Poniżej wyświetlana jest treść ujednolicona aktu.
Wyświetl tekst aktu oryginalnego .

Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1991-10-25
Data wydania:
1991-09-07
Data wejścia w życie:
1991-10-25
Uwagi:
przepisy rozdziału 7 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1992 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  • MIN. ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
  • MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
  • MIN. KULTURY I SZTUKI
Akty zmienione (7)
Akty uchylone (3)
Akty uznane za uchylone (34)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (791)
Orzeczenie TK (8)
Informacja o tekście jednolitym (11)
Akty zmieniające (121)
Dyrektywy europejskie (2)