Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1985 nr 48 poz. 318 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 22 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków jednostkowych ubezpieczeń na życie i zbioru taryf składek za te ubezpieczenia.
M.P. 1985 nr 48 poz. 317 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 22 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków jednostkowych ubezpieczeń rent i zbioru taryf składek za te ubezpieczenia.
M.P. 1985 nr 48 poz. 316 akt jednorazowy Uchwała nr XI/75/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie zmiany granic miasta Nowej Soli.
M.P. 1985 nr 48 poz. 315 akt jednorazowy Uchwała nr XI/74/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bielsku-Białej z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie zmiany granic miast Ustronia i Wisły.
M.P. 1985 nr 48 poz. 314 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu wykonywania budżetu państwa.
M.P. 1985 nr 48 poz. 313 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania rejonowych urzędów spraw wewnętrznych i podległych im jednostek.
M.P. 1985 nr 48 poz. 312 uchylony Uchwała nr 231 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zaliczania w jednostkach gospodarki uspołecznionej środków pracy oraz innych przedmiotów i urządzeń długotrwałego użytkowania do środków trwałych.
M.P. 1985 nr 48 poz. 311 uznany za uchylony Uchwała nr 208 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie ograniczeń w użytkowaniu niektórych rodzajów paliw i energii w latach 1986-1990.
M.P. 1985 nr 47 poz. 310 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 15 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia umownego zwierząt, drobiu i zwierząt futerkowych od padnięcia i uboju z konieczności oraz ogólnych warunków ubezpieczenia pasiek i taryf składek za te ubezpieczenia.
M.P. 1985 nr 46 poz. 309 uchylony Obwieszczenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 30 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 146 Rady Ministrów z dnia 20 września 1978 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół.
M.P. 1985 nr 46 poz. 308 akt jednorazowy Uchwała nr IX/52/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łomży z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie zmiany granic niektórych gmin.
M.P. 1985 nr 46 poz. 307 akt jednorazowy Uchwała nr XV/68/85 Rady Narodowej miasta Krakowa z dnia 11 grudnia 1985 r. w sprawie zmiany granic miasta Krakowa.
M.P. 1985 nr 46 poz. 306 akt jednorazowy Uchwała nr IX/64/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 29 listopada 1985 r. w sprawie zmiany granic gmin Bodzechów i Kunów.
M.P. 1985 nr 46 poz. 305 akt jednorazowy Uchwała nr IX/65/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 2 października 1985 r. w sprawie zmiany granic gmin Reszel i Kętrzyn.
M.P. 1985 nr 46 poz. 304 akt jednorazowy Uchwała nr IX/64/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 2 października 1985 r. w sprawie zmiany granic gmin Łukta i Morąg.
M.P. 1985 nr 46 poz. 303 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1986 r.
M.P. 1985 nr 46 poz. 302 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1985 r. w sprawie sposobu pobierania, uiszczania i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty.
M.P. 1985 nr 46 poz. 301 akt jednorazowy Uchwała nr 225 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny regulowane.
M.P. 1985 nr 46 poz. 300 uchylony Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie reglamentowanej sprzedaży towarów.
M.P. 1985 nr 46 poz. 299 uznany za uchylony Uchwała nr 212 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1985 r. w sprawie wpłat powszechnych kas oszczędności Narodowego Banku Polskiego do budżetów wojewódzkich rad narodowych.
M.P. 1985 nr 46 poz. 298 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 207 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie czasu pracy pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.
M.P. 1985 nr 46 poz. 297 uznany za uchylony Uchwała nr 203 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie zakazu podwyższania cen umownych towarów przemysłowych.
M.P. 1985 nr 46 poz. 296 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 grudnia 1985 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.
M.P. 1985 nr 46 poz. 295 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 grudnia 1985 r. w sprawie planu Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego na 1986 r.
M.P. 1985 nr 46 poz. 294 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 grudnia 1985 r. w sprawie planu Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej na 1986 r.
M.P. 1985 nr 46 poz. 293 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 grudnia 1985 r. w sprawie planu Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury na 1986 r.
M.P. 1985 nr 46 poz. 292 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 grudnia 1985 r. o planie kredytowym, bilansie pieniężnych przychodów i wydatków ludności i założeniach polityki pieniężno-kredytowej na rok 1986.
M.P. 1985 nr 46 poz. 291 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 grudnia 1985 r. w sprawie bilansu płatniczego Państwa na 1986 r.
M.P. 1985 nr 45 poz. 290 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 30 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia i taryfy składek za to ubezpieczenie.
M.P. 1985 nr 45 poz. 289 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 30 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia mienia jednostek gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej od ognia i innych zdarzeń losowych oraz taryf składek za te ubezpieczenia.
M.P. 1985 nr 44 poz. 288 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 22 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia rodzinnego na życie.
M.P. 1985 nr 44 poz. 287 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 22 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (cargo) i taryfy składek za to ubezpieczenie.
M.P. 1985 nr 44 poz. 286 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 22 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i taryfy składek za to ubezpieczenie.
M.P. 1985 nr 44 poz. 285 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 12 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia upraw i taryfy składek za to ubezpieczenie.
M.P. 1985 nr 43 poz. 284 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 grudnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków, trybu i zasad przeprowadzania przetargów walutowych.
M.P. 1985 nr 43 poz. 283 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 227 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie inwestycji zaniechanych.
M.P. 1985 nr 43 poz. 282 uchylony Uchwała nr 211 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie zakresu działania Komitetu Nagród Państwowych.
M.P. 1985 nr 43 poz. 281 uchylony Uchwała nr 200 Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Konsultacyjnej Rady Gospodarczej.
M.P. 1985 nr 43 poz. 280 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1985 r. w sprawie utworzenia gminy Ruda Maleniecka w województwie kieleckim.
M.P. 1985 nr 43 poz. 279 obowiązujący Uchwała Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1985 r. w sprawie utworzenia miasta Kisielice w województwie elbląskim.
M.P. 1985 nr 43 poz. 278 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników urzędów kontroli publikacji i widowisk.
M.P. 1985 nr 43 poz. 277 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.
M.P. 1985 nr 43 poz. 276 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1985 nr 43 poz. 275 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1985 r. w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi Sądu Najwyższego.
M.P. 1985 nr 43 poz. 274 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
M.P. 1985 nr 43 poz. 273 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1985 r. w sprawie zasad wynagradzania prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury.
M.P. 1985 nr 43 poz. 272 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1985 r. w sprawie zasad wynagradzania sędziów Sądu Najwyższego i członków Biura Orzecznictwa.
M.P. 1985 nr 42 poz. 271 uchylony Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 22 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz taryfy składek za to ubezpieczenie.
M.P. 1985 nr 42 poz. 270 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 20 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco i taryfy składek za to ubezpieczenie.
M.P. 1985 nr 42 poz. 269 uchylony Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 20 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i taryf składek za to ubezpieczenie.
M.P. 1985 nr 41 poz. 268 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 20 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia statków powietrznych od uszkodzeń (aerocasco), ogólnych warunków ubezpieczenia statków żeglugi śródlądowej od uszkodzeń (casco) i taryfy składek za te ubezpieczenia.
M.P. 1985 nr 41 poz. 267 akt jednorazowy Uchwała nr X/65/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze z dnia 28 października 1985 r. w sprawie zmiany granic miasta Zielonej Góry.
M.P. 1985 nr 41 poz. 266 akt jednorazowy Uchwała nr 45 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 28 listopada 1985 r. w sprawie zmiany granic miast Konina i Kleczewa.
M.P. 1985 nr 41 poz. 265 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" z dnia 31 października 1985 r. w sprawie zwolnienia od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
M.P. 1985 nr 41 poz. 264 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" z dnia 31 października 1985 r. w sprawie opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
M.P. 1985 nr 41 poz. 263 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 listopada 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania pracowników instytucji artystycznych.
M.P. 1985 nr 41 poz. 262 uchylony Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miast, w których terenowym organem administracji państwowej o właściwości ogólnej jest prezydent miasta.
M.P. 1985 nr 41 poz. 261 uchylony Zarządzenie nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1985 r. w sprawie przekazania uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu mięsem z uboju gospodarczego.
M.P. 1985 nr 40 poz. 260 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 11 grudnia 1985 r. w sprawie preferencyjnych stawek celnych.
M.P. 1985 nr 39 poz. 259 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 października 1985 r. w sprawie wykazu substancji dodatkowych dozwolonych i zanieczyszczeń technicznych w środkach spożywczych i używkach oraz na ich powierzchni.
M.P. 1985 nr 38 poz. 258 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 20 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia bagażu podróżnego i taryfy składek za to ubezpieczenie.
M.P. 1985 nr 38 poz. 257 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 12 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia domów letniskowych oraz mienia ruchomego i taryfy składek za te ubezpieczenia.
M.P. 1985 nr 38 poz. 256 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 12 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia mieszkań i taryfy składek za to ubezpieczenie.
M.P. 1985 nr 37 poz. 255 akt jednorazowy Uchwała nr XI/52/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Siedlcach z dnia 28 października 1985 r. w sprawie zmiany granic miasta Mińska Mazowieckiego.
M.P. 1985 nr 37 poz. 254 uchylony Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 26 października 1985 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu innym niż przed organami wymiaru sprawiedliwości.
M.P. 1985 nr 37 poz. 253 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 7 listopada 1985 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od biegłych biorących udział w postępowaniu wodnoprawnym.
M.P. 1985 nr 37 poz. 252 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 listopada 1985 r. w sprawie określenia zasad podejmowania przez pracowników naukowo-dydaktycznych akademii medycznych dodatkowego zatrudnienia w spółdzielczych zakładach służby zdrowia i wykonywania prywatnej praktyki w zawodach medycznych.
M.P. 1985 nr 37 poz. 251 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 października 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania wód mineralnych i peloidów za lecznicze.
M.P. 1985 nr 37 poz. 250 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 listopada 1985 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru zaliczek i przedpłat na podatek dochodowy.
M.P. 1985 nr 37 poz. 249 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 listopada 1985 r. w sprawie zwolnienia od opłaty skarbowej niektórych dokumentów stwierdzających czynności cywilnoprawne.
M.P. 1985 nr 37 poz. 248 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 1985 r. w sprawie dochodów dewizowych Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
M.P. 1985 nr 37 poz. 247 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 października 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwrotu równowartości pomocy materialnej, kosztów utrzymania i umundurowania, otrzymanych w czasie nauki w szkołach pożarniczych.
M.P. 1985 nr 37 poz. 246 uchylony wykazem Uchwała nr 184 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1985 r. w sprawie eksportu i importu osiągnięć naukowych i technicznych.
M.P. 1985 nr 37 poz. 245 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 177 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1985 r. w sprawie utworzenia stanowiska sekretarza stanu w niektórych urzędach administracji państwowej.
M.P. 1985 nr 37 poz. 244 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 14 listopada 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
M.P. 1985 nr 37 poz. 243 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 30 października 1985 r. w sprawie zakresu i trybu działania rad społecznych szkół wyższych.
M.P. 1985 nr 36 poz. 242 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 29 października 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 97 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1983 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli.
M.P. 1985 nr 36 poz. 241 uchylony Uchwała nr 159 Rady Ministrów z dnia 14 października 1985 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych w instytucjach i placówkach upowszechniania kultury.
M.P. 1985 nr 36 poz. 240 uchylony Uchwała nr 158 Rady Ministrów z dnia 14 października 1985 r. w sprawie określenia wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokości, rodzajów i zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia pracowników upowszechniania kultury.
M.P. 1985 nr 35 poz. 239 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 1 października 1985 r. w sprawie zasad i trybu uzyskiwania klas trenera i instruktora, trybu przeprowadzania egzaminów, zasad działania Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do Spraw Trenerów oraz zasad i trybu przeprowadzania okresowej oceny trenerów i instruktorów.
M.P. 1985 nr 35 poz. 238 uchylony Zarządzenie Ministra do Spraw Cen z dnia 5 listopada 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ulgi dla kombatantów - emerytów, rencistów i inwalidów w opłatach za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej do celów domowych.
M.P. 1985 nr 35 poz. 237 uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 30 września 1985 r. w sprawie zmiany zagranicznej taryfy telekomunikacyjnej.
M.P. 1985 nr 35 poz. 236 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 października 1985 r. w sprawie zasad sprawowania opieki medycznej nad osobami uprawiającymi boks i podnoszenie ciężarów.
M.P. 1985 nr 35 poz. 235 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 października 1985 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia badań lekarskich oraz zasad opieki medycznej nad osobami uprawiającymi sport i rekreację ruchową w ramach stowarzyszeń kultury fizycznej.
M.P. 1985 nr 35 poz. 234 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 października 1985 r. w sprawie zasad prowadzenia zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej przez osoby nie posiadające wymaganych kwalifikacji.
M.P. 1985 nr 35 poz. 233 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 4 listopada 1985 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przed konsulem.
M.P. 1985 nr 35 poz. 232 uchylony Uchwała nr 170 Rady Ministrów z dnia 28 października 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad podejmowania pracy przez obywateli polskich za granicą u pracowników zagranicznych.
M.P. 1985 nr 35 poz. 231 uchylony Uchwała nr 169 Rady Ministrów z dnia 21 października 1985 r. w sprawie szczególnych zasad gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych dróg publicznych podległych Ministrowi Komunikacji.
M.P. 1985 nr 35 poz. 230 uznany za uchylony Uchwała nr 153 Rady Ministrów z dnia 4 października 1985 r. w sprawie wprowadzenia eksperymentalnego systemu odpisów w rublach transferowych.
M.P. 1985 nr 34 poz. 229 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 1 października 1985 r. w sprawie zasad i trybu zmiany przynależności zawodników piłki nożnej do stowarzyszeń kultury fizycznej i innych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność sportową oraz zasad reprezentowania tych stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych.
M.P. 1985 nr 34 poz. 228 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 1 października 1985 r. w sprawie trybu przyznawania świadczeń zawodnikom sportowym.
M.P. 1985 nr 34 poz. 227 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 31 lipca 1985 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa uprawiania boksu i podnoszenia ciężarów.
M.P. 1985 nr 34 poz. 226 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 października 1985 r. w sprawie cen za usługi świadczone przez zakłady społeczne służby zdrowia osobom nie uprawnionym do bezpłatnych świadczeń leczniczych.
M.P. 1985 nr 33 poz. 225 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 listopada 1985 r. w sprawie powołania przewodniczącego Rady Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie IX kadencji.
M.P. 1985 nr 33 poz. 224 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 listopada 1985 r. w sprawie utworzenia i zasad funkcjonowania Rady Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie IX kadencji.
M.P. 1985 nr 33 poz. 223 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 listopada 1985 r. w sprawie powołania prezesa Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 1985 nr 33 poz. 222 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 listopada 1985 r. w sprawie powołania Rady Ministrów.
M.P. 1985 nr 33 poz. 221 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 listopada 1985 r. w sprawie programu prac Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1985 nr 33 poz. 220 uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 listopada 1985 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1985 nr 33 poz. 219 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 listopada 1985 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru posłów.
M.P. 1985 nr 32 poz. 218 uchylony Uchwała nr 152 Rady Ministrów z dnia 4 października 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i wykorzystywania odpisów dewizowych w walutach wymienialnych.
M.P. 1985 nr 32 poz. 217 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 30 października 1985 r. w sprawie ustalenia wykładni art. 177 ust. 1 ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
M.P. 1985 nr 32 poz. 216 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 6 listopada 1985 r. w sprawie powołania prezesa Rady Ministrów.
M.P. 1985 nr 32 poz. 215 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 6 listopada 1985 r. w sprawie wyboru Rady Państwa.
M.P. 1985 nr 32 poz. 214 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 6 listopada 1985 r. w sprawie przyjęcia ustąpienia Rządu.
M.P. 1985 nr 32 poz. 213 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 6 listopada 1985 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Sejmu.
M.P. 1985 nr 32 poz. 212 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 6 listopada 1985 r. w sprawie wyboru marszałka Sejmu.
M.P. 1985 nr 31 poz. 211 uchylony Uchwała nr 173 Rady Ministrów z dnia 28 października 1985 r. w sprawie zniesienia reglamentowanej sprzedaży niektórych towarów.
M.P. 1985 nr 31 poz. 210 uznany za uchylony Uchwała nr 154 Rady Ministrów z dnia 4 października 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogólnych warunków umów o prace projektowe w budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, robót i remontów budowlanych.
M.P. 1985 nr 31 poz. 209 uznany za uchylony Uchwała nr 151 Rady Ministrów z dnia 4 października 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykorzystywania Funduszu Zapobiegania Narkomanii.
M.P. 1985 nr 30 poz. 208 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 29 czerwca 1985 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach.
M.P. 1985 nr 30 poz. 207 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1985 nr 30 poz. 206 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 16 września 1985 r. w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych importowanych rud żelaza, manganu i chromu.
M.P. 1985 nr 30 poz. 205 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 września 1985 r. w sprawie centralnych katalogów wydawnictw zagranicznych prowadzonych w Bibliotece Narodowej.
M.P. 1985 nr 30 poz. 204 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 23 września 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania pracownikom szkół wyższych dodatków za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych oraz wykazu tych prac.
M.P. 1985 nr 30 poz. 203 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 1985 r. w sprawie zaniechania ustalania podatku od wynagrodzeń od niektórych wynagrodzeń.
M.P. 1985 nr 30 poz. 202 uchylony Uchwała nr 156 Rady Ministrów z dnia 9 października 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pokrywania kosztów podróży służbowych poza granicami kraju.
M.P. 1985 nr 29 poz. 201 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 31 lipca 1985 r. w sprawie stopni żeglarskich i motorowodnych.
M.P. 1985 nr 29 poz. 200 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 29 czerwca 1985 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i wypoczywających nad wodą oraz warunków i trybu przeprowadzania egzaminu i wydawania kart pływackich.
M.P. 1985 nr 28 poz. 199 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 16 października 1985 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej IX kadencji.
M.P. 1985 nr 28 poz. 198 uznany za uchylony Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 października 1985 r. o wynikach wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przeprowadzonych dnia 13 października 1985 r.
M.P. 1985 nr 27 poz. 197 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 31 lipca 1985 r. w sprawie uprawiania alpinizmu.
M.P. 1985 nr 27 poz. 196 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 29 czerwca 1985 r. w sprawie uprawiania dalekowschodnich sportów walki.
M.P. 1985 nr 27 poz. 195 uchylony Zarządzenie Ministrów Gospodarki Materiałowej oraz Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 26 sierpnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazów towarów produkcji krajowej objętych gwarancją producenta.
M.P. 1985 nr 26 poz. 194 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 29 czerwca 1985 r. w sprawie uprawiania płetwonurkowania.
M.P. 1985 nr 25 poz. 193 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Turystyki z dnia 24 czerwca 1985 r. w sprawie rodzajów i kategorii zakładów hotelarskich, obozowisk i domków turystycznych.
M.P. 1985 nr 24 poz. 192 akt jednorazowy Uchwała pełnego składu Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie wytycznych dotyczących wykładni art. 45 Kodeksu pracy i praktyki sądowej stosowania tego przepisu w zakresie zasadności wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony.
M.P. 1985 nr 24 poz. 191 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 31 lipca 1985 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród dla działaczy kultury fizycznej.
M.P. 1985 nr 24 poz. 190 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 29 czerwca 1985 r. w sprawie opieki medycznej nad zawodnikami uczestniczącymi w zawodach, zgrupowaniach i treningach sportowych.
M.P. 1985 nr 24 poz. 189 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 sierpnia 1985 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1984 r.
M.P. 1985 nr 24 poz. 188 obowiązujący Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 sierpnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i warunków gromadzenia przez ludność środków własnych na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych.
M.P. 1985 nr 24 poz. 187 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 24 sierpnia 1985 r. uchylające zarządzenie w sprawie ewidencji usług w zakresie przerobu skór futerkowych.
M.P. 1985 nr 24 poz. 186 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Przemysłu Chemicznego i Lekkiego oraz Komunikacji z dnia 12 lipca 1985 r. w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych nawozów sztucznych w procesie składowania i w transporcie samochodowym.
M.P. 1985 nr 24 poz. 185 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1985 r. w sprawie przeprowadzenia oceny stanu zdrowia obywateli polskich kierowanych do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych.
M.P. 1985 nr 24 poz. 184 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 1985 r. w sprawie norm zużycia budynków podlegających ubezpieczeniu ustawowemu.
M.P. 1985 nr 23 poz. 183 akt jednorazowy Uchwała nr VII/53/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 1985 r. w sprawie zmiany granic niektórych gmin.
M.P. 1985 nr 23 poz. 182 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej z dnia 2 września 1985 r. w sprawie terminów ogrzewania budynków i pomieszczeń.
M.P. 1985 nr 23 poz. 181 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 12 sierpnia 1985 r. w sprawie szczegółowego trybu oraz zasad przydzielania i rozliczania środków Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej na działalność zakładowych ośrodków kształcenia i informacji.
M.P. 1985 nr 23 poz. 180 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 25 lipca 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia deficytowych zawodów robotniczych w przedsiębiorstwach państwowych.
M.P. 1985 nr 23 poz. 179 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 lipca 1985 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinny odpowiadać posiłki profilaktyczne i regeneracyjne wzmacniające pod względem składu i wartości odżywczej, oraz warunków higieniczno-sanitarnych wydawania tych posiłków.
M.P. 1985 nr 23 poz. 178 uchylony Zarządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie szczegółowych warunków i zasad stosowania równoważnych norm czasu pracy na niektórych stanowiskach pracy.
M.P. 1985 nr 23 poz. 177 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 lipca 1985 r. w sprawie funkcji konsulów w zakresie rozwijania i pogłębiania współpracy gospodarczej, naukowo-technicznej i kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a państwem przyjmującym.
M.P. 1985 nr 23 poz. 176 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 1985 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Komitet Pomocy Społecznej".
M.P. 1985 nr 23 poz. 175 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 sierpnia 1985 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia"".
M.P. 1985 nr 23 poz. 174 uznany za uchylony Zarządzenie nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 września 1985 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku świadczenia usług przewozowych na cele akcji wyborczej do Sejmu PRL w 1985 r.
M.P. 1985 nr 23 poz. 173 uchylony Uchwała nr 134 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1985 r. w sprawie zawierania umów przez obywateli polskich czasowo przebywających za granicą z jednostkami kierującymi do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych.
M.P. 1985 nr 23 poz. 172 uchylony Uchwała nr 131 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1985 r. w sprawie zasad i stawek wynagradzania autorów utworów fotograficznych oraz umów o wykonanie lub wykorzystanie tych utworów.
M.P. 1985 nr 23 poz. 171 Uchwała Rady Państwa z dnia 10 sierpnia 1985 r. w sprawie zasad powoływania składu Rady Ochrony Pracy.
M.P. 1985 nr 23 poz. 170 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 31 lipca 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników urzędów kontroli publikacji i widowisk.
M.P. 1985 nr 23 poz. 169 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 26 lipca 1985 r. w sprawie tytułu honorowego "Zasłużony Drukarz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1985 nr 22 poz. 168 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 6 lipca 1985 r. w sprawie pierwszeństwa z Międzynarodowych Targów Górnictwa, Energetyki i Metalurgii "SIMMEX 85".
M.P. 1985 nr 22 poz. 167 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie ustalenia wykazu organizacji społecznych ludu pracującego uprawnionych do działania przed sądami w imieniu lub na rzecz obywateli.
M.P. 1985 nr 22 poz. 166 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 1985 r. w sprawie zaniechania ustalania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów osób fizycznych z tytułu przechowywania zbóż ze zbiorów 1985 r.
M.P. 1985 nr 22 poz. 165 uchylony wykazem Uchwała nr 136 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników transportu samochodowego, spedycji krajowej i komunikacji miejskiej.
M.P. 1985 nr 22 poz. 164 uchylony Uchwała nr 124 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie zasad i organizacji procesu zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1986-1990.
M.P. 1985 nr 21 poz. 163 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 15 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1985 r. w sprawie nadania statutu Turniejowi Młodych Mistrzów Techniki.
M.P. 1985 nr 21 poz. 162 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 127 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1985 r. w sprawie czasu pracy pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.
M.P. 1985 nr 21 poz. 161 uchylony Uchwała nr 125 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzeń kompozytorskich.
M.P. 1985 nr 21 poz. 160 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1985 r. w sprawie tytułu honorowego "Zasłużony Rolnik Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1985 nr 21 poz. 159 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 lipca 1985 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rządu z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1984 r., planu kredytowego i bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności w 1984 r., o bilansie płatniczym PRL wraz z oceną wykonania planu obrotów płatniczych z zagranicą za rok 1984, z przebiegu realizacji w latach 1983 i 1984 narodowego planu społeczno-gospodarczego na lata 1983-1985, z wykonania planu Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury za 1984 r., z wykonania planu Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej za 1984 r. oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium.
M.P. 1985 nr 20 poz. 158 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 lipca 1985 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 100 złotych i 500 złotych.
M.P. 1985 nr 20 poz. 157 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 20 czerwca 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na obsługiwanie aparatów do wyświetlania filmów.
M.P. 1985 nr 20 poz. 156 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1985 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej".
M.P. 1985 nr 20 poz. 155 uchylony Uchwała nr 119 Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w organizacjach społecznych.
M.P. 1985 nr 20 poz. 154 uchylony Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1985 r. w sprawie pokrywania kosztów podróży służbowych poza granicami kraju.
M.P. 1985 nr 20 poz. 153 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 17 czerwca 1985 r. w sprawie tytułu honorowego "Zasłużony Energetyk Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1985 nr 19 poz. 152 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 29 czerwca 1985 r. w sprawie zasad wyposażenia w sprzęt i ubiory sportowe zawodników, trenerów, instruktorów oraz innych osób uczestniczących bezpośrednio w procesie szkolenia.
M.P. 1985 nr 19 poz. 151 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 29 czerwca 1985 r. w sprawie zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej przez osoby fizyczne.
M.P. 1985 nr 19 poz. 150 uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 11 lipca 1985 r. w sprawie zagranicznej taryfy telekomunikacyjnej.
M.P. 1985 nr 19 poz. 149 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 1 lipca 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizowania i funkcjonowania pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych w uspołecznionych zakładach pracy oraz obowiązków tych zakładów wobec pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.
M.P. 1985 nr 19 poz. 148 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 1985 r. w sprawie określenia trybu przekazywania informacji o osobach nie mających prawa wybierania oraz nie biorących udziału w głosowaniu w wyborach do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1985 nr 19 poz. 147 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 lipca 1985 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Dzieci".
M.P. 1985 nr 19 poz. 146 uznany za uchylony Uchwała nr 111 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli.
M.P. 1985 nr 19 poz. 145 uznany za uchylony Uchwała nr 110 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół.
M.P. 1985 nr 19 poz. 144 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa i Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1985 r. w sprawie odbudowy i rozwoju państwowych przedsiębiorstw terenowych drobnej wytwórczości.
M.P. 1985 nr 18 poz. 143 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 20 czerwca 1985 r. w sprawie ochrony znaków towarowych.
M.P. 1985 nr 18 poz. 142 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 29 czerwca 1985 r. w sprawie określenia inwestycji polegających na budownictwie, podejmowanych w celu ochrony środowiska, zwolnionych od płacenia kaucji.
M.P. 1985 nr 18 poz. 141 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 17 czerwca 1985 r. w sprawie trybu przedstawiania wniosków o nadanie "Medalu Rodła" oraz sposobu jego noszenia.
M.P. 1985 nr 17 poz. 140 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk z dnia 18 lutego 1985 r. w sprawie trybu wydawania zezwoleń na użytkowanie zakładów poligraficznych, urządzeń i aparatów wytwarzających pieczątki i stemple w okresie stanu wyjątkowego.
M.P. 1985 nr 17 poz. 139 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 17 czerwca 1985 r. w sprawie dyscyplin sportu dopuszczonych do uprawiania w kraju oraz zakresu tego dopuszczenia.
M.P. 1985 nr 17 poz. 138 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 15 czerwca 1985 r. w sprawie ustalenia normatywu wyposażenia akademii wychowania fizycznego w obiekty i urządzenia kultury fizycznej.
M.P. 1985 nr 17 poz. 137 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 15 czerwca 1985 r. w sprawie zasad i trybu powoływania kadry narodowej oraz zasad i warunków reprezentowania barw narodowych w zawodach międzynarodowych.
M.P. 1985 nr 17 poz. 136 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 15 czerwca 1985 r. w sprawie zasad i trybu zmiany przynależności zawodników do stowarzyszeń kultury fizycznej i innych jednostek organizacyjnych, prowadzących działalność sportową, oraz zasad reprezentowania tych stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych.
M.P. 1985 nr 17 poz. 135 obowiązujący Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 13 czerwca 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1985 nr 17 poz. 134 obowiązujący Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 maja 1985 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1985 nr 17 poz. 133 akt jednorazowy Uchwała nr 107 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny regulowane.
M.P. 1985 nr 17 poz. 132 uznany za uchylony Uchwała nr 100 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1985 r. w sprawie zakresu i trybu stosowania przepisów ustawy o gospodarce energetycznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych oraz jednostkach organizacyjnych więziennictwa podległych Ministrowi Sprawiedliwości.
M.P. 1985 nr 16 poz. 131 uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 12 czerwca 1985 r. w sprawie taryfy pocztowej za usługi w obrocie zagranicznym.
M.P. 1985 nr 16 poz. 130 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Finansów z dnia 20 maja 1985 r. w sprawie ustalania następstw wypadków wynikłych u osób objętych ubezpieczeniami ustawowymi komunikacyjnymi.
M.P. 1985 nr 16 poz. 129 uchylony Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 czerwca 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1985 nr 16 poz. 128 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 1985 r. w sprawie udokumentowania operacji kasowych jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1985 nr 16 poz. 127 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 1985 r. w sprawie ustalania szkód w pojazdach mechanicznych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej objętych ubezpieczeniami ustawowymi komunikacyjnymi.
M.P. 1985 nr 16 poz. 126 uznany za uchylony Uchwała nr 97 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie klasyfikacji wynagrodzeń w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1985 nr 16 poz. 125 uznany za uchylony Uchwała Ogólnopolskiego Konwentu Wyborczego z dnia 25 czerwca 1985 r.
M.P. 1985 nr 16 poz. 124 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 20 czerwca 1985 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1985 nr 15 poz. 123 akt jednorazowy Uchwała nr 36/IV/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Ciechanowie z dnia 26 kwietnia 1985 r. w sprawie zmiany granic miasta Płońska.
M.P. 1985 nr 15 poz. 122 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk z dnia 4 czerwca 1985 r. w sprawie pozbawienia debitu komunikacyjnego.
M.P. 1985 nr 15 poz. 121 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 29 maja 1985 r. w sprawie określenia deficytowych zawodów robotniczych w przedsiębiorstwach państwowych.
M.P. 1985 nr 15 poz. 120 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 1985 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji przedmiotowych.
M.P. 1985 nr 15 poz. 119 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu wykonywania budżetu państwa.
M.P. 1985 nr 15 poz. 118 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.
M.P. 1985 nr 15 poz. 117 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 90 Rady Ministrów z dnia 30 maja 1985 r. w sprawie określenia zasad i trybu nadawania "Medalu za Wybitne Osiągnięcia Sportowe", tytułów "Mistrz Sportu" i "Zasłużony Mistrz Sportu" oraz ustalenia wzorów Medalu i odznak tych tytułów, a także sposobu ich noszenia.
M.P. 1985 nr 15 poz. 116 uchylony wykazem Uchwała nr 89 Rady Ministrów z dnia 30 maja 1985 r. w sprawie zasad i trybu nadawania odznaki "Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej" oraz ustalenia jej wzoru i sposobu noszenia.
M.P. 1985 nr 15 poz. 115 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 30 maja 1985 r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu "Zasłużony Trener" oraz ustalenia wzoru odznaki tego tytułu i sposobu jej noszenia.
M.P. 1985 nr 15 poz. 114 uchylony Uchwała nr 87 Rady Ministrów z dnia 30 maja 1985 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania nagród państwowych dla trenerów i instruktorów za szczególne osiągnięcia w pracy szkoleniowej.
M.P. 1985 nr 15 poz. 113 uznany za uchylony Uchwała nr 85 Rady Ministrów z dnia 28 maja 1985 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej".
M.P. 1985 nr 15 poz. 112 uchylony Uchwała nr 77 Rady Ministrów z dnia 20 maja 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.
M.P. 1985 nr 14 poz. 111 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 10 czerwca 1985 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych.
M.P. 1985 nr 14 poz. 110 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 10 czerwca 1985 r. w sprawie ustalenia wzorów pieczęci komisji i konwentów wyborczych.
M.P. 1985 nr 14 poz. 109 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 10 czerwca 1985 r. w sprawie regulaminu okręgowych i obwodowych komisji wyborczych.
M.P. 1985 nr 14 poz. 108 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 10 czerwca 1985 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1985 nr 14 poz. 107 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 10 czerwca 1985 r. w sprawie okręgów wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz liczby posłów wybieranych w tych okręgach.
M.P. 1985 nr 13 poz. 106 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 22 maja 1985 r. w sprawie dyscyplin sportu oraz gier zespołowych, w których zawodnikom mogą być przyznawane stypendia sportowe.
M.P. 1985 nr 13 poz. 105 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 15 maja 1985 r. w sprawie zasad i trybu wydawania zezwoleń oraz zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rehabilitacji ruchowej przez osoby fizyczne.
M.P. 1985 nr 13 poz. 104 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 15 maja 1985 r. w sprawie form prowadzenia działalności w dziedzinie rehabilitacji ruchowej przez ośrodki sportu i rekreacji, stowarzyszenia kultury fizycznej i ich związki, zakłady pracy i organizacje spółdzielcze.
M.P. 1985 nr 13 poz. 103 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 10 maja 1985 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania świadczeń w zakresie wyżywienia, zakwaterowania i zwrotu kosztów przejazdu i przewozu sprzętu dla zawodników, trenerów i instruktorów oraz innych osób uczestniczących w imprezach sportowych i procesie szkolenia.
M.P. 1985 nr 13 poz. 102 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 maja 1985 r. w sprawie określenia inwestycji podejmowanych w celu ochrony zdrowia, od których przedsiębiorstwa państwowe nie wpłacają kaucji.
M.P. 1985 nr 13 poz. 101 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 1985 r. w sprawie zaniechania ustalania podatku rolnego od gruntów i od niektórych dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej od rolnych gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych służby zdrowia i opieki społecznej.
M.P. 1985 nr 13 poz. 100 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 1985 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru niektórych świadczeń, wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego, od gospodarstw rolnych położonych na terenach górskich i górzystych.
M.P. 1985 nr 13 poz. 99 uchylony Zarządzenie nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1985 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.
M.P. 1985 nr 13 poz. 98 uchylony Uchwała nr 84 Rady Ministrów z dnia 28 maja 1985 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych".
M.P. 1985 nr 13 poz. 97 uchylony Uchwała nr 80 Rady Ministrów z dnia 20 maja 1985 r. w sprawie podwyższenia niektórych emerytur i rent rolników indywidualnych.
M.P. 1985 nr 13 poz. 96 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 maja 1985 r. w sprawie realizacji w 1984 r. rządowego programu rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
M.P. 1985 nr 12 poz. 95 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1985 r. w sprawie planów kont jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1985 nr 11 poz. 94 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 2 maja 1985 r. w sprawie stawek wynagrodzeń za stworzenie oryginalnych instrumentów lutniczych, smyczków i za ich konserwację.
M.P. 1985 nr 11 poz. 93 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 22 kwietnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i wysokości stawek wynagrodzeń rzeczoznawców za opracowanie ocen i opinii.
M.P. 1985 nr 11 poz. 92 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 maja 1985 r. w sprawie wypłaty świadczeń i odszkodowań oraz zwrotu kosztów i wydatków w walutach obcych z ubezpieczeń ustawowych komunikacyjnych.
M.P. 1985 nr 11 poz. 91 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ulg podatkowych dla rzemieślników zatrudniających pracowników w celu nauki zawodu.
M.P. 1985 nr 11 poz. 90 uchylony Uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 20 maja 1985 r. w sprawie zniesienia reglamentowanej sprzedaży niektórych towarów.
M.P. 1985 nr 11 poz. 89 uchylony Uchwała nr 68 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1985 r. w sprawie zasad zawierania umów o stworzenie oryginalnych instrumentów lutniczych i ich konserwację oraz stawek wynagrodzeń.
M.P. 1985 nr 10 poz. 88 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Turystyki z dnia 6 maja 1985 r. w sprawie określenia zasad ustalania cen regulowanych za wczasy pracownicze oraz obozy i kolonie dla młodzieży szkolnej.
M.P. 1985 nr 10 poz. 87 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 kwietnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.
M.P. 1985 nr 10 poz. 86 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 30 kwietnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli jakości materiału siewnego.
M.P. 1985 nr 10 poz. 85 uchylony wykazem Uchwała nr 72 Rady Ministrów z dnia 9 maja 1985 r. w sprawie czasowego zaniechania dochodzenia kar umownych przewidzianych w Ogólnych warunkach umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1985 nr 10 poz. 84 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 2 maja 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu współdziałania Najwyższej Izby Kontroli z radami narodowymi.
M.P. 1985 nr 10 poz. 83 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 2 maja 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli.
M.P. 1985 nr 10 poz. 82 uchylony wykazem Uchwała Rady Państwa i Rady Ministrów z dnia 7 maja 1985 r. w sprawie zapewnienia warunków skutecznej działalności Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej.
M.P. 1985 nr 9 poz. 81 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 marca 1985 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 100 złotych i 500 złotych.
M.P. 1985 nr 9 poz. 80 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 kwietnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.
M.P. 1985 nr 9 poz. 79 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 26 kwietnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania pomocy finansowej na zmniejszenie obciążeń z tytułu miesięcznych opłat i czynszów za mieszkania.
M.P. 1985 nr 9 poz. 78 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania produkcji sprzedanej netto oraz produkcji sprzedanej w cenach realizacji lub zbytu dla ustalania obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej.
M.P. 1985 nr 9 poz. 77 uznany za uchylony Uchwała nr 71 Rady Ministrów z dnia 9 maja 1985 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla gospodarki przestrzennej".
M.P. 1985 nr 9 poz. 76 uchylony Uchwała nr 50 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 r. w sprawie ograniczeń w zużyciu węgla kamiennego oraz energii cieplnej w 1985 r.
M.P. 1985 nr 8 poz. 75 akt jednorazowy Uchwała nr IV/29/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Wałbrzychu z dnia 30 stycznia 1985 r. w sprawie zmiany granic miasta Świdnicy.
M.P. 1985 nr 8 poz. 74 uchylony Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 27 marca 1985 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi.
M.P. 1985 nr 8 poz. 73 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 kwietnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rodzajów wkładów oszczędnościowych, wydawanych na nie dowodów oraz zasad otwierania i prowadzenia rachunków tych wkładów.
M.P. 1985 nr 8 poz. 72 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wartości wkładów inwestycyjnych zagranicznych podmiotów gospodarczych działających w zakresie drobnej wytwórczości oraz nadwyżki wpływów z eksportu nad wydatkami na import.
M.P. 1985 nr 8 poz. 71 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ulg i zwolnień od podatku od płac.
M.P. 1985 nr 8 poz. 70 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 kwietnia 1985 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Zrzeszenie Prawników Polskich".
M.P. 1985 nr 8 poz. 69 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1985 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Aeroklub Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1985 nr 8 poz. 68 uchylony wykazem Uchwała nr 67 Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terenowych funduszów mieszkaniowych.
M.P. 1985 nr 8 poz. 67 uchylony Uchwała nr 66 Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia wysokości zasiłków przysługujących żołnierzom i członkom ich rodzin oraz innym osobom z tytułu spełniania obowiązku służby wojskowej.
M.P. 1985 nr 8 poz. 66 uchylony Uchwała nr 65 Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych oraz uchwałę w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
M.P. 1985 nr 8 poz. 65 uchylony Uchwała nr 64 Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1985 r. w sprawie częściowego uwzględnienia wzrostu wydatków z tytułu podwyżek cen artykułów żywnościowych niektórym osobom pobierającym świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
M.P. 1985 nr 8 poz. 64 uznany za uchylony Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1985 r. w sprawie niektórych działań związanych ze skutkami podwyżek cen w 1985 r.
M.P. 1985 nr 8 poz. 63 uchylony wykazem Uchwała nr 54 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 r. w sprawie zapewnienia dodatkowych środków finansowych na pokrycie wzrostu kosztów wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży w 1985 r.
M.P. 1985 nr 7 poz. 62 akt jednorazowy Uchwała nr V/37/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bielsku-Białej z dnia 31 stycznia 1985 r. w sprawie zmiany granic miasta Żywca oraz gmin Łodygowice i Wilkowice.
M.P. 1985 nr 7 poz. 61 uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 27 marca 1985 r. w sprawie zagranicznej taryfy telekomunikacyjnej.
M.P. 1985 nr 7 poz. 60 obowiązujący Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 kwietnia 1985 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1985 nr 7 poz. 59 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 21 marca 1985 r. w sprawie zasad i trybu dysponowania Funduszem Rozwoju Rynku.
M.P. 1985 nr 7 poz. 58 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 25 marca 1985 r. uchylające zarządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o roboty budowlane wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
M.P. 1985 nr 7 poz. 57 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 18 marca 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów o prace wydawnicze w zakresie publikacji nieperiodycznych oraz wynagrodzeń za te prace.
M.P. 1985 nr 7 poz. 56 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 26 marca 1985 r. w sprawie inwestycji podejmowanych w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawniających inwestorów do zwolnienia od obowiązku wpłacania kaucji.
M.P. 1985 nr 7 poz. 55 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 1985 r. w sprawie rozliczania kosztów działalności inwestycyjnej w jednostkach i zakładach budżetowych.
M.P. 1985 nr 7 poz. 54 uznany za uchylony Uchwała nr 52 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 r. w sprawie określenia inwestycji, od których przedsiębiorstwa państwowe i niektóre inne jednostki gospodarki uspołecznionej nie wpłacają kaucji.
M.P. 1985 nr 7 poz. 53 uchylony Uchwała nr 48 Rady Ministrów z dnia 29 marca 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia naczelnych organów administracji państwowej do ustalania ogólnych warunków i wzorów umów.
M.P. 1985 nr 7 poz. 52 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 47 Rady Ministrów z dnia 28 marca 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie oddawania w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży terenów państwowych na rzecz cudzoziemców dewizowych.
M.P. 1985 nr 7 poz. 51 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 28 marca 1985 r. w sprawie trybu przedstawienia wniosków o nadania Krzyża Oświęcimskiego oraz sposobu jego noszenia.
M.P. 1985 nr 6 poz. 50 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Turystyki z dnia 27 marca 1985 r. w sprawie określenia dziennych stawek wymiany walut obcych przez osoby zagraniczne na pokrycie kosztów pobytu w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1985 nr 6 poz. 49 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 11 marca 1985 r. w sprawie pierwszeństwa z międzynarodowej wystawy pn. "Econotherm-85" - oszczędność zużycia energii w piecach i innych przemysłowych urządzeniach techniki cieplnej.
M.P. 1985 nr 6 poz. 48 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 marca 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarki kasowej jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1985 nr 6 poz. 47 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 lutego 1985 r. w sprawie zasad lokowania środków pieniężnych na książeczkach oszczędnościowych przez organizacje młodzieżowe działające przy szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
M.P. 1985 nr 6 poz. 46 uznany za uchylony Uchwała nr 41 Rady Ministrów z dnia 26 marca 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie skróconego czasu pracy dla niektórych pracowników zatrudnionych w Morskiej Stoczni Jachtowej im. L. Teligi.
M.P. 1985 nr 6 poz. 45 uchylony Uchwała nr 40 Rady Ministrów z dnia 26 marca 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie skróconego czasu pracy pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego.
M.P. 1985 nr 6 poz. 44 uchylony Uchwała nr 35 Rady Ministrów z dnia 19 marca 1985 r. w sprawie przeznaczania środków z Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej na upowszechnianie wśród załóg przedsiębiorstw państwowych wiedzy ekonomicznej, prawnej, społeczno-politycznej i obronnej.
M.P. 1985 nr 6 poz. 43 uchylony wykazem Uchwała nr 34 Rady Ministrów z dnia 19 marca 1985 r. w sprawie realizacji przez przedsiębiorstwa państwowe społecznych zadań na rzecz załóg pracowniczych.
M.P. 1985 nr 6 poz. 42 uchylony wykazem Uchwała nr 26 Rady Ministrów z dnia 4 marca 1985 r. w sprawie zapewnienia dalszej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.
M.P. 1985 nr 6 poz. 41 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 marca 1985 r. w sprawie kierunków działań zmierzających do zapewnienia gospodarce narodowej dostaw paliw i energii do roku 2000.
M.P. 1985 nr 5 poz. 40 akt jednorazowy Uchwała nr V/43/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 21 stycznia 1985 r. w sprawie zmiany granic miasta Mrągowa.
M.P. 1985 nr 5 poz. 39 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 14 lutego 1985 r. w sprawie pierwszeństwa z imprez organizowanych na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich.
M.P. 1985 nr 5 poz. 38 uchylony Zarządzenie Ministrów: Przemysłu Chemicznego i Lekkiego, Finansów, Komunikacji oraz Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej z dnia 28 lutego 1985 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania kart benzynowych osobom fizycznym oraz jednostkom gospodarki nie uspołecznionej.
M.P. 1985 nr 5 poz. 37 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 28 lutego 1985 r. w sprawie ograniczenia zakresu obowiązkowego pośrednictwa w 1985 r.
M.P. 1985 nr 5 poz. 36 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 8 lutego 1985 r. w sprawie określenia wykazu środków ochrony roślin, na które ustala się ceny urzędowe.
M.P. 1985 nr 5 poz. 35 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 25 lutego 1985 r. w sprawie określenia wysokości przeciętnego dochodu z pracy w rolnictwie nie uspołecznionym z 1 ha przeliczeniowego.
M.P. 1985 nr 5 poz. 34 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 11 marca 1985 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 1985 r.
M.P. 1985 nr 5 poz. 33 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 14 lutego 1985 r. w sprawie tytułu honorowego "Zasłużony dla Kultury Narodowej".
M.P. 1985 nr 5 poz. 32 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 14 marca 1985 r. w sprawie aktualnych problemów polityki zagranicznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz sytuacji międzynarodowej.
M.P. 1985 nr 4 poz. 31 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 9 lutego 1985 r. w sprawie określenia wysokości ryczałtu pieniężnego w złotych, wypłacanego obywatelom polskim zatrudnionym za granicą u pracodawców zagranicznych.
M.P. 1985 nr 4 poz. 30 uchylony Uchwała nr 24 Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1985 r. w sprawie zniesienia reglamentowanej sprzedaży niektórych towarów.
M.P. 1985 nr 4 poz. 29 uchylony Uchwała nr 27 Rady Ministrów z dnia 4 marca 1985 r. w sprawie podwyższenia niektórych emerytur i rent.
M.P. 1985 nr 4 poz. 28 akt jednorazowy Uchwała nr 23 Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny regulowane.
M.P. 1985 nr 4 poz. 27 uznany za uchylony Uchwała nr 22 Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1985 r. w sprawie wprowadzenia w 1985 r. maksymalnego wskaźnika wzrostu cen umownych pieczywa piekarskiego pszennego.
M.P. 1985 nr 4 poz. 26 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 28 lutego 1985 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1985 nr 3 poz. 25 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 stycznia 1985 r. w sprawie zasad i trybu przygotowania oraz organizacji wykonawstwa robót prowadzonych w ramach czynów społecznych na drogach publicznych pozamiejskich.
M.P. 1985 nr 3 poz. 24 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 28 stycznia 1985 r. w sprawie szczegółowych wytycznych projektowania i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w zakresie ochrony ludzi i środowiska przed oddziaływaniem pola elektromagnetycznego.
M.P. 1985 nr 3 poz. 23 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 1 lutego 1985 r. w sprawie rewaloryzacji wartości sprzedanych produktów rolnych w latach 1977-1984 dla celów emerytalno-rentowych.
M.P. 1985 nr 3 poz. 22 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 31 stycznia 1985 r. w sprawie zasad udzielania przez uspołecznione zakłady pracy pomocy pracownikom w spłacie kredytu dla młodych małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci ze środków zakładowych funduszów socjalnego i mieszkaniowego.
M.P. 1985 nr 3 poz. 21 uchylony Zarządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 22 lutego 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miast, w których terenowym organem administracji państwowej o właściwości ogólnej jest prezydent miasta.
M.P. 1985 nr 3 poz. 20 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lutego 1985 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej".
M.P. 1985 nr 3 poz. 19 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 1985 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Obrony Kraju".
M.P. 1985 nr 3 poz. 18 uznany za uchylony Uchwała nr 6 Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1985 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla oświaty".
M.P. 1985 nr 2 poz. 17 akt jednorazowy Uchwała nr IV/30/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 1985 r. w sprawie zmiany granic miast: Bierutowa, Brzegu Dolnego, Milicza, Sobótki, Środy Śląskiej, Trzebnicy, Wołowa i Żmigrodu.
M.P. 1985 nr 2 poz. 16 uznany za uchylony Zarządzenie nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1985 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1985 r.
M.P. 1985 nr 2 poz. 15 uchylony wykazem Uchwała nr 13 Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1985 r. w sprawie premiowania przewozów marszrutowych wykonywanych kolejami użytku publicznego.
M.P. 1985 nr 2 poz. 14 uchylony wykazem Uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zaopatrzenia materiałowo-technicznego na lata 1984 i 1985.
M.P. 1985 nr 2 poz. 13 uznany za uchylony Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1985 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla statystyki PRL".
M.P. 1985 nr 2 poz. 12 uchylony Uchwała nr 7 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stosowania w przedsiębiorstwach państwowych eksperymentalnego systemu zachęt materialnych z tytułu oszczędności w zużyciu surowców i materiałów.
M.P. 1985 nr 2 poz. 11 uchylony wykazem Uchwała nr 4 Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1985 r. w sprawie aktywizacji gospodarczej i społecznej oraz rozwoju rolnictwa na terenach górskich i górzystych.
M.P. 1985 nr 2 poz. 10 uznany za uchylony Uchwała nr 2 Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników zrzeszeń przedsiębiorstw państwowych.
M.P. 1985 nr 1 poz. 9 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 20 grudnia 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia definicji, nazw i oznaczeń jednostek miar.
M.P. 1985 nr 1 poz. 8 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 stycznia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia oraz trybu realizacji depozytowych bonów rewaloryzacyjnych.
M.P. 1985 nr 1 poz. 7 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 grudnia 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków, trybu i zasad przeprowadzania przetargów walutowych.
M.P. 1985 nr 1 poz. 6 uchylony Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 31 grudnia 1984 r. w sprawie nadawania nazw statkom morskim.
M.P. 1985 nr 1 poz. 5 uchylony Zarządzenie Ministra do Spraw Cen z dnia 31 grudnia 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ulgi dla kombatantów - emerytów, rencistów i inwalidów w opłatach za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej do celów domowych.
M.P. 1985 nr 1 poz. 4 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 11 listopada 1984 r. w sprawie tworzenia, rozdziału i centralizowania funduszów socjalnego i mieszkaniowego dla pracowników szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych.
M.P. 1985 nr 1 poz. 3 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1984 r. w sprawie ustalenia wykazu krajów, z których osoby wykonujące międzynarodowy przewóz drogowy są zwolnione od opłaty skarbowej.
M.P. 1985 nr 1 poz. 2 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 10 stycznia 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
M.P. 1985 nr 1 poz. 1 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 stycznia 1985 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.