Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1949 nr 105 poz. 1223 akt jednorazowy Orzeczenie nr 23 Ministra Leśnictwa z dnia 9 grudnia 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejęciu przedsiębiorstwa: Zakłady Mechanicznej Obróbki Drewna, Częstochowa III, Nutkiewicz w Częstochowie, na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 105 poz. 1222 akt jednorazowy Orzeczenie nr 9 Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 30 listopada 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejęciu przedsiębiorstwa na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 105 poz. 1221 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 19 grudnia 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Fabryka Biszkoptów i Pierników - Kazimierz Mystkowski w Kaliszu.
M.P. 1949 nr 105 poz. 1220 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 13 grudnia 1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Centralne Biuro Łożysk Tocznych "Cebiloz".
M.P. 1949 nr 105 poz. 1219 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów: Handlu Wewnętrznego oraz Przemysłu Lekkiego z dnia 5 listopada 1949 r. w sprawie udzielania zamówień Spółdzielni Wydawniczej "Książka i Wiedza" z odpowiedzialnością udziałami w Warszawie.
M.P. 1949 nr 105 poz. 1218 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Wojskowa Centrala Handlowa".
M.P. 1949 nr 105 poz. 1217 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 22 grudnia 1949 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. ul. Podchorążych i Czerniakowskiej.
M.P. 1949 nr 105 poz. 1216 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 22 grudnia 1949 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy Al. Waszyngtona nr 53a.
M.P. 1949 nr 105 poz. 1215 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1949 r. w sprawie terminu wejścia w moc przepisów prawa o sądach obywatelskich w gminach wiejskich: Margonin, Wysoka, Łabiszyn, Barcin, Chomętowo oraz o utworzeniu jednego Sądu Obywatelskiego dla gminy miejskiej i wiejskiej Margonin w m. Margoninie, jednego Sądu Obywatelskiego dla gminy miejskiej i wiejskiej Wysoka w m. Wysokiej, jednego Sądu Obywatelskiego dla gminy miejskiej Łabiszyn i gmin wiejskich Łabiszyn, Barcin i Chomętowo w m. Łabiszynie.
M.P. 1949 nr 105 poz. 1214 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1949 r. w sprawie terminu wejścia w moc przepisów prawa o sądach obywatelskich w gminach wiejskich: Błażowa, Koźmin, Szamocin i w gminie miejskiej Tyczyn oraz o utworzeniu jednego Sądu Obywatelskiego dla gminy miejskiej i wiejskiej Błażowa w m. Błażowej, jednego Sądu Obywatelskiego dla gminy miejskiej i wiejskiej Koźmin w m. Koźminie, jednego Sądu Obywatelskiego dla gminy miejskiej i wiejskiej Szamocin w m. Szamocinie oraz jednego Sądu Obywatelskiego dla gminy miejskiej i wiejskiej Tyczyn w m. Tyczynie.
M.P. 1949 nr 105 poz. 1213 uznany za uchylony Okólnik nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1949 r. o trybie przeprowadzania dokwaterowania do mieszkań lub przekwaterowania pracowników w budynkach pozostających w zarządzie Państwowym albo wybudowanych przez Z. O. R. na terenie m. st. Warszawy.
M.P. 1949 nr 104 poz. 1212 akt jednorazowy Orzeczenie nr 6 Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 29 listopada 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 104 poz. 1211 akt jednorazowy Orzeczenie nr 5 Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 29 listopada 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 103 poz. 1210 akt jednorazowy Orzeczenie nr 24 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 25 listopada 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 103 poz. 1209 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 15 grudnia 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem pod firmą: Fabryka Opakowań Blaszanych "Pem" Spółka z o. o. w Warszawie.
M.P. 1949 nr 103 poz. 1208 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 1949 r. o terminie wejścia w moc przepisów prawa o sądach obywatelskich w gminie wiejskiej Odolanów i utworzeniu jednego Sądu Obywatelskiego dla gminy miejskiej i wiejskiej Odolanów w m. Odolanowie.
M.P. 1949 nr 103 poz. 1207 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 12 grudnia 1949 r. w sprawie wysokości oficjalnych kursów walut obcych i kruszcu, notowanych ostatnio przed 1 września 1939 r.
M.P. 1949 nr 102 poz. 1206 uznany za uchylony Zarządzenie Głównego Pełnomocnika Rządowego do spraw podatku gruntowego z dnia 28 października 1949 r. w sprawie ustalenia ziemniaków jako równoważników zamiennych żyta oraz określenia warunków uiszczenia ziemniakami podatku gruntowego.
M.P. 1949 nr 102 poz. 1205 akt jednorazowy Orzeczenie nr 22 Ministra Leśnictwa z dnia 30 listopada 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 102 poz. 1204 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 15 grudnia 1949 r. w sprawie ustanowienia obowiązującej normy budowlanej o wytwarzaniu i używaniu do budowy cegły zwykłej.
M.P. 1949 nr 102 poz. 1203 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów: Handlu Wewnętrznego i Administracji Publicznej z dnia 19 listopada 1949 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstw Miejskiego Handlu Detalicznego Artykułami Przemysłowymi.
M.P. 1949 nr 102 poz. 1202 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów: Handlu Wewnętrznego i Administracji Publicznej z dnia 19 listopada 1949 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstw Miejskiego Handlu Detalicznego Artykułami Spożywczymi.
M.P. 1949 nr 102 poz. 1201 uchylony Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 grudnia 1949 r. w sprawie ulg w podatku od wynagrodzeń dla przodujących w pracy najemnych członków załóg na statkach rybołówstwa morskiego oraz w sprawie uznania najemnych członków załóg na statkach rybołówstwa dalekomorskiego za pracowników sezonowych.
M.P. 1949 nr 102 poz. 1200 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów: Administracji Publicznej i Zdrowia z dnia 21 grudnia 1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Centrala Deratyzacji" przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione.
M.P. 1949 nr 102 poz. 1199 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 listopada 1949 r. w sprawie zastrzeżenia praw pierwszeństwa oraz rejestracji znaków towarowych za granicą przez przedsiębiorstwa gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1949 nr 102 poz. 1198 Okólnik Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1949 r. w sprawie zaświadczeń dotyczących podań o ułaskawienie skazanych.
M.P. 1949 nr 102 poz. 1197 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1949 r. o organizacji i funkcjonowaniu kontroli wewnętrznej w Ministerstwie Przemysłu Rolnego i Spożywczego oraz urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach podległych, wydane w porozumieniu z Prezesem Najwyższej Izby Kontroli na wniosek Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego.
M.P. 1949 nr 102 poz. 1196 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1949 r. w sprawie państwowej działalności wydawniczej.
M.P. 1949 nr 102 poz. 1195 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 listopada 1949 r.
M.P. 1949 nr 101 poz. 1194 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 listopada 1949 r. w sprawie zmiany zarządzeń o utworzeniu przedsiębiorstw państwowych pod nazwą: "Państwowe Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych nr 2 - Roboty Drogowe", "Państwowe Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych nr 3 - Roboty Wodne", "Państwowe Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych nr 4 - Roboty Elektrotechniczne i Instalacyjne" i "Państwowe Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych nr 5 - Eksploatacja Żwiru i Kruszywa", oraz zmiany statutów tych przedsiębiorstw.
M.P. 1949 nr 101 poz. 1193 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 30 listopada 1949 r. o skreśleniu z wykazu przedsiębiorstw podlegających przejęciu na własność Państwa przedsiębiorstwa "Radomskie Towarzystwo Elektryczne - Spółka Akcyjna - Radom".
M.P. 1949 nr 101 poz. 1192 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 9 grudnia 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1949 nr 101 poz. 1191 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 3 grudnia 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1949 nr 101 poz. 1190 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 30 listopada 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Zakłady Liniarsko-Introligatorskie Józef Barlak i S-ka, Sp. z o. o. w Warszawie.
M.P. 1949 nr 101 poz. 1189 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 3 grudnia 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem pod firmą: Fabryka Maszyn "Rzewuski i S-ka" S. A. w Warszawie.
M.P. 1949 nr 101 poz. 1188 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów: Przemysłu Ciężkiego oraz Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 27 października 1949 r. w sprawie włączenia Instytutu Cukrownictwa do Głównego Instytutu Przemysłu Rolnego i Spożywczego.
M.P. 1949 nr 101 poz. 1187 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 listopada 1949 r. o terminie załatwiania podań o zezwolenie na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych.
M.P. 1949 nr 101 poz. 1186 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 17 listopada 1949 r. w sprawie zastępstwa sądowego przez Prokuratorię Generalną R. P. przedsiębiorstw państwowych i państwowo-spółdzielczych podległych Ministrowi Handlu Wewnętrznego.
M.P. 1949 nr 101 poz. 1185 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 grudnia 1949 r. w sprawie powołania przymusowych zrzeszeń prywatnego przemysłu.
M.P. 1949 nr 101 poz. 1184 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 6 grudnia 1949 r. w sprawie obowiązku stosowania stali OW50 według normy PN-H-93215 i drutu o średnicy 3 mm i 4,5 mm w gatunku handlowym.
M.P. 1949 nr 101 poz. 1183 uchylony Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 15 grudnia 1949 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1949 nr 100 poz. 1182 akt jednorazowy Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 7 grudnia 1949 r. o skreśleniu 37 przedsiębiorstw bankowych niemieckich i gdańskich osób prawnych z wykazu przedsiębiorstw, przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 100 poz. 1181 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 29 listopada 1949 r. w sprawie sposobu regulowania należności wynikających z rachunków ostatecznych.
M.P. 1949 nr 100 poz. 1180 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 16 grudnia 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Bałtycka Spółka Okrętowa - Sp. z o. o. w Gdyni.
M.P. 1949 nr 100 poz. 1179 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 16 grudnia 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: "Ławica" - Towarzystwo Połowów Dalekomorskich i Żeglugi - Sp. z o. o. w Gdyni.
M.P. 1949 nr 100 poz. 1178 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1949 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Komunalnemu.
M.P. 1949 nr 100 poz. 1177 uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1949 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Inwestycyjnemu.
M.P. 1949 nr 100 poz. 1176 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1949 r. w sprawie zasiłków pogrzebowych dla rodzin zmarłych górników.
M.P. 1949 nr 100 poz. 1175 uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1949 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla górników w górnictwie węglowym.
M.P. 1949 nr 100 poz. 1174 uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1949 r. w sprawie zmiany statutu organizacyjnego Ministerstwa Komunikacji.
M.P. 1949 nr 100 poz. 1173 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1949 r. w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Handlu Wewnętrznego.
M.P. 1949 nr 99 poz. 1172 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 28 października 1949 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Centralne Biuro Projektowania Przemysłu Rolnego i Spożywczego".
M.P. 1949 nr 99 poz. 1171 uznany za uchylony Uchwała Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 14 października 1949 r. w sprawie stosowania oszczędności drewna w poszczególnych dziedzinach gospodarki narodowej.
M.P. 1949 nr 99 poz. 1170 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Okólnik Ministra Skarbu z dnia 26 listopada 1949 r. w sprawie zaopatrywania asygnat odciskami pieczęci.
M.P. 1949 nr 99 poz. 1169 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 grudnia 1949 r.
M.P. 1949 nr 99 poz. 1168 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 28 listopada 1949 r.
M.P. 1949 nr 99 poz. 1167 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 28 listopada 1949 r.
M.P. 1949 nr 99 poz. 1166 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 23 listopada 1949 r.
M.P. 1949 nr 99 poz. 1165 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 16 listopada 1949 r.
M.P. 1949 nr 98 poz. 1164 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 listopada 1949 r. o nadaniu statutu przedsiębiorstwu państwowemu pod nazwą: "Państwowa Komunikacja Samochodowa, Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne".
M.P. 1949 nr 98 poz. 1163 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 listopada 1949 r. o zmianach dotyczących organizacji i zakresu działania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Państwowa Komunikacja Samochodowa".
M.P. 1949 nr 98 poz. 1162 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 30 września 1949 r. o połączeniu przedsiębiorstwa państwowego: "Łódzka Fabryka Maszyn Jedwabniczych" z przedsiębiorstwem państwowym: "Łódzka Fabryka Maszyn Tkackich".
M.P. 1949 nr 98 poz. 1161 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 października 1949 r. w sprawie nadania statutu przedsiębiorstwu państwowemu pod nazwą: "Polskie Wydawnictwa Gospodarcze".
M.P. 1949 nr 98 poz. 1160 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 28 listopada 1949 r.
M.P. 1949 nr 98 poz. 1159 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 28 listopada 1949 r.
M.P. 1949 nr 97 poz. 1158 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 29 listopada 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1949 nr 97 poz. 1157 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 28 listopada 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1949 nr 97 poz. 1156 akt jednorazowy Orzeczenie nr 4 Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 14 listopada 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 97 poz. 1155 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 30 września 1949 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. o utworzeniu Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Włókienniczych.
M.P. 1949 nr 97 poz. 1154 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 30 września 1949 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Kraśnicka Fabryka Wyrobów Metalowych".
M.P. 1949 nr 97 poz. 1153 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 30 września 1949 r. w sprawie zmiany zarządzenia z 1 lipca 1949 r. o utworzeniu Centralnego Zarządu Przemysłu Maszynowego.
M.P. 1949 nr 97 poz. 1152 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 1 grudnia 1949 r. o zmianie statutu organizacyjnego Biura Odbudowy Stolicy.
M.P. 1949 nr 97 poz. 1151 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1949 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustalania przeciętnego zarobku miesięcznego przy wymierzaniu rent i przeliczania zarobków sprzed 1 stycznia 1949 r.
M.P. 1949 nr 96 poz. 1150 akt jednorazowy Orzeczenie nr 23 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 15 listopada 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 96 poz. 1149 akt jednorazowy Orzeczenie nr 22 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 15 listopada 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 96 poz. 1148 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 22 listopada 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Zakład Mechaniczny i Odlewnia Metali - Faustyn Marian i Synowie w Piotrkowie Trybunalskim.
M.P. 1949 nr 96 poz. 1147 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 26 listopada 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1949 nr 96 poz. 1146 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 25 listopada 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Browar W. Strakacza w Skierniewicach.
M.P. 1949 nr 96 poz. 1145 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 listopada 1949 r. w sprawie wysokości i warunków wypłaty zasiłków dla lekarzy weterynaryjnych, przesiedlających się do wyznaczonych im rejonów.
M.P. 1949 nr 96 poz. 1144 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 4 listopada 1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Zarząd Portu Szczecin".
M.P. 1949 nr 96 poz. 1143 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów: Handlu Wewnętrznego i Administracji Publicznej z dnia 5 listopada 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Instytutu Gospodarstwa Domowego w Warszawie oraz stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet".
M.P. 1949 nr 95 poz. 1142 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 września 1949 r. o nadaniu statutu przedsiębiorstwu państwowemu pod nazwą: Polskie Linie Lotnicze "Lot".
M.P. 1949 nr 95 poz. 1141 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 września 1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Polskie Linie Lotnicze "Lot".
M.P. 1949 nr 95 poz. 1140 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 17 listopada 1949 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz narzędzi pracy dla emigrantów.
M.P. 1949 nr 95 poz. 1139 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Decyzja Ministra Skarbu z dnia 24 listopada 1949 r. w sprawie uznania przedsiębiorstw bankowych w likwidacji za zlikwidowane.
M.P. 1949 nr 95 poz. 1138 Okólnik nr 26 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1949 r. w sprawie koordynacji szkolenia pracowników państwowych.
M.P. 1949 nr 95 poz. 1137 uchylony Okólnik nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1949 r. w sprawie zmiany godzin rozpoczynania pracy na terenie m. st. Warszawy.
M.P. 1949 nr 94 poz. 1136 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 22 listopada 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Toruńska Fabryka Pierników, Cukrów i Soków, Jan Ruchniewicz w Toruniu.
M.P. 1949 nr 94 poz. 1135 akt jednorazowy Orzeczenie nr 2 Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Administracji Publicznej z dnia 1 października 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejściu przedsiębiorstwa na własność związku samorządu terytorialnego.
M.P. 1949 nr 94 poz. 1134 akt jednorazowy Orzeczenie nr 1 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 1 października 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 94 poz. 1133 akt jednorazowy Orzeczenie nr 21 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 31 października 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 94 poz. 1132 uchylony wykazem Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Pomiarów Kraju z dnia 17 listopada 1949 r. o wydaniu instrukcji "B-IV Pomiary Sytuacyjne".
M.P. 1949 nr 94 poz. 1131 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 30 listopada 1949 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. ul. Bielańskiej, Daniłowiczowskiej i Hipotecznej.
M.P. 1949 nr 94 poz. 1130 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 30 listopada 1949 r. o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
M.P. 1949 nr 94 poz. 1129 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 19 listopada 1949 r. o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
M.P. 1949 nr 94 poz. 1128 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 19 listopada 1949 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy Al. Niepodległości.
M.P. 1949 nr 94 poz. 1127 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 1949 r. o zaliczeniu Sanatorium Polskiego Czerwonego Krzyża w Zakopanem do zakładów społecznych służby zdrowia.
M.P. 1949 nr 94 poz. 1126 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 13 października 1949 r. w sprawie ustalenia wykazu zakładów szkolenia inwalidów, których wychowawcom i nauczycielom przysługują dodatki funkcyjne i służbowe.
M.P. 1949 nr 94 poz. 1125 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 26 października 1949 r.
M.P. 1949 nr 94 poz. 1124 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 27 października 1949 r.
M.P. 1949 nr 94 poz. 1123 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 24 października 1949 r.
M.P. 1949 nr 94 poz. 1122 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1949 r.
M.P. 1949 nr 94 poz. 1121 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1949 r.
M.P. 1949 nr 93 poz. 1120 uchylony Instrukcja Ministrów: Skarbu oraz Poczt i Telegrafów z dnia 12 listopada 1949 r. w sprawie sprzedaży znaczków skarbowych i urzędowych blankietów wekslowych przez urzędy i agencje pocztowe.
M.P. 1949 nr 93 poz. 1119 akt jednorazowy Orzeczenie nr 21 Ministra Leśnictwa z dnia 14 listopada 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejęciu na własność Państwa przedsiębiorstwa: Terpentyniarnia, osada Nurzec, pow. Bielsk Podlaski, Chaim Goldfeder.
M.P. 1949 nr 93 poz. 1118 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 4 listopada 1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Zarząd Portu Gdańsk/Gdynia".
M.P. 1949 nr 93 poz. 1117 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 17 listopada 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1949 nr 93 poz. 1116 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 10 listopada 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1949 nr 93 poz. 1115 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 18 października 1949 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 11 lipca 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: "Agrochemia", Fabryka Sztucznych Nawozów i innych przetworów chemicznych, Spółka z o. o. w Oświęcimiu.
M.P. 1949 nr 93 poz. 1114 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 11 lipca 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: "Agrochemia", Fabryka Sztucznych Nawozów i innych przetworów chemicznych, Spółka z o. o. w Oświęcimiu.
M.P. 1949 nr 93 poz. 1113 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 16 listopada 1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Centrala Druków Administracji Publicznej.
M.P. 1949 nr 93 poz. 1112 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 24 listopada 1949 r. w sprawie udzielania zezwoleń na czas ograniczony na prowadzenie przedsiębiorstw w zakresie handlu zagranicznego.
M.P. 1949 nr 93 poz. 1111 uchylony Uchwała Prezydium Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 26 października 1949 r. w sprawie powołania Komisarza Gospodarki Energetycznej.
M.P. 1949 nr 93 poz. 1110 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 27 października 1949 r.
M.P. 1949 nr 93 poz. 1109 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 27 października 1949 r.
M.P. 1949 nr 93 poz. 1108 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 13 listopada 1949 r.
M.P. 1949 nr 92 poz. 1107 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 11 listopada 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Fabryka Tektury i Wyrobów Ceramicznych L. Beyer w Machorach, pow. Końskie, woj. łódzkie.
M.P. 1949 nr 92 poz. 1106 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 8 listopada 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Wytwórnia Wyrobów Korkowych "Korek" Sp. z o. o. w Warszawie.
M.P. 1949 nr 92 poz. 1105 obowiązujący Zarządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 17 października 1949 r. o przywróceniu i ustaleniu nazw miejscowości.
M.P. 1949 nr 92 poz. 1104 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 1949 r. o zaliczeniu niektórych stacji pogotowia ratunkowego do zakładów społecznych służby zdrowia.
M.P. 1949 nr 92 poz. 1103 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 26 października 1949 r.
M.P. 1949 nr 91 poz. 1102 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 26 października 1949 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 grudnia 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Metalexport".
M.P. 1949 nr 91 poz. 1101 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 15 listopada 1949 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem należącym do "Śląskich Zakładów Utylizacyjnych" Spółka z o. o. w Małej Dąbrówce, pow. Katowice.
M.P. 1949 nr 91 poz. 1100 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 18 listopada 1949 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Budownictwa z dnia 2 czerwca 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych.
M.P. 1949 nr 91 poz. 1099 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 listopada 1949 r. w sprawie ustaleniu wykazu spółdzielni przewidzianego w § 7 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 17 marca 1949 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń.
M.P. 1949 nr 91 poz. 1098 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 listopada 1949 r. w sprawie przekazania wojewodom prawa stawiania wniosków o umorzenie prywatno-prawnych wierzytelności państwowych.
M.P. 1949 nr 91 poz. 1097 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 17 października 1949 r. o utworzeniu centrali spółdzielczo-państwowej pod nazwą: "Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego, Centrala Spółdzielczo-Państwowa".
M.P. 1949 nr 91 poz. 1096 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 27 października 1949 r.
M.P. 1949 nr 91 poz. 1095 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 27 października 1949 r.
M.P. 1949 nr 90 poz. 1094 uznany za uchylony Zarządzenie nr 48 Komisji Dewizowej z dnia 13 października 1949 r. w sprawie świadczeń i wypłat na rzecz cudzoziemców, zatrudnionych w Polsce.
M.P. 1949 nr 90 poz. 1093 akt jednorazowy Orzeczenie nr 20 Ministra Leśnictwa z dnia 11 listopada 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejęciu na własność Państwa przedsiębiorstwa: Zakłady Chemiczne "Alwa" w Szczebrzeszynie, pow. Zamość.
M.P. 1949 nr 90 poz. 1092 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 3 listopada 1949 r. w sprawie pokrywania rachunków przejściowych za wykonane roboty budowlane.
M.P. 1949 nr 90 poz. 1091 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 10 listopada 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Fabryka Kosmetyczna "Thermos" w Bielsku.
M.P. 1949 nr 90 poz. 1090 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 5 listopada 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1949 nr 90 poz. 1089 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1949 r. w sprawie połączenia Spółdzielni Wydawniczych "Wydawnictwo Ludowe" i "Chłopski Świat".
M.P. 1949 nr 90 poz. 1088 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 27 października 1949 r.
M.P. 1949 nr 89 poz. 1087 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 18 października 1949 r. w sprawie udzielania zamówień Księgarni Technicznej N.O.T. Spółdzielni z odpowiedzialnością udziałami w Warszawie.
M.P. 1949 nr 89 poz. 1086 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 16 października 1949 r. o nadaniu statutu przedsiębiorstwu państwowemu pod nazwą: "Delfin" - Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich.
M.P. 1949 nr 89 poz. 1085 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 14 września 1949 r. o nadaniu statutu przedsiębiorstwu państwowemu pod nazwą: "Stocznie Rybackie".
M.P. 1949 nr 89 poz. 1084 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 17 listopada 1949 r. w sprawie trybu wzywania osób nie będących wykonawcami narodowych planów gospodarczych do przekazywania nieruchomości niezbędnych dla realizacji tychże planów.
M.P. 1949 nr 88 poz. 1083 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 8 listopada 1949 r. w sprawie powołania przymusowych zrzeszeń prywatnego handlu i usług.
M.P. 1949 nr 88 poz. 1082 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 1949 r. w sprawie organizacji, zakresu działania i zasad funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Ministerstwie Administracji Publicznej oraz urzędach, instytucjach, zakładach i przedsiębiorstwach podległych i nadzorowanych, wydane w porozumieniu z Prezesem Najwyższej Izby Kontroli na wniosek Ministra Administracji Publicznej.
M.P. 1949 nr 88 poz. 1081 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 27 października 1949 r.
M.P. 1949 nr 88 poz. 1080 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 27 października 1949 r.
M.P. 1949 nr 87 poz. 1079 uznany za uchylony Zarządzenie Głównego Pełnomocnika Rządowego do spraw podatku gruntowego z dnia 29 października 1949 r. w sprawie określenia kategorii podatników i warunków, pod jakimi uiścić mogą równowartość podatku gruntowego w ziemiopłodach - w gotówce.
M.P. 1949 nr 87 poz. 1078 akt jednorazowy Orzeczenie nr 20 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 28 października 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 87 poz. 1077 akt jednorazowy Orzeczenie nr 19 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 20 października 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 87 poz. 1076 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 7 listopada 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1949 nr 87 poz. 1075 akt jednorazowy Orzeczenie nr 1 Ministra Zdrowia z dnia 2 listopada 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejściu przedsiębiorstwa na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 87 poz. 1074 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 27 października 1949 r.
M.P. 1949 nr 87 poz. 1073 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 27 października 1949 r.
M.P. 1949 nr 87 poz. 1072 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 27 października 1949 r.
M.P. 1949 nr 87 poz. 1071 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 18 października 1949 r.
M.P. 1949 nr 86 poz. 1070 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 9 listopada 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Wytwórnia Preparatów Chemiczno-Farmaceutycznych "Erbe" w Poznaniu.
M.P. 1949 nr 86 poz. 1069 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 8 listopada 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1949 nr 86 poz. 1068 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 31 października 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: "Wytwórnia Wyrobów Papierowych "Apis" (J. Sliks i S-ka) we Wrocławiu.
M.P. 1949 nr 86 poz. 1067 uchylony wykazem Okólnik Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 7 listopada 1949 r. w sprawie rozgraniczenia przemysłu fabrycznego i rzemieślniczego.
M.P. 1949 nr 86 poz. 1066 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 listopada 1949 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Państwowe Przedsiębiorstwo Kolportażu "Ruch".
M.P. 1949 nr 86 poz. 1065 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 10 listopada 1949 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1949 nr 86 poz. 1064 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Decyzja Ministra Skarbu z dnia 28 października 1949 r. w sprawie uznania przedsiębiorstwa bankowego Dom Bankowy Zjednoczonych Bankowców Antoni Pawlikowski i S-ka w Warszawie w likwidacji za zlikwidowane.
M.P. 1949 nr 86 poz. 1063 uchylony Okólnik nr 24 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1949 r. w sprawie urlopów pracowniczych na dokończenie nauk.
M.P. 1949 nr 86 poz. 1062 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 27 października 1949 r.
M.P. 1949 nr 86 poz. 1061 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 24 października 1949 r.
M.P. 1949 nr 86 poz. 1060 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 października 1949 r.
M.P. 1949 nr 86 poz. 1059 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 października 1949 r.
M.P. 1949 nr 86 poz. 1058 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 października 1949 r.
M.P. 1949 nr 86 poz. 1057 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 18 października 1949 r.
M.P. 1949 nr 86 poz. 1056 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 18 października 1949 r.
M.P. 1949 nr 86 poz. 1055 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 24 września 1949 r.
M.P. 1949 nr 85 poz. 1054 akt jednorazowy Orzeczenie nr 18 Ministra Komunikacji z dnia 21 października 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejściu na własność Państwa przedsiębiorstw komunikacyjnych.
M.P. 1949 nr 85 poz. 1053 akt jednorazowy Orzeczenie nr 19 Ministra Leśnictwa z dnia 21 października 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejściu na własność Państwa przedsiębiorstwa.
M.P. 1949 nr 85 poz. 1052 akt jednorazowy Orzeczenie nr 18 Ministra Leśnictwa z dnia 11 października 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 85 poz. 1051 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 26 października 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Tartak w Skierniewicach - Napoleon Nielubowicz".
M.P. 1949 nr 85 poz. 1050 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 9 listopada 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "NOB" Mechaniczne Osuszarnie Budowli sp. z o. o. w Warszawie.
M.P. 1949 nr 85 poz. 1049 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 września 1949 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa p. n. "Polskie Wydawnictwo Muzyczne".
M.P. 1949 nr 85 poz. 1048 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 5 listopada 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Polska Fabryka Czyściwa w Łodzi.
M.P. 1949 nr 85 poz. 1047 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 31 października 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Cegielnia "Kalinowszczyzna" w Lublinie.
M.P. 1949 nr 85 poz. 1046 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 27 września 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Fabryka "Ontax" - dzierżawca "Prochemia", Sp. z o. o. w Warszawie.
M.P. 1949 nr 85 poz. 1045 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 28 października 1949 r. o terminie załatwienia podań o zezwolenie na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych.
M.P. 1949 nr 85 poz. 1044 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 9 września 1949 r. w sprawie dostaw wynikających z umów w obrocie planowym, zawieranych na giełdach zbożowo-towarowych.
M.P. 1949 nr 85 poz. 1043 uchylony wykazem Instrukcja Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 października 1949 r. w sprawie ustalenia, w jakim zakresie projekty budowy, przebudowy lub rozbudowy urządzeń zakładów przemysłowych państwowych lub będących pod zarządem państwowym winny być przed zatwierdzeniem ich przez władze naczelne inwestora uzgodnione z władzami przemysłowymi.
M.P. 1949 nr 85 poz. 1042 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 31 października 1949 r. w sprawie reorganizacji cechów rzemieślniczych.
M.P. 1949 nr 85 poz. 1041 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 13 października 1949 r. w sprawie powołania przymusowych zrzeszeń prywatnego przemysłu.
M.P. 1949 nr 85 poz. 1040 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 września 1949 r. w sprawie częściowej zmiany spisu biur projektowych.
M.P. 1949 nr 85 poz. 1039 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 15 października 1949 r. o nadaniu statutu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Statystycznemu.
M.P. 1949 nr 84 poz. 1038 akt jednorazowy Orzeczenie nr 18 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 15 października 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 84 poz. 1037 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 26 października 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem pod firmą Stanisław Pancierzyński w Malborku.
M.P. 1949 nr 84 poz. 1036 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 7 listopada 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem pod firmą: A. Wawrzyniak w Kielcach.
M.P. 1949 nr 84 poz. 1035 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 października 1949 r. o nadaniu statutu przedsiębiorstwu pod nazwą "Kamieniołomy i Klinkiernie Komunikacji".
M.P. 1949 nr 84 poz. 1034 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 października 1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Kamieniołomy i Klinkiernie Komunikacji".
M.P. 1949 nr 84 poz. 1033 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 października 1949 r. o utworzeniu warsztatów mechanicznych kolei państwowych, jako zakładów pomocniczych przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
M.P. 1949 nr 84 poz. 1032 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 października 1949 r. w sprawie przepisów technicznych na przyłączanie urządzeń elektrycznych prądu zmiennego do sieci rozdzielczych zakładów elektrycznych użyteczności publicznej.
M.P. 1949 nr 84 poz. 1031 uchylony Uchwała Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 27 maja 1949 r. w sprawie uzgadniania i zatwierdzania projektów urządzeń zakładów przemysłowych przedsiębiorstw państwowych przez władze przemysłowe.
M.P. 1949 nr 84 poz. 1030 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 5 sierpnia 1949 r. w sprawie wydania statutu organizacyjnego Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1949 nr 83 poz. 1029 akt jednorazowy Orzeczenie Ministra Budownictwa z dnia 5 października 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 83 poz. 1028 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 29 października 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Odlewnia Żelaza - Władysław Ambrożewicz i S-ka w Warszawie.
M.P. 1949 nr 83 poz. 1027 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 27 października 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Klejarnia Jelit Sztucznych "Klejmo" w Zabrzu.
M.P. 1949 nr 83 poz. 1026 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 27 października 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Wytwórnia Blach Dziurkowanych "Sito" w Warszawie.
M.P. 1949 nr 83 poz. 1025 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 27 października 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Fabryka Perfum i Mydeł Toaletowych J. i S. Stępniewicz w Poznaniu.
M.P. 1949 nr 83 poz. 1024 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 27 października 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Warsztaty Mechaniczne Stefan Falkowicz, Franciszek Cechnicki i S-ka, Sp. z o. o. w Pruszkowie.
M.P. 1949 nr 83 poz. 1023 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 26 października 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Fabryka Kopert i Papieru - Edward Kręglewski Sp. Akc. w Poznaniu.
M.P. 1949 nr 83 poz. 1022 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 22 października 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Fabryka Wyrobów Żelaznych, Konstrukcji i Ornamentacji H. Zieleziński w Warszawie.
M.P. 1949 nr 83 poz. 1021 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 27 października 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem magazynowym, składowym i przeładunkowym Towarzystwa Handlowo-Przemysłowego, Jakub Gutman S. A. w Będzinie.
M.P. 1949 nr 83 poz. 1020 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 26 października 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Biuro Techniczne "Oros" Inż. W. Wachlowski, inż. H. Schreiber i S-ka w Krakowie.
M.P. 1949 nr 83 poz. 1019 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 20 sierpnia 1949 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 grudnia 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Pomorskie Zakłady Wytwórcze Materiałów Elektrotechnicznych.
M.P. 1949 nr 83 poz. 1018 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 r. w sprawie powiększenia etatów pojazdów mechanicznych Ministerstwa Kultury i Sztuki na 1949 r.
M.P. 1949 nr 83 poz. 1017 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 r. w sprawie zmiany spisu uspołecznionych przedsiębiorstw działających w dziedzinie Handlu Wewnętrznego.
M.P. 1949 nr 83 poz. 1016 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 r. w sprawie przyznania dodatku przejściowego pracownikom Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którzy zostali odwołani z placówek za granicą do Centrali, nie otrzymawszy mieszkań w Warszawie.
M.P. 1949 nr 83 poz. 1015 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 r. w sprawie odciążenia gmin.
M.P. 1949 nr 83 poz. 1014 uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego.
M.P. 1949 nr 83 poz. 1013 Uchwała Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 r. w sprawie przejęcia na własność Państwa szkół pielęgniarstwa, położnych i piastunek utrzymywanych przez stowarzyszenie "Polski Czerwony Krzyż", Zakład Ubezpieczeń Społecznych, związki samorządu terytorialnego i inne osoby prawne.
M.P. 1949 nr 83 poz. 1012 Uchwała Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Ministrów z dnia 21 września 1949 r. w sprawie przejęcia na własność przez związki samorządu terytorialnego niektórych szpitali utrzymywanych przez stowarzyszenia: "Polski Czerwony Krzyż" i "Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej" oraz przez kongregacje, związki, stowarzyszenia religijne i fundacje.
M.P. 1949 nr 82 poz. 1011 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich".
M.P. 1949 nr 82 poz. 1010 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 października 1949 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Filharmonia Narodowa w Warszawie".
M.P. 1949 nr 82 poz. 1009 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 26 października 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu nad przedsiębiorstwem pod firmą Jakub Jodłowski w Raciborzu.
M.P. 1949 nr 82 poz. 1008 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 26 października 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu nad przedsiębiorstwem pod firmą Kazimierz Kraszewski w Gdańsku-Wrzeszczu.
M.P. 1949 nr 82 poz. 1007 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 26 października 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu nad przedsiębiorstwem pod firmą Jarosław Szabłowski w Gdyni.
M.P. 1949 nr 82 poz. 1006 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 26 października 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Józef Szmatola w Sosnowcu.
M.P. 1949 nr 82 poz. 1005 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 października 1949 r. w sprawie ustalenia dodatkowego wykazu spółdzielni kredytowych, uprawnionych do prowadzenia rachunków w obrocie bezgotówkowym.
M.P. 1949 nr 82 poz. 1004 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 26 października 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Fabryka Maszyn i Aparatów Elektrotechnicznych Tadeusz Szwentner w Lublinie.
M.P. 1949 nr 82 poz. 1003 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 26 sierpnia 1949 r. w sprawie nadania statutu przedsiębiorstwu państwowemu pod nazwą "Państwowe Zakłady Pomocy Szkolnych".
M.P. 1949 nr 82 poz. 1002 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 26 sierpnia 1949 r. zmieniające zarządzenie z dnia 10 czerwca 1947 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Państwowe Zakłady Pomocy Szkolnych".
M.P. 1949 nr 82 poz. 1001 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 18 października 1949 r. określające skład i zakres działania komisji przetargowych oraz szczegółowy tryb postępowania przy przeprowadzaniu przetargów i udzielaniu zamówień w dziale Ministerstwa Budownictwa.
M.P. 1949 nr 82 poz. 1000 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 11 października 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Budownictwa w sprawie stosowania wzoru umowy ramowej o wykonanie robót budowlanych i montażowych.
M.P. 1949 nr 82 poz. 999 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 października 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie zwolnienia niektórych osób od powszechnego obowiązku wojskowego.
M.P. 1949 nr 82 poz. 998 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 24 października 1949 r. w sprawie ustanowienia obowiązujących norm budowlanych.
M.P. 1949 nr 82 poz. 997 uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 r. o zmianie uchwały Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie tymczasowej organizacji Ministerstwa Górnictwa i Energetyki.
M.P. 1949 nr 82 poz. 996 uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 r. o zmianie uchwały Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1949 r. w sprawie tymczasowej organizacji Ministerstwa Przemysłu Lekkiego.
M.P. 1949 nr 82 poz. 995 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 24 września 1949 r.
M.P. 1949 nr 81 poz. 994 akt jednorazowy Orzeczenie nr 4 Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 13 października 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 81 poz. 993 akt jednorazowy Orzeczenie nr 17 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 5 października 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 81 poz. 992 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 16 sierpnia 1949 r.
M.P. 1949 nr 81 poz. 991 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 6 września 1949 r.
M.P. 1949 nr 81 poz. 990 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1949 r.
M.P. 1949 nr 80 poz. 989 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 20 września 1949 r. o utworzeniu Głównego Instytutu Przemysłu Rolnego i Spożywczego.
M.P. 1949 nr 80 poz. 988 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 września 1949 r. w sprawie wypłat premii ubezpieczeniowych na wypadek śmierci spadkobiercom uczestników Społecznego Funduszu Oszczędnościowego zmarłych w 1949 roku.
M.P. 1949 nr 80 poz. 987 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1949 r. w sprawie tymczasowej organizacji Centralnego Urzędu Radiofonii.
M.P. 1949 nr 79 poz. 986 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 8 października 1949 r. w sprawie zmiany nazwy państwowo-spółdzielczego przedsiębiorstwa spożywczo-rolniczego "Dal-Społem".
M.P. 1949 nr 79 poz. 985 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 21 października 1949 r. w sprawie trybu postępowania przy ubieganiu się o koncesję na prowadzenie przedsiębiorstw wydawniczych książek i druków nieperiodycznych.
M.P. 1949 nr 79 poz. 984 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 30 września 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad niektórymi przedsiębiorstwami.
M.P. 1949 nr 79 poz. 983 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Okólnik nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 1949 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników urlopowanych do prac związkowych.
M.P. 1949 nr 79 poz. 982 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 r. w sprawie ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych".
M.P. 1949 nr 79 poz. 981 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1949 r. o organizacji i funkcjonowaniu kontroli wewnętrznej w Ministerstwie Budownictwa oraz urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach podległych, wydane w porozumieniu z Prezesem Najwyższej Izby Kontroli na wniosek Ministra Budownictwa.
M.P. 1949 nr 78 poz. 980 akt jednorazowy Orzeczenie Ministra Budownictwa z dnia 22 września 1949 r. w sprawie przejęcia przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 78 poz. 979 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 8 października 1949 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Odbudowy z dnia 2 maja 1949 r. o upoważnieniu podległych organów do udzielania zamówień osobom nie wymienionym w § 8 rozporządzenia z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych.
M.P. 1949 nr 78 poz. 978 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 22 września 1949 r. o nadaniu statutu przedsiębiorstwu państwowemu pod nazwą "Stocznie Rzeczne".
M.P. 1949 nr 78 poz. 977 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 7 października 1949 r. w sprawie przekazania uprawnień do występowania z wnioskami o umarzanie niektórych prywatno-prawnych wierzytelności państwowych.
M.P. 1949 nr 78 poz. 976 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 1 października 1949 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 kwietnia 1948 r. o utworzeniu Centralnego Zarządu Przemysłu Węglowego.
M.P. 1949 nr 78 poz. 975 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 1 października 1949 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 kwietnia 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Centrala Zbytu Produktów Przemysłu Węglowego".
M.P. 1949 nr 78 poz. 974 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 1 października 1949 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 kwietnia 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Centrala Dostaw Drzewnych Przemysłu Węglowego".
M.P. 1949 nr 78 poz. 973 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 14 października 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Wytwórnia Ostrzy do golenia i Wyrobów Stalowych "Polonus" w Łodzi.
M.P. 1949 nr 78 poz. 972 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 14 października 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Zakłady Elektrotechniczne "Jurma" w Sosnowcu.
M.P. 1949 nr 78 poz. 971 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 14 października 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: "Fabryka Wyrobów Papierowych B. Gittel" w Bydgoszczy.
M.P. 1949 nr 78 poz. 970 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 14 października 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Wytwórnia Sztucznego Rogu "Kazenit" w Gnieźnie, ul. Grunwaldzka.
M.P. 1949 nr 78 poz. 969 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 14 października 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Zakłady Wyrobów Kamionkowych i Cegły Ogniotrwałej w Parszowie k/Skarżyska.
M.P. 1949 nr 78 poz. 968 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 14 października 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Fabryka Beczek i Wyrobów Drzewnych S. Lipski S-ka z o. o. w Krakowie.
M.P. 1949 nr 78 poz. 967 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 13 października 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Pobielarnia Blachy W. Żółnowski i S-ka w Warszawie.
M.P. 1949 nr 78 poz. 966 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 13 października 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Mokotowska Odlewnia Żelaza T. Gołębiowski i S-wie w Warszawie.
M.P. 1949 nr 78 poz. 965 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 13 października 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Fabryka Puszek i Wyrobów z Blachy "EMCHA" w Poznaniu.
M.P. 1949 nr 78 poz. 964 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 13 października 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Fabryka Wyrobów Metalowych - Sp. St. Sulikowski w Krakowie.
M.P. 1949 nr 78 poz. 963 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 11 października 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Fabryka Zamknięć Błyskawicznych i Wyrobów Metalowych Sp. z o. o. w Cieszynie.
M.P. 1949 nr 78 poz. 962 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 11 października 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Fabryka "Przetro" Sp. z o. o. w Jeleniej Górze - Raszyce.
M.P. 1949 nr 78 poz. 961 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 11 października 1949 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 25 lipca 1949 r., w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Fabryki Papy Dachowej i Wytwórni Wyrobów Cementowych w Poznaniu.
M.P. 1949 nr 78 poz. 960 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 15 października 1949 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gromady Błota, gm. Falenica.
M.P. 1949 nr 78 poz. 959 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 8 października 1949 r. o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
M.P. 1949 nr 78 poz. 958 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 8 października 1949 r. o połączeniu Dyrekcji Osiedli Robotniczych dla Przemysłu Węglowego z Dyrekcją Osiedli Robotniczych w Gliwicach i o zmianie obszaru działania Dyrekcji Osiedli Robotniczych w Gliwicach.
M.P. 1949 nr 78 poz. 957 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1949 r. w sprawie zwołania Sejmu Ustawodawczego na zwyczajną sesję jesienną 1949 r.
M.P. 1949 nr 77 poz. 956 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 30 września 1949 r. o połączeniu przedsiębiorstwa państwowego "Wrocławskie Państwowe Zakłady Reprodukcyjne Plan" z przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą "Centralne Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione".
M.P. 1949 nr 77 poz. 955 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 8 września 1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Centralna Dyrekcja Teatrów, Oper i Filharmonii".
M.P. 1949 nr 77 poz. 954 akt jednorazowy Orzeczenie nr 17 Ministra Leśnictwa z dnia 29 września 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 77 poz. 953 akt jednorazowy Orzeczenie nr 16 Ministra Leśnictwa z dnia 29 września 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 77 poz. 952 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów: Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Zdrowia, Handlu Wewnętrznego, Przemysłu Ciężkiego, oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 października 1949 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Centrala Zielarska".
M.P. 1949 nr 77 poz. 951 akt jednorazowy Orzeczenie nr 3 Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 28 września 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 77 poz. 950 akt jednorazowy Orzeczenie nr 16 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 29 września 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejściu przedsiębiorstwa na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 77 poz. 949 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów: Przemysłu Ciężkiego i Przemysłu Lekkiego z dnia 11 lipca 1949 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 grudnia 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Zjednoczone Zakłady Przemysłu Gumowego".
M.P. 1949 nr 77 poz. 948 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 września 1949 r. w sprawie ustalenia podstawy ubezpieczenia pracowników rolnych.
M.P. 1949 nr 76 poz. 947 obowiązujący Zarządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 17 września 1949 r. o przywróceniu i ustaleniu nazw miejscowości.
M.P. 1949 nr 75 poz. 946 akt jednorazowy Orzeczenie nr 15 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 28 września 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 75 poz. 945 akt jednorazowy Orzeczenie nr 14 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 25 września 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 75 poz. 944 akt jednorazowy Orzeczenie nr 13 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 8 września 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 75 poz. 943 akt jednorazowy Orzeczenie nr 12 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 8 września 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 75 poz. 942 akt jednorazowy Orzeczenie nr 11 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 8 września 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 75 poz. 941 akt jednorazowy Orzeczenie nr 10 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 8 września 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 75 poz. 940 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1949 r. w sprawie terminu wejścia w moc przepisów prawa o sądach obywatelskich w gminach wiejskich Pniewy i Łasin oraz o utworzeniu jednego sądu obywatelskiego dla gminy miejskiej i wiejskiej Pniewy w m. Pniewach oraz jednego sądu obywatelskiego dla gminy miejskiej i wiejskiej Łasin w m. Łasinie.
M.P. 1949 nr 75 poz. 939 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1949 r. w sprawie terminu wejścia w moc przepisów prawa o sądach obywatelskich w gminach wiejskich: Wągrowiec-Południe, Wągrowiec-Północ i Strzałków oraz o utworzeniu jednego sądu obywatelskiego dla gminy miejskiej Wągrowiec i gmin wiejskich: Wągrowiec-Południe, Wągrowiec-Północ w m. Wągrowcu oraz jednego sądu obywatelskiego dla gminy wiejskiej Strzałków i gminy wiejskiej Koźminek w Koźminku.
M.P. 1949 nr 75 poz. 938 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 1949 r. w sprawie terminu wejścia w moc przepisów prawa o sądach obywatelskich w gminach wiejskich: Jutrosin, Bojanowo, Polskawieś i Zbiersk oraz o utworzeniu jednego sądu obywatelskiego: dla gminy miejskiej i wiejskiej Jutrosin w m. Jutrosinie, dla gminy miejskiej i wiejskiej Bojanowo w m. Bojanowie, dla gminy miejskiej Pobiedziska i gminy wiejskiej Polskawieś w m. Pobiedziskach, oraz dla gminy miejskiej Stawiszyn i gminy wiejskiej Zbiersk w m. Stawiszynie.
M.P. 1949 nr 74 poz. 937 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 16 sierpnia 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.
M.P. 1949 nr 74 poz. 936 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 20 września 1949 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 lipca 1948 r. o utworzeniu Centralnego Zarządu Przemysłu Skórzanego.
M.P. 1949 nr 74 poz. 935 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 20 września 1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego p.n. Biuro Projektowania Zakładów Przemysłu Skórzanego.
M.P. 1949 nr 74 poz. 934 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 30 czerwca 1949 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. o utworzeniu Zjednoczenia Przemysłu Odlewniczego.
M.P. 1949 nr 74 poz. 933 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 30 czerwca 1949 r. o połączeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Dąbrowskie Zakłady Hutnicze" z przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą "Sosnowieckie Odlewnie Staliwa".
M.P. 1949 nr 74 poz. 932 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 września 1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Biuro Projektów i Studiów Budownictwa Specjalnego - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione".
M.P. 1949 nr 74 poz. 931 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 15 października 1949 r. o obligacjach Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r. wylosowanych do umorzenia i premiowania na dzień 15 października 1949 r.
M.P. 1949 nr 74 poz. 930 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 23 września 1949 r.
M.P. 1949 nr 74 poz. 929 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 września 1949 r.
M.P. 1949 nr 74 poz. 928 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 września 1949 r.
M.P. 1949 nr 74 poz. 927 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1949 r.
M.P. 1949 nr 73 poz. 926 akt jednorazowy Orzeczenie Ministra Budownictwa z dnia 2 sierpnia 1949 r. w sprawie przejścia na własność Państwa przedsiębiorstwa.
M.P. 1949 nr 73 poz. 925 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 1 października 1949 r. o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
M.P. 1949 nr 73 poz. 924 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Decyzja Ministra Skarbu z dnia 29 września 1949 r. w sprawie uznania przedsiębiorstw bankowych w likwidacji za zlikwidowane.
M.P. 1949 nr 73 poz. 923 uchylony wykazem Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 1949 r. w sprawie ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet".
M.P. 1949 nr 73 poz. 922 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 1949 r. o organizacji i funkcjonowaniu kontroli wewnętrznej w Ministerstwie Handlu Zagranicznego oraz urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach podległych, wydane w porozumieniu z Prezesem Najwyższej Izby Kontroli na wniosek Ministra Handlu Zagranicznego.
M.P. 1949 nr 72 poz. 921 akt jednorazowy Orzeczenie nr 4 Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 26 września 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 72 poz. 920 akt jednorazowy Orzeczenie nr 3 Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 21 września 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 72 poz. 919 uchylony wykazem Uchwała Rady Państwa z dnia 7 września 1949 r. w sprawie przekazywania przedmiotów majątku trwałego pomiędzy urzędami, instytucjami i przedsiębiorstwami samorządowymi oraz pomiędzy nimi a urzędami, instytucjami i przedsiębiorstwami państwowymi.
M.P. 1949 nr 71 poz. 918 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 września 1949 r. o ogłoszeniu trzynastego wykazu przedsiębiorstw komunikacyjnych, podlegających przejściu na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 71 poz. 917 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 3 września 1949 r. w sprawie stwierdzenia odmowy przyjęcia zamówienia przez przedsiębiorstwo Państwowa Komunikacja Samochodowa.
M.P. 1949 nr 71 poz. 916 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 23 września 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Fabryka Wag "Ideal" Lublin, ul. Krochmalna nr 24.
M.P. 1949 nr 71 poz. 915 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 23 września 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Wytwórnia Chemiczna "Neo-Chemia" w Warszawie.
M.P. 1949 nr 71 poz. 914 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 23 września 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Fabryka Pił "Tartakstal" Sp. z o. o. w Bielsku.
M.P. 1949 nr 71 poz. 913 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 23 września 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Odlewnia Żeliwa i Metali Kolorowych - Stefan Langiewicz" w Warszawie.
M.P. 1949 nr 71 poz. 912 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 21 września 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Zakłady Mechaniczne inż. St. Nehring, P. Jasiński i B. Domoracki - Sp. z o. o. w Warszawie.
M.P. 1949 nr 71 poz. 911 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 3 października 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem pod firmą "Eksploatacja Ziemi Okrzemkowej - Jan Markowski i S-ka" w Radomiu.
M.P. 1949 nr 71 poz. 910 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 24 września 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem pod firmą "Józef Elsner, Budowle Fabryczne" w Krakowie.
M.P. 1949 nr 71 poz. 909 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Skarbu i Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 września 1949 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Skarbu i Prezesa Centralnego Urzędu Planowania z dnia 21 kwietnia 1949 r. o zasadach przenoszenia kredytów w ramach Państwowego Planu Inwestycyjnego na rok 1949.
M.P. 1949 nr 71 poz. 908 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 września 1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Biuro Dokumentacji Technicznej".
M.P. 1949 nr 71 poz. 907 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Decyzja Ministra Skarbu z dnia 26 września 1949 r. w sprawie uznania Białostockiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego w likwidacji oraz Siedleckiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego w likwidacji - za zlikwidowane.
M.P. 1949 nr 71 poz. 906 uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 września 1949 r. w sprawie stosowania czasu środkowo-europejskiego na obszarze Państwa.
M.P. 1949 nr 71 poz. 905 uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie przyznawania nagród pieniężnych za prace w godzinach nadliczbowych niektórym pracownikom urzędów stanu cywilnego.
M.P. 1949 nr 71 poz. 904 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1949 r. w sprawie mieszkań reprezentacyjnych.
M.P. 1949 nr 71 poz. 903 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1949 r.
M.P. 1949 nr 70 poz. 902 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów: Zdrowia i Handlu Wewnętrznego z dnia 13 września 1949 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministrów: Przemysłu i Handlu oraz Zdrowia z dnia 31 lipca 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Centrala Handlowa Farmaceutyczno-Sanitarna - Centrosan".
M.P. 1949 nr 70 poz. 901 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 września 1949 r. o nadaniu statutu państwowemu przedsiębiorstwu pod nazwą "Państwowy Teatr Dolnośląski we Wrocławiu".
M.P. 1949 nr 70 poz. 900 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 września 1949 r. o nadaniu statutu państwowemu przedsiębiorstwu pod nazwą "Państwowy Teatr Polski w Warszawie".
M.P. 1949 nr 70 poz. 899 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 września 1949 r. o nadaniu statutu państwowemu przedsiębiorstwu pod nazwą "Państwowy Teatr Polski w Szczecinie".
M.P. 1949 nr 70 poz. 898 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 września 1949 r. o nadaniu statutu państwowemu przedsiębiorstwu pod nazwą "Państwowy Teatr Polski w Poznaniu".
M.P. 1949 nr 70 poz. 897 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 września 1949 r. o nadaniu statutu państwowemu przedsiębiorstwu pod nazwą "Państwowy Teatr im. Wojska Polskiego w Łodzi".
M.P. 1949 nr 70 poz. 896 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 września 1949 r. o nadaniu statutu państwowemu przedsiębiorstwu pod nazwą "Państwowy Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach".
M.P. 1949 nr 70 poz. 895 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 września 1949 r. o nadaniu statutu państwowemu przedsiębiorstwu pod nazwą "Państwowy Teatr Wybrzeże w Gdańsku".
M.P. 1949 nr 70 poz. 894 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 września 1949 r. o nadaniu statutu państwowemu przedsiębiorstwu pod nazwą "Państwowy Teatr Polski w Bielsku".
M.P. 1949 nr 70 poz. 893 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Decyzja Ministra Skarbu z dnia 8 września 1949 r. w sprawie uznania Domu Bankowego Targownik i Syn w Warszawie w likwidacji za zlikwidowany.
M.P. 1949 nr 70 poz. 892 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Decyzja Ministra Skarbu z dnia 8 września 1949 r. w sprawie uznania przedsiębiorstwa bankowego Dom Bankowy Wincenty Wolański w Warszawie w likwidacji za zlikwidowane.
M.P. 1949 nr 70 poz. 891 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Decyzja Ministra Skarbu z dnia 6 września 1949 r. w sprawie uznania Domu Bankowego Gruss Józef w Warszawie w likwidacji za zlikwidowany.
M.P. 1949 nr 70 poz. 890 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 września 1949 r. w sprawie ustalenia cen wolnego rynku świadczeń w naturze na II półrocze 1949 r. dla celów podatku od wynagrodzeń.
M.P. 1949 nr 70 poz. 889 uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 września 1949 r. o zmianie uchwały Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1949 r. w sprawie tymczasowej organizacji Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego.
M.P. 1949 nr 70 poz. 888 uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 września 1949 r. o zmianie uchwały Rady Ministrów z dnia 18 marca 1949 r. w sprawie tymczasowej organizacji Ministerstwa Przemysłu Rolnego i Spożywczego.
M.P. 1949 nr 70 poz. 887 uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie trybu ustalenia etatów samochodowych dla urzędów i instytucji państwowych.
M.P. 1949 nr 69 poz. 886 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 października 1949 r. o sprostowaniu błędów w uchwale Rady Ministrów w sprawie przejścia na własność przez związki samorządu terytorialnego niektórych szpitali.
M.P. 1949 nr 68 poz. 885 Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 września 1949 r. w sprawie przejęcia na własność przez związki samorządu terytorialnego niektórych szpitali utrzymywanych przez stowarzyszenia: "Polski Czerwony Krzyż" i "Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej" oraz przez kongregacje, związki, stowarzyszenia religijne i fundacje.
M.P. 1949 nr 68 poz. 884 Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 września 1949 r. w sprawie przejęcia na własność Państwa niektórych szpitali.
M.P. 1949 nr 67 poz. 883 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 20 września 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Fabryka Mydła pn. "Nowina" w Tarnowie.
M.P. 1949 nr 67 poz. 882 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 17 sierpnia 1949 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 czerwca 1948 r. o utworzeniu Centralnego Zarządu Przemysłu Odzieżowego.
M.P. 1949 nr 67 poz. 881 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 17 sierpnia 1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Państwowe Zakłady Odzieży Miarowej".
M.P. 1949 nr 67 poz. 880 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 17 września 1949 r. o przejęciu przez przedsiębiorstwo Budowy Zakładów Przemysłu Ciężkiego przedsiębiorstw państwowych "Budownictwo Przemysłowe Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych" oraz "Hutnicze Przedsiębiorstwo Budowlane".
M.P. 1949 nr 67 poz. 879 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 17 września 1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa Budowy Zakładów Przemysłu Ciężkiego.
M.P. 1949 nr 67 poz. 878 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 17 września 1949 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 marca 1948 r. o utworzeniu Centralnego Zarządu Przemysłu Hutniczego.
M.P. 1949 nr 67 poz. 877 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 27 sierpnia 1949 r. w sprawie określenia władz uprawnionych do stwierdzenia odmowy przyjęcia zamówienia przez przedsiębiorstwa samorządowe lub pozostające pod zarządem związków samorządu terytorialnego.
M.P. 1949 nr 67 poz. 876 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 17 września 1949 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Kasprowicza nr nr 35 - 41.
M.P. 1949 nr 67 poz. 875 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 17 września 1949 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów: 1) przy pl. Napoleona - strona zachodnia, 2) przy ul. ul. Kolejowej i Karolkowej, 3) przy ul. Nobla, 4) przy ul. ul. Jakubowskiej i Łotewskiej.
M.P. 1949 nr 67 poz. 874 uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. o zmianie uchwały Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1949 r. w sprawie tymczasowej organizacji Ministerstwa Przemysłu Lekkiego.
M.P. 1949 nr 67 poz. 873 uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. o zmianie uchwały Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1949 r. w sprawie tymczasowej organizacji Ministerstwa Górnictwa i Energetyki.
M.P. 1949 nr 67 poz. 872 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 15 września 1949 r.
M.P. 1949 nr 67 poz. 871 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 6 września 1949 r.
M.P. 1949 nr 67 poz. 870 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 września 1949 r.
M.P. 1949 nr 67 poz. 869 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 września 1949 r.
M.P. 1949 nr 67 poz. 868 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 24 lipca 1949 r.
M.P. 1949 nr 66 poz. 867 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 maja 1949 r. w sprawie trybu wzywania osób nie będących wykonawcami narodowych planów gospodarczych do przekazywania nieruchomości niezbędnych dla realizacji tychże planów.
M.P. 1949 nr 66 poz. 866 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 września 1949 r. w sprawie ustalenia podstawy ubezpieczenia pracowników rolnych.
M.P. 1949 nr 66 poz. 865 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 9 września 1949 r. w sprawie ustalenia podstawy ubezpieczenia pracowników rolnych.
M.P. 1949 nr 66 poz. 864 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Instrukcja Ministra Skarbu z dnia 3 września 1949 r. w sprawie potrącania z zobowiązań podatkowych podatnika jego wzajemnej, bezpośredniej i wymagalnej wierzytelności wobec Skarbu Państwa.
M.P. 1949 nr 66 poz. 863 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie przyznania dodatku przejściowego pracownikom zatrudnionym w Centralnym Urzędzie Szkolenia Zawodowego i niektórych Ministerstwach, którzy przeszli do pracy w tych resortach nie otrzymawszy mieszkań w Warszawie.
M.P. 1949 nr 66 poz. 862 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie stałego dodatku do uposażeń dla pracowników Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach i Okręgowych Urzędów Górniczych, uzasadnionego szczególnymi warunkami pracy.
M.P. 1949 nr 66 poz. 861 uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie dodatku przemysłowego dla niektórych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach podległych Centralnemu Urzędowi Szkolenia Zawodowego.
M.P. 1949 nr 65 poz. 860 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 20 września 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Pomorska Fabryka Farb wł. J. Rogala w Toruniu, ul. Grunwaldzka 84.
M.P. 1949 nr 65 poz. 859 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 20 września 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Wytwórnia Chemiczna "Lazur" Sp. z o. o. w Toruniu, ul. Grunwaldzka 84.
M.P. 1949 nr 65 poz. 858 akt jednorazowy Orzeczenie nr 2 Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 18 sierpnia 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 64 poz. 857 akt jednorazowy Orzeczenie nr 1 Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 13 lipca 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 64 poz. 856 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 13 września 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Fabryka Chemiczna "Karolin" w Łodzi.
M.P. 1949 nr 64 poz. 855 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 3 września 1949 r. w sprawie przedsiębiorstw, którym mogą być udzielone zamówienia na równi z przedsiębiorstwami państwowymi.
M.P. 1949 nr 64 poz. 854 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 września 1949 r. w sprawie utworzenia Dyrekcji Budowy Kolei w Warszawie i Krakowie.
M.P. 1949 nr 64 poz. 853 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 1949 r. w sprawie określenia władz powołanych do badania zdolności fizycznych i psychicznych studentów, do poddawania ich wojskowemu szkoleniu oraz w sprawie trybu postępowania w tych sprawach.
M.P. 1949 nr 64 poz. 852 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 1949 r. w sprawie wojskowego szkolenia studentów niektórych szkół wyższych w roku szkolnym 1949/1950.
M.P. 1949 nr 64 poz. 851 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 1949 r. o dalszej rejestracji rezerw osobowych.
M.P. 1949 nr 64 poz. 850 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 3 września 1949 r. w sprawie tymczasowego podziału na wydziały i referaty departamentów i biur Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego.
M.P. 1949 nr 64 poz. 849 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 1949 r. w sprawie zmiany składu osobowego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy.
M.P. 1949 nr 64 poz. 848 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1949 r. o organizacji i funkcjonowaniu kontroli wewnętrznej w Ministerstwie Oświaty oraz urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach podległych, wydane w porozumieniu z Prezesem Najwyższej Izby Kontroli na wniosek Ministra Oświaty.
M.P. 1949 nr 63 poz. 847 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 7 września 1949 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 kwietnia 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Fredan" Sp. z ogr. odp. dawn. "Beskid" w Cieszynie.
M.P. 1949 nr 63 poz. 846 akt jednorazowy Orzeczenie nr 2 Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 31 sierpnia 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 63 poz. 845 akt jednorazowy Orzeczenie nr 15 Ministra Leśnictwa z dnia 26 sierpnia 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 63 poz. 844 akt jednorazowy Orzeczenie nr 6 Ministra Skarbu z dnia 3 września 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego - o przejściu niektórych przedsiębiorstw niemieckich i gdańskich osób prawnych prawa publicznego na własność Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.
M.P. 1949 nr 63 poz. 843 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 2 września 1949 r. w sprawie przekazania akt b. urzędów rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich.
M.P. 1949 nr 63 poz. 842 obowiązujący Zarządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 19 sierpnia 1949 r. w sprawie zmiany nazw niektórych stacyj, przystanków i ładowni kolejowych.
M.P. 1949 nr 62 poz. 841 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 czerwca 1949 r. w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 24 sierpnia 1948 r. w sprawie przekazania na rzecz przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Centrala Handlowa Farmaceutyczno-Sanitarna Centrosan" majątku Centralnej Składnicy Sanitarnej Ministerstwa Zdrowia.
M.P. 1949 nr 62 poz. 840 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 24 sierpnia 1949 r. w sprawie określenia organizacji uprawnionych do stwierdzenia odmowy przyjęcia zamówienia przez przedsiębiorstwo "Państwowe Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych nr 5 Eksploatacja Żwiru i Kruszywa".
M.P. 1949 nr 62 poz. 839 uchylony wykazem Uchwała Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1949 r. w sprawie wypłat premii na usprawnienia techniczne i wynalazki pracownicze w przemyśle państwowym.
M.P. 1949 nr 62 poz. 838 uchylony wykazem Uchwała Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1949 r. w sprawie sposobu ogłaszania i rozpowszechniania usprawnień pracowniczych.
M.P. 1949 nr 62 poz. 837 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 6 września 1949 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1949 nr 62 poz. 836 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 13 września 1949 r. w sprawie nadania statutu Radzie Architektury i Budownictwa.
M.P. 1949 nr 62 poz. 835 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 29 sierpnia 1949 r. w sprawie powołania Rady Architektury i Budownictwa.
M.P. 1949 nr 62 poz. 834 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1949 r.
M.P. 1949 nr 62 poz. 833 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1949 r.
M.P. 1949 nr 62 poz. 832 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1949 r.
M.P. 1949 nr 62 poz. 831 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1949 r.
M.P. 1949 nr 62 poz. 830 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1949 r.
M.P. 1949 nr 62 poz. 829 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1949 r.
M.P. 1949 nr 62 poz. 828 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 21 lipca 1949 r.
M.P. 1949 nr 61 poz. 827 akt jednorazowy Orzeczenie nr 9 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 20 sierpnia 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 60 poz. 826 Instrukcja Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 8 sierpnia 1949 r. w sprawie utworzenia zespołów administracyjnych w przemyśle cukierniczym.
M.P. 1949 nr 60 poz. 825 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 12 sierpnia 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad wytwórnią opakowań blaszanych w Warszawie przy ul. Owsianej 14, stanowiącą własność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Opakowania Blaszane Korona".
M.P. 1949 nr 60 poz. 824 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 12 sierpnia 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad wytwórnią konserw i przetworów spożywczych w Warszawie przy ul. Owsianej 14 i zakładami sprzedaży wina, wódek i towarów kolonialnych w Warszawie przy ul. Brackiej 22 i Francuskiej 14, które stanowią własność spółki jawnej pod firmą B-cia Pakulscy.
M.P. 1949 nr 60 poz. 823 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 12 sierpnia 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad wytwórnią opakowań blaszanych w Warszawie przy ul. Owsianej 14, stanowiącą własność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Wytwórnia Opakowań Blaszanych W. O. B.".
M.P. 1949 nr 60 poz. 822 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 8 czerwca 1949 r. o nadaniu statutu przedsiębiorstwu państwowemu pod nazwą: "Zjednoczone Stocznie Polskie".
M.P. 1949 nr 60 poz. 821 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 8 czerwca 1949 r. w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 11 czerwca 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Zjednoczone Stocznie Polskie".
M.P. 1949 nr 60 poz. 820 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 27 sierpnia 1949 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu: nieruchomości położonej przy ul. Foksal nr 17.
M.P. 1949 nr 60 poz. 819 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 27 sierpnia 1949 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu: nieruchomości "os. Paulinów".
M.P. 1949 nr 60 poz. 818 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 27 sierpnia 1949 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu: pomiędzy ul. ul. Zygmuntowską-Ratuszową i Jagiellońską.
M.P. 1949 nr 60 poz. 817 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 27 sierpnia 1949 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu: przy ul. Bema.
M.P. 1949 nr 60 poz. 816 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 27 sierpnia 1949 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu: przy ul. ul. Działdowskiej i Wolskiej.
M.P. 1949 nr 60 poz. 815 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 27 sierpnia 1949 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu: Marszałkowska-Wschód.
M.P. 1949 nr 60 poz. 814 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 27 sierpnia 1949 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu: pomiędzy ul. ul. Grójecką i Jasielską.
M.P. 1949 nr 60 poz. 813 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 27 sierpnia 1949 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu: pomiędzy ul. ul. Łomżyńską i Łochowską.
M.P. 1949 nr 60 poz. 812 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 27 sierpnia 1949 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu: nieruchomości położonej przy ul. Ordynackiej nr 12.
M.P. 1949 nr 60 poz. 811 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 27 sierpnia 1949 r. o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
M.P. 1949 nr 60 poz. 810 uchylony Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 sierpnia 1949 r. w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 17 marca 1949 r. w sprawie wysokości diet i kosztów noclegu przy podróżach służbowych, delegacjach i przeniesieniach poza granicami kraju.
M.P. 1949 nr 60 poz. 809 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1949 r.
M.P. 1949 nr 60 poz. 808 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1949 r.
M.P. 1949 nr 60 poz. 807 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1949 r.
M.P. 1949 nr 60 poz. 806 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1949 r.
M.P. 1949 nr 60 poz. 805 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 28 lipca 1949 r.
M.P. 1949 nr 59 poz. 804 akt jednorazowy Orzeczenie nr 8 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 5 sierpnia 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 59 poz. 803 akt jednorazowy Orzeczenie nr 7 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 5 sierpnia 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 59 poz. 802 akt jednorazowy Orzeczenie nr 6 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 5 sierpnia 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 59 poz. 801 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Decyzja Ministra Skarbu z dnia 13 sierpnia 1949 r. w sprawie uznania przedsiębiorstw bankowych w likwidacji za zlikwidowane.
M.P. 1949 nr 59 poz. 800 uchylony wykazem Uchwała Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 27 maja 1949 r. w sprawie zasad wzajemnego przekazywania maszyn, urządzeń technicznych, środków transportowych i innych przedmiotów majątku trwałego przez urzędy, instytucje i przedsiębiorstwa państwowe.
M.P. 1949 nr 59 poz. 799 uchylony wykazem Uchwała Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 13 maja 1949 r. w sprawie Podkomitetów i Komisji powołanych przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów.
M.P. 1949 nr 59 poz. 798 uchylony wykazem Uchwała Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1949 r. o sposobie szkolenia kierowców samochodowych dla potrzeb Państwa.
M.P. 1949 nr 59 poz. 797 uchylony wykazem Uchwała Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1949 r. w sprawie remontów generalnych samochodów typowych i ich zespołów.
M.P. 1949 nr 59 poz. 796 uchylony wykazem Uchwała Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1949 r. w sprawie skupu i regeneracji zużytego ogumienia samochodowego oraz sprzedaży ogumienia naprawionego.
M.P. 1949 nr 59 poz. 795 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 19 sierpnia 1949 r. o przywróceniu i ustaleniu nazw miejscowości.
M.P. 1949 nr 59 poz. 794 uznany za uchylony Okólnik nr 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1949 r. w sprawie przyznawania wyższych grup uposażenia pracownikom państwowym.
M.P. 1949 nr 59 poz. 793 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1949 r.
M.P. 1949 nr 58 poz. 792 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 17 sierpnia 1949 r. w sprawie przedsiębiorstw, którym mogą być udzielane zamówienia na równi z przedsiębiorstwami państwowymi.
M.P. 1949 nr 58 poz. 791 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 1 sierpnia 1949 r. o nadaniu statutu przedsiębiorstwu pod nazwą: "Centralne Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione".
M.P. 1949 nr 58 poz. 790 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 19 sierpnia 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Wytwórnia Noży Dyfuzyjnych - C. Chmielewski we Włochach.
M.P. 1949 nr 58 poz. 789 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 19 sierpnia 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Warsztaty Mechaniczne i Odlewnia Żelaza Fr. Janaszewski w Gostyniu.
M.P. 1949 nr 58 poz. 788 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 19 sierpnia 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: "Wytwórnia Arytmometrów W. A. W." we Wrzeszczu.
M.P. 1949 nr 58 poz. 787 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 19 sierpnia 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Fabryka Wyrobów Drzewnych - Sp. z o. o. w Tarnobrzegu.
M.P. 1949 nr 58 poz. 786 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 10 sierpnia 1949 r. w sprawie upoważnienia podległych Ministrowi Komunikacji organów do udzielania zamówień w zakresie dostaw, i robót osobom nie wymienionym w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych.
M.P. 1949 nr 58 poz. 785 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 sierpnia 1949 r. w sprawie ustalenia dodatkowego wykazu spółdzielni kredytowych, uprawnionych do prowadzenia rachunków w obrocie bezgotówkowym.
M.P. 1949 nr 58 poz. 784 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 sierpnia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie zwolnienia niektórych osób od powszechnego obowiązku wojskowego.
M.P. 1949 nr 58 poz. 783 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1949 r.
M.P. 1949 nr 58 poz. 782 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 18 lipca 1949 r.
M.P. 1949 nr 57 poz. 781 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 20 sierpnia 1949 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Odbudowy z dnia 15 grudnia 1947 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Centrala Sprzętu Państwowych Przedsiębiorstw Budowlanych".
M.P. 1949 nr 57 poz. 780 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 12 sierpnia 1949 r. w sprawie udzielania zamówień na drobne roboty budowlane.
M.P. 1949 nr 57 poz. 779 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 1949 r. w sprawie wykazu instytucji subwencjonowanych przez Państwo, obowiązanych do przestrzegania przepisów o dostawach, robotach i usługach.
M.P. 1949 nr 57 poz. 778 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 6 maja 1949 r. w sprawie nadania statutu przedsiębiorstwu państwowemu pod nazwą "MORS" - Morska Obsługa Radiowa Statków.
M.P. 1949 nr 57 poz. 777 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 6 maja 1949 r. w sprawie nadania statutu przedsiębiorstwu państwowemu pod nazwą "Żegluga Przybrzeżna w Szczecinie".
M.P. 1949 nr 57 poz. 776 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 6 maja 1949 r. w sprawie nadania statutu przedsiębiorstwu państwowemu pod nazwą "Żegluga Przybrzeżna w Gdańsku".
M.P. 1949 nr 57 poz. 775 akt jednorazowy Orzeczenie nr 1 Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 lipca 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 57 poz. 774 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 1 sierpnia 1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Centrala Odpadków i Produktów Poubojowych - Bacutil".
M.P. 1949 nr 57 poz. 773 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 26 lipca 1949 r. w sprawie udzielania zamówień przedsiębiorstwu "C. Hartwig, Spółka Akcyjna".
M.P. 1949 nr 57 poz. 772 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 10 sierpnia 1949 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Biuro Budowlane Przemysłu Węglowego".
M.P. 1949 nr 57 poz. 771 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 1 sierpnia 1949 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Przedsiębiorstwo Budowy Zakładów Przemysłu Węglowego".
M.P. 1949 nr 57 poz. 770 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 14 lipca 1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Energoprojekt", Biuro Projektów Energetycznych.
M.P. 1949 nr 57 poz. 769 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 14 lipca 1949 r. w sprawie uzupełnienia wykazu przedsiębiorstw nadzorowanych przez Centralny Zarząd Energetyki.
M.P. 1949 nr 57 poz. 768 Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 18 sierpnia 1949 r. w sprawie objęcia w zarząd państwowy przedsiębiorstwa firmy: Huta Szkła "Czechy" w Trąbkach, pow. garwolińskiego - Sp. AKc.
M.P. 1949 nr 57 poz. 767 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 13 sierpnia 1949 r. o zmianie zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 kwietnia 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Stolarnia Mechaniczna i Fabryka Wyrobów Drzewnych - Henryk Holzman w Kutnie, Al. Mickiewicza nr 6a.
M.P. 1949 nr 57 poz. 766 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 12 sierpnia 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Przemysł Drzewny - Alfred Rybiński" w Rajczy, pow. Żywiec.
M.P. 1949 nr 57 poz. 765 Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 10 sierpnia 1949 r. w sprawie objęcia w zarząd państwowy przedsiębiorstwa firmy: Drukarnia K. Miarka Sp. Wyd. z o. o. Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 1.
M.P. 1949 nr 57 poz. 764 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 5 lipca 1949 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 marca 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego.
M.P. 1949 nr 57 poz. 763 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 10 sierpnia 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem pod firmą: "Śląski Przemysł Cynkowy S. A." w Kostuchnie.
M.P. 1949 nr 57 poz. 762 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 8 sierpnia 1949 r. w sprawie używania znaków towarowych przez przedsiębiorstwa gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1949 nr 57 poz. 761 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 13 sierpnia 1949 r. o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
M.P. 1949 nr 57 poz. 760 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 13 sierpnia 1949 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów: 1. przy ul. Szerokiej-Jagielońskiej-Brukowej, 2. przy ul. ul. Rybnej-Terespolskiej.
M.P. 1949 nr 57 poz. 759 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 13 sierpnia 1949 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. ul. Oboźnej-Sewerynów-Kopernika.
M.P. 1949 nr 57 poz. 758 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 19 sierpnia 1949 r. w sprawie zmiany nazwy miejscowości w powiecie oleskim: Zdziechowice 1 na Uszyce i Zdziechowice 2 na Zdziechowice.
M.P. 1949 nr 57 poz. 757 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 19 sierpnia 1949 r. w sprawie zmiany nazwy miejscowości "Niemce" w powiecie będzińskim, województwie śląskim, na "Ostrowy Górnicze".
M.P. 1949 nr 57 poz. 756 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 11 sierpnia 1949 r. o przekazaniu ksiąg metrykalnych urzędom stanu cywilnego.
M.P. 1949 nr 57 poz. 755 uchylony Okólnik nr 19 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1949 r. w sprawie komisyj projektów usprawnienia administracji publicznej.
M.P. 1949 nr 57 poz. 754 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 29 lipca 1949 r.
M.P. 1949 nr 56 poz. 753 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 lipca 1949 r. w sprawie podziału obszaru Państwa na rejony weterynaryjne i ustalenia liczby lekarzy weterynaryjnych, dopuszczonych do wykonywania praktyki w tych rejonach.
M.P. 1949 nr 55 poz. 752 uznany za uchylony Zarządzenie Głównego Pełnomocnika Rządowego do Spraw Podatku Gruntowego z dnia 30 lipca 1949 r. w sprawie określenia równoważników zamiennych oraz warunków uiszczania tymi równoważnikami podatku gruntowego w ziemiopłodach.
M.P. 1949 nr 55 poz. 751 akt jednorazowy Orzeczenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 23 lipca 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 55 poz. 750 akt jednorazowy Orzeczenie nr 5 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 30 lipca 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 55 poz. 749 akt jednorazowy Orzeczenie nr 4 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 30 lipca 1949 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 55 poz. 748 Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 10 sierpnia 1949 r. w sprawie objęcia w zarząd państwowy przedsiębiorstwa firmy: Drukarnia Leopold Dudek, Kraków, ul. Stolarska 6.
M.P. 1949 nr 55 poz. 747 Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 10 sierpnia 1949 r. w sprawie objęcia w zarząd państwowy przedsiębiorstwa firmy: Cegielnia A. Ślusarczyk w Zatorze k/Krakowa.
M.P. 1949 nr 55 poz. 746 Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 10 sierpnia 1949 r. w sprawie objęcia w zarząd państwowy przedsiębiorstwa firmy: Zakład Budowy i Naprawy Kotłów Gorzelniczych B. Ziółkowski i S-ka z o. o. Poznań, ul. E. Szczanieckiej nr 8.
M.P. 1949 nr 55 poz. 745 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1949 r. w sprawie prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego 1950 r.
M.P. 1949 nr 54 poz. 744 akt jednorazowy Zarządzenie Głównego Pełnomocnika Rządowego do Spraw Podatku Gruntowego z dnia 16 lipca 1949 r. w sprawie trybu postępowania przy poborze i egzekucji podatku gruntowego w ziemiopłodach w roku 1949.
M.P. 1949 nr 54 poz. 743 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 8 sierpnia 1949 r. o ogłoszeniu dwunastego wykazu przedsiębiorstw podlegających przejściu na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 54 poz. 742 akt jednorazowy Orzeczenie nr 14 Ministra Leśnictwa z dnia 30 czerwca 1949 r. o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 54 poz. 741 akt jednorazowy Orzeczenie nr 13 Ministra Leśnictwa z dnia 30 czerwca 1949 r. o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 54 poz. 740 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 23 lipca 1949 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Zjednoczone Zakłady Przemysłu Kosmetycznego".
M.P. 1949 nr 54 poz. 739 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 26 lipca 1949 r. w sprawie stawienia do dyspozycji na rzecz akcji zaopatrywania ludności magazynów i składów zbożowych oraz środków przewozowych i urządzeń technicznych.
M.P. 1949 nr 54 poz. 738 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 6 sierpnia 1949 r. o zleceniu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zastępstwa sądowego przedsiębiorstw państwowych "Żegluga Przybrzeżna w Gdańsku" oraz "Żegluga Przybrzeżna w Szczecinie".
M.P. 1949 nr 54 poz. 737 Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 5 sierpnia 1949 r. w sprawie objęcia w zarząd państwowy przedsiębiorstwa firmy: Huta Szkła "Wawel" - Kraków.
M.P. 1949 nr 54 poz. 736 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 5 sierpnia 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem firmy: "Fabryka Maszyn, Odlewnia Żelaza i Metali, Stanisław Grzesik" w Tczewie.
M.P. 1949 nr 54 poz. 735 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 5 sierpnia 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem firmy: Cegielnia "Rekord" w Rudach Brygidowskich k/Lublina.
M.P. 1949 nr 54 poz. 734 uchylony Uchwała Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1949 r. w sprawie pokrywania rachunków przejściowych na wykonane roboty budowlane.
M.P. 1949 nr 54 poz. 733 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1949 r. w sprawie zmiany spisu przedsiębiorstw państwowych, podlegających Ministrowi Budownictwa.
M.P. 1949 nr 54 poz. 732 uchylony wykazem Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Pomiarów Kraju z dnia 27 lipca 1949 r. o wydaniu "Instrukcji B-III - Poligonizacja Techniczna".
M.P. 1949 nr 54 poz. 731 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 1949 r. w sprawie uzupełnienia wykazu dozwolonych do obrotu specyfików farmaceutycznych.
M.P. 1949 nr 54 poz. 730 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 1949 r. o zaliczeniu niektórych zakładów leczniczych do zakładów społecznych służby zdrowia.
M.P. 1949 nr 54 poz. 729 uchylony wykazem Uchwała Komitetu Ministrów do Spraw Kultury z dnia 29 lipca 1949 r. w sprawie koordynacji prac nad planem wydawniczym.
M.P. 1949 nr 53 poz. 728 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 sierpnia 1949 r. w sprawie ustalenia wykazu banków oraz spółdzielni kredytowych uprawnionych do prowadzenia rachunków w obrocie bezgotówkowym.
M.P. 1949 nr 52 poz. 727 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 15 lipca 1949 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 15 października 1946 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem przemysłu gospodniego i gastronomicznego pod firmą "Hotel pod Orłem" spółki handl. jawnej Majewicz i S-ka w Bydgoszczy, Aleja 1 Maja 14.
M.P. 1949 nr 52 poz. 726 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 15 lipca 1949 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem handlowo-przetwórczym (wytwórnia wędlin) w Łodzi, stanowiącym własność spółki - Alicja Adamska i Stanisław Pasikowski.
M.P. 1949 nr 52 poz. 725 Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 2 sierpnia 1949 r. w sprawie objęcia w zarząd państwowy przedsiębiorstwa firmy Zakłady Przemysłu Metalowego W. Pytlasiński i M. Pol - Warszawa.
M.P. 1949 nr 52 poz. 724 akt jednorazowy Orzeczenie nr 3 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 27 lipca 1949 r. o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 52 poz. 723 akt jednorazowy Orzeczenie nr 2 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 26 lipca 1949 r. o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 52 poz. 722 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 maja 1949 r. o organizacji i funkcjonowaniu kontroli wewnętrznej w Ministerstwie Kultury i Sztuki oraz urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach podległych, wydane w porozumieniu z Najwyższą Izbą Kontroli na wniosek Ministra Kultury i Sztuki.
M.P. 1949 nr 51 poz. 721 uznany za uchylony Zarządzenie Głównego Pełnomocnika Rządowego do Spraw Podatku Gruntowego z dnia 20 lipca 1949 r. w sprawie określenia kategorii podatników i warunków pod jakimi uiścić mogą równowartość podatku gruntowego w ziemiopłodach - w gotówce.
M.P. 1949 nr 51 poz. 720 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 25 lipca 1949 r. o przejęciu przedsiębiorstwa państwowego "Zakłady Prefabrykacji Państwowych Przedsiębiorstw Budowlanych" przez przedsiębiorstwo państwowe "Zakłady Prefabrykacji".
M.P. 1949 nr 51 poz. 719 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 23 lipca 1949 r. o skreśleniu z wykazu przedsiębiorstw podlegających przejściu na własność Państwa przedsiębiorstwa "Parkieciarnia we Wrocławiu".
M.P. 1949 nr 51 poz. 718 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 25 czerwca 1949 r. w sprawie upoważnienia podległych organów do udzielania zamówień osobom niewymienionym w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych.
M.P. 1949 nr 51 poz. 717 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 23 lipca 1949 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Centrala Zbytu Przemysłu Tłuszczowego".
M.P. 1949 nr 51 poz. 716 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 21 czerwca 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Pingwin" w Warszawie.
M.P. 1949 nr 51 poz. 715 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 26 lipca 1949 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem p. f. "Łuszczarnia-Płatkarnia w Wągrowcu", wł. Piotra Olgierda Płoszyńskiego.
M.P. 1949 nr 51 poz. 714 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 30 lipca 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Spółki "Metawar" Warsztaty Mechaniczne", Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu.
M.P. 1949 nr 51 poz. 713 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Budownictwa z dnia 21 lipca 1949 r. w sprawie częściowego przejęcia czynności i personelu Regionalnych Dyrekcji Planowania Przestrzennego przez Biura Regionalne Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.
M.P. 1949 nr 51 poz. 712 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 2 lipca 1949 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Instytutowi Pracy.
M.P. 1949 nr 51 poz. 711 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1949 r. w sprawie składu Międzyministerialnej Komisji Aktywizacji Eksportu Rolniczo-Spożywczego.
M.P. 1949 nr 51 poz. 710 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1949 r. w sprawie planowania kasowego.
M.P. 1949 nr 51 poz. 709 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 1949 r. o terminie wejścia w moc prawa o sądach obywatelskich w gminach wiejskich: Cisów, Górno, Błaszki, i o utworzeniu jednego Sądu Obywatelskiego dla gmin wiejskich: Cisów, Górno i Daleszyce w gminie wiejskiej Daleszyce, oraz jednego Sądu Obywatelskiego dla gminy wiejskiej Błaszki i miejskiej Błaszki w m. Błaszki.
M.P. 1949 nr 51 poz. 708 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 lipca 1949 r. o ustaleniu wysokości zaliczkowej opłaty za pomoc leczniczą dla osób pobierających zaopatrzenia emerytalne lub renty.
M.P. 1949 nr 51 poz. 707 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 lipca 1949 r. w sprawie wykonywania orzeczeń o zabezpieczeniu przepadku przedsiębiorstw.
M.P. 1949 nr 51 poz. 706 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1949 r.
M.P. 1949 nr 50 poz. 705 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 1949 r. o organizacji i funkcjonowaniu kontroli wewnętrznej w Ministerstwie Rolnictwa i R. R. oraz urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach podległych, wydane w porozumieniu z Prezesem Najwyższej Izby Kontroli na wniosek Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych.
M.P. 1949 nr 50 poz. 704 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 maja 1949 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Ministerstwie Poczt i Telegrafów oraz urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach podległych, wydane w porozumieniu z Prezesem Najwyższej Izby Kontroli na wniosek Ministra Poczt i Telegrafów.
M.P. 1949 nr 50 poz. 703 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 maja 1949 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Ministerstwie Żeglugi oraz urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach podległych, wydane w porozumieniu z Prezesem Najwyższej Izby Kontroli na wniosek Ministra Żeglugi.
M.P. 1949 nr 50 poz. 702 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1949 r. o organizacji i funkcjonowaniu kontroli wewnętrznej w Ministerstwie Zdrowia oraz urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach podległych, wydane w porozumieniu z Prezesem Najwyższej Izby Kontroli na wniosek Ministra Zdrowia.
M.P. 1949 nr 50 poz. 701 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1949 r. o organizacji i funkcjonowaniu kontroli wewnętrznej w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach podległych, wydane w porozumieniu z Prezesem Najwyższej Izby Kontroli na wniosek Ministra Sprawiedliwości.
M.P. 1949 nr 50 poz. 700 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1949 r. o organizacji i funkcjonowaniu kontroli wewnętrznej w Ministerstwie Komunikacji oraz w urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach podległych, wydane w porozumieniu z Prezesem Najwyższej Izby Kontroli na wniosek Ministra Komunikacji.
M.P. 1949 nr 50 poz. 699 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1949 r. w sprawie norm zatrudnienia w samorządzie terytorialnym na rok 1950.
M.P. 1949 nr 49 poz. 698 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 29 kwietnia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Morska Centrala Handlowa".
M.P. 1949 nr 49 poz. 697 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 11 lipca 1949 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 grudnia 1948 r. o utworzeniu Centralnego Zarządu Przemysłu Chemicznego.
M.P. 1949 nr 49 poz. 696 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 26 lipca 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem firmy: Zakłady Przemysłowe A. Stefański w Poznaniu.
M.P. 1949 nr 49 poz. 695 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 25 lipca 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Fabryki Papy Dachowej i Wytwórni Wyrobów Cementowych w Poznaniu.
M.P. 1949 nr 49 poz. 694 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 lipca 1949 r. w sprawie wyłączenia spod zajęcia i zarządu przymusowego niektórych majątków włoskich położonych na obszarze Państwa Polskiego.
M.P. 1949 nr 49 poz. 693 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 20 lipca 1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Centrala Handlowa Sprzętu Sportowego i Szkutniczego".
M.P. 1949 nr 49 poz. 692 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Zjednoczone Wytwórnie Sprzętu Sportowego i Szkutniczego".
M.P. 1949 nr 49 poz. 691 uchylony Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 lipca 1949 r. o zmianie zarządzenia Ministra Skarbu z dnia 14 lipca 1948 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli w zakresie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.
M.P. 1949 nr 49 poz. 690 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Instrukcja Ministra Administracji Publicznej z dnia 4 czerwca 1949 r. w sprawie częściowej zmiany przepisów rachunkowo-kasowych dla specjalnych poborców czynszów i należności dodatkowych.
M.P. 1949 nr 49 poz. 689 obowiązujący Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 29 lipca 1949 r. o utworzeniu Instytutu Techniki Budowlanej.
M.P. 1949 nr 49 poz. 688 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 29 lipca 1949 r. o utworzeniu Instytutu Urbanistyki i Architektury.
M.P. 1949 nr 49 poz. 687 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 29 lipca 1949 r. o utworzeniu Instytutu Budownictwa Mieszkaniowego.
M.P. 1949 nr 49 poz. 686 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 1949 r. w sprawie ustanowienia zaleconych norm budowlanych.
M.P. 1949 nr 49 poz. 685 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 1949 r. w sprawie ustanowienia obowiązujących norm budowlanych.
M.P. 1949 nr 49 poz. 684 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1949 r. w sprawie ustanowienia Okręgów i Dyrekcyj Okręgowych Szkolenia Zawodowego.
M.P. 1949 nr 49 poz. 683 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1949 r. w sprawie zmiany składu pierwszej Naczelnej Rady Spółdzielczej.
M.P. 1949 nr 49 poz. 682 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1949 r. w sprawie tymczasowej organizacji Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego.
M.P. 1949 nr 49 poz. 681 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1949 r. w sprawie powołania Komisji Głównej dla spraw dziecka.
M.P. 1949 nr 49 poz. 680 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 18 maja 1949 r.
M.P. 1949 nr 49 poz. 679 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1949 r.
M.P. 1949 nr 49 poz. 678 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1949 r.
M.P. 1949 nr 49 poz. 677 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1949 r.
M.P. 1949 nr 49 poz. 676 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 24 czerwca 1949 r.
M.P. 1949 nr 49 poz. 675 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1949 r.
M.P. 1949 nr 49 poz. 674 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 14 lipca 1949 r.
M.P. 1949 nr 49 poz. 673 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1949 r.
M.P. 1949 nr 49 poz. 672 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 27 czerwca 1949 r.
M.P. 1949 nr 49 poz. 671 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 24 czerwca 1949 r.
M.P. 1949 nr 49 poz. 670 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 23 czerwca 1949 r.
M.P. 1949 nr 49 poz. 669 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 24 czerwca 1949 r.
M.P. 1949 nr 49 poz. 668 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 24 czerwca 1949 r.
M.P. 1949 nr 49 poz. 667 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 24 czerwca 1949 r.
M.P. 1949 nr 49 poz. 666 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 24 czerwca 1949 r.
M.P. 1949 nr 49 poz. 665 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1949 r.
M.P. 1949 nr 48 poz. 664 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 14 lipca 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Zakłady Wyrobów Metalowych we Wrocławiu.
M.P. 1949 nr 48 poz. 663 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 18 lipca 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Firmy: Introligatornia - Alois Wudtke, obecnie Czesław Bielawski - Wrocław, ul. Rzeźnicza 28.
M.P. 1949 nr 48 poz. 662 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 23 lipca 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Zakłady Mechaniczne "Rotostal" w Andrychowie.
M.P. 1949 nr 48 poz. 661 Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 18 lipca 1949 r. w sprawie objęcia w zarząd państwowy przedsiębiorstwa firmy: Zrzeszenie Robotników Przemysłu Drzewnego - Wolice.
M.P. 1949 nr 48 poz. 660 Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 19 lipca 1949 r. w sprawie objęcia w zarząd państwowy przedsiębiorstwa firmy "Fabryka Wyrobów Żelaznych Ickowicz i Giterman" w Częstochowie.
M.P. 1949 nr 48 poz. 659 Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 19 lipca 1949 r. w sprawie objęcia w zarząd państwowy przedsiębiorstwa firmy: Drukarnia "M. Kossakowska" - właściciel Jan Jóźwiakowski w Lublinie.
M.P. 1949 nr 48 poz. 658 Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 18 lipca 1949 r. w sprawie objęcia w zarząd państwowy przedsiębiorstwa firmy: Kamieniołomy "Nowiny Sitkowickie" - Sitkówka, gm. Korzecko, pow. kielecki.
M.P. 1949 nr 48 poz. 657 Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 12 lipca 1949 r. w sprawie objęcia w zarząd państwowy przedsiębiorstwa firmy Zakłady Graficzne A. Pański i Sp-cy w Piotrkowie Trybunalskim.
M.P. 1949 nr 48 poz. 656 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 13 lipca 1949 r. w sprawie uznania Instytutu Bałtyckiego na instytucję podlegającą przepisom o dostawach, robotach i usługach na rzecz Skarbu Państwa.
M.P. 1949 nr 48 poz. 655 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 15 lipca 1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Biuro Projektów i Studiów Przemysłu Chemicznego".
M.P. 1949 nr 48 poz. 654 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 12 lipca 1949 r. o ogłoszeniu dwunastego wykazu przedsiębiorstw komunikacyjnych, podlegających przejęciu na własność Państwa.
M.P. 1949 nr 48 poz. 653 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 21 lipca 1949 r. w sprawie normowania wynagrodzeń za usługi w zakresie rzemiosła fotograficznego.
M.P. 1949 nr 48 poz. 652 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 12 lipca 1949 r. w sprawie dopuszczenia niektórych rodzajów wędlin do obrotu w dni bezmięsne.
M.P. 1949 nr 48 poz. 651 uchylony wykazem Uchwała Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1949 r. w sprawie wykonania uchwał Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.
M.P. 1949 nr 48 poz. 650 uznany za uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 lipca 1949 r. w sprawie zniesienia fundacji pod nazwą "Polski Instytut Balneologiczny w Krakowie".
M.P. 1949 nr 47 poz. 649 Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 12 lipca 1949 r. w sprawie objęcia w zarząd państwowy przedsiębiorstwa firmy Zakłady Graficzne w Radomsku.
M.P. 1949 nr 47 poz. 648 Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 12 lipca 1949 r. w sprawie objęcia w zarząd państwowy przedsiębiorstwa firmy: Fabryka Bielizny i Konfekcji "Polonia" Sp. z o. o. w Krakowie.
M.P. 1949 nr 47 poz. 647 Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 12 lipca 1949 r. w sprawie objęcia w zarząd państwowy przedsiębiorstwa firmy "Praca" Fabryka Naczyń Emaliowanych - Skarżysko-Kamienna.
M.P. 1949 nr 47 poz. 646 Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 11 lipca 1949 r. w sprawie objęcia w zarząd państwowy przedsiębiorstwa firmy Częstochowska Fabryka Obić Papierowych dawniej "Gerke" i S-ka, Sp. z o. o. - Częstochowa.
M.P. 1949 nr 47 poz. 645 Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 11 lipca 1949 r. w sprawie objęcia w zarząd państwowy przedsiębiorstwa firmy Zakłady Przemysłowe "Witulin" Sp. Akc. - Doły Biskupie.
M.P. 1949 nr 47 poz. 644 Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 11 lipca 1949 r. w sprawie objęcia w zarząd państwowy przedsiębiorstwa firmy Fabryka Wiecznych Piór "Omega" - Częstochowa.
M.P. 1949 nr 47 poz. 643 Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 11 lipca 1949 r. w sprawie objęcia w zarząd państwowy przedsiębiorstwa firmy Liniarnia i Introligatornia Władysław Goździejewski w Poznaniu.
M.P. 1949 nr 47 poz. 642 Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 11 lipca 1949 r. w sprawie objęcia w zarząd państwowy przedsiębiorstwa firmy M. Leszczykowski S-ka - Chemiczna Fabryka Atramentu w Warszawie.
M.P. 1949 nr 47 poz. 641 Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 11 lipca 1949 r. w sprawie objęcia w zarząd państwowy przedsiębiorstwa firmy Wielkopolska Fabryka Wyrobów Papierowych K. Świerkowski i S-ka - Pleszew.
M.P. 1949 nr 47 poz. 640 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 11 lipca 1949 r. o utworzeniu Centralnego Zarządu Przemysłu Gumowego i Tworzyw Sztucznych.
M.P. 1949 nr 47 poz. 639 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 lipca 1949 r. w sprawie obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w roku podatkowym 1949 przez Państwowy Monopol Spirytusowy, Polski Monopol Tytoniowy, Polski Monopol Solny, Państwowy Monopol Zapałczany, Polski Monopol Loteryjny, zakłady ubezpieczeń oraz banki państwowe.
M.P. 1949 nr 47 poz. 638 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 14 lipca 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem pod firmą "Budowle Przemysłowe Sp. z o. o." w Krakowie.
M.P. 1949 nr 47 poz. 637 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 12 lipca 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem pod firmą Huta Skarżysko Spółka Akcyjna w upadłości w Skarżysku Kamiennej.
M.P. 1949 nr 47 poz. 636 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 23 czerwca 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Zakład Mechaniczny M. Borowski i S-ka" w Warszawie.
M.P. 1949 nr 47 poz. 635 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 4 lipca 1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane".
M.P. 1949 nr 47 poz. 634 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 23 czerwca 1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "DIPLOMEX".
M.P. 1949 nr 47 poz. 633 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 21 maja 1949 r. w sprawie tymczasowej organizacji Ministerstwa Górnictwa i Energetyki.
M.P. 1949 nr 47 poz. 632 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1949 r. w sprawie ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwa Przyjaciół Dzieci".
M.P. 1949 nr 46 poz. 631 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 10 marca 1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "DELFIN" - Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich.
M.P. 1949 nr 46 poz. 630 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 7 lipca 1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Zakłady Prefabrykacji".
M.P. 1949 nr 46 poz. 629 Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 6 lipca 1949 r. w sprawie objęcia w zarząd państwowy przedsiębiorstwa firmy Przeróbka Drzewa B. Bystrzycki w Orzechowie.
M.P. 1949 nr 46 poz. 628 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 5 lipca 1949 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 marca 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Fabryka Skrzyń Władysław Ciaputa, Kraków, ul. Zabłocie 39b.
M.P. 1949 nr 46 poz. 627 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1949 r. w sprawie zakresu działania i składu Komitetu do przekazywania drukarń w użytkowanie.
M.P. 1949 nr 46 poz. 626 uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1949 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Przodownika Pracy" oraz odznaki i dyplomu "Zasłużonego Przodownika Pracy".
M.P. 1949 nr 46 poz. 625 uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1949 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Racjonalizatora Produkcji" oraz odznaki i dyplomu "Zasłużonego Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1949 nr 46 poz. 624 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 12 lipca 1949 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1949 nr 46 poz. 623 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie zwolnienia niektórych osób od powszechnego obowiązku wojskowego.
M.P. 1949 nr 46 poz. 622 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Decyzja Ministra Skarbu z dnia 9 lipca 1949 r. w sprawie uznania przedsiębiorstw bankowych w likwidacji za zlikwidowane.
M.P. 1949 nr 46 poz. 621 uchylony Uchwała Komitetu Ministrów do Spraw Kultury z dnia 30 czerwca 1949 r. w sprawie Państwowych Nagród Naukowych.
M.P. 1949 nr 46 poz. 620 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 11 czerwca 1949 r.
M.P. 1949 nr 45 poz. 619 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 kwietnia 1949 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa pod nazwą: "Państwowy Teatr Ziemi Rzeszowskiej w Rzeszowie".
M.P. 1949 nr 45 poz. 618 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 kwietnia 1949 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa pod nazwą: "Państwowa Opera w Poznaniu".
M.P. 1949 nr 45 poz. 617 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 kwietnia 1949 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa pod nazwą: "Państwowa Filharmonia w Poznaniu".
M.P. 1949 nr 45 poz. 616 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 kwietnia 1949 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa pod nazwą: "Państwowy Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie".
M.P. 1949 nr 45 poz. 615 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 kwietnia 1949 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa pod nazwą: "Państwowa Filharmonia w Krakowie".
M.P. 1949 nr 45 poz. 614 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 kwietnia 1949 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa pod nazwą: "Państwowy Teatr im. Juliusza Słowackiego" w Krakowie.
M.P. 1949 nr 45 poz. 613 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 kwietnia 1949 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa pod nazwą: "Państwowy Teatr Młodego Widza w Krakowie".
M.P. 1949 nr 45 poz. 612 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 kwietnia 1949 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa pod nazwą: "Państwowy Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach".
M.P. 1949 nr 45 poz. 611 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 kwietnia 1949 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa pod nazwą: "Państwowa Filharmonia Bałtycka w Gdańsku".
M.P. 1949 nr 45 poz. 610 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 kwietnia 1949 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa pod nazwą; "Państwowy Teatr Polski w Bydgoszczy".
M.P. 1949 nr 45 poz. 609 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 kwietnia 1949 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa pod nazwą: "Państwowy Teatr Rozmaitości w Warszawie".
M.P. 1949 nr 45 poz. 608 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 kwietnia 1949 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa pod nazwą: "Państwowy Teatr Komedii Muzycznej w Warszawie".
M.P. 1949 nr 45 poz. 607 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 kwietnia 1949 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa pod nazwą: "Państwowa Filharmonia w Warszawie".
M.P. 1949 nr 45 poz. 606 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 czerwca 1949 r. o nadaniu statutu przedsiębiorstwu państwowemu pod nazwą: "Biuro Projektów i Studiów Komunikacyjnych".
M.P. 1949 nr 45 poz. 605 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 czerwca 1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Biuro Projektów i Studiów Komunikacyjnych".
M.P. 1949 nr 45 poz. 604 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 czerwca 1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Stocznie Rzeczne".
M.P. 1949 nr 45 poz. 603 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 grudnia 1949 r. o nadaniu statutu przedsiębiorstwu państwowemu pod nazwą "Państwowa Żegluga Śródlądowa".
M.P. 1949 nr 45 poz. 602 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 grudnia 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Państwowa Żegluga Śródlądowa".
M.P. 1949 nr 45 poz. 601 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 1 lipca 1949 r. o przejęciu przedsiębiorstwa państwowego "Centralny Zarząd Przemysłu Metalowego" przez przedsiębiorstwo państwowe "Centralny Zarząd Przemysłu Maszynowego".
M.P. 1949 nr 45 poz. 600 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 1 lipca 1949 r. o utworzeniu Centralnego Zarządu Przemysłu Maszynowego.
M.P. 1949 nr 45 poz. 599 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 30 czerwca 1949 r. o utworzeniu Centralnego Zarządu Przemysłu Wyrobów Metalowych.
M.P. 1949 nr 45 poz. 598 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 30 czerwca 1949 r. o utworzeniu Zjednoczenia Przemysłu Taboru i Sprzętu Kolejowego i Rzecznego.
M.P. 1949 nr 45 poz. 597 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 30 czerwca 1949 r. o utworzeniu Centralnego Zarządu Budowy Maszyn Ciężkich.
M.P. 1949 nr 45 poz. 596 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 30 czerwca 1949 r. o utworzeniu Centralnego Zarządu Przemysłu Motoryzacyjnego.
M.P. 1949 nr 45 poz. 595 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 16 maja 1949 r.
M.P. 1949 nr 45 poz. 594 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 czerwca 1949 r.
M.P. 1949 nr 45 poz. 593 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 23 czerwca 1949 r.
M.P. 1949 nr 44 poz. 592 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 28 maja 1949 r. o przywróceniu i ustaleniu nazw miejscowości.
M.P. 1949 nr 43 poz. 591 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 15 czerwca 1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Druków i Przyborów Księgowych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione.
M.P. 1949 nr 43 poz. 590 Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 1 czerwca 1949 r. w sprawie objęcia w zarząd państwowy przedsiębiorstwa firmy "Poznańsko-Rudnicki Eksport Wikliniarsko-Koszykarski" - Strzyżewo-Zbąszyń-"Powil".
M.P. 1949 nr 43 poz. 589