczych oraz innych zrzeszeń, prowadzących działalność w zakresie pozyskania i produkcji materiałów budowlanych z miejscowych surowców, oraz dla zespołów maszynowych.
Dz.U. 1959 nr 13 poz. 72 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1959 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych.
Dz.U. 1959 nr 13 poz. 71 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1959 r. w sprawie uposażenia pracowników kulturalno-oświatowych zatrudnionych w świetlicach i domach kultury, podległych prezydium rad narodowych.
Dz.U. 1959 nr 12 poz. 70 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin.
Dz.U. 1959 nr 12 poz. 69 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o stosunku służbowym funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej.
Dz.U. 1959 nr 11 poz. 68 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lutego 1959 r. w sprawie przystąpienia Finlandii do Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1959 nr 11 poz. 67 Oświadczenie rządowe z dnia 6 lutego 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Luksemburg i Hiszpanię Konwencji (nr 42) dotyczącej odszkodowania za choroby zawodowe (zrewidowanej), przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1934 r. oraz Konwencji (nr 45) dotyczącej zatrudnienia kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.
Dz.U. 1959 nr 11 poz. 66 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lutego 1959 r. dotyczące przystąpienia Ghany do Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r.
Dz.U. 1959 nr 11 poz. 65 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lutego 1959 r. w sprawie wypowiedzenia przez Szwecję Konwencji dotyczącej uregulowania kolizyj ustawodawstw w zakresie małżeństwa, podpisanej w Hadze dnia 12 czerwca 1902 r.
Dz.U. 1959 nr 11 poz. 64 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 1959 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości, w których stosuje się tryb postępowania, określony w art. 6 paragrafach 1-4 ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za chuligaństwo.
Dz.U. 1959 nr 11 poz. 63 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1959 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 24 czerwca 1953 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania organów administracji państwowej przy dostarczaniu środków transportowych dla potrzeb obrony Państwa.
Dz.U. 1959 nr 11 poz. 62 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
Dz.U. 1959 nr 11 poz. 61 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o zmianie dekretu o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1959 nr 11 poz. 60 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o zmianie ustawy o podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1959 nr 10 poz. 59 uchylony Ustawa z dnia 30 stycznia 1959 r. - Prawo lokalowe.
Dz.U. 1959 nr 9 poz. 58 Oświadczenie rządowe z dnia 29 stycznia 1959 r. w sprawie przystąpienia Republiki Dominikańskiej do Konwencji Międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących ograniczenia odpowiedzialności właścicieli statków morskich, podpisanej wraz z Protokołem w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r.
Dz.U. 1959 nr 9 poz. 57 Oświadczenie rządowe z dnia 29 stycznia 1959 r. w sprawie przystąpienia Republiki Dominikańskiej do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących zderzeń oraz do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących niesienia pomocy i ratownictwa morskiego, podpisanych w Brukseli dnia 23 września 1910 r.
Dz.U. 1959 nr 9 poz. 56 Oświadczenie rządowe z dnia 28 stycznia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Luksemburg Konwencji (nr 77) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych, Konwencji (nr 78) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych oraz Konwencji (nr 79) dotyczącej ograniczenia pracy nocnej dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętych w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1959 nr 9 poz. 55 Oświadczenie rządowe z dnia 28 stycznia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Islandię Konwencji (nr 2) dotyczącej bezrobocia, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r.
Dz.U. 1959 nr 9 poz. 54 Oświadczenie rządowe z dnia 28 stycznia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Izrael Konwencji (nr 19) dotyczącej traktowania pracowników obcych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 5 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1959 nr 9 poz. 53 Oświadczenie rządowe z dnia 28 stycznia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Maroko Konwencji (nr 22) dotyczącej umowy najmu marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 24 czerwca 1926 r.
Dz.U. 1959 nr 9 poz. 52 Oświadczenie rządowe z dnia 28 stycznia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r.
Dz.U. 1959 nr 9 poz. 51 Oświadczenie rządowe z dnia 28 stycznia 1959 r. dotyczące ratyfikacji przez Austrię Konwencji w sprawie jednolitej ustawy o czekach wraz z Protokołem, Konwencji o uregulowaniu pewnych kolizji w przedmiocie czeków wraz z Protokołem oraz Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków wraz z Protokołem, podpisanych w Genewie dnia 19 marca 1931 r.
Dz.U. 1959 nr 9 poz. 50 Oświadczenie rządowe z dnia 22 stycznia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Holandię Konwencji (nr 92) dotyczącej pomieszczenia załogi na statku (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r.
Dz.U. 1959 nr 9 poz. 49 Oświadczenie rządowe z dnia 22 stycznia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanię Konwencji (nr 62) dotyczącej przepisów bezpieczeństwa w przemyśle budowlanym, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1937 r.
Dz.U. 1959 nr 9 poz. 48 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 21 stycznia 1959 r. w sprawie czasu trwania nauki zawodu w zakładach rzemieślniczych.
Dz.U. 1959 nr 9 poz. 47 uchylony Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 23 stycznia 1959 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału Państwa na okręgi energetyczne.
Dz.U. 1959 nr 9 poz. 46 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1959 r. w sprawie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz rozliczania zasiłków wypłacanych przez zakłady pracy.
Dz.U. 1959 nr 8 poz. 45 Oświadczenie rządowe z dnia 22 stycznia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 68) dotyczącej zaopatrzenia w żywność i służby wyżywienia załóg na statkach, przyjętej w Seattle dnia 27 czerwca 1946 r.
Dz.U. 1959 nr 8 poz. 44 Oświadczenie rządowe z dnia 22 stycznia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Holandię Konwencji (nr 73) dotyczącej badania lekarskiego marynarzy, przyjętej w Seattle dnia 29 czerwca 1946 r.
Dz.U. 1959 nr 8 poz. 43 Oświadczenie rządowe z dnia 22 stycznia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanię Konwencji (nr 80) dotyczącej częściowej rewizji Konwencyj, uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych dwudziestu ośmiu sesjach, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1959 nr 8 poz. 42 Oświadczenie rządowe z dnia 20 stycznia 1959 r. w sprawie przystąpienia Libii do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1959 nr 8 poz. 41 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 1959 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 27 czerwca 1950 r. o ustroju adwokatury.
Dz.U. 1959 nr 8 poz. 40 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 1959 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego, dochodowego i wyrównawczego od producentów wykonujących niektóre dostawy na eksport.
Dz.U. 1959 nr 7 poz. 39 Oświadczenie rządowe z dnia 1 grudnia 1958 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji Konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną, podpisanej w Warszawie dnia 25 listopada 1957 r.
Dz.U. 1959 nr 7 poz. 38 wygaśnięcie aktu Konwencja Konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną, podpisana w Warszawie dnia 25 listopada 1957 r.
Dz.U. 1959 nr 6 poz. 37 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1959 r. w sprawie utworzenia osiedla Janikowo w powiecie inowrocławskim, województwie bydgoskim.
Dz.U. 1959 nr 6 poz. 36 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1959 r. w sprawie zmiany granic miasta Żyrardowa w województwie warszawskim i miasta Torunia w województwie bydgoskim.
Dz.U. 1959 nr 6 poz. 35 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1959 r. w sprawie pomocy stypendialnej dla studentów szkół wyższych.
Dz.U. 1959 nr 5 poz. 34 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 1959 r. w sprawie nadzoru sanitarnego nad obrotem grzybami i przetwórstwem grzybów.
Dz.U. 1959 nr 5 poz. 33 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 3 stycznia 1959 r. w sprawie prowadzenia krajowych ksiąg koni zarodowych pełnej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej i czystej krwi angloarabskiej.
Dz.U. 1959 nr 5 poz. 32 uchylony Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 23 grudnia 1958 r. w sprawie warunków i zasad zamawiania przez jednostki państwowe prac projektowych w budownictwie.
Dz.U. 1959 nr 5 poz. 31 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 stycznia 1959 r. w sprawie siedziby Sądu Powiatowego w Słubicach.
Dz.U. 1959 nr 5 poz. 30 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1959 r. w sprawie trybu ustanawiania górniczych filarów ochronnych i udzielania zezwoleń na eksploatację w obrębie tych filarów.
Dz.U. 1959 nr 4 poz. 29 Oświadczenie rządowe z dnia 16 stycznia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1959 nr 4 poz. 28 Oświadczenie rządowe z dnia 12 stycznia 1959 r. w sprawie ponownego stosowania przez Niemiecką Republikę Demokratyczną Międzynarodowej Konwencji Sanitarnej dotyczącej żeglugi powietrznej, podpisanej w Hadze dnia 12 kwietnia 1933 r.
Dz.U. 1959 nr 4 poz. 27 Oświadczenie rządowe z dnia 21 października 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r.
Dz.U. 1959 nr 4 poz. 26 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1958 r. w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Muszynie Sądu Powiatowego w Nowym Sączu.
Dz.U. 1959 nr 4 poz. 25 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1958 r. w sprawie umundurowania członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa.
Dz.U. 1959 nr 4 poz. 24 obowiązujący Konwencja ustanawiająca Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisana w Paryżu dnia 12 października 1955 r.
Dz.U. 1959 nr 3 poz. 23 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 1959 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy na rok 1959.
Dz.U. 1959 nr 3 poz. 22 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1959 r. w sprawie zastosowania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych do pracowników terenowych urzędów miar oraz urzędów probierczych.
Dz.U. 1959 nr 3 poz. 21 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1959 r. w sprawie wykorzystania środków funduszu zakładowego w części przeznaczonej na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników.
Dz.U. 1959 nr 2 poz. 20 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1959 nr 2 poz. 19 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 18 listopada 1958 r. w sprawie wykazów pracowników młodocianych.
Dz.U. 1959 nr 2 poz. 18 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 19 grudnia 1958 r. w sprawie zwalczania choroby lnu "pasmo".
Dz.U. 1959 nr 2 poz. 17 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 7 października 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 29 stycznia 1929 r. o urzędowym badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa w kraju.
Dz.U. 1959 nr 2 poz. 16 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 6 czerwca 1951 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 26 października 1950 r. o podatku obrotowym.
Dz.U. 1959 nr 2 poz. 15 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o podatku dochodowym.
Dz.U. 1959 nr 2 poz. 14 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1958 r. w sprawie utworzenia funduszu handlowych kredytów zagranicznych.
Dz.U. 1959 nr 2 poz. 13 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1958 r. w sprawie zasad i trybu wymierzania kar przez urzędy górnicze.
Dz.U. 1959 nr 2 poz. 12 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 19 lutego 1957 r. w sprawie państwowego zasobu archiwalnego.
Dz.U. 1959 nr 1 poz. 11 Oświadczenie rządowe z dnia 29 grudnia 1958 r. w sprawie przystąpienia Ludowej Republiki Albanii do Konwencji o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r.
Dz.U. 1959 nr 1 poz. 10 Oświadczenie rządowe z dnia 22 grudnia 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez Australię Konwencyj o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1959 nr 1 poz. 9 Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 1958 r. w sprawie przystąpienia Ghany i Indonezji do Konwencyj o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1959 nr 1 poz. 8 Oświadczenie rządowe z dnia 16 grudnia 1958 r. w sprawie złożenia przez Albanię dokumentu akceptacyjnego Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1959 nr 1 poz. 7 Oświadczenie rządowe z dnia 16 grudnia 1958 r. w sprawie przystąpienia Republiki Wietnamu do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1959 nr 1 poz. 6 Oświadczenie rządowe z dnia 4 grudnia 1958 r. w sprawie uczestnictwa Ghany w międzynarodowej Konwencji Opiumowej, podpisanej w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r., zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r.
Dz.U. 1959 nr 1 poz. 5 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1958 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 25 lipca 1958 r. w sprawie czynszów za lokale użytkowe i wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej.
Dz.U. 1959 nr 1 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.
Dz.U. 1959 nr 1 poz. 3 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne.
Dz.U. 1959 nr 1 poz. 2 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie norm obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych w roku 1958.
Dz.U. 1959 nr 1 poz. 1 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie postępowania przy podziale i rozgraniczaniu nieruchomości na terenach budownictwa domów jednorodzinnych.