Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1952 nr 107 poz. 1701 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych
M.P. 1952 nr 107 poz. 1700 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 107 poz. 1699 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 107 poz. 1698 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 107 poz. 1697 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 107 poz. 1696 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 107 poz. 1695 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 107 poz. 1694 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 107 poz. 1693 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 107 poz. 1692 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 107 poz. 1691 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 107 poz. 1690 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 107 poz. 1689 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 107 poz. 1688 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 107 poz. 1687 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 107 poz. 1686 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 107 poz. 1685 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 107 poz. 1684 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 107 poz. 1683 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 107 poz. 1682 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 107 poz. 1681 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 107 poz. 1680 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 107 poz. 1679 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 107 poz. 1678 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 107 poz. 1677 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 107 poz. 1676 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 107 poz. 1675 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 107 poz. 1674 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 107 poz. 1673 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 107 poz. 1672 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 107 poz. 1671 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 107 poz. 1670 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 107 poz. 1669 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 107 poz. 1668 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 107 poz. 1667 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 107 poz. 1666 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 107 poz. 1665 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 107 poz. 1664 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 107 poz. 1663 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 107 poz. 1662 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 107 poz. 1661 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 107 poz. 1660 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 107 poz. 1659 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 107 poz. 1658 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 107 poz. 1657 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 107 poz. 1656 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 grudnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 106 poz. 1655 uchylony Instrukcja Ministra Żeglugi z dnia 7 grudnia 1952 r. w sprawie trybu postępowania w związku z wypadkami na śródlądowych drogach wodnych.
M.P. 1952 nr 106 poz. 1654 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 9 grudnia 1952 r. w sprawie zasad i trybu zawierania umów o wykonanie robót budowlano-montażowych, objętych planem inwestycyjnym, przez jednostki nie wymienione w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych.
M.P. 1952 nr 106 poz. 1653 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Energetyki z dnia 15 grudnia 1952 r. w sprawie ustalenia wykazu średnich szkół zawodowych II stopnia, których absolwenci podlegają w 1953 r. przepisom ustawy o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.
M.P. 1952 nr 106 poz. 1652 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów: Szkolnictwa Wyższego, Oświaty i Zdrowia z dnia 18 grudnia 1952 r. w sprawie wynagrodzenia za przeprowadzania egzaminów, za ocenę prac dyplomowych, magisterskich, kandydackich i doktorskich oraz za czynności w postępowaniu przy doborze kandydatów do szkół wyższych.
M.P. 1952 nr 106 poz. 1651 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 grudnia 1952 r. w sprawie przydziału katedr do poszczególnych wydziałów w wyższych szkołach ekonomicznych.
M.P. 1952 nr 106 poz. 1650 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 grudnia 1952 r. w sprawie zmian organizacyjnych w wyższych szkołach ekonomicznych.
M.P. 1952 nr 106 poz. 1649 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1952 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych z tytułu imprez widowiskowo-rozrywkowych, urządzanych na rzecz Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy.
M.P. 1952 nr 106 poz. 1648 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1952 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorstw budżetowych od podatku dochodowego.
M.P. 1952 nr 106 poz. 1647 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 1952 r. zmieniające zarządzenie z dnia 29 sierpnia 1952 r. w sprawie powiązania z budżetem na 1953 r. przedsiębiorstw terenowych, działających na zasadzie rozrachunku gospodarczego.
M.P. 1952 nr 106 poz. 1646 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1952 r. w sprawie zezwolenia na czynności obrotu wartościami dewizowymi, wynikające z niektórych umów obrotu nieruchomościami i prawami rzeczowymi na nieruchomościach.
M.P. 1952 nr 106 poz. 1645 Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 13 grudnia 1952 r. w sprawie składu, powoływania i trybu postępowania komisji weryfikacyjnych dla ustalenia stopni służbowych w pożarnictwie.
M.P. 1952 nr 106 poz. 1644 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1952 r. w sprawie robót i dostaw inwestycyjnych objętych planem inwestycyjnym na rok 1952, nie wykonanych do dnia 31 grudnia 1952 r., oraz wykonawstwa robót budowlano-montażowych w I kwartale 1953 r.
M.P. 1952 nr 106 poz. 1643 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 276 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1952 r. zmieniające zarządzenie z dnia 22 lutego 1951 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników w dziale Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.
M.P. 1952 nr 106 poz. 1642 uchylony Uchwała nr 1145 Prezydium Rządu z dnia 13 grudnia 1952 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 10 stycznia 1952 r. dotyczącej zasad rozliczeń za roboty budowlano-montażowe i prace projektowe w zakresie inwestycji i kapitalnych remontów między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1952 nr 106 poz. 1641 uchylony wykazem Uchwała nr 1136a Prezydium Rządu z dnia 9 grudnia 1952 r. w sprawie zwolnienia gospodarstw rolnych, należących do oddziałów zaopatrzenia robotniczego, od obowiązku dostaw ziemniaków w roku gospodarczym 1952/53.
M.P. 1952 nr 106 poz. 1640 Uchwała nr 1192 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1952 r. w sprawie zniesienia kontroli wewnętrznej oraz powołania inspekcji resortowej i księgowych-rewidentów.
M.P. 1952 nr 106 poz. 1639 uchylony wykazem Uchwała nr 1190 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1952 r. w sprawie statutu organizacyjnego Ministerstwa Kontroli Państwowej.
M.P. 1952 nr 106 poz. 1638 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 106 poz. 1637 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 maja 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 105 poz. 1636 akt jednorazowy Orzeczenie nr 36 Ministra Leśnictwa z dnia 10 listopada 1952 r. o przejściu i przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1952 nr 105 poz. 1635 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 8 grudnia 1952 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1952 nr 105 poz. 1634 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa Przemysłowego z dnia 29 listopada 1952 r. w sprawie trybu, terminów i formy sporządzania faktur przejściowych za roboty budowlano-montażowe i prace projektowe jednostek budownictwa przemysłowego.
M.P. 1952 nr 105 poz. 1633 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 2 grudnia 1952 r. w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 14 stycznia 1949 r. o obowiązku i sposobie zgłaszania i dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych.
M.P. 1952 nr 105 poz. 1632 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 11 października 1952 r. w sprawie upoważnienia jednostek organizacyjnych służby wodno-melioracyjnej do udzielania zamówień osobom, nie wymienionym w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych.
M.P. 1952 nr 105 poz. 1631 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 1952 r. w sprawie otwarcia rachunków budżetowych na rok 1953 i zakończenia roku budżetowego 1952.
M.P. 1952 nr 105 poz. 1630 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 1952 r. dotyczące zmian w zarządzeniu z dnia 24 grudnia 1951 r. w sprawie jednostek nadzoru inwestycyjnego i komórek wykonawstwa inwestycji systemem gospodarczym.
M.P. 1952 nr 105 poz. 1629 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów z dnia 8 października 1952 r. zmieniające zarządzenie z dnia 11 grudnia 1951 r. w sprawie zasad finansowania inwestycji limitowych i działalności przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego przez banki specjalne.
M.P. 1952 nr 105 poz. 1628 uznany za uchylony Zarządzenie nr 267 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1952 r. w sprawie zmiany przynależności administracyjnej techników geologicznych w Krakowie i w Warszawie.
M.P. 1952 nr 105 poz. 1627 uchylony wykazem Zarządzenie nr 260 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1952 r. zmieniające zarządzenie z dnia 21 stycznia 1952 r. w sprawie czasu trwania, trybu odbywania, planowania oraz zasad opłacania praktyk zawodowych, wakacyjnych i dyplomowych uczniów szkół zawodowych i studentów szkół wyższych.
M.P. 1952 nr 105 poz. 1626 akt jednorazowy Uchwała Nr 1120 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1952 r. w sprawie utworzenia Instytutu Pedagogiki.
M.P. 1952 nr 104 poz. 1625 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1952 nr 104 poz. 1624 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1952 nr 104 poz. 1623 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 3 grudnia 1952 r. w sprawie ustalenia wykazu średnich szkół zawodowych II stopnia, których absolwenci podlegają w 1953 r. przepisom ustawy o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.
M.P. 1952 nr 104 poz. 1622 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 1952 r. w sprawie porządku studiów lekarskich w akademiach medycznych.
M.P. 1952 nr 104 poz. 1621 uchylony Zarządzenie Ministra Kolei z dnia 15 listopada 1952 r. w sprawie upoważnienia podległych Ministrowi Kolei organów do udzielania zamówień w zakresie robót osobom nie wymienionym w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych.
M.P. 1952 nr 104 poz. 1620 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 8 grudnia 1952 r. w sprawie lokalizacji stacji doświadczalnych oceny odmian.
M.P. 1952 nr 104 poz. 1619 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów: Przemysłu Maszynowego, Przemysłu Drobnego i Rzemiosła oraz Handlu Wewnętrznego z dnia 10 grudnia 1952 r. w sprawie ustalenia dopuszczalnej normy stłuczki przy oprawie szkieł okularowych w warsztatach przysklepowych handlu uspołecznionego oraz w warsztatach spółdzielni pracy.
M.P. 1952 nr 104 poz. 1618 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 grudnia 1952 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim.
M.P. 1952 nr 104 poz. 1617 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1952 r. w sprawie zasad i trybu aktualizacji oraz wstępnego zatwierdzenia rocznych planów pokrycia finansowego inwestycji na rok 1953.
M.P. 1952 nr 104 poz. 1616 uchylony wykazem Uchwała nr 1105 Prezydium Rządu z dnia 28 listopada 1952 r. w sprawie utworzenia w Ministerstwie Energetyki Zarządu Biur Projektów Energetycznych.
M.P. 1952 nr 104 poz. 1615 uchylony Uchwała nr 1092 Prezydium Rządu z dnia 28 listopada 1952 r. w sprawie zasad zaliczenia środków pracy dp środków trwałych.
M.P. 1952 nr 104 poz. 1614 uchylony wykazem Uchwała nr 1106 Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1952 r. w sprawie zmiany tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Energetyki.
M.P. 1952 nr 104 poz. 1613 uchylony wykazem Uchwała nr 1084 Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1952 r. zmieniająca uchwałę z dnia 29 września 1951 r. w sprawie tymczasowego statutu Komitetu do Spraw Radiofonii "Polskie Radio".
M.P. 1952 nr 104 poz. 1612 Uchwała nr 1080 Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1952 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia dzielnicy Nowa Huta w m. Krakowie.
M.P. 1952 nr 103 poz. 1611 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 19 listopada 1952 r. w sprawie wykorzystania próżnych przebiegów ciężarowych pojazdów samochodowych w transporcie między osiedlami.
M.P. 1952 nr 103 poz. 1610 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 19 listopada 1952 r. w sprawie wytycznych do zagospodarowania terenów zajętych pod linię wysokiego napięcia.
M.P. 1952 nr 103 poz. 1609 uchylony wykazem Uchwała nr 1104 Prezydium Rządu z dnia 28 listopada 1952 r. w sprawie kontynuowania akcji robót rozbiórkowych w 1953 r.
M.P. 1952 nr 103 poz. 1608 uchylony Uchwała nr 1088 Prezydium Rządu z dnia 28 listopada 1952 r. w sprawie budownictwa zimowego.
M.P. 1952 nr 103 poz. 1607 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 103 poz. 1606 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 103 poz. 1605 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 103 poz. 1604 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 103 poz. 1603 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 103 poz. 1602 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 103 poz. 1601 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 103 poz. 1600 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 103 poz. 1599 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 103 poz. 1598 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 103 poz. 1597 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 103 poz. 1596 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 103 poz. 1595 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 103 poz. 1594 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 103 poz. 1593 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 103 poz. 1592 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 103 poz. 1591 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 103 poz. 1590 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 103 poz. 1589 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 103 poz. 1588 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 103 poz. 1587 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 103 poz. 1586 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 102 poz. 1585 uznany za uchylony Wykaz osób pozbawionych odznaki "Przodownika Pracy".
M.P. 1952 nr 102 poz. 1584 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1952 nr 102 poz. 1583 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1952 nr 102 poz. 1582 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1952 nr 102 poz. 1581 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Przodownika Pracy".
M.P. 1952 nr 102 poz. 1580 akt jednorazowy Orzeczenie nr 2 Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 19 listopada 1952 r. w sprawie przejęcia przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1952 nr 102 poz. 1579 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 25 listopada 1952 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1952 nr 102 poz. 1578 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 października 1952 r. w sprawie zwolnienia Muzeum w Częstochowie od pobierania opłat wstępu.
M.P. 1952 nr 102 poz. 1577 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 14 listopada 1952 r. w sprawie udzielania zezwoleń na czas ograniczony na prowadzenie przedsiębiorstw w zakresie handlu zagranicznego.
M.P. 1952 nr 102 poz. 1576 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1952 r. zmieniające zarządzenie z dnia 20 czerwca 1952 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu Państwa.
M.P. 1952 nr 102 poz. 1575 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 1952 r. w sprawie wysokości i zasad obliczania odsetek za zwłokę od zaległości należnych od jednostek gospodarczych (organizacyjnych) gospodarki uspołecznionej oraz określenia przypadków zaniechania poboru tych odsetek.
M.P. 1952 nr 102 poz. 1574 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 1952 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od niektórych obrotów jednostek produkcyjnych państwowego przemysłu terenowego.
M.P. 1952 nr 102 poz. 1573 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 24 listopada 1952 r. w sprawie określenia organów służby bezpieczeństwa publicznego uprawnionych do zgłaszania zapotrzebowań na środki przewożone na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. o dostarczaniu środków przewożonych na rzecz wojska i służby bezpieczeństwa publicznego w czasie pokoju oraz w sprawie trybu postępowania w tych sprawach.
M.P. 1952 nr 102 poz. 1572 uchylony wykazem Zarządzenie nr 259 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1952 r. w sprawie zmiany statutu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego.
M.P. 1952 nr 102 poz. 1571 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 102 poz. 1570 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 102 poz. 1569 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 102 poz. 1568 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 102 poz. 1567 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 102 poz. 1566 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 102 poz. 1565 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 101 poz. 1564 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1952 nr 101 poz. 1563 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 101 poz. 1562 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 101 poz. 1561 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 101 poz. 1560 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 101 poz. 1559 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 101 poz. 1558 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 101 poz. 1557 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 101 poz. 1556 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 101 poz. 1555 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 101 poz. 1554 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 101 poz. 1553 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 101 poz. 1552 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 101 poz. 1551 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 101 poz. 1550 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 101 poz. 1549 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 101 poz. 1548 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 101 poz. 1547 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 101 poz. 1546 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 101 poz. 1545 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 101 poz. 1544 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 101 poz. 1543 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 101 poz. 1542 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 101 poz. 1541 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 101 poz. 1540 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 101 poz. 1539 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 101 poz. 1538 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 101 poz. 1537 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 101 poz. 1536 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 101 poz. 1535 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 101 poz. 1534 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 101 poz. 1533 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 101 poz. 1532 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 listopada 1952 r. w sprawie nadania orderu "Sztandar Pracy".
M.P. 1952 nr 100 poz. 1531 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1952 nr 100 poz. 1530 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Przodownika Pracy".
M.P. 1952 nr 100 poz. 1529 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1952 r. o sprostowaniu błędu w tekście uchwały nr 583 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1952 r. w sprawie dodatkowej powierzchni mieszkalnej.
M.P. 1952 nr 100 poz. 1528 uchylony Zarządzenie Ministra Energetyki z dnia 25 października 1952 r. w sprawie zawierania umów o świadczenie usług z osobami nie wymienionymi w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych, udzielania zaliczek i zwalniania od obowiązku zabezpieczenia wykonania tych umów.
M.P. 1952 nr 100 poz. 1527 Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 sierpnia 1952 r. w sprawie dyscypliny w zakresie działalności inwestycyjnej jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Szkolnictwa Wyższego.
M.P. 1952 nr 100 poz. 1526 uchylony Uchwała nr 982 Prezydium Rządu z dnia 15 listopada 1952 r. w sprawie eliminowania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych ze złomu metali.
M.P. 1952 nr 99 poz. 1525 uchylony wykazem Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1952 r. o sprostowaniu błędu w tekście uchwały nr 484 Prezydium Rządu z dnia 21 czerwca 1952 r. w sprawie trybu umarzania należności Skarbu Państwa z tytułu akcji siewnych, należności za konie z importu, należności z UNRRA i b. Funduszu Transportowego, niektórych należności Państwowego Funduszu Ziemi oraz niektórych należności b. Państwowego Przedsiębiorstwa Traktorów i Maszyn Rolniczych.
M.P. 1952 nr 99 poz. 1524 Instrukcja Ministra Finansów z dnia 5 listopada 1952 r. w sprawie wykonania art. 24 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania.
M.P. 1952 nr 99 poz. 1523 Zarządzenie Ministrów Handlu Wewnętrznego oraz Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 30 października 1952 r. zmieniające zarządzenie z dnia 20 maja 1951 r. w sprawie powoływania, składu, zadań oraz zasad działania komisji kalkulacyjno-cennikowych.
M.P. 1952 nr 99 poz. 1522 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 listopada 1952 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim.
M.P. 1952 nr 99 poz. 1521 Zarządzenie nr 256 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1952 r. w sprawie zmiany statutu komitetów kultury fizycznej.
M.P. 1952 nr 99 poz. 1520 uchylony wykazem Zarządzenie nr 252 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1952 r. w sprawie składania wniosków o przyznanie dodatkowej powierzchni mieszkalnej przez organy i urzędy centralne podległe Prezesowi Rady Ministrów, prezydia rad narodowych i organizacje społeczne.
M.P. 1952 nr 99 poz. 1519 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 251 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1952 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników w dziale Ministerstwa Sprawiedliwości.
M.P. 1952 nr 99 poz. 1518 uchylony wykazem Uchwała nr 1000 Prezydium Rządu z dnia 15 listopada 1952 r. w sprawie zastosowania wyjątkowych zasad bilansowania za rok 1951 w przedsiębiorstwie państwowym "Państwowe Zakłady Pomocy Szkolnych".
M.P. 1952 nr 99 poz. 1517 uchylony Uchwała nr 993 Prezydium Rządu z dnia 15 listopada 1952 r. w sprawie stypendiów dla lekarzy odbywających specjalizację.
M.P. 1952 nr 99 poz. 1516 uchylony Uchwała nr 1005 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1952 r. o zmianie uchwały z dnia 10 lutego 1951 r. w sprawie rejestracji podatkowej w gospodarce uspołecznionej.
M.P. 1952 nr 99 poz. 1515 Uchwała nr 986 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1952 r. w sprawie przejęcia na własność Państwa Ośrodka Zdrowia w Nowogrodźcu, powiecie bolesławieckim.
M.P. 1952 nr 99 poz. 1514 uchylony wykazem Uchwała nr 981 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1952 r. o rozciągnięciu przepisów uchwały Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie przyznania dodatku przejściowego pracownikom, zatrudnionym w niektórych ministerstwach, którzy przeszli do pracy w tych resortach nie otrzymawszy mieszkań w Warszawie - na pracowników Centralnego Urzędu Geologii.
M.P. 1952 nr 98 poz. 1513 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1952 nr 98 poz. 1512 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1952 nr 98 poz. 1511 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 8 listopada 1952 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1952 nr 98 poz. 1510 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 14 listopada 1952 r. w sprawie rozszerzenia obowiązku świadczenia usług transportowych na niektóre cele ogólnogospodarcze.
M.P. 1952 nr 98 poz. 1509 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 1952 r. w sprawie zrównania niektórych płatności z płacami przy dokonywaniu rozliczeń za dostawy, usługi i roboty między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1952 nr 98 poz. 1508 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 1952 r. w sprawie rozliczeń z budżetem centralnym jednostek gospodarczych podległych Ministrowi Energetyki z tytułu środków obrotowych.
M.P. 1952 nr 98 poz. 1507 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 listopada 1952 r. zmieniające zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 27 września 1948 r. w sprawie utworzenia kursu hydrograficznego przy Politechnice Warszawskiej.
M.P. 1952 nr 98 poz. 1506 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 1952 r. w sprawie wynagrodzenia za kwatery przejściowe.
M.P. 1952 nr 98 poz. 1505 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 6 listopada 1952 r. w sprawie ewidencji przyrządów laboratoryjnych i naukowych.
M.P. 1952 nr 98 poz. 1504 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 6 listopada 1952 r. zmieniające zarządzenie z dnia 8 marca 1951 r. w sprawie gospodarowania reglamentowanymi materiałami drzewnymi.
M.P. 1952 nr 98 poz. 1503 uchylony Zarządzenie nr 248 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1952 r. w sprawie nadania organom służby weterynaryjnej uprawnień do nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego.
M.P. 1952 nr 98 poz. 1502 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 98 poz. 1501 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 97 poz. 1500 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1952 nr 97 poz. 1499 Instrukcja Ministra Kultury i Sztuki z dnia 1 lipca 1952 r. w sprawie zakresu działania i podziału funkcyj w wydziałach i oddziałach kultury prezydiów rad narodowych.
M.P. 1952 nr 97 poz. 1498 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 października 1952 r. w sprawie niektórych norm w zakresie gospodarki zakładów społecznych służby zdrowia.
M.P. 1952 nr 97 poz. 1497 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 listopada 1952 r. w sprawie ustalenia kategorii publicznych bibliotek powszechnych.
M.P. 1952 nr 97 poz. 1496 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 października 1952 r. w sprawie nadania tymczasowego statutu Bibliotece Śląskiej w Katowicach.
M.P. 1952 nr 97 poz. 1495 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 1952 r. w sprawie udzielania przez banki specjalne zaliczek ze środków inwestycyjnych.
M.P. 1952 nr 97 poz. 1494 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 1952 r. zmieniające zarządzenie z dnia 13 października 1951 r. w sprawie udokumentowania operacji kasowych, przechowywania gotówki i obowiązków kasjerów w przedsiębiorstwach uspołecznionych, działających na zasadach rozrachunku gospodarczego.
M.P. 1952 nr 97 poz. 1493 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 1952 r. w sprawie księgowego ujęcia opłat za postoje wagonów i jednostek taboru żeglugi śródlądowej.
M.P. 1952 nr 97 poz. 1492 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 1952 r. w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego świadczeń zakładów doskonalenia rzemiosła.
M.P. 1952 nr 97 poz. 1491 Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 10 października 1952 r. w sprawie ustalenia stowarzyszeń, związków i instytucji, zwolnionych od wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej za lokale użytkowe zajmowane na biura.
M.P. 1952 nr 97 poz. 1490 uchylony wykazem Zarządzenie nr 249 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1952 r. w sprawie gromadzenia i przekazywania zużytych znaczków pocztowych.
M.P. 1952 nr 97 poz. 1489 uchylony Uchwała nr 928 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1952 r. w sprawie podatku od operacji nietowarowych jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1952 nr 97 poz. 1488 uchylony Uchwała nr 927 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1952 r. w sprawie podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1952 nr 97 poz. 1487 uchylony wykazem Uchwała nr 926 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1952 r. w sprawie dodatków przejściowych za rozłąkę z rodziną i brak mieszkania dla niektórych pracowników Wydziału Finansowego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie.
M.P. 1952 nr 97 poz. 1486 uchylony wykazem Uchwała nr 925 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1952 r. w sprawie przyznania dodatku przejściowego pracownikom Ministerstwa Handlu Wewnętrznego, którzy nie otrzymali mieszkań po przeniesieniu ich do pracy w m. st. Warszawie.
M.P. 1952 nr 97 poz. 1485 uchylony wykazem Uchwała nr 917 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1952 r. o zmianie Instrukcji nr 7 w sprawie zakresu spraw objętych terenowymi planami gospodarczymi oraz trybu składania projektów tych planów.
M.P. 1952 nr 97 poz. 1484 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 97 poz. 1483 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 97 poz. 1482 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 97 poz. 1481 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 listopada 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 97 poz. 1480 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 97 poz. 1479 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1952 r. w sprawie nadania orderu "Sztandar Pracy".
M.P. 1952 nr 97 poz. 1478 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1952 r. w sprawie nadania orderu "Sztandar Pracy".
M.P. 1952 nr 96 poz. 1477 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1952 nr 96 poz. 1476 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1952 nr 96 poz. 1475 uchylony Okólnik Ministra Finansów z dnia 3 listopada 1952 r. zmieniający okólnik z dnia 13 września 1952 r. w sprawie księgowości w zakresie wykonania szczegółowych preliminarzy środków specjalnych przeznaczonych na inwestycje pozalimitowe i na cele nieinwestycyjne.
M.P. 1952 nr 96 poz. 1474 uchylony Okólnik nr 244 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 1952 r. w sprawie doraźnego uporządkowania prac kosztorysowych.
M.P. 1952 nr 96 poz. 1473 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Instrukcja Ministra Rolnictwa z dnia 20 września 1952 r. w sprawie organizacji wewnętrznej wojewódzkich i powiatowych zarządów weterynarii (Zarządów Weterynarii m. st. Warszawy i m. Łodzi).
M.P. 1952 nr 96 poz. 1472 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Instrukcja Ministra Finansów z dnia 29 września 1952 r. w sprawie wytycznych w zakresie analizy bilansów i sprawozdań jednostek budżetowych.
M.P. 1952 nr 96 poz. 1471 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 października 1952 r. zmieniające zarządzenie z dnia 11 kwietnia 1952 r. w sprawie powoływania komisji w przedsiębiorstwach państwowych oraz organizacjach spółdzielczych.
M.P. 1952 nr 96 poz. 1470 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 245 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1952 r. w sprawie ewidencji mieszkań służbowych i zakładowych.
M.P. 1952 nr 95 poz. 1469 Zarządzenie Ministrów Handlu Wewnętrznego oraz Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 24 października 1952 r. w przedmiocie zmiany zarządzenia z dnia 20 maja 1951 r. w sprawie powoływania, składu, zadań oraz zasad działania komisji kalkulacyjno-cennikowych.
M.P. 1952 nr 95 poz. 1468 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 22 października 1952 r. uchylające zarządzenie z dnia 15 grudnia 1950 r. w sprawie wprowadzenia receptury potraw i planowości produkcji w zakładach żywienia zbiorowego.
M.P. 1952 nr 95 poz. 1467 uchylony wykazem Uchwała nr 922 Prezydium Rządu z dnia 3 listopada 1952 r. w sprawie powołania Kolegium w Centralnym Urzędzie Gospodarki Materiałowej.
M.P. 1952 nr 95 poz. 1466 uchylony Uchwała nr 939 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1952 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Zakładowi Ubezpieczeń.
M.P. 1952 nr 95 poz. 1465 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 13 listopada 1952 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1952 nr 94 poz. 1464 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1952 nr 94 poz. 1463 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Przodownika Pracy".
M.P. 1952 nr 94 poz. 1462 Pismo Okólne nr 243 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 1952 r. w sprawie wykonywania uchwały Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1950 r. dotyczącej praw i obowiązków głównych (starszych) księgowych przedsiębiorstw i zakładów uspołecznionych.
M.P. 1952 nr 94 poz. 1461 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 1952 r. w sprawie ramowego planu kont na rok 1953 dla działających według zasad rozrachunku gospodarczego państwowych gospodarstw rolnych.
M.P. 1952 nr 94 poz. 1460 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 1952 r. w sprawie ramowego planu kont na rok 1953 r. dla działających według zasad rozrachunku gospodarczego terenowych przedsiębiorstw budowlanych.
M.P. 1952 nr 94 poz. 1459 uchylony Uchwała nr 912 Rady Ministrów z dnia 10 października 1952 r. Instrukcja nr 6A w sprawie organizacji i zakresu działania terenowych komisji planowania gospodarczego.
M.P. 1952 nr 93 poz. 1458 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1952 nr 93 poz. 1457 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1952 nr 93 poz. 1456 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1952 nr 93 poz. 1455 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1952 nr 93 poz. 1454 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Przodownika Pracy".
M.P. 1952 nr 93 poz. 1453 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1952 nr 93 poz. 1452 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Centralnego Urzędu Geodezji i Kartografii z dnia 28 października 1952 r. o zmianie instrukcji "B VII - Pomiar rzeźby terenu".
M.P. 1952 nr 93 poz. 1451 Instrukcja Ministrów Hutnictwa i Handlu Wewnętrznego z dnia 6 listopada 1952 r. w sprawie skupu i gospodarowania srebrem przeznaczonym na artykuły będące przedmiotem obrotu rynkowego.
M.P. 1952 nr 93 poz. 1450 Instrukcja Ministra Finansów z dnia 30 października 1952 r. o sposobie wypełniania wykazów osób zamieszkałych w nieruchomości.
M.P. 1952 nr 93 poz. 1449 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 16 października 1952 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1952 nr 93 poz. 1448 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 18 września 1952 r. w sprawie upoważnienia przedsiębiorstwa państwowego "Pracownie Sztuk Plastycznych" do udzielania zamówień osobom nie wymienionym w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych, do zwalniania od obowiązku zabezpieczenia umów i do udzielania zaliczek oraz w sprawie sposobu udzielania zamówień w trybie bezprzetargowym.
M.P. 1952 nr 93 poz. 1447 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego oraz Prezesa Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji z dnia 23 października 1952 r. w sprawie postępowania ze zwierzętami rzeźnymi w obrocie.
M.P. 1952 nr 93 poz. 1446 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa z dnia 26 kwietnia 1952 r. w sprawie zawierania umów w zakresie dostaw, robót i usług z osobami nie wymienionymi w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych oraz w sprawie udzielania zaliczek i zwalniania od obowiązku zabezpieczenia tych umów.
M.P. 1952 nr 93 poz. 1445 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 1952 r. o ustaleniu wzoru karty ewidencyjnej oraz wzoru wykazu osób zamieszkałych w nieruchomości.
M.P. 1952 nr 93 poz. 1444 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 października 1952 r. zmieniające zarządzenie z dnia 6 czerwca 1951 r. w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń.
M.P. 1952 nr 93 poz. 1443 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 1952 r. o zmianie instrukcji Ministra Finansów w sprawie zasad i trybu dokonywania zmian w rocznych planach pokrycia finansowego inwestycji na rok 1952 jednostek objętych lub rozliczających się z budżetem centralnym.
M.P. 1952 nr 93 poz. 1442 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 października 1952 r. w sprawie rejestracji platyny będącej w dyspozycji jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1952 nr 93 poz. 1441 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów z dnia 24 października 1952 r. w sprawie zasad normowania i finansowania środków obrotowych przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego.
M.P. 1952 nr 93 poz. 1440 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1952 r. w sprawie zasad i trybu odbioru przez jednostki podległe Przewodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego robót budowlano-montażowych objętych planem inwestycyjnym.
M.P. 1952 nr 93 poz. 1439 uchylony wykazem Uchwała nr 902 Prezydium Rządu z dnia 10 października 1952 r. w sprawie przeprowadzenia rozliczeń za przejęte przez przedsiębiorstwo państwowe "Dom Książki" składniki majątkowe jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1952 nr 93 poz. 1438 uchylony wykazem Uchwała nr 779 Rady Ministrów z dnia 10 września 1952 r. o zmianie uchwały z dnia 16 lutego 1952 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania budżetu państwa na rok 1952.
M.P. 1952 nr 92 poz. 1437 wygaśnięcie aktu Instrukcja Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 18 października 1952 r. w sprawie podstawy obliczania składek na ubezpieczenia społeczne w uspołecznionych zakładach pracy, opłacających składki przez banki kontrolujące ich fundusz płac.
M.P. 1952 nr 92 poz. 1436 wygaśnięcie aktu Instrukcja Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Ministra Finansów z dnia 18 października 1952 r. w sprawie obliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz wypłacania zasiłków pieniężnych przez uspołecznione zakłady pracy, których fundusz płac kontrolowany jest przez bank.
M.P. 1952 nr 92 poz. 1435 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 22 października 1952 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1952 nr 92 poz. 1434 Zarządzenie Ministra Budownictwa Przemysłowego z dnia 20 października 1952 r. w sprawie zastępstwa sądowego przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Budownictwa Przemysłowego.
M.P. 1952 nr 92 poz. 1433 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 10 października 1952 r. w sprawie powiadamiania organów kontroli o ostatecznym odbiorze robót budowlanych i instalacyjnych.
M.P. 1952 nr 92 poz. 1432 Zarządzenie Ministra Budownictwa Miast i Osiedli oraz Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 10 października 1952 r. w sprawie budownictwa mieszkaniowego rad narodowych w 1953 r.
M.P. 1952 nr 92 poz. 1431 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 1952 r. zmieniające zarządzenie z dnia 22 marca 1952 r. w sprawie nabywania niektórych środków farmaceutycznych pochodzących z przesyłek zagranicznych.
M.P. 1952 nr 92 poz. 1430 Zarządzenie Ministra Hutnictwa z dnia 15 października 1952 r. w sprawie sprzedaży blachy z bębnów po sodzie kaustycznej.
M.P. 1952 nr 92 poz. 1429 Zarządzenie Ministra Hutnictwa z dnia 22 września 1952 r. w sprawie zastępstwa sądowego przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Hutnictwa.
M.P. 1952 nr 92 poz. 1428 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 1 października 1952 r. w sprawie zawierania umów o dzieło oraz udzielania zaliczek i zwalniania od obowiązku zabezpieczenia wykonania tych umów.
M.P. 1952 nr 92 poz. 1427 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 1952 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnice Warszawskiej.
M.P. 1952 nr 92 poz. 1426 Uchwała nr 907 Prezydium Rządu z dnia 10 października 1952 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich zarządów budynków mieszkalnych i terenów komunalnych.
M.P. 1952 nr 92 poz. 1425 Uchwała nr 906 Prezydium Rządu z dnia 10 października 1952 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich zarządów przedsiębiorstw i urządzeń komunalnych.
M.P. 1952 nr 92 poz. 1424 uchylony wykazem Uchwała nr 861 Prezydium Rządu z dnia 10 października 1952 r. w sprawie zasad wynagradzania wychowawczyń przedszkoli, prowadzonych przez zakłady pracy.
M.P. 1952 nr 92 poz. 1423 uchylony wykazem Uchwała nr 910 Rady Ministrów z dnia 10 października 1952 r. w sprawie zmiany statutu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki Komunalnej.
M.P. 1952 nr 92 poz. 1422 uchylony wykazem Uchwała nr 909 Rady Ministrów z dnia 10 października 1952 r. o zmianie Instrukcji nr 8 w sprawie organizacji wewnętrznej i etatów wydziałów prezydiów rad narodowych.
M.P. 1952 nr 92 poz. 1421 uchylony wykazem Uchwała nr 908 Rady Ministrów z dnia 10 października 1952 r. o zmianie Instrukcji nr 3 w sprawie tworzenia wydziałów i referatów prezydiów rad narodowych.
M.P. 1952 nr 92 poz. 1420 uchylony wykazem Uchwała nr 898 Rady Ministrów z dnia 10 października 1952 r. w sprawie zmiany tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Kolei.
M.P. 1952 nr 92 poz. 1419 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 października 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 92 poz. 1418 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 października 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 92 poz. 1417 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 października 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 92 poz. 1416 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 października 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 92 poz. 1415 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 października 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 91 poz. 1414 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 października 1952 r. w sprawie wyników wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniu 26 października 1952 r.
M.P. 1952 nr 90 poz. 1413 Okólnik Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 13 października 1952 r. w sprawie sprzedaży materiałów budowlanych dla poszczególnych obywateli.
M.P. 1952 nr 90 poz. 1412 Okólnik Ministra Finansów z dnia 15 października 1952 r. w sprawie zwrotu opłat skarbowych.
M.P. 1952 nr 90 poz. 1411 Instrukcja Ministra Finansów z dnia 7 października 1952 r. w sprawie uczestniczenia spółdzielni produkcyjnych w obrocie bezgotówkowym.
M.P. 1952 nr 90 poz. 1410 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 22 września 1952 r. w sprawie uznania niektórych śródlądowych wód za żeglowne i spławne drogi wodne.
M.P. 1952 nr 90 poz. 1409 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 października 1952 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
M.P. 1952 nr 90 poz. 1408 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 1952 r. w sprawie zwolnienia spółdzielni produkcyjnych od wszystkich obowiązków wynikających z ustawy o obowiązku uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym.
M.P. 1952 nr 90 poz. 1407 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 października 1952 r. zmieniające zarządzenie z dnia 28 września 1951 r. w sprawie zasad tworzenia oddziałów zaopatrzenia robotniczego oraz ich organizacji.
M.P. 1952 nr 90 poz. 1406 uchylony wykazem Zarządzenie nr 234 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 1952 r. zmieniające zarządzenie z dnia 21 stycznia 1952 r. w sprawie czasu trwania, trybu odbywania, planowania oraz zasad opłacania praktyk zawodowych, wakacyjnych i dyplomowych uczniów szkół zawodowych i studentów szkół wyższych.
M.P. 1952 nr 90 poz. 1405 Uchwała nr 828 Prezydium Rządu z dnia 26 września 1952 r. w sprawie organizacji i zakresu działania resortowych służb geologicznych.
M.P. 1952 nr 90 poz. 1404 uchylony Uchwała nr 864 Rady Ministrów z dnia 10 października 1952 r. w sprawie ustalania i zatwierdzania stopnia poznania zasobów (dokumentowania) złóż kopalin i rozmiaru dokonywania inwestycji przed przystąpieniem do eksploatacji złoża.
M.P. 1952 nr 90 poz. 1403 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 października 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 90 poz. 1402 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 października 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 90 poz. 1401 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 października 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 90 poz. 1400 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 października 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 90 poz. 1399 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 października 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 90 poz. 1398 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 października 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 90 poz. 1397 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 października 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 90 poz. 1396 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 października 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 90 poz. 1395 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 października 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 90 poz. 1394 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 września 1952 r. w sprawie nadania orderu "Sztandar Pracy".
M.P. 1952 nr 90 poz. 1393 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 września 1952 r. w sprawie nadania orderu "Sztandar Pracy".
M.P. 1952 nr 89 poz. 1392 Okólnik Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 26 września 1952 r. w sprawie zlecenia opracowania opinii na żądanie Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
M.P. 1952 nr 89 poz. 1391 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 15 października 1952 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1952 nr 89 poz. 1390 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Materiałowej z dnia 11 października 1952 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla pracowników obowiązanych do gromadzenia makulatury w jednostkach organizacyjnych.
M.P. 1952 nr 89 poz. 1389 Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 10 października 1952 r. zmieniające zarządzenie z dnia 18 maja 1951 r. w sprawie wysokości opłat za opiniowanie kalkulacji.
M.P. 1952 nr 89 poz. 1388 Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 23 września 1952 r. zmieniające zarządzenie z dnia 29 maja 1951 r. w sprawie określenia organów dla administrowania i nadzorowania funduszu remontów młynów gospodarczych, zakresu właściwości tych organów oraz zasad i trybu zużycia Funduszu na remonty młynów gospodarczych.
M.P. 1952 nr 89 poz. 1387 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 8 października 1952 r. w sprawie zastępstwa sądowego przedsiębiorstw podległych Ministrowi Przemysłu Maszynowego.
M.P. 1952 nr 89 poz. 1386 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 sierpnia 1952 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
M.P. 1952 nr 89 poz. 1385 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 1952 r. w sprawie zwolnienia osiedleńców od podatku od nabycia praw majątkowych.
M.P. 1952 nr 89 poz. 1384 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 1952 r. w sprawie rozliczenia materiałów budowlanych, dostarczonych drobnym wykonawcom inwestycyjnych robót budowlano-montażowych.
M.P. 1952 nr 89 poz. 1383 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 października 1952 r. zmieniające zarządzenie z dnia 11 stycznia 1952 r. w sprawie zasad i trybu zawierania umów o wykonanie robót budowlano-montażowych objętych planem inwestycyjnym.
M.P. 1952 nr 89 poz. 1382 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 7 października 1952 r. rozciągające zarządzenie z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników szkolących robotników w zakładach pracy podległych niektórym ministrom na zakłady pracy podległe Ministrowi Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego.
M.P. 1952 nr 89 poz. 1381 Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów z dnia 1 października 1952 r. w sprawie zasad i trybu włączania do planu inwestycyjnego inwestycji polegających na powiększeniu stada podstawowego.
M.P. 1952 nr 89 poz. 1380 uchylony Zarządzenie nr 238 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 1952 r. w sprawie utworzenia czasowych stanowisk służbowych w Ministerstwie Kolei.
M.P. 1952 nr 89 poz. 1379 uznany za uchylony Zarządzenie nr 236 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 1952 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników administracyjnych w technikach wychowania fizycznego podległych Głównemu Komitetowi Kultury Fizycznej.
M.P. 1952 nr 89 poz. 1378 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 230 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 1952 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników w wydziałach (referatach) organizacyjnych prezydiów rad narodowych.
M.P. 1952 nr 89 poz. 1377 Uchwała nr 867 Rady Ministrów z dnia 10 października 1952 r. w sprawie przejęcia na własność Państwa zakładu społecznego służby zdrowia pod nazwą "Szpital św. Józefa" w Nowej Soli.
M.P. 1952 nr 89 poz. 1376 uchylony Uchwała nr 865 Rady Ministrów z dnia 10 października 1952 r. w sprawie zmiany tymczasowej struktury organizacyjnej Ministerstwa Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.
M.P. 1952 nr 88 poz. 1375 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 1952 r. w sprawie poboru przez notariuszów niektórych danin publicznych.
M.P. 1952 nr 88 poz. 1374 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 1952 r. w sprawie ewidencji towarowej i zasad fakturowania w przedsiębiorstwach: Państwowe Przedsiębiorstwo Kolportażu "Ruch", Państwowe Przedsiębiorstwo Filatelistyczne, Centrala Nasienna.
M.P. 1952 nr 88 poz. 1373 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 października 1952 r. w sprawie rozpowszechniania drukowanych opisów pracowniczych wynalazków, udoskonaleń technicznych i usprawnień.
M.P. 1952 nr 88 poz. 1372 uchylony wykazem Uchwała nr 896 Prezydium Rządu z dnia 10 października 1952 r. w sprawie przystąpienia do prac przygotowawczych dla przeprowadzenia powszechnej inwentaryzacji środków trwałych w gospodarce uspołecznionej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1952 nr 88 poz. 1371 uchylony wykazem Uchwała nr 866 Prezydium Rządu z dnia 10 października 1952 r. zmieniająca uchwałę z dnia 8 sierpnia 1952 r. w sprawie utworzenia Zarządu Przemysłu Tworzyw Sztucznych.
M.P. 1952 nr 88 poz. 1370 uchylony wykazem Uchwała nr 868 Rady Ministrów z dnia 10 października 1952 r. w sprawie zmiany tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Przemysłu Maszynowego.
M.P. 1952 nr 88 poz. 1369 obowiązujący Uchwała nr 830 Rady Ministrów z dnia 26 września 1952 r. w sprawie przekazania Polskiej Akademii Nauk Państwowego Muzeum Zoologicznego w Warszawie, Muzeum Przyrodniczego w Łodzi i Muzeum Przyrodniczego w Poznaniu oraz powołania Instytutu Zoologicznego Polskiej Akademii Nauk.
M.P. 1952 nr 87 poz. 1368 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 10 września 1952 r. w sprawie uprawniania żeglugi i spławu na śródlądowych drogach wodnych.
M.P. 1952 nr 86 poz. 1367 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Centralnego Urzędu Geodezji i Kartografii z dnia 18 września 1952 r. o zmianie instrukcji "B-VI - Niwelacja Techniczna".
M.P. 1952 nr 86 poz. 1366 Okólnik Ministra Finansów z dnia 25 września 1952 r. w sprawie obowiązku dokonywania analizy sprawozdań finansowych przez głównych (starszych) księgowych.
M.P. 1952 nr 86 poz. 1365 Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji z dnia 29 sierpnia 1952 r. w sprawie obniżenia dolnej granicy wagi zwierząt rzeźnych przyjmowanych na poczet obowiązkowych dostaw.
M.P. 1952 nr 86 poz. 1364 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 1952 r. zmieniające zarządzenie z dnia 2 czerwca 1951 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w przypadkach udzielania żołnierzom w czynnej służbie wojskowej oraz członkom rodzin żołnierzy zawodowych pomocy lekarskiej przez cywilną służbę zdrowia.
M.P. 1952 nr 86 poz. 1363 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 18 września 1952 r. w sprawie zasad stosowania mandatów karnych przez administrację leśną.
M.P. 1952 nr 86 poz. 1362 Zarządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 6 października 1952 r. w sprawie ustalenia wzoru umowy o naukę rzemiosła.
M.P. 1952 nr 86 poz. 1361 Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 30 września 1952 r. w sprawie zorganizowania odbioru maszyn i narzędzi rolniczych oraz części zamiennych w zakładach wytwórczych.
M.P. 1952 nr 86 poz. 1360 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 października 1952 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim.
M.P. 1952 nr 86 poz. 1359 uznany za uchylony Zarządzenie nr 228 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 1952 r. w sprawie przekazania nadzoru państwowego nad niepaństwowym szkolnictwem zawodowym.
M.P. 1952 nr 86 poz. 1358 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 226 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 1952 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji.
M.P. 1952 nr 86 poz. 1357 uchylony wykazem Uchwała nr 836 Prezydium Rządu z dnia 30 września 1952 r. w sprawie powołania Kolegium w Centralnym Urzędzie Skupu i Kontraktacji.
M.P. 1952 nr 86 poz. 1356 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 września 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 86 poz. 1355 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 września 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 86 poz. 1354 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 września 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 86 poz. 1353 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 września 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 86 poz. 1352 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 września 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 86 poz. 1351 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 września 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 85 poz. 1350 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 1952 r. w sprawie zmian organizacyjnych w akademiach medycznych.
M.P. 1952 nr 85 poz. 1349 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 17 września 1952 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1952 nr 85 poz. 1348 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 17 września 1952 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1952 nr 85 poz. 1347 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 29 sierpnia 1952 r. zmieniające zarządzenie z dnia 19 września 1951 r. w sprawie wysokości opłat za przemiał gospodarczy oraz w sprawie wpłat na rzecz Funduszu Remontów Młynów Gospodarczych.
M.P. 1952 nr 85 poz. 1346 Zarządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 13 czerwca 1952 r. w sprawie regulaminu prac Komisji Kwalifikacyjnej Wyrobów Kosmetycznych Produkcji Krajowej przy Ministrze Przemysłu Rolnego i Spożywczego.
M.P. 1952 nr 85 poz. 1345 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Hutnictwa z dnia 10 września 1952 r. w sprawie zawierania umów o dzieło z osobami nie wymienionymi w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych oraz w sprawie udzielania zaliczek i zwalniania od obowiązku zabezpieczenia wykonania tych umów.
M.P. 1952 nr 85 poz. 1344 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 1952 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego.
M.P. 1952 nr 85 poz. 1343 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 1952 r. w sprawie obowiązku prowadzenia prac księgowych przez przedsiębiorstwa i zakłady uspołecznione w oparciu o harmonogramy bądź terminarze pracy.
M.P. 1952 nr 85 poz. 1342 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 1952 r. w sprawie zasad postępowania co do złożonych przed dniem 9 maja 1945 r. depozytów oraz przyjętych przed tym dniem do inkasa weksli, czeków i innych dokumentów.
M.P. 1952 nr 85 poz. 1341 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 20 września 1952 r. w sprawie ustalenia regulaminu czynności pracowników obsługi kominiarskiej przy czyszczeniu kominów oraz przewodów dymowych i spalinowych.
M.P. 1952 nr 85 poz. 1340 Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 8 sierpnia 1952 r. w sprawie obniżenia dolnej granicy remontów kapitalnych dla niektórych obiektów majątku trwałego w gospodarce komunalnej i mieszkaniowej.
M.P. 1952 nr 85 poz. 1339 uchylony Uchwała nr 827 Prezydium Rządu z dnia 26 września 1952 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich biur projektów przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych.
M.P. 1952 nr 85 poz. 1338 uchylony wykazem Uchwała nr 822 Prezydium Rządu z dnia 26 września 1952 r. w sprawie zasad korzystania ze środków transportowych, należących do Państwowych Gospodarstw Rolnych, a używanych do akcji o ważnym znaczeniu ogólno-społecznym.
M.P. 1952 nr 85 poz. 1337 uchylony wykazem Uchwała nr 824 Rady Ministrów z dnia 26 września 1952 r. w sprawie przyznania dodatku przejściowego pracownikom zatrudnionym w Centralnym Urzędzie Gospodarki Materiałowej, którzy przeszli do pracy w Urzędzie, nie otrzymawszy mieszkań w Warszawie.
M.P. 1952 nr 85 poz. 1336 uchylony wykazem Uchwała nr 821 Rady Ministrów z dnia 26 września 1952 r. w sprawie zmiany tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Handlu Zagranicznego.
M.P. 1952 nr 85 poz. 1335 uchylony wykazem Uchwała nr 811 Rady Ministrów z dnia 26 września 1952 r. o rozciągnięciu przepisów uchwały Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie przyznania dodatku przejściowego pracownikom zatrudnionym w niektórych Ministerstwach, którzy przeszli do pracy w tych resortach, nie otrzymawszy mieszkań w Warszawie - na pracowników Ministerstwa Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego.
M.P. 1952 nr 84 poz. 1334 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 września 1952 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnice Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach.
M.P. 1952 nr 84 poz. 1333 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 1952 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
M.P. 1952 nr 84 poz. 1332 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 września 1952 r. w sprawie zaopatrywania zakładów przemysłu drobnego w surowce wtórne.
M.P. 1952 nr 84 poz. 1331 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 września 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 84 poz. 1330 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 września 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 84 poz. 1329 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 września 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 83 poz. 1328 uchylony Zarządzenie nr 223 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 1952 r. w sprawie utworzenia czasowych stanowisk służbowych w Ministerstwie Kolei.
M.P. 1952 nr 83 poz. 1327 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 222 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 1952 r. zmieniające zarządzenie z dnia 20 kwietnia 1951 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników w dziale Prezydium Rady Ministrów.
M.P. 1952 nr 83 poz. 1326 uchylony Uchwała nr 583 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1952 r. w sprawie dodatkowej powierzchni mieszkalnej.
M.P. 1952 nr 82 poz. 1325 uchylony Okólnik Ministra Finansów z dnia 13 września 1952 r. w sprawie księgowości w zakresie wykonania szczegółowych preliminarzy środków specjalnych przeznaczonych na inwestycje pozalimitowe i na cele nieinwestycyjne.
M.P. 1952 nr 82 poz. 1324 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 18 września 1952 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1952 nr 82 poz. 1323 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 2 sierpnia 1952 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej dla statków żeglugi śródlądowej.
M.P. 1952 nr 82 poz. 1322 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 września 1952 r. o zaliczeniu Ośrodka Zdrowia w Nowogrodźcu do zakładów społecznych służby zdrowia.
M.P. 1952 nr 82 poz. 1321 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 1952 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnice Gdańskiej.
M.P. 1952 nr 82 poz. 1320 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 1952 r. w sprawie utworzenia katedry na Wydziale Łączności Politechniki Wrocławskiej.
M.P. 1952 nr 82 poz. 1319 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 1952 r. w sprawie przeksięgowania niektórych dotychczasowych przedmiotów nietrwałych na konto środków trwałych.
M.P. 1952 nr 82 poz. 1318 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 1952 r. w sprawie ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności Państwa do nieruchomości przejętych w rachunku "polskim" przez instytucje bankowe.
M.P. 1952 nr 82 poz. 1317 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 1952 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie zaliczek na podatek od nieruchomości oraz częściowego umarzania zaliczek.
M.P. 1952 nr 82 poz. 1316 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1952 r. w sprawie przekazania prezydiom wojewódzkich rad narodowych uprawnień w zakresie wyrażania zgody na przydzielanie środków potrzebnych do wykonania planowych zadań niektórych przedsiębiorstw gospodarki komunalnej.
M.P. 1952 nr 82 poz. 1315 Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 lipca 1952 r. w sprawie określenia osiedli podmiejskich na obszarze powiatu jeleniogórskiego, województwa wrocławskiego.
M.P. 1952 nr 82 poz. 1314 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów z dnia 5 września 1952 r. zmieniające zarządzenie z dnia 14 marca 1952 r. w sprawie udzielania i umarzania zaliczek na materiały udzielanych przez zleceniodawców przedsiębiorstwom budowlano-montażowym.
M.P. 1952 nr 82 poz. 1313 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 220 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 1952 r. zmieniające zarządzenie z dnia 5 lutego 1952 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników w dziale Prezydium Rady Ministrów - w Centralnym Urzędzie Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa.
M.P. 1952 nr 82 poz. 1312 uchylony wykazem Zarządzenie nr 219 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 1952 r. zmieniające zarządzenie z dnia 21 stycznia 1952 r. w sprawie czasu trwania, trybu odbywania, planowania oraz zasad opłacania praktyk zawodowych, wakacyjnych i dyplomowych uczniów szkół zawodowych i studentów szkół wyższych.
M.P. 1952 nr 82 poz. 1311 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 września 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 82 poz. 1310 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 września 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 82 poz. 1309 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 sierpnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 82 poz. 1308 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 82 poz. 1307 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 82 poz. 1306 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 81 poz. 1305 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1952 r. o sprostowaniu błędów w tekstach: 1) zarządzenia Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 7 grudnia 1951 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Włókien Sztucznych i Syntetycznych, 2) orzeczenia nr 34 Ministra Leśnictwa z dnia 10 grudnia 1951 r. o przejściu i przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa, 3) zarządzenia Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 22 stycznia 1952 r. w sprawie ustalenia wysokości rezerwy awaryjnej na finansowanie kapitalnych remontów awaryjnych na rok 1952, 4) zarządzenia Ministra Finansów z dnia 20 marca 1952 r. w sprawie wejścia w życie przepisów o rejestracji i kontroli przestrzegania dyscypliny finansowej w zakresie etatów, stawek i funduszu płac i 5) uchwały Rady Ministrów nr 261 z dnia 5 kwietnia 1952 r. o zmianie Instrukcji nr 8 w sprawie organizacji wewnętrznej i etatów wydziałów prezydiów rad narodowych.
M.P. 1952 nr 81 poz. 1304 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów i Prezesa Centralnego Urzędu Geodezji i Kartografii z dnia 12 września 1952 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów uchwały nr 17 Prezydium Rządu z dnia 10 stycznia 1952 r. na przedsiębiorstwa podległe Prezesowi Centralnego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz trybu i terminów sporządzania faktur przejściowych i ustalenia podstawy rozliczeń za roboty wykonywane przez te przedsiębiorstwa.
M.P. 1952 nr 81 poz. 1303 Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 11 września 1952 r. zmieniające zarządzenie z dnia 5 sierpnia 1952 r. w sprawie organizacji nasiennictwa.
M.P. 1952 nr 81 poz. 1302 uchylony wykazem Uchwała nr 735 Prezydium Rządu z dnia 10 września 1952 r. w sprawie zastosowania wyjątkowych zasad sporządzenia bilansów za lata 1950 i 1951 przez przedsiębiorstwo państwowe P.O.I.A. "ARTOS".
M.P. 1952 nr 81 poz. 1301 uchylony wykazem Uchwała nr 724 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1952 r. w sprawie państwowego planu stypendialnego dla uczniów niektórych szkół zawodowych na okres od dnia 1 września 1952 r. do dnia 31 grudnia 1952 r.
M.P. 1952 nr 80 poz. 1300 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 1952 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnice Gdańskiej.
M.P. 1952 nr 80 poz. 1299 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 1952 r. w sprawie zasad i sposobu przeprowadzania losowań obligacji Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił Polski.
M.P. 1952 nr 80 poz. 1298 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 1952 r. zmieniające zarządzenie z dnia 11 stycznia 1951 r. w sprawie ustanowienia kas specjalnych i specjalnych poborców w niektórych prezydiach rad narodowych oraz kas specjalnych w urzędach celnych.
M.P. 1952 nr 80 poz. 1297 uchylony Uchwała nr 781 Prezydium Rządu z dnia 10 września 1952 r. w sprawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej jako warunku włączania inwestycji do rocznych planów inwestycyjnych oraz jako warunku ich realizacji.
M.P. 1952 nr 80 poz. 1296 uchylony wykazem Uchwała nr 772 Prezydium Rządu z dnia 10 września 1952 r. zmieniająca uchwałę z dnia 17 listopada 1951 r. w sprawie gospodarki ogumieniem samochodowym.
M.P. 1952 nr 80 poz. 1295 uchylony wykazem Uchwała nr 758 Prezydium Rządu z dnia 10 września 1952 r. w sprawie wykazu szkół wyższych uprawnionych do nadawania dyplomów o ukończeniu studiów drugiego stopnia lub równorzędnych oraz warunków i trybu ich nadawania w szkołach wyższych.
M.P. 1952 nr 80 poz. 1294 uchylony wykazem Uchwała nr 771 Rady Ministrów z dnia 10 września 1952 r. w sprawie przekształcenia Głównego Instytutu Pracy w Instytut Ekonomiki i Organizacji Przemysłu oraz nadania mu statutu.
M.P. 1952 nr 80 poz. 1293 Uchwała nr 765 Rady Ministrów z dnia 10 września 1952 r. zmieniająca uchwałę z dnia 22 marca 1952 r. w sprawie przejęcia na własność Państwa Zakładu Leczniczego we Wleniu.
M.P. 1952 nr 80 poz. 1292 uchylony Uchwała nr 749 Rady Ministrów z dnia 10 września 1952 r. zmieniająca uchwałę z dnia 24 stycznia 1951 r. w sprawie przyznania niektórym kategoriom pracowników państwowych dodatków uzasadnionych specjalnymi kwalifikacjami i warunkami służby.
M.P. 1952 nr 80 poz. 1291 uchylony Uchwała nr 746 Rady Ministrów z dnia 10 września 1952 r. zmieniająca uchwałę z dnia 17 kwietnia 1950 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Sprawny do Pracy i Obrony".
M.P. 1952 nr 80 poz. 1290 uchylony wykazem Uchwała nr 734 Rady Ministrów z dnia 10 września 1952 r. w sprawie zmiany tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Kolei.
M.P. 1952 nr 80 poz. 1289 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 sierpnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 80 poz. 1288 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 sierpnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 80 poz. 1287 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 sierpnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 80 poz. 1286 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 sierpnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 80 poz. 1285 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 sierpnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 80 poz. 1284 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 80 poz. 1283 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 79 poz. 1282 akt jednorazowy Orzeczenie nr 19 Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 19 lipca 1952 r. o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1952 nr 79 poz. 1281 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geodezji i Kartografii z dnia 9 września 1952 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania delegatur Centralnego Urzędu Geodezji i Kartografii.
M.P. 1952 nr 79 poz. 1280 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 23 sierpnia 1952 r. w sprawie powołania Inspektoratów Powiatowych Państwowej Inspekcji Handlowej w Piasecznie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku i Kłobucku, zniesienia Inspektoratu Powiatowego w Warszawie, zmiany nazwy Inspektoratu Powiatowego w Radzyminie i przeniesienia jego siedziby oraz zmiany obszaru właściwości Inspektoratów Powiatowych w Tczewie, Zamościu i Iłży.
M.P. 1952 nr 79 poz. 1279 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 sierpnia 1952 r. w sprawie upoważnienia przedsiębiorstwa państwowego "Zarząd Ośrodków Akademickich" w Warszawie do udzielania zamówień osobom nie wymienionym w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych.
M.P. 1952 nr 79 poz. 1278 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 1952 r. w sprawie powiązania z budżetem na 1953 r. przedsiębiorstw terenowych, działających na zasadzie rozrachunku gospodarczego.
M.P. 1952 nr 79 poz. 1277 uchylony wykazem Zarządzenie nr 214 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 1952 r. w sprawie utworzenia Studium Zaocznego w Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie.
M.P. 1952 nr 79 poz. 1276 uznany za uchylony Zarządzenie nr 209 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 września 1952 r. w sprawie przynależności administracyjnej i trybu przekazywania szkół zawodowych.
M.P. 1952 nr 79 poz. 1275 uchylony wykazem Uchwała nr 766 Rady Ministrów z dnia 10 września 1952 r. w sprawie zmiany tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Przemysłu Maszynowego.
M.P. 1952 nr 79 poz. 1274 uchylony wykazem Uchwała nr 764 Rady Ministrów z dnia 10 września 1952 r. w sprawie ekwiwalentu dla kwalifikatorów przeprowadzających polową kwalifikację ziemiopłodów w 1952 r.
M.P. 1952 nr 79 poz. 1273 uchylony Uchwała nr 761 Rady Ministrów z dnia 10 września 1952 r. zmieniająca uchwałę Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1951 r. w sprawie inwestycji pozalimitowych.
M.P. 1952 nr 79 poz. 1272 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 sierpnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 79 poz. 1271 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 sierpnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 79 poz. 1270 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 sierpnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 79 poz. 1269 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 79 poz. 1268 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 79 poz. 1267 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 79 poz. 1266 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 79 poz. 1265 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 79 poz. 1264 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 79 poz. 1263 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 79 poz. 1262 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 79 poz. 1261 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 79 poz. 1260 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 79 poz. 1259 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 79 poz. 1258 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 79 poz. 1257 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 79 poz. 1256 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 79 poz. 1255 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 78 poz. 1254 Pismo Okólne Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 1 września 1952 r. w sprawie napraw głównych pojazdów samochodowych niektórych marek.
M.P. 1952 nr 78 poz. 1253 Pismo Okólne nr 208 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 września 1952 r. w sprawie sposobu obliczania równowartości wynagrodzenia za pracę wykonaną przez uczniów szkół przysposobienia zawodowego podczas praktycznej nauki zawodu.
M.P. 1952 nr 78 poz. 1252 uchylony Zarządzenie Ministra Kolei z dnia 25 sierpnia 1952 r. w sprawie terminów wystawiania faktur przez przedsiębiorstwa wykonawstwa inwestycyjnego podległe Ministrowi Kolei.
M.P. 1952 nr 78 poz. 1251 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 1952 r. w sprawie zwolnienia członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych od podatku od nieodpłatnego nabycia praw majątkowych.
M.P. 1952 nr 78 poz. 1250 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 1952 r. w sprawie częściowego zwolnienia od podatku dochodowego niewidomych.
M.P. 1952 nr 78 poz. 1249 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 213 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 1952 r. w sprawie wzoru "Zaświadczenia o prawie głosowania".
M.P. 1952 nr 78 poz. 1248 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 212 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 1952 r. w sprawie wysokości kosztów podróży członków komisji wyborczych.
M.P. 1952 nr 78 poz. 1247 uchylony wykazem Zarządzenie nr 207 Prezesa Rady Ministrów i Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 września 1952 r. w sprawie obowiązków instruktorów w zakresie szkolenia uczniów szkół przysposobienia zawodowego oraz zasad dodatkowego wynagrodzenia tych instruktorów za szkolenie.
M.P. 1952 nr 78 poz. 1246 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 206 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 września 1952 r. w sprawie delegatur Centralnego Urzędu Geodezji i Kartografii.
M.P. 1952 nr 78 poz. 1245 Zarządzenie nr 199 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 1952 r. w sprawie trybu opracowywania i składania wniosków o uznanie lokali mieszkalnych za mieszkania zakładowe.
M.P. 1952 nr 78 poz. 1244 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 78 poz. 1243 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 sierpnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 78 poz. 1242 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 78 poz. 1241 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 78 poz. 1240 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 78 poz. 1239 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 78 poz. 1238 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 78 poz. 1237 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 78 poz. 1236 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 78 poz. 1235 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 sierpnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 78 poz. 1234 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 sierpnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 78 poz. 1233 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 sierpnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 78 poz. 1232 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 sierpnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 78 poz. 1231 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 sierpnia 1952 r. w sprawie nadania orderu "Sztandar Pracy".
M.P. 1952 nr 77 poz. 1230 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1952 nr 77 poz. 1229 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1952 nr 77 poz. 1228 uchylony wykazem Instrukcja Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 19 lipca 1952 r. w sprawie podziału funkcji w wydziałach, oddziałach i referatach handlu prezydiów rad narodowych.
M.P. 1952 nr 77 poz. 1227 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 8 sierpnia 1952 r. w sprawie trybu i terminów sporządzania faktur przejściowych i końcowych oraz ich formy.
M.P. 1952 nr 77 poz. 1226 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 31 lipca 1952 r. w sprawie likwidacji Oddziału w Pogwizdowie Urzędu Celnego w Cieszynie.
M.P. 1952 nr 77 poz. 1225 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 31 lipca 1952 r. w sprawie likwidacji Urzędu Celnego w Piwnicznej.
M.P. 1952 nr 77 poz. 1224 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 września 1952 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnikach Gdańskiej i Śląskiej.
M.P. 1952 nr 77 poz. 1223 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 sierpnia 1952 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytetach Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Poznańskim.
M.P. 1952 nr 77 poz. 1222 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 sierpnia 1952 r. w sprawie zwiększenia odpowiedzialności państwowych biur projektów za terminowe opracowanie dokumentacji technicznej oraz odpowiedzialności zleceniodawców za terminowe dostarczenie założeń projektów i innych danych niezbędnych do opracowania dokumentacji.
M.P. 1952 nr 77 poz. 1221 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 sierpnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 77 poz. 1220 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 sierpnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 77 poz. 1219 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 sierpnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 77 poz. 1218 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 sierpnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 76 poz. 1217 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1952 nr 76 poz. 1216 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1952 nr 76 poz. 1215 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1952 nr 76 poz. 1214 Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 13 maja 1952 r. w sprawie cen obowiązujących na najbardziej powszechne naprawy podstawowych maszyn i narzędzi rolniczych oraz ich części.
M.P. 1952 nr 76 poz. 1213 Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 8 kwietnia 1952 r. ustalające cennik najbardziej powszechnych napraw pługów, bron i kultywatorów oraz ich części.
M.P. 1952 nr 76 poz. 1212 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 sierpnia 1952 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytetach Jagiellońskim w Krakowie i Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
M.P. 1952 nr 76 poz. 1211 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 1952 r. w sprawie ulg kredytowych dla niektórych spółdzielni pracy.
M.P. 1952 nr 76 poz. 1210 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1952 r. w sprawie rozliczeń z budżetem centralnym z tytułu wpłat z zysku i pokrywania strat jednostek podległych Ministrowi Energetyki.
M.P. 1952 nr 76 poz. 1209 uchylony Zarządzenie nr 203 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 1952 r. w sprawie organizacji wewnętrznej i szczegółowego zakresu działania Komitetu dla Spraw Turystyki.
M.P. 1952 nr 76 poz. 1208 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 1952 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników w dziale Ministerstwa Leśnictwa.
M.P. 1952 nr 75 poz. 1207 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1952 nr 75 poz. 1206 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Przodownika Pracy".
M.P. 1952 nr 75 poz. 1205 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1952 nr 75 poz. 1204 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1952 nr 75 poz. 1203 Instrukcja Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 13 sierpnia 1952 r. w sprawie organizacji oddziałów instalacyjnych w budowlanych przedsiębiorstwach powiatowych.
M.P. 1952 nr 75 poz. 1202 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 sierpnia 1952 r. w sprawie opłat wstępu do muzeów podległych Ministrowi Kultury i Sztuki.
M.P. 1952 nr 75 poz. 1201 Zarządzenie Ministra Energetyki z dnia 19 lipca 1952 r. w sprawie warunków dostawy energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa podlegające Ministrowi Energetyki.
M.P. 1952 nr 75 poz. 1200 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Państwowych Gospodarstw Rolnych z dnia 11 sierpnia 1952 r. w sprawie zastępstwa sądowego przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.
M.P. 1952 nr 75 poz. 1199 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 sierpnia 1952 r. w sprawie wojskowego szkolenia studentów akademii medycznych.
M.P. 1952 nr 75 poz. 1198 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 sierpnia 1952 r. w sprawie zastępstwa sądowego przez organa zastępstwa prawnego przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej.
M.P. 1952 nr 75 poz. 1197 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1952 r. zmieniające zarządzenie z dnia 11 września 1951 r. w sprawie zbędnych i nadmiernych remanentów łożysk tocznych.
M.P. 1952 nr 75 poz. 1196 uchylony wykazem Zarządzenie nr 184 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1952 r. w sprawie statutu Rady Czytelnictwa i Książki.
M.P. 1952 nr 75 poz. 1195 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 sierpnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 75 poz. 1194 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 sierpnia 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 75 poz. 1193 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 74 poz. 1192 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 sierpnia 1952 r. w sprawie rozpoczęcia działalności Centralnego Zarządu Zaopatrzenia Łączności.
M.P. 1952 nr 74 poz. 1191 obowiązujący Zarządzenie Ministra Kolei z dnia 7 lipca 1952 r. w sprawie przepisów o otwieraniu i zamykaniu kolejowych przystanków osobowych.
M.P. 1952 nr 74 poz. 1190 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 16 sierpnia 1952 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1952 nr 74 poz. 1189 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 12 sierpnia 1952 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1952 nr 74 poz. 1188 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 11 sierpnia 1952 r. w sprawie nadzoru technicznego nad zagospodarowaniem lasów, znajdujących się pod zarządem innych ministrów.
M.P. 1952 nr 74 poz. 1187 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 30 czerwca 1952 r. w sprawie ustalenia cen na usługi rzemieślnicze dla potrzeb wsi w zakresie kowalstwa, ślusarstwa, mechaniki młynarskiej, kołodziejstwa, bednarstwa, rymarstwa, budownictwa oraz szewstwa i krawiectwa.
M.P. 1952 nr 74 poz. 1186 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 1952 r. w sprawie obniżenia podatku gruntowego dla zespołów wypasowych owiec.
M.P. 1952 nr 74 poz. 1185 uchylony wykazem Uchwała nr 721 Prezydium Rządu z dnia 14 sierpnia 1952 r. w sprawie ustalenia jednolitej taryfy składek za ubezpieczenie od gradobicia ziemiopłodów kontraktowanych.
M.P. 1952 nr 74 poz. 1184 uchylony wykazem Uchwała nr 710 Prezydium Rządu z dnia 8 sierpnia 1952 r. w sprawie utworzenia Zarządu Przemysłu Tworzyw Sztucznych.
M.P. 1952 nr 74 poz. 1183 uchylony wykazem Uchwała nr 580 Prezydium Rządu z dnia 9 lipca 1952 r. w sprawie druków przeznaczonych do publikacji przez plakatowanie.
M.P. 1952 nr 74 poz. 1182 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 25 sierpnia 1952 r. w sprawie zasad i trybu powoływania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych.
M.P. 1952 nr 74 poz. 1181 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 74 poz. 1180 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 74 poz. 1179 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 74 poz. 1178 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 74 poz. 1177 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 73 poz. 1176 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 19 sierpnia 1952 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1952 nr 73 poz. 1175 uchylony Zarządzenie Ministra Kolei z dnia 31 lipca 1952 r. zmieniające zarządzenie w sprawie jednolitego cennika hotelowego dla przedsiębiorstwa państwowego Polskie Biuro Podróży "Orbis".
M.P. 1952 nr 73 poz. 1174 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 30 kwietnia 1952 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji wewnętrznej wojewódzkich zarządów przemysłu terenowego materiałów budowlanych.
M.P. 1952 nr 73 poz. 1173 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 18 sierpnia 1952 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru dyplomu ukończenia wyższych studiów artystycznych I stopnia.
M.P. 1952 nr 73 poz. 1172 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 sierpnia 1952 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnice Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach.
M.P. 1952 nr 73 poz. 1171 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 1952 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Szkole Inżynierskiej w Poznaniu.
M.P. 1952 nr 73 poz. 1170 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 1952 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
M.P. 1952 nr 73 poz. 1169 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 1952 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnikach Gdańskiej i Wrocławskiej.
M.P. 1952 nr 73 poz. 1168 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 1952 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnice Warszawskiej.
M.P. 1952 nr 73 poz. 1167 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 sierpnia 1952 r. w sprawie utworzenia delegatur okręgowych Państwowej Inspekcji Gospodarki Materiałowej, ich organizacji i zakresu działania.
M.P. 1952 nr 73 poz. 1166 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 30 lipca 1952 r. w sprawie należytego zagospodarowania zbędnych maszyn, urządzeń i sprzętu mechanicznego do robót ziemnych, budowlanych i montażowych.
M.P. 1952 nr 73 poz. 1165 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 191 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1952 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego.
M.P. 1952 nr 73 poz. 1164 uchylony wykazem Uchwała nr 709 Prezydium Rządu z dnia 8 sierpnia 1952 r. zmieniająca uchwałę nr 15 Prezydium Rządu z dnia 10 stycznia 1951 r. w sprawie wysokości świadczeń emerytalnych dla górników, zatrudnionych pod ziemią.
M.P. 1952 nr 73 poz. 1163 uchylony wykazem Uchwała nr 707 Prezydium Rządu z dnia 8 sierpnia 1952 r. w sprawie utworzenia w Ministerstwie Przemysłu Drobnego i Rzemiosła Zarządu Przemysłu Maszyn i Urządzeń Młyńskich, Spichrzowych i Piekarniczych.
M.P. 1952 nr 73 poz. 1162 uchylony wykazem Uchwała nr 704 Prezydium Rządu z dnia 8 sierpnia 1952 r. w sprawie gospodarki platyną na potrzeby gospodarki narodowej.
M.P. 1952 nr 73 poz. 1161 uchylony wykazem Uchwała nr 703 Prezydium Rządu z dnia 8 sierpnia 1952 r. w sprawie powołania Kolegium w Centralnym Urzędzie Kinematografii.
M.P. 1952 nr 73 poz. 1160 uchylony wykazem Uchwała nr 620 Prezydium Rządu z dnia 17 lipca 1952 r. w sprawie zwiększenia stanu zatrudnienia kobiet w gospodarce narodowej.
M.P. 1952 nr 73 poz. 1159 uchylony Uchwała nr 702 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1952 r. zmieniająca uchwałę z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie przywilejów dla górników w górnictwie rud, kruszców i kopalń glinki ogniotrwałej.
M.P. 1952 nr 73 poz. 1158 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 5 sierpnia 1952 r. w sprawie połączenia Kancelarii Rady Państwa z Kancelarią Sejmu Ustawodawczego.
M.P. 1952 nr 73 poz. 1157 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 73 poz. 1156 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 73 poz. 1155 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 72 poz. 1154 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 25 sierpnia 1952 r. w przedmiocie ustalenia podziału obszaru Państwa na okręgi wyborcze, liczby posłów, jaka ma być wybrana z każdego okręgu, oraz siedzib okręgowych komisji wyborczych.
M.P. 1952 nr 72 poz. 1153 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 25 sierpnia 1952 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1952 nr 71 poz. 1152 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 1952 r. w sprawie ramowych planów kont dla prowadzonych według zasad rozrachunku gospodarczego spółdzielczych przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych i usługowych.
M.P. 1952 nr 71 poz. 1151 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 17 lipca 1952 r. w sprawie należytego zagospodarowania zbędnych i nieczynnych ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych oraz silników spalinowych do napędu maszyn rolniczych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1150 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1952 nr 70 poz. 1149 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1148 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1147 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1146 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1145 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1144 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1143 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1142 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1141 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1140 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1139 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1138 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1137 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1136 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1135 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1134 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1133 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1132 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1131 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1130 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1129 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1128 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1127 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1126 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1125 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1124 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1123 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1122 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1121 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1120 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1119 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1118 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1117 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1116 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1115 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1114 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1113 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1112 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1111 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1110 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1109 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1108 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1107 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1106 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1105 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1104 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1103 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1102 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1101 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1100 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1099 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1098 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1097 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1096 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1095 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1094 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1093 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1092 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1091 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1090 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1089 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1088 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1087 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1086 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1085 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1084 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1083 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1082 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1081 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1080 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1079 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1078 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1077 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1076 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1075 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1074 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1073 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1072 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1071 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1070 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1069 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1068 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1067 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1066 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1065 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1064 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1063 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1062 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1061 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1060 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1059 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 lipca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1058 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 czerwca 1952 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1952 nr 70 poz. 1057 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. w sprawie nadania orderu "Sztandar Pracy".
M.P. 1952 nr 70 poz. 1056 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. w sprawie nadania orderu "Sztandar Pracy".
M.P. 1952 nr 70 poz. 1055 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. w sprawie nadania orderu "Sztandar Pracy".
M.P. 1952 nr 70 poz. 1054 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. w sprawie nadania orderu "Sztandar Pracy".
M.P. 1952 nr 70 poz. 1053 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1952 r. w sprawie nadania orderu "Sztandar Pracy".
M.P. 1952 nr 69 poz. 1052 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Pismo Okólne Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 9 sierpnia 1952 r. w sprawie wyjaśnień do instrukcji o prowadzeniu ewidencji służbowych pojazdów mechanicznych i ich etatów.
M.P. 1952 nr 69 poz. 1051 uchylony Okólnik nr 190 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1952 r. w sprawie udostępniania pracownikom nauki i studentom materiałów służbowych instytucji państwowych.
M.P. 1952 nr 69 poz. 1050 uchylony Instrukcja Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 12 lipca 1952 r. w sprawie rejestracji pojazdów samochodowych, których używanie wymaga etatu samochodowego.
M.P. 1952 nr 69 poz. 1049 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 4 sierpnia 1952 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1952 nr 69 poz. 1048 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 lipca 1952 r. w sprawie Centralnego Katalogu Księgoznawstwa.
M.P. 1952 nr 69 poz. 1047 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 15 lipca 1952 r. dotyczące rozpoczęcia używania niektórych znaczników probierczych ustalonych w rozporządzeniu Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 5 stycznia 1950 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów prawa probierczego.
M.P. 1952 nr 69 poz. 1046 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 1952 r. w sprawie zwinięcia studiów przygotowawczych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz na Politechnice Gdańskiej.
M.P. 1952 nr 69 poz. 1045 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 sierpnia 1952 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnice Wrocławskiej.
M.P. 1952 nr 69 poz. 1044 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 lipca 1952 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim.
M.P. 1952 nr 69 poz. 1043 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 6 sierpnia 1952 r. rozciągające zarządzenie z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników szkolących robotników w zakładach pracy podległych niektórym ministrom na zakłady pracy podległe Ministrowi Transportu Drogowego i Lotniczego oraz Prezesowi Centralnego Urzędu Kinematografii.
M.P. 1952 nr 69 poz. 1042 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 2 sierpnia 1952 r. rozciągające zarządzenie z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników szkolących robotników w zakładach pracy podległych niektórym ministrom na zakłady pracy podległe Ministrowi Gospodarki Komunalnej.
M.P. 1952 nr 69 poz. 1041