Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1925 nr 133 poz. 952 wygaśnięcie aktu Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1925 r. w sprawie uchwały Konferencji Ambasadorów z dnia 5 września 1924 r., dotyczącej Protokółu, podpisanego w Krakowie dnia 6 maja 1924 r. w związku z ustaleniem granicy polsko-czeskosłowackiej w okręgu Jaworzyny.
Dz.U. 1925 nr 133 poz. 951 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 29 grudnia 1925 r. w sprawie odwołania spisu ludności w górnośląskiej części województwa śląskiego, w ziemi wileńskiej z wyjątkiem powiatu brasławskiego oraz na przyłączonej do Rzeczypospolitej Polskiej części b. pasa neutralnego polsko-litewskiego.
Dz.U. 1925 nr 133 poz. 950 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 27 listopada 1925 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Robót Publicznych, Kolei i Skarbu w sprawie sprostowania rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 29 lipca 1925 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Robót Publicznych, Kolei i Skarbu o spisie robót, wzbronionych młodocianym i kobietom.
Dz.U. 1925 nr 133 poz. 949 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 1925 r. w celu wykonania ustawy z dnia 17 lipca 1924 r. w sprawie opłat za paszporty na wyjazd zagranicę.
Dz.U. 1925 nr 133 poz. 948 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1925 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie baranowickim w okręgu sądu okręgowego w Nowogródku.
Dz.U. 1925 nr 133 poz. 947 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1925 r. o zmianie granic okręgów sądów powiatowych w Medenicach i Drohobyczu, w okręgach sądów okręgowych w Stryju i Samborze.
Dz.U. 1925 nr 132 poz. 946 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 grudnia 1925 r. o oczyszczaniu i magazynowaniu spirytusu.
Dz.U. 1925 nr 131 poz. 945 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 grudnia 1925 r. o zmianie opłat za czasopisma i dodatki do czasopism w obrocie wewnętrznym.
Dz.U. 1925 nr 131 poz. 944 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 grudnia 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o ustaleniu kosztów własnych spirytusu oczyszczonego, opłaty skarbowej od spirytusu, wyprodukowanego wewnątrz Państwa tudzież przywożonego z zagranicy oraz z obszarów, na które ustawa o monopolu spirytusowym się nie rozciąga, cen sprzedażnych spirytusu i wódek monopolowych oraz dodatkowego opodatkowania zapasów.
Dz.U. 1925 nr 131 poz. 943 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 grudnia 1925 r. o wprowadzeniu nowego wzoru formularza przywozowej deklaracji celnej.
Dz.U. 1925 nr 131 poz. 942 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 1925 r. w sprawie zmiany granic niektórych gmin w powiecie sarneńskim w województwie poleskiem.
Dz.U. 1925 nr 131 poz. 941 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 1925 r. o zmianie granic gmin wiejskich Krześlin i Tarków w powiecie siedleckim w województwie lubelskiem.
Dz.U. 1925 nr 131 poz. 940 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 1925 r. o zmianie granic gmin wiejskich Lubień i Chodecz w powiecie włocławskim w województwie warszawskiem.
Dz.U. 1925 nr 131 poz. 939 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zmiany §§ 1, 2 i 3 rozporządzenia II Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 1924 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w celu wykonania ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych oraz zmiany § 5 rozporządzenia III Ministra Skarbu, celem wykonania ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 roku o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.
Dz.U. 1925 nr 131 poz. 938 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 10 grudnia 1925 r. w sprawie kwalifikacyj zawodowych duchownych rzymsko-katolickich do nauczania religji w szkołach średnich ogólnokształcących i seminarjach nauczycielskich państwowych i prywatnych.
Dz.U. 1925 nr 130 poz. 937 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 grudnia 1925 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem.
Dz.U. 1925 nr 129 poz. 936 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 21 grudnia 1925 r. w sprawie utworzenia powiatowych urzędów ziemskich w Kostopolu i w Zdołbunowie.
Dz.U. 1925 nr 129 poz. 935 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 18 grudnia 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie uzupełnienia § 30 rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 27 lutego 1924 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów.
Dz.U. 1925 nr 129 poz. 934 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 1925 r. o zmianie granic gmin wiejskich święciańskiej, michałowskiej i zabłociskiej w powiecie święciańskim ziemi wileńskiej.
Dz.U. 1925 nr 129 poz. 933 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 1925 r. o zmianie granic niektórych gmin wiejskich w powiecie kossowskim w województwie poleskiem.
Dz.U. 1925 nr 129 poz. 932 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 1925 r. o zmianie granic niektórych gmin wiejskich w powiecie drohiczyńskim w województwie poleskiem.
Dz.U. 1925 nr 129 poz. 931 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 1925 r. w sprawie utworzenia izby lekarskiej wileńsko-nowogródzkiej.
Dz.U. 1925 nr 129 poz. 930 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 1925 r. o utworzeniu samoistnej gminy wiejskiej "Konopnica" w powiecie zborowskim w województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1925 nr 129 poz. 929 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 1925 r. o wyłączeniu wsi Ostrówek (włościański) z gminy wiejskiej Repki w powiecie sokołowskim, w województwie lubelskiem i wcieleniu jej do gminy wiejskiej Wyrozęby w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1925 nr 129 poz. 928 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 1925 r. o rozwiązaniu gmin wiejskich: olkowickiej i rzeczkowskiej, oraz zmianie granic gmin wiejskich: dołhinowskiej, ilskiej, kurzenieckiej, kościeniewickiej i krzywickiej w powiecie wilejskim.
Dz.U. 1925 nr 129 poz. 927 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 grudnia 1925 r. o ustaleniu rabatu handlowego dla sprzedawców wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1925 nr 129 poz. 926 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 grudnia 1925 r. dotyczące zmian w rozporządzeniu z dnia 25 sierpnia 1924 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r. o opodatkowaniu piwa.
Dz.U. 1925 nr 129 poz. 925 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 grudnia 1925 r. o ustanowieniu cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1925 nr 129 poz. 924 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 grudnia 1925 r. o przywozie tytoniu z zagranicy.
Dz.U. 1925 nr 129 poz. 923 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 grudnia 1925 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej, w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 maja 1925 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej, w sprawie ogólnej taryfy opłat konsularnych.
Dz.U. 1925 nr 129 poz. 922 uchylony Ustawa z dnia 22 grudnia 1925 r. w przedmiocie zmiany niektórych przepisów statutu wydawnictwa "Monitor Polski", obowiązującego na zasadzie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 czerwca 1924 r.
Dz.U. 1925 nr 129 poz. 921 Ustawa z dnia 22 grudnia 1925 r. w przedmiocie zmiany niektórych przepisów statutu Polskiej Agencji Telegraficznej, obowiązującego na zasadzie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 czerwca 1924 r.
Dz.U. 1925 nr 129 poz. 920 Ustawa z dnia 22 grudnia 1925 r. zmieniająca niektóre postanowienia ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1925 nr 129 poz. 919 Ustawa z dnia 22 grudnia 1925 r. w sprawie wypuszczenia serji II premjowej pożyczki dolarowej.
Dz.U. 1925 nr 129 poz. 918 Ustawa z dnia 22 grudnia 1925 r. o środkach zapewnienia równowagi budżetowej.
Dz.U. 1925 nr 129 poz. 917 Ustawa z dnia 22 grudnia 1925 r. o prowizorjum budżetowem na czas od 1 stycznia do 31 marca 1926 r.
Dz.U. 1925 nr 129 poz. 916 uchylony Ustawa z dnia 14 grudnia 1925 r. o wyłączności portów polskich dla wychodźtwa.
Dz.U. 1925 nr 129 poz. 915 uchylony Ustawa z dnia 14 grudnia 1925 r. o Głównej Inspekcji Kolejowej.
Dz.U. 1925 nr 129 poz. 914 Ustawa z dnia 10 grudnia 1925 r. o zamianie sprzedaży i darowiźnie niektórych gruntów państwowych.
Dz.U. 1925 nr 128 poz. 913 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 16 grudnia 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianie taryfy osobowej i bagażowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1925 nr 127 poz. 912 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Nowe-Skalmierzyce powiatu ostrowskiego województwa poznańskiego przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 roku, dotyczących gmin miejskich.
Dz.U. 1925 nr 127 poz. 911 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Letnisko Milanówek powiatu błońskiego województwa warszawskiego przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r., dotyczących gmin miejskich.
Dz.U. 1925 nr 127 poz. 910 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie przekazania wojewodom (delegatowi Rządu w Wilnie) i dyrektorom izb skarbowych uprawnień Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Skarbu, wynikających z ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.
Dz.U. 1925 nr 127 poz. 909 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 grudnia 1925 r. w sprawie zmian w rozmieszczeniu ewidencji katastru podatku gruntowego w okręgu izby skarbowej w Krakowie.
Dz.U. 1925 nr 127 poz. 908 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1925 r. o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Lublinie.
Dz.U. 1925 nr 127 poz. 907 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1925 r. o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie.
Dz.U. 1925 nr 127 poz. 906 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1925 r. o wyłączeniu wsi Siennica-Święchy z gminy Dmochy-Glinki w powiecie ostrowskim, a włączeniu do gminy Szepietowo w powiecie Wysokie Mazowieckie.
Dz.U. 1925 nr 127 poz. 905 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1925 r. w sprawie zmiany ustawy Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Dz.U. 1925 nr 127 poz. 904 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1925 r. o uchyleniu ciążącego na Prokuratorji Generalnej obowiązku zastępowania majątków kościelnych.
Dz.U. 1925 nr 126 poz. 903 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 16 grudnia 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o otwarciu tymczasowego ruchu osobowego na będącej w budowie normalnotorowej kolei państwowej Zgierz-Kutno.
Dz.U. 1925 nr 126 poz. 902 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 1925 r. w sprawie sądownictwa doraźnego w okręgach sądów apelacyjnych w Krakowie i we Lwowie.
Dz.U. 1925 nr 126 poz. 901 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1925 r. o sądownictwie doraźnem w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1925 nr 126 poz. 900 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1925 r. w sprawie przyznania funkcjonarjuszom niższym umundurowania za opłatą 25% jego wartości.
Dz.U. 1925 nr 126 poz. 899 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 grudnia 1925 r. o oznakach szeregowych.
Dz.U. 1925 nr 126 poz. 898 Ustawa z dnia 25 listopada 1925 r. dotycząca zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół powszechnych.
Dz.U. 1925 nr 126 poz. 897 Ustawa z dnia 25 listopada 1925 r. o Trybunale Kompetencyjnym.
Dz.U. 1925 nr 125 poz. 896 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 17 grudnia 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o przejazdach ulgowych bezrobotnych pracowników umysłowych.
Dz.U. 1925 nr 125 poz. 895 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 grudnia 1925 r. w sprawie cen detalicznej sprzedaży specjalnych wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1925 nr 125 poz. 894 Oświadczenie rządowe z dnia 25 września 1925 r. o złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1925 nr 125 poz. 893 obowiązujący Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisana w Genewie dnia 30 września 1921 roku (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 13 lutego 1924 r.).
Dz.U. 1925 nr 125 poz. 892 Ustawa z dnia 26 listopada 1925 r. w sprawie uzupełnienia odszkodowania osób, dotkniętych skutkami nieszczęśliwych wypadków przy pracy w b. dzielnicy rosyjskiej lub na wychodźtwie w Rosji.
Dz.U. 1925 nr 125 poz. 891 Ustawa z dnia 25 listopada 1925 r. o popieraniu polskiej żeglugi morskiej.
Dz.U. 1925 nr 124 poz. 890 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 1925 r. o utworzeniu gminy wiejskiej o nazwie "Futor" w powiecie skałackim w województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1925 nr 124 poz. 889 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 18 grudnia 1925 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1925 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1925 nr 124 poz. 888 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1925 r. w sprawie regulowania obrotu walutami zagranicznemi.
Dz.U. 1925 nr 124 poz. 887 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 grudnia 1925 r. w sprawie uzupełnienia kompetencji dyrekcyj ceł.
Dz.U. 1925 nr 124 poz. 886 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 23 listopada 1925 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 28 lipca 1925 r. w sprawie ceł wywozowych.
Dz.U. 1925 nr 124 poz. 885 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1925 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie grodzieńskim w okręgu sądu okręgowego w Grodnie.
Dz.U. 1925 nr 124 poz. 884 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1925 r. o utworzeniu z obszaru dworskiego Swierczyny w powiecie brodnickim w województwie pomorskiem gminy wiejskiej o tej samej nazwie.
Dz.U. 1925 nr 124 poz. 883 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1925 r. o zmianie granic gminy miejskiej Tarnopol.
Dz.U. 1925 nr 124 poz. 882 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1925 r. o przyłączeniu gminy wiejskiej Żydowo w powiecie wrzesińskim w województwie poznańskiem do gminy Borzykowo w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1925 nr 124 poz. 881 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1925 r. o przyłączeniu gminy wiejskiej Olszewko w powiecie bydgoskim w województwie poznańskiem do gminy wiejskiej Glinki w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1925 nr 123 poz. 880 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 9 grudnia 1925 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie maszyn i narzędzi rolniczych.
Dz.U. 1925 nr 123 poz. 879 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 9 grudnia 1925 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1925 nr 123 poz. 878 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 7 grudnia 1925 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1925 nr 123 poz. 877 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 4 grudnia 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o uzupełnieniu taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1925 nr 122 poz. 876 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 28 listopada 1925 r. w sprawie rozszerzenia działalności okręgowego urzędu ubezpieczeń z siedzibą w Warszawie na województwo nowogródzkie.
Dz.U. 1925 nr 122 poz. 875 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1925 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 23 września 1925 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1925 nr 122 poz. 874 Oświadczenie rządowe z dnia 16 listopada 1925 r. w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji Koncyljacyjnej i Arbitrażowej pomiędzy Polską, Estonją, Finlandją i Łotwą, podpisanej w Helsingforsie dnia 17 stycznia 1925 roku.
Dz.U. 1925 nr 122 poz. 873 Konwencja Koncyljacyjna i Arbitrażowa pomiędzy Polską, Estonją, Finlandją i Łotwą, podpisana w Helsingforsie dnia 17 stycznia 1925 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 1925 r.).
Dz.U. 1925 nr 121 poz. 872 Oświadczenie rządowe z dnia 27 listopada 1925 r. w sprawie przystąpienia Państwa Irlandzkiego do Międzynarodowej Konwencji o ochronie własności przemysłowej, podpisanej w Paryżu dnia 20 marca 1883 r., przejrzanej w Brukselli dnia 14 grudnia 1900 r. i w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 roku.
Dz.U. 1925 nr 121 poz. 871 Oświadczenie rządowe z dnia 27 listopada 1925 r. w sprawie rozciągnięcia postanowień Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonem Królestwem, podpisanej w Warszawie dnia 26 listopada 1923 r. na terytorjum Północnej Rodezji.
Dz.U. 1925 nr 121 poz. 870 Rozporządzenie Ministrów: Kolei i Przemysłu i Handlu z dnia 19 listopada 1925 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie w zakresie przewozu poczty kolejami.
Dz.U. 1925 nr 121 poz. 869 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 18 listopada 1925 r. w sprawie egzaminu z języka polskiego, przewidzianego w ust. drugim art. 11 ustawy, dotyczącej kwalifikacyj zawodowych do nauczania w szkołach średnich ogólnokształcących i seminarjach nauczycielskich państwowych i prywatnych w brzmieniu, ustalonem rozporządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 15 września 1924 r.
Dz.U. 1925 nr 121 poz. 868 uchylony Ustawa z dnia 28 października 1925 r. o nadzorze państwowym nad buhajami.
Dz.U. 1925 nr 120 poz. 867 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 1925 r. o wprowadzeniu niektórych zmian do rozporządzenia Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 27 maja 1925 r. w sprawie regulowania obrotu dewizami i walutami zagranicznemi oraz obrotu pieniężnego z zagranicą.
Dz.U. 1925 nr 120 poz. 866 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 1925 r. o zmianie granic okręgów sądów powiatowych w Janowie i Gródku Jagiellońskim, w okręgu sądu okręgowego we Lwowie.
Dz.U. 1925 nr 120 poz. 865 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego "Nowa Wieś" w powiecie leszczyńskim w województwie poznańskiem i włączeniu jego terytorjum do gminy wiejskiej "Nowa Wieś" w tym samym powiecie.
Dz.U. 1925 nr 120 poz. 864 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Alteroda w powiecie grudziądzkim w województwie pomorskiem i wcieleniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Rywald Szlachecki w tymże powiecie.
Dz.U. 1925 nr 120 poz. 863 Ustawa z dnia 28 października 1925 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1925 nr 119 poz. 862 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 listopada 1925 r. o wypuszczeniu Serji VII Biletów skarbowych.
Dz.U. 1925 nr 119 poz. 861 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 listopada 1925 r. w sprawie ustalenia podstawowej ceny monopolowej za spirytus w kampanji 1925/6 r.
Dz.U. 1925 nr 119 poz. 860 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 1925 r. o najniższej ofercie jako wymogu wniosku o wdrożenie postępowania ugodowego.
Dz.U. 1925 nr 119 poz. 859 uchylony Ustawa z dnia 28 listopada 1925 r. o upoważnieniu Rządu do zaciągnięcia pożyczek państwowych oraz o biletach skarbowych, bilonie i pomocy dla instytucyj kredytowych.
Dz.U. 1925 nr 119 poz. 858 uchylony Ustawa z dnia 28 października 1925 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 maja 1920 r. w przedmiocie wprowadzenia w życie na obszarze Rzeczypospolitej ustawy wojskowego postępowania karnego.
Dz.U. 1925 nr 118 poz. 857 Obwieszczenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 18 listopada 1925 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu z dnia 30 października 1925 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r.
Dz.U. 1925 nr 118 poz. 856 Obwieszczenie w sprawie sprostowania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1925 r.
Dz.U. 1925 nr 118 poz. 855 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 1925 r. w sprawie dyzlokacji sądów pokoju w powiecie oszmiańskim w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.
Dz.U. 1925 nr 118 poz. 854 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 1925 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie lidzkim w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.
Dz.U. 1925 nr 118 poz. 853 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 18 listopada 1925 r. w sprawie utworzenia powiatowego urzędu ziemskiego we Włoszczowej.
Dz.U. 1925 nr 118 poz. 852 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 listopada 1925 r. o zmianie taryfy telefonicznej za rozmowy miejscowe.
Dz.U. 1925 nr 118 poz. 851 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 listopada 1925 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 9 lipca 1921 r. w przedmiocie postępowania celnego przy obrocie zagranicznych opakowań zwrotnych.
Dz.U. 1925 nr 118 poz. 850 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 listopada 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Dóbr Państwowych i Robót Publicznych o radzie ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1925 nr 118 poz. 849 Protokół stanowiący o zmianie § 13 Aneksu II do Części VIII Traktatu Wersalskiego.
Dz.U. 1925 nr 118 poz. 848 Oświadczenie rządowe z dnia 12 listopada 1925 r. w sprawie Protokółu o zmianie § 13 Aneksu II do Części VIII Traktatu Pokoju pomiędzy Mocarstwami Sprzymierzonemi i Stowarzyszonemi a Niemcami, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 roku.
Dz.U. 1925 nr 118 poz. 847 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1925 r. o zaliczeniu poszczególnych grup funkcjonarjuszów państwowych do kategorji funkcjonarjuszów niższych i zaliczeniu ich do grup uposażenia.
Dz.U. 1925 nr 117 poz. 846 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 12 listopada 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianie taryfy osobowej i bagażowej na kolei Puck-Krokowo.
Dz.U. 1925 nr 117 poz. 845 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 12 listopada 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o otwarciu prawidłowego ruchu osobowego i bagażowego na normalnotorowej kolei państwowej Kutno-Strzałkowo.
Dz.U. 1925 nr 117 poz. 844 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 6 listopada 1925 r. o przeniesieniu na okręgowe urzędy ziemskie w Grudziądzu, Katowicach i Poznaniu uprawnień, przysługujących Ministrowi Reform Rolnych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1925 r. o przerachowaniu długów rentowych.
Dz.U. 1925 nr 117 poz. 843 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 10 listopada 1925 r. o zmianie brzmienia § 2 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 13 października 1925 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie odlewów żeliwnych.
Dz.U. 1925 nr 117 poz. 842 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 listopada 1925 r. w sprawie cennika detalicznej sprzedaży kolekcyj papierosowych.
Dz.U. 1925 nr 117 poz. 841 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 października 1925 r. o odszkodowaniu dla urzędników i robotników przedsiębiorstw spirytusowych, którzy z powodu wprowadzenia monopolu spirytusowego stracili zajęcie.
Dz.U. 1925 nr 117 poz. 840 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 października 1925 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1925 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 lipca 1925 r. o uzupełnieniu ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym.
Dz.U. 1925 nr 117 poz. 839 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1925 r. o ustaleniu na miesiąc grudzień 1925 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1925 nr 117 poz. 838 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Tłukomy w powiecie wyrzyskim w województwie poznańskiem i wcieleniu jego terytorjum do gminy wiejskiej o tej samej nazwie.
Dz.U. 1925 nr 117 poz. 837 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Stare-Prusy w powiecie chojnickim w województwie pomorskiem i wcieleniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Łęg w tymże powiecie.
Dz.U. 1925 nr 117 poz. 836 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Przyrówko w powiecie tucholskim w województwie pomorskiem i wcieleniu jego terytorjum do gminy Przyrowa w tym samym powiecie.
Dz.U. 1925 nr 117 poz. 835 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1925 r. o utworzeniu z obszaru dworskiego Zielątkowo w powiecie obornickim w województwie pomorskiem gminy wiejskiej o tej samej nazwie.
Dz.U. 1925 nr 117 poz. 834 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1925 r. o utworzeniu z obszaru dworskiego Goczałki w powiecie grudziądzkim w województwie pomorskiem gminy wiejskiej o tej samej nazwie.
Dz.U. 1925 nr 117 poz. 833 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1925 r. o utworzeniu z obszaru dworskiego Robakowo w powiecie chełmińskim w województwie pomorskiem gminy wiejskiej o tej samej nazwie.
Dz.U. 1925 nr 117 poz. 832 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1925 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do udzielenia indywidualnych zniżek przerachowania należności Skarbu Państwa z pożyczek udzielonych urzędniczym spółdzielniom spożywczym.
Dz.U. 1925 nr 117 poz. 831 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1925 r. o zmianie granic gminy miejskiej Radzymin w powiecie radzymińskim.
Dz.U. 1925 nr 116 poz. 830 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 11 listopada 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach w rozporządzeniu z dnia 15 lipca 1924 r. o tymczasowym przewozie towarów, należących do osób prywatnych, na będącej w budowie linji normalnotorowej kolei państwowej Zgierz-Kutno.
Dz.U. 1925 nr 116 poz. 829 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1925 r. o zmianie granic gminy miejskiej Dąbrowa w powiecie dąbrowskim w województwie krakowskiem.
Dz.U. 1925 nr 116 poz. 828 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1925 r. o utworzeniu z obszaru dworskiego Szlacheckie Kruszyny w powiecie brodnickim w województwie pomorskiem gminy wiejskiej o tej samej nazwie.
Dz.U. 1925 nr 116 poz. 827 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1925 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 20 maja 1925 roku i z dnia 26 marca 1924 r. o wykonaniu ustaw z dnia 11 grudnia 1923 r. i z dnia 13 lutego 1924 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych.
Dz.U. 1925 nr 115 poz. 826 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 6 listopada 1925 r. w sprawie sprostowania błędów w tekście listy A. załączonej do przekładu polskiego Konwencji Handlowej między Polską a Francją, podpisanej w Paryżu dnia 9 grudnia 1924 roku.
Dz.U. 1925 nr 115 poz. 825 Oświadczenie rządowe z dnia 24 października 1925 r. w sprawie przystąpienia Palestyny do międzynarodowej konwencji o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r.
Dz.U. 1925 nr 115 poz. 824 Oświadczenie rządowe z dnia 20 października 1925 r. w sprawie przystąpienia nowo utworzonego Państwa Alauitów do międzynarodowych konwencyj i porozumień pocztowych, podpisanych w Madrycie dnia 30 listopada 1920 r.
Dz.U. 1925 nr 115 poz. 823 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 31 października 1925 r. w sprawie wynagrodzenia członków komisyj szacunkowo-rozjemczych.
Dz.U. 1925 nr 115 poz. 822 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu i Spraw Wewnętrznych o zmianie rozporządzenia z dnia 7 czerwca 1924 roku o opłatach za czynności sądowo-lekarskie na obszarach, na których obowiązują ros. ustawa postępowania karnego z r. 1864 i austr. ustawa o postępowaniu karnem z r. 1873.
Dz.U. 1925 nr 115 poz. 821 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 1925 r. o przywróceniu w okręgu sądu apelacyjnego w Poznaniu sądów ławniczych obok sądów pokoju.
Dz.U. 1925 nr 115 poz. 820 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 1925 r. o zwinięciu sądu pokoju w sądzie powiatowym w Wyrzysku.
Dz.U. 1925 nr 115 poz. 819 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 24 października 1925 r. w sprawie ustalenia wymagań od kandydatów na niektóre stanowiska niższych funkcjonarjuszów leśnych w dyrekcjach lasów państwowych i nadleśnictwach.
Dz.U. 1925 nr 115 poz. 818 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 października 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie oznaczenia najwyższych norm podatku od lokali na rok 1926.
Dz.U. 1925 nr 115 poz. 817 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 1925 r. w sprawie trybu postępowania administracyjno-karnego na obszarze województw: wołyńskiego, poleskiego, nowogródzkiego i okręgu administracyjnego wileńskiego.
Dz.U. 1925 nr 115 poz. 816 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1925 r. o zaliczeniu osady Zawichost w powiecie sandomierskim w poczet miast.
Dz.U. 1925 nr 115 poz. 815 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1925 r. o zmianie granic miasta Błaszki w powiecie kaliskim.
Dz.U. 1925 nr 115 poz. 814 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Zawady w powiecie obornickim w województwie poznańskiem i wcieleniu jego terytorjum do gminy wiejskiej o tej samej nazwie.
Dz.U. 1925 nr 115 poz. 813 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Dworzysko i przyłączeniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Osnowo w powiecie chełmińskim.
Dz.U. 1925 nr 115 poz. 812 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1925 r. w sprawie terminu ogłoszenia wykazów stanowisk we władzach i urzędach państwowych na r. 1926.
Dz.U. 1925 nr 114 poz. 811 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1925 r. w sprawie rozciągnięcia Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego pomiędzy Polską a Zjednoczonem Królestwem, podpisanego w Warszawie dnia 26 listopada 1923 r., na strefę brytyjską Kamerunu.
Dz.U. 1925 nr 114 poz. 810 Oświadczenie rządowe z dnia 24 października 1925 r. w sprawie przystąpienia Turcji do międzynarodowej konwencji o ochronie własności przemysłowej, podpisanej w Paryżu dnia 20 marca 1883 r., przejrzanej w Brukselli dnia 14 grudnia 1900 r. i w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r.
Dz.U. 1925 nr 114 poz. 809 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1925 r. o przedłużeniu terminu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 7 sierpnia 1925 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów i o uzupełnieniu § 2 tego rozporządzenia.
Dz.U. 1925 nr 114 poz. 808 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1925 r. o ustanowieniu cła wywozowego od ropy naftowej.
Dz.U. 1925 nr 114 poz. 807 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1925 r. w sprawie utworzenia gmin wyznaniowych żydowskich na obszarze województw: wołyńskiego, poleskiego, nowogródzkiego, powiatów: grodzieńskiego, wołkowyskiego i gmin: białowieskiej, masiewskiej i suchopolskiej powiatu bielskiego województwa białostockiego oraz okręgu administracyjnego wileńskiego.
Dz.U. 1925 nr 114 poz. 806 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1925 r. o uzupełnieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 marca 1924 r. w przedmiocie taksy dla pisarzy hipotecznych.
Dz.U. 1925 nr 114 poz. 805 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1925 r. o obniżeniu miary przerachowania należności Skarbu Państwa z tytułu pożyczek, udzielonych osadnikom wojskowym i cywilnym.
Dz.U. 1925 nr 114 poz. 804 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1925 r. w sprawie ustalenia wymagań dla kandydatów na stanowiska I kategorji w państwowej służbie administracyjnej w dziale Ministerstwa Sprawiedliwości.
Dz.U. 1925 nr 114 poz. 803 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 listopada 1925 r. w sprawie zawieszenia mocy obowiązującej ustawy z dnia 10 kwietnia 1924 r. w przedmiocie zakazu wywozu ropy poza obszar celny Państwa.
Dz.U. 1925 nr 114 poz. 802 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1925 r. o wywłaszczeniu gruntu przeznaczonego pod budowę strzelnicy szkolnej dla garnizonu Grodno.
Dz.U. 1925 nr 113 poz. 801 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 1925 r. w sprawie trybu postępowania karno-administracyjnego na obszarze powiatów: grodzieńskiego i wołkowyskiego oraz gmin: białowieskiej, suchopolskiej i masiewskiej pow. bielskiego (b. białowieskiego) w województwie białostockiem.
Dz.U. 1925 nr 113 poz. 800 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 30 października 1925 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r.
Dz.U. 1925 nr 112 poz. 799 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów i Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 22 października 1925 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1925 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1925 nr 112 poz. 798 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 26 października 1925 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, dotyczące zmiany załącznika 3 do 8 § 326 rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych i innych Ministrów do ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej.
Dz.U. 1925 nr 112 poz. 797 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 1925 r. o zwinięciu sądu pokoju w sądzie powiatowym w Czersku w okręgu sądu apelacyjnego w Toruniu.
Dz.U. 1925 nr 112 poz. 796 uchylony Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 21 października 1925 r. o ogłoszeniu w języku polskim niemieckiej ustawy osadniczej z dnia 11 sierpnia 1919 r. i pruskiej ustawy z dnia 15 grudnia 1919 r. wprowadzającej niemiecką ustawę osadniczą z dnia 11 sierpnia 1919 r.
Dz.U. 1925 nr 112 poz. 795 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1925 r. o rozszerzeniu granic miasta Kleczewa.
Dz.U. 1925 nr 111 poz. 794 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 30 października 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla węgla kamiennego w komunikacji polsko-austrjackiej.
Dz.U. 1925 nr 111 poz. 793 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Byszwałd w powiecie lubawskim, w województwie pomorskiem i wcieleniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Byszwałd w tymże powiecie.
Dz.U. 1925 nr 111 poz. 792 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Mszanowo w powiecie lubawskim i włączeniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Bratjan w tymże powiecie.
Dz.U. 1925 nr 111 poz. 791 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Wałdówko i włączeniu jego terytorjum do gminy Krzywka w powiecie grudziądzkim.
Dz.U. 1925 nr 111 poz. 790 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1925 r. o utworzeniu z obszaru dworskiego Budy w powiecie grudziądzkim samoistnej gminy wiejskiej tej samej nazwy.
Dz.U. 1925 nr 110 poz. 789 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 października 1925 r. o przedłużeniu terminu do składania podań w Głównym Urzędzie Likwidacyjnym o zabezpieczenie praw do tytułów na okaziciela, wywiezionych na terytorjum obecnego Związku Socjalistycznych Republik Rad lub złożonych w instytucjach na tem terytorjum.
Dz.U. 1925 nr 110 poz. 788 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 października 1925 r. o częściowej zmianie cen soli.
Dz.U. 1925 nr 110 poz. 787 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1925 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1925 roku.
Dz.U. 1925 nr 110 poz. 786 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1925 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie techniczno-leśnym kandydatów na stanowiska urzędników leśnych I kategorji w administracji lasów państwowych oraz w państwowej służbie ochrony lasów.
Dz.U. 1925 nr 109 poz. 785 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 24 października 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei wąskotorowych.
Dz.U. 1925 nr 109 poz. 784 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 24 października 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o otwarciu do użytku publicznego wybudowanej normalnotorowej kolei państwowej Kutno-Płock-Radziwie.
Dz.U. 1925 nr 109 poz. 783 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 24 października 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach w rozporządzeniu Ministra Kolei Żelaznych z dnia 1 października 1923 r. o tymczasowym przewozie osób, bagażu i towarów na niektórych wąskotorowych kolejach państwowych znaczenia drugorzędnego.
Dz.U. 1925 nr 109 poz. 782 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 20 października 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach części I Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt kolejami żelaznemi w Polsce, obowiązującej od dnia 1 maja 1925 r.
Dz.U. 1925 Nr 109, poz. 781 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 19 października 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o ulgach taryfowych przy przejazdach powrotnych z uzdrowisk krajowych.
Dz.U. 1925 nr 109 poz. 780 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 1925 r. w sprawie dyzlokacji sądów pokoju w powiecie brzeskim w okręgu sądu okręgowego w Pińsku.
Dz.U. 1925 nr 109 poz. 779 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 1925 r. w sprawie przeniesienia kancelarji notarjalnej z Duniłowicz do Postaw w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.
Dz.U. 1925 nr 109 poz. 778 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 17 października 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Przemysłu i Handlu o przepisach co do odległości budowli od dróg publicznych i co do ścieków przydrożnych.
Dz.U. 1925 nr 109 poz. 777 Rozporządzenie II Ministra Robót Publicznych z dnia 17 października 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości, w celu wykonania ustawy z dnia 6 lipca 1923 r. "O poborze daniny lasowej na cele odbudowy kraju".
Dz.U. 1925 nr 109 poz. 776 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 13 października 1925 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie odlewów żeliwnych.
Dz.U. 1925 nr 109 poz. 775 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 września 1925 r. w sprawie urzędowych blankietów wekslowych z tekstem.
Dz.U. 1925 nr 109 poz. 774 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1925 r. w sprawie bezpłatnego odstąpienia gminie m. Stanisławowa gruntu państwowego w Stanisławowie na cele rozszerzenia ulicy.
Dz.U. 1925 nr 109 poz. 773 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1925 r. w sprawie zaszeregowania do grup uposażenia niższych funkcjonarjuszów więziennych oraz ustalenia dla nich tytułów.
Dz.U. 1925 nr 109 poz. 772 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1925 r. w sprawie zaliczenia posterunkowych i starszych posterunkowych policji państwowej do kategorji niższych funkcjonarjuszów policji państwowej i określenia warunków ich ustalenia.
Dz.U. 1925 nr 108 poz. 771 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 października 1925 r. w sprawie dodatków do świadectw przemysłowych i kart rejestracyjnych na rzecz izb handlowych i przemysłowych (przemysłowo-handlowych, handlowych), izb rzemieślniczych, oraz powstałych na zasadzie austrjackiej ustawy przemysłowej związków stowarzyszeń przemysłowych i rękodzielniczych, spełniających funkcje izb handlowo-przemysłowych lub rękodzielniczych.
Dz.U. 1925 nr 108 poz. 770 Oświadczenie rządowe z dnia 6 października 1925 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu polsko-niemieckiego dotyczącego praw członków i urzędników Naczelnego Komitetu Kolei Górnośląskich, podpisanego w Warszawie dnia 23 lutego 1924 r.
Dz.U. 1925 nr 108 poz. 769 wygaśnięcie aktu Polsko-niemiecki układ w przedmiocie praw członków i urzędników wspólnego Naczelnego Komitetu Kolei Górnośląskich, podpisany w Warszawie dnia 23 lutego 1924 r.
Dz.U. 1925 nr 108 poz. 768 Oświadczenie rządowe z dnia 6 października 1925 r. w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowego porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootij, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 roku.
Dz.U. 1925 nr 108 poz. 767 obowiązujący Międzynarodowe porozumienie o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla Zwalczania Epizootij, podpisane w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 roku (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 1924 r.).
Dz.U. 1925 nr 107 poz. 766 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 1925 r. w sprawie zniesienia sądu pokoju dla spraw o lichwę wojenną w Warszawie.
Dz.U. 1925 nr 107 poz. 765 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 października 1925 r. o wypuszczeniu Serji VII biletów skarbowych.
Dz.U. 1925 nr 107 poz. 764 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 1925 r. w sprawie statystyki ruchu naturalnego ludności na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.
Dz.U. 1925 nr 107 poz. 763 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 października 1925 r. w sprawie prenumeraty za pośrednictwem poczty czasopism i wydawnictw perjodycznych, wychodzących w kraju.
Dz.U. 1925 nr 107 poz. 762 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1925 r. o ustaleniu na miesiąc listopad 1925 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1925 nr 107 poz. 761 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1925 r. o utworzeniu z obszaru dworskiego Kierzkowo w powiecie żnińskim w województwie poznańskiem samoistnej gminy wiejskiej z tą samą nazwą.
Dz.U. 1925 nr 107 poz. 760 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1925 r. o utworzeniu z obszaru dworskiego Polska Wieś w powiecie poznańskiem samoistnej gminy wiejskiej tej samej nazwy.
Dz.U. 1925 nr 107 poz. 759 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1925 r. o utworzeniu z obszaru dworskiego Pobórka Wielka w powiecie wyrzyskim w województwie poznańskiem samoistnej gminy wiejskiej pod nazwą "Pobórka-Wielka".
Dz.U. 1925 nr 106 poz. 758 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 1925 r. o zmianie właściwości miejscowej sądów powiatowych w Białej i Kętach w okręgu sądu okręgowego w Wadowicach.
Dz.U. 1925 nr 106 poz. 757 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 24 września 1925 r. w sprawie uzupełnienia rozdziału I artykułu 15 rozporządzenia o taryfie celnej.
Dz.U. 1925 nr 106 poz. 756 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 października 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o obniżeniu stopy podatku przemysłowego dla niektórych przedsiębiorstw handlowych.
Dz.U. 1925 nr 106 poz. 755 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 września 1925 r. o ustaleniu stopy opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za 1924 r.
Dz.U. 1925 nr 106 poz. 754 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 września 1925 r. o utworzeniu samodzielnej gminy wiejskiej pod nazwą "Stanisławówka" w powiecie sokalskim w województwie lwowskiem.
Dz.U. 1925 nr 106 poz. 753 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1925 r. o połączeniu gmin wiejskich: Świba i Świbica w powiecie kępińskim w województwie poznańskiem w jedną gminę wiejską pod nazwą "Świba".
Dz.U. 1925 nr 106 poz. 752 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1925 r. o wcieleniu obszaru dworskiego Zalesie w powiecie Sępolno w województwie pomorskiem do gminy wiejskiej tej samej nazwy.
Dz.U. 1925 nr 106 poz. 751 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Pomiany w powiecie kępińskim w województwie poznańskiem i wcieleniu jego terytorjum do gminy wiejskiej tej samej nazwy.
Dz.U. 1925 nr 106 poz. 750 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Mały Kuntersztyn w powiecie grudziądzkim w województwie pomorskiem i wcieleniu tego terytorjum do samoistnej gminy wiejskiej Małe Tarpno w powiecie grudziądzkim.
Dz.U. 1925 nr 106 poz. 749 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Jeleń Szlachecki w powiecie gniewskim w województwie pomorskiem i wcieleniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Jeleń Królewski w tym samym powiecie.
Dz.U. 1925 nr 106 poz. 748 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1925 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Wardęgówko w powiecie lubawskim w województwie pomorskiem i wcieleniu jej terytorjum do gminy wiejskiej Rywałdzik tegoż powiatu.
Dz.U. 1925 nr 106 poz. 747 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Smieszkowiec w powiecie czarnkowskim w województwie poznańskiem i wcieleniu go do gminy Smieszkowo w tymże powiecie.
Dz.U. 1925 nr 106 poz. 746 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1925 r. o utworzeniu z obszaru dworskiego Gorczeniczka w powiecie brodnickim w województwie pomorskiem nowej samoistnej gminy wiejskiej z tą samą nazwą.
Dz.U. 1925 nr 106 poz. 745 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1925 r. o utworzeniu z obszaru dworskiego Ławki w powiecie mogileńskim w województwie poznańskiem samoistnej gminy wiejskiej tej samej nazwy.
Dz.U. 1925 nr 106 poz. 744 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1925 r. o utworzeniu z obszarów dworskich Szynwałd i Szynwałdzik w powiecie grudziądzkim w województwie pomorskiem samoistnej gminy wiejskiej pod nazwą "Szynwałd".
Dz.U. 1925 nr 106 poz. 743 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1925 r. o wywłaszczeniu na rzecz Skarbu Państwa do budowy kolei państwowej Bydgoszcz-Gdynia.
Dz.U. 1925 nr 106 poz. 742 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1925 r. w sprawie ustalenia starszeństwa byłych urzędników wojskowych Wojsk Polskich przy przemianowaniu na oficerów rezerwy.
Dz.U. 1925 nr 106 poz. 741 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1925 r. o warunkach, wymaganych dla uzyskania stopnia podporucznika w rezerwie sanitarnego, względnie weterynarji.
Dz.U. 1925 nr 106 poz. 740 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1925 r. o warunkach przejścia oficerów w rezerwie sanitarnych i weterynarji do korpusu zawodowych oficerów sanitarnych i weterynarji.
Dz.U. 1925 nr 106 poz. 739 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1925 r. o warunkach awansowania oficerów w rezerwie sanitarnych i weterynarji.
Dz.U. 1925 nr 105 poz. 738 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 12 października 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o przewozie przesyłek kolejowych od i do stacyj Kłodawa, Koło, Konin i Słupca państwowej normalnotorowej linji Kutno-Strzałkowo.
Dz.U. 1925 nr 105 poz. 737 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 12 października 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1925 nr 105 poz. 736 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 października 1925 r. o sposobie dokonania przerachowania zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu pożyczek państwowych oraz konwersji rzeczonych pożyczek.
Dz.U. 1925 nr 105 poz. 735 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1925 r. o utworzeniu z obszaru dworskiego Lęgniszewo w powiecie wągrowieckim w województwie poznańskiem gminy wiejskiej pod tą samą nazwą.
Dz.U. 1925 nr 105 poz. 734 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Otorowo w powiecie szamotulskim w województwie poznańskiem i włączenie jego terytorjum do gminy wiejskiej tej samej nazwy.
Dz.U. 1925 nr 105 poz. 733 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego "Dalkowo" w powiecie inowrocławskim w województwie poznańskiem i włączeniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Jacewo w tymże powiecie.
Dz.U. 1925 nr 104 poz. 732 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1925 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie warszawskim w okręgu sądu okręgowego w Warszawie.
Dz.U. 1925 nr 104 poz. 731 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 października 1925 r. o ustanowieniu cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1925 nr 104 poz. 730 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1925 r. w sprawie wyłączenia wsi Wieluń z gminy Zbirogi w powiecie kobryńskim i włączeniu do gminy Kosicze w powiecie brzeskim.
Dz.U. 1925 nr 104 poz. 729 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Opalenie i przyłączeniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Opalenie w powiecie gniewskim.
Dz.U. 1925 nr 104 poz. 728 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Moraczewo i przyłączeniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Moraczewo w powiecie Leszno.
Dz.U. 1925 nr 103 poz. 727 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 30 września 1925 r. o sprostowaniu rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 3 sierpnia 1925 r. o urządzeniu i kontroli gorzelni.
Dz.U. 1925 nr 103 poz. 726 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 10 października 1925 r. zmieniające § 5 rozporządzenia z dnia 19 maja 1925 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r. w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10 lipca 1925 r.
Dz.U. 1925 nr 103 poz. 725 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1925 r. w sprawie wprowadzenia przepisów o postępowaniu karno-administracyjnem na obszarze województw: wołyńskiego, poleskiego, nowogródzkiego i okręgu administracyjnego wileńskiego.
Dz.U. 1925 nr 103 poz. 724 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1925 r. w sprawie rozciągnięcia na obszar powiatów: grodzieńskiego i wołkowyskiego oraz gmin: białowieskiej, suchopolskiej i masiewskiej powiatu bielskiego (b. białowieskiego) w województwie białostockiem przepisów prawnych o uprawnieniach władz administracyjnych do wymierzania kar oraz o postępowaniu administracyjno-karnem.
Dz.U. 1925 nr 103 poz. 723 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1925 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska II kategorji w służbie więziennej.
Dz.U. 1925 nr 102 poz. 722 Oświadczenie rządowe z dnia 21 września 1925 r. w przedmiocie przystąpienia Łotwy do Międzynarodowej Konwencji o ochronie własności przemysłowej, podpisanej w Paryżu dnia 20 marca 1883 r., przejrzanej w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r. i w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 roku.
Dz.U. 1925 nr 102 poz. 721 Oświadczenie rządowe z dnia 21 września 1925 r. w sprawie rozciągnięcia postanowień Traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonem Królestwem, podpisanej w Warszawie dnia 26 listopada 1923 r. na kolonję brytyjską Hong-Kong.
Dz.U. 1925 nr 102 poz. 720 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 września 1925 r. o ogłoszeniu ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. o monopolu spirytusowym po uwzględnieniu zmian i uzupełnień wprowadzonych ustawami z dnia 13 maja 1925 r. i z dnia 20 lipca 1925 r.
Dz.U. 1925 nr 102 poz. 719 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1925 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1925 nr 101 poz. 718 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 29 września 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych, o przedłużeniach mocy obowiązującej rozporządzenia Ministra Kolei z dnia 9 czerwca 1925 r. o ulgach taryfowych przy przejazdach powrotnych z uzdrowisk krajowych.
Dz.U. 1925 nr 101 poz. 717 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 28 września 1925 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 29 sierpnia 1924 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 8 lipca 1924 r. o opłatach od uprawnień górniczych.
Dz.U. 1925 nr 101 poz. 716 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 września 1925 r. o utworzeniu samoistnej gminy wiejskiej "Malinówka" w powiecie skałackim w województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1925 nr 101 poz. 715 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 września 1925 r. w sprawie wycofania z obiegu biletów zdawkowych wartości 1 i 2 złotych.
Dz.U. 1925 nr 101 poz. 714 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 1925 r. o zwinięciu sądu pokoju w Margoninie w okręgu sądu apelacyjnego w Poznaniu.
Dz.U. 1925 nr 101 poz. 713 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 1925 r. o zmianie właściwości miejscowej sądów powiatowych w Delatynie i Kołomyji w okręgach sądów okręgowych w Stanisławowie i Kołomyji.
Dz.U. 1925 nr 101 poz. 712 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 1925 r. o utworzeniu kancelarji notarjalnej w Szarkoszczyźnie powiatu dziśnieńskiego w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.
Dz.U. 1925 nr 101 poz. 711 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1925 r. w sprawie należności za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia, odbywane poza granicami Państwa przez funkcjonarjuszów państwowych, sędziów, prokuratorów oraz wojskowych.
Dz.U. 1925 nr 101 poz. 710 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1925 r. uzupełniające niektóre postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o zakładach naukowych i egzaminach szkolnych, wystarczających do osiągnięcia stanowiska w państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1925 nr 101 poz. 709 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 września 1925 r. o warunkach przenoszenia oficerów zawodowych do marynarki wojennej lub do poszczególnych jej korpusów.
Dz.U. 1925 nr 100 poz. 708 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 25 września 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach Taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1925 nr 100 poz. 707 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 września 1925 r. w sprawie wykonania ustawy o monopolu zapałczanym.
Dz.U. 1925 nr 100 poz. 706 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 września 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych oraz Kolei w sprawie przedłużenia terminów prekluzyjnych do zgłoszenia i rejestracji obligacyj, ulegających przerachowaniu na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań Skarbu Państwa austrjackiego i węgierskiego tudzież zobowiązań funduszu krajowego galicyjskiego, które ciążą na Skarbie Państwa Polskiego oraz rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań związków samorządowych oraz obligacyj, opartych na takich zobowiązaniach.
Dz.U. 1925 nr 100 poz. 705 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 września 1925 r. o wprowadzeniu pełnego monopolu spirytusowego na obszarze okręgu administracyjnego wileńskiego, oraz województw: nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego.
Dz.U. 1925 nr 100 poz. 704 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 września 1925 r. o sposobie odbywania służby wojskowej przez studentów (słuchaczy) medycyny, weterynarji, farmacji i państwowych szkół dentystycznych.
Dz.U. 1925 nr 99 poz. 703 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 września 1925 r. o taksie aptekarskiej.
Dz.U. 1925 nr 99 poz. 702 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 września 1925 r. o ustaleniu taryfy pocztowej i zmianie niektórych warunków przyjmowania przesyłek pocztowych.
Dz.U. 1925 nr 99 poz. 701 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1925 r. o utworzeniu z obszarów dworskich Sarnowo i Gorzuchowo w powiecie chełmińskim w województwie pomorskiem samoistnej gminy wiejskiej pod nazwą "Sarnowo".
Dz.U. 1925 nr 98 poz. 700 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 1925 r. o zmianie siedziby urzędowej sądu powiatowego w Husiatynie w okręgu sądu okręgowego w Czortkowie.
Dz.U. 1925 nr 98 poz. 699 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 września 1925 r. w sprawie taryfy i organizacji sprzedaży tytoniowych wyrobów specjalnych i importowanych.
Dz.U. 1925 nr 98 poz. 698 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 września 1925 r. o utworzeniu samodzielnej gminy administracyjnej "Wolica" w powiecie przeworskim.
Dz.U. 1925 nr 98 poz. 697 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 września 1925 r. o rozciągnięciu na miasto Białę Rawską w powiecie rawskim mocy obowiązującej dekretu z dnia 4 lutego 1919 r. o samorządzie miejskim.
Dz.U. 1925 nr 98 poz. 696 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 5 września 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o wykonaniu art. 19 konkordatu w sprawie obsadzania beneficjów proboszczowskich.
Dz.U. 1925 nr 98 poz. 695 uchylony Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 19 sierpnia 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie zmian w załączniku 1 (wykaz szkół) do rozporządzenia z dnia 24 marca 1925 r. o wykonaniu art. 57 ustęp ostatni ustawy z dnia 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku służby wojskowej.
Dz.U. 1925 nr 98 poz. 694 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 17 września 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Robót Publicznych w sprawie kwalifikacyj osób i instytucyj, wykonywujących meljoracje rolne z pomocą pożyczek z państwowego funduszu kredytu na meljoracje rolne.
Dz.U. 1925 nr 98 poz. 693 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 2 lipca 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o należnościach za podróże służbowe, delegacje i przeniesienia funkcjonarjuszów niższych dyrekcyj lasów państwowych i nadleśnictw, zaliczonych do grup uposażenia: XVII, XVIII i XIX.
Dz.U. 1925 nr 98 poz. 692 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Kuchorek i przyłączeniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Biskupie-Papowo w powiecie toruńskim.
Dz.U. 1925 nr 98 poz. 691 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1925 r. w sprawie zmiany kompetencji Ministra Robót Publicznych i Ministra Skarbu odnośnie do spraw katastralnych w województwie poznańskiem i pomorskiem.
Dz.U. 1925 nr 98 poz. 690 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1925 r. w sprawie przeniesienia ksiąg hipotecznych gminy Dobromierz w powiecie włoszczowskim z wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Radomiu do wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Kielcach.
Dz.U. 1925 nr 98 poz. 689 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1925 r. o zmianie granic gminy miejskiej Zdołbunów w powiecie zdołbunowskim.
Dz.U. 1925 nr 97 poz. 688 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 września 1925 r. w sprawie zmian i uzupełnień rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 30 czerwca 1925 r. o tymczasowem uregulowaniu obrotu spirytusem skażonym ogólnym środkiem skażającym (denaturatem).
Dz.U. 1925 nr 97 poz. 687 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 września 1925 r. o zwolnieniu do wewnętrznego obrotu spirytusu z kampanji 1923/24.
Dz.U. 1925 nr 97 poz. 686 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 września 1925 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 lipca 1925 roku o uzupełnieniu ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym.
Dz.U. 1925 nr 97 poz. 685 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1925 r. o ustaleniu na miesiąc październik 1925 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1925 nr 97 poz. 684 Oświadczenie rządowe z dnia 11 września 1925 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji Handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecką, zawartej w Warszawie dnia 17 kwietnia 1925 roku.
Dz.U. 1925 nr 97 poz. 683 wygaśnięcie aktu Konwencja handlowa pomiędzy Polską a Grecją, zawarta w dniu 17 kwietnia 1925 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 1925 r.).
Dz.U. 1925 nr 97 poz. 682 uchylony Ustawa z dnia 15 lipca 1925 r. o mierniczych przysięgłych.
Dz.U. 1925 nr 97 poz. 681 uchylony Ustawa z dnia 15 lipca 1925 r. o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju.
Dz.U. 1925 nr 96 poz. 680 Oświadczenie rządowe z dnia 31 sierpnia 1925 r. w sprawie przystąpienia Albanji do międzynarodowej konwencji radiotelegraficznej, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1912 roku.
Dz.U. 1925 nr 96 poz. 679 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 września 1925 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 marca 1925 r. w celu wykonania ustawy o monopolu spirytusowym.
Dz.U. 1925 nr 96 poz. 678 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu, oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 14 września 1925 r. w sprawie wyznaczenia kontyngentów cukru za czas od 1 października 1925 r. do 30 września 1926 r.
Dz.U. 1925 nr 95 poz. 677 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 września 1925 r. w sprawie prawa odpędu, kontyngentu zakupu i sposobu obliczania ceny spirytusu, produkowanego w gorzelniach rolniczych i przemysłowych.
Dz.U. 1925 nr 95 poz. 676 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Robót Publicznych oraz Skarbu z dnia 24 sierpnia 1925 r. o opłatach za czynności urzędowe, dokonywane na zasadzie ustawy elektrycznej.
Dz.U. 1925 nr 95 poz. 675 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Parchanie i wcieleniu jego terytorjum do gminy Parchanie w powiecie inowrocławskim.
Dz.U. 1925 nr 95 poz. 674 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1925 r. o zniesieniu obszarów dworskich Damasław i Damasławek i utworzeniu z nich terytorjów samoistnej gminy wiejskiej Damasławek w powiecie wągrowieckim.
Dz.U. 1925 nr 95 poz. 673 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 września 1925 r. o czasowem przymusowem zajęciu gruntów na rzecz budowy normalnotorowej bocznicy kolejowej od 6 posterunku stacji Warszawa Główna Towarowa do wojskowego lotniska na Okęciu pod Warszawą.
Dz.U. 1925 nr 95 poz. 672 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 sierpnia 1925 r. o wywłaszczeniu przymusowem gruntów na rzecz Skarbu Państwa do budowy kolei Kalety-Herby-Wieluń-Podzamcze.
Dz.U. 1925 nr 94 poz. 671 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 8 września 1925 r. dotyczące sprostowania rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 sierpnia 1925 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 1 lipca 1925 r. o opodatkowaniu wina i miodu syconego.
Dz.U. 1925 nr 94 poz. 670 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 sierpnia 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Spraw Zagranicznych w sprawie wykonania postanowień traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Polską a Finlandją z dnia 10 listopada 1923 r.
Dz.U. 1925 nr 94 poz. 669 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 sierpnia 1925 r. w sprawie zmiany organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu izby skarbowej w Poznaniu.
Dz.U. 1925 nr 94 poz. 668 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych, Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych z dnia 19 czerwca 1925 r. w sprawie zaopatrzenia inwalidów wojennych, zamieszkałych zagranicą.
Dz.U. 1925 nr 94 poz. 667 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1925 r. w sprawie określenia norm zasiłku wojskowego dla rodzin tych stałych robotników i pracowników, których ilość dni pracy w tygodniu uległa zmniejszeniu.
Dz.U. 1925 nr 94 poz. 666 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 1925 r. o wywłaszczeniu gruntów do budowy kolei elektrycznej użytku publicznego z Warszawy przez Grodzisk do Żyrardowa.
Dz.U. 1925 nr 94 poz. 665 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 1925 r. o wywłaszczeniu gruntów do budowy kolei elektrycznej Warszawa-Młociny-Łomianki.
Dz.U. 1925 nr 94 poz. 664 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 sierpnia 1925 r. o wywłaszczeniu gruntu w Jabłonnie, przeznaczonego pod rozbudowę ćwiczebnych torów kolejowych wojskowych i dla odbywania popisów wojskowych oddziałów kolejowych.
Dz.U. 1925 nr 94 poz. 663 Ustawa z dnia 16 lipca 1925 r. w przedmiocie ustąpienia Arnoldowi Rosenstielowi 286 m kwadratowych gruntu kolejowego, położonego w województwie poznańskiem przy szlaku kolejowym Poznań-Toruń.
Dz.U. 1925 nr 93 poz. 662 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 9 września 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach w rozporządzeniu z dnia 15 lipca 1924 r. o tymczasowym przewozie towarów, należących do osób prywatnych, na będących w budowie linjach normalnotorowych kolei państwowych Kutno-Płock i Zgierz-Kutno.
Dz.U. 1925 nr 93 poz. 661 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Wojdal i wcieleniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Dźwierzchno w powiecie inowrocławskim.
Dz.U. 1925 nr 93 poz. 660 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Folwark pod Radzynem (Janowo) w powiecie grudziądzkim i wcieleniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Radzyn-wieś tegoż powiatu.
Dz.U. 1925 nr 93 poz. 659 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Kawka i przyłączeniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Goryszewo w powiecie mogileńskim.
Dz.U. 1925 nr 93 poz. 658 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Skubarczewo osady Kinno i przyłączeniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Skubarczewo w powiecie mogileńskim.
Dz.U. 1925 nr 93 poz. 657 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 1925 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji Handlowej między Polską a Węgrami, podpisanej w Budapeszcie dnia 26 marca 1925 r.
Dz.U. 1925 nr 93 poz. 656 wygaśnięcie aktu Konwencja handlowa pomiędzy Polską a Węgrami, podpisana w Budapeszcie dnia 26 marca 1925 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 1925 r.).
Dz.U. 1925 nr 93 poz. 655 Oświadczenie rządowe z dnia 31 sierpnia 1925 r. w sprawie ratyfikacji Układu Handlowego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki Północnej z dnia 10 lutego 1925 roku.
Dz.U. 1925 nr 93 poz. 654 wygaśnięcie aktu Układ handlowy (Modus Vivendi) pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki Północnej z dnia 10 lutego 1925 roku (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 1925 r.).
Dz.U. 1925 nr 92 poz. 653 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 4 września 1925 r. o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych, wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych.
Dz.U. 1925 nr 92 poz. 652 Rozporządzenie Ministrów: Sprawiedliwości i Skarbu z dnia 2 września 1925 r. o przerachowaniu wierzytelności i długów wspólnych kas sierocych w okręgach sądów apelacyjnych krakowskiego i lwowskiego.
Dz.U. 1925 nr 92 poz. 651 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 1925 r. o zniesieniu wydziału hipotecznego przy sądzie pokoju w Sejnach w okręgu sądu okręgowego w Suwałkach.
Dz.U. 1925 nr 92 poz. 650 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 1925 r. w sprawie zwinięcia sądu pokoju przy sądzie powiatowym w Żorach w okręgu sądu apelacyjnego w Katowicach.
Dz.U. 1925 nr 92 poz. 649 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 1925 r. w sprawie zwinięcia sądu pokoju w sądzie powiatowym w Lidzbarku w okręgu sądu apelacyjnego w Toruniu.
Dz.U. 1925 nr 92 poz. 648 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 września 1925 r. o zmianie § 2 rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 8 października 1923 roku w sprawie ulgowej opłaty pocztowej za przesyłanie paczek z podręcznikami szkolnemi.
Dz.U. 1925 nr 92 poz. 647 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 31 sierpnia 1925 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r.
Dz.U. 1925 nr 92 poz. 646 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 sierpnia 1925 r. w sprawie zmiany organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do podatku przemysłowego na obszarze m. Łodzi.
Dz.U. 1925 nr 92 poz. 645 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Tarnowałąka i wcieleniu jego terytorjum do gminy wiejskiej tejże nazwy w powiecie lesznieńskim.
Dz.U. 1925 nr 92 poz. 644 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Kruszewiec i wcieleniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Kruszewo w powiecie czarnkowskim.
Dz.U. 1925 nr 92 poz. 643 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1925 r. o zniesieniu obszarów dworskich: Lipienki i Siemkowo w powiecie świeckim i wcieleniu ich terytorjum do gmin wiejskich: Jeżewo i Lubodzież tego powiatu.
Dz.U. 1925 nr 92 poz. 642 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1925 r. o przerachowaniu długów rentowych.
Dz.U. 1925 nr 91 poz. 641 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 sierpnia 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych oraz Kolei w sprawie uzupełnienia przepisów rozporządzenia z dnia 20 lipca 1925 r. o zgłoszeniu i rejestracji obligacyj ulegających przerachowaniu na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań Skarbu Państwa austrjackiego i węgierskiego tudzież zobowiązań funduszu krajowego galicyjskiego, które ciążą na Skarbie Państwa Polskiego oraz rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań związków samorządowych oraz obligacyj, opartych na takich zobowiązaniach.
Dz.U. 1925 nr 91 poz. 640 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 sierpnia 1925 r. w sprawie zmiany statutu Banku Gospodarstwa Krajowego.
Dz.U. 1925 nr 91 poz. 639 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 sierpnia 1925 r. o wprowadzeniu w obieg pocztowych znaczków lotniczych.
Dz.U. 1925 nr 91 poz. 638 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1925 r. w sprawie wojskowych przepisów dyscyplinarnych.
Dz.U. 1925 nr 91 poz. 637 Ustawa z dnia 16 lipca 1925 r. o zmianach w urządzeniu sądownictwa, przepisach postępowania cywilnego i w przepisach o kosztach sądowych, obowiązujących w b. zaborze rosyjskim.
Dz.U. 1925 nr 90 poz. 636 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 września 1925 r. o ustaleniu opłaty skarbowej od spirytusu wyprodukowanego wewnątrz Państwa tudzież przywożonego z zagranicy.
Dz.U. 1925 nr 90 poz. 635 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1925 r. o wyłączeniu gminy Matjasy z powiatu prużańskiego a włączeniu do powiatu kobryńskiego.
Dz.U. 1925 nr 90 poz. 634 Ustawa skarbowa z dnia 22 lipca 1925 r. o zmianach w budżecie na rok 1924.
Dz.U. 1925 nr 90 poz. 633 akt jednorazowy Ustawa z dnia 30 lipca 1925 r. w sprawie ratyfikacji protokółu dodatkowego z dnia 3 lipca 1925 r. do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką, podpisanej w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 roku.
Dz.U. 1925 nr 90 poz. 632 akt jednorazowy Ustawa z dnia 30 lipca 1925 r. w sprawie ratyfikacji konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką, podpisanej w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 r., i dołączonych do niej załączników A, B, C, D, E (konwencja weterynaryjna), F oraz protokółu końcowego z tej samej daty.
Dz.U. 1925 nr 90 poz. 631 akt jednorazowy Ustawa z dnia 22 lipca 1925 r. w sprawie ratyfikacji konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecką, zawartej w Warszawie dnia 17 kwietnia 1925 r.
Dz.U. 1925 nr 90 poz. 630 uchylony Ustawa z dnia 22 lipca 1925 r. o uregulowaniu obrotu cukrem na obszarze Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1925 nr 90 poz. 629 Ustawa z dnia 20 lipca 1925 r. o uzupełnieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu pożyczek państwowych oraz konwersji rzeczonych pożyczek oraz rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1924 r.
Dz.U. 1925 nr 89 poz. 628 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 sierpnia 1925 r. w sprawie dodatkowego opodatkowania zapasów spirytusu.
Dz.U. 1925 nr 89 poz. 627 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 1925 r. o powołaniu komisyj dyscyplinarnych do orzekania w sprawach dyscyplinarnych przeciwko urzędnikom i niższym funkcjonarjuszom na obszarze sądu okręgowego w Katowicach.
Dz.U. 1925 nr 89 poz. 626 akt jednorazowy Ustawa z dnia 30 lipca 1925 r. w sprawie ratyfikacji konwencji turystycznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką z dnia 30 maja 1925 roku.
Dz.U. 1925 nr 89 poz. 625 akt jednorazowy Ustawa z dnia 30 lipca 1925 r. w sprawie ratyfikacji traktatu koncyljacyjnego i arbitrażowego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką, podpisanego w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 roku.
Dz.U. 1925 nr 89 poz. 624 akt jednorazowy Ustawa z dnia 30 lipca 1925 r. w sprawie ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką, podpisanej dnia 6 marca 1925 roku w Pradze, w przedmiocie uregulowania obrotu prawnego w sprawach cywilnych, karnych i niespornych.
Dz.U. 1925 nr 89 poz. 623 akt jednorazowy Ustawa z dnia 30 lipca 1925 r. w sprawie ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką w sprawie ochrony prawnej i pomocy prawnej w sprawach podatkowych, podpisanej w Warszawie dnia 25 kwietnia 1925 r.
Dz.U. 1925 nr 89 poz. 622 akt jednorazowy Ustawa z dnia 30 lipca 1925 r. w sprawie ratyfikacji umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką w sprawach prawnych i finansowych, podpisanej w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 r.
Dz.U. 1925 nr 89 poz. 621 akt jednorazowy Ustawa z dnia 30 lipca 1925 r. w sprawie ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu w dziedzinie podatków spadkowych, podpisanej w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 roku.
Dz.U. 1925 nr 89 poz. 620 akt jednorazowy Ustawa z dnia 22 lipca 1925 r. w sprawie ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką o wzajemnym obrocie prawnym, podpisanej w Wiedniu dnia 19 marca 1924 r.
Dz.U. 1925 nr 88 poz. 619 Oświadczenie rządowe z dnia 21 sierpnia 1925 r. w sprawie przystąpienia Iraku do Międzynarodowej Konwencji, dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem, podpisanej w Paryżu dnia 4 maja 1910 r.
Dz.U. 1925 nr 88 poz. 618 Oświadczenie rządowe z dnia 21 sierpnia 1925 r. w sprawie przystąpienia Bułgarji do Międzynarodowego Porozumienia z dnia 18 maja 1904 r. i do Międzynarodowej Konwencji z dnia 4 maja 1910 r., podpisanych w Paryżu, dotyczących zwalczania handlu żywym towarem.
Dz.U. 1925 nr 88 poz. 617 Oświadczenie rządowe z dnia 20 sierpnia 1925 r. w sprawie złożenia przez Szwecję dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowej Konwencji, dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem, podpisanej w Paryżu dnia 4 maja 1920 r.
Dz.U. 1925 nr 88 poz. 616 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 1925 r. w celu wykonania ustawy z dnia 17 lipca 1924 r. w sprawie opłat za paszporty na wyjazd zagranicę.
Dz.U. 1925 nr 88 poz. 615 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 sierpnia 1925 r. o ustaleniu cen sprzedażnych spirytusu i wódek monopolowych.
Dz.U. 1925 nr 88 poz. 614 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 sierpnia 1925 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym.
Dz.U. 1925 nr 88 poz. 613 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 13 lipca 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu, Kolei oraz Skarbu o ograniczeniu obrotu zwierzętami i surowemi produktami pochodzenia zwierzęcego, paszą objętościową oraz niektóremi przedmiotami z Rosji, Białorusi, Ukrainy, Łotwy i Litwy.
Dz.U. 1925 nr 88 poz. 612 akt jednorazowy Ustawa z dnia 30 lipca 1925 r. o ratyfikacji podpisanej w Warszawie dnia 23 września 1922 r. umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką w przedmiocie wzajemnego dopuszczenia lekarzy i położnych do wykonywania praktyki.
Dz.U. 1925 nr 88 poz. 611 akt jednorazowy Ustawa z dnia 30 lipca 1925 r. w sprawie ratyfikacji konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, podpisanej w Pradze dnia 30 maja 1925 r.
Dz.U. 1925 nr 88 poz. 610 akt jednorazowy Ustawa z dnia 30 lipca 1925 r. w sprawie ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu w dziedzinie bezpośrednich podatków państwowych, podpisanej w Warszawie wraz z protokółem końcowym dnia 23 kwietnia 1925 roku.
Dz.U. 1925 nr 88 poz. 609 uchylony Ustawa z dnia 22 lipca 1925 r. o państwowym funduszu kredytu na meljoracje rolne.
Dz.U. 1925 nr 87 poz. 608 obowiązujący Konwencja dotycząca utworzenia i utrzymania Międzynarodowego Biura Miar, wraz z regulaminem, podpisana w Paryżu dnia 20 maja 1875 r. (przystąpienie zgłoszone zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 1925 r.).
Dz.U. 1925 nr 87 poz. 607 Oświadczenie rządowe z dnia 1 lipca 1925 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Międzynarodowej Konwencji Metrycznej, podpisanej w Paryżu dnia 20 maja 1875 r., wraz z odnośnym Regulaminem, i do Międzynarodowej Konwencji dodatkowej Metrycznej, podpisanej w Sevres dnia 6 października 1921 r.
Dz.U. 1925 nr 86 poz. 606 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 13 lipca 1925 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 1 kwietnia 1925 r. w sprawie zmiany organizacji urzędów skarbowych w okręgach administracyjnych izb skarbowych w Krakowie, Lwowie, Łucku, Grudziądzu i Poznaniu.
Dz.U. 1925 nr 86 poz. 605 akt jednorazowy Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 sierpnia 1925 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lutego 1925 r. o zmianie granic gminy wiejskiej Kamieńczyk w powiecie radzymińskim.
Dz.U. 1925 nr 86 poz. 604 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 sierpnia 1925 r. o zmianie granic gmin wiejskich Porzecze i Łohiszyn w powiecie pińskim.
Dz.U. 1925 nr 86 poz. 603 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 sierpnia 1925 r. o powiększeniu emisji serji VI biletów skarbowych.
Dz.U. 1925 nr 86 poz. 602 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 sierpnia 1925 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie krasnystawskim w okręgu sądu okręgowego w Lublinie.
Dz.U. 1925 nr 86 poz. 601 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 sierpnia 1925 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie stolińskim w okręgu sądu okręgowego w Pińsku.
Dz.U. 1925 nr 86 poz. 600 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 1925 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie bielskim w okręgu sądu okręgowego w Białymstoku.
Dz.U. 1925 nr 86 poz. 599 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 1925 r. o zmianie właściwości miejscowej sądów powiatowych w Kozowie i Tarnopolu w okręgach sądów okręgowych w Brzeżanach i Tarnopolu.
Dz.U. 1925 nr 86 poz. 598 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 1925 r. o dyzlokacji sądów powiatowych w Sołotwinie i Nadwórnie w okręgu sądu okręgowego w Stanisławowie.
Dz.U. 1925 nr 86 poz. 597 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 1925 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie wilejskim w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.
Dz.U. 1925 nr 86 poz. 596 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 sierpnia 1925 r. o zniesieniu sądu pokoju dla spraw o lichwę wojenną w Warszawie.
Dz.U. 1925 nr 86 poz. 595 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 sierpnia 1925 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie rawskim w okręgu sądu okręgowego w Piotrkowie.
Dz.U. 1925 nr 86 poz. 594 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 8 sierpnia 1925 r. o zmianie granic okręgu szkolnego warszawskiego i utworzeniu okręgu szkolnego lubelskiego.
Dz.U. 1925 nr 86 poz. 593 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1925 r. w sprawie ustalenia na miesiąc wrzesień 1925 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1925 nr 86 poz. 592 Ustawa z dnia 30 lipca 1925 r. o Zakładach Kórnickich.
Dz.U. 1925 nr 86 poz. 591 Ustawa z dnia 30 lipca 1925 r. o zmianie pierwszego ustępu art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 1924 r. w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet.
Dz.U. 1925 nr 86 poz. 590 Ustawa z dnia 22 lipca 1925 r. w przedmiocie zmiany ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o opodatkowaniu spadków i darowizn.
Dz.U. 1925 nr 86 poz. 589 Ustawa z dnia 22 lipca 1925 r. o zniesieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1924 r. o przedsiębiorstwie dla eksploatacji kolei państwowych.
Dz.U. 1925 nr 86 poz. 588 Ustawa z dnia 22 lipca 1925 r. ustalająca warunki mianowania na podporucznika korpusu oficerów administracji grupy kapelmistrzów oraz zmieniająca niektóre postanowienia art. 121 ustawy z dnia 23 marca 1922 r. o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów wojsk polskich.
Dz.U. 1925 nr 86 poz. 587 akt jednorazowy Ustawa z dnia 15 lipca 1925 r. w sprawie ratyfikacji układu handlowego (modus vivendi) pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki Północnej, zawartego dnia 10 lutego 1925 r.
Dz.U. 1925 nr 85 poz. 586 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 sierpnia 1925 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 1 lipca 1925 r. o opodatkowaniu wina i miodu syconego.
Dz.U. 1925 nr 85 poz. 585 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 sierpnia 1925 r. w sprawie opłat stemplowych od ubezpieczeń.
Dz.U. 1925 nr 85 poz. 584 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 12 sierpnia 1925 r. w sprawie przeprowadzenia spisu ludności w górnośląskiej części województwa śląskiego, w ziemi wileńskiej z wyjątkiem powiatu brasławskiego oraz na przyłączonej do Rzeczypospolitej Polskiej części b. zaboru neutralnego polsko-litewskiego.
Dz.U. 1925 nr 85 poz. 583 akt jednorazowy Ustawa z dnia 22 lipca 1925 r. w sprawie ratyfikacji konwencji koncyljacyjnej i arbitrażowej pomiędzy Polską a Estonją, Finlandją i Łotwą, podpisanej w Helsingforsie dnia 17 stycznia 1925 roku.
Dz.U. 1925 nr 85 poz. 582 Ustawa z dnia 22 lipca 1925 r. o ukończeniu budowy kolei Łuck-Dębowa Karczma-Stojanów.
Dz.U. 1925 nr 85 poz. 581 Ustawa z dnia 22 lipca 1925 r. zmieniająca niektóre postanowienia ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1925 nr 85 poz. 580 Ustawa z dnia 20 lipca 1925 r. w przedmiocie zmian i uzupełnień ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. o monopolu spirytusowym.
Dz.U. 1925 nr 84 poz. 579 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 sierpnia 1925 r. o urządzeniu i kontroli gorzelni.
Dz.U. 1925 nr 83 poz. 578 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 13 lipca 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu, Kolei oraz Skarbu o zakazie wprowadzania zwierząt racicowych z Prus Wschodnich.
Dz.U. 1925 nr 83 poz. 577 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 sierpnia 1925 r. w sprawie opłat za wykonywanie czynności przez funkcjonarjuszów zarządu ceł poza obrębem miejsca urzędowego lub w czasie poza godzinami urzędowemi oraz za konwojowanie i strzeżenie towarów.
Dz.U. 1925 nr 83 poz. 576 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 czerwca 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Sprawiedliwości w celu wykonania ustawy z dnia 14 grudnia 1923 r. o uprawnieniach organów wykonawczych władz skarbowych.
Dz.U. 1925 nr 83 poz. 575 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1925 r. w sprawie zmian niektórych postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1925 r. w sprawie utworzenia Rady Naczelnej Wychowania Fizycznego i Przysposobiena Wojskowego oraz wojewódzkich i powiatowych Komitetów Wychowania Fizycznego i Przystosowania Wojskowego.
Dz.U. 1925 nr 83 poz. 574 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1925 r. o włączeniu wsi Falbogi-Borowe gminy Pomiechowo, powiatu warszawskiego do gminy Błędówko, powiatu płońskiego.
Dz.U. 1925 nr 83 poz. 573 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1925 r. w sprawie wyłączenia gminy Święty Józef z powiatu politycznego i obszaru działania samorządowej reprezentacji powiatowej nadwórniańskiej a wcielenia do powiatu politycznego i obszaru działania samorządowej reprezentacji powiatowej kołomyjskiej.
Dz.U. 1925 nr 83 poz. 572 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1925 r. o uzupełnieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 marca 1924 r. w przedmiocie taksy dla pisarzy hipotecznych.
Dz.U. 1925 nr 83 poz. 571 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1925 r. o wywłaszczeniu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa do budowy kolei państwowej Kalety-Herby-Wieluń-Podzamcze.
Dz.U. 1925 nr 83 poz. 570 Ustawa skarbowa z dnia 22 lipca 1925 r. o dodatkowych kredytach na rok 1925.
Dz.U. 1925 nr 83 poz. 569 Ustawa z dnia 22 lipca 1925 r. o uzupełnieniu ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym.
Dz.U. 1925 nr 83 poz. 568 akt jednorazowy Ustawa z dnia 22 lipca 1925 r. w sprawie ratyfikacji konwencji konsularnej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, podpisanej w Rydze dnia 3 stycznia 1924 roku.
Dz.U. 1925 nr 83 poz. 567 akt jednorazowy Ustawa z dnia 22 lipca 1925 r. w sprawie ratyfikacji konwencji handlowej między Polską a Węgrami, oraz protokółu końcowego i protokółu podpisania, podpisanych w Budapeszcie dnia 26 marca 1925 r.
Dz.U. 1925 nr 83 poz. 566 Ustawa z dnia 22 lipca 1925 r. w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r. w sprawie częściowej zmiany ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska oraz ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r. w sprawie częściowej zmiany ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i wojskowych zawodowych.
Dz.U. 1925 nr 83 poz. 565 Ustawa z dnia 22 lipca 1925 r. w przedmiocie zmiany ustawy z dnia 24 lipca 1919 r. o policji państwowej.
Dz.U. 1925 nr 83 poz. 564 Ustawa z dnia 20 lipca 1925 r. o ulgach podatkowych dla kapitałów.
Dz.U. 1925 nr 83 poz. 563 Ustawa z dnia 18 lipca 1925 r. o przerachowaniu wkładek oszczędnościowych, złożonych w Pocztowej Kasie Oszczędności.
Dz.U. 1925 nr 83 poz. 562 akt jednorazowy Ustawa z dnia 15 lipca 1925 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia prowizorycznego, regulującego stosunki ekonomiczne między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką, podpisanego w Warszawie dnia 7 kwietnia 1925 roku.
Dz.U. 1925 nr 83 poz. 561 uchylony Ustawa z dnia 15 lipca 1925 r. o monopolu zapałczanym.
Dz.U. 1925 nr 82 poz. 560 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 sierpnia 1925 r. w celu wykonania ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o państwowym podatku przemysłowym.
Dz.U. 1925 nr 81 poz. 559 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 sierpnia 1925 r. o przyznaniu V-tym Targom Wschodnim, mającym się odbyć we Lwowie w czasie od 5 do 15 września 1925 r. włącznie, ulg w przedmiocie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1925 nr 81 poz. 558 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 29 lipca 1925 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Robót Publicznych, Kolei i Skarbu o spisie robót, wzbronionych młodocianym i kobietom.
Dz.U. 1925 nr 81 poz. 557 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 lipca 1925 r. o wypuszczeniu serji VI biletów skarbowych.
Dz.U. 1925 nr 81 poz. 556 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 23 lipca 1925 r. o warunkach funkcjonowania oraz organizacji wzajemnych zakładów (totalizatora) na torach wyścigowych towarzystw wyścigów konnych oraz o sposobie prowadzenia rachunkowości tych zakładów.
Dz.U. 1925 nr 81 poz. 555 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 sierpnia 1925 r. uzupełniające rozporządzenie z dnia 12 maja 1923 r. o zasadach, dotyczących starszeństwa przy awansach, sposobu przeprowadzania wyboru oraz kwalifikowania oficerów
Dz.U. 1925 nr 81 poz. 554 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 sierpnia 1925 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 1 września 1923 r. o zasadach, dotyczących starszeństwa przy awansach, oraz sposobu przeprowadzania wyboru na stopnie generalskie.
Dz.U. 1925 nr 80 poz. 553 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1925 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1925 nr 80 poz. 552 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1925 r. w sprawie bezpłatnego oddania m. st. Warszawie gruntów państwowych na cele regulacji ulic: Suchej, Langiewicza, Wawelskiej, Topolowej i Sędziowskiej.
Dz.U. 1925 nr 80 poz. 551 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1925 r. o rozciągnięciu na okrąg administracyjny wileński niektórych postanowień rozporządzenia szefa zarządu terenów przyfrontowych i etapowych z dnia 4 listopada 1920 r.
Dz.U. 1925 nr 79 poz. 550 uchylony Ustawa z dnia 15 lipca 1925 r. o państwowym podatku przemysłowym.
Dz.U. 1925 nr 79 poz. 549 Ustawa z dnia 1 lipca 1925 r. o zamianie gruntu kolejowego przy st. Węgierskiej-Górce linji Zwardoń-Nowy Sącz na grunt prywatny.
Dz.U. 1925 nr 79 poz. 548 uchylony Ustawa z dnia 1 lipca 1925 r. w przedmiocie ustąpienia gminie m. Bielska gruntu kolejowego o powierzchni 426 m kwadratowych.
Dz.U. 1925 nr 78 poz. 547 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 28 lipca 1925 r. o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych, wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych.
Dz.U. 1925 nr 78 poz. 546 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1925 r. o zmianie § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1925 r. w sprawie organizacji statystyki ruchu naturalnego ludności.
Dz.U. 1925 nr 78 poz. 545 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Uść i przyłączeniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Kałdus w powiecie chełmińskim.
Dz.U. 1925 nr 78 poz. 544 akt jednorazowy Ustawa z dnia 15 lipca 1925 r. w sprawie ratyfikacji konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, podpisanej w Gdańsku dnia 30 grudnia 1924 r.
Dz.U. 1925 nr 78 poz. 543 Ustawa z dnia 1 lipca 1925 r. w sprawie zmian i uzupełnień w obowiązującem na górnośląskiej części województwa śląskiego ustawodawstwie osadniczem.
Dz.U. 1925 nr 77 poz. 542 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 24 lipca 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie uchylenia rozporządzenia z dnia 10 marca 1924 r. o wykonaniu niemieckiej ustawy osadniczej na górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1925 nr 77 poz. 541 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 lipca 1925 r. o przedłużeniu terminu do składania podań w Głównym Urzędzie Likwidacyjnym o zabezpieczenie praw z tytułów na okaziciela, wywiezionych na terytorjum obecnego Związku Socjalistycznych Republik Rad lub złożonych w instytucjach na tem terytorjum.
Dz.U. 1925 nr 77 poz. 540 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 lipca 1925 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 7 lutego 1925 r. w sprawie przekazania miejskiej komisji szacunkowej wymiaru państwowego podatku dochodowego na obszarze m. Łodzi oraz poruczeniu magistratowi m. Łodzi poboru i ściągania tegoż podatku.
Dz.U. 1925 nr 77 poz. 539 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 13 czerwca 1925 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o podstawowych obowiązkach i prawach szeregowych wojska polskiego.
Dz.U. 1925 nr 77 poz. 538 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1925 r. o stroju urzędowym prezesów i sędziów Najwyższego Trybunału Administracyjnego.
Dz.U. 1925 nr 76 poz. 537 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 1925 r. o zwinięciu sądu pokoju przy sądzie powiatowym w Rudzie w okręgu sądu apelacyjnego w Katowicach.
Dz.U. 1925 nr 76 poz. 536 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 28 lipca 1925 r. w sprawie ceł wywozowych.
Dz.U. 1925 nr 76 poz. 535 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1925 r. o utworzeniu Państwowej Rady Emigracyjnej.
Dz.U. 1925 nr 76 poz. 534 Ustawa z dnia 1 lipca 1925 r. w przedmiocie zmiany części drugiej § 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 kwietnia 1924 r. o wierzytelnościach w walutach obcych i w złotych w złocie, hipotecznie zabezpieczanych.
Dz.U. 1925 nr 75 poz. 533 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 lipca 1925 r. o zmianie taryfy telegraficznej w komunikacji z wolnem miastem Gdańskiem.
Dz.U. 1925 nr 75 poz. 532 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 lipca 1925 r. w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych oraz Kolei w sprawie zgłoszenia i rejestracji obligacyj, ulegających przerachowaniu na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań Skarbu Państwa austrjackiego i węgierskiego tudzież zobowiązań funduszu krajowego galicyjskiego, które ciążą na Skarbie Państwa Polskiego oraz rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 roku o przerachowaniu zobowiązań związków samorządowych oraz obligacyj, opartych na takich zobowiązaniach.
Dz.U. 1925 nr 75 poz. 531 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 lipca 1925 r. o zmianie normy stawki celnej, do której wysokości wagę surową towarów można przyjąć według podania strony.
Dz.U. 1925 nr 75 poz. 530 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 15 lipca 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o dietach i kosztach podróży członków komisyj kwalifikacyjnych, powołanych w myśl ustawy o nadzorze państwowym nad ogierami i rejestracji klaczy zarodowych.
Dz.U. 1925 nr 75 poz. 529 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 14 lipca 1925 r. w sprawie udzielania uprawnień rządowych na wytwarzanie, przetwarzanie i rozdzielanie energji elektrycznej przez drobne zakłady elektryczne.
Dz.U. 1925 nr 75 poz. 528 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1925 r. o zmianie granic miasta Włodzimierza w powiecie włodzimierskim.
Dz.U. 1925 nr 75 poz. 527 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1925 r. w sprawie udziału Ubezpieczalni Krajowej (Wydział ubezpieczenia urzędników prywatnych) w Poznaniu w kosztach Wyższych Urzędów Ubezpieczeń.
Dz.U. 1925 nr 75 poz. 526 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1925 r. o utworzeniu komisji weryfikacyjnej dla funkcjonarjuszów państwowych województwa śląskiego.
Dz.U. 1925 nr 75 poz. 525 uchylony Ustawa z dnia 1 lipca 1925 r. o opodatkowaniu wina i miodu syconego.
Dz.U. 1925 nr 75 poz. 524 Ustawa z dnia 23 czerwca 1925 r. zmieniająca niektóre postanowienia ustawy z dnia 26 października 1921 r. o popieraniu publicznych przedsiębiorstw meljoracyjnych.
Dz.U. 1925 nr 75 poz. 523 Ustawa z dnia 23 czerwca 1925 r. o zamianie gruntu państwowego w Krakowie na Grzegórzkach na grunt prywatny, wchodzący w skład dóbr Pasternik, a położony w gminach Bronowicach Wielkich i Rząsce.
Dz.U. 1925 nr 75 poz. 522 Ustawa z dnia 23 czerwca 1925 r. o przywróceniu mocy obowiązującej ustawy z dnia 22 marca 1923 r. o zasiłkach dla rodzin osób, powołanych na ćwiczenia wojskowe.
Dz.U. 1925 nr 75 poz. 521 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1925 r. w przedmiocie uchylenia art. 1176-1190 włącznie ustawy lekarskiej.
Dz.U. 1925 nr 74 poz. 520 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 lipca 1925 r. o rewizji uprawnień (koncesyj) na sprzedaż przedmiotów, objętych monopolem skarbowym.
Dz.U. 1925 nr 74 poz. 519 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 6 lipca 1925 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczących i zastępców przewodniczących komisyj pojednawczych i rozjemczych w górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1925 nr 74 poz. 518 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu z dnia 23 marca 1925 r. o dietach i kosztach podróży lekarzy, jako znawców sądowych, w województwach poznańskiem i pomorskiem i w górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1925 nr 74 poz. 517 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1925 r. o ustaleniu na miesiąc sierpień 1925 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1925 nr 74 poz. 516 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1925 r. w sprawie uchylenia dekretu nr 473 prezesa Tymczasowej Komisji Rządzącej z dnia 25 stycznia 1922 r. w przedmiocie wykonania ustawy o "wolnych ludziach" II kat.
Dz.U. 1925 nr 74 poz. 515 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1925 r. o zmianie właściwości sądów okręgowych w Łucku i Równem.
Dz.U. 1925 nr 74 poz. 514 Ustawa z dnia 23 czerwca 1925 r. o budowie kolei Kalety-Herby-Wieluń-Podzamcze.
Dz.U. 1925 nr 74 poz. 513 uchylony Ustawa z dnia 23 czerwca 1925 r. o budowie kolei Bydgoszcz-Gdynia.
Dz.U. 1925 nr 74 poz. 512 uchylony Ustawa z dnia 22 czerwca 1925 r. o wyścigach konnych.
Dz.U. 1925 nr 73 poz. 511 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 10 lipca 1925 r. o wykonywaniu nadzoru państwowego nad ogierami.
Dz.U. 1925 nr 73 poz. 510 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 lipca 1925 r. o wypuszczeniu serji V biletów skarbowych.
Dz.U. 1925 nr 73 poz. 509 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 lipca 1925 r. dotyczące wykonania rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 3 lipca 1925 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych.
Dz.U. 1925 nr 73 poz. 508 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 lipca 1925 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 1924 r. o opłatach za czynności urzędów miar.
Dz.U. 1925 nr 73 poz. 507 Ustawa z dnia 15 lipca 1925 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych.
Dz.U. 1925 nr 73 poz. 506 Ustawa z dnia 1 lipca 1925 r. o zamianie państwowego gruntu kolejowego w Skierniewicach na grunt prywatny.
Dz.U. 1925 nr 73 poz. 505 Ustawa z dnia 1 lipca 1925 r. o zamianie państwowego gruntu kolejowego przy st. Przemyśl na grunt prywatny.
Dz.U. 1925 nr 73 poz. 504 Ustawa z dnia 1 lipca 1925 r. w przedmiocie zamiany państwowego gruntu kolejowego przy stacji Chełmie na grunt prywatny.
Dz.U. 1925 nr 72 poz. 503 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1925 r. o poleceniu Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zastępstwa prawnego Komunalnego Banku Kredytowego w Poznaniu w sprawach hipotek i wierzytelności, objętych umowami zawartemi w dniach 2 marca 1923 r. i 21 marca 1925 r. między Skarbem Państwa a Komunalnym Bankiem Kredytowym w Poznaniu.
Dz.U. 1925 nr 72 poz. 502 Oświadczenie rządowe z dnia 9 czerwca 1925 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Rzymie dnia 10 lutego 1925 r.
Dz.U. 1925 nr 72 poz. 501 wygaśnięcie aktu Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Rzymie dnia 10 lutego 1925 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1925 r.).
Dz.U. 1925 nr 71 poz. 500 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 1925 r. o zwinięciu sądu pokoju w Działdowie w okręgu sądu apelacyjnego w Toruniu.
Dz.U. 1925 nr 71 poz. 499 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 1925 r. o zmianie właściwości miejscowej sądów powiatowych w Bieczu i Gorlicach.
Dz.U. 1925 nr 71 poz. 498 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 9 lipca 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla węgla kamiennego w komunikacji polsko-austrjackiej.
Dz.U. 1925 nr 71 poz. 497 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych, Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 26 czerwca 1925 r. w sprawie zmian w załączniku 1 (wykaz szkół) do rozporządzenia z dnia 24 marca 1925 r. o wykonaniu art. 57 ustęp ostatni ustawy z dnia 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku służby wojskowej.
Dz.U. 1925 nr 70 poz. 496 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 1925 r. o zwinięciu sądu pokoju w Zbąszyniu w okręgu sądu apelacyjnego w Poznaniu.
Dz.U. 1925 nr 70 poz. 495 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 czerwca 1925 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Pracy i Opieki Społecznej w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 maja 1925 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Pracy i Opieki Społecznej w sprawie ogólnej taryfy opłat konsularnych.
Dz.U. 1925 nr 70 poz. 494 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 czerwca 1925 r. w sprawie określenia ilości, miejsca urzędowania i składu komisyj szacunkowych podatku dochodowego dla okręgu urzędu skarbowego w Katowicach.
Dz.U. 1925 nr 70 poz. 493 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 czerwca 1925 r. w sprawie zmiany organizacji urzędów skarbowych podatników i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu izby skarbowej w Łucku.
Dz.U. 1925 nr 70 poz. 492 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1925 r. o dalszem wprowadzeniu w życie ustawy z dnia 30 stycznia 1924 r. w przedmiocie rozciągnięcia obowiązujących na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego i cieszyńskiej części województwa śląskiego ustaw o obowiązkowem ubezpieczeniu robotników od wypadków na obszar województw: warszawskiego wraz z m. st. Warszawą, łódzkiego, kieleckiego, lubelskiego, białostockiego, wołyńskiego, poleskiego, nowogródzkiego oraz ziemi wileńskiej.
Dz.U. 1925 nr 70 poz. 491 Oświadczenie rządowe z dnia 2 lipca 1925 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego pomiędzy Polską a Szwecją, podpisanego w Warszawie dnia 2 grudnia 1924 r.
Dz.U. 1925 nr 70 poz. 490 obowiązujący Traktat Handlowy i Nawigacyjny pomiędzy Polską a Szwecją, podpisany w Warszawie dnia 2 grudnia 1924 r.
Dz.U. 1925 nr 69 poz. 489 Obwieszczenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 7 lipca 1925 r. o sprostowaniu błędów pisarskich w rozporządzeniu z dnia 19 maja 1925 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r.
Dz.U. 1925 nr 69 poz. 488 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 10 lipca 1925 r. zawierające postanowienia, uzupełniające rozporządzenie z dnia 19 maja 1925 r. w sprawie częściowych zmian taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r.
Dz.U. 1925 nr 69 poz. 487 uchylony Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 20 czerwca 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych o statucie Państwowego Banku Rolnego.
Dz.U. 1925 nr 69 poz. 486 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1925 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1925 nr 68 poz. 485 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 1925 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie tomaszowskim w okręgu sądu okręgowego w Zamościu.
Dz.U. 1925 nr 68 poz. 484 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 czerwca 1925 r. o tymczasowem uregulowaniu obrotu spirytusem skażonym ogólnym środkiem skażającym (denaturatem).
Dz.U. 1925 nr 68 poz. 483 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 lipca 1925 r. o natychmiastowem zajęciu na rzecz m. st. Warszawy nieruchomości "dawna cegielnia we wsi Czyste", wywłaszczonej dekretem Naczelnika Państwa z dnia 15 lipca 1922 r.
Dz.U. 1925 nr 68 poz. 482 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 czerwca 1925 r. w sprawie udzielenia koncesji na budowę i eksploatację normalnotorowej kolei żelaznej prywatnej użytku publicznego z Zagłębia Węglowego Dąbrowskiego przez Pińczów-Busk do Zwierzyńca.
Dz.U. 1925 nr 68 poz. 481 uchylony Ustawa z dnia 1 lipca 1925 r. o udzielaniu poręki państwowej.
Dz.U. 1925 nr 67 poz. 480 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1925 r. w sprawie taryfy, według której związki ubogich na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego mają zwracać koszty utrzymania ubogich.
Dz.U. 1925 nr 67 poz. 479 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 czerwca 1925 r. o nadzorze nad licznikami energji elektrycznej, używanemi w obrocie publicznym do obliczania wartości energji elektrycznej.
Dz.U. 1925 nr 67 poz. 478 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 3 lipca 1925 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych.
Dz.U. 1925 nr 67 poz. 477 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 1 lipca 1925 r. w sprawie uchylenia niektórych ceł wywozowych.
Dz.U. 1925 nr 67 poz. 476 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 czerwca 1925 r. o sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1925 nr 67 poz. 475 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 czerwca 1925 r. o ustaleniu wymiaru odpędu spirytusu według województw na kampanje 1925/26 i 1926/27 r.
Dz.U. 1925 nr 67 poz. 474 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 czerwca 1925 r. o zmianie granic gmin wiejskich Końskowola i Puławy w powiecie puławskim.
Dz.U. 1925 nr 67 poz. 473 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 1925 r. o zniesieniu sądu pokoju dla spraw o lichwę wojenną w Sosnowcu.
Dz.U. 1925 nr 67 poz. 472 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1925 r. o zmianie granic powiatów na obszarze okręgu administracyjnego wileńskiego.
Dz.U. 1925 nr 67 poz. 471 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1925 r. o zaliczeniu osady wiejskiej Kłodawa w powiecie kolskim w poczet miast, rozszerzeniu granic tego miasta, oraz rozciągnięciu na nie dekretu z dnia 4 lutego 1919 r. o samorządzie miejskim.
Dz.U. 1925 nr 67 poz. 470 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1925 r. w sprawie zmian i uzupełnień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 roku o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1925 nr 67 poz. 469 Oświadczenie rządowe z dnia 6 lipca 1925 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji Handlowej między Polską a Francją, podpisanej w Paryżu dnia 9 grudnia 1924 r.
Dz.U. 1925 nr 67 poz. 468 wygaśnięcie aktu Konwencja handlowa między Polską a Francją, podpisana w Paryżu dnia 9 grudnia 1924 roku.
Dz.U. 1925 nr 67 poz. 467 uchylony Ustawa z dnia 23 czerwca 1925 r. o uzupełnieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 kwietnia 1924 r. o zmianie ustroju pieniężnego.
Dz.U. 1925 nr 67 poz. 466 uchylony Ustawa z dnia 23 czerwca 1925r. w sprawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 kwietnia 1924 r. w przedmiocie systemu monetarnego.
Dz.U. 1925 nr 66 poz. 465 Ustawa skarbowa z dnia 30 czerwca 1925 r. na rok 1925.
Dz.U. 1925 nr 65 poz. 464 Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 1925 r. w sprawie przystąpienia Syrji i Libanu do Protokółu dodatkowego z dnia 20 marca 1914 roku do Międzynarodowej Konwencji o ochronie utworów literackich i artystycznych, podpisanej w Bernie dnia 9 września 1886 r. i przejrzanej w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r.
Dz.U. 1925 nr 65 poz. 463 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 27 czerwca 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o wprowadzenie taryfy na przewóz osób i bagażu w komunikacji bezpośredniej pomiędzy stacjami polskich kolei państwowych oraz polskich kolei, położonych na obszarze Wolnego Miasta Gdańska z jednej strony, a stacjami austrjackich kolei związkowych z drugiej strony przez Czechosłowację.
Dz.U. 1925 nr 65 poz. 462 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 czerwca 1925 r. o zmianie terminu wejścia w życie rozporządzeń Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 listopada 1924 r. i z dnia 31 grudnia 1924 r. o rozciągnięciu obowiązku legalizowania na niektóre rodzaje narzędzi mierniczych.
Dz.U. 1925 nr 65 poz. 461 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 czerwca 1925 r. w sprawie przedłużenia terminu dla uskutecznienia uzupełniających mianowań członków komisyj szacunkowych i odwoławczych do spraw państwowego podatku przemysłowego, ich zastępców, oraz przedstawicieli płatników do udziału w lustracji przedsiębiorstw.
Dz.U. 1925 nr 65 poz. 460 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 czerwca 1925 r. w przedmiocie wymiany biletów zdawkowych na monety srebrne.
Dz.U. 1925 nr 65 poz. 459 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 czerwca 1925 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1925 nr 65 poz. 458 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 19 czerwca 1925 r. w sprawie uproszczonych egzaminów państwowych na nauczycieli szkół średnich ogólnokształcących i seminarjów nauczycielskich.
Dz.U. 1925 nr 65 poz. 457 uchylony Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 29 kwietnia 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie wykonania ustawy z dnia 20 czerwca 1924 r. w przedmiocie uwłaszczenia b. czynszowników, b. wolnych ludzi i długoletnich dzierżawców w województwach wschodnich.
Dz.U. 1925 nr 65 poz. 456 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1925 r. o wyłączeniu gminy Kozłów z powiatu brzeżańskiego i włączeniu do powiatu tarnopolskiego.
Dz.U. 1925 nr 65 poz. 455 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 1925 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o wykonaniu ust. 3 art. 116 ustawy o państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1925 nr 65 poz. 454 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 czerwca 1925 r. o wywłaszczeniu koniecznych materjałów na użytek dróg żelaznych pozostających w zarządzie Dyrekcji Kolei Państwowych w Radomiu i czasowem przymusowem zajęciu gruntu przy stacji kolei w Długim Kącie.
Dz.U. 1925 nr 65 poz. 453 Ustawa z dnia 1 lipca 1925 r. dotycząca przedłużenia mocy obowiązującej rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 czerwca 1924 r. o lichwie pieniężnej.
Dz.U. 1925 nr 65 poz. 452 Ustawa z dnia 13 maja 1925 r. w sprawie zmian rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o zastosowaniu złotego do obliczenia wkładek (premij), jako też świadczeń pieniężnych (rent) i o przerachowaniu na złote dawnych zobowiązań rentowych w ubezpieczeniu na wypadek niezdolności do pracy, na starość i na korzyść pozostałych po ubezpieczonych rodzin w b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1925 nr 64 poz. 451 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 23 czerwca 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie zmian i uzupełnień Taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1925 nr 64 poz. 450 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1925 r. w sprawie wyłączenia gminy Mołotków z powiatu politycznego bohorodczańskiego, a wcielenia do powiatu politycznego nadwórniańskiego.
Dz.U. 1925 nr 64 poz. 449 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 czerwca 1925 r. w sprawie udzielenia koncesji na budowę i eksploatację wąskotorowej kolei żelaznej prywatnej użytku publicznego z Hajdaszek przez Pińczów-Wiślicę do Cudzynowic w powiecie pińczowskim i z Kazimierzy Wielkiej w powiecie pińczowskim do Posądzy w powiecie miechowskim.
Dz.U. 1925 nr 63 poz. 448 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 1925 r. o strawnem i drogowem dla organów sądowych w okręgach sądów apelacyjnych w Krakowie i Lwowie oraz sądu okręgowego w Cieszynie.
Dz.U. 1925 nr 63 poz. 447 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 czerwca 1925 r. o zmianie właściwości miejscowej sądów powiatowych w Łopatynie i Brodach.
Dz.U. 1925 nr 63 poz. 446 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 czerwca 1925 r. o dyzlokacji sądów powiatowych w powiecie administracyjnym mieleckim w okręgu sądu okręgowego w Tarnowie.
Dz.U. 1925 nr 63 poz. 445 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 czerwca 1925 r. w sprawie granic uchybień obiegowych dla liczników energji elektrycznej, używanych w obrocie publicznym.
Dz.U. 1925 nr 63 poz. 444 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 9 czerwca 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Skarbu o dietach członków komisyj rozjemczych dla załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy właścicielami nieruchomości miejskich a dozorcami domowymi.
Dz.U. 1925 nr 63 poz. 443 Oświadczenie rządowe z dnia 8 kwietnia 1925 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji Sanitarnej pomiędzy Polską a Łotwą, podpisanej w Warszawie dnia 7 lipca 1922 roku.
Dz.U. 1925 nr 63 poz. 442 wygaśnięcie aktu Konwencja Sanitarna pomiędzy Polską a Łotwą, podpisana w Warszawie dnia 7 lipca 1922 roku (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 25 lipca 1924 r.).
Dz.U. 1925 nr 63 poz. 441 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1925 r. o zniesieniu powiatu Spisko-Orawskiego.
Dz.U. 1925 nr 62 poz. 440 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 15 czerwca 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o otwarciu tymczasowego ruchu osobowego i towarowego oraz ustaleniu taryf przewozowych na odcinku Warszawa-Łomianki normalnotorowej kolei elektrycznej Warszawa-Młociny-Modlin budowanej przez spółkę akcyjną.
Dz.U. 1925 nr 62 poz. 439 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1925 r. o sądownictwie doraźnem w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1925 nr 62 poz. 438 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1925 r. w sprawie ustalenia terminu stopniowej redukcji dodatku regulacyjnego.
Dz.U. 1925 nr 62 poz. 437 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1925 r. o ustaleniu na miesiąc lipiec 1925 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1925 nr 62 poz. 436 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1925 r. w sprawie zmiany ustawy Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Dz.U. 1925 nr 62 poz. 435 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1925 r. o zaliczeniu osady wiejskiej Zwoleń w powiecie kozienickim w poczet miast, rozszerzeniu granic tego miasta oraz rozciągnięciu na nie dekretu z dnia 4 lutego 1929 r. o samorządzie miejskim.
Dz.U. 1925 nr 62 poz. 434 akt jednorazowy Ustawa z dnia 19 maja 1925 r. w sprawie ratyfikacji konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, podpisanej w Tallinie (Rewlu) dnia 11 stycznia 1924 r.
Dz.U. 1925 nr 62 poz. 433 akt jednorazowy Ustawa z dnia 19 maja 1925 r. w sprawie ratyfikacji traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Polską a Szwecją, podpisanego w Warszawie dnia 2 grudnia 1924 r.
Dz.U. 1925 nr 62 poz. 432 akt jednorazowy Ustawa z dnia 19 maja 1925 r. w sprawie ratyfikacji konwencji handlowej z Francją, podpisanej w Paryżu dnia 9 grudnia 1924 roku.
Dz.U. 1925 nr 61 poz. 431 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 16 czerwca 1925 r. o oznaczeniu organów sądowych upoważnionych do sporządzania protestów wekslowych i czekowych.
Dz.U. 1925 nr 61 poz. 430 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1925 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1925 nr 61 poz. 429 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 czerwca 1925 r. w sprawie ustalenia warunków mianowania podporucznikiem.
Dz.U. 1925 nr 60 poz. 428 Rozporządzenie Ministrów: Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 22 maja 1925 r. o postępowaniu z zagranicznemi przesyłkami listowemi, zawierającemi towary podlegające ocleniu, lub których przywóz jest zabroniony.
Dz.U. 1925 nr 60 poz. 427 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 30 kwietnia 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 17 października 1924 r. o państwowej pomocy kredytowej przy scalaniu gruntów.
Dz.U. 1925 nr 60 poz. 426 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1925 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 1925 r.
Dz.U. 1925 nr 60 poz. 425 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 1925 r. o wywłaszczeniu nieruchomości pod budowę kolei wąskotorowych Bleiszarlej-Szyb Klotylda oraz Szyb Wyzwolenia-Huta Hubertus.
Dz.U. 1925 nr 60 poz. 424 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 1925 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska III kategorji w państwowej służbie administracyjnej.
Dz.U. 1925 nr 60 poz. 423 Oświadczenie rządowe z dnia 11 maja 1925 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego między Polską a Holandją, podpisanego dnia 30 maja 1924 r.
Dz.U. 1925 nr 60 poz. 422 obowiązujący Traktat Handlowy i Nawigacyjny pomiędzy Polską a Holandją podpisany w Warszawie, dnia 30 maja 1924 roku.
Dz.U. 1925 nr 59 poz. 421 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 9 czerwca 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o ulgach taryfowych przy przejazdach powrotnych z uzdrowisk krajowych.
Dz.U. 1925 nr 59 poz. 420 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 25 maja 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianie taryfy bagażowej i ustaleniu dopłat do biletów za przejazd osób pociągami przyśpieszonemi na linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.
Dz.U. 1925 nr 59 poz. 419 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 maja 1925 r. w sprawie przesunięcia na rok podatkowy 1925 terminu do składania zeznań o dochodzie z art. 49 ustawy o państwowym podatku dochodowym.
Dz.U. 1925 nr 59 poz. 418 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1925 r. o zmianie granic gminy miejskiej Grodno w powiecie grodzieńskim.
Dz.U. 1925 nr 59 poz. 417 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1925 r. o wydzieleniu miasta Inowrocławia ze związku inowrocławskiego powiatu ziemskiego i utworzeniu z tego miasta osobnego powiatu miejskiego.
Dz.U. 1925 nr 59 poz. 416 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1925 r. o wydzieleniu miasta Gniezna ze związku gnieźnieńskiego powiatu ziemskiego i utworzeniu z tego miasta osobnego powiatu miejskiego.
Dz.U. 1925 nr 59 poz. 415 Ustawa z dnia 13 maja 1925 r. w przedmiocie odszkodowania dla robotników i pracowników przedsiębiorstw spirytusowych, którzy z powodu wprowadzenia monopolu spirytusowego stracili zajęcie.
Dz.U. 1925 nr 59 poz. 414 Ustawa z dnia 13 maja 1925 r. o samoistnym podatku wyrównawczym dla pokrycia deficytów budżetowych gmin wiejskich b. zaboru rosyjskiego w roku 1925.
Dz.U. 1925 nr 58 poz. 413 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 1925 r. o zwinięciu sądu pokoju w Pobiedziskach w okręgu sądu apelacyjnego w Poznaniu.
Dz.U. 1925 nr 58 poz. 412 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 25 maja 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o wprowadzeniu taryfy tymczasowej na przewóz osób i bagażu w komunikacji bezpośredniej pomiędzy stacjami polskich kolei państwowych, położonych w Polsce i na obszarze W. M. Gdańska, jak również pomiędzy stacjami kolei, będących w zarządzie polskich kolei państwowych z jednej strony, a stacjami czeskosłowackich kolei państwowych z drugiej strony.
Dz.U. 1925 nr 58 poz. 411 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1925 r. w sprawie tekstu ustawy o państwowym podatku dochodowym, w brzmieniu obowiązującem od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 18 marca 1925 r.
Dz.U. 1925 nr 58 poz. 410 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1925 r. o zaliczeniu osady Żuromin w powiecie sierpeckim w poczet miast.
Dz.U. 1925 nr 58 poz. 409 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 1925 r. o aplikacji (służbie przygotowawczej) i zawodowych egzaminach referendarskich w Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1925 nr 57 poz. 408 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 27 maja 1925 r. w sprawie regulowania obrotu dewizami i walutami zagranicznemi oraz obrotu pieniężnego z zagranicą.
Dz.U. 1925 nr 57 poz. 407 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 maja 1925 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Robót Publicznych w sprawie wymiaru i poboru państwowego podatku od lokali i od placów niezabudowanych, wydane w celu wykonania artykułu 18 ustawy z dnia 29 kwietnia 1925 r. o rozbudowie miast.
Dz.U. 1925 nr 57 poz. 406 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1925 r. o rozciągnięciu na obszar Spisza i Orawy, należący do Rzeczypospolitej Polskiej, mocy obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austrjacko-węgierskiej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy austrjacko-węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacyj powiatowych.
Dz.U. 1925 nr 56 poz. 405 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 2 czerwca 1925 r. w sprawie zmiany niektórych morskich opłat portowych.
Dz.U. 1925 nr 56 poz. 404 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 28 maja 1925 r. o wysokości opłat za dozór kotłów parowych, należących do właścicieli prywatnych, zlecony przez władze państwowe Stowarzyszeniu dozoru kotłów w Poznaniu.
Dz.U. 1925 nr 56 poz. 403 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 maja 1925 r. o wysokości opłat pobieranych przez Stowarzyszenie dozoru kotłów w Poznaniu za sprawdzanie urządzeń wymagających dozoru.
Dz.U. 1925 nr 56 poz. 402 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 maja 1925 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Pracy i Opieki Społecznej w sprawie ogólnej taryfy opłat konsularnych.
Dz.U. 1925 nr 56 poz. 401 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami Robót Publicznych, Spraw Wewnętrznych i Reform Rolnych z dnia 20 maja 1925 r. o wykonaniu artykułów 11, 12, 13, 14 i 25 ustawy o rozbudowie miast.
Dz.U. 1925 nr 55 poz. 400 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 maja 1925 r. w sprawie sprostowania błędu w taryfie pocztowej z dnia 26 lutego 1925 r.
Dz.U. 1925 nr 55 poz. 399 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 maja 1925 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiatach: horochowskim i łuckim w okręgu sądu okręgowego w Łucku oraz w powiatach: dubieńskim, kostopolskim, krzemienieckim, rówieńskim i zdołbunowskim w okręgu sądu okręgowego w Równem.
Dz.U. 1925 nr 55 poz. 398 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 maja 1925 r. o przyznaniu tegorocznej Międzynarodowej Wystawie sztuk dekoracyjnych i przemysłu artystycznego w Paryżu ulg w przedmiocie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1925 nr 55 poz. 397 Rozporządzenie Ministrów: Robót Publicznych i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 maja 1925 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 26 czerwca 1924 r. regulującego używanie i ochronę dróg.
Dz.U. 1925 nr 55 poz. 396 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 maja 1925 r. w sprawie sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1925 nr 55 poz. 395 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 maja 1925 r. o tymczasowej organizacji mennicy państwowej.
Dz.U. 1925 nr 55 poz. 394 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 1925 r. o zmianie granic gmin wiejskich: Bagienica i Odporyszów w powiecie dąbrowskim w województwie krakowskiem.
Dz.U. 1925 nr 55 poz. 393 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 1925 r. zmieniające niektóre postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 1924 r. o wykonaniu ustaw z dnia 11 grudnia 1923 r. i z dnia 13 lutego 1924 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych.
Dz.U. 1925 nr 55 poz. 392 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 maja 1925 r. o organizacji i przepisach postępowania komisyj powołanych do wydawania orzeczeń kwalifikujących oficerów do przeniesienia do rezerwy w myśl p. b. art. 76 ustawy o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów wojsk polskich.
Dz.U. 1925 nr 54 poz. 391 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 1925 r. o ustaleniu na miesiąc czerwiec 1925 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1925 nr 54 poz. 390 Oświadczenie rządowe z dnia 6 maja 1925 r. w sprawie regulaminu procesowego Trybunału Rozjemczego dla spraw amnestyjnych na górnośląskim obszarze plebiscytowym uchwalonego przez tenże Trybunał na zasadzie postanowień ust. 4, § 2, art. 1 polsko-niemieckiego układu w przedmiocie amnestji na górnośląskim obszarze plebiscytowym, podpisanego w Opolu dnia 21 czerwca 1922 roku, a zatwierdzonego ustawą z dnia 27 lipca 1922 r.
Dz.U. 1925 nr 54 poz. 389 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1925 r. o złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowej Konwencji o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych, zatrudnionych na statkach, której tekst został przyjęty na III Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie w roku 1921.
Dz.U. 1925 nr 54 poz. 388 obowiązujący Międzynarodowa Konwencja o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach, przyjęta jako projekt dnia 11 listopada 1921 roku w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 1923 r.).
Dz.U. 1925 nr 54 poz. 387 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1925 r. o złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowej Konwencji, ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i kotłowniach, której tekst został przyjęty na III Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie w roku 1921.
Dz.U. 1925 nr 54 poz. 386 wygaśnięcie aktu Międzynarodowa Konwencja ustalająca najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach, przyjęta jako projekt dnia 11 listopada 1921 roku w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 1923 r.).
Dz.U. 1925 nr 54 poz. 385 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1925 r. o złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowej Konwencji o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, której tekst został przyjęty na III Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie w r. 1921.
Dz.U. 1925 nr 54 poz. 384 obowiązujący Międzynarodowa Konwencja o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, przyjęta jako projekt dnia 17 listopada 1921 roku w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 1923 r.).
Dz.U. 1925 nr 54 poz. 383 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1925 r. o złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowej Konwencji w sprawie używania bieli ołowianej w malarstwie, której tekst został przyjęty na III Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie w roku 1921.
Dz.U. 1925 nr 54 poz. 382 obowiązujący Międzynarodowa Konwencja w sprawie używania bieli ołowianej w malarstwie, przyjęta jako projekt dnia 19 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 1923 r.).
Dz.U. 1925 nr 54 poz. 381 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1925 r. o złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowej Konwencji w sprawie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki w rolnictwie, której tekst został przyjęty na III Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie w roku 1921.
Dz.U. 1925 nr 54 poz. 380 obowiązujący Międzynarodowa Konwencja w sprawie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli, przyjęta jako projekt dnia 12 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 1923 r.).
Dz.U. 1925 nr 54 poz. 379 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1925 r. o złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowej Konwencji o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, której tekst został przyjęty na III Międzynarodowej Konferencji pracy w Genewie 1921 roku.
Dz.U. 1925 nr 54 poz. 378 obowiązujący Międzynarodowa Konwencja o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjęta jako projekt dnia 12 listopada 1921 roku w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 1923 r.).
Dz.U. 1925 nr 54 poz. 377 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1925 r. o złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowej Konwencji w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, której tekst został przyjęty na III Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie w roku 1921.
Dz.U. 1925 nr 54 poz. 376 wygaśnięcie aktu Międzynarodowa Konwencja w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, przyjęta jako projekt dnia 16 listopada 1921 roku w Genewie na Konferencji Generalnej Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 1923 r.).
Dz.U. 1925 nr 54 poz. 375 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1925 r. o złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowej Konwencji dotyczącej pośrednictwa pracy dla marynarzy, której tekst został przyjęty na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów w Genui dnia 10 lipca 1920 roku.
Dz.U. 1925 nr 54 poz. 374 wygaśnięcie aktu Międzynarodowa Konwencja w sprawie pośrednictwa pracy dla marynarzy, przyjęta jako projekt dnia 10 lipca 1920 roku w Genui na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 1923 r.).
Dz.U. 1925 nr 54 poz. 373 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1925 r. o złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowej Konwencji, dotyczącej odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, której tekst został przyjęty na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów w Genui dnia 9 lipca 1920 r.
Dz.U. 1925 nr 54 poz. 372 wygaśnięcie aktu Międzynarodowa Konwencja w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjęta jako projekt dnia 9 lipca 1920 r. w Genui na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 1923 r.).
Dz.U. 1925 nr 54 poz. 371 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1925 r. o złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowej Konwencji, określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce, której tekst został przyjęty na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów w Genui dnia 9 lipca 1920 roku.
Dz.U. 1925 nr 54 poz. 370 wygaśnięcie aktu Międzynarodowa Konwencja określająca najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce, przyjęta jako projekt dnia 9 lipca 1920 r. w Genui na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 1923 r.).
Dz.U. 1925 nr 54 poz. 369 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1925 r. o złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowej Konwencji w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle, której tekst został przyjęty na I Międzynarodowej Konferencji Pracy w Waszyngtonie w 1919 roku.
Dz.U. 1925 nr 54 poz. 368 obowiązujący Międzynarodowa Konwencja w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle, przyjęta jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. w Waszyngtonie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 1923 r.).
Dz.U. 1925 nr 54 poz. 367 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1925 r. o złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowej Konwencji w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, której tekst został przyjęty przez Ogólną Konferencję Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów, odbytą w Waszyngtonie w 1919 roku.
Dz.U. 1925 nr 54 poz. 366 wygaśnięcie aktu Międzynarodowa Konwencja w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, przyjęta jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. w Waszyngtonie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 1923 r.).
Dz.U. 1925 nr 54 poz. 365 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1925 r. o złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowej Konwencji w sprawie bezrobocia, której tekst został przyjęty na I Międzynarodowej Konferencji Pracy w Waszyngtonie w 1919 roku.
Dz.U. 1925 nr 54 poz. 364 obowiązujący Międzynarodowa Konwencja dotycząca bezrobocia, przyjęta jako projekt dnia 28 listopada 1919 roku w Waszyngtonie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 1923 r.).
Dz.U. 1925 nr 53 poz. 363 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 19 maja 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach Taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1925 nr 53 poz. 362 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 15 maja 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o uzupełnieniu i zmianach taryfy polskich normalnotorowych kolei państwowych na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych.
Dz.U. 1925 nr 53 poz. 361 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 kwietnia 1925 r. o taksie aptekarskiej.
Dz.U. 1925 nr 53 poz. 360 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 maja 1925 r. o ustaleniu rabatu handlowego dla sprzedawców wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1925 nr 53 poz. 359 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 1925 r. o zwinięciu sądu pokoju w Wąbrzeźnie w okręgu sądu apelacyjnego w Toruniu.
Dz.U. 1925 nr 53 poz. 358 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1925 r. o zmianie brzmienia § 46 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1921 r. w sprawie statystyki celnej.
Dz.U. 1925 nr 53 poz. 357 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1925 r. o wykonaniu ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. "o likwidacji majątków prywatnych" w wykonaniu Traktatu Pokoju, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r.
Dz.U. 1925 nr 52 poz. 356 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 19 maja 1925 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r.
Dz.U. 1925 nr 52 poz. 355 Oświadczenie rządowe z dnia 11 maja 1925 r. w sprawie zgłoszenia przez Rząd Wielkiej Brytanji przystąpienia protektoratu "Nyassaland" do Konwencji i Umów Międzynarodowych pocztowych, podpisanych w Madrycie dnia 30 listopada 1920 r.
Dz.U. 1925 nr 52 poz. 354 Ustawa z dnia 29 kwietnia 1925 r. w sprawie wykonania postanowień wersalskiego traktatu pokojowego o Mieszanym Trybunale Rozjemczym.
Dz.U. 1925 nr 51 poz. 353 Obwieszczenie Ministra Kolei z dnia 9 maja 1925 r. w sprawie listy kolei żelaznych, do których stosuje się Konwencję Międzynarodową o przewozie towarów kolejami żelaznemi.
Dz.U. 1925 nr 51 poz. 352 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 13 maja 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o wprowadzeniu taryfy na przewóz osób i bagażu w komunikacji bezpośredniej pomiędzy stacjami kolei szwajcarskich z jednej strony a stacjami kolei polskich, czeskosłowackich, węgierskich, rumuńskich, serbsko-kroacko-słoweńskich i włoskich ze strony drugiej oraz taryfy na przewóz osób i bagażu w komunikacji bezpośredniej pomiędzy stacjami polskich kolei państwowych oraz polskich kolei, położonych na obszarze Wolnego Miasta Gdańska, z jednej strony a stacjami włoskich kolei państwowych z drugiej strony przez Czechosłowację i Austrję.
Dz.U. 1925 nr 51 poz. 351 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 13 maja 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o przewozie przesyłek drobnych i półwagonowych będącą w budowie linją kolejową Kutno-Strzałków.
Dz.U. 1925 nr 51 poz. 350 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 13 maja 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1925 nr 51 poz. 349 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 maja 1925 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1925 nr 51 poz. 348 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 maja 1925 r. o wprowadzeniu w obieg dalszych wartości pocztowych znaczków opłaty nowej edycji, oraz kartek pocztowych ze znaczkiem.
Dz.U. 1925 nr 51 poz. 347 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1925 r. o wyłączeniu gminy Żurawiczki z powiatu politycznego jarosławskiego, a wcieleniu jej do powiatu politycznego przeworskiego.
Dz.U. 1925 nr 51 poz. 346 uchylony Ustawa z dnia 29 kwietnia 1925 r. o rozbudowie miast.
Dz.U. 1925 nr 50 poz. 345 Oświadczenie rządowe z dnia 9 maja 1925 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad o bezpośredniej osobowej i towarowej komunikacji kolejowej, podpisanej w Warszawie wraz z Protokółem dodatkowym dnia 24 kwietnia 1924 roku.
Dz.U. 1925 nr 50 poz. 344 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad o bezpośredniej osobowej i towarowej komunikacji kolejowej, podpisana w Warszawie dnia 24 kwietnia 1924 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1924 r.).
Dz.U. 1925 nr 49 poz. 343 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 maja 1925 r. o sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1925 nr 49 poz. 342 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 9 maja 1925 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia z dnia 11 kwietnia 1925 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1925 nr 49 poz. 341 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 9 maja 1925 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 11 września 1924 r. w sprawie ustanowienia ceł wywozowych na niektóre towary.
Dz.U. 1925 nr 49 poz. 340 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 6 maja 1925 r. o ustaleniu ostatecznego terminu składania reklamacyj w Głównym Urzędzie Przywozu i Wywozu w likwidacji.
Dz.U. 1925 nr 49 poz. 339 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 maja 1925 r. w sprawie przedłużenia terminów, wyznaczonych do zgłoszenia do oclenia oraz do sprzedaży z licytacji przesyłek celnych.
Dz.U. 1925 nr 49 poz. 338 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1925 r. celem wykonania ustawy z dnia 18 marca 1925 r. w przedmiocie zmiany niektórych przepisów o państwowym podatku dochodowym, obowiązujących na zasadzie ustawy o państwowym podatku dochodowym, ogłoszonej w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 14 lipca 1923 r., oraz na zasadzie ustawy z dnia 10 stycznia 1924 r.
Dz.U. 1925 nr 49 poz. 337 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 kwietnia 1925 r. o zmianie wzoru monety srebrnej wartości 5 złotych.
Dz.U. 1925 nr 49 poz. 336 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych z dnia 22 kwietnia 1925 r. uzupełniające rozporządzenie z dnia 2 marca 1920 r. w przedmiocie umundurowania i uzbrojenia policji państwowej.
Dz.U. 1925 nr 49 poz. 335 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1925 r. w sprawie wyłączenia wsi Czatachowa z gminy Olsztyn w powiecie częstochowskim i włączenia do gminy Żarki w powiecie będzińskim.
Dz.U. 1925 nr 48 poz. 334 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1925 r. o zwinięciu sądu pokoju w Nowemmieście w okręgu sądu apelacyjnego w Toruniu.
Dz.U. 1925 nr 48 poz. 333 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych celem wykonania postanowień ustawy z dnia 1 kwietnia 1925 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej przepisów o wymiarze i poborze państwowego podatku od nieruchomości w gminach miejskich oraz od niektórych budynków w gminach wiejskich.
Dz.U. 1925 nr 47 poz. 332 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1925 r. w sprawie zmiany statutu Banku Gospodarstwa Krajowego.
Dz.U. 1925 nr 47 poz. 331 Oświadczenie rządowe z dnia 9 kwietnia 1925 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji Arbitrażowej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką, podpisanej w Warszawie dnia 13 listopada 1923 roku.
Dz.U. 1925 nr 47 poz. 330 wygaśnięcie aktu Konwencja Arbitrażowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką, podpisana w Warszawie dnia 13 listopada 1923 r.
Dz.U. 1925 nr 47 poz. 329 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 1925 r. w sprawie złożenia w Sekretarjacie Generalnym Ligi Narodów dokumentu ratyfikacyjnego Deklaracji, dotyczącej uznania prawa do bandery Państw, pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanej w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 roku.
Dz.U. 1925 nr 47 poz. 328 obowiązujący Deklaracja w sprawie uznania prawa do bandery Państw, pozbawionych wybrzeża morskiego.
Dz.U. 1925 nr 47 poz. 327 Oświadczenie rządowe z dnia 24 marca 1925 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu pomiędzy Polską a Danją, dotyczącego żeglugi powietrznej, podpisanego w Kopenhadze dnia 16 grudnia 1924 r.
Dz.U. 1925 nr 47 poz. 326 wygaśnięcie aktu Układ pomiędzy Polską a Danją dotyczący żeglugi powietrznej, podpisany w Kopenhadze dnia 16 grudnia 1924 r.
Dz.U. 1925 nr 47 poz. 325 Ustawa z dnia 29 kwietnia 1925 r. o prowizorjum budżetowem na czas od 1 maja do 30 czerwca 1925 roku.
Dz.U. 1925 nr 47 poz. 324 akt jednorazowy Ustawa z dnia 23 kwietnia 1925 r. o zatwierdzeniu układu ze Stolicą Apostolską, określającego stosunek Państwa do Kościoła Rzymsko-Katolickiego.
Dz.U. 1925 nr 46 poz. 323 Oświadczenie rządowe z dnia 28 kwietnia 1925 r. w sprawie przystąpienia Litwy do Międzynarodowej Konwencji Radjotelegraficznej, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1912 r.
Dz.U. 1925 nr 46 poz. 322 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 5 maja 1925 r. o wprowadzeniu w obieg pocztowych znaczków opłaty nowej edycji.
Dz.U. 1925 nr 46 poz. 321 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 kwietnia 1925 r. w sprawie terminów podjęcia przesyłek pocztowych.
Dz.U. 1925 nr 46 poz. 320 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 kwietnia 1925 r. o zmianie granic gmin wiejskich: Chlebiotki i Kosaki-Rutki, utworzenia gminy wiejskiej Rutki oraz zmianie nazwy gminy wiejskiej Kosaki-Rutki na: "Kołaki" - w powiecie łomżyńskim.
Dz.U. 1925 nr 46 poz. 319 <