Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1958 nr 77 poz. 408 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1958 r. w sprawie zniesienia Sądów Powiatowych w Nowym Bytomiu i w Rudzie oraz utworzenia Sądu Powiatowego w Rudzie Śląskiej.
Dz.U. 1958 nr 77 poz. 407 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 1958 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sądy Powiatowe w Bartoszycach, Biskupcu, Braniewie, Iławie z tymczasową siedzibą w Suszu, Mrągowie, Ostródzie, Piszu i Szczytnie.
Dz.U. 1958 nr 77 poz. 406 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1958 r. w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego przychodów osiąganych z nowo zakładanych drobnych zakładów rzemieślniczych, pracy chałupniczej oraz przemysłu domowego i ludowego.
Dz.U. 1958 nr 77 poz. 405 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 26 listopada 1952 r. w sprawie ksiąg podatkowych dla podatników podlegających opodatkowaniu na zasadach obowiązujących gospodarkę nie uspołecznioną.
Dz.U. 1958 nr 77 poz. 404 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1958 r. w sprawie zwolnienia od podatków przychodów osiąganych z nowo zakładanych drobnych zakładów rzemieślniczych i chałupniczych oraz przemysłu ludowego i domowego na terenie powiatu nowosądeckiego i m. Nowego Sącza.
Dz.U. 1958 nr 77 poz. 403 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1958 r. w sprawie opłat pobieranych przy wydawaniu pozwoleń na działalność zawodową w zakresie projektowania w budownictwie.
Dz.U. 1958 nr 77 poz. 402 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1958 r. w sprawie określenia właściwości do wydawania zezwoleń na działalność w zakresie handlu zagranicznego.
Dz.U. 1958 nr 77 poz. 401 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w przedsiębiorstwach transportu drogowego i lotniczego.
Dz.U. 1958 nr 77 poz. 400 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 21 grudnia 1958 r. o prowizorium budżetowym na I kwartał 1959 r.
Dz.U. 1958 nr 77 poz. 399 uchylony Ustawa z dnia 21 grudnia 1958 r. o funduszu zakładowym na rok 1959.
Dz.U. 1958 nr 77 poz. 398 uchylony Ustawa z dnia 21 grudnia 1958 r. o szczególnym trybie ściągania zaległości z tytułu niektórych zobowiązań właścicieli nieruchomości wobec państwa.
Dz.U. 1958 nr 77 poz. 397 uchylony Ustawa z dnia 20 grudnia 1958 r. o samorządzie robotniczym.
Dz.U. 1958 nr 77 poz. 396 uchylony Ustawa z dnia 2 grudnia 1958 r. o zmianie ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o orzecznictwie karno-administracyjnym.
Dz.U. 1958 nr 76 poz. 395 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1958 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 1945 r. o egzaminach wymaganych do uzyskania prawa kierowania robotami budowlanymi i wykonywania projektów (planów) tych robót.
Dz.U. 1958 nr 76 poz. 394 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1958 r. w sprawie utworzenia osiedli Krynica Morska w powiecie elbląskim, województwie gdańskim i Małomice w powiecie szprotawskim, województwie zielonogórskim.
Dz.U. 1958 nr 76 poz. 393 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1958 r. w sprawie zmiany nazw niektórych powiatów w województwach olsztyńskim, poznańskim i zielonogórskim.
Dz.U. 1958 nr 76 poz. 392 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1958 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwach: białostockim, bydgoskim, kieleckim, lubelskim, łódzkim, poznańskim, warszawskim i zielonogórskim.
Dz.U. 1958 nr 76 poz. 391 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1958 r. w sprawie zmiany granic województwa łódzkiego i miasta Łodzi.
Dz.U. 1958 nr 76 poz. 390 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1958 r. w sprawie zmiany granic województw bydgoskiego i gdańskiego.
Dz.U. 1958 nr 76 poz. 389 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1958 r. w sprawie zmiany granic niektórych województw.
Dz.U. 1958 nr 76 poz. 388 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego autobusami i samochodami ciężarowymi rejestrowanymi w kraju.
Dz.U. 1958 nr 76 poz. 387 Oświadczenie rządowe z dnia 14 sierpnia 1958 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o rozgraniczeniu polskich i radzieckich wód terytorialnych w Zatoce Gdańskiej Morza Bałtyckiego, podpisanego w Warszawie dnia 18 marca 1958 roku.
Dz.U. 1958 nr 76 poz. 386 uznany za uchylony Protokół między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o rozgraniczeniu polskich i radzieckich wód terytorialnych w Zatoce Gdańskiej Morza Bałtyckiego, podpisany w Warszawie dnia 18 marca 1958 r.
Dz.U. 1958 nr 75 poz. 385 Oświadczenie rządowe z dnia 1 grudnia 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez Liban Konwencyj międzynarodowych o przewozie towarów kolejami (CIM) oraz o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) z dnia 25 października 1952 r.
Dz.U. 1958 nr 75 poz. 384 Oświadczenie rządowe z dnia 1 grudnia 1958 r. w sprawie przystąpienia Indonezji do Konwencji międzynarodowej dotyczącej opium, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 roku, zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 roku, oraz Konwencji o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających, podpisanej w Genewie dnia 13 lipca 1931 roku, zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 roku.
Dz.U. 1958 nr 75 poz. 383 Oświadczenie rządowe z dnia 1 grudnia 1958 r. w sprawie uczestnictwa Ghany w Konwencji Międzynarodowej dotyczącej opium, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r., zmienionej Protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 roku, w Konwencji o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających, podpisanej w Genewie dnia 13 lipca 1931 roku, zmienionej protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 roku oraz w Protokole podpisanym w Paryżu dnia 19 listopada 1948 roku, umieszczającym pod kontrolą międzynarodową pewne środki odurzające nie objęte Konwencją z dnia 13 lipca 1931 roku o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających, zmienioną protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 roku.
Dz.U. 1958 nr 75 poz. 382 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 grudnia 1958 r. o kredytach dodatkowych na 1958 r.
Dz.U. 1958 nr 74 poz. 381 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie uposażenia pracowników administracyjnych zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia.
Dz.U. 1958 nr 74 poz. 380 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie uposażenia niższego personelu pomocniczo-lekarskiego.
Dz.U. 1958 nr 74 poz. 379 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników służby zdrowia.
Dz.U. 1958 nr 74 poz. 378 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników farmaceutycznego oraz wynagrodzenia innych pracowników zatrudnionych w aptekach otwartych i kolejowych.
Dz.U. 1958 nr 74 poz. 377 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla lekarzy zatrudnionych w niektórych zakładach leczniczo-zapobiegawczych przy zakładach pracy.
Dz.U. 1958 nr 74 poz. 376 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia.
Dz.U. 1958 nr 73 poz. 375 Oświadczenie rządowe z dnia 28 listopada 1958 r. w sprawie uczestnictwa Ghany w Konwencji z dnia 12 września 1923 r. o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r., oraz w sprawie przystąpienia Cejlonu do tej Konwencji.
Dz.U. 1958 nr 73 poz. 374 Oświadczenie rządowe z dnia 28 listopada 1958 r. w sprawie przystąpienia Jordanii do Konwencji międzynarodowej dotyczącej opium, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r., zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r., oraz do Protokołu podpisanego w Paryżu dnia 19 listopada 1948 r., umieszczającego pod kontrolą międzynarodową pewne środki odurzające nie objęte Konwencją z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających, zmienioną protokołem z dnia 11 grudnia 1946 r.
Dz.U. 1958 nr 73 poz. 373 Oświadczenie rządowe z dnia 28 listopada 1958 r. w sprawie przystąpienia Indonezji do Międzynarodowej Konwencji Opiumowej, podpisanej w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r., zmienionej protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r.
Dz.U. 1958 nr 73 poz. 372 Oświadczenie rządowe z dnia 28 listopada 1958 r. w sprawie przystąpienia Jordanii do Międzynarodowej Konwencji Opiumowej, podpisanej w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r.
Dz.U. 1958 nr 73 poz. 371 Oświadczenie rządowe z dnia 24 listopada 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez Finlandię Konwencji międzynarodowych o przewozie towarów kolejami (CIM) oraz o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) z dnia 25 października 1952 r.
Dz.U. 1958 nr 73 poz. 370 Oświadczenie rządowe z dnia 24 listopada 1958 r. dotyczące uznania przez Niemiecką Republikę Demokratyczną mocy obowiązującej Deklaracji z dnia 20 kwietnia 1921 r. w sprawie uznania prawa do bandery państw pozbawionych wybrzeża morskiego.
Dz.U. 1958 nr 73 poz. 369 Oświadczenie rządowe z dnia 24 listopada 1958 r. dotyczące przystąpienia Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich do Konwencji w sprawie regulowania oczek sieci rybackich i wymiarów ryb, podpisanej w Londynie dnia 5 kwietnia 1946 r.
Dz.U. 1958 nr 73 poz. 368 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 27 listopada 1958 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie i zaliczania do jednej z grup inwalidów.
Dz.U. 1958 nr 73 poz. 367 uchylony Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 27 listopada 1958 r. w sprawie organizacji, szczegółowych zadań, składu i trybu postępowania komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, trybu kierowania na badania przez te komisje oraz w sprawie zasad wynagradzania członków komisji lekarskich i lekarzy działających w zakresie orzecznictwa lekarskiego.
Dz.U. 1958 nr 73 poz. 366 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1958 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1958 nr 73 poz. 365 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1958 r. w sprawie zmiany granic miast Bojanowo w powiecie rawickim i Pogorzela w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1958 nr 73 poz. 364 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1958 r. w sprawie utworzenia miast Kazimierza Wielka w powiecie kazimierskim województwie kieleckim i Przemków w powiecie szprotawskim, województwie zielonogórskim.
Dz.U. 1958 nr 73 poz. 363 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1958 r. w sprawie zastosowania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych do pracowników terenowych urzędów kontroli prasy, publikacji i widowisk.
Dz.U. 1958 nr 73 poz. 362 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w przedsiębiorstwach handlowych.
Dz.U. 1958 nr 73 poz. 361 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1958 r. w sprawie korzystania w roku 1958 z funduszu zakładowego przez pracowników zarządów wielozakładowych przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1958 nr 72 poz. 360 Oświadczenie rządowe z dnia 20 listopada 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Dominikańską Konwencji dotyczącej praw i zwyczajów wojny lądowej podpisanej wraz z regulaminem, w Hadze dnia 18 października 1907 r.
Dz.U. 1958 nr 72 poz. 359 Oświadczenie rządowe z dnia 20 listopada 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Dominikańską Konwencji o pokojowym załatwianiu sporów międzynarodowych, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r.
Dz.U. 1958 nr 72 poz. 358 uchylony Ustawa z dnia 2 grudnia 1958 r. o zmianie przepisów prawa o aktach stanu cywilnego.
Dz.U. 1958 nr 72 poz. 357 uchylony Ustawa z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych.
Dz.U. 1958 nr 72 poz. 356 uchylony Ustawa z dnia 2 grudnia 1958 r. o Narodowym Banku Polskim.
Dz.U. 1958 nr 71 poz. 355 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1958 r. o sprostowaniu błędu.
Dz.U. 1958 nr 71 poz. 354 Oświadczenie rządowe z dnia 17 listopada 1958 r. w sprawie uczestnictwa Ghany w Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1958 nr 71 poz. 353 Oświadczenie rządowe z dnia 15 listopada 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Dominikańską Protokołu Paryskiego z dnia 19 listopada 1948 r., umieszczającego pod kontrolą międzynarodową pewne środki odurzające, nie objęte Konwencją Genewską z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających, zmieniona protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r.
Dz.U. 1958 nr 71 poz. 352 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1958 r. w sprawie przystąpienia Federacji Malajskiej do Protokołu z dnia 19 listopada 1948 r., umieszczającego pod kontrolą międzynarodową pewne środki odurzające, nie objęte Konwencją Genewską z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających, zmieniona Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r.
Dz.U. 1958 nr 71 poz. 351 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1958 r. dotyczące przystąpienia Brazylii do Traktatu Państwowego w sprawie odbudowy niezawisłej i demokratycznej Austrii, podpisanego w Wiedniu dnia 15 maja 1955 r.
Dz.U. 1958 nr 71 poz. 350 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1958 r. o zastosowaniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych do pracowników delegatur Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1958 nr 71 poz. 349 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1958 r. w sprawie zmiany granic miasta Bochni w powiecie bocheńskim, województwie krakowskim.
Dz.U. 1958 nr 71 poz. 348 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1958 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1958 nr 71 poz. 347 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie właściwości niektórych naczelnych organów administracji państwowej.
Dz.U. 1958 nr 70 poz. 346 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 1958 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 20 marca 1952 r. w właściwości władz i trybie postępowania w sprawach dowodów osobistych i tymczasowych zaświadczeń tożsamości.
Dz.U. 1958 nr 69 poz. 345 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 1958 r. w sprawie obowiązku posiadania przez osoby przybywające do Polski świadectw szczepienia przeciwko ospie i cholerze.
Dz.U. 1958 nr 69 poz. 344 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1958 r. w sprawie utworzenia i zmiany granic niektórych osiedli w województwach rzeszowskim i wrocławskim.
Dz.U. 1958 nr 69 poz. 343 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1958 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwach kieleckim, lubelskim i rzeszowskim.
Dz.U. 1958 nr 69 poz. 342 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1958 r. w sprawie utworzenia miasta Ruda Śląska stanowiącego powiat miejski w województwie katowickim.
Dz.U. 1958 nr 69 poz. 341 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1958 r. w sprawie zmiany granic miasta Zawiercia i powiatu zawierciańskiego w województwie katowickim.
Dz.U. 1958 nr 69 poz. 340 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1958 r. w sprawie zmiany granic miasta Lublina w województwie lubelskim.
Dz.U. 1958 nr 69 poz. 339 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1958 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażeń stale urzędujących członków prezydiów rad narodowych.
Dz.U. 1958 nr 68 poz. 338 uchylony Ustawa z dnia 5 listopada 1958 r. o zmianie ustawy o pracy na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej.
Dz.U. 1958 nr 68 poz. 337 uchylony Ustawa z dnia 5 listopada 1958 r. o zmianie ustawy z dnia 27 czerwca 1950 r. o ustroju adwokatury.
Dz.U. 1958 nr 68 poz. 336 uchylony Ustawa z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych.
Dz.U. 1958 nr 67 poz. 335 Oświadczenie rządowe z dnia 21 października 1958 r. w sprawie uczestnictwa Federacji Malajskiej w Konwencji Haskiej z dnia 23 stycznia 1912 r. dotyczącej opium, w Konwencji Genewskiej z dnia 19 lutego 1925 r. dotyczącej opium oraz w Konwencji Genewskiej z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających - zmienionych Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r.
Dz.U. 1958 nr 67 poz. 334 Oświadczenie rządowe z dnia 21 października 1958 r. w sprawie przystąpienia Federacji Malajskiej do Konwencji Genewskiej z dnia 12 września 1923 r. o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r.
Dz.U. 1958 nr 67 poz. 333 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 1958 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958: w kopalniach węgla kamiennego i brunatnego oraz w przedsiębiorstwach energetycznych podległych Ministrowi Górnictwa i Energetyki i w niektórych przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych.
Dz.U. 1958 nr 67 poz. 332 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1958 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania w ramach administracji państwowej przedsiębiorstw, instytucji oraz zakładów, nieruchomości i innych obiektów majątkowych.
Dz.U. 1958 nr 66 poz. 331 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 1958 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1958 nr 66 poz. 330 Oświadczenie rządowe z dnia 21 października 1958 r. w sprawie przystąpienia Ghany do międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r.
Dz.U. 1958 nr 66 poz. 329 Oświadczenie rządowe z dnia 21 października 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez Brazylię Konwencji z dnia 21 marca 1950 r. o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji.
Dz.U. 1958 nr 66 poz. 328 uchylony Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 10 października 1958 r. w sprawie określenia kwalifikacji fachowych do sporządzania projektów w budownictwie w zakresie specjalności nie objętych przepisami prawa budowlanego oraz sposobu ich stwierdzania.
Dz.U. 1958 nr 66 poz. 327 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 4 października 1958 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 17 listopada 1954 r. w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Szczecińskim.
Dz.U. 1958 nr 66 poz. 326 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 1958 r. w sprawie ustalenia obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Opatowie Sądu Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Dz.U. 1958 nr 66 poz. 325 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 1958 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego w przemyśle winiarskim.
Dz.U. 1958 nr 66 poz. 324 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 1958 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego nad wyrobem, przerobem i zużyciem spirytusu.
Dz.U. 1958 nr 66 poz. 323 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 1958 r. w sprawie wprowadzenia szczególnego nadzoru podatkowego oraz ogólnych zasad wykonywania tego nadzoru.
Dz.U. 1958 nr 66 poz. 322 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 1958 r. w sprawie nałożenia na niektórych rzemieślników opłacających podatki obrotowy i dochodowy w formie ryczałtu obowiązku posiadania ryczałtu za zakupiony towar.
Dz.U. 1958 nr 65 poz. 321 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 1958 r. w sprawie zasad opodatkowania przychodów osiąganych z hodowli zwierząt futerkowych, nie będącej działem specjalnym gospodarstwa rolnego, oraz ulg podatkowych przy opodatkowaniu takich przychodów.
Dz.U. 1958 nr 65 poz. 320 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 1958 r. w sprawie utworzenia miasta Frombork w powiecie braniewskim, województwie olsztyńskim.
Dz.U. 1958 nr 65 poz. 319 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1958 r. w sprawie ustroju i zakresu działania komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.
Dz.U. 1958 nr 64 poz. 318 Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 1958 r. w sprawie przystąpienia Ghany do międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 10 czerwca 1948 r.
Dz.U. 1958 nr 64 poz. 317 Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 1958 r. w sprawie złożenia przez Ghanę i Federację Malajską dokumentów akceptacyjnych Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1958 nr 64 poz. 316 Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 1958 r. w sprawie ponownego stosowania przez Niemiecką Republikę Demokratyczną Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych, podpisanej w Rzymie dnia 29 maja 1933 r.
Dz.U. 1958 nr 64 poz. 315 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 10 października 1958 r. w sprawie zasad dokonywania potrąceń z rent na pokrycie kosztów utrzymania rencistów przebywających w zakładach pomocy społecznej.
Dz.U. 1958 nr 64 poz. 314 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o podatku dochodowym.
Dz.U. 1958 nr 64 poz. 313 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 1958 r. w sprawie terminów płatności składek za obowiązkowe ubezpieczenia w 1959 r. i zaliczek na te składki.
Dz.U. 1958 nr 64 poz. 312 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 1958 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.
Dz.U. 1958 nr 63 poz. 311 Oświadczenie rządowe z dnia 11 września 1958 r. w sprawie zmian wprowadzonych do tekstu Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1958 nr 62 poz. 310 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 1958 r. w sprawie przystąpienia Maroka i Chińskiej Republiki Ludowej do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1958 nr 62 poz. 309 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 października 1958 r. w sprawie zakładania i używania urządzeń megafonowych.
Dz.U. 1958 nr 62 poz. 308 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 1958 r. o kosztach utrzymania nieletnich umieszczonych w zakładach wychowawczych.
Dz.U. 1958 nr 62 poz. 307 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1955 r. w sprawie zasad opodatkowania podatkiem gruntowym przychodów osiąganych przez rolników z działów specjalnych, z wód zamkniętych i z innych źródeł.
Dz.U. 1958 nr 62 poz. 306 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 1958 r. w sprawie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 19 listopada 1956 r. o radach robotniczych na państwowe ośrodki maszynowe.
Dz.U. 1958 nr 62 poz. 305 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1958 r. w sprawie obsadzania i zmian na stanowiskach kierowników wydziałów prezydiów rad narodowych oraz kierowników przedsiębiorstw, zakładów i instytucji podległych radom narodowym, jak również na niektórych innych stanowiskach pracowniczych.
Dz.U. 1958 nr 61 poz. 304 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 24 września 1958 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 3 sierpnia 1957 r. w sprawie produkcji i obrotu drzewami i krzewami owocowymi oraz podkładami drzew owocowych.
Dz.U. 1958 nr 61 poz. 303 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 1958 r. w sprawie pozwoleń na wykonanie robót budowlanych oraz urządzeń gospodarskich w miejscowościach położonych poza granicami miast.
Dz.U. 1958 nr 61 poz. 302 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 1958 r. w sprawie utworzenia Funduszu Postępu Technicznego oraz jego przeznaczenia.
Dz.U. 1958 nr 60 poz. 301 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych, kwalifikacji i uposażeń pracowników służby archiwalnej zatrudnionych w archiwach państwowych.
Dz.U. 1958 nr 60 poz. 300 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1958 r. w sprawie uposażenia pracowników służby muzealnej.
Dz.U. 1958 nr 60 poz. 299 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1958 r. w sprawie uposażenia pracowników służby bibliotecznej zatrudnionych w publicznych bibliotekach powszechnych.
Dz.U. 1958 nr 60 poz. 298 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1958 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie szczegółowego określenia przedmiotów opłaty skarbowej, stawek opłaty oraz zwolnień od tej opłaty.
Dz.U. 1958 nr 59 poz. 297 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 1958 r. w sprawie zasad udzielania świadczeń przez zakłady społeczne służby zdrowia niektórym oficerom i podoficerom nadterminowym zwolnionym z wojska.
Dz.U. 1958 nr 59 poz. 296 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1958 r. w sprawie uzgadniania działalności organów państwowych, instytucji i jednostek gospodarczych nie podporządkowanych radom narodowym z działalnością rad narodowych.
Dz.U. 1958 nr 59 poz. 295 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1958 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych i uposażeń pracowników służby bibliotecznej, zatrudnionych w bibliotekach szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk oraz w niektórych innych bibliotekach.
Dz.U. 1958 nr 59 poz. 294 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1958 r. w sprawie uposażenia pracowników administracji celnej.
Dz.U. 1958 nr 59 poz. 293 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w niektórych przedsiębiorstwach podległych Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu.
Dz.U. 1958 nr 58 poz. 292 Oświadczenie rządowe z dnia 20 września 1958 r. w sprawie przystąpienia Finlandii i Ghany do Konwencji o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych zatwierdzonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1958 nr 58 poz. 291 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 1958 r. w sprawie udziału obrońców w postępowaniu przyspieszonym.
Dz.U. 1958 nr 58 poz. 290 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 1958 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości, w których stosuje się tryb postępowania, określony w art. 6 §§ 1-4 ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za chuligaństwo.
Dz.U. 1958 nr 58 poz. 289 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1958 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników naukowych i dydaktycznych zatrudnionych w szkołach wyższych oraz w Polskiej Akademii Nauk i jej placówkach naukowych.
Dz.U. 1958 nr 57 poz. 288 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 1958 r. w sprawie prowadzenia i zakładaniu ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sąd Powiatowy w Wysokiem Mazowieckiem.
Dz.U. 1958 nr 57 poz. 287 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 września 1958 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sąd Powiatowy w Radymnie.
Dz.U. 1958 nr 57 poz. 286 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1958 r. w sprawie dodatkowych urlopów dla niektórych pracowników przemysłu spożywczego.
Dz.U. 1958 nr 57 poz. 285 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1958 r. w sprawie ustalenia wysokości odsetek zwłoki w uiszczeniu czynszu najmu i innych należności z tytułu najmu.
Dz.U. 1958 nr 57 poz. 284 Oświadczenie rządowe z dnia 25 sierpnia 1958 r. w sprawie ratyfikacji Konstytucji Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa podpisanej w Quebec dnia 16 października 1945 roku.
Dz.U. 1958 nr 57 poz. 283 obowiązujący Konstytucja Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa podpisana w Quebec dnia 16 października 1945 r.
Dz.U. 1958 nr 57 poz. 282 Oświadczenie rządowe z dnia 8 września 1958 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Indii, podpisanej w New Delhi dnia 27 marca 1957 r.
Dz.U. 1958 nr 57 poz. 281 obowiązujący Umowa o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Indii podpisana w New Delhi dnia 27 marca 1957 r.
Dz.U. 1958 nr 56 poz. 280 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 1958 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w przedsiębiorstwach podległych Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu.
Dz.U. 1958 nr 56 poz. 279 Oświadczenie rządowe z dnia 6 września 1958 r. w sprawie ponownego stosowania przez Niemiecką Republikę Demokratyczną Konwencji międzynarodowej o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r.
Dz.U. 1958 nr 56 poz. 278 Oświadczenie rządowe z dnia 6 września 1958 r. w sprawie przystąpienia Argentyny, Czechosłowacji, Cejlonu i Japonii do Konwencji o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r.
Dz.U. 1958 nr 56 poz. 277 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 1958 r. w sprawie zapobiegania szerzeniu zakaźnych schorzeń jelitowych przez ich nosicieli.
Dz.U. 1958 nr 56 poz. 276 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 1958 r. w sprawie zajęć, których wykonywanie jest zabronione osobom dotkniętym chorobami wenerycznymi.
Dz.U. 1958 nr 56 poz. 275 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 1958 r. w sprawie warunków zdrowia wymaganych ze względów sanitarno-epidemiologicznych od osób wykonujących niektóre zajęcia zarobkowe.
Dz.U. 1958 nr 56 poz. 274 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1958 r. w sprawie wykonywania kar aresztu orzeczonych przez kolegia przy prezydiach rad narodowych.
Dz.U. 1958 nr 55 poz. 273 uchylony Obwieszczenie Ministra Komunikacji z dnia 25 sierpnia 1958 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 19 stycznia 1957 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin.
Dz.U. 1958 nr 55 poz. 272 uchylony Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 29 sierpnia 1958 r. w sprawie korzystania przez żołnierzy i członków ich rodzin z ulg przy przejazdach państwowymi środkami komunikacyjnymi.
Dz.U. 1958 nr 55 poz. 271 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 września 1958 r. w sprawie przyznania Międzynarodowej Wystawie Budownictwa Kopalń w Gliwicach ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1958 nr 55 poz. 270 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 1958 r. w sprawie zaopatrzenia dla byłych właścicieli i dzierżawców taboru żeglugi śródlądowej przejętego na własność Państwa oraz dla członków ich rodzin.
Dz.U. 1958 nr 54 poz. 269 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1958 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1958 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie przemysłu, rzemiosła i niektórych usług przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1958 nr 54 poz. 268 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 28 lipca 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 1957 r. w sprawie zwalczania mątwika ziemniaczanego.
Dz.U. 1958 nr 54 poz. 267 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 30 lipca 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 18 września 1957 r. w sprawie dodatków służbowych dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1958 nr 54 poz. 266 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 30 lipca 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 18 września 1957 r. w sprawie tabeli zaszeregowań pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1958 nr 54 poz. 265 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 1958 r. o kosztach utrzymania osób zatrzymanych w schronisku dla nieletnich oraz umieszczonych w zakładach poprawczych.
Dz.U. 1958 nr 54 poz. 264 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 1958 r. w sprawie form rozliczeń za dostawy, roboty i usługi pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1958 nr 54 poz. 263 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 1958 r. w sprawie zasad gospodarki kasowej jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1958 nr 54 poz. 262 uchylony Rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 1958 r. w sprawie zaliczania studiów wyższych odbytych w szkołach akademickich b. Rzeszy Niemieckiej.
Dz.U. 1958 nr 54 poz. 261 uchylony Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 18 sierpnia 1958 r. w sprawie dodatków do rent dla rencistów nie pracujących i nie posiadających dochodów z innych źródeł.
Dz.U. 1958 nr 53 poz. 260 Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 1958 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Demokratyczną Republiką Wietnamu, podpisanej w Hanoi dnia 6 kwietnia 1957 r.
Dz.U. 1958 nr 53 poz. 259 wygaśnięcie aktu Umowa o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Demokratyczną Republiką Wietnamu podpisana w Hanoi dnia 6 kwietnia 1957 r.
Dz.U. 1958 nr 53 poz. 258 Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 1958 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o wzajemnej komunikacji kolejowej, podpisanej w Pradze dnia 31 stycznia 1958 r.
Dz.U. 1958 nr 53 poz. 257 uchylony Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o wzajemnej komunikacji kolejowej podpisana w Pradze dnia 31 stycznia 1958 r.
Dz.U. 1958 nr 52 poz. 256 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 28 czerwca 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 18 września 1957 r. w sprawie tabeli zaszeregowań pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" i przedsiębiorstw Międzymiastowych Kabli Telekomunikacyjnych.
Dz.U. 1958 nr 52 poz. 255 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 28 czerwca 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 18 września 1957 r. w sprawie dodatków służbowych dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" i przedsiębiorstw Międzymiastowych Kabli Telekomunikacyjnych.
Dz.U. 1958 nr 52 poz. 254 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 7 lipca 1958 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez zarządy energetyczne okręgów nadzoru technicznego, gospodarczego i taryfowego nad niektórymi zakładami elektrycznymi.
Dz.U. 1958 nr 52 poz. 253 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 sierpnia 1958 r. w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Szczebrzeszynie Sądu Powiatowego w Zamościu.
Dz.U. 1958 nr 52 poz. 252 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1958 r. w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwalifikacji i uposażenia dla niektórych pracowników administracji rolnej prezydiów wojewódzkich rad narodowych.
Dz.U. 1958 nr 52 poz. 251 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1958 r. w sprawie uposażenia pracowników administracyjnych i obsługowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych.
Dz.U. 1958 nr 52 poz. 250 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1958 r. w sprawie dodatków funkcyjnych i specjalnego dodatku pedagogicznego dla nauczycieli zatrudnionych w administracji szkolnej.
Dz.U. 1958 nr 52 poz. 249 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1958 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców.
Dz.U. 1958 nr 52 poz. 248 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1958 r. w sprawie uznania stowarzyszenia "Związek Ochotniczych Straży Pożarnych" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1958 nr 51 poz. 247 Oświadczenie rządowe z dnia 4 czerwca 1958 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową i Niemiecką Republiką Demokratyczną o współpracy w dziedzinie polityki społecznej, podpisanej w Warszawie dnia 13 lipca 1957 r.
Dz.U. 1958 nr 51 poz. 246 uchylony Umowa pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową i Niemiecką Republiką Demokratyczną o współpracy w dziedzinie polityki społecznej podpisana w Warszawie dnia 13 lipca 1957 r.
Dz.U. 1958 nr 50 poz. 245 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1958 r. w sprawie czynszów za lokale użytkowe i wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej.
Dz.U. 1958 nr 50 poz. 244 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1958 r. w sprawie zwolnień i ulg w opłacaniu czynszu za najem lokali mieszkalnych.
Dz.U. 1958 nr 50 poz. 243 uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 16 lipca 1958 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 28 lipca 1948 r. o najmie lokali.
Dz.U. 1958 nr 49 poz. 242 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1958 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie przemysłu, rzemiosła i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1958 nr 49 poz. 241 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1958 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i na zawodowe wykonywanie czynności handlowych oraz na prowadzenie przedsiębiorstw przemysłu gastronomicznego przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1958 nr 49 poz. 240 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1958 r. w sprawie określenia rodzajów działalności gospodarczej zwolnionych od obowiązku uzyskania zezwolenia na wykonywanie przemysłu, rzemiosła i niektórych usług.
Dz.U. 1958 nr 48 poz. 239 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1958 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w przedsiębiorstwach handlowych.
Dz.U. 1958 nr 48 poz. 238 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lipca 1958 r. w sprawie zasad działalności i warunków korzystania ze świadczeń domów małych dzieci.
Dz.U. 1958 nr 48 poz. 237 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1958 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1958 r. w sprawie zasad i trybu wyborów, zakresu działania oraz praw i obowiązków sołtysa.
Dz.U. 1958 nr 48 poz. 236 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1958 r. w sprawie praw i obowiązków członków prezydiów rad narodowych.
Dz.U. 1958 nr 47 poz. 235 uchylony Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 25 czerwca 1958 r. w sprawie naziemnych składów materiałów wybuchowych oraz sposobu przechowywania środków strzałowych w odkrywkowych zakładach górniczych podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
Dz.U. 1958 nr 47 poz. 234 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1958 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw ziemniaków.
Dz.U. 1958 nr 47 poz. 233 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1958 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 13 lipca 1957 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.
Dz.U. 1958 nr 47 poz. 232 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1958 r. w sprawie wyznaczania oficerów w czynnej służbie wojskowej do wykonywania zadań poza wojskiem.
Dz.U. 1958 nr 47 poz. 231 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1958 r. w sprawie zaopatrzenia dla byłych właścicieli i dzierżawców aptek przejętych na własność Państwa oraz członków ich rodzin.
Dz.U. 1958 nr 46 poz. 230 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 1958 r. o ulgach w opłatach notarialnych przy sprzedaży nieruchomości rolnych przez Państwo.
Dz.U. 1958 nr 46 poz. 229 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1958 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1958 nr 46 poz. 228 uchylony Ustawa z dnia 2 lipca 1958 r. o zmianie przepisów dekretu o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin.
Dz.U. 1958 nr 45 poz. 227 uznany za uchylony Ustawa z dnia 2 lipca 1958 r. o częściowej zmianie przepisów o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1958 nr 45 poz. 226 uchylony Ustawa z dnia 2 lipca 1958 r. o nauce zawodu, przyuczaniu do określonej pracy i warunkach zatrudniania młodocianych w zakładach pracy oraz o wstępnym stażu pracy.
Dz.U. 1958 nr 45 poz. 225 uchylony Ustawa z dnia 2 lipca 1958 r. o Komitecie Drobnej Wytwórczości.
Dz.U. 1958 nr 45 poz. 224 uchylony Ustawa z dnia 1 lipca 1958 r. o zezwoleniach na wykonywanie przemysłu, rzemiosła, handlu i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1958 nr 45 poz. 223 uchylony Ustawa z dnia 1 lipca 1958 r. o zmianie dekretu o podatku dochodowym.
Dz.U. 1958 nr 45 poz. 222 akt jednorazowy Ustawa z dnia 1 lipca 1958 r. o rozliczeniu nadwyżek budżetów terenowych na koniec roku 1957.
Dz.U. 1958 nr 45 poz. 221 uchylony Ustawa z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym.
Dz.U. 1958 nr 44 poz. 220 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 1958 r. w sprawie ogłaszania się fachowych pracowników służby zdrowia, wykonujących zawód poza zakładami społecznymi służby zdrowia.
Dz.U. 1958 nr 44 poz. 219 uchylony Ustawa z dnia 1 lipca 1958 r. o zmianie ustawy o czasie pracy w przemyśle i handlu.
Dz.U. 1958 nr 44 poz. 218 uchylony Ustawa z dnia 1 lipca 1958 r. o zmianie dekretu o podatkach i opłatach terenowych.
Dz.U. 1958 nr 44 poz. 217 uchylony Ustawa z dnia 1 lipca 1958 r. o pozwoleniach na działalność zawodową w zakresie projektowania w budownictwie.
Dz.U. 1958 nr 44 poz. 216 uchylony Ustawa z dnia 1 lipca 1958 r. o zmianie dekretu o niektórych prawach i obowiązkach pracowników kolejowych.
Dz.U. 1958 nr 44 poz. 215 uchylony Ustawa z dnia 1 lipca 1958 r. o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1958 nr 44 poz. 214 uchylony Ustawa z dnia 1 lipca 1958 r. o dochodach rad narodowych.
Dz.U. 1958 nr 43 poz. 213 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 czerwca 1958 r. w sprawie czasów ochronnych dla zwierzyny łownej.
Dz.U. 1958 nr 43 poz. 212 uchylony Rozporządzenie Ministrów Zdrowia oraz Handlu Zagranicznego z dnia 19 czerwca 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 13 września 1956 r. w sprawie środków odurzających.
Dz.U. 1958 nr 43 poz. 211 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 21 czerwca 1958 r. w sprawie rent dla byłych właścicieli niektórych nieruchomości rolnych i leśnych przejętych na własność Państwa.
Dz.U. 1958 nr 43 poz. 210 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1958 r. w sprawie określenia sądów powiatowych właściwych do rozpoznawania spraw o rozwód.
Dz.U. 1958 nr 43 poz. 209 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1958 r. w sprawie zmiany obszaru i liczby wydziałów Ośrodka Zamiejscowego w Przemyślu Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
Dz.U. 1958 nr 43 poz. 208 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 1958 r. w sprawie trybu przedterminowej wypłaty rat odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości oraz dokonywania kontroli prawidłowości zużycia kwot na cele uzasadniające przedterminową wypłatę.
Dz.U. 1958 nr 43 poz. 207 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 1958 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o podatku dochodowym.
Dz.U. 1958 nr 43 poz. 206 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 6 października 1956 r. w sprawie uposażenia techników i uprawnionych techników dentystycznych.
Dz.U. 1958 nr 43 poz. 205 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 26 października 1954 r. w sprawie uposażenia lekarzy i lekarzy dentystów.
Dz.U. 1958 nr 43 poz. 204 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 23 czerwca 1958 r. o zarządzeniu wyborów uzupełniających do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w okręgach wyborczych nr 36 i 108.
Dz.U. 1958 nr 42 poz. 203 uchylony Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 9 czerwca 1958 r. w sprawie określenia czynności zawodowych, których wykonywanie uważa się za zatrudnienie w zespole formującym szkło.
Dz.U. 1958 nr 42 poz. 202 uchylony Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 9 czerwca 1958 r. w sprawie ustalenia wykazu chorób zawodowych robotników zatrudnionych w zespołach formujących szkło.
Dz.U. 1958 nr 42 poz. 201 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1958 r. w sprawie zarządu mieniem gromadzkim oraz trybu jego zbywania.
Dz.U. 1958 nr 42 poz. 200 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1958 r. w sprawie warunków, w jakich uważa się rodziców i męża za pozostających na utrzymaniu pracownika (pracownicy).
Dz.U. 1958 nr 42 poz. 199 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1958 r. w sprawie zasad i trybu ustalania wysokości oraz rozliczania kredytów na zasiłki chorobowe z funduszów ubezpieczenia społecznego na rok 1958.
Dz.U. 1958 nr 42 poz. 198 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1958 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli pracowników zwalnianych od pracy na podstawie zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy.
Dz.U. 1958 nr 42 poz. 197 Oświadczenie rządowe z dnia 8 maja 1958 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Egiptu, podpisanej w Kairze dnia 2 lutego 1957 r.
Dz.U. 1958 nr 42 poz. 196 wygaśnięcie aktu Umowa kulturalna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Egiptu podpisana w Kairze dnia 2 lutego 1957 r.
Dz.U. 1958 nr 41 poz. 195 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 1958 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sądy Powiatowe w Głubczycach i Strzelcach Opolskich.
Dz.U. 1958 nr 41 poz. 194 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w przedsiębiorstwach handlowych.
Dz.U. 1958 nr 41 poz. 193 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w przedsiębiorstwach transportu drogowego i lotniczego.
Dz.U. 1958 nr 41 poz. 192 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w niektórych przedsiębiorstwach podległych Ministrowi Żeglugi i Gospodarki Wodnej.
Dz.U. 1958 nr 41 poz. 191 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w przedsiębiorstwach geodezyjno-kartograficznych.
Dz.U. 1958 nr 41 poz. 190 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w niektórych przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych.
Dz.U. 1958 nr 41 poz. 189 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w przedsiębiorstwach i zakładach branży metalowej podległych Ministrowi Obrony Narodowej.
Dz.U. 1958 nr 41 poz. 188 Oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 1957 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1958 nr 41 poz. 187 obowiązujący Statut Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej podpisany w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1958 nr 40 poz. 186 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1958 r. o taksie za czynności komorników.
Dz.U. 1958 nr 40 poz. 185 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1958 r. w sprawie zmiany instrukcji dla komorników.
Dz.U. 1958 nr 40 poz. 184 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, geologicznych i samodzielnych oddziałach wykonawstwa inwestycyjnego.
Dz.U. 1958 nr 40 poz. 183 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w przedsiębiorstwach podległych Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu.
Dz.U. 1958 nr 40 poz. 182 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w niektórych przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
Dz.U. 1958 nr 40 poz. 181 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Przemysłu Chemicznego.
Dz.U. 1958 nr 40 poz. 180 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w przedsiębiorstwach przemysłowych rozliczających się z budżetem terenowym.
Dz.U. 1958 nr 40 poz. 179 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 1958 r. w sprawie określenia zasad współpracy Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z zainteresowanymi ministrami i kierownikami urzędów centralnych w dziedzinie gospodarki wodnej.
Dz.U. 1958 nr 39 poz. 178 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 4 czerwca 1958 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych oficerów i marynarzy na polskich morskich statkach handlowych.
Dz.U. 1958 nr 39 poz. 177 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24 maja 1958 r. w sprawie określenia stanowisk pracy w kopalniach siarki oraz w przedsiębiorstwach robót górniczych wykonujących roboty dla kopalń siarki, które uważa się za zatrudnienie na odkrywce.
Dz.U. 1958 nr 38 poz. 176 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej.
Dz.U. 1958 nr 38 poz. 175 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w przedsiębiorstwach transportu samochodowego.
Dz.U. 1958 nr 38 poz. 174 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w przedsiębiorstwach przemysłowych rozliczających się z budżetem centralnym, podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
Dz.U. 1958 nr 38 poz. 173 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w przedsiębiorstwach przemysłowych i skupu, podległych Ministrowi Przemysłu Lekkiego.
Dz.U. 1958 nr 38 poz. 172 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Przemysłu Ciężkiego.
Dz.U. 1958 nr 38 poz. 171 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w kopalniach węgla kamiennego i brunatnego oraz w przedsiębiorstwach energetycznych podległych Ministrowi Górnictwa i Energetyki.
Dz.U. 1958 nr 37 poz. 170 Oświadczenie rządowe z dnia 24 maja 1958 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach związanych z czasowym stacjonowaniem wojsk radzieckich w Polsce, podpisanego w Warszawie dnia 26 października 1957 r.
Dz.U. 1958 nr 37 poz. 169 Oświadczenie rządowe z dnia 8 maja 1958 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o wytyczeniu istniejącej polsko-radzieckiej granicy państwowej w części przylegającej do Morza Bałtyckiego, podpisanej w Moskwie dnia 5 marca 1957 r.
Dz.U. 1958 nr 37 poz. 168 uchylony Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 27 maja 1958 r. w sprawie trybu postępowania przy ustalaniu i wypłacie zaopatrzeń emerytalnych żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz ich rodzin.
Dz.U. 1958 nr 37 poz. 167 wygaśnięcie aktu Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach związanych z czasowym stacjonowaniem wojsk radzieckich w Polsce, podpisane w Warszawie dnia 26 października 1957 r.
Dz.U. 1958 nr 37 poz. 166 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o wytyczeniu istniejącej polsko-radzieckiej granicy państwowej w części przylegającej do Morza Bałtyckiego podpisana w Moskwie dnia 5 marca 1957 r.
Dz.U. 1958 nr 36 poz. 165 uchylony Ustawa z dnia 6 czerwca 1958 r. o uposażeniu żołnierzy.
Dz.U. 1958 nr 36 poz. 164 Ustawa z dnia 6 czerwca 1958 r. o służbie wojskowej szeregowców i podoficerów Sił Zbrojnych.
Dz.U. 1958 nr 35 poz. 163 Oświadczenie rządowe z dnia 10 czerwca 1958 r. w sprawie przystąpienia Jordanii do Konwencji Genewskiej z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających, zmienionej protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r.
Dz.U. 1958 nr 35 poz. 162 Oświadczenie rządowe z dnia 10 czerwca 1958 r. w sprawie przystąpienia Japonii do Protokołu Paryskiego z dnia 19 listopada 1948 r., umieszczającego pod kontrolą międzynarodową pewne środki odurzające nie objęte Konwencją Genewską z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i uregulowania podziału środków odurzających, zmienioną protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r.
Dz.U. 1958 nr 35 poz. 161 Oświadczenie rządowe z dnia 10 czerwca 1958 r. w sprawie uczestnictwa Cejlonu w Konwencji Haskiej z dnia 23 stycznia 1912 r. dotyczącej opium, w Konwencji Genewskiej z dnia 19 lutego 1925 r. dotyczącej opium, zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r., oraz w Konwencji Genewskiej z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających zmienionej protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r.
Dz.U. 1958 nr 35 poz. 160 Oświadczenie rządowe z dnia 10 czerwca 1958 r. w sprawie przystąpienia Afganistanu do Konwencji Genewskiej z dnia 19 lutego 1925 r. dotyczącej opium, zmienionej protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r.
Dz.U. 1958 nr 35 poz. 159 Oświadczenie rządowe z dnia 10 czerwca 1958 r. w sprawie przystąpienia Japonii do Protokołu podpisanego w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r., zmieniającego umowy, konwencje i protokoły o środkach odurzających, zawarte w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r., w Genewie dnia 11 lutego 1925 r., dnia 19 lutego 1925 r. i dnia 13 lipca 1931 r., w Bangkoku dnia 27 listopada 1931 r. i w Genewie dnia 26 czerwca 1936 r.
Dz.U. 1958 nr 35 poz. 158 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 1958 r. w sprawie poruczenia wierzycielom prowadzenia egzekucji administracyjnej należności z tytułu najmu lokali przez zajęcie wynagrodzenia za pracę.
Dz.U. 1958 nr 35 poz. 157 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 1958 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 31 lipca 1957 r. w sprawie zasad ustalania ceny domów mieszkalnych i gruntów budowlanych sprzedawanych przez Państwo, sposobu spłaty należności, sposobu zaliczania na pokrycie ceny nakładów poczynionych przez nabywcę oraz kategorii osób korzystających z pierwszeństwa przy nabywaniu domów i gruntów.
Dz.U. 1958 nr 35 poz. 156 uchylony Ustawa z dnia 6 czerwca 1958 r. o ściąganiu należności Państwa z tytułu najmu lokali.
Dz.U. 1958 nr 35 poz. 155 uznany za uchylony Ustawa z dnia 6 czerwca 1958 r. o zmianie dekretu o najmie lokali.
Dz.U. 1958 nr 35 poz. 154 uchylony Ustawa z dnia 6 czerwca 1958 r. o zwalczaniu nadużyć w zakresie wykorzystywania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy.
Dz.U. 1958 nr 34 poz. 153 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1958 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o popieraniu melioracji wodnych dla potrzeb rolnictwa.
Dz.U. 1958 nr 34 poz. 152 uchylony Ustawa z dnia 22 maja 1958 r. o zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za chuligaństwo.
Dz.U. 1958 nr 33 poz. 151 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 1958 r. w sprawie zniesienia Sądów Powiatowych w Świętochłowicach i Szopienicach oraz upoważnienia Sądu Powiatowego w Mysłowicach do prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów.
Dz.U. 1958 nr 33 poz. 150 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 10 lutego 1951 r. w sprawie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne.
Dz.U. 1958 nr 33 poz. 149 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych.
Dz.U. 1958 nr 32 poz. 148 Oświadczenie rządowe z dnia 24 maja 1958 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 28 grudnia 1957 r.
Dz.U. 1958 nr 32 poz. 147 uchylony Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 28 grudnia 1957 r.
Dz.U. 1958 nr 32 poz. 146 Oświadczenie rządowe z dnia 24 maja 1958 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisanej w Warszawie dnia 21 stycznia 1958 r.
Dz.U. 1958 nr 32 poz. 145 uchylony Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisana w Warszawie dnia 21 stycznia 1958 r.
Dz.U. 1958 nr 32 poz. 144 Oświadczenie rządowe z dnia 24 maja 1958 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie uregulowania obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie, podpisanej w Warszawie dnia 21 stycznia 1958 r.
Dz.U. 1958 nr 32 poz. 143 uznany za uchylony Konwencja między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie uregulowania obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie, podpisana w Warszawie dnia 21 stycznia 1958 r.
Dz.U. 1958 nr 31 poz. 142 Oświadczenie rządowe z dnia 24 maja 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez Francję Konwencji międzynarodowej oraz Protokołu o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, podpisanych w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r.
Dz.U. 1958 nr 31 poz. 141 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 19 maja 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 1 lipca 1954 r. w sprawie wypadków w zatrudnieniu.
Dz.U. 1958 nr 31 poz. 140 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 maja 1958 r. zmieniające zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 lipca 1954 r. w sprawie warunków do uzyskania dodatków z tytułu pracy w brackich zakładach pracy i wysokości tych dodatków.
Dz.U. 1958 nr 31 poz. 139 uchylony Ustawa z dnia 22 maja 1958 r. o rzecznikach patentowych.
Dz.U. 1958 nr 31 poz. 138 uchylony Ustawa z dnia 22 maja 1958 r. o terenach dla budownictwa domów jednorodzinnych w miastach i osiedlach.
Dz.U. 1958 nr 31 poz. 137 uchylony Ustawa z dnia 22 maja 1958 r. o gospodarowaniu terenami torfowymi.
Dz.U. 1958 nr 31 poz. 136 uchylony Ustawa z dnia 22 maja 1958 r. o popieraniu melioracji wodnych dla potrzeb rolnictwa.
Dz.U. 1958 nr 30 poz. 135 Oświadczenie rządowe z dnia 14 maja 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 stycznia 1949 r.
Dz.U. 1958 nr 30 poz. 134 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 15 maja 1958 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie służby poza ustalonymi godzinami pracy, przysługującego pracownikom państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" oraz przedsiębiorstw Międzymiastowych Kabli Telekomunikacyjnych.
Dz.U. 1958 nr 30 poz. 133 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 1958 r. w sprawie służby przygotowawczej i egzaminów na stanowisko sekretarza sądowego.
Dz.U. 1958 nr 29 poz. 132 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 maja 1958 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 r. o państwowym arbitrażu gospodarczym.
Dz.U. 1958 nr 29 poz. 131 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 12 maja 1958 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 1932 r. o rejestrze państwowym statków powietrznych o sposobie ich rejestracji, o badaniu zdolności do lotu oraz o trybie wydawania dokumentów i ksiąg pokładowych tych statków, o systemie znaczenia statków powietrznych i umieszczania znaków na nich oraz o zakładaniu i prowadzeniu ksiąg pokładowych.
Dz.U. 1958 nr 29 poz. 130 Oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 1957 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 98) dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r.
Dz.U. 1958 nr 29 poz. 129 Oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 1957 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 87) dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przyjętej w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r.
Dz.U. 1958 nr 29 poz. 128 Oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 1957 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 45) dotyczącej zatrudnienia kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.
Dz.U. 1958 nr 29 poz. 127 Oświadczenie rządowe z dnia 16 grudnia 1957 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r.
Dz.U. 1958 nr 29 poz. 126 obowiązujący Konwencja (nr 98) dotycząca stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjęta w Genewie dnia 1 lipca 1949 r.
Dz.U. 1958 nr 29 poz. 125 obowiązujący Konwencja (nr 87) dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przyjęta w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r.
Dz.U. 1958 nr 29 poz. 124 uchylony Konwencja (nr 45) dotycząca zatrudnienia kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach przyjęta w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.
Dz.U. 1958 nr 29 poz. 123 obowiązujący Konwencja (nr 101) dotycząca płatnych urlopów w rolnictwie przyjęta w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r.
Dz.U. 1958 nr 28 poz. 122 Oświadczenie rządowe z dnia 10 maja 1958 r. dotyczące przystąpienia Meksyku do Traktatu Państwowego w sprawie odbudowy niezawisłej i demokratycznej Austrii, podpisanego w Wiedniu dnia 15 maja 1955 r.
Dz.U. 1958 nr 28 poz. 121 Oświadczenie rządowe z dnia 8 maja 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez Chile Aktu wprowadzającego poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Genewie dnia 25 czerwca 1953 r.
Dz.U. 1958 nr 28 poz. 120 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1957 r. w sprawie obowiązków wytwórcy i importera w zakresie wprowadzenia do obrotu środków farmaceutycznych oraz w sprawie obowiązków placówek naukowych w zakresie kontroli seryjnej tych środków.
Dz.U. 1958 nr 28 poz. 119 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 5 maja 1958 r. w sprawie prowadzenia rzemiosła kominiarskiego i określenia umiejętności zawodowej do jego wykonywania.
Dz.U. 1958 nr 28 poz. 118 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1958 r. w sprawie tabeli stanowisk i uposażenia pracowników administracyjnych w sądach powszechnych i w sądach ubezpieczeń społecznych oraz ustalenia dodatku uzasadnionego szczególnymi warunkami pracy i specjalnymi kwalifikacjami (dodatku sądowego).
Dz.U. 1958 nr 27 poz. 117 Oświadczenie rządowe z dnia 6 maja 1958 r. w sprawie przystąpienia Jordanii do Konwencji o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r. oraz w sprawie uczestnictwa Malajów w wyżej wymienionej Konwencji.
Dz.U. 1958 nr 27 poz. 116 Oświadczenie rządowe z dnia 5 maja 1958 r. w sprawie wypowiedzenia przez Hiszpanię Konwencji o ujednostajnieniu znaków drogowych, podpisanej w Genewie dnia 30 marca 1931 r.
Dz.U. 1958 nr 27 poz. 115 Oświadczenie rządowe z dnia 18 października 1957 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 1 lutego 1957 r.
Dz.U. 1958 nr 27 poz. 114 wygaśnięcie aktu Umowa pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych podpisana w Warszawie dnia 1 lutego 1957 r.
Dz.U. 1958 nr 26 poz. 113 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 29 kwietnia 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 22 listopada 1956 r. w sprawie obliczania podstawy wymiaru renty.
Dz.U. 1958 nr 26 poz. 112 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1958 r. w sprawie określenia przypadków, w których w czasie wykonywania zatrudnienia przez górników następuje zawieszenie wypłaty tylko części górniczej renty starczej.
Dz.U. 1958 nr 26 poz. 111 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1958 r. w sprawie zawieszenia prawa do renty oraz zasad wypłacania inwalidzkiej renty wyrównawczej.
Dz.U. 1958 nr 25 poz. 110 Oświadczenie rządowe z dnia 26 kwietnia 1958 r. w sprawie przystąpienia Austrii do Konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.
Dz.U. 1958 nr 25 poz. 109 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 5 kwietnia 1958 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 27 listopada 1951 r. w sprawie udzielania zezwoleń na publiczny transport drogowy.
Dz.U. 1958 nr 25 poz. 108 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 17 kwietnia 1958 r. w sprawie ochrony roślin uprawnych przed gryzoniami polnymi.
Dz.U. 1958 nr 25 poz. 107 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 17 kwietnia 1958 r. w sprawie zwalczania niektórych chwastów.
Dz.U. 1958 nr 25 poz. 106 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1958 r. w sprawie przyznania XXVII Międzynarodowym Targom Poznańskim ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1958 nr 25 poz. 105 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1958 r. w sprawie zmiany granic powiatów opolsko-lubelskiego w województwie lubelskim i lipskiego w województwie kieleckim.
Dz.U. 1958 nr 25 poz. 104 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1958 r. w sprawie kuratoriów okręgów szkolnych i inspektoratów oświaty.
Dz.U. 1958 nr 25 poz. 103 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1958 r. w sprawie zasad tworzenia wydziałów przez prezydia rad narodowych.
Dz.U. 1958 nr 24 poz. 102 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 17 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zagranicznymi pojazdami samochodowymi.
Dz.U. 1958 nr 24 poz. 101 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 4 kwietnia 1958 r. w sprawie asystowania organów wojskowych przy czynnościach egzekucyjnych w budynkach wojskowych i na okrętach wojennych.
Dz.U. 1958 nr 24 poz. 100 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1958 r. w sprawie organizacji, składu i trybu postępowania Komisji Odwoławczej do Spraw Wywłaszczenia.
Dz.U. 1958 nr 23 poz. 99 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 18 kwietnia 1958 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin.
Dz.U. 1958 nr 23 poz. 98 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 18 kwietnia 1958 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 14 sierpnia 1954 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.
Dz.U. 1958 nr 23 poz. 97 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 18 kwietnia 1958 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
Dz.U. 1958 nr 22 poz. 96 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 12 kwietnia 1958 r. w sprawie trybu dokonywania sprzedaży przez Państwo niektórych domów mieszkalnych spółdzielniom mieszkaniowym w 1958 r.
Dz.U. 1958 nr 22 poz. 95 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 1958 r. w sprawie zespołów adwokackich.
Dz.U. 1958 nr 22 poz. 94 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1958 r. w sprawie zmiany podporządkowania państwowej Komisji Cen.
Dz.U. 1958 nr 21 poz. 93 Ustawa z dnia 28 marca 1958 r. o zmianie przepisów o rentach i zaopatrzeniach.
Dz.U. 1958 nr 20 poz. 92 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 1958 r. w sprawie niektórych orzeczeń wydawanych przez zakłady społeczne służby zdrowia.
Dz.U. 1958 nr 20 poz. 91 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 8 kwietnia 1958 r. w sprawie rent dla byłych właścicieli przedsiębiorstw przejętych na własność Państwa oraz członków ich rodzin.
Dz.U. 1958 nr 20 poz. 90 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 1958 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Żyrardowie i utworzeniu Wydziału Zamiejscowego w Żyrardowie Sądu Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim.
Dz.U. 1958 nr 20 poz. 89 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 lutego 1958 r. w sprawie zasad i trybu rozliczeń z tytułu nakładów poczynionych przez Państwo na niektórych nieruchomościach nierolniczych na Ziemiach Odzyskanych i na terenach b. W. M. Gdańska.
Dz.U. 1958 nr 20 poz. 88 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1958 r. w sprawie podstawy wymiaru renty dla osób, których przedsiębiorstwa lub nieruchomości rolne przejęte zostały na własność Państwa.
Dz.U. 1958 nr 20 poz. 87 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1958 r. w sprawie zmiany granic miast Chorzowa i Świętochłowic w województwie katowickim.
Dz.U. 1958 nr 20 poz. 86 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1958 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nieruchomości zamiennych oraz wynagrodzenia pieniężnego za niektóre nieruchomości nierolnicze na ziemiach odzyskanych i na terenach b. W. M. Gdańska.
Dz.U. 1958 nr 20 poz. 85 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 1958 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 31 lipca 1957 r. w sprawie zasad ustalania ceny domów mieszkalnych i gruntów budowlanych sprzedawanych przez Państwo, sposobu spłaty należności, sposobu zaliczania na pokrycie ceny nakładów poczynionych przez nabywcę oraz kategorii osób korzystających z pierwszeństwa przy nabywaniu domów i gruntów.
Dz.U. 1958 nr 19 poz. 84 uchylony Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 6 marca 1958 r. w sprawie podziału Państwa na okręgi energetyczne.
Dz.U. 1958 nr 19 poz. 83 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 17 marca 1958 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień na dostawy, roboty i usługi przez państwowe jednostki handlowe.
Dz.U. 1958 nr 19 poz. 82 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 1958 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Wydział Zamiejscowy w Lesku Sądu Powiatowego w Ustrzykach Dolnych.
Dz.U. 1958 nr 19 poz. 81 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 1958 r. w sprawie dodatków funkcyjnych dla sędziów, członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz asesorów sądowych.
Dz.U. 1958 nr 19 poz. 80 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 1958 r. w sprawie zwolnienia od podatków przychodów osiąganych przez repatriantów z drobnych zakładów rzemieślniczych i przemysłowych, pracy chałupniczej oraz przemysłu ludowego i domowego.
Dz.U. 1958 nr 19 poz. 79 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 1958 r. w sprawie warunków i trybu nabycia uprawnień do używania tytułu oficera dyplomowanego.
Dz.U. 1958 nr 19 poz. 78 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1958 r. w sprawie zasad i trybu ogłaszania uchwał rad narodowych oraz wydawania dzienników urzędowych wojewódzkich rad narodowych.
Dz.U. 1958 nr 19 poz. 77 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1958 r. w sprawie umundurowania pracowników urzędów morskich.
Dz.U. 1958 nr 18 poz. 76 uchylony Ustawa z dnia 28 marca 1958 r. o zmianie przepisów postępowania karnego.
Dz.U. 1958 nr 18 poz. 75 uznany za uchylony Ustawa z dnia 28 marca 1958 r. o zmianie przepisów postępowania w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1958 nr 18 poz. 74 uchylony Ustawa z dnia 28 marca 1958 r. o funduszu zakładowym na rok 1958.
Dz.U. 1958 nr 17 poz. 73 uchylony Ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o funduszu gromadzkim na niektóre cele miejscowe.
Dz.U. 1958 nr 17 poz. 72 obowiązujący Ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o umorzeniu niektórych długów i ciężarów.
Dz.U. 1958 nr 17 poz. 71 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw, związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego.
Dz.U. 1958 nr 17 poz. 70 uchylony Ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości.
Dz.U. 1958 nr 16 poz. 69 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1958 z dnia 27 marca 1958 r.
Dz.U. 1958 nr 15 poz. 68 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 1958 r. w sprawie taryfy wynagrodzenia za czynności biegłych w postępowaniu przed sądami ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1958 nr 15 poz. 67 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1958 r. w sprawie zasad i trybu wyborów, zakresu działania oraz praw i obowiązków sołtysa.
Dz.U. 1958 nr 15 poz. 66 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1958 r. w sprawie świadczeń rentowych dla niesłusznie pozbawionych wolności inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.
Dz.U. 1958 nr 15 poz. 65 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1952 r. w sprawie warunków i trybu nadawania stopni naukowych.
Dz.U. 1958 nr 14 poz. 64 Oświadczenie rządowe z dnia 19 marca 1958 r. w sprawie przystąpienia Maroka do Konwencji z dnia 9 grudnia 1948 roku o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.
Dz.U. 1958 nr 14 poz. 63 Oświadczenie rządowe z dnia 19 marca 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez Haiti Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 1 marca 1953 r.
Dz.U. 1958 nr 14 poz. 62 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 1958 r. w sprawie zasad i trybu opodatkowania podatkiem wyrównawczym przychodów przekazywanych na konta bankowe.
Dz.U. 1958 nr 14 poz. 61 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 1958 r. w sprawie uznawania stopni oficerskich uzyskanych w Wojsku Polskim lub w organizacjach podziemnych po dniu 31 sierpnia 1939 r. oraz w formacjach polskich za granicą i w armiach państw obcych.
Dz.U. 1958 nr 14 poz. 60 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 1958 r. w sprawie rozciągnięcia zobowiązania do uiszczenia równoważnika pieniężnego za zaległości w obowiązkowych dostawach zbóż i ziemniaków z roku gospodarczego 1957/58 i w obowiązkowych dostawach zwierząt rzeźnych z drugiego półrocza 1957 r.
Dz.U. 1958 nr 14 poz. 59 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1958 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych.
Dz.U. 1958 nr 13 poz. 58 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 1958 r. w sprawie ustalenia obszarów właściwości Wydziałów Zamiejscowych: w Iłży Sądu Powiatowego w Starachowicach, w Olsztynku Sądu Powiatowego w Ostródzie i w Zgierzu Sądu Powiatowego w Łodzi.
Dz.U. 1958 nr 13 poz. 57 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 1958 r. w sprawie zmiany stawek opłat sądowych w sprawach karnych.
Dz.U. 1958 nr 13 poz. 56 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 1958 r. w sprawie zmiany wysokości stawek sądowych opłat stałych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1958 nr 13 poz. 55 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 1958 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o opłatach za dokonanie czynności notarialnych.
Dz.U. 1958 nr 13 poz. 54 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 1958 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o opłatach w postępowaniu przed sądem rejestrowym.
Dz.U. 1958 nr 13 poz. 53 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 1958 r. w sprawie zasad i trybu udzielania przez zakłady pracy zwolnień radnym i członkom komisji rady narodowej, nie będącym radnymi - dla wykonania ich zadań.
Dz.U. 1958 nr 13 poz. 52 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1958 r. w sprawie diet, zwrotu kosztów podróży i noclegów dla radnych i członków komisji rad narodowych.
Dz.U. 1958 nr 13 poz. 51 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1958 r. w sprawie ulg w opodatkowaniu podatkiem wyrównawczym osób osiągających przychody z praw autorskich nabytych w drodze spadku lub zapisu.
Dz.U. 1958 nr 12 poz. 50 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg krajów Konwencji i Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Brukseli dnia 11 lipca 1952 r.
Dz.U. 1958 nr 12 poz. 49 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lutego 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1958 nr 12 poz. 48 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1958 r. w sprawie przystąpienia Federacji Malajskiej do Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1958 nr 12 poz. 47 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1958 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia i opłat za czynności egzekucyjne w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.
Dz.U. 1958 nr 12 poz. 46 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1958 r. w sprawie uposażenia sekretarzy gromadzkich i miejskich oraz sekretarzy osiedli.
Dz.U. 1958 nr 12 poz. 45 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1958 r. w sprawie uposażeń stale urzędujących członków prezydiów rad narodowych.
Dz.U. 1958 nr 11 poz. 44 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 18 września 1956 r. w sprawie wydawania przez apteki otwarte i kolejowe leków i innych artykułów dozwolonych do obrotu aptecznego.
Dz.U. 1958 nr 11 poz. 43 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 3 stycznia 1953 r. w sprawie opłat za leki i środki opatrunkowe wydawane ubezpieczonym.
Dz.U. 1958 nr 11 poz. 42 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1958 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 1945 r. o egzaminach wymaganych do uzyskania prawa kierowania robotami budowlanymi i wykonywania projektów (planów) tych robót.
Dz.U. 1958 nr 11 poz. 41 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1958 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1954 r. w sprawie umundurowania i odznak służbowych pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych i innych organów resortu leśnictwa.
Dz.U. 1958 nr 11 poz. 40 uchylony Ustawa z dnia 25 lutego 1958 r. o zmianie ustawy z dnia 19 kwietnia 1950 r. o wyścigach konnych.
Dz.U. 1958 nr 11 poz. 39 uchylony Ustawa z dnia 25 lutego 1958 r. o Państwowej Inspekcji Handlowej.
Dz.U. 1958 nr 11 poz. 38 uchylony Ustawa z dnia 25 lutego 1958 r. o zmianie dekretu z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.
Dz.U. 1958 nr 11 poz. 37 obowiązujący Ustawa z dnia 25 lutego 1958 r. o uregulowaniu stanu prawnego mienia pozostającego pod zarządem państwowym.
Dz.U. 1958 nr 10 poz. 36 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1958 r. w sprawie tabel stawek ryczałtu kwotowego podatków obrotowego i dochodowego od osób prowadzących niektóre zakłady rzemieślnicze.
Dz.U. 1958 nr 10 poz. 35 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 1958 r. w sprawie nadzoru nad osobami warunkowo zwolnionymi.
Dz.U. 1958 nr 10 poz. 34 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1958 r. w sprawie zasad i trybu powoływania sekretarza gromadzkiego oraz jego obowiązków i praw.
Dz.U. 1958 nr 10 poz. 33 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1958 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy z dnia 19 listopada 1956 r. o radach robotniczych na niektóre państwowe przedsiębiorstwa handlowe.
Dz.U. 1958 nr 9 poz. 32 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 stycznia 1958 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1949 r. w sprawie uposażenia funkcjonariuszów Straży Leśnej.
Dz.U. 1958 nr 9 poz. 31 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 5 lutego 1958 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów dekretu z dnia 19 stycznia 1957 r. o świadczeniach emerytalnych dla robotników zatrudnionych w zespołach formujących szkło na robotników zatrudnionych w zespołach formujących szkło w zakładach pracy przemysłu szklarskiego w spółdzielczości pracy.
Dz.U. 1958 nr 9 poz. 30 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 1957 r. w sprawie warunków zdrowia wymaganych od osób zatrudnionych na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej.
Dz.U. 1958 nr 9 poz. 29 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Ministra Finansów z dnia 4 lutego 1958 r. w sprawie ustalenia wysokości i pobierania równoważnika pieniężnego w zamian zaległości w obowiązkowych dostawach zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych.
Dz.U. 1958 nr 8 poz. 28 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 1958 r. w sprawie siedzib sądów powiatowych w Poddębicach i Suchej.
Dz.U. 1958 nr 8 poz. 27 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1958 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy na rok 1958.
Dz.U. 1958 nr 8 poz. 26 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1956 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób wykonujących niektóre przemysły i usługi bądź trudniących się handlem.
Dz.U. 1958 nr 8 poz. 25 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 8 grudnia 1956 r. w sprawie kart podatkowych dla drobnych rzemieślników.
Dz.U. 1958 nr 8 poz. 24 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 8 grudnia 1956 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób prowadzących zakłady rzemieślnicze.
Dz.U. 1958 nr 8 poz. 23 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 stycznia 1958 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 23 marca 1933 r. o pozwoleniach na broń do użytku osobistego oraz o nabywaniu i pozbywaniu się tej broni.
Dz.U. 1958 nr 7 poz. 22 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 13 stycznia 1958 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 26 maja 1950 r. w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych.
Dz.U. 1958 nr 7 poz. 21 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1958 r. w sprawie określenia przypadków, w których zastępcy przewodniczącego prezydium nie są stale urzędującymi członkami prezydium.
Dz.U. 1958 nr 6 poz. 20 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 grudnia 1957 r. w sprawie szczegółowego określenia granic terenów Pomnika Męczeństwa Narodu Polskiego i Innych Narodów w Oświęcimiu.
Dz.U. 1958 nr 6 poz. 19 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 31 grudnia 1957 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w cukrowniach i rafineriach cukru.
Dz.U. 1958 nr 6 poz. 18 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1958 r. w sprawie warunków uzyskania uprawnień do wykonywania czynności mierniczego górniczego lub asystenta mierniczego górniczego.
Dz.U. 1958 nr 6 poz. 17 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1958 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz jednostek państwowych.
Dz.U. 1958 nr 5 poz. 16 uchylony Ustawa z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych.
Dz.U. 1958 nr 4 poz. 15 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 1958 r. o ulgach w opłatach notarialnych i sądowych.
Dz.U. 1958 nr 4 poz. 14 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 1957 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Kocku Sądu Powiatowego w Łukowie i utworzeniu Wydziału Zamiejscowego w Kocku Sądu Powiatowego w Radzyniu.
Dz.U. 1958 nr 4 poz. 13 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1957 r. w sprawie zmiany stawek podatku obrotowego od obrotów ze sprzedaży napojów winnych.
Dz.U. 1958 nr 4 poz. 12 uznany za uchylony Ustawa z dnia 21 stycznia 1958 r. o zmianie niektórych przepisów Kodeksu Wojskowego Postępowania Karnego.
Dz.U. 1958 nr 4 poz. 11 uchylony Ustawa z dnia 21 stycznia 1958 r. o wzmożeniu ochrony mienia społecznego przed szkodami wynikającymi z przestępstwa.
Dz.U. 1958 nr 3 poz. 10 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1957 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1957 r. w sprawie zmiany granic niektórych województw.
Dz.U. 1958 nr 3 poz. 9 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1957 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1955 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych i trybu postępowania przy egzekucji świadczeń pieniężnych od rolników.
Dz.U. 1958 nr 3 poz. 8 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1957 r. w sprawie poruczenia niektórym wierzycielom prowadzenia egzekucji administracyjnej przez zajęcie wynagrodzenia za pracę.
Dz.U. 1958 nr 3 poz. 7 uchylony Ustawa z dnia 28 grudnia 1957 r. o dostawach, robotach i usługach na rzecz jednostek państwowych.
Dz.U. 1958 nr 2 poz. 6 uchylony Ustawa z dnia 13 grudnia 1957 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz ich rodzin.
Dz.U. 1958 nr 2 poz. 5 uchylony Ustawa z dnia 13 grudnia 1957 r. o służbie wojskowej oficerów Sił Zbrojnych.
Dz.U. 1958 nr 1 poz. 4 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 1957 r. w sprawie zniesienia Sądów Powiatowych w Lesku, Sycowie i Skwierzynie oraz utworzenia Wydziałów Zamiejscowych w Lesku Sądu Powiatowego w Ustrzykach i Wydziału Zamiejscowego w Sycowie Sądu Powiatowego w Oleśnicy.
Dz.U. 1958 nr 1 poz. 3 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1957 r. w sprawie szczegółowego określenia przedmiotów opłaty skarbowej, stawek opłaty oraz zwolnień od tej opłaty.
Dz.U. 1958 nr 1 poz. 2 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 28 grudnia 1957 r. o prowizorium budżetowym na I kwartał 1958 r.
Dz.U. 1958 nr 1 poz. 1 uchylony Ustawa z dnia 13 grudnia 1957 r. o opłacie skarbowej.