Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1997 nr 86 poz. 877 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 1997 r.
M.P. 1997 nr 86 poz. 876 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia urzędowych cen energii elektrycznej obowiązujących w obrocie między przedsiębiorstwami wytwórczymi energetyki, jednostką zajmującą się przesyłem i obrotem energią elektryczną oraz przedsiębiorstwami rozdziału i dostawy energii elektrycznej.
M.P. 1997 nr 86 poz. 875 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 - na I kwartał 1998 r.
M.P. 1997 nr 86 poz. 874 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
M.P. 1997 nr 86 poz. 873 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.
M.P. 1997 nr 86 poz. 872 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 1997 nr 86 poz. 871 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 1997 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1997 nr 86 poz. 870 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 1997 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1997 nr 86 poz. 869 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1997 nr 86 poz. 868 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1997 nr 86 poz. 867 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1997 nr 86 poz. 866 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1997 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1997 nr 86 poz. 865 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1997 nr 86 poz. 864 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1997 nr 86 poz. 863 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 1997 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1997 nr 86 poz. 862 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 997 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
M.P. 1997 nr 85 poz. 861 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 9 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 1998 r.
M.P. 1997 nr 85 poz. 860 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości normatywów miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu w I półroczu 1998 r.
M.P. 1997 nr 85 poz. 859 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 1997 r.
M.P. 1997 nr 85 poz. 858 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 1997 r.
M.P. 1997 nr 85 poz. 857 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 1997 r.
M.P. 1997 nr 85 poz. 856 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 grudnia 1997 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
M.P. 1997 nr 85 poz. 855 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości składki na Fundusz Pracy.
M.P. 1997 nr 85 poz. 854 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1997 r. o sprostowaniu błędu.
M.P. 1997 nr 85 poz. 853 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 1997 r. o ważności wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 września 1997 r.
M.P. 1997 nr 85 poz. 852 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 1997 r. o ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 września 1997 r.
M.P. 1997 nr 85 poz. 851 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie obchodów 50 rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
M.P. 1997 nr 85 poz. 850 wygaśnięcie aktu Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 1997 r. w sprawie wyboru senatorów członków Krajowej Rady Sądownictwa.
M.P. 1997 nr 84 poz. 849 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1997 r. o sprostowaniu błędu.
M.P. 1997 nr 84 poz. 848 obowiązujący Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 1997 r. o wszczęciu postępowania antydumpingowego w związku z przywozem z Chińskiej Republiki Ludowej na polski obszar celny i wprowadzeniem do obrotu po cenie dumpingowej zapalniczek kieszonkowych gazowych jednorazowych.
M.P. 1997 nr 84 poz. 847 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 84 poz. 846 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 84 poz. 845 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1997 nr 84 poz. 844 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 84 poz. 843 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1997 nr 84 poz. 842 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 84 poz. 841 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 84 poz. 840 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 1997 r. o nadaniu orderu i odznaczeń.
M.P. 1997 nr 84 poz. 839 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1997 nr 84 poz. 838 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 84 poz. 837 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 84 poz. 836 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 84 poz. 835 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 84 poz. 834 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 84 poz. 833 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 84 poz. 832 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 84 poz. 831 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 sierpnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 84 poz. 830 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 84 poz. 829 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 84 poz. 828 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 84 poz. 827 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 83 poz. 826 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 listopada 1997 r. w sprawie wysokości kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie oraz kwot granicznych dochodu w 1997 r.
M.P. 1997 nr 83 poz. 825 Obwieszczenie Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 18 listopada 1996 r. w sprawie ogłoszenia informacji o działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
M.P. 1997 nr 83 poz. 824 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 listopada 1997 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w I kwartale 1998 r.
M.P. 1997 nr 83 poz. 823 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 listopada 1997 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 1997 r.
M.P. 1997 nr 83 poz. 822 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw w październiku 1997 r.
M.P. 1997 nr 83 poz. 821 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 1997 r.
M.P. 1997 nr 83 poz. 820 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 1997 r.
M.P. 1997 nr 83 poz. 819 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 listopada 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 1997 r.
M.P. 1997 nr 83 poz. 818 Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 20 listopada 1997 r. o treści oświadczeń zastępców Przewodniczącego i członków Trybunału Stanu.
M.P. 1997 nr 83 poz. 817 obowiązujący Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 11 października 1997 r.
M.P. 1997 nr 83 poz. 816 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1997 nr 83 poz. 815 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 1997 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1997 nr 83 poz. 814 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 1997 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1997 nr 83 poz. 813 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1997 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1997 nr 83 poz. 812 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1997 nr 83 poz. 811 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 1997 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1997 nr 83 poz. 810 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 1997 r. w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
M.P. 1997 nr 83 poz. 809 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 1997 r. w sprawie wyboru posłów członków Krajowej Rady Sądownictwa.
M.P. 1997 nr 82 poz. 808 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 listopada 1997 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów 1997 r.
M.P. 1997 nr 82 poz. 807 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 7 listopada 1997 r. w sprawie średnich należnych podstawowych dochodów podatkowych gmin za 1997 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
M.P. 1997 nr 82 poz. 806 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1997 nr 82 poz. 805 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 listopada 1997 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w trzecim kwartale 1997 r.
M.P. 1997 nr 82 poz. 804 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 listopada 1997 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 1997 nr 82 poz. 803 Obwieszczenie Marszałka Senatu z dnia 29 października 1997 r. o treści oświadczenia Donalda Tuska - kandydata na stanowisko Wicemarszałka Senatu.
M.P. 1997 nr 82 poz. 802 Obwieszczenie Marszałka Senatu z dnia 29 października 1997 r. o treści oświadczenia Tadeusza Rzemykowskiego - kandydata na stanowisko Wicemarszałka Senatu.
M.P. 1997 nr 82 poz. 801 Obwieszczenie Marszałka Senatu z dnia 29 października 1997 r. o treści oświadczenia Andrzeja Chronowskiego - kandydata na stanowisko Wicemarszałka Senatu.
M.P. 1997 nr 82 poz. 800 Obwieszczenie Marszałka Senatu z dnia 29 października 1997 r. o treści oświadczenia Alicji Grześkowiak - kandydata na stanowisko Marszałka Senatu.
M.P. 1997 nr 82 poz. 799 Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 24 października 1997 r. o treści oświadczenia Stanisława Zająca - kandydata na stanowisko Wicemarszałka Sejmu.
M.P. 1997 nr 82 poz. 798 Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 24 października 1997 r. o treści oświadczenia Franciszka Jerzego Stefaniuka - kandydata na stanowisko Wicemarszałka Sejmu.
M.P. 1997 nr 82 poz. 797 Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 24 października 1997 r. o treści oświadczenia Jana Króla - kandydata na stanowisko Wicemarszałka Sejmu.
M.P. 1997 nr 82 poz. 796 Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 24 października 1997 r. o treści oświadczenia Marka Borowskiego - kandydata na stanowisko Wicemarszałka Sejmu.
M.P. 1997 nr 82 poz. 795 Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 24 października 1997 r. o treści oświadczenia Macieja Płażyńskiego - kandydata na stanowisko Marszałka Sejmu.
M.P. 1997 nr 82 poz. 794 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 1997 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
M.P. 1997 nr 82 poz. 793 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 listopada 1997 r. z okazji Święta 11 Listopada.
M.P. 1997 nr 82 poz. 792 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie wotum zaufania dla Rady Ministrów.
M.P. 1997 nr 82 poz. 791 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 1997 r. w sprawie wyboru Trybunału Stanu.
M.P. 1997 nr 82 poz. 790 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 1997 r. w sprawie wyboru Trybunału Stanu.
M.P. 1997 nr 82 poz. 789 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 1997 r. w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
M.P. 1997 nr 81 poz. 788 uchylony Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 1997 r. w sprawie regulaminu Trybunału Konstytucyjnego.
M.P. 1997 nr 81 poz. 787 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 1997 r. o powołaniu w skład Rady Ministrów.
M.P. 1997 nr 81 poz. 786 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 1997 r. o powołaniu Prezesa Rady Ministrów.
M.P. 1997 nr 80 poz. 785 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego z dnia 20 czerwca 1997 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych wraz z określeniem stopnia nadawanych kwalifikacji.
M.P. 1997 nr 80 poz. 784 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 października 1997 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha w 1996 r.
M.P. 1997 nr 80 poz. 783 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 października 1997 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.
M.P. 1997 nr 80 poz. 782 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 6 października 1997 r. w sprawie zakończenia postępowania w celu ochrony rynku krajowego przed importem rowerów z Chin i Tajwanu, zagrażającym interesom gospodarczym krajowych producentów.
M.P. 1997 nr 80 poz. 781 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 1997 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu.
M.P. 1997 nr 80 poz. 780 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 1997 r. w sprawie wyboru Marszałka Senatu.
M.P. 1997 nr 80 poz. 779 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 1997 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1997 nr 80 poz. 778 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 1997 r. w sprawie wyboru sekretarzy Sejmu.
M.P. 1997 nr 80 poz. 777 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 1997 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Sejmu.
M.P. 1997 nr 80 poz. 776 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 1997 r. w sprawie ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu.
M.P. 1997 nr 79 poz. 775 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 1997 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży przez nadleśnictwa drewna tartacznego iglastego za okres pierwszych trzech kwartałów 1997 r.
M.P. 1997 nr 79 poz. 774 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1997 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 1997 r.
M.P. 1997 nr 79 poz. 773 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 1997 r.
M.P. 1997 nr 79 poz. 772 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 1997 r.
M.P. 1997 nr 79 poz. 771 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w III kwartale 1997 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.
M.P. 1997 nr 79 poz. 770 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w III kwartale 1997 r.
M.P. 1997 nr 79 poz. 769 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 1997 r.
M.P. 1997 nr 79 poz. 768 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale 1997 r.
M.P. 1997 nr 79 poz. 767 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 1997 r.
M.P. 1997 nr 79 poz. 766 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 1997 r.
M.P. 1997 nr 79 poz. 765 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 1997 r. o desygnowaniu Prezesa Rady Ministrów.
M.P. 1997 nr 79 poz. 764 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 1997 r. o przyjęciu dymisji Rady Ministrów.
M.P. 1997 nr 79 poz. 763 uznany za uchylony Zarządzenie Marszałka Sejmu z dnia 16 października 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1997 nr 79 poz. 762 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 1997 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu.
M.P. 1997 nr 78 poz. 761 obowiązujący Zarządzenie Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 15 października 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wzorów tablic oznaczających strefę nadgraniczną oraz pas drogi granicznej.
M.P. 1997 nr 78 poz. 760 obowiązujący Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 15 października 1997 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.
M.P. 1997 nr 78 poz. 759 uznany za uchylony Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 15 października 1997 r. w sprawie świadczeń socjalnych przysługujących funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa i członkom ich rodzin.
M.P. 1997 nr 78 poz. 758 obowiązujący Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 15 października 1997 r. w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących własnością Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Urzędu Ochrony Państwa, oraz zasad obliczania czynszu najmu za te lokale.
M.P. 1997 nr 78 poz. 757 obowiązujący Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 15 października 1997 r. w sprawie trybu przydzielania lokali mieszkalnych funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa przeniesionym do służby w innej miejscowości, zasad zwalniania lokali mieszkalnych i zwracania pomocy finansowej udzielonej tym funkcjonariuszom na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu.
M.P. 1997 nr 78 poz. 756 uznany za uchylony Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 15 października 1997 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.
M.P. 1997 nr 78 poz. 755 uznany za uchylony Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 15 października 1997 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i zwracania równoważników pieniężnych związanych z prawem funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa do lokalu mieszkalnego.
M.P. 1997 nr 78 poz. 754 uchylony Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 14 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.
M.P. 1997 nr 78 poz. 753 uchylony Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 14 października 1997 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa należności za podróże służbowe i przeniesienia do pełnienia służby w innej miejscowości albo delegowania do czasowego pełnienia służby na terenie kraju.
M.P. 1997 nr 78 poz. 752 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 1997 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez INTERSERVIS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w roku 1998 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1998.
M.P. 1997 nr 78 poz. 751 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 1997 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. w roku 1998 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1998.
M.P. 1997 nr 78 poz. 750 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 10 października 1997 r. w sprawie określenia wierzytelności zniesionego Centralnego Funduszu Turystyki i Wypoczynku wnoszonych jako aport rzeczowy do Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki S.A.
M.P. 1997 nr 78 poz. 749 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 13 października 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków przywozu z zagranicy, wywozu za granicę oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła.
M.P. 1997 nr 78 poz. 748 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 października 1997 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie ochrony zdrowia oraz działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
M.P. 1997 nr 78 poz. 747 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 października 1997 r. w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących własnością Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Straży Granicznej oraz zasad obliczania czynszu najmu za te lokale.
M.P. 1997 nr 78 poz. 746 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 października 1997 r. w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących własnością Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Policji, oraz zasad obliczania czynszu najmu za te lokale.
M.P. 1997 nr 78 poz. 745 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 października 1997 r. w sprawie trybu przydzielania lokali mieszkalnych strażakom Państwowej Straży Pożarnej przeniesionym do służby w innej miejscowości, szczegółowych zasad zwalniania lokali mieszkalnych lub domów i zwracania pomocy finansowej udzielonej tym strażakom na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu.
M.P. 1997 nr 78 poz. 744 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 15 października 1997 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 1998 r.
M.P. 1997 nr 78 poz. 743 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach rolniczych i gospodarki żywnościowej, rozmiaru zniżek oraz szczegółowych zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
M.P. 1997 nr 78 poz. 742 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół rolniczych i gospodarki żywnościowej, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
M.P. 1997 nr 78 poz. 741 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 13 października 1997 r. w sprawie ewidencji sieci, linii i urządzeń telekomunikacyjnych.
M.P. 1997 nr 78 poz. 740 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania oraz badania sprawozdania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
M.P. 1997 nr 78 poz. 739 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 1997 r. w sprawie zasad i trybu nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą.
M.P. 1997 nr 78 poz. 738 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 1997 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Wojciecha Lamentowicza.
M.P. 1997 nr 77 poz. 737 uznany za uchylony Zarządzenie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 10 października 1997 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i udzielania pomocy pieniężnej z Państwowego Funduszu Kombatantów.
M.P. 1997 nr 77 poz. 736 uznany za uchylony Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 10 października 1997 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Urząd Ochrony Państwa czynności niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa.
M.P. 1997 nr 77 poz. 735 uznany za uchylony Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 10 października 1997 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Urząd Ochrony Państwa czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej.
M.P. 1997 nr 77 poz. 734 obowiązujący Zarządzenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 7 sierpnia 1997 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 1997 r.
M.P. 1997 nr 77 poz. 733 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 9 października 1997 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie kultury fizycznej.
M.P. 1997 nr 77 poz. 732 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 października 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie form i trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków.
M.P. 1997 nr 77 poz. 731 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 października 1997 r. w sprawie krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.
M.P. 1997 nr 77 poz. 730 obowiązujący Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu działania Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich.
M.P. 1997 nr 77 poz. 729 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 1997 r. w sprawie warunków i trybu oddelegowania policjantów do pełnienia zadań służbowych poza Policją, przyznawania uposażenia oraz innych świadczeń przysługujących w czasie oddelegowania.
M.P. 1997 nr 77 poz. 728 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków wykonywania lotów w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez własne i obce wojskowe statki powietrzne oraz sposobu postępowania Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych, przekraczających granicę państwową bez wymaganego zezwolenia.
M.P. 1997 nr 77 poz. 727 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaniechania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.
M.P. 1997 nr 77 poz. 726 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 1997 r. w sprawie wzoru oraz trybu składania oświadczeń o stanie majątkowym przez funkcjonariuszy i pracowników Inspekcji Celnej.
M.P. 1997 nr 76 poz. 725 uznany za uchylony Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 8 października 1997 r. w sprawie norm wyposażenia i uzbrojenia funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania.
M.P. 1997 nr 76 poz. 724 uznany za uchylony Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 3 października 1997 r. w sprawie określenia organów właściwych do orzekania w sprawach szkód wyrządzonych Urzędowi Ochrony Państwa, zasad postępowania wyjaśniającego i trybu postępowania w sprawach wydawania orzeczeń o odszkodowaniu, nadawania klauzuli wykonalności oraz umarzania należności z tytułu szkód.
M.P. 1997 nr 76 poz. 723 uznany za uchylony Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 2 października 1997 r. w sprawie organizacji wyodrębnionego archiwum Urzędu Ochrony Państwa.
M.P. 1997 nr 76 poz. 722 uznany za uchylony Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 2 października 1997 r. w sprawie zasad i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwum wyodrębnionym Urzędu Ochrony Państwa.
M.P. 1997 nr 76 poz. 721 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 10 października 1997 r. w sprawie zakresu i trybu działania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
M.P. 1997 nr 76 poz. 720 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 8 października 1997 r. w sprawie warunków, jakie musi spełniać miejsce wyznaczone lub uznane przez organ celny, oraz wypadków, w których czynności przewidziane przepisami prawa celnego mogą być dokonywane w tym miejscu.
M.P. 1997 nr 76 poz. 719 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 7 października 1997 r. w sprawie egzaminu uzupełniającego dla osób posiadających uprawnienia do wykonywania czynności agenta celnego, składu komisji egzaminacyjnej, opłaty za przeprowadzenie egzaminu i wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej.
M.P. 1997 nr 76 poz. 718 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 6 października 1997 r. w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych.
M.P. 1997 nr 76 poz. 717 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia terenowych organów Straży Granicznej do prowadzenia postępowania celnego w niektórych przejściach granicznych.
M.P. 1997 nr 76 poz. 716 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zniszczeniu towarów, zrzeczeniu się na rzecz Skarbu Państwa oraz powrotnym wywozie.
M.P. 1997 nr 76 poz. 715 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 17 września 1997 r. - Wyjaśnienia do taryfy celnej.
M.P. 1997 nr 76 poz. 714 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 1997 r. w sprawie trybu przydzielania lokali mieszkalnych funkcjonariuszom Straży Granicznej przeniesionym do służby w innej miejscowości, zasad zwalniania lokali mieszkalnych i zwracania pomocy finansowej udzielonej tym funkcjonariuszom na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu.
M.P. 1997 nr 76 poz. 713 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 1997 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.
M.P. 1997 nr 76 poz. 712 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 1997 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych zasad ich zwracania.
M.P. 1997 nr 76 poz. 711 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.
M.P. 1997 nr 76 poz. 710 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 1997 r. w sprawie trybu przydzielania lokali mieszkalnych policjantom przeniesionym do służby w innej miejscowości, zasad zwalniania lokali mieszkalnych i zwracania pomocy finansowej udzielonej tym policjantom na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu.
M.P. 1997 nr 76 poz. 709 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 1997 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez policjantów.
M.P. 1997 nr 76 poz. 708 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 1997 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych zasad ich zwracania.
M.P. 1997 nr 76 poz. 707 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów.
M.P. 1997 nr 76 poz. 706 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z nieletnimi.
M.P. 1997 nr 76 poz. 705 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 września 1997 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru podmiotów gospodarczych zobowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.
M.P. 1997 nr 76 poz. 704 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 1997 r. w sprawie określenia sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce oraz określenia dokumentów mających wartość płatniczą, które mogą być przyjmowane przez organ celny.
M.P. 1997 nr 75 poz. 703 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 3 października 1997 r. w sprawie określenia obowiązku przekazywania danych statystycznych na rok 1998.
M.P. 1997 nr 75 poz. 702 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 3 października 1997 r. w sprawie określenia obowiązku przekazywania rocznych danych statystycznych za rok 1997.
M.P. 1997 nr 74 poz. 701 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 29 września 1997 r. w sprawie zasad przydziału i wzorów umundurowania oraz wypadków, w których funkcjonariusze organów celnych wykonują obowiązki służbowe bez umundurowania.
M.P. 1997 nr 73 poz. 700 uznany za uchylony Zarządzenie Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 września 1997 r. w sprawie wyznaczenia przebiegu linii określającej zasięg strefy nadgranicznej.
M.P. 1997 nr 73 poz. 699 uznany za uchylony Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 17 września 1997 r. w sprawie przypadków, w których funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa otrzymuje wyżywienie, oraz norm wyżywienia.
M.P. 1997 nr 73 poz. 698 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 19 września 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rodzajów stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz warunków i trybu nadawania uprawnień koniecznych do ich zajmowania.
M.P. 1997 nr 73 poz. 697 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędom celnym.
M.P. 1997 nr 73 poz. 696 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 października 1997 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego.
M.P. 1997 nr 73 poz. 695 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 1997 r. w sprawie zasad stosowania kursów walut obcych, ustalanych przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego i ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, w celu ustalania wartości celnej.
M.P. 1997 nr 73 poz. 694 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie.
M.P. 1997 nr 73 poz. 693 obowiązujący Zarządzenie nr 107 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 1997 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Ochrony Wiadomości Stanowiących Tajemnicę Państwową i Służbową Wymienianych na Podstawie Umów Międzynarodowych.
M.P. 1997 nr 73 poz. 692 uchylony Zarządzenie nr 106 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 1997 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do Spraw Migracji.
M.P. 1997 nr 73 poz. 691 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 1997 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Ryszarda Jacka Żochowskiego.
M.P. 1997 nr 72 poz. 690 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.
M.P. 1997 nr 71 poz. 689 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 3 października 1997 r. w sprawie określenia urzędów celnych, w których mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary w poszczególnych urzędach celnych, oraz nadania statutu urzędom celnym.
M.P. 1997 nr 70 poz. 688 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r. w sprawie ewidencji towarów, wzorów rejestrów, innych dokumentów ewidencyjnych, formularzy i rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania oraz warunków i trybu rejestrowania kwot należności.
M.P. 1997 nr 69 poz. 687 uznany za uchylony Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 17 września 1997 r. w sprawie przypadków otrzymywania i wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługujące funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa.
M.P. 1997 nr 69 poz. 686 uchylony Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 17 września 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania przez funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa dodatków do uposażenia oraz ich wysokości.
M.P. 1997 nr 69 poz. 685 uznany za uchylony Zarządzenie nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 września 1997 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do Spraw Repatriacji.
M.P. 1997 nr 69 poz. 684 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1997 nr 69 poz. 683 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1997 nr 69 poz. 682 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 69 poz. 681 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 69 poz. 680 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 1997 nr 69 poz. 679 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 69 poz. 678 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 69 poz. 677 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 1997 nr 69 poz. 676 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 69 poz. 675 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 69 poz. 674 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 69 poz. 673 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1997 nr 68 poz. 672 uznany za uchylony Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 17 września 1997 r. w sprawie ustalania rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.
M.P. 1997 nr 68 poz. 671 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 22 września 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez przedsiębiorstwo maklerskie transakcji i rozliczeń, zasad prowadzenia ewidencji tych transakcji oraz trybu postępowania w przypadku zabezpieczenia wierzytelności na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.
M.P. 1997 nr 68 poz. 670 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie zgłaszania podjęcia i zakończenia działalności lekarza lub pielęgniarki wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz trybu przekazywania tych zgłoszeń.
M.P. 1997 nr 68 poz. 669 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 1997 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej.
M.P. 1997 nr 68 poz. 668 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 1997 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych w Białej Podlaskiej, Bydgoszczy, Jeleniej Górze, Kielcach-Masłowie, Łodzi-Lublinku, Mielcu, Szymanach k. Szczytna, Świdniku, Zielonej Górze-Babimoście i Zielonej Górze-Przylepie.
M.P. 1997 nr 68 poz. 667 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 1997 r. w sprawie stroju urzędowego radców prawnych biorących udział w rozprawach sądowych.
M.P. 1997 nr 68 poz. 666 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 1997 r. w sprawie stroju urzędowego adwokatów biorących udział w rozprawach sądowych.
M.P. 1997 nr 68 poz. 665 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 września 1997 r. w sprawie warunków przenoszenia muzealiów.
M.P. 1997 nr 67 poz. 664 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz sposobów i terminów przechowywania towarów w depozycie urzędu celnego.
M.P. 1997 nr 67 poz. 663 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu powrotnego przywozu towarów.
M.P. 1997 nr 67 poz. 662 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r. w sprawie sposobu, trybu i warunków badania towarów przedstawionych organowi celnemu.
M.P. 1997 nr 67 poz. 661 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r. w sprawie trybu i warunków czasowego składowania towarów oraz tworzenia i prowadzenia magazynów celnych.
M.P. 1997 nr 67 poz. 660 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania organu celnego przy przeprowadzaniu rewizji celnej, pobieraniu próbek towarów, weryfikacji lub unieważnianiu zgłoszeń celnych oraz zwalnianiu towarów.
M.P. 1997 nr 67 poz. 659 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r. w sprawie określenia zwyczajowych czynności, którym mogą być poddane towary objęte procedurą składu celnego.
M.P. 1997 nr 67 poz. 658 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie składu celnego oraz dokumentów, które należy dołączyć do tego wniosku.
M.P. 1997 nr 67 poz. 657 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r. - Wyjaśnienia dotyczące wartości celnej.
M.P. 1997 nr 67 poz. 656 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 67 poz. 655 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 1997 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1997 nr 67 poz. 654 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 1997 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1997 nr 66 poz. 653 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 17 września 1997 r. w sprawie wzoru wniosku o dokonanie zwrotu lub umorzenia należności celnych oraz dokumentów, które należy do niego dołączyć.
M.P. 1997 nr 66 poz. 652 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 17 września 1997 r. w sprawie określenia kwoty, powyżej której należności uiszcza się w formie bezgotówkowej.
M.P. 1997 nr 66 poz. 651 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 17 września 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia działalności w wolnych obszarach celnych i składach wolnocłowych, wypadków, w których organ celny może wprowadzić zakazy lub ograniczenia dotyczące tej działalności, oraz ogólnych warunków i wzorów ewidencji prowadzonych w wolnych obszarach celnych i składach wolnocłowych.
M.P. 1997 nr 66 poz. 650 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 17 września 1997 r. w sprawie wyznaczenia dróg celnych oraz określenia zasad poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach.
M.P. 1997 nr 66 poz. 649 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 17 września 1997 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia kontroli celnej bagażu przewożonego drogą morską lub powietrzną.
M.P. 1997 nr 66 poz. 648 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 17 września 1997 r. w sprawie określenia wzorów pieczęci, zamknięć celnych, stempli i innych znaków stosowanych przy wykonywaniu kontroli celnej.
M.P. 1997 nr 66 poz. 647 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 17 września 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków wydawania wiążącej informacji taryfowej, wzoru wniosku i niezbędnych dokumentów, które należy do niego dołączyć, a także wzoru formularza wiążącej informacji taryfowej.
M.P. 1997 nr 66 poz. 646 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 1997 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1997 nr 66 poz. 645 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 1997 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1997 nr 66 poz. 644 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1997 nr 66 poz. 643 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 1997 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1997 nr 65 poz. 642 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 65 poz. 641 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 65 poz. 640 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 65 poz. 639 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 65 poz. 638 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 65 poz. 637 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1997 nr 65 poz. 636 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 65 poz. 635 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 65 poz. 634 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1997 nr 65 poz. 633 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 65 poz. 632 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1997 nr 65 poz. 631 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 65 poz. 630 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 65 poz. 629 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1997 nr 65 poz. 628 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 65 poz. 627 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 1997 nr 65 poz. 626 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 1997 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1997 nr 65 poz. 625 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1997 nr 65 poz. 624 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1997 nr 65 poz. 623 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 65 poz. 622 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1997 nr 64 poz. 621 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 1997 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 września 1997 r.
M.P. 1997 nr 64 poz. 620 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 1997 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 września 1997 r.
M.P. 1997 nr 63 poz. 619 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 września 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 1997 r.
M.P. 1997 nr 63 poz. 618 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 września 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 1997 r.
M.P. 1997 nr 63 poz. 617 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 września 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 1997 r.
M.P. 1997 nr 63 poz. 616 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 1997 r. w sprawie terminu przechowywania oraz sposobu przekazania do archiwów państwowych dokumentów z głosowania i z wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 21 września 1997 r.
M.P. 1997 nr 63 poz. 615 uznany za uchylony Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 4 lipca 1997 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania kontroli korespondencji i stosowania środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób tajny informacji oraz utrwalanie dowodów przy wykonywaniu przez Urząd Ochrony Państwa czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także określenia rodzajów tych środków.
M.P. 1997 nr 63 poz. 614 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 28 sierpnia 1997 r. w sprawie warunków przywozu z zagranicy, wywozu za granicę oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła.
M.P. 1997 nr 63 poz. 613 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 września 1997 r. w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu dla każdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.
M.P. 1997 nr 63 poz. 612 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 15 września 1997 r. w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych w niektórych miastach i gminach, łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.
M.P. 1997 nr 63 poz. 611 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 1997 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i usług.
M.P. 1997 nr 63 poz. 610 uznany za uchylony Uchwała nr 77 Rady Ministrów z dnia 16 września 1997 r. uchylająca uchwałę nr 129 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie udostępnienia akcji Skarbu Państwa w Zakładach Tworzyw Sztucznych "Pronit" S. A. w Pionkach w zamian za wierzytelności.
M.P. 1997 nr 62 poz. 609 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 62 poz. 608 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 62 poz. 607 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 62 poz. 606 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 62 poz. 605 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1997 nr 62 poz. 604 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1997 nr 62 poz. 603 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 62 poz. 602 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 62 poz. 601 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1997 nr 62 poz. 600 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1997 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1997 nr 62 poz. 599 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 62 poz. 598 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 1997 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1997 nr 62 poz. 597 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1997 nr 62 poz. 596 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 62 poz. 595 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1997 nr 62 poz. 594 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1997 nr 62 poz. 593 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1997 nr 62 poz. 592 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 61 poz. 591 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 1997 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1997 nr 61 poz. 590 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 1997 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 1997 nr 61 poz. 589 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 1997 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1997 nr 61 poz. 588 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 1997 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1997 nr 61 poz. 587 uchylony Uchwała Prezydium Senatu z dnia 28 sierpnia 1997 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji senatorskiej oraz trybu postępowania i warunków wydawania jej duplikatu w razie zniszczenia lub zgubienia.
M.P. 1997 nr 60 poz. 586 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 września 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obwodów głosowania na polskich statkach morskich, utworzonych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 września 1997 r.
M.P. 1997 nr 60 poz. 585 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 60 poz. 584 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 60 poz. 583 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 60 poz. 582 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 60 poz. 581 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 60 poz. 580 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 60 poz. 579 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 60 poz. 578 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 60 poz. 577 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 60 poz. 576 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 60 poz. 575 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 59 poz. 574 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 września 1997 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania rejonowych urzędów pracy.
M.P. 1997 nr 59 poz. 573 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 września 1997 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
M.P. 1997 nr 59 poz. 572 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 1997 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez INTERSERVIS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w roku 1997 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1997.
M.P. 1997 nr 59 poz. 571 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 17 lipca 1997 r. w sprawie określenia placówek odpowiedzialnych za przeprowadzenie analiz antydopingowych oraz trybu, sposobu i zasad odpłatności za kontrolne badania antydopingowe.
M.P. 1997 nr 59 poz. 570 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 28 sierpnia 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad ewidencji i kontroli źródeł promieniowania jonizującego.
M.P. 1997 nr 59 poz. 569 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 28 sierpnia 1997 r. w sprawie określenia przypadków, w których działalność związana ze źródłami promieniowania jonizującego nie wymaga zezwolenia.
M.P. 1997 nr 59 poz. 568 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 września 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obwodów głosowania na polskich statkach morskich utworzonych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 września 1997 r.
M.P. 1997 nr 59 poz. 567 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 2 września 1997 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania płynów lub gazów w razie ich skrzyżowania się lub zbliżenia.
M.P. 1997 nr 59 poz. 566 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 59 poz. 565 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1997 nr 59 poz. 564 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 1997 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 58 poz. 563 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. o sprostowaniu błędów.
M.P. 1997 nr 58 poz. 562 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 1997 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania właściwym okręgowym komisjom wyborczym wyników i protokołów głosowania z obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 września 1997 r.
M.P. 1997 nr 58 poz. 561 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 1997 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej właściwej dla okręgu wyborczego nr 1 w Warszawie wyników i protokołów głosowania z obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 września 1997 r.
M.P. 1997 nr 58 poz. 560 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w zakładach poprawczych schroniskach dla nieletnich i rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
M.P. 1997 nr 58 poz. 559 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, warunków i trybu dokonywania wpisów w Rejestrze oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do tego Rejestru.
M.P. 1997 nr 58 poz. 558 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 1997 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1997 nr 57 poz. 557 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 3 września 1997 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 1997 r.
M.P. 1997 nr 57 poz. 556 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 1997 r. w sprawie wytycznych dotyczących zadań i trybu pracy okręgowych komisji wyborczych przed dniem i w dniu wyborów do Sejmu i Senatu, zarządzonych na dzień 21 września 1997 r.
M.P. 1997 nr 57 poz. 555 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 sierpnia 1997 r. w sprawie obwodów głosowania na polskich statkach morskich, utworzonych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 września 1997 r.
M.P. 1997 nr 57 poz. 554 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1997 nr 57 poz. 553 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 57 poz. 552 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
M.P. 1997 nr 57 poz. 551 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora.
M.P. 1997 nr 57 poz. 550 uznany za uchylony Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie przekazania budynku "PAST-y" Fundacji Pomocy na Rzecz Żołnierzy Armii Krajowej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego, ps. "Niedźwiadek".
M.P. 1997 nr 56 poz. 549 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 1997 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126 p lub FSO 1500 - na IV kwartał 1997 r.
M.P. 1997 nr 56 poz. 548 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1997 nr 56 poz. 547 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1997 nr 56 poz. 546 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1997 nr 56 poz. 545 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1997 nr 56 poz. 544 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1997 nr 56 poz. 543 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1997 nr 56 poz. 542 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1997 nr 56 poz. 541 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1997 nr 56 poz. 540 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1997 nr 56 poz. 539 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1997 nr 56 poz. 538 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1997 nr 56 poz. 537 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1997 nr 56 poz. 536 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1997 nr 56 poz. 535 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1997 nr 56 poz. 534 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1997 nr 56 poz. 533 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1997 nr 56 poz. 532 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1997 nr 56 poz. 531 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1997 nr 56 poz. 530 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1997 nr 56 poz. 529 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 56 poz. 528 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 1997 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1997 nr 56 poz. 527 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1997 nr 56 poz. 526 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 56 poz. 525 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 1997 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 1996 r.
M.P. 1997 nr 56 poz. 524 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 1997 r. w sprawie sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 1996 r. i sprawozdania z realizacji polityki pieniężnej w 1996 r. oraz w sprawie bilansu płatniczego Rzeczypospolitej Polskiej w 1996 r.
M.P. 1997 nr 56 poz. 523 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 1997 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 1996 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rządu.
M.P. 1997 nr 55 poz. 522 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie edukacji w 1997 r.
M.P. 1997 nr 55 poz. 521 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 lipca 1997 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie popytu na pracę.
M.P. 1997 nr 55 poz. 520 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 55 poz. 519 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 1997 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1997 nr 54 poz. 518 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie obecności przedstawicieli prasy, radia, telewizji i filmu w lokalach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 września 1997 r.
M.P. 1997 nr 54 poz. 517 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie zasad sporządzania i trybu przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 września 1997 r.
M.P. 1997 nr 54 poz. 516 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 sierpnia 1997 r. w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy dla emerytów i rencistów kolejowych.
M.P. 1997 nr 54 poz. 515 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1997 nr 54 poz. 514 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1997 nr 54 poz. 513 uchylony Zarządzenie nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1997 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do Spraw Nowych Ruchów Religijnych.
M.P. 1997 nr 54 poz. 512 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 1997 r. w sprawie edukacji kulturalnej, dziedzictwa kulturowego w regionie oraz promocji i rozwoju uzdolnień młodego pokolenia Polaków.
M.P. 1997 nr 53 poz. 511 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w IV kwartale 1997 r.
M.P. 1997 nr 53 poz. 510 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie kwot najniższej emerytury i renty, dodatków do emerytury i renty oraz kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
M.P. 1997 nr 53 poz. 509 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 sierpnia 1997 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 1997 r.
M.P. 1997 nr 53 poz. 508 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 sierpnia 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 1997 r.
M.P. 1997 nr 53 poz. 507 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 sierpnia 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 1997 r.
M.P. 1997 nr 53 poz. 506 uznany za uchylony Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 7 sierpnia 1997 r. w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa oraz członków ich rodzin na koszt Urzędu Ochrony Państwa państwowymi środkami komunikacji oraz w sprawie wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przejazdu.
M.P. 1997 nr 53 poz. 505 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Skrabu Państwa z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie wysokości oprocentowania, szczegółowych kryteriów niestosowania oprocentowania przy rozkładaniu na raty należności z tytułu zbycia mienia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz określenia innych niż pieniądz rodzajów mierników wartości.
M.P. 1997 nr 53 poz. 504 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 1997 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1997 nr 53 poz. 503 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1997 nr 53 poz. 502 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 53 poz. 501 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 1997 r. w sprawie interwencyjnego skupu zbóż ze zbiorów 1997 r.
M.P. 1997 nr 52 poz. 500 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie wysokości kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie.
M.P. 1997 nr 52 poz. 499 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych, wraz z określeniem nazw nadawanych stopni naukowych.
M.P. 1997 nr 52 poz. 498 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 sierpnia 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 1997 r.
M.P. 1997 nr 52 poz. 497 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w drugim kwartale 1997 r.
M.P. 1997 nr 52 poz. 496 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 sierpnia 1997 r. w sprawie zasad sporządzania i trybu przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 września 1997 r.
M.P. 1997 nr 52 poz. 495 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 1997 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1997 nr 52 poz. 494 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1997 nr 52 poz. 493 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach medycznych, rozmiaru zniżek oraz szczegółowych zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
M.P. 1997 nr 52 poz. 492 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół medycznych, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
M.P. 1997 nr 52 poz. 491 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 sierpnia 1997 r. w sprawie utworzenia za granicą obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 września 1997 r.
M.P. 1997 nr 52 poz. 490 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie organizacji oraz zasad przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych.
M.P. 1997 nr 52 poz. 489 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obowiązków statystycznych w zakresie oświaty, szkolnictwa wyższego i archiwów państwowych.
M.P. 1997 nr 52 poz. 488 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 52 poz. 487 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 51 poz. 486 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1997 nr 51 poz. 485 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1997 nr 51 poz. 484 akt jednorazowy Uchwała Prezydium Sejmu z dnia 28 lipca 1997 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji poselskiej i trybu postępowania oraz warunków wydania jej duplikatu w razie zniszczenia lub zgubienia.
M.P. 1997 nr 50 poz. 483 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 sierpnia 1997 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 1997 nr 50 poz. 482 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie wzoru sprawozdania finansowego komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1997 nr 50 poz. 481 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 września 1997 r.
M.P. 1997 nr 50 poz. 480 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie rozwiązania wojewódzkich i obwodowych komisji do spraw referendum, powołanych do przeprowadzenia referendum konstytucyjnego zarządzonego na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 50 poz. 479 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz określenia zasad stosowania cen w obrocie niektórymi testami diagnostycznymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy.
M.P. 1997 nr 50 poz. 478 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz określenia zasad stosowania cen w obrocie importowanymi lekami gotowymi, surowicami i szczepionkami.
M.P. 1997 nr 50 poz. 477 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 1997 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu.
M.P. 1997 nr 50 poz. 476 uznany za uchylony Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. w sprawie opracowania rządowego programu zapobiegania i eliminowania zjawiska wykorzystywania seksualnego nieletnich.
M.P. 1997 nr 50 poz. 475 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. - Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.
M.P. 1997 nr 50 poz. 474 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. w sprawie zaproszenia Polski do rozmów o członkostwie w Sojuszu Północnoatlantyckim.
M.P. 1997 nr 49 poz. 473 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 1997 r. w sprawie określenia wzorów legitymacji pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej oraz ustalenia zasad ich wydawania i wymiany.
M.P. 1997 nr 49 poz. 472 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1997 nr 49 poz. 471 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1997 nr 49 poz. 470 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 48 poz. 469 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie zasad, trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 września 1997 r.
M.P. 1997 nr 48 poz. 468 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie zasad, trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1997 nr 48 poz. 467 obowiązujący Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 21 lipca 1997 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.
M.P. 1997 nr 48 poz. 466 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Łódzkie Sp. z o.o. w roku 1997 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1997.
M.P. 1997 nr 48 poz. 465 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa.
M.P. 1997 nr 48 poz. 464 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa.
M.P. 1997 nr 48 poz. 463 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 1997 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Tadeusza Kowalczyka.
M.P. 1997 nr 48 poz. 462 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany przepisów o obywatelstwie polskim.
M.P. 1997 nr 47 poz. 461 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lipca 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dwukrotnego ogłoszenia strefy niebezpiecznej dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1997 nr 47 poz. 460 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lipca 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stref zamkniętych i stref niebezpiecznych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1997 nr 47 poz. 459 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 1997 r. w sprawie wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy oraz szczegółowych zasad wypłacania nauczycielom dodatku z tytułu pracy w tych warunkach.
M.P. 1997 nr 47 poz. 458 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 47 poz. 457 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1997 nr 47 poz. 456 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Ministrów.
M.P. 1997 nr 46 poz. 455 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania, protokołów z wyborów i urzędowych zestawień oraz wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych, stosowanych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 września 1997 r.
M.P. 1997 nr 46 poz. 454 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu wyborców dla wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przez kapitanów polskich statków morskich.
M.P. 1997 nr 46 poz. 453 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu wyborców dla wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przez konsulów Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1997 nr 46 poz. 452 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 21 lipca 1997 r. w sprawie zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów antydopingowych.
M.P. 1997 nr 46 poz. 451 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 23 lipca 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1997 r.
M.P. 1997 nr 46 poz. 450 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku akcyzowego od paliw lotniczych.
M.P. 1997 nr 46 poz. 449 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 1997 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.
M.P. 1997 nr 46 poz. 448 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 46 poz. 447 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1997 nr 45 poz. 446 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Komisji Kwalifikacyjnej do Służby Cywilnej z dnia 16 lipca 1997 r. w sprawie ustalenia zakresów postępowania kwalifikacyjnego do kategorii urzędniczych.
M.P. 1997 nr 45 poz. 445 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 15 lipca 1997 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz zasad i trybu ich uzyskiwania.
M.P. 1997 nr 45 poz. 444 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 11 lipca 1997 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1998 r.
M.P. 1997 nr 45 poz. 443 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 czerwca 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazów towarów i technologii objętych szczególną kontrolą obrotu z zagranicą.
M.P. 1997 nr 45 poz. 442 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 1997 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1997 nr 44 poz. 441 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 1997 r.
M.P. 1997 nr 44 poz. 440 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w II kwartale 1997 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.
M.P. 1997 nr 44 poz. 439 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w II kwartale 1997 r.
M.P. 1997 nr 44 poz. 438 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 1997 r.
M.P. 1997 nr 44 poz. 437 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w drugim kwartale 1997 r.
M.P. 1997 nr 44 poz. 436 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 1997 r.
M.P. 1997 nr 44 poz. 435 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 1997 r.
M.P. 1997 nr 44 poz. 434 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 lipca 1997 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji okręgowych list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 września 1997 r.
M.P. 1997 nr 44 poz. 433 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 lipca 1997 r. zmieniająca uchwałę w sprawie spisu wyborców dla wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1997 nr 44 poz. 432 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 20 czerwca 1997 r. w sprawie zatwierdzenia listy zabronionych środków farmakologicznych i metod uznanych za dopingowe.
M.P. 1997 nr 44 poz. 431 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 1997 r. w sprawie zaniechania ustalenia i poboru podatku od towarów i usług.
M.P. 1997 nr 44 poz. 430 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 1997 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1997 nr 44 poz. 429 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1997 nr 43 poz. 428 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 1997 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie bazy noclegowej turystyki.
M.P. 1997 nr 43 poz. 427 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lipca 1997 r. w sprawie sposobu postępowania z wiadomościami stanowiącymi tajemnicę państwową zawartymi w oświadczeniach składanych przez kandydatów na posłów i senatorów Państwowej Komisji Wyborczej za pośrednictwem okręgowych komisji wyborczych.
M.P. 1997 nr 43 poz. 426 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 1997 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania z projektami dotyczącymi usuwania skutków powodzi, wniesionymi do Sejmu przez Radę Ministrów w dniu 15 lipca 1997 r.
M.P. 1997 nr 42 poz. 425 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1997 nr 42 poz. 424 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 1997 nr 42 poz. 423 uznany za uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 1997 r. w sprawie opuszczenia flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1997 nr 41 poz. 422 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa, skierowanym do akademii lub innych szkół (kursów) za granicą.
M.P. 1997 nr 41 poz. 421 akt jednorazowy Uchwała nr 58 Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1997 r. w sprawie ogłoszenia żałoby narodowej.
M.P. 1997 nr 41 poz. 420 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 1997 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1997 nr 41 poz. 419 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 41 poz. 418 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1997 nr 40 poz. 417 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 1997 r. o wszczęciu postępowania w celu ochrony rynku krajowego przed importem rowerów z Chin i Tajwanu zagrażającym ineteresom gospodarczym krajowych producentów.
M.P. 1997 nr 40 poz. 416 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 lipca 1997 r. w sprawie określenia wzorów potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów i protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów oraz potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na senatora lub kandydatów na senatorów i protokołu rejestracji kandydata na senatora lub kandydatów na senatorów, stosowanych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1997 nr 40 poz. 415 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 lipca 1997 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1997 nr 40 poz. 414 uchylony Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1997 r. w sprawie trybu przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję.
M.P. 1997 nr 40 poz. 413 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 1 lipca 1997 r. w sprawie trybu i warunków przeprowadzania przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych, łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.
M.P. 1997 nr 40 poz. 412 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 czerwca 1997 r. w sprawie wykazu państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny.
M.P. 1997 nr 40 poz. 411 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 czerwca 1997 r. w sprawie zadań nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach artystycznych.
M.P. 1997 nr 40 poz. 410 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie powierzenia Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej INVEST-PARK Sp. z o.o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności podmiotów gospodarczych na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.
M.P. 1997 nr 40 poz. 409 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez podmioty gospodarcze na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
M.P. 1997 nr 40 poz. 408 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie powierzenia Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielenia zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności podmiotów gospodarczych na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.
M.P. 1997 nr 40 poz. 407 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez podmioty gospodarcze na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
M.P. 1997 nr 40 poz. 406 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie powierzenia Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności podmiotów gospodarczych na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.
M.P. 1997 nr 40 poz. 405 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez podmioty gospodarcze, na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
M.P. 1997 nr 40 poz. 404 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 1997 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów zagranicznych osób fizycznych i prawnych, mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą.
M.P. 1997 nr 40 poz. 403 Apel Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 1997 r.
M.P. 1997 nr 39 poz. 402 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 39 poz. 401 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 1996 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1997 nr 39 poz. 400 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 39 poz. 399 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 39 poz. 398 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1997 nr 39 poz. 397 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 1997 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1997 nr 39 poz. 396 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 1997 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1997 nr 39 poz. 395 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 39 poz. 394 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1997 nr 39 poz. 393 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1997 nr 39 poz. 392 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 39 poz. 391 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 39 poz. 390 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1997 nr 39 poz. 389 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1997 nr 39 poz. 388 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 39 poz. 387 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 39 poz. 386 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 1997 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 39 poz. 385 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 39 poz. 384 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 39 poz. 383 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 38 poz. 382 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia wzoru wykazu podpisów wyborców popierających kandydata na senatora lub kandydatów na senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 września 1997 r.
M.P. 1997 nr 38 poz. 381 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia wzoru wykazu podpisów wyborców popierających okręgową listę kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 września 1997 r.
M.P. 1997 nr 38 poz. 380 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 maja 1997 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej i wzoru zaświadczenia o ograniczonym prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.
M.P. 1997 nr 38 poz. 379 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 czerwca 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.
M.P. 1997 nr 38 poz. 378 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 1997 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1997 nr 38 poz. 377 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1997 nr 38 poz. 376 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 38 poz. 375 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 1997 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1997 nr 38 poz. 374 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 1997 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1997 nr 38 poz. 373 uznany za uchylony Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki.
M.P. 1997 nr 38 poz. 372 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 1997 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności.
M.P. 1997 nr 38 poz. 371 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie upamiętnienia 75 rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Rzeczypospolitej.
M.P. 1997 nr 38 poz. 370 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 1997 r. w sprawie powołania Polsko-Litewskiego Zgromadzenia Poselskiego.
M.P. 1997 nr 37 poz. 369 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 18 czerwca 1997 r. w sprawie wysokości normatywów miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w II półroczu 1997 r.
M.P. 1997 nr 37 poz. 368 uznany za uchylony Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie uposażenia oraz innych należności pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju.
M.P. 1997 nr 37 poz. 367 obowiązujący Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie ceremoniału składania ślubowania w Urzędzie Ochrony Państwa.
M.P. 1997 nr 37 poz. 366 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1997 nr 37 poz. 365 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 czerwca 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów do celów służbowych.
M.P. 1997 nr 37 poz. 364 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 1997 r. w sprawie świadectw służby i opinii o służbie funkcjonariuszy Służby Więziennej.
M.P. 1997 nr 37 poz. 363 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach artystycznych, oraz szczegółowych zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć.
M.P. 1997 nr 37 poz. 362 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół artystycznych, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
M.P. 1997 nr 37 poz. 361 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 1997 nr 37 poz. 360 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 37 poz. 359 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 36 poz. 358 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie przekroczenia przez wskaźnik cen skupu zbóż wskaźnika cen detalicznych artykułów żywnościowych w maju 1997 r.
M.P. 1997 nr 36 poz. 357 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie wskaźnika cen detalicznych artykułów żywnościowych w maju 1997 r.
M.P. 1997 nr 36 poz. 356 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie wskaźnika cen skupu zbóż w maju 1997 r.
M.P. 1997 nr 36 poz. 355 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 1997 r.
M.P. 1997 nr 36 poz. 354 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 czerwca 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw w maju 1997 r.
M.P. 1997 nr 36 poz. 353 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 czerwca 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 1997 r.
M.P. 1997 nr 36 poz. 352 obowiązujący Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 8 kwietnia 1997 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.
M.P. 1997 nr 36 poz. 351 uchylony Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 4 lutego 1997 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa na typowych stanowiskach służbowych oraz jego wzrostu z tytułu wysługi lat.
M.P. 1997 nr 36 poz. 350 obowiązujący Zarządzenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 4 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 1997 r.
M.P. 1997 nr 36 poz. 349 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 czerwca 1997 r. w sprawie określenia zasad działania wojewodów w zakresie współpracy transgranicznej i międzynarodowej współpracy międzyregionalnej.
M.P. 1997 nr 36 poz. 348 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 czerwca 1997 r. w sprawie liczby uczniów, na których przysługuje etat nauczyciela-bibliotekarza.
M.P. 1997 nr 36 poz. 347 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
M.P. 1997 nr 36 poz. 346 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
M.P. 1997 nr 36 poz. 345 uchylony Zarządzenie nr 47 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do Spraw Rewaloryzacji Miast Historycznych.
M.P. 1997 nr 36 poz. 344 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1997 nr 36 poz. 343 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1997 nr 36 poz. 342 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 1997 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1997 nr 36 poz. 341 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 1997 r. w sprawie stanu zdrowia Narodu Polskiego.
M.P. 1997 nr 36 poz. 340 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 1997 r. w sprawie Obronców Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku, rozstrzelanych w dniu 5 października 1939 r. w Gdańsku.
M.P. 1997 nr 35 poz. 339 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 czerwca 1997 r. w sprawie kwot najniższej emerytury i renty, dodatków do emerytury i renty oraz kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
M.P. 1997 nr 35 poz. 338 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 maja 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie legitymacji służbowej żołnierza Biura Ochrony Rządu.
M.P. 1997 nr 35 poz. 337 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 1997 r. w sprawie tabel stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników zatrudnionych w wojewódzkich i rejonowych komendach Policji oraz w komisariatach Policji.
M.P. 1997 nr 35 poz. 336 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych detalicznych energii cieplnej dostarczanej do mieszkań na cele bytowe.
M.P. 1997 nr 35 poz. 335 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 1997 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku akcyzowego od paliw silnikowych z zawartością alkoholu etylowego.
M.P. 1997 nr 35 poz. 334 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 34 poz. 333 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 4 czerwca 1997 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 1997 r.
M.P. 1997 nr 34 poz. 332 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 czerwca 1997 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
M.P. 1997 nr 34 poz. 331 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 1997 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 - na III kwartał 1997 r.
M.P. 1997 nr 34 poz. 330 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 8 maja 1997 r. w sprawie powołania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
M.P. 1997 nr 34 poz. 329 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 czerwca 1997 r. w sprawie zasad przewozu w wagonach nie należących do przewoźnika kolejowego i włączania ich do taboru kolejowego.
M.P. 1997 nr 34 poz. 328 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 czerwca 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.
M.P. 1997 nr 34 poz. 327 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 maja 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
M.P. 1997 nr 34 poz. 326 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 8 maja 1997 r. w sprawie zasad korzystania z częstotliwości radiowych przez straże gminne (miejskie).
M.P. 1997 nr 34 poz. 325 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 34 poz. 324 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 1997 r. w sprawie polskiej polityki handlu zagranicznego.
M.P. 1997 nr 34 poz. 323 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 1997 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1997 nr 34 poz. 322 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 1997 r. w sprawie "Narodowej Strategii Integracji".
M.P. 1997 nr 33 poz. 321 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 maja 1997 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 1997 r.
M.P. 1997 nr 33 poz. 320 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 maja 1997 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji do spraw referendum dotyczących zasad postępowania przy dopisywaniu obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 33 poz. 319 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 maja 1997 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni.
M.P. 1997 nr 33 poz. 318 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 kwietnia 1997 r. w sprawie określenia jednostek organizacyjnych, które mogą dokonywać przywozu z zagranicy oraz wywozu za granicę środków odurzających i psychotropowych.
M.P. 1997 nr 33 poz. 317 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 1997 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.
M.P. 1997 nr 33 poz. 316 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 1997 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1997 nr 33 poz. 315 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 1997 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów.
M.P. 1997 nr 33 poz. 314 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 33 poz. 313 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 1997 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1997 nr 32 poz. 312 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie wysokości kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie.
M.P. 1997 nr 32 poz. 311 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w II kwartale 1997 r.
M.P. 1997 nr 32 poz. 310 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.
M.P. 1997 nr 32 poz. 309 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 32 poz. 308 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1997 nr 32 poz. 307 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 31 poz. 306 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 maja 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 1997 r.
M.P. 1997 nr 31 poz. 305 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 maja 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 1997 r.
M.P. 1997 nr 31 poz. 304 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 1997 r.
M.P. 1997 nr 31 poz. 303 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 1997 r. w sprawie wskaźnika cen detalicznych artykułów żywnościowych w kwietniu 1997 r.
M.P. 1997 nr 31 poz. 302 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 1997 r. w sprawie wskaźnika cen skupu zbóż w kwietniu 1997 r.
M.P. 1997 nr 31 poz. 301 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 1997 r.
M.P. 1997 nr 31 poz. 300 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 1997 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na V Międzynarodowych Targach Sprzętu Rehabilitacyjnego INTEGRA '97 w roku 1997 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1997.
M.P. 1997 nr 31 poz. 299 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obwodów głosowania na polskich statkach morskich, utworzonych dla przeprowadzenia referendum konstytucyjnego w dniu 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 31 poz. 298 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 maja 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obwodów głosowania na polskich statkach morskich, utworzonych dla przeprowadzenia referendum konstytucyjnego w dniu 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 31 poz. 297 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia członków komisji weryfikacyjnych.
M.P. 1997 nr 31 poz. 296 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 maja 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia za granicą obwodów głosowania w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 31 poz. 295 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 maja 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia za granicą obwodów głosowania w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 31 poz. 294 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 13 maja 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1997 r.
M.P. 1997 nr 30 poz. 293 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 1997 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w pierwszym kwartale 1997 r.
M.P. 1997 nr 30 poz. 292 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 maja 1997 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 1997 nr 30 poz. 291 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 maja 1997 r. w sprawie terminu przechowywania oraz sposobu przekazywania do archiwów państwowych dokumentów z referendum konstytucyjnego przeprowadzonego w dniu 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 30 poz. 290 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 maja 1997 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przekazywania właściwym wojewódzkim komisjom do spraw referendum wyników i protokołów głosowania z obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 30 poz. 289 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 maja 1997 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przekazywania Wojewódzkiej Komisji do Spraw Referendum w Warszawie wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów głosowania utworzonych za granicą w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 30 poz. 288 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 maja 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia za granicą obwodów głosowania w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 30 poz. 287 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obwodów głosowania na polskich statkach morskich, utworzonych dla przeprowadzenia referendum konstytucyjnego w dniu 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 30 poz. 286 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie powierzenia "Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej" S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej i wykonywania bieżącej kontroli działalności podmiotów gospodarczych na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.
M.P. 1997 nr 30 poz. 285 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie powierzenia "Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej" S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej i wykonywania bieżącej kontroli działalności podmiotów gospodarczych na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.
M.P. 1997 nr 30 poz. 284 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 1997 r. w sprawie zadań nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole.
M.P. 1997 nr 30 poz. 283 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 1997 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu.
M.P. 1997 nr 30 poz. 282 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 1997 r. w sprawie Jubileuszu 600-lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego.
M.P. 1997 nr 29 poz. 281 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 maja 1997 r. w sprawie obecności przedstawicieli prasy, radia, telewizji i filmu w lokalach obwodowych komisji do spraw referendum w dniu głosowania w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 29 poz. 280 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 maja 1997 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania właściwym wojewódzkim komisjom do spraw referendum wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 29 poz. 279 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 maja 1997 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Wojewódzkiej Komisji do Spraw Referendum w Warszawie wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów głosowania utworzonych za granicą w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 29 poz. 278 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 28 kwietnia 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu i terminów dostarczania przez podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie informacji dotyczących jego działalności i sytuacji finansowej.
M.P. 1997 nr 29 poz. 277 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 kwietnia 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędom celnym.
M.P. 1997 nr 29 poz. 276 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 kwietnia 1997 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i masy (wagi) monety nominalnej wartości 10 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.
M.P. 1997 nr 29 poz. 275 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie obwodów głosowania na polskich statkach morskich, utworzonych dla przeprowadzenia referendum konstytucyjnego w dniu 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 29 poz. 274 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 maja 1997 r. w sprawie obwodu głosowania za granicą utworzonego dodatkowo dla przeprowadzenia referendum konstytucyjnego w dniu 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 29 poz. 273 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 maja 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia za granicą obwodów głosowania w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 29 poz. 272 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 maja 1997 r. w sprawie obwodu głosowania za granicą utworzonego dodatkowo dla przeprowadzenia referendum konstytucyjnego w dniu 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 29 poz. 271 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1997 nr 29 poz. 270 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1997 nr 29 poz. 269 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1997 nr 29 poz. 268 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 1997 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1997 nr 29 poz. 267 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 1997 nr 29 poz. 266 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Stanisława Czajczyńskiego.
M.P. 1997 nr 28 poz. 265 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.
M.P. 1997 nr 28 poz. 264 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 kwietnia 1997 r. w sprawie zasad sporządzania i trybu przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 28 poz. 263 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 kwietnia 1997 r. w sprawie zasad sporządzania i trybu przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referednum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 28 popz. 262 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 1997 r. w sprawie wzoru karty do głosowania w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 28 poz. 261 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły i placówki artystycznej prowadzonej przez Ministra Kultury i Sztuki.
M.P. 1997 nr 28 poz. 260 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, regulaminu działania tej Komisji, wynagrodzenia jej członków, trybu składania egzaminu, zakresu tematów egzaminacyjnych oraz wysokości opłat egzaminacyjnych.
M.P. 1997 nr 28 poz. 259 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 maja 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko kuratora oświaty i trybu pracy komisji konkursowej.
M.P. 1997 nr 28 poz. 258 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1997 nr 27 poz. 257 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 1997 r. w sprawie zasad, trybu i terminu powoływania obwodowych komisji do spraw referendum w obwodach głosowania utworzonych za granicą do przeprowadzenia referendum konstytucyjnego.
M.P. 1997 nr 27 poz. 256 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 1997 r. w sprawie zasad, trybu i terminu powoływania obwodowych komisji do spraw referendum w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich do przeprowadzenia referendum konstytucyjnego.
M.P. 1997 nr 27 poz. 255 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 kwietnia 1997 r. w sprawie sposobu wystawiania recept.
M.P. 1997 nr 27 poz. 254 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 24 kwietnia 1997 r. w sprawie obwodów głosowania za granicą utworzonych dla przeprowadzenia referendum konstytucyjnego w dniu 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 27 poz. 253 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie dwukrotnego ogłoszenia strefy niebezpiecznej dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1997 nr 27 poz. 252 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1997 nr 27 poz. 251 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 1997 r. o nadaniu orderu i odznaczeń.
M.P. 1997 nr 27 poz. 250 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 1997 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jana Komornickiego.
M.P. 1997 nr 26 poz. 249 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie przewozu przesyłek towarowych koleją na bocznice i z bocznic.
M.P. 1997 nr 26 poz. 248 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania nagród specjalnych za wybitne osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej.
M.P. 1997 nr 26 poz. 247 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 1997 r. w sprawie określenia szkół, stanowisk oraz warunków, na jakich nauczyciel może być obowiązany do realizowania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych także w porze nocnej.
M.P. 1997 nr 26 poz. 246 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu pobierania, uiszczania i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty.
M.P. 1997 nr 26 poz. 245 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1997 nr 26 poz. 244 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Ministrów.
M.P. 1997 nr 26 poz. 243 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 1997 r. w sprawie wyboru członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 1997 nr 25 poz. 242 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 marca 1997 r. w sprawie badań statystycznych dotyczących ochrony środowiska, gospodarki wodnej i geologii.
M.P. 1997 nr 25 poz. 142 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 25 poz. 240 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 1997 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1997 nr 25 poz. 239 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 24 poz. 238 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji do spraw referendum, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia referendum konstytucyjnego zarządzonego na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 24 poz. 237 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie wytycznych dla wojewódzkich komisji do spraw referendum, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia referendum konstytucyjnego zarządzonego na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 24 poz. 236 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie wzorów zaświadczenia dla mężów zaufania delegowanych do komisji przeprowadzających referendum konstytucyjne w dniu 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 24 poz. 235 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie wzorów protokołów stosowanych przez komisje obwodowe i wojewódzkie w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 24 poz. 234 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w referendum konstytucyjnym przez kapitanów polskich statków morskich.
M.P. 1997 nr 24 poz. 233 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w referendum konstytucyjnym przez konsulów Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1997 nr 24 poz. 232 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 23 poz. 231