Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1924 nr 119 poz. 1079 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o organizacji administracji lasów państwowych.
Dz.U. 1924 nr 118 poz. 1078 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 20 grudnia 1924 r. w sprawie utworzenia powiatowych urzędów ziemskich na obszarze śląskiego okręgowego urzędu ziemskiego.
Dz.U. 1924 nr 118 poz. 1077 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1924 r. w sprawie utworzenia inspektoratu skarbowego i kasy skarbowej w Kostopolu, zmiany nazwy inspektoratu skarbowego w Ostrogu oraz zmian w organizacji komisyj szacunkowych do podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu izby skarbowej w Łucku.
Dz.U. 1924 nr 118 poz. 1076 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o sprzedaży niektórych nieruchomych majątków państwowych.
Dz.U. 1924 nr 118 poz. 1075 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 1924 r. o wysokości odsetek prawnych.
Dz.U. 1924 nr 118 poz. 1074 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 grudnia 1924 r. w sprawie zaciągnięcia przez Skarb Państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki w kwocie 25.000.000 zł. w 8% obligacjach komunalnych.
Dz.U. 1924 nr 118 poz. 1073 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o dostosowaniu uposażenia członków zarządu i pracowników związków komunalnych do uposażenia funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1924 nr 118 poz. 1072 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o dostosowaniu uposażenia członków zarządu i pracowników związków prawno-publicznych do uposażenia funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1924 nr 118 poz. 1971 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o likwidacji państwowych czynszów wieczystych i dzierżaw wieczystych.
Dz.U. 1924 nr 118 poz. 1070 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o przekształcaniu spółek akcyjnych na spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Dz.U. 1924 nr 118 poz. 1069 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o organizacji i ustaleniu statutów gminnych kas wiejskich pożyczkowo-oszczędnościowych.
Dz.U. 1924 nr 118 poz. 1068 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. w sprawie potrącania z uposażeń funkcjonarjuszów państwowych wartości, otrzymywanych ze Skarbu Państwa świadczeń w naturze.
Dz.U. 1924 nr 118 poz. 1067 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o udzieleniu poręki państwowej.
Dz.U. 1924 nr 118 poz. 1066 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o zaciągnięciu pożyczki zagranicznej.
Dz.U. 1924 nr 118 poz. 1065 Ustawa z dnia 19 grudnia 1924 r. w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia i zrównania stawek przy niektórych opłatach stemplowych (należytościach) oraz w sprawie uchylenia niemieckiej ustawy o opodatkowaniu przewozu osób i towarów.
Dz.U. 1924 nr 118 poz. 1064 uchylony Ustawa z dnia 11 grudnia 1924 r. w przedmiocie środków ochronnych przeciw zarazie stadniczej u koni.
Dz.U. 1924 nr 117 poz. 1063 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 grudnia 1924 r. w sprawie sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1924 nr 117 poz. 1062 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1924 r. o zwinięciu poza siedzibą inspektoratu skarbowego w okręgu izby skarbowej w Krakowie kasy skarbowej w Dębicy.
Dz.U. 1924 nr 117 poz. 1061 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 30 listopada 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianie taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.
Dz.U. 1924 nr 117 poz. 1060 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1924 r. o zaliczeniu miasteczka Podgórza w powiecie toruńskim do rzędu miast.
Dz.U. 1924 nr 117 poz. 1059 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1924 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Biskupice i wcieleniu jego terytorjum do gminy wiejskiej tejże nazwy w powiecie toruńskim.
Dz.U. 1924 nr 117 poz. 1058 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1924 r. o włączeniu do gminy miejskiej Kalusza gmin wiejskich Bani, Zagórza i Nowego Kalusza w powiecie kaluskim.
Dz.U. 1924 nr 117 poz. 1057 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1924 r. o rozszerzeniu granic gminy miejskiej Łańcuta w powiecie łańcuckim.
Dz.U. 1924 nr 117 poz. 1056 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1924 r. o rozszerzeniu granic gminy miejskiej Strzyżowa w powiecie strzyżowskim.
Dz.U. 1924 nr 117 poz. 1055 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1924 r. o połączeniu gmin wiejskich: Wiśniewko i Brzózki powiatu szubińskiego w jedną gminę wiejską pod nazwą Brzózki.
Dz.U. 1924 nr 117 poz. 1054 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1924 r. o rozszerzeniu granic gminy miejskiej Opoczna w powiecie opoczyńskim.
Dz.U. 1924 nr 117 poz. 1053 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1924 r. o rozszerzeniu granic gminy miejskiej Krosna w powiecie krośnieńskim.
Dz.U. 1924 nr 117 poz. 1052 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1924 r. o zniesieniu powiatu sejneńskiego.
Dz.U. 1924 nr 117 poz. 1051 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1924 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Łążynek i wcieleniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Łążyn w powiecie toruńskim.
Dz.U. 1924 nr 117 poz. 1050 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1924 r. o rozszerzeniu granic gminy miejskiej Żydaczowa w powiecie żydaczowskim.
Dz.U. 1924 nr 117 poz. 1049 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1924 r. o włączeniu osady Tartowizna i folwarku Brok do gminy miejskiej Broku w powiecie ostrowskim.
Dz.U. 1924 nr 117 poz. 1048 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1924 r. o połączeniu obszaru dworskiego Kołdrąb z gminą wiejską tejże nazwy w powiecie żnińskim.
Dz.U. 1924 nr 117 poz. 1047 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1924 r. o połączeniu gmin wiejskich Boguniewo i Boguniewko powiatu obornickiego w jedną samoistną gminę wiejską pod nazwą "Boguniewo".
Dz.U. 1924 nr 117 poz. 1046 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1924 r. o rozszerzeniu granic gminy miejskiej Myślenice w powiecie myślenickim.
Dz.U. 1924 nr 117 poz. 1045 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 1924 r. o sposobie lokowania gotowizny bieżącej przez osoby prawa publicznego i osoby niewłasnowolne.
Dz.U. 1924 nr 117 poz. 1044 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów województwa poznańskiego.
Dz.U. 1924 nr 117 poz. 1043 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o wprowadzeniu jednolitego monopolu sprzedaży soli na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1924 nr 116 poz. 1042 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 grudnia 1924 r. o udzieleniu poręki państwowej na listy zastawne Wileńskiego Banku Ziemskiego w Wilnie.
Dz.U. 1924 nr 116 poz. 1041 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 grudnia 1924 r. w sprawie udzielenia poręki (gwarancji) państwowej za zobowiązania Centralnej Kasy Spółek Rolniczych.
Dz.U. 1924 nr 116 poz. 1040 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 grudnia 1924 r. o udzieleniu poręki państwowej za zobowiązania sp. akc. Handlowo-Rolniczej "Kooprolna" w Warszawie.
Dz.U. 1924 nr 116 poz. 1039 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 grudnia 1924 r. o udzieleniu poręki państwowej na listy zastawne Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego we Lwowie.
Dz.U. 1924 nr 116 poz. 1038 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 grudnia 1924 r. o wypuszczeniu Serji II biletów skarbowych.
Dz.U. 1924 nr 116 poz. 1037 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 grudnia 1924 r. o ustaleniu kosztów własnych spirytusu oczyszczonego, opłaty skarbowej od spirytusu wyprodukowanego wewnątrz Państwa tudzież przywożonego z zagranicy, cen sprzedażnych spirytusu i dodatkowego opodatkowania zapasów.
Dz.U. 1924 nr 116 poz. 1036 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 1924 r. w sprawie przerachowania na złote kary pieniężnej, ustalonej w markach polskich za naruszenie przepisów o statystyce celnej rozporządzeniem z dnia 10 listopada 1921 r. względnie ustawą z dnia 1 czerwca 1923 r. o organizacji statystyki administracyjnej.
Dz.U. 1924 nr 116 poz. 1035 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1924 r. o utworzeniu gminy miejskiej "Bełchatów" w powiecie piotrkowskim.
Dz.U. 1924 nr 116 poz. 1034 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1924 r. o przedsiębiorstwie dla eksploatacji kolei państwowych.
Dz.U. 1924 nr 115 poz. 1033 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 29 grudnia 1924 r. o ustanowieniu okręgowych komisyj oszczędnościowych.
Dz.U. 1924 nr 115 poz. 1032 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. o zabezpieczeniu praw z tytułów na okaziciela, wywiezionych na terytorjum obecnego Związku Socjalistycznych Republik Rad, lub złożonych w instytucjach na tem terytorjum.
Dz.U. 1924 nr 115 poz. 1031 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. o unormowaniu obiegu rosyjskich tytułów na okaziciela oraz tytułów, przenoszonych przez indos lub cesję.
Dz.U. 1924 nr 115 poz. 1030 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. o przerachowaniu należności innemi przepisami nieobjętych oraz o posiłkowem stosowaniu rozporządzenia z dnia 14 maja 1924 r.
Dz.U. 1924 nr 115 poz. 1029 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. o przerachowaniu na nową walutę i ustaleniu wartości zobowiązań, wynikających z przepisów o ubezpieczeniu i odszkodowaniu z tytułu wypadków przy pracy.
Dz.U. 1924 nr 115 poz. 1028 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań Skarbu Państwa Austrjackiego i Węgierskiego, tudzież zobowiązań funduszu krajowego galicyjskiego, które ciążą na Skarbie Państwa Polskiego.
Dz.U. 1924 nr 115 poz. 1027 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1924 r. o przerachowaniu gwarantowanych przez państwo obligacyj i akcyj kolei prywatnych w b. dzielnicy austrjackiej tudzież obligacyj, opartych na zobowiązaniach tych kolei.
Dz.U. 1924 nr 115 poz. 1026 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań związków samorządowych oraz obligacyj opartych na takich zobowiązaniach.
Dz.U. 1924 nr 115 poz. 1025 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. uzupełniające rozporządzenie z dnia 14 maja 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań prywatno-prawnych w stosunku do wierzytelności z pożyczek, udzielonych przez b. rosyjskie banki ziemskie oraz b. rosyjskie towarzystwa kredytowe miejskie, których zarządy miały siedzibę prawną poza granicami Państwa Polskiego.
Dz.U. 1924 nr 115 poz. 1024 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. o uzupełnieniu przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 maja 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań prywatno-prawnych.
Dz.U. 1924 nr 114 poz. 1023 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 14 grudnia 1924 r. o wykazach i spisach młodocianych.
Dz.U. 1924 nr 114 poz. 1022 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. w przedmiocie rewizji uprawnień (koncesyj) na sprzedaż przedmiotów, objętych monopolem skarbowym.
Dz.U. 1924 nr 114 poz. 1021 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1924 r. o uzupełnieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu pożyczek państwowych oraz konwersyj rzeczonych pożyczek.
Dz.U. 1924 nr 114 poz. 1020 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1924 r. o prawie o domach składowych.
Dz.U. 1924 nr 114 poz. 1019 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1924 r. o organizacji giełd.
Dz.U. 1924 nr 114 poz. 1018 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. o warunkach wykonywania czynności bankowych i nadzorze nad temi czynnościami.
Dz.U. 1924 nr 114 poz. 1017 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. o sprostowaniu błędu w statucie przedsiębiorstwa państwowego "Państwowe Zakłady Wodociągowe na Górnym Śląsku".
Dz.U. 1924 nr 114 poz. 1016 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. o zapewnieniu władzom państwowym kontroli nad gospodarką w majątkach państwowych szkół akademickich, instytutów naukowych i innych wyższych zakładów naukowych.
Dz.U. 1924 nr 114 poz. 1015 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. o opłatach stemplowych i sądowych w sprawach związanych z przerachowaniem wierzytelności prywatno i publiczno-prawnych.
Dz.U. 1924 nr 114 poz. 1014 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. o reorganizacji okręgowych komend policji państwowej.
Dz.U. 1924 nr 114 poz. 1013 Ustawa z dnia 19 grudnia 1924 r. o prowizorjum budżetowem na czas od 1 stycznia do 28 lutego 1925 r.
Dz.U. 1924 nr 114 poz. 1012 Ustawa z dnia 3 grudnia 1924 r. w przedmiocie zmiany niektórych postanowień o pracowniczych związkach zawodowych, względnie o stowarzyszeniach i związkach, a mianowicie postanowień, dotyczących zrzeszania się pracowników państwowych.
Dz.U. 1924 nr 113 poz. 1011 Obwieszczenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 4 grudnia 1924 r. o sprostowaniu rozporządzenia z dnia 9 października 1924 r. w sprawie egzaminu państwowego na nauczyciela szkół średnich.
Dz.U. 1924 nr 113 poz. 1010 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 grudnia 1924 r. o języku państwowym i innych (macierzystych i obcych) w komunikacji pocztowej, telegraficznej i telefonicznej w obrocie wewnętrznym.
Dz.U. 1924 nr 113 poz. 1009 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 grudnia 1924 r. w sprawie zmiany niektórych opłat pocztowych w obrocie wewnętrznym.
Dz.U. 1924 nr 113 poz. 1008 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 19 grudnia 1924 r. o organizacji Zarządu Dróg Wodnych.
Dz.U. 1924 nr 113 poz. 1007 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 17 grudnia 1924 r. w sprawie rozszerzenia działalności Okręgowego Urzędu Ubezpieczeń z siedzibą w Warszawie na województwo poleskie.
Dz.U. 1924 nr 113 poz. 1006 Oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 1924 r. w sprawie przystąpienia Iraku do Światowej Konwencji Pocztowej, podpisanej w Madrycie dnia 30 listopada 1920 r.
Dz.U. 1924 nr 113 poz. 1005 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1924 r. o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego w Lublinie.
Dz.U. 1924 nr 113 poz. 1004 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1924 r. o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
Dz.U. 1924 nr 113 poz. 1003 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1924 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1921 r. w sprawie statystyki celnej.
Dz.U. 1924 nr 113 poz. 1002 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 grudnia 1924 r. o ustanawianiu delegatów rządowych przy poszczególnych samorządach i innych związkach prawno-publicznych.
Dz.U. 1924 nr 113 poz. 1001 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 grudnia 1924 r. o zwinięciu wspólnych kas sierocych.
Dz.U. 1924 nr 112 poz. 1000 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 18 grudnia 1924 r. w sprawie opłat za dozór kotłów parowych na statkach handlowych morskich oraz w urządzeniach portowych.
Dz.U. 1924 nr 112 poz. 999 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 18 grudnia 1924 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 6 października 1924 r. w sprawie ustanowienia ceł wywozowych na niektóre towary.
Dz.U. 1924 nr 112 poz. 998 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1924 r. o sądownictwie doraźnem w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1924 nr 112 poz. 997 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1924 r. w sprawie ustalenia na miesiąc styczeń 1925 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1924 nr 112 poz. 996 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1924 r. o rozszerzeniu granic miasta Poznania.
Dz.U. 1924 nr 112 poz. 995 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1924 r. w sprawie znaczków statystycznych.
Dz.U. 1924 nr 112 poz. 994 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1924 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1924 nr 112 poz. 993 Ustawa z dnia 3 grudnia 1924 r. o zwolnieniu od podatków i opłat publicznych, państwowych i samorządowych osób, korzystających z prawa eksterytorjalności, oraz szefów zawodowych przedstawicielstw konsularnych państw obcych w Polsce.
Dz.U. 1924 nr 111 poz. 992 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 16 grudnia 1924 r. w przedmiocie egzaminu z prawa dla kandydatów na stanowiska rzeczników patentowych.
Dz.U. 1924 nr 111 poz. 991 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 11 grudnia 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianie "taksy opłat za roboty fizyczne", pobieranych przez ajencje celne polskich kolei państwowych.
Dz.U. 1924 nr 111 poz. 990 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 grudnia 1924 r. o uproszczeniu postępowania dyscyplinarnego przeciwko funkcjonarjuszom państwowym i wzmocnieniu nadzoru nad tem postępowaniem.
Dz.U. 1924 nr 110 poz. 989 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 11 grudnia 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianie "taksy komisowego" pobieranego przez ajencje celne kolei państwowych.
Dz.U. 1924 nr 110 poz. 988 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 grudnia 1924 r. w sprawie udzielenia koncesji na budowę i eksploatację kolei żelaznych prywatnych użytku publicznego z Zagłębia Węglowego Dąbrowskiego i Śląskiego do Inowrocławia, Łaska-Brodnicy i Warszawy.
Dz.U. 1924 nr 110 poz. 987 Ustawa z dnia 3 grudnia 1924 r. w przedmiocie pobierania od dłużników b. rosyjskich Banków Ziemskich Włościańskiego i Szlacheckiego specjalnego dodatku na pokrycie kosztów administracyjnych, związanych z likwidacją spraw tych Banków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1924 nr 110 poz. 986 uchylony Ustawa z dnia 3 grudnia 1924 r. o uzupełnieniu dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o widowiskach.
Dz.U. 1924 nr 110 poz. 985 Ustawa z dnia 3 grudnia 1924 r. o zaliczeniu gminy Krzeszowice do miejscowości, podlegających galicyjskiej ustawie gminnej z dnia 3 lipca 1896 r.
Dz.U. 1924 nr 109 poz. 984 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 grudnia 1924 r. w sprawie należytości budowlanych uiszczanych przez abonentów państwowych sieci telefonicznych nowozgłaszających się, zmieniających lokale lub cesjonarjuszy.
Dz.U. 1924 nr 109 poz. 983 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 11 grudnia 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o otwarciu do użytku publicznego przebudowanej normalnotorowej kolei państwowej Nasielsk-Sierpc.
Dz.U. 1924 nr 109 poz. 982 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 15 grudnia 1924 r. w sprawie zwrotu kosztów i odszkodowania za stratę czasu dla sędziów pokoju w okręgach sądów apelacyjnych w Poznaniu, Toruniu i górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1924 nr 109 poz. 981 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 1924 r. w przedmiocie zwinięcia sądów pokoju w Skarszewach i Wejherowie w obwodzie sądu apelacyjnego w Toruniu.
Dz.U. 1924 nr 109 poz. 980 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 1924 r. o zmianie właściwości terytorjalnej sądów powiatowych w Busku i Kamionce Strumiłowej.
Dz.U. 1924 nr 109 poz. 979 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1924 r. o przelaniu prawa ostatecznego rozstrzygania niektórych praw zastrzeżonych władzom centralnym na władze II instancji, przy wykonywaniu ustawy o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska oraz ustawy o uposażeniu sędziów w sądownictwie powszechnem i administracyjnem i prokuratorów.
Dz.U. 1924 nr 108 poz. 978 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 grudnia 1924 r. w sprawie udzielenia poręki państwowej za listy zastawne Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Dz.U. 1924 nr 108 poz. 977 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 12 grudnia 1924 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1924 nr 108 poz. 976 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 grudnia 1924 r. w przedmiocie zmiany kompetencji władz skarbowych b. zaboru austrjackiego w zakresie rozstrzygania spraw karnych skarbowych.
Dz.U. 1924 nr 107 poz. 975 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 grudnia 1924 r. w sprawie uzupełnienia wykazu z oznaczeniem dopuszczalnego braku niektórych bliższych określeń w fakturze przy pisemnem zgłoszeniu przesyłek towarowych.
Dz.U. 1924 nr 107 poz. 974 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 grudnia 1924 r. w sprawie zmiany statutu Banku Gospodarstwa Krajowego.
Dz.U. 1924 nr 107 poz. 973 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1924 r. o zwinięciu istniejącej poza siedzibą inspektoratu skarbowego w okręgu izby skarbowej w Krakowie kasy skarbowej w Jordanowie.
Dz.U. 1924 nr 107 poz. 972 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 25 listopada 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Skarbu o normach szacunkowych zwierząt handlowych dla wymiaru podatku procentowego.
Dz.U. 1924 nr 107 poz. 971 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 22 listopada 1924 r. w celu wykonania ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. o popieraniu przemysłu ludowego.
Dz.U. 1924 nr 107 poz. 970 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1924 r. o rozszerzeniu granic gminy miejskiej Gródek Jagielloński w powiecie grodecko-jagiellońskim.
Dz.U. 1924 nr 107 poz. 969 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 grudnia 1924 r. o reorganizacji Tymczasowego Wydziału Samorządowego we Lwowie przez redukcję urzędników.
Dz.U. 1924 nr 107 poz. 968 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 grudnia 1924 r. o fuzji (łączeniu się) spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
Dz.U. 1924 nr 107 poz. 967 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 1924 r. o zmianie ustroju Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1924 nr 106 poz. 966 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 maja 1924 r. o umundurowaniu urzędników kontroli skarbowej.
Dz.U. 1924 nr 106 poz. 965 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 22 października 1924 r. w sprawie wynagrodzenia funkcjonarjuszów państwowych oraz wojskowych, wzywanych w charakterze świadków w postępowaniu karno-sądowem na obszarze mocy obowiązującej rosyjskiej ustawy postępowania karnego.
Dz.U. 1924 nr 106 poz. 964 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 22 października 1924 r. w sprawie wynagrodzenia osób wojskowych, wzywanych w charakterze świadków w postępowaniu karno-sądowem na obszarze mocy obowiązującej austrjackiej ustawy o postępowaniu karnem.
Dz.U. 1924 nr 106 poz. 963 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 22 października 1924 r. o taryfie wynagrodzenia świadków w sprawach karnych na obszarze mocy obowiązującej austrjackiej ustawy o postępowaniu karnem z 1873 r.
Dz.U. 1924 nr 106 poz. 962 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 22 października 1924 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 1920 r. o wynagrodzeniu świadków, znawców i tłumaczów w postępowaniu karnem.
Dz.U. 1924 nr 106 poz. 961 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1924 r. o ustaleniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych na r. 1925.
Dz.U. 1924 nr 106 poz. 960 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1924 r. w sprawie zastosowania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 1924 r. do urzędników zajmujących stanowiska I kategorji w Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1924 nr 106 poz. 959 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1924 r. o sposobie lokowania gotowizny bieżącej przez osoby prawa publicznego i osoby niewłasnowolne.
Dz.U. 1924 nr 106 poz. 958 uchylony Ustawa z dnia 14 listopada 1924 r. o częściowej zmianie dekretu z dnia 16 stycznia 1919 r. w przedmiocie organizacji urzędów ochrony lasów.
Dz.U. 1924 nr 105 poz. 957 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 grudnia 1924 r. w przedmiocie cennika detalicznej sprzedaży kolekcyj papierosowych państwowych fabryk tytoniu.
Dz.U. 1924 nr 105 poz. 956 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 1 grudnia 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o odroczeniu terminu wejścia w życie rozporządzenia o dopuszczeniu przewozu bagażu na będącej w budowie kolei Kutno-Płock-Radziwie.
Dz.U. 1924 nr 105 poz. 955 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 16 listopada 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych o wyrobie i sprzedaży środków, przeznaczonych do trucia szczurów, myszy, owadów, pasożytów zwierzęcych itp.
Dz.U. 1924 nr 105 poz. 954 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1924 r. o wprowadzeniu w życie ustawy z dnia 2 lipca 1924 r. w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet.
Dz.U. 1924 nr 105 poz. 953 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1924 r. o sposobie trwałego lokowania kapitałów przez osoby prawa publicznego, fundacje i osoby niewłasnowolne oraz o sposobie lokowania kaucyj.
Dz.U. 1924 nr 105 poz. 952 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 listopada 1924 r. o wywłaszczeniu gruntów dla urządzenia dojazdu do dworca na stacji kolejowej Zagożdżon.
Dz.U. 1924 nr 104 poz. 951 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych i Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych z dnia 25 listopada 1924 r. o zmianie §§ 23 i 25 rozporządzenia z dnia 6 lipca 1922 r. o ruchu samochodów i innych pojazdów mechanicznych na drogach publicznych.
Dz.U. 1924 nr 104 poz. 950 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 listopada 1924 r. o rozwiązaniu gmin wiejskich: Żeromin i Górki, utworzeniu gminy wiejskiej Kruszów oraz zmianie granic gmin wiejskich: Brójce i Czarnocin w powiecie łódzkim.
Dz.U. 1924 nr 104 poz. 949 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 listopada 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie oznaczenia najwyższych norm podatku od lokali na rok 1925.
Dz.U. 1924 nr 104 poz. 948 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 listopada 1924 r. o utworzeniu w powiecie husiatyńskim samoistnej gminy administracyjnej pod nazwą "Witosówka".
Dz.U. 1924 nr 104 poz. 947 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1924 r. o państwowej pomocy lekarskiej dla urzędników i państwowych funkcjonarjuszów niższych w służbie podlegającej Ministrowi Kolei, ich rodzin, emerytów oraz etatowych pracowników państwowych kolei żelaznych.
Dz.U. 1924 nr 103 poz. 946 Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 1924 r. w sprawie przystąpienia Osad Indyj Francuskich do Międzynarodowej Konwencji, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 11 października 1909 r.
Dz.U. 1924 nr 103 poz. 945 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 13 listopada 1924 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i Ministrem Skarbu w sprawie umieszczania weteranów powstań narodowych 1831, 1848 i 1863 r. w zakładach opiekuńczych.
Dz.U. 1924 nr 103 poz. 944 uchylony Ustawa z dnia 11 listopada 1924 r. o organizacji konsulatów i o czynnościach konsulów.
Dz.U. 1924 nr 102 poz. 943 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 22 listopada 1924 r. o cłach maksymalnych.
Dz.U. 1924 nr 102 poz. 942 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 listopada 1924 r. o dodatkowem wylosowaniu w dniu 1 stycznia 1925 r. jednej premji Serji I Premjowej Pożyczki Dolarowej.
Dz.U. 1924 nr 102 poz. 941 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 listopada 1924 r. w sprawie wycofania świadectw tymczasowych imiennych i na okaziciela 5% długoterminowej wewnętrznej pożyczki państwowej z r. 1920 i 5% krótkoterminowej wewnętrznej pożyczki państwowej z tegoż roku.
Dz.U. 1924 nr 102 poz. 940 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 listopada 1924 r. o wydaniu nadzwyczajnego nakładu znaczków pocztowych opłaty z napisem "Na Skarb gr. 50 gr.".
Dz.U. 1924 nr 102 poz. 939 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 1924 r. w sprawie przystąpienia Rumunji do Międzynarodowego Porozumienia w przedmiocie zachowania lub przywrócenia praw własności przemysłowej, dotkniętych przez wojnę światową, podpisanego w Bernie dnia 30 czerwca 1920 r.
Dz.U. 1924 nr 102 poz. 938 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1924 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych, oraz zmiany postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 1924 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1924 nr 102 poz. 937 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1924 r. o rozszerzeniu granic gminy miejskiej Stanisławowa.
Dz.U. 1924 nr 101 poz. 936 Obwieszczenie z dnia 31 października 1924 r. o sprostowaniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1924 r. w sprawie podziału powiatu rówieńskiego na dwie jednostki administracyjne i kreowania powiatu kostopolskiego tudzież regulacyj granic powiatów: rówieńskiego, dubnowskiego, łuckiego, ostrogskiego, krzemienieckiego i horochowskiego.
Dz.U. 1924 nr 101 poz. 935 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 19 listopada 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o otwarciu ruchu tymczasowego na wąskotorowej linji Grójec-Nowe Miasto.
Dz.U. 1924 nr 101 poz. 934 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 listopada 1924 r. o sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1924 nr 101 poz. 933 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 listopada 1924 r. o rozciągnięciu działania art. 14 dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. na niektóre rodzaje narzędzi mierniczych, nieobjęte tym artykułem.
Dz.U. 1924 nr 101 poz. 932 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 14 listopada 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Kolei, Przemysłu i Handlu oraz Skarbu o ograniczeniu obrotu zwierzętami i surowemi produktami pochodzenia zwierzęcego, paszą objętościową oraz niektóremi przedmiotami z Rosji, Białorusi, Ukrainy i Litwy.
Dz.U. 1924 nr 101 poz. 931 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 1924 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych Wenezueli, dotyczących Światowej Konwencji Pocztowej, oraz Międzynarodowej Konwencji o wymianie paczek pocztowych, podpisanych w Madrycie dnia 30 listopada 1920 r.
Dz.U. 1924 nr 101 poz. 930 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 października 1924 r. o utworzeniu samoistnej gminy administracyjnej "Zaremba" w powiecie husiatyńskim.
Dz.U. 1924 nr 101 poz. 929 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1924 r. o ustaleniu na miesiąc grudzień 1924 mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1924 nr 101 poz. 928 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1924 r. o dniach świątecznych.
Dz.U. 1924 nr 100 poz. 927 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1924 r. o prawie czekowem.
Dz.U. 1924 nr 100 poz. 926 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1924 r. o prawie wekslowem.
Dz.U. 1924 nr 100 poz. 925 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 listopada 1924 r. w sprawie udzielenia koncesji na budowę i eksploatację wąskotorowej kolei elektrycznej prywatnej użytku publicznego z Łodzi przez Rokiciny do Tomaszowa.
Dz.U. 1924 nr 100 poz. 924 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 listopada 1924 r. w sprawie udzielenia koncesji na budowę i eksploatację kolei elektrycznej użytku publicznego z Warszawy przez Grodzisk do Żyrardowa.
Dz.U. 1924 nr 99 poz. 923 Obwieszczenie z dnia 10 listopada 1924 r. w sprawie sprostowania błędów w wykazie do rozporządzenia Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do spraw walki z epidemjami z dnia 19 lipca 1924 r. w przedmiocie utrzymania porządku w domach, na dziedzińcach, chodnikach i jezdniach w gminach miejskich.
Dz.U. 1924 nr 99 poz. 922 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1924 r. o lichwie pieniężnej.
Dz.U. 1924 nr 99 poz. 921 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 12 listopada 1924 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 11 września 1924 r. w sprawie ustanowienia ceł wywozowych na niektóre towary.
Dz.U. 1924 nr 99 poz. 920 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 10 listopada 1924 r. o utworzeniu Komisji wojenno-naukowej.
Dz.U. 1924 nr 99 poz. 919 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 11 listopada 1924 r. w sprawie rozciągnięcia mocy obowiązującej art. 22 ustawy z dnia 16 sierpnia 1923 r. o opiece społecznej na województwa: poznańskie i pomorskie.
Dz.U. 1924 nr 99 poz. 918 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 listopada 1924 r. w sprawie terminów wprowadzenia w życie dla poszczególnych powiatów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na ziemię wileńską mocy obowiązującej ustawy z dnia 19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby oraz rozporządzenia z dnia 16 października 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, powiaty: grodzieński i wołkowyski i gminy: białowieską, masiewską i suchopolską powiatu bielskiego, województwa białostockiego.
Dz.U. 1924 nr 99 poz. 917 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 października 1924 r. o zmianie granic gmin wiejskich: Końskowola, Puławy, Kurów i Gołąb w powiecie puławskim.
Dz.U. 1924 nr 99 poz. 916 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 12 listopada 1924 r. o opłatach probierczych.
Dz.U. 1924 nr 99 poz. 915 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych, w sprawie zakładania, utrzymania i eksploatowania urządzeń radjotechnicznych oraz w sprawie wyrobu sprzętu radjotechnicznego i handlu tym sprzętem.
Dz.U. 1924 nr 99 poz. 914 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 1924 r. o zmianie właściwości terytorjalnej sądów powiatowych w Strzyżowie i Krośnie.
Dz.U. 1924 nr 99 poz. 913 Rozporządzenie Ministrów: Sprawiedliwości i Skarbu z dnia 31 października 1924 r. o ulgach w przedmiocie opłat za wpisy do rejestru handlowego.
Dz.U. 1924 nr 99 poz. 912 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 1924 r. o zmianie właściwości terytorjalnej sądów powiatowych w Zabłotowie i Kosowie.
Dz.U. 1924 nr 99 poz. 911 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1924 r. o włączeniu kolonji "Staszówek" do gminy miejskiej Staszów w powiecie sandomierskim.
Dz.U. 1924 nr 98 poz. 910 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 listopada 1924 r. o udzieleniu poręki na spłatę kapitału i odsetek obligacyj spółek akcyjnych "Tramwaje Elektryczne w Zagłębiu Dąbrowskiem, S. A." i "Elektryczne Koleje Dojazdowe S. A.".
Dz.U. 1924 nr 98 poz. 909 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 12 listopada 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o rozciągnięciu na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień części I taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1924 nr 98 poz. 908 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 10 listopada 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o uzupełnieniu taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.
Dz.U. 1924 nr 98 poz. 907 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 30 października 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach części I taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1924 nr 97 poz. 906 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 października 1924 r. o uregulowaniu produkcji spirytusu w okresie przejściowym.
Dz.U. 1924 nr 97 poz. 905 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 7 listopada 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o uzupełnieniu taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.
Dz.U. 1924 nr 97 poz. 904 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 30 października 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach w bezpośredniej komunikacji towarowej pomiędzy Polską, a Tryjestem i Fiume.
Dz.U. 1924 nr 97 poz. 903 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1924 r. w sprawie przystąpienia Państw Syrji i Libanu (pod mandatem francuskim) do Międzynarodowej Konwencji o ochronie utworów literackich i artystycznych, podpisanej w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r., i uzupełnionej przez protokół dodatkowy z dnia 20 marca 1914 r.
Dz.U. 1924 nr 97 poz. 902 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Robót Publicznych i Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych z dnia 18 października 1924 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 6 lipca 1922 r. o ruchu samochodów i innych pojazdów mechanicznych na drogach publicznych.
Dz.U. 1924 nr 97 poz. 901 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 października 1924 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Letnisko-Falenica w powiecie warszawskim.
Dz.U. 1924 nr 97 poz. 900 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 1924 r. w sprawie taksy aptekarskiej dla ubogich.
Dz.U. 1924 nr 97 poz. 899 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1924 r. o rozszerzeniu granic gminy miejskiej Koło w powiecie kolskim.
Dz.U. 1924 nr 96 poz. 898 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 28 października 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach rozporządzenia z dnia 15 lipca 1924 r. o tymczasowym przewozie towarów, należących do osób prywatnych, na będących w budowie linjach normalnotorowych kolei państwowych Kutno-Płock, Zgierz-Kutno i Nasielsk-Sierpc.
Dz.U. 1924 nr 96 poz. 897 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 28 października 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianie opłat taryfy osobowej i bagażowej na linji kolejowej Nasielsk-Sierpc.
Dz.U. 1924 nr 96 poz. 896 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 27 października 1924 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Ministrem Spraw Wojskowych, Ministrem Przemysłu i Handlu, Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Ministrem Kolei i Ministrem Robót Publicznych w sprawie zabezpieczenia na wypadek bezrobocia robotników sezonowych.
Dz.U. 1924 nr 96 poz. 895 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 1924 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia o sposobie użycia wojska dla zabezpieczenia porządku publicznego postanowieniami, dotyczącymi dodatku asystencyjnego.
Dz.U. 1924 nr 96 poz. 894 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1924 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 1 września 1923 roku o zasadach dotyczących starszeństwa przy awansach, oraz sposobu przeprowadzenia wyboru na stopnie generalskie.
Dz.U. 1924 nr 96 poz. 893 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1924 r. o sposobie przeprowadzenia wyboru przy awansach oficerów w roku 1924.
Dz.U. 1924 nr 95 poz. 892 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 października 1924 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 8 listopada 1921 roku w przedmiocie przepisów o budowie, ustawianiu i dozorze kotłów parowych, używanych na lądzie.
Dz.U. 1924 nr 95 poz. 891 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 27 października 1924 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o dopuszczeniu przewozu bagażu na będącej w budowie kolei Kutno-Płock-Radziwie.
Dz.U. 1924 nr 95 poz. 890 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 27 października 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o wprowadzeniu bezpośredniej taryfy osobowej i bagażowej dla polsko-rumuńskiej komunikacji kolejowej.
Dz.U. 1924 nr 95 poz. 889 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 27 października 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o rozciągnięciu na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.
Dz.U. 1924 nr 95 poz. 888 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 25 października 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach tymczasowej bezpośredniej komunikacji osobowej, bagażowej i towarowej między stacjami polskich kolei państwowych a stacjami, położonemi na obszarze w. m. Gdańska, oraz między stacjami polskich kolei państwowych przez obszar w. m. Gdańska.
Dz.U. 1924 nr 95 poz. 887 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 27 października 1924 r. w celu wykonania ustawy z dnia 17 lipca 1924 r. w sprawie opłat za paszporty na wyjazd za granicę.
Dz.U. 1924 nr 95 poz. 886 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 października 1924 r. w sprawie wykonania art. 6-24 polsko-niemieckiej konwencji Górno-Śląskiej, zawartej w Genewie dnia 15 maja 1922 r. (załącznik do ustawy z dnia 24 maja 1922 r. w przedmiocie ratyfikacji polsko-niemieckiej konwencji, dotyczącej Górnego Śląska, podpisanej w Genewie dnia 15 maja 1922 r.).
Dz.U. 1924 nr 95 poz. 885 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 października 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu celem wykonania ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. o wprowadzeniu niektórych zmian w ustawie z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.
Dz.U. 1924 nr 95 poz. 884 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1924 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1924 nr 94 poz. 883 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 27 października 1924 r. w sprawie sprostowania błędów we wzorach do rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 25 sierpnia 1924 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r. o opodatkowaniu piwa.
Dz.U. 1924 nr 94 poz. 882 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 18 października 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach Taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.
Dz.U. 1924 nr 94 poz. 881 uchylony Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 17 października 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o państwowej pomocy kredytowej przy scalaniu gruntów.
Dz.U. 1924 nr 94 poz. 880 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 27 października 1924 r. w sprawie uzupełnienia niektórych postanowień rozporządzenia Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 28 marca 1924 r. w przedmiocie regulowania obrotu dewizami i walutami zagranicznemi oraz obrotu pieniężnego z zagranicą w brzmieniu, nadanem mu rozporządzeniami Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 23 kwietnia 1924 roku i z dnia 22 września 1924 r.
Dz.U. 1924 nr 94 poz. 879 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 października 1924 r. o wymianie biletów zdawkowych poniżej jednego złotego.
Dz.U. 1924 nr 94 poz. 878 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 października 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie częściowej zmiany taryfy, zawierającej podział miejscowości na klasy.
Dz.U. 1924 nr 94 poz. 877 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 15 października 1924 r. w sprawie przerachowania na złote sum pieniężnych, przewidzianych jako kary administracyjne w przepisach i ustawach normujących stosunek służbowy funkcjonarjuszów poczt, telegrafów i telefonów.
Dz.U. 1924 nr 94 poz. 876 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 14 października 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie praw i obowiązków kobiet, karmiących obce niemowlęta.
Dz.U. 1924 nr 94 poz. 875 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 października 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zmiany maksymalnych norm podatku miejskiego od towarów, przywożonych drogami żelaznemi.
Dz.U. 1924 nr 94 poz. 874 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 października 1924 r. o utworzeniu samoistnej gminy administracyjnej Łodyna-Nowa w powiecie Kamionka-Strumiłowa.
Dz.U. 1924 nr 94 poz. 873 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 1924 r. w sprawie zakresu działania i organizacji Urzędu Emigracyjnego przy Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej.
Dz.U. 1924 nr 94 poz. 872 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1924 r. w sprawie podwyższenia dodatków drożyźnianych do rent, pobieranych na podstawie ustaw o ubezpieczeniu od nieszczęśliwych wypadków w przemyśle i rolnictwie, obowiązujących w b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1924 nr 94 poz. 871 Oświadczenie rządowe z dnia 18 października 1924 r. w sprawie wymiany not pomiędzy Rządem Polskim a Brytyjskim, dotyczących zatwierdzenia protokółu o tymczasowem uregulowaniu żeglugi powietrznej między Polską a Wielką Brytanją i Północą Irlandją, podpisanego w Warszawie dnia 13 sierpnia 1924 roku.
Dz.U. 1924 nr 94 poz. 870 wygaśnięcie aktu Protokół w sprawie tymczasowego uregulowania żeglugi powietrznej między Polską a Wielką Brytanją i Północną Irlandją.
Dz.U. 1924 nr 93 poz. 869 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 października 1924 r. o przesunięciu na rok podatkowy 1924 terminu doręczenia nakazów płatniczych podatku dochodowego oraz terminu płatności tegoż podatku.
Dz.U. 1924 nr 93 poz. 868 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 października 1924 r. w sprawie zleceń pocztowych w obrocie wewnętrznym.
Dz.U. 1924 nr 93 poz. 867 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 1924 r. o ustaleniu na miesiąc listopad 1924 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1924 nr 93 poz. 866 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1924 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzeń, dotyczących demobilizacji gospodarczej w górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1924 nr 92 poz. 865 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 października 1924 r. o włączeniu folwarku Topornicy do gminy wiejskiej Mokre w powiecie zamojskim.
Dz.U. 1924 nr 92 poz. 864 uchylony Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 15 września 1924 r. w sprawie ogłoszenia ustawy o kwalifikacjach zawodowych do nauczania w szkołach średnich ogólnokształcących i seminarjach nauczycielskich państwowych i prywatnych.
Dz.U. 1924 nr 92 poz. 863 Rozporządzenie Ministra Skarbu wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 21 września 1924 r. o ustanowieniu komisyj dla dokonywania szacunków przedmiotów majątkowych przy sporządzaniu bilansów otwarcia w złotych.
Dz.U. 1924 nr 92 poz. 862 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 października 1924 r. o reorganizacji Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych.
Dz.U. 1924 nr 91 poz. 861 Obwieszczenie Ministrów: Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 8 października 1924 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia Ministrów: Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 31 lipca 1924 r. o uzupełnieniu § 2 rozporządzenia Ministrów: Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 31 maja 1922 r. w przedmiocie spółek akcyjnych, mających znaczenie państwowe lub użyteczności publicznej.
Dz.U. 1924 nr 91 poz. 860 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 października 1924 r. w sprawie przedłużenia czasu pracy w hutach w górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1924 nr 91 poz. 859 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 9 października 1924 r. w sprawie egzaminu państwowego na nauczycieli szkół średnich.
Dz.U. 1924 nr 91 poz. 858 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 października 1924 r. o utworzeniu Tymczasowej Dyrekcji Polskiego Monopolu Spirytusowego i Tymczasowej Państwowej Rady Spirytusowej.
Dz.U. 1924 nr 91 poz. 857 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 października 1924 r. o wypuszczeniu Serji I biletów skarbowych.
Dz.U. 1924 nr 91 poz. 856 Oświadczenie rządowe z dnia 7 października 1924 r. w sprawie przystąpienia Zagłębia Sarry do konwencji międzynarodowej dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 11 października 1909 r.
Dz.U. 1924 nr 91 poz. 855 Oświadczenie rządowe z dnia 7 października 1924 r. w sprawie przystąpienia Grecji do Konwencji Związkowej Paryskiej z dnia 20 marca 1880 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r. i w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 roku.
Dz.U. 1924 nr 91 poz. 854 Oświadczenie rządowe z dnia 7 października 1924 r. w sprawie złożenia przez Rząd Brazylijski dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu żywym towarem, podpisanej w Paryżu dnia 4 maja 1910 roku z odnośnym protokółem z tejże daty.
Dz.U. 1924 nr 91 poz. 853 Oświadczenie rządowe z dnia 7 października 1924 r. w sprawie przystąpienia Kolonji Brytyjskiej Złotego Brzegu do międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu żywym towarem, podpisanej w Paryżu dnia 4 maja 1910 roku.
Dz.U. 1924 nr 91 poz. 852 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1924 r. w sprawie przystąpienia Palestyny do przejrzanej Konwencji Berneńskiej o ochronie utworów literackich i artystycznych.
Dz.U. 1924 nr 91 poz. 851 Oświadczenie rządowe z dnia 29 września 1924 r. w sprawie przedłużenia terminu dla wnoszenia powództw do Mieszanego Trybunału Rozjemczego polsko-niemieckiego.
Dz.U. 1924 nr 90 poz. 850 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 sierpnia 1924 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r. o opodatkowaniu piwa.
Dz.U. 1924 nr 90 poz. 849 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1924 r. o opłatach za mieszkanie zajmowane przez funkcjonarjuszów państwowych i wojskowych zawodowych w budynkach państwowych, przez Skarb Państwa wynajętych, lub administrowanych.
Dz.U. 1924 nr 89 poz. 848 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 października 1924 r. o ustaleniu granic okręgu ochrony sanitarnej w uzdrowiskach, posiadających charakter użyteczności publicznej, Ciechocinku i Zakopanem.
Dz.U. 1924 nr 89 poz. 847 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 10 października 1924 r. w sprawie uzupełnienia i przedłużenia mocy obowiązującej rozporządzeń o ulgach celnych.
Dz.U. 1924 nr 89 poz. 846 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 września 1924 r. o ustaleniu cen za spirytus odpędzony w kampanji 1923-24 r.
Dz.U. 1924 nr 89 poz. 845 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 7 września 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zatwierdzeniu taryf na przewóz bagażu i towarów prywatną koleją Twarda Góra-Nowe.
Dz.U. 1924 nr 89 poz. 844 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 października 1924 r. o opłatach stemplowych i sądowych w sprawach, związanych z przerachowaniem wierzytelności prywatno-prawnych.
Dz.U. 1924 nr 88 poz. 843 akt jednorazowy Obwieszczenie z dnia 27 września 1924 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1924 roku o utworzeniu gminy miejskiej Łapy w powiecie wysoko-mazowieckim.
Dz.U. 1924 nr 88 poz. 842 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 września 1924 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa i Dóbr Państwowych oraz Przemysłu i Handlu w sprawie ustroju i zakresu działania parytetowych komisyj doradczych przy biurach pośrednictwa pracy w województwach: poznańskiem i pomorskiem.
Dz.U. 1924 nr 88 poz. 841 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 września 1924 r. w sprawie sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1924 nr 88 poz. 840 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1924 r. o utworzeniu samodzielnej gminy wiejskiej Kaliszanki w powiecie wągrowieckim.
Dz.U. 1924 nr 88 poz. 839 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1924 r. o wyłączeniu wsi Mały-Porsk z gminy Szczuryn powiatu łuckiego i włączeniu jej do gminy Hołoby w powiecie kowelskim.
Dz.U. 1924 nr 88 poz. 838 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1924 r. w sprawie opłat ryczałtowych dla Wyższych Urzędów Ubezpieczeń.
Dz.U. 1924 nr 88 poz. 837 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1924 r. o przedłużeniu czasu pracy w cukrowniach.
Dz.U. 1924 nr 88 poz. 836 Oświadczenie rządowe z dnia 16 września 1924 r. w sprawie uzupełnienia artykułu 20 Konwencji Handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, podpisanej w Paryżu dnia 6 lutego 1922 r.
Dz.U. 1924 nr 88 poz. 835 Uzupełnienie do art. 20 Konwencji Handlowej między Polską a Francją, podpisanej w Paryżu dnia 6 lutego 1922 roku.
Dz.U. 1924 nr 88 poz. 834 Konwencja dotycząca międzynarodowej wymiany urzędowych wydawnictw i innych publikacyj, zatwierdzona ustawą z dnia 1 kwietnia 1924 r.
Dz.U. 1924 nr 88 poz. 833 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 października 1924 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych.
Dz.U. 1924 nr 87 poz. 832 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 6 października 1924 r. o zmianie i uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 11 września 1924 r. w sprawie ustanowienia ceł wywozowych na niektóre towary.
Dz.U. 1924 nr 87 poz. 831 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 października 1924 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Ministrem Przemysłu i Handlu, Ministrem Spraw Wojskowych, Ministrem Kolei i Ministrem Robót Publicznych o postępowaniu przy ustalaniu przynależności do zakresu osób, podlegających obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1924 nr 87 poz. 830 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1924 r. o oznaczeniu dnia przywrócenia normalnych warunków, jako początku terminu przewidzianego w art. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1919 r. o utraconych tytułach na okaziciela.
Dz.U. 1924 nr 87 poz. 829 Rozporządzenie wykonawcze Ministra Robót Publicznych z dnia 12 sierpnia 1924 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych - do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 kwietnia 1924 r. w sprawie przekazania zarządom gmin miejskich i wiejskich zatwierdzania projektów budowli i wydawania pozwoleń na budowę na obszarze województw: warszawskiego, łódzkiego, lubelskiego, kieleckiego, białostockiego, nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego, wileńskiego okręgu administracyjnego i m. st. Warszawy.
Dz.U. 1924 nr 87 poz. 828 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1924 r. o dodatkach dla personelu technicznego Komisji Granicznej Polsko-Czeskosłowackiej.
Dz.U. 1924 nr 86 poz. 827 Obwieszczenie z dnia 8 września 1924 r. o sprostowaniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 grudnia 1922 r. w przedmiocie zniesienia gmin: Święcice, Zelzin i Słowatycze, utworzenia gminy Szydłowicze oraz zmiany granic pozostałych gmin w powiecie wołkowyskim.
Dz.U. 1924 nr 86 poz. 826 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 września 1924 r. o uregulowaniu produkcji spirytusu w okresie przejściowym.
Dz.U. 1924 nr 85 poz. 825 Oświadczenie rządowe z dnia 16 września 1924 r. o przystąpieniu Irlandji do Międzynarodowej Konwencji z dnia 21 czerwca 1920 r., dotyczącej utworzenia Międzynarodowego Instytutu Chłodniczego w Paryżu.
Dz.U. 1924 nr 85 poz. 824 Oświadczenie rządowe z dnia 16 września 1924 r. w sprawie przystąpienia Państw Syrji i Libanu, pozostających pod mandatem francuskim, do Międzynarodowej Konwencji o ochronie własności przemysłowej, podpisanej w Paryżu dnia 20 marca 1883 r., przejrzanej w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r. i w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r.
Dz.U. 1924 nr 85 poz. 823 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 września 1924 r. w sprawie zniżki taryfy telefonicznej za prasowe rozmowy telefoniczne Polskiej Agencji Telegraficznej.
Dz.U. 1924 nr 85 poz. 822 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 24 września 1924 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 11 lipca 1924 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1924 nr 85 poz. 821 Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 sierpnia 1924 r. w sprawie wstrzymania poboru podatku od węgla na obszarze Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1924 nr 85 poz. 820 Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów z dnia 24 września 1924 r. do ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. o języku państwowym i języku urzędowania rządowych i samorządowych władz administracyjnych.
Dz.U. 1924 nr 84 poz. 819 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 września 1924 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Prezesem Najwyższej Izby Kontroli o sposobach dysponowania Funduszem Bezrobocia i o lokowaniu sum, wpływających do Funduszu Bezrobocia, o rachunkowości i kasowości, w wykonywaniu kontroli oraz o przedkładaniu sprawozdań z tytułu administrowania Funduszem Bezrobocia.
Dz.U. 1924 nr 84 poz. 818 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 września 1924 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, Ministrem Przemysłu i Handlu, Ministrem Skarbu, Ministrem Spraw Wojskowych, Ministrem Kolei i Ministrem Robót Publicznych o postępowaniu przy przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków dla bezrobotnych.
Dz.U. 1924 nr 84 poz. 817 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 września 1924 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Ministrem Przemysłu i Handlu, Ministrem Spraw Wojskowych, Ministrem Kolei i Ministrem Robót Publicznych o postępowaniu zakładów pracy przy ściąganiu wkładek na rzecz Funduszu Bezrobocia.
Dz.U. 1924 nr 84 poz. 816 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 25 września 1924 r. w sprawie zabezpieczenia na wypadek bezrobocia robotników obcokrajowców.
Dz.U. 1924 nr 84 poz. 815 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 24 września 1924 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o uzupełnieniu taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.
Dz.U. 1924 nr 84 poz. 814 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 1924 r. o przeniesieniu części ksiąg hipotecznych z Będzina do Sosnowca.
Dz.U. 1924 nr 84 poz. 813 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 1924 r. w przedmiocie niektórych zmian w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości o rejestrze handlowym z dnia 22 kwietnia 1919 r.
Dz.U. 1924 nr 84 poz. 812 Oświadczenie rządowe z dnia 16 września 1924 r. w sprawie złożenia przez Rząd Królestwa Serbów, Kroatów i Słoweńców dokumentów ratyfikacyjnych dotyczących Międzynarodowych Konwencyj i Umów Pocztowych, podpisanych w Madrycie dnia 30 listopada 1920 roku.
Dz.U. 1924 nr 84 poz. 811 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 23 września 1924 r. w sprawie uzupełnienia artykułu 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.
Dz.U. 1924 nr 84 poz. 810 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 września 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej w sprawie przerachowania na złote kwot pieniężnych w ubezpieczeniu od wypadków w rolnictwie, obowiązującem w b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1924 nr 84 poz. 809 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 22 września 1924 r. w sprawie odstępowania Bankowi Polskiemu waluty obcej, uzyskiwanej z eksportu niektórych artykułów.
Dz.U. 1924 nr 84 poz. 808 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 1924 r. zmieniające § § 1 i 2 rozporządzenia Ministra Skarbu i Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 1924 r. o lichwie pieniężnej.
Dz.U. 1924 nr 84 poz. 807 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 września 1924 r. o zmianie granic gmin wiejskich Rędziny i Mykanów w powiecie częstochowskim.
Dz.U. 1924 nr 84 poz. 806 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 września 1924 r. o zmianie granic gmin wiejskich Sielec i Bereza-Kartuska w powiecie prużańskim.
Dz.U. 1924 nr 84 poz. 805 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1924 r. w sprawie ustalenia siedziby Poleskiego Okręgowego Urzędu Ziemskiego.
Dz.U. 1924 nr 84 poz. 804 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 września 1924 r. o wywłaszczeniu gruntu pod budowę półkoszarki na linji kolejowej Lublin-Rozwadów.
Dz.U. 1924 nr 83 poz. 803 Obwieszczenie Ministra Kolei z dnia 20 września 1924 r. w sprawie listy kolei żelaznych, do których stosuje się Konwencję Międzynarodową o przewozie towarów kolejami żelaznemi.
Dz.U. 1924 nr 83 poz. 802 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 19 września 1924 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.
Dz.U. 1924 nr 83 poz. 801 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 19 września 1924 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o uzupełnieniu taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.
Dz.U. 1924 nr 83 poz. 800 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 września 1924 r. o dodatkowem wylosowaniu w dniu 1 października 1924 roku jednej premji serji I-ej Premjowej Pożyczki Dolarowej.
Dz.U. 1924 nr 83 poz. 799 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 września 1924 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany kompetencji urzędów skarbowych przy wymierzaniu podatku spadkowego na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej.
Dz.U. 1924 nr 83 poz. 798 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Kolei z dnia 17 września 1924 r. o zamknięciu sprzedaży obligacji Serji I 10% pożyczki kolejowej w sumie 50.000.000 złotych oraz o ustaleniu planu umorzenia dla tej sumy i sposobu obliczania wypłat z tytułu tej pożyczki.
Dz.U. 1924 nr 83 poz. 797 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 września 1924 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 1924 r. o zakazie wywozu zagranicę złota i srebra.
Dz.U. 1924 nr 83 poz. 796 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 11 września 1924 r. w sprawie ustanowienia ceł wywozowych na niektóre towary.
Dz.U. 1924 nr 83 poz. 795 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 września 1924 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz przebudowy linji kolejowej Lublin-Rozwadów.
Dz.U. 1924 nr 82 poz. 794 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 15 września 1924 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach Taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.
Dz.U. 1924 nr 82 poz. 793 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 15 września 1924 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach Taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.
Dz.U. 1924 nr 82 poz. 792 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 29 sierpnia 1924 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 8 lipca 1924 r. o opłatach od uprawnień górniczych.
Dz.U. 1924 nr 82 poz. 791 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 września 1924 r. o taksie aptekarskiej.
Dz.U. 1924 nr 82 poz. 790 Rozporządzenie III Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 sierpnia 1924 r. celem wykonania ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.
Dz.U. 1924 nr 82 poz. 789 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 września 1924 r. o uchyleniu mocy obowiązującej ustawy z dnia 11 marca 1919 r. w przedmiocie czasowego zakazu przywozu znaków pieniężnych w walucie austrjacko-węgierskiej, niemieckiej i rosyjskiej.
Dz.U. 1924 nr 82 poz. 788 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 września 1924 r. w sprawie tabeli towarów, dopuszczonych do odprawy celnej w urzędach celnych klasy II i w sprawie wykazu z oznaczeniem dopuszczalnego braku niektórych bliższych określeń w fakturze przy pisemnem zgłoszeniu przesyłek towarowych.
Dz.U. 1924 nr 82 poz. 787 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 11 września 1924 r. w sprawie częściowej zmiany i uzupełnienia rozporządzenia z dnia 11 lipca 1924 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1924 nr 82 poz. 786 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 sierpnia 1924 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 1923 r., zawierającego przepisy wykonawcze dla b. dzielnicy austrjackiej w przedmiocie należytości od przeniesień majątku pod tytułem darmym.
Dz.U. 1924 nr 82 poz. 785 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 sierpnia 1924 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Przemysłu i Handlu, Kolei, Robót Publicznych, Pracy i Opieki Społecznej oraz Reform Rolnych, o przerachowaniu kwot pieniężnych, wyrażonych w niektórych przepisach prawnych w rublach rosyjskich, markach niemieckich, złotych reńskich i koronach austrjacko-węgierskich i markach polskich.
Dz.U. 1924 nr 82 poz. 784 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1924 r. o ustaleniu na miesiąc październik 1924 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1924 nr 81 poz. 783 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1924 r. w sprawie zakazu przywozu i wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1924 nr 81 poz. 782 Oświadczenie rządowe z dnia 18 września 1924 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego pomiędzy Polską a Finlandją, podpisanego w Warszawie dnia 10 listopada 1923 r.
Dz.U. 1924 nr 81 poz. 781 wygaśnięcie aktu Traktat Handlowy i Nawigacyjny pomiędzy Polską a Finlandją, podpisany w Warszawie dnia 10 listopada 1925 r. (zatwierdzony ustawą z dnia 6 maja 1924 r.).
Dz.U. 1924 nr 80 poz. 780 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 3 września 1924 r. w sprawie rozszerzenia działalności okręgowego urzędu ubezpieczeń z siedzibą we Lwowie na województwo wołyńskie.
Dz.U. 1924 nr 80 poz. 779 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 września 1924 r. w przedmiocie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1924 nr 80 poz. 778 Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. o popieraniu przemysłu ludowego.
Dz.U. 1924 nr 80 poz. 777 uchylony Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych.
Dz.U. 1924 nr 79 poz. 776 Obwieszczenie z dnia 1 września 1924 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 7 czerwca 1924 r. w przedmiocie wypuszczenia 5% państwowej pożyczki konwersyjnej.
Dz.U. 1924 nr 79 poz. 775 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1924 r. w sprawie złożenia przez Rząd Brazylijski dokumentów ratyfikacyjnych Międzynarodowego Porozumienia, dotyczącego zwalczania obiegu wydawnictw pornograficznych, podpisanego w Paryżu dnia 4 maja 1910 roku.
Dz.U. 1924 nr 79 poz. 774 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 września 1924 r. w sprawie regulaminu zarządu głównego i zarządów obwodowych funduszu bezrobocia.
Dz.U. 1924 nr 79 poz. 773 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2 września 1924 r. w sprawie regulaminu oraz trybu postępowania obwodowych komisji odwoławczych.
Dz.U. 1924 nr 79 poz. 772 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2 września 1924 r. w sprawie zawieszenia i zmiany w stosunku do pewnych kategoryj robotników, niektórych przepisów art. 2 ustawy o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1924 nr 79 poz. 771 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 2 września 1924 r. w sprawie trybu postępowania zarządów obwodowych funduszu bezrobocia przy powierzaniu swych czynności gminom lub innym instytucjom społecznym o charakterze publiczno-prawnym, w sprawie nadzoru ze strony zarządów obwodowych nad gminami i temi instytucjami, oraz w sprawie zwrotu kosztów i wynagrodzenia Państwowych Urzędów Pośrednictwa Pracy, gmin i tych instytucji społecznych.
Dz.U. 1924 nr 79 poz. 770 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 1924 r. o zakazie wywozu zagranicę złota i srebra.
Dz.U. 1924 nr 79 poz. 769 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 sierpnia 1924 r. o wysokości odsetek prawnych.
Dz.U. 1924 nr 79 poz. 768 Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. zmieniająca niektóre postanowienia ustawy z dnia 9 lipca 1919 r. o budowie kanałów żeglownych, tudzież regulacji rzek żeglownych i spławnych.
Dz.U. 1924 nr 79 poz. 767 Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie bezpłatnego odstąpienia m. Puławom 33.333 m kwadratowych gruntu z lasu państwowego "Ruda" pod cmentarz grzebalny.
Dz.U. 1924 nr 79 poz. 766 uchylony Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. zawierająca niektóre postanowienia o organizacji szkolnictwa.
Dz.U. 1924 nr 79 poz. 765 Ustawa z dnia 25 lipca 1924 r. w przedmiocie wolnego obrotu handlowego między b. dzielnicą pruską a innemi dzielnicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1924 nr 79 poz. 764 uchylony Ustawa z dnia 25 lipca 1924 r. o morskich opłatach portowych.
Dz.U. 1924 nr 79 poz. 763 Ustawa z dnia 16 lipca 1924 r. w przedmiocie ustąpienia na rzecz powiatowego związku komunalnego w Strzelnie 1889 m kwadratowych państwowego gruntu kolejowego.
Dz.U. 1924 nr 79 poz. 762 Ustawa z dnia 16 lipca 1924 r. w przedmiocie zamiany części państwowego gruntu kolejowego w gminie Przybychowo, powiatu obornickiego, w województwie poznańskiem, na grunt, należący do tejże gminy Przybychowo.
Dz.U. 1924 nr 79 poz. 761 Ustawa z dnia 16 lipca 1924 r. w przedmiocie sprzedaży nieruchomości państwowej w Warszawie.
Dz.U. 1924 nr 78 poz. 760 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 1924 r. w sprawie podwyższenia taryfy opłat dla urzędników stanu cywilnego na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego.
Dz.U. 1924 nr 78 poz. 759 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 sierpnia 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie określenia wysokości najwyższych norm podatku od wykonywania prawa polowania.
Dz.U. 1924 nr 78 poz. 758 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 września 1924 r. o wykonaniu kontroli nad przestrzeganiem przez spółdzielnie kredytowe przepisów rozporządzenia o lichwie pieniężnej.
Dz.U. 1924 nr 78 poz. 757 Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. o języku urzędowania sądów, urzędów prokuratorskich i notarjatu.
Dz.U. 1924 nr 78 poz. 756 Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. o monopolu spirytusowym.
Dz.U. 1924 nr 78 poz. 755 Ustawa z dnia 18 lipca 1924 r. o adwokaturze w okręgach sądów apelacyjnych w Poznaniu i Toruniu oraz górnośląskiej części okręgu sądu apelacyjnego w Katowicach.
Dz.U. 1924 nr 77 poz. 754 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 27 sierpnia 1924 r. o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.
Dz.U. 1924 nr 77 poz. 753 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 27 sierpnia 1924 r. o zmianie taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.
Dz.U. 1924 nr 77 poz. 752 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 27 sierpnia 1924 r. o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.
Dz.U. 1924 nr 77 poz. 751 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 sierpnia 1924 r. o udzieleniu poręki państwowej na listy zastawne, obligacje i inne zobowiązania.
Dz.U. 1924 nr 77 poz. 750 Ustawa z dnia 16 lipca 1924 r. w przedmiocie zamiany państwowego gruntu kolejowego na grunt prywatny w Sławnie, powiatu czarnkowskiego.
Dz.U. 1924 nr 76 poz. 749 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 sierpnia 1924 r. w sprawie ryczałtowania opłat pocztowych za przesyłki listowe władzom i urzędom państwowym oraz samorządowym.
Dz.U. 1924 nr 76 poz. 748 uchylony Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. o środkach prawnych przeciw orzeczeniom i zarządzeniom państwowych władz szkolnych.
Dz.U. 1924 nr 76 poz. 747 Ustawa skarbowa na rok 1924 z dnia 29 lipca 1924 r.
Dz.U. 1924 nr 75 poz. 746 Rozporządzenie Ministra Skarbu wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 25 sierpnia 1924 r. o kaucjach, składanych przez biura informacyjne o zdolności kredytowej.
Dz.U. 1924 nr 75 poz. 745 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 sierpnia 1924 r. w celu wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 sierpnia 1924 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1924 nr 75 poz. 744 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 21 sierpnia 1924 r. o uzupełnieniu § 4 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1923 r. w przedmiocie zakupu ropy bruttowej dla Państwowej Fabryki Olejów Mineralnych w Drohobyczu.
Dz.U. 1924 nr 75 poz. 743 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1924 r. w sprawie zamiany gruntów fortecznych na komunalne w m. Poznaniu.
Dz.U. 1924 nr 75 poz. 742 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 1924 r. o ustaleniu prawa własności nieruchomości, stanowiących hipoteczną własność wolnodziedziczną b. arcyksięcia Karola Stefana Habsburga, a położonych w województwie krakowskiem.
Dz.U. 1924 nr 75 poz. 741 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych, a w szczególności zmiany niektórych przepisów ustawy z dnia 2 lipca 1920 r. oraz ustawy z dnia 18 marca 1920 r.
Dz.U. 1924 nr 75 poz. 740 Ustawa z dnia 16 lipca 1924 r. w przedmiocie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 26 września 1922 r., dotyczącej kwalifikacji zawodowych do nauczania w szkołach średnich ogólno-kształcących i seminarjach nauczycielskich państwowych.
Dz.U. 1924 nr 74 poz. 739 uchylony Rozporządzenie wykonawcze Ministra Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 1924 r. w sprawie postępowania o uznanie za zaginione bez własnej winy osób, których zaginięcie pozostaje w związku przyczynowym ze służbą wojskową.
Dz.U. 1924 nr 74 poz. 738 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 sierpnia 1924 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1924 nr 74 poz. 737 Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 1924 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego z Danją, podpisanego w Warszawie dnia 22 marca 1924 r.
Dz.U. 1924 nr 74 poz. 736 obowiązujący Traktat Handlowy i Nawigacyjny pomiędzy Polską a Danją podpisany dnia 22 marca 1924 r. (zatwierdzony ustawą z dnia 25 lipca 1924 r.).
Dz.U. 1924 nr 74 poz. 735 Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 1924 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego z Islandją, podpisanego w Warszawie dnia 22 marca 1924 r.
Dz.U. 1924 nr 74 poz. 734 obowiązujący Traktat Handlowy i Nawigacyjny pomiędzy Polską a Islandją podpisany dnia 22 marca 1924 r. (zatwierdzony ustawą z dnia 25 lipca 1924 r.).
Dz.U. 1924 nr 73 poz. 733 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 sierpnia 1924 r. o urządzeniu i utrzymywaniu zakładów kąpielowych publicznych.
Dz.U. 1924 nr 73 poz. 732 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 sierpnia 1924 r. w sprawie znajdującego się na obszarze województw: warszawskiego, łódzkiego, kieleckiego, lubelskiego, białostockiego, nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego i okręgu administracyjnego wileńskiego mienia osób nieobecnych, uznanych za zaginione lub za zmarłe; mienia znajdującego się w zarządzie, ustanowionym przez b. okupantów lub przymusowym zarządzie państwowym; mienia, należącego do osób prawnych, pozbawionych możności wykonywania swych praw, oraz mienia, przechodzącego na własność Skarbu Polskiego na zasadzie art. XII Traktatu Pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą.
Dz.U. 1924 nr 73 poz. 731 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 sierpnia 1924 r. w sprawie określenia ilości, miejsca urzędowania i składu komisji szacunkowych dla podatku dochodowego na obszarze m. st. Warszawy.
Dz.U. 1924 nr 73 poz. 730 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 sierpnia 1924 r. w sprawie domieszek dopuszczalnych w myśl przepisów probierczych.
Dz.U. 1924 nr 73 poz. 729 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 sierpnia 1924 r. o wysokości opłat pobieranych przez stowarzyszenie dozoru kotłów w Poznaniu za sprawdzanie urządzeń wymagających dozoru.
Dz.U. 1924 nr 73 poz. 728 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 8 sierpnia 1924 r. o wysokości opłat za dozór kotłów parowych, należących do właścicieli prywatnych, zlecony przez władze państwowe Stowarzyszeniu dozoru kotłów w Poznaniu.
Dz.U. 1924 nr 73 poz. 727 Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 6 sierpnia 1924 r. w sprawie częściowej zmiany artykułu 1-go rozporządzenia o taryfie celnej.
Dz.U. 1924 nr 73 poz. 726 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1924 r. w przedmiocie ustalenia na miesiąc wrzesień 1924 r. mnożnej dla określania uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1924 nr 73 poz. 725 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1924 r. o państwowej pomocy lekarskiej dla funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów, ich rodzin oraz emerytów.
Dz.U. 1924 nr 73 poz. 724 uchylony Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. o języku państwowym i języku urzędowania rządowych i samorządowych władz administracyjnych.
Dz.U. 1924 nr 73 poz. 723 uznany za uchylony Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. o poborze przez Skarb Państwa akcji nowych emisji.
Dz.U. 1924 nr 73 poz. 722 uchylony Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie wstrzymania eksmisji dzierżawców gruntów, zajętych pod budynki i położonych w obrębie miast, miasteczek, wsi i osad na obszarze Ziemi Wileńskiej, województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: bielskiego, grodzieńskiego, wołkowyskiego, sokólskiego i białostockiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1924 nr 73 poz. 721 Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. o pobieraniu od zaległości w podatkach bezpośrednich oraz w należytościach stemplowych kar za zwłokę, odsetek za odroczenie, tudzież kosztów egzekucyjnych.
Dz.U. 1924 nr 73 poz. 720 Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie zmiany niektórych przepisów o opłatach stemplowych i komunalnych.
Dz.U. 1924 nr 73 poz. 719 Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. o wprowadzeniu niektórych zmian w ustawie z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowym uregulowaniu finansów komunalnych.
Dz.U. 1924 nr 73 poz. 718 akt jednorazowy Ustawa z dnia 25 lipca 1924 r. w sprawie ratyfikacji traktatu handlowego i nawigacyjnego między Polską a Danją, podpisanego w Warszawie dnia 22 marca 1924 r.
Dz.U. 1924 nr 73 poz. 717 Ustawa z dnia 25 lipca 1924 r. w przedmiocie uzupełnienia art. 20 konwencji handlowej między Polską a Francją, podpisanej dnia 6 lutego 1922 r.
Dz.U. 1924 nr 73 poz. 716 uchylony Ustawa z dnia 25 lipca 1924 r. o zawieszeniu mocy obowiązującej ustawy z dnia 16 sierpnia 1923 r. o opiece społecznej w województwach poznańskiem i pomorskiem.
Dz.U. 1924 nr 73 poz. 715 Ustawa z dnia 18 lipca 1924 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów budowlanych na obszarach byłego zaboru rosyjskiego (rozporządzenie budowlano-policyjne dla wsi z dnia 20 listopada 1917 r. Dz. Rozp. dla Gen. Gub. Warsz. nr 99 poz. 421, dekret z dnia 7 lutego 1919 r. Dz. Pr. P. P. nr 14 poz. 176 i rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 kwietnia 1924 r. Dz. U. R. P. nr 36 poz. 383).
Dz.U. 1924 nr 73 poz. 714 Ustawa z dnia 18 lipca 1924 r. o sposobie zapłacenia podatku majątkowego w myśl ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o podatku majątkowym przez płatników, posiadających majątki (nieruchomości) ziemskie, związane ograniczeniami własności, w drodze sprzedaży tych majątków.
Dz.U. 1924 nr 73 poz. 713 Ustawa z dnia 16 lipca 1924 r. w przedmiocie pozbycia, względnie zamiany niektórych gruntów kolejowych, położonych w gminach: Kolibki, Jaszcz, Komorowo i Skurcz.
Dz.U. 1924 nr 73 poz. 712 Ustawa z dnia 16 lipca 1924 r. w przedmiocie zamiany państwowego gruntu kolejowego na grunt gminy Wąsosz w powiecie szubińskim.
Dz.U. 1924 nr 73 poz. 711 Ustawa z dnia 16 lipca 1924 r. w przedmiocie zamiany państwowych gruntów kolejowych w Lisich Kątach pod Grudziądzem, przy stacji Chodecz w województwie warszawskiem i w gminie Ostrzeszów w województwie poznańskiem.
Dz.U. 1924 nr 72 poz. 710 Rozporządzenie Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 31 lipca 1924 r. o uzupełnieniu § 2 rozporządzenia Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 31 maja 1922 r. w przedmiocie spółek akcyjnych, mających znaczenie państwowe lub użyteczności publicznej.
Dz.U. 1924 nr 72 poz. 709 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lipca 1924 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu polsko-niemieckiego o górnośląskim pasie pogranicznym pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką, podpisanego w Warszawie dnia 23 lutego 1924 roku.
Dz.U. 1924 nr 72 poz. 708 wygaśnięcie aktu Polsko-niemiecki układ o górnośląskim pasie pogranicznym, zatwierdzony ustawą z dnia 9 lipca 1924 r.
Dz.U. 1924 nr 72 poz. 707 Oświadczenie rządowe z dnia 13 czerwca 1924 r. w przedmiocie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu polsko-niemieckiego, podpisanego w Berlinie dnia 10 lipca 1923 r., dotyczącego zmiany § 75 Układu polsko-niemieckiego, podpisanego we Wrocławiu dnia 24 czerwca 1922 r. o uprzywilejowanym tranzycie między polskim Górnym Śląskiem a resztą Polski przez niemiecki Górny Śląsk.
Dz.U. 1924 nr 72 poz. 706 wygaśnięcie aktu Układ polsko-niemiecki podpisany w Berlinie dnia 10 lipca 1923 r., dotyczący zmiany § 75 Układu polsko-niemieckiego, podpisanego we Wrocławiu dnia 24 czerwca 1922 r. o uprzywilejowanym tranzycie między polskim Górnym Śląskiem a resztą Polski przez niemiecki Górny Śląsk.
Dz.U. 1924 nr 72 poz. 705 Oświadczenie rządowe z dnia 13 czerwca 1924 r. w przedmiocie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych polsko-niemieckiego układu w sprawie uprzywilejowanego tranzytu między polskim Górnym Śląskiem a resztą Polski przez niemiecki Górny Śląsk, podpisanego we Wrocławiu dnia 24 czerwca 1922 r.
Dz.U. 1924 nr 72 poz. 704 wygaśnięcie aktu Układ polsko-niemiecki w sprawie uprzywilejowanego tranzytu między polskim Górnym Śląskiem a resztą Polski przez niemiecki Górny Śląsk, podpisany we Wrocławiu dnia 24 czerwca 1922 r.
Dz.U. 1924 nr 72 poz. 703 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1924 r. o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz wojskowych.
Dz.U. 1924 nr 72 poz. 702 Ustawa z dnia 25 lipca 1924 r. w przedmiocie zniesienia § 14 rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 12 sierpnia 1921 r. o zmianie ordynacji miejskiej dla 6 wschodnich prowincji monarchji pruskiej z dnia 30 maja 1853 r. i o przeprowadzeniu wyborów komunalnych w miastach b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1924 nr 72 poz. 701 akt jednorazowy Ustawa z dnia 25 lipca 1924 r. w sprawie ratyfikacji traktatu handlowego i nawigacyjnego między Polską a Islandją, podpisanego w Warszawie dnia 22 marca 1924 r.
Dz.U. 1924 nr 72 poz. 700 akt jednorazowy Ustawa z dnia 25 lipca 1924 r. w przedmiocie ratyfikacji konwencji sanitarnej, podpisanej w Warszawie dnia 7 lutego 1922 r., pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej z jednej strony a Rządem Republiki Łotewskiej z drugiej.
Dz.U. 1924 nr 72 poz. 699 Ustawa z dnia 18 lipca 1924 r. w przedmiocie zmiany niektórych przepisów o opodatkowaniu spadków i darowizn.
Dz.U. 1924 nr 72 poz. 698 uchylony Ustawa z dnia 18 lipca 1924 r. o podstawowych obowiązkach i prawach szeregowych Wojska Polskiego.
Dz.U. 1924 nr 72 poz. 697 Ustawa z dnia 17 lipca 1924 r. w przedmiocie zmiany niektórych postanowień ustaw o sądach przemysłowych i sądach kupieckich.
Dz.U. 1924 nr 71 poz. 696 Obwieszczenie w sprawie sprostowania rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 2 lipca 1924 r. o wysokości opłat za dozór nad kotłami parowemi, należącemi do właścicieli prywatnych zlecony przez władze państwowe Stowarzyszeniu dozoru kotłów w Warszawie.
Dz.U. 1924 nr 71 poz. 695 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 sierpnia 1924 r. w sprawie uzupełnienia § 12 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem.
Dz.U. 1924 nr 71 poz. 694 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 lipca 1924 r. w celu wykonania art. 1 ustawy z dnia 9 lipca 1924 r. w sprawie rozciągnięcia na górnośląską część województwa śląskiego mocy obowiązującej ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o opłacie stemplowej od sprzedaży przedmiotów zbytku.
Dz.U. 1924 nr 71 poz. 693 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 lipca 1924 r. w celu wykonania ustawy z dnia 9 lipca 1924 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej: a) ustawy z dnia 14 maja 1923 r. w przedmiocie państwowego podatku przemysłowego i b) ustawy z dnia 16 lipca 1920 roku o opłacie stemplowej od sprzedaży przedmiotów zbytku na górnośląską część województwa śląskiego.
Dz.U. 1924 nr 71 poz. 692 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 lipca 1924 r. o przyznaniu Wystawie Polskiej w Konstantynopolu, mającej się odbyć w czasie od 12 września do 3 października 1924 roku, ulg w przedmiocie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1924 nr 71 poz. 691 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 lipca 1924 r. o przyznaniu IV Międzynarodowym Targom Wschodnim i Pierwszej Wystawie Polskiego Komitetu Wystaw Rolniczych, mającym się odbyć we Lwowie w czasie od 5 do 15 września 1924 roku, ulg w przedmiocie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1924 nr 71 poz. 690 Oświadczenie rządowe z dnia 2 lipca 1924 r. w sprawie złożenia przez Rząd Republiki Czeskosłowackiej dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji Rzymskiej z dnia 6 kwietnia 1922 roku, podpisanej przez Austrję, Włochy, Polskę, Rumunję, Królestwo Serbów, Kroatów i Słoweńców, Czechosłowację i Węgry, a dotyczącej spraw archiwalnych.
Dz.U. 1924 nr 71 poz. 689 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1924 r. o taksie dla komorników sądowych.
Dz.U. 1924 nr 71 poz. 688 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 1924 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa dla budowy stacji kolejowej Jędrzejów.
Dz.U. 1924 nr 71 poz. 687 Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. o naprawie Skarbu Państwa i poprawie gospodarstwa społecznego.
Dz.U. 1924 nr 71 poz. 686 Ustawa z dnia 18 lipca 1924 r. w przedmiocie uprawnień Ministra Pracy i Opieki Społecznej do powoływania Nadzwyczajnych Komisji Rozjemczych do załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi.
Dz.U. 1924 nr 70 poz. 685 Obwieszczenie Ministra Reform Rolnych o sprostowaniu omyłki w rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych z dnia 2 czerwca 1924 r. o ustalaniu i wznawianiu zewnętrznych granic obszarów, podlegających przebudowie ustroju rolnego na obszarze województw: warszawskiego, łódzkiego, białostockiego, kieleckiego, lubelskiego, wołyńskiego, poleskiego i nowogródzkiego oraz na obszarze okręgu administracyjnego wileńskiego.
Dz.U. 1924 nr 70 poz. 684 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 1924 r. o lichwie pieniężnej.
Dz.U. 1924 nr 70 poz. 683 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 1924 r. w sprawie rozstrzygania skarg przeciw zarządzeniom, względnie orzeczeniom organów związków komunalnych na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego, kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego, warszawskiego, białostockiego, wołyńskiego, poleskiego i nowogródzkiego, wileńskiego okręgu administracyjnego oraz m. st. Warszawy w sprawach, wynikających z wykonania ustawy z dnia 16 sierpnia 1923 r. o opiece społecznej.
Dz.U. 1924 nr 70 poz. 682 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 1924 r. w sprawie stowarzyszeń o celach opieki społecznej.
Dz.U. 1924 nr 70 poz. 681 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 29 lipca 1924 r. w sprawie rozciągnięcia na Fiume warunków komunikacji towarowej pomiędzy Polską a Tryjestem.
Dz.U. 1924 nr 70 poz. 680 Rozporządzenie nr 2 Ministrów: Robót Publicznych i Skarbu z dnia 28 lipca 1924 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości w sprawie wykonania ustawy z dnia 6 maja 1924 r. o pomocy państwowej na odbudowę budynków zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działań wojennych.
Dz.U. 1924 nr 70 poz. 679 uchylony Rozporządzenie Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do spraw walki z epidemjami z dnia 19 lipca 1924 r. w przedmiocie utrzymania porządku w domach, na dziedzińcach, chodnikach i jezdniach w gminach miejskich.
Dz.U. 1924 nr 70 poz. 678 Ustawa z dnia 18 lipca 1924 r. o przedłużeniu dawnego trybu egzaminów w szkołach akademickich.
Dz.U. 1924 nr 69 poz. 677 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 1 sierpnia 1924 r. w celu wykonania ustawy z dnia 17 lipca 1924 r. w sprawie opłat za paszporty na wyjazd zagranicę.
Dz.U. 1924 nr 69 poz. 676 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych z dnia 11 lipca 1924 r. o ustaleniu rodzajów kotłów parowych, podlegających nadzorowi względnie dozorowi Ministra Spraw Wojskowych.
Dz.U. 1924 nr 69 poz. 675 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1924 r. o rozszerzeniu granic gminy miejskiej Końskie w powiecie koneckim.
Dz.U. 1924 nr 69 poz. 674 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1924 r. o rozszerzeniu obszaru gminy miejskiej Szydłowiec w powiecie koneckim.
Dz.U. 1924 nr 69 poz. 673 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1924 r. w sprawie dodatku na mieszkanie.
Dz.U. 1924 nr 69 poz. 672 uchylony Ustawa z dnia 17 lipca 1924 r. w sprawie opłat za paszporty na wyjazd zagranicę.
Dz.U. 1924 nr 69 poz. 671 uchylony Ustawa z dnia 8 lipca 1924 r. w przedmiocie opłat od uprawnień górniczych.
Dz.U. 1924 nr 69 poz. 670 uchylony Ustawa z dnia 9 lipca 1924 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej: a) ustawy z dnia 14 maja 1923 r. w przedmiocie państwowego podatku przemysłowego i b) ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o opłacie stemplowej od sprzedaży przedmiotów zbytku na górnośląską część województwa śląskiego.
Dz.U. 1924 nr 69 poz. 669 uchylony Ustawa z dnia 2 lipca 1924 r. w przedmiocie umów sprzedaży lub przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości na terenie b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1924 nr 68 poz. 668 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 26 lipca 1924 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej na górnośląską część województwa śląskiego rozporządzenia wykonawczego Ministra Kolei Żelaznych z dnia 17 października 1921 r. do ustawy w sprawie powołania Państwowej Rady Kolejowej.
Dz.U. 1924 nr 68 poz. 667 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 lipca 1924 r. w sprawie zmian w rozmieszczeniu ewidencji katastru podatku gruntowego w okręgu izby skarbowej w Krakowie.
Dz.U. 1924 nr 68 poz. 666 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 28 lipca 1924 r. w sprawie uzupełnienia i częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 11 lipca 1924 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1924 nr 68 poz. 665 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 lipca 1924 r. w sprawie utworzenia inspektoratu skarbowego w Makowie.
Dz.U. 1924 nr 68 poz. 664 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 lipca 1924 r. w sprawie zniesienia inspektoratu skarbowego "Podgórze obszar wiejski w Krakowie".
Dz.U. 1924 nr 68 poz. 663 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 27 lipca 1924 r. w sprawie zmiany brzmienia punktów 5 i 14 artykułu 10 oraz artykułu 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.
Dz.U. 1924 nr 68 poz. 662 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 lipca 1924 r. w sprawie zmiany brzmienia paragrafu 13 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem.
Dz.U. 1924 nr 68 poz. 661 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lipca 1924 r. w sprawie uzyskania mocy obowiązującej przez Konwencję, dotyczącą spraw archiwalnych, podpisaną w Rzymie dnia 6 kwietnia 1922 r. pomiędzy Polską, Austrją, Węgrami, Włochami, Rumunją, Królestwem Serbów, Kroatów i Słoweńców, oraz Czechosłowacją.
Dz.U. 1924 nr 68 poz. 660 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1924 r. w sprawie złożenia przez Rząd Włoski dokumentów ratyfikacyjnych Międzynarodowej konwencji, dotyczącej zwalczania handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Paryżu dnia 4 maja 1910 r.
Dz.U. 1924 nr 68 poz. 659 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1924 r. w sprawie przystąpienia Wysp Falklandzkich do międzynarodowej konwencji, dotyczącej zwalczania handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Paryżu dnia 4 maja 1910 r.
Dz.U. 1924 nr 68 poz. 658 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1924 r. w sprawie przystąpienia Irlandji do międzynarodowej konwencji, dotyczącej ruchu automobilowego, podpisanej w Paryżu dnia 11 października 1909 roku.
Dz.U. 1924 nr 68 poz. 657 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1924 r. o wyłączeniu z powiatu rypińskiego gminy Gójsk i włączeniu jej do powiatu sierpeckiego.
Dz.U. 1924 nr 68 poz. 656 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1924 r. o utworzeniu gminy miejskiej Łapy w powiecie wysoko-mazowieckim.
Dz.U. 1924 nr 68 poz. 655 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1924 r. w sprawie podziału powiatu rówieńskiego na dwie jednostki administracyjne i kreowania powiatu kostopolskiego tudzież regulacji granic powiatów: rówieńskiego, dubnowskiego, łuckiego, ostrogskiego, krzemienieckiego i horochowskiego.
Dz.U. 1924 nr 67 poz. 654 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 27 lipca 1924 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego "Państwowe Zakłady Wodociągowe na Górnym Śląsku".
Dz.U. 1924 nr 67 poz. 653 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 lipca 1924 r. o ustaleniu procentów zwłoki od niespłaconych w terminie kredytów na pobór wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1924 nr 67 poz. 652 Rozporządzenie wykonawcze Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 25 lipca 1924 r. do ustawy z dnia 10 czerwca 1924 r. o społecznem pośrednictwie pracy.
Dz.U. 1924 nr 67 poz. 651 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1924 r. o zmianie granic gminy miejskiej Grodzisk w powiecie błońskim.
Dz.U. 1924 nr 67 poz. 650 Ustawa z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1924 nr 66 poz. 649 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 25 lipca 1924 r. o rozciągnięciu na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.
Dz.U. 1924 nr 66 poz. 648 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 25 lipca 1924 r. w sprawie ustalenia terminu wejścia w życie ustawy z dnia 19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby w powiecie grodzieńskim.
Dz.U. 1924 nr 66 poz. 647 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 22 lipca 1924 r. o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.
Dz.U. 1924 nr 66 poz. 646 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 22 lipca 1924 r. o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.
Dz.U. 1924 nr 66 poz. 645 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 4 lipca 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie wykonania ustawy z dnia 30 października 1923 r. o państwowych stypendjach oraz innych formach pomocy dla młodzieży akademickiej.
Dz.U. 1924 nr 66 poz. 644 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lipca 1924 r. w sprawie zmiany granic gmin: Tuczyn, Kostopol i Kustyń w powiecie Rówieńskim.
Dz.U. 1924 nr 65 poz. 643 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 lipca 1924 r. o nadaniu nowego brzmienia rozporządzeniu o przyjmowaniu i wydalaniu robotników i pracowników podczas okresu demobilizacji gospodarczej z dnia 12 lutego 1920 r.
Dz.U. 1924 nr 65 poz. 642 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 14 lipca 1924 r. o nadaniu nowego brzmienia rozporządzeniu z dnia 8 listopada 1920 r. o środkach przeciwko zwijaniu i unieruchamianiu zakładów.
Dz.U. 1924 nr 65 poz. 641 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych i Ministra Kolei z dnia 2 lipca 1924 r. w sprawie przepisów o skrzyżowaniach dróg publicznych z kolejami żelaznemi.
Dz.U. 1924 nr 65 poz. 640 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 1 lipca 1924 r. o zmianach i uzupełnieniach części I taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1924 nr 65 poz. 639 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1924 r. o rozszerzeniu granic gminy miejskiej Dobromil w powiecie Dobromilskim.
Dz.U. 1924 nr 65 poz. 638 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1924 r. o wprowadzeniu postanowień artykułów: 1176 (p. 3), 1184, 1185 i 1186 ustawy lekarskiej na obszar województw: nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego i części województwa białostockiego.
Dz.U. 1924 nr 65 poz. 637 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1924 r. o wprowadzeniu postanowień artykułów: 1176 (p. 3), 1184, 1185 i 1186 ustawy lekarskiej na obszar okręgu administracyjnego wileńskiego.
Dz.U. 1924 nr 65 poz. 636 uchylony Ustawa z dnia 2 lipca 1924 r. w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet.
Dz.U. 1924 nr 65 poz. 635 uchylony Ustawa z dnia 12 czerwca 1924 r. o opodatkowaniu piwa.
Dz.U. 1924 nr 64 poz. 634 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Reform Rolnych oraz Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 16 lipca 1924 r. w sprawie przyjmowania na poczet podatku majątkowego listów zastawnych Państwowego Banku Rolnego.
Dz.U. 1924 nr 64 poz. 633 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 1924 r. o uprawnieniach przewodniczących Urzędów Rozjemczych do spraw najmu.
Dz.U. 1924 nr 64 poz. 632 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1924 r. w sprawie ustalenia na miesiąc sierpień 1924 r. mnożnej dla określania uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1924 nr 64 poz. 631 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1924 nr 64 poz. 630 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o wykonaniu ustępu 3 art. 116 ustawy o państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1924 nr 64 poz. 629 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o zakładach naukowych i egzaminach szkolnych wystarczających do osiągnięcia stanowiska w państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1924 nr 64 poz. 628 Oświadczenie rządowe z dnia 20 czerwca 1924 r. w przedmiocie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką, dotyczącego wspólnej administracji wału w dolinie Kwidzyńskiej, podpisanego w Poznaniu dnia 27 stycznia 1923 roku.
Dz.U. 1924 nr 64 poz. 627 wygaśnięcie aktu Układ pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką, dotyczący wspólnej administracji wału w dolinie Kwidzyńskiej, podpisany w Poznaniu dnia 27 stycznia 1923 roku, zatwierdzony ustawą z dnia 4 lipca 1923 r.
Dz.U. 1924 nr 64 poz. 626 uchylony Ustawa z dnia 20 czerwca 1924 r. o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów Polskiej Marynarki Wojennej.
Dz.U. 1924 nr 63 poz. 625 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 17 lipca 1924 r. o zmianie "taksy opłat" pobieranych przez ajencje celne polskich kolei państwowych za roboty fizyczne.
Dz.U. 1924 nr 63 poz. 624 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 17 lipca 1924 r. o zmianie "taksy komisowego" pobieranego przez ajencje celne polskich kolei państwowych.
Dz.U. 1924 nr 63 poz. 623 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 lipca 1924 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 1924 r. o opłatach za czynności urzędów miar.
Dz.U. 1924 nr 63 poz. 622 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 lipca 1924 r. w sprawie zaprowadzenia wzajemnej wymiany przekazów pocztowych między Polską a Kanadą.
Dz.U. 1924 nr 63 poz. 621 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 18 lipca 1924 r. w sprawie przedłużenia czasu pracy w hutach w Górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1924 nr 63 poz. 620 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i Ministrem Skarbu z dnia 10 lipca 1924 r. w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania przez pracodawców w Państwowych Urzędach Pośrednictwa Pracy wolnych miejsc dla inwalidów wojennych ciężko poszkodowanych.
Dz.U. 1924 nr 63 poz. 619 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 9 lipca 1924 r. w sprawie ustanowienia i kompetencji Głównego Urzędu Ubezpieczeń.
Dz.U. 1924 nr 63 poz. 618 Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 28 czerwca 1924 r. w sprawie uzupełnienia art. 2 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.
Dz.U. 1924 nr 63 poz. 617 Ustawa z dnia 20 czerwca 1924 r. w sprawie uwłaszczenia b. czynszowników, b. wolnych ludzi i długoletnich dzierżawców w województwach: nowogródzkiem, poleskiem, wołyńskiem, okręgu administracyjnym wileńskim, oraz w powiatach: grodzieńskim, wołkowyskim, bielskim, białostockim i sokólskim województwa białostockiego.
Dz.U. 1924 nr 62 poz. 616 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 15 lipca 1924 r. o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.
Dz.U. 1924 nr 62 poz. 615 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 15 lipca 1924 r. o tymczasowym przewozie towarów, należących do osób prywatnych na będących w budowie linjach normalnotorowych kolei państwowych Kutno-Płock, Zgierz-Kutno i Nasielsk-Sierpc.
Dz.U. 1924 nr 62 poz. 614 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 2 lipca 1924 r. o wysokości opłat za dozór kotłów parowych, należących do właścicieli prywatnych, zlecony przez władze państwowe Stowarzyszeniu dozoru kotłów w Warszawie.
Dz.U. 1924 nr 62 poz. 613 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 lipca 1924 r. w przedmiocie zmiany kompetencji izb skarbowych do zniżania i umarzania kar pieniężnych (grzywien) lub podwyżek w sprawach, tyczących się opłat stemplowych (należytości stemplowych i bezpośrednich) i podatków: giełdowego oraz spadków i darowizn.
Dz.U. 1924 nr 61 poz. 612 Rozporządzenie Ministra Skarbu wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 1 lipca 1924 r. w przedmiocie szacowania przedmiotów majątkowych oraz sposobu księgowania przy sporządzaniu bilansów otwarcia w złotych.
Dz.U. 1924 nr 61 poz. 611 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 1924 r. regulujące używanie i ochronę dróg.
Dz.U. 1924 nr 61 poz. 610 akt jednorazowy Ustawa z dnia 9 lipca 1924 r. w sprawie ratyfikacji układu polsko-niemieckiego, dotyczącego praw członków i urzędników Naczelnego Komitetu kolei górnośląskich, podpisanego w dniu 23 lutego 1924 roku w Warszawie.
Dz.U. 1924 nr 61 poz. 609 uchylony Ustawa z dnia 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku służby wojskowej.
Dz.U. 1924 nr 60 poz. 608 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 28 czerwca 1924 r. w sprawie zmiany brzmienia punktów 1 i 2 artykułu 10 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.
Dz.U. 1924 nr 60 poz. 607 Rozporządzenie VII Ministra Skarbu z dnia 24 czerwca 1924 r. w celu wykonania art. art. 33-43 i 45-48 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o podatku majątkowym.
Dz.U. 1924 nr 60 poz. 606 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 czerwca 1924 r. o utworzeniu samoistnej gminy administracyjnej pod nazwą "Polska Marynka" w powiecie przemyskim.
Dz.U. 1924 nr 60 poz. 605 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 1924 r. o zmianie granic gmin wiejskich Grodzisk i Letnisko-Milanówek w powiecie błońskim.
Dz.U. 1924 nr 60 poz. 604 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 lipca 1924 r. o dodatkach drożyźnianych do rent ubezpieczenia od wypadków dla osób, pobierających renty i dodatki do rent z Zakładu ubezpieczenia od wypadków we Lwowie.
Dz.U. 1924 nr 60 poz. 603 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1924 r. o wyłączeniu gminy Rożnów z powiatu politycznego śniatyńskiego, a wcieleniu jej do powiatu politycznego kosowskiego.
Dz.U. 1924 nr 60 poz. 602 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1924 r. o włączeniu gminy wiejskiej Demycze do gminy miejskiej Zabłotowa w powiecie śniatyńskim.
Dz.U. 1924 nr 60 poz. 601 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1924 r. o uregulowaniu pod względem prawnym granic powiatu warszawskiego.
Dz.U. 1924 nr 60 poz. 600 akt jednorazowy Ustawa z dnia 9 lipca 1924 r. w przedmiocie ratyfikacji układu polsko-niemieckiego o górnośląskim pasie granicznym, podpisanego w Warszawie dnia 23 lutego 1924 r.
Dz.U. 1924 nr 59 poz. 599 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 11 lipca 1924 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1924 nr 59 poz. 598 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 lipca 1924 r. w sprawie uiszczania cła w monecie złotej.
Dz.U. 1924 nr 59 poz. 597 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 czerwca 1924 r. w przedmiocie zmiany statutu Banku Gospodarstwa Krajowego.
Dz.U. 1924 nr 59 poz. 596 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Reform Rolnych z dnia 7 czerwca 1924 r. w sprawie uchylenia § 14 austr. ces. rozp. z dnia 9 sierpnia 1915 r.
Dz.U. 1924 nr 59 poz. 595 Ustawa z dnia 12 czerwca 1924 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 15 kwietnia 1921 r. w sprawie powołania Państwowej Rady Kolejowej na górnośląską część województwa śląskiego oraz w przedmiocie zmian w statucie Państwowej Rady Kolejowej.
Dz.U. 1924 nr 59 poz. 594 akt jednorazowy Ustawa z dnia 12 czerwca 1924 r. w przedmiocie ratyfikacji protokółu, podpisanego w Genewie dnia 14 czerwca 1923 r., dotyczącego poprawki art. 393 traktatu pokoju, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 roku, oraz odpowiednich artykułów innych traktatów pokoju.
Dz.U. 1924 nr 58 poz. 593 Rozporządzenie wykonawcze Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 28 czerwca 1924 r. do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1924 r. w przedmiocie zmiany względnie uzupełnienia niektórych postanowień niemieckich rozporządzeń, dotyczących demobilizacji gospodarczej w górnośląskiej części Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1924 nr 58 poz. 592 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 3 lipca 1924 r. o opłatach probierczych.
Dz.U. 1924 nr 58 poz. 591 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 czerwca 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej w sprawie przerachowania na złote kwot pieniężnych, wyrażonych w ustawie z dnia 19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby.
Dz.U. 1924 nr 58 poz. 590 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 czerwca 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej o przerachowaniu na złote kwot w ubezpieczeniu od wypadków w b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1924 nr 58 poz. 589 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 28 czerwca 1924 r. w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 23 maja 1924 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1924 nr 58 poz. 588 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 maja 1924 r. w przedmiocie zmian w rozmieszczeniu ewidencji katastru podatku gruntowego w okręgu izby skarbowej we Lwowie.
Dz.U. 1924 nr 58 poz. 587 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1924 r. w sprawie zmiany względnie uzupełnienia niektórych postanowień niemieckich rozporządzeń, dotyczących demobilizacji gospodarczej w górnośląskiej części Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1924 nr 58 poz. 586 Ustawa z dnia 12 czerwca 1924 r. w przedmiocie uzupełnienia dekretu Komisarjatu Naczelnej Rady Ludowej z dnia 6 lipca 1919 r. o organizacji biur pośrednictwa pracy.
Dz.U. 1924 nr 58 poz. 585 uchylony Ustawa z dnia 10 czerwca 1924 r. o społecznem pośrednictwie pracy.
Dz.U. 1924 nr 58 poz. 584 uchylony Ustawa z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie.
Dz.U. 1924 nr 57 poz. 583 Oświadczenie rządowe z dnia 21 czerwca 1924 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego między Polską a Zjednoczonem Królestwem, podpisanego w Warszawie dnia 26 listopada 1923 roku.
Dz.U. 1924 nr 57 poz. 582 obowiązujący Traktat Handlowy i Nawigacyjny pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonem Królestwem, podpisany w Warszawie dnia 26 listopada 1923 r.
Dz.U. 1924 nr 57 poz. 581 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 czerwca 1924 r. o zaciąganiu pożyczek w listach zastawnych, celem uzyskania środków na zapłacenie podatku majątkowego.
Dz.U. 1924 nr 57 poz. 580 uchylony Ustawa z dnia 12 czerwca 1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych.
Dz.U. 1924 nr 56 poz. 579 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 27 czerwca 1924 r. o zmianach i uzupełnieniach części I-ej taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1924 nr 56 poz. 578 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 27 czerwca 1924 r. o rozciągnięciu na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.
Dz.U. 1924 nr 56 poz. 577 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1924 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej Przepisów Tymczasowych o szkołach elementarnych w Królestwie Polskiem na powiaty: grodzieński i wołkowyski oraz gminy: białowieską, masiewską i suchopolską powiatu bielskiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1924 nr 56 poz. 576 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 1924 r. w sprawie wykonywania opieki społecznej nad obywatelami polskimi, którzy w żadnej gminie Rzeczypospolitej Polskiej nie mają prawa do opieki trwałej, oraz ponoszenia wynikających stąd kosztów.
Dz.U. 1924 nr 56 poz. 575 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 czerwca 1924 r. o sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, będących w Zarządzie Państwowych Zakładów Graficznych.
Dz.U. 1924 nr 56 poz. 574 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 czerwca 1924 r. o lichwie pieniężnej.
Dz.U. 1924 nr 56 poz. 573 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 czerwca 1924 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Kredytowego Miejskich Właścicieli Domów w Poznaniu.
Dz.U. 1924 nr 56 poz. 572 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 czerwca 1924 r. o zastosowaniu złotego do obliczania składek (premji) jakoteż świadczeń pieniężnych (rent) i o przerachowaniu na złote dawnych zobowiązań w ubezpieczeniu pensyjnem funkcjonarjuszy w b. dzielnicy austrjacko-węgierskiej.
Dz.U. 1924 nr 56 poz. 571 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 czerwca 1924 r. o zastosowaniu złotego do obliczania składek (premji), jakoteż świadczeń pieniężnych (rent) i o przerachowaniu na złote dawnych zobowiązań rentowych w ubezpieczeniu urzędników prywatnych w b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1924 nr 56 poz. 570 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 czerwca 1924 r. o statucie przedsiębiorstwa "Polskie Lasy Państwowe".
Dz.U. 1924 nr 56 poz. 569 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 czerwca 1924 r. o nadaniu statutu dla Państwowych Zakładów Wodociągowych na Górnym Śląsku.
Dz.U. 1924 nr 56 poz. 568 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 czerwca 1924 r. o nadaniu statutu dla Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie.
Dz.U. 1924 nr 56 poz. 567 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 czerwca 1924 r. o przekazaniu gminom czynności poboru podatku gruntowego.
Dz.U. 1924 nr 56 poz. 566 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 czerwca 1924 r. o zmianach i sprostowaniu rozporządzenia z dnia 14 maja 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań prywatno-prawnych.
Dz.U. 1924 nr 56 poz. 565 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 czerwca 1924 r. o poborze drugiej raty podatku majątkowego.
Dz.U. 1924 nr 56 poz. 564 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 czerwca 1924 r. zmieniające §§ 6, 7 i 8 rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 1924 r. w przedmiocie zmiany ustroju pieniężnego.
Dz.U. 1924 nr 56 poz. 563 Ustawa z dnia 25 czerwca 1924 r. tycząca się przedłużenia mocy obowiązującej ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia i zrównania stawek przy niektórych opłatach stemplowych (należytościach).
Dz.U. 1924 nr 56 poz. 562 uchylony Ustawa z dnia 12 czerwca 1924 r. w przedmiocie opłat sądowych na obszarze sądów apelacyjnych krakowskiego i lwowskiego oraz sądu okręgowego cieszyńskiego.
Dz.U. 1924 nr 56 poz. 561 uchylony Ustawa z dnia 6 czerwca 1924 r. o opłacie od kart do gry na rzecz Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża.
Dz.U. 1924 nr 55 poz. 560 Obwieszczenie z dnia 26 czerwca 1924 r. dotyczące sprostowania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lutego 1923 r. o utworzeniu miasta Ruda-Pabjanicka w powiecie łódzkim.
Dz.U. 1924 nr 55 poz. 559 Oświadczenie rządowe z dnia 13 czerwca 1924 r. w przedmiocie przystąpienia Wolnego Państwa Irlandji i Terytorjum Tanganajki do Międzynarodowej Konwencji Radiotelegraficznej, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1912 r.
Dz.U. 1924 nr 55 poz. 558 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 31 maja 1924 r. dotyczące zmiany § 19 rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 29 stycznia 1923 r. w sprawie egzaminów państwowych na nauczycieli szkół średnich i seminarjów nauczycielskich w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem z dnia 14 czerwca 1923 r.
Dz.U. 1924 nr 55 poz. 557 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 17 czerwca 1924 r. o otwarciu tymczasowego ruchu osobowego na linji kolejowej Nasielsk-Sierpc.
Dz.U. 1924 nr 55 poz. 556 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 maja 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmiany taksy za badanie żywności i przedmiotów użytku w Państwowych zakładach badania żywności i przedmiotów użytku.
Dz.U. 1924 nr 55 poz. 555 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 czerwca 1924 r. w przedmiocie ustalenia rabatu handlowego dla sprzedawców wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1924 nr 55 poz. 554 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 czerwca 1924 r. o zmianie cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych Państwowych fabryk tytoniu.
Dz.U. 1924 nr 55 poz. 553 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 czerwca 1924 r. zmieniające częściowo § 52 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 27 czerwca 1923 r. w celu wykonania ustawy z dnia 14 maja 1923 r. w przedmiocie państwowego podatku przemysłowego.
Dz.U. 1924 nr 55 poz. 552 Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 czerwca 1924 r. w sprawie obniżenia podatku od węgla na obszarze Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1924 nr 55 poz. 551 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 2 czerwca 1924 r. o ustalaniu i wznawianiu zewnętrznych granic obszarów, podlegających przebudowie ustroju rolnego na obszarze województw: warszawskiego, łódzkiego, białostockiego, kieleckiego, lubelskiego, wołyńskiego, poleskiego i nowogródzkiego oraz na obszarze okręgu administracyjnego wileńskiego.
Dz.U. 1924 nr 55 poz. 550 uchylony Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 24 maja 1924 r. o upoważnieniu do zawodowego wykonywania scalania gruntów.
Dz.U. 1924 nr 55 poz. 549 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 czerwca 1924 r. o zastosowaniu złotego do obliczenia wkładek (premii) jakoteż świadczeń pieniężnych (rent) i o przerachowaniu na złote dawnych zobowiązań rentowych w ubezpieczeniu na wypadek niezdolności do pracy, na starość i na korzyść pozostałych po ubezpieczonych rodzin w b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1924 nr 55 poz. 548 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 czerwca 1924 r. o nadaniu statutu Państwowym Zakładom Przemysłowo-Szkolnym dla inwalidów w Piotrkowie.
Dz.U. 1924 nr 55 poz. 547 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 czerwca 1924 r. w przedmiocie statutu Polskiej Agencji Telegraficznej.
Dz.U. 1924 nr 55 poz. 546 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 czerwca 1924 r. o statucie wydawnictwa "Monitor Polski", Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1924 nr 55 poz. 545 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1924 r. o Pocztowej Kasie Oszczędności.
Dz.U. 1924 nr 55 poz. 544 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 czerwca 1924 r. o uproszczeniu szacowania zniszczeń wojennych przy wymiarze podatku majątkowego.
Dz.U. 1924 nr 55 poz. 543 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 czerwca 1924 r. w przedmiocie konwersji 8% państwowej pożyczki złotej z r. 1922 na 8% pożyczkę konwersyjną.
Dz.U. 1924 nr 55 poz. 542 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 czerwca 1924 r. o bilansowaniu w złotych oraz określeniu w złotych kapitałów własnych przedsiębiorstw, obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych.
Dz.U. 1924 nr 54 poz. 541 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1924 r. dotyczące wykonania ustawy z dnia 26 marca 1920 r. w przedmiocie urządzania loterji i założenia Polskiej Państwowej Loterji Klasowej tudzież ustawy z dnia 5 grudnia 1923 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej powyższej ustawy na obszar województw: śląskiego, wołyńskiego, poleskiego i nowogródzkiego, powiatów: grodzieńskiego i wołkowyskiego, jak również gmin: białowieskiej, suchopolskiej i masiewskiej województwa białostockiego oraz powiatów: wileńskiego, oszmiańskiego, święciańskiego, trockiego, brasławskiego, dziśnieńskiego, duniłowiczowskiego i wilejskiego Ziemi Wileńskiej.
Dz.U. 1924 nr 54 poz. 540 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 czerwca 1924 r. w sprawie taryfy celnej.
Dz.U. 1924 nr 53 poz. 539 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 21 czerwca 1924 r. o uzupełnieniu i zmianach taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.
Dz.U. 1924 nr 53 poz. 538 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 17 czerwca 1924 r. w sprawie zmian w warunkach komunikacji kolejowej pomiędzy Polską, a Łotwą przez stację Zemgale.
Dz.U. 1924 nr 53 poz. 537 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych i Ministra Skarbu z dnia 20 czerwca 1924 r. o zwinięciu urzędów odbudowy i rozwiązaniu rad odbudowy.
Dz.U. 1924 nr 53 poz. 536 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 czerwca 1924 r. w przedmiocie ustalenia nowych terminów dopłaty do ceny świadectw przemysłowych i kart rejestracyjnych na rok 1924 mającej być pobraną na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 1924 r. o podwyższeniu ceny świadectw przemysłowych i kart rejestracyjnych.
Dz.U. 1924 nr 53 poz. 535 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 czerwca 1924 r. w przedmiocie ustalenia przeciętnej wartości złotego za I-e półrocze 1924.
Dz.U. 1924 nr 53 poz. 534 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 czerwca 1924 r. w przedmiocie określenia ilości komisji szacunkowych dla podatku dochodowego na obszarze województw: wielkopolskiego, pomorskiego i górnośląskiej części województwa śląskiego, tudzież rozwiązania dotychczasowych komisji szacunkowych i odwoławczych dla podatku dochodowego, działających na tym obszarze na podstawie przepisów obowiązujących do końca roku 1923.
Dz.U. 1924 nr 53 poz. 533 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 czerwca 1924 r. w przedmiocie odroczenia płatności rat podatku dochodowego za rok 1924, określonych w punktach 3 i 4 § 1 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 11 kwietnia 1924 r.
Dz.U. 1924 nr 53 poz. 532 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1924 r. o sądownictwie doraźnem w okręgach Sądów Apelacyjnych w Warszawie, w Lublinie i w Wilnie.
Dz.U. 1924 nr 52 poz. 531 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 17 czerwca 1924 r. o zmianach i uzupełnieniach Taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.
Dz.U. 1924 nr 52 poz. 530 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 2 czerwca 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w przedmiocie pobierania opłat od statków, tratew i spustu drzewa luźnego na wodach publicznych śródlądowych.
Dz.U. 1924 nr 52 poz. 529 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1924 r. zmieniające częściowo rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1924 r. w przedmiocie zmian w kwotach pieniężnych określonych w przepisach karnych, karno-administracyjnych i niektórych skarbowych, oraz w przepisach porządkowych i dyscyplinarnych tudzież w przedmiocie zastosowania złotego (franka złotego) do obliczania niektórych z tych kwot.
Dz.U. 1924 nr 52 poz. 528 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1924 r. o powołaniu urzędu naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemjami.
Dz.U. 1924 nr 52 poz. 527 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1924 r. w przedmiocie ustalenia na miesiąc lipiec 1924 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1924 nr 52 poz. 526 Ustawa z dnia 12 czerwca 1924 r. w sprawie częściowej zmiany ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i wojskowych zawodowych.
Dz.U. 1924 nr 52 poz. 525 Ustawa z dnia 12 czerwca 1924 r. w sprawie częściowej zmiany ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1924 nr 51 poz. 524 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 czerwca 1924 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 28 kwietnia 1924 r. w sprawie zastosowania złotego do opłat stemplowych oraz podatku giełdowego - na całym obszarze Państwa, z wyjątkiem górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1924 nr 51 poz. 523 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 1924 r. o wymiarze i poborze państwowego podatku od nieruchomości w gminach miejskich oraz od niektórych budynków w gminach wiejskich na rok 1924.
Dz.U. 1924 nr 51 poz. 522 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 1924 r. o obowiązku i sposobie pokrywania wydatków przez związki komunalne.
Dz.U. 1924 nr 50 poz. 521 Obwieszczenie z dnia 7 czerwca 1924 r. w sprawie sprostowania błędów w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 kwietnia 1924 r. o opłatach za czynności urzędów miar.
Dz.U. 1924 nr 50 poz. 520 Oświadczenie rządowe z dnia 6 czerwca 1924 r. w przedmiocie złożenia przez Rząd Japoński dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowej Konwencji o utworzeniu w Paryżu Instytutu Chłodnictwa, podpisanej w Paryżu dnia 21 czerwca 1920 roku.
Dz.U. 1924 nr 50 poz. 519 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1924 r. w przedmiocie złożenia przez Rząd Estoński dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowego Porozumienia, dotyczącego zwalczania obiegu wydawnictw pornograficznych, podpisanego w Paryżu dnia 4 maja 1910 roku.
Dz.U. 1924 nr 50 poz. 518 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o utworzeniu drugiej izby dla spraw handlowych przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, o zwiększeniu liczby sędziów handlowych i ich zastępców w tymże sądzie oraz o zmianach w sposobie ich powoływania.
Dz.U. 1924 nr 50 poz. 517 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 czerwca 1924 r. w przedmiocie wypuszczenia 5% państwowej pożyczki konwersyjnej z r. 1924.
Dz.U. 1924 nr 50 poz. 516 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1924 r. w przedmiocie uzupełnienia oraz zmiany brzmienia niektórych paragrafów rozporządzenia Ministra Skarbu o postępowaniu celnem z dnia 13 grudnia 1920 r.
Dz.U. 1924 nr 50 poz. 515 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 maja 1924 r. w przedmiocie blankietów wekslowych w walucie złotowej.
Dz.U. 1924 nr 50 poz. 514 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 maja 1924 r. w sprawie podwyższenia opłat stemplowych od weksli na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego i zastosowaniu złotego do tych opłat.
Dz.U. 1924 nr 50 poz. 513 Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 19 maja 1924 r. w sprawie zastosowania złotego do opłat stemplowych od weksli.
Dz.U. 1924 nr 50 poz. 512 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 czerwca 1924 r. o wprowadzeniu w życie ustawy z dnia 30 stycznia 1924 r. w przedmiocie rozciągnięcia obowiązujących na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego i cieszyńskiej części województwa śląskiego ustaw o obowiązkowem ubezpieczeniu robotników od wypadków na obszarze województw: warszawskiego, łódzkiego, kieleckiego, lubelskiego, białostockiego, wołyńskiego, poleskiego, nowogródzkiego oraz Ziemi Wileńskiej.
Dz.U. 1924 nr 50 poz. 511 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 28 maja 1924 r. w przedmiocie ustalenia kaucji zarobkowych pośredników pracy.
Dz.U. 1924 nr 50 poz. 510 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 maja 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w przedmiocie opłaty za egzaminy uczniów aptekarskich w b. Dzielnicy Pruskiej.
Dz.U. 1924 nr 50 poz. 509 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 2 czerwca 1924 r. w przedmiocie sprawdzania i zatwierdzania operatów pomiarowych w pracach, związanych z przebudową ustroju rolnego na obszarze województw: warszawskiego, łódzkiego, kieleckiego, lubelskiego, białostockiego, nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz na obszarze okręgu administracyjnego wileńskiego.
Dz.U. 1924 nr 50 poz. 508 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1924 r. o zmianie właściwości terytorialnej sądów Okręgowych w Płocku i Włocławku.
Dz.U. 1924 nr 50 poz. 507 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1924 r. o rozszerzeniu granic miasta Rawy Mazowieckiej.
Dz.U. 1924 nr 50 poz. 506 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 maja 1924 r. o wywłaszczeniu gruntu na założenie obozu lotniczego i miejsca do odbywania popisów lotniczych w Lublinie na Bronowicach.
Dz.U. 1924 nr 50 poz. 505 uchylony Ustawa z dnia 28 maja 1924 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustaw o Najwyższym Trybunale Administracyjnym na obszar województwa śląskiego.
Dz.U. 1924 nr 50 poz. 504 uchylony Ustawa z dnia 28 maja 1924 r. o rozciągnięciu na górnośląską część województwa śląskiego mocy obowiązującej ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach oraz ustaw późniejszych, dotyczących ruchu spółdzielczego.
Dz.U. 1924 nr 49 poz. 503 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 7 czerwca 1924 r. w przedmiocie zmiany postanowień o bezpośredniej komunikacji towarowej pomiędzy Polską a Węgrami przez Czechosłowację.
Dz.U. 1924 nr 49 poz. 502 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 4 czerwca 1924 r. o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.
Dz.U. 1924 nr 49 poz. 501 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Spraw Wewnętrznych o opłatach za czynności sądowo-lekarskie na obszarach, na których obowiązują ros. ustawa postępowania karnego z r. 1864 i austr. ustawa o postępowaniu karnem z r. 1873.
Dz.U. 1924 nr 49 poz. 500 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 3 czerwca 1924 r. w przedmiocie podwyższenia kwoty przekazów pocztowych z Francji do Polski i w kierunku odwrotnym.
Dz.U. 1924 nr 49 poz. 499 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 31 maja 1924 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych do nauczania robót ręcznych w szkołach średnich ogólnokształcących i seminarjach nauczycielskich państwowych i prywatnych.
Dz.U. 1924 nr 49 poz. 498 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 maja 1924 r. o utworzeniu samoistnej gminy administracyjnej Mikulice w powiecie przeworskim.
Dz.U. 1924 nr 49 poz. 497 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1924 r. w przedmiocie ponownego losowania premji w dniu 1 lipca 1924 r.
Dz.U. 1924 nr 49 poz.496 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1924 r. w sprawie zmiany statutu Galicyjskiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego we Lwowie.
Dz.U. 1924 nr 49 poz. 495 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1924 r. o uzupełnieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 marca 1924 r. w przedmiocie taksy dla pisarzy hipotecznych.
Dz.U. 1924 nr 49 poz. 494 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1924 r. o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Lublinie.
Dz.U. 1924 nr 49 poz. 493 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1924 r. o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie.
Dz.U. 1924 nr 49 poz. 492 Ustawa z dnia 6 maja 1924 r. o pomocy państwowej na odbudowę budynków, zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działań wojennych.
Dz.U. 1924 nr 48 poz. 491 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 maja 1924 r. w przedmiocie tymczasowego rozszerzenia działalności Okręgowych urzędów ubezpieczeń z siedzibą w Warszawie i Lwowie.
Dz.U. 1924 nr 48 poz. 490 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1924 r. uzupełniające rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 września 1923 r., dotyczące wykonania ustawy z dnia 15 czerwca 1923 r. w przedmiocie wyrównania podatków gruntowych, oraz zastosowania ulg w tychże podatkach z powodu szkód, poniesionych wskutek działań wojennych i klęsk żywiołowych.
Dz.U. 1924 nr 48 poz. 489 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 maja 1924 r. w przedmiocie dokonania losowania wszystkich wygranych od 4% państwowej pożyczki premjowej, wydanej na zasadzie ustawy z dnia 16 lipca 1920 r.
Dz.U. 1924 nr 48 poz. 488 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 21 maja 1924 r. w przedmiocie normy stawki celnej, do której wysokości podlegają towary opłacie celnej według wagi brutto.
Dz.U. 1924 nr 48 poz. 487 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 15 maja 1924 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu trzody chlewnej.
Dz.U. 1924 nr 48 poz. 486 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 27 maja 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w przedmiocie parcelacyjnego podziału ziemi na obszarze powiatów: wileńskiego, święciańskiego, oszmiańskiego, trockiego i brasławskiego.
Dz.U. 1924 nr 48 poz. 485 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 27 maja 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w przedmiocie stosowania rozporządzenia tymczasowego Rady Ministrów z dnia 1 września 1919 r. normującego przenoszenie własności nieruchomości ziemskich na obszarze powiatów: wileńskiego, oszmiańskiego, święciańskiego, trockiego i brasławskiego.
Dz.U. 1924 nr 48 poz. 484 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1924 r. w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia za wypełnione karty statystyczne, dotyczące ruchu naturalnego ludności.
Dz.U. 1924 nr 47 poz. 483 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 maja 1924 r. w przedmiocie podwyższenia niektórych opłat pocztowych obrotu wewnętrznego.
Dz.U. 1924 nr 47 poz. 482 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 23 maja 1924 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1924 nr 46 poz. 481 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 24 maja 1924 r. w przedmiocie zwolnienia przemysłu podawania wody sodowej i bezalkoholowych lemoniad od przymusu koncesyjnego.
Dz.U. 1924 nr 46 poz. 480 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 maja 1924 r. w przedmiocie składania kaucji przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń.
Dz.U. 1924 nr 46 poz. 479 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1924 r. w sprawie uruchomienia Banku Gospodarstwa Krajowego oraz likwidacji Polskiego Banku Krajowego, Państwowego Banku Odbudowy i Zakładu Kredytowego Miast Małopolskich.
Dz.U. 1924 nr 46 poz. 478 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1924 r. o statucie Banku Gospodarstwa Krajowego.
Dz.U. 1924 nr 46 poz. 477 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 maja 1924 r. o połączeniu (fuzji) Państwowych Instytucji Kredytowych w Bank Gospodarstwa Krajowego.
Dz.U. 1924 nr 45 poz. 476 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 maja 1924 r. o ustaleniu wzorów monet.
Dz.U. 1924 nr 44 poz. 475 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 27 maja 1924 r. o zmianie taryfy osobowej i bagażowej na linji Jabłonna-Karczew towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.
Dz.U. 1924 nr 44 poz. 474 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 27 maja 1924 r. o rozciągnięciu na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.
Dz.U. 1924 nr 44 poz. 473 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 maja 1924 r. o wymianie marek polskich.
Dz.U. 1924 nr 44 poz. 472 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 maja 1924 r. w sprawie sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1924 nr 44 poz. 471 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 23 maja 1924 r. w przedmiocie uzupełnienia art. 11 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.
Dz.U. 1924 nr 44 poz. 470 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 maja 1924 r. o przepisach sanitarnych dla zakładów fryzjerskich i golarskich.
Dz.U. 1924 nr 44 poz. 469 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 kwietnia 1924 r. o utworzeniu gminy Marki w powiecie warszawskim.
Dz.U. 1924 nr 44 poz. 468 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 7 maja 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie urządzenia i prowadzenia ksiąg wodnych wraz ze zbiorami map wodnych i dokumentów.
Dz.U. 1924 nr 44 poz. 467 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych i Ministra Skarbu z dnia 10 maja 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych, w przedmiocie ustalenia ceny sprzedażnej poszczególnych gospodarstw i parcel gruntowych i rozrachunku z ich nabywcami.
Dz.U. 1924 nr 44 poz. 466 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 11 kwietnia 1924 r. o instrukcji, dotyczącej warunków oraz trybu wykonywania czynności pomiarowych, związanych z przebudową ustroju rolnego, przez mierniczych upoważnionych na podstawie rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 14 grudnia 1923 r.
Dz.U. 1924 nr 44 poz. 465 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu oraz Skarbu o odszkodowaniu za utratę zarobku asesorów i ich zastępców w sądach przemysłowych w Bielsku, Krakowie i Lwowie.
Dz.U. 1924 nr 44 poz. 464 Rozporządzenie Ministrów: Sprawiedliwości, Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 4 marca 1924 r. w przedmiocie zmiany przepisów o odbieraniu i nadawaniu sądowych przesyłek pocztowych oraz niektórych przepisów instrukcji sądowej i instrukcji dla organów wykonawczych w b. dzielnicy austrjackiej.
Dz.U. 1924 nr 44 poz. 463 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 maja 1924 r. o wywłaszczeniu na rzecz miasta st. Warszawy posesji "Mokotów nr hip. 42" w celu uporządkowania ulicy Puławskiej w Warszawie.
Dz.U. 1924 nr 44 poz. 462 akt jednorazowy Ustawa z dnia 14 maja 1924 r. w przedmiocie ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Serbów, Kroatów i Słoweńców, dotyczącej stosunków prawnych obywateli obu stron, z protokółem końcowym, podpisanych w Belgradzie dnia 4 maja 1923 r.
Dz.U. 1924 nr 44 poz. 461 Ustawa z dnia 6 maja 1924 r. w przedmiocie zmian w ustawie z dnia 15 lipca 1920 r. o zmianie cen za dostarczanie energji elektrycznej.
Dz.U. 1924 nr 44 poz. 460 Ustawa z dnia 6 maja 1924 r. o stosowaniu na obszarze województwa śląskiego wszystkich dotychczasowych ustaw w sprawach wojskowych.
Dz.U. 1924 nr 44 poz. 459 Ustawa z dnia 6 maja 1924 r. uchylająca ustawę z dnia 11 maja 1920 r. w przedmiocie uznania nazwisk, przybranych podczas służby wojskowej.
Dz.U. 1924 nr 44 poz. 458 akt jednorazowy Ustawa z dnia 6 maja 1924 r. w przedmiocie ratyfikacji traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Polską a Finlandją, podpisanego w Warszawie dnia 10 listopada 1923 r.
Dz.U. 1924 nr 44 poz. 457 akt jednorazowy Ustawa z dnia 6 maja 1924 r. w przedmiocie ratyfikacji traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonem Królestwem Wielkiej Brytanji, podpisanego w Warszawie dnia 26 listopada 1923 r.
Dz.U. 1924 nr 43 poz. 456 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 16 maja 1924 r. o zmianach w części I taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1924 nr 43 poz. 455 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 16 maja 1924 r. o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.
Dz.U. 1924 nr 43 poz. 454 Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 maja 1924 r. w sprawie obniżenia podatku węglowego na obszarze Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1924 nr 43 poz. 453 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1924 r. o ustaleniu na miesiąc czerwiec 1924 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1924 nr 43 poz. 452 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 1924 r. o zastosowaniu złotego do kosztów i opłat sądowych w górnośląskiej części sądu apelacyjnego w Katowicach.
Dz.U. 1924 nr 43 poz. 451 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1924 r. w przedmiocie podwyższenia niektórych norm zasiłków dla rodzin osób powołanych na ćwiczenia wojskowe.
Dz.U. 1924 nr 43 poz. 450 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 maja 1924 r. w sprawie zmian w ustawie z dnia 10 czerwca 1921 r. w przedmiocie utworzenia Państwowego Banku Rolnego.
Dz.U. 1924 nr 43 poz. 449 Ustawa z dnia 11 kwietnia 1924 r. w przedmiocie kosztów sądowych i opłat w górnośląskiej części okręgu sądu apelacyjnego w Katowicach.
Dz.U. 1924 nr 42 poz. 448 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 maja 1924 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie uiszczania opłat sądowych w znaczkach sądowych.
Dz.U. 1924 nr 42 poz. 447 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 10 maja 1924 r. w przedmiocie zmiany brzmienia punktów 5 i 14 artykułu 10 oraz całego artykułu 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.
Dz.U. 1924 nr 42 poz. 446 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 30 kwietnia 1924 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu jęczmienia i słodu.
Dz.U. 1924 nr 42 poz. 445 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 23 kwietnia 1924 r. zmieniające niektóre postanowienia rozporządzenia Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 28 marca 1924 r. w przedmiocie regulowania obrotu pieniężnego z zagranicą.
Dz.U. 1924 nr 42 poz. 444 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 31 marca 1924 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu melasy, maku i gorczycy.
Dz.U. 1924 nr 42 poz. 443 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1924 r. o rozszerzeniu granic gminy miejskiej Zakroczymia w powiecie warszawskim.
Dz.U. 1924 nr 42 poz. 442 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1924 r. w przedmiocie zmiany ustawy Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Dz.U. 1924 nr 42 poz. 441