Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1974 nr 42 poz. 267 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 grudnia 1974 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego", zasad i trybu jej nadawania oraz sposobu noszenia.
M.P. 1974 nr 42 poz. 266 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 17 grudnia 1974 r. w sprawie obrotu zbożem, głównymi przetworami zbożowymi oraz rzepakiem i rzepikiem.
M.P. 1974 nr 42 poz. 265 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 24 grudnia 1974 r. w sprawie zasad obrotu butlami do gazów technicznych.
M.P. 1974 nr 42 poz. 264 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów Komunikacji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 1974 r. w sprawie znaków i sygnałów na drogach.
M.P. 1974 nr 42 poz. 263 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 grudnia 1974 r. w sprawie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy.
M.P. 1974 nr 42 poz. 262 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1974 r. w sprawie ogólnych warunków umów o generalne dostawy maszyn i urządzeń w obrocie krajowym między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1974 nr 42 poz. 261 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1974 r. w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne cudzoziemców dewizowych.
M.P. 1974 nr 42 poz. 260 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1974 r. w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczania komunikacyjne.
M.P. 1974 nr 42 poz. 259 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1974 r. w sprawie ustalenia wysokości szkód w pojazdach samochodowych objętych obowiązkowymi ubezpieczeniami komunikacyjnymi.
M.P. 1974 nr 42 poz. 258 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1974 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 100 zł.
M.P. 1974 nr 42 poz. 257 uchylony Zarządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Finansów z dnia 18 grudnia 1974 r. w sprawie ustalania następstw nieszczęśliwych wypadków objętych obowiązkowymi ubezpieczeniami komunikacyjnymi.
M.P. 1974 nr 42 poz. 256 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 grudnia 1974 r. w sprawie wypadków uzasadniających korzystanie z dodatkowej powierzchni mieszkalnej ze względu na stan zdrowia.
M.P. 1974 nr 42 poz. 255 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 1974 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania sztabów wojskowych.
M.P. 1974 nr 42 poz. 254 obowiązujący Zarządzenie nr 115 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1974 r. w sprawie ustalenia brzmienia i pisowni nazw niektórych miejscowości.
M.P. 1974 nr 42 poz. 253 uchylony wykazem Uchwała nr 305 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie wynagrodzenia za pracę pracowników okręgowych sądów pracy i ubezpieczeń społecznych.
M.P. 1974 nr 42 poz. 252 uchylony wykazem Uchwała nr 304 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie zatrudnienia w rzemieślniczych zakładach pracy osób pełnoletnich w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
M.P. 1974 nr 42 poz. 251 uchylony Uchwała nr 303 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1974 r. w sprawie funduszów mieszkaniowych Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
M.P. 1974 nr 42 poz. 250 uchylony wykazem Uchwała nr 298 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie wymiaru czasu pracy oraz uprawnień do ulgi taryfowej przy przejazdach kolejami niektórych pracowników.
M.P. 1974 nr 42 poz. 249 uchylony Uchwała nr 293 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1974 r. w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek opiekujących się małymi dziećmi, zatrudnionych w charakterze nauczycielek i nauczycielek akademickich.
M.P. 1974 nr 42 poz. 248 uchylony Uchwała nr 291 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1974 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od funduszu płac.
M.P. 1974 nr 42 poz. 247 uchylony wykazem Uchwała nr 275 Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1974 r. w sprawie utworzenia Zjednoczenia Przedsiębiorstw Handlu Spożywczego.
M.P. 1974 nr 42 poz. 246 obowiązujący Uchwała Rady Państwa z dnia 9 grudnia 1974 r. w sprawie terminów wypłaty uposażenia pracownikom Sądu Najwyższego i powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1974 nr 41 poz. 245 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 18 listopada 1974 r. w sprawie utworzenia rejonów produkcji kwalifikowanych sadzeniaków ziemniaków.
M.P. 1974 nr 41 poz. 244 uchylony wykazem Uchwała nr 289 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1974 r. w sprawie przedłużenia na 1975 r. mocy obowiązującej uchwały w sprawie polityki cen detalicznych oraz dalszej poprawy zaopatrzenia rynku.
M.P. 1974 nr 41 poz. 243 uchylony wykazem Uchwała nr 286 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1974 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozwoju usług.
M.P. 1974 nr 41 poz. 242 uchylony wykazem Uchwała nr 285 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1974 r. zmieniająca uchwałę w sprawie usprawnienia przewozów pracowniczych i wycieczkowych autobusami.
M.P. 1974 nr 41 poz. 241 uchylony wykazem Uchwała nr 274 Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1974 r. zmieniająca uchwałę w sprawie resortowej kontroli działalności gospodarczej państwowych jednostek organizacyjnych.
M.P. 1974 nr 41 poz. 240 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 grudnia 1974 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1974 nr 41 poz. 239 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 grudnia 1974 r. w sprawie powołania Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
M.P. 1974 nr 41 poz. 238 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 grudnia 1974 r. w sprawie odwołania Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
M.P. 1974 nr 41 poz. 237 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 grudnia 1974 r. o narodowym planie społeczno-gospodarczego rozwoju w 1975 roku.
M.P. 1974 nr 40 poz. 236 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 8 listopada 1974 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wypieku, zużycia surowców do wypieku oraz wprowadzania do obrotu pieczywa piekarskiego.
M.P. 1974 nr 40 poz. 235 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1974 r. w sprawie amortyzacji niektórych środków trwałych.
M.P. 1974 nr 40 poz. 234 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 18 listopada 1974 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w okresie wiosennym 1975 r.
M.P. 1974 nr 40 poz. 233 uchylony wykazem Uchwała nr 271 Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1974 r. w sprawie właściwości organów do ustalania cen oraz trybu postępowania przy ich ustalaniu.
M.P. 1974 nr 40 poz. 232 uchylony wykazem Uchwała nr 258 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1974 r. w sprawie gospodarowania niemetalicznymi surowcami wtórnymi.
M.P. 1974 nr 39 poz. 231 uznany za uchylony Uchwała nr 269 Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1974 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przedsiębiorstw specjalizujących się w produkcji eksportowej.
M.P. 1974 nr 39 poz. 230 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 listopada 1974 r. o dalszą poprawę wyżywienia narodu i rozwój rolnictwa.
M.P. 1974 nr 39 poz. 229 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 listopada 1974 r. w sprawie powołania Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.
M.P. 1974 nr 39 poz. 228 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 listopada 1974 r. w sprawie odwołania Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.
M.P. 1974 nr 39 poz. 227 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 listopada 1974 r. w sprawie powołania Ministra Finansów.
M.P. 1974 nr 39 poz. 226 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 listopada 1974 r. w sprawie odwołania Ministra Finansów.
M.P. 1974 nr 39 poz. 225 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 listopada 1974 r. w sprawie powołania Ministra Przemysłu Chemicznego.
M.P. 1974 nr 39 poz. 224 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 listopada 1974 r. w sprawie powołania Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej.
M.P. 1974 nr 39 poz. 223 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 listopada 1974 r. w sprawie odwołania Ministra Przemysłu Chemicznego.
M.P. 1974 nr 39 poz. 222 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 listopada 1974 r. w sprawie odwołania Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej.
M.P. 1974 nr 39 poz. 221 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 listopada 1974 r. w sprawie obsadzenia mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 17 (Gdańsk).
M.P. 1974 nr 39 poz. 220 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 listopada 1974 r. w sprawie obsadzenia mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 78 (Ząbkowice Śląskie).
M.P. 1974 nr 38 poz. 219 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 4 listopada 1974 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat związanych z uzyskiwaniem prawa do oznaczania wyrobów znakami jakości.
M.P. 1974 nr 38 poz. 218 uchylony Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Finansów z dnia 30 października 1974 r. w sprawie zasad i warunków pomocy Państwa dla zespołowej gospodarki w rolnictwie.
M.P. 1974 nr 38 poz. 217 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 października 1974 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów".
M.P. 1974 nr 38 poz. 216 uchylony wykazem Uchwała nr 254 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1974 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego".
M.P. 1974 nr 38 poz. 215 uchylony wykazem Uchwała nr 253 Rady Ministrów z dnia 6 listopada 1974 r. w sprawie zadrzewienia kraju.
M.P. 1974 nr 37 poz. 214 obowiązujący Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 1974 r. w sprawie ustalenia wzorów i odcinków banknotów.
M.P. 1974 nr 37 poz. 213 uchylony Zarządzenie nr 97 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 1974 r. w sprawie ustalenia listy branż (grup wyrobów) objętych koordynacją gospodarczą według stanu na dzień 30 czerwca 1974 r.
M.P. 1974 nr 36 poz. 212 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 października 1974 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia niektórych przychodów podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń.
M.P. 1974 nr 36 poz. 211 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 października 1974 r. w sprawie wysokości prowizji i opłat pobieranych przez banki i spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe.
M.P. 1974 nr 36 poz. 210 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 1974 r. w sprawie przekazania Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu uprawnień do wydawania przepisów o obrocie zbożem, głównymi przetworami zbożowymi oraz rzepakiem i rzepikiem.
M.P. 1974 nr 36 poz. 209 Zarządzenie nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 1974 r. w sprawie zasad udzielania bezpłatnych urlopów pracownikom skierowanym do stacjonarnych szkół partyjnych.
M.P. 1974 nr 36 poz. 208 uchylony Uchwała nr 246 Rady Ministrów z dnia 28 października 1974 r. w sprawie zwolnień od pracy, urlopów szkoleniowych oraz ulg przysługujących pracownikom kierowanym na studia podyplomowe.
M.P. 1974 nr 35 poz. 207 Pismo Okólne nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 1974 r. w sprawie wystawienia legitymacji uprawniających do ulg kolejowych.
M.P. 1974 nr 35 poz. 206 uchylony Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 5 października 1974 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej studentom szkół wyższych.
M.P. 1974 nr 35 poz. 205 uznany za uchylony Uchwała nr 240 Rady Ministrów z dnia 14 października 1974 r. w sprawie utworzenia funduszu rozwoju miasta Sopotu.
M.P. 1974 nr 35 poz. 204 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 14 października 1974 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1974 nr 34 poz. 203 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 września 1974 r. Regulamin działania kolegiów do spraw wykroczeń.
M.P. 1974 nr 34 poz. 202 uznany za uchylony Zarządzenie nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 1974 r. w sprawie zgłaszania, zabezpieczania i unieszkodliwiania materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych.
M.P. 1974 nr 34 poz. 201 uchylony Uchwała nr 232 Rady Ministrów z dnia 27 września 1974 r. w sprawie zasad współpracy szkół wyższych z jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1974 nr 34 poz. 200 uchylony Uchwała nr 227 Rady Ministrów z dnia 25 września 1974 r. w sprawie powoływania gminnych komendantów straży pożarnych.
M.P. 1974 nr 34 poz. 199 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 24 września 1974 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Ministrów.
M.P. 1974 nr 33 poz. 198 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 1974 r. w sprawie rozliczeń banków państwowych z budżetem z zysków bilansowych.
M.P. 1974 nr 33 poz. 197 uchylony Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 9 września 1974 r. w sprawie szczegółowego trybu przygotowania wniosków o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1974 nr 33 poz. 196 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 1974 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów dotyczących obrotu samochodami osobowymi oraz zaplecza technicznego motoryzacji.
M.P. 1974 nr 33 poz. 195 uchylony Uchwała nr 212 Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1974 r. w sprawie sprzedaży samochodów osobowych oraz rozwoju zaplecza handlowo-obsługowego samochodów osobowych.
M.P. 1974 nr 32 poz. 194 obowiązujący Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 września 1974 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1974 nr 32 poz. 193 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 16 września 1974 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obowiązku zbierania i odprzedaży olejów mineralnych zużytych.
M.P. 1974 nr 32 poz. 192 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 1974 r. zmieniające zarządzenie w sprawie bankowych rachunków dewizowych w złotych dla osób fizycznych krajowców dewizowych.
M.P. 1974 nr 32 poz. 191 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 1974 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych krajowców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.
M.P. 1974 nr 32 poz. 190 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 1974 r. w sprawie zakresu działania spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych.
M.P. 1974 nr 31 poz. 189 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 27 sierpnia 1974 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sportowych stopni żeglarskich i motorowodnych.
M.P. 1974 nr 31 poz. 188 Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 12 września 1974 r. w sprawie nagród z funduszu efektów wdrożeniowych i funduszu nagród wdrożeniowych.
M.P. 1974 nr 31 poz. 187 uchylony wykazem Uchwała nr 224 Rady Ministrów z dnia 14 września 1974 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji praktyk robotniczych studentów szkół wyższych.
M.P. 1974 nr 31 poz. 186 uchylony Uchwała nr 215 Rady Ministrów z dnia 6 września 1974 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarki finansowej objętych planowaniem terenowym państwowych przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, usług rolniczych i gospodarki komunalnej oraz ich zjednoczeń.
M.P. 1974 nr 31 poz. 185 uchylony Uchwała nr 209 Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1974 r. w sprawie pomocy Państwa dla zespolonej gospodarki w rolnictwie.
M.P. 1974 nr 30 poz. 184 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1974 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 119 Rady Ministrów z dnia 10 maja 1974 r. w sprawie pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży w rodzinach zastępczych.
M.P. 1974 nr 30 poz. 183 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 1974 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży zagranicznych środków płatniczych i dokumentów przewozu przy podróżach za granicę.
M.P. 1974 nr 30 poz. 182 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 1974 r. w sprawie zezwolenia dla zespołów adwokackich, adwokatów i Naczelnej Rady Adwokackiej na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi.
M.P. 1974 nr 30 poz. 181 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 sierpnia 1974 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Dzieci".
M.P. 1974 nr 29 poz. 180 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 lipca 1974 r. w sprawie pierwszeństwa z XXXIV Targów Krajowych "Jesień-1974".
M.P. 1974 nr 29 poz. 179 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 1974 r. w sprawie oprocentowania środków trwałych przedsiębiorstw państwowych.
M.P. 1974 nr 29 poz. 178 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 1974 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielania, zabezpieczania i spłaty kredytu na zakup artykułów przemysłowych i opłacanie należności za usługi.
M.P. 1974 nr 29 poz. 177 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 1 sierpnia 1974 r. w sprawie zasad uznawania okresu sprawowania opieki pielęgnacyjnej nad inwalidą wojennym za okres równorzędny z okresem zatrudnienia.
M.P. 1974 nr 29 poz. 176 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 lipca 1974 r. w sprawie wykazu prac wykonywanych przez nauczycieli i nauczycieli akademickich w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych oraz zasad wypłacania dodatku za te prace.
M.P. 1974 nr 29 poz. 175 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 lipca 1974 r. w sprawie złóż wód mineralnych i peloidów uznanych za lecznicze.
M.P. 1974 nr 29 poz. 174 uchylony wykazem Uchwała nr 189 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1974 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji skupu zwierząt rzeźnych i produktów zwierzęcych oraz cen stosowanych w tym skupie.
M.P. 1974 nr 28 poz. 173 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 lipca 1974 r. uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru umowy o dzierżawę obwodu łowieckiego oraz zasad ustalania czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodu łowieckiego.
M.P. 1974 nr 28 poz. 172 obowiązujący Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 lipca 1974 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1974 nr 28 poz. 171 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 10 lipca 1974 r. w sprawie rodzajów i kategorii handlowych zakładów i punktów gastronomicznych.
M.P. 1974 nr 28 poz. 170 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 1974 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad spłaty niektórych kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie inwestycji branżowych.
M.P. 1974 nr 28 poz. 169 uchylony Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 25 lipca 1974 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia największej dopuszczalnej szybkości dla niektórych rodzajów pojazdów samochodowych.
M.P. 1974 nr 28 poz. 168 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 26 lipca 1974 r. w sprawie zasad oceny ekonomicznej efektywności inwestycji nieprodukcyjnych.
M.P. 1974 nr 28 poz. 167 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 26 lipca 1974 r. w sprawie kryteriów i metod oceny ekonomicznej efektywności inwestycji produkcyjnych i innych zamierzeń rozwojowych.
M.P. 1974 nr 28 poz. 166 uchylony wykazem Zarządzenie nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1974 r. w sprawie przenoszenia kredytów między paragrafami budżetu centralnego.
M.P. 1974 nr 28 poz. 165 Uchwała nr 179 Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1974 r. o uchyleniu uchwały w sprawie zgłaszania nie eksploatowanych kabli i przewodów.
M.P. 1974 nr 28 poz. 164 uchylony wykazem Uchwała nr 173 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1974 r. w sprawie oceny ekonomicznej efektywności inwestycji i innych zamierzeń rozwojowych.
M.P. 1974 nr 27 poz. 163 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1974 r. w sprawie krajowego obrotu zwierzyną żywą oraz skupu zwierzyny ubitej, jej mięsa i skór.
M.P. 1974 nr 27 poz. 162 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 1974 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monety nominalnej wartości 20 zł.
M.P. 1974 nr 27 poz. 161 uchylony Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 16 lipca 1974 r. zmieniające zarządzenie w sprawie bliższego określenia stopni naukowych i tytułów naukowych w zależności od dziedziny nauki lub dyscypliny naukowej, których te stopnie i tytuły dotyczą.
M.P. 1974 nr 27 poz. 160 uchylony Uchwała nr 172 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1974 r. w sprawie kontraktacji produktów roślinnych.
M.P. 1974 nr 27 poz. 159 uchylony Uchwała nr 169 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1974 r. w sprawie rozliczeń z budżetem przedsiębiorstw terenowych przekazywanych pod nadzór naczelnych (centralnych) organów administracji państwowej.
M.P. 1974 nr 26 poz. 158 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 8 lipca 1974 r. w sprawie organizacji skupu owoców, warzyw i ziemniaków wczesnych.
M.P. 1974 nr 26 poz. 157 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lipca 1974 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1956 r.
M.P. 1974 nr 26 poz. 156 uchylony Zarządzenie nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1974 r. w sprawie utworzenia Instytutu Efektywności Wykorzystania Materiałów.
M.P. 1974 nr 26 poz. 155 uznany za uchylony Zarządzenie nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1974 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa.
M.P. 1974 nr 26 poz. 154 uchylony Uchwała nr 162 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1974 r. w sprawie podwyżki najniższych wynagrodzeń.
M.P. 1974 nr 26 poz. 153 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 lipca 1974 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1974 nr 26 poz. 152 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 lipca 1974 r. o zwołaniu uroczystego posiedzenia Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1974 nr 25 poz. 151 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 lipca 1974 r. w sprawie pierwszeństwa z Międzynarodowych Targów Technicznych Poznań 74.
M.P. 1974 nr 25 poz. 150 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 21 czerwca 1974 r. w sprawie warunków dostarczania paliw gazowych.
M.P. 1974 nr 25 poz. 149 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 2 lipca 1974 r. w sprawie czasu wykonywania czynności lotniczych i wypoczynku personelu latającego lotnictwa cywilnego.
M.P. 1974 nr 25 poz. 148 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 1974 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w okresie jesiennym 1974 r.
M.P. 1974 nr 25 poz. 147 Uchwała nr 156 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1974 r. w sprawie uchylenia niektórych przepisów dotyczących utworzenia wojewódzkich zjednoczeń państwowych gospodarstw rolnych oraz organizacji zarządzania obrotem zwierzętami gospodarskimi.
M.P. 1974 nr 24 poz. 146 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 maja 1974 r. w sprawie pierwszeństwa z wystawy pod nazwą "Polska Wystawa Gospodarcza - 30 lat PRL".
M.P. 1974 nr 24 poz. 145 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 1974 r. w sprawie planów kont dla jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1974 nr 24 poz. 144 uznany za uchylony Zarządzenie nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1974 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Włókien Sztucznych i Syntetycznych.
M.P. 1974 nr 24 poz. 143 uchylony wykazem Uchwała nr 154 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1974 r. w sprawie środków zapewniających zwiększenie dyscypliny ładunkowej na kolei w 1974 r.
M.P. 1974 nr 24 poz. 142 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 151 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1974 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozszerzenia uprawnień dyrektorów państwowych przedsiębiorstw przemysłowych przemysłu kluczowego i dyrektorów ich zjednoczeń oraz w sprawie uprawnień dyrektorów zjednoczeń i przedsiębiorstw handlowych.
M.P. 1974 nr 24 poz. 141 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 czerwca 1974 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa.
M.P. 1974 nr 24 poz. 140 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 czerwca 1974 r. w sprawie odwołania Ministra bez teki.
M.P. 1974 nr 24 poz. 139 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 czerwca 1974 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rządu z wykonania planu społeczno-gospodarczego rozwoju kraju w 1973 r., sprawozdania Rządu z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1973 r. oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium za ten okres.
M.P. 1974 nr 23 poz. 138 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 1974 r. zmieniające zarządzenie w sprawie całkowitego lub częściowego zaniechania ustalenia zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości i od lokali oraz zawieszenia poboru podatku od lokali.
M.P. 1974 nr 23 poz. 137 uchylony wykazem Uchwała nr 150 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1974 r. w sprawie opracowania projektu narodowego planu społeczno-gospodarczego i budżetu Państwa na 1975 r.
M.P. 1974 nr 23 poz. 136 uchylony wykazem Uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1974 r. w sprawie podporządkowania Powiatowej Rady Narodowej w Poznaniu nadzorowi Rady Narodowej Miasta Poznania.
M.P. 1974 nr 23 poz. 135 uznany za uchylony Uchwała nr 146 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1974 r. w sprawie tworzenia zakładowego funduszu nagród w niektórych jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1974 nr 23 poz. 134 uchylony wykazem Uchwała nr 145 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1974 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zakładów weterynarii.
M.P. 1974 nr 23 poz. 133 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 6 czerwca 1974 r. w sprawie zasad współpracy Najwyższej Izby Kontroli z radami narodowymi i terenowymi organami administracji państwowej.
M.P. 1974 nr 23 poz. 132 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 6 czerwca 1974 r. w sprawie Orderu Zasługi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1974 nr 22 poz. 131 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 1974 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz uprawnień dewizowych Banku Polska Kasa Opieki S.A.
M.P. 1974 nr 22 poz. 130 obowiązujący Zarządzenie nr 50 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 1974 r. w sprawie zmiany i ustalenia nazw niektórych miejscowości i obiektów fizjograficznych.
M.P. 1974 nr 22 poz. 129 Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie zasad planowania, finansowania i realizacji inwestycji socjalnych.
M.P. 1974 nr 22 poz. 128 uchylony Uchwała nr 135 Rady Ministrów z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie szczególnych uprawnień osób objętych szkoleniem wojskowym studentów.
M.P. 1974 nr 22 poz. 127 uchylony Uchwała nr 119 Rady Ministrów z dnia 10 maja 1974 r. w sprawie pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży w rodzinach zastępczych.
M.P. 1974 nr 21 poz. 126 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Rady Gospodarki Materiałowej z dnia 22 maja 1974 r. w sprawie zakresu, zasad i organizacji gospodarowania surowcami wtórnymi metali.
M.P. 1974 nr 21 poz. 125 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Rolnictwa oraz Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 21 maja 1974 r. w sprawie współpracy i koordynacji gospodarczej w zakresie organizowania kontraktowanej produkcji ogrodniczej oraz obrotu produktami ogrodniczymi.
M.P. 1974 nr 21 poz. 124 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie składników uposażenia wchodzących w skład podstawy wymiaru renty dla niektórych inwalidów wojskowych i ich rodzin.
M.P. 1974 nr 21 poz. 123 obowiązujący Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie obowiązków organów wojskowych w zakresie załatwienia spraw zaopatrzenia inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.
M.P. 1974 nr 21 poz. 122 uchylony wykazem Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 maja 1974 r. w sprawie trybu postępowania z depozytami stanowiącymi sprzęt i ekwipunek wojskowy albo przedmioty, których posiadanie wymaga zezwolenia.
M.P. 1974 nr 20 poz. 121 obowiązujący Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 maja 1974 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1974 nr 20 poz. 120 uchylony Uchwała nr 118 Rady Ministrów z dnia 10 maja 1974 r. w sprawie gospodarki finansowej oraz zasad kształtowania i gospodarowania funduszem płac w państwowych przedsiębiorstwach i organizacjach gospodarczych handlu środkami produkcji objętych planem centralnym.
M.P. 1974 nr 20 poz. 119 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 maja 1974 r. w sprawie powołania Ministra w składzie Rady Ministrów.
M.P. 1974 nr 20 poz. 118 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 maja 1974 r. w sprawie powołania Wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P. 1974 nr 20 poz. 117 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 maja 1974 r. w sprawie odwołania członka Rady Państwa.
M.P. 1974 nr 20 poz. 116 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 maja 1974 r. w sprawie wyników posiedzenia Doradczego Komitetu Politycznego Państw Stron Układu Warszawskiego oraz niektórych aspektów polityki zagranicznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1974 nr 19 poz. 115 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 maja 1974 r. uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru statutu zrzeszenia leśnego.
M.P. 1974 nr 19 poz. 114 uchylony Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 1974 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia największej dopuszczalnej szybkości dla niektórych rodzajów pojazdów samochodowych.
M.P. 1974 nr 19 poz. 113 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 1974 r. zmieniające zarządzenie w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia nabycia niektórych praw majątkowych od podatku od nabycia praw majątkowych.
M.P. 1974 nr 19 poz. 112 uchylony wykazem Uchwała nr 110 Rady Ministrów z dnia 3 maja 1974 r. w sprawie doskonalenia i rozwoju systemu orientacji i poradnictwa zawodowego.
M.P. 1974 nr 18 poz. 111 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 kwietnia 1974 r. w sprawie zniesienia ochrony stawu uznanego za rezerwat przyrody w miejscowości Rybnik-Paruszowice.
M.P. 1974 nr 18 poz. 110 Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 9 maja 1974 r. w sprawie zasad sporządzania kalkulacji kosztów prac badawczych, wysokości zysku przekazywanego na fundusz efektów wdrożeniowych oraz prac badawczych wykonywanych bez umów.
M.P. 1974 nr 18 poz. 109 Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 9 maja 1974 r. w sprawie ogólnych warunków umów o prace badawcze i umów związanych z wdrażaniem wyników tych prac oraz zasad udzielania zleceń przez jednostki nadrzędne.
M.P. 1974 nr 18 poz. 108 uchylony wykazem Uchwała nr 90 Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1974 r. w sprawie ustanowienia odznaki "W Służbie Narodu".
M.P. 1974 nr 17 poz. 107 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 1974 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Za zasługi dla celnictwa PRL" oraz zasad i trybu jej nadawania.
M.P. 1974 nr 17 poz. 106 uchylony Uchwała nr 108 Rady Ministrów z dnia 2 maja 1974 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozwoju usług produkcyjnych dla rolnictwa.
M.P. 1974 nr 17 poz. 105 uchylony Uchwała nr 96 Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1974 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Za zasługi dla celnictwa PRL".
M.P. 1974 nr 17 poz. 104 uchylony wykazem Uchwała nr 92 Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1974 r. w sprawie gospodarowania surowcami wtórnymi metali.
M.P. 1974 nr 16 poz. 103 uchylony wykazem Obwieszczenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 2 maja 1974 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1974 nr 16 poz. 102 uchylony wykazem Uchwała nr 103 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1974 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w handlu wewnętrznym.
M.P. 1974 nr 16 poz. 101 uchylony wykazem Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1974 r. w sprawie zasad premiowania kierowców pojazdów samochodowych i ich pomocników za oszczędne zużycie paliw płynnych.
M.P. 1974 nr 15 poz. 100 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 22 kwietnia 1974 r. w sprawie obrotu i gospodarowania skórami z bydła rogatego i koni.
M.P. 1974 nr 15 poz. 99 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 1974 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 200 zł.
M.P. 1974 nr 15 poz. 98 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 1974 r. w sprawie ulg w podatku dochodowym dla niektórych jednostek spółdzielczych.
M.P. 1974 nr 15 poz. 97 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 25 kwietnia 1974 r. w sprawie ustalenia kosztów zestawu materiałów budowlanych potrzebnych na wybudowanie 4-izbowego domu mieszkalnego o standardowym wyposażeniu w 1973 r.
M.P. 1974 nr 15 poz. 96 obowiązujący Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 25 kwietnia 1974 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1973 r.
M.P. 1974 nr 15 poz. 95 uchylony wykazem Uchwała nr 85 Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1974 r. w sprawie opracowania uproszczonych planów zagospodarowania przestrzennego gmin.
M.P. 1974 nr 14 poz. 94 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 8 kwietnia 1974 r. w sprawie ogólnych warunków umów o prace projektowe w budownictwie oraz o realizację inwestycji budowlanych i o wykonanie remontów budowlanych i instalacyjnych.
M.P. 1974 nr 13 poz. 93 Obwieszczenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 16 kwietnia 1974 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1974 nr 13 poz. 92 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 kwietnia 1974 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia"".
M.P. 1974 nr 13 poz. 91 uchylony wykazem Uchwała nr 80 Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1974 r. w sprawie wydzierżawiania stanowiących własność Państwa domów jednorodzinnych i lokali w małych domach mieszkalnych.
M.P. 1974 nr 12 poz. 90 uchylony Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 21 marca 1974 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1974 nr 12 poz. 89 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 10 kwietnia 1974 r. w sprawie powołania Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej.
M.P. 1974 nr 12 poz. 88 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 10 kwietnia 1974 r. w sprawie odwołania Ministra Handlu Zagranicznego.
M.P. 1974 nr 12 poz. 87 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 10 kwietnia 1974 r. w sprawie odwołania Ministra Żeglugi.
M.P. 1974 nr 12 poz. 86 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 10 kwietnia 1974 r. w sprawie przygotowań i dotychczasowej realizacji zadań rolnictwa w 1974 roku.
M.P. 1974 nr 11 poz. 85 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 28 marca 1974 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnień od cła oraz od ograniczeń osób zatrudnionych lub uczących się za granicą.
M.P. 1974 nr 11 poz. 84 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 1974 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia przychodów z twórczości i działalności plastycznej i lutniczej jako twórczości i działalności artystycznej podlegającej opodatkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń oraz podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku obrotowym i dochodowym.
M.P. 1974 nr 11 poz. 83 uchylony wykazem Uchwała nr 73 Rady Ministrów z dnia 28 marca 1974 r. zmieniająca uchwałę w sprawie umundurowania członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa.
M.P. 1974 nr 11 poz. 82 uchylony Uchwała nr 65 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1974 r. w sprawie utworzenia Inspektoratu Gospodarki Stalą i Metalami Niezależnymi.
M.P. 1974 nr 10 poz. 81 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 14 marca 1974 r. w sprawie pierwszeństwa z XXXIII Targów Krajowych "Wiosna 1974".
M.P. 1974 nr 10 poz. 80 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 1974 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży zagranicznych środków płatniczych i dokumentów przewozu przy prywatnych podróżach za granicę.
M.P. 1974 nr 10 poz. 79 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1974 r. zmieniające zarządzenie w sprawie poboru podatków z tytułu świadczenia usług przez niektóre spółdzielcze zakłady usługowe.
M.P. 1974 nr 10 poz. 78 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1974 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monety nominalnej wartości 20 zł.
M.P. 1974 nr 10 poz. 77 obowiązujący Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 marca 1974 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu miejscowości uznanych za uzdrowiska.
M.P. 1974 nr 10 poz. 76 uznany za uchylony Uchwała nr 71 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1974 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.
M.P. 1974 nr 10 poz. 75 uchylony Uchwała nr 66 Rady Ministrów z dnia 18 marca 1974 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw, kombinatów i zjednoczeń przemysłowych oraz budowlano-montażowych, objętych planowaniem centralnym.
M.P. 1974 nr 10 poz. 74 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 25 marca 1974 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1974 nr 10 poz. 73 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 7 marca 1974 r. w sprawie zmiany statutu Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1974 nr 9 poz. 72 uchylony wykazem Obwieszczenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 15 marca 1974 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1974 nr 9 poz. 71 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 1974 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania prac badawczych i wdrożeniowych oraz gospodarki finansowej jednostek badawczych.
M.P. 1974 nr 9 poz. 70 uchylony wykazem Zarządzenie nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 1974 r. w sprawie pokrywania kosztów używania autobusów uspołecznionych zakładów pracy do celów zakładowej działalności socjalnej.
M.P. 1974 nr 9 poz. 69 uznany za uchylony Zarządzenie nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 1974 r. w sprawie ugodowego załatwiania roszczeń odszkodowawczych z tytułu nieszczęśliwych wypadków.
M.P. 1974 nr 9 poz. 68 uznany za uchylony Zarządzenie nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 1974 r. w sprawie utworzenia Instytutu Problematyki Przestępczości.
M.P. 1974 nr 9 poz. 67 uznany za uchylony Zarządzenie nr 26 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1974 r. w sprawie utworzenia Instytutu Kultury.
M.P. 1974 nr 9 poz. 66 uchylony wykazem Uchwała nr 60 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1974 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników transportu samochodowego, spedycji krajowej i komunikacji miejskiej.
M.P. 1974 nr 9 poz. 65 uchylony Uchwała nr 56 Rady Ministrów z dnia 1 marca 1974 r. w sprawie upoważnienia do uregulowania w sposób odbiegający od przepisów Kodeksu cywilnego niektórych warunków umów oraz zmiany uchwały w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1974 nr 8 poz. 64 uchylony wykazem Obwieszczenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 lutego 1974 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1974 nr 8 poz. 63 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 lutego 1974 r. zmieniające zarządzenie w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych.
M.P. 1974 nr 8 poz. 62 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lutego 1974 r. w sprawie przesunięcia niektórych agend oraz aktywów i pasywów z Narodowego Banku Polskiego do Banku Rolnego.
M.P. 1974 nr 8 poz. 61 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1974 r. zmieniające zarządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.
M.P. 1974 nr 8 poz. 60 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1974 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielania ludności pożyczek gotówkowych.
M.P. 1974 nr 8 poz. 59 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lutego 1974 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Urbanistów Polskich".
M.P. 1974 nr 8 poz. 58 uznany za uchylony Zarządzenie nr 27 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 1974 r. w sprawie utworzenia Instytutu Ekonomiki Przemysłu Chemicznego.
M.P. 1974 nr 8 poz. 57 uznany za uchylony Zarządzenie nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1974 r. w sprawie zmiany nazwy i siedziby Instytutu Medycyny Morskiej.
M.P. 1974 nr 8 poz. 56 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1974 r. w sprawie przekazania Ministrowi Przemysłu Lekkiego uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu skórami.
M.P. 1974 nr 8 poz. 55 uchylony Uchwała nr 44 Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1974 r. w sprawie funduszu aktywizacji zawodowej.
M.P. 1974 nr 7 poz. 54 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 22 stycznia 1974 r. w sprawie ceny, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.
M.P. 1974 nr 7 poz. 53 uchylony wykazem Uchwała nr 49 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 1974 r. w sprawie socjalistycznego współzawodnictwa pracy.
M.P. 1974 nr 7 poz. 52 uznany za uchylony Uchwała nr 47 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 1974 r. zmieniająca uchwałę w sprawie premiowania pracowników umysłowych zatrudnionych w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych oraz w grupujących je zjednoczeniach.
M.P. 1974 nr 7 poz. 51 uchylony Uchwała nr 36 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1974 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
M.P. 1974 nr 7 poz. 50 uchylony Uchwała nr 35 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1974 r. w sprawie podnoszenia w formach pozaszkolnych kwalifikacji zawodowych robotników zatrudnionych w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1974 nr 7 poz. 49 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lutego 1974 r. w sprawie zmian w składzie Rady Ministrów.
M.P. 1974 nr 7 poz. 48 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 7 lutego 1974 r. w sprawie "Medalu 30-lecia Polski Ludowej".
M.P. 1974 nr 6 poz. 47 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 1974 r. zmieniające zarządzenie w sprawie właściwości banków w zakresie finansowania działalności eksploatacyjnej i inwestycyjnej.
M.P. 1974 nr 6 poz. 46 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1974 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kierowania żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej do pracy lub do pełnienia funkcji związanych z obronnością kraju.
M.P. 1974 nr 6 poz. 45 uznany za uchylony Zarządzenie nr 15 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1974 r. w sprawie utworzenia Instytutu Maszyn Spożywczych.
M.P. 1974 nr 6 poz. 44 uchylony wykazem Uchwała nr 43 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1974 r. w sprawie organizowania przewozów koleją w okresie zimowym 1973/1974.
M.P. 1974 nr 6 poz. 43 uchylony wykazem Uchwała nr 41 Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1974 r. w sprawie zasad i terminów wprowadzania dodatkowych dni wolnych od pracy w latach 1974 i 1975.
M.P. 1974 nr 6 poz. 42 uchylony Uchwała nr 39 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1974 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów, dotyczących funduszów nagród, socjalnego i mieszkaniowego.
M.P. 1974 nr 6 poz. 41 uchylony Uchwała nr 34 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1974 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania funduszem płac w przedsiębiorstwach państwowych oraz grupujących je zjednoczeniach.
M.P. 1974 nr 6 poz. 40 uchylony Uchwała nr 33 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1974 r. w sprawie utworzenia zakładowych i branżowych funduszów regulacji płac.
M.P. 1974 nr 6 poz. 39 uchylony wykazem Uchwała nr 32 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1974 r. zmieniająca uchwałę w sprawie funduszu premiowego za wykonanie zadań dodatkowych w zakresie usług bytowych dla ludności.
M.P. 1974 nr 6 poz. 38 uchylony Uchwała nr 20 Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1974 r. w sprawie kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego kółek rolniczych i ich związków.
M.P. 1974 nr 5 poz. 37 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 1974 r. w sprawie zasad działania oraz gospodarki finansowej przedsiębiorstw jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1974 nr 5 poz. 36 Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 27 grudnia 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego w organizacjach społecznych.
M.P. 1974 nr 5 poz. 35 Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 27 grudnia 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej w organizacjach społecznych.
M.P. 1974 nr 5 poz. 34 Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 27 grudnia 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego w organizacjach spółdzielczych.
M.P. 1974 nr 5 poz. 33 Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 27 grudnia 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej w organizacjach spółdzielczych.
M.P. 1974 nr 5 poz. 32 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 1973 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Komitet Pomocy Społecznej".
M.P. 1974 nr 5 poz. 31 uchylony wykazem Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1974 r. w sprawie połączenia Instytutów: Ochrony Środowiska, Urbanistyki i Architektury, Gospodarki Mieszkaniowej oraz Gospodarki Komunalnej w Instytut Kształtowania Środowiska.
M.P. 1974 nr 5 poz. 30 uchylony wykazem Uchwała nr 24 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1974 r. w sprawie funduszu nagród pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach państwowych organizujących pracę nakładczą.
M.P. 1974 nr 4 poz. 29 uchylony wykazem Obwieszczenie Ministra Łączności z dnia 10 stycznia 1974 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1974 nr 4 poz. 28 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 1974 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń oraz ustalenia norm kosztów uzyskania niektórych wynagrodzeń.
M.P. 1974 nr 4 poz. 27 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 1974 r. zmieniające zarządzenie w sprawie usprawnienia obsługi rozliczeń pieniężnych ludności.
M.P. 1974 nr 4 poz. 26 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 28 grudnia 1973 r. w sprawie ustalenia wzoru umowy o stypendium fundowane.
M.P. 1974 nr 4 poz. 25 uchylony Uchwała nr 10 Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1974 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji skupu zwierząt rzeźnych i produktów zwierzęcych oraz cen stosowanych w tym skupie.
M.P. 1974 nr 4 poz. 24 uchylony Uchwała nr 7 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1974 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nagradzania za prawidłową i terminową oraz przedterminową realizację inwestycji i uchwałę w sprawie wzmocnienia dyscypliny inwestycyjnej oraz stosowania środków ekonomicznych i finansowych usprawniających proces inwestowania w jednostkach państwowych.
M.P. 1974 nr 4 poz. 23 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 19 stycznia 1974 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1974 nr 4 poz. 22 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 19 stycznia 1974 r. w sprawie ochrony zdrowia ludności kraju.
M.P. 1974 nr 4 poz. 21 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 19 stycznia 1974 r. w sprawie rządowego programu realizacji postanowień I Krajowej Konferencji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
M.P. 1974 nr 3 poz. 20 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 30 grudnia 1973 r. w sprawie zwolnień od cła oraz od ograniczeń osób zatrudnionych lub uczących się za granicą.
M.P. 1974 nr 3 poz. 19 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 1974 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1974 nr 3 poz. 18 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 31 grudnia 1973 r. uchylające zarządzenie w sprawie ewidencji i rejestracji pojazdów samochodowych i przyczep (naczep) oraz trolejbusów.
M.P. 1974 nr 3 poz. 17 uchylony wykazem Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 1974 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w okresie wiosennym 1974 r.
M.P. 1974 nr 3 poz. 16 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 grudnia 1973 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Ochrony Przyrody".
M.P. 1974 nr 3 poz. 15 uchylony wykazem Uchwała nr 4 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1974 r. w sprawie przekazania pralni i farbiarni komunalnych oraz koordynacji usług pralniczo-farbiarskich.
M.P. 1974 nr 2 poz. 14 Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar z dnia 29 grudnia 1973 r. w sprawie upoważnienia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i Politechniki Warszawskiej w Warszawie do legalizacji narzędzi do pomiaru wielkości akustycznych.
M.P. 1974 nr 2 poz. 13 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 22 grudnia 1973 r. w sprawie skupu od ludności artykułów zaopatrzenia materiałowo-technicznego pochodzenia zagranicznego.
M.P. 1974 nr 2 poz. 12 uznany za uchylony Zarządzenie nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1973 r. w sprawie utworzenia Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.
M.P. 1974 nr 2 poz. 11 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 1 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1974 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu bibliotek zaliczonych do bibliotek naukowych.
M.P. 1974 nr 2 poz. 10 uchylony wykazem Uchwała nr 295 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1973 r. w sprawie werbunku pracowników.
M.P. 1974 nr 2 poz. 9 uchylony wykazem Uchwała nr 289 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1973 r. w sprawie zasad finansowania prac badawczych i wdrożeniowych oraz gospodarki finansowej jednostek badawczych i szkół wyższych.
M.P. 1974 nr 1 poz. 8 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1973 r. w sprawie dyplomowanych biegłych księgowych oraz badania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych państwowych jednostek organizacyjnych.
M.P. 1974 nr 1 poz. 7 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1973 r. w sprawie odsetek bankowych od kredytów i środków pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1974 nr 1 poz. 6 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pomocy kredytowej państwa na budownictwo mieszkaniowe realizowane na terenie gromad przez pracowników niektórych uspołecznionych zakładów pracy związanych z produkcją rolną.
M.P. 1974 nr 1 poz. 5 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy kredytowej osobom fizycznym na budownictwo mieszkaniowe i kapitalne remonty.
M.P. 1974 nr 1 poz. 4 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 1973 r. w sprawie kredytów udzielanych jednostkom pozarolniczej gospodarki nie uspołecznionej przez spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe.
M.P. 1974 nr 1 poz. 3 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 1973 r. w sprawie udzielania ludności pożyczek gotówkowych.
M.P. 1974 nr 1 poz. 2 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 1973 r. w sprawie odsetek od środków pieniężnych ludności na rachunkach bankowych.
M.P. 1974 nr 1 poz. 1 uchylony wykazem Uchwała nr 306 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1973 r. w sprawie zasad zaopatrzenia jednostek drobnej wytwórczości w artykuły niezbędne do świadczenia usług dla ludności.