Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1995 nr 154 poz. 801 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 27 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na wywóz odpadów i złomu żeliwa i stali w 1996 r.
Dz.U. 1995 nr 154 poz. 800 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych skór surowych i wyprawionych w 1996 r.
Dz.U. 1995 nr 154 poz. 799 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.
Dz.U. 1995 nr 154 poz. 798 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1995 r. w sprawie wykazu towarów dla celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie.
Dz.U. 1995 nr 154 poz. 797 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 1995 nr 154 poz. 796 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1995 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 1996 r.
Dz.U. 1995 nr 154 poz. 795 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie przeprowadzenia referendum o niektórych kierunkach wykorzystania majątku państwowego.
Dz.U. 1995 nr 154 poz. 794 uchylony Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o finansowaniu gmin.
Dz.U. 1995 nr 154 poz. 793 obowiązujący Ustawa z dnia 1 grudnia 1995 r. zmieniająca ustawę o zmianie Kodeksu postępowania karnego, ustawy o ustroju sądów wojskowych, ustawy o opłatach w sprawach karnych i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Dz.U. 1995 nr 154 poz. 792 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.
Dz.U. 1995 nr 154 poz. 791 obowiązujący Ustawa z dnia 1 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 790 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 20 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 789 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów.
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 788 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności.
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 787 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu wykonywania tymczasowego aresztowania.
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 786 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 785 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie wysokości opłaty od kasacji w sprawach karnych.
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 784 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 783 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 782 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1994.
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 781 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 780 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 779 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zmiany granic, nazw oraz siedzib niektórych gmin.
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 778 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie zmiany granic, nazw oraz siedzib władz gmin w niektórych województwach.
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 777 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 776 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 775 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 774 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego oraz członków Biura Orzecznictwa.
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 773 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy na potrzeby straży pożarnej.
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 772 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do eksploatacji metanu z pokładów węgla kamiennego.
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 771 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre maszyny i urządzenia inwestycyjne przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego, stanowiące wyposażenie zakładów produkujących części samochodowe.
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 770 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do produkcji baterii galwanicznych.
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 769 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla zakładów produkujących części samochodowe.
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 768 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego.
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 767 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na towary przywożone z zagranicy na potrzeby przemysłu hutniczego.
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 766 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu łożysk tocznych.
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 765 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy na potrzeby przemysłu elektrotechnicznego.
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 764 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do naprawy taboru kolejowego.
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 763 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do celów wojskowych, policyjnych, więziennictwa i obsługi granicznej.
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 762 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 761 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce przywożone z zagranicy dla przemysłu kablowego.
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 760 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce do produkcji środków ochrony roślin przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 759 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów na potrzeby lotnictwa cywilnego.
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 758 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre artykuły budowlane przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 757 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre wyroby przemysłu elektronicznego oraz niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu komputerowego.
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 756 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową dla potrzeb ochrony środowiska oraz na niektóre środki owadobójcze i urządzenia techniczne dla leśnictwa, przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 755 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre maszyny i urządzenia technologiczne przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego.
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 754 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na części do montażu urządzeń telekomunikacyjnych przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 753 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego.
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 752 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 751 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre wyroby techniki medycznej przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 750 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na przywóz w 1996 r. pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 749 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu przywozu używanych kombajnów zbożowych.
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 748 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu niektórych odpadów i złomu metali nieżelaznych.
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 747 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu odpadów surowych skór lub skórek.
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 746 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 745 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń obrotu towarowego z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje.
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 744 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 743 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 742 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do eksploatacji statków morskich.
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 741 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 740 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Słowenii.
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 739 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na przywóz niektórych towarów pochodzących z Konfederacji Szwajcarskiej, Królestwa Norwegii, Księstwa Liechtenstein i Republiki Islandii.
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 738 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 737 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 150 poz. 736 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 listopada 1995 r. regulujące szczegółowy sposób działania szpitala psychiatrycznego w sprawach przyjmowania oraz wypisywania ze szpitala psychiatrycznego.
Dz.U. 1995 nr 150 poz. 735 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 listopada 1995 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej mogą nakładać grzywny w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.
Dz.U. 1995 nr 150 poz. 734 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 30 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz benzyn oraz olejów napędowych i opałowych w 1996 r.
Dz.U. 1995 nr 150 poz. 733 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN).
Dz.U. 1995 nr 150 poz. 732 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1995 r. w sprawie warunków i trybu zajmowania oraz zwalniania mieszkań przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe.
Dz.U. 1995 nr 150 poz. 731 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1995 nr 150 poz. 730 uznany za uchylony Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. zmieniająca ustawę o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1995 nr 150 poz. 729 uchylony Ustawa Konstytucyjna z dnia 9 listopada 1995 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym.
Dz.U. 1995 nr 149 poz. 728 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.
Dz.U. 1995 nr 149 poz. 727 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad działania i trybu powoływania Rzecznika Ubezpieczonych.
Dz.U. 1995 nr 149 poz. 726 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1995 r. w sprawie określenia wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1995.
Dz.U. 1995 nr 149 poz. 725 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Instytutu "Pomnika-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie.
Dz.U. 1995 nr 149 poz. 724 uchylony Ustawa z dnia 24 listopada 1995 r. o nasiennictwie.
Dz.U. 1995 nr 148 poz. 723 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczenia wyrobów znakami akcyzy.
Dz.U. 1995 nr 148 poz. 722 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dz.U. 1995 nr 148 poz. 721 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty podatkowej.
Dz.U. 1995 nr 148 poz. 720 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1995 nr 148 poz. 719 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie zryczałtowanego podatku wyrównawczego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Dz.U. 1995 nr 147 poz. 718 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 grudnia 1995 r. w sprawie określenia stopni policyjnych odpowiadających stopniom wojskowym.
Dz.U. 1995 nr 147 poz. 717 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych.
Dz.U. 1995 nr 147 poz. 716 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 listopada 1995 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac z zakresu gospodarki leśnej.
Dz.U. 1995 nr 147 poz. 715 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Dz.U. 1995 nr 147 poz. 714 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 1995 r. w sprawie podatku od środków transportowych.
Dz.U. 1995 nr 147 poz. 713 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.
Dz.U. 1995 nr 146 poz. 712 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1995 nr 145 poz. 711 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1995 r. w sprawie jednostek organizacyjnych oraz dróg nie podlegających przejęciu przez gminy o statusie miasta.
Dz.U. 1995 nr 144 poz. 710 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1995 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Prasowej.
Dz.U. 1995 nr 144 poz. 709 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.
Dz.U. 1995 nr 144 poz. 708 obowiązujący Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 1995 r. o ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonanego w dniu 19 listopada 1995 r.
Dz.U. 1995 nr 143 poz. 707 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1995 r. w sprawie zasad reasekuracji ryzyk ubezpieczeniowych za granicą.
Dz.U. 1995 nr 143 poz. 706 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.
Dz.U. 1995 nr 142 poz. 705 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1995 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń.
Dz.U. 1995 nr 142 poz. 704 obowiązujący Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 142 poz. 703 uchylony Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 1995 nr 142 poz. 702 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
Dz.U. 1995 nr 142 poz. 701 obowiązujący Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 141 poz. 700 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 listopada 1995 r. o utracie mocy obowiązującej art. 25e, 25f, 25g i 25h ustawy o działalności gospodarczej.
Dz.U. 1995 nr 141 poz. 699 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 2 ust. 1 w związku z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o dodatku i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu.
Dz.U. 1995 nr 141 poz. 698 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji i Młodzieży "Kana" z siedzibą w Gliwicach.
Dz.U. 1995 nr 141 poz. 697 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre gatunki mięsa przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 141 poz. 696 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1995 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1995 nr 141 poz. 695 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstw państwowych, które zostaną przekształcone w spółki w celu wniesienia ich akcji lub udziałów do narodowych funduszy inwestycyjnych.
Dz.U. 1995 nr 141 poz. 694 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1995 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.
Dz.U. 1995 nr 141 poz. 693 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Gdańsku.
Dz.U. 1995 nr 141 poz. 692 uchylony Ustawa z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych.
Dz.U. 1995 nr 140 poz. 691 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1995 r. w sprawie wyrażenia zgody na prywatyzację przedsiębiorstwa państwowego Rafineria Nafty "Jedlicze" z siedzibą w Jedliczu.
Dz.U. 1995 nr 140 poz. 690 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1995 r. w sprawie wyrażenia zgody na prywatyzację przedsiębiorstwa państwowego Śląskie Zakłady Rafineryjne "Rafineria Czechowice" z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach.
Dz.U. 1995 nr 140 poz. 689 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu podwyższania cen umownych energii cieplnej.
Dz.U. 1995 nr 140 poz. 688 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 października 1995 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską, sporządzonej w Moskwie dnia 22 maja 1992 r.
Dz.U. 1995 nr 140 poz. 687 obowiązujący Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską, sporządzona w Moskwie dnia 22 maja 1992 r.
Dz.U. 1995 nr 139 poz. 686 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.
Dz.U. 1995 nr 138 poz. 685 uznany za uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 1995 r. w sprawie przeprowadzenia referendum o powszechnym uwłaszczeniu obywateli.
Dz.U. 1995 nr 138 poz. 684 uchylony Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o zmianie ustawy o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne.
Dz.U. 1995 nr 138 poz. 683 uznany za uchylony Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o zmianie ustawy o podatku importowym od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 138 poz. 682 uchylony Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.
Dz.U. 1995 nr 138 poz. 681 obowiązujący Ustawa z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 137 poz. 680 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 maja 1995 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 11 kwietnia 1994 r.
Dz.U. 1995 nr 137 poz. 679 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 11 kwietnia 1994 r.
Dz.U. 1995 nr 137 poz. 678 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 maja 1995 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o połączeniu austostrad w rejonie Świecka i Frankfurtu nad Odrą, sporządzonej w Słubicach dnia 23 kwietnia 1993 r.
Dz.U. 1995 nr 137 poz. 677 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o połączeniu autostrad w rejonie Świecka i Frankfurtu nad Odrą, sporządzona w Słubicach dnia 23 kwietnia 1993 r.
Dz.U. 1995 nr 136 poz. 676 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej w Ełku.
Dz.U. 1995 nr 136 poz. 675 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.
Dz.U. 1995 nr 136 poz. 674 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 1995 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
Dz.U. 1995 nr 136 poz. 673 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad gospodarki finansowej akademii wojskowych.
Dz.U. 1995 nr 136 poz. 672 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych.
Dz.U. 1995 nr 136 poz. 671 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na kukurydzę paszową przywożoną z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 136 poz. 670 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych.
Dz.U. 1995 nr 136 poz. 669 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których wynagrodzenia w gospodarce pozabudżetowej, szkołach wyższych i innych jednostkach prowadzących gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym oraz jednostkach prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych mogą być wypłacane poza limitem.
Dz.U. 1995 nr 136 poz. 668 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstw państwowych podlegających przekształceniu w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, których akcje zostaną wniesione do Spółek Cukrowych.
Dz.U. 1995 nr 136 poz. 667 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu celnego na niektóre surowce przywożone z zagranicy do produkcji kabli.
Dz.U. 1995 nr 136 poz. 666 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 1995 r. w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych.
Dz.U. 1995 nr 135 poz. 665 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie skali podatku dochodowego oraz wysokości kwot przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanemu.
Dz.U. 1995 nr 135 poz. 664 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy.
Dz.U. 1995 nr 135 poz. 663 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1995 r. w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1995 nr 135 poz. 662 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1995 r. w sprawie szczególnego trybu zbycia niektórych akcji Banku Gdańskiego S.A.
Dz.U. 1995 nr 134 poz. 661 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 listopada 1995 r. w sprawie programów specjalnych przeciwdziałania bezrobociu.
Dz.U. 1995 nr 134 poz. 660 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie odstąpienia od publicznego trybu wniesienia przedsiębiorstwa państwowego "Fabryka Samochodów Osobowych" w Warszawie do spółki.
Dz.U. 1995 nr 134 poz. 659 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla zakładów produkujących części samochodowe.
Dz.U. 1995 nr 134 poz. 658 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre maszyny i urządzenia inwestycyjne przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego, stanowiące wyposażenie zakładów produkujących części samochodowe.
Dz.U. 1995 nr 134 poz. 657 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre pojazdy samochodowe specjalnego przeznaczenia przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 134 poz. 656 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 134 poz. 655 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Przemyślu-Medyce.
Dz.U. 1995 nr 133 poz. 654 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 653 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 listopada 1995 r. w sprawie zasad organizowania i zakresu rehabilitacji leczniczej w domach pomocy społecznej.
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 652 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością, w przypadku niektórych chorób przewlekłych wrodzonych, nabytych lub zakaźnych.
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 651 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 650 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o dozorze technicznym.
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 649 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie wysokości opłat za egzaminy osób ubiegających się o wydanie świadectwa uprawniającego do obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych.
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 648 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie wykazu urządzeń, których zakładanie i używanie nie wymaga świadectwa homologacji.
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 647 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie maksymalnej wysokości procentu składki, którą zakład ubezpieczeń ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 646 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Centrum Badań i Certyfikacji.
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 645 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1995 r. uchylające rozporządzenie w sprawie przekazania składników majątkowych szkół podstawowych, których prowadzenie przechodzi do obowiązkowych zadań własnych gmin z dniem 1 stycznia 1994 r.
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 644 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie zasad stosowania dopłat do cukru wyeksportowanego w okresie od dnia 1 października 1995 r. do dnia 30 września 1996 r. oraz określenia wysokości opłat przeznaczonych na dopłaty do eksportu cukru.
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 643 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre komponenty do produkcji źródeł światła przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 642 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1995 r. w sprawie trybu udostępniania prasie informacji oraz organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej.
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 641 uchylony Ustawa z dnia 27 października 1995 r. o zmianie ustawy - Prawo dewizowe.
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 640 obowiązujący Ustawa z dnia 22 września 1995 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 131 poz. 639 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.
Dz.U. 1995 nr 131 poz. 638 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1995 nr 131 poz. 637 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 7 września 1995 r. w sprawie zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli przedmiotów artystycznych w szkołach i placówkach artystycznych.
Dz.U. 1995 nr 131 poz. 636 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 listopada 1995 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w drugiej turze głosowania, przeprowadzonej w dniu 19 listopada 1995 r.
Dz.U. 1995 nr 130 poz. 635 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 października 1995 r. w sprawie rodzajów dokumentów i zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług lotniczych.
Dz.U. 1995 nr 130 poz. 634 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1995 r. w sprawie sposobu sporządzania, przechowywania i udostępniania protokołów zawierających wiadomości o świadku, którego dane umożliwiające ujawnienie tożsamości podlegają zachowaniu w tajemnicy, oraz sposobu powoływania się na takie zeznania w orzeczeniach i pismach procesowych.
Dz.U. 1995 nr 130 poz. 633 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin.
Dz.U. 1995 nr 130 poz. 632 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1995 r. w sprawie zmian w składzie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Dz.U. 1995 nr 130 poz. 631 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1995 r. w sprawie określenia stanowisk w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, na których zatrudniani pracownicy są urzędnikami państwowymi.
Dz.U. 1995 nr 130 poz. 630 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1995 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Przemysłu i Handlu.
Dz.U. 1995 nr 130 poz. 629 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Dz.U. 1995 nr 129 poz. 628 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 września 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.
Dz.U. 1995 nr 129 poz. 627 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach bydgoskim, elbląskim, gdańskim, gorzowskim, legnickim, krakowskim, łódzkim, skierniewickim, toruńskim, wałbrzyskim, włocławskim i wrocławskim.
Dz.U. 1995 nr 129 poz. 626 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 maja 1995 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r.
Dz.U. 1995 nr 129 poz. 625 uchylony Europejska konwencja w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzona w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r.
Dz.U. 1995 nr 128 poz. 624 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 3 listopada 1995 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1996 r.
Dz.U. 1995 nr 128 poz. 623 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1995 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za powszechne świadectwo udziałowe i trybu jej wniesienia.
Dz.U. 1995 nr 128 poz. 622 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Dz.U. 1995 nr 128 poz. 621 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wytycznych realizacji budżetu państwa w zakresie wydatków przeznaczonych na wsparcie restrukturyzacji i osłony likwidacji przedsiębiorstw.
Dz.U. 1995 nr 128 poz. 620 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 czerwca 1995 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, sporządzonej w Mińsku dnia 26 października 1994 r.
Dz.U. 1995 nr 128 poz. 619 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, sporządzona w Mińsku dnia 26 października 1994 r.
Dz.U. 1995 nr 128 poz. 618 akt jednorazowy Ustawa z dnia 29 września 1995 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.
Dz.U. 1995 nr 128 poz. 617 uchylony Ustawa z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.
Dz.U. 1995 nr 127 poz. 616 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 6 października 1995 r. o sprostowaniu błędu w oświadczeniu rządowym z dnia 10 marca 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Atenach dnia 14 października 1992 r.
Dz.U. 1995 nr 127 poz. 615 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 października 1995 r. o utracie mocy obowiązującej art. 38 ustawy o metodach kształtowania wynagrodzeń i środków na wynagrodzenia przez podmioty gospodarcze oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 127 poz. 614 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1995 r. w sprawie organizowania zajęć rehabilitacyjnych w szpitalach psychiatrycznych i nagradzania uczestników tych zajęć.
Dz.U. 1995 nr 127 poz. 613 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 31 października 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Kolejarzy Polskich z siedzibą w Lublinie.
Dz.U. 1995 nr 127 poz. 612 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 września 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania norm branżowych.
Dz.U. 1995 nr 127 poz. 611 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 września 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.
Dz.U. 1995 nr 127 poz. 610 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1995 nr 127 poz. 609 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 października 1995 r. w sprawie specjalistycznego nadzoru budowlanego w dziedzinie obronności państwa oraz organów właściwych do orzekania w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie objętym tym nadzorem.
Dz.U. 1995 nr 127 poz. 608 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 października 1995 r. w sprawie ogólnych warunków przyłączania sieci telekomunikacyjnych oraz zasad rozliczeń.
Dz.U. 1995 nr 127 poz. 607 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 1995 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych do pasażerskich przewozów autobusowych i kolejowych.
Dz.U. 1995 nr 127 poz. 606 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 października 1995 r. w sprawie sposobu wyliczenia i wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla każdego rodzaju ubezpieczeń oraz dla działalności reasekuracyjnej.
Dz.U. 1995 nr 126 poz. 605 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 1995 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Miejskiej w Sępopolu.
Dz.U. 1995 nr 126 poz. 604 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 listopada 1995 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 5 listopada 1995 r.
Dz.U. 1995 nr 125 poz. 603 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 lipca 1995 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r.
Dz.U. 1995 nr 125 poz. 602 obowiązujący Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r.
Dz.U. 1995 nr 124 poz. 601 obowiązujący Ustawa z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 123 poz. 600 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.
Dz.U. 1995 nr 123 poz. 599 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1995 r. w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenia funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1995 nr 123 poz. 598 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1995 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Antymonopolowemu.
Dz.U. 1995 nr 123 poz. 597 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia trybu wydawania powszechnych świadectw udziałowych oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia ich wydawania.
Dz.U. 1995 nr 123 poz. 596 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1995 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na nie przewidziane zmiany organizacyjne w 1995 r.
Dz.U. 1995 nr 123 poz. 595 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia.
Dz.U. 1995 nr 122 poz. 594 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Dz.U. 1995 nr 122 poz. 593 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji, ewidencji i oznaczania pojazdów.
Dz.U. 1995 nr 122 poz. 592 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 13 października 1995 r. w sprawie warunków wydawania świadectw homologacji i zakresu ich obowiązywania.
Dz.U. 1995 nr 122 poz. 591 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 18 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych.
Dz.U. 1995 nr 122 poz. 590 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych.
Dz.U. 1995 nr 122 poz. 589 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.
Dz.U. 1995 nr 122 poz. 588 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1995 nr 121 poz. 587 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 czerwca 1995 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Ałmaty dnia 21 września 1994 r.
Dz.U. 1995 nr 121 poz. 586 obowiązujący Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Ałmaty dnia 21 września 1995 r.
Dz.U. 1995 nr 121 poz. 585 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 czerwca 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Ałmaty dnia 21 września 1994 r.
Dz.U. 1995 nr 121 poz. 584 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzona w Ałmaty dnia 21 września 1994 r.
Dz.U. 1995 nr 120 poz. 583 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 17 października 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Federacji Bibliotek Kościelnych - Fides z siedzibą w Warszawie.
Dz.U. 1995 nr 120 poz. 582 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 17 października 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej.
Dz.U. 1995 nr 120 poz. 581 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 października 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym.
Dz.U. 1995 nr 120 poz. 580 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 października 1995 r. w sprawie trybu, rodzaju i wysokości udzielania nagród za znaleziska i wykopaliska archeologiczne.
Dz.U. 1995 nr 120 poz. 579 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zadań państwowych, które mogą być zlecone jednostkom niepaństwowym.
Dz.U. 1995 nr 120 poz. 578 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności państwowych.
Dz.U. 1995 nr 120 poz. 577 uchylony Ustawa z dnia 30 sierpnia 1995 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Dz.U. 1995 nr 120 poz. 576 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 25 sierpnia 1995 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.
Dz.U. 1995 nr 119 poz. 575 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 września 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo przewozowe.
Dz.U. 1995 nr 118 poz. 574 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 1995 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1995 nr 118 poz. 573 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego przeciwko adwokatom i aplikantom adwokackim.
Dz.U. 1995 nr 118 poz. 572 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 października 1995 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu.
Dz.U. 1995 nr 118 poz. 571 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 września 1995 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń telekomunikacyjnych.
Dz.U. 1995 nr 118 poz. 570 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1995 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wielkości progowej i ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 118 poz. 569 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 września 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdowa o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 16 listopada 1994 r.
Dz.U. 1995 nr 118 poz. 568 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdowa o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 16 listopada 1994 r.
Dz.U. 1995 nr 118 poz. 567 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 czerwca 1995 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, sporządzonego w Warszawie dnia 3 listopada 1993 r.
Dz.U. 1995 nr 118 poz. 566 obowiązujący Układ o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, sporządzony w Warszawie dnia 3 listopada 1993 r.
Dz.U. 1995 nr 118 poz. 565 akt jednorazowy Ustawa z dnia 31 sierpnia 1995 r. o ratyfikacji Konwencji o różnorodności biologicznej.
Dz.U. 1995 nr 117 poz. 564 uchylony Obwieszczenie Ministra Łączności z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o łączności.
Dz.U. 1995 nr 117 poz. 563 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1995 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne oraz inne akty i czynności z zakresu administracji publicznej.
Dz.U. 1995 nr 116 poz. 562 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 maja 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Uzbekistanu o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 11 stycznia 1995 r.
Dz.U. 1995 nr 116 poz. 561 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Uzbekistanu o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 11 stycznia 1995 r.
Dz.U. 1995 nr 116 poz. 560 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 maja 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatku od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 11 stycznia 1995 r.
Dz.U. 1995 nr 116 poz. 559 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 11 stycznia 1995 r.
Dz.U. 1995 nr 115 poz. 558 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1995 r. w sprawie dodatkowego zwiększenia wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 1995 r.
Dz.U. 1995 nr 115 poz. 557 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1995 r. w sprawie zwiększenia wydatków oraz wysokości niedoboru budżetu państwa na rok 1995.
Dz.U. 1995 nr 114 poz. 556 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 września 1995 r. dotycząca ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów art. 28 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym.
Dz.U. 1995 nr 114 poz. 555 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 1995 r. w sprawie wykładni art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Dz.U. 1995 nr 114 poz. 554 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i wykorzystywania środków finansowych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów oraz warunków przyznawania pomocy.
Dz.U. 1995 nr 114 poz. 553 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 1995 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1995 nr 114 poz. 552 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 1995 r. w sprawie rekompensaty za utracone zarobki dla osób wchodzących w skład wojewódzkich i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1995 nr 114 poz. 551 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej.
Dz.U. 1995 nr 114 poz. 550 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 1955 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstw państwowych, które zostaną przekształcone w spółki w celu wniesienia ich akcji lub udziałów do narodowych funduszy inwestycyjnych.
Dz.U. 1995 nr 114 poz. 549 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1995 r. w sprawie warunków i trybu udzielania poręczeń i gwarantowania spłaty ze środków budżetu państwa kredytu bankowego oraz opłat z tytułu udzielonego poręczenia i gwarantowania.
Dz.U. 1995 nr 114 poz. 548 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych.
Dz.U. 1995 nr 114 poz. 547 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość.
Dz.U. 1995 nr 114 poz. 546 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1995 r. w sprawie określenia wzoru powszechnego świadectwa udziałowego.
Dz.U. 1995 nr 113 poz. 545 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 czerwca 1995 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy i pomocy wzajemnej w sprawach celnych, sporządzonego w Wilnie dnia 30 stycznia 1995 r.
Dz.U. 1995 nr 113 poz. 544 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy i pomocy wzajemnej w sprawach celnych, sporządzone w Wilnie dnia 30 stycznia 1995 r.
Dz.U. 1995 nr 113 poz. 543 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 czerwca 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r.
Dz.U. 1995 nr 113 poz. 542 uchylony Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r.
Dz.U. 1995 nr 112 poz. 541 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 1995 r. w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych Naczelnego Sądu Administracyjnego, określenia ich siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej.
Dz.U. 1995 nr 112 poz. 540 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 1995 r. w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego i regulaminu jego działania.
Dz.U. 1995 nr 111 poz. 539 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 września 1995 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 7 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym.
Dz.U. 1995 nr 111 poz. 538 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 1995 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów.
Dz.U. 1995 nr 111 poz. 537 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 1995 r. w sprawie przekształcenia Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawniczego RZECZPOSPOLITA z siedzibą w Warszawie w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa.
Dz.U. 1995 nr 111 poz. 536 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 110 poz. 535 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 lipca 1995 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, sporządzonej w Rydze dnia 23 lutego 1994 r.
Dz.U. 1995 nr 110 poz. 534 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, sporządzona w Rydze dnia 23 lutego 1994 r.
Dz.U. 1995 nr 109 poz. 533 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 sierpnia 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury, sporządzonej w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r.
Dz.U. 1995 nr 109 poz. 532 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury, sporządzona w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r.
Dz.U. 1995 nr 109 poz. 531 Oświadczenie Rządowe z dnia 2 sierpnia 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 23 czerwca 1995 r.
Dz.U. 1995 nr 109 poz. 530 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r.
Dz.U. 1995 nr 108 poz. 529 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 maja 1995 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r.
Dz.U. 1995 nr 108 poz. 528 obowiązujący Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzona w Hadze dnia 25 października 1980 r.
Dz.U. 1995 nr 107 poz. 527 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu lądowych min przeciwpiechotnych.
Dz.U. 1995 nr 107 poz. 526 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1995 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu.
Dz.U. 1995 nr 107 poz. 525 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego.
Dz.U. 1995 nr 107 poz. 524 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych ilościowych na niektóre towary przywożone z zagranicy do eksploatacji statków morskich.
Dz.U. 1995 nr 106 poz. 523 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1995 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym.
Dz.U. 1995 nr 106 poz. 522 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 kwietnia 1995 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury, sporządzonej w Ankarze dnia 24 października 1990 r.
Dz.U. 1995 nr 106 poz. 521 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury, sporządzona w Ankarze dnia 24 października 1990 r.
Dz.U. 1995 nr 106 poz. 520 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 marca 1995 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony małoletnich, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.
Dz.U. 1995 nr 106 poz. 519 obowiązujący Konwencja o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony małoletnich, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r.
Dz.U. 1995 nr 106 poz. 518 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 lutego 1995 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu sporządzonego w Helsinkach dnia 28 kwietnia 1994 r., zmieniającego Umowę między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Finlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisaną w Helsinkach dnia 26 października 1977 r.
Dz.U. 1995 nr 106 poz. 517 obowiązujący Protokół sporządzony w Helsinkach dnia 28 kwietnia 1994 r. zmieniający Umowę między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Finlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisaną w Helsinkach dnia 26 października 1977 r.
Dz.U. 1995 nr 105 poz. 516 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 1995 r. w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1995 nr 104 poz. 515 obowiązujący Ustawa z dnia 21 lipca 1995 r. o zmianie ustaw: o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych, o Policji, o Urzędzie Ochrony Państwa, o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 103 poz. 514 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 sierpnia 1995 r. w sprawie sposobu stosowania przymusu bezpośredniego.
Dz.U. 1995 nr 103 poz. 513 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 sierpnia 1995 r. w sprawie terenowych organów specjalistycznego nadzoru budowlanego w dziedzinie transportu kolejowego.
Dz.U. 1995 nr 103 poz. 512 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 23 sierpnia 1995 r. w sprawie sposobu oznakowania urządzeń telekomunikacyjnych.
Dz.U. 1995 nr 103 poz. 511 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1995 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru.
Dz.U. 1995 nr 103 poz. 510 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk i funkcji uprawniających do otrzymania paszportów dyplomatycznych oraz paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trybu ich przechowywania oraz zakresu czynności konsula w sprawach paszportowych.
Dz.U. 1995 nr 103 poz. 509 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 1995 r. w sprawie wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1995 nr 102 poz. 508 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 sierpnia 1995 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami.
Dz.U. 1995 nr 102 poz. 507 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Dz.U. 1995 nr 102 poz. 506 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lipca 1995 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.
Dz.U. 1995 nr 102 poz. 505 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych.
Dz.U. 1995 nr 101 poz. 504 obowiązujący Ustawa z dnia 21 lipca 1995 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 100 poz. 503 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 sierpnia 1995 r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych wymagających odrębnej zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.
Dz.U. 1995 nr 100 poz. 502 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków korzystania przez żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych ze świadczeń służby zdrowia resortu spraw wewnętrznych.
Dz.U. 1995 nr 100 poz. 501 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich.
Dz.U. 1995 nr 100 poz. 500 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej.
Dz.U. 1995 nr 100 poz. 499 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego.
Dz.U. 1995 nr 100 poz. 498 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.
Dz.U. 1995 nr 100 poz. 497 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1995 r. w sprawie wypłaty w 1995 r. jednorazowego świadczenia pieniężnego uczestnikom wojny w latach 1918-1921.
Dz.U. 1995 nr 100 poz. 496 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych ilościowych na niektóre towary przywożone z zagranicy do budowy Systemu Gazociągów Tranzytowych.
Dz.U. 1995 nr 100 poz. 495 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń obrotu towarowego z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje.
Dz.U. 1995 nr 100 poz. 494 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do zagospodarowania mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej.
Dz.U. 1995 nr 100 poz. 493 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania opłat za przeprawy promowe na drogach publicznych.
Dz.U. 1995 nr 100 poz. 492 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.
Dz.U. 1995 nr 99 poz. 491 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których obsadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu.
Dz.U. 1995 nr 99 poz. 490 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej.
Dz.U. 1995 nr 99 poz. 489 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Ełckiej.
Dz.U. 1995 nr 99 poz. 488 uchylony Ustawa z dnia 6 lipca 1995 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych.
Dz.U. 1995 nr 99 poz. 487 uchylony Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o referendum.
Dz.U. 1995 nr 99 poz. 486 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych.
Dz.U. 1995 nr 98 poz. 485 uchylony Ustawa z dnia 28 czerwca 1995 r. o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych dodatkowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 98 poz. 484 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 lipca 1995 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzonego w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r.
Dz.U. 1995 nr 98 poz. 483 obowiązujący Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzone w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r.
Dz.U. 1995 nr 97 poz. 482 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1995 nr 97 poz. 481 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1995 nr 97 poz. 480 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1995 nr 97 poz. 479 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1995 nr 96 nr 478 obowiązujący Ustawa z dnia 8 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Kodeks handlowy oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Dz.U. 1995 nr 95 poz. 477 uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
Dz.U. 1995 nr 95 poz. 476 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 1995 r. w sprawie określenia terminu płatności opłat sankcyjnych przez producentów cukru.
Dz.U. 1995 nr 95 poz. 475 obowiązujący Ustawa z dnia 12 lipca 1995 r. o zmianie Kodeksu karnego, Kodeksu karnego wykonawczego oraz o podwyższeniu dolnych i górnych granic grzywien i nawiązek w prawie karnym.
Dz.U. 1995 nr 95 poz. 474 uchylony Ustawa z dnia 6 lipca 1995 r. o przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1995 nr 95 poz. 473 obowiązujący Ustawa z dnia 6 lipca 1995 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 95 poz. 472 uchylony Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1995 nr 95 poz. 471 uchylony Ustawa z dnia 8 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o normalizacji.
Dz.U. 1995 nr 94 poz. 470 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania i prowadzenia dochodzenia w postępowaniu karnym skarbowym.
Dz.U. 1995 nr 94 poz. 469 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 21 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej urzędów celnych.
Dz.U. 1995 nr 94 poz. 468 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1995 nr 94 poz. 467 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Dz.U. 1995 nr 94 poz. 466 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do produkcji baterii galwanicznych.
Dz.U. 1995 nr 94 poz. 465 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1995 r. w sprawie określenia wypadków, w których wynagrodzenia w gospodarce pozabudżetowej, szkołach wyższych i innych jednostkach prowadzących gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym oraz jednostkach prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych mogą być wypłacane poza limitem.
Dz.U. 1995 nr 93 poz. 464 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 lipca 1995 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1995 r.
Dz.U. 1995 nr 92 poz. 463 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 4 sierpnia 1995 r. w sprawie trybu, warunków, okresu zwolnienia od cła, norm ilościowych, określenia rzeczy podlegających zastrzeżeniu nieodstępowania oraz dokumentów wymaganych do stwierdzenia podstawy stosowania zwolnienia od cła rzeczy stanowiących mienie niektórych krajowych i zagranicznych osób fizycznych.
Dz.U. 1995 nr 92 poz. 462 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych.
Dz.U. 1995 nr 92 poz. 461 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 4 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych, używek i substancji dodatkowych dozwolonych, przeznaczonych do obrotu.
Dz.U. 1995 nr 92 poz. 460 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1995 r. w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo.
Dz.U. 1995 nr 92 poz. 459 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ławników w sądach wojskowych.
Dz.U. 1995 nr 92 poz. 458 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych.
Dz.U. 1995 nr 92 poz. 457 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 sierpnia 1995 r. w sprawie określenia terenowych organów specjalistycznego nadzoru budowlanego, ich organizacji oraz szczegółowego zakresu działania.
Dz.U. 1995 nr 92 poz. 456 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1995 nr 92 poz. 455 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie określenia trybu wydawania powszechnych świadectw udziałowych oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia ich wydawania.
Dz.U. 1995 nr 91 poz. 454 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1995 r. w sprawie postępowania przy dokonywaniu wypłat niektórych świadczeń przysługujących emerytom i rencistom z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Dz.U. 1995 nr 91 poz. 453 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1995 r. w sprawie postępowania przy dokonywaniu wypłat niektórych świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Dz.U. 1995 nr 91 poz. 452 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1995 r. w sprawie trybu składania wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywania środków z tego Funduszu oraz dokonywania wypłat świadczeń.
Dz.U. 1995 nr 90 poz. 451 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 26 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat.
Dz.U. 1995 nr 90 poz. 450 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej za brak lokalu mieszkalnego oraz za remont zajmowanego lokalu.
Dz.U. 1995 nr 90 poz. 449 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów i dokumentów podróży, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach lub dokumentach podróży.
Dz.U. 1995 nr 90 poz. 448 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości ubezpieczycieli.
Dz.U. 1995 nr 90 poz. 447 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lipca 1995 r. w sprawie określenia przypadków oraz zasad zwrotu podatku od towarów i usług jednostkom poszukującym lub rozpoznającym złoża kopalin oraz wydobywającym kopaliny ze złóż.
Dz.U. 1995 nr 90 poz. 446 uchylony Ustawa z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych.
Dz.U. 1995 nr 89 poz. 445 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego.
Dz.U. 1995 nr 89 poz. 444 uchylony Ustawa z dnia 6 lipca 1995 r. o zmianie Kodeksu postępowania karnego.
Dz.U. 1995 nr 89 poz. 443 obowiązujący Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o zmianie Kodeksu postępowania karnego, ustawy o ustroju sądów wojskowych, ustawy o opłatach w sprawach karnych i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Dz.U. 1995 nr 88 poz. 442 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1995 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Prezesa, zastępców Prezesa i Sekretarza Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Dz.U. 1995 nr 88 poz. 441 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1995 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.
Dz.U. 1995 nr 88 poz. 440 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie warunków i trybu udzielania przez Ministra Finansów, w imieniu Skarbu Państwa, poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna oraz udzielenia i umarzania pożyczek ze środków budżetu państwa.
Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
Dz.U. 1995 nr 87 poz. 438 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1995 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie zamiaru łączenia i przekształcenia podmiotów gospodarczych, oraz określenia organów podmiotów zobowiązanych do dokonania tego zgłoszenia.
Dz.U. 1995 nr 87 poz. 437 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1995 r. w sprawie zlecania zadań państwowych jednostkom niepaństwowym.
Dz.U. 1995 nr 87 poz. 436 uchylony Ustawa z dnia 28 czerwca 1995 r. o zaspokajaniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych niektórych świadczeń przysługujących emerytom i rencistom.
Dz.U. 1995 nr 87 poz. 435 uchylony Ustawa z dnia 28 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
Dz.U. 1995 nr 87 poz. 434 uchylony Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy - Prawo celne.
Dz.U. 1995 nr 86 poz. 433 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1995 nr 85 poz. 432 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 13 lipca 1995 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów realizujących zadania z zakresu rolnictwa i gospodarki żywnościowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.
Dz.U. 1995 nr 85 poz. 431 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.
Dz.U. 1995 nr 85 poz. 430 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przejściowego wykupienia w 1995 r. należności banków z tytułu odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz sposobu rozliczeń z tego tytułu.
Dz.U. 1995 nr 85 poz. 429 uznany za uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 1995 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1995 nr 85 poz. 428 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Dz.U. 1995 nr 85 poz. 427 uchylony Ustawa z dnia 28 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy - Prawo celne.
Dz.U. 1995 nr 85 poz. 426 obowiązujący Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 84 poz. 425 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
Dz.U. 1995 nr 84 poz. 424 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Dz.U. 1995 nr 84 poz. 423 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1995 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości ceny minimalnej interwencyjnego skupu trzody chlewnej.
Dz.U. 1995 nr 84 poz. 422 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1995 r. w sprawie wynagrodzeń prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury.
Dz.U. 1995 nr 83 poz. 421 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na finansowanie kontraktów eksportowych.
Dz.U. 1995 nr 83 poz. 420 uchylony Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach.
Dz.U. 1995 nr 83 poz. 419 akt jednorazowy Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o orderach i odznaczeniach, uchylające przepisy o tytułach honorowych oraz zmieniające niektóre ustawy.
Dz.U. 1995 nr 83 poz. 418 obowiązujący Ustawa z dnia 26 maja 1995 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.
Dz.U. 1995 nr 83 poz. 417 obowiązujący Ustawa z dnia 26 maja 1995 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 82 poz. 416 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstw państwowych, które zostaną przekształcone w spółki w celu wniesienia ich akcji lub udziałów do narodowych funduszy inwestycyjnych.
Dz.U. 1995 nr 82 poz. 415 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednoosobowych spółek Skarbu Państwa w celu wniesienia ich akcji lub udziałów do narodowych funduszy inwestycyjnych.
Dz.U. 1995 nr 81 poz. 414 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1995 nr 81 poz. 413 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu niektórych przedsiębiorstw państwowych i spółek o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa, których przekształcenia własnościowe podlegają szczególnemu trybowi.
Dz.U. 1995 nr 81 poz. 412 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1995 nr 81 poz. 411 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre gatunki papieru przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 81 poz. 410 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre autobusy przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 81 poz. 409 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej.
Dz.U. 1995 nr 81 poz. 408 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1995 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania przez urzędy pracy kontroli oraz zasad współdziałania z innymi organami.
Dz.U. 1995 nr 81 poz. 407 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1995 r. w sprawie form regulowanego pozagiełdowego wtórnego publicznego obrotu papierami wartościowymi.
Dz.U. 1995 nr 81 poz. 406 uchylony Ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1995 nr 80 poz. 405 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.
Dz.U. 1995 nr 79 poz. 404 uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 maja 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.
Dz.U. 1995 nr 79 poz. 403 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1995 nr 79 poz. 402 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 czerwca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania zezwoleń i zgód dotyczących zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1995 nr 79 poz. 401 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie określenia narodowych funduszy inwestycyjnych, do których zostaną wniesione akcje jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.
Dz.U. 1995 nr 79 poz. 400 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie zasad i trybu ustalania kar pieniężnych za naruszanie warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi, oraz współczynników różnicujących wysokość kar pieniężnych.
Dz.U. 1995 nr 79 poz. 399 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie wysokości, zasad i trybu nakładania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska oraz współczynników różnicujących wysokość kar pieniężnych.
Dz.U. 1995 nr 78 poz. 398 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 42 ust. 1 art. 68 ust. 4 w związku z art. 44 oraz art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1995 nr 78 poz. 397 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 1995 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 218 § 1 k.p.a. w związku z art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim w związku z art. 17 ust. 4 tej ustawy.
Dz.U. 1995 nr 78 poz. 396 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 1995 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym.
Dz.U. 1995 nr 78 poz. 395 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych.
Dz.U. 1995 nr 78 poz. 394 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, warunków i trybu mianowania na stopnie wojskowe.
Dz.U. 1995 nr 78 poz. 393 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyjmowania żołnierzy zawodowych na studia w wyższych szkołach wojskowych, przebiegu immatrykulacji oraz studiów, jak również organów wojskowych właściwych w tych sprawach.
Dz.U. 1995 nr 78 poz. 392 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 czerwca 1995 r. w sprawie wykonywania niektórych zawodów filmowych.
Dz.U. 1995 nr 78 poz. 391 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 1995 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych.
Dz.U. 1995 nr 78 poz. 390 uchylony Ustawa z dnia 9 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe.
Dz.U. 1995 nr 77 poz. 389 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 lutego 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Tallinie dnia 9 maja 1994 r.
Dz.U. 1995 nr 77 poz. 388 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Tallinie dnia 9 maja 1994 r.
Dz.U. 1995 nr 77 poz. 387 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 stycznia 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r.
Dz.U. 1995 nr 77 poz. 386 uchylony Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r.
Dz.U. 1995 nr 76 poz. 385 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych.
Dz.U. 1995 nr 76 poz. 384 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 marca 1995 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia pomiędzy Republiką Austrii, Republiką Bułgarii, Republiką Węgierską, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowacką i Republiką Słowenii, ustanawiającego współpracę w dziedzinie edukacji i kształcenia w ramach Środkowoeuropejskiego programu wymiany uniwersyteckiej (CEEPUS), sporządzonego w Budapeszcie dnia 8 grudnia 1993 r.
Dz.U. 1995 nr 76 poz. 383 wygaśnięcie aktu Porozumienie między Republiką Austrii, Republiką Bułgarii, Republiką Węgierską, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowacką i Republiką Słowenii ustanawiające współpracę w dziedzinie edukacji i kształcenia w ramach Środkowoeuropejskiego programu wymiany uniwersyteckiej (CEEPUS), sporządzone w Budapeszcie dnia 8 grudnia 1993 r.
Dz.U. 1995 nr 76 poz. 382 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 stycznia 1995 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o zniesieniu wymogu legalizacji dokumentów sporządzonych przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych, sporządzonej w Londynie dnia 7 czerwca 1968 r.
Dz.U. 1995 nr 76 poz. 381 obowiązujący Europejska konwencja o zniesieniu wymogu legalizacji dokumentów sporządzonych przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych, sporządzona w Londynie dnia 7 czerwca 1968 r.
Dz.U. 1995 nr 75 poz. 380 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskie podmioty gospodarcze w Republice Federalnej Niemiec.
Dz.U. 1995 nr 75 poz. 379 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1995 r. w sprawie ograniczenia egzekucji z rachunków bankowych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Dz.U. 1995 nr 75 poz. 378 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów dla celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie.
Dz.U. 1995 nr 75 poz. 377 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowego zwolnienia z podatku od sprzedaży akcji w publicznym obrocie.
Dz.U. 1995 nr 75 poz. 376 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie określenia minimalnego procentowego udziału składników pochodzenia krajowego w eksportowanym produkcie finalnym, umożliwiającego uznanie tego produktu za krajowy.
Dz.U. 1995 nr 75 poz. 375 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie określenia zasad i harmonogramu programu prywatyzacji Spółek Cukrowych.
Dz.U. 1995 nr 74 poz. 374 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów.
Dz.U. 1995 nr 74 poz. 373 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1995 nr 74 poz. 372 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.
Dz.U. 1995 nr 74 poz. 371 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1995 nr 74 poz. 370 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej.
Dz.U. 1995 nr 74 poz. 369 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. w sprawie zakresu i trybu zgłaszania mienia osób krajowych znajdującego się za granicą oraz mienia osób zagranicznych znajdującego się w kraju.
Dz.U. 1995 nr 74 poz. 368 uchylony Ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym.
Dz.U. 1995 nr 73 poz. 367 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 9 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów na przewóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn oraz olejów napędowych i opałowych w 1995 r.
Dz.U. 1995 nr 73 poz. 366 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 9 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.
Dz.U. 1995 nr 73 poz. 365 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym materiałów wybuchowych.
Dz.U. 1995 nr 73 poz. 364 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 czerwca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowania szkoleń bezrobotnych, tworzenia zaplecza metodycznego dla potrzeb informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz organizowania i finansowania klubów pracy.
Dz.U. 1995 nr 73 poz. 363 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 czerwca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy.
Dz.U. 1995 nr 73 poz. 362 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych.
Dz.U. 1995 nr 72 poz. 361 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.
Dz.U. 1995 nr 72 poz. 360 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 72 poz. 359 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1995 nr 72 poz. 358 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1995 nr 72 poz. 357 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 71 poz. 356 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Dz.U. 1995 nr 71 poz. 355 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
Dz.U. 1995 nr 70 poz. 354 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 7 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi.
Dz.U. 1995 nr 70 poz. 353 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. w sprawie środków i limitów na podwyżki wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 1995 r.
Dz.U. 1995 nr 69 poz. 352 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 czerwca 1995 r. o sprostowaniu błędu w przekładzie Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r.
Dz.U. 1995 nr 69 poz. 351 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 maja 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Dz.U. 1995 nr 68 poz. 350 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji, ewidencji i oznaczenia pojazdów.
Dz.U. 1995 nr 68 poz. 349 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych w zakresie korzystania z wczasów i rekreacji, przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej i członkom ich rodzin.
Dz.U. 1995 nr 68 poz. 348 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1995 nr 68 poz. 347 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.
Dz.U. 1995 nr 68 poz. 346 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 1995 r. w sprawie zasad, trybu wnoszenia i rozpatrywania skarg i meldunków żołnierzy czynnej służby wojskowej oraz określenia właściwości organów wojskowych w tych sprawach.
Dz.U. 1995 nr 68 poz. 345 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby członków Rady do Spraw Badań i Certyfikacji przy Polskim Centrum Badań i Certyfikacji oraz regulaminu jej działania.
Dz.U. 1995 nr 68 poz. 344 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych.
Dz.U. 1995 nr 68 poz. 343 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1995 r. w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza Ministerstwem Obrony Narodowej.
Dz.U. 1995 nr 67 poz. 342 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 kwietnia 1995 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.
Dz.U. 1995 nr 66 poz. 341 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1995 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów rejonowych.
Dz.U. 1995 nr 66 poz. 340 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 kwietnia 1995 r. w sprawie trybu zatrudniania cudzoziemców przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Polsce.
Dz.U. 1995 nr 66 poz. 339 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1995 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu celnego ilościowego na cukier przywożony z zagranicy przez Agencję Rynku Rolnego na cele stabilizacji rynku niektórych produktów rolnych.
Dz.U. 1995 nr 66 poz. 338 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1995 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu celnego ilościowego na niektóre gatunki zbóż przywożone z zagranicy przez Agencję Rynku Rolnego na cele stabilizacji rynku niektórych produktów rolnych.
Dz.U. 1995 nr 66 poz. 337 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego ilościowego na przywożone z zagranicy opakowania kartonowe do soków owocowych i mleka.
Dz.U. 1995 nr 66 poz. 336 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1995 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu celnego ilościowego na sery przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 66 poz. 335 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 30 marca 1995 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.
Dz.U. 1995 nr 66 poz. 334 obowiązujący Ustawa z dnia 30 marca 1995 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
Dz.U. 1995 nr 65 poz. 333 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 maja 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.
Dz.U. 1995 nr 64 poz. 332 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 czerwca 1995 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania autostrady na środowisko, grunty rolne i leśne oraz na dobra kultury objęte ochroną.
Dz.U. 1995 nr 64 poz. 331 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 1995 r. w sprawie podatku akcyzowego od opakowań z tworzyw sztucznych.
Dz.U. 1995 nr 64 poz. 330 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 1995 r. w sprawie proporcji podziału między banki regionalne obligacji restrukturyzacyjnych na restrukturyzację wierzytelności zrzeszonych w nich banków spółdzielczych.
Dz.U. 1995 nr 64 poz. 329 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1995 r. w sprawie podatku od towarów i usług międzynarodowego przewozu drogowego, wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez niektórych podatników.
Dz.U. 1995 nr 64 poz. 328 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów.
Dz.U. 1995 nr 63 poz. 327 Oświadczenie Rządowe z dnia 1 lutego 1995 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia zawartego dnia 11 marca 1994 r. w formie wymiany listów między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Europejską, dotyczącego załącznika IVb Umowy przejściowej dotyczącej handlu i spraw związanych z handlem między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Europejską Wspólnotą Węgla i Stali oraz Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, sporządzonych w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r.
Dz.U. 1995 nr 63 poz. 326 wygaśnięcie aktu Porozumienie zawarte dnia 11 marca 1994 r. w formie wymiany listów między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Europejską dotyczące załącznika IVb Umowy przejściowej dotyczącej handlu i spraw związanych z handlem między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Europejską Wspólnotą Węgla i Stali oraz Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami Członkowskimi, sporządzonych w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r.
Dz.U. 1995 nr 63 poz. 325 Oświadczenie Rządowe z dnia 2 lutego 1995 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego do Umowy przejściowej dotyczącej handlu i spraw związanych z handlem między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Europejską Wspólnotą Węgla i Stali oraz do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, sporządzonych w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r.
Dz.U. 1995 nr 63 poz. 324 wygaśnięcie aktu Protokół dodatkowy sporządzony w Brukseli dnia 5 stycznia 1994 r. do Umowy przejściowej dotyczącej handlu i spraw związanych z handlem między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Europejską Wspólnotą Węgla i Stali oraz do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, sporządzonych w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r.
Dz.U. 1995 nr 62 poz. 323 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 marca 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 11 kwietnia 1994 r.
Dz.U. 1995 nr 62 poz. 322 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 11 kwietnia 1994 r.
Dz.U. 1995 nr 62 poz. 321 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 stycznia 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Słowenii o współpracy w dziedzinach oświaty, kultury i nauki, sporządzonej w Warszawie dnia 14 lutego 1994 r.
Dz.U. 1995 nr 62 poz. 320 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Słowenii o współpracy w dziedzinach oświaty, kultury i nauki, sporządzona w Warszawie dnia 14 lutego 1994 r.
Dz.U. 1995 nr 62 poz. 319 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 stycznia 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Zimbabwe w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, majątku i zysków majątkowych, sporządzonej w Harare dnia 9 lipca 1993 r.
Dz.U. 1995 nr 62 poz. 318 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Zimbabwe w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, majątku i zysków majątkowych, sporządzona w Harare dnia 9 lipca 1993 r.
Dz.U. 1995 nr 61 poz. 317 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 31 maja 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej z siedzibą w Warszawie.
Dz.U. 1995 nr 61 poz. 316 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 31 maja 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Kaliskiej.
Dz.U. 1995 nr 61 poz. 315 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie przekazania wojewodom realizacji niektórych zadań związanych z prowadzeniem publicznych szkół medycznych.
Dz.U. 1995 nr 61 poz. 314 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na specjalistyczne pojazdy strażackie przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 61 poz. 313 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na skrobie: ziemniaczaną, kukurydzianą i pszenną, przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 61 poz. 312 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu celnego na niektóre artykuły budowlane przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 61 poz. 311 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1995 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
Dz.U. 1995 nr 60 poz. 310 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 12 maja 1995 r. o zmianie ustawy o łączności oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 59 poz. 309 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1995 r. w sprawie Ochotniczych Hufców Pracy.
Dz.U. 1995 nr 59 poz. 308 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1995 r. w sprawie trybu składania wniosków i zasad przyznawania dotacji z budżetu państwa na 1995 r. na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych, jako zadania własne gmin, w regionach zagrożonych wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 1995 nr 59 poz. 307 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie określenia terminów składania wniosków, zasad podziału i trybu przekazywania dotacji budżetowej na restrukturyzację zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
Dz.U. 1995 nr 58 poz. 306 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania przetargowego na udzielenie koncesji na budowę i eksploatację autostrad płatnych.
Dz.U. 1995 nr 58 poz. 305 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i pobierania opłat za przejazdy autostradami płatnymi.
Dz.U. 1995 nr 58 poz. 304 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego ilościowego na pszenicę przywożoną z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 58 poz. 303 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wzorów zdobniczych.
Dz.U. 1995 nr 58 poz. 302 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną znaków towarowych.
Dz.U. 1995 nr 58 poz. 301 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania spornego i odwoławczego oraz opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych.
Dz.U. 1995 nr 58 poz. 300 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1995 r. w sprawie trybu składania wniosków oraz zasad przyznawania dotacji z budżetu państwa na 1995 r. na dofinansowanie inwestycji określonych w regionalnych programach restrukturyzacyjnych.
Dz.U. 1995 nr 57 poz. 299 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
Dz.U. 1995 nr 56 poz. 298 uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 9 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
Dz.U. 1995 nr 56 poz. 297 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 19 maja 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania świadectwa radiooperatora oraz wysokości opłat za te świadectwa.
Dz.U. 1995 nr 56 poz. 296 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 1995 r. w sprawie zmian w składzie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Dz.U. 1995 nr 56 poz. 295 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce i półprodukty przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego.
Dz.U. 1995 nr 56 poz. 294 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1995 r. w sprawie określenia na 1995 r. rodzajów kontraktów, które mogą być objęte ubezpieczeniem przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, oraz wytycznych w zakresie ustalania wysokości stawek za ubezpieczenia kontraktów eksportowych.
Dz.U. 1995 nr 56 poz. 293 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1995 r. w sprawie zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
Dz.U. 1995 nr 55 poz. 292 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 stycznia 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wschodniej Republiki Urugwaju w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Montevideo dnia 2 sierpnia 1991 r.
Dz.U. 1995 nr 55 poz. 291 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wschodniej Republiki Urugwaju w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzona w Montevideo dnia 2 sierpnia 1991 r.
Dz.U. 1995 nr 55 poz. 290 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 stycznia 1995 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, sporządzonej w Warszawie dnia 22 marca 1993 r.
Dz.U. 1995 nr 55 poz. 289 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, sporządzona w Warszawie dnia 22 marca 1993 r.
Dz.U. 1995 nr 54 poz. 288 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo spółdzielcze.
Dz.U. 1995 nr 53 poz. 287 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 maja 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia, organizacji i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, rodzajów dokumentacji medycznej, sposobów prowadzenia i szczegółowych warunków jej udostępniania w tych zakładach.
Dz.U. 1995 nr 53 poz. 286 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 stycznia 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 17 listopada 1993 r.
Dz.U. 1995 nr 53 poz. 285 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 17 listopada 1993 r.
Dz.U. 1995 nr 52 poz. 284 uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko.
Dz.U. 1995 nr 52 poz. 283 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie nadania statutu Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad.
Dz.U. 1995 nr 51 poz. 282 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstw państwowych, które zostaną przekształcone w spółki w celu wniesienia ich akcji lub udziałów do narodowych funduszy inwestycyjnych.
Dz.U. 1995 nr 51 poz. 281 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednoosobowych spółek Skarbu Państwa w celu wniesienia ich akcji lub udziałów do narodowych funduszy inwestycyjnych.
Dz.U. 1995 nr 51 poz. 280 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 marca 1995 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o przekazywaniu osób skazanych, sporządzonej w Strasburgu dnia 21 marca 1983 r.
Dz.U. 1995 nr 51 poz. 279 obowiązujący Konwencja o przekazywaniu osób skazanych, sporządzona w Strasburgu dnia 21 marca 1983 r.
Dz.U. 1995 nr 51 poz. 278 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 marca 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się do opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 20 stycznia 1994 r.
Dz.U. 1995 nr 51 poz. 277 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 20 stycznia 1994 r.
Dz.U. 1995 nr 51 poz. 276 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 marca 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Atenach dnia 14 października 1992 r.
Dz.U. 1995 nr 51 poz. 275 uchylony Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzona w Atenach dnia 14 października 1992 r.
Dz.U. 1995 nr 50 poz. 274 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 kwietnia 1995 r. w sprawie wzoru informacji zamieszczanej w graficznej formie reklamy wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1995 nr 50 poz. 273 uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 kwietnia 1995 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania wybranych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.
Dz.U. 1995 nr 50 poz. 272 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu uzyskiwania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą oraz właściwości organów wojskowych w tych sprawach.
Dz.U. 1995 nr 50 poz. 271 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności.
Dz.U. 1995 nr 50 poz. 270 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 marca 1995 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.
Dz.U. 1995 nr 50 poz. 269 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 stycznia 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy kulturalnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei, sporządzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 1993 r.
Dz.U. 1995 nr 50 poz. 268 obowiązujący Umowa kulturalna między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei, sporządzona w Warszawie dnia 9 czerwca 1993 r.
Dz.U. 1995 nr 50 poz. 267 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 1995 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o handlu i współpracy gospodarczej, sporządzonego w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r.
Dz.U. 1995 nr 50 poz. 266 uchylony Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o handlu i współpracy gospodarczej, sporządzony w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r.
Dz.U. 1995 nr 50 poz. 265 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską porozumień dwustronnych zawartych z 3 państwami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), podpisanych w Genewie dnia 10 grudnia 1992 r.
Dz.U. 1995 nr 50 poz. 264 obowiązujący Porozumienie w formie wymiany listów między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską dotyczące produktów rolnych, podpisane w Genewie dnia 10 grudnia 1992 r.
Dz.U. 1995 nr 50 poz. 263 obowiązujący Porozumienie w formie wymiany listów między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Norwegii dotyczące handlu produktami rolnymi, podpisane w Genewie dnia 10 grudnia 1992 r.
Dz.U. 1995 nr 50 poz. 262 obowiązujący Porozumienie w formie wymiany listów między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Islandii, podpisane w Genewie dnia 10 grudnia 1992 r.
Dz.U. 1995 nr 50 poz. 261 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 21 kwietnia 1995 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
Dz.U. 1995 nr 49 poz. 260 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny i Kobiet.
Dz.U. 1995 nr 49 poz. 259 Oświadczenie Rządowe z dnia 3 stycznia 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 31 sierpnia 1994 r.
Dz.U. 1995 nr 49 poz. 258 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Warszawie dnia 31 sierpnia 1994 r.
Dz.U. 1995 nr 49 poz. 257 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r.
Dz.U. 1995 nr 49 poz. 256 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r.
Dz.U. 1995 nr 48 poz. 255 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 kwietnia 1995 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe.
Dz.U. 1995 nr 48 poz. 254 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 4 maja 1995 r. w sprawie określenia niektórych spraw, w których pozwolenia na wywóz będą wydawały organy celne.
Dz.U. 1995 nr 48 poz. 253 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 kwietnia 1995 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.
Dz.U. 1995 nr 48 poz. 252 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego.
Dz.U. 1995 nr 48 poz. 251 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu palet.
Dz.U. 1995 nr 48 poz. 250 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Sztuki.
Dz.U. 1995 nr 48 poz. 249 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Dz.U. 1995 nr 47 poz. 248 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 1995 r. w sprawie sposobu i czasu przechowywania ksiąg i dokumentów zlikwidowanych spółdzielni oraz organizacji spółdzielczych.
Dz.U. 1995 nr 47 poz. 247 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 kwietnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.
Dz.U. 1995 nr 47 poz. 246 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1995 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu celnego na niektóre wyroby techniki medycznej przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 47 poz. 245 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.
Dz.U. 1995 nr 47 poz. 244 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1995 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.
Dz.U. 1995 nr 47 poz. 243 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki.
Dz.U. 1995 nr 47 poz. 242 akt jednorazowy Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o ratyfikacji Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów.
Dz.U. 1995 nr 46 poz. 241 Oświadczenie Rządowe z dnia 6 stycznia 1995 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Laotańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, sporządzonej w Vientiane w dniu 23 listopada 1983 r.
Dz.U. 1995 nr 46 poz. 240 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Laotańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, sporządzona w Vientiane w dniu 23 listopada 1983 r.
Dz.U. 1995 nr 46 poz. 239 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, sporządzonej w Strasburgu w dniu 26 listopada 1987 r.
Dz.U. 1995 nr 46 poz. 238 obowiązujący Europejska konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, sporządzona w Strasburgu w dniu 26 listopada 1987 r.
Dz.U. 1995 nr 45 poz. 237 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 kwietnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów.
Dz.U. 1995 nr 45 poz. 236 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 11 kwietnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów.
Dz.U. 1995 nr 45 poz. 235 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii.
Dz.U. 1995 nr 45 poz. 234 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1995 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości ceny minimalnej skupu mleka, według której będzie realizowany interwencyjny skup masła i mleka odtłuszczonego w proszku.
Dz.U. 1995 nr 45 poz. 233 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1995 r. w sprawie ustalenia terminu udostępnienia akcji (udziałów) należących do Skarbu Państwa w niektórych spółkach powstałych w wyniku przekształcenia przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1995 nr 45 poz. 232 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1995 r. w sprawie określenia trybu wnoszenia akcji jednoosobowych spółek Skarbu Państwa do narodowych funduszy inwestycyjnych.
Dz.U. 1995 nr 44 poz. 231 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie ogłoszenia załączników do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, z uwzględnieniem nomenklatury wynikającej z Klasyfikacji wyrobów i usług w zakresie usług.
Dz.U. 1995 nr 44 poz. 230 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 kwietnia 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania świadczeń leczniczych osobom uprawnionym do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego oraz członkom ich rodzin.
Dz.U. 1995 nr 44 poz. 229 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1995 r. w sprawie zasad wynagradzania urzędników Urzędu Rady Ministrów.
Dz.U. 1995 nr 44 poz. 228 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych.
Dz.U. 1995 nr 44 poz. 227 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1995 r. w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu podwyższania cen umownych energii cieplnej.
Dz.U. 1995 nr 44 poz. 226 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1995 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości cen minimalnych, według których będzie realizowany interwencyjny skup pszenicy i żyta.
Dz.U. 1995 nr 43 poz. 225 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 kwietnia 1995 r. w sprawie sposobu tworzenia i gromadzenia środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz wysokości odpisu na ten fundusz.
Dz.U. 1995 nr 43 poz. 224 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terminu, w jakim banki, którym zostaną przekazane środki finansowe na podstawie ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw, są zobowiązane sprzedać nie zaspokojone wierzytelności.
Dz.U. 1995 nr 43 poz. 223 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1995 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1995 nr 43 poz. 222 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1995 r. w sprawie autostrad płatnych.
Dz.U. 1995 nr 43 poz. 221 uchylony Ustawa z dnia 2 marca 1995 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń w podmiotach gospodarczych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 42 poz. 220 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 marca 1995 r. w sprawie zasad i warunków sprowadzania z zagranicy środków farmaceutycznych i materiałów medycznych dla użytkowników indywidualnych.
Dz.U. 1995 nr 42 poz. 219 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 kwietnia 1995 r. w sprawie trybu opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu.
Dz.U. 1995 nr 42 poz. 218 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego.
Dz.U. 1995 nr 42 poz. 217 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie częstotliwości.
Dz.U. 1995 nr 42 poz. 216 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia list usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 7%, usług zwolnionych od tego podatku oraz towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia podatkowe.
Dz.U. 1995 nr 41 poz. 215 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków z Funduszu Pracy oraz sposobu współpracy organów zatrudnienia z bankami i instytucjami finansującymi.
Dz.U. 1995 nr 41 poz. 214 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie wprowadzenia ochrony gatunkowej roślin.
Dz.U. 1995 nr 41 poz. 213 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.
Dz.U. 1995 nr 41 poz. 212 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 1995 nr 41 poz. 211 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na taśmę stalową przywożoną z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 41 poz. 210 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 31 sierpnia 1994 r.
Dz.U. 1995 nr 41 poz. 209 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 31 sierpnia 1994 r.
Dz.U. 1995 nr 41 poz. 208 uchylony Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.
Dz.U. 1995 nr 40 poz. 207 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 grudnia 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o ogólnej równoważności okresów studiów uniwersyteckich, sporządzonej w Rzymie dnia 6 listopada 1990 r.
Dz.U. 1995 nr 40 poz. 206 obowiązujący Europejska konwencja o ogólnej równoważności okresów studiów uniwersyteckich, sporządzona w Rzymie dnia 6 listopada 1990 r.
Dz.U. 1995 nr 40 poz. 205 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 listopada 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o akademickim uznaniu kwalifikacji uniwersyteckich, sporządzonej w Paryżu dnia 14 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1995 nr 40 poz. 204 obowiązujący Europejska konwencja o akademickim uznaniu kwalifikacji uniwersyteckich, sporządzona w Paryżu dnia 14 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1995 nr 40 poz. 203 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 listopada 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o równoważności okresów studiów uniwersyteckich, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1956 r.
Dz.U. 1995 nr 40 poz. 202 obowiązujący Europejska konwencja o równoważności okresów studiów uniwersyteckich, sporządzona w Paryżu dnia 15 grudnia 1956 r.
Dz.U. 1995 nr 40 poz. 201 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 listopada 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o równoważności dyplomów uprawniających do przyjęcia do szkół wyższych, sporządzony w Paryżu dnia 11 grudnia 1953 r., oraz Protokołu do Europejskiej konwencji o równoważności dyplomów uprawniających do przyjęcia do szkół wyższych, sporządzonego w Strasburgu dnia 3 czerwca 1964 r.
Dz.U. 1995 nr 40 poz. 200 obowiązujący Europejska konwencja o równoważności dyplomów uprawniających do przyjęcia do szkół wyższych, sporządzona w Paryżu dnia 11 grudnia 1953 r., oraz Protokół do Europejskiej konwencji o równoważności dyplomów uprawniających do przyjęcia do szkół wyższych, sporządzony w Strasburgu dnia 3 czerwca 1964 r.
Dz.U. 1995 nr 39 poz. 199 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 marca 1995 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1995 nr 39 poz. 198 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 1995 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym.
Dz.U. 1995 nr 39 poz. 197 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 6 maja 1993 r.
Dz.U. 1995 nr 39 poz. 196 uchylony Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 6 maja 1993 r.
Dz.U. 1995 nr 39 poz. 195 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 listopada 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiego porozumienia o zapobieganiu audycjom nadawanym ze stacji znajdujących się poza terytorium państwowym, sporządzonego w Strasburgu dnia 22 stycznia 1965 r.
Dz.U. 1995 nr 39 poz. 194 obowiązujący Europejskie porozumienie o zapobieganiu audycjom nadawanym ze stacji znajdujących się poza terytorium państwowym, sporządzone w Strasburgu dnia 22 stycznia 1995 r.
Dz.U. 1995 nr 38 poz. 193 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 1995 r. w sprawie wysokości funduszu socjalnego oraz zakresu i zasad korzystania ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego i członków ich rodzin w resorcie spraw wewnętrznych.
Dz.U. 1995 nr 38 poz. 192 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie trybu dokonywania wpłat na Fundusz Pracy, opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz szczegółowych zasad nabywania uprawnień i trybu wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego obywatelom polskim zatrudnionym za granicą u pracodawców zagranicznych.
Dz.U. 1995 nr 38 poz. 191 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Dz.U. 1995 nr 38 poz. 190 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad refundacji kosztów wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy, wypłaconego członkowi rady zatrudnienia, oraz kosztów jego przejazdów w celu wzięcia udziału w posiedzeniu tej rady.
Dz.U. 1995 nr 38 poz. 189 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz przyznawania zaliczek i finansowania rzeczowych kosztów organizacji robót publicznych.
Dz.U. 1995 nr 38 poz. 188 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 marca 1995 r. w sprawie organizacji i trybu działania rad zatrudnienia oraz zasad uczestnictwa w posiedzeniach rad zatrudnienia innych organów oraz przedstawicieli nauki, organizacji i instytucji nie reprezentowanych w radach zatrudnienia.
Dz.U. 1995 nr 38 poz. 187 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 marca 1995 r. w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Krajowego Urzędu Pracy oraz wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy.
Dz.U. 1995 nr 38 poz. 186 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1995 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o autostradach płatnych na drogę ekspresową Elbląg-granica państwa (Grzechotki).
Dz.U. 1995 nr 38 poz. 185 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.
DZ.U. 1995 nr 38 poz. 184 uchylony Ustawa konstytucyjna z dnia 17 marca 1995 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym.
Dz.U. 1995 nr 37 poz. 183 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1995 nr 37 poz. 182 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 1995 r. w sprawie sposobu tworzenia i gromadzenia środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej więziennictwa, nie będących funkcjonariuszami Służby Więziennej, oraz wysokości odpisu na ten fundusz.
Dz.U. 1995 nr 37 poz. 181 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, stosowaniu, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym nadtlenków organicznych.
Dz.U. 1995 nr 37 poz. 180 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych.
Dz.U. 1995 nr 36 poz. 179 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 lutego 1995 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu nr 4 i Protokołu nr 9 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
Dz.U. 1995 nr 36 poz. 178 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 listopada 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonego w Paryżu dnia 20 marca 1952 r., oraz Protokołu nr 2 do powyższej Konwencji, sporządzonego w Strasburgu dnia 6 maja 1963 r.
Dz.U. 1995 nr 36 poz. 177 uchylony Protokół nr 9 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzony w Rzymie dnia 6 listopada 1990 r.
Dz.U. 1995 nr 36 poz. 176 uchylony Protokół nr 2 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzony w Strasburgu dnia 6 maja 1963 r.
Dz.U. 1995 nr 36 poz. 175 obowiązujący Protokół nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzony w Paryżu dnia 20 marca 1952 r. oraz Protokół nr 4 do powyższej konwencji, sporządzony w Strasburgu dnia 16 września 1963 r.
Dz.U. 1995 nr 35 poz. 174 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości stopy procentowej oraz warunków spłaty.
Dz.U. 1995 nr 35 poz. 173 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dz.U. 1995 nr 34 poz. 172 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 marca 1995 r. w sprawie wystawiania recept przez lekarzy weterynarii.
Dz.U. 1995 nr 34 poz. 171 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1995 nr 34 poz. 170 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów Państwowej Inspekcji Handlowej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.
Dz.U. 1995 nr 34 poz. 169 <